Jékely Zoltán: Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Lengyel Balázs: Egy költői költő. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1982. Magvető.

Jékely Zoltán: „Írószobám”. = Sorsvállalás. Bp. 1986. Szépirodalmi.

„Látogatóban Jékely Zoltánnál”. = Sorsvállalás. Bp. 1986. Szépirodalmi.

Nemes Nagy Ágnes: Apa és fiú. = N. N. Á.: A magasság vágya. Bp. 1992. Magvető.

Lator László: Jékely hosszúcsontú inkái. = L. L.: Szigettenger. Bp. 1993. Európa.

Ágh István: A végső menedék és a lila bélésű pongyola. = Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. Bp. 2000. Széphalom.

Pomogáts Béla: Nagyenyedtől Budapestig. = Az én országom. In memoriam Jékely Zoltán. Szerk.: Lator László. Bp. 2002. Nap.

Szakirodalom

Tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, interjúk, köszöntők

Erdős Jenő: Jékely Zoltán és Horváth Béla. Korunk Szava. 1937. 527. p.

Illés Endre: Lebegő realitás. Új Magyarság. 1937. 263. sz.

Paku Imre: Jékely Zoltán. Diárium 1944. 25–27. p.

Sőtér István: Költő-arcképek. Válasz. 1948. 770–771. p.

Fábián István: Az új magyar Faust = Jelenkor. 1960. 1. sz. 117–120. p.

(Beke György): Jékely Zoltán válaszol munkatársunk kérdéseire Arghezi és Blaga hatásáról magyar kortársak költészetére, fiatal román költőkről, „apa-fiú viszonyáról” Áprily Lajossal a költészetében és a műfordításban = A Hét, 1972. 9. 7.

Lukácsy András: Beszélgetés Jékely Zoltánnal = Látogatóban. 1971. 242–249. p.

[Mezei András] M. A.: Megkrédeztük Jékely Zoltánt egy verse olvastán a versmondásról = ÉI, 1973. 9. 4. p.

Balotă, Nicolae: Jékely Zoltánról = Kort, 1974. 6. 979–982. p.

Baránszky-Jób László: Jékely Zoltán lírája = Alf, 1971. 5. 62–66. p.

Bodnár György: Jékely Zoltán – két nézetben = ÚjI, 1975. 3. 90–92. p.

Lator László: Jékely Zoltán titka = MH, 1973. ápr. 29. 6. p. (Elhangzott Jékely-est bevezetőjeként)

Lengyel Balázs: Jékely Zoltán költészete = L. B.: Hagyomány és kísérlet. 1972. 183–191. p.

Pomogáts Béla: Jékely Zoltán költői modellje. – Az Idősárkányhoz megjelenése alkalmából = Lit, 1975, 3–4. 137–145. p.

Rónay György: Jékely remeklései = Nagyv, 1973. 4. 602–603. p.

Rónay László: Költő a csillagtoronyban. Jékely Zoltán költészete = R. L.: Hűséges sáfárok. 1975. 387–408. p.

Szeghalmi Elemér: Jékely Zoltán költészete = Vig, 1973. 4. 253–258. p.

Tűz Tamás: Az Ezüstkor álomlovagjai = T. T.: Angyal mondd ki csak félig. Oakville, 1974. 86–92. p.

Jékely Zoltán hatvanéves

Kormos István = ÉI, 1973. 16. 2.

Pomogáts Béla = Je, 1973. 7–8. 733–740. p.

 

Bodnár György: Jékely Zoltán – két nézetben = B. Gy. Törvénysértők. 1976. 279–285. p.

 

Galsai Pongrác: Szabálytalan arcképek = ÉI, 1976. 10. 14. p.

Kiss Tamás: Egy készülő nemzedék. Jékely Zoltán levelei Kiss Tamáshoz = Életünk, 1. 56–59. p.

Mezei András: Mi a véleménye a versmondásról? [Interjú] = M. A.: Megkérdeztük… 1976. 66–69. p.

Garai Gábor: Írószobám. Beszélgetés Jékely Zoltánnal = Kort, 1977. 6. 930–939. p.

Halász Gábor: A század gyermekei = H. G. válogatott írásai. 1977. 790–799. p.

Baránszky-Jób László: Költő versei. Jékely Zoltán lírája = B. J. L.: Élmény és gondolat. 1978. 248–260. p.

Galsai Pongrác: Az én karácsonyom. Ünnepi körkérdés (Interjú) = NőkL, 1978. 51. 8–9. p.

Galsai Pongrác: Jékely Zoltán = G. P.: 12+1 fő. 1978. 89–103. p.

Pomogáts Béla: Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhoz (Verselemzés) = Ttáj, 1978. 4. 91–95. p.

Dalos László: Apropó. Jékely Zoltánról = ÉI, 1979. 1. 12–13. p.

Lengyel Balázs = Egy költői költő Jékely Zoltán = L. B.: Közelképek. 1979. 270–277. p.

Ódor László: Beszélgetés Jékely Zoltánnal erdélyi költő-elődökről, költőtársakról = Fo, 1979. 3. 16–19. p.

Pomogáts Béla: Jékely Zoltán költői modelljei = P. B.: Sorsát kereső irodalom. 1979. 370–388. p.

Tandori Dezső: Nagymesterség – negyvennégy éve = T. D.: A zsalu sarokvasa. 1979. 124–131. p.

Tandori Dezső: „Hová lettek alakunkról a képek?” Jékely Zoltán: Éjfék = T. D.: A zsalu sarokvasa. 1979. 132–151. p.

