Füst Milán: Bibliográfia

Önálló kötetek

Változtatnod nem lehet. Versek. [Bp.] [1914.] Athenaeum 123 p. (Modern Könyvtár 336–339.)

Nevetők. Kisregény. Bp. 1920. Athenaeum 119 p. (Modern Könyvtár, 602–605.) = [Ua. a Korunk Mesterei sorozatban is.] új kiad.: Bp. 1985. Szépirodalmi, 183 p. (Olcsó Könyvtár.) ua. Bratislava. 1985. Madách. (Magyar–csehszlovák közös kiadás). új kiad.: Utószó: Kis Pintér Imre. Bp. 2000. Osiris, 150 p. (Millenniumi Könyvtár.)

Az aranytál. Kisregény. Bp. 1921. Athenaeum 105 p. (Modern Könyvtár 674–677.)

Az elmúlás kórusa. Versek. Bp. [1921.] Amicus 68 p. ua. bibliofil kiadás, 200 számozott példányban.

Advent. Kisregény. Ill. Derkovits Gyula. Bp. 1923. [1922.] Amicus 119 p. ua. bibliofil kiadás, 200 számozott példányban. új kiad.: Ill. Derkovits Gyula. Bp. 1976. Magvető, 166 p. ua. Bratislava. 1976. Madách. (Csehszlovák–magyar közös kiadás.)

Boldogtalanok. Dráma. Bp. 1923. „Világirodalom” 94 p.

Negyedik Henrik király. Dráma. Bp. 1931. Almanach 67 p.

Válogatott versek. Bp. [1934.] Nyugat 157 p. ua. Füst Milán Munkáinak Gyűjteményes Kiadása I. sorozatcímmel is. (Több kötet nem jelent meg.)

Amine emlékezete. Kisregény. [Bp.] 1940. Almanach 131 p.

Negyedik Henrik király. Dráma. Bp. [1940.] Almanach 67 p.

A feleségem története. Störr kapitány feljegyzései. Regény. Bp. [1942.] Új Idők 480 p. 2. kiad.: Bp. 1946. Új Idők, 480 p. 3. kiad.: Bp. 1957. Magvető, 460 p. 4. kiad.: Bp. 1964. Magvető, 460 p. 5. kiad.: Bp. 1968. Magvető, 443 p. 6. kiad.: Utószó: Rónay György; ill.: Kass János. Bp. 1970. Szépirodalmi, 490 p. (Magyar Elbeszélők.) 7. kiad.: Bp. 1973. Magvető, 386 p. 8. kiad.: Utószó: Tamás Gáspár Miklós. Bukarest. 1975. Kriterion, 337 p. 9. kiad.: Bp. 1978. Szépirodalmi. (Magyar Remekírók.) 10. kiad.: Bp. 1993. Magvető, 358 p. 11. kiad.: Szerk. Zsoldos Sándor. Bp. 2000. Fekete Sas, 399 p. 12. kiad.: Szerk. Zsoldos Sándor. Bp. 2010. Fekete Sas, 399 p. 13. kiad.: Szerk. Zsoldos Sándor. Bp. 2015. Fekete Sas, 399 p. 14. kiad.: Szerk. Zsoldos Sándor. Bp. 2020. Fekete Sas, 399 p.

Aladdin atyja sírjánál. Novella. Bp. 1947. Művészbolt, Független Nyomda 4:00 du. (Index röpirat- és vitairat könyvtár 15.)

Látomás és indulat a művészetben. Bp. 1948. Egyetemi Nyomda 419 p. 2., bőv. kiad.: Bp. 1963. Akadémiai, 518 p. 3. kiad.: Szerk.: Ungvári Tamás, bev. tanulm.: Bóka László. Bp. 1980. Magvető, 780 p. 4., jav. kiad.: Szöveggond.: Kis Pintér Imre. Bp. 1997. Kortárs, 492 p. 5. kiad.: Bp. 2006. Fekete Sas. 493 p.

Szellemek utcája. Versek. Bp. [1948.] Dante 172 p.

Véletlen találkozások. Elbeszélések. Bp. [1948.] Dante 201 p.

Szakadékok. Kisregények. Bp. 1949. Révay 409 p.

Őszi vadászat. Elbeszélések. Bp. 1955. Magvető 267 p.

Emlékezések és tanulmányok. Bp. 1956. Magvető 529 p. 2., bőv. kiad.: Bp. 1967. Magvető, 728 p. új kiad.: Bp. 1986. Magvető, 845 p.

Ez mind én voltam egykor. Feljegyzések az út mentén. Ill. Zádor István. Bp. 1957. Bibliotheca 258 p.

A sanda bohóc, Goldnágel Efráim csodálatos kalandjai. Ill. Bartha László. Bp. 1957. Magvető 198 p.

Hábi-Szádi küzdelmeinek könyve. Ez mind én voltam egykor [2. rész].Filozófiai napló. Bp. 1958. Bibliotheca 221 p. 2. kiad.: Ez mind én voltam egykor [2. rész]. Hábi-Szádi küzdelmeinek könyve. Filozófiai napló. Bp. 1969. Magvető, 617 p. (Füst Milán Összegyűjtött Művei.) 3. kiad.: ua. Bp. 1975. Magvető, 627 p. 4. kiad. Bp. 1977. Magvető, 598 p.

Kis regények 1–2. Bp. 1958. Magvető 572 + 557 p. (Füst Milán Összegyűjtött Művei.) 2., bőv. kiad.: Bp. 1977. (cop. 1958.) Magvető, 653 + 610 p.

Konstantin úrfi fiatalsága. Elbeszélések. Ill. Bartha László. Bp. 1958. Móra 195 p.

Füst Milán összes versei. Bp. 1958. Magvető 203 p. 2. kiad.: (A Füst Milán verseiről született bírálatokkal.) Bp. 1972. Magvető, 276 p. 3. kiad.: ua. Bp. 1978. Magvető, 276 p. 4., bőv. kiad.: Összeáll., szerk., jegyzetek: Zsoldos Sándor. Bp. 1988. Magvető, 349 p.

Zsiráfkönyv. Mesék. Ill. H. Müller Ilona. [Bp.] [1958.] Móra 16 p. (Liliputi Könyvtár.)

Boldogtalanok; Negyedik Henrik Király. Drámák. Szerk., jegyz.: Esti Béla; ill.: Reich Károly. Bp. 1959. Magyar Helikon 214 p.

A Parnasszus felé. Regény. Bp. 1961. Magvető 478 p. (Füst Milán Összegyűjtött Művei.) 2. kiad.: Bp. 1974. Magvető, 478 p.

Öröktüzek. Összegyűjtött elbeszélések. Bp. 1961. Magvető 727 p. (Füst Milán Összegyűjtött Művei.) 2. kiad. Ill. Würtz Ádám. Bp. 1983. Magvető, 593 p.

Drámák. (A kötet tartalmazza Shakespeare: Lear király fordításának 2. kiadását is.) Bp. 1966. Magvető 668 p. (Füst Milán Összegyűjtött Művei.) 2. kiad.: (A kötet tartalmazza Shakespeare: Lear király fordítását is.) Bp. 1979. Magvető, 617 p.

