Jékely Zoltán: Bibliográfia

Önálló kötetek

Az erdélyi magyar irodalom kezdetei a háború után és Kuncz Aladár. Tanulmány. Bp. 1935. Sylvester Irodalmi Int.

Éjszakák. Versek. 1936.

Kincskeresők. Regény. Bp. 1937. Franklin-Társulat, 227 p.

Medárdus. Regény. 1938. Franklin-Társulat, 180 p.

Új évezred felé. Versek. 1939.

Zugliget. Regény. 1940.

Mérföldek, esztendők. Versek. Bp. 1943. Franklin-Társulat, 131 p.

A házsongárdi föld. Elbeszélések. Kolozsvár. 1943.

Angalit és a remeték. Verses dráma. Kolozsvár. 1944.

Minden mulandó. Elbeszélések. Marosvásárhely. 1946.

A halászok és a halál. Regényes vallomások. Kolozsvár. 1947.

Felséges barátom. Kisregény. Bp. 1955. Magvető, 198 p.

Csunyinka álma. Verses mese. Bp. 1955. Ifjúsági, 46 p.

A csodálatos utazás. Meseátdolgozás. 1956.

Tilalmas kert. Válogatott és új versek. Bp. 1957. Magvető, 372 p.

A fekete vitorlás. Regény. Bp. 1957. Magvető, 218 p.

Bécsi bolondjárás. Regény. Bp. 1963. Magvető, 320 p.

Lidérc-űző. Versek. Bp. 1964. Magvető, 189 p.

Mátyás király juhásza. Verses mesejáték. Pozsony. 1968.

Őrjöngő ősz. Versek és színmű. Bp. 1968. Magvető, 218 p.

Csillagtoronyban. Összegyűjtött versek. Bp. 1969. Szépirodalmi, 417 p.

A bíboros. Színmű. 1969.

Szélördög. Bácskai népmesék. Penavin Olga gyűjtése nyomán. Bp. 1971. Móra. = 2. kiad.: Újvidék. 1971. Forum.

Az álom útja. Versek. Bp. 1972. Szépirodalmi, 200 p.

Isten madara. Elbeszélések. Bp. 1973. Szépirodalmi, 302 p.

Szögkirály. Cigány mese-feldolgozások. Bp. 1973. Móra.

Az idősárkányhoz. Régi és új versek. Bp. 1975. Szépirodalmi, 661 p.

Minden csak jelenés. Versek. Bp. 1977. Szépirodalmi, 43 p.

Sárkányhalál Csomaszentgyörgyfalván. Verses misztériumjáték. 1977.

Csodamalom a Küküllőn. Verses mesék. Bp. 1978. Móra, 69 p.

Angyalfia. Elbeszélések. Bp. 1978. Szépirodalmi, 267 p.

Őszvégi intelem. Versek. Békéscsaba. 1979. Békéscsabai Megyei Könyvtár. (Poesis Hungarica.)

Évtizedek hatalma. Versek. Bp. 1979. Magvető–Szépirodalmi, 369 p.

A három törpe. Bolgár népmese-átdolgozások. Bp. 1979. Móra, 22 p. = 2. kiad.: Bp. 1982. Móra.

A Bárány Vére. Esszék, útijegyzetek. Bp. 1981. Szépirodalmi, 430 p.

Édes teher. Kisregény és elbeszélések. Bp. 1982. Szépirodalmi, 291 p.

Az utolsó szál liliomhoz. Válogatott versek 1931–1981. Bp. 1983. Szépirodalmi, 441 p.

Oroszlánok Aquincumban. Színművek, verses játékok. Szerk. és az utószót írta: Ablonczy László. Bp. 1984. Magvető, 429 p.

Az utolsó szó keresése. Költemény. 1985.

Jékely Zoltán összegyűjtött versei. (Összeáll.,  szerk.: Győri János.) Bp. 1985. Magvető, 725 p. = 2. bőv. kiad.: Bp. 1988. Magvető, 725 p. = 3. jav., bőv. kiad.: Budapest. 2021. Nap Kiadó, 788 p.

Jékely Zoltán összegyűjtött novellái. Bp. 1986. Magvető, 785 p.

Sorsvállalás. Esszék, tanulmányok. Bp. 1986. Szépirodalmi, 390 p.

Elefánt-szerelem. Válogatott versek. Bp. 1988. Móra, 285 p. (Kozmosz Könyvek.)

Kirepül a madárka. Négy regény. Bp. 1989. Szépirodalmi, 540 p.

Két kard keresztben. Bp. 1993. Szépirodalmi, 403 p.

Jékely Zoltán válogatott versei. (Szerk.: Lator László.) Bp. 1997. Unikornis, 321 p. (A Magyar Költészet Kincsestára 56.)

Rigótemetés. Válogatott versek. Kolozsvár. 1998. Kriterion, 257 p.

Az én országom. (Szerk.: Lator László.) Bp. 2002. Nap, 391 p. (In memoriam.)

Az utolsó szó keresése. Válogatott versek. (Vál, utószó: Kovács András Ferenc.) Kolozsvár. 2003. Polis, 447 p.

Kalotaszegi elégia. (Összeáll., szerk., előszó: Győri János.) Bp. 2004. Kortárs, 291 p.

Jékely Zoltán válogatott versei. Bp. 2008. Holnap, 180 p.

Jékely Zoltán válogatott versei. (Összeáll.: Tandori Dezső.) Bp. 2008. Palatinus, 324 p.

