Jókai Anna: Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Bárdos László: Önismeret és beavatás. Közelítések Jókai Anna életművéhez. Bp. 2002. Széphalom.

Önálló kötetek

Imre László: Jókai Anna. Bp. 2016. MMA Alapítvány, 307 p.

Jókai Anna élete képekben. (Szerk.: Molnárné Bánky Nóra és Mezey Katalin.) Budapest. 2021. Széphalom Könyvműhely, 208 p.

Kötetben

Abody Béla, Hat pályakezdő = Uő., Félidő (Portrék, tanulmányok), Szépirodalmi K., Budapest, [1973.,] 228-238.

Földes Anna, Lázító látleletek. – Jókai Anna portréjához = Uő., Próza jelen időben, Gondolat, Budapest, 1976., 171-176.

Kis Pintér Imre, Irgalmatlan látszatok = Uő., Helyzetjelentés [Tanulmányok, kritikák], Szépirodalmi K., Budapest, [1979.,] 51-62.

Tüskés Tibor, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Uő., Mérték és mű, Szépirodalmi K., [Budapest., 1980.,] 382-385.

Gáll István, Illúziók nélkül. Jókai Anna = Uő., Hullámlovas, [Bp.,] Kozmosz, [1981.,] 234-237.

Berkes Erzsébet, „Vagy úszom, vagy elmélyedek.” = Uő., Pillanatképek, Szépirodalmi K., Budapest, [1984.,] 138-143.

Hajdu Ráfis Gábor = Uő., Kritikák, esszék, tanulmányok. (1970-1980), Gondolat, Budapest, 1984., 208-212.

Szávai János, Jókai Anna = Uő., Zsendül-e a fügefa ága?, Szépirodalmi K., Budapest, 1984., 199-203.

Szávai János, Novellatípusok a magyar irodalomban = Uo.

Lőrinczy Huba, Fénytörés. Válogatott bírálatok, Magvető, Bp., [1985.] 361-367.

Tüskés Tibor, A siker természetrajza. Jókai Anna: A panasz leírása = Uő., Triptichon, Bp., 1986., 132-137.

Lengyel Balázs, Dráma – naplóformában [Szegény Sudár Anna] = Uő., Visszatérés. Esszék, tanulmányok, Jelenkor, Pécs, 1990., 52-56.

Alexa Károly, Én és a többiek [Az együttlét] = Uő., A szerecsen komornyik, Bp., 1999.

Grezsa Ferenc, Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Uő., Vonzások és vallomások, Szeged, 1999., 237-242.

Csűrös Miklós, Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó = Uő., Intarzia. Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből, Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2000. 185-187.

Bárdos László, Önismeret és beavatás. Közelítések Jókai Anna életművéhez, Széphalom Könyvműhely, Bp., 2002.

Tarján Tamás, A nyelv mint élet és ítélet. A szöveg kezelésének és önmozgásának néhány sajátossága Jókai Anna Napok című regényében = Uő., Szabadiskola. Tanulmányok és bírálatok, Budapest, Pont, 2002., 136-155.

Nagyregény – nagy regény.Ács Margit, Bakonyi István, Bárdos László, Csontos János, Csűrös Miklós, Makkai Ádám, Monostori Imre, Olasz Sándor, Pósa Zoltán, Rónay László, Szabó Magda, Tarján Tamás és Vasy Géza esszéi Jókai Anna Napok című regényéről. [A Károlyi Palota Kulturális Központban 2001. november 27-én azonos címmel rendezett konferencia előadásai.] Széphalom Könyvműhely, Bp., 2003.

Olasz Sándor, Regény és metafizika. Jókai Anna: Napok, Ne féljetek = Uő., Mai magyar regények. Poétikai változatok fél évszázad regényirodalmában, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003., 96-102.

Olasz Sándor, Kortársunk Jókai Anna. Barangolás Jákob lajtorjáján, Kairosz, Bp., 2004.

Ács Margit, Írói alkímia. Kényes politikai kérdések Jókai Anna Napok című regényében = Uő., Jeleneink és múltjaink, Miskolc, Felsőmagyarország K., 2006., 116-131.