Tandori Dezső: A pontosabb Jékely-kép felé = T. D.: A zsalu sarokvasa. 1979. 151–159. p.

Ágh István: Évtizedek hatalma. Jékely Zoltánról = ÚjÍ, 1980. 5. 107–110. p.

Garai Gábor: Jékely Zoltán = G. G. Meghitt beszélgetések. 1980. 75–95. p.

H. B. [Hegyi Béla]: Jékely Zoltán köszöntése = Vig, 1980. 2. 139–141. p.

Ottlik Géza: „Atmoszféra”. Dsida, Jékely = O. G.: Próza. 1980. 133–136. p.

Pomogáts Béla: A nosztalgikus regényíró (Jékely Zoltán fiatalkori regényeiről) = Lit, 1980. 3–4. 479–488. p.

Sőtér István: Jékely Zoltán = S. I.: Gyűrűk. 1980. 63–64. p. (1948)

Tandori Dezső: Jékely Zoltánról, „Az ég játékai”-t olvasva = Je, 1980. 6. 497. p.

Pomogáts Béla: Álom és jelentés. Jékely Zoltán újabb költészete = ÚjÍ, 1981. 9. 97–105. p.

Pomogáts Béla: Csillagtoronyban. Jékely Zoltán ifjúkori költészetéhez = Vig, 1981. 1. 35–38. p.

Pomogáts Béla: Az élet álom. Jékely Zoltán költői indulása = Dtáj, 1981. 3. 23–33. p.

Pomogáts Béla: A mítosz költője. Jékely Zoltán költészete a felszabadulás után = Je, 1981. 6. 520–526. p.

Albert Gábor: Kulcsszavak Jékely Zoltán novelláihoz. = Kr, 1982. 9. 6.

Alföldy Jenő: Poeta natus. Búcsú Jékely Zoltántól. = ÉI, 1982. 13. 7.

Haas György: Nagyenyedről indult Jékely Zoltán emlékezete. = KatSzle, 1982. 3. 275–277.

Jánosi István: Jékely Zoltán = Diakónia, 1982. 1. 42–45.

Kormos István: A kiűzetett angyal. Jékely Zoltán hatvanéves. = K. I.: A vasmozsár törőj alatt. 90–92. (1973.)

Laczkó András: Egy irodalmi sorsközösség kezdetei. (Adalékok Jékely Zoltán és Takáts Gyula költészetéhez.) = ÚjFo. 1982. 3. 75–77.

Lőrinczi László: Levél-féle halott barátokról. = Ahét, 1982. 13. 6.

Marosi Ildikó: A helikonista Jékely Zoltán = Művelődés, 1982. 6. 31.

Mészöly Dezső: Zsoli = ÉI, 1982. 16. 15.; M. D.: Betűk rabságában. 1987. 125–126.

Pomogáts Béla: Táj és történelem. Jékely Zoltán fiatalkori költészetéről. = Fo, 1982. 1. 77–82.

Szakolczay Lajos: Jékely Zoltán szobája. = Budapest, 1982. 9. 20–21.

Szekér Endre: Jékely Zoltán álmai. = Napj., 1982. 4. 34–36.

Ágh István: Egy álom következményei. (1983.) Jékely Zoltán születésnapjára. 256–258.; Évtizedek hatalma. 259–267.

Győrffy Miklós: Hódolat Jékely lovagnak. = Kort, 1983. 9. 1474–1476. (Jékely Zoltán fordításai.)

Jékely Zoltán levelei 1935-1948. l. [Közli] Takáts Gyula. = Som, 1983. 6. 19–25. Nyolc levél Takáts Gyulának, 1935–1936.

D. Magyari Imre: Jékely idézése. = ÉI, 1983. 11. 11.

Lukácsy András: Vagabundusból klasszikus. = MH, 1983. ápr. 24. 4.

D. Magyari Imre: Jékely idézése. = ÉI, 1983. 11. 11.

Matyikó Sebestyén József: Jékely Zoltán emlékezete. = Som, 1983. 2. 61–63.

[Szeghalmi Elemér]: Az emberiség fénye. Emlékezés Jékely Zoltánra. = ÚjEmb, 1983. 20. 4.

Takáts Gyula: Jékely Zoltánról. = Kort, 1983. 9. 1469–1473.

Tandori Dezső: A tovatűnt énekesek. 1. = Műhely, 1983. 5. 3–10. Jékely Zoltán és Kormos István költészetéről.

Zalán Magda: Rókatáncok táncosa szivárvány havasán. (Jékely Zoltán) = ÚjLátóh, 1983. 1. 62–67.

Hetven éve született Jékely Zoltán

[Lőcsei Gabriella] (L. G.) = Mnemz, 1983. ápr., 23. 11.

Nagy Gáspár = Fo, 1983. 10. 42–45.

 

Csaba László: Jékely Zoltán levelei Sopronba. = Confessio, 1984. 2. 41–44. Három levél, 1943-1944.

 

Galsai Pongrác: Jékely Zoltán sírversei = Nszab, 1984. nov. 17. 14.

Jékely Zoltán ismeretlen verseiből. [Közli] Győri János. = Confessio, 1984. 2. 44–48. Nyolc vers, 1939–1982.

Jékely Zoltán kiadatlan versei. Közzéteszi Győri János. = Vig, 1984. 5. 351–352. Négy vers, 1975–1980.

