Illyés Gyula: Bibliográfia

Életműsorozat

I–XXII. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötésterv: Pintér László. Borsos Miklós rajzaival.

I. Drámák 1. (A tű foka; Lélekbúvár; Ozorai példa; Fáklyaláng; Tűvé-tevők.) Fotó: Lengyel Lajos. Bp. 1969. Szépirodalmi, 542 p. + 10 t.

II. Drámák 2. (Dózsa György; Malom a Séden; Kegyenc; Különc; Bolhabál.) Fotó: Ács Irén. Bp. 1969. Szépirodalmi, 639 p.

III. Puszták népe Ebéd a kastélyban. Bp. 1970. Szépirodalmi, 439 p. + 5 t.

IV. Hunok Párizsban. Bp. 1970. Szépirodalmi, 544 p.

V. Petőfi Sándor. Bp. 1971. Szépirodalmi, 652 p.

VI. Kora tavasz Mint a darvak. Bp. 1972. Szépirodalmi, 488 p.

VII. Haza a magasban. Összegyűjtött versek 1920–1945. Bp. 1972. Szépirodalmi, 911 p.

VIII. Teremteni. Összegyűjtött versek 19461968. Fénykép: Gink Károly. Bp. 1973. Szépirodalmi, 775 p.

IX. Szíves kalauz. Útirajzok. Fénykép: Gyökér László. Bp. 1974. Szépirodalmi, 743 p. = 2. kiad. Bp. 1980.

X. Újabb drámák. (Tiszták; Bölcsek a fán; Bál a pusztán; Testvérek; Az ünnepelt.) Bp. 1974. Szépirodalmi, 533 p. + 6 t.

XI. Iránytűvel 1. (Esszék, kritikák, interjúk.) Fotó: Vahl Ottó. Bp. 1975. Szépirodalmi, 776 p.

XII. Iránytűvel 2. Fotó: Vahl Ottó. Bp. 1975. Szépirodalmi, 834 p.

XIII. Itt élned kell 1. (Magyarok; Lélek és kenyér; Csizma az asztalon.) Bp. 1976. Szépirodalmi, 819 p.

XIV. Itt élned kell II. (Őrjárat; Hajszálgyökerek.) Fénykép: Balla Demeter. Bp. 1976. Szépirodalmi, 667 p.

XV. Embereljük meg magunk. (Dupla vagy semmi; Orfeusz a felvilágban; Dániel az övéi közt.) Fénykép: Vahl Ottó. Bp. 1977. Szépirodalmi, 371 p.

XVI. Nyitott ajtók 1. Összegyűjtött versfordítások. Fénykép: Molnár Edit. Bp. 1978. Szépirodalmi, 472 p.

XVII. Nyitott ajtók 2. Összegyűjtött versfordítások. Fénykép: Molnár Edit. Bp. 1978. Szépirodalmi, 513 p.

XVIII. Beatrice apródjai. Regény. Fénykép: Vahl Ottó. Bp. 1981. Szépirodalmi, 620 p.

XIX. Kháron ladikján. Esszéregény. Fénykép: Ács Irén. Bp. 1982. Szépirodalmi, 200 p.

XX. Csak az igazat. Három színmű. (Csak az igazat; Homokzsák; Sorsválasztók.) Fénykép: Vahl Ottó. Bp. 1983. Szépirodalmi, 263 p.

XXI. Szemben a támadással. Összegyűjtött versek 19691981. Fénykép: Molnár Edit. Bp. 1984. Szépirodalmi, 447 p. + 1 t.

XXII. Menet a ködben. Versek. Vál., szerk., sajtó alá rend., utószó: Domokos Mátyás. Fénykép: Rédner Márta. Bp. 1986. Szépirodalmi, 506 p. + 3 t.

Önálló kötetek

Nehéz föld. Versek. Bp. 1928. Nyugat, 86 p.

Sarjúrendek. Versek. Bp. [1931.] Nyugat, 76 p.

Három öreg. Illyés Gyula verse Fáy Dezső rajzaival. Szerző kiadása. [Bp. 1932.] Hungária Nyomda, 44 p.

Hősökről beszélek. Költemény. Kolozsvár. 1933. Korunk, 45 p.

Oroszország. Úti jegyzetek. [Bp. 1934.] Nyugat, 221 p. = Bp. 2019. Magyar Napló Kiadó, 469 p.

