Ember Mária: Bibliográfia

Gyűjteményes kötetek

Ember Mária művei. Budapest. 2005-2007. Noran

Naplónak indult. Regény. (Utószó: Murányi Gábor.) Budapest. 2005. Noran, 127 p. 

Mindent késve. 1956-os naplójegyzetek és feljegyzések. (Utószó: Murányi Gábor.) Budapest. 2006. Noran, 192 p. 

Hajtűkanyar. (Utószó: Murányi Gábor.) Budapest. 2007. Noran, 448 p. 

Önálló kötetek

Magamnak mesélem. Budapest. 1968. Szépirodalmi, 312 p.

Véletlenek. Budapest. 1971. Szépirodalmi, 239 p.

Hajtűkanyar. Budapest. 1974. Szépirodalmi, 386 p. = 2. kiad.: Budapest. 1977. Szépirodalmi, 517 p. (Szépirodalmi Zsebkönyvtár I-II.) = 3. kiad.: Budapest. 1994. Katalizátor Iroda. 324 p. (Holocaust könyvek.)

Rablás a Ringen. Regény. Budapest. 1978. Magvető, 114 p. (Rakéta regénytár.)

Aktavers és egyéb történetek. Elbeszélések. Budapest. 1979. Magvető, 197 p.

Nevetséges. Irodalmi paródiák. (Ill.: Kaján Tibor.) Budapest, 1979. Kozmosz, 194 p.

Kutyát küldött a tenger. Gyermekregény. Budapest. 1982. Móra, 106 p.

Bárszék az éjszakában. Regény. Budapest. 1983. Magvető, 120 p. (Rakéta regénytár.)

100 kép. Fényképalbum, történelmi magyarázattal. Budapest. 1984. Magvető, 107 p.

Viccgyűjtemény. (Ill.: Kaján Tibor.) Budapest. 1985. Minerva, 224 p. = 2. bőv. kiad.: Budapest. 1988. Minerva, 275 p.

Egy boldog nő. Szociográfiai regény. Budapest. 1986. Szépirodalmi, 234 p.

Jár-kel, mint zsidóban a fájdalom. Herman Lipót rajzai – Ember Mária szövege. Budapest. 1988. Origo-Press, 78 p.

A halálvonat artistái és más történelmi interjúk. Budapest. 1989. Origo-Press, 240 p.

Politikai viccgyűjtemény. Budapest. 1989. Szerzői kiadás, 103 p.

Ránk akarták kenni. Budapest, 1992. Héttorony Kiadó, 116 p. + 24 oldal kép- és dokumentummelléklet.

Wallenberg Budapesten. [A kötet végén Murányi Gábor tanulmánya: Wallenberg-emlékművek Budapesten.] Budapest. 2000. Városháza, 212 p. (A város arcai.)

2000-ben fogunk még élni? Önéletrajzi szociográfia. Budapest. 2001. Múlt és Jövő, 186 p.

El a faluból. Önéletrajzi szociográfia. Budapest. 2002. Múlt és Jövő, 82 p.

Idegen nyelven megjelent kötetek

Német

Schleuderkurve. (Ford.: Jörg Buschmann.) Berlin. 1988. Neues Leben, 352 p.

66 Witze aus Budapest. (Ford.: Koncsek Albert, ill.: Kaján Tibor.) Budapest. 1999. Corvina, 37 p. (Minibuch 5.)

Közreműködésével megjelent kötetek

Pátkai Ervin ötven rajza. Album. [Bev. tanulm.: Ember Mária.]  Békéscsaba. 1987. Békés Megyei Könyvtár. 12 p. 50 fol.

R. W.  –  80 éve született Raoul Wallenberg. Kiállítási ismertető. Budapest, 1992. Filantróp Társaság Wallenberg Bizottság, 16 p.

Siratóének. Antológia. (Vál., szerk. és az előszót írta Ember Mária.) Budapest, 1994. Magánkiadás, 220 p.