Kovács István: Jékely Zoltán Költészetéből erőt lehet meríteni. = Népújs. 1984. szept. 29. 9.

Lengyel Balázs: J. igaza. = Je, 1984. 10. 937–945., L. B.: Egy magatartás története. 1986. 115–134.

Pomogáts Béla: Az ironikus elbeszélő. Jékely Zoltán prózája 1945 után. = Dtáj, 1984. 4. 47–54.

Rónai Mihály András: Jékely Zoltán = R. M. A.: Magyar lant. 1984. 534–538.

Szávai János: Jékely Zoltán = Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? 1984. 160–163.

Takáts Gyula: Jékely Zoltán levelei = T. Gy.: Helyét kereső nemzedék. 1984. 101–128. Huszonhárom levél T. Gy.-nak, 1935–1948.

Kántor Lajos: Egy Jékely-újságcikkről. = Kort, 1985. 10. 142–143. Az írók politikája. (Világosság, 1945.) Szövegközléssel.

Kántos Lajos: Jékely Zoltán kolozsvári testamentuma. (1–3.) = Je, 1985. 9. 816–820., 10. 889–894., 11. 997–1002.

Kiss Tamás: Vers és próza ihletküszöbén. Két vázlat Jékely Zoltánról. = K. T.: A főnix szárnya alatt. 1985. 121–133.

Takáts Gyula: Tükrök szava – betűk arca. 1985.

Jékely Zoltán 70. születésnapjára. 275–284. – Az Éjszakák és a Medárdus. Jékely Zoltán két könyvéről. 285–289.

Hegyi Béla: Kinek a költője? Jékely Zoltán = H. B.: Kimondva is kimondatlan. 1986. 48–52.

Kántos Lajos: Jékely Zoltán kolozsvári testamentuma. (4–5.) = Je, 1986. 2. 159–168., 3. 243–252.

Létay Lajos: Denevér – foly a vér. = L. L.: Szélrózsa. Kolozsvár-Napoca, 1986. 13–16.

Balázs Mihály: Jékely Zoltán: Aki állt már a szivárvány alatt. = Közn, 1987. 42. 20–22.

Baránszky-Jób László: Hitelesség és költői rang. Jékely Zoltán költészete. = B.-J. L.: A művészi érték világa. 1987. 334–349.

Domokos Mátyás: Átkelés, áttűnés. 1987. Jékely Zoltán fejfájára. 539–543. – Hangjára emlékezve. 543–545.

Jékely Zoltán leveleiből. (Közli Rolla Margit.) = Confessio, 1987. 2. 110–115. Nyolc levél 1941–1944 között.

Kántor Lajos: A sóhajtás messzebre szól. = ÚjholdÉvk. 1987. 2. 266–271. Jékely Zoltán és az Újhold kapcsolatáról.

Nemes Nagy Ágnes: Apa és fiú. = N. N. Á.: Látkép, gesztenyefával. 1987. 268–273. Áprily Lajos és Jékely Zoltán.

Tandori Dezső: „… amilyen nem leszek, bármeddig élek.” Jékely Zoltán = Ttáj, 1987. 5. 57–62.

Tóbiás Áron: Nyugtalanító örökség. Jékely Zoltán vallomása. = OlvNép, 1987. 33. 127–140. Megmentett hangszalagok, 1969–1970.

Bikácsi László: Életre szóló barátság? = Mnemz, 1988. jan. 19. 4. Gogolák Lajos és Jékely Zoltán kapcsolatáról.

Galsai Pongrác: Találkozások Jékely Zoltánnal = NőkL, 1988. 17. 12–13.; Látóh, 1988. 7. 22–25.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Írók apróban. Zsoli. = Rakéta irodalmi kávéház. 1988. 190–192.

Kulcsár Adorján: Annak idején nem jelent meg az Álom = Mnemz, 1988. jún. 7. 4. J. verseskötetéről.

Lakatos Éva: „Hungari sumus.” Jékely Zoltán pályakezdő elbeszélése a Református Figyelőben = Mnemz, 1988. szept., 1. 7. Megjelent 1931-ben. Szövegközléssel.

Lator László: A csillagtorony lakója. Jékely Zoltán = Kort, 1988. 9. 132–137.

Lengyel Balázs: Jékely igaza. (1983)= L. B.: Zöld és arany. 1988. 261–276.

Páskándi Géza: A magányos közösségi. = Mifj, 1988. 23. 6.

Pomogáts Béla: Két irodalmi évforduló = NyelvKult, 1988. 73. 3–7. Tersánszky Józsi Jenő, Jékely Zoltán

Hetvenöt éve született Jékely Zoltán

Czine Mihály = RefL, 1988. 42. 4.

Kiss Dénes = Nszava, 1988. ápr. 23. 8.

Lőcsei Gabriella = Mnemz, 1988. ápr. 23. 9.

Lukácsy András = MH, 1988. ápr., 23. 6.

Pomogáts Béla = Üzenet, 1988. 4. 225–226.

Szeghalmi Elemér = Som, 1988. 5. 21–22.; ÚjEmb, 1988. 18. 6.

Tandori Dezső = Nszab, 1988. ápr., 23. 13.

 

Albert Gábor: Kulcsszavak Jékely Zoltán novelláihoz = A. G.: Szétszóratás után. 1989. 185–189.

 

Balázs Mihály: „…aki állt már a szivátvány alatt…” Jékely Zoltán = B. M.: Forrásvidék, 1989. 1. 142–157.

