Kertész Imre: Szakirodalom

Önálló kötetek

Temesi László: Sors és sorstalanság. Kertész Imre Nobel-díja. H. n. 2002. Szerzői kiadás, 114 p.

Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerk.: Scheibner Tamás és Szűcs Zoltán Gábor. Bp. 2002. L’Harmattan, 217 p. (Dayka könyvek 1.)

[A szerkesztők előszava. 9–13.; Kaposi Dávid: Narratívátlanság. Kulturális sémák és a Sorstalanság. 15–51.; Kalocsai Katalin: Még létre sem jött, mikor már elveszett. Az identitás építésének nehézségeiről egy szélsőségesen fenyegetett helyzetben. 53–66.; Kovács Béla Lóránt: Az időbeliség tapasztalásának módosulásai Kertész Imre Sorstalanság című regényében. 67–75.; Proksza Ágnes: Döntés és ítélet. Kertész Imre: Sorstalanság. 77–102.; Schein Gábor: Összekötni az összeköthetetlent. 103–118.; Vári György: Cselekményesítés, történelmi tapasztalat és a fenséges művészete. 119–136.; Vaderna Gábor: A lehetséges egyetlen regény. Kertész Imre: A kudarc. 137–149.; Teslár Ákos: Élni és (újra)írni. Morál és poétika A kudarcban. 151–166.; Molnár Sára: A fogolylét poétikája. Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. 167–198.; Margócsy István: „Minden nincs meg”. A megfogalmazás kalandja. 199–210.; Radnóti Sándor: Utószó – a Nobel-díj után. 211–217. p.]

Kertész Imre munkássága. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke és a budapesti MTA Irodalomtudományi Intézete munkatársainak 2002. nov. 18–19-én Újvidéken tartott tanácskozásán elhangzott, illetve a tanácskozásra készült tanulmányok szerkesztett szövegei. Hungarológiai Közlemények, 2002/2. [Újvidék, 2003.]

[Utasi Csaba: „A diadalok könyvének fekete lapja vagyok.” A tanúskodás igénye Kertész Imre műveiben. 7–14.; Faragó Kornélia: Az idegenség alakzatai. Sorstalanság. 15–22.; Erdődy Edit: A jövendő emlékezet kamerája. A Sorstalanság mint forgatókönyv. 23–27.; Szirák Péter: „Ha egyszer megtudhatnám, ki és mi vagyok…” Kertész Imre: Gályanapló. 28–42.; Harkai Vass Éva: A fikció változatai és a determinált identitás Kertész Imre elbeszélő prózájában. 43–51.; Pomogáts Béla: Az írói identitás és a történelem katasztrófája. 52–58.; Angyalosi Gergely: A képtelen individuum regénye. Kertész Imre Gályanaplója. 59–66.; Bence Erika: A beszéd individuális tere. Kertész Imre: Gályanapló. 67–71.; Csányi Erzsébet: Negatív utópia Ivo Andrić és Kertész Imre kisregényeiben. 72–77.; Hózsa Éva: Felöltött, száműzhető és fölösleges inkognitók. 78–85.; Utasi Csilla: Az én-tudat Kertész Imre regényírásában és esszéiben. 86–93.; Kappanyos András: Ami lefordítható, és ami nem. 94–100.; Gerold László: Iszapbirkózás. Téma és műfaj Kertész Imre prózaírásában. 101–109.; Rákai Orsolya: „…Mintha tengeren jönne”. Részvét, részvétel és kívülmaradás alakzatai a Kaddisban. 110–120.; Bányai János: A kudarc, avagy a túlélés narratív formái. A nyomkereső és A kudarc. 121–129.; Vickó Árpád: „A demokrácia kultúra”. Interjú. 131–146.; Bányai János: Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. 147–152. p.]

Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben. Összeáll.: Kőbányai János. Bp. 2003. Múlt és Jövő, 167 p.

[Kertész Imre: A Gályanapló indítása a Múlt és Jövőben. 9–10.; Kertész Imre: Canettit fordítani. 11–15.; Radics Viktória: Az ember mélye. Kertész Imre: Sorstalanság. 17–28.; Koppány Márton: Halálfúgák. Kertész Imre regényeiről. 29–44.; Heller Ágnes: A holokauszt mint kultúra. Kertész Imre könyvéről. 45–55.; Vajda Mihály: „Nem betegség, inkább egészség”. 57–69.; Selyem Zsuzsa: Egyetlen időm és a minyonok. 71–101.; Aharon Appenfeld: Káin és Ábel narratívája. Kertész Imre Nobel-díjáról. Kőbányai János interjúja. 103–116.; Dalos György: Széljegyzetek egy Nobel-díj körül. 117–122.; Fehéri György: Miért szeretik Kertész Imrét Németországban? 123–137.; Fejtő Ferenc: Kicsoda Kertész Imre? Irodalmi Nobel-díj, 2002. Ford.: Zsámboki Mária. 139–142.; Heller Ágnes: A Sorstalanságról – húsz év után. 143–166.; Kertész Imre a Múlt és Jövőben. 167. p.]

Kőbányai János: Jób díja. Háttér és recepció. Bp. 2003. Múlt és Jövő, 163 p.

Kőbányai János: Kertésznapló. Bp. 2003. Múlt és Jövő, 175 p.

Szirák Péter: Kertész Imre. Pozsony. 2003. Kalligram, 217 p. (Tegnap és Ma.)

Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. Bp. 2003. Kijárat, 283. p. (Kritikai Zsebkönyvtár.)

Molnár Sára: Ugyanegy téma variációja. Irónia és megszólítás Kertész Imre prózájában. Kolozsvár. 2005. Koinónia, 307 p.

Földényi F. László: „Az irodalom gyanúba keveredett”. Kertész Imre-szótár. Bp. 2007. Magvető, 335 p.

Erdődy Edit: Kertész Imre. Bp. 2008. Balassi, 168 p. (Kortársaink.)

Marx József: Sorstalanság – Filmkönyv. Koltai Lajos filmje a Nobel-díjas Kertész Imre regénye alapján. Bp. 2005. Vince, 239 p.

Vincze Attila Tamás: A Sorstalanság doktora. (Dr. Klopfer Ferencről, a regény valós szereplőjéről.) Gyöngyös. 2004. Pallas, 127 p.

Clara Royer: Kertész Imre élete és halálai. Életrajzi esszé. Bp. 2019. Magvető, 480 p.

Identitás, nyelv, trauma - Tanulmányok Kertész Imréről. (Szerk.: György Péter.) Budapest. 2021. Magvető, 292 p.

Önálló kötet idegen nyelven

Mihály Szegedy-Maszák – Tamás Scheibner (Hg.): Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk von Imre Kertész. (Magyar szerzők német nyelvű tanulmányai Kertész Imréről.) Wien. 2004. Passagen Verlag, 376 p.

Clara Royer: Imre Kertész : "L'histoire de mes morts". Életrajzi esszé. Arles. 2017. Actes Sud, 395 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Szász Imre: Könyvespolcom. K. I.: Sorstalanság. Magyar Hírlap, 1975/135. (máj. 17.) Hétvége c. mell. IV. p. = Sz. I.: Háló nélkül. Bp. 1978. Szépirodalmi, 51–55. p.

F. R. [Falus Róbert]: Könyvszemle. (A Sorstalanságról is.) Népszabadság, 1975/149. (jún. 27.) 7. p.

Sinka Erzsébet: Rém-szürke napok. Élet és Irodalom, 1975/28. (júl. 12.) 10. p.

Ács Margit: Sorstalanság. Kertész Imre regénye. Magyar Nemzet, 1975/175. (júl. 27.) 13. p.

Czére Béla: Mítosz és valóság. Csontos Sándor: Mese a tűztolvajról. – K. I.: Sorstalanság. Népszava, 1975/197. (aug. 23.) 6. p.

Lenkei Júlia: Kertész Imre: Sorstalanság. Kritika, 1975/8. 30. p.

Reményi József Tamás: Egyes szám első személyben. Napjaink, 1975/8. 9. p.

Csontos Sándor: Első kötetesekről és elődeikről. (A Sorstalanságról is.) Könyvvilág, 1975/11. (nov.) 16. p.

Székely János: Találkozások a terrorral. Élet és Irodalom, 1977/23. (jún. 4.) 10. p.

B. M. [Benedek Miklós]: A nyomkereső. Északmagyarország, 1977. máj. 28. 4. p.

Czére Béla: A nyomkereső. Könyvvilág, 1977/8. (aug.) 15. p.

F. R. [Falus Róbert]: Könyvszemle. K. I.: A nyomkereső. Népszabadság, 1977/132. (jún. 7.) 7. p.

Szász Imre: A nyomkereső. Új Tükör, 1977/23. (jún. 5.) 2. p.

Varga Zoltán: Kertész Imre két kisregényéről. Híd, 1978/5. (máj.) 665–669. p.

Spiró György: Non habent sua fata. A Sorstalanság – újraolvasva. Élet és Irodalom, 1983/30. (júl. 29.) 5. p. = S. Gy: Magániktató. Bp. 1985. Szépirodalmi, 381–391. p. = Mit ír az ember, ha magyar? Bp. 2003. Ab Ovo, 16–23. p.

Marton Gábor: A sorstalanság folyamatossága. (A Sorstalanság második kiadásáról.) Népszabadság, 1985/247. (okt. 21.) 7. p.

Tímár György: Egy vita, a két hiányzó név. (A Sorstalanságról is.) Magyar Hírlap, 1985/264. (nov. 11.) 4. p.

Várkonyi Benedek: Sorstalanság. Kertész Imre regénye. Magyar Nemzet, 1986/104. (máj. 5.) 7. p.

Radics Viktória: Az ember mélye. Kertész Imre: Sorstalanság. Életünk, 1988/1. (jan.) 80–85. p. = Múlt és Jövő, 1988. 138–143. p.

Rónay László: Szellemidézés. Magyar Hírlap, 1989. jan. 20. 9. p.

Marno János: Sziszifusz, az öreg – Köves és Berg. Kortárs, 1989/3. 155–161. p.

Nagy Sz. Péter: „…és mink vagyunk?” Új Írás, 1989/5. 127–128. p.

Hima Gabriella: Kertész Imre: A kudarc. Alföld, 1989/6. 86–88. p.

Bán Zoltán András: Diadalmas fiaskó. Kertész Imre: A kudarc. Kritika, 1989/7. 39–40. p. = B. Z. A.: Az elme szabad állat. Bp. 2000. Magvető, 143–148. p.

Györffy Miklós: A kő és a hegy. Kertész Imre: A kudarc. Jelenkor, 1989/10. 985–987. p. = Gy. M.: Új magyar prózaszemle: nyolcvanas évek. Pécs. 1992. Jelenkor, 103–107. p.

Spiró György: A 60 éves Kertész Imre köszöntése. Élet és Irodalom, 1989/46. (nov. 17.) 7. p.

Tábor Ádám: Folytatás (újabb győzelem). (A kudarcról.) Élet és Irodalom, 1989/48. (dec. 1.) 11. p.

