Illyés Gyula: Szakirodalom

Bibliográfiák

Varga Rózsa-Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája. Művek, irodalom, mozgalom (1920–1960). Bp., 1972. Illyés Gyula művei: 107–148. Szakirodalom: 313–341.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 6. 1905–1945. Személyi rész I. A–K. Bp., 1982. Illyés Gyula: 607–625. Adatok 1970-ig.

Kézikönyvek

A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. Bp., 1966. Béládi Miklós: Illyés Gyula, 461–494. Bibliográfiával.

A magyar irodalom története 1945–1975.
II/1. A költészet. Bp., 1986. Béládi Miklós: Illyés Gyula, 202–243. Bibliográfiával.
III/1. A próza. Béládi Miklós–Bodnár György: Illyés Gyula, 616–645. Bibliográfiával.
III/2. A próza és a dráma. Bp., 1990. Görömbei András: Illyés Gyula, 1394–1413. Bibliográfiával.

Önálló művek

Gara László: Az ismeretlen Illyés. Washington, 1965, Occidental Press. 177.

Illyés Gyula. Tanulmányok a költőről. Bp., 1972, Népművelési Propaganda Iroda, 175. (Ua.: Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 9.)

Fodor Ilona: Szembesítés. Illyés Gyula életútja Párizsig. Bp., 1975, Magvető Könyvkiadó, 401.

Izsák József: Illyés Gyula költői világképe 19201950. Bp., 1982, Szépirodalmi Könyvkiadó, 509.

Ezredvég - Irodalmi Magazin. [Megjelent Illyés Gyula születésének 80. évfordulójára.] Budapest. 1982. ELTE Közművelődési Titkársága, 71 p.

„Bátrabb igazságokért!” (A 80 éves Illyés Gyula életművéről tartott tudományos ülésszak előadásai.) Bp., 1982, ELTE.

Tüskés Tibor: Illyés Gyula alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó.

Illyés Gyula Emlékkönyv. Válogatta és szerk.: Illyés Gyuláné. Bp., 1984, Szépirodalmi Könyvkiadó, 611.

Izsák József: Illyés Gyula költői világképe 19501983. Bp., 1986, Szépirodalmi Könyvkiadó, 555.

Béládi Miklós: Illyés Gyula. (Az én világom.) Bp., 1987, Móra Ferenc Könyvkiadó (Kozmosz Könyvek), 108.

Vadas Ferenc: Illyés Gyula első iskolája. Szekszárd, 1987, Béri Balogh Ádám Megyei Múzeum, 129.

Tamás Attila: Illyés Gyula. (Kortársaink.) Bp., 1989, Akadémiai Kiadó, 323.

Bodosi György: Illyés Gyula Tihanyban. Pécs, 1990, Baranya Megyei Könyvtár. (Pannónia Könyvek.)

Czímer József: Dante apródja. Bp., 1990, Szabad Tér Kiadó, 397.

Illyés Gyula Új Látóhatára. Bp., 1990, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 256.

Illyéstől Illyésről. Összeáll.: Pásztor Bertalan. Bp., 1990, Tankönyvkiadó, 392.

Vadas Ferenc: Rácegrestől Párizsig. Illyés Gyula a pannon ég alatt 1902–1928. Szekszárd, 1992, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 173.

„Költő, felelj!”Tanulmányok Illyés Gyuláról. Szerk.: Tasi József. Bp., 1993, Petőfi Irodalmi Múzeum, 301.

A költőszerep lehetőségei Közép-Európában. Tanulmányok Illyés Gyuláról. Szerk.: N. Horváth Béla. Szekszárd, 1997, Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola, 166.

Domokos Mátyás: Adósságlevél. Esszék, tanulmányok Illyés Gyuláról. Bp., 1998, Kortárs Kiadó, 341.

Vasy Géza: Illyés Gyula évszázada. Tanulmányok. Miskolc, 1998, Felsőmagyarország Kiadó, 167 l.

Nem menekülhetsz. In memoriam Illyés Gyula. Válogatta, szerkesztette, összeállította Domokos Mátyás. Bp. 2002. Nap Kiadó. 417. l. 8 tábla

„Örök művek világa”. Tisztelgés Illyésnek. Válogatta, összeállította, szerkesztette: Tasnádi Gábor. Negyven, egész oldalas fotó: Fejér Zoltán. Bp. 2002. HOGYF Editio. 220. l.