Füst Milán összes versei. Bp. 1969. Magvető 267 p. (Füst Milán Összegyűjtött Művei.)

Szexuál-lélektani elmélkedések. Párizs 1970 Magyar Műhely 71 p. Új kiad.: Bp. 1986. Helikon, 138 p. ua. Bp.–Bratislava. 1986 Helikon–Madách. (Csehszlovák–magyar közös kiadás.) 3. kiad.: Szöveggond., utószó: Szilágyi Judit. Bp. 2001. Fekete Sas 148 p.

Advent. [Kisregények; Őszi vadászat; Amine emlékezete.] Utószó: Márványi Judit. Bp. 1971. Szépirodalmi 226 p. (Olcsó Könyvek.)

Őszi vadászat. Elbeszélések. Bp. 1974. Magvető 267 p.

Napló 1–2.Vál., szerk. és bev. Pók Lajos. Bp. 1976. Magvető 490 + 495 p. (Tények és tanúk.) 2. kiad. ua. Bp. 1976. Magvető, 490 + 495 p.

Füst Milán válogatott művei. Vál., szöveggond., jegyz.: Kis Pintér Imre. Bp. 1979. Szépirodalmi 1205 p. (Magyar Remekírók.) ua. Bratislava. 1978. Madách.

Válogatott versek. Vál., szerk., előszó, életrajz: Somlyó György. Bp. 1979. Kozmosz 197 p. (A Magyar Irodalom Gyöngyszemei.)

A pákosztos cica. Mesék. Ill. Hegyi Márta. Bp. 1988. Móra [22] p. (Iciri-piciri Könyvek.)

„Megtagadott” színművek és egyfelvonásosok. Vál., a jegyzeteket és az utószót írta: Petrányi Ilona. Bp. 1993 Fekete Sas–Magvető 493 p.

Füst Milán összes drámái. Sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta Petrányi Ilona. Bp. 1996 Fekete Sas 763 p.

Füst Milán összes versei. Utószó: Bárdos László. Bp. 1996. Unikornis 203 p. (A Magyar Költészet Kincsestára 46.)

Füst Milán összes versei. Összeáll., szerk., sajtó alá rend., a jegyzeteket és az utószót írta: Zsoldos Sándor. Bp. 1997. Fekete Sas 241 p.

A mester én vagyok: egy doktorkisasszony naplójegyzetei. Sajtó alá rend. és az utószót írta: Petrányi Ilona. Bp. 1998. Fekete Sas 311 p.

Teljes Napló 1–2.Sajtó alá rend.: Szilágyi Judit; jegyz.: Petrányi Ilona; előszó: Szabolcsi Miklós. Bp. 1999. Fekete Sas 904 + 892 p.

Ez mind én voltam egykor. Hábi-Szádi küzdelmeinek könyve. Szöveggond.: Zsoldos Sándor. Bp. 2001. Fekete Sas 440 p.

Egyebek. Szerk. Rőczei György. Bp. 2001. Hold.

Füst Milán összegyűjtött levelei. Egybegyűjt., sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta: Szilágyi Judit; közrem.: Petrányi Ilona; szerk.: Fazakas István. Bp. 2002. Fekete Sas 1133 p.

Füst Milán – Kossuth-díjas írók. Válogatta, szerk., bevezető tanulmány, jegyzetek: Schein Gábor. Pécs 2002. Alexandra 409 p.

Advent. Szöveggond., utószó: Fazakas István. Bp. 2003. Fekete Sas 143 p.

Füst Milán összegyűjtött elbeszélései I–II.(Öröktüzek; Egy nap története Dídó leányom életéből.) Szöveggond., utószó, jegyzetek: Petrányi Ilona. Bp. 2003. Fekete Sas 519 + 345 p.

A sanda bohóc, Goldnágel Efraim csodálatos kalandjai. Sajtó alá rend. és az utószót írta: Fazakas István; illusztráció: Szűcs Édua. Bp. 2004. Fekete Sas.

Kis regények I–II. Jegyzetek: Szilágyi Judit. Bp. 2004. Fekete Sas 407 + 397 p.

A Parnasszus felé. Sajtó alá rend. és utószó: Fazakas István. Bp. 2005. Fekete Sas. 390 p.

Műfordítások. Sajtó alá rend. és utószó Szilágyi Judit. Bp. 2006. Fekete Sas. 202 p.

Átköltések. Szántóné Kaszab Ilona verseiből – Szavak az árnyékomhoz. Sajtó alá rend. és utószó: Petrányi Ilona. Bp. 2006. Fekete Sas. 182 p.

Tanulmányok. Sajtó alá rend. jegyzetek, utószó: Zsoldos Sándor. Bp. 2007. Fekete Sas. 270 p.

A kis Tahtúr története. [Mesék.] Szerk. Fenyő Ervin, illusztrációk Faltisz Alexandra. Bp. 2009. Holnap. 138 p.

Írni. Cikkek, bírálatok, visszaemlékezések, útirajzok, alkalmi megnyilatkozások. I–II. Sajtó alá rend. Szilágyi Judit. Előszó: Szegedy-Maszák Mihály. Bp. 2014. 624 + 544 p.

Periodikumokban megjelent írások

Átmeneti kor. Elbeszélés. = Független Magyarország 1909. dec. 25. 72–73. p.

Karácsonyi kaland. Novella. = Nyugat 1910/1.

Aladdin atyja sírjánál. Novella. = Nyugat 1911/1.

Egy nap története Didó lányom életéből. Novella. = Nyugat 1912/3.

Boldogtalanok. Színmű. = Nyugat 1915/1–4.

Nevetők. = Nyugat 1918/6–7.

Egy ember élete. Naplójegyzetek. = Új Idők 1919/1–3.

A lázadó. Tragikomédia. = Nyugat 1919/12–13.

Dániel bíró. Elbeszélés. = Nyugat 1920/5–6.

Advent. = Nyugat 1922/1–6.

Megint itt az éjszaka. Novella. = Nyugat 1922/19.

Egy ember élete. Naplójegyzetek. = Kassai Napló 1922. október 1–október 10.

Naplójegyzetek. = Tűz 1922. október 8–1923. április 1.

Egy ember élete. Naplójegyzetek. = Szivárvány 1924. május.

Ákoska. Ballada nyolc jelenetben. = Nyugat 1925/5–6.

A zongora. Komédia. = Nyugat 1925/10–11.

Atyafiak és a nő. Szatírjáték. = Nyugat 1926/16.

No, mit szólsz Freiligrat? (Vagyis csakis pontosan gyermekeim!). = Dokumentum 1927. IV.

Catullus. Szomorújáték. = Nyugat 1928/8–11.

Szakadék. = Nyugat 1929. 1–5. sz.

Egy író naplójából. Naplójegyzetek. = Az Újság 1930. március 2.

A kapitány felesége. Elbeszélés. = Nyugat 1932/15–16.

A jegesmedve. Novella. = Nyugat 1933/15–16.

Amine emlékezete. = Nyugat 1933/22–23.

Egy ember élete. Naplójegyzetek. = Szép Szó 1939. máj–jún.

Negyedik Henrik király. (Királydráma; I. felvonás.) = Szép Szó 1939/7–8.

A cicisbeo. Novella. = Szép Szó Almanach, Bp. 1945. Officina, 33–48. p.