Koppány Márton: Halálfúgák. Kertész Imre regényeiről. Múlt és Jövő, 1990/1. [Tavasz.] 93–96. p.

Csuhai István: A lehetséges regény. (A kudarcról.) Forrás, 1990/3. 87–89. p.

Jólesz László: Beszédkényszer? (A Kaddisról.) Könyvvilág, 1990/5. (máj.) 36. p.

Takács Ferenc: Erdő, halál, irtás. (A Kaddisról.) Kortárs, 1990/6. 153–155. p.

Bán Zoltán András: Körkörös monológ. (A Kaddisról.) Magyar Napló, 1990/24. (jún. 14.) 13. p.

Balassa Péter: „Soha nem engedek”. Drámai monológ – nagyprózában. (A Kaddisról.) Magyar Hírlap, 1990/224. [229!] (szept. 29.) Ahogy tetszik c. mell. 2. p.

Marno János: Regénysirató. (A Kaddisról.) Jelenkor, 1990/11. 878–885. p.

Erdődy Edit: Halálfúga – prózában. (A Kaddisról.) Jelenkor, 1990/11. 886–889. p.

Berkes Erzsébet: Az ésszerű lét nyomorúsága. (A Kaddisról.) Mozgó Világ, 1990/11. (nov.) 118–121. p.

Wirth Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Vigilia, 1990/11. 876–877. p.

Szilágyi Márton: Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Alföld, 1990/12. 72–73. p.

Radics Viktória: Leheletnyi vigaszért. (A Kaddisról.) Holmi, 1991/3. 370–372. p.

Radnóti Sándor: Auschwitz mint szellemi életforma. (A Kaddisról.) Holmi, 1991/3. 372–378. p. = R. S.: A piknik. Bp. 2000. Magvető, 243–255. p.

Berkes Erzsébet: Az irodalom esélyei. Könyvvilág, 1991/5. (máj.) 4. p.

R. Zs. [Rakovszky Zsuzsa]: [Az angol lobogó…] Beszélő, 1991/22. (jún. 1.) 42. p.

Wirth Imre: Ex libris. (Az angol lobogó c. kötetről.) Élet és Irodalom, 1991/24. (jún. 14.) 11. p.

György Péter: Egy mondat értelmezéséhez. Kertész Imréről. Orpheus, 1991/4. [Tél.] 39–49. p.

Balogh Ernő: (Az angol lobogó c. kötetről.) Népszabadság, 1991/210. 9. p.

Bányai János: (Az angol lobogó c. kötetről.) Híd, 1991/12. 1133–1137 p. = B. J.: Talán így. Újvidék. 1995. 75–82. p.

Márton László – Varga Lajos Márton: A tanúságtétel perspektívái. Jelenkor, 1991/12. 1051–1054. p. = V. L. M.: Kritika két hangra. Bp. 1994. 133–140. p.

Závada Pál: Az előttünk szaladó bárányt követni. (A Jegyzőkönyv bemutatójáról.) Színház, 1991/12. (dec.) 1–2. p.

Márton László: Író, színészkedj! (A Jegyzőkönyv bemutatójáról.) Színház, 1991/12. (dec.) 2. p.

Margittai Nóra: Miért jó nekünk Kertész Imrét olvasni? Újhold-Évkönyv, 1991/1. 282–286. p.

Balassa Péter: Kertész – Kornis. Kritika helyett köszönet. (A Jegyzőkönyv bemutatójáról.) Kritika, 1992/1. 48. p.

Radics Viktória: A rejtőzködő kreatúra. (Az angol lobogó c. kötetről.) Holmi, 1992/1. 134–137. p.

Turai Tamás: A hiten túl, a pusztulás előtt. Esszé Kertész Imréről, és az írói mítoszról. Jelenkor, 1992/4. 310–316. p.

Békés Pál: „A gyanúba keveredett irodalom”. (Az angol lobogó c. kötetről.) Mozgó Világ, 1992/5. (máj.) 110–111. p.

Radnóti Sándor: Sorsnapló. (A Gályanaplóról.) Könyvvilág, 1992/5. (máj.) 3. p.

Bán Zoltán András: (A Gályanaplóról.) Népszabadság, 1992/133. 28. p.

Németh Gábor: Életfúga. Kertész Imre – Gályanapló. Múlt és Jövő, 1992/3. [Ősz.] 110–112. p.

Kálmán C. György: A már megtalált. Kertész Imre: Gályanapló. Beszélő, 1992. okt. 10. 42–43. p. = K. C. Gy.: Mű- és valódi élvezetek.(Nec mergitur címmel.) Pécs. 2002. Jelenkor, 74–78. p.

Szirák Péter: A szűk az most tágasabb. Kertész Imre: Gályanapló. Kortárs, 1992/11. 96–100. p.

Szántó T. Gábor: Szirtek és zátonyok között. (A Gályanaplóról.) Szombat, 1992/10. (dec.) 42. p.

Gács Anna: Egy különös regény. Kertész Imre: Gályanapló. Jelenkor, 1992/10. 857–860. p.

Földes Anna: Regényre várva. (A Gályanaplóról.) Magyar Hírlap, 1992/286. (dec. 5.) Mell. III. p.

Bán Zoltán András: Egy újabb fogadtatás. (A Kaddisról.) Holmi, 1993/5. 748–750. p.

Dávidházi Péter: Révben a gálya. (A Gályanaplóról.) Holmi, 1993/7. 1017–1021. p. = D. P.: Per Passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Bp. 1998. Argumentum, 344–355.

Bikácsy Gergely: Öntagadás mint műalkotás. Kertész Imre avagy a nevetés kegyelme. Orpheus, 1993/2–3. 162–169. p.

Erdődy Edit: Kertész Imre: Gályanapló. Tiszatáj, 1993/11. 90–92. p.

Papp Ágnes Klára: Ex libris. (A Sorstalanságról.) Élet és Irodalom, 1993/46. (nov. 19.) 11. p.

Wernitzer Julianna: A feledéssel szembesülve. (A Holocaust mint kultúra c. kötetről.) Magyar Narancs, 1993/44. (nov. 4.) 35. p.

Földényi F. László: A „magasabb hűség”. Kertész Imre Sorstalanságáról. 2000, 1994/1. 55–58. p. = F. F. L.: Egy fénykép Berlinből. Esszék, 1991–1994. Bp. 1995. Liget, 158–168. p.

Kenyeres Zoltán: Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. Vigilia, 1994/4. 317. p.

Ambrus Judit: Van bennük. Kertész Imre és Esterházy Péter. Magyar Napló, 1994/7. (ápr. 15.) 24. p.

Heller Ágnes: A holocaust mint kultúra. Múlt és Jövő, 1994/2. [Nyár.] 92. p. = H. Á.: Az idegen. Bp. 1997. Múlt és Jövő, 92–101. p.

Faragó Kornélia: Átsajátítás, teremtő másság. Híd, 1994/5–6. (máj–jún.) 412–415. p.

Czeglédi András. (Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom c. közös kötetéről.) Határ, 1995/2–3. 231–234. p.

Schmal Dániel: Kiket legjobb lett volna sohse látnotok. Pannonhalmi Szemle, 1994/3. [Ősz.] 100–107. p.

Bán Zoltán András: A föltehető kérdések. (K. I. Wittgenstein-gyakorlatok II. c. naplójegyzeteiről.) Beszélő, 1994/40. (okt. 6.) 40. p.

Bolemant László: Vier-und-sechzig, neun, ein-und-zwanzig. Irodalmi Szemle, 1994/10. (okt.) 83–84. p.

Imre László: Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. Hitel, 1994/11. (nov.) 105–108. p.

M. G. P. [Molnár Gál Péter]: Főszerepben: Kertész Imre. Beszélő, 1994/48. (dec. 1.) 33–34. p.

Lányi Dániel: A „sorstalanság” kísérlete. Kertész Imre regényéről. Holmi, 1995/5. 665–674. p.

Balassa Péter: A hang és a látvány. Miért olvassák a németek a magyarokat? Jelenkor, 1995/7–8. (júl–aug.) 664–668. p.

Rákos Péter: Egy imádság, melynek az első szava „ámen”. (A Kaddisról.) = R. P.: Prágai őrjárat. Pozsony. 1995. Kalligram, 248–252. p.

P. Nagy István. Magyar Szó, 1995/10. 13. p.

n. p. [Nádas Péter]: „Egy felháborítóan tisztességes könyv”. (A Sorstalanság németországi fogadtatásáról.) Élet és Irodalom, 1996/21. (máj. 24.) 4. p.

Molnár Gábor Tamás: Fikcióalkotás és történelemszemlélet. Kertész Imre: Sorstalanság. Alföld, 1996/8. 57–71. p.

Mekis Péter: Hadd mondjam így. Kertész Imre: Valaki más. Szép Literatúrai Ajándék, 1997/1–2. 175–180. p.

Margócsy István: …valami más… Élet és Irodalom, 1997/23. (jún. 6.) 17. p.

Irodalmi kvartett. Kertész Imre Valaki más című könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor, Radnóti Sándor. Beszélő, 1997/6. (jún.) 104–108. p.

Esterházy Péter: 1 könyv. Kertész Imre: Valaki más. Élet és Irodalom, 1997/30. (júl. 25.) 3. p. = E. P.: A szabadság nehéz mámora. Bp. 2003. Magvető, 396–402. p.

Sükösd Mihály: Kertész Imre szabadsága. (A Valaki más c. kötetről.) Mozgó Világ, 1997/10. (okt.) 141–143. p.

Krommer Balázs: Valaki más(képp ugyanaz). Jelenkor, 1997/12. 1256–1258. p.

Földényi F. László: Az erkölcsi magány terhe. Magyar Lettre Internationale, 1997/25. [Nyár.] 2–3. p.

Szirák Péter: Emlékezés és példázat Lengyel Péter, Kertész Imre és Szilágyi István elbeszélő prózájában. A népiségtől a posztmodernig. = Tanulmányok korunk irodalmáról. Red. Bitskey [et al]. Debrecen. 1997. Kossuth Egyetemi, 71–93. p.

Wirth Imre: Sorstalanság. = 7 x 7 híres mai magyar regény. Bp. 1997. Móra, 186–196. p.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Ex libris. (A Valaki más c. kötetről.) Élet és Irodalom, 1998/4. (jan. 23.) 13. p.

Medve A. Zoltán: Nyílt vizek és indiánok. Jel, 1998/6. 622–625. p.

Ágoston Zoltán: Velence, Firenze, Róma, Auschwitz. (A gondolatnyi csend… c. kötetről.) Élet és Irodalom, 1998/29. (júl. 17.) 15. p.

– seres – [Seres László]: A katarzis érdeklődés hiányában elmarad. (A gondolatnyi csend… c. kötetről.) Magyar Narancs, 1998/27. (júl. 2.) 39. p.

Bazsányi Sándor: A boldogtalanság retorikája. Holmi, 1998/12. 1744–1747. p.

Pályi András: A tények és a valóság. (A nyomkereső c. kisregény javított újraközléséről.) Népszabadság, 1998/270. (nov. 18.) 11. p.

