Füst Milán: Szakirodalom

Bibliográfiák

Deák Dénes Összeáll. Füst Milán műveinek bibliográfiája 1909–1970. [Gépirat] 108 p. [Országos Széchényi Könyvtár]

Kozocsa Sándor Összeáll. Füst Milán irodalmi munkássága = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 89–92. p.

Önálló kötetek

Bányai Jámos: Bonyolult örömök. Füst Milán költészetének felépítése Újvidék, 1964. Symposion Könyvek 5.

Büky László: Egy vers szóhasználati háttere (Füst Milán: Szellemek utcája); Szeged, 2000. Szegedi Tudományegyetem – Magyar Nyelvészeti Tanszék (Szeged) 312 p.

Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. Bp., 1989. Akadémiai Kiadó, 233 p.

Büky László: Füst Milán metaforahasználatának alapjai - szótárszerű feldolgozásban. Szeged, SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2002. 289. p.

Büky László: Füst Milán metaforahasználatának szövegtanából - szótárszerű feldolgozásban. Szeged, SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2004. 417. p.

Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség. – Dallamfejtés. Bp. 1974. Akadémiai Kiadó [hanglemezmelléklettel]

Füst Milán rejtélyes múzsája [sajtó alá rend., utószó, jegyzetek: Petrányi Ilona] Bp., 1995, Fekete Sas Kiadó, 398 p.

Füst Milán-dialógusok szerk. Kovács Kristóf András és Szabolcsi Miklós. Bp., 2000. Anonymus, 232 p. [Belépő – első könyvek]

Füst Milán-különszám: Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz.

Kis Pintér Imre: A semmi hőse. Füst Milán költői világképe. Bp. 1983. Magvető Kiadó 225 p.

Radnóti Zsuzsa: A próféta Színháza. Pécs, 1993. Jelenkor, Irodalmi és Művészeti Kiadó, 95 p.

Rákosi Marianna: Füst Milán álomformája. Szeged, 2003. JATEPress, 140 p.

Somlyó György: Füst Milán alkotásai és vallomásai tükrében (Emlékezés és tanulmány) Bp. 1969. Szépirodalmi Kvk., 246 p. (Arcok és vallomások sorozat)

Somlyó György: Füst Milán vagy A lesütöttszemű ember [Emlékezés és tanulmány] Bp. 1993. Balassi Kiadó, 266 p.

Szellemek utcája: in memoriam Füst Milán [vál., szerk., összeáll. Kis Pintér Imre] Bp. 1998, Nap Kiadó, 374 p. [In memoriam]

Szilágyi Judit: „Magadtól menekvésed” Füst Milán: Napló. szó_köz Irodalomtörténeti sorozat 1. [Szerk.: Szilágyi Zsófia Júlia; Előszó: Angyalosi Gergely] Bp., 2004. Fekete Sas Kiadó, 327 p.

Válogatás Füst Milán műgyűjteményéből [szerk. Ladányi József; tanulmányok Bajkay Éva et al.] Bp. 1992, Petőfi Irodalmi Múzeum, 98 p. [ill., részben színes kiállítási katalógus]

Cikkek, tanulmányok, kritikák:

A magyar Irodalom, két nagy halottja = Nagyvilág, 1967. 9. sz. 1432–1433. p.

[Ábel Péter] Á. P.: A Véletlen találkozások c. kötetről = Színház és Mozi, 1949. 15. sz. 21. p.

Abody Béla: Látomás és indulat = Kortárs, 1964. 812–816. p.; A. B.: Indulás, érkezés. Bp. 1990. Magvető Kiadó, 60–72. p.

Abody Béla: A gondolkodás látványa. [Füst Milán, a tanár] = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 28–33. p.; A. B.: Félidő Bp. 1973. Szépirodalmi Kvk., 20–28. p.

Abody Béla: Emlékezetem pályája. A nagy vetélkedő = Népszabadság, 1976. október 31. 8–9. p.

Abody Béla: Emlékezetem pályája. Töredékek Füst Milánról = Kortárs, 1976. 10. sz. 1622–1632. p.

Abody Béla: [A Látomás és indulat a művészetben 2. kiadásáról] Bp. 1968. Magvető Kiadó, 20–32. p.

Abody Béla: Látomás és indulat a művészetben = A. B.: Félidő 1973. Bp. Szépirodalmi Kvk., 7–19. p.

Acsády Károly: Beszélgetés a hegyen a hatvanéves Füst Milánnal = Színház, 1948. 30. sz.

Acsády Károly: Vízkereszt vagy amit akartok. [Füst Milán munkájáról.] = Színház, 1947. 2. sz. 3. p.

Albert Zsuzsa összegyűjt. Legenda Füst Milánról [Ágh István, Domokos Mátyás, Lukácsy András, Poszler György és Somlyó György emlékezései] = Forrás, 27. évf. 10. sz. (1995. október) 63–70. p.

Alexa Károly: Füst Milán kisregényei = Kritika, 1978. 7. sz. 20–21. p.

Alexa Károly: Füst Milán kisregényei. In: A. K.: Quodlibet Bp. 2004. Kortárs Kiadó, 186–190. p.

Almási Miklós: A zongora. A lázadó. (A Pesti Színház, előadása.) = Kritika, 1982. 11. sz. 36. p.

Almási Miklós: Boldogtalanok (A Madách Színház Kamaraszínház a előadása) = Kritika, 1982. 5. sz. 23–24. p.

Almási Miklós: Infantilis szerelmeink krónikája (Catullus – A Katona József Színház előadása) = Népszabadság, 1987. március 14. 15. p.

Andrássy Antal: Margit kisasszony a Jászaiban. = Népszabadság, 2003. szeptember 16.

Angyalosi Gergely: Az Öröktüzek c. kötetről = Magyar Nemzet, 1984. április 8. 6. p.

Angyalosi Gergely: Füst Milán drámáiról = Kritika, 1980. 5. sz. 30–31. p.

Angyalosi Gergely: „Problematikus értékek”. Füst Milán: Szakadék és Jean-Paul Sartre: Az undor = Alföld, 1992. 7. sz. 48–53. p.; A. G.: A költő hét bordája Debrecen, 1996. Latin Betűk, 13–22. p.; Valeurs problématiques = Hung. Stud. 16. 2002. 89-96.

Angyalosi Gergely: „Változtatnod nem lehet” A lélek lehetőségei. (Líra és szubjektumelmélet összefüggései a század eleji Magyarországon) Bp. 1986. Akadémiai Kiadó, 123 p. [Irodalomtörténeti Füzetek 114.]

Angyalosi Gergely: Narrativitás és valószerűség. Füst Milán: A feleségem történe c. regényének egy értelmezési lehetőségéről. = Új Írás, 1985. 7. sz. 75–80.; A. G.: A költő hét bordája. Debrecen, 1996. Latin Betűk, 22–32. p.

Angyalosi Gergely: Objektív kórus-árnyjáték. (Füst Milán: Habok a köd alatt) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1991. 1. sz. 42–47. és: A. G.: A költő hét bordája. Debrecen, 1996. Latin Betűk, 182–193. p.

Antal Gábor: A Szellemek utcája c. kötetről = Művelt Nép, 1948. 8. sz. 6. p.

Antal Gábor: Margit kisasszony. (A Játékszín előadása) = Magyar Nemzet, 1986. február 27. 7. p.

Antal Gábor: Boldogtalanok (Füst Milán drámája a Madách KamaraSzínház,ban) = Esti Hírlap, 1963. április 9. 83. sz. 2. p.

Antal Gábor: Egy interjú története. – Az író beszél elveszett naplójáról. = Magyar Nemzet, 1945. július 18.

Antal Gábor: Emlékezés Füst Milánra. [Születésének 90. évfordulója alkalmából] = Magyar Nemzet, 1978. július 22. 4. p.

Antal Gábor: Füst Milán Napló-ja. = Magyar Nemzet, 1976. június 20. 13. p. és: A. G.: Üdvösség mára és holnapra. Bp., 1986. Szépirodalmi Kvk., 165–168. p.

Antal Gábor: Füst Milán: A Negyedik Henrik király = Ország–Világ,, 1964. szeptember 25. 29. p.; Nógrádi Népszabadság, 1964. november 15.

Antal Gábor: Füst Milán: Catullus = Ország–Világ, 1968. február 14. 7. sz. 23. p.

Antal Gábor: Máli néni. = Magyar Nemzet, 1984. október 31. 7. p.

Antal Gábor: Színházi levél. (Füst Milán: IV. Henrik király c. drámájáról) = Fejér Megyei Hírlap, 1964. november 15.

[Antal Gábor](antal) = Magyar Nemzet, 1969. december 14.

[Antal Gábor] A. G: Füst Milán beszél elveszett naplójáról = Magyar Nemzet, 1945. július 7. 54. sz. 4. p.; A. G.: Üdvösség mára és holnapra. Bp. 1986. Szépirodalmi Kiadó, 163–164. p.

Bajkay Éva: Az avantgárd után. Válogatás Füst Milán képzőművészeti gyűjteményéből = Új Művészet, 3. 1992. 8. sz. 39–42. p.

[Bálint Lajos](bl.): [A Nevetők-ről] = Világ, 1920. november 21. 275. sz. 6. p.

Bálint Péter: A Füst Milán-i „meseszövés” sajátosságai = Bárka, 7. évf. 1999. 1–2. sz. 89–95. p.

Bálint Péter: Átok és áldás: Füst Milán: A feleségem története = Alföld, 1985. 6. sz. 54–65. p.

Bálint Péter: Gyász és átok: Füst Milán: Advent = Alföld, 1989. 12. sz. 47–60. p.

Bán Anna: Nyílt levél Déry Tiborhoz = Kortárs, 1968. 9. sz.

Bánóczi László: [Az Advent-ről] = Független Szemle, 1923. 24. sz.

Bányai Gábor: Színházi esték (Catullus. A Studió K. előadása) = Népszava, 1983. december 21. 6. p.

Bányai János: Bonyolult örömök. Füst Milán költészetének felépítése = Híd, 1964. 398–411. p.

Bányai János: Füst Milán „versírása” Újvidék, 1973. 32 p. (Klny.: Az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa. Tanulmányok 6.)

Bányai János: Füst Milán költői szemlélete = Új Symposion, 1967. 28. sz. 2–5. p.

[Barabás Gyula]b.gy.: [Az Advent-ről] = Népszava, 1922. december 24. 293. sz. l0. p.

[Barabás Gyula]b.gy.: [Az aranytál-ról] = Népszava, 1921. december 17. 283. sz. 4–5. p.

Barabás Judit: A széthullás pátosza (Füst Milán: Megtagadott színművek, Radnóti Zsuzsa: A próféta színháza)

Barabás Tamás: Gyorsfénykép Füst Milánról = Béke és Szabadság, 1955. április 13.

Barabás Tibor: Füst Milán költészetéről. Szellemek utcája = Nagyvilág, 1948. március 15. [francia nyelvű szám] 6. p.; B. T: Irodalom, és haladás Bp. 1948. 57–61. p.; B. T.: A könyv hatalma Bp. 1961. 247–252. p.

Barabás Tibor: Füst Milán 1888–1967 = Népszabadság, 1967. július 27. 7. p.

Barabás Tibor: Füst Milán arcképéhez = Népszabadság, 1978. május 21. 13. p.

Barabás Tibor: Találkozás Füst Milánnal = Film Színház Muzsika, 1968. 29. sz. 20–21. p.; Budapester Rundschau, 1968. 31. sz. 7. p.

Bárdos László: A törvényerejű magánbeszéd. = Élet és Irodalom, 42. sz. (2002. október 18.) 33. p.

Barta András: Boldogtalanok (A Szolnoki Szigligeti Színház előadása) = Magyar Nemzet, 1978. március 11. 4. p.

Barta András [A Boldogtalanok-ról] = Magyar Nemzet, 1982. március 6. 11. p.

Barta András: A sanda bohóc. (A Vígszínház előadása) = Magyar Nemzet, 1981. március 29. 11. p.

Barta András: Artikulátlan üvöltés (Catullus. A Katona József színház előadása) = Magyar Nemzet, 1987. március 14. 8. p.

Barta Lajos: Levél egy magyar drámaíróhoz (A Boldogtalanok-ról) = Bécsi Magyar Újság, 1923. február 18. 41. sz. 7. p.; B. L.: Árnyak a hídon. Bp. 1970. Szépirodalmi Kvk. 110–112. p.

Batári Gyula: Füst Milán egyetemi előadásairól = Magyar Nemzet, 1988. szeptember 29. 4. p.

Beck András: Karinthy Gábor levelei Füst Milánhoz. = Holmi, 2004. 8. sz. 989–1000. p.

Bécs Ernő: Füst Milán = Tiszatáj, 1967. 894. p.

Bécsy Tamás: A boldogtalanság paroxizmusai [Füst Milán: Drámái és „Megtagadott” színművek és egyfelvonásosok c. kötetéről] = Holnap, (5.) 1994. 4–5. sz. 123–141. p.; Irodalomtörténet, 1995. 26. évf. 2–3. sz. 384–407. p.

Bécsy Tamás: Színházi előadások Budapesten [Füst Milán: A sanda bohóc. A Víg Színház előadása] = Jelenkor, 1981. 7–8. sz. 746–750. p.

Bécsy Tamás: A drámaszöveg, mint az alakok önértelmezése. (Füst Milán: Catullus) In: B. T.: Magyar drámákról - 1920-as, 1930-as évek. Bp.–Pécs, 2003. Dialóg Campus Kiadó, 127–136. p.

Béládi Miklós: [Összes versei-ről] = Népszabadság, 1969. július 17. 7. p.

Belia György: [Az Emlékezések és tanulmányok c. kötetről] = Irodalomtörténet, 1958. 1. sz. 181–183. p.

Belohorszky Pál: A semmi sámánja. Füst Milán kisregényeiről = Kortárs, 1978. 8. sz. 1283–1288. p.; B. P.: Égő rózsamáglya. Bp. 1987. Szépirodalmi Kvk., 331–343. p.

Bence György: [Látomás és indulat a művészetben] = Magyar Filozófiai Szemle, 1964. 1151–1156. p.

Benedek István Gábor: „Sokszorosan bizalmas” levéltár. Újszászy, Wallenberg, Füst Milán és a történelem = Népszabadság, 58. 2000. 42. 32. p.

Benedek István Gábor: Erzsi néni – Kiegészítés a Füst Milán galaxishoz (II.) = Élet és Irodalom, 29. sz. (1995. július 21) 5. p.

Benedek Marcell: Füst Milán Lear-fordítása = Irodalomtörténet, 1955. 4. sz. 493–495. p.; B. M.: Könyv és Színház,. Bp. 1963. 328–333. p.

Benyovszky Krisztián: Hajnaltájt. = Kalligram, 2000. 4. sz. 65–78. p.

Beregi [Tivadar] Théodore: Milán Füst et Louis Kassák = Sociéte des Poetes et Artists de France, Paris 1977. 49–52. p.

Berg, Peter: Zwei gute Zenter. Eifersucht. Ein neuer Name aus Ungarn: Milan Füst = Rundschau am Sonntag, (Köln) 1963. juni 23.

[Berkes Erzsébet]: A kételkedés óriása. Száz éve született Füst Milán = Magyar Nemzet, 1988. július 16. 8. p.

