Csoóri Sándor: Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Görömbei András: Csoóri Sándor pályaképe. Készült a DIA számára (2005).

Szakirodalom

Önálló kötetek

Kiss Ferenc: Csoóri Sándor. [Tanulmányok Csoóri Sándorról.] Bp., 1990, Magvető, 158 p.

Csoóri Sándor bibliográfiája. Összeáll.: Agócs Sándor. Bp., 1990, Hitel Kft., 46 p.

A lélek senkiföldjén. Csoóri Sándor köszöntése. Összeáll. és szerk.: Szakolczay Lajos. [Versek, grafikák.] Bp., 1990, Széphalom Könyvműhely, 122 p.

Vasy Géza: A nemzet rebellise. [Írások Csoóri Sándorról.] Székesfehérvár, 2000, Árgus Kiadó - Vörösmarty Társaság, 150 p.

Görömbei András: Csoóri Sándor. Pozsony, 2003. Kalligram Könyvkiadó, 288 p.

Szakolczay Lajos (szerk.): Az elhalasztott igazság. Beszélgetések 1971–2010. Bp., 2011,  Nap Kiadó, 462 p.

Pálfy G. István:  Így lássa Csoóri Sándort - aki látni akarja. Bp., 2016, Noran Libro, 317 p.

Kapaszkodás a megmaradásért: In memoriam Csoóri Sándor. (Szerk.: Gróh Gáspár–Márkus Béla.) Budapest. 2019. Nap Kiadó, 412 p. (In memoriam.)

Interjúk

Bertha Bulcsu: Csoóri Sándor. = Bertha Bulcsu: Délutáni beszélgetések. Bp., 1978, Szépirodalmi, 62–105. p.

Filmes éveim. Graham Petrie kanadai újságíró kérdéseire írt válaszok. = Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra. Bp., 1987, Magvető, 82–97. p.

Készülődés a számadásra. Hatvani Dániel kérdéseire írt válaszok 1980. = Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra. Bp., 1987, Magvető, 98–130. p.

Domokos Mátyás: Csoóri Sándor: Hó emléke. = Domokos Mátyás – Lator László: Versekről, költőkkel. Bp., 1982, Szépirodalmi, 485–511. p.

Faragó Laura: Megleltem igazibb hazámat. Csoóri Sándor. = Faragó Laura: Szülőföldem – zengő anyanyelvem. Harminchat beszélgetés írókkal. Bp., 2003, Masszi Kiadó, 263–270.

Szakolczay Lajos: Nekünk ilyen sors adatott (Beszélgetés Csoóri Sándorral) = Magyar Napló, 2005. 4. sz. 39–60.

Tanulmányok

Török Endre: A látomás hatalma és gyengesége. = Új Írás, 1963. 4. sz. 470–472. p.

Bányai János: A költészet helyzetei I. = Híd, 1967. 12. sz. 1360–1369. p.

Alföldy Jenő: Jóslás a mi időnkről. Bevezetésféle Csoóri Sándor költészetébe. = Tiszatáj, 1980. 11. sz. 34–39. p.; és A. J.: Élménybeszámoló. Bp., 1982, Szépirodalmi, 137–148. p.

Pörös Géza: Őrizd az embert. [A filmekről.] = Forrás, 1976. 12. sz. 57–71. p.

Gyurkó László, Huszár Tibor, Orbán Ottó és Sükösd Mihály: Csoóri Sándor és a Nomád napló. = Valóság, 1979. 8. sz. 56–75. p.

Görömbei András: Az esszéíró Csoóri Sándor világképe. = Forrás, 1980. 2. sz. 9–14. p.; és G. A.: „Ki viszi át…?” Bp., 1986, Szépirodalmi, 186–197. p.

Czine Mihály: Hű lovasok útján. = Jelenkor, 1980. 2. sz. 147–152. p.; és C. M.: Nép és irodalom. Bp., 1981, Szépirodalmi, 527–535. p.

Bori Imre: Irodalmi szociográfia – szépirodalom. A szociográfiai riport. = Bori Imre huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. Újvidék, 1984, Forum, 365–381. p.

Tüskés Tibor: Kezemben zöld ág. (Csoóri Sándor új verseskötetéről.) = Jelenkor, 1985, 9. sz. 823–826. p.

Béládi Miklós: Nomád napló. = B. M.: Értékváltozások. Bp., 1986, Szépirodalmi, 471–476. p.

Görömbei András: Költő a hetvenes években. = Tiszatáj, 1980. 2. sz. 49–53. p.; és G. A.: „Ki viszi át…?” Bp., 1986, Szépirodalmi, 198–209. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Rapszódia térben és időben. = Kortárs, 1980. 803–811. p.; és K. Sz. E.: Műalkotás – szöveg – hatás. Bp., 1987, Magvető, 382–401. p.

Márkus Béla: Megbéklyózva és megigazulva. A filmíró Csoóri Sándorról. = Tiszatáj, 1980. 2. sz. 66–71. p.

Sükösd Mihály: Csoóri Sándor. = S. M.: Seregszemle. Bp., 1986, Szépirodalmi, 377–394. p.

Bíró Zoltán: Egy nemzedék naplója. = Tiszatáj, 1982. 9. sz. 58–67. p.; és B. Z.: Vállalások és kételyek. Bp., 1987, Szépirodalmi, 225–248. p.

Varga Lajos Márton: A nyugtalanító. = Kortárs, 1987. 12. sz. 147–152. p.

Vitányi Iván: Mérték és számadás. = Jelenkor, 1987. 11. sz. 1025–1028. p.

Vasy Géza: A nemzet rebellise. = Csoóri Sándor breviárium. Vál., szerk., bibliogr.: Vasy Géza. Bp., 1988, Eötvös, 142–155. p.

Czine Mihály: Csoóri Sándor számadása. = Alföld, 1988. 5. sz. 46–56. p.; és Cz. M.: Németh László eklézsiájában. Bp., 1997, Püski, 142–155 p.

Kibédi Varga Áron: A mai világ szeizmográfja. = Új Látóhatár, 1988. 2. sz. 268–272. p.

Kiss Gy. Csaba: Író és politika. Csoóri Sándor: Nappali hold = Kortárs, 1992. 9. 98-102.

Vekerdi László: Csoóri Sándor: Nappali hold = Életünk, 1992. 8-9. 785-798.

Márkus Béla: „Egy cikk, egy ország, egy álom”. Kivonatos és hiányos emlékeztető a Csoóri-vita történetéhez. = M. B.: Démonokkal csatázva. Miskolc, 1996, Felsőmagyarországi Kiadó, 31–60. p.

Vasy Géza: Az időszembesítés és a feltételesség Csoóri Sándor újabb lírájában = Új forrás, 1995. 9. 20-26.

Márkus Béla: Az elveszett világ fojtó érzékisége. = Kortárs, 1995. 2. sz. 92–98. p.; és M. B.: Démonokkal csatázva. Miskolc, 1996, Felsőmagyarország, 67–78. p.

Görömbei András: Tenger és diólevél. = Új Forrás, 1995. 4. sz. 1–13. p.; és G. A.: A szavak értelme. Bp., 1996, Püski, 448–459. p.

Monostori Imre: „Értelmiségi és paraszt ugyanabban a bőrben.” Csoóri Sándor esszéinek világa = Tiszatáj, 1995. 12. 63-77.

Görömbei András: A poétikai én változása Csoóri Sándor költészetében = Studia litteraria. 35. 1997. 23-41.

Monostori Imre: Mesterek és barátok. Három szellemi rajzolat Csoóri Sándor esszéiből = Új forrás, 1995. 7. 57-65.

Cs. Nagy Ibolya: Énkép - bársonnyal, ciánnal. Csoóri Sándor: Ha volna életem = Kortárs, 1997. 6. 87-93.

Görömbei András: Csoóri Sándor új esszéi. = Tiszatáj, 1998. 7. sz. 101–106. p.

Monostori Imre: Személyes látlelet a magyar „vaddemokráciá”-ról. (Szálla alá poklokra.) = M. I.: Rég Múlt? Utak és útkeresések. Budapest, 1998, Kortárs Kiadó, 196–204.

Tarján Tamás: Én, ti. Módosulások Csoóri Sándor lírájában = Alföld, 1997. 1. 54-63.

Görömbei András: Csoóri Sándor költészetszemlélete = Tiszatáj, 2000. 2. 68-77.

Vasy Géza: Elszakadás és megkötöttség. Egy motívumkör Csoóri Sándor költészetében = Tiszatáj, 2000. 2. melléklet: 1-23.

Jánosi Zoltán: Gondolat – rózsavérből. Tűnődések Csoóri Sándor versein = Bárka, 2000. 6.; J. Z.: Idő és ítélet. Miskolc, 2001, Felsőmagyarország Kiadó, 342–350.

Pécsi Györgyi: A személyesség hitele. Csoóri Sándor verseiről = Kortárs, 2001. 6. 66-74.

Nagy Gábor: „Az elsüllyedt mennyországok túlélője” (Csoóri Sándor: Csöndes tériszony) = Kortárs, 2002. 7. 104–109.

Jánosi Zoltán: Csoóri Sándor hermeneutikai forradalma. Görömbei András monográfiájának margójára = Új Forrás, 2003. 7. 67–84.; J. Z.: Fűszál és mindenség - folklór és archaikum az újabb magyar irodalomban. Bp.2005, Holnap Kiadó, 160-178.

Penckófer János: Eredetiségünk kiútkeresése. (Csoóri Sándor: Elveszett utak) = Kortárs, 2004. 3. 95–101.

Görömbei András: Az utolsó remény (Csoóri Sándor: Elveszett utak) = Bárka, 2004. 3. 117-122.

Ekler Andrea: Elő kell lépnie Kőmíves Kelemennek. Csoóri Sándor: Visszanéztem félutamból = Magyar Napló, 2005. 4. sz. 61-63.

Alföldy Jenő: Lelki realitás és közös ihlet (Csoóri Sándor: Futás a ködben) = Kortárs, 2005. 11. sz. 101-105.

Csoóri Sándor. (Összeállítás Csoóri Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2020/III. 124 p.

 

A szakirodalmat összeállította Görömbei András.