Konrád György: Bibliográfia

Önálló kötetek

A látogató. Regény. Bp. 1969. Magvető, 272 p. = 2. kiad.: Bp. 1988. Magvető, 233 p. = 3., jav. kiad.: Bp. 1995. Pesti Szalon. = 4. kiad.: Bp. 1998. Palatinus. = Bp. 2007. Noran, 232 p.  = Budapest. 2018. Magvető, 216 p. (Magvető Zsebkönyvtár.)

Konrád György–Szelényi Iván: Az új lakótelepek szociológiai problémái. Tanulmány. Bp. 1969. Akadémiai, 212 p.

A városalapító. Regény. Bp. 1977. Magvető, 299 p. [Cenzúrázott kiadás.] = Bp. 1992. Pesti Szalon, 184 p. [Cenzúrázatlan.] = Budapest. 2010. Európa, 218 p.

Konrád György–Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Esszé. Bern–Párizs. 1978. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása, 206 p. = Bp. 1985. Áramlat Független [szamizdat], 206 p. = Bp. 1989. Gondolat, 326 p.

Az autonómia kísértése. Esszék. Paris. 1980. (Magyar Füzetek könyvei 2.)

A cinkos. Regény. New York. 1986. Püski, 277 p. = Bp. 1989. Magvető, 461 p. = [3. kiadás:] Bp. 1998. Palatinus. = [4. kiadás:] Bp. 2009. Európa, 445 p.

Ölni vagy nem ölni. Esszé. Bp. 1985. ABC Független [szamizdat], 183 p.

Antipolitika. Esszé. Bp. 1986. AB Független [szamizdat], 138 p.

Az állami ember és a cenzúra. Esszé. Bp. 1986. Áramlat Független [szamizdat], 19 p. (2. kiad.)

Kerti mulatság. Regény. Bp. 1987. AB Független [szamizdat], 244 p. = [Átdolgozott változat:] Agenda, 1. Kerti mulatság. (Regény és munkanapló.) Bp. 1989. Magvető, 676 p. = Bp. 2005. Noran, 640 p. = Budapest. 2015. Szépirodalmi, 488 p.

Az autonómia kísértése – Antipolitika. Bp. 1989. Codex, 365 p.

Hangulatjelentés. Hat esszé. Köln–Budapest. 1989. Irodalmi Levelek, 80 p.

Európa köldökén. Cikkek, esszék. Bp. 1990. Magvető, 471 p.

Az újjászületés melankóliája. Esszék. Bp. 1991. Pátria, 350 p.

91–93. Napló és esszék. Bp. 1993. Pesti Szalon, 494 p. = [2. kiadás:] I–II. [két kötetben.] Bp. 1994. Pesti Szalon.

Kőóra. Agenda II. Regény. Bp. 1994. Pesti Szalon, 386 p. = [2. kiadás:] Bp. 1995. Pesti Szalon; 2006. Noran, 440 p. = In: Kőóra – Hagyaték. Agenda 2. és 3. Budapest. 2015. Európa, 416 p. 

Várakozás. Esszék, cikkek, naplórészletek. Bp. 1995. Pesti Szalon, 557 p.

Áramló leltár. Elmélkedések. Bp. 1996. Pesti Szalon, 267 p.

A láthatatlan hang. Zsidó tárgyú elmélkedések. Bp. 1997. Palatinus, 259 p.

Hagyaték. Regény. Bp. 1998. Palatinus, 266 p. = Bp. 2007. Noran, 300 p. = In: Kőóra – Hagyaték. Agenda 2. és 3. Budapest. 2015. Európa, 416 p. 

Útrakészen. Egy berlini műteremben. Esszék, cikkek, tanulmányok. Bp. 1999. Palatinus, 458 p.

A jugoszláviai háború (és ami utána jöhet). Jegyzetek 1999-ben márciustól júniusig. Publicisztika. Bp. 1999. Palatinus.

