Lakatos István: Szakirodalom

Önálló kötet

Kabdebó Lóránt: Lakatos István. Bp. 1986. Akadémiai. (Kortársaink.)

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Sőtér István. = S. I.: Négy nemzedék. Bp. 1948. Parnasszus. = S. I.: Gyűrűk. Bp. 1980. Szépirodalmi.

Keszi Imre. Szabad Nép, 1949. május 31.

Faludy György. Népszava, 1949. június 3.

Szabó Ede. Fiatal Magyarország, 1949. június 9.

Spectator [= Thurzó Gábor]. Vigilia, 1949/8.

Remény József. Books Abroad (Oklahoma), 1950. Summer.

Devecseri Gábor. Magyar Nemzet, 1962. június 10. = D. G.: Antik tanulmányok II. Bp. 1981. Magvető.

Rába György. Nagyvilág, 1963/2.

Cs. Szabó László. Katolikus Szemle (Róma), 1963/3. = Cs. Sz. L.: Római muzsika. Bp. 1988. Magvető.

Tamás István. Magyar Nemzet, 1963. április 9.

Szilágyi János György. Antik Tanulmányok, 1963/3–4.

B. Révész Mária. Filológiai Közlöny, 1963. jan.–júl.

Horváth István Károly. Nagyvilág, 1964/2.

Falus Róbert. Népszabadság, 1967. szeptember 1.

Tüskés Tibor. Nagyvilág, 1968/3.

Tóth Béla. Alföld, 1968/5.

Kartal Zsuzsa. Magyar Nemzet, 1972. április 9.

Falus Róbert. Népszabadság, 1972. április 14.

Beney Zsuzsa. Élet és Irodalom, 1972. április 22.

Veress Miklós. Kortárs, 1972/7.

Tüskés Tibor. Könyvtáros, 1972/8.

Rónay László. Tiszatáj, 1972/8.

G. Szabó László. Magyar Hírlap, 1972. október 14.

Alexa Károly. Kritika, 1972/11.

Ritoók Zsigmond. Antik Tanulmányok, 1975/1.

Vargha Balázs. Magyar Nemzet, 1981. november 24.

Lengyel Balázs. Élet és Irodalom, 1981. december 12.

Tasi József. Új Könyvek, 1981/12.

Seres József. Népszabadság, 1982. január 8.

Pomogáts Béla. Magyar Hírlap, 1982. március 20.

Sőtér István. Jelenkor, 1982/5.

Albert Zsuzsa. Négy Évszak, 1982/8.

Kabdebó Lóránt. Kortárs, 1982/12. = K. L.: Az Újhold költői. Békéscsaba, 1988. Békéscsabai Megyei Könyvtár.

Kabdebó Lóránt. Jelenkor, 1983/10. = K. L.: A műhely titkai. Bp. 1984. Móra. (Kozmosz Könyvek.)

Kovács Sándor Iván. Népszabadság, 1984. október 2.

Rónay László. = A magyar irodalom története 1945–1975. II/2. Bp. 1986. Akadémiai.

G. Szabó Lőrinc. Napjaink, 1987/2.

Kabdebó Lóránt. Magyar Nemzet, 1987. április 25.

Kabdebó Lóránt. Jelenkor, 1987/4. = K. L.: Sorsfordító pillanatok. Miskolc. 1994. Felsőmagyarország.

Lukácsy András. Magyar Hírlap, 1987. május 6.

Ferenczi László. Magyar Nemzet, 1988. február 15.

Vasy Géza. Népszava, 1988. március 19.

Kovács Sándor Iván. Népszabadság, 1988. szeptember 6.

Bertha Bulcsu. = B. B.: Írók, színészek, börtönök. Bp. 1990. Új Idő.

Határ Győző. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan.

Ólmosi Zoltán. Múltunk, 1992/2.

Kabdebó Lóránt. Magyar Hírlap, 1992. április 18.

Osztovits Ágnes. Magyar Nemzet, 1993. június 26.

Tarján Tamás. Népszabadság, 1993. augusztus 7.

Major Ottó. Élet és Irodalom, 1993. augusztus 1. = M. O.: Végzetes esztendők tanúi. Bp. 1995. Belvárosi.

Kovács Sándor Iván. Magyar Hírlap, 1993. augusztus 11. = K. S. I.: Ferenchegyi esték. Bp. 1994. Belvárosi–Magyar Írószövetség.

Bohár András. Élet és Irodalom, 1994. január 7.

Tüskés Tibor. Lyukasóra, 1994/1.

Szabó Magda. Holmi, 1994/2.

Szentesi Zsolt. Holnap, 1994/2.

Haldimann, Eva. Neue Zürcher Zeitung, 1994. március 19.

Fodor András. Forrás, 1994/3.

Varga Lajos Márton. Népszabadság, 1994. május 3. = V. L. M.: Írók Budapestje. Bp. 1996. Kijárat.

Sárközi Mátyás. Bécsi Napló, 1994/5–6.

Bálint B. András. Kortárs, 1994/7.

Vargha Balázs. Lyukasóra, 1994/10.

Hegedűs B. András. = 1956. Évkönyv III. 1994.

Lukácsy András. Magyar Hírlap, 1995. április 1.

Fazekas Ágnes. Élet és Irodalom, 1995. július 28.

Dobos Marianne. = Isten tenyerén. Interjúk művészekkel – az állatokról. Bp. 1995. Literátor.

Nemes Nagy Ágnes. Orpheus, 17. (1995 tél–1996 tavasz.)

Tomé, Jesús. = Mariposa azul y otros poemas. Ford.: György Ferdinándy, Jesús Tomé. Rio Piedras (Puerto Rico). 1996. (Cuadernos Este – Oeste 4.)

Standeisky Éva. = S. É.: Az írók és a hatalom. Bp. 1996. 1956-os Intézet.

Lukácsy András. Magyar Hírlap, 1996. december 7.

Tóth Judit. Kortárs, 1997/1.

Szepes Erika. Népszava, 1997. február 8.

 

A szakirodalmat összeállította Lakatos István és Kovács Sándor Iván.