Domokos Mátyás: Két, 1949-ben írt vers történelmi hátteréhez. (Jékely Zoltán: Virrasztás, Fodor András: Bartók) = Ttáj, 1989. 9. 35–40.

Lator László: A csillagtorony lakója = Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom emlékhelyei. 1989. 306–314.

Lator László: Jékely, új évezred felé = Kort, 1989. 11. 138–145.

Tandori Dezső: Jékely Zoltán (Az éltető líra 2.) = It, 1989. 4. 687–700.

Illés Endre: Lebegő realitás = I. E.: Halandók és halhatatlanok. 1990. 279–281.

Lator László: Két „dal”. Dsida Jenő Légyott-ja. Jékely hosszúcsontú inkái. = ÚjholdÉvk, 1990. 1. 281–291.

Mátyás Ferenc: Jékely barátsága = ÚjÍ, 1989. 8. 85–90. Jékely Zoltán levelének közlésével (1973)

Pomogáts Béla: Küzdelem idővel, történelemmel. Jékely Zoltán emlékezete = Hitel, 1990. 10. 18–19.

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Éjszakák

Takáts Gyula = M. Minerva. 1937. 319–320. p.

Erdős Jenő = Szép Szó. 1937. 5. k. 188–189. p.

Kovács László = Pásztortűz. 1937. 113–114. p.

Kiss Jenő = Erd. Helikon. 1937. 310–312. p.

Szerb Antal = Válasz. 1937. 51–52. p.

Weöres Sándor = Nyugat. I. 1937. 228–229. p.

g. l. = Korunk Szava. 1937. 281. p.

Komlós Aladár = Toll. 1937. 67–68. p.

Gombos Gyula = M. Út. 1937. 17. sz.

Kállay Miklós = Képes Krón. 1938. 15–16. sz.

Komlós Aladár: Kritikus számadás. 1977. 300–302. p.

Kiss Jenő: Emberközelből 1979. 176–179. p.

Kincskeresők

Bikácsi László = Prot. Szemle. 1937. 596–597. p.

Thurzó Gábor = Napk. 1937. 755–756. p.

E. K. = Élet. 1937. 1138. p.

Bálint József = M. Kultura. II. 1937. 249–250. p.

Szerb Antal = Válasz. 1937. 715. p.

Bpsti Hirl. 1937. 236. p.

Németh Andor = Ujs. 1937. 225. sz.

Vészi Endre = Szocializmus 1937. 563. p.

Magyarság. 1937. 242. sz.

(B. B.) = P. Napló. 1937. 259. sz.

T. Kat. Szemle. 1938. 109–110. p.

Keményfy János = Bp. Szemle. 1938. 248. k. 376–379. p.

Ernyei Gáspár = Erd. Helikon 1938. 365–367. p.

Füsi József = Toll. 1938. 27–28. p.

e. j. = Szép Szó. 6. k. 1938. 501. p.

Medárdus

t. t. = P. Lloyd. 1938. 278. reggeli sz.

Bp. Hirl. 1938. 287. sz.

Ujs. 1938. 276. sz.

Erdős Jenő = Ország Utja. 1939. 318–319. p.

Kozocsa Sándor = Kat. Szemle. 1939. 115. p.

s. = Nemz. Ujs. 1939. 24. sz.

Bikácsi László = Prot. Szemle. 1939. 111–112. p.

Halász Gábor = Nyugat. II. 1939. 109–110. p.

Takáts Gyula = Kelet népe. 1939. 59–60. p.

M. Szemle. 1939. 35. k. 3. sz. VIII–IX. p.

Kállay Miklós = Képes Krón. 1. sz.

Semjén Gyula = M. Kultúra. 1939. 185. p.

Rónay György = Vigilia. 1939. 155. p.

Halász, Gabriel = P. Llyod. 1939. 173. reggeli sz.

Gogolák Lajos = M. Nemzet. 110. sz.

Kerékgyártó Imre = Élet I. 1939. 1043. p.

Gombos Gyula = M. Élet. 1939. 4. sz.

Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék. 1981. 815–823. p.

Új évezred felé

Halász Gábor: Tiltakozó nemzedék. 1981. 824–826. p.

Zugliget

Gombos Gyula = Híd. 1941. 22. sz.

Kéry László = Jelenkor. 1941. 24. sz.

Nagy Miklós = M. Kultúra. I. 1941. 187–188. p.

(T-y.) = Egyedül Vagyunk. 1941. 1. sz.

Bikácsi László = Prot. Szemle. 1941. 192. p.

Szabó István = Erd. Helikon. 1941. 145–146. p.

L. Bóka = Corvina. 1941. 460–461. p.

Divinyi Mihály = Diárium. 1941. 18. p.

(- r.) = Élet. 1941. 337. p.

- y. = Ref. Élet. 1941. 2. sz.

(Ho.) = Ung. Jahrb. 1942. 338. p.

A házsongárdi föld

(V. N. B.) = Híd. 1943. 19. sz.

Makay Gusztáv = M. Csillag. II. 1943. 626–627. p.

Várkonyi Nagy Béla = Sorsunk. 1944. 239–240. p.

Ungarn. 1944. 95. p.

Kovács Endre = M. Út. 1944. 2. sz.

(V. N. B.) = Híd. 1944. 19. sz.

Mérföldek – esztendők

Rezek S. Román = Pannonhalmi Szemle. 1944. 66–67. p.

Vajda Endre = Prot. Szemle. 1944. 181–182. p.

Horváth Miklós = Kat. Szemle. 1944. 246–247. p.