Berki Erzsébet [A Parrnasszurs felé] = Irodalmi Újság, 1962. április 1. 7. sz. 5. p.

Berki Erzsébet: Füst és Déry = Irodalmi Újság, 1968. 19. sz. 6. p. [Déry Tibor: Ítélet nincs c. könyvének Füst Milánról szóló fejezetéről]

Berki Erzsébet: Korai végrendelet = Irodalmi Újság, 1963. augusztus l. 15. sz. 3. p.

Berki Erzsébet: Párizsi beszélgetés Füst Milánnéval = Irodalmi Újság, 1968. március 1. 5. p.

(berkes) [Erzsébet]: A kételkedés óriása = Magyar Nemzet, 1988. július 16. 8. p.

Bernáth István: Köszöntő helyett (Füst Milán hetvenedik születésnapjára) = Kortárs, 1958. 8. sz. 219–221. p.

[Bessenyei György]B. Gy.: [Kisregények-ről] = Népszabadság, 1959. március 13. 61. sz. 8. p.

Bikácsy Gergely: Öngyötrők = Holmi, 1996. 6. sz. június 909–913. p.

Bikácsy Gergely: A keserűség könyve. (Füst Milán: Teljes napló I-II.) = Holmi, 2002. 6. sz. 779–797. p.

Bikácsy Gergely: Éneklő vakok (Füst Milán: A mester én vagyok) = Holmi, 1999. 8. sz. 1028-1032. p.

Bíró Zoltán: A Nyugat-mozgalom és a Nyugatosok”. In: B. Z.: Két nemzedék : a magyar irodalom két nagy nemzedéke a 20. században. Bp : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 61-111. p.

Boda J. Károly – Porkoláb Judit: A mű megközelítése néhány szempont szerint. (Füst Milán: A feleségem története) In: Stilisztika és gyakorlat [szerk. Szathmári István] Bp. 1998. Nemzeti Tankönyvkiadó, 233–241. p.

Bodnár György: A történelem mint metafora. (Füst Milán: Advent) In: B. Gy.: Jövő múlt időben. (tanulmányok, esszék, kritikák) Bp. 1998. Balassi Kiadó, 84–87. p.

Bodnár György: „Uram, ha ezt a képet megvehetném” – bevezetés a Válogatás Füst Milán gyűjteményéből c. kiállításhoz. [Füst Milán lakásában lévő festmények és rajzok kiállításának bevezetője] In: Ars Hungarica, 2001. 2. sz. 423–428. p.

Bogácsi Erzsébet: (A zongora. A lázadó. – A Pesti színház előadása) = Magyar Nemzet, 1982. szeptember 19. 6. p.

Bogácsi Erzsébet: (Negyedik Henrik király. A Várszínház előadása) = Magyar Nemzet, 1979. november 27. 4. p.

Bogáti Péter: [Az Őszi vadászat-ról] = Népszava, 1955. június 14. 138. sz. 4. p.

Bohuniczky Szefi: Az elfelejtett Centrál kávéház = Vigilia, 1959. 8. sz. 471–478. p.

Bóka László: [A feleségem történeté-ről] = Új Magyarország, 1947. január 25. 4. sz. l0. p.

Bóka László: [A Negyedik Henrik király-ról] = Nyugat, 1941. I. 171–172. p.; B. L.: Könyvek, gondok Bp. 1966. 109–112. p.

Bóka László: [A Szellemek utcája c. kötetről] = Új Magyarország, 1948. március 13. 11. sz. 7. p.

Bóka László: [A Negyedik Henrik király-ról] = Az Ország Útja, 1941. 7. sz. 256. p.

Bóka László = Az Ország Útja, 1941. 7. sz. 256. p.

Bóka László: Füst Milán tanítása. = Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben. [Előszó] Bp. 1963. Magvető Kiadó 17–25. p.; B. L.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 589–604. p.

Boltendal, R.: [A feleségem történeté-ről] = Friese Coureer, (Heerensveen) 1963. május 18.

Bondy, Francois: „…weil wir das Leben nicht sehr schatzen”. Eine Neuentdeckung: Milan Füst = Die Welt Literatur, 1962. szeptember 22.

Borbély Andor: [A Boldogtalanok-ról] = Magyarság, 1923. február 20.

Borbély László: [A feleségem történeté-ről] = Magyar Protestánsok Lapja, 1942. 48.

Bori Imre: Füst Milán = Híd, 1969. 5–28. p., 163–177. p., 289–306. p., 437–452. p., 515–527. p., 741–753. p., 844–850. p. [Pályakép]

Bori Imre: A prózaíró Füst Milán: A próza felé a drámán át In: Prózatörténeti tanulmányok. Újvidék 1993. Forum, 181–224. p.

Bori Imre: Az avantgarde apostolai. Füst Milán és Kassák Lajos (A magyar irodalmi avantgarde 3.) Újvidék 1971. Forum, 238. p. [Symposion Könyvek 27.]

Bori Imre: Füst Milán és a történelem = Literatura, 1984. 3. sz. 328–334. p.; B. I.: Prózatörténeti tanulmányok Újvidék 1993. Forum, 167–173. p.

Bori Imre: Füst Milán lírájáról. = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 49–57. p.

Bori Imre: Füst Milán: Szellemek utcája. In: B. I.: Szövegértelmezések Újvidék 1977. Forum, 89–97. p.

Bőgel József [A Catullus-ról] = Társadalmi Szemle, 1969. 10. sz. 96–98. p.

Bratmann Mihály: [A Zongora bemutatójáról; Egyetemi színpad: 1966. február] = Élet és Irodalom, 1970. 8. sz. 13. p.

Budai Katalin: Füst Milán rejtélyes múzsája = Beszélő, 1995. 23. sz. (június 8.) 44. p.

Büky László: „A szív idézete: líra.” A szív főnév használata Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. = Néprajz és Nyelvtudomány, 1982. 26. sz. 63–93. p.; Ladislao Deme… (Szerk.: Ferenczi Imre, Károly Sándor, Mikola Tibor) Szeged, 1982, 412 p. Acta Universitatis de Attila József nominatae. 205–236 p.

Büky László: „…hallgatag király: rejtélyes elmulás!” Füst Milán „halál”-ábrázolása. = Néprajz és Nyelvtudomány, 38. 1997. 29–38. p.

Büky László: A „lélek” főnév Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. = Magyar Nyelvőr 1984. 3. sz. 289–304. p.

Büky László: A fekete szó Füst Milán lírájában = Magyar Nyelvőr, 1977. 1. sz. 56–63. p.

Büky László: A fityfiring és más nyelvjárási elemek Füst Milán költői nyelvében = Magyar Nyelvőr, 1992. 4. sz. 405–408. p.

Büky László: A fut ige metafórás használatáról Füst Milán költői nyelvében = Néprajz és Nyelvtudomány, 1977. 21. sz. 107–116. p.

Büky László: A metafórát kifejező állapothatározók Füst Milán költői nyelvében = A magyar nyelv grammatikája: A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának előadásai (Szerk.: Imre Samu, Szathmári István, Szűts László) Bp. 1980. Akadémiai Kiadó, 792 p. 259–266. p.

Büky László: Egy szókép világa Füst Milán költői nyelvében [Egy hellenista arab költő búcsúverse] = Magyar Nyelvőr, 1981. 185–193. p.

Büky László: Füst Milán: Teljes Napló I–II. = Tiszatáj, 200. 7. sz. 90–97. p.

Büky László: Metaforikus hasonlatok (Füst Milán költői nyelvében) = Néprajz és Nyelvtudomány, 22–23. 1977–1978.; Szeged, 1979. 140–147. p. [Nyelvészeti dolgozatok 176.]

Büky László: Némely látomások nyelvi megvalósulásáról Füst Milán költői nyelvében = Magyar nyelvőr, 2. sz. (1995. április/június) 123–134. p.

Büky László: Színnevek használata Füst Milán költői nyelvében = Magyar Nyelvőr, 1979. 1. sz. 38–50. p.

Büky László: A sértődöttség dallamai. Füst-levelek a Fekete Sas Kiadótól. = Magyar Nemzet, 2003. január 25. 35. p.

Büky László: A sors nyelvi ábrázolása Ady Endre és Füst Milán lírájában. = Néprajz és nyelvtudomány, 40. 1999/2000. 29–36. p.

Büky László: Füst Milán Összegyűjtött levelei. = Tiszatáj, 2000. 3. sz. 102–109. p.

Büky László: Füst Milán: Teljes Napló I-II. = Tiszatáj, 2000. 7. sz. 90–98. p.

Chapsal, Madelaine [A feleségem történeté-ről] = L'Express, 1958. augusztus 21. 18. p.

Chavardés, Maurice [A feleségem történeté-ről] = France Observateur, 1958. október 2.; Les Lettres Nouvelles, 1958. november 27.; Le Monde, 1959. február 18. 8. p.

Czeizel Endre: Füst Milán betegségeinek története. = Mozgó Világ, 2001. 12. sz. 92–102. p.; In: Cz. E.: Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni? : Magyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Bp. 2001. GMR Reklámügynökség, 166–177. p.

Czimer József [Füst Milán drámáiról] = The New Hungarian Quarterly, 1969. 34. sz. 185–189. p.

Cs. Szabó László [A Válogatott versek c. kötetről] = A Toll, 1935. 77. sz. 32–33. p.

Cs. Szabó László: Az igazmondó tragikomédiája. Füst Milán emlékének = Magyar Műhely, 1967. november 15. 23–24. sz. 97–123. p.

Csáki Judit: (Negyedik Henrik király. A Miskolci Nemzeti Színház, előadása) = Kritika, 1985. 5. sz. 34. p.

Csányi Erzsébet: A beszédében élő regényhős In: Cs. E.: Szövegvilágok – A fikció fölénye; Újvidék 1992. 117–121. p.

Csányi László: Somlyó György könyve Füst Milánról = Dunatáj, 17. évf. 1994. 1. sz. (március), 74–76. p.

Császár Elemér [A Nevetők-ről] = Magyar Múzsa, 1919. 31.

Császár Elemér [A Nevetők-ről] = Magyar Múzsa, 1920. 179–181.

Császár Elemér [Az aranytál-ról] = Új Nemzedék, 1921. 273. sz.

Cselényi László: Füst Milán. In: Cs. L.: Sokágú síp: barangolás az újabb magyar irodalomban. Dunaszerdahely, 2001. Lilium Aurum, 33-34. p.

Csernus Ákos [A feleségem történeté-ről] = Arts, 1958. augusztus

Csernus Ákos: Füst Milán és a mítosz, amit megteremtett (Hetvenedik születésnapjára) = Irodalmi Újság, 1957. 5. sz. 2. p.

Csontos Erika: Üvegpohár-kisasszony démonai. (Füst Milán: A mester én vagyok) = Élet és Irodalom 1999. 4. sz. 16. p.

Dalos László: Füst Milán = Film Színház Muzsika, 1967. 31. sz. 7. p.

Dalos László: Két Füst Milán-apróság = Lyukasóra, 1993. 2. évf. 3. sz. (március) 23. p.

[Dalos László] D.L. [A Boldogtalanok-ról]= Film Színház Muzsika ,1963. 12. sz. 5. p.

Danyi Magdolna: Füst Milán két versének megközelítése In: D. M.: Tanulmányok. Újvidék, 1970, 161–170. p. [Hajó megy el; Messzi fény.]

Deák Tamás: Due corde. Füst Milán és Kassák Lajos halálára. = Utunk 1967. 31. sz. 10. p.; D. T.: Boldog verseny. Bukarest 1973. Kriterion, 181–183. p.

Decourcelle, Claudine [A feleségem történeté-ről]= La Revue de Paris, 1959. március 19.

Déry Tibor: Hogy szeretett volna élni, s nem értett hozzá! In: D. T.: Ítélet nincs Bp. 1969. Szépirodalmi Kvk., 167–219. p.

Déry Tibor: Portrait de Milán Füst = The Hungarian P.E.N., 1969. 1–18. p.

Dési Ábel = Magyar Szó, 1969. szeptember 28. (268. sz.) 14. p.

[Dévényi Iván] (D. I.): Füst Milán = Vigilia, 1967. 634. p.

Devecseri Gábor [A feleségem történeté-ről] = Nagyvilág, 1947. 3. sz. 6. p.

Devecseri Gábor [Összes versei-ről] = Népművelés,, 1958. 9. sz. 28. p.

Devecseri Gábor = The Hungarian P.E.N., 1970. 85–88. p.

Devecseri Gábor: Búcsú szerda éjszaka. Meghalt Füst Milán = Élet és Irodalom, 1967. 30. sz. 3. p.

Devecseri Gábor: Fenség és szenvedély. Füst Milán születésének 80. évfordulójára = Élet és Irodalom, 1968. 29. sz. 6.; D. G.: Lágymányosi istenek. Bp. 1967. Szépirodalmi Kvk., 182–195. p.

Dévényi Iván [A Negyedik Henrik király-ról] = Jelenkor, 1965. 167–168. p.

Dévényi Iván [Látomás és indulat a művészetben] = Jelenkor, 1963. 7. sz. 669–671. p.

Dévényi Iván = Életünk, 1970. 473–475. p.

Dévényi Iván: A hetvenéves Füst Milán = Vigilia, 1958. 8. sz. 491–495. p.

Dévényi Iván: Füst Milán és a képzőművészet = Művészet, 1967. 10. sz. 20. p.

Dévényi Iván: Füst Milán-levelek = Híd, 1969. 754–758. p.

Diener Péter: La langue universelle des arts. (Notes nocturnes sur Schelling – Odoevskij – Füst – Jankelevitch) Toulouse 1979, Univ. 259–266 p.

Divald István [Látomás és indulat a művészetben] = Vigilia, 1949. 7. sz. 492–494. p.

Doboss Gyula: Én nem kívánok többé... Füst Milán, a Tandori-parabola, Dsida, Berda. In: D. Gy.: A „Költészetregény” A modern magyar költészetet és önmagát értelmező Tandori-próza olvasása. Bp. 2003. Orpheusz Kiadó, 173–197. p.

Doromby Károly [A Boldogtalanok-ról] = Vigilia, 1963. 368–369. p.

Doromby Károly [A Catullus-ról] = Vigilia, 1968. 204–205. p.

E. Fehér Pál: Füst Milán születésnapjára = Népszava, 1963. július 17. 165. sz. 2. p.

Egri Viktor [A Negyedik Henrik király-ról] = Irodalmi Szemle, 1965. 59–63. p.

Egri Viktor: Búcsú Füst Milántól. = Irodalmi Szemle, 1967. 692–694. p.

Egri Viktor: Füst Milán = Irodalmi Szemle, 1967. 228–231. p.

[Elek Artúr] (e.a.) [A Negyedik Henrik király-ról] = Újság, 1941. augusztus 13. 10. p.

Elek Artúr – Fülep Lajos – Füst Milán levelezéséből [Közreadja: Benedek Mihály és Márványi Judit] = Kortárs, 1987. 10. sz. 93–120. p.

Eörsi István: Polóniusi tanácsok = Élet és Irodalom, 1967. 31. sz. 5. p. [Füst Milán egyetemi előadásairól.]

