Konrád György: Szakirodalom

Róla szóló önálló kötetek

Kőrösi P. József - Szarka Károly: Az örök látogató - Konrád György 1933-2019. Budapest. 2020. Noran Libro, 264 p.

Nyilatkozatok

Rangos Katalin: Önarckép – befejezetlen. Kritika, 1989/10. (II. folyam, 13. évf.) 16–20.

Eszéki Erzsébet: „Szeretek normális lenni.” = E. E.: Kibeszéljük magunkat. Íróportrék. Bp. 1990. Múzsák. 206–211.

Kartal Zsuzsa: Kérdésekre válaszok. = Konrád György: Európa köldökén. Bp. 1990. Magvető. 460–469.

Petri György: Komótos bátorság, szép relativizmus. Beszélő, 1991. október (II. folyam, 3. évf. 19. sz.) 40–44.

V. Bálint Éva: A látogató visszatér. [és] Az ember kalandjaiban leginkább önmaga. = V. B. É.: Rendiség a romokon. Vélekedések a rendszerváltás éveiből. Bp. 1994. Pesti Szalon. 133–149.

V. Bálint Éva: Aki másnak nem árt, az nem bűnös, nem is büntethető. Magyar Hírlap, 1994. (27. évf.) december 10.

Recenziók, kritikák, vitacikkek

Fórizs József: A korszerű háború néhány elméleti kérdéséről. (Vitacikk A korszerű háború korszerűtlensége ellen.) Valóság, 1965/5. (8. évf.) 19–35.

E. Fehér Pál: Adalékok egy siker természetrajzához. (Vitacikk A látogató ellen.) Népszabadság, 1969. (14. évf.) máj. 21.

Benkő Ákos: Egy elhamarkodott bírálatról. (Vitacikk E. Fehér ellen.) Forrás, 1969/5-6. (2. évf.) 137–138.

Faragó Vilmos: Jajkiáltás. (Recenzió A látogatóról.) Élet és Irodalom, 1969/19.

Albert Pál: Író született. (Recenzió A látogatóról.) Irodalmi Újság, 1969/13.

Fehér Ferenc: A látogató. (Recenzió.) Kortárs, 1969. (14. évf.) 1489–1495.

Kenyeres Zoltán: Egy hivatalnok pokolra száll. (Recenzió A látogatóról.) Új Írás, 1969. (9. évf.) 8. sz. 125–127.

Szász Imre: Books in the Street. (Recenzió A látogatóról.) The New Hungarian Quarterly, 1969. (19. évf.) 36. sz. 152–157.

Thomka Beáta: Kisiklott mozdulatok kiállítása. (Recenzió A látogatóról.) Új Symposion, 1969/53.

B. Mészáros Vilma: A látogató dilemmája. (Kritika.) Kritika, 1969. (7. évf.) 12. sz. 32–37.

Bálint Éva–Veres András: A sikerképtelenség környezetrajza. (Tanulmány A látogatóról.) Valóság, 1974. (17. évf.) 8. sz. 58–74.

Dérczy Péter: A városalapító. (Recenzió.) Kritika, 1978. (II. folyam, 7. évf.) 3. sz. 25–26.

Kulcsár Szabó Ernő: A városalapító. (Recenzió.) Alföld, 1978. (24. évf.) 4. sz. 81–84.

Tallár Ferenc: Valóság vagy történelem? Különösség és a mai magyar próza. (Tanulmány A látogatóról.) Mozgó Világ, 1978. (4. évf.) 6. sz. 47–56.

Hanák Tibor: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. (Recenzió.) Irodalmi Újság, 1979/11–12. 15–16.

Thomka Beáta: Metaforikus folyamatok a regényben. (Tanulmány A városalapítóról) Híd, 1979 (53. évf.) 1205–1214.

Birnbaum, Marianna D.: An armchair picaresque: the texture and structure of George Konrads The Case Worker. (Tanulmány A látogatóról.) = Fiction and Drama in Eastern and Southeastern Europe: Evolution and Experiment in the Postwar Period. Proceedings of the 1978 UCLA Conference (ed. Henrik Birnbaum and Thomas Eekman) Columbus. Ohio. 1980. Slavica Publishers. 61–85.

Rényi Péter: Nem babra megy a játék. (Vitacikk Konrád György politikai nézete ellen.) Népszabadság, 1982. (27. évf.) december 11.