Ifjúság. Vers. Szőnyi István 4 metszetével. [Debrecen. 1934.] Nagy Károly és Tsai., 40 p. (Új Írók 4.)

Szálló egek alatt. Versek. [Bp. 1935.] Nyugat, 116 p.

Petőfi. Tanulmány. [Bp. 1936.] Nyugat, 311 p.

Puszták népe. Szociográfia. Borító: Bernáth Aurél. Bp. 1936. Nyugat, 287 p.

Rend a romokban. Versek. [Bp. 1937.] Nyugat, 219 p.

Magyarok III. Naplójegyzetek. [Bp. 1938.] 1–221. + 231–468. p. = új kiad. Utószó: Babus Antal. Bp. 2016. Magyar Napló Kiadó, 396 p.

Ki a magyar. Tanulmány. [Bp. 1939.] Mefhosz, 48 p. (Magyarok Könyvtára 1.) = Bp. 1982. Magvető, 64 p. (Gondolkodó Magyarok)

Külön világban. Versek. [Bp. 1939.] Cserépfalvi, 113 p.

Lélek és kenyér. Kozmutza Flóra értelmességi- és ösztön-vizsgálataival. Tanulmányok. Borító: Lengyel Lajos. [Bp. 1939.] Nyugat, 262 p.

Illyés Gyula összegyűjtött versei. [Bp.] 1940. Nyugat, 460 p.

Illyés Gyula – Ottó Ferenc: Aratónap. Kantáta. Bp. [1941.] Csaba és Társa, 10 p.

Csizma az asztalon. Tanulmányok. Borító: Lengyel Lajos. [Bp. 1941.] Nyugat, 161 p.

Kora tavasz. Regény. [Bp. 1941.] Révai, 221 + 214 p.

Mint a darvak. Emlékezések, rajzok. Címlap: Lengyel Lajos. [Bp. 1942.] Nyugat, 94 p.

Válogatott versek. Bp. 1943. Révai, 155 p.

A tű foka. Drámai példázat három felvonásban. [Bp. 1944.] Nyugat, 100 p.

Egy év. Versek 1944. szeptember–1945. szeptember. Bp. 1945. Sarló, 75 p.

Honfoglalók között. Riportsorozat a dunántúli földosztásról. Borító: Gy. Szabó Béla. [Kolozsvár. 1945.] Sarló, 34 p.

Hunok Párizsban. Regény. Borító: Csillag Vera. [Bp. 1946.] Révai, 463 p.

Franciaországi változatok. Úti jegyzetek. Borító: Csillag Vera. [Bp. 1947.] Nyugat, 147 p.

Illyés Gyula összes verse I–III. [Bp. 1947.] Nyugat, 1–242. + 243–466. + 467–665. p.

Szembenézve. Versek. Borító: Csillag Vera. [Bp. 1947.] Révai, 173 p.

Tizenkét nap Bulgáriában. Versek. Bp. [1947.] Budapest Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 39 p.

Lélekbúvár. Szatíra. [Bp. 1948.] Révai, 136 p. (Révai Könyvtár 21.)

Petőfi élete. Bp. [1948.] Athenaeum, 158 p. (Népkönyvtár.)

Két férfi. Regény. Bp. 1950. Révai, 172 p.

Két kéz. Vers. Fedélterv: Demjén Zsuzsa. [Bp. 1950.] Athenaeum, 39 p.

Ifjúság. [Három öreg; Ifjúság; Hősökről beszélnek; Kutyák (1934, első közlés); Két kéz.] Bp. 1951. Szépirodalmi.

Ozorai példa. Színmű három felvonásban. Színpadképek: Varga Mátyás. [Bp.] 1952. Szépirodalmi, 111 p.

Illyés Gyula válogatott versei. [Bp.] 1952. Szépirodalmi, 422 p.

Tűz–víz. Dráma egy felvonásban. Reich Károly rajzaival. [Bp.] 1952. Művelt Nép, 43 p. (Színjátszók Könyvtára 25–26.)

Fáklyaláng. Dráma. Színpadterv: Varga Mátyás. [Bp.] 1953. Szépirodalmi, 83 p. = 4., átdolg. kiad.: Burkoló és kötésterv: Kass János. Bp. 1968. Szépirodalmi, 114 p. + 1 t.