Erdős Jenő: Füst Milánról = Szép Szó, 1938. VII. 145–147. p.

Erki Edit: „Idegen vagyok én itt, idegen.” Széljegyzetek a Naplóhoz = Új Tükör, 1988. 29. sz. 16. p.

Erki Edit: A Napló vallomása. Füst Milán Budapestje = Budapest, 1988. 7. sz. 38–40. p.

Ewerwyn, Klaus Ewert [A feleségem történeté-ről] = Rhein Pos, (Düsseldorf) 1962. november 10.

F. G. = Tagebuch, (Wien) 1963. február (???)

Fábián László: Füst Milán a Dohány utcában. = Remény, 2005. 2. sz. 66–67. p.

Falus Róbert [Kostantin úrfi fiatalsága c. kötetről] = Népszabadság, 1958. július 2. 155. sz. 4. p.

[Falus Róbert] F. R. [Az Ez mind én voltam egykoron. Feljegyzések az út mentén c. kötetről] = Népszabadság, 1969. szeptember 12.

Faragó Vilmos = Élet és Irodalom, 1969. szeptember 6. 36. sz. 7. p.

[Faragó Vilmos] F. V.: Füst Milán köszöntése = Élet és Irodalom, 1963. július 13. 28. sz. 5. p.

Fehér István: A művészet arra való, hogy a szépségével boldoggá tegyen bennünket. Füst Milán születésének centenáriuma [Gelléri József riportja] = Köznevelés, 1988. 29. sz. 24–25. p.

Fehéri György: Das Selbstbildnis Milan Füsts = Berliner Beitr. Hung., 1987. 41–51. p.

Fehéri György: Feljegyzések Störr kapitányról = Magyartanítás,, 1983. 1. rész: 2. sz. 49–55. p., 2. rész: 3. sz. 115–121. p.

Féja Géza: Füst Milán kőtáblája = Új Írás, 1975. 12. sz. 87–91. p.; F. G.: Törzsek, hajtások. Bp. 1978. Szépirodalmi Kvk., 111–119. p.

Fényi András [Összes versei-ről] = Köznevelés, 1958. 19. sz. 465. p.

Fenyő István: Portré költészetünk társtalan klasszikusáról. = Napjaink, 1969. 11. sz. 11. p.; F. I.: Figyelő szemmel Bp. 1976. Szépirodalmi Kvk., 360–364. p.

Fenyő Miksa: Füst Milán és a Nyugat, = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 6–16. p.

Fenyő Miksa: Spiritus flat ubi vult = Irodalmi Újság, 1967. szeptember 15. 6–7. sz. [Füst Milán és Kassák Lajos portréja.]

Ferenczy Erika = Magyar Hírlap,, 1969. február 5.

Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség. Egy szabad vers zenéjéről = Magyar Nyelvőr, 1967. 4. sz. 420–448. p.

Forgách András: Milán a villamoson. Füst Milán: Teljes napló. = Jelenkor, 2001. 7–8. sz. 846–875. p.

Forgács Antal: Füst Milán = Független Szemle, 1935. 1. sz. 17. p.

Forgács Antal: Írók, akikről beszélnek = Könyves, 1934. május 1. sz. 8–9. p.

Frank László [A Parrnasszurs felé] = Könyvtáros, 1962. 364. p.

Fráter Zoltán: A napló Füstje = Élet és Irodalom, 1999. június 4.

Fráter Zoltán: Száz éve született Füst Milán = Kritika, 1988. 7. sz. 37–38. p.

Fráter Zoltán: Füstölgés. (Füst Milán összes versei) = Élet és Irodalom, 1998. 1. sz. 14. p.

Fühmann, Franz: Gedichte und Nachdichtungen Rostock, 1978, Hinstorff. 344. p. [Füst Milán, Hajnal Gábor, stb. verseinek fordításával]

Fülei-Szántó Endre: Emlékek Füst Milánról = Somogy, 1995. 23. évf. 2. sz. március/április, 104–106. p.

Füst Milán – Major Tamás – Gábor Miklós: On staging Shakespeare = The New Hungarian Quarterly, 1964. 13. sz. 61–75. p.

Füst Milán leveleiből. [vál., jegyzetek: Szilágyi Judit] = Új Forrás, 2002. 5. sz. 41–52. p.; 6. sz. 47–61. p.

Füst Milán ünneplése a svéd rádióban = Élet és Irodalom, 1965. 44. sz. 2. p.

Gábor István [A Catullus-ról] = Köznevelés, 1968. 193. p.

Gábor Miklós: Emlékezés Füst Milánra = Magyar Hírlap,, 1978. július 16. 8. p.

Gách Marianne: Az emlékek ideje. Füst Milán művekől, élményekről = Film Színház Muzsika, 1966. 42. sz. 9–10. p.

Gách Marianne: Beszélgetés Füst Milánnal a szépség boldogító erejéről = Film Színház Muzsika, 1963. 52. sz. 4. p. [A IV.Henrik felújítása.]

Gách Marianne: Füst Milánnal – a „munkapad” mellett = Irodalmi Újság, 1955. december 10. 50. sz. 2. p.

Gáli Judit: Szellemes szelllemi páholy (A Füst Milánról elnevezett értelmiségi kör célja és ülései) = Új Élet, 2001. 4. 02. 15. 7. p.

Galsai Pongrác [Kostantin úrfi fiatalsága c. kötetről] = Esti Hírlap,, 1958. július 4. 155. sz.

Galsai Pongrác: Füst Milán tanár úr = Új Írás, 1968. 6. sz. 93–96. p.; G. P.: A besurranó szerkesztő. Bp. 1976. Szépirodalmi Kvk., 128–141. p.

[Gara László] G. L. [A feleségem történeté-ről] = Irodalmi Újság, 1959. 8. sz. 6. p.

Garda Sándor [A Boldogtalanok-ról] = Szocializmus, 1923. 190–192. p.

Gáspár Zoltán [A feleségem történeté-ről] = Az Ország Útja, 1943. 2. sz.

Gauthier, Jean-Louis [A feleségem történeté-ről] = Le Progrés, 1958. október 28.

Geléotti, Maurice: La vie littéraire en Hongrie. Milán Füst = L’ Europe Central, 1933. június 17.

Gellért Oszkár: Levelezésem Kortárs,aimmal. Bp. 1955. Művelt Nép Kiadó, 56–62. p.

Gera György: L'univers poetique de Milán Füst = Le Monde, 1969. november 22.

Gera György: Sziszüphosz és a bohóc = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 25–27. p. [Füst Milán alkotói személyiségéről.]

Gerold László [Drámák-ról] = Új Symposion, 1966. 18. sz. 20–21. p.

Görey Gábor [Összes versei-ről] = Népszava, 1958. november 15. 27. sz. 2. p.

Grandpré, Pierre de [A feleségem történeté-ről] = Le Devoir, (Montreal) 1959. október 24.

Gróh Gáspár: Megvetem az írókat = Múzsák, 1988. 2. sz. 30–31. p.

Guillevic, Nicolas: Sur Milán Füst = Arion, 1968. 2. sz. 151–152. p.

Guyaux, Jacques [A feleségem történeté-ről] = Journal de Charleroi, 1959. február 13.

Gyárfás Imre: Két életmű teljessé vált… Füst Milán és Áprily Lajos búcsúztatója. = Napjaink 1967. 9. sz. 7. p.

Gyárfás Miklós [A Negyedik Henrik király-ról] = Népszabadság, 1964. november 24. 275. sz. 8. p.

Gyárfás Miklós [A Szellemek utcája c. kötetről] = Haladás, 1948. 11. sz.

Gyergyai Albert: [Bev.] Füst Milán: L’histoire de ma femme. Paris 1958. Gallimard, 9–25. p.

Gyergyai Albert: Füst Milán = Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. Bp. 1984. Szépirodalmi Kvk., 317–334. p.

Gyergyai Albert: Magyar költő franciául = Nagyvilág, 1972. 6. sz. 924–925. p.

Gyertyán Ervin: Alkalom a vitára [Látomás és indulat a művészetben] = Élet és Irodalom, 1964. január 4. 1. sz. 4. p.

Györe Imre: Boldogtalanok [A Madách Színház, KamaraSzínház,a előadása] = Magyar Nemzet, 1963. április 21.

György Péter: Az eltévedt bohóc = Színház, 1981. 5. sz. 12–15. p. [Füst Milán: A sanda bohóc. A Víg Színház előadása]

Hajdú Ráfis Gábor: Gyilkos áldozatok [Boldogtalanok. A Madách Színház, KamaraSzínház,a előadása.] = Népszabadság, 1978. február 24.

Halász Gábor: Új verseskönyvekről = Nyugat, 1935. I. 316–326. p.; H. G. válogatott írásai. Bp., 1959. 224–239. p.; H. G.: Tiltakozó nemzedék. Bp., 1981. Magvető Kiadó 744–757. p.

Haldimann, Eva: Milan Füst = Neue Zürcher Zeitung, 1967. november 12.

Hanák Tibor: Füst – mítosz – Valóság, = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 58–69. p. [Füst Milán esztétikájáról]

[Haraszthy Lajos](H-y)[A Boldogtalanok-ról] = Szózat, 1923. február 20. 40. sz. 8. p.

Harkai Vass Éva: Füst Milán és Kanada – Levél Kanadából = In: H. V. É.: Ezredvégi megálló – Műhelytanulmányok, kritikák; Újvidék 1998. Forum, Könyvkiadó, 19–21. p.

Harkai Vass Éva: Parnasszus és művészmagány. In: H. V. É.: A művészregény a 20. századi magyar irodalomban. Újvidék, 2001. Forum, 169–174. p.

Harmath Artemisz: Feleségem, a Fikció. (Füst Milán: A feleségem története.) = Alföld, 2004. 2. sz. 81–94. p.

Hárs László [A Szellemek utcája c. kötetről] = Kortárs, 1948. 17. sz. 514–515. p.

Határ Győző: [Az Ez mind én voltam egykoron. Feljegyzések az út mentén c. kötetről] = Irodalmi Újság, 1958. február 15. 8. p.

Határ Győző: Kései sirató = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 17–20. p.

Határ Győző: Költészetnek kőrisfája = Irodalmi Újság, 1959. 6. sz. 5. p.

Hatházi András: Füst Milán? Catullus? A feleségem története? = Látó, 1992. 8. sz. 89–91. p.

Haukland, Andreas: Ungarns Lyrik = Nationen, 1928. augusztus 18. [Füst Milán, Ady Endre]

Hegedűs Géza: Füst Milán magasztos bánata = Múzsák, 1977. 2. sz. 18–19. p.

Hegedűs Géza: Jegyzet az egyik adósságról = Élet és Irodalom, 1967. 31. sz. 5. p.

Hegyi Béla: Milán bácsi, az orákulum = Élet és Irodalom, 1986. 38. sz. 10. p.

Héra Zoltán [Az Emlékezések és tanulmányok c. kötetről] = Népszabadság, 1957. február 10. 35. sz. 11. p.

Héra Zoltán = Népszabadság, 1969. szeptember 14.

Héra Zoltán: Füst Milán Naplója = Népszabadság, 1976. május 30. 9. p.

Héra Zoltán: Látomás és értelem.ó = Népszabadság, 1963. április 26. 96. sz. 9. p.; H. Z.: Irodalmi tudósítások. Bp. 1965. Szépirodalmi Kvk., 188–194. p.

Hermann István [A Parrnasszurs felé és az Öröktüzek c. kötetekről] = Élet és Irodalom, 1961. december 9. 49. sz. 7. p.

Hermann István: A korai magyar egzisztencializmus és a Boldogtalanok = Kortárs, l963. 12. sz. 1912–1913. p.

Hermann István: A magatartás középpontbaállítása [A Negyedik Henrik király-ról] = Új Írás, 1965. 223–231. p.

Hermann István: Az avantgard múzsa. Füst Milán In: H. I.: Szent Iván éjjelén. Bp. 1969. 237–254. p.

Hidvégi Jenő: A tudós és költő. = Orvosi Hetilap, 1994. 20. sz. 1091–1092. p.

Hock Bea: Különös kegyetlenséggel kigondolt helyzetek. (Füst Milán összes drámái.) = Élet és Irodalom, 1997. 15. sz. 15. p.

Hornyik Miklós: „A művészet mindenkor életigenlő…” = Magyar Szó, 1967. július 2. 13. p.

Horváth Márton: Füst Milán és a Napló = Kritika, 1976. 9. sz. 18–20. p.

Horváth T. Zoltán [A sanda bohóc. Goldnágel Efraim csodálatos kalandjai és az Emlékezések és tanulmányok c. kötetekről] = Kortárs, 1957. 1. sz. 149–152. p.

Ijjas Antal [A Boldogtalanok-ról] = Új Ember, 1963. április 28. 3. p.

Illés Ilona: Magyar írók levelezése Stefan J. Kleinnel = P.I.M. Évkönyv 8. Bp. 1969/1970. 79–93. p. [Füst Milán levelei. 1939–1948.]

Illés Klára: Füst Milán drámái = Színház,tudományi Szemle, 1979. 4. sz. 33–79. p.

Illés Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Füst Milán haragra gerjed = Kortárs, 1979. 6. sz. 927–930. p.

Ittzés Nóra: „Én prófétáktól származom” – Biblikus hatások Füst Milán: A Magyarokhoz c. versének költői nyelvében = Diakónia, 1990. 2. sz. 10–14. p.

Juhász Erzsébet: A Füst Milán-i nevetés = Iskolakultúra, 1993. 1. sz. 44–48. p.

Juhász Erzsébet: Kettősségeinkről. (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány – Füst Milán: Nevetők.) In: J. E.: Állomáskeresésben. Pécs, 1994. Jelenkor Kiadó, 139-142. p.

Juhász Erzsébet: Ördögi kör (A feleségem története) In: J. E.: Állomáskeresésben. Pécs, 1994. Jelenkor Kiadó, 146-149. p.

Juhász Erzsébet: Forró keserűség. (IV. Henrik király) In: J. E.: Állomáskeresésben. Pécs, 1994. Jelenkor Kiadó, 150-153. p.

Juhász Levente: Füst Milán: Nevetők. In: [Szerk: Kovács Kristóf András, Szabolcsi Miklós] Füst Milán–dialógusok. Bp., 2000, Anonymus Kiadó, 143–171. p.

K. A. [A Nevetők-ről] = Huszadik Század, 1919. 116–117. p.

Käfer István: Füst Milán – szlovákul = Élet és Irodalom, 1982. 7. sz. 6. p.

[K. Havas Géza] (h. g.)[A feleségem történeté-ről] = Népszava, 1942. május 31. 121. sz. 14. p.

[K. Havas Géza] Szalai Gábor [A feleségem történeté-ről] = Újság, 1942. június 28. 19. p.

[K. Havas Géza](Kanizsai) [Az Amine emlékezeté-ről] = Népszava, 1940. június 13. 131. sz. 4. p.

K. Havas Géza [A Negyedik Henrik király-ról] = Népszava, 1941. január l2. 9. sz. 10. p.

K. Havas Géza: Új magyar líra. In: K. H. G.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1940. Szociáldemokrata Párt

Kabdebó Lóránt: A Füst Milán-modell tanulságai = Tiszatáj, 1970. 3. sz. 256–264. p.; K. L.: Versek között. Bp. 1980. Magvető Kiadó, 179–200. p.