L. P.: A Die Zeit „magyar száma”. Népszabadság, 1998/278. (nov. 27.) 13. p.

Pelle János: Osztályrészünk, a Soa. Népszabadság, 1998/290. (dec. 11.) 12. p.

Szirák Péter: Emlékezés és példázat: a létezés negatív aspektusa. (A Kertész-olvasás). = Sz. P.: Folytonosság és változás. Debrecen. 1998. Csokonai, 82–88. p.

Martonyi János: Az igazság felülkerekedése. Magyar Hírlap, 1999/121. (máj. 27.) 7. p.

Bán Zoltán András: Arcpakolás. (Válasz Martonyi János nyílt levelére.) Élet és Irodalom, 1999/22. (jún. 4.) 9. p.

Csurka István: A frankfurti zsarnokság. (K. I.-ről is.) Havi Magyar Fórum, 1999/8. (aug.) 3–13. p.

Földes Anna: Könyvek és aknák. (Csurka István cikke kapcsán.) Élet és Irodalom, 1999/39. (okt. 1.) 10. p.

Dérczy Péter: „le couer triste – l’esprit gai”. A hetvenéves Kertész Imre. Élet és Irodalom, 1999/44. (nov. 5.) 7. p.

Horkay Hörcher Ferenc: Számadás. (A Gályanaplóról.) Élet és Irodalom, 1999/44. (nov. 5.) 14. p.

„Egy nyomasztó mestermű”. (A kudarc németországi fogadtatásáról.) Vál. és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 1999/44. (nov. 5.) 6. p.

Radnóti Sándor: A sértett. Jókívánság Kertész Imre 70. születésnapjára. Népszabadság, 1999/261. (nov. 9.) 11. p.

Esterházy Péter: 1 nyitott könyv. Kertész Imre hetvenéves író köszöntése. Élet és Irodalom, 1999/45. (nov. 12.) 3. p. = E. P.: A szabadság nehéz mámora. Bp. 2003. Magvető, 403–405. p.

Spiró György: A Török utcai eset. (Herder-díjas Kertész Imre.) 168 óra, 2000/19. (máj. 11.) 36–37. p.

Balogh Endre: Két kisportré az idei Herder-díj kapcsán. Millenniumi Országjáró, 2000/1. (júl–aug.) 9. p.

Havasréti Béla: Kertész Imre: Gályanapló. Kritika, 2000/12. 38–39. p.

Bazsányi Sándor: A boldogtalanság retorikája. = B. S.: A szájalás szomorúsága. Bp. 2000. JAK–Kijárat, 163–170. p.

Láng Zsolt: Ex libris. (A Gályanaplóról.) Élet és Irodalom, 2001/6. (febr. 9.) 23. p.

Földényi F. László: Az idegenség hírnöke. Élet és Irodalom, 2001/8. (febr. 23.) 4. p.

Borbély Szilárd: Ex libris. (A Gályanaplóról.) Élet és Irodalom, 2001/9. (márc. 2.) 23. p.

Fried Ilona: Sors nélküli lét. Kertész Imre regénye Olaszországban. Élet és Irodalom, 2001/11. (márc. 16.) 12. p.

Takács Géza: Diáknaplók a Sorstalanságról. Heti Válasz, 2001/2. (ápr. 20.) 46. p.

Zoltán Gábor: Eljárások és szívességek. (Az angol lobogó [2001] c. kötetről.) Élet és Irodalom, 2001/27. (júl. 6.) 24. p.

Selyem Zsuzsa: Irodalom és irodalom – a mellérendelés etikája. Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. Pannonhalmi Szemle, 2001/3. [Ősz.] 75–97. p.

Gács Anna: Közönségek között. (A száműzött nyelv c. kötetről.) Élet és Irodalom, 2001/41. (okt. 12.) 20. p.

Sanders Iván: Kemény dió. Élet és Irodalom, 2002/1. (jan. 4.) 15–17. p.

Hernádi Miklós: Kertész Imréhez, meggyőződésből. Élet és Irodalom, 2002/2. (jan. 11.) 2. p.

Eörsi István: A túlélés öröksége. (K. I. Jeruzsálem, Jeruzsálem… c. esszéjéről is.) Élet és Irodalom, 2002/29. (júl. 19.) 4. p.

Erdődy Edit: Kertész Imre: Sorstalanság. Filmforgatókönyv. Vigilia, 2002/9. 715–716. p.

Kozma György: Mindkét vélemény Istentől való. Kertész Imre és Eörsi István vitája a Die Zeitben és az ÉS-ben. Szombat, 2002/7. (szept.) 3–4. p.

Mogyorósi Géza: Kertész Imre. Kapu, 2002/10. (okt.) 46. p.

Szatmári Jenő István: És most örülni kell? Kapu, 2002/10. (okt.) 47. p.

Urbán Péter: Kertész Imre: Sorstalanság. Kapu, 2002/10. (okt.) Áprilisi Ifjak c. mell. 1–2. p.

Balogh Endre: Irodalmi lecke. Beszélgetés Margócsy István irodalomtörténésszel. Szépirodalmi Figyelő, 2002/5. (szept–okt.) 68–74. p.

Várnai Pál: A száműzött nyelve. Olvasónapló Kertész Imre naplóiról és esszéiről. Szombat, 2002/8. (okt.) 15–17. p.

–: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. Blikk, 2002/276. (okt. 11.) 1–3. p.

–: Magyar íróé a Nobel-díj. Délmagyarország, 2002/238. (okt. 11.) 1. p., 6. p.

Darvasi László: A kitüntetett. Délmagyarország, 2002/238. (okt. 11.) 6. p.

Hollósi Zsolt: A magyar nyelv és irodalom áttört a határon. (Ilia Mihály, Olasz Sándor és Kovács Zoltán nyilatkozataival.) Délmagyarország, 2002/238. (okt. 11.) 6. p.

–: „Pusztába kiáltott szó volt, amit csináltam”. (Uo. további hírek K. I.-ről.) Észak-Magyarország, 2002/238. (okt. 11.) 2. p.

Pelle János: A Sorstalanság új élete. Heti Válasz, 2002. okt. 11. 8. p.

–: A magyar irodalom ünnepe. Magyar Hírlap, 2002/238. (okt. 11.) 11. p.

Görgey Gábor: Imre, hanyas vagy? 1929-es? Magyar Hírlap, 2002/238. (okt. 11.) 11. p. = Irodalomismeret, 2002/5–6. 8. p.

Tamás Gáspár Miklós: Kertész Imre magyar író Nobel-díjas. Zsidó. Magyar Hírlap, 2002/238. (okt. 11.) 11. p. (Jókó Csaba karikatúrájával.)

–: Kertész Imre kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. Metro, 2002. okt. 11. 1. p.

H. Gy. – T. K.: Kelendőek lettek a Kertész-könyvek. Napi Gazdaság, 2002/197. (okt. 11.) 1. p., 5. p.

–: Kertész Imre megkapta a Nobel-díjat. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 3. p.

–: Pályatársak és politikusok üdvözletei. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 8. p.

Dunai Péter: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat! Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p.

A történelem barbár önkényével szemben. A Svéd Akadémia indoklása. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p. = Irodalomismeret, 2002/5–6. 9. p.

Konrád György: Isten éltessen! Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p.

Radnóti Sándor: Sok sérelme volt és kevés jóvátétele. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p.

Zappe László: Áttört falak. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 3. p.

Görgey Gábor író, kulturális miniszter köszöntő levele. Népszava, 2002/238. (okt. 11.) 5. p.

Sebes György: Ünnepnap. Népszava, 2002/238. (okt. 11.) 7. p.

Halkó Gabriella: Nem próféta a saját hazájában. (Az író nyilatkozatával.) Színes Mai Lap, 2002/276. (okt. 11.) 3. p.

Bánó András: Kié az elismerés? Blikk, 2002/277. (okt. 12.) 2. p.

–: Kertész Imre Nobel-díjának látványos nemzetközi fogadtatása. Magyar Hírlap, 2002/239. (okt. 12.)

–: Egy szerző, aki a nemzetek felett áll. Magyar Nemzet, 2002/239. (okt. 12.) 15. p.

Pósa Zoltán: A jelölés titkai. Magyar Nemzet, 2002/239. (okt. 12.) 15. p.

–: Kertészről és a magyarokról szólt a világ. Népszabadság, 2002/239. (okt. 12.) 1. p., 11. p.

Krasznahorkai László: Vissza a gyökerekhez. Népszabadság, 2002/239. (okt. 12.) 11. p.

Podhorányi Zsolt: Sokan nem képesek szembenézni a múlttal. Interjú Rosenberg Ervin fordítóval. (Uo. további hírek is K. I.-ről.) Népszava, 2002/239. (okt. 12.) 13. p.

Pallagi Ferenc: Tízezer perc. (Uo. további hírek is K. I.-ről.) Vasárnapi Blikk, 2002/278. (okt. 13.) 10. p.

–: Kertész Imrét méltatja a világsajtó. Vasárnapi Hírek, 2002/41. (okt. 13.) 1. p.

Tamási Orosz János: Kertész Imre fél áron vásárolta fel a Sorstalanság eladatlan példányait. (Uo. interjú Koltai Lajossal.) Vasárnapi Hírek, 2002/41. (okt. 13.) 7. p.

–: „Nem baj, ha állandóan becsomagolt bőrönddel élek”. K. I. Nobel-díjának nemzetközi visszhangja. Népszabadság, 2002/240. (okt. 14.) 13. p.

V. Gy.: Kertész Imre lágertársa segíti a Sorstalanság filmre vitelét. Népszabadság, 2002/240. (okt. 14.) 5. p.

Kozma György: Örülhetünk a volt rab Nobel-díjának. Metro, 2002. okt. 14. 4. p.

B. K. – G. M.: Kertész máris szobrot kapott. Blikk, 2002/280. (okt. 15.) 3. p.

Grossmann-Vendrey Zsuzsanna: Kertész életműve a 20. század egyik legmagasabb pontja. Beszélgetés Esterházy Péterrel. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 30. p.

Garam Katalin: 2002. 10. 10. 13:03. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 28–29. p.

Göncz Árpád: Európa központi témája. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 29. p.

Dalos György: A Sorstalanság a Visszhangtalanság címet is viselhette volna. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 31. p.

Koltai Lajos: Szíven ütött a történet. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 32. p.

Léner Péter: Meg nem született bátyám. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 32. p.

Spiró György: Örüljünk! 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 26–27. p.

Szilágyi Ákos: A mi Nobel-díjunk. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 33. p.

Vári György: Buchenwald fölött az ég. Kertész Imre köszöntése. Magyar Narancs, 2002/42. (okt. 17.) 26–30. p. (L. még a lap 2002. okt. 24-ei és 31-ei számaiban megjelent olvasói leveleket.)

Kornis Mihály: Sors. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 4. p.

Nádas Péter: Kertész munkája és témája. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 3. p. = N. P.: Hátországi napló. Pécs. 2006. Jelenkor, 57–59. p.

Megyesi Gusztáv: Szép, kicsi ország. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 1. p.

Susanna Nirenstein: Aki megmenekült Auschwitz poklából. Ford.: Petőcz György. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 4. p.

Rádai Eszter: „Világkisebbségi helyzet”. Beszélgetés Rosenberg Ervin fordítóval. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 5. p.

Sándor Iván: Szemben Wittgenstein mesterrel. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 3. p. = S. I.: Séta holdfényben. Szeged. 2004. Tiszatáj, 80–86. p.

Torkos Máté: Felelősség. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) = Irodalomismeret, 2002/5–6. 8. p.

Vásárhelyi Mária: Nobel-díj – történeti keretben. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 6. p.

Vári György: A Sorstalanság történelemszemléletérőI. Cselekményesítés, történelmi tapasztalat és a fenséges művészete. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 7. p.

Pályi András: Derült égből Nobel-díj. Élet és Irodalom, 2002/42. (okt. 18.) 36. p.

Tihanyi Péter: „Angyal diktálta ezt a regényt”. Pályatársak a Nobel-díjas Kertész Imréről. (Nyilatkoznak: Heller Ágnes, Eörsi István, Konrád György, Szakonyi Károly, Salamon Pál, Zoltai Gusztáv, Kertész Ákos, Tamás Gáspár Miklós.) Hetek, 2002/42. (okt. 18.) 7. p.

v. n. v. [V. Nagy Viktória]: Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas. Heti Válasz, 2002/42. (okt. 18.) 45. p.

Murányi Gábor: Megkoronázva. HVG, 2002/42. (okt. 18.) 91. p., 93. p.

KA: Kertész Imre Budapest díszpolgára lett. Magyar Hírlap, 2002/244. (okt. 18.) 3. p.

–: Kertész Imre Budapest díszpolgára. Népszava, 2002/244. (okt. 18.) 1. p., 3. p.

–: Kertész Imre békét akar teremteni Magyarországon. Népszabadság, 2002/244. (okt. 18.) 11. p.

Szabó G. László: Szlovák könyvpiac: Sorstalanság. Népszabadság, 2002/244. (okt. 18.) 11. p.

–: Kertész Imre Nobel-díjat kapott. Szabad Föld, 2002/42. (okt. 18.) 16. p.

Babarczy Eszter: Nobel-dilemma – itt az alkalom. Népszabadság, 2002/245. (okt. 19.) 19. p.

Szent-Iványi Ilona: Köszönjük, Kertész Imre! Népszabadság, 2002/245. (okt. 19.) 23. p. (Kaján Tibor karikatúrájával.) = Irodalomismeret, 2002/5–6. 5–6. p.

Boros István: Hurka. K. I. Népszava, 2002/245. (okt. 19.) Mell. 4. p.

Solymosi Frigyes: Öröm és üröm. Tiszteletteljes kérdések és kérések Kertész Imre Nobel-díjas írónkhoz. Magyar Nemzet, 2002/247. (okt. 22.) 7. p.

Balla Zsófia: Ajándék. Élet és Irodalom, 2002/43. (okt. 25.) 3. p.

Esterházy Péter: Az örömről. Élet és Irodalom, 2002/43. (okt. 25.) 3. p. = E. P.: A szabadság nehéz mámora. Bp. 2003. Magvető, 406–409. p.

Lévai Balázs: Hírérték és kulturális emlékezet. Beszélgetés Kertész Imre Nobel-díjáról. Résztvevők: Balassa Péter, Dérczy Péter, Radnóti Sándor, Szilágyi Ákos. Élet és Irodalom, 2002/43. (okt. 25.) 8–9. p.

Varga László: Barcelona – s közben egy magyar Nobel-díj. Élet és Irodalom, 2002/43. (okt. 25.) 9. p.

Bächer Iván: Kertészmagyarország. Népszabadság, 2002/250. (okt. 26.) 36. p.

Nógrádi Gábor: Egy visszautasított kritika 1975-ből. (A Sorstalanságról.) Népszava, 2002/250. (okt. 26.) 7. p.

Pelle János: A bűntudat rítusai. Népszabadság, 2002/253. (okt. 30.) 10. p.

Tordai Péter: Laudáció Kertész Imrének. Népszava, 2002/253. (okt. 30.) 7. p.

Ungvári Tamás: „Amíg a kivégzőosztag újratölt”. Népszabadság, 2002/254. (okt. 31.) 12. p.

Ferencz Győző – Spiró György – Nádasdy Ádám – Kukorelly Endre: Alkalmi rigmusok Kertész Imre köszöntésére. Beszélő, 2002/11. (nov.) 14. p.

György Péter: A holokauszt: közös emlékezet. Beszélő, 2002/11. (nov.) 15–17. p.

Bazsányi Sándor: „Rosszízű mondatok” – „elképzelt szerves rendben”. Beszélő, 2002/11. (nov.) 18–19. p.

Takács Géza: Olvasónaplók a Sorstalanságról. Beszélő, 2002/11. (nov.) 20–34. p.

Szántó T. Gábor: A katarzis reményében. Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. Szombat, 2002/9. (nov.) 3. p.

Pompéry Judit: Magyar abszurd. Élet és Irodalom, 2002/44. (nov.) 14. p.

„Ön rátalált a nyelvre, amelyet értünk.” Kertész Imre Nobel-díjának német fogadtatása. Vál. és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2002/44. (nov. 1.) 24. p.

Gyurkovics Tibor: Nobel Imre. Magyar Nemzet, 2002/255. (nov. 2.) 37. p.

Földes Anna: A mi Kertész Imrénk. Magyar Hírlap, 2002/255. (nov. 2.) 10. p.

Z. Borcza Ágnes: Egy Nobel-díj margójára. Magyar Nemzet, 2002/257. (nov. 5.) 6. p.

Pelle János: Nobel-díj és holokauszt-recepció. Élet és Irodalom, 2002/45. (nov. 8.) 18. p.

--: Ismerik-e Kertész Imrét idehaza? Heti Válasz, 2002/45. (nov. 8.) 11. p.

Dési András: Kertész Imre Párizsban. Népszabadság, 2002/262. (nov. 11.) 11. p.

Szenkovits Péter: Kertész Imre író saját nevén mutatta be barátja vígjátékát. Soproni Ász, 2002/8. (nov. 14.) 9–11. p.

Radnóti Sándor: A Nobel-díj mint bunkósbot. (Válasz Pelle János cikkére.) Élet és Irodalom, 2002/46. (nov. 15.) 2. p.

Gülch Csaba: Csacsifogat: Ki a szerzője? Kertész cáfolja a plágiumvádakat. Kisalföld, 2002/266. (nov. 15.) 1. p., 4. p.

Haklik Norbert: Nobel-díjas plagizátor? Magyar Nemzet, 2002/267. (nov. 16.) 15. p.

G. S. – N. I.: Lopással vádolják Kertész Imrét.Mai Nap, 2002. nov. 16. 3. p.

Dunai Péter: Vadászjelenetek az Unter den Lindenen. Díszvacsora Kertész Imre tiszteletére. Népszabadság, 2002/257. (nov. 16.) 10. p.

vgp [Vasvári G. Pál]: Gordon Zsuzsának udvarolt Bán Pál. Kertész Imre perelni készül. Vasárnapi Hírek, 2002. nov. 17.

Kincses Attila: Kertész plagizált? Blikk, 2002/313. (nov. 19.) 1. p., 4. p.

--: Kertész Imre jogi lépéseket fontolgat. Népszabadság, 2002/270. (nov. 20.) 25. p.

Szenkovits Péter: Kertész hallgatott, majd tagadott, most perelni akar. Soproni Ász, 2002/9. (nov. 21.) 3–4. p.

Fekete János: A Sorstalanság sorsa. Hetek, 2002/47. (nov. 22.) 11. p.

Haklik Norbert: A Sorstalanság értelmezései. A Nobel-díjas író műveinek újfajta megközelítései az újvidéki Kertész-konferencián. Magyar Nemzet, 2002/272. (nov. 22.) 14. p.

Szenkovits Péter: Kertész Imre hallgat. Soproni Ász, 2002/10. (nov. 28.) 5. p.

J. Győri László: Magyar lobogók. Élet és Irodalom, 2002/48. (nov. 29.) 8. p.

Dési András: Kertész Imre Párizsban. Népszabadság, 2002. nov. 30.

Murányi Gábor: Zabidarabok. Bán Pál kontra Kertész Imre. HVG, 2002/48. (nov. 30.) 83–86. p.

Molnár Sára: Az emlékezés bolondsága. Idegenség, irónia és szentség a Sorstalanságban. Pannonhalmi Szemle, 2002/4. [Tél.] 111–135. p.

Vári György: A sírásó nagymonológja. (A Kaddis… c. kötetről.) Pannonhalmi Szemle, 2002/4. [Tél.] 136–144. p.

Heller Ágnes: A Sorstalanságról – húsz év után. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 4–13. p.

Vajda Mihály: „Nem betegség ez, inkább egészség”. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 14–19. p.

Selyem Zsuzsa: Egyetlen időm és a minyonok. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 20–32. p. = S. Zs.: Fehérek közt. Bp. 2007. 150–183. p.

Aharon Appenfeld: Káin és Ábel narratívája. Kertész Imre Nobel-díjáról. Kőbányai János interjúja. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 33–38. p.

Dalos György: Széljegyzetek egy Nobel-díj körül. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 39–42. p.

Gerson Saked: Megbirkózni a borzalommal. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 43. p.

Kőbányai János: Kertésznapló. Múlt és Jövő, 2002/4. [Tél.] 44–66. p.

Sárközi Bence: A díjra érdemes ember. Remény, 2002/4. [Tél.] 5–10. p.

Gács Anna: Mit számít, ki motyog. Jelenkor, 2002/12. 1280–1295. p.

Kállai István: „Apám, amit írtál, zseniális”. Kritika, 2002/12. 26–27. p.

Vári György: A kő marad. Kertész Imre: A kudarc. Szombat, 2002/10. (dec.) 7–11. p.

Koltai Nelli: A regény az élet igenlése. Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Szombat, 2002/10. (dec.) 12–14. p.

Várnai Pál: A száműzött nyelve. Olvasónapló Kertész naplóiról. Szombat, 2002/10. (dec.) 15–17. p.

–: Ki lesz az év embere? Magyar Hírlap, 2002/280. (dec. 2.) 2. p.

–: Nobel-díj mint boldogságkatasztrófa. Kertész Imre előadása a bécsi Burgtheaterben. Magyar Hírlap, 2002/280. (dec. 2.) 20. p.

Bőhm Edit – Inotai Edit: Tom Lantos meghívta Amerikába Kertész Imrét. Népszabadság, 2002/282. (dec. 4.) 2. p.

Horváth Gábor: Csontváz a szekrényben. A New York Times írása Kertész Imréről. Népszabadság, 2002/283. (dec. 5.) 2. p.

–: Díszpolgárrá avatták Kertész Imrét. Népszava, 2002/283. (dec. 5.) 13. p.

Szenkovits Péter: Se a jobboldal, se a baloldal ne használja fel politikai célokra. Soproni Ász, 2002/11. (dec. 5.) 3–4. p.

Szőnyi Szilárd: Kertész és kora. Heti Válasz, 2002/49. (dec. 6.) 63–64. p.

–: „Minden Nobel-díjasnak van ellentábora”. Kisalföld, 2002/285. (dec. 7.) 5. p.

–: Kertész Imre beszédével kezdődik a „Nobel-hét”. Magyar Hírlap, 2002/285. (dec. 7.) 2. p.

Takács Ferenc: Jubilare necesse est. Népszabadság, 2002/285. (dec. 7.) 19. p.

Tábor Ádám: Kiegészítés egy Kertész Imre-bibliográfiához. Élet és Irodalom, 2002/49. (dec. 8.) 4. p.

–: A holokauszt jóvátehetetlen realitása megszüli a katarzist. Kertész Imre beszédével kezdődött a „Nobel-hét”. Vasárnapi Hírek, 2002/49. (dec. 8.) 1. p.

–: Kertész Imre Nobel-díjas könyvét ingyen kapják a svéd gimnazisták. Magyar Hírlap, 2002/286. (dec. 9.) 1. p.

Gerő András: 2002. december első harmada. Magyar Hírlap, 2002/286. (dec. 9.) 11. p.

Orosz István: Kertész Imre értünk szól. Magyar Hírlap, 2002/286. (dec. 9.) 11. p.

Kozár Alexandra: „Auschwitz után magunkra maradtunk”. (Uo. további hírek K. I.-ről.) Magyar Hírlap, 2002/286. (dec. 9.) 21. p.

Féderer Ágnes: Beszéd után, díjátvétel előtt. Népszabadság, 2002/286. (dec. 9.) 9. p.

–: Kertész Imre a Svéd Akadémián. Népszava, 2002/286. (dec. 9.) 13. p.

Hegedűs Zsolt: Lépésről lépésre a Nobel-díj felé. Népszava, 2002/286. (dec. 9.) 13. p.

Szegő Gábor: Kertész Imre ma átveszi a medált és a diplomát. Blikk, 2002/334. (dec. 10.) 2. p.

Kristóf Attila: Én nem tudom… (miért jár Nobel-díj…) Magyar Nemzet, 2002/287. (dec. 10.) 7. p.

Bolgár György: A Nobel-díj segít gyógyítani a sebeket. Metro, 2002. dec. 10. 6. p.

Féderer Ágnes: Kertész Imre és Esterházy Péter közös könyve svédül. Népszabadság, 2002/287. (dec. 10.) 8. p.

Seres László: Sors. Népszabadság, 2002/287. (dec. 10.) 3. p.

Podhorányi Zsolt – Kepecs Ferenc: Auschwitz mind a mai napig tart. A Svéd Akadémia megismertette velünk egyik legnagyobb írónkat. Népszava, 2002/287. (dec. 10.) 1. p., 6. p.

–: Kertész átvette a Nobel-díjat. Blikk, 2002/335. (dec. 11.) 1–2. p.

–: Az irodalom csúcsán – Stockholmban. Magyar Hírlap, 2002/288. (dec. 11.) 2. p.

Kozár Alexandra: Kertész Imre átvette a Nobel-díjat. Magyar Hírlap, 2002/288. (dec. 11.) 1. p.

Kőbányai János: Kertész Imre és Jób. Magyar Hírlap, 2002/288. (dec. 11.) 11. p.

–: Kertész Imre tegnap átvette az irodalmi Nobel-díjat. Metro, 2002. dec. 11. 1. p., 8–9. p.

Féderer Ágnes: Kertész Imre átvette a Nobel-díjat. (Uo. további hírek K. I.-ről.) Népszabadság, 2002/288. (dec. 11.) 11. p.

Hegedűs Zsolt: Kertész Imre átvette a Nobel-díjat. Népszava, 2002/288. (dec. 11.) 1. p., 6. p.

Bán Pál: A rémuralom korszaka. Soproni Ász, 2002/12. (dec. 12.) 10–11. p.

Kálmán C. György: Kertész közöttünk. (Az értelmezés szükségessége c. kötetről. ) Élet és Irodalom, 2002/50. (dec. 13.) 29. p.

Tihanyi Péter: Egy magyar megdicsőült. Fejtő Ferenc Kertész Imréről, a Sorstalanságról és a világ jövőjéről. Hetek, 2002/50. (dec. 13.) 1. p., 6. p.

–: Kertész Imre átvette a Nobel-díjat. Szabad Föld, 2002/50. (dec. 13.) 16. p.

Asszociációk Kertészre. Dalos György, Donáth László, Esterházy Péter, Fejtő Ferenc, Koltai Lajos, Charle Zaremba – Zaremba-Huzsvay Natália. Magyar Hírlap, 2002/291. (dec. 14.) 24–25. p.

Féderer Ágnes: Dedikálástól provokatív kérdésekig. Kertész Imre nyomában Stockholmban. Népszabadság, 2002/291. (dec. 14.) 9. p.

–: Tiltakozás a Kertész-műsor miatt. Népszabadság, 2002/291. (dec. 14.) 5. p.

Krausz Barnabás: A nagy pillanat. Népszabadság, 2002/291. (dec. 14.) 9. p.

Szilágyi Ákos: Az eredendő történelmi bűn. Auschwitz mint „ideális kiindulópont” Kertész Imre regényeiben. Népszabadság, 2002/291. (dec. 14.) Hétvége c. mell. 22. p.

Marno János: Egy rend/kívüli siker/történet. Népszava, 2002/291. (dec. 14.) 7. p.

Garam Katalin – Járai János: Sors és szabadság. Stockholmi tudósítás az irodalmi Nobel-díj átadásáról. 168 óra, 2002/51–52. (dec. 19.) 47–48. p.

Kálmán C. György: Magánvalóság. Magyar Narancs, 2002/51–52. (dec. 19.) 87. p.

–: Kertész Imre az év embere. Magyar Hírlap, 2002/295. (dec. 19.) 1–2. p.

Lengyel László: Kinek az embere? (Kaján Tibor karikatúrájával.) Magyar Hírlap, 2002/295. (dec. 19.) 11. p.

Szále László: Kertész és a többiek. Magyar Hírlap, 2002/295. (dec. 19.) 11. p.

–: Egy este Kertész Imrével. (Képriport, Mádl Ferenc köszöntő levelével.) Magyar Hírlap, 2002/296. (dec. 19.) 2. p.

–: Kertész Imre-könyvet írt Temesi László. Déli Hírlap, 2002/296. (dec. 20.) 6. p.

Földvári Zsuzsa – Vásárhelyi Júlia: Befogadók. Kertész Imre Párizsban és Bécsben. HVG, 2002/51–52. (dec. 21.) 47–49. p.

Kozár Alexandra: Vakító hó, klezmer és cigarettafüst. Magyar Hírlap, 2002/298. (dec. 23.) 20. p.

Spiró György: A Szellem. Népszabadság, 2002/299. (dec. 24.) 24. p.

B. K. A. – B. A.: Széttépték a Sorstalanság köteteit. Eldobták az önkormányzat ajándékát Vásárhelyen. Délmagyarország, 2002/301. (dec. 28.) 1. p.

Retkes Attila: „Nagyon hiszek Európában.” Beszélgetés Schiff Andrással. (K. I.-ről is.) Magyar Hírlap, 2002/301. (dec. 28.) 21. p.

Szirák Péter: A megérthetetlen megőrzése. Magyar Lettre International, 2002/3. [Tél.] 1–2. p.

Bojtár Endre: Sziszüphosz téli utazása. 2000, 2003/1. 40–46. p. = (Röv. változat.) Magyar Narancs, 2002/51–52. (dec. 19.) 60–62. p. = Esterházy Péter – Kertész Imre – Nádas Péter: Kalauz. Bojtár Endre kísérő írásaival. Bp. 2003. Magvető, 206–223. p.

Molnár Sára: A textuális én változásai. (A Kaddisról.) Korunk, 2003/1.

(sz. n.): Kertész Imre köszöntése. Diplomata Magazin, 2003/1.

Földes Anna: Kirekesztés – másként. Magyar Hírlap, 2003/3. (jan. 4.) 10. p.

Bolgár György: Csé István Nobel-díja. Magyar Hírlap, 2003/3. (jan. 4.) 11. p.

–: Kertész Imre-hetet rendez a francia kulturális rádióállomás. Magyar Hírlap, 2003/5. (jan. 7.) 17. p.

Franka Tibor: A Nobel-díj az utcán hever? Magyar Demokrata, 2003. jan. 9.

Varga Domokos Péter (György?): A feladvány. Élet és Irodalom, 2003/2. (jan. 10.) 10–12. p.

Petőcz György: A talány. Élet és Irodalom, 2003/2. (jan. 10.) 13–14. p.

Faragó Vilmos: A stockholmi beszéd. Magyar Hírlap, 2003/9. (jan. 11.) 10. p.

Kőbányai János: Egy „vírushordozó” feljegyzései. Magyar Hírlap, 2003/9. (jan. 11.) 10. p.

Hámory Zsófia: Sorstalanság: felolvasás a Táncsics gimnáziumban. Hegyvidék, 2003. jan. 15.

Izing Antal: Amikor a gyerek hazatér. A Sorstalanság színpadi premierjéről. Budapesti Nap, 2003/16. (jan. 20.) 14. p.

Farkas Tímea: Két élő legenda szép jelenete. Budapesti Nap, 2003/16. (jan. 20.) 14. p.

Podhorányi Zsolt: A Sorstalanság sorsa. Népszava, 2003/16. (jan. 20.) 7. p.

Szalay Károly: A Kertész-szindróma. Magyar Demokrata, 2003. jan. 23.

Boros János: Auschwitzról beszélni. Élet és Irodalom, 2003/4. (jan. 24.) 13. p.

Fekete György: Ceterum censeo. Élet és Irodalom, 2003/4. (jan. 24.) 13. p.

Babiczky Tibor (többekkel): Tényszerűen. Élet és Irodalom, 2003/4. (jan. 24.) 13. p.

Nedbál Miklós: Megosztotta a közvéleményt. Vitaest Kertész Imre Nobel-díjának magyarországi fogadtatásáról. Magyar Nemzet, 2003/25. (jan. 30.) 18. p.

Földes Anna: Nem csak Kertészről van szó. Élet és Irodalom, 2003/5. (jan. 31.) 14. p.

Koltai Tamás: Kertész-kímélő. (Darvas Iván felolvasásáról a József Attila Színházban.) Élet és Irodalom, 2003/5. (jan. 31.) 27. p.

Neményi László – Zádori Zsolt: „Áldjuk a Jóistent, hogy nekünk adott tanút”. Beszélgetés Radnóti Sándorral és Szörényi Lászlóval. Beszélő, 2003/1–2. (jan–febr.) 30–36. p.

Gaál Botond: Kertész Imre Sorstalanság című regénye egy keresztyén gondolkodó szemével. Confessio, 2003/2. 116–121. p.

Szilágyi Ákos: Az eredendő történelmi bűn. – Auschwitz mint „ideális kiindulópont” Kertész Imre regényeiben. Kritika, 2003/2. 4–8. p.

Kornis Mihály: Summa cum laude. Darvas Iván a Sorstalanságban. Kritika, 2003/2. 37–38. p.

Őrfi Ferenc: Mónus listája. Délmagyarország, 2003/28. (febr. 3.) 3. p.

Sándor Iván: Mi a magyar (író) most? A Nobel-díj-szindróma. Élet és Irodalom, 2003/12. (febr. 21.) 5. p. = S. I.: Séta holdfényben. Szeged, 2004. Tiszatáj, 375–383. p.

Vári György: A Kertész-életmű recepciótörténete. BUKSZ, 2003/1. [Tavasz.] 30–53. p.

Kaposi Dávid: Kertész kontra Kertész. Thalassza, 2003/1. [Tavasz.] 3–24. p.

Fejtő Ferenc: Kicsoda Kertész Imre? Irodalmi Nobel-díj, 2002. Ford.: Zsámboki Mária. Múlt és Jövő, 2003/1. [Tavasz.] 67–68. p.

A Sorstalanság eszperantó és lovári nyelven. Kőbányai János e-mail interjúja Nagy Lin asszonnyal, a kiadóval. Múlt és Jövő, 2003/1. [Tavasz.] 69. p.

Fehéri György: Miért szeretik Kertész Imrét Németországban? Múlt és Jövő, 2003/1. [Tavasz.] 70–75. p.

Fűzfa Balázs: A megismerés alakzatai. Új Könyvpiac, 2003. márc. 12–13. p.

–: Mónus: „Nem vagyok zsidó”. (Mónus Áron helyreigazító levele, Őrfi Ferenc válaszával.) Délmagyarország, 2003/51. (márc. 1.) 7. p.

Szelei István: A toleranciáról, másként. Magyar Demokrata, 2003. márc. 6. 64–65. p.

Pajor András: Kertész szobra. Magyar Fórum, 2003. márc. 13.

Balassa Péter: Az értelmezhetetlen kapujában. (Kritika Szirák Péter monográfiájáról.) Élet és Irodalom, 2003/12. (márc. 21.) 22. p.

Dunai Péter: Kertész-felolvasás Lipcsében. Népszabadság, 2003/69. (márc. 24.) 10. p.

Vörös Kati: A meg nem született párbeszéd. Élet és Irodalom, 2003/13. (márc. 28.) 16–17. p.

Kertész Péter: Sorstalanság. „Ne adjanak könyvet annak, aki nem akarja”. Népszava, 2003/86. (ápr. 12.) Szép Szó c. mell. 6. p.(Uo.: interjú Koltai Lajossal, 8. p.)

Radnóti Róbert: Fésületlen gondolatok egy irodalmi Nobel-díj kapcsán. Egyházfórum, 2003/4. 34. p.

Zimányi Tibor: Ki kitől tanult? Mi is van egy Nobel-díj mögött? Kapu, 2003/5. (máj.) 44–48. p.

H. G: Kertész Imre New York-i életműdíja. Népszabadság, 2003/113. (máj. 16.) 16. p.

Rádai Anna: Kertész Imre fogadtatása Hollandiában. Múlt és Jövő, 2003/2. [Nyár.] 126–128. p.

Vári György: Kádár és Köves. Élet és Irodalom, 2003/24. (jún. 13.) 2. p.

Schmidt Mária: Az Élet és Irodalom levelét megírta. (Válasz Vári György cikkére.) Magyar Nemzet, 2003. jún. 28. 6. p.

Vári György: Egy bolsevista veterán emlékiratai. (Részlet.) (Válasz Schmidt Mária cikkére.) Élet és Irodalom, 2003/28. (júl. 11.) 14. p.

N. Sándor László: A Sorstalanság oroszul. (Beszélgetés Hetényi Zsuzsával, a regény egyik fordítójával.) Népszava, 2003/161. (júl. 12.) Szép Szó c. mell. 5. p.

Vári György: Ki maradt itt a múltból? Élet és Irodalom, 2003/32. (aug. 8.) 2. p.

Vári György: „Ne szépítsenek”. Beszélgetés Kertész Imre műfordítóival. Résztvevők: Buda György, Outi Hassi, Svetla Kjoseva, Xantus Judit, Natalia Zaremba-Huzsvai. Élet és Irodalom, 2003/34. (aug. 22.) 15. p., 20. p.

Sárközy Júlia: Kertész-interjú Pressburger tollával. Magyar Hírlap, 2003/207. (szept. 5.) 14. p.

–: Nagykereszt Kertész Imrének. Népszabadság, 2003/211. (szept. 10.) 5. p.

Gréczy Zsolt: Könyv a Kádár-rendszer sorstalanjairól. (A Felszámolás c. kötetről.) Magyar Hírlap, 2003/211. (szept. 10.) 14. p.

Dalos György: Felszámolás. 168 óra, 2003. szept. 11. 31. p.

–: Új Kertész-regény. Magyar Nemzet, 2003/212. (szept. 11.) 15. p.

V. Gy.: Felszámolás és látlelet. Kertész Imre új könyvéről, hazai befogadásáról. Népszabadság, 2003/212. (szept. 11.) 12. p.

Podhorányi Zsolt: Mindannyian a holokauszt túlélői vagyunk. (A Felszámolás sajtótájékoztatójáról.) Népszava, 2003/212. (szept. 11.) 6. p.

Ölbei Lívia: Felszámolás nélkül nincs építkezés. Magyarul és németül egy időben jelent meg a Nobel-díjas Kertész Imre új regénye. Vas Népe, 2003. szept. 11. 7. p.

Scherrer Zsuzsa: Felszámolás Kertész Imrétől. (Az író nyilatkozatával.) Színes Mai Lap, 2003/248. (szept. 11.) 4–5. p.

György Péter: A hajléktalan. Élet és Irodalom, 2003/37. (szept. 12.) 3–4. p. = Gy. P.: Kádár köpönyege. Bp. 2005. Magvető.

Sándor Iván: A budapesti laudáció. Élet és Irodalom, 2003/37. (szept. 12.) 3. p.

Reményi József Tamás: A hagyaték. (A Felszámolásról.) Népszabadság, 2003/214. (szept. 13.) Hétvége c. mell. 11. p.

Haynal Ákos: Két úr ír, olvas. Kertész Imre és Esterházy Péter felolvasóestje a Vígszínházban. Budapesti Nap, 2003/214. (szept. 15.) 8. p.

Dérczy Péter: A történetnek nincs vége. (A Felszámolásról.) Élet és Irodalom, 2003/38. (szept. 19.) 25. p.

–: Magyar Nobel-díjas lesz a szónok. (A német egyesülés 13. évfordulójára rendezett magdeburgi ünnepségen. L. még K. I.: Öröm és szorongás c. írását.) Népszava, 2003/220. (szept. 20.) 2. p.

Bogár Zsolt: Házi köntös. Könyvhamisítók. Magyar Narancs, 2003/39. (szept. 25.) 30–31. p.

Dukay Nagy Ádám: Kertész Imre: Felszámolás. Szépirodalmi Figyelő, 2003/5. (szept–okt.) 82–83. p.

Kálmán C. György: Kertész felszámol. Beszélő, 2003/10. (okt.) 108–109. p.

Csontos János: Sansztalanság. „A dolgot őt magát nézzük”. „Históriai hábetlerizmus”. (A Felszámolásról.) Magyar Nemzet, 2003. okt. 2. 15. p.

[Simon Zoltán összeáll.]: Pour le Mérite. Laudációk. Fintorok. Népszava, 2003/245. (okt. 19.) Szép Szó c. mell. 2. p.

Bársony Éva: Ennyi év után is időszerű maradt. Népszava, 2003/246. (okt. 21.) 13. p.

–: Sorstalanság Nyíregyházán. Népszava, 2003/248. (okt. 24.) 13. p.

Pályi András: „Mindenki zsidó”. Kertész Imre: Felszámolás. Kritika, 2003/11. 7–9. p.

Nagy Sz. Péter: Holokauszt vagy soa? Két monográfia Kertész Imréről. Kritika, 2003/11. 9–11. p.

Keresztesi József: Leverkühn slágert fütyül. (A Felszámolásról.) Magyar Narancs, 2003. nov. 20. 28–30. p. = K. J.: Hamisopera. Pozsony. 2007. Kalligram.

Fried István: A naplóíró Kertész Imre. Vázlat a Gályanaplóról. Irodalomtörténet, 2003/3. [Ősz.] 337–347. p.

Kaposi Dávid: Egy diákcsíny margójára. (A Sorstalanságról.) Irodalomtörténet, 2003/3. [Ősz.] 348–366. p.

Scheibner Tamás: Az önmagától megfosztott én. Kertész Imre: Jegyzőkönyv. Irodalomtörténet, 2003/3. [Ősz.] 367–379. p.

Ambrus Gábor: A jelként elgondolt élet. 1. Szirák Péter: Kertész Imre. 2. Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok Kertész Imréről. Szerk.: Scheibner Tamás és Szűcs Zoltán Gábor. Irodalomtörténet, 2003/3. [Ősz.] 501–511. p.

Földényi F. László: A művészet hentesbárdja. Kertész Imréről. Alföld, 2003/11. 71–83. p.

Goldstein Imre: Gondolatok az új Kertész-regényről. Múlt és Jövő, 2003/4. [Tél.] 125. p.

Bán Zsófia: A sárga csillag mint accessiore. Ironikus beszéd Kertész Imre Sorstalanságában. Múlt és Jövő, 2003/4. [Tél.] 126–135. p.

Gahse, Zsuzsanna: Többszörös tükörképben. Kertész-év: bepillantás a magyar irodalmi életbe. Ford.: Tarnói Judit. Élet és Irodalom, 2003/49. (dec. 5.) 13. p.

Balogh Gyula: Nyelvi kozmoszból rendezői vízió. (Az író nyilatkozatával.) Magyar Hírlap, 2003/295. (dec. 19.) 17. p.

Dobri Imre: Keleten a helyzet változatlan. Kertész Imre: Jegyzőkönyv. – Esterházy Péter: Élet és irodalom. = Szó–Elbeszélés–Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. Szerk.: Horváth Kornélia, Szitár Katalin. Bp. 2003. Kijárat, 429–444. p.

Kelemen Pál: „A holokausztról (…) egyedül az esztétikai képzelet segítségével alkothatunk valóságos elképzelést.” Idegenség és emlékezet Kertész Imrénél. = Józan Idikó – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály (szerk.): Az elbeszélés módozatai. Bp. 2003. Osiris.

–: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. = A Madách Imre Gimnázium Évkönyve 2001–2002. Bp. 2003. 7–8. p.

„Ezzel a könyvvel véget ért egy korszak”. Részletek Kertész Imre Felszámolás című regényének német kritikáiból. Vál. és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2004/5. (jan. 30.) 6. p., 12. p.

Molnár Sára: Féllépésnyi távolság. Kertész Imre: Felszámolás. Korunk, 2004/2. 110–115. p. = Pannonhalmi Szemle, 2004/1. [Tavasz.] 103–108. p.

Selyem Zsuzsa: A nyomozás perspektívája. Szirák Péter Kertész-monográfiája. Korunk, 2004/2.

Borszéki Zsófia: „Színtelenség, természetesen”. Kertész Imre: Sorstalanság. Literatura, 2004/1. [Tavasz.] 98–101. p.

Radnóti Sándor: Auschwitz betege. Kertész Imre: Felszámolás. Holmi, 2004/3. 352–356. p.

Selyem Zsuzsa: Mi lesz a Kilencedikkel? (A Felszámolásról.) Látó, 2004/4. (ápr.) 82–99. p. = S. Zs.: Fehérek közt. Bp. 2007. 194–223. p.

Szilágyi Júlia: Az ember megszüntetése – sors, nyelv, identitás. Látó, 2004/4. (ápr.) 100–106. p.

Kántor Lajos: Még egyszer az anakronisztikus közéleti klímáról. Élet és Irodalom, 2004/15. (ápr. 9.) 11–12. p.

–: Pillanatképek a Könyvfesztiválról. Könyves Extra, 2004/5. (máj.) 1. p.

Bombitz Attila: Az idézőjelbe tett élet. Kertész Imre: Felszámolás. Forrás, 2004/5. (máj.) 104–108. p. = B. A.: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Magyar prózaszeminárium. Pozsony. 2005. Kalligram, 257–270. p.

Tatár Sándor: Miért/hogyan igen, ha nem, avagy van-e kiút a radikalitás csapdájából? Kertész Imréről és a Felszámolásról. Forrás, 2004/5. (máj.) 109–125. p.

Takáts József: Citrom Bandi védelmében. Vári György Sorstalanság-értelmezéséről. Jelenkor, 2004/5. 548–554. p.

Scheibner Tamás: Mítosz és ideológia. Paradoxitás Kertész Imre esszéiben. Jelenkor, 2004/5. 555–562. p.

Bárány Tibor: Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. Irodalomtörténet, 2004/2. [Nyár.] 303–307. p.

Erdődy Edit: Kertész Imre: Felszámolás. Vigilia, 2004/6. 473–475. p.

Tamás Dénes: A negyedik út: felszámolás. Helikon (Kolozsvár), 2004/13. (júl. 10.) 10–12. p.

Farkas Tímea: Hogyan tovább? Kertész Imre egy viharos szigligeti éjszakáról. Népszabadság, 2004/201. (aug. 28.) 11. p.

Tóth Imre: B. története. Kertész Imre „elveszett” kéziratáról. (A Felszámolásról.) Pannon Tükör, 2004/4. (júl–aug.) 54–55. p.

Pór Péter: Köves Gyuri utazása a Rossz birodalmában. Megjegyzések Kertész Imre Sorstalanság című regényének értelmezéséhez. Ford.: Bende József. Vigilia, 2004/11. 840–849. p.

Borbély Szilárd: Tűnődések és megfontolások a Kaddisról. Élet és Irodalom, 2004. nov. 5. 3–4. = B. Sz.: Egy gyilkosság mellékszálai. Bp. 2008. 13–28. p.

–: Ezen a napon… (Kertész Imre 75 éves.) Népszava, 2004/261. (nov. 9.) 14. p.

–: Kertész a növekvő feszültségekről. (A Süddeutsche Zeitungnak adott interjú ismertetése.) A pont (Magyar Hírlap), 2004. nov. 10. 19. p.

Zentai Péter László: A Gripen meg az írók. Népszabadság, 2004/269. (nov. 18.) 13. p.

Molnár Sára: „A vesztésnek még nincs vége”. Kertész Imre és J. F. Cooper Nyomkeresője. Irodalomtörténet, 2004/4. [Tél.] 511–521. p.

Vári György: Kertész Imre írásművészete. Literatura, 2004/3–4. [Ősz–tél.] 349–360. p.

–: Az írók nem tudtak a Gripenről. (Az író nyilatkozatával.) Népszabadság, 2004/268. (nov. 17.) 4. p.

K. K.: Hamisított Sorstalanság. Népszabadság, 2004/283. (dec. 4.) 21. p.

Angyalosi Gergely: A képtelen individuum regénye. Kertész Imre Gályanaplója. 59–66. = A. G.: Romtalanítás. Bp. 2004. Kijárat, 84–90. p.

Csáki Judit: „Egy percre eső auschwitzozás”. Kertész Imre Nobel-díjának hazai recepciója az antiszemita közbeszéd tükrében. = Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2002–2003-ban. Jelentés és dokumentáció. Szerk.: Dési János, Gerő András, Szeszlér Tibor, Varga László. Bp. 2004. B’nai B’rith Első Budapesti Közösség, 15–35. p. = (Angolul.) Ford.: Megyes Andrea. Uo. 191–209. p. = (Vonatkozó források bibliográfiája.) Uo. 315–319. p.

Konrád György: Kertész Imre. (1999.) = K. Gy.: Az író és a város. Bp. 2004. 471–473. p.

Fenyves Miklós: „nem épp nyelvtankönyvek szabályzata szerint”. = Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szerk.: Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Szeged. 2004. Grimm, 132–142. p.

Túri Ágnes: Kertész Imre Felszámolásának visszhangja a német nyelvű sajtóban. (A regényről megjelent német kritikák bibliográfiai adataival.) = Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szerk.: Bernáth Árpád és Bombitz Attila. Szeged. 2004. Grimm, 278–286. p.

Visky András: Ki beszél? A Kaddis a meg nem született gyermekért mint dramatikus forma. Jelenkor, 2005/1. 66–76. p. = V. A.: A különbözőség vidékén. Bp. 2007. 66–90. p.

szta [Szabó T. Anna]: Kertész Imre: Sorstalanság. Cinema, 2005/2. (febr.) 94. p.

szta [Szabó T. Anna]: Kertész Imre: Sorstalanság – filmforgatókönyv. Cinema, 2005/2. (febr.) 94. p.

–: Kertész díszdoktor lett a Sorbonne-on. Népszava, 2005/59. (márc. 11.) 6. p.

Béky Gellért: Hommage à Kertész Imre. Egyházfórum, 2005/2. [márc–ápr.] 18–21. p.

–: Díszdoktori cím Kertésznek. (A berlini Szabad Egyetem díszdoktorává választották az írót.) Magyar Nemzet, 2005/99. (ápr. 13.) 14. p.

–: Kertész és Grass díszdoktor. Magyar Hírlap, 2005/103. (máj. 4.) 3. p.

–: Kertész Imre kitüntetése. Magyar Nemzet, 2005/120. (máj. 4.) 14. p.

–: Kertész díszdoktor. Népszabadság, 2005/103. (máj. 4.) 19. p.

–: Kertész díszdoktor lett. Népszava, 2005/103. (máj. 4.) 3. p.

Joachim Küpper: Tiszteljük meg. Ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2005/20. (máj. 20.) 15. p.

–: Berlinben olvasott fel Kertész és Grass. Magyar Nemzet, 2005/140. (máj. 25.) 16. p.

–: Kertész és Grass felolvasóestje. Népszava, 2005/120. (máj. 25.) 4. p.\

Körmendy Zsuzsa: Az emlékezés mint vitális erő. Kertész Imre a holokausztról. Magyar Szemle, 2005/3–4. 51–61. p. = Holokauszt múzeum Hódmezővásárhelyen. Katalógus. 69–73. p.

Geréb Anna: Sorstalanság avagy Köves Gyuri kalandjai a koncentrációs táborok birodalmában. Egyenlítő, 2005/2.

Varga Klára: A Szépírók Társasága őszi fesztiválja. Magyar Nemzet, 2005/263. (szept. 26.) 15. p.

–: A kulturális szálak fűznek össze minket. (K. I. két felolvasásáról, a Művészetek Palotájában és a Kempinski Hotel Corvinusban.) Népszava, 2005/271. (nov. 19–20.) 6. p.

Kunstár Csaba: Koncentrációs világegyetem. (A Sorstalanságról.) Délmagyarország, 2005/278. (nov. 28.) 4. p.

Pelle János: Kertész Imre és a „mélyzsidó” irodalmi hagyomány. Árgus, 2005/12. (dec.) 3–27. p.

Somlyó György: Nachlese vagy Kudarc és helyreigazítás. (2003) = S. Gy.: Írjak? Ne írjak? Bp. 2005. Nap, 131–133. p.

Hogy néz ki egy áldozat? Válogatás Kertész Imre A kudarc című regényének norvégiai kritikáiból. Összeáll. és ford.: Kertész Judit. Élet és Irodalom, 2006/1. (jan. 6.) 28. p.

–: Magyar írók sikere Angliában. Könyvpiac, 2006/1. (jan–febr.) 25. p.

–: Bemutatják Kertész Imre önéletrajzi regényét. Magyar Hírlap, 2006/45. (febr. 22.) 24. p.

–: Kertész Imre a londoni zsidó könyvhét vendége lesz. Népszava, 2006/53. (márc. 3.) 6. p.

–: Kertész Imre alkotásait méltatta a L’Express. Magyar Hírlap, 2006/53. (márc. 3.) 18. p.

Tibori Szabó Zoltán: Az ENSZ elé kerülhet a Bolyai Egyetem ügye. Népszabadság, 2006/55. (márc. 6.) 8. p.

R. Hahn Veronika: „A regények önálló életet élnek”. A londoni Zsidó Könyvhét vendége volt Kertész Imre. Népszabadság, 2006/56. (márc. 7.) 13. p.

Mézes Gergely: Komor könyvek derűs szerzője. (A K. dossziéról.) Magyar Hírlap, 2006/69. (márc. 23.) 19. p.

Inotai Edit: K. dosszié. Ma mutatják be Kertész Imre új könyvét. Népszabadság, 2006/69. (márc. 23.) 11. p.

Ú. I. [Újszászi Ilona]: Elveszettek. (A Felszámolásról.) Délmagyarország, 2006/71. (márc. 25.) 13. p.

Hamvay Péter: Ami a regényekből eddig kimaradt. (A K. dosszié könyvbemutatójáról.) Népszava, 2006/71. (márc. 25–26.) 6. p.

Varga Klára: Kertész Imre Lakomája. (A K. dosszié könyvbemutatójáról.) Magyar Nemzet, 2006/85. (márc. 28.) 19. p.

Kállai István: Kertész Imre és a K. dosszié. 168 óra, 2006/13. (márc. 30.) 43–45. p.

Cseke Gábor: Kertész-dosszié. Hargita Népe, 2006. (márc. vége–ápr. eleje.)

–: Szabó Magda és Kertész Imre brit sikere. Könyvjelző, 2006/4. (ápr.) 5. p.

Füzi László: Rálátás az életműre. (A K. dossziéról.) Könyvpiac, 2006/4. (ápr.) 12–13. p.

Takács Ferenc: Életregény. (A K. dossziéról.) Népszabadság, 2006. ápr. 15. Hétvége c. mell. 11. p.

Bán Zoltán András: Stockholm tornyai. (A K. dossziéról.) Magyar Narancs, 2006/16. (ápr. 20.) 32– 34. p.

