Gyurkovics Tibor: Szakirodalom

Önálló kötetek

D. Nagy Imre: Gyurkovics mint olyan. Monográfia. Bp. 1994. Gondolat. 186 p.

Ézsiás Erzsébet: A Mágus. Portré Gyurkovics Tiborról. [Bp.] 1998. K. u. K. 197 p.

Ézsiás Erzsébet: Fecskekód. Gyurkovics Tibor verseinek keletkezéstörténete. [Bp.] 2006. Papirusz Book. 160 p.

Gyurkovics Tibor. (Szerk.: Gyurkovics Györgyi.) Budapest. 2019. Napkút Kiadó, 160 p. (Hang–Kép–Írás 9.)

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Bertha Bulcsu: Interjú Gyurkovics Tiborral. Jelenkor, 1970/3. 195–200. p. = B. B.: Meztelen a király. Tizenöt portré. Bp. 1972. Szépirodalmi, 174–192. p.

Czére Béla: Gyurkovics Tibor szabálytalan színháza. Vigilia, 1972/9. 638–640. p.

Hun Nándor: „Szeretetotthonról” szeretet nélkül. Gyurkovics Tibor költeményéhez. (Gyurkovics Tibor: „Szeretetotthon” jeligére.) Kortárs, 1977/9. 1501–1504. p.

Banos János: Muszály [!] remélni… Fényképek Gyurkovics Tiborról. Magyar Papír, 1978/11.

Gách Marianne: 27 kérdés Gyurkovics Tiborhoz. Film Színház Muzsika, 1978. júl. 15. 8–9. p.

Nádor Tamás: Élveboncoló líra. 10 kérdés Gyurkovics Tiborhoz. Magyar Ifjúság, 1980. febr. 29. 34–35. p.

Kőháti Zsolt: Gyurkovics Tibor költészete. Kortárs, 1980/3. 458–464. p.

Tarján Tamás: Dühöngeni, szeretni. Gyurkovics Tibor, a drámaíró. Forrás, 1981/5. 53–58. p.

Czére Béla: Gyurkovics Tibor szabálytalan drámáinak világa. Kortárs, 1982/5. 809–813. p.

Czére Béla: A szeretet és az akarat áramkörében. Az emberi kapcsolatok jelentésszintje Gyurkovics Tibor regényeiben. Új Írás, 1983/3. 95–101. p.

Garai Tamás: Gyurkovics Tibor. Színpadi szerzők műhelyében. Pesti Műsor, 1983/33. 17. p.

Galsai Pongrác: A pofacsont. Nők Lapja, 1985/17. 23. p.

Vinkó József: A versek a szeretet törmelékei. Hangulatjelentés Gyurkovics Tiborról. Új Tükör, 1986/1. 26. p.

Nagy Imre: Küzdelem a groteszkkel. Gyurkovics Tibor drámáiról. Jelenkor, 1986/12. 1116–1119. p.

Gyurkovics Tibor: Bicikli-(pályám emlékezete). Új Írás, 1990/10. 112–128. p.

Szeghalmi Elemér: Látókép. Gyurkovics Tibor. Új Idő, 1990/11. 24–33. p.

Csukás István: Mit visz a folyó? Egy baráti portrévázlat. Új Idő, 1990/12. 54. p.

Szakonyi Károly: Bohócnak kell lenni, hogy komolyan vegyék? Gyurkovics Tiborról. (D. Nagy Imre interjúja.) Új Horizont, 1994/3. 24–28. p.

Turistvándy T. János: „Kellene egy csapat.” Gyurkovics Tibor a magyar fociválogatott mellett. Magyarország, 1994/51–52. 57. p.

Ézsiás Erzsébet: „Mindenre van vers”. Interjú Gyurkovics Tiborral. Nők Lapja, 1997/8.

Ézsiás Erzsébet: Kreutzer-szonáta – újra. Kis Újság, 1999/1.

Szeghalmi Elemér: Írók hangulatfényben – Gyurkovics Tibor. Lyukasóra, 2001/2.

Bíró Gergely: Képzetek könyve: Extázis. Lyukasóra, 2002/4.

D. Nagy Imre: 30 év múlva. Lyukasóra, 2002/12.

Ézsiás Erzsébet: Gyurkovics Tibor Nagyvizit-je. Lyukasóra, 2002/12.

Ézsiás Erzsébet: Gyurkovics Tibor drámái. Magyar Napló, 2004/8.

Beke Albert: Gyurkovics Tibor versei. Lyukasóra, 2005/6.

 

A szakirodalmat összeállította Tasi József, kiegészítette Ézsiás Erzsébet.