Izsák József: Illyés Gyula. Második, átdolgozott kiadás. Bp. 2002. Püski. 510. l.

Takács Mária: Illyés Gyula könyvtára II. kötet. Szekszárd. 2002. Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 591. l.

Tüskés Tibor: Illyés Gyula pályaképe. Második, bővített kiadás. Pécs. 2002. 336. l.

Vadas Ferenc: Illyés Gyula diákkori rajzai és versei. Szekszárd. 2002. Vadas Ferenc. 79. l.

Vasy Géza: Illyés Gyula. Élet-kép sorozat. Szerkeszti Fráter Zoltán. Bp. 2002. Elektra Kiadóház. 159. l.

Ozora. Várkastély. Illyés Gyula Életműkiállítás. Szöveg: Vasy Géza. Tájak korok múzeumok kiskönyvtára 687. sz. Bp. 2001. TKM Egyesület. 16. l.

Csak az igazat. Tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán. Vál., szerk.: Görömbei András. Bp., 2003. 404 l.

Alföldy Jenő: Halandó kézzel halhatatlanul. Elemzések és tanulmányok Illyés Gyula verseiről. Csoóri Sándor előszavával. Bp., 2003. 203 l.

N. Horváth Béla: Nemzet és nép. Illyés Gyula I. 1902-1944. Monográfia. Budapest. 2021. Nap Kiadó Kft., 476 p. (Magyar esszék.)

N. Horváth Béla: Nemzet és nép. Illyés Gyula II. 1944-1965. Monográfia. Budapest. 2024. Nap Kiadó Kft., 450 p. (Magyar esszék.)

Cikkek, tanulmányok, bírálatok

Babits Mihály: Illyés Gyula versben és prózában. = B. M.: Esszék, tanulmányok I. Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó, 327–335. (1932, 1936)

Bata Imre: Három vázlat Illyés Gyuláról. = B. I.: Ívelő pályák. Bp., 1964, Szépirodalmi Könyvkiadó, 182–216.

Béládi Miklós: Az avantgarde áramában, A költő felel, A múltteremtő. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó, 213–410.

Béládi Miklós: A Magyar Csillag, Korfordulók és a költészet válaszai. = B. M.: Válaszutak. Bp., 1983, Szépirodalmi Könyvkiadó, 115–193.

Béládi Miklós: Illyés Gyula prózájáról, Világosság legyen a szavakban, gondolatokban. = B. M.: Értékváltozások. Bp., 1986, Szépirodalmi Könyvkiadó, 172–201.

Benedek András: A hűség jegyében. = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., 1985, Magvető Kiadó, 113–218.

Czine Mihály: Illyés Gyula, Kézfogások, Ebéd a kastélyban, Illyés Gyula köszöntése. = Cz. M.: Nép és irodalom I. Bp., 1981, Szépirodalmi Könyvkiadó, 217–241.

Csányi László: A Lét és a Rend összhangja. = Cs. L.: Égtájak utassal. Szekszárd, 1987, 81–116. (Múzeumi Füzetek.)

Csoóri Sándor: Illyés Gyula, A kötés rejtélye, Illyés Gyula köszöntése, A halál másnapja, Kendővel letakart tükrök, Emlékező sorok a prózaíró Illyésre, Egy vers megjelentetése, Illyés Gyula 1956-os felhívása a világ íróihoz, Szoboravatás Ozorán, Az Illyés-babona. = Cs. S.: Tenger és diólevél I. Bp., 1994, Püski, 387–423.

Déry Tibor: Illyésről. = D. T.: Botladozás I. Bp., 1978, Szépirodalmi Könyvkiadó, 701–728.

Földes Anna: A költő prózája. = F. A.: Húsz év – húsz regény. Bp., 1968, Szépirodalmi Könyvkiadó, 14–44.

Görömbei András: Ebéd és ítélet, Illyés Gyula különös testamentumai. = G. A.: „Ki viszi át…?” Bp., 1986, Szépirodalmi Könyvkiadó, 18–43.

Illés Jenő: A közösségi-nemzeti tudat ébresztői. = I. J.: Mai dráma – mai dramaturgia. Bp., 1964, Szépirodalmi Könyvkiadó, 72–97.

Kenyeres Zoltán: Illyés Gyula irodalomszemlélete. = K. Z.: Gondolkodó irodalom. Bp., 1974, Szépirodalmi Könyvkiadó, 87–123.

Kiss Ferenc: A „Dőlt vitorla” költője = K. F.: Művek közelről. Bp., 1972, Magvető Kiadó, 92–111.