Olasz Sándor, Elbeszéltem. Jókai Anna összes novellája és kisregénye = Uő., Magány és társaság között. Tanulmányok, kritikák, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2009., 135-140.

Periodikumokban

Bessenyei György, Jókai Anna: 4447 = Kortárs 1969. 3. sz. 492-493.

Vargha Kálmán, Kárhozottak és nyugtalanok. Jókai Anna: 4447, Kötél nélkül = Új Írás 1969. 4. sz. 125-126.

Faragó Vilmos, Hogyan ne éljünk? = Élet és Irodalom 1969. 5. sz. 7.

Pályi András, Jókai Anna két könyve = Tiszatáj, 1969. 5. sz.

(g)[ábor] (i)[stván], Kötél nélkül = 1969. jún. 22. 13.

Fülöp László, Jókai Anna két könyvéről = Alföld 1969. 7. sz. 75-77.

Szmodits Anikó, Jókai Anna: 4447 = Kortárs 1969. 7-8. sz. 156.

Pomogáts Béla, Jókai Anna 4447 = Kritika 1969. 9. sz.

Pákolitz István, Jókai Anna: Kötél nélkül = Jelenkor 1969. 949-951.

Lukácsy András, Fejünk felől a tetőt. Bemutató a szolnoki Szigligeti Színházban = Magyar Hírlap 1969. okt. 6. 6.

Koltai Tamás, Két új magyar dráma bemutatója = Népszabadság 1969. okt. 10. 7.

Geszti Pál, Fejünk felől a tetőt = Film, Színház, Muzsika 1969. okt. 11. 5-6.

Ablonczy László, Fejünk felől a tetőt (Jókai Anna drámájának bemutatója Szolnokon) = Alföld 1969. 11. sz. 95-96.

Galsai Pongrác, A lebontott tető = Élet és Irodalom 1969. 41. sz. 8.

Mihályi Gábor, Fejünk felől a tetőt = Kortárs 1970. 1. sz. 154-155.

Gábor István, Nusi néni monodrámája. Hegedűs Ágnes egy új magyar drámában = Színház 1970. 1. sz. 29-30.

Földes Anna, Jókai Anna [József Attila-díj 1970.] = Élet és Irodalom 1970. 14. sz. 4.

Bor Ambrus, Írói tartozás, írói követelés. Jókai Anna új regényéről = Magyar Nemzet 1970. márc. 22. 13.

Faragó Vilmos, Lépcsőházi kritika = Élet és Irodalom 1970. 13. sz. 11.

Ocsovszky László, Jókai Anna: Tartozik és követel = Forrás [Kecskemét] 1970. 3. sz. 92-93.

Gáll István, Regény a fiatalokról = Magyar Hírlap 1970. ápr. 26. 6.

Solymos Ida, Jókai Anna: Tartozik és követel = Tiszatáj 1970. 5. sz. 477-478.

Juhász Béla, Jókai Anna: Tartozik és követel = Alföld 1970. 6. sz. 68-70.

Majoros József, Jókai Anna: Tartozik és követel = Kritika 1970. 7. sz. 50-51.

Solymos Ida, Kisiklott sorsok = Napjaink 1970. 8. sz. 10-11.

Fülöp László, Jókai Anna: Tartozik és követel = Kortárs 1970. 9. sz. 1503-1505.

Kardos László, Arcképvázlat Jókai Annáról = Tiszatáj 1971. 1. 70-73.

Danyi Gábor, Az írónő tartozik = Napjaink 1971. 3. sz. 10.

Abody Béla, Cédulák fiatal írókról = Új Írás 1971. 4. sz. 122-127.

Hajdu Ráfis Gábor, Jókai Anna novelláiról = Népszabadság 1971. júl. 6. 7.

B[essenyei] Gy[örgy], Jókai Anna: A labda = Népszava 1971. júl. 17. 8.

G[ábor] I[stván], Illúziók nélkül = Magyar Hírlap 1971. júl. 31. IV.