Kabdebó Lóránt: Holdözön = Literátor, 1994. 4. sz. 28. p., 30–32. p., 34–35. p.

Kabdebó Lóránt: Kísérletbe rejtett modell (Füst Milán világáról) In: K. L.: Vers és próza a modernség második hullámában Bp. 1997. Argumentum Kiadó, 195–205. p.

Kádár Erzsébet: [A feleségem történeté-ről] = Magyar Csillag, 1942. 8. 111–113. p.; K. E.: Ritka madár Bp. 1993. Nyilvánosság Klub–Századvég Kiadó

Kardos László: [Az Ez mind én voltam egykoron. Feljegyzések az út mentén c. kötetről] = Magyar Nemzet, 1957. október 18. 35. sz. 7. p.; K. L.: Vázlatok, esszék, kritikák Bp. 1959. 331–333. p.

Kardos László: A hetvenéves költő = Élet és Irodalom, 1958. július 18. (29. sz.) 7. p.; K. L.: Vázlatok, esszék, kritikák Bp. 1959. 333–336. p.

Karinthy Frigyes: [A Boldogtalanok-ról] = Nyugat, 1923. I. 306–307. p.; K. F.: Miniatűrök Bp. 1966. Gondolat Kiadó, 150–152. p.

Karinthy Frigyes: Füst Milán = Nyugat, 1911. II. 63–65. p.; K. F.: Írások írókról Békéscsaba 1914. 61–66. p.; K. F.: Miniatűrök Bp. 1966. Gondolat Kiadó, 89–93. p.

Kárpáti Péter: A Füst Milán-dráma = Holmi, 1994. 6. évf. 3. sz. 454–461. p.

Kartal Zsuzsa: [Az Advent-ről] = Magyar Nemzet, 1976. augusztus 29. 13. p.

Kartal Zsuzsa: Füst Milán költői elmélete és gyakorlata = Irodalomtörténeti Közlemények, 1974. 6. sz. 708–721. p.

(kartal) [Zsuzsa]: [Összes versek-ről] = Magyar Nemzet, 1972. augusztus 13. 13. p.

Kassák Lajos: Füst Milán = Nyugat, 1927. II. 279–284. p.; [Bővített változat:] K. L.: Csavargók, alkotók. Bp. 1975. Magvető Kiadó, 235–244. p.

Katkó István: Füst Milán. In: K. I.: Tabló babérlevelekből. Bp. 1999. Hét Krajcár Kiadó, 57-59. p.

Katona Jenő: [Az Emlékezések és tanulmányok c. kötetről] = Könyvtáros, 1969. 48–50. p.

Kárpáti Péter: A Füst Milán-dráma. = Holmi, 1994. 3. sz. 454-461. p.

Kenyeres Zoltán: [Az Ez mind én voltam egykoron. Feljegyzések az út mentén c. kötetről] = Könyvtáros, 1957. 563–564. p.; Könyvbarát, 1957. 7. sz. 35–36. p.

Keresztury Dezső: [A Negyedik Henrik király-ról] = The New Hungarian Quarterly, 1965. 18. sz. 184–187. p.

Keszi Imre: Füst Milán költészete = Csillag, 1948. 6. sz. 57–60. p.; K. I.: A sziget ostroma Bp. [1948.] 142–149. p.

Keszthelyi György: Szemlélet és formálás összefüggése Füst Milán epikájában = A Szegedi TKF Tudományos Közleményei, 1974. 2. rész 249–265. p.

Kis Pintér Imre: Füst Milán In: K. P. I.: Helyzetjelentés. [Tanulmányok, kritikák] Bp. 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó, 331–371. p.

Kis Pintér Imre: A Füst-életmű viszontagságai = Irodalomtörténeti Közlemények, 1982. 1. sz. 15–28. p.

Kis Pintér Imre: A morális és az esztétikai választás. Részlet egy Füst Milán könyből = Kortárs, 1981. 1. sz. 130–138. p.

Kis Pintér Imre: Az öregség: a semmi jelképe. Részlet egy Füst Milán könyvből = Alföld, 1981. 7. sz. 58–65. p.

Kis Pintér Imre: Füst Milán In: 99 híres magyar vers és értelmezése. Bp. 1994. Móra Ferenc Könyvkiadó, 401–402. p.

Kis Pintér Imre: Füst Milán gondolatai (A posztumusz naplóról) In: K. P. I.: helyzetjelentés. Bp. 1979. Szépirodalmi Kvk., 321–330. p.

Kis Pintér Imre: Füst Milán szellemi kalandregénye. [A Napló-ról] = Élet és Irodalom, 1976. 26. sz. 11. p.

Kis Pintér Imre: Füst Milán: A feleségem története. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1973. 5. sz. 529–545. p.; In: Valóság, és varázslat: Tanulmányok századunk magyar prózairodalmáról [Szerk.: Kabdebó Lóránt] Bp. 1979. Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve, 189–204. p.

Kis Pintér Imre: Isten – Eszme – Önarckép. Részlet egy Füst Milán könyvből = Új Írás, 1981. 5. sz. 91–100. p.

Kis Pintér Imre: Önarckép. In: 99 híres magyar vers és értelmezése. Bp. 1994. Móra Ferenc Könyvkiadó, 403–407. p.

Kis Pintér Imre: Szenvedély és rezignáció. Füst Milán prózaírása 1945 után = Jelenkor, 1984. 4. sz. 361–367. p.

Kis Pintér Imre: Tárgyszavak Füst Milán verseihez = Tiszatáj, 1978. 7. sz. 79–89. p.

Kiss Dénes: „Micsoda régi látományok.” A száz éve született Füst Milán emlékének = Népszava, 1988. 170. sz. 6. p.

Kiss Tamás: Hűség az alkotáshoz [Az Emlékezések és tanulmányok c. kötetről] = Alföld, 1987. 7. sz. 79–82. p.

Kloss Andor: Füst Milán naplója = Életünk, 1977. 2. sz. 179–181. p.

Kocsis Rózsa: Füst Milán pszichológiai drámái In: K. R.: Igen és nem. A magyar avantgarde színjáték története Bp. 1973. Magvető Kiadó, 113–125. p.

Kolnai Aurél: [Az Advent-ről] = Tűz, 1922. november 26.–december 31. 14. p.

Kolnai Aurél: [Az aranytál-ról] = Tűz, 1922. április 1–május 1. 144–146. p.

Kolnai Aurél: „Rokonságunk nem világnézeti…, hanem struktúrai.” Kornai Aurél levelei Füst Milánnak [Közread., bev. és jegyz. ell.: Petrányi Ilona] = Világosság, 1997. 38. évf. 5–6. sz. 124–140. p.

Kolnai Aurél: Über das Mystische = Imago, 192l. 1. sz.

K. T.: Füst Milán mozaikportré. [A semmi hőse c. TV-filmről] = Kritika, 1984. 11. sz. 38–39. p.

Koltai Tamás: Boldogulók. (A Boldogtalanok a Nemzeti Színházban) = Élet és Irodalom, 2005. 47. sz.

Koltai Tamás: [A Zongora bemutatójáról; Egyetemi Színpad: 1966. február] = Népszabadság, 1970. április 7.

Koltai Tamás: [Negyedik Henrik király. A Várszínház előadása] = Kritika, 1980 1. sz. 34–35. p.

Koltai Tamás: Egy vendégáték tanulságai. [Catullus. A Katona József színház vendégjátéka a párizsi Odeon színházban] = Kritika, 1988. 7. sz. 25–26. p.

Koltai Tamás: Nem szabad a legjobbat akarni. [Az Ávák előadása a Radnóti Színház,ban] = Élet és Irodalom, 1991. 15. sz. 13. p.

Koltai Tamás: Odi et amo. [Catullus. A Katona József színház előadása] = Élet és Irodalom, 1987. 12. sz. 12. p.

Koltai Tamás: Rendőri hír. [Boldogtalanok. A Madách színház Kamarazínház a előadása] = Élet és Irodalom, 1989. 18. sz. 13. p.

Koltai Tamás: Tótágas a tótágas kedvéért = Népszabadság, 1981. március 20. 7. p.

Koltai Tamás: Újabb mese az írógépról = Élet és Irodalom, 1986. 8. sz. 12. p.

Koltai Tamás: Úton, útfélen. (A Boldogtalanok a marosvásárhelyi Nemzeti Színházban) = Élet és Irodalom, 2004. 40. sz.

Komlós Aladár: [A Boldogtalanok-ról] = Bécsi Magyar Újság, 1923. június 10. 134. sz.6–7. p.

Komlós Aladár: [Az elmúlás kórusa c. kötetről] = Bécsi Magyar Újság, 1922. augusztus 6. 183. sz. l0. p.

Komlós Aladár: A Valóság gyűlölői In: K. A.: Az új magyar líra Bp. 1928. 169–181. p.

Komlós Aladár: Füst Milán versei In: K. A.: Vereckétől Dévényig. Bp. 1972. Szépirodalmi Kiadó, 263–266. p.

Komlós Aladár: Levelezésemből. = Új Írás, 1970. 3. sz. 74–91. p. [Füst Milán levelei is]

[Komlós Aladár] K. A.: [Az Advent-ről] = Bécsi Magyar Újság, 1922. november 10. 6. p.

Konrád György: A féltékenység regénye [Előszó Füst Milán: A feleségem története című regényének New York-i kiadása elé 1987.] In: K. Gy.: Az újjászületés melankóliája [Esszék] Bp. 1991. 36–41. p.

Koppány Zsolt: Boldogtalanok? In: K. Zs.: A gondolat birodalma Bp. 1994. JEL Kiadó,. 144–145. p.

Kósa János: A hatvanéves Füst Milán = Puszták Népe, 1948. 2. sz. 146–148. p.

Kosztolányi Dezső: [A Boldogtalanok-ról] = Pesti Hírlap,, 1923. február 25.

Kosztolányi Dezső: [A Változtatnod nem lehet c. kötetről] = Világ, 1914. április 19.; K.D.: Írók, festők, tudósok 2.köt. Bp. 1958. 5–7. p.; K. D.: Egy ég alatt Bp. 1977. Szépirodalmi Kvk., 474–489. p.

Kosztolányi Dezső: Füst Milán = Nyugat, 1922. I. 399–403. p.; K. D.: Írók, festők, tudósok 2. köt. Bp., 1958, 8–17. p.

Kosztolányi Dezső: Füst Milán = Nyugat, l934. I. 355–357. p.; In: K. D.: Írók, festők, tudósok 2. köt. Bp. 1958. 18–22. p.

Kovács Dezső: A zongora. [Az egri Gárdonyi Géza Színház, előadása.] = Kritika, 1989. 5. sz. 38–39. p.

Kovács Dezső: Catullus. [A Katona József Színház, előadása.] = Kritika, 1987. 6. sz. 37–38. p.

Kovácsy Tibor: „Toszata legyen a szónak” Füst Milán összegyűjtött levelei. = Magyar Narancs, 2002. december 09. 68–69 p.

[Kozocsa Sándor] K. S.: [A Válogatott versek c. kötetről] = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1935. 205. p.

[Körössényi Vilmos] (k.v.): [A Szellemek utcája c. kötetről] = Színház, 1948. 12. sz.

Kraus, Naftali: Füst Milán – Izraelből nézve. = Remény, 2001. 1. sz. 97. p.

Kraus, Wolfgang: [A feleségem történeté-ről] = Die Presse, (Wien) 1962. szeptember 22.; Darmatsädter Echo, 1962. február 29.; National Zeitung, (Basel) 1962. november 10.; Kölner Stadtanzeiger, 1963. január 12.

Kun András: Egy megszállott szkeptikus költő különös lírai Tanúságtétele. Füst Milán lírájának első nagy hullámáról = Alföld, 1988. 7. sz. 48–54. p.

[Kunszery Gyula] K. Gy.: [A feleségem történeté-ről] = Magyar Nemzet, 1946. december 1. 271. sz. 10. p.

„L’Histoire de ma femme” un chef-d’oeuvre du grand écrivain hongrois M. Fust. = La Presse, Montreal, 1959. juillet 17.

László Anna: [Kostantin úrfi fiatalsága c. kötetről] = Élet és Irodalom, 1958. július 4. 27. sz. 10. p.

Lator László: Áttetsző, tengerzöld. (Füst Milán: Nyilas-hava) = Mozgó Világ, 1995. 3. sz. 109–112. p.; In: L. L.: Kakasfej vagy filozófia - mire való a vers? Bp. 2000. Európa Kiadó, 7–14. p.

Lator László: Füst Milán franciául = Élet és Irodalom, 1972. 3. sz. 6. p.

Lator László: Ködös evidencia. Füst Milán: Tél = Mozgó Világ, 1992. 10. sz. 113–116. p.

Lator László: Mint Eliot vagy Füst Milán [Az Arsenio című versről] = Mozgó Világ, 1995. 4. sz. 105–108. p.

Lator László: Nyilas-hava. In: Száz nagyon fontos vers. Bp. 1995. Lord Könyvkiadó, 286–290. p.

Lénárd Frigyes: [A Boldogtalanok-ról] = Fáklya, 1925. 2. sz. 63. p.

Lengyel Balázs: A költők költője = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 34–48. p.; L. B.: Hagyomány és kísérlet. Bp., 1972, Magvető Kiadó, 25–45. p.; In: L. B.: Közelképek Bp. 1979. 104–124. p.; In: L. B.: Zöld és arany. Bp. 1988. 135–152. p.

Lengyel Balázs: Füst, Kassák [Haláluk 5. évfordulóján] = Élet és Irodalom, 1972. 30. sz. 6–7. p.; In: L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977. Magvető Kiadó, 41–46. p.; In: L. B.: Közelképek Bp. 1979. 459–462. p.

Lengyel Béla: Füst Milán és Karinthy Frigyes a Tanácsköztársaságban = Kritika, 1975. 3. sz. 10. p.

Lesznai Anna: Sz. Kaszab Ilona versei. Füst Milán átdolgozásában = Nyugat, 1935. I. 156–157. p.

Lesznai Anna: Társszerzőség a lírában = Nyugat, 1935. I. 142–143. p.

Létay Vera: [A Catullus-ról] = Élet és Irodalom, 1968. 6. sz. 9. p.

Lichtmann Tamás: A történelmi szorongás regénye. Füst Milán: Advent = Évkönyv, (Országos Rabbiképző Intézet 1985.) 1991. 333–334. p.

Ligethy Béla: [A Boldogtalanok-ról] = Ország–Világ, 1923. február 25. 106. p.

[Lőrincz Mária] Laurentis: [A Véletlen találkozások c. kötetről] = Magyar Nemzet, 1948. december 19. 293. sz. 4. p.

Lukácsy András: [A Napló-ról] = Magyar Hírlap, 1976. május 30 10. p.

Lukácsy András: A feleségem története. In: 66 híres magyar regény. Bp. 1991. Móra Ferenc Könyvkiadó, 301–308. p.

Lukácsy András: Füst Milán. In: L. A.: Látogatóban.Kortárs magyar írók vallomásai. [szerk.: Erki Edit] Bp, 1968. Gondolat Kiadó, 30–37. p.