Kulcsár Szabó Ernő: Az epikai tárgyiasság új alakzata (Puszták népe), Történelmi érzelmek iskolája (Beatrice apródjai). = K. Sz. E.: Műalkotás – szöveg – hatás. Bp., 1987, Magvető Kiadó, 94–118., 300–310.

Lackó Miklós: A megrendítő rögeszme. Illyés Gyula két háború közötti tanulmányai. = L. M.: Szerep és mű. Bp., 1981, Gondolat, 123–156.

Mórocz Zsolt: Lépések Illyés felé. (Az önteremtés alkalmai.) = Hitel, 2003. 2. 32–48. l.

Németh G. Béla: Erkölcsi autonómia művészi autonómia. = N. G. B.: Hosszmetszetek és keresztmetszetek. Bp., 1987, Szépirodalmi Könyvkiadó, 339–349.

Németh G. Béla: A fölkészülés folyóirata: Magyar Csillag (A szerkesztő Illyés). = N. G. B.: Kérdések és kétségek. Bp., 1995, Balassi Kiadó, 233–243.

Németh László: Illyés Gyula: Nehéz föld, Sarjúrendek, Magyar irodalom 1932-ben, Ifjúság. = N. L.: Két nemzedék. Bp., 1970, Magvető és Szépirodalmi Könyvkiadó, 277–291., 321–326., 396–398., 471.

Pándi Pál: Illyés Gyula: Fáklyaláng, Malom a Séden, Kegyenc, Bolhabál, Tiszták. = P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972, Szépirodalmi Könyvkiadó, 456–486.

Pomogáts Béla: A tárgyias költészettől a mitologizmusig. Bp., 1981, Akadémiai Kiadó, 211–268.

Rónay György: Illyés Gyula: Új versek, Ebéd a kastélyban. = R. Gy.: Olvasás közben. Bp., 1971, Magvető Kiadó, 105–117.

Szegedy-Maszák Mihály: Többértelműség a Puszták népében. = Alföld 1982. 11. sz. 53–60.

Tüskés Tibor: Illyés lírája a hatvanas években, Illyés színháza = T. T.: Mérték és mű. Bp., 1980, Szépirodalmi Könyvkiadó, 58–111.

Vasy Géza: Illyés Gyula és a népi-bolsevik ellentét 1945–1949. A műfajteremtő, műfajokat újjáteremtő Illyés, Hazateremtés és honvédelem. Illyés Gyula drámái, Fáklyafüst vagy fáklyaláng? Illyés Gyula és az ötvenes évek, Párhuzamok és ellentétek (Hunyadi keze), Illyés Gyula: Bartók = V. G.: „Hol zsarnokság van”. Az ötvenes évek és a magyar irodalom. Bp., 2005. 48–58., 77–150.

Vasy Géza: 1947 január: fordulat Illyés Gyula bolsevik megítélésében = Kenyeres Zoltán Emlékkönyv, Bp., 2004. 133–141.

Vasy Géza: Illyés és az 1958-as pártállásfoglalás = Hitel, 2005. 8. sz. 99–113.

Folyóiratok, antológiák összeállításai

Új Látóhatár, München, 1962. Új kiadása: Illyés Gyula Új látóhatára. Bp.-München, 1990. 256 l.

Tiszatáj, 1977. 11. sz. 52–64.

Alföld, 1977. 12. sz. 3–41.

Tiszatáj, 1982. 11. sz. 3–95.

Új Írás, 1982. 11. sz. 3–87.

Dunatáj, 1993. 1. sz. 5–39.

Forrás, 2002. 11. 1–104.

Hitel, 2002. 11. 3–76.

Irodalomismeret, 2002. 1–2. 105–128., 3–4. 139–198.

Kortárs, 1972. 11. sz. 1683–1747., 1982. 11. sz. 1675–1752., 2002. 11. 1–64.

Magyar Napló, 2002. 11. sz. 18–34.

Studia Litteraria. A Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetének kiadványa. Tomus XL. Illyés Gyula. Debrecen. 2002. 172. l.

Tekintet, 2002. 4–5. 3–83.

Új Dunatáj, 2002. 4. 1–81.

Új Horizont, 2002. 1–6. 2003. 1–2. (Mindegyik számban cikkek Illyésről.)

Illyés Gyula.  (Összeállítás Illyés Gyula. születésének 110. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2013/1. 136 p.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.