Hubay Miklós: Szakirodalom

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

B. Nagy László: Hubay Miklós: Hősökkel és hősök nélkül. = Kritika, 1964. 7. sz. 53-55. = B. N. L.: A teremtés kezdetén, Bp. Szépirodalmi. 1966. 371-376.

Bor Ambrus: Az író műhelyében. Beszélgetés Hubay Miklóssal. = A Könyv, 1965. 6. sz. 207-208.

Osváth Béla: Hubay Miklós. = O. B.: Türelmetlen dramaturgia. Tanulmányok. Bp. Szépirodalmi. 1965. 177-182.

Keresztury Dezső: Hubay Miklós ötven éves. = Élet és Irodalom, 1968. 13. sz. 7.

Réz Pál: Hubay Miklós. = Erki Edit: Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Bp. Gondolat. 1968. 492-493.

Hermann István: A drámai intenzitás és a librettó. Hubay Miklós. = H. I.: Szent Iván éjjelén. Bp. Szépirodalmi. 1969. 349-363.

Vészi Endre: Egy szerzői est jelene és jövője. = Élet és Irodalom, 1969. 6. sz. 4.

Siklós Olga: Történeti drámák. = S. O.: A magyar drámairodalom útja 1945-1957. Bp. Magvető. 1970. 355-381.

Pomogáts Béla: Hubay Miklós színpada. = Alföld, 1970. 1. sz. 63- 68.

Réz Pál: Istenkísértések és bravúrok. Hubay Miklós szerzői estje elé. = R. P.: Kulcsok és kérdőjelek. Bp. Szépirodalmi. 1973. 348-359.

Rózsa Zoltán: Néró, a szupersztár. (Hubay Miklós Néró játszik című drámájának olaszországi fogadtatásáról.) = Nagyvilág, 1974. 7. sz. 1095-1097.

Dobossy László: Moreau, a fordító. = Nagyvilág, 1976. 6. sz. 951-952.

Mezei András: …Hubay Miklóstól: Miért robbantott fel legutóbb egy színházat? = M. A.: Megkérdeztük. Interjúk. Bp. Gondolat. 1976. 61-65.

Bertha Bulcsu: Interjú Hubay Miklóssal. = Jelenkor, 1977. 7-8. sz. 586-598.

Mész Lászlóné: Hubay Miklós: Tüzet viszek; Színház a Cethal hátán. = M. L.: Mai magyar drámák. Bp. Tankönyvkiadó. 1977.(1980,1983, 1987.) 58-95.

Magyar Bálint: A Nemzeti Színház története a két világháború között. (a Hősök nélkül-ről) Bp. 1977. 330, 352, 399.

Tornai József: Egy drámaíró arcvonásai. Vázlat a hatvanéves Hubay Miklósról. = Kortárs, 1978. 6. sz. 967-968.

Bertha Bulcsu: Hubay Miklós. = Jelenkor, 1977. 7-8. sz. 586-598.= B. B.: Délutáni beszélgetések. Bp. Szépirodalmi. 1978. 300-335.

Boldizsár Iván: Arcképvázlat egy fiatalemberről. A hatvanéves Hubay Miklós. = Nagyvilág, 1978. 3. sz. 454-456.

H. M.: Fejezetek egy önéletrajzból : Pályám emlékezete = Új Írás 1978. 1. sz. jan. 113-128.

Pomogáts Béla: Negyven dráma. = Új Írás, 1979. 1. sz. 112-116.

Nádor Tamás: Hubay Miklós. = N. T.: 33x10. Interjúk és vallomások az ifjúságról és az irodalomról. Bp. Kozmosz. 1980. 178-188.

Ablonczy László: A cethal hátán. Beszélgetés Hubay Miklóssal. = Tiszatáj, 1981. 11. sz. 87-96.

Ablonczy László: „Élők élőt szeretnek.” A színészekről. Beszélgetés Hubay Miklóssal. = Tiszatáj, 1981. 12. sz. 80-90.

