Dobos László: Szakirodalom

Önálló kötet

Kovács Győző: Dobos László. Monográfia. Bp. 2006. Balassi, 114 p. (Kortársaink.)

Márkus Béla: Dobos László. Monográfia. Pozsony. 2010. Madách-Posonium.

Dobos László emlékezetére. (Szerk. Nádai Ibolya.) 2016. Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás Rákóczi Baráti Köre - Királyhelmec és vidéke Társulás, 132 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Fábry Zoltán: Messze voltak a csillagok. Irodalmi Szemle, 1964. = F. Z.: Stószi délelőttök. Pozsony–Bp. 1968. 203–214. p.

Turczel Lajos: Dobos László regénye. = T. L.: Írás és szolgálat. Pozsony. 1965. Slovenské vydavatel’stvo krásnej literatúry, 120–132. p.

Kovács Kálmán: Dobos László: Földönfutók. Kritika, 1968/10. = K. K.: Eszmék és irodalom. Bp. 1976. Szépirodalmi, 388–393. p.

Kiss Ferenc: Két könyv a szlovákiai magyar kisebbségről. Valóság, 1969. = K. F.: És Szabadka… Debrecen. 1994. Csokonai, 60–67. p.

Csanda Sándor: Harmadik nemzedék. Pozsony. 1971. Madách, 64–68. p.

Márkus Béla: Dobos László: Egy szál ingben. Alföld, 1977/7. = M. B.: A betokosodott kudarc. Bp. 1996. Széphalom, 148–152. p.

Czine Mihály: Otthonépítő elszántság. Dobos László: Egy szál ingben. Új Írás, 1977/8. 113–114. p. = Cz. M.: Nép és irodalom. Bp. 1981. Szépirodalmi, 380–383. p.

Koncsol László: Riport és mítosz között. Dobos László három regényéről. Irodalmi Szemle, 1978/1. 81–89. p. = K. L.: Ívek és pályák. Pozsony–Bp. 1981. Madách–Szépirodalmi, 129–149. p.

Lacza Tihamér: Szubjektív jegyzetek egy regény kapcsán. Irodalmi Szemle, 1979/10. 944–946. p.

Tóth László: „…minél kisebb egy irodalom, annál inkább a minőség útját kell járnia.” Beszélgetés Dobos Lászlóval. = T. L.: Vita és vallomás. Beszélgetések szlovákiai magyar írókkal. Pozsony. 1981. Madách, 93–122. p.

Görömbei András: A csehszlovákiai magyar irodalom 1945–1980. Bp. 1982. Akadémiai, 443 p. (Irodalomtörténeti Könyvtár.)

Koncsol László: Dobos László: Gondok könyve. = K. L.: Nemzedékem útjain. Pozsony. 1988. Madách, 297–304. p.

Szeberényi Zoltán: Dobos László. = Sz. Z.: Arcok és művek. Negyven arckép a szlovákiai magyar irodalomból. Pozsony. 1988. Csemadok, 88–92. p.

Alabán Ferenc: A hagyományos műformák metmorfózisa. Az ideák tisztelete. Dobos László: Engedelmével. = A. F.: Irodalomközelben. Nyitra. 1992. 82–93. p.

Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak (1945–1990). Debrecen. 1997. Kossuth Egyetemi, 168–177. p.

Pomogáts Béla: Sorsregények. = P. B.: Kisebbségben és magyarságban. Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról. Dunaszerdahely. 1997. Nap, 126–134. p.

Vasy Géza: Földönfutók. = 7 x 7 híres mai regény. Bp. 1997. 207–215. p.

Grezsa Ferenc: A kisebbség nembelisége. Dobos László: Sodrásban. = G. F.: Vonzások és vallomások. Tanulmányok, kritikák. Szeged. 1999. Tiszatáj Alapítvány, 303–308. p.

Gál Sándor: Mondd az életed! Irodalmi Szemle, 2000/9–10. 106–109. p.

Sütő András: „Lélekben együtt vagyunk…” Irodalmi Szemle, 2000/9–10. 110–112. p.

Somos Béla: Két születésnap a felvidéken. Nyelvünk és Kultúránk, 2000/112. 76–83. p.

Szeberényi Zoltán: Dobos László. = Sz. Z.: Magyar irodalom Szlovákiában (1945–1999.) I. Pozsony. 2000. AB-ART. 174–179. p.

Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak (1945–2000). Debrecen. 2001. Kossuth Egyetemi, 168–177. p.

Oriskó Norbert: „Görgetem a köveket a hegyre”. Beszélgetés a 75 éves Dobos Lászlóval. Szabad Újság (Pozsony), 2005/43–44. (okt. 26–nov. 2.)

Görömbei András: „Szembenézni a múlttal, és formálni a jövőt”. Dobos László köszöntése. Irodalmi Szemle, 2005/10. 47–51. p.

 

A szakirodalmat összeállította Görömbei András.