Hetvenhét magyar népmese. Válogatta: Katona Imre. Felelős szerk.: Kormos István. Szántó Piroska rajzaival. Bp. 1953. Ifjúsági, 476 p. + 7 t.

Tűvé-tevők. Parasztkomédia. Kass János 2 rajzával. [Bp.] 1953. Művelt Nép, 40 p. (Színjátszók Könyvtára 51.)

A csodafurulyás juhász. Verses mesék és műfordítások. Ill.: Ferenczy Béni. Felelős szerk.: Kormos István. [Bp. 1954.] Ifjúsági, 38 p.

Dózsa György. Dráma három felvonásban. Gink Károly 20 fényképével. Borító: Lukács Kató. [Bp.] 1956. Szépirodalmi, 156 p. + 9 t.

Kézfogások. Versek. Illyés Gyula fényképével. Felelős szerk.: Abody Béla. Borító és kötésterv: Pap Klára. Bp. 1956. Magvető, 233 p. + 1 t.

Új versek. Borító: Bernáth Aurél. Bp. 1961. Szépirodalmi, 222 p.

Illyés Gyula – Reismann János: Balaton. Reismann János fotóival. Könyvtervező: Földes György. Burkoló: Pap Klára. Bp. 1962. Corvina, 177 p.

Ebéd a kastélyban. Egy életregény fejezetei. Címlap és kötésterv: Loránt Lilla. [Bp.] 1962. Szépirodalmi, 337 p.

Nem volt elég. Válogatott versek. Címlap és kötésterv: Borsos Miklós. Bp. 1962. Szépirodalmi, 691 p.

Másokért egyedül. A kegyenc – A különc. Drámák. Címlap és kötésterv: Bródy Dóra. Bp. 1963. Szépirodalmi, 291 p.

Petőfi Sándor. Tanulmány. [Bőv. vált.] Címlap és kötésterv: Csillag Vera. Bp. 1963. Szépirodalmi, 681 p.

Ingyen lakoma I–II. Tanulmányok, vallomások. Burkoló és kötésterv: Csillag Vera. Bp. 1964. Szépirodalmi, 431 + 423 p. + 1 t.

Tűz vagyok… Petőfi Sándor élete. [A Petőfi Sándor c. mű ifjúsági kiadása.] Címlap: Szántó Tibor. Bp. 1964. Móra, 291 p. (Nagy emberek élete.)

Dőlt vitorla. Versek. Burkoló és kötésterv: Borsos Miklós. Bp. 1965. Szépirodalmi, 204 p.

Bolhabál Tűvé-tevők. Két parasztkomédia. Burkoló és kötésterv: Urai Erika. Bp. 1966. Szépirodalmi, 193 p.

A költő felel. Válogatott versek. Vál.: Bartócz Ilona. Felelős szerk. és jegyzetek: Tótfalusi István. Fotó: Ács Irén. Bp. 1966. Móra, 252 p. + 1 t. (Kozmosz Könyvek.)

Illyés Gyula legszebb versei. Válogatta: Sütő András. Előszó: A. E. Baconsky. Bukarest. 1966. Ifjúsági, 132 p.

Szíves kalauz. Útijegyzetek. Külföld. Burkoló- és kötésterv: Csillag Vera. Bp. 1966. Szépirodalmi, 635 p.

Poharaim. Összegyűjtött versek. Portré, kötésterv és védőborító: Borsos Miklós. Bp. 1967. Szépirodalmi, 762 p. + 1 t.

Az éden elvesztése. Oratórium. Kaposvár. 1967. 23 p. + 5 t. (Somogyi Almanach 8.)

Fekete-fehér. Versek. Burkoló- és kötésterv: Pintér László. A szerző fényképe: Gyökér László. Borsos Miklós rajzaival. Bp. 1968. Szépirodalmi, 158 p.

Déry Tibor: Szembenézni – Illyés Gyula: Az éden elvesztése. Tipográfia, védőborító és kötésterv: Bezúr Györgyi. Ill.: Csohány Kálmán. Bp. 1968. Magvető, 102 p.

Kháron ladikján vagy az öregedés tünetei. Esszé-regény. Ill.: Borsos Miklós. Bp. 1969. Szépirodalmi, 230 p.

Világszerzés. Válogatás és előszó: Kántor Lajos. Védőborító és kötésterv: Deák Ferenc. Bukarest 1969. Irodalmi.

Tiszták. Dráma. Burkoló és kötésterv: Pintér László. Fényképmelléklet: Keleti Éva és Kocsis Lajos. Bp. 1971. Szépirodalmi, 154 p. (Műhely.)

Abbahagyott versek. Ill.: Borsos Miklós. Bp. 1971. Szépirodalmi, 108 p. (Mikrokozmosz füzetek.)

Hajszálgyökerek. Esszék, interjúk. A burkolón Borsos Miklós rajza. Portré: Balla Demeter. Bp. 1971. Szépirodalmi, 600 p. + 1 t.

Bál a pusztán – Bölcsek a fán. (Hősi komédia két részben – Tragédia tréfában elbeszélve.) Ill.: Borsos Miklós. Borító és tipográfia: Haiman György. Bp. 1972. Szépirodalmi, 192 p.

Minden lehet. Új versek. Burkoló és kötésterv: Zsoldos Vera. Fénykép: Molnár Edit. Bp. 1973. Szépirodalmi, 179 p. + [1 t.]

Anyanyelvünk. Fedélterv: Fajó János. Bp. 1975. Magvető, 88 p. (Gyorsuló Idő.)

Hét meg hét magyar népmese. Kondor Lajos rajzaival. Bp. 1975. Móra, 69 p.

Illyés Gyula négy verse. Bp. 1975. Ságvári Endre Nyomdaipari Tanulóintézet, 16 p.
Katona József: Bánk bán. Illyés Gyula átigazításában. Bp. 1976. Magvető, 248 p.

Hattyúdal ébreszt vagy lehet-e a népnek művészete. Fedélterv: Fajó János. Bp. 1976. Magvető, 58 p. (Gyorsuló Idő.)

Illyés Gyula összegyűjtött versei 1–2. Borító és kötésterv: Pintér László. Fénykép: Vahl Ottó. Bp. 1977. Szépirodalmi, 674 + 733 p.

Különös testamentum. Illyés Gyula száz új verse. Fénykép: Molnár Edit. Bp. 1977. Szépirodalmi, 209 p.

Szellem és erőszak. Fedélterv: Fajó János. Bp. 1978. [1988.] Magvető, 278 p. (Gyorsuló Idő.)

Beatrice apródjai. Regény. Borító- és kötésterv: Zsoldos Vera. Fénykép: Molnár Edit. Bp. 1979. Szépirodalmi, 574 p. + 1 t.

Szemelt szőlő. Válogatott versek. Fénykép: Balla Demeter. Bp. 1980. Magvető – Szépirodalmi, 560 p. + 1 t.

Közügy. Versek. Borító- és kötésterv: Urai Erika. Fénykép: Balla Demeter. Bp. 1981. Szépirodalmi, 146 p. + 1 t.

Poesis Hungarica. Válogatott versek. Békéscsaba. 1981. Békéscsabai Megyei Könyvtár. (Poesis Hungarica.)

Mert szemben ülsz velem. Szerelmes versek. Válogatta és szerk.: Csoóri Sándor. Bp. 1982. Helikon, 69 p.

Táviratok. Versek. Borító és kötésterv: Urai Erika. Fénykép: Balla Demeter. Bp. 1982. Szépirodalmi, 149 p. + 1 t.

Konok kikelet. Válogatott versek. A szerző válogatásában. Borító- és kötésterv: Urai Erika. Fénykép: Molnár Edit. Bp. 1981. Szépirodalmi, 412 p. + 1 t.

Sorsválasztók. Színmű. Borító- és kötésterv: Pintér László. Fénykép: Balla Demeter. Bp. 1982. Szépirodalmi, 92 p. + 1 t.

A semmi közelít. Hátrahagyott versek. Válogatás, sajtó alá rendezés, szerkesztés, utószó: Domokos Mátyás. Felelős szerk.: Ugrin Aranka. Fénykép: Molnár Edit. Bp. 1983. Szépirodalmi, 318 p. + 1 t.

Illyés Gyula művei IIII. Válogatás, szöveggondozás: Béládi Miklós. Felelős szerk.: Szalai Anna, Ugrin Aranka. Bp. 1982. Szépirodalmi, 834 + 910 + 944 p.