Konrád György–Szelényi Iván: Urbanizáció és területi gazdálkodás. Tanulmány. Bp. 2000. Juhász Gyula Felsőoktatási K.

Mit tud a levelibéka? Válogatott esszék, naplórészletek (1973–1996.) Vál. és szerk.: Zsámboki Mária. Bp. 2000. Palatinus, 515 p.

Elutazás és hazatérés. Önéletrajzi regény. Bp. 2001. Noran, 162 p. = Bp. 2012. Európa, 143 p.

Fenn a hegyen napfogyatkozáskor. Önéletrajzi regény. Bp. 2003. Noran, 428 p.

A Közép tágulása – Gondolkodás Európáról. Esszék. Bp. 2004. Noran, 392 p.

Az író és a város. Esszék, előadások. Bp. 2004. Noran, 512 p.

Kakasok bánata. Önéletrajzi regény. Bp. 2005. Noran, 316 p.

Csodafigurák. Arcképek, pillanatfelvételek. Bp. 2006. Noran, 288 p.

Elutazás és hazatérés. Hangoskönyv. (A szerző előadásában.) Pécs. 2006. Alexandra; Budapest. 2006. MR Rt.

Inga. Jegyzetek. Bp. 2008. Noran, 256 p.

Harangjáték. Jegyzetek. Bp. 2009. Európa, 492 p.

Zsidókról. Jegyzetek. Bp. 2010. Európa, 228 p.

Esterházy, Konrád, Spiró Jeruzsálemben - három beszélgetés. (Szerk.: Marianna D. Birnbaum.) Budapest. 2010. Magvető, 154 p.

A város arca - pécsi portrék: Konrád György beszélgetései. Pécs. 2011. Művészetek Háza, 215 p.

Vendégkönyv - tűnődések a szabadságról. Naplóregény. Budapest. 2013. Európa, 771 p.

Itt, Európában. Esszék. Budapest. 2014. Európa. 232 p.

Falevelek szélben - Ásatás 1. Regényfolyam. Budapest. 2018. Magvető. 500 p.

Öreg erdő - Ásatás 2. Regényfolyam. Budapest. 2018. Magvető. 506 p.

Sétabot - Ásatás 3. Regényfolyam. Budapest. 2020. Magvető. 336 p.

Élethosszig tartó regény – Rácz Lajos beszélgetései Konrád Györggyel. Szeged. 2021. Tiszatáj Alapítvány, 421 p. (Tiszatáj Könyvek.)

Egyéb fontosabb megjelenések

A lemondás irodalma. A francia „absztrakt” regényről. (Tanulmány.) = Nagyvilág, 1960. március (5. évf. 3. sz.) 416–423. p.

Klasszikus regény a huszadik században. Roger Martin du Gard: A Thibault család. (Tanulmány.) [1958] = Jelenkor, 1960. december (3. évf. 6. sz.) 57–68. p.

Gogol. A Miklós-kori Oroszország. (Tanulmány.) = Jelenkor, 1961. június (4. évf. 6. sz.) 687–698. p.

Emlékezés az Oblomov írójára. (Tanulmány.) = Nagyvilág, 1962. szeptember (7. évf. 9. sz.) 1368–1373. p.

Széljegyzetek a „huligán”-arcképhez. (Tanulmány.) = 1. rész: Jelenkor, 1963. március (6. évf. 3. sz.) 255–262. p.; 2. rész: Jelenkor, 1963. április (6. évf. 4. sz.) 340–345. p.

A korszerű háború korszerűtlensége. (Esszé.) = 1. rész: Valóság, 1963. november–december (6. évf. 6. sz.) 16–30. p.; 2. rész: Valóság, 1964. január (7. évf. 1. sz.) 2–13 p.; [3. rész:] A célja vesztett háború. Kortárs, 1964. június (8. évf. 6. sz.) 924–933 p.

Konrád György–Szelényi Iván: A késleltetett városfejlesztés társadalmi konfliktusai. (Tanulmány.) = Valóság, 1971. december (14. évf. 12. sz.) 19–35 p.