„…hogy a budapesti Wallenberg-kiállítás emléke fennmaradjon”. Katalógus. [Az 1992-ben a budapesti Legújabb Kori Történeti Múzeumban megrendezett Wallenberg-kiállítás dokumentumainak és képanyagának felhasználásával készült kiadvány.] (Szerk.: Garai Sári, szövegét írta Ember Mária.) Budapest, 1994. [R. Wallenberg Alapítvány.] 196 p. (Wallenberg-füzetek I.)

Tánczos Gábor emlékkönyv. (Szerk.: Ember Mária, Hegedüs B. András, bev. és nekrológ: Ember Mária.) Budapest. 1997. 1956-os Intézet, 333 p. (’56.)

Útikönyvek

Berlin, az NDK fővárosa. Budapest. 1968. Panoráma, 198 p. (Panoráma külföldi útikönyvek.) = 2. bőv., jav. kiad.: 1977. 291 p. (Panoráma külföldi városkalauzok.) = 1980. = 3. bőv.., jav. kiad.: 1988. 287 p.

München.  Budapest. 1971. Panoráma, 234 p. (Panoráma külföldi útikönyvek.) = 2. bőv. kiad.: 1972. 239 p.

Német Demokratikus Köztársaság. (Társszerzők: Lindner László és Somogyi Sándor.) Budapest, 1971. Panoráma, 720 p. (Útikönyvek.) = 2. átdolg. kiad.: 1973. 728 p. = 3. átdolg. kiad. 1977. 790 p. = 4. átdolg. kiad.: 1981. 783 p.

London. Budapest. 1972. Panoráma, 371 p. (Panoráma külföldi városkalauzok.) = 2. bőv. kiad.: 1976. 406 p. = 3. bőv., jav. kiad.: 1981. = 4. bőv., jav. kiad.: 1996. 437 p. = 1998. = 1999. = 2002. = 2007.

Frankfurt am Main. Budapest. 1974. Panoráma, 211 p. (Panoráma külföldi útikönyvek.)

Bécs. Budapest. 1978. Panoráma, 375 p. (Külföldi városkalauz.) = 2. jav., bőv. kiad.: 1982. 387 p. = 3. jav. kiad.: 1986. 387 p.

Bajorországi utazások. Budapest 1980. Panoráma. 320 p. (Panoráma "mini" útikönyvek.)

Nyugat-Berlin. Budapest. 1985. Panoráma, 199 p. (Panoráma külföldi városkalauzok.)

Német Szövetségi Köztársaság. (Társszerzők: Kanyó András és Huba László.) Budapest. 1980. Panoráma, 783 p. (Útikönyvek.) = 2. jav. kiad.: 1987. 743 p.

Kötetekben, folyóiratokban megjelent írások

Ki lehet-e bírni Besenyszögön? Új Hang, 1955/9. 52-53 p.

Ahogyan egymás írásait látjuk. I.  [Ember Mária Szabó Lászlóról – Szabó László Ember Máriáról.] Magyar Sajtó, 1955/11. 504-505 p.

A "Sántha-ügy". Magyar Nemzet, 1956. jún. 22. 4-5 p.

Leszámolási kísérlet. [Franz Schonauer: Deutsche Literatur im Dritten Reich. Olten. 1961. Walter-Verlag.] Ismertető recenzió. Valóság, 1962/2. 90-93 p.

Nyugatnémet leltár – Egy figyelemre méltó könyv egyházi fejezete. Világosság, 1964/1. 60-62 p.

MózesMadách műve a Nemzeti Színházban. Világosság, 1968/3. 172-174 p.

Innitzer – rózsaszín szemüvegen át. Világosság, 1968/8-9. 573-574 p.

Műhely? Csoport? Klikk? Dokumentumkötet a Gruppe 47 húsz esztendejéről. Ami a kötetből kimaradt. Valóság, 1968/10. 69-74 p.