Várkonyi Nagy Béla = Sorsunk. 1944. 239–240. p.

Iványi Sándor = M. Kultúra. I. 1944. 143. p.

(V. N. B.) = Híd. 1944. 5. sz.

Angalit és a remeték

Vitányi János = Erd. Helikon. 1944. 363–365. p.

A halászok és a halál

Létay Lajos = Puszták Népe. 1947. 70–71. p.

Minden mulandó

Rege Imre = Jövendő. 1948. 5. sz.

Csunyika álma

Szilágyi Lilla = A Könyvtáros. 1956. 2. sz.

Felséges barátom

Nagy János = Alföld, 1956. 2. sz. 113–115. p.

Füsi József = Irodalmi Újság. 1956. 1. sz.

Tilalmas kert

Rónay György: Olvasás közben. 1971. 262–280. p.

Keresztút

Lengyel Balázs = Élet és Irodalom. 1959. 28. sz.

(V. M.) = A Könyvtáros. 1959. 5. sz. 387. p.

Magyar Nemzet. 1959. 46. (II. 24.) sz.

Ungvári Tamás: Két műfordító = Magyar Nemzet. 1959. 155. (VII. 4.) sz. (A másik Somlyó György)

I[llés] L[ajos] = Népszabadság. 1959. 89. (IV. 17.) sz.

G. Z. = Ország Világ. 1959. 20. sz.

Tájékoztató a megjelenő könyvekről. 1959. 3. sz. (Író a könyvéről) [Arcképpel]

Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet. 1972. 192–197. p.

Mátyás király juhásza

Kovács Judit: Gyerekszínház születik = MN. 1961. 90. (IV. 16.) sz.

Mezei Éva: Egy mesejáték – felnőtt tanulságokkal = ÉI. 1961. 15. sz.

Bécsi bolondjárás

Kolozs Pál = AKv 1963. 2. sz. 26. p.

Antal Gábor = ÉI. 29. sz.

Lidérc-űző

Kispéter András = AKv. 1965. 223. p.

Pomogáts Béla = ÉI. 1965. 33. sz.

Vargha Kálmán = K. 1965. 7. sz. 57–58. p.

Domokos Mátyás = Kt. 1965. 1163–1165. p.

Görgey Gábor = MN. 1965. 186. (VIII. 8.) sz.

Lengyel Balázs = Népművelés. 1965. 6. sz. 43. p.

G. Sz. L. [G. Szabó László] = Nsz. 1965. 31. (II. 6.) sz.

Rónay György = Vig. 1965. 238–239. p.

Nagy Pál = MMűhely, 1966. 14. 59–61. p.

Domokos Mátyás: Gyönyörű-vad futás. Jékely Zoltán Lidérc-űző-jének margójára = D.M.: Ugyanarról másképpen. 1977. 229–235. p.

Mátyás király juhásza Zene: Kocsár Miklós. Előadás a Bartók Gyermekszínházban (1967.)

Likácsy András = ÉI, 1967. 40. 9.

Őrjöngő ősz

Bogáti Péter = MH, 1968. szept. 20. 6. p.

Faragó Vilmos = ÉI, 1968. 34. 7. p.

F. V.: Perben – harag nélkül. 1969. 312–315. p.

Pomogáts Béla = Ttáj, 1968. 11. 1062–1064. p.

Rónay György = Vig, 1968. 11. 772–773. p.

Rónay László = Je, 1968. 12. 1157–1158. p.

Seres József = Fo, 1969. 3. 87–89. p.

Szalatnai Rezső = MNemz, 1968. dec. 15. 13. p.

Szobotka Tibor = Kort, 1969. 1. 154–156. p.

Angalit és a remeték Előadás az Irodalmi Színpadon, 1968.

Koltai Tamás = Nszab, 1968. nov. 19. 7. p.

Lehotay-Horváth György = MH, 1968. okt. 22. 6. p.

Mikesy Sándor = ÚjEmb, 1970. jan. 25. 2. p.

Fejedelmi vendég Előadás a Gyulai Várszínházban (1969.)

Barta András = Látóh. 1969. 11–12. 1127–1130. p.

Bor Ambrus = MNemz, 1969. júl. 10. 4. p.

Faragó Vilmos = ÉI, 1968. 34. 7. p.

F. V. Perben – harag nélkül. 1969. 312–315. p.

Jósfay György = Tük, 1969. 29. 18. p.

Koltai Tamás = Nszab, 1969. júl. 18. 7. p.

Létay Vera = ÉI, 1969. 30. 9. p.

Rideg Gábor = MH, 1969. júl. 13. 9. p.

Csillagtoronyban

Bata Imre = Nszab, 1969. dec. 12. 7. p.

Demény Ottó = MH, 1969. nov. 13. 6. p.

Mezei András = ÉI, 1970. 1. 9. p.

Pomogáts Béla = Kort., 1970. 8. 1322–1323. p.

Rónay László = Je, 1970. 2. 178–186. p.

Stenczer Ferenc = Ttáj, 1970. 8. 778–781. p.

Takáts Gyula = Életünk, 1970. 5. 460–465. p.

Tandori Dezső = Kr, 1970. 5. 52–55. p.

Timár György = HungPEN, 1970. 11. 77–79. p.

Seres József = Fo, 1971. 1. 84–87. p.

Takáts Gyula: Egy kertre emlékezve. 1971. 271–282. p.

Bodnár György = ÚjÍ, 1975. 3. 90–92. p.