Bacsó Péter–Konrád György: Kitörés. Filmforgatókönyv. In: Bacsó Péter: Jelenidő. Három filmregény. Budapest. 1975. Szépirodalmi.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

Angol

Konrád György, Szelényi Iván: Sociological investigation of new housing estates. Budapest. 1968. s.n., 68 p.

The case worker. [A látogató.] (Ford.: Paul Aston.) London. 1975. Hutchinson, 172 p. = Toronto; New York. 1976. Bantam, 182 p. = London. 1977. Hutchinson, 172 p. = New York. 1978. Harcourt Brace Jovanovich, 173 p. = New York. 1987. Penguin, 173 p. = Budapest. 1998. Noran, 214 p.

The city builder. [A városalapító.] (Ford.: Ivan Sanders.) New York; London. 1977. Harcourt, 184 p. = New York; London. 1980. Harcourt, 184 p. = New York. 1987. Penguin Books, 184 p. = Champaign, IL - USA. 2007. Dalkey Archive Press, 184 p.

Konrád György, Szelényi Iván: The intellectuals on the road to class power. [Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.] (Ford.: Andrew Arato; Richard E. Allen.) Brighton. 1979. Harvester Press, 252 p. = New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979. 252 p

The loser. [A cinkos.] (Ford.: Ivan Sanders.) San Diego. 1982. Harcourt Brace Jovanovich, 315 p. = London. 1983. Allen Lane, 320 p. = Harmondsworth. 1984. Penguin, 315 p.

Antipolitics. Pushing the state out of our nightmares. An essay. [Antipolitika.] (Ford.: Richard E. Allen.) San Diego. 1984. Harcourt Brace Jovanovich, 243 p. = London. 1984. Quartet, 243 p. = New York. 1987. Henry Holt, 243 p.

A feast in the garden. [Kerti mulatság.] (Ford.: Goldstein Imre.) New York. 1992. Harcourt Brace Jovanovich, 394 p. = London; Boston. 1992. Faber and Faber, 394 p. = Orlando, Florida - USA. 1993. Mariner Books, 408 p.

The melancholy of rebirth. Essays from post-communist Central Europe 1989-1994. [Az újjászületés melankóliája.] (Ford.: Michael Henry Heim.) San Diego. 1995. Harcourt Brace, 196 p.

Central Europe. Texts. London. 1998. Austrian Cultural Institute, 64 p. (A közép-európai kulturális fesztivál alkalmából.)

The invisible voice. Meditations on Jewish themes. [A láthatatlan hang. Zsidó tárgyú elmélkedések.] (Ford.: Peter Reich.) San Diego. 1999. Harcourt, 241 p.

Stonedial. [Kőóra.] (Ford.: Ivan Sanders.) New York. 2000. Harcourt, 290 p.

In the Library. (Ford.: Jim Tucker.) Utrecht. 2005. Utrecht University-University Library, 15 p. (Az uttrechti egyetemi könyvtár megnyitója alkalmából.)

Erich Lessing: Revolution in Hungary. The 1956 Budapest uprising. (Fotó: Erich Lessing; Szöveg: Fejtő Ferenc, Konrád György, Nicolas Bauquet.) London. 2006. Thames & Hudson, 249 p.

A guest in my own country. A Hungarian life. [Elutazás és hazatérés.] (Ford.: Jim Tucker.) New York. 2007. Other Press, 303 p.

Cseh

Spoluviník. [A cinkos.] (Ford.: Drahomara Novotná.) Köln. 1985. Index, 330 p. = Prága. 1990. Prostor, 318 p.

Hon a útěk. [Hajsza és rohanás.] (Ford.: Milan Navrátil.) Pozsony. 1995. Kalligram, 326 p.

Kurátor; Zakladatel města. [A látogató; A városalapító.] (Ford.: Milan Navrátil.) Pozsony; Brünn. 1996. Kalligram; Doplněk, 270 p.

Dán

Uanmeldt besøg. [A látogató.] (Ford.: Bánfi András.) Koppenhága. 1975. Gyldendal, 180 p.

Havefesten. [Kerti mulatság.] (Ford.: Peter Eszterhás.) Koppenhága. 1992. Samleren, 326 p.

Melinda og Dragoman. [Melinda és Dragomán.] (Ford.: Peter Eszterhás.) Koppenhága. 1995. Samleren, 268 p.

Stenuret. [Kőóra.] (Ford.: Peter Eszterhás.) Koppenhága. 1998. Samleren, 300 p.

Finn

Vierailija. [A látogató.] (Ford.: Anna-Maija Raittila.) Helsinki. 1976. Tammi, 205 p.

Häirikkö. [A cinkos.] (Ford.: Anna-Maija Raittila.) Helsinki. 1982. Librum, 309 p.

Pidot puutarhassa. [Kerti mulatság.] (Ford.: Taisto Nieminen.) Helsinki. 1993. Tammi, 664 p.

Kivikello. [Kőóra.] (Ford.:Taisto Nieminen.) Helsinki. 1997. Tammi, 410 p.

Francia

Les Fondateurs. [A városalapító.] (Ford.: Véronique Charaire.) Párizs. 1976. Le Seuil, 220 p.

Konrád, György; Szelényi, Iván: La marche au pouvoir des intellectuels. Le cas des pays de l'Est. [Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.] (Ford.: Georges Kassai; Pierre Kende.) Párizs. 1979. Éditions du Seuil, 249 p.

Le complice. [A cinkos.] (Ford.: Véronique Charaire.) Párizs. 1980. Éditions du Seuil, 377 p.

L'Antipolitique. [Antipolitika.] (Ford.: Pierre Lespoir; Monique Poucan.) Párizs. 1987. La Découverte, 234 p.

Le Rendez-vous des spectres. [Kerti mulatság.] (Ford.: Agnès Kahane.) Párizs. 1990. Gallimard, 399 p.

Le Visiteur. [A látogató.] (Ford.: Véronique Charaire.) Párizs. 1991. Éditions du Seuil, 217 p.

Départ et retour. [Elutazás és hazatérés.] (Ford.: Georges Kassai, Gilles Bellamy.) Párizs. 2003. Mille et une nuits, 151 p.

Héber

המובס [A cinkos.] (Ford.: Mordekhai Barḳaʼi.) 1985. Tel-Aviv. Hamubas 308 p.

Holland

De bezoeker. [A látogató.] (Ford.: Hans Hom.) Amsterdam. 1976. Van Gennep, 174 p. = Amsterdam. 1989. Van Gennep, 174 p. = Amsterdam. 1991. Van Gennep, 174 p.

De medeplichtige. [A cinkos.] (Ford.: Jan Versteeg, Németh Sándor.) Amsterdam. 1986. Van Gennep, 425 p. = Amsterdam. 1990. Van Gennep, 425 p. = Amsterdam. 1992. Van Gennep, 425 p.

Tuinfeest. [Kerti mulatság.] (Ford.: Henry Kammer.) Amsterdam. 1989. Van Gennep, 423 p. = Amsterdam. 1994. Van Gennep, 423 p. = Amsterdam. 2002. Van Gennep, 423 p. = Amsterdam. 2004. Van Gennep, 423 p.

Langzame opmerkingen in een snelle tijd. Berichten uit Boedapest en elders. (Ford.: Erzsó Alföldy.) Amsterdam. 1990. Van Gennep, 172 p.

De melancholie van de wedergeboorte. [Az újjászületés melankóliája.] (Ford.: Henry Kammer.) Amsterdam. 1990. De Volkskrant, 27 p.

Melinda en Dragomán. [Melinda és Dragomán.] (Ford.: Peter Masthoff.) Amsterdam. 1992. Van Gennep, 331 p.

De stedebouwer. [A városalapító.] (Ford.: Peter Masthoff.) Amsterdam. 1995. Van Gennep, 207 p.

De stenen klok. [Kőóra.] (Ford.: Henry Kammer.) Amsterdam. 1996. Van Gennep, 464 p.

De oude brug: dagboekaantekeningen en overpeinzingen uit de jaren tachtig en negentig. [A régi híd.] (Ford.: Ineke Molenkamp.) Amsterdam. 1997. Van Gennep, 278 p.

De oorlog in Joegoslavië (en wat erna kan komen). [A jugoszláviai háború (és ami utána jöhet).] (Ford.: Peter Masthoff.) Amsterdam 1999. Van Gennep, 95 p.

Nalatenschap. [Hagyaték.] (Ford.: Alföldy Mari.) Amsterdam. 1999. Van Gennep, 285 p.

De onzichtbare stem. [A láthatatlan hang.] (Ford.: Györgyi Dandoy.) Amsterdam. 2001. Van Gennep, 208 p

Geluk. [Elutazás és hazatérés.] (Ford.: Henry Kammer.) Amsterdam. 2003. De Bezige Bij, 173 p.

Zonsverduistering. [Fenn a hegyen napfogyatkozáskor.] (Ford.: Robert Kellermann.) Amsterdam. 2004. De Bezige Bij, 397 p.

Het verdriet van de hanen. [Kakasok bánata.] (Ford.: Henry Kammer.) Amsterdam. 2006. De Bezige Bij, 358 p.

Slingerbeweging. [Inga.] (Ford.: Alföldy Mari.) Amsterdam. 2011. De Bezige Bij, 253 p.

Japán

Konrád György; Szelényi Iván: 知識人と権力. [Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.] (Ford.: Harutoshi Funabashi.) Tokió. 1986. Shin'yôsha, 415 p.

ケースワーカー. [A látogató.] (Ford.: Etsuko Iwasaki.) Tokió. 1982. Kōbunsha, 227 p.

Koreai

Pangmun'gaek. [A látogató.] (Ford.: Chong Pang-gyu.) Szöul. 1995. Munhak segyesa, 263 p.

Lengyel

Wielkie wyzwanie. Europa Środkowo-Wschodnia po komunizmie. [Az újjászületés melankóliája.] (Ford.: Krystyna Góralczyk; Bogdan Góralczyk.) Varsó. 1994. Niezależna Oficyna Wydawnicza, 146 p.

Német

Der Besucher. [A látogató.] (Ford.: Mario Szenessy.) Berlin (NSZK); Darmstadt; Neuwied. 1969. Luchterhand, 237 p. = Darmstadt. 1973. Luchterhand, 237 p. = Frankfurt am Main. 1978. Suhrkamp, 207 p. = Hamburg. 1991. Luchterhand-Literaturverlag, 237 p. = Frankfurt am Main. 1999. Suhrkamp, 206 p.

Konrád György; Szelényi Iván: Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. [Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 1978. Suhrkamp, 399 p. = Frankfurt am Main. 1981. Suhrkamp, 399 p.

Der Stadtgründer. [A városalapító.] (Ford.: Mario Szenessy.) Frankfurt am Main. 1980. Suhrkamp, 165 p. = (Ford.: Hildegard Grosche) Frankfurt am Main. 1991. Suhrkamp, 165 p.= München. 1991. List, 237 p. = Frankfurt am Main. 1995. Suhrkamp, 165 p.

Der Komplize. [A cinkos.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. Suhrkamp, 1980. 476 p. = Frankfurt am Main. 1985. Suhrkamp, 476 p. = Frankfurt am Main. 1991. Suhrkamp, 476 p. = Frankfurt am Main. 1999. Suhrkamp, 476 p.

Antipolitik. Mitteleurop. Meditationen. [Antipolitika – Közép-európai meditációk.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 1985. Suhrkamp, 223 p. = Frankfurt am Main. 1988. Suhrkamp, 223 p. = Frankfurt am Main. 1991. Suhrkamp, 223 p.