Naplójegyzetek 19291945. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Bp. 1986. Szépirodalmi, 412 p.

Naplójegyzetek 19461960. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Bp. 1987. Szépirodalmi, 531 p.

A Szentlélek karavánja. Szöveggondozás, szerkesztés, előszó, függelék: Száraz György. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Borító- és kötésterv: Zsoldos Vera, Mikóczi Vilmosné. Fénykép: Molnár Edit. Bp. 1987. Szépirodalmi, 347 p. + 1 t.

Hű nevelőim, dunántúli dombok . Illyés Gyula versei. Válogatás, szerkesztés: N. Horváth Béla. Portré és fedélterv: Baky Péter. [Szekszárd.] 1989. Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola – Tolna Megye Tanácsa. 168 p.

Naplójegyzetek 19611972. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1989. Szépirodalmi, 420 p.

Naplójegyzetek 19731974. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1990. Szépirodalmi, 415 p.

Naplójegyzetek 19751976. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1991. Szépirodalmi, 591 p.

Naplójegyzetek 19771978. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1992. Szépirodalmi, 451 p.

Illyés Gyula összegyűjtött versei I–III. Szerkesztette, sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta: Domokos Mátyás. Bp. 1993. Szépirodalmi, 736 +624 + 564 p.

Illyés Gyula legszebb versei. Válogatta és szerkesztette: Vörös László. Bp. 1994. Móra, 158 p.

Naplójegyzetek 19791980. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Ginács László sorozatterve alapján. Bp. 1994. Századvég, 308 p.

Naplójegyzetek 19811983. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Ginács László sorozatterve alapján. Bp. 1995. Osiris, 258 p.

Válogatott versek. Válogatás, utószó: Bárdos László. Sorozatszerkesztő: Lator László. Bp. [1995.] Unikornis, 381 p. (A Magyar Költészet Kincsestára 33.)

Bátrabb igazságokért. Versek. (Az 1946-ban Illyés Gyula által megszerkesztett antológia első kiadása.) Szerkesztő: Mező Piroska. Borítóterv: Heim András. Kolozsvár. 1996. Korunk Baráti Társaság, 190 p.

Illyés Gyula. Válogatta, szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta: Vasy Géza. Sorozatszerkesztő: Turczi István. Pécs. 2002. Alexandra, 314 p. (Kossuth-díjas írók.)

Hűtlen jövő. Válogatott versek. Vál.: Csoóri Sándor. A kötetet Nagy András tervezte. Bp. 2002. Nap, 429 p.

Az igaz meghallása. Válogatott versek. Vál. és utószó: Tamás Attila. Borító: Bognár József, Vörös László fotójával. Pécs. 2002. 281 p.

Az író hűsége. Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Domokos Mátyás. Borítóterv: Hodu Pálné. Fotó: Molnár Edit. Bp. 2002. Természet- és Társadalombarát Fejlődéséért Közalapítvány – Kortárs, 285 p. (Írások a magyarságról.)

A törzs szavai. Írások az anyanyelvről. Válogatta Domokos Mátyás és Szathmári István. Utószó: Szathmári István. Kötetterv: Nagy András. Bp. 2002. Nap, 249 p.

Egy magyar Párizsban – Un Hongrois a Paris. Illyés Gyula-antológia. (Kétnyelvű kötet.) Szerk.: Gorilovics Tivadar, Tamás Attila. Borítóterv: Juhászné Marosi Edit. Debrecen. 2002. Kossuth Egyetemi Kiadó – Debreceni Egyetem, 477 p.

Őszi vendéglátás. Illyés Gyula művei a Tiszatájban. Szerk. és a jegyzeteket írta: Annus József. Kötetterv: Annus Gábor. Szeged. 2002. Tiszatáj, 315 p. (Tiszatáj Könyvek.)

Regények I–II. Szerk.: Domokos Mátyás. Bp. 2003. Osiris, 813 + 851 p. (Osiris Klasszikusok.)

Ítélet előtt. Regény (befejezetlen). Szerk., előszó Illyés Mária. Bp. 2014. Magyar Napló Kiadó, 334 p.

Ostromnapló, 1945.  Összeáll., jegyz. Horváth István. Bp. 2014. Nap Kiadó, 125 p.