Ursula Trauberg büntetlen előélete. Önvallomás egy gyilkosság előzményeiről. [Ursula Trauberg: Előélet. Frankfurt. 1968. Suhrkamp Verlag.] Ismertető a kötetről. Valóság, 1969/8. 112-113 p.

Osztrák ellenállás, magyar Vörös Segély. Valóság, 1972/9. 96-100 p.

Történelmi lecke (svájci) fiúknak. Kritika, 1974/2. 14 p.

Delegáció várható, Bölcsészballada. Novellák. Forrás, 1975/12. 70-72 p.

Utójáték. Visszaemlékezés. In: Mementó Magyarország 1944. Budapest. 1975. Kossuth, 325-328. p.

Mások modorában. (Esterházy Péter: Reggel, Hernádi Gyula: Sirokkó a kémcsőben, Mándy Iván: Zsámboky, a teknős, Orbán Ottó: Cantate de minoribus mocassinibus, Pilinszky János: Kristály-magam.) Élet és Irodalom, 1977. dec. 31. 12 p.

Megfontolások. In.: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1977. Budapest. 1977. Magyarok Világszövetsége, 195-197 p.

Mások modorában. (Lázár Ervin: Úgy fél kilenckor, hajnaltájt, Abody Béla: Amikor D. T. a lábzsámolyon ült, Szabó Magda: A Neanderley-ház asszonya, Vas István: Is csak.) Élet és Irodalom, 1978. dec. 30. 11 p.

Mutatványos a piacon. In: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1978. Budapest. 1978. Magyarok Világszövetsége, 244-246 p.

…nem fog a rozsda? In: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1979. Budapest. 1979. Magyarok Világszövetsége, 236-238 p.

Ismeretségek. In: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1980. Budapest. 1979. Magyarok Világszövetsége, 294-296 p.

Körültekintés. In: Évkönyv, 1979-1980. (Szerk.: Scheiber Sándor). Budapest. 1980. Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 144 p.

Szentendrei románc. In: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1981. Budapest. 1980. Magyarok Világszövetsége, 289-291 p.

Két történet a honvágyról. (Valahol Kanadában, Új-Zélandon vagy Celebeszen – Unos-unva.) In: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1982. Budapest. 1981. Magyarok Világszövetsége, 171-173 p.

Párhuzamos emlékezés. I. [Tescher Andor és Andorné visszaemlékezése.] Budapest, 1981/3. 12-14 p.

Párhuzamos emlékezés. II. [Tescher Andor és Andorné visszaemlékezése.] Budapest, 1981/5. 16-19 p.

Hortobágy, „szociális tábor”, 1952–53. Forrás, 1981/6. 9-23 p.

Mágikus formák. In: …és játék – Tér, sport, művészet, tudomány, logika. [Nemzetközi játékmagazin.] (Szerk.: Rubik Ernő.) 1982/1. 26-29 p.

Hét hiányzó év. [Interjú Kovács Mártával.] Valóság, 1982/5. 88-100 p.

Schéner és a színház. [Schéner Mihály.] Új Auróra, 1983/2. 40-43 p.

Kuttna Mari halálára. Élet és Irodalom, 1983. ápr. 1. 8 p.

Nász Velencében. In: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1983. Budapest. 1983. Magyarok Világszövetsége, 336 p.

Címtévesztés. In: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1984. Budapest. 1984. Magyarok Világszövetsége, 352 p.

Duett – duellum. In: A Magyar Hírek Kincses Kalendáriuma 1985. Budapest. 1984. Magyarok Világszövetsége, 352 p.

Kamasz még az este. Telek-ügyben. Elbeszélések. Forrás, 1984/5. 5-8 p.

Egy úr Eichmann stábjából I-VII. [Theodor Dannecker.] Cikksorozat.