Geisterfest. [Kerti mulatság.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 1986. Suhrkamp, 357 p.= Frankfurt am Main. 1989. Suhrkamp, 357 p. = Frankfurt am Main. 1991. Suhrkamp, 357 p. = Frankfurt am Main. Suhrkamp, 1999. 357 p.

Stimmungsbericht. [Hangulatjelentés.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. Suhrkamp, 1988. 313 p. = Frankfurt am Main. 1991. Suhrkamp, 313 p.

Melinda und Dragoman. [Melinda és Dragomán.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 1991. Suhrkamp, 347 p. = Frankfurt am Main. Suhrkamp, 1993. 347 p.

Die Melancholie der Wiedergeburt. [Az újjászületés melankóliája.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 1992. Suhrkamp, 324 p.

Heimkehr. [Hazatérés.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 1995. Suhrkamp, 69 p.= Frankfurt am Main. Suhrkamp, 1998. 69 p.

Identität und Hysterie. (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 1995. Suhrkamp, 252 p.

Steinuhr. [Kőóra.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 1996. Suhrkamp, 438 p.

Die europäische Nation als Aufgabe für die Zukunft. Bonn. 1999. Inter Nationes, 5 p.

Der Nachlass. [Hagyaték.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 1999. Suhrkamp, 305 p.

Der dritte Blick. Betrachtungen eines Antipolitischen. (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 2001. Suhrkamp, 217 p.

Glück. [Elutazás és hazatérés.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 2003. Suhrkamp, 155 p.

Sonnenfinsternis auf dem Berg. [Fenn a hegyen, napfogyatkozáskor.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 2005. Suhrkamp, 381 p.

Das Buch Kalligaro. [Kakasok bánata.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 2007. Suhrkamp, 292 p.

Das Pendel. Essaytagebuch. [Inga.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Frankfurt am Main. 2011. Suhrkamp, 200 p.

Über Juden. [Zsidókról.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Berlin. 2012. Suhrkamp, 241 p.

Europa und die Nationalstaaten. Essay. [Európa és a nemzetállamok.] (Ford.: Hans-Henning Paetzke.) Berlin. 2013. Suhrkamp, 182 p.

Norvég

Taperen. [A cinkos.] (Ford.: Henning Kramer Dahl; Gabi Gleichmann.) Lysaker. 1990. Adrian, 372 p.

Drømmen om Mellom-Europa. [Európa köldökén.] (Ford.: Gabi Gleichmann; Henning Kramer Dahl.) Oslo. 1991. Cappelen, 141 p.

Havefest. [Kerti mulatság.] (Ford.: Kari Kemény.) / Lysaker. 1992. Adrian, 527 p.

Stenuret. [Kőóra.] (Ford.: Kari Kemény.) Lysaker. 1996. Geelmuyden. Kiese, 292 p.

Besøkeren. [A látogató.] (Ford.: Vince Sulyok.) Oslo. 1975. Kolon / Gyldendal, 158 p.

Spanyol

Konrád György; Szelényi Iván: Los intelectuales y el poder. [Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz.] (Ford.: Josep Rovira.) Barcelona.1981. Peninsula, 271 p.

El cómplice. [A cinkos.] (Ford.: Elisabeth Szél; Edith Sándor.) Madrid. 1987. Alfaguara, 472 p. = Barcelona. 1992. Círculo de Lectores, 459 p.

Una fiesta en el jardín. [Kerti mulatság.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Madrid. 2003. Alianza, 630 p.

El reloj de piedra. [Kőóra.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Madrid. 2006. Alianza, 468 p.

Viaje de ida y vuelta. [Elutazás és hazatérés.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Madrid. 2010. Alianza, 216 p.

Svéd

Besökaren. [A látogató.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm 1974. Bonnier, 204 p.

Stadsgrundaren. [A városalapító.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm. 1977. Alba, 182 p.

Förloraren. [A cinkos.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm. 1980. Alba, 418 p.

Antipolitik. [Antipolitika.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm. 1985. Alba, 247 p.

Trädgårdsfesten. [Kerti mulatság.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm. 1987. Alba, 370 p.

Från Europas navel. [Európa köldökén.] (Ford.: Gabi Gleichmann.) Stockholm. 1990. Alba, 197 p.

Melinda och Dragoman. [Melinda és Dragomán.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm. 1992. Alba, 302 p.

Stenklockan. [Kőóra.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm. 1995. Alba, 378 p.

Szerb

Губитник. [A cinkos.] (Ford.: Vickó Árpád.) Belgrád. 1987. Prosveta, 454 p. = Gubitnik. [A cinkos.] Belgrád. 1991. BIGZ, 434 p.

Posetilac. [A látogató.] (Ford.: Vickó Árpád.) Újvidék. 1990. Bratstvo-Jedinstvo, 140 p.

Osnivac grada. [A városalapító.] (Ford.: Vickó Árpád.) Belgrád. 1991. Stubovi kulture, 327 p.

Na pupku Evrope. [Európa köldökén.] (Ford.: Vickó Árpád.) Belgrád. 1995. Vreme knjige, 271 p.

Vrtna zabava. [Kerti mulatság.] (Ford.: Vickó Árpád.) Belgrád. 1997. Stubovi kulture, 327 p.

Jugoslovenski rat (i ono sto moze da usledi). [A jugoszláviai háború (és ami utána jöhet).] (Ford.: Vickó Árpád.) Belgrád. 2000. Stubovi kulture, 125 p.

Nevidljivi glas. [A láthatatlan hang.] (Ford.: Vickó Árpád.) Újvidék. 2001. Stylos, 234 p.

Odlazak od kuće i povratak kući. [Elutazás és hazatérés.] (Ford.: Vickó Árpád.) Belgrád. 2008. Arhipelag, 148 p.

Pomračenje sunca, na brdu. [Fenn a hegyen napfogyatkozáskor.] (Ford.: Vickó Árpád.) Belgrád. 2009. Arhipelag, 289 p.

Izveštaj o stanju duha. Izabrani eseji. [Hangulatjelentés.] (Ford.: Vickó Árpád.) Belgrád. 2012. Arhipelag, 265 p.

Szlovák

Masky sa vracajú. Výber z esejí. [Az álarcok visszatérnek. Esszégyűjtemény.] (Ford.: Andrea Litváková; Szolnoki Júlia.) Pozsony. 1995. Kalligram, 218 p.

Szlovén

Antipolitika. Srednjeevropske meditacije. [Antipolitika.] (Ford.: Mojca Dobnikar.) Ljubljana. 1988. Univerzitetna ZSMS, 161 p.

Olasz

Il visitatore. [A látogató.] (Ford: Martinelli-Molnár Magda.) Milano. 1975. Bompiani, 197 p.

Il perdente. [A cinkos.] (Ford: Bruno Ventavoli.) Milano. 1995. Anabasi, 551 p.

Partenza e ritorno. Romanzo autobiografico. [Elutazás és hazatérés.] (Ford.: Rényi Andrea.) Rovereto. 2014. Keller editore, 183 p.

Ebrei. Il popolo universale. [Zsidókról.] (Ford.: Horváth Éva; előszó: Gianluca Volpi.) Udine. 2014. Gaspari, 159 p.

Orosz

Градооснователь. [A városalapító.] (Ford: Jurij Pavlovič Gusev.) Budapest. 1999. Pont, 189 p.

Соучастник. [A cinkos.] (Ford: Jurij Pavlovič Gusev.) Moszkva.2003. Ázyki szlavanskoj kultury, 392 p.

Román

Vizitatorul. [A látogató.] (Ford: Paul Drumaru.) Bukarest. 1998. Bucureşti Univers, 192 p.

Cǎlǎtoria. [Elutazás és hazatérés.] (Ford: Paul Drumaru.) Iaşi. 2003. Polirom, 179 p.

 

A bibliográfiát összeállította Veres András és a DIA.