Lukácsy András: [Kostantin úrfi fiatalsága c. kötetről] = Magyar Ifjúság, 1958. október 18.

Lukácsy András: Negyedik Henrik király [A Vár Színház előadása] = Magyar Hírlap, 1979. november 23. 6. p.

Lukácsy András: A mű maradandósága [A Boldogtalanok-ról] = Élet és Irodalom, 1963. április 13. 15. sz. 8. p.

Lukácsy András: Csupa kínos helyzet [Az Ávák előadása a Veszprémi Petőfi Színház, vendégjátékában] = Magyar Hírlap, 1984. június 21. 11 p.

Lukácsy András: Füst Milán megszenvedett magánya = Magyar Hírlap, 1988. július 16. 6. p.

Lukácsy András: Füst Milán színészei [Máli néni. A Játékszín előadása] = Magyar Hírlap, 1984. november 13. 6. p.

Lukácsy András: Füst Milán, a szexuálpszichológus = Magyar Hírlap, Melléklet 1986. június 28. 7. p.

Lukácsy András: Két történet róla = Élet és Irodalom, 1967. 31. sz. 6. p.

Lukácsy András: Látogatás Füst Milánnál = Élet és Irodalom, 1964. március 28. 13. sz. 12. p.; Látogatóban: Kortárs, magyar írók vallomásai [Szerk: Erki Edit] Bp. 1968. Gondolat, [folyóirat] l968. 30–37. p.

Lukácsy András: Magyar Színházi fesztivál a Szovjetunióban. Füst Milán Jerevánban = Magyar Hírlap, 1979. május 31. 6. p.

Lukácsy András: Marionett-musical egy Füst Milán-kisregényből = Magyar Hírlap, 1981. március 28. 6. p.

Lukácsy András: Portré a lefényképezhetetlenről = Magyar Hírlap, 1984. október 10. 6. p.

Magyar írók külföldön. Füst Milán és Szabó Magda = Nagyvilág, 1962. 463. p.

Marafkó László: Irodalmi séták. Lakások és látomások = Magyar Nemzet, 1985. július 11. 7. p.

Margittay Gábor: 73. Ünnepi könyvhét. (Füst Milán Összegyűjtött levelei.) = Magyar Nemzet, 2002. jún. 6. Melléklet 1–8. p.

Maróti Andor: [Az Ez mind én voltam egykoron. Feljegyzések az út mentén c. kötetről] = Népművelés, 1958. 3. sz. 28. p.

Maróti Andor: [Kostantin úrfi fiatalsága c. kötetről] = Népművelés, 1958. 11. sz. 29. p.

Maróti Lajos: [Látomás és indulat a művészetben] = A Könyv, 1963. 7. sz. 26. p.

Márton László: A boldogtalanság drámái = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 81–87. p.

Márton László: Elég szomorú játék [Az Árvák előadása a Radnóti Színház,ban] = Színház, 1991. 7. sz. 5–6. p.

Mátrai-Betegh Béla: [A Catullus-ról] = Magyar Nemzet, 1968. február 11.

Menyhért: [A Catullus-ról] = Pesti Napló, 1927. november 17.

Mesterházi Gábor: Füst Milán: Amine emlékezete = Irodalomtörténet, 1996. 27. évf. 1–2. sz. 246–251. p.

Mesterházy Gábor: Tények a hínárban. = Élet és Irodalom, 2003. 45. sz. (november 7.) 24. p.

Mész Éva: Látomás és indulat. Füst Milán két drámájáról [Boldogtalanok és IV.Henrik király] = Magyartanítás, 1988. 1. sz. 1–19. p.

Mészáros Tamás: Kíméletlen szánandók [Boldogtalanok. A Madách Színház, KamaraSzínház,a előadása] = Magyar Hírlap, 1978. február 26. 9. p.

Mészáros Tamás: Milyen ember vagy te? [Boldogtalanok. A Katona József Színház, előadása] = Magyar Hírlap, 1982. február 27. 9. p.

Mészáros Tamás: Mindenkinek van egy álma. A zongora. A lázadó. – A Pesti Színház, előadása = Magyar Hírlap, 1982. szeptember 18. 7. p.

Mészáros Tamás: Te is gyenge vagy? [Catullus. A Katona József Színház előadása] = Magyar Hírlap, 1987. március 28. 6. p.

Mezei András: Költők költője. = Élet és Irodalom, 1969. május 17. 20. sz. 7. p.

Mezei András: Emlékezetes találkozások = Élet és Irodalom, 1972. 6. sz. 11. p.

Mező Ferenc: Hábi-Szádi, a szexdoktor = Új Írás, 1986. 10. sz. 124–126. p.

Mikola Gyöngyi: Füst Milán: Ez mind én voltam egykor. = Élet és Irodalom (Ex Libris), 2002. 6. sz. febr. 8. 23. p.

Milán Füst = Bücher aus Ungarn, 1965. 3. sz. 8. p.

Milán Füst = Livres de Hongrie, 1965. 3. sz. 8. p.

Molnár Gábor Tamás: Bensővé tétel és kifejezés Füst Milán költészetében. In: Identitás és kulturális idegenség [Szerk.: Bednanics Gábor, Kékesi Zoltán, Kulcsár Szabó Ernő] Bp. 2003. Osiris Kiadó, 216–224. p.

[Molnár Gál Péter] M. G. P. [A Catullus-ról] = Népszabadság, 1968. február 13. 7. p.

Móricz Zsigmond: Halvány fénykéve = Nyugat, 1922. 133–135. p.; In: M. Zs.: Irodalomról, művészetről 1 .köt. Bp. 1959. 398. p.

Mounin, Georges: Füst Milán szövegközelben. A költő francia nyelvű verseskötetének bevezetője [Füst Milán: Choix de poemes; ford. Bárdos László] = Nagyvilág, 1988. 7. sz. 1057–1059. p.

Munkácsy Magdolna: Füst Milán. In: M. M.: Húsz év Bp. 1965. Magvető Kiadó, 2. köt. 111–214. p.

Murányi-Kovács Endre: Búcsú Füst Milántól. = Magyarország, 1967. 32. sz. 21. p.

N. Sándor László: [A Zongora bemutatójáról; Egyetemi Színpad] = Magyar Hírlap, 1970. február 11.

Nadányi Gertrúd: Miért nem kerül színre Füst Milán drámája, a Boldogtalanok = Színház, és Mozi, 1956. 35. sz. 12. p.

Nádra Valéria: (Hagya)tékozlás – Füst Milán hagyatékáról = Élet és Irodalom, 1995. december 9. 5. p.

Nádra Valéria: A megtagadott visszafogadása = Színház, 1995. 8–9. sz. augusztus–szeptember 57–61. p.

Nádra Valéria: Füst Milán önéletrajzi jegyzetei = Kritika, 1977. 5. sz. 5. p.

Nagy Pál: Az Advent körül = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 70–78. p.

Nagy Péter: A sanda bohóc [A Víg Színház előadása] = Kritika, 1981. 5. sz. 32–33. p.

Nagy Péter: Máli néni [A Játékszín előadása] = Kritika, 1985. 9. sz. 39. p.

Nagy Péter: Egy nagy színházi élményről [A Negyedik Henrik király-ról] = Élet és Irodalom, 1964. november 7. 45. sz. 9. p.; In: N. P.: Két évad. Bp. 1966. 367–370. p.

Nagy Sz. Péter: A csepp és a tenger (A Nevetők, A feleségem története.) = Alföld, 1988. 7. sz. 43–48. p.

Nagy Zoltán: [A Változtatnod nem lehet c. kötetről] = Nyugat, 1914. I. 619–622. p.; In: N. Z.: A nevető ember legendája. Bp. 1967. 382–388. p.

Négyszemközt Füst Milánnal = Literatura, 1927. 267–269. p.

Nemes György: Költők idézése. Füst Milán = Élet és Irodalom, 1984. 46. sz. 14. p.

Nemes Nagy Ágnes: Jegyzetek a francia Füst-kötetről = Nagyvilág, 1973. 3. sz. 430–432. p.

Nemes Nagy Ágnes: Füst Milán 90. születésnapjára = Élet és Irodalom, 1978. 28. sz. 10. p.; In: N. N. Á.: Metszetek Bp. 1982. Magvető Kiadó, 243–249. p.; In: N. N. Á.: Szó és szótlanság Bp. 1989. Magvető Kiadó, 411–416. p.

Németh Andor: [A Szellemek utcája c. kötetről] = Forum, 1948. 5. sz. 408–412. p.

Németh Andor: [A Válogatott versek c. kötetről] = A Toll, 1935. 79. sz. 105–107. p.

Németh Andor: [A Véletlen találkozások c. kötetről] = Forum, 1949. 3. sz. 267–270. p.

Németh Andor: Az „újraköltött” vers = Nyugat, 1935. I. 63–64. p.

Németh Andor: Füst Milán költeményeiről In: N. A.: A szélén behajtva Bp. 1973. Magvető Kiadó

Németh G. Béla: A lélek kalandjainak türelmessége. Füst Milán születésének centenáriumára = Népszabadság, 1988. július 16. 13. p.

Németh László: Füst Milán = Tanú, 1933. 358–360. p.; In: N. L.: Kiadatlan tanulmányok 1. köt. Bp. l968. 276–278. p.; In: N. L.: Két nemzedék. Bp. 1970. Szépirodalmi Könyvkiadó, 137–139. p.; In: Gorombaságok könyve [vál., szerk. Nyerges András] Bp. 1999. Helikon Kiadó, 254–257. p.

Németh László: Új regények = Tanú, 1932. 1. sz. 36–50. p.; In: N. L.: Kiadatlan tanulmánányok 1.köt. Bp. l968 204–221. p.

Neumann, Gerhard: [A feleségem történeté-ről] = Zeitwende, (Hamburg) 1963. 9. sz.

Nirsch Ott Aurél: Feljegyzések Füst Milánról = Kortárs, 1982. 1. rész: 5. sz. 764–767. p., 2. rész: 6. sz. 949–953. p.

Noel, Bernard: Füst Milán ideje = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 79–80. p.

Nyárády Gábor: Füst Milán = Magyarország, 1987. 1. rész: 29. sz. 20–21. p., 2. rész: 30. sz. 20–21. p.

Nyárády Gábor: Szivükre hajtott fejjel – Füst Milán ötvenhatja = Új Tükör, 1989. 39. sz. szeptember 24. 5. p.

Nyéki Lajos: [Látomás és indulat a művészetben] = Magyar Műhely, 1963. 6. sz. 68–74. p.

Nyerges András: Lett-e a horgaselméjű aggból nyájas társadalmi öregúr? (Füst Milán Összegyűjtött leveleiről) = Könyvhét, 2002. 12. sz. jún. 13. 13. p.

Nyírő Lajos: A művészet sajátosságai és a Valóság, [Füst Milán esztétikája] = Kritika, 1964. 6. sz. 9–20. p.; In: Ny. L.: Irodalomelmélet – korszerű művészet Bp. 1967. Magvető Kiadó, 44–73. p.

Olasz Sándor: Az idő születésének mítosza (Füst Milán: A feleségem története) In: O. S.: A regény metamorfózisa Bp. 1997. Nemzeti Tankönyvkiadó

Oltyán Béla: A Füst Milán-i modellregény és mai paraboláink [Az Advent-ről] = Életünk, 1979. 12. sz. 1047–1055. p.; Szegedi JGYTF Tudományos Közleményei, 1979. I. 111–119. p.

Ónody Éva: Füst Milán rejtélyes múzsája = Új Magyarország, 1992. 121. sz. 13. p.

Orbán Ottó: Füst Milán = Valóság, 1968. 5. sz. 6l–68. p.; In: O. O.: Honnan jön a költő? Bp. 1980. Magvető Kiadó

Oriold Béla: [Látomás és indulat a művészetben] = Puszták Népe, 1948. 3. sz. 224–225. p.

Pálmai Kálmán = Irodalomtörténet, 1970. 698–703. p.

Pálmai Kálmán: Lezárult életművek = Köznevelés, 1967. 646. p. [Kassák Lajos, Füst Milán, Áprily Lajos.]

Palotai Erzsi: Egy másik Füst = Élet és Irodalom, 1973. 14. sz. 14–15. p.; In: P. E.: Költők, versek, találkozások. Bp. 1974. Szépirodalmi Kvk., 196–212. p.

Pályi András: Színházi előadások Budapesten [Catullus. A Katona József Színház, előadása] = Jelenkor, 1987. 5. sz. 442–447. p.

Pályi András: Rituális dramaturgia? In: P. A.: Képzelet és kánon : esszék, kritikák Pozsony, 2002. Kalligram Kiadó, 388–400. p.

Papp Jenő: [Az aranytál-ról] = Magyarság, 1921. november 20. 261. sz. 7. p.

Péter László: Füst Milán textológiai nézetei = Tiszatáj, 1995. 49. évf. 5. sz. május 45–58. p.; „Modernnek kell lenni mindenestül”(?) [szerk.: Szigeti Lajos Sándor] Szeged 1996. JATEPress, 141–157. p.

Peterdi István: Füst Milánról = Nyugat, 1934. I. 165–167. p.

Petrányi Ilona: Egy rendhagyó mester-tanítvány viszony. Weöres Sándor levelei Füst Milánhoz = Holmi, 1995. 8. sz. 1054–1082. p.

Petrányi Ilona [Közreadja, bev.]: A szürke pokol rabja. [Füst Milán levelei] = Kortárs, 1992. 12. sz. 34–60. p.

Petrányi Ilona: A horgaselméjű aggastyán hagyatéka. Félszáz ismeretlen vers Füst Milántól [Riporter: Nádra Valéria] = Magyar Nemzet, 1989. 98. sz. 6. p.

Petrányi Ilona: A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárának munkájáról (Füst Milán hagyatéka) = Irodalomtörténet Közlemények, 1981. 4. sz. 506–509. p.

Petrányi Ilona: Dokumentumok Tóth Árpád és Füst Milán barátságáról = Irodalomtörténeti Közlemények, 1976. 2. sz. 241–250. p.

Petrányi Ilona: Füst Milán titkos múzsája [Valachi Anna riportja] = Magyar Hírlap, 1994. 94. sz.

Petrányi Ilona: Illyés Gyula és Füst Milán In: [Szerk.: Tasi József] „Költő, felelj!” : tanulmányok Illyés Gyuláról Bp. 1993. Petőfi Irodalmi Múzeum, 161–167. p.

Petrányi Ilona: Nagy J, nagy E: a nagy Ő. Füst Milán síron túli szerelme. In: Száz rejtély a magyar irodalomból [szerk. Halmos Ferenc] Bp. 1996. Gesta Könyvkiadó, 178–179. p.

Pilinszky János: [A Boldogtalanok-ról] = Jelenkor, 1963. 12. sz. 1151–1152. p.

Plante, Alain: [A feleségem történeté-ről] = La France Catholique, 1958. szeptember 25.

Pók Lajos: „Ez mind én voltam egykor…” = Élet és Irodalom, 1967. 31. sz. 6. p.

Pók Lajos: A 75 éves Füst Milán = A Könyv, 1963. 7. sz. 15. p.

Pók Lajos: Füst Milán Naplója = Kortárs, 1975. 7. sz. 1132–1136. p.