 1. Egy úr Eichmann stábjából.  Magyar Nemzet, 1984. máj. 13. 4 p.
 2. Egy úr Eichmann stábjából.  Magyar Nemzet, 1984. máj. 20. 4 p.
 3. Egy úr Eichmann stábjából.  Magyar Nemzet, 1984.  máj 27. 4 p.
 4. Egy úr Eichmann stábjából.  Magyar Nemzet, 1984.  jún. 3. 4 p.
 5. Egy úr Eichmann stábjából.  Magyar Nemzet, 1984. jún. 10. 4 p.
 6. Egy úr Eichmann stábjából.  Magyar Nemzet, 1984.  jún. 17. 4 p.
 7. Egy úr Eichmann stábjából.  Magyar Nemzet, 1984.  jún. 24. 4 p.

Cigány képzőművészek: Péli Tamás pannója. Bemutatom Péli Ildikót. Szentandrássy István kiállítása elé. In: „Egyszer karolj át egy fát!” Cigányalmanach. (Szerk.: Murányi Gábor.) Budapest. 1986. TIT, 108-123 p.

„Az önarcképem a szentendrei gyűjteményem”. Beszélgetés a mesterrel 85. születésnapján. In.: Tisztelet a mesternek. Születésnapi levelek Barcsay Jenőhöz. (Szerk.: Keresztury Dezső.) Szentendre. 1987. Pest Megyei Múzeumok IgazgatóságaPest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, 29-32 p.

Pátkai Ervin emlékére. [Részlet a "Pátkai Ervin emlékére" c. készülő könyvből.] Új Auróra, 1987/3. 39-43 p.

Barcsay Jenőre emlékezve. Magyar Nemzet, 1988. ápr. 5. 7 p.

Elévül-e a tartozás? Találkozások Lengyel Józseffel. Magyar Nemzet, 1988. dec. 24. 16 p.

Egy kép alá. Rosszkedvű kisfiú lehetséges töprengései úton a gázkamra felé. Vers. In: Múlt és Jövő. Zsidó kulturális antológia. (Szerk.: Kőbányai János.) Budapest. 1988. Szimultán Rt., 17-18 p.

Szerteágazó emlékek. Losonczy Gézáról. In: Magyar Nemzet – 50 év. Jubileumi emlékkönyv 1938-1988. (Szerk.: Martin József.) Budapest. 1989. Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 197-204 p.

A cinkos vállat von. [Fábry Pál.] Magyar Nemzet, 1989. aug. 29. 7 p.

A tanár úr álmai. Mérei Ferenc születésének 80. évfordulója. Élet és Irodalom, 1989. dec. 1. 6 p.

„A Wallenberg-gyilkosság tárgyában.” Cikksorozat.

 1. Budapest 1952-53. »A szovjet titkosrendőrség a Wallenberg gyilkosság tárgyában kirakatpert készített elő.« Magyar Nemzet, 1990. máj. 26. 11 p.
 2. „… alá akarták íratni vele azt az őrültséget, hogy ő ölte meg Wallenberget.” Beszélgetés Dr. Benedek Lászlóról unokahúgával, Mrs. Judit Wolffal. Magyar Nemzet, 1990. jún. 2. 10 p.
 3. A hercegprímás és a főrabbi. Adalékok egy még fel nem tárt peranyaghoz. Magyar Nemzet, 1990. jún. 11. 6 p.
 4. „…beismerő vallomást kényszerítettek ki tőlem…” Adalékok egy még fel nem tárt peranyaghoz. Magyar Nemzet, 1990. júl. 14. 11 p.
 5. Az arany meg a rabbi. Adalékok egy még fel nem tárt per anyagához. Magyar Nemzet, 1990. júl. 21. 11 p.
 6. A felülvizsgálati katonai bírósági tárgyalás története. Adalékok egy még fel nem tárt per anyagához. Magyar Nemzet, 1990. júl. 28. 11 p.

Csak két éve… Magyar Nemzet, 1990. jún. 16. 11 p.

Béni és Noémi – Száz éve születtek a Ferenczy ikrek. Magyar Nemzet, 1990. jún. 18. 6 p.

Önálló világot teremtett. [Román György kiállítása.] Magyar Nemzet, 1990. jún. 28. 6 p.

A föld és az arany – Ecuadori kincsek a Szépművészeti Múzeumban. Magyar Nemzet, 1990. júl. 4. 4 p.

Varrott képek mestere – Szekeres Erzsébet tárlata Gödöllőn. Magyar Nemzet, 1990. júl. 12. 6 p.

Kozmikus látomások festője volt – Bolmányi Ferenc temetésére. Magyar Nemzet, 1990. júl. 20. 4 p.

Nem szép história. Egy Szép Ernő-kézirat elé. [A gentry, a báró, meg a gróf.] Forrásközlés. Magyar Nemzet, 1990. dec. 23. 13 p.

Kis tükrünk: a pedagógia. In.: Félmúlt. Magyarország felfedezése. Budapest. 1990. Szépirodalmi, 217-249 p.

A gettók népe. Joshua Sobol Gettó című színművéhez. Múlt és Jövő, 1990/2. 72-79 p.

„Mintha nyilasok csinálták volna...” Beszélgetés Szalai Pállal. Múlt és Jövő, 1990/4. 58-66 p.

Megpróbálva leásni a gyökerekig. [Vélemények az antiszemitizmusról.] Kritika, 1990/4. 10-11 p.

A holocaust a magyar prózairodalomban. Magyar Nemzet, 1990. szept. 8. 11 p.

A kecskefejőnő és a sakk. Ős-szamizdat az ötvenes évekből. Forrásközlés. Magyar Nemzet, 1991. márc. 18. 10 p.

Bőhm Aranka aktája. (1944). Tanulmány és dokumentum. Múlt és Jövő, 1991/3. 39-43 p.

Emlékezés egy mondatra. [Válasz a szerkesztőség körkérdésére: Mit jelent kereszténynek lenni itt és most?] Vigilia, 1991/4. 264-265 p.

Elég volt már ’56-ból? Beszélgetés Vásárhelyi Miklóssal. [A TIB közgyűlése előtt.]  Magyar Nemzet, 1991. máj. 30. 8 p.

Saláta Kálmán szökése. Csak tavaly mondtam el a gyerekeknek. [Interjú dr. Szabó Györggyel.] Magyar Nemzet, 1991. júl. 15. 6 p.

A „Dónát” [Donáth Ferenc.] Magyar Nemzet, 1991. júl. 26. 10 p.

Járt-e Wallenberg Horthynál? Kommentár, 1992/1. 14-17 p.

Harasztiék. Beszélő, 1999/2. 103-107 p.

Egy előkoncepció tündöklése és bukása. In: A Múlt és Jövő melléklete Raoul Wallenberg 80. születésnapja tiszteletére. Múlt és Jövő, 1992/2. 20 p.

Szőnyi Péter emlékére. Beszélgetés Diener Péterrel. Múlt és Jövő, 1992/4. 74-77 p.

Egy ismeretlen Wallenberg-portré története. Köztársaság, 1992. máj. 29. 82-83 p.

Wallenberg zárkatársai. Cikksorozat.

 1. Megszólal tizennyolc tanú. Köztársaság, 1992. dec. 11. 86-88 p.
 2. Szorgalmas „telefonáló” volt… Köztársaság, 1992. dec. 18. 106-107 p.
 3. Közéjük volt bezárva… Köztársaság, 1992. dec. 29. 87-89 p.

Pedig csak egy árva hegedű szól. Horváth Lajos zenéje és személye. Interjú. Múlt és Jövő, 1993/1. 91-93 p.

Szavak leckéje. Elbeszélés. Múlt és Jövő, 1993/3. 36-37 p.

״Életem nagy művéből semmi sem lett...” Ignotus Pál: Fogságban (1949-1956) Kritika. Múlt és Jövő, 1993/3. 112-114 p.

Az orvos látóhatára. In: Visszfényben. Vélemények, bírálatok, recenziók Levendel László könyveiről. Budapest. 1993. Főnix Alapítvány, 51-53 p.

Mindent késve. Naplójegyzetek 1956. okt. 24-31. Beszélő, 1993. okt. 23. (Melléklet.)

    Minden térítés nélkül… [Előadás Tatabányán, 1994. április 10.] In: Holocaust emlékkönyv. Budapest. 1975. Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség, 116-132. p.

Bevezető. [Társszerző-szerkesztő Hegedűs B. András.] In: A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján.  Iparművészvita – Orvosvita. Budapest. 1994. 1956-os Intézet, 7-12 p. (A Petőfi Kör vitái hiteles jegyzőkönyvek alapján VII.)

Wallenberg elrablása. In: Budapesti Negyed. (Zsidók Budapesten.) Budapest. 1995/2. Budapest Főváros Levéltára, 181-207 p.

Szépen szól a „bakanóta”? Élet és Irodalom, 1995. szept. 8. 5 p.

Besurranó. Novella. Élet és Irodalom, 1995. dec. 8. 21 p.

Emlékidézésen Déry Tibornál. Barátság, 1996/5. 1462-1464 p.

Az értelmiség felelősségéről. In: Az (magyar) értelmiség hivatása. Az Antall József Baráti Kör Évkönyvei 4. Tanulmányok, elemzések, levelek, vallomások. Budapest. 1997. Mundus, 214-216 p.

Vonzások és választások. Esszé. Múlt és Jövő, 1998/4. 70-72 p.

A rómaiaktól Weimarig. [Nahum T. Gidal: Die Juden in Deutschland von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik. Gütersloh. 1988. Berteismann Lexikon Verlag GmbH.] Recenzió. Múlt és Jövő. 1998/4. (Frankfurt ’98.) 128-132 p.

Bécsből jelenti a svéd követ Stockholmnak… In: Évkönyv VI. Budapest. 1998. 1956-os Intézet, 193-212 p.

Örök bolygók. Fejtő Ferenc két könyvéről. [Heine. Budapest. 1998. Múlt és Jövő Kiadó; A zsidó és az Úristen. Budapest. 1997. Logos Kiadó.] Múlt és Jövő. 1999/1. 93-95 p.

Könyvek a Sántha-ügyről. (Huszár Tibor: A politikai gépezet 1951 tavaszán Magyarországon.) Könyvhét, 1999. febr. 25. 6 p.

Harasztiék. Beszélő, 1999/2. 103-107 p.

Dóráné, a furcsa öreg dáma. Élet és Irodalom, 1999. márc. 12. 7 p.

Dóráné és a furcsa tények. [Válasz Budai László levelére.] Élet és Irodalom, 1999. ápr. 16. (Visszhang.)

Hangfoszlányok a gyermekkorból. Eső, 1999/3. 6-7 p.

Félelem és tiltakozás. Ámos-kiállítás a szolnoki galériában. Múlt és Jövő, 1999/3. 89-91 p.

Nem félünk a Gólemtől? [Thury Levente a Vigadó Galériában rendezett Gólem toalett jelek című kiállításáról.) Múlt és Jövő, 1999/4. 92-94 p.

Feljött a Hold a Tiszára. Eső, 2000/2. 21-23 p.

Kontra-ikon. Eső, 2000/3. 74-77 p.

Egy lány a Lóbordáról. Eső, 2000/4. 12-14 p.

Ide is gyütt az ablakra csendőr... In.: Cigány Néprajzi Tanulmányok 9. Budapest. 2000. Magyar Néprajzi Társaság, 23-29 p.

Hihetetlen, de nem elképzelhetetlen. [Wallenberg Szlovákiában?] Népszava, 2001. jan. 6. 2 p. (Szép szó melléklet.)

A kis magyar „focialista forradalom”. Eső, 2001/1. 40-45 p.

Régi sirámok. Eső, 2001/2. 20-24 p.

A ház. Beszélő, 2001/11. 79-91 p.

Három befejezhetetlen történet. Önéletrajzi esszé. [2000-ben fogunk még élni?] Múlt és Jövő, 2001/3. 54-58 p.

Álomhatáron. Novella. Eső, 2001/3-4. 35-44 p.

Gyulavári ballada. In: 1956. Magyar írók novellái. Budapest. 2006. Noran Kiadó 2004 Kft., 443-453 p.

Kő kövön, ha marad... A balatonfüredi romtemplom. In: „Oh Füred, drága Helikon..." II. Balatonfüred. 2011.  Balatonfüred Városért Közalapítvány, 200-202 p.

Műfordítások

Egon Erwin Kisch: Prágai Pitaval (A verseket ford.: Finály Olga.) Budapest–Pozsony. 1958. Bibliotheca–Szlovákiai Szépirodalmi Kiadó, 312 p.

Arnold Zweig: A parancs, Allah, Ezerkilencszáztizenöt november tizenegy. = In: A. Z.: A parancs. Válogatott novellák. Budapest. 1960. Magyar Helikon, 86-104 p., 105-122 p. = 2. kiad.: In: A. Z.: Békehozó Helbret. Elbeszélések. Bukarest. 1991. Kriterion, 50-59 p., 60-68 p. (Horizont Könyvek.)

Arnold Zweig: Ezerkilencszáztizenöt november tizenegy. = In: A. Z.: A parancs. Válogatott novellák. Budapest. 1960. Magyar Helikon, 137-168 p.

Louis Fürnberg: Két találkozás. [Mozart-novella – Látogatás Weimarban.] Kisregény, elbeszélés. Budapest. 1960. Magyar Helikon, 146 p. = 2. kiad.: In: L. F.: A betlehemi hangos éjszaka. Válogatott elbeszélések. Budapest. 1979. Európa, 37-76 p., 77-143 p.

Ludwig Renn: A nemesség alkonya. Regényes életrajz. Budapest, 1960. Magvető, 444 p.

Wieland Herzfelde: Örökzöld avagy egy vidám árva gyerek csodálatos kalandjai és viszontagságai. Ifjúsági regény. Budapest, 1962. Európa, 220 p.

Paul Pörtner: Bárki úr. = In: Vigyázz, szakadék! Modern német drámák. Budapest. 1966. Európa, 423-477 p.

Paul Pörtner: Összerakósdi. Bűnügyi társasjáték. Budapest. 1966. Népművelési Propaganda Iroda, 60 p. (Színjátszók kiskönyvtára 72.)

Günter Kunert: Loibl-szoros, Központi pályaudvar, Megérkezés egy fővárosba, Özönvíz, Cirkuszügy, Rovinjban járva, Rövidtávú klasszikusok, Óriáskerék, A magasvasúton, Drága halottunkat a legnagyobb csendben temetjük, Az úszó, A rosszkor jött Androméda, Házhoz szállítás, Anélkül, hogy mérleget vonnék, Önarckép, ellenfényben. = In: G. K.: Kicsi, zöld emberkék. Elbeszélések, karcolatok. (Vál. és utószó: Ember Mária.) Budapest. 1969. Európa, 13-14 p., 20-22 p., 27-29 p., 33-34 p., 50-51 p., 66-67 p., 70-71 p., 75 p., 81-86 p., 124-135 p., 163-170 p., 171-176 p., 185-184 p., 176-185 p., 195-198 p.: (Modern könyvtár.)

Anna Seghers: Találkozás, útközben. = In: A. S.: Regék Artemiszről. Válogatott elbeszélések. Budapest. 1975. Európa, 218-246 p. (Európa zsebkönyvek 136.)

Stephan Hermlin: Yorck hadnagy. = In: S. H.: Cornélius-híd. Válogatott elbeszélések. Budapest. 1977. Európa, 5-24 p. = 2. kiad.: In: A nádszál. Német antifasiszta antológia. Elbeszélések. Budapest. 1980. Európa, 287-312 p. (A győzelem könyvtára.)

Stephan Hermlin: Kassberg, Cornelius-híd, Az argonauták. = In: S. H.: Cornélius-híd. Válogatott elbeszélések. Budapest. 1977. Európa 133-138 p., 139-145 p., 146-171 p. (Európa Zsebkönyvek.) = 2. kiad.: Budapest–Bukarest. 1988. Európa–Kriterion. 5-26 p., 137-142 p., 143-150 p., 150-172 p. (Lektúra.)

Franz Fühmann: Indián dal, Nagyanyám kiűzetése, A teremtés, Mindent egybevetve: pozitív semmiség, Történet, tükörben. = In: F. F.: Három meztelen férfi és más elbeszélések. Budapest. 1978. Európa, 5-18 p., 19-60 p., 81-104 p., 105-127 p., 143-165 p.

Fred Wander: A hetedik kútfő. Novellák. Budapest. 1981. Európa, 158 p.

Alfred Andersch: Az első órában. = In: King Kong gyermekei. Mai német elbeszélők. Budapest. 1983. Szépirodalmi, 296 p. (Olcsó könyvtár 887.)

Gabriele Wohmann: Mindent a galériáért. = In: King Kong gyermekei. Mai német elbeszélők. Budapest. 1983. Szépirodalmi, 296 p. (Olcsó könyvtár 887.)

Bernhard, Thomas: Egy okkal több – Közelítési kísérlet. Önéletrajzi regény. Budapest. 1993. Ab Ovo, 170 p.

Interjúk

Zsadányi Oszkár: Párbeszéd Ember Máriával, a vidéki deportálásról írott regényéről. [Hajtűkanyar.] Új Élet, 1974. aug. 1.

Ocsovai Gábor: Élcek és félszek. A politikai vicc természetrajza. [Beszélgetés Ember Máriával.] 168 óra, 1989. jan. 14.

Kabdebó Lóránt: Emelje fel a két ujját, aki… (1992. márc 30.) In: Párbeszélgetés. Írók, költők a Károlyi-palotában. Budapest. 2000. PIM-Kortárs Irodalmi Központ-Dinasztia Kiadó. 7-19 p.  (X beszélget Y-nal, 1992. márc. 30. 18 óra.)

Ocsovai Gábor: A Jó pásztortól a tömeggyilkosig. Birodalmi élőhalott. [Beszélgetés Ember Máriával Wallenbergről.] 168 óra, 1992. nov. 21.

Dési János: Wallenberg-kiállítás Budapesten. [Interjú.] Magyar Hírlap, 1992. febr. 1. 

Vándor Ágnes: Beszélgetés Ember Máriával [Részlet.] Ellenben. 92. máj. 

Lukácsy András: „Megírni, amiről már csak mi tudunk…” Ember Mária siratóéneke. Magyar Hírlap, 1994. aug. 31.

Válaszok Kabdebó Lórántnak (Havas Judit bevezetőjével.) Irodalomismeret 1996/ 3-4. 

Marton Mária: Barátságos beszélgetés Ember Mária íróval. Magyarország, 1997. okt. 19.

Írófaggató. Nádra Valéria megkérdezte Ember Máriát. Könyvhét. 1999. február 25.

Kabdebó Lóránt: Emelje fel a két ujját, aki… (1992. márc 30.) In: Párbeszélgetés. Írók, költők a Károlyi-palotában. Budapest. 2000. PIM-Kortárs Irodalmi Központ-Dinasztia Kiadó. 7-19 p.  (X beszélget Y-nal, 1992. márc. 30. 18 óra.)

Murányi Gábor: Az ember nem utasíthatja vissza a saját rehabilitációját. Interjútorzók Ember Máriával. Beszélő, 2001/1. 35-51 p.

Jenei Gyula: Életmű a történelem árnyékában. Beszélgetés Ember Máriával. Eső, 2001/3-4. 44-52. p. = ua. In: J. Gy.: Ívek és törések. Íróportrék. Szolnok, 2011. Max Kontír ’99 Bt., 61-75 p. (Eső Könyvek.)

 

A bibliográfiát összeállította Murányi Gábor.