Denevérek. Novella. = Magyarok 1946. május. 201–209. p. = Századunk, 1946/5.

Egy hűséges vallomás. Novella. = Fórum 1947. december.

A fotográfusok démonairól. = Színház 1947. dec. 9–15. p. = Budapesti Negyed 15. évf. 1997/1.

Egy fegyenc fia. Ballada. = Magyarok 1948/1.

Mit tudom én! Novella. 1. rész. = Magyarok 1948/6. 331–348. p.

2. rész: = Magyarok 1948/7. 401–417. p.

Ballada Fannykáról. Novella. = Fórum 1948. július. 502–514. p.

Amit munka közben gondol az ember. = Új Idők 1948. szeptember 18. 163. p.

Istentelen emberek. Novella. = Magyarok 1948. dec. 730–735. p.

Őszi vadászat. Elbeszélés. = Csillag 1955/3.

Most már tudom. Elbeszélés. = Új Hang 1955/9. 160–181. p.

Könnyű felhők és nagy szél. Elbeszélés. = Új Hang 1955/12. 18–26. p.

Naplójegyzetek. = Csillag 1956/4. (ápr.) 797–799. p.

Nun. Elbeszélés. = Csillag 1956/9. 485–495. p.

A főpincér álma. Novella. = Élet és Irodalom 1964/38. (aug.)

Megkövetelhető-e az írótól, hogy művével az új eszmék propagandáját szolgálja? = Köztársaság 1992/27. (nov. 13.) 62–63. p.

Nyilatkozatok, vallomások, tanulmányok

Peter Altenberg Die Auswahl aus meinen Büchern. (Ed.: Fischer, Berlin) = Nyugat 1908. II. 23. sz.

Peter Altenberg. = Nyugat 1908. II. 425–430. p.

Gondolatok vázlata a külső és belső szemléletről. Tanulmány. = Nyugat 1909/15.

Szigeti József. = Nyugat 1909. I. 2. sz. (Figyelő)

Párbeszéd Gulácsyról. = Nyugat 1909. II. 20. sz. = Új Írás, 1988/12. 107–119. p. = Tollak és ecsetek. A Nyugat írói művészetéről. Közr., bev.: Lukácsy Sándor.

A „Szentivánéji álom” a Nemzetiben. = Nyugat 1909/21. (Figyelő)

A „Taifun” rendezéséről. Lengyel Menyhért: Taifun. = Nyugat 1909/22.

Forrai Róza. = Nyugat 1910/7. (Figyelő)

Faust a Nemzeti Színházban. = Nyugat 1910. I. 8. sz. (Figyelő)

Heltai Jenő darabjáról. = Színjáték 1910/1. 16. p.

Csákó és kalap. Roda Roda darabjáról. = Színjáték 1910/5. (március 30.) 98–99. p.

Barrie vígjátékáról. = Nyugat 1910. I. 6. sz.

Hoffmannsthal: Elektra. = Nyugat 1911/1. (Figyelő)

Ifj. Hegedüs Sándor: A kalandor. = Nyugat 1912/9.

Keleti Adolf: Vázlatok a modern nevelésről és oktatásról. = Nyugat 1912. II. 22. sz.

A Dalcrose estély. = Nyugat 1912/20.

Vitéz Miklós: Gyerekfejek. = Nyugat 1913. I. 10. sz.

Győri Ernő: Áldott legyél Te! = Nyugat 1913. I. 12. sz.

Jászay Horváth Elemér: Gyöngyök és könnyek. = Nyugat 1913. II. 24. sz.

Antal Sándor: A trondjhemi herceg kíséretében. = Nyugat 1913/6.

Acél Pál: Ecce Homo. Egy történet háromszor. = Nyugat 1913/10.

Egy kis művészről. = Nyugat 1914. I. 580-581. p.

Lányi Sarolta: A távozó. = Nyugat 1914. II. 23. sz.

Gulliver. = Világ 1914. június 30.

Barcza Sándor két könyve. = Nyugat 1914/1. 289. p.

Moly Tamás. = Nyugat 1918. I. 10. sz.

Naplójegyzetek egy elhunyt ifjú költőről. Vajda György: Haláltánc. = Nyugat 1918. II. 24. sz.

Benedek Marcell: Vulkán. = Nyugat 1918. II. 19. sz.

Búcsúszavak Altenberg Péterhez. = Nyugat 1919. 214. p.

Csehov: Egy öreg ember iratai. = Nyugat 1919. I. 14–15. sz.

Egy művész halálára. (Nagy Balogh Jánosról.) = Nyugat 1919. I. 16–17. sz. = Magyar Művészet, 1948. 206–208. p.

Szabad-e férjhez menni a színésznőnek? = Figaró 1919/12. (III. 19.)

Szép Ernő: Patika. = Nyugat 1920. I. 5–6. sz.

Berzsenyi Dániel. Tanulmány. = Nyugat 1920/21–22.

Körmendi Ferenc: Martir. = Nyugat 1921. I. 14. sz.

Szabó Endre fordításairól. = Nyugat 1921. I. 6. sz.

Utóhang az öngyilkosság kérdéséhez. = Nyugat 1921. I. 9. sz.

Az „Aranytál”-ról. = Színházi Élet 1921. november.

Az öngyilkosságról. Néhány laikus megjegyzés Posch Jenő cikkére. = Nyugat 1921. I. 6. sz.

Lányi Sarolta versei. = Nyugat 1922. I. 2. sz.

Kosáryné Réz Lola: Ulrik inas. = Nyugat 1922. I. 3. sz.

Reichard Piroska: Őszi üdvözlet. = Nyugat 1922. I. 3. sz.

Heltai Jenő: 111-es. = Nyugat 1922. I. 4. sz.

Osvát Ernőről. = Nyugat 1923. I. 11–12. sz.

Emlékezés kétféle nevelőmről. = Nyugat 1923. I. 3. sz.

Levél a Boldogtalanokról és Forgács Rózsiról. = Nyugat 1923. I. 350–352. p.

Móricz Zsigmond két új könyve. (Házasságtörés; Egy akol egy pásztor.) = Nyugat 1923. I. 7. sz.

Varró Margit: Zongora tanítás és zenei nevelés. = Nyugat 1923. II.

Duse. Tanulmány. = Nyugat 1923. II. 15–16. sz.

Látogatás Andreas Hauklandnál Capriban. = Pesti Napló 1924. december 14.

Móricz Zsigmond: Sárarany. = Nyugat 1924. I. 4. sz.

Nyílt levél Babits Mihályhoz. = Nyugat 1924. I. 7. sz.

Olaszországi levél. = Nyugat 1924. II. 24. sz.

Olaszok. = Világ 1924. november 15.

Andreas Haukland: Ol Jörgen. = Nyugat 1924/15–16.

Bálint Aladár temetése. = Nyugat 1924/8–9.

Maeterlinck: Tintagile halála. = Nyugat 1925. I. 7. sz.

Kosztolányi Dezső szerzői estje. = Nyugat 1925. II. 22. sz.

A „Téli rege” Kosztolányi fordításában. = Nyugat 1925/7.

Panait Istrati: Kyra Kyralina. = Nyugat 1926. II. 21. sz.

A házasság válsága. Hozzászólás a Nyugat ankétjához. = Nyugat 1926/10.

A Genezis új könyve. = Nyugat 1926/24.

Szilágyi Géza verseskönyve: Szó és könny. = Nyugat 1927. II. 21. sz.

Szenes Erzsi: Fehér kendő. = Nyugat 1927. II. 22. sz.

Martha Ostenso két regénye. = Nyugat 1927. II. 24. sz.

Azokról akik elhallgatnak. = Nyugat 1927. I. 22–24. p.

„A Sátán műremekei.” Szabó Lőrinc versei. = Nyugat 1927/12. = in: Gorombaságok könyve. Vál., szerk. Nyerges András. Bp. 1999. Helikon, 237–240. p.

Négyszemközt Füst Milánnal. = Literatura 1927/8. 267–269. p.

Kosztolányi Dezső: Meztelenül. = Nyugat 1928. I. 2. sz.

Elisabeth Bergner. = Nyugat 1928. II. 17. sz.

Néhány szó. (Tóth Árpádról.) = Nyugat 1928. II. 22. sz.

Emlékezés Kaffka Margitra. = Nyugat 1928. II. 23. sz.

A magyar drámaírás válsága. Hozzászólás a Nyugat ankétjához. = Nyugat 1928. I. 4. sz.

Olyasmire vágyunk, ami nem létezik. = Esti Kurir 1931. március 19.

„Legfőbb kívánságom, hogy békességem legyen”. Vallomás írói pályájának 25. évfordulóján. = Esti Kurir 1933. III. 23.

Vallomás naplójegyzeteimről. = Nyugat 1934. II. 103–106. p.

Dr. Georg Grodeck. = Nyugat 1934. II. 12–13. sz.

Írni. Vallomás huszonöt év után. = Magyar Hírlap 1934. március 24.

Vitairat az öngyilkosságról. = Emberismeret 1934. november. (Különszám.)

Az írói sikerekről. Vallomás huszonöt év után. = Pesti Napló 1934/68. (márc. 25.) 21. p.

„Önbüntetés.” Kádár Endre regénye. = Nyugat 1935. I. 121–127. p.

József Attiláról. = Nyugat 1935. I. 23–24. sz.

Emlékbeszéd Osvát Ernőről. = Nyugat 1935. I. 4. sz.

Mit tegyen az író a háborúval szemben?. Vitacikk. = Nyugat 1935. I. 45–48. p.

A pszichoanalízis hatása írókra és irodalomra. = Emberismeret 1935. január.

Naplójegyzet a „Henrik király” keletkezéséről. = A Színpad 1935/1–3. 43–45. p.

Általánossá váló lelki bajok eredetéről. = Századunk 1935/2.

A nevetéséről. Emlékezés Kosztolányi Dezsőre. = Nyugat 1936/12.

Füst Milán: [Olvasmányairól]. = Új könyvek könyve. Bp. 1937. 132–133. p.

Somlyó Zoltán. = Nyugat 1937. I. 2. sz.

Hazádnak rendületlenül. = Esti Kurir 1938. április 9.

Néhány fájdalmas szó Karinthy Frigyesről. = Nyugat 1938. I. 10. sz.

Egy ember élete. Naplójegyzetek. = Szép Szó 1939. 198–209. p.

Gelléri Andor Endre: Villám és esti tűz. = Nyugat 1940. 4. sz.

Nagy Zoltán halálára. = Magyarok 1945. szeptember 1. 128–130. p.

Bányászok. = Bányász Almanach 1946. 37–40. p.

Vallomás. (Mit csinálna, ha Kulturminiszter lenne? Válasz egy körkérdésre.) = Színház 1946. december 18.

Élmény és művészet. = Magyarok 1946. június. 295–299. p.

Nádass József: A norvég leány c. munkájáról. = Magyarok 1946. október. 632–635. p.

Commentaria in rem mathematicae profana. Társadalomszemlélet egy küszöb körül. Laikus megjegyzések Péter Róza könyvéhez. = Magyarok 1946/12. 793–798. p.

A valóság álmodója. Emlékezés Gelléri Andor Endréről. = Irodalom-Tudomány 1946/7. 29–36. p.

A hasonlatról. = Magyarok 1947. 81–83. p.

Látogatás Rácz Aladárnál. = Színház 1947. február 5.

Kultúra és műveltség. = Diárium 1947. Karácsony. 147–148. p.

Páris, Páris… = Nagyvilág 1947/5. 1. p.

Hogyan fokozható az írott szó érzékletes ereje? = Magyarok 1947/7. 493–498. p.

Hatvan év. (Az Írószövetségben tartott beszéd.) = Huszadik Század 1948. 275–278. p. = in: A kirgiz irodalomból. Bp. 1985. Lapkiadó, 192 p.

Gyötrelmes témák a festészetben. = Magyar Művészet 1948. 82–85. p.

„Nincs életrajzom” – Vallomás riport keretében. = Népszava 1948. július

Az elismerésekről és dicsérő birálatokról. = Szivárvány 1948. július 28.

Levél Lukács Györgyhöz. = Csillag 1948/10. 60–61. p.

A művészeti optimizmus kérdéséről. = Szabad Nép 1948/169. (július 25.) 13. p.

A torz iránt való hajlamunk. = Magyar Művészet 1948/4. 164–168. p.

Emlékezések. (Nagy Lajos.) = Csillag 1954. december. 2296–2301. p.

Emlékezés egy geniális fiatalemberre. (Gelléri Andor Endréről.) = Csillag 1955. február. 435–438. p.

Emlékezés Toscaninire. = Magyar Nemzet 1955. I. 12. p.

Egy elfelejtett nagy hegedűsről. Pártos István emlékezete. = Magyar Nemzet 1955. november 27.

A titokzatos ember. Emlékezés Nadányi Zoltánra. = Irodalmi Újság 1955/10. 4. p.

Önvallomás a pálya végén = Irodalmi Újság 1955/3. 5–6. p. = Új Szó, 1967. augusztus 4.

Emlékezések. = Irodalmi Újság 1955/4.

Két emlékezés. (Emlékezés a felszabadulásra; Somlyó Zoltán emlékezete.) = Csillag 1955/4. 853–854. p.

A fiatal Karinthy. = Csillag 1955/6. 1275–1279. p.

Emlékbeszéd Gelléri Andor Endréről. = Művelt Nép 1955/7.

Most már tudom. = Új Hang 1955/9. 16–18. p.

Emlékbeszéd Thykididész modorában az elesett hősök sírja felett. = Irodalmi Újság 1956. november 2. = Literatura, 1989/1–2. 240–242. p.

Berzsenyi Dániel. = Szabad Hazánkért 1956. okt. 10.

Újabb látogatásom Niklán, Berzsenyiéknél. = Magyar Nemzet 1956. október 7.

Emlékezés Kosztolányi Dezsőre. = Dunántúl 1956/16. 72–76. p.

Rácz Aladár páratlan művészete. = Csillag 1956/2. 373–374. p.

Egy régi zenekedvelő Menuhinról. = Csillag 1956/7. 165–167. p.

Arab szereplőim történeteket mondanak el. Vallomás az „Ez mind én voltam egykor” c. kötetéről. = Tájékoztató 1957. augusztus–szeptember.