Pók Lajos: Kísérő sorok Füst Milán naplójához In: Füst Milán: Napló I. Bp. 1976. Magvető Kiadó, 5–15. p.

Pók Lajos: The meanderings of unhappiness. Milan Füst as playwright = Hungarian Theatre, Hungarian drama 1987. 7. sz. 19–25. p.

Pomogáts Béla: Három évforduló [Füst Milán, Weöres Sándor, Kovács Imre] = Nyelvünk és kultúránk, 1988. 13–20. p.

[Pomogáts Béla] P. B.: Füst Milán. = Könyvtáros, 1967. 9. sz. 553. p.

Pór Péter = Valóság, 1970. 2. sz. 100–102. p.

Porkoláb Judit – Boda J. Károly: Füst Milán A magyarokhoz című versének értelmezése számítógépes konkordanciák segítségével. = Magyartanítás, 1997. 4. sz. 16–22. p.

Porkoláb Judit, B.: Közelítések Füst Milán költői nyelvéhez – 20 vers alapján = Magyar Nyelvőr, 1992. 3. sz. 313–319. p.

Porkoláb, Judit B. – Boda, Károly I.: Das Vorkommen und die Bedeutungsebenen des Wortes „Zeit” in der Dichtung von Milán Füst. Die Benutzung der interaktiven Konkordanz zur Analyse des dichterischen Wortschatzes = Ann. Univ. Sci. Bp. Rolando Eötvös Nom., Sect. linguist., 23. 1992–1998. 45–65. p.

Porkoláb, Judit B. – Boda, Károly I.: „Korol Genrih Četvërtyj” /1931/ pisatelâ Milana Fu?ta. [Füst Milán: Negyedik Henrik király] = Ann. Univ. Sci. Bp. Rolando Eötvös Nom., Sect. linguist. 23. 1992–1998. 67–75. p.

Porkoláb Judit: Kérdőmondatok Füst Milán Összes verseinek Újak ciklusában. = In: A retorika kérdése a nyelvhesználatban. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001. 29–53. p.

Poszler György: Berzsenyi Dániel – hatszoros tükörben. 1-3. = Kritika, 1993. 10. sz. 30–35. p.; 11. sz. 38–39. p.; 12. sz. 36–38. p.

Poszler György: A Buruk király és A legyek ura. Ártatlanság és bűnbeesés – Füst Milán és William Golding. = Műhely, (Győr) 22. 1999. 5–6. sz. 84–89. p.

Poszler György: Nyilas-hava a Szellemek utcájában – Kései meditáció Füst Milán tiszteletére = Liget, 1992. 2. sz. 5–37. p.; In: P.Gy.: Vonzások és taszítások Bp. 1994. Liget Könyvek, 205–249. p.

R. Kocsis Rózsa: A drámaíró Füst Milán = Jelenkor, 1968. 2. sz. 148–154. p.

Rába György [Közreadja, jegyz.]: Beszélgetés a síron túl = Jelenkor, 1985. 6. sz. 518–528. p.

Rab Gusztáv: [A Boldogtalanok-ról] = Kékmadár, 1923. 1. sz. 27–28. p.

Rába György: A képzelet szertartásai In: R. Gy.: Csönd herceg és a nikkel szamovár Bp. 1986 Szépirodalmi Kiadó, 111–134. p.

Rába György: Az objektív líra jelensége a Nyugat, hőskorában [Füst Milán, Babits Mihály] = Literatura, 1978. 3–4. sz. 25–32. p.; In: Mégis győztes, mégis új és magyar: Tanulmányok a Nyugat, megjelenésének hetvenedik évfordulójára Bp. 1980. Akadémiai Kiadó, 49–68. p.

Rába György: Füst Milán lírája mint az Ezeregyéjszaka utóhangja = Jelenkor, 1978. 7–8. sz. 726–734. p.

Rába György: Indulat és képzelet Füst Milán lírájában = Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 2. sz. 163–173. p.

Radnóti Miklós: Füst Milán. = Munka, 1935. 46. sz. 1404–1406. p.; In: R. M.: Tanulmányok, cikkek Bp. 1965. 122–128. p.; In: R. M.: Próza Bp. 1971. Szépirodalmi Kvk., 259–265. p.

Radnóti Zsuzsa: Boldogtalanok. In: Száz híres színdarab. [szerk. Koltai Tamás, Takács István] Bp. 1989. 99–108. p.

Radnóti Zsuzsa: „Férfikorom fényessége” – Füst Milán: Negyedik Henrik király = Alföld, 1989. 12. sz. 61–64. p.

Radnóti Zsuzsa: A pesti polgár komédiája = Kritika, 1989. 2. sz. 13–16. p.

Radnóti Zsuzsa: Füst Milán egzisztencializmusa = Jelenkor, 1989. 2. sz. 1079–1088. p.

Radnóti Zsuzsa: Füst Milán személyessége = Újhold Évkönyv, 1989. 2. sz. 294–313. p.

Radnóti Zsuzsa: Volt-e magyar avantgarde dráma? = Új Írás, 1967. 3. sz. 118–124. p.

Rajk András: [A Boldogtalanok-ról] = Népszava, 1982. március 3. 6. p.

Rajk András: [Boldogtalanok. A Madách Színház, KamaraSzínház,a előadása] = Népszava, 1963. április 17.

Rajk András: [Negyedik Henrik király. A Vár Színház előadása] = Népszava, 1979. december 4. 5. p.

Rajk András: Füst Milán-egyfelvonásosok a Pesti Színházban = Népszava, 1982. szeptember 15. 6. p.

Rajk András: Színház,i esték [A sanda bohóc. A Víg Színház előadása] = Népszava, 1981. március 21. 6. p.

[Rajk András] R. A.: [Az Öröktüzek c. kötetről] = Népszava, 1961. szeptember 20. 223. sz. 4. p.

Rákos Sándor: Füst Milánt olvasva In: R. S.: Elforgó ég – Napló, tanulmányok Bp. 1974. Magvető Kiadó, 319–329. p.

Rákos Sándor: Két arc a visszapillantó tükörben: a Berzsenyié s a Füst Miláné = Új Írás, 1967. 4. sz. 24–26. p.; In: R. S.: Elforgó ég. Bp. 1974. Magvető Kiadó, 176–181. p.

Rákos Sándor: Kinyújtott kéz = Élet és Irodalom, 1969. 41. sz. 3. p.; In: R. S.: Elforgó ég Bp. 1974. Magvető Kiadó, 186–191. p.

Rákos Sándor: Notes de journal sur l'univers de Milan Füst = Arion, 1968. 2. sz. l58–163. p.; In: Naplófeljegyzések Füst Milán világáról = Új Írás, 1971. 1. sz. 107–112. p.

Rákosi Marianna: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik” (?) Füst Milán esztétikája nyomán In: [Szerk: Kovács Kristóf András, Szabolcsi Miklós] Füst Milán–dialógusok Bp. 2000. Anonymus Kiadó, 25–51. p.

Rákosi Marianna: A Minden, a Valami és a Semmi. Füst Milán lírája és Martim Buber dialogikus filozófiája In: [Szerk: Kovács Kristóf András, Szabolcsi Miklós] Füst Milán–dialógusok Bp. 2000. Anonymus Kiadó, 51–77. p.

Rákosi Marianna: A próféták kereszt-útjai. A Szomorú Béres a „szürke pokolban” In: Füst Milán–dialógusok [Szerk: Kovács Kristóf András, Szabolcsi Miklós] Bp. 2000. Anonymus Kiadó, 119–143. p.

Reisinger János: Füst Milán: Napló = Tiszatáj, 1977. 6. sz. 101–104. p.

Rényi Péter – Lukácsi András – Pók Lajos: Búcsú Füst Milántól = Élet és Irodalom, 1967. 31. 6. p.

Rényi Péter: „Én futni nem fogok” = Élet és Irodalom, 1967. 31. sz. 6. p.

Réz Pál: [Összes versei-ről] = Esti Hírlap, 1958. augusztus 3. 181. sz.

Rohde, Hedwig: [A feleségem történeté-ről] = Die Bücher-Kommentare, (Stuttgart) 1962. november 15.

Rónai Mihály András: [A Válogatott versek c. kötetről] = Pesti Napló, 1935. január 20. 42. p.

Rónai Mihály András: Füst Milán 1. Az első válogatás. 2. A meggondolt felköszöntő. In: R. M. A.: Magyar lant Bp. 1984. Szépirodalmi Kvk., 346–352. p.

Rónay György: [Az Advent-ről] In: R.Gy.: A regény és az élet Bp. 1947. 34l–345. p.

Rónay György = Vigilia, 1969. 628–631. p.

Rónay György: Füst Milán és A feleségem története (Utószó A feleségem története 1970-es kiadásához) Bp. 1970. Szépirodalmi Kiadó; In: R.Gy.: A nagy nemzedék Bp. 1971. Szépirodalmi Könyvkiadó, 280–290. p.

Rónay György: Hábi-Szádi bölcsessége = Vigilia, 1969. 772–774. p.; In: R.Gy.: A nagy nemzedék Bp. 1971. Szépirodalmi Kvk., 291–298. p.

Rónay György: Két költő: Füst Milán és Zelk Zoltán = Vigilia, 1948. 235–240. p.

Rónay György: Milán Füst = Budapester Rundschau, 1967. 23. sz. 9. p.

Rónay László = Kritika, 1969. 11. sz. 56–57. p.

Rónay László: Füst Milán Összegyűjtött levelei. = Vigilia, 2003. 1. sz. 79. p.

Rosdy, Ladislaus: [A feleségem történeté-ről] = Die Furche, (Wien) 1962. november 10.

Rudas Klára: Kedves Szerkesztő úr! [Füst Milánról. Eredeti dokumentumok közlésével] = Kortárs, 1992. 12. sz. 61–63. p.

Ruffy Péter: Búcsú Füst Milántól In: R. P.: Világaim. Bp. 1979. Szépirordalmi Könyvkiadó, 217–221. p.

Ruffy Péter: Füst Milán halálára = Magyar Nemzet, 1967. július 27. 4. p.

Sáfrán Györgyi – Szíj Rezső: Kner Imre levelezéséből [Füst Milán levelei is] = Irodalomtörténet, 1961. 155–167. p.; In: A könyv mestere. Bp. 1969. 37–38. p.

Sághy Miklós: Az „Őszi sötétség” árulkodó színnevei = Bár, 1999. 2. sz. 63–71. p.

Sanders, Ivan: Fordításom története. Füst Milán angolul = Valóság, 1988. 1. sz. 101–107. p.

Sanders, Ivan: Milán Füst 1888–1967 = The New Hungarian Quarterly, 1987. 105. sz. 75–78. p.

Sándor Iván: [A Boldogtalanok-ról] = Film Színház Muzsika, 1963. l5. sz. 4–5. p.

Sándor Iván: [A Negyedik Henrik király-ról] = Film Színház Muzsika, 1964. 45. sz. 6–7. p.

Sándor Iván: A szavak sorsa = Új Írás, 1975. 1. sz. 81–83. p.; In: S. I.: A föld alá vitt tények üzenete Bp. 1990. Szépirodalmi Kvk., 244–250. p.

Santarcangeli, Paolo: Emlékezés Füst Milánra = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 21–24. p.

Santarcangeli, Paolo: Találkozás két örég költővel [Füst Milán, Kassák Lajos] = Nagyvilág, 1966. 7. sz. 1110–1112. p.

Sárközi Mátyás: Füst Milán levelei Bíró Lajoshoz = Holmi, 1995. 7. évf. 3. sz. március 293–300. p.

Schein Gábor: Egyik névben a másikat. Az ironikus allegoricitás alakzata Füst Milán költészetében = Alföld, 1999. 9. sz. 46–65. p.

Schein Gábor: A kettős írás ironikus mozgása az egyfelvonásosokban. = Irodalomtörténet, 2002. 3. sz. 339–360. p.

Schein Gábor: A név vándorlása. = Pannonhalmi Szemle, 2002. 2. sz. 109–118. p.

Schein Gábor: A prózanyelv megújulásának kezdetei Füst Milán korai kisregényeiben. = Bárka, 2004. 1. sz. 79–91. p.

Schein Gábor: A szubjektivitás romantikus modelljeinek átalakulása Füst Milán pályájának korai korszakában. = Irodalomtörténet, 2001. 2. sz. 209–228. p.

Schein Gábor: A tragédia-utániság drámája. Füst Milán: Catullus. = Műhely, 2004. 1. sz. 57–65. p.

Schein Gábor: Az „objektív költészet” fogalma és az én figurativitása Füst Milán korai költészetében. = Alföld, 2002. szept. 38–59. p.

Schein Gábor: Az Aggok a lakodalmontól a Boldogtalanokig. Füst Milán drámapoétikai kísérletei a tízes években. = Jelenkor, 2001. 6. Sz. 691–706. p.

Schein Gábor: Füst Milán: Bukolika. = Műhely (Győr), 2000. 6. sz. 55–62. p.

Schein Gábor: Mitologikus koncepcióktól a nyelvek egymásmelletisége felé : Füst Milán és Weöres Sándor költészetének együttes olvashatóságáról. = Életünk, 2005. 6. sz. 27–40. p.

Schein Gábor: Tragédiák és tragédiaelméletek 1910 körül, különös tekintettel Füst Milán Aggok a lakodalmon című drámájára. = Világosság, 1999. 12. sz. 51–64. p.

Schiller Róbert: Tengerész a laboratóriumban. = Természet Világa, 1996. 8. füzet

Schöpflin Aladár: [A Boldogtalanok-ról] = Prágai Magyar Hírlap, 1923. február 25. 2–3. p.

Schreiber György: F(r)iktív tudomány = Mozgó Világ, 1986. 8. sz. 120–121. p.

Schwarz, Alic: [A feleségem történeté-ről] = Bücherschau, (Haifa-Hacor) 1962.

Semjén Gyula: [Látomás és indulat a művészetben] = Esztétikai Szemle, 1947–1948. 32–33. p.

Seres József: [Látomás és indulat a művészetben] = Tiszatáj, 1948. 352– 355. p.

Sieburg, Friedrich: [A feleségem történeté-ről] = Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1963. január 26.

Sík Csaba: Ítélet és ádvent között. 90 éve született Füst Milán = Tiszatáj, 1978. 7. sz. 73–78. p.

Simon Balázs: Füst Milán: Tél. = Liget, 1995. 8. évf. 1. sz. január 90–93. p.

Simon Gy. Ferenc: Ez mind én voltam egykor [Füst Milánnál 70. születésnapján] = Magyar Ifjúság, 1958. augusztus 2.

Simor András: A jelenés [Füst Milán: A jelenés c. versének elemzése] In: S. A.: Kis magyar verstörténet Bp. 1990. 183–184. p.

Simor András: A legnagyobb magyar Lenin-vers:A jelenés. = Ezredvég, 1997. 11. sz. 89–90. p.

Solymos Ida: [A Véletlen találkozások c. kötetről] = Tiszatáj, 1949. 77–78. p.

Sólyom László: [Kostantin úrfi fiatalsága c. kötetről] = Népszava, 1958. június 22. 146. sz. 6. p.

Somlyó György – Domokos Mátyás: Füst Milán: A jelenés In: D. M.– Lator László: Versekről, költőkkel [Beszélgetések] Bp. 1982. Szépirodalmi Kvk., 63–75. p.

Somlyó György: Kettős portré. = Orpheus, 1993. 1. sz. 163–166. p.; In: S. Gy.: Philoktetésztől Ariónig. Pécs, 2000. Jelenkor Kiadó, 1. köt. 306–308. p.

Somlyó György: (Közjáték) egy magyar költő. In: S. Gy.: Philoktetész sebe – bevezetés a modern költészetbe. Bp. 1997. Kortárs Kiadó, 291–310. p.

Somlyó György: (Illetéktelen) hozzászólás. Kis Pintér Imre Füst Milán költői világképe című kandidátusi értekezésének vitájához. In: S. Gy.: Philoktetésztől Ariónig. Pécs, 2000. Jelenkor Kiadó, 1. köt. 296–305. p.

Somlyó György: Reménytelenül. = Új írás 1975. 9. sz. 96–107. p.

Somlyó György Füst Milán két drámájáról – történelmi háttérrel = Magyar Nemzet, 1959. április 11. 84. sz. 4. p.; In: S. Gy.: A költészet vérszerződése Bp. 1977. SzépirodalmiKvk., 213–254. p.

Somlyó György: [A Parrnasszurs felé] = Magyar Nemzet, 1962. április 12. 85. sz. 4. p.; In: S. Gy.: A költészet évadai Bp. 1963. 271–278. p.

Somlyó György: Füst Milán alkotásai és vallomásai tükrében [Szerző a művéről] = Könyvtájékoztató, 1969. 6. sz. 2. p.

Somlyó György: A botcsinálta műgyűjtő = Kortárs, 1992. 12. sz. 64–67. p.

Somlyó György: A feleségem története [Rádióelőadás] In: S. Gy.: A költészet vérszerződése Bp. 1977.

Somlyó György: A Füst Milán-i szituáció irodalmunkban = Kritika, 1968. 12. sz. 8–23. p.; In: S. Gy.: A költészet évadai Bp. 1971. Magvető Kiadó, 145–210. p.

Somlyó György: A hamvaiból újjászületett Napló parabolája. Füst Milán Naplójának megjelenése elé = Valóság, 1976. 3. sz. 75–82. p.

Somlyó György: A hetvenéves Füst Milánról = Magyar Nemzet, 1958. július 17. 4. p.; In: S. Gy.: A költészet évadai Bp. 1963. 271–278. p.

Somlyó György: A költő gondolatainak kertje = Új Írás, 1975. 9. sz. 96–107. p.

Somlyó György: A lesütöttszemű ember [Váradi Júlia riportja] = 168 óra, 1993. 25. sz. 22–23. p.

Somlyó György: Az arckép változatai. Egy készülő Füst Milán könyv fejezetéből = Új Írás, 1968. 8. sz. 96–103. p.

Somlyó György: Egy magyar költő In: S.Gy.: Philoktétész sebe – Bevezetés a modern költészetbe Bp. 1986. Szépirodalmi Kvk., 305–327. p.

Somlyó György: Füst Milán felemelkedése [Lukácsy András riportja] = Magyar Hírlap, 1993. 141. sz. [melléklet] III. p.

Somlyó György: Kései premier (A zongora. A lázadó. – A Pesti Színház, előadása) = Élet és Irodalom, 1982. 39. sz. 15. p.

Somlyó György: Látogatás Füst Milánnál = Irodalmi Újság, 1954. 38. sz. 4. p.; In: S. Gy.: Ablakban Bp. 1956. 62–67. p.

Somlyó György: Megszállottság és mesterség. Füst Milán versei elé [Rádióelőadás] In: S. Gy.: A költészet vérszerződése Bp. 1977. 213. p.

Somlyó György: Milán Füst, Poet = The New Hungarian Quarterly, 1968. 31. 164–167. p.

Somlyó György: Objektív kórus. Füst Milán költészetéről = Nagyvilág, 1978. 8. sz. 1079–1083. p.

Somlyó György: Út a Parnasszus felé In: S. Gy.: A költészet vérszerződése Bp. 1977.

Sós Endre: „Nincs életrajzom” mondja a hatvanéves Füst Milán = Népszava, 1948. július l8. 163. sz. 9. p.

Sőtér István: Füst Milán In: S. I.: Négy nemzedék Bp. 1948. 66–67. p.; In: S. I.: Tisztuló tükrök Bp. 1966. 257–259. p.; In: S. I.: Gyűrűk Bp. 1980. Szépirodalmi Kiadó

Steinkamp, Werner: [A feleségem történeté-ről] = Bücherei und Bildung, 1964. április 314–315. p.

Stromberg, Kyra: [A feleségem történeté-ről] = Deutsche Zeitung, (Köln)1963. február 9.

Surbán Zoltán: [A Hábi Szádi küzdelmeinek könyve c. kötetről] = Könyvtáros, 1958. 708–709. p.; Könyvbarát, 1958. 420–421. p.

Sveta, Lukič: Nagy Kortárs,unk és szomszédunk. Füst Milán: A feleségem története = Iskolakultúra, 1992. 4. sz. 10–17. p.

Szabó B. István = Új Írás, 1970. 2. sz. 122–125. p.

Szabó Gábor: Napozz Holddal! – analízis. (Füst Milán: Nevetők) = Tiszatáj, 2003. 6. sz. 86–93. p.; In: Egy csonk maradhat – tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Bp. 2004. Ráció Kiadó, 170–178. p.

Szabó Ede: Füst Milán prózája = Új Hang, 1956. 7. sz. 71–73. p.; In: Sz. E.: Otthonunk a művekben Bp. 1974. Szépirodalmi Kvk., 95–104. p.

Szabó Tímea: Füst Milán esztétikája – szabadvers és pszichoanalízis. A korrektúrák találkozásának szituációjáról = Thalassa, 2000. 11. évf. 1. sz. 113–138. p.

Szabó Tímea: A decentrált szubjektum határtalan korrektúrája. A Füst Milán-i szabad vers és a pszichoanalízis. = Literatura, 2000. 2. sz. 149–169. p.

Szalai Sándor, Z: Füst Milán és Gelléri = Kritika, 1979. 12. sz. 7. p.

Szalay Károly: [A Parrnasszurs felé] = Kortárs, 1962. 1. sz. 131–132. p.

Szalay Károly: Kései üzenet [A Napló-ról] = Népszava, 1976. július 31. 8. p.

Szappanos Balázs: Füst Milán: Emlékezetül In: Seres József – Sz. B.: Verselemzések Bp. 1970 171–179. p.

Szauerwald Lajos: Füst Milán = Napjaink, 1963. 10. sz. 2. p.

Szávai János: A bizonytalanság ideje – avagy Füst Milán a világirodalomban = Újhold Évkönyv, 1989. 2. sz. 314–320. p.; In: Sz. J.: Írástudók és próféták – magyar írók a világirodalomban. Bp. 2002. Krónika Nova Kiadó, 50–57. p.

Szegő Zsuzsánna: A hatvanéves Füst Milán = Haladás, 1948. 9. sz. 4. p.

Székely Júlia: A kőltő túlélte naplóját (Beszélgetés a hatvanéves Füst Milánnal) = Haladás 1948. 30. sz. 6. p.

Szekér Endre: Füst Milán összes versei In: Sz. E.: Érték és írás Kecskemét, 1981. 229–233. p.

Szekér Endre: Füst Milán verseinek „vijjogó kétségbeesése”. A költő 100. születésnapjára = Forrás, 1988. 10. sz. 83–87. p.

Szekér Endre: Glosszák Füst Milán költői stílusáról = Kiskunság, 1967. december 58–67. p.

Szekrényesy Júlia: Az ember sorsa: környezete [A Boldogtalanok a Szolnoki Szigligeti Színház előadásában] = Élet és Irodalom, 1978. 9. sz. 12. p.

Szenthegyi István: Meg kell védeni az operát? [Füst Milán: Az Operaház védelmében c. cikkéhez] = Muzsika, 1963. 4. sz. 6–7. p.

Szepesi Attila: Költő a szellemek utcájából. = Kortárs, 1999. 3. sz. 80–82. p.

Szerdahelyi Sándor: [A Válogatott versek c. kötetről] = Népszava, 1934. december 25. 20. p.

[Szerdahelyi Sándor] (sz.s.): [A Boldogtalanok-ról] = Népszava, 1925. január 13. 9. sz. 9. p.

Szerény András: [Az Advent-ről és Az elmúlás kórusa c. kötetről] = Magyar Írás, 1922. 12. sz. 215–216. p.

Szigeti József: Füst Milán emlékezete = Irodalmi Újság, 1967. szeptember 15. 5. p.

Szilágyi Géza: Lírai impressziók Füst Milánról, az emberről és a költőről = Nyugat, 1925. I. 188–191. p.

Szilágyi Judit: „Csak a nevedé”– Füst Milán Naplójáról = Új Forrás, 2000. szeptember 40–55. p.

Szilágyi Judit: „Megérteni logikus lényét!” (Adalékok Füst Milán és Osvát Ernő kapcsolatához) = Múlt és Jövő, 2000. 3–4. sz. 169–180. p.; Önfaggatások és szembesítések. [szerk. Bálint Péter] Debrecen, 2003. Didakt Kiadó, 161–178. p.

Szilágyi Judit: Füst Milán a Magyar Rádióban In: Füst Milán-dialógusok [Szerk.: Kovács Kristóf András, Szabolcsi Miklós] Bp. 2000. Anonymus Kiadó, 191–232. p.

Szilágyi Judit: Füst Milán naplóiról (Filológiai, textológiai bemutatás) In: Füst Milán: Teljes Napló I–II. Bp. 1999. Fekete Sas Kiadó, 869–887. p.

Szilágyi Judit: Füst Milán: A feleségem története című regénye Martin Buber Én és Te című művének tükrében In: Füst Milán-dialógusok [Szerk.: Kovács Kristóf András, Szabolcsi Miklós] Bp. 2000. Anonymus Kiadó, 93–119. p.

Szilágyi Judit: Füst Milán szegedi kapcsolatai. = Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 3. 2001. 70–87. p.

Szokolay Károly: A költő, aki olyan volt, mint egy próféta. Emlékeim Füst Milánról = Új Hevesi Napló, 1999. 9. évf. 4. sz. 22–24. p.

Szombathelyi Ervin: [A Catullus-ról] = Népszava, 1968. február 16. 2. p.

Szombathelyi Ervin: [A Negyedik Henrik király-ról] = Népszava, 1964. november 13. 2. p.

Szombathelyi Ervin = Magyar Hírlap, 1969. szeptember 4.

Szombathelyi Ervin: Meghalt Füst Milán = Népszava, 1967. július 27. 2. p.

[Szombathelyi Ervin] Sz. E.: Látogatás. Füst Milán = Népszava, 1965. május 9. 7. p.

Szőnyi Kálmán: [A feleségem történeté-ről] = Kalangya, l943. 46–48. p.

T. S.: [Az Őszi vadászat-ról] = Művelt Nép, 1955. június 12. 24. sz. 5. p.

Tábor Ádám: Az egyenlőtlen szeretés törvénye = Élet és Irodalom, 1995. 39. évf. 22. sz. június 2. 15. p.

Takács István: Régi magyar újdonságok [Máli néni. A Játékszín előadása] = Népszava, 1984. november 13. 6. p.

Tamás Bertalan: [Az Emlékezések és tanulmányok c. kötetről] = Theológiai Szemle, 1967. 374. p.

Tamás István: „Én már átúsztam a folyót…” Látogatás Füst Milánnál = Magyar Nemzet, 1958. november 30. 9. p.

Tamás István: Dr. Füst = Népszabadság, 1971. november 28. [melléklet] 8.; In: T. I.: Tizenhárom hónap. Bp. 1977. Szépirodalmi Kiadó, 231–235. p.

Tamás Zsuzsa: „Az emberi sors minden titkai” (Füst Milán: Kis regények) = Könyvhét, 2005. 7-8. sz. 141. p.

Tandori Dezső: „Milyen fénybe? – Semmilyen fénybe.” Füst Milán: Emlékezések és tanulmányok = Tiszatáj, 1988. 9. sz. 59–71. p.

Tandori Dezső: A Más Vidékre Némán Mért Is Távozó. Füst Milán költészetéről = Alföld, 1988. 7. sz. 43–48. p.

Tandori Dezső: Ahol a rövid vers is nyílt marad: Füst Milán In: T. D.: Az erősebb lét közelében: Olvasónapló Bp. 1981. Gondolat Kiadó, 33–49. p.

Tandori Dezső: Füst Milán emlékére = Kortárs, 1980. 5. sz. 798–802. p.; In: T. D.: Az erősebb lét közelében: Olvasónapló Bp. 1981. Gondolat Kiadó, 310–320. p.

Tandori Dezső: Füst Milán naplófeljegyzéseiről = Életünk, 1981. 10. sz. 863–869. p.

Tarján Tamás: Életkép, halálkép [A zongora. A lázadó. – A Pesti Színház, előadása] = Népszabadság, 1982. szeptember 29. 7. p.

Tarján Tamás: Két bemutató Szolnokon [A Boldogtalanok a Szolnoki Szigligeti Színház előadásában] = Kritika, 1978. 5. sz. 29. p.

Tarján Tamás: Störr kapitány korrespondeál. Füst Milán összegyűjtött levelei. = Új Könyvpiac, 2002. július-augusztus 11. p.; In: T. T.: Szabadiskola. Pont Kiadó, 2002. 123–127. p.

Tasnádi Attila: In memoriam Füst Milán = Kortárs, 1967. 9. sz. 1469. p.

Taxner Tóth Ernő – Petrányi Ilona – Acél Zsuzsanna: A Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárának munkájáról [Füst Milán és Reményik Sándor hagyatéka.] = Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 5. sz. 506–509. p.

Taxner Tóth Ernő: [A Catullus-ról] = Jelenkor, 1968. 548–553. p.

[Telegdi Polgár István]T. P. I.: [Kostantin úrfi fiatalsága c. kötetről] = Könyvtáros, 1958. 624–625. p.; Könyvbarát, 1958. 368–369. p.

Térfi Tamás: [A Boldogtalanok-ról] = Élet és Irodalom, 1963. 766–768. p.

Térfi Tamás [Boldogtalanok. A Madách Színház Kamara Színháza előadása] = Új Írás, 1963. 6. sz. 766–768. p.

Térfi Tamás: Erzsi néni. Füst Milánné halálára = Magyar Hírlap, 1987. április 27. 4. p.

Térfi Tamás: Látogatás a hetvenéves Füst Milánnál = Népszava, 1958. július 17. l67. sz. 4. p.

Tezla, Albert: Hungarian Authors. Cambridge. Massachusetts 1970. 163–167. p.

Thuróczy Kamill: [Látomás és indulat a művészetben] = Művészet, 1963. 10. sz. 40–41. p.

Thurzó Gábor: A Véletlen találkozások = Magyarok, 1949. 3. sz. 150–151. p.

Tímár Magda: [A Szellemek utcája c. kötetről] = Magyar Nyelvőr, 1948. 5. sz. 279–280. p.

Tóbiás Áron: Aki szavakból épített katedrálisokat = Tükör, 1967. augusztus 8. 10–11. p.; Olvasó Nép 1986. 2. sz. 151–157. p.