Görömbei András, Jókai Anna: A labda = Alföld 1971. 9. sz. 86-88.

Bata Imre, Jókai Anna: A labda = Kortárs 1971. 9. sz. 1502-1503.

Nagy Ilona, Párbeszédekben elemzett sorsok = Napjaink 1971. 9. sz. 10.

Erdődy Edit, Jókai Anna: A labda = Kritika 1971. 10. sz. 47-49.

Pályi András, Tartozik és követel. Jókai Anna színműve a Thália Stúdióban = Magyar Hírlap 1971. okt. 2. 6.

Barta András, Tartozik és követel. Jókai Anna színműve a Thália Stúdióban = Magyar Nemzet 1971. okt. 9. 4.

Koltai Tamás, Tartozik és követel. Jókai Anna színműve a Thália Stúdióban = Népszabadság 1971. okt. 9. 7.

Kőröspataki Kiss Sándor, Dráma hat négyzetméteren = Élet és Irodalom 1971. okt. 23. 12.

Dobos Gyula, Útkeresők = Élet és Irodalom 1971. 33. sz. 10.

Ablonczy László, Tartozik és követel (Jókai Anna drámájáról) = Alföld 1971. 11. sz. 91-92.

Thiery Árpád, Jókai Anna: A labda = Jelenkor 1971. 11. sz. 1051-1052.

Alföldy Jenő, Illúziók nélkül. Jókai Anna: A labda = Új Írás 1971. 11. sz. 127-128.

Sziládi János, Visszaszámlálás = Kortárs 1972. 1. sz. 167.

Földes Anna, Lázító látleletek – Jókai Anna portréjához = Kortárs 1972. 2. sz. 300-307. [Fényképe a 301. oldalon.]

Bátki Mihály, Jókai Anna: Napok = Magyar Hírlap 1973. jan. 20. IV.

Földes Anna, Viktor – én vagyok! = Élet és Irodalom 1973. 5. sz. 11.

g[ábor]. i[stván]., Napok. Jókai Anna regénye = Magyar Nemzet 1973. márc. 11. 13.

Imre László, Jókai Anna: Napok = Alföld 1973. 4. sz. 77-79.

Czére Béla, Epikus teljesség és naplóforma = Napjaink 1973. 4. sz. 9.

? Berkes Erzsébet , „Vagy úszom, vagy elmélyedek.” – Hajdu Ráfis Gábor, A napok valósága = Kritika 1973. 4. sz. 27-28.

Kardos József, Jókai Anna: Napok = Kortárs 1973. 5. sz. 846-847.

Csukly László, Jókai Anna: Napok = Palócföld 1973. 5. sz. 25.

Gondos Ernő, Napok. Jókai Anna új regénye = Népszava 1973. jún. 17. 9.

Bessenyei György, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Népszava 1973. aug. 26. 9.

Faragó Vilmos, Nézz a tükörbe = Élet és Irodalom 1973. 34. sz. 10.

Tarján Tamás, Esetek = Napjaink 1973. 11. sz. 9.

Tüskés Tibor, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Kortárs 1974. 1. sz. 152-153.

Imre László, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Tiszatáj 1974. 1. sz. 95-96.

Wéber Antal, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Kritika 1974. 4. sz. 23-2.

SZOT-díjasok [1974] = Élet és Irodalom, 1974. 18. sz. 2.

Átadták az 1974. évi SZOT-díjakat = Népszava, 1974. május. 1., 1.

Bányai Gábor, Ami a valódi, és ami az igaz. Jókai Anna: Napok, Szeretteink, szerelmeink = Új Írás 1974. 5. sz. 124-127.

Balogh Ernő, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Alföld 1974. 7. sz. 17-18.

Majoros József, Jókai Anna: Szeretteink, szerelmeink = Forrás 1974. 9. sz. 88-89.

Tarján Tamás, Jókai Anna: Mindhalálig = Magyar Hírlap 1974. dec. 14. IV.

Sziládi János, Jókai Anna: Mindhalálig = Magyar Nemzet 1975. jan. 19. 13.

Bessenyei György, Jókai Anna: Mindhalálig = Népszava 1975. jan. 25. 8.

Kloss Andor, Jókai Anna: Mindhalálig = Életünk 1975. 2. sz. 179-180.

Bata Imre, Jókai Anna: Mindhalálig = Kritika 1975. 2. sz. 26.

Kis Pintér Imre, Irgalmatlan látszatok = Élet és Irodalom 1975. márc. 22. 12. sz. 11.

Imre László, Jókai Anna: Mindhalálig = Alföld 1975. 5. sz. 81-82.

Olasz Sándor, Jókai Anna: Mindhalálig = Tiszatáj 1975. 5. sz. 79-80.

Szávai János, Jókai Anna: Mindhalálig = Jelenkor 1975. 8. sz. 765-766.

Nagy Ilona, Az eltűnt írók nyomában = Napjaink 1975. 8. sz. 9.

Szász Imre, Könyvespolcom. Jókai Anna: A reimsi angyal = Magyar Hírlap 1975. nov. 30. 10.

Kabdebó Lóránt, A reimsi angyal. Jókai Anna válogatott novellái = Magyar Nemzet 1975. dec. 25. 21.

Hajdu Ráfis Gábor, Fölény nélkül = Népszabadság 1976. jan. 17. 6.

Földes Anna, Jókai Anna, a novellista = Élet és Irodalom 1976. jan. 24. 11.

Varga Lajos Márton, Jókai Anna: A reimsi angyal = Népszava 1976. jan. 24. 6.

Fülöp László, Jókai Anna válogatott novellái = Alföld 1976. 3. sz. 66-69.

Mátyás István, Jókai Anna: A reimsi angyal = Jelenkor 1976. 3. sz. 280-281.

Kardos József, Jókai Anna: Mindhalálig = Kortárs 1976. 3. sz. 485-486.

Simon Zoltán, A reimsi angyal = Kritika 1976. 3. sz. 21.

Lakos György, Jókai Anna: A reimsi angyal = Palócföld 1976. 3. sz. 29-30.

Cs. Varga István, Jókai Anna: A reimsi angyal = Tiszatáj 1976. 4. sz. 86-87.

Vértessy Péter, Jókai Anna: Újházasok [Színmű Jókai Anna: Tartozik és követel c. regényéből, a Déryné Színház előadása.] = Magyar Nemzet 1976. jún. 29. 4.

Kulin Ferenc, A szobor mögött. Jókai Anna: A reimsi angyal = Új Írás 1977. 1. sz. 115-117.

Czére Béla, A hagyományos realizmus lehetőségei. Jókai Anna: A reimsi angyal = Napjaink 1977. 2. sz. 9.

Sziládi János, Jókai Anna: A feladat = Magyar Nemzet 1977. okt. 9. 13.

Zappe László, Az emberi életforma regénye = Népszabadság 1977. nov. 4. 7.

Földes Anna, Zsákutcában, Suhajda Flórával = Élet és Irodalom 1977. 42. sz. 11.

Czére Béla, Jókai Anna: A feladat = Népszava 1977. dec. 3. 6.

Lőrinczy Huba, Jókai Anna: A feladat = Életünk 1978. 1. sz. 93-96.

Balogh Ernő, Jókai Anna: A feladat = Alföld 1978. 2. sz. 60-62.

Imre László, Jókai Anna: A feladat = Tiszatáj 1978. 3. sz. 75-78.

Fülöp László, Jókai Anna: A feladat = Kortárs 1978. 4. sz. 657-659.

Mátyás István, Jókai Anna: A feladat = Jelenkor 1978. 7-8. sz. 762-763.

Brigád névadója Jókai Anna írónő = Magyar vízgazdálkodás 1979. 1. sz. 25.

Rónay László, Jókai Anna: A panasz leírása = Népszava 1980. máj. 31. 7.

Gyárfás Péter, Közbajok és magángondok = Élet és Irodalom 1981. 2. sz. 11.

Imre László, Jókai Anna: A panasz leírása = Alföld 1981. 2. sz. 79-80.