„Bánom is én, próbálja meg!”. (Visszaemlékezés pályakezdésére.) = Magyar Ifjúság 1957/54. (dec. 21.) [7. p]

Vallomás összes versei megjelenésekor. = Tájékoztató 1958. április.

„…az egész élet benne zajlik” – Vallomás a „Konstantin úrfi fiatalsága” c. könyvéről. = Tájékoztató 1958. június.

„Arra jó a munka, hogy ne törődjek a fájdalommal.” Beszélgetés Füst Milánnal; riporter: Nóta Ilona. = Esti Hírlap 1958. okt. 4.

Író a könyvéről. = Könyvtájékoztató 1958/4.

A Nyugat születése. = Irodalomtörténet 1959/3–4. 453–466. p.

„A vénség dicsérete”. (Az író munkájáról.) = Élet és Irodalom 1960/25. (jún. 17.) 11. p.

Az élmény és megfigyelés szerepe a művészetben. = Valóság 1961/4. 45–52. p.

Az ismeretlen olvasó. = Nők Lapja 1962/28. 9. p.

Késői megjegyzések Shakespeare-ről. = Nagyvilág 1962/7. 1059–1066. p.

The visual power of the written word. = The New Hungarian Quarterly 1962/7. 67–74. p.

[A feleségem történeté-ről]. = Tagebuch. Wien 1963. febr.

A boldogtalanok-ról. A darab története. = Esti Hírlap 1963. jan. 4. 2. p.

Vallomás a Boldogtalanok című drámámról. = Film Színház Muzsika 1963/1. 20–21. p.

Amire szívesen emlékezem. = Ország-Világ 1963/29. 16. p.

Néhány megjegyzés. = Kortárs 1963/5. 800. p.

A történelem ürügyén. Vallomás a „IV. Henrik”-ről. = Pesti Műsor 1964. november.

Vallomás – A szó Füst Miláné. = Hétfői Hírek 1965. január 25. 4. p.

Sokat dolgoztam életemben. = Tükör 1965/12. (március 23.) 10–11. p.

A feleségem története. Visszaemlékezés. = Magyar Ifjúság 1965/14.

Késői dicsőség. (A Negyedik Henrik király előadásáról.) = Élet és Irodalom 1965/3. 9. p.

Levél a drámai nyelv dolgában. = Élet és Irodalom 1965/38. 9. p.

Emlékezés Havas Gézára. = Kortárs 1965/5. 822–824. p.

Milyen visszhangot kelthet a bírálat. = Élet és Irodalom 1965/52. (december 25.) 5. p.

Ady Endre: Sappho szerelmes éneke. Verselemzés. = in: Miért Szép? Bp. 1966. Gondolat, 47–53. p.

Összegyűjtött munkáim előszava 1957. február 21-én. = Magyar Szó 1967. augusztus 6. 214. p.

Önéletrajz. = Magyar Műhely 1967/23–24. 2–5. p.

A jelenés. A jelenés c. verséhez. = Budapest 1970/4. 3. p.

Füst Milán önéletrajzi jegyzetei. Közreadja Nádra Valéria. = Kritika 1977/5. 5. p.

„Nagy mű ez, drága Barátom…”. F. M. levele Fülep Lajoshoz. = Magyar Hírlap 1988. júl. 16. Melléklet 4. p.

Emlékezés a fiatalságra. Vallomás magamról huszonöt év után. = Kritika 1988/7. 37–38. p.

Ferenczy György művészete. = in: Ferenczy György: Pianoforte. Közreadja: Kocsis Zoltán; sajtó alá rend: Kenedi János. Bp. 1989. Héttorony, 71 p.

Versek – folyóiratokban és kötetekben

Szétforgácsolt erők. = Nyugat 1909. I. 84. p. Válogatott versek.

Hajó megy el. [V.ö. Messzi fény.]= Nyugat 1909. I. 416. p. Változtatnod nem lehet 56. p.

Notturno. [V.ö. A sötétség; Óh, nincs vigasz.]= Nyugat 1909. I. 416. p.

Zsoltár (Ó Uram, engem bántanak…). = Nyugat 1909. I. 417. p. Változtatnod nem lehet 20. p. Az elmúlás kórusa 33. p. Válogatott versek 119. p. Szellemek utcája 112. p. Összes versei 122. p.

Meghaltam. [V.ö. Halottak éneke I.; Mi bűnöm volt a csend?]= Nyugat 1909. I. 480. p. Változtatnod nem lehet 57. p. Az elmúlás kórusa 36–37. p.

Szőlőhegyen. = Nyugat 1909. II. 298. p. Változtatnod nem lehet 52–53. p. Szellemek utcája 138–139. p. Összes versei 148–149. p.

Ülvén… = Nyugat 1909. II. 298–299. p. [Címváltoztatás: Alkonyati számadás.] Változtatnod nem lehet 50–51. p. Szellemek utcája 144–145. p. Összes versei 154–155. p.

Epigramma (Elnyugszik már hűs föld alatt…). = Nyugat 1909. II. 299. p. Változtatnod nem lehet 54. p. Szellemek utcája 140. p. Összes versei 150. p.

Álmatlanok kara. = Nyugat 1909. II. 300. p. Változtatnod nem lehet 31–32. p. Válogatott versek 104. p. Szellemek utcája 100. p. Összes versei 110. p.

Óda pártfogómhoz! = Nyugat 1909. II. 300. p. Változtatnod nem lehet 10. p. Az elmúlás kórusa 59. p. Válogatott versek 123. p. Szellemek utcája 115. p. Összes versei 125. p.

Objektiv kórus. [V.ö. (III.) A nő dicsérete és az (V.) Kívánság.]= Nyugat 1910. I. 158–160. p. Változtatnod nem lehet 41-45. p. Az elmúlás kórusa 21-30. p. Válogatott versek 105–112. p. Szellemek utcája 101–106. p. Összes versei 111–116. p.

Gyász. [V.ö. Gyász.]= Magyar Szemle 1910. március 24. p.

Bukolika (I. A szőlőműves; II. A pásztor; III. Tanitó vers) = Nyugat 1910. I. 821–822. p. Változtatnod nem lehet 34–36. p. Az elmúlás kórusa 51–53. p. Válogatott versek 132–133. p. Szellemek utcája 123–124. p. Összes versei 133–134. p.

Aggok a lakodalmon. Sorstragédia egy felvonásban, versekben. = Nyugat 1910. II. 1766–1802. p. Változtatnod nem lehet 69–123. p.

Őszi sötétség. [V.ö. VI. El innen, el…]= Nyugat 1911. I. 173–177. p. Változtatnod nem lehet 23–29. p. Az elmúlás kórusa 39–50. p. Válogatott versek 84–95. p. Szellemek utcája 86–93. p. Összes versei 96–103.

Elégia. = Nyugat 1911. II. 249. p. Változtatnod nem lehet 49. p. Az elmúlás kórusa 34–35. p. Válogatott versek 100–101. p. Szellemek utcája 97–98. p. Összes versei 107–108. p.

Egy úri hölgyhöz! = Nyugat 1911. II. 338. p. Változtatnod nem lehet 16. p. Összes versei 170. p.