Az én országom. Versek Erdélyről. (Vál., bev.: Pomogáts Béla; ill.: Márton Árpád.) Csíkszereda. 2009. Pallas-Akadémia, 84 p.

A három pillangó. (Ill.: Szulyovszky Sarolta.) Bp. 2010. Csimota Könyvkiadó, 12p.

Áprily Lajos, Jékely Zoltán: A rakoncátlan kisgida.  Áprily Lajos és Jékely Zoltán mesegyűjtései. (Ill.: Igor Lazin.) Bp. 2014. Holnap Kiadó, 75 p.

Folyóiratban megjelent művek (Helikon, Igaz Szó, Korunk, Látó, Utunk)

Virágének. Utunk, 1946/1. (jún. 22.) 8. p.

Két grófnő halászni megy. Részlet A halászok és a halál című regényből. Utunk, 1946/2. (júl. 6.) 3. p.

Megkérdeztük íróinkat – Mit tartanak irodalmunk legfontosabb kérdésének? Válasz a körkérdésre. Utunk, 1946/3. (júl. 20.) 2. p.

Kivételezés. Utunk, 1946/4. (aug. 3.) 4. p.

Persesus. Utunk, 1946/7. (szept. 14.) 5. p.

Halottak éje. Utunk, 1946/10. (okt. 26.) 6. p.

Hajnali búcsúzkodás. Utunk, 1964/26. (jún. 26.) 10. p.

Elkésett cipruslomb. Utunk, 1970/14. (ápr. 3.) 7. p.

Fehér s fekete éveik. Utunk, 1972/46. (nov. 17.) 2. p.

Zongoraszó. Utunk, 1973/14. (ápr. 6.) 9. p.

Futballisták. Utunk, 1973/16. (ápr. 20.) 9. p.

Az álom útja. Utunk, 1974/14. (ápr. 5.) 6. p.

Vadmirtusz-csokor Blaga Lucian sírhalmára. Utunk, 1975/14. (ápr. 4.) 6. p.

Felirat egy kert kőkapujára. Utunk, 1976/14. (ápr. 2.) 6. p.

Zongoraszó. Utunk, 1977/13. (ápr. 1.) 5. p.

Apa-váró. Igaz Szó, 1977/7. 20. p.

Apa-váró. Utunk, 1978/14. (ápr. 7.) 6. p.

Rezeda Kázmér búcsúja. Utunk, 1985/7. (febr. 15.) 7. p.

Kalap-korona. Utunk, 1986/14. (ápr. 4.) 7. p.

Takarodó. Utunk, 1988/17. (ápr. 22.) 6. p.

A Szamoshoz, talán utolszor. Utunk, 1989/33. (aug. 18.) 6. p.

A költő születése. Látó, 1994/2. 80. p.

Elhagyott lakások siratása. Látó, 1994/2. 80. p.

Júliusi éjszaka. Látó, 1994/2. 83. p.

Álom-rekviem. Látó, 1994/2. 83. p.

Egy romantikus metszet alá. Látó, 1994/2. 86. p.

Új évezred felé. Látó, 2000/1. 112. p.

Arion. Helikon, 2001/20. 6. p.

Apa-váró. Látó, 2003/4.

Búcsuzz, Poverelló. Látó, 2003/4. 72. p.

Így jött az éjszaka. Látó, 2003/4. 73. p.

Gyermek a hóban. Látó, 2003/4. 74. p.

Mint kőkoporsón. Látó, 2003/4. 75. p.

Pisztráng-balett. Látó, 2003/4. 75. p.

Új évezred felé. Látó, 2003/4. 76. p.

Csontjaimhoz. Látó, 2003/4. 77. p.

Filmkirálynő képe alá. Látó, 2003/4. 78. p.

Bélyeggyűjtők. Látó, 2003/4. 79. p.

Tücsök. Látó, 2003/4. 79. p.

Jairus leánya. Látó, 2003/4. 80. p.

Folyóiratban megjelent műfordítások

Apollinaire: Háborús levél. Utunk, 1946/9. (okt. 12.) 7. p.

Friedrich Schiller: Tell Vilmos. Utunk, 1959/46. (nov. 20.) 2. p.

Tudor Arghezi: Vallomás hegedűre és vonóra. Utunk, 1963/28. (júl. 12.) 2. p.

Demostene Botez: Higgy! – Nevelő vers. Utunk, 1963/30. (júl. 26.) 6. p.

Tudor Arghezi: Romantikus rajz egy régi amforán. Utunk, 1963/41. (okt. 11.) 1. p.

Tudor Arghezi: Hazám. Korunk, 1965. máj. 617. p.

Tudor Arghezi: Kárvallás. Utunk, 1965/21. (máj. 21.) 10. p.

Coşbuc: Nyár. Utunk, 1966/37. (szept. 16.) 3. p.

Pandurok éneke 1821-ben. Román népballada. Napsugár, 1969/1. 7. p.

Novák s a holló. Román népballada. Napsugár, 1969/11. 12. p.

Constantin Nisipeanu: Hogy utolérjük az időt. – A fakopács. Utunk, 1978/28. (júl. 14.) 4. p.

Tudor Arghezi: Zsoltár. Utunk, 1980/21. (máj. 23.) 5. p.

Federíco García Lorca: Az út. Utunk, 1986/35. (aug. 29.) 5. p.

A Carmina Buranaból: Kedves és kívánatos. Látó, 1994/1. 91. p.

 

A bibliográfiát összeállította Lator László és a DIA.

 

A határon túl megjelenő folyóiratok bibliográfiája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.