Féja Géza: Bibliográfia

Életműsorozat

Lelkek párbeszéde. Írók, művek, viták. Irodalmi kritikák, portrék, prózai írások. (Szerk.: Féja Endre.) Budapest. 2002. Mundus, 326 p. (Mundus–Új irodalom 14.; Féja Géza Életműsorozat.)

Kossuth Lajos. Monográfia. (Sajtó alá rend.: Féja Endre.) Budapest. 2002. Mundus, 247 p. (Mundus–Új irodalom 18.; Féja Géza Életműsorozat.)

Márciusi Front. Írások, dokumentumok és emlékezések. (Sajtó alá rend., előszó: Féja Endre.) Budapest. 2003. Mundus, 226 p. (Mundus–Új irodalom 23.; Féja Géza Életműsorozat.)

Visegrádi esték. Regény. Budapest. 2003. Mundus, 279 p. (Mundus–Új irodalom 33.; Féja Géza Életműsorozat.)

Viharsarok. Az Alsó Tiszavidék földje és népe. Szociográfia. [Függelékben a Viharsarok-per törvényszéki tárgyalásának anyaga, valamint vál. a mű korabeli sajtóvisszhangjából.] Budapest. 2004. Mundus, 397 p. (Mundus–Új irodalom 38.; Féja Géza Életműsorozat.)

Móricz Zsigmond. Monográfia. (Sajtó alá rend., előszó: Féja Endre.) Budapest. 2005. Mundus, 216 p. (Mundus–Új irodalom 41.; Féja Géza Életműsorozat.)

Önálló kötetek

Viharsarok. Az Alsó Tiszavidék földje és népe. Szociográfia. Budapest. 1937. Athenaeum, 275 p. (Magyarország felfedezése.) = ua. 1938. = [Tartalmazza A Viharsarok-per törvényszéki tárgyalásának anyagát.] (Szerk. Tóbiás Áron.) Budapest. 1957. Magvető, 456 p.= (Sajtó alá rend.: Féja Endre.) Budapest. 1980. Szépirodalmi, 345 p. + képmelléklet

A régi magyarság. A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig. Pozsony. 1937. Tátra, 197 p. (Tátra-könyvek.) = Régi magyarság. 2. jav., bőv., kiad. Budapest. 1941. Magyar Élet, 242 p. = 3. kiad. Budapest. 1943. Magyar Élet, 242 p. = Régi magyarság. A magyar irodalom története a legrégibb időktől 1772-ig.  4. jav., bőv. kiad. (Sajtó alá rend.: Féja Endre.) Budapest. 2001. Püski, 316 p.

Kurucok. Tanulmány. Budapest. 1939. MEFHOSZ, 47 p. (Magyarok könyvtára 3.) = 2. kiad. ua. [1940]

Dózsa György. Történelmi tanulmány. Budapest. 1939. MEFHOSZ, 243 p. = reprint kiad. (Függelék és utószó: Féja Endre.) Budapest. 1993. Aqua, 282 p.

Móricz Zsigmond. Monográfia. Budapest. 1939. Athenaeum, 188 p. = (Bev.: Füzi László.) Kolozsvár. 2005. Polis, 201 p. (Kettős tükörben.)

A felvilágosodástól a sötétedésig. A magyar irodalom története 1772-től 1867-ig. Budapest. 1942. Magyar Élet, 287 p. = ua. 1943.

Magyar irodalomszemlélet. Tanulmány. Budapest. 1942. Magyar Élet, 102 p. (Magyar társadalomtudományi könyvtár 4.)

Örök magyar március. Történelmi esszé. (Ill.: Fáy Dezső.) Budapest. 1942. Stádium Sajtóvállalat Rt., 64 p. (Nemzeti könyvtár 63.)

Magyar irodalom. Előadás [Fazekas Mihályról.] Budapest 1942. Magyar Parasztszövetség, 8 p. (A Magyar Parasztszövetség közművelődési előadásai.) 8 p.

Nagy vállalkozások kora.  A magyar irodalom története 1867-től napjainkig. Budapest. 1943. Magyar Élet, 428 p.

Bresztováczy és az ördög. Novellák. (Ill.: Pekáry István.) Budapest. 1957. Magvető, 273 p.

Bölcsődal. Életregény. Budapest. 1958. Magvető, 305 p. = 2. kiad. (Utószó: Grendel Lajos.) Miskolc. 2002.  Felsőmagyarország, 249 p. (Felsőmagyarországi Minerva.)

Kuruc idő. Történelmi regény a tizenhetedik századból négy részben. Budapest. 1962. Szépirodalmi, 603 p. = 2. kiad. Budapest. 1967. Szépirodalmi, 475 p.

Sarjadás. Sárközi élmények és utazások. Irodalmi szociográfia. Budapest. 1963. Szépirodalmi, 326 p.

Szabadcsapat. Életregény. Budapest. 1965. Szépirodalmi, 387 p.

Embert becsülő Őrség. Kéziratként vitaanyag. Tanulmány. Szombathely. 1966. Vas Megyei Tanács, 32 p. (Vasi kiskönyvtár.)

Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében. Monográfia. Budapest. 1967. Szépirodalmi, 183 p. (Arcok és vallomások.) = 2. kiad. 1970.

Csillagok vigyáznak. Történelmi regény. Budapest. 1968. Szépirodalmi, 511 p.

Lázadó alkonyat. Tanulmányok. Budapest. 1970. Szépirodalmi, 470 p.

Visegrádi esték. Regény. Budapest. 1974. Szépirodalmi, 460 p. = ua. Pozsony–Budapest. 1974. Madách–Szépirodalmi. = 2. kiad. Budapest. 1976. Szépirodalmi, 476 p.

Kráterarc. Versek. Budapest. 1975. Szépirodalmi, 66 p.

Sűrű, kerek erdő. Kisregények, elbeszélések. (Ill.: Zsoldos Vera.) Budapest. 1976. Szépirodalmi, 368 p.

Törzsek, hajtások. Esszék. Budapest. 1978. Szépirodalmi, 441 p.

Lapszélre. Emlékezések, esszék. (Szerk., szöveggond.: Féja Endre.) Budapest. 1982. Szépirodalmi, 432 p.

Magyar haláltánc. Irodalmi szociográfia. (Összeáll., sajtó alá rend.: Féja Endre.) Budapest. 1984. Szépirodalmi, 419 p.

Arcképek régi irodalmunkból. Tanulmány. [A Régi magyarság átdolg. kiadása.] (Sajtó alá rend.: Féja Endre, előszó: Nemeskürty István.) Budapest. 1986. Szépirodalmi, 459 p. = ua. Pozsony–Budapest. 1986. Madách–Szépirodalmi.

Kossuth Lajos. Monográfia. [Somogyi Győző metszeteivel.] Budapest. 1987. Szépirodalmi, 326 p.

Hazatérés. Novellák. Békéscsaba. 1990. Békés Megyei Könyvtár, 57 p.

A léleklátó kutya. Kiadatlan novellák. (Utószó: Féja Endre.) Békéscsaba, [1993.] Tevan, 174 p. = 2. jav. bőv. kiad. (Utószó: Féja Endre.) Békéscsaba, [2003.] Tevan, 181 p.

Egy barátság története. Féja Géza levelei. [Közzéteszi Nagy Olga.] Székelyudvarhely. 1998. Erdélyi Gondolat, 148 p.

Csabai nappalok és éjszakák. Napló- és levélrészletek. (Vál., összeáll.: Féja Endre.) Békéscsaba. 2001. Békés Megyei Könyvtár, 162 p.

Féja Géza levelezése. (Vál., összeáll., utószó: Féja Endre.) Budapest. 2003. Nap, 366 p.

Egy barátság emléke: Erdei Ferenc és Féja Géza leveleiből. (Sajtó alá rend.: Féja Endre.)  Erdei Ferenc Társaság. 2004. Makó, 31 p. (Az Erdei Ferenc Társaság füzetei 17.)

Szülőföldem, Felvidék. Irodalmi szociográfia. [Gyűjteményes kötet.] Szolnok–Miskolc, 2007. Szépírás–Felsőmagyarország, 204 p.

Erdély emlékezete. Irodalmi szociográfia. [Gyűjteményes kötet.] (Előszó: Féja Endre.) Budapest. 2011. Éghajlat, 409 p.

Lélekben társak. Supka Magdolna és Féja Géza levelezése, 19371976. (Vál., összeáll., jegyz.: Féja Endre.) Budapest. 2013. Nap, 583 p.

Krúdy és legendái. Portré. (Vál., szerk., utószó: Féja Endre.) Budapest. 2014. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, 166 p.

Emlékek muzsikája: békéscsabai évek.  Irodalmi szociográfia. Békéscsaba. 2016. Békés Megyei Könyvtár, 71 p.

A régi Budapest. Irodalmi szociográfia. [Gyűjteményes kötet.] (Szerk.: Féja Endre.) Budapest. 2018. Noran Libro, 206 p.

Atyámfiai: írások a bácskai magyarok sorsáról. Irodalmi szociográfia. (Vál., előszó: Féja Endre, utószó: Pastyik László.) Zenta. 2018. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 193 p. (Délvidéki soroló 7.)

A magyar irodalom története I–III. [Régi magyarság; A felvilágosodástól a sötétedésig; Nagy vállalkozások kora.] Budapest. 2020. Éghajlat, 1080 p.

Tamási Áron nyomában. Monográfia. (Szerk. és előszó: Féja Endre.) Budapest. 2021. Időjel, 215 p.

Lombhullás. Válogatott tanulmányok.(Előszó: Féja Endre.) Budapest. 2021. Időjel, 470 p.

Társszerzőkkel írt műve

Erdei Ferenc, Féja Géza, Illyés Gyula, Kovács Imre, Veres Péter: A Márciusi Front kiáltványa. Kiáltvány. [Kisnyomtatvány.] Makó. 1937. Márciusi Front, 4 p.

Közreműködésével megjelent kötetek

Mesélő falú. (Eredeti magyar népmesék és mondák.) Népmesei antológia. (Vál., szerk.: Féja Géza, ill.: Harmos Károly.) Budapest. 1934. Egyetemi Nyomda, 232 p. (Könyvbarátok Kis Könyvei.)

Élet és álom. Eredeti magyar népmesék. (Vál., szerk., előszó: Féja Géza, ill.: Harmos Károly.)  Tornalja. 1934. Kazinczy, 232 p.

Fiatal magyar líra. Antológia. (Szerk.: Féja Géza.) Tornalja, 1936. Kazinczy Könyv és Lapkiaó Szövetkezet, 560 p.

Ady Endre: Jóslások Magyarországról. Tanulmányok és jegyzetek a magyar sorskérdésekről. (Szerk., bev.: Féja Géza.) Budapest. 1936. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 280 p. = 2. bőv. kiad. 1936. 312 p. = 3. kiad. Budapest. 2010. Éghajlat, 297 p.

Balázs Ferenc: A rög alatt. 3. kiad. (Bev.: Féja Géza.) Budapest. [1939.] MEFHOSZ, 380 p.

Arany János: Arany János kisebb elbeszélő költeményei és balladái. (Sajtó alá rend., bev.:  Féja Géza.) Budapest. [1941.] Magyar Népművelők Társasága, 94 p. (Magyar Klasszikusok.)

Tolnai Lajos: A szentistváni Kéry-család. [Egybekötve: Dr. Nyáry Pál: Régi külföldi egyetemek magyar diákjai - A Nemzeti Élet Iskolája. 56-64 p.] (Bev.: Féja Géza., ill.: Fáy Dezső.) Budapest. 1943. Stádium Sajtóvállalat Rt., 64 p.

Papp Dániel: Tündérlak Magyarhonban. (Vál., bev.: Féja Géza., ill.: Litkey György.) Budapest. 1944. Stádium Sajtóvállalat Rt. 63 p. (Nemzeti Könyvtár 125 p.)

Reviczky Gyula: Apai örökség. (Szerk., előszó: Féja Géza, Ill.: Fáy Dezső.) Budapest. 1944. Stádium Sajtóvállalat Rt. 64 p. (Nemzeti Könyvtár 135 p.)

Tamási Áron: Bölcső és bagoly. (Utószó: Féja Géza.) Budapest. 1966. Szépirodalmi, 247 p. (Olcsó Könyvtár.) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben. (Utószó: Féja Géza.) Budapest. 1969. Szépirodalmi, 205 p. (Olcsó Könyvtár.)

Móricz Zsigmond: A boldog ember. (Utószó: Féja Géza, ill.: Borsos Miklós.) Budapest. 1974. Szépirodalmi, 433 p. (Magyar elbeszélők.) = ua. Pozsony–Budapest. 1974. Madách–Szépirodalmi.

Tamási Áron válogatott művei I–II. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: Féja Géza.) Budapest. 1974. Szépirodalmi, 1559 p.

Tamási Áron: Hazai tükör. Krónika, 1832-1853. (Utószó: Féja Géza.) Budapest. 1975. Szépirodalmi, 364 p. (Olcsó Könyvtár.) = Sepsiszentgyörgy. 1997. Háromszék Lap- és Könyvkiadó, 311 p. 

Tamási Áron: Ábel. (Tanulm.: Féja Géza, ill.: Würtz Ádám) Budapest. 1977. Szépirodalmi, 673 p. (Magyar elbeszélők.) = ua. Pozsony–Budapest. 1974. Madách–Szépirodalmi.

Sántha György: Naphívás. Válogatott versek 1916–1972. (Bev. tanulm.: Féja Géza, ill.: Goór Imre.) Kecskemét. 1978. Kecskeméti Katona József Társaság, 177 p.