Olasz Sándor, Jókai Anna: A panasz leírása = Kortárs 1981. 2. sz. 316-317.

Czére Béla, Jókai Anna: A panasz leírása = Magyar Nemzet 1981. márc. 31. 4.

Bata Imre, Jókai Anna: A panasz leírása = Kritika 1981. 5. sz. 28.

Tüskés Tibor, A siker természetrajza = Tiszatáj 1981. 5. sz. 80-83.

Bata Imre, Könyvszemle = Népszabadság 1982. jún. 15. 7.

Fenyő István, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Népszabadság 1982. jún. 25. 7.

Bessenyei György, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Népszava 1982. júl. 24. 11.

Gyárfás Péter, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Magyar Hírlap 1982. szept. 4. 8.

Pákovics Miklós, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Kritika 1982. 10. sz. 30-31.

Olasz Sándor, A magas és a mély között. Jókai Anna arcképéhez = Tiszatáj 1982. 10. sz. 76-79.

Pósa Zoltán, Önmegvalósítás és együttlét. Jókai Anna regényeinek értelmiségképe = Napjaink 1982. 10. sz. 30-32.

Kovács Júlia, Korunk emberei. Jókai Anna író = Népszava, 1982. november 16., 6.

Petrőczi Éva, Mózes 1:28. = Élet és Irodalom 1982. 50. sz. 11.

Bata Imre, Jókai Anna születésnapjára = Kortárs, 1982. 12. sz. 2003-2005.

Laczkó András, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Kortárs 1983. 3. sz. 471-472.

Rónay László, Az első fáklyajel. Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Jelenkor 1983. 4. sz. 336-338.

Czére Béla, Híd a „tökéletlen bölcsesség” és a „tökéletes szeretet” világa között. Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Új Írás 1983. 5. sz. 120-122.

Imre László, Jókai Anna: Jákob lajtorjája = Alföld 1984. 7. sz. 66-68.

Wéber Antal, Egy népszerű regényről [A Tartozik és követel 5. kiadásáról.] = Népszabadság 1985. jan. 3. 7.

Szekrényessy Júlia, Női képletek = Élet és Irodalom 1985. 11. sz. 13.

Zappe László, A feladat = Népszabadság 1985. márc. 20. 7.

Takács István, Látleletek a magánszférából = Népszava 1985. márc. 26. 12.

Szabolcsi Gábor, Jókai Anna: Jöjjön Lilliputba! = Népszava 1985. szept. 21. 10.

Szűcs Katalin, Párhuzamok és különbözőségek = Népszabadság 1985. nov. 27.

Rónay László, Jókai Anna: Jöjjön Lilliputba! = Kortárs 1985. 11. sz. 163-164.

Erdődy Judit, Jókai Anna: Jöjjön Lilliputba! = Jelenkor 1986. 3. sz. 282-284.

Hauber Károly, Jókai Anna: Jöjjön Lilliputba! = Életünk 1986. 8. sz. 765-766.

Rónay László, Utazás és megérkezés = Magyar Hírlap 1987. máj. 29. 9.

Mile Lajos, „Jelenlétünk pontos hegy- és vízrajzi térképe.” Közelítés Jókai Anna írói pályaképéhez = Napjaink 1987. 9. sz. 30-32.

Alexa Károly, Jókai Anna: Az együttlét = Kortárs 1987. 11. sz. 153-156.

Rónay László, Mértéktartó modernség. Jókai Anna: Az együttlét = Új Írás 1987. 12. sz. 123-126.

Hauber Károly, A verbalizmus veszélyei = Tiszatáj 1988. 1. sz. 105-108.

Pósa Zoltán, Jókai Anna: Az együttlét = Népszava 1988. febr. 6. 10.

Imre László, Jókai Anna: Az együttlét = Alföld 1988. 3. sz. 74-76.

Nagy Imre, A megtalált szerep. Jókai Anna: Az együttlét = Jelenkor 1988. 11. sz. 1078-1080.

Rónay László, Könyvheti tűnődések = Népszava 1989. jún. 3. 8.

Lengyel Balázs, Dráma – naplóformában = Élet és Irodalom 1989. júl. 21.

Angst und Elend = Neue Zürcher Zeitung 1989. aug. 19-20.

Pomogáts Béla, „Hol zsarnokság van…” Olvasónapló = Magyar Hírlap 1989. aug. 25. 9.

Tüskés Tibor, Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Kortárs 1989. 11. sz. 166-168.

Grezsa Ferenc, Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Alföld 1989. 12. sz. 74-76.

Rónay László, Vallomás a reményről. Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Új Írás 1990. 2. sz.

Bakonyi István, Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Tiszatáj 1990. 4. sz. 108-111.

Bozóky Éva, Jókai Anna katedrája = Könyvvilág 1990. 5. sz. 8.

Jókai Anna a Magyar Írók Szövetségének elnöke = Magyar Nemzet, 1990. IX. 12.

Sallai Éva, Jókai Anna: A töve és a gallya = Árgus 1991. 6. sz. 110.

Nádor Tamás, Jókai Anna: A töve és a gallya = Könyvvilág 1991. 6. sz. 5.

Budai Katalin, Ex libris = Élet és Irodalom 1991. 37. sz. 11.

Pomogáts Béla, Irodalmi krónika = Új Forrás, 1991. aug.-szept. 81.

Rónay László, Egy hónap = Vigilia 1991. 9. sz. 715.

Kenyeres Zoltán, Rendezetlen könyvespolc = Vigilia 1991. 9. sz. 717-718.

Hima Gabriella, Jókai Anna: A töve és a gallya = Alföld 1991. 11. sz.

Imre László, Jókai Anna: A töve és a gallya = Életünk 1991. 11. sz. 1049-1050.

Tüskés Tibor, Profán meditációk és apokrif imák = Tiszatáj 1991. 11. sz. 96-98.

Földes Anna, Jókai Anna: A töve és a gallya = Kritika 1991. 12. sz. 41-42.

Hima Gabriella, Jókai Anna: A töve és a gallya = Alföld 1992. 2. sz. 75-80.

Mezey Katalin, A megzavart élet tükre = Stádium 1992. 4. sz. 120-121.

Kántor Lajos, Jókai Anna: A töve és a gallya = Jelenkor 1992. 5. sz. 476-477.

Guszev, Jurij, Hinni… miben?... = Tekintet 1992. 6. sz. 47-50.

Rónay László, Az ifjú halász és a tó = Vigilia 1992. aug. 27. 11.

Apáti Miklós, Szeretetünnep [Jókai Anna köszöntése] = Új Magyarország 1992. nov. 26.

Mányoki Endre, Élni segített [Jókai Anna köszöntése] = Heti Magyarország 1992. dec.

Balassa Péter, Kedves Anna, kedves barátaim! [Laudáció]= Magyar Napló 1992. dec. 25., 7.

Csűrös Miklós, Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó = Confessio 1993. 1. sz. 108-110.

Csűrös Miklós, Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó = Vigilia 1993. 1. sz.

Vasy Géza, Jókai Anna: Az ifjú halász és a tó = Vigilia 1993. 1. sz. 72.

Pomogáts Béla, A lélek krónikása = Vigilia 1993. 2. sz. 104-105.

Mohás Lívia, Születésnapra: Jókai Annának = Tiszatáj 1993. 3. sz., 16-17.

Szentesi Zsolt, Az írói pálya egy jelentős állomása. (Jókai Anna: Jákob lajtorjája) = Holnap 1994. 5. sz. 93-96.

Címlapunkon: Jókai Anna (Koncz Zsuzsa felvétele) = Magyar Napló 1994. 18. sz. 18/B1.

Toót H. Zsolt, A küszöbön állva. Jókai Anna: Három = Életünk 1995. 11. sz.

Rónay László, Jókai Anna: Három = Hitel 1995. 12. sz. 100-102.

Cseresnyés Dóra, „A billenő serpenyők egyensúlya” – Jókai Anna: Három = Magyar Napló 1995. 12. sz. 42.

Vasy Géza, „Közeledőben - távolodóban” (Jókai Anna: Három) = Kortárs 1996. 4. sz. 109-111.

Füzi László, Perc-emberkék dáridója (Jókai Anna könyvéről) = Új Forrás 1996. 9. sz.

Olasz Sándor, Perc-emberkék dáridója. Jókai Anna új könyvéről = Szabad Föld 1997. 1. sz. 14.

Bakonyi István, „Még nincs kész a világ” (Jókai Anna: Perc-emberkék dáridója) = Hitel 1997. 1. sz. 107-109.

Vasy Géza, Még nincs kész a világ – Jókai Anna: Perc-emberkék dáridója = Magyar Napló 1997. 4. sz. 49.

Rónay László, Jegyzetek a tudatos életmódról (Jókai Anna: Perc-emberkék dáridója) = Kortárs 1997. 5. sz. 113-115.

Alexa Károly, „Erdély öröksége” – Jókai Anna: Szegény Sudár Anna = Kortárs 1998. 7. sz.

Tüskés Tibor, Nolite timere (Jókai Anna: Ne féljetek) = Tiszatáj 1998. 10. sz. 68-71.

Makkai Ádám, Bevezetés a „thanatológiába” avagy Jókai Anna „három fronton vívott” hadjárata az emberi test, lélek és szellem megidvezüléséért = Magyar Napló 1998. 11. sz. 45-47.

Bárdos László, Regény, innen és túl (Jókai Anna: Ne féljetek) = Kortárs 1998. 12. sz. 100-108.

Vasy Géza, Ezredvégi regény. Jókai Anna: Ne féljetek = Műhely 1999. 4. sz. 80-83.

Olasz Sándor, Párhuzamos életek (Jókai Anna könyvéről) = Új Forrás 1999. 4. sz. 70-74.

Monostori Imre, A kritikus olvasónaplójából (Jókai Anna: Ne féljetek) = Hitel 1999. 7. sz. 101-106.

Bárdos László, Jókai Anna laudációja = Tiszatáj 1999. 11. sz. 42-43.

Bárdosy Éva, Ne féljetek! Regény az elmúlásról = Távlatok 2000. 4. sz.

Bárdos László, A szóra bírt egyetemesség [Jókai Anna: Mennyből az ember] = Tiszatáj 2001. 2. sz.

Szabó Magda, „Apácaszappan” – A köznapok történelmi tablója Jókai Anna Napok című regényében = Magyar Napló 2001. 10-11-12. sz. 22-30.

Bakonyi István, A történelem szorításában. Jókai Anna: Napok = Palócföld 2002. 2. sz. 248-262.

Monostori Imre, Jókai Anna Napok című regényének kritikai fogadtatása = Árgus 2002. 4. sz. 49-60.

Pósa Zoltán, Önmegvalósítás és együttlét. Jókai Anna műveinek metafizikája és társadalomképe = Magyar Napló 2002. 4. sz. 29-35.

Vasy Géza, Tíz metszet egy regényről. Jókai Anna: Napok = Tiszatáj 2002. 5. sz. mell. 1-2.

Ács Margit, Írói alkímia. Kényes politikai kérdések Jókai Anna Napok című regényében = Magyar Szemle 2002. 7-8. sz. 127-146.

Olasz Sándor, Regény és metafizika. Jókai Anna: Napok; Ne féljetek = Hitel 2002. 10. sz. 103-108.

Tarján Tamás, A nyelv mint élet és ítélet. A szöveg kezelésének és önmozgásának néhány sajátossága Jókai Anna Napok című regényében = Tiszatáj 2002 11. sz. 93-103.

Tenke Sándor, Jókai Anna köszöntése. Gondolatok a keresztény/keresztyén életmű kapcsán = Confessio 2003. 1. sz. 62-64.

Jókai Anna breviáriuma = Confessio 2003. 1. sz. 64-77.

Jókai Anna kiadott kötetei és életműsorozata. Összeállította Bárdos László = Confessio 2003. 1. sz. 77-78.

Rónay László, Közelítések Jókai Annához = Kortárs 2003. 6. sz.

A címlapon Jókai Anna és a Mérleg nyelve II. tanulmánykötet borítója látható = Magyar Napló 2003. 11. sz. 11/B1.

Olasz Sándor, Az olló két szára között (Jókai Anna: Jákob lajtorjája) = Magyar Napló 2003. 11. sz. 14-16.

Ekler Andrea, „Az igazi olvasó” (Bárdos László: Önismeret és beavatás. Közelítések Jókai Anna életművéhez) = Magyar Napló 2003. 11. sz. 17-18.

Bárdos László, A közös nevezett (Jókai Anna: Apokrif imák. Elmondja a szerző) =Tiszatáj 2003. 11. sz. 97-98.

Morvai Józsefné, Találkozó Jókai Annával = Téka téma 2004. 4-5. sz. 5.

Olasz Sándor, Meditációk utazás közben. Többrétegű jelentésszerkezet Jókai Anna Az együttlét című regényében = Kortárs 2004. 5. sz. 103-107.

Molnár Zsófia, Jókai Anna = Szépirodalmi Figyelő 2004. 5. sz. 117-123.

Olasz Sándor, Meditációk utazás közben. Többrétegű jelentésszerkezet Jókai Anna Az együttlét című regényében = Irodalmi szemle 2004. 7. sz. 70-76.

Somi Éva, Irodalmunk nagyasszonyai – Nemes Nagy Ágnes, Szabó Magda, Jókai Anna = Irodalomismeret 2005. 4. sz. 40-45.

G. Tóth Károly, Könyvbemutatók. Németh Gábor: Zsidó vagy? Balla D. Károly: Szembesülés. Törzsasztal. Vendég: Jókai Anna = Echo 2005. 6. sz. 37-38.

Dukay Nagy Ádám, Jókai Anna: Majd = Szépirodalmi Figyelő 2005. 6. sz. 106-107.

Ézsiás Erzsébet, Nincs kegyelem? (Jókai Anna: Virágvasárnap alkonyán) = Magyar Napló 2005. 12. sz. 40-41.

Imre László, Pályakép műfajtörténeti tanulságokkal (Olasz Sándor: Kortársunk Jókai Anna) = Alföld 2006. 5. sz. 106-110.

Bárdos László, Az igazságismeret oltalmában (Jókai Anna két új könyvéről) = Tiszatáj 2006. 5. sz. 83-90.

Ekler Andrea, A kétágú villa két ágára szúrva (Jókai Anna: Majd) = Magyar Napló 2006. 9. sz. 35-37.

Pósa Zoltán, Apokalipszis és mindig újrakezdés (Jókai Anna: Godot megjött) = Magyar Napló 2007. 12. sz. 50-52.

Hernádi Mária, A becketti magyar ugar (Jókai Anna: Godot megjött) = Tiszatáj 2007. 12. sz. 43-51.

Olasz Sándor, Godot megjött (Jókai Anna regénye) = Hitel 2008. 1. sz. 118-120.

Darvasi Ferenc, Jókai Anna: Godot megjött = Kortárs 2008. 6. sz.

Rónay László, A hétköznapok drámái – Jókai Anna elbeszélései és kisregényei = Kortárs 2009. 1. sz. 90-96.

Hanti Krisztina, Elbeszéltetett (Jókai Anna: Elbeszéltem I-II.) = Tiszatáj 2009. 2. sz. 95-98.

Olasz Sándor, Elbeszéltem (Jókai Anna: Elbeszéltem I-II.) = Magyar Napló 2009. 5. sz. 47-49.

Csukás, Vámos és Jókai Anna a diákok kedvence = Új katedra 2009. 5. sz. 11.

Hanti Krisztina, Fejünk felől a tetőt is (Jókai Anna hősei – regényben és drámában) = Hitel 2010. 9. sz.

Ritter György, A feladatok (Jókai Anna: Mindhalálig; A feladat) = Hitel 2012. 4. sz. 118.-122.

 

A szakirodalmat összeállította Csábi Domonkos.