Óda Móricz Zsigmondhoz! [V.ö. Óda egy régi művészhez, Óda egy elképzelt művészhez.]= Nyugat 1911. II. 885. p. Változtatnod nem lehet 13–14. p. Az elmúlás kórusa 60–62. p.

Egy régi költő műve: Óda a fejedelemhez! = Nyugat 1912. I. 40. p. Változtatnod nem lehet 11–12. p. Az elmúlás kórusa 56–58. p. Válogatott versek 80–81. p. Szellemek utcája 82–83. p. Összes versei 92–93. p.

A teli hold… = Nyugat 1912. I. 41. p. Változtatnod nem lehet 55. p.

Elégia: Búcsú mesterségemtől! [V.ö. Barokk elégia: Búcsú mesterségemtől.]= Nyugat 1912. I. 41–42. p. Változtatnod nem lehet 66–67. p.

Gyertyafénynél. = Nyugat 1912. I. 1010. p. Változtatnod nem lehet 63–64. p.

Egy hegedűművészhez! = Nyugat 1912. II. 652. p. Változtatnod nem lehet 15. p.

A hold. [V.ö. Levél az ifjúságról.]= Nyugat 1913. I. 918. p. Változtatnod nem lehet 30–31. p.

Halotti zsoltár. [V.ö. (Halottak éneke II.) Szállj meg nagy látomás.]= Nyugat 1913. I. 919. p. Változtatnod nem lehet 58–59. p. Összes versei 171–172. p.

Verseim rendezésekor. [V.ö. Intelem.]= Nyugat 1913. I. 920. p. Változtatnod nem lehet 65. p.

Epilógus: O beata solitudo! O sola beatitudo!. = Nyugat 1913. II. 104–105. p. Változtatnod nem lehet 17–19. p. Válogatott versek 134–137. p. Szellemek utcája 128–130. p. Összes versei 138–140. p.

Az elhagyott vadász. = Nyugat 1913. II. 307. [Kötetben először 1988-ban.]

Kántorok. [V.ö. Kántorbőjt.]= Nyugat 1913. II. 308. p. Az elmúlás kórusa 55. p. Válogatott versek 127. p. Szellemek utcája 119. p. Összes versei 129. p.

Karnevál. = Nyugat 1913. II. 791–792. p. [Kötetben először 1988-ban.]

Epigramma. (Ki komoly képpel gabonát őrölt eddig.) = Nyugat 1914. II. 421. p. [Kötetben először 1988-ban.]

Óda. = Nyugat 1915. I. 445. [Kötetben először 1988-ban.]

Egy egyiptomi sírkövön. = Nyugat 1920. 86. p. Az elmúlás kórusa 13–14. p. Válogatott versek 102–103. p. Szellemek utcája 99. p. Összes versei 109. p.

Repülj! = Nyugat 1920. 852. p. Az elmúlás kórusa 15–16. p. Válogatott versek 121–122. p. Szellemek utcája 114. p. Összes versei 124. p.

A kalandor. = Nyugat 1920. 852. p. Az elmúlás kórusa 17–18. p. Válogatott versek 116–117. p. Szellemek utcája 110. p. Összes versei 120. p.

Zsoltár. (Zenét és nyugalmat…) [V.ö. Zsoltár.] = Nyugat 1920. 852. p. Az elmúlás kórusa 19–20. p.

Régi dallam. [V.ö. Oh latin szerelem.]= Nyugat 1920. 1124. p.

Naenia. (Egy jóbarát emlékére.) [V.ö. Sirató.] = Nyugat 1920. 1125. p.

Upaniszada. = Nyugat 1920. 1126. p. [Kötetben először 1988-ban.]

Az elmúlás kórusa. (I. Egy öreg emberhez!, II. Egy lány szemeiről.) = Nyugat 1921. I. 513–514. p. [Kötetben 1979-ben.]

Lelkek kórusa. = Nyugat 1922. 1321. p. Szellemek utcája 143. p. Összes versei 153. p.

Magyar könyörgés. = Nyugat 1923. I. 634. p. Szellemek utcája 137. p. Összes versei 147.

A mélyen alvó. [V.ö. A mélyen alvó (1934).]= Nyugat 1924. I. 606. p.

Álom előtt. = Szivárvány 1924. május 18.

Üres templom. = Nyugat 1924. II. 771–772. p. [Kötetben 1979-től.]

A többi mellett egy álló-csillagocska! [V.ö. Egy csillaghoz!]= Nyugat 1925. I. 187. p.

Anya és fiú. = Nyugat 1925. III. 448–449. p. [Kötetben 1979-től.]

A Genezis új könyve. = Nyugat 1926. II. 908–915. p. [Kötetben 1979-től.]

Habok a köd alatt. = Nyugat 1927. II. 660. p. Válogatott versek 63–65. p. Szellemek utcája 66–67. p. Összes versei 73–75. p.

Barátaimhoz! = Nyugat 1928. I. 2. p. Válogatott versek 43–44. p. Szellemek utcája 43–44. p. Összes versei 49–50. p.

A Mississippi. = Nyugat 1928. I. 507. p. Válogatott versek 32–33. p. Szellemek utcája 35–36. p. Összes versei 39–40. p.

Az eltávozott. [V.ö. Egy magános lovas]= Munka 1929. május. 33. p.

Kutyák. [V.ö. Kutyák (1934).]= Nyugat 1930. I. 16. p.

Levél Kanadából. = Pesti Napló 1930. április 24. 8. p. Válogatott versek 28–31. p. Szellemek utcája 32–34. p. Összes versei 35–38. p.

Régi rímek. = Pesti Napló 1930. június 15. 42. p. [Kötetben 1988-tól.]

Copperfield Dávidhoz! = A Toll 1930. november 13. 8–9. p. Válogatott versek 21–22. p. Szellemek utcája 27–28. p. Összes versei 30–31. p.

A fegyenc fia. [V.ö. A fegyenc fia (1948).]= A Toll 1930. november 13. 10. p.

Mojzes bucsúja. [V.ö. Mózes számadása.]= Pesti Napló 1931. július 5. 45. p.

Az élet alkonya. [V.ö. Szózat az aggastyánhoz.]= Nyugat 1932. I. 559. p.

Önarckép. = Nyugat 1932. II. 33–34. p. Válogatott versek 15–16. p. Szellemek utcája 23. p. Összes versei 24–25. p.

A névtelen iszik. = Nyugat 1932. II. 34. p. Válogatott versek 25–26. p. Szellemek utcája 30. p. Összes versei 33. p.

Vándordal. [V.ö. Útra kelni, messzi menni…]= Pesti Hírlap Vasárnapja 1932/35. (augusztus 28.) 11. p.

Óda Helikon magyarjaihoz! [V.ö. A magyarokhoz.]= Pesti Napló 1932. augusztus 28. 12. p.

Köd előttem, köd utánam… = Pesti Hírlap Vasárnapja 1933/17. (április 23.) 4. p. Válogatott versek 27. p. Szellemek utcája 31. p. Összes versei 34. p.

Este van. = Nyugat 1933. II. 6. p. Válogatott versek 19–20. p. Szellemek utcája 26. p. Összes versei 28–29. p.

„Ha csontjaimat meg kelletik adni” (Arany). = Nyugat 1933. II. 243. p. Válogatott versek 23–24. p. Szellemek utcája 29. p. Összes versei 32. p.

Henrik király! = Nyugat 1933. II. 548. p. Válogatott versek 40–41. p. Szellemek utcája 41. p. Összes versei 46–47. p.

Cantus firmus. = Nyugat 1934. I. 35. p. Válogatott versek 42. p. Szellemek utcája 42. p. Összes versei 48. p.

Az igaztevőhöz!. = Nyugat 1934. I. 244. p. Válogatott versek 53–54. p. Szellemek utcája 56. p. Összes versei 62. p.

Szellemek utcája. = Nyugat 1934. I. 297. p. Válogatott versek 9–10. p. Szellemek utcája 13. p. Összes versei 13–14. p.

Levél Oidipúsz haláláról. = Nyugat 1934. I. 297–298. p. Válogatott versek 45–47. p. Szellemek utcája 45–46. p. Összes versei 51–52. p.

Ballada az elrabolt leányról. = Nyugat 1934. I. 299. p. Válogatott versek 50. p. Szellemek utcája 49. p. Összes versei 55. p.

Levél a rémületről. = Nyugat 1934. I. 299–300. p. Válogatott versek 48–49. p. Szellemek utcája 47–48. p. Összes versei 53–54. p.

Katonák éneke. = Nyugat 1934. I. 300. p. Válogatott versek 61–62. p. Szellemek utcája 61. p. Összes versei 68. p.

Részeg éjszaka. = Nyugat 1934. I. 358. p. Válogatott versek 51–52. p. Szellemek utcája 50–51. p. Összes versei 56–57. p.

Hajnal előtt. = Nyugat 1934. I. 502. p. Válogatott versek 69. p. Szellemek utcája 71. p. Összes versei 79. p.

Kutyák. [II. változat. V.ö. Kutyák (1930).] = Nyugat 1934. II. 61–62. p. Válogatott versek 67–68. p. Szellemek utcája 69–70. p. Összes versei 77–78. p.

Kívánság. [II. változat. V.ö. Kívánság (1910).] = Nyugat 1934. II. 62. p. Válogatott versek 110–111. p. Szellemek utcája 105–106. p. Összes versei 115. p.

Reménytelenül. = A Tükör 1934/11. november 14. p. Válogatott versek 60. p. Szellemek utcája 60. p. Összes versei 67. p.

Álom az ifjúságról. = Nyugat 1936. I. 292. p. Szellemek utcája 64. p. Összes versei 71. p.

Motetta. = Nyugat 1936. I. 458. p. Szellemek utcája 65. p. Összes versei 72. p.

A völgyben. = Nyugat 1938. II. 33. p. Szellemek utcája 63. p. Összes versei 70.

A jelenés. = Szabad Nép 1946. június 9. 6. p. Szellemek utcája 18–19. p. Összes versei 19–20. p.

Öregség. = Magyarok 1947. március 161. p. Szellemek utcája 20–21. p. Összes versei 21–22. p.

Katonák gúnydala. = Fórum 1947. március 192. p. [Címváltozat: Gúnydal Pergolára.] Szellemek utcája 62. p. Összes versei 69. p.

Oh holdözön! = Kortárs 1947. június–július. 164. p. Szellemek utcája 22. p. Összes versei 23. p.

Oh latin szerelem! [V.ö. Régi dallam.]= Nagyvilág 1947/14. Karácsony. 2. p. Szellemek utcája 52. p. Összes versei 58. p.

A fegyenc fia. [V.ö. A fegyenc fia (1930).]= Magyarok 1948. január. 1. p. Szellemek utcája 54–55. p. Összes versei 60–61. p.

Az egyik agg levele Zsuzsannához. = Új Idők 1948. I. 20. p. Szellemek utcája 53. p. Összes versei 59. p.

Barokk elégia: Búcsú mesterségemtől. [V.ö. Elégia: Búcsú mesterségemtől.]= Új Idők 1948. I. 101. p. Szellemek utcája 72–73. p. Összes versei 80–81. p.

Az „Aggok a lakodalmon” című verses tragédia prológusa. [V.ö. Aggok a lakodalmon (1910).]= Nagyvilág 1948. február 15. 2. p. Szellemek utcája 133–136. p. Összes versei 143–146. p.

Gyertyafénynél. [V.ö. Gyertyafénynél(1912).]= Kortárs 1948. november. 322. p. Szellemek utcája 125–127. p. Összes versei 135–137. p.

Emlékezetül. = Irodalmi Újság 1954. augusztus 14. p. Összes versei 82–83. p.

Intelem az aggastyánhoz. = Magyar Nemzet 1959. március 22. 8. p. Összes versei (1969) 85. p.

Végrendelet feleségemnek. = Népszava 1959. március 29. 4. p. Összes versei (1969) 86. p.

Műfordítások

A rongyoli-bongyos cigánydalosok. In: F. M.: Szellemek utcája. Bp. 1948. Dante 149–150. p. = Füst Milán összes versei. Bp. 1958. Magvető, 159–160. p.

Bantu-néger ballada. In: F. M.: Szellemek utcája. Bp. 1948. Dante 151–152. p. = Füst Milán összes versei. Bp. 1958. Magvető, 161–162. p.

Shakespeare, William: Lear király. Ford. és bev.: F. M. Bp. 1955. Új Magyar Kiadó 189 p. 2. kiadás: Bp. 1957. Európa, 183 p. (Világirodalmi Kiskönyvtár.)

Whitman, Walt: Ének magamról. In: Fűszálak. Összes költemények. (Ford.: Babits Mihály, Füst Milán stb. Utószó: Országh László.) Bp. 1955. Új Magyar Kiadó 34. p. Bp. 1964. Helikon, 772 p.

Whitman, Walt: Oh úttörők, ti úttörők! In: Fűszálak. Összes költemények. (Ford.: Babits Mihály, Füst Milán stb. Utószó: Országh László.) Bp. 1955. Új Magyar Kiadó 163. p. Bp. 1964. Helikon, 772 p.

Horatius, Flaccus: Cassius Severus ellen. In: Quintus Horatius Flaccus Összes versei. Bp. 1961. Corvina 669–670. p.

Elő- és utószók

Berzsenyi Dániel Válogatott versei. A bevezetést írta: Füst Milán. Könyvdíszítés: Gróf József. Bp. 1921. Kellner István kiadása 93 p. [Készült 300 számozott példányban. Ua. bibliofil kiadás 25 példány egész bőrkötésben.]

Haukland, Andreas: Ol-Jörgen, az élet királya. Regény. Ford.: Géresi Vendel, bev.: Füst Milán. Bp. 1924. Világirodalom Kiadó 292 p.

Gelléri Andor Endre: Téli kikötő. Elbeszélések. Vál., bevez.: Füst Milán. Bp. 1946. Szikra 159 p.

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Regények és elbeszélések 1–2. Ford.: Áprily Lajos, Gellért György stb. Utószó: Füst Milán. Bp. 1956. Új Magyar Kiadó 780 + 844. p. (Orosz Remekírók.) [Ua.: Román–magyar közös kiadásban.]

Goethe, Johann Wolfgang: Reinecke Fuchs – Reinecke, a róka. Állateposz. Bev.: Füst Milán; ford, utószó: Bernáth István. Bp. 1958. Corvina 287 p. (Kétnyelvű Klasszikusok.) [Ua.: Román–magyar közös kiadás.]

Dickens, Charles: Copperfield Dávid 1–2. Ford.: Szinnai Tivadar, utószó: Füst Milán. Bp. 1966. Európa 501 + 500 p.

Idegen nyelveken

Lachende Geschichter (Eine Erzählung). Übers. von Stefan Klein. München 1923. Musarion Verl. 168 p.

Aba, Adam [Zusammengest. von]: Stimmen für Europa. Ein Chor ungarischer freier Rhytem. (Von Milan Füst, Margarete Kaffka, etc.) Berlin 1927. Aeterna 49 p.

Die Geschichte meiner Frau. (Übersetzt Mirza von Schüching.) Hamburg 1957. Rowohlt 446 p. ua. Reinbek bei Hamburg 1962 Rowohlt 446 p. (2. Aufl.) Bp–Berlin. 1973. Corvina–Volk und Welt. 417 p. ua. Bp–Berlin. 1975. Corvina–Volk und Welt, 417 p. (3. Aufl.) Bp–Berlin. 1977. Corvina–Volk und Welt. (4. Aufl.) Bp–Berlin. 1983. Corvina–Volk und Welt.

L’histoire de ma femme. (Traduit par E. Berki, S. Peuteuil. Préface de A. Gyergyai.) Paris 1958. Gallimard 430 p. ua. Paris. 1994. Gallimard.

Füst, Milan: Mon autobiographie. In: L’histoire de ma femme. Paris. 1958. 29–30. p. = Books from Hungary. 1965/3. 8. p.

Historija mojej zony. (Przeloz: Zofia Kierszys, Marta Styczynska.) Warszawa 1960. Panst. Inst. Wyd. 486 p.

Povijest moje zene. (Prev.: Kálmán Mesarić.) Zagreb 1961 Naprijed 389. p.

Het geheim van nijn vrouw. Aantekeningen van de Hollandse kapitein Steurr. (Vertaling door László Senimeos.)Lochem [1964.] De Tijdstoom 386 p.

Aladdin sur la tombe de son pére. = La Table Ronde 1965. jul.

The white horse = Konstantin úrfi. = The Keys 1966. No. 1.

Zgodba moje žene. Zapiski kapitana Störra. (Prev. Vilko Novak.) Maribor. 1966. Založba obzorja 428 p.

Rónay György: Die neue ungarische Lyrik. (Kassák Lajos, Füst Milán stb. verseinek fordításával.)= Akzente. Zeitschrift für Dichtung. München. 1967. 228–257. p.

Självbiografisk essä. (Övers. fran det ungerska manuskriptet av Péter Kádár, Leif Ohlson. Ill.: Gyula Buvári.) = Horisont 1967. Arg. 14. Nr. 3/4. (Specialnummer om ungersk litteratur.) Vasa 1967. 39–42. p.

Avskedsdikt av en hellenistisk arabpoet. – Kvällen har kommit. (Dikter. Versek. Övers.: Géza Thinsz.) = Horisont 1967. Arg. 14. Nr. 3/4. (Specialnummer om ungersk litteratur.) Vasa 1967. 43. p.

La Sigisbée = A cicisbeo. = Preuves 1967. avril

Die Strasse der Geister [Gedicht. Deutsch von Barbara Frischmuth.] = Akzente Heft 1967/3. 243. p.

Historia de mi mujer (Trad. Francisco Parcerisas.) Barcelona 1970. Lumen, 385 p.

L’ubil som svoju zenu. Yápisky kapitána Störra. (Prel.: Móric Mittelmann Dedinsky.) Bratislava 1970. Epocha, 394 p.

Choix de poémes. Versek. Trad.: Isabelle Vital, Pierre della Faille. [Préf.]: Georges Mounin. Postface: László Rónay. Honfleur–Paris–Bp. [1971] Oswald–Corvina 171 p.

Miloval jsem svou zenu. Zápisky kapitána Störra. (Přeloz.: Magda Reinerová. Doslov: Petr Rákos.) Praha 1973. Odeon 348 p. (Vyd. 2.) Praha. 1981. Odeon, 318 p.

Herbstdüstenisse. – „Aufzeichnungen längst des Weges”. (Aus dem ungerischen Nachdichtung von Franz Fühmann. Übers.: Paul Kárpáti. Nachwort von Márton Kalász.) Leipzig 1974 Reclam. 99 p.

Kumpf, Elisabeth (Hrsg., Vorwort.): Bruder Abel. (Erzählungen – Anthologie. Füst Milán elbeszélésével.] Leipzig 1974. St. Benno-Verl. 620 p.

Povestea nevestei meie. (Trad.: George Sbârcea) Bucuresti 1976. Ed. Eminescu 382 p.

Korolevszkaja tragédija (Genrih IV.). Perev.: Alekszandr Abramovics Gerskovics. Moszkva 1978. VAAP-Inform 92 p.

Historien om min hustru. Kapten Störrs anteckningar. (Övers.: Ulrika Wallenström.) Bromma 1979. Fripress 383 p.

Advent a iné = Advent.(Novely. Kisregény. Prelo. Marta Lesna. Zost., doslov: Lajos Grendel.) Bratislava 1982. Tatran 378 p.

Mano zmonos istorija. Kapitono Stero uzrasal. (Verté Janina Isganaityte.) Vilnius 1984. Vaga 333 p.

The story of my wife. The reminiscences of Captain Störr. (Translated from the Hungarian by Ivan Sanders.) New York 1987. PAJ Publications. ua. (Preface by George Konrád.) New York. 1989. Vintage Books.

Catullus: drama en deux parties. (Trad.: Eva Vingiano de Pina Martins.) Paris [1988.] Beba 125 p.

25 poems = 25 vers. Angolra ford.: Tótfalusi István. [Bp.] 1990. Maecenas 111 p.

Les malheureux = Boldogtalanok. (Trad.: Sophie Képes.) Paris 1990. Éd. Theatrales 95 p.

Minu abikaasa lugu. (Tölkinud Leidi Veskis.) Tallin 1990. Eesti Raamat 318 p.

Tava de aur. [Az aranytál; Őszi vadászat; Pilli története; Egy magány története c. kisregények fordítása.] (Trad., sel. şi note de Victoria şi Constantin Olariu.) Bucureşti 1990. Bucureşti Univers 399 p.

Der Cicisbeo. (Übersetzt von Géza Engel.) = Festbeleuchtung auf dem Holzmarkt und andere ungarische Erzählungen.

Egyebek

Lukács György: Irodalom és demokrácia. [Hozzászólók: Füst Milán, Darvas József.] Bp. 1946. 47 p. (A Magyar Kommunista Párt Politikai Akadémiája 2.)

Vitaülés. Előadás, hozzászólások. Bp. 1972. november 2. Rend.: a Magyar Írók Szövetsége Műfordítói Szakosztály; Magyar P.E.N. Club. (Franciául.) Bp. 1974. Magyar P.E.N. Club 49 p.

 

A bibliográfiát összeállította Szilágyi Judit.