Kovács András Ferenc: Életrajz

Kovács András Ferenc (Szatmárnémeti, 1959. július 17. – Marosvásárhely, 2023. december 30.)

Kossuth-díjas költő, esszéíró, műfordító. 2008-tól a Digitális Irodalmi Akadémia tagja.

*

Szatmárnémetiben született 1959. július 17-én; 1978-ban érettségizett a Kölcsey Ferenc Líceumban, 1984-ben végzett a kolozsvári egyetem magyar–francia szakán.

1984 és 1991 között Szentábrahámon és Siménfalván, illetve a székelykereszti Orbán Balázs Gimnáziumban tanár.

1990-től a Látó című szépirodalmi folyóirat versrovatának szerkesztője.

1991–2002 között a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem dramaturgia-tanára. 1997-től egy éven át a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának igazgatója.

2008-tól a Látó megbízott főszerkesztője.

Verseket 1977-től, gyermekverseket 1981-től kezdett közölni. Elsősorban románból és franciából fordított, emellett esszéket és irodalmi tanulmányokat írt. Verseiből angol, bolgár, cseh, észt, francia, horvát, lengyel, német, olasz, orosz, román, svéd és szlovén fordítások készültek.

 

A kilencvenes évektől kezdve az egyik legtöbbet elemzett, legnagyobb hatású kortárs magyar költő. A KAF értelmezői hagyomány kulcsfogalmai – identitásvesztés, kulturális emlékezet, intertextualitás, „szerepköltészet” – a tradicionális szerzői pozíció elbizonytalanítására, majd felszámolására, végső soron pedig az irodalmi szöveg eredendő nyelvi, intertextuális létmódjára, irodalmiságára kérdeznek rá. Költészetének a mai magyar irodalomban szinte példa nélküli formagazdagságát a következetes részletességgel felépített költői maszkok, alakmások (Jack Cole, Lázáry René Sándor stb.) is segítik. A forma iránti elkötelezettségben Csokonaival és Kosztolányival, sokszínűségében Weöressel rokonítható.

 

Fontosabb díjak, elismerések:

1983 – a Román Írószövetség debüt-díja

1992 – Déry Tibor-díj

1993 – a Román Írószövetség díja

1994 – Artisjus Irodalmi Díj

1994 – Füst Milán-díj

1995 – Alföld-díj

1996 – József Attila-díj

1996 – Kortárs-díj

1996 – a Soros Alapítvány Ady Endre-díja

1998 – Tiszatáj-díj

2000 – a Jelenkor Kiadó Könyvdíja

2003 – Palládium-díj

2005 – Üveggolyó-díj (Írók Boltja)

2006 – A Magyar Köztársaság Babérkoszorús Költője Díj

2010 – Kossuth-díj

2020 – Artisjus Irodalmi Nagydíj

2020 – Babits Mihály Alkotói Emlékdíj

2023 – Bertók László Költészeti Díj

 

Az életrajzot Mészáros Márton írta.