Kabdebó Lóránt: „Költészet és valóság.” Hubay Miklóssal Tüzet viszek című tragédiájáról Kabdebó Lóránt beszélget. = Életünk, 1982. 3. sz. 275-281.

Lukácsy András: Írószövetségi beszélgetés Hubay Miklóssal. Kultúránk jelenléte a nagyvilágban. = Magyar Hírlap, 1982. július 17. 7.

Földeák Iván: Megroppant az irodalom tekintélye? Nyikolaj Fedorenko és Hubay Miklós párbeszéde. = Szovjet Irodalom, 1983. 5. sz. 114-119.

Kabdebó Lóránt: „Költészet és valóság.” = H. M.: A dráma sorsa. Bp. Szépirodalmi. 1983. 709-721. (Interjú)

Tarján Tamás: Nemzeti dráma, Hubay Miklós. = T. T.: Kortársi dráma. Bp. Magvető. 1983. 89-108.

Ézsiás Erzsébet: Hubay Miklós. = É. E.: Mai magyar dráma. Bp. Kossuth. 1986. 76-83.

Sulyok Erzsébet: Elnémulás, avagy valaki óriást játszik Közép-Európában? = Szeged. 1992. 5. 3. (Interjú)

Lukácsy András: Hol a hiba a teremtésben? = Magyar Hírlap. 26. 1993. 78. [mell]. III.(Interjú)

Bécsy Tamás: Válság és sors 1956 után. = Central European Time 1994. máj./jún. 83-87. (H.M. Tüzet viszek és Sarkadi Imre Oszlopos Simeon c. drámájáról)

Ablonczy László: Ki vagy te, Hubay Miklós? = Lyukasóra, mell. 1994. 5. sz. (Interjú, szövegrészletek, bibliográfia, életrajz)

Bóta Gábor: Kis formátumok kora. = Magyar Hírlap. 28. 1995. 164. [mell]. I. (Interjú)

Papp Gábor Zsigmond: Egy drámaíró évgyűrűi. Beszélgetés … 75. születésnapján. = Európai utas. 11. 1993. 44-51.

Reményi József Tamás - Tarján Tamás: Hubay Miklós. = R. J. T.-T. T.: Magyar irodalom 1945-95. Műelemzések. Bp. Corvina. 1996. 202-208.

Czigány Lóránt: Üdítő józanság, Hubay Miklós: Végtelen napjaim. = Kortárs, 1997. 1. sz. 81-86.; C. L.: Talpalatnyi senkiföldjén. Bp. Kortárs Kiadó. 2002. 297-304.

Kiszely Gábor: Hubay Miklós, Törtaranykor, Örökségünk, 1997. = Kortárs, 1997. 11. sz. 118-120.

Kabdebó Lóránt: A háborúnak vége. = K. L.: A háborúnak vége lett. Bp. Kozmosz. 1983. 9-33.; H. M.: Törtaranykor. Bp. Trikolor. 1997. 229-253. (Interjú)

Bodnár György: Egy szenvedély története két műfajban. = Jövő múlt időben : tanulmányok, esszék, kritikák. Bp. Balassi Kiadó. 1998. 286-292. (A szív sebei ; A dráma sorsa)

Bodri Ferenc: Tallózás végtelen napok mezőségein és szántásán: Hubay Miklós diáriuma fölött. = Tekintet 11. évf. 4/5. sz. 1998. 131-143.

Ács Margit: A szív sebei. = A hely hívása : esszék, portrévázlatok, kritikák. Lakitelek. Antológia Kiadó 2000. 214-218. (A szív sebei és a Búcsú a csodáktól drámákról)

Szűcs László: Mélységeknek mélyére találok. = Irodalomismeret 13. évf. 3. sz. 2003. okt. 60-62. (a „Freud”-drámáról)

Prontvai Vera: Mítosz a mítosztalanságban = Lyukasóra 14. évf. 2. sz. 2005. febr. 31-34. (Ismertetett mű: Összegyűjtött drámák, I. kötet)

 

A szakirodalmat összeállította Borsos Attila.