Lakatos István: Bibliográfia

Önálló kötetek

A Pokol tornácán és egyéb kisebb költemények. Bp. 1949. Dante, 104 p.

Egy szenvedély képei. Bp. 1972. Szépirodalmi, 204 p.

Írás a porban. (Válogatott versek és kisebb versfordítások.) Bp. 1981. Szépirodalmi, 344 p.

Kék pille. Új és régebbi versek. Békéscsaba. 1982. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 46 p. (Poesis Hungarica.)

Ugyan miféle kutya ez? Fejezetek egy önéletrajzból. Békéscsaba. 1984. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 86 p. (Bibliofil kiadás.)

A sötétség virágai. Vers és próza. Bp. 1987. Szépirodalmi, 384 p.

Paradicsomkert. Összegyűjtött versek és szépprózai munkák. Békéscsaba. 1993. Tevan, 548 p. (Lakatos István Művei.)

21 vers. Versek. Bp. 1993. Belvárosi, 80 p. (Borostyán Könyvek.)

Kései megperzselődés. Új versek és egy régebbi kísérő tanulmányokkal, bibliográfiával. Utószó: Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes. Bp. 1999. Magyar Írószövetség–Belvárosi, 48 p.

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Karácsony van. Száll az angyal. A magyar költészet legszebb karácsonyi versei. Szerk.: Lengyel Anna, Rados Péter. Bp. 2000. Holnap.

Ment-e a könyvek által a világ elébb? 26 vers Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulójára. Szerk.: Kovács Ida. Bp. 2001. Petőfi Irodalmi Múzeum.

Szerenád. Magyar költők szerelmes versei. Bp. 2002. Sziget.

A magyar költészet antológiája. Vál. és szerk.: Ferencz Győző. Bp. 2003. Osiris.

Héber nyelvű versantológia. Szerk.: Itamar Jaoz Keszt. EKED.

Versüzenet. Versantológia. Bp. 2005. VPM.

Ktab-re iy mibhar targumey siyrah-misiperot h wlam 1954-2004. (Világirodalmi válogatás.)

Műfordítások

Heine: A nemes Schnabelewopski úr emlékirataiból. Ford.: Lakatos István. = A német elbeszélés mesterei I. Bp. 1957. Európa.

Vergilius: Aeneis. Ford.: Lakatos István. Bp. 1962. Európa.

Vergilius: Eklogák. Ford.: Lakatos István. Bp. 1963. Magyar Helikon.

Mahábhárata. – Rámájana. Ford.: Lakatos István (többekkel). Bp. 1964. Magyar Helikon.

Vergilius: Összes művei. Ford., utószó, jegyzetek: Lakatos István. Bp. 1967. Magyar Helikon. = 2. kiad. (Kísérő tanulmánnyal.) Bp. 1973. Magyar Helikon. = 3. kiad. Bp. 1984. Európa.

Évezredek eposzai. Válogatás a világirodalom nagy elbeszélő költeményeiből. Ford. (többekkel), bev., kísérő tanulmány: Lakatos István. Bp. 1970. Móra. (Kozmosz Könyvek.)

Vergilius: Georgica. Ford.: Lakatos István. [Különkiadás a Vergilius Összes műveiből, utószóval.] Bp. 1981. Magyar Helikon.

Bhagavad-gítá. A Magasztos Szózata. Ford.: Lakatos István. Bp. 1987. Európa, 235 p.

Mahábhárata-fordítások. Vergilius összes művei. Békéscsaba. 1998. Tevan. (Lakatos István Művei.)

Hódítók könyve. Versantológia. Ford.: Lakatos István (többekkel). Bp. 2000. Elektra.

Idegen nyelven megjelent önálló kötet

spanyol

István Lakatos: Mariposa azul y otros poemas. [Kék pille. Válogatott versek.] Ford.: György Ferdinándy, Jesús Tomé. Rio Piedras (Puerto Rico). 1996. (Cuadernos Este – Oeste 4.)

Idegen nyelvű periodikumokban, antológiákban megjelent művek

angol

[Versek.] Ford.: Laura Schiff, Alan Dickson, Daniel Hoffman. The New Hungarian Quaterly, 1973/4. és 1983/1.

héber

[Versek.] Ford.: Jáoz-Keszt Itámár. = A Csodaszarvas I–III. Tel-Aviv. 1984–1989.

orosz

[Versek.] = Megyek élő testvéreimhez. Finnugor költők antológiája. Bp. 1993. Magyar Írószövetség.

 

A bibliográfiát összeállította Lakatos István, Kovács Sándor Iván és a DIA.