Tolnai Gáror: A szabadvers és a lírai formák válsága [Füst Milán, Kaffka Margit, Bartalis János] Szeged, 1931, 31 p.

Tolnai Ottó: Füst Milán emlékének = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz. 94–95. p.

Tomán László: [A feleségem történeté-ről] = Híd, 1959. 338–341. p.

Torda István [Közreadja]: Füst Milán önéletrajza az egyetem részére 1951. január 22-én = Új Tükör, 1988. 29. sz. 16–17. p.

Tóth Dezső: Füst Milán kisregényei = Élet és Irodalom, 1959. szeptember 25. 39. sz. 6. p.; In: T. D.: Életünk, – regényeink Bp. 1963. 125–133. p.; In: T. D.: Élő hagyomány – élő Irodalom Bp. 1977. Magvető Kiadó, 586–591. p.

Tóth Endre: Kassák Lajos – Füst Milán – Áprily Lajos = Alföld, 1967. 9. sz. 90–91. p.

Tóth Gyula: Adalékok Füst Milán könyvének kiadástörténetéhez.(Látomás és indulat a művészetben) = Kortárs, 1999. 4. sz. 91–92. p.

Toti, Gianni: I due grandi „picari” della letteratura magiara = Unita, 1967. augusztus 29. 8. p.

Turcsányi Elek: [A Nevetők-ről] = Nyugat, 1920. 737–738. p.

Túróczi-Trostler József: [A Válogatott versek c. kötetről] = Pester Lloyd, (regg.) 1934. december 8. 18. p.

Tüngel, Richard: [A feleségem történeté-ről] = Kritische Gänge, 1963. március 8.

Tüskés Tibor: „A magyarokhoz!” Füst Milán verséről = Életünk, 1970. 6. sz. 550– 554. p.; Újhold Évkönyv, 1989. 2. sz. 314–320. p.; In: T. T.: Versről versre. Az újabb magyar líra megközelítése Bp. 1976. Tankönyvkiadó, 53–59. p.

Ungvári Tamás: [A feleségem történeté-ről] = Ország–Világ, 1959. június 17. 24. sz. 19. p.

Ungvári Tamás: [A Negyedik Henrik király-ról] = Magyar Nemzet, 1964. november 3. 4. p.

Ungvári Tamás: Arcképvázlat Füst Milánról = Csillag, 1956. 5. sz. l006–l013. p.; [Javított változat:] Füst Milánról In: U. T.: Ikarusz fiai Bp. 1970. Szépirodalmi Kvk., 349–465. p.

Urbanik Tímea: Találkozások (Füst Milán: Nevetők) In: Füst Milán–dialógusok [Szerk: Kovács Kristóf András, Szabolcsi Miklós] Bp. 2000. Anonymus Kiadó, 171–191. p.

Vajda Endre: [Látomás és indulat a művészetben] = Huszadik Század, 1948. 278–280. p.

Vajda Endre: Füst Milán = Irodalmi Diáknaptár, 1948. 44–45. p.

Vajda Endre: Füst Milán = Látó, 1963. december 25–45. p.

Vajda Endre: Füst Milán. = Nagyvilág, 1948. 4. sz. 4. p.

Vajda Endre: Füst Milán halálára = Nők Lapja, 1967. 31. sz. 7. p.

Vajda Endre: Füst Milán hatvan éve = Tiszatáj, 1948. 441–444. p.

Vajda Endre: Füst Milán világa = Újhold, 1947. 4. sz. december 189–l96. p.

Vajda Endre: Füst Milán: Tél. In: Miért szép? Bp. 1966. 404–412. p.; In: V. E.: Válogatott írások. Békéscsaba, 1994. 75–80. p.

Vajda Endre: Két ballada egy édesanyáról. In: V. E.: Válogatott írások. Békéscsaba, 1994. Tevan, 80–89. p.

Vajda Endre: Füst Milánról – amikor az utókoré lett = Látóhatár, 1967. 9–10. sz. 909–913. p.

Vajda Endre: Szellemek utcája. Éjféli beszélgetés Füst Milánnal = Demokrácia, 1948. március 7.

Vajda György Mihály: Egy magyar „királydráma” = Kritika, 1964. 12. sz. 48–50. p.

Vajda Sándor: [A Negyedik Henrik király-ról] = Könyvtáros, 1959. 449–450. p.; Könyvbarát, 1959. 257–258. p.

Varannai Aurál: Füst Milán választási beszéde = Magyar Nemzet, 1986. május 6. 4. p.

Varga József: [Az Emlékezések és tanulmányok c. kötetről] = Irodalomtörténeti Közlemények, 1968. 261–262. p.

Vargha Balázs: Irodalmi városképek. Füst Milán költött és valódi városai = Budapest, 1976. 1. rész: 10. sz. 22–23. p., 2. rész: 12. sz. 22–23. p.

Varjas Endre: A rosszaság felmagasztalása [A zongora. A lázadó. – A Pesti Színház előadása] = Élet és Irodalom, 1982. 40. sz. 13. p.

Varjas Endre: Feltámadnak [Máli néni. A Játékszín előadása] = Élet és Irodalom, 1984. 43. sz. 13. p.

Varjas Endre: Füst Milán: IV. Henrik király. In: 77 híres dráma. Bp. 1993. Móra Ferenc Könyvkiadó, 294–295. p.

Varjas Endre: Kinek a készülékében? [A sanda bohóc. A Víg Színház előadása.] = Élet és Irodalom, 1981. 12. sz. 13. p.

Varjas Endre: Mindig fölfedezni [Negyedik Henrik király. A Miskolci Nemzeti Színház előadása] = Élet és Irodalom, 1985. 24. sz. 13. p.

Varjas Endre: Tessék vigyázni egymásra! [Boldogtalanok. A Katona József Színház előadása] = Élet és Irodalom, 1982. 9. sz. 13. p.

Várkonyi Benedek: [Az Emlékezések és tanulmányok c. kötetről] = Magyar Nemzet, 1987. március 16. 6. p.

Vas István: Füst Milán olvasásakor = Nyugat, 1934. II. 568–572. p.; In: V. I.: Évek és művek Bp. 1958. 10–17. p.; In: V. I.: Az ismeretlen isten Bp. 1974. Szépirodalmi Kvk., 737–745. p.

Vas István: Füst Milán bűvöletében In: V. I.: A félbeszakadt nyomozás Bp. 1976. Szépirodalmi Kvk.

Vas István: Még egyszer Füst Milánról In: V. I.: Mért vijjog a saskeselyű? II. köt. Bp. 1981. Szépirodalmi Kvk.

Vati Papp Ferenc: Füst Milán (1888–1967) „S mi voltam én is itt? Árva fiú!” In: Balázs Mihály – V. P. F.: Írók, képek. Bp. 1975. 79–93. p., 2. kiadás: Forrásvidék. Bp. 1989. Tankönyvkiadó, 83–97. p.

Veress Endre: Hogyan születik a dráma? [A IV.Henrik király c. darabról] = Színház, 1947. 38. sz.

Veszprémi Miklós: Füst, a nyelvét öltő = Élet és Irodalom, 1984. 23. sz. 15. p.

Veszprémi Miklós: Irodalomtörténet, 1–2. = Magyarország, 1983. 21. sz. 27. p., és 22. sz. 27. p.

Vidor Miklós: [A feleségem történeté-ről] = Új Idők, 1946. II. 764. p.

Vidor Miklós: [A Szakadékok c. kötetről] = Vigilia, 1949. 8. sz. 565–566. p.

Vidor Miklós: Szabálytalan emlékek = Magyar Hírlap, 1969. április 4. p.

Vihar Béla: [Összes versei-ről] = Könyvtáros, 1958. 787–788. p.; Könyvbarát, 1958. 467–468. p.

Vilcsek Béla: A Füst Milán-legenda = Emberhalász,1993. 4. sz. 49–91. p.

Vilcsek Béla: A Füst Milánról – legendák nélkül = Emberhalász, 1993. 5. sz. 40–43. p.

Vilcsek Béla: Főhajtás Füst Milánnak = Magyar Napló, 1994. 6. évf. 12. sz. június 24. 23–24. p.

Vilcsek Béla: Variációk egy témára [Somlyó György tanulmányairól] Kortárs, 1998. 9. sz. 101–106. p.

Villelaur, Anne: L’Histoire de ma femme = Les Lettres Françaises, 1958. augusztus 28.

Viniczay Zsuzsanna: A kérdések vándorlása a lírától a prózáig. Füst Milán útja az Objektív kórustól a Hábi-Szádi küzdelmének könyvéig; In: [Szerk: Kovács Kristóf András, Szabolcsi Miklós] Füst Milán–dialógusok Bp. 2000. Anonymus Kiadó, 77–93. p.

Viniczay Zsuzsanna: Füst Milán: Cantus firmus avagy a többszólamú paradoxon = Irodalomtörténet, 1996. 27. évf. 1–2. sz. 240–241. p.

Viniczay Zsuzsanna: Füst Milán: Magyar könyörgés. In: Egy csonk maradhat – tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról. Bp. 2004. Ráció Kiadó, 179–187. p.

Viniczay Zsuzsanna: Neurózis és objektivitás (Füst Milán Zsoltára – Ó Uram, engem bántanak…) =

Volmane, Vera: [A feleségem történeté-ről] = Les Nouvelles Littéraires, 1958. december 25.

Wirth Imre: Ex libris.[Radnóti Zsuzsa: A próféta színházá-ról]In: Élet és Irodalom, 1993. 25. sz. 11. p.

Zappe László: [Negyedik Henrik király. A Miskolci Nemzeti Színház, előadása] = Népszabadság, 1985. február 8. 7. p.

Zappe László: Füst Milán Catullusa Szolnokon. = Népszabadság 2002. december 17.

Zádor Imre: Találkozásom Füst Milánnal. = Remény, 2005. 1. sz. 62–63. p.

Zádor Imre: Találkozásom Füst Milánnal. = Lyukasóra, 2002. 10. sz. 24–25. p.

Zelk Zoltán: Főhajtás a túlvilágra = Napjaink, 1974. 1. sz. 7. p.

Zigány Árpád: [Az aranytál-ról] = Kelet Népe, 1922. 1. sz. 60–67. p.

Zsoldos Sándor: A füstmilánnaplóírás, vagy a Napló-játék. = Könyvhét, 2005. 9-10. sz. 213-214. p.

Zsoldos Sándor: Somlyó Zoltán - Füst Milán: Szomorú levéldokumentumok Somlyó Zoltán utolsó éveiből. = Múlt és Jövő, 2000. 3–4. sz. 159–168. p.

Egyebek

Ágh István: Füst Milánra [Vers] = Élet és Irodalom, 1988. 32. sz. 15. p.

Bánfi Magda: Elégia-töredékek (Füst Milán emlékének) [Vers] = Magyar Műhely, 1967. 23–24. sz.

Bokkon Gábor: Versek Füst Milánnak (IV.) [Vers] = Életünk, 1979. 12. sz. 1020. p.

Gömöri György: Füst Milán panasza.[Vers] = Kortárs, 2003. dec. 83. p.

Hegyi Réka: Füst ellen – A Boldogtalanok Marosvásárhelyen. = Hét, 2004. jan. 22. 9. p.

Hovanyecz László: Füst Milán-páholy: reményteljes jövő. = Népszabadság, 2001. nov. 26. 11. p.

Kiss Dénes: Vers-szilánkok László Gyula rajzaihoz. Füst Milán [Vers] = Életünk, 1968. 1. sz. 16. p.

Kocsár Miklós: Meditációk Füst Milán emlékére. In: Repliche : fuvolára és cimbalomra. Hungaroton, [1975?] SLPX 11635.

Orbán Ottó: A semmi hűse [Vers] = Kortárs, 1997. 5. sz.; In: O. O.: Lakik a házunkban egy költő Bp. 1999. Magvető

Rába Görgy: A tűzokádó emlékezete. In memoriam Füst Milán [Vers] = Élet és Irodalom, 1988. 29. sz. 1. p.

Somlyó György: Füst Milán [Vers] In: S.Gy.: Talizmán Budapest 1990. Interart

Szepesi Attila: Füst Milánnak [Vers] = Kortárs, 1985. 8. sz. 19. p.

Tandori Dezső: Füst Milán „Napló”-jából [Vers] = Magyar Nemzet, 1979. november 11. 12. p.

Weöres Sándor: Füst Milán emlékére [Vers] = Élet és Irodalom, 1967 31. sz. 5–6. p.; Magyarország, 1967. 32. sz. 21. p.; In: W. S.: Egybegyűjtött írások Bp. 1970. Magvető Kiadó

Füst Milán-díj

A magyar Irodalom, követei (Átadták a Füst Milán fordítói ösztöndíjakat) = Magyar Nemzet, 1994. június 29. 11. p.

Átadták a Füst Milán-díjakat és a Déry Tibor-jutalmakat = Magyar Nemzet, 1993. 56. évf. október 19. 11. p. [Díjazottak: Hans-Henning Paetzke, Karol Wlahovsky]

Átadták a Füst Milán-jutalmat = Magyar Nemzet, 1988. december 2. 4. p. [Díjazottak: Rába György és Márton László nyerte el]

Átadták a Füst Milán-nagydíjat. Kabdebó Tamás kitüntetése = Magyar Nemzet, 1997. november 22. 19. p.

Fordítók a magyar irodalomért. = Népszabadság 2002. december 11.

Füst Milán Fordítói Díj (H. H. Paetzke és K. Wlachovsky) = Magyar Hírlap, 1993. október 19. 15. p.

Füst Milán fordítói díj = Népszabadság 2001. november 10.

Füst Milán-díj – 1995 = Élet és Irodalom, 1995. 39. évf. 49. sz. december 8. 9. p. [Díjazottak: Grendel Lajos; Lengyel Péter]

Füst Milán-díj 1999. = Élet és Irodalom, 1999. 50. sz.

Füst Milán-díj 2000. = Magyar Narancs, 2000. 50. Sz. dec. 14. 8. p.

Füst Milán-díj 2001. (Háy János, Pályi András) = Élet és Irodalom, 2001. dec. 7.

Füst Milán-díj 2003. (Csaplár Vilmos, Végel László) = Élet és Irodalom, 2003. dec. 5. 10. p.

Mátraházi Zsuzsa: Árverés és díjátadás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Fogadott fiú és barát a Füst Milán Alapítványban. = Könyvhét, 2005. 1-2. sz. 30–31. p.

Somlyó György: Füst Milán költői díj, 1994 = Magyar Napló, 1995. 7. évf. 1. sz. január 44. P. [Díjazottak: Gergely Ágnes, Kovács András Ferenc]

Szirák Péter: Szabálytalan laudáció abból az alkalomból, hogy Grendel Lajos megkapta a Füst Milán díjat = Élet és Irodalom, 1995. 39. évf. 49. sz. december 8. 9. p.

Wlachovsky, Karol: „Maga jó magyar ember lenne, ha tótul is beszélne.” Beszélgetés a Füst Milán-díjas Karol Wlachovskyval; Riporter: Simon Ernő] = Magyar Nemzet, 1993. 262. 7. p.

 

A szakirodalmat összeállította: Szilágyi Judit.