Dérczy Péter: Párbeszéd önmagunkkal. (A K. dossziéról.) Élet és Irodalom, 2006/16. (ápr. 21.) 27. p.

–: Kertész Imre: K. dosszié. Színes RTV Újság, 2006/17. (ápr. 24–30.) 32. p.

Heller Ágnes: Költészet és valóság – K. mollban. (A K. dossziéról.) Múlt és Jövő, 2006/1. = H. Á.: A trauma. Bp. 2006. Múlt és Jövő.

–: Kertész Imre: K. dosszié. Cash Flow, 2006/5. (máj.) 73. p.

V. Bálint Éva: Igazából a szövegeiben él. Beszélgetésféle Kertész Imrével. (A K. dossziéról.) Kritika, 2006/5. 6–7. p.

–: Ligeti György tiszteletére. Népszava, 2006/120. (máj. 24.) 6. p.

Kiss Eszter Veronika: Ligeti György 83 éves. Magyar Nemzet, 2006/145. (máj. 29.) 15. p.

Fazakas Gergely: Tisztelgés Ligeti előtt. Népszabadság, 2006/124. (máj. 29.) 11. p.

Kamarás István: A Sorstalanság sorsa. Irodalomtörténet, 2006/2. [Nyár.] 212–241. p.

Fried István: Márai Sándor és Kertész Imre „munka”-naplói – mint emlékiratok. Műhely, 2006/4. (júl–aug.) 64–66. p.

Erdődy Edit: Kertész Imre: K. dosszié. Vigilia, 2006/8. (aug.) 633–635. p.

Vári György: Válasz interjúra. (Glossza K. I.-nek a lap júl. 28-i számában megjelent interjújához.) Élet és Irodalom, 2006/31. (aug. 4.) 2. p.

Péter László: Aggály. (Hozzászólás K. I.-nek a lap júl. 28-i számában megjelent interjújához.) Élet és Irodalom, 2006/32. (aug. 11.) 2. p.

Valuska László: Kertész Imre: K. dosszié. Szépirodalmi Figyelő, 2006/5. (szept–okt.) 124–125. p.

Bazsányi Sándor: Kertész Imre: K. dosszié. Kritika, 2006/10.

„Önmagával néz farkasszemet”. Válogatás Kertész Imre K. dosszié című könyvének német kritikáiból. Vál. és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2006. nov. 3. 28. p.

Szirák Péter: Az értelmezés szükségessége. Irodalomtörténeti Közlemények, 2006/5. 578–582. p.

Tóth Sára: A világ botrányát felvéve. A botrány Kertész Imre prózájában. Pannonhalmi Szemle, 2006/4. [Tél.] 110–118. p.

Selyem Zsuzsa: Ex libris. (A K. dossziéról is.) Élet és Irodalom, 2007/2. (jan. 12.) 25. p.

–: Átadták a magyar kultúra követe címet. Magyar Hírlap, 2007/20. (jan. 24.) 19. p.

–: A kultúra nagykövetei. Népszabadság, 2007/20. (jan. 24.) 9. p.

– hamvay – [Hamvay Péter]: A magyar kultúra követei. Népszava, 2007/20. (jan. 24.) 6. p.

Homokszem a gépezetben. Válogatás Kertész Imre Felszámolás című regényének angol nyelvű kritikáiból. Vál. és ford.: Puszta Dóra. Élet és Irodalom, 2007/7. (febr. 16.)

Földényi F. László: Szócikkek egy Kertész-szótárból. (Részlet a szerző Az irodalom gyanúba keveredett c. kötetéből.) Árgus, 2007/2. [márc–ápr.] 33–49. p.

–: Kertész Imre estje. A Sorstalanság Nobel-díjas szerzője Szegeden. Délmagyarország, 2007/72. (márc. 27.) 5. p.

R. Tóth Gábor: Telt ház előtt tartotta estjét Szegeden Kertész Imre. Délmagyarország, 2007/74. (márc. 29.) 8. p.

–: Kertész Imre, a magyar kultúra követe. Népszava, 2007. máj. 5. 6. p.

–: Kertész Imre a magyar kultúra követe lett. Vasárnap Reggel, 2007. máj. 20. 15. p.

Selyem Zsuzsa: A zsarnokság, a megváltás és az irodalom viszonyáról. (K. I-ről is.) Vigilia, 2007/5. 351–359. p.

Károlyi Csaba: Az emberi egzisztencia avagy az irodalom, ami mindig én vagyok. Kertész Imre és Nádas Péter könyveiről. Látó, 2007/7. (júl.) 107–111. p.

Gács Anna: Rejtvényfejtés és írásmagyarázat. (Földényi F. László kötetéről.) Élet és Irodalom, 2007/27. (júl. 6.) 27. p.

Selyem Zsuzsa: Gnosztika. (Földényi F. László kötetéről.) Élet és Irodalom, 2007/27. (júl. 6.) 27. p.

Salamon János: E világi dilemmák. (Földényi F. László kötetéről.) Magyar Narancs, 2007/34. (aug. 23.) 24–25. p.

Perecz László: Titokzatos koherencia. (Földényi F. László kötetéről.) Népszabadság, 2007/204. (szept. 1.) Hétvége c. mell. 11. p.

Ebert, Dietmar: Talán mégiscsak regény? (A K. dossziéról.) Rövidítette és ford.: Sárossi Bogáta. Élet és Irodalom, 2007/36. (szept. 7.) 28. p.

Nagy Sz. Péter: A misztérium mozaikjai. (Földényi F. László kötetéről.) Kritika, 2007/11. 32–33. p.

–: Kertész Imre a Nemzetiben olvas fel a K. dossziéból. Népszava, 2007/282. (dec. 4.) 6. p.

Podhorányi Zsolt: A Nobel-díjjal a világ megölelt bennünket. (K. I. felolvasóestjéről Koltai Lajos, Marton László és Petőcz András nyilatkozatai alapján.) Népszava, 2007/285. (dec. 7.) 6. p.

Serf András: Mondják a magukét. Írók a pódiumon. (K. I.-ről is, Nemzeti Színházbeli felolvasóestje kapcsán.) HVG, 2007/50. (dec. 15.) 55–57. p.

Kelemen Pál: Élő és holt parabola. K. I.: Jegyzőkönyv. = Prózafordulat. Bp. 2007. 87–113. p.

Rákai Orsolya: „… mintha tengeren jönne”. Részvét, részvétel és kívülmaradás alakzatai a Kaddisban. = R. O.: Utazások a Fekete Királynővel. (Írások az írásról és irodalomról.) Bp. 2007.

Visky András: Köztem és köztem. A Gályanapló naplója. (1992) = V. A.: A különbözőség vidékén. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 35–51. p.

Visky András: A boldog játékos. Életforma és műforma: a könyv mint exercitiaspiritualia. (2005) = V. A.: A különbözőség vidékén. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 52–65. p.

Visky András: Ki beszél? A Kaddis… mint dramatikus forma. (2005) = V. A.: A különbözőség vidékén. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 66–90. p.

Selyem Zsuzsa: Négy hamisító, két elmebeteg és egyvalaki, akit a saját apja záratott be. A zsarnokság, a megváltás és az irodalom viszonyáról. (2007) = S. Zs.: Fehérek közt. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 5–38. p.

Selyem Zsuzsa: Egyetlen időm és a minyonok. Kertész Imre regényeiről. (2002) = S. Zs.: Fehérek közt. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 150–183. p.

Selyem Zsuzsa: Mi lesz a Kilencedikkel? Kertész Imre Felszámolásáról és Thomas Mann Doktor Faustusáról. (2004) = S. Zs.: Fehérek közt. Esszék. Bp. 2007. Vigilia, 194–223. p.

V. T.: Franciául Kertész K. dossziéja. Népszava, 2008/9. (jan. 11.) 6. p.

Menyhért Anna: Az anekdota (nem lehet) támasz. (A K. dossziéról.) Alföld, 2008/2. 87–91. p.

Pintér Judit Nóra: Orwell, Nádas, Kertész – trauma és reprezentáció. Jelenkor, 2008/2. 196–208. p.

Hornyik Miklós: Irodalmi emlékeztető. (K. I.-ről is.) Magyar Hírlap, 2008/83. (ápr. 9.) 9. p.

„Elutasítja az olcsó moralizálást”. Kertész Imre Detektívtörténet című kisregényének angliai és amerikai fogadtatásából. Vál. és ford.: Puszta Dóra. Élet és Irodalom, 2008/17. (ápr. 25.) 27. p.

Dési András: Kertész Imre Tolerancia díjat kapott. Népszabadság, 2008/268. (nov. 17.) 11. p.

Borbély Szilárd: Tűnődések és megfontolások a Kaddisról. (2004) = B. Sz.: Egy gyilkosság mellékszálai. Bp. 2008. Vigilia, 13–28. p.

Erdődy Edit: K. I.: Az angol lobogó. = Irodalom a forradalomban. Bp. 2008. 90–98. p.

Erdődy Edit: Túlélési gyakorlatok. K. I.: Jegyzőkönyv – E. P.: Élet és irodalom. = A zsarnokság szépsége. Pozsony. 2008. 397–406. p.

Nagy Endre: Pilinszky–Kertész: Auschwitz. = Apokrif. Szombathely. 2008. 156–173. p.

Kardos András: Auschwitz mint forma. (Az Európa nyomasztó öröksége c. kötetről.) Élet és Irodalom, 2009/9. (febr. 27.) 27. p.

Papp Sándor Zsigmond: Jókora dióhéj. (Az Európa nyomasztó öröksége c. kötetről.) Népszabadság, 2009/50. (febr. 28.) 9. p.

Földényi F. László: Kibújni a darócból. (Az Európa nyomasztó öröksége c. kötetről.) Magyar Narancs, 2009/10. (márc. 5.) Kultúra c. mell. IV–VI. p.

Gyimesi Tímea: Lakható helyek – vagabundus tárgyak. Kertész Imre idegen idegenségéről. Alföld, 2009/3. 75–87. p.

Halmai Tamás: Ami személyes, és ami közös. (Az Európa nyomasztó öröksége c. kötetről.) Vigilia, 2009/5. 394–395. p.

Bóta Gábor: Egy nemzedék utolsó mohikánja. A nyolcvanéves Kállai István írót, dramaturgot ünnepelte a színházi szakma. (K. I.-ről is.) Népszava, 2009/111. (máj. 13.) 6. p. (Fotóval.)

György Péter: A katarzis kritikája: a Kertész-szöveg. Jelenkor, 2019. december, 1365-1371.

Schein Gábor: Auschwitz – írás, élet, irodalom Kertész Imre három regényében. (A kudarc, Felszámolás, Kaddis a meg nem született gyermekért.) Kalligram, 2020. jan. 84-91 p.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Ama másik jegyzőkönyvet ellenjegyezni (Kertész Imre: Jegyzőkönyv). Tiszatáj, 2020/6. 58-73 p.

 

 

 

A szakirodalmat összeállította Hafner Zoltán.
A lista a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.