Bojtár Endre: Az irodalmi mű jelentése. Konrád György: A látogató. (Tanulmány.) = B. E.: Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Bp. 1983. Szépirodalmi. 129–158.

Tallár Ferenc: Értékválság és prózaforma. (Tanulmány A látogatóról.) Medvetánc, 1983. (3. évf.) 2–3. sz. 33–48.

Pályi András: A szabadságfogyatkozás természetrajzához. A látogató. (Kritika.) Kortárs, 1989. (34. évf.) 155–160.

Almási Miklós: A cinkos; Antipolitika. (Recenzió.) Kritika, 1989. (II. folyam, 18. évf.) 9. sz. 26–27.

Bondy, François: Elmélkedés a Kelet és a Nyugat közös kultúrájáról. (Tanulmány az Antipolitikáról.) Világosság, 1989. (30. évf.) 597–600.

Kis János: Egy prófécia útja a nyilvánossághoz. Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. (Kritika.) Magyar Napló, 1990/1.

Vajda Mihály: Az értelmiségi osztály és a társadalmi önmegismerés lehetősége. (Tanulmány Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című esszéről.) = V. M.: Marx után szabadon, avagy miért nem vagyok már marxista? Bp. 1990. Gondolat. 97–128.

Radnóti Sándor: Grandezza, kolorit. (A cinkos.) (Kritika.) Holmi, 1990. (2. évf.) 226–229.

Hajdú Gergely: A házigazda. Agenda, 1. Kerti mulatság. (Recenzió.) Holmi, 1990. (2. évf.) 229–232.

Dérczy Péter: Agenda, 1. Kerti mulatság. (Recenzió.) Jelenkor, 1990. (33. évf.) 263–267.

Turai Tamás: Kié a kert? (Recenzió a Kerti mulatságról.) Jelenkor, 1990. (33. évf.) 268–270.

Fehér Ferenc–Heller Ágnes–Márkus György: Diktatúra a szükségletek felett. (Tanulmány Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz című esszéről.) Bp. 1991. Cserépfalvi. 182–183.

Ash, Timothy Garton: Létezik-e Közép-Európa? (Vitacikk az Antipolitika ellen) = Századvég [különszám]. Kell-e nekünk Közép-Európa? 1991. 87–103.

Veres András: Value Perception in Hungarian Prose, 19691980. (Tanulmány A látogatóról.) = Values, networks and cultural reproduction in Hungary. Research Review, 1991/3. 93–106.

Szilágyi Sándor: Az irónia rekordereként, farral a jövőnek. A cinkos. = Beszélő. Összkiadás. (Szerk.: Sebes katalin.) Bp. 1992. AB–Beszélő, I. kötet, 148–150.

Lengyel László: Két író közt. (Esszé Konrád Györgyről.) = L. L.: Magyar alakok. Bp. 1994. 2000–Pénzügykutató Rt. 154–156.

Veres András: Az ismeretlen Konrád. (Tanulmány Konrád György pályakezdéséről.) = Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. (Szerk.: Szabó B. István.) Bp. 1994. ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet–MTA Irodalomtudományi Intézet. 302–311.

Veres András: Napló – hiányzó lapokkal. (Recenzió a 91–93-ról.) Kritika, 1994. (II. folyam, 23. évf.) 7. sz.

Veres András: Látogatóban, kerti mulatságon. Konrád György vázlatos pályaképe. Kritika, 1995. (II. folyam, 24. évf.) 12. sz. 13–16.

Veres András: Fordulat Konrád György írói pályáján: Kerti mulatság. (Tanulmány.) Literatura, 1996. (23. évf.) 1. sz. 74–80.

Szakonyi Károly: Ötödik padban az ablak felől. Konrád György emlékére. Lyukasóra, 2019/7. 48 p.

Veres András: Konrád György emlékezete (1933-2019). Literatura, 2019. (45 évf.) 3.sz. 239-247 p.

Lakner Judit: Kadmosz szép. Jelenkor. 2020. (63. évf.) 1. sz. 18-22 p.

Balog Edit Otilia: Megváltoztatva a megváltoztatandókat (Gondolatok Konrád György Elutazás és hazatérés című művének új kiadásáról) Alföld, 2024/4. 46-50 p.

 

A szakirodalmat összeállította Veres András és a DIA.