Herceg János: Bibliográfia

Önálló kötetek

Viharban. Novellák. (Előszó: Szenteleky Kornél.) Zombor. 1933. Jugoslavenska štamp, 83 p. = Hasonmás kiad.: (Utószó: Toldi Éva.) Szabadka. 2009. Szabadkai Szabadegyetem, 106 p.

Tó mellett város. Regény. Budapest. 1937. Dante, 206 p. = Hasonmás kiad.: (Utószó: Hász-Fehér Katalin.) Újvidék. 2009. Forum, 220 p.

Gyászoló kőművesek. Elbeszélések. Zombor. [194?] Kalangya, 151 p.

Bors és fahéj. Elbeszélések. Újvidék. 1950. Testvériség-Egység Kiadó, 216 p.

Változó világban. Szociográfia. Újvidék. 1950. Testvériség-Egység Kiadó, 96 p.

Három halász meg egy molnár. Elbeszélések. Újvidék. 1953. Testvériség-Egység Kiadó, 195 p.

Papírhajó. Esszék. Újvidék. 1953. Testvériség-Egység Kiadó, 255 p.

Vas Ferkó, a vitéz kovács. Ifjúsági regény. (Ill.: B. Szabó György.) Újvidék. 1953. Testvériség-Egység Kiadó, 50 p. Újvidék. 1958. Testvériség-Egység Kiadó, 50 p. (Ill.: Milan Konjović.) Újvidék. 1980. Forum, 124 p.

Anna búcsúja. Regény. Újvidék. 1955. Testvériség-Egység Kiadó, 195 p. Budapest. 1957. Magvető, 261 p.

A tengerkirály. Újvidék. 1959. Progres, 239 p.

Ég és föld. Regény. (Ill.: Sáfrány Imre.) Újvidék. 1959. Forum, 218 p.

Leányvári levelek. Esszék. Újvidék. 1959. Forum, 122 p. = (Utószó: Kontra Ferenc.) Eszék. 2009. HunCro, 62 p.

Gyaloghintó. Elbeszélések. Újvidék. 1965. Forum, 182 p.

Hazulról. Naplójegyzetek. Újvidék. 1965. Forum, 171 p.

Ég és föld. Válogatott írások. Újvidék. 1967. Forum, 444 p.

Egy meg egy. Arcképek. Újvidék. 1968. Forum, 114 p.

Kiáltás a ködből. Versek. Újvidék. 1970. Forum, 56 p.

Évek és könyvek. Esszék. Újvidék. 1971. Forum, 247 p.

Két világ. Visszaemlékezés. Újvidék. 1972. Forum, 358 p.

Előjáték. Visszaemlékezés. (A Két világ folytatása.) Újvidék. 1975. Forum, 300 p.

Embersor. Szociográfia. Újvidék. 1977. Forum, 222 p.

Kék nyárfás. Elbeszélések. Újvidék. 1979. Forum, 223 p.

Visszanéző. Helytörténeti emlékek. Újvidék. 1979. Forum, 424 p.

Vas Ferkó és más történetek. Újvidék. 1980. Forum.

Árnyak. Novellák. Újvidék. 1982. Forum, 163 p.

Távlatok. Napló helyett. Esszék. Újvidék. 1983. Forum, 240 p.

Összegyűjtött elbeszélések I-III. (Előszó, vál.: Szeli István.) Újvidék. 1986. Forum, 1677 p.

Iketánia. Regény. (Ill.: Milan Konjović.) Újvidék. 1987. Forum, 98 p.

Vuk és kora. Esszé. Újvidék. 1987. Forum, 62 p.

Kitekintő. Napló helyett 1984-1987. Esszék. Újvidék. 1989. Forum, 200 p.

Módosulások. Regény. Újvidék. 1989. Forum, 161 p.

Nyíló idő. Esszék, visszaemlékezések. Újvidék. 1991. Forum, 222 p.

Gogoland. Regény. Újvidék. 1992. Forum, 149 p.

Régi dolgainkról. Esszék. Újvidék. 1993. Forum, 193 p.

Mulandóság. Novellák. Újvidék. 1994. Forum, 217 p.

Medvecukor. Gyermek- és ifjúsági történetek. (Ill.: Németh Csaba.) Újvidék. 1995. Forum, 109 p.

Összegyűjtött esszék, tanulmányok 1-3. [1. 1929–1944; 2: 1945–1965, 3.: 1966–1984.] Belgrád. 1999, 2001, 2003. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Szikkadó földeken. Regény. (Ill.: Hangya András.) Újvidék. 2016. Forum, 277 p.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

albán

Lamtumira e Anës. [Anna búcsúja.] (Ford.: Teki Dervishi.) Pristina. 1986. Rilindja, 263 p.

horvát

Nebo i zemlja. [Ég és föld.] (Ford.: Iván Ivanji.) Belgrád. 1963. Nolit, 137 p.

román

Vas Ferco, faurul viteaz. [Vas Ferkó, a vitéz kovács.] (Ford.: Virgil Mihailovici; ill.: Szabó B. György.) Vire. 1960. Libertatea, 40 p.

ruszin

Белави тополЬнїк. [Kék nyárfás.] (Ford.: Natalija Kanug.) Újvidék. 1985. Ruskeslovo, 159 p.

szlovák

Ferko Zelezník hrdinský kováč. [Vas Ferkó, a vitéz kovács.] (Ford.: Michal Kysela; ill.: Szabó B. György.) Petrovec. 1960. Kultura, 58 p.  

szerb

Црни анђео. [Fekete angyal.] Válogatás. (Ford.: Eugen Ormaj, Mladen Leskovac.) Belgrád. 1952. Prosveta, 261 p.

Анин опроштај[Anna búcsúja.] (Ford.: Eugen Ormaji; ill.: Mirko Stojnić.) Újvidék. 1955. Bratsvo-Jedinstvo, 270 p.  (Brankovo kolo)

Небо и земља.  [Ég és föld.] (Ford.: Iván Ivannyi. ). Belgrád. 1963. Nolit, 137 p.  

Plavi topoljak. [Kék nyárfás.] (Ford.: Bányai János; előszó: Seja Babic.) Zombor. 1979. Ravangrad, 155 p. (Golub)