Demény Ottó = MH, 1975. máj. 31. mell. 4.

Szélördög

Kolozsi Tibor = Üzenet, 1972. 4. 253–256. p.

Vajda S. Zsuzsa = HungKözl, 1974. 19–20. 281–282. p.

Az álom útja

Bányai János = MSzó, 1972. aug. 19. 10.

B. J.: Könyv és kritika. Újvidék, 1973. 123–126. p.

Bata Imre = Kr, 1972. 7. 23. p.

Csukás István = ÉI, 1972. 15. 11. p.

Fülöp László = Kort, 1972. 7. 1164–1166. p.

Illés Lajos = ÚjÍ, 1972. 7. 111–113. p.

-lzs- [Kartal Zsuzsa] = MNemz, 1972. ápr. 9. 13. p.

Rónay László = Nszava, 1972. ápr. 8. 8. p.

Siki Géza = Vig, 1972. 9. 631–632. p.

Isten madara

Béládi Miklós = Kr, 1973. 10. 26–27. p.

b-s = MNemz, 1973. júl. 22. 13. p.

Czére Béla = Kort, 1973. 8. 1361–1362. p.

Iszlai Zoltán = Alf, 1974. 1. 74–76. p.

Marx József = ÉI, 1973. 18. 10. p.

Rónay László = Nszava, 1973. ápr. 21. 8. p.

Szakolczay Lajos = ÚjÍ, 1973. 6. 125–126. p.

Béládi Miklós: Jékely Zoltán novellái. = B. M.: Értékváltozások. 1986. 437–442.

Mátyás király juhásza. Zene: Kocsár Miklós. Előadás az Állami Déryné Színház műsorában (1975.)

Z. L. = MNemz, 1975. szept. 27. 4. p.

Az Idősárkányhoz

Belohorszky Pál = Kr, 1975. 7. 23–24. p.

Kartal Zsuzsa = MNemz, 1975. jún. 15. 13. p.

Lengyel Balázs = ÉI, 1975. 28. 11. p.

Rónay László = Nszava, 1975. máj. 31. 8. p.

Tandori Dezső = Ttáj, 1975. 7. 83–87. p.

Csűrös Miklós = Kort, 1. 1976. 148–152. p.

Lengyel Balázs: verseskönyvről verseskönyvre. 1977. 92–98. p.

Tandori Dezső = ÚjÍ, 1978. 7. 108–112. p.

Csűrös Miklós: Trubadúr és látnok. = Cs. M.: Színképelemzés. 1984. 42–50.

Belohorszky Pál: Ezüst holdfény és ében éjszaka. Két írás Jékely Zoltánról = B. P.: Égő rózsamáglya. 1987. 485–496.

Szélördög

Voigt Vilmos = ÉI, 1978. 41. 6. p.

Minden csak jelenés

Lengyel Balázs = ÉI, 1977. 51. 11. p.

Alföldy Jenő = Fo, 1978. 10. 91–93. p.

Husz Mária = Nszava, 1978. jan. 14. 6. p.

Kabdebó Lóránt = MH, 1978. ápr. 3. 20. p.

Morvay Zsuzsanna = Kr, 1978. 12. 27. p.

Síki Géza = Vig, 1978. 4. 276–278. p.

Tandori Dezső = Kort, 1978. 5. 821–826. p.; Ttáj, 1978. 11. 86–88. p.; ÚjÍ, 1978. 7. 108–112. p.

Vajda Gábor = Kilátó 1978. 4. (MSzó, júl. 8.) 13. p.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. 1982. 143–147.

Mátyás király juhásza. Bemutató a debreceni Hungária Kamaraszínházban (1978)

[Filep Tibor] F. T. = HBNapló, 1978. jan. 10. 5. p.

Angyalfia

Bata Imre = Nszab, 1978. szept. 27. 7. p.

Berkes Erzsébet = ÉI, 1978. 39. 11.

Czakó Gábor = ÚjT, 1978. 40. 2.

Honti Katalin = MNemz, 1978. okt. 22. 13. p.

Térfy Tamás = MH, 1978. okt. 29. 10. p.

Z. F. = CsongrádmH, 1978. okt. 8. 6. p.

Varga Imre = Kvilág, 1978. 12. 8. p.

Csányi László = ÚjÍ, 1979. 2. 101–102. p.

Doboss Gyula = Kort, 1979. 5. 814–815. p.

Horpácsi Sándor = Fo, 1979. 3. 90–91. p.; SzolnokmNlap, 1979. ápr. 8. 7. p.

Kiss Tamás = Alf, 1979. 4. 63–67. p.

K. N. I.[Kristó Nagy István] = Confessio, 1979. 4. 123–124. p.

Síki Géza = Vig, 1979. 1. 68–69. p.

Váróczi Zsuzsanna = Je, 1979. 3. 276–279. p.

Szávai János = Kr, 1980. 3. 30. p.

Berkes Erzsébet: Pillanatképek. 1984. 42–46. p.

Csodamalom a Küküllőn

Bata Imre = Nszab, 1978. dec. 19. 7. p.

Varga Imre = Kvilág, 1978. 12. 8. p.

Földes Anna = Nőkl, 1979. 15. 23. p.

Évtizedek hatalma

Bata Imre = Nszab, 1979. nov. 27. 7. p.

Berkes Erzsébet = MNemz, 1979. dec. 24. 21. p.

Ferenczi László = NHQu, 1980. 78. 163–168. p.

Pomogáts Béla = Üzenet, 1980. 9. 492–496. p.

Síki Géza = Vig, 1980. 3. 209–211. p.

Cselényi [László] = Hét, 1982. 5. 8.

A három törpe
Őszvégi intelem
Mátyás király juhásza. Bemutató a székesfehérvári Vörösmarty Színházban (1978)

A. G: [Antal Gábor] = MNemz, 1980. máj. 7. 4. p.

Vaderna József = FejérmH, 1980. ápr. 9. 5. p.

A Bárány Vére

Béládi Miklós = Je, 1981. 9. 857–858. p.

Gellért Györgyi = Kvilág, 1981. 4. 8. p.

Kiss Tamás = Alf, 1981. 11. 89–91. p.

Petrőczi Éva = ÚjT, 1981. 35. 2. p.

Pomogáts Béla = Kort, 1981. 11. 1822–1824. p.; MH, 1981. júl. 19. 10. p.

Rónay László = Nszava, 1981. ápr. 19. 11. p.; Kr, 1981. 7. 38. p.

Tandori Dezső = ÚjÍ, 1981. 9. 94–96. p.

Taxner-Tóth Ernő = MNemz, 1981. máj. 24. 13. p.

Benkő Samu = Utunk, 1982. 3. 8.

Kovács István = Fo, 1982. 7. 92–94.

Rónay László = Nagyv., 1982. 1. 128–129.

Szakolczay Lajos = HungÉrt, 1983. 3–4. 68–69.

Csűrös Miklós = It, 1984. 1. 188–192.

Benkő Samu: A Bárány vére = B. S. Őrszavak. Bukarest, 1984., 347–349.

Mátyás király juhásza [Színmű] 1982. Bemutató a budapesti Gyermekszínházban.

Iszlai Zoltán = ÉI, 1982. 49. 12.

Lőcsei Gabriella = MNemz. 1982. Nov. 21. 6.

Nagy Judit = FilmSzínhMuzs., 1982. 45. 11–12.

Édes teher

Garai Gábor = ÉI, 1982. 21. 11.

Győrffy Miklós = NHQu, 1982. 88. 191–192.

Kiss Károly = ÚjT, 1982. 26. 2.

Lőrinczy Huba = Életünk, 1982. 9. 853–857.

Rónay László = ÚjÍ, 1982. 8. 111–114.

Valachi [Anna] = Kvilág, 1982. 3. 30.

Nádor Tamás: Jékely Zoltán: Édes teher. [Interjú] = Mnemz., 1982. febr. 28. 7.

Albert Gábor = HungPEN, 1983. 24. 107–108.

Kovács István = Ttáj, 1983. 4. 102–103.

Sőtér István = Je, 1983.6. 596–598.

Varga Lajos Márton = Nszava, 1983. 8. 11.

Lőrinczy Huba: Játékok, szerelemmel, halállal. = L. H.: Fénytörés, 1985. 262–274.

Nádor Tamás: Jékely Zoltán: Édes teher. (Interjú 1982-ben). = N. T.: Első olvasásra. 1988. 112–114.

Oroszlánok Aquincumban. [Színmű] 1982. Bemutató a gyulai Várszínházban.

Ablonczy László = FilmSzínhMuzs., 1982. 33. 5.

Andódy Tibor = Békésm. Népújs., 1982. júl. 28. 6.

Ézsiás Erzsébet = Szính. 1982. 9. 12–13.

Szekrényessy Júlia = ÉI, 1982. 31. 13.

(t-cs) = OrszV., 1982. 32. 10–11.

Takács István = Mnemz., 1982. aug. 14. 9.

- = PestmH., 1982. aug. 28. 4.

Tiszai Lajos = SzolnokmNlap, 1982. júl. 31. 10.

Vinkó József = MH, 1982. aug. 25. 6.

Zappe László = Nszab., 1982. júl. 30. 7.

Mátyás király juhásza Bemutató a kecskeméti Katona József Színházban. 1983.

Párkány László = ÚjT., 1983. 12. 2–3.

Az utolsó szál liliomhoz

Budai Katalin = RefL., 1983. 40. 4.

Kiss Károly = ÚjT., 1983. 33. 2.

Laczkó András = Nszava, 1983. okt. 15. 11.

Sík Csaba = ÉI, 1983. 41. 11.

Szeredkényi Ervin = DtN, 1983. szept. 3. 9.

Tandori Dezső = Kvilág, 1983. 8. 7.

Tarján Tamás = Nszab, 1983. szept. 6. 7.

Belohorszky Pál = ÚjÍ, 1984. 5. 126–128.

Borbély Sándor = MH, 1984. jan. 28. 8.

Győri János = Mnemz, 1984. jan. 20. 8.

Kartal Zsuzsa = Kr, 1984. 2. 31–32.

Pálmai Kálmán = Nszab, 1984. márc. 9. 7.

Belohorszky Pál: Ezüst holdfény és ében éjszaka. Két írás Jékely Zoltánról = B. P.: Égő rózsamáglya. 1987. 485–496.

Oroszlánok Aquincumban

Kartal Zsuzsa = ÉI, 1984. 39. 10.

Mátyás István = Nszava, 1984. jún. 2. 10.

Vinkó József = ÚjT, 1984. 36. 2. p.

Olasz Sándor = Alf, 1985. 7. 67–69. p.

Petrőczi Éva = ÚjÍ, 1985. 2. 126–128. p.

Garai Gábor = Tündéri realizmus. = G. G.: A megtartó költészet – prózában. 1985. 34–37. p.

Jékely Zoltán összegyűjtött versei

Berkes Erzsébet = Mnemz, 1985. aug. 2. 8.

Csányi László = ÚjÍ, 1985. 10. 123–127.

Lengyel Balázs = NHQu, 1985. 98. 154–157.

Pomogáts Béla = ÚjT, 1985. 21. 1.

Rónay László = Nszava, 1985. jún. 15. 9.; ÚjEmb, 1985. 35. 6.

Tandori Dezső = Kvilág, 1985. 5. 12.

Baránszky-Jób László = Kort, 1986. 3. 159–162.

Németh Anna = Vig, 1986. 6. 475–476.

Ötvös László = ReflL, 1986. 17. 4.

[Varga Katalin] V. K. = HungÉrt, 1987. 3–4. 69.

Szepesi Attila = ÚjT, 1988. 23. 2.

Sorsvállalás

Pomogáts Béla = ÚjÍ, 1986. 12. 119–121.

Tóth [Elemér] = ÚjEmb, 1986. 16. 6.

Petrőczi Éva = Fo, 1987. 2. 78–80.

Rónay László = Kort, 1987. 2. 156–159.

Jékely Zoltán összegyűjtött novellái

Hauber Károly = Ttáj, 1987. 7. 80–84.

Iszlai Zoltán = ÚjT, 1987. 5. 2.

Petrőczi Éva = Confessio, 1987. 1. 113–116.

Pomogáts Béla = ÚjÍ, 1987. 8. 115–117.

Rónay Mihály = Som, 1987. 3. 97–99.

Tandori [Dezső] = Kvilág, 1987. 2. 11.

Tarján Tamás = Nszab, 1987. jan. 20. 7.

Vajda Endre = Mnemz, 1987. jún. 15. 6.

Kántor Lajos = Je, 1988. 2. 172–174.

Simon Zsuzsanna = HungÉrt, 1988. 3–4. 67.

Mátyás király juhásza Bemutató a Józsefvárosi Színházban. 1987.

Barabás Tamás = ÚjT, 1987. 7. 3.

Mátyás király juhásza Bemutató az egri Gárdonyi Géza Színházban. 1988.

Csizner Ildikó = ÚjT, 1988. 33. 2–3.

Elefánt-szerelem

Rigó Béla = Kvilág, 1988. 4. 27.

Tarján Tamás = Nszab, 1988. ápr. 19. 7.

Mátyás király juhásza Bemutató a komáromi Magyar Területi Színház kassai Thália Színpadán. 1989.

Dusza István = ÚjSzóPozs, 1989. okt. 31. 4.

Kirepül a madárka

Petrőczi Éva = ÚjT, 1989. 23. 2.

Az egyes művekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Jékely Zoltán: A vers születése = ZalaiH, 1978. jan. 8. 9. p. (Jékely Zoltán írása Körgallér roskadt vállra, Álombeli találkozás Tamási Áronnal című verséről.)

Kígyóbillincs. Egy vers s egy élmény összefüggéséről = DolgLapja, 1979. nov. 11. 7p. (Egy 1935-ben írt verséről)

Jékely Zoltán: Pályám emlékezete. Verseink emléke = ÚjÍ, 1979. 9. 119–128. p.

Jékely Zoltán: Szellemek és kísértetek a gráci őszben = Nszava, 1979. ápr. 4. 10. p.

Gósy Mária: Egy népmese és szépírói feldolgozásának egybevetése = MNyr, 1979. 2. 193–200. p. (A Cicakirálykisasszony Jékely Zoltán feldolgozásában)

Pomogáts Béla: Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhoz = P. B.: Versek közelről. 1980. 87–98. p. (Verselemzés)

Tandori Dezső: Egy-egy vers „ma”. Jékely Zoltán: Apátlan éjszakák = Kort, 1980. 3. 453–457. p.; T. D.: Az erősebb lét közelében. 1981. 321–332. p.

Pomogáts Béla: Csillagtoronyban. Jékely Zoltán ifjúkori költészetéhez = Vig, 1981. 1. 35–38. p.

Tandori Dezső: Jékely Zoltán: Az ég játékai = Miért szép? 1981. 156–166. p.

Versről versre. Jékely Zoltán: Madár-apokalipszis. A versről Lator Lászlóval Domokos Mátyás beszélget = Je, 1981. 6. 527–534. p.

Győri János: Jékely Zoltán: Antal Antal és a két szép galamb. = Confessio, 1986. 1. 43–50. Az 1941-ben íródott novella szövegközlésével.

Győri János: Jékely Zoltán: Vendetta. = Confessio, 1986. 2. 64–67. Az 1935-ben, a Pásztortűzben megjelent novella végleges változatának szövegközlésével.

Kozocsa Sándor Géza: Egy költői kép rétegei. = Közn, 1986. 8. 17. (Az ég játékai)

Ablonczy László: Jékely Zoltán utolsó ítélete. = Ttáj, 1983. 3. 12–13. (Az utolsó ítélet c. drámáról.)

Hadak útja – tündérasszony vászna. = Fo, 1983. 10. 38–39. Visszaemlékezés. Szövegközlés az író hagyatékából.

Mezítláb, viperák között. Egy vers s egy élmény összefüggéséről. = Fo, 1983. 10. 39–42. Kígyó-bilincs című versének keletkezési körülményei. (1935) Szövegközlés az író hagyatékából.

 

A szakirodalmat összeállította Lator László.