Atlantisz sorsára jutottunk - Naplójegyzetek 1956-1957. Naplójegyzetek. Szerk. Illyés Mária és Horváth István. Bp. 2016. MMA Kiadó, 264 p.

A repülő kastély. Magyar népmesék. Vál., szerk.: Márton Réka; ill.: Zubály Sándor. Szeged. 2018. Lazi Kiadó, 128 p.

Mi az, hogy idő? Elfeledett írások. Szerk., előszó: Kodolányi Judit. Bp. 2020. Nap Kiadó, 136 p.

Önálló műfordítás-kötetek

Kínai szelence. Ford., a jegyzeteket és a bevezetést írta: Illyés Gyula. Borító, kötésterv, ill.: Kálmán Klára. Bp. 1958. Európa, 174 p.

Nyitott ajtó. Válogatott versfordítások. Felelős szerk.: Lator László. Borító- és kötésterv: Csillag Vera. Bp. 1983. Európa, 674 p.

Interjúk, levelek, fényképek

Illyés Gyula élete képekben. Illyés Gyula szövegét összeállította: Illyés Gyuláné. A képeket összegyűjtötte, válogatta: Moldován Domokos. Bp. 1982. Gondolat, 207 p.

A költő felel. Beszélgetések Illyés Gyulával. Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta: Földes Anna. Borító és kötéstesrv: Murányi István. Fotó: Molnár Edit. Bp. 1986. Szépirodalmi, 862 p.

Babits Mihály és Illyés Gyula levelezése. Dokumentumok 19291941. Összeállította: Takács Mária. Szekszárd. 1992. Tolna Megyei Könyvtár, 128 p. + 14 p. fotó.

Takács Mária: Illyés Gyula és Normai Ernő levelezése (1936–1982.) Különlenyomat. Wosinszky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XVII. Szekszárd. 1992. 297–343. p.

„Kedves Tiborkám!” „Drága Gyuszim!” Déry Tibor és Illyés Gyula levelezése. Közzéteszi: Botka Ferenc. = „Költő, felelj!” Tanulmányok Illyés Gyuláról. Szerk.: Tasi József. Bp. 1993. Petőfi Irodalmi Múzeum, 86–155 p.

Németh László élete levelekben 19141948. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Bp. 1993. Magvető – Szépirodalmi, 830 p.

Illyés Gyula levelezése feleségével, Kozmutza Flórával. (1946. november 23. – 1947. február 17.) Bevezetés, jegyzetek: Illyés Mária. Magyar Szemle, 1995/11. 1169–1181. p.

Fülep Lajos levelezése III. 1931–1938. Szerkesztette, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította F. Csanak Dóra. A névmutatót Nagy Csaba készítette. Bp. 1995. Argumentum – MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 709 p. + 8 t.

„Meglehet, hogy egyszer majd rímelni is megtanulok.” Illyés Gyula levelezése Földessy Gyulával 1929–1936. Bevezetés, jegyzetek: Illyés Mária. Hitel, 1996/9. 10–25. p.

Fülep Lajos levelezése IV. 1939–1944. Szerkesztette, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította: F. Csanak Dóra. Bp. 1998. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 629 p. + 8 t.

Illyés Gyula és Gál István levelezése 19301982. Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta: Gál Ágnes és Gál Julianna. Függelék: Illyés Gyula Gál Istvánnak dedikált kötetei, Gál István Illyés Gyuláról megjelent írásai. Bonyhád. 1998. Bonyhádi Öregdiák Szövetség, 128 p.

Fülep Lajos levelezése V. 1945–1950. Szerkesztette, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította: F. Csanak Dóra. Bp. 2001. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, 484 p. + 8 t.

Németh László élete levelekben. I. 1949–1961. II. 1962–1966. III. 1967–1975. A leveleket összegyűjtötte, szerkesztette: Németh Ágnes. Jegyzetek, utószó: Domokos Mátyás. Borítóterv: Környei Anikó. Bp. 2000. Osiris, 1009 + 1066 + 1005. p.

Illyés Gyula és Szegi Pál levelezése (1921–1942) = Szegi Pál: Játék és lelkiismeret. Válogatott írások. Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Széchenyi Ágnes. Borítóterv: Kiss Zsuzsa. Bp. 2001. Argumentum – Philobiblon, 371 p.

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza.