Cseres Tibor: Szakirodalom

Önálló kötetek

Zappe László: Cseres Tibor. Budapest. 1975. Akadémiai Kiadó, 115 p.

(Kortársaink)

Furkó Zoltán: Cseres Tiborról. Budapest. 2005. Szenci Molnár Társaság, 139 p.

Márkus Béla: Cseres Tibor. Budapest. 2022. MMA Kiadó, 456 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Megindul az élet az Auróra irodalmi szakosztályában. Békésmegyei Közlöny, 1937. október 3. 1. p.

Sőtér István: Cseres Tibor. In: Négy nemzedék. (Szerk.: Sőtér István.) Budapest. 1948. Parnasszus, 244-246; 333. p.

Faragó Vilmos: Írói arcképek. Cseres Tibor. A Könyv, 1964/12. 432-433. p.

Szeberényi Lehel: Cseresünk, Tiboroszunk. [Az 50 éves író köszöntése.] Élet és Irodalom, 1965. március 27. 5. p.

Pomogáts Béla: Cseres Tibor. Jelenkor, 1968/3. 250-256. p.

Cseres Tibor Szirákon. Beszámoló az ünnepi könyvhét salgótarjáni központi ünnepségéről. Nógrád, 1969. június 4. 3. p.

Dér Endre: A fegyverek elcsendesültével, 1945 tavaszán. [Cseres Tiborról is megemlékezik.] Építőmunkás, 1970. április 3. p.

Beke György: Írás és felelősség. Előre (Bukarest), 1970. április 26. 5-6. p.

Kántor Lajos: Átváltás pillanatai. In: Kántor Lajos: Alapozás. Klasszikus - kortársak. Tanulmányok, esszék. Bukarest. 1970. Kriterion, 364-374 p.

Marx József: Kórkép a körképről [Cseres Tibor: Öregkori sajátosságok c. írásáról.] Élet és Irodalom, 1971. július 3. 11. p.

Szitnyai Zoltán: "A megátalkodottak" [Többek között Cseres Tiborról is megemlékezik.] Hadak Útján, 1971. június 3-5. p.

Dancsev Toso: A magyar szépirodalom negyedszázada Bulgáriában. [Cseres Tiborról is ír.] Kortárs, 1971/9. 1490- 1491. p.

Thiery Árpád: Cseres Tibor. A Szép Szó portréja. Népszava, 1973. október 20. 8. p.

Kiczenkó Judit: Rokonvesztéstől a rokonkeresésig. Cseres Tibor újabb novelláiról. [Itt a földön is novelláskötetről.] Kortárs, 1974/2. 293-296. p.

A. G. Folyóiratszemle. Pályák emlékezete. Cseres Tibor: Elveszített és megőrzött képek. Magyar Nemzet, 1975. február 21. 4. p.

Csák Gyula: Cseres Tibor 60 éves. Élet és Irodalom, 1975. március 29. 3. p.

T. M.: Cseres Tibor Kossuth-díjas. Népszava, 1975. április 4. 8. p.

-d. i. -: Cseres Tibor. [Kossuth-díj.] Magyar Nemzet, 1975. április 4. 13. p.

Prózai helyzet. Újabb eszmecsere prózairodalmunkról. Összeállítás. Látóhatár 1976/3. Cseres Tiborról a 142. p.

Kálmán Béla: Nyelvcsere. [Reflexió Cseres Tibor írására.] Élet és Irodalom, 1976. április l0. 2. p.

Dér Endre: Élet és halál. Új Auróra, 1978/3. 83-84. p.

Szabolcsi Miklós: Magyar irodalom, kritika, valóság a 70-es években. Látóhatár, 1978/11. 150 p.

Mágori Erzsébet: Cseres Tibor portréja. Filmvilág, 1979/3. 31-32. p.

Íróvendégek a könyvhéten: Cseres Tibor. Csongrádmegyei Hírek, 1979. május 30. 4. p.

Hunyady Judit: "Az irónia felold.. " Cseres Tibor egy napja. Új Tükör, 1980/25. 26-27. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor. In.: Nádor Tamás: 33x10. Interjúk és vallomások az ifjúságról és az irodalomról. Budapest. 1980. Kozmosz Könyvek, 553 p.

Tóbiás Áron: Cseres Tibor. Hét, 1980/18. 10. p.

Boldizsár Iván: Sorban állás, magyar módra [Említi Cseres Tibor könyvheti megnyitóját.] Élet és Irodalom, 1981. június 13. 1. p.

Morvay Péter: Kilenc országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőtalálkozó eredményei és tanulságai. [Cseres Tibort is említi.] Honismeret, 1981/5. 11. p.

Cselényi László: Mellékszereplők, avagy az azonosság zavarai [Cseres Tibor, Esterházy Péter, Lengyel József, Nádas Péter regényeiről]. Irodalmi Szemle, 1981/9. 849-856. p.

Tamás István: Cseres-dráma. [A Fekete rózsa c. mű tv-film változatáról.] Új Tükör, 1981. 31. p.

Béládi Miklós: Helyzetkép. Jegyzetek a mai magyar szépprózáról. Látóhatár, 1982/6. Cseres Tibor munkásságáról 126-127. p.

Dobozi Eszter: Antológia a felszabadulás utáni magyar irodalomból. Forrás, 1982/4. 91-92. p.

Kántor Lajos: Historizmus-regény-történelem. Korunk, 1982/7. 573-574. p.

Iszlai Zoltán: Felelgető monológok. Debrecen: Irodalom szerepe ma. Élet és Irodalom, 1982. november 27. 8-9. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Here-báró - Ember fia és farkasa - Fekete rózsa. In: Nádor Tamás: Tiszteletpéldány az olvasónak. Budapest. 1983. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 18-22. p.

A 70 éves Cseres Tibort köszönti: Bata Imre. Élet és Irodalom, 1985. március 29. 7. p.

Berkes Erzsébet: Az asztal előtt. Cseres Tibor hetvenéves. Élet és Irodalom, 1985. március 29. 7. p. = Az Asztal előtt. Cseres Tibort hetvenéves. Magyar Nemzet, 1985. március 30. 11. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor 70. születésnapjára. Zalai Hírek, 1985. március 30. 7. p.

Z. L [Zappe László]: Cseres Tibor hetvenéves. Kritika, 1985/3. 22. p.

Pomogáts Béla: Vallomások a történelemről. Cseres Tibor hetvenéves. Magyar Hírlap, 1985. április 1. 6. p.

Major Ottó: Cseres Tibor köszöntése 70. születésnapján. Hazai Tükör, 1985. április 1. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor hetvenéves. Békésmegyei Népújság, 1985. április 1. 4. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor születésnapjára. Petőfi Népe, 1985. április 1. 5. p.

Sarkadi László: Cseres Tibor hetvenéves. Népszabadság, 1985. április 1. 7. p.

Alföldy Jenő: Az irodalmi publicista. [Berkes Erzsébet: Pillanatképek c. művéről, Cseres Tibor művészetének értelemzéséről.] Élet és Irodalom, 1985. április 5. 11. p.

Apáti Miklós: Tetőantenna. Lobogóm: Cseres Tibor. Film-Szinház-Muzsika, 1985. április 13. 20. p.

Bertha Bulcsú: Hetven éves a közszékely (Cseres Tibor köszöntése). Jelenkor, 1985/4. 345-347. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor születésnapjára. Tiszatáj, 1985/4. 34-35. p.

Magyarországi íróvendégek Újvidéken. Magyar Szó, 1987. február 25. 10. p.

Görömberi András: Nemzettudat a mai magyar irodalomban. Itt-Ott (Portland, USA), 1987/3. 29-30. p.

Széman Béla: Nagydíj után. Vízaknai csaták előtt. Az író-elnök Cseres Tibor munkásságáról. Vasárnapi Hírek, 1987. december 26. 7. p.

Bárány Tamás: Villanófény. Budapest. 1987. Kozmosz Könyvek, 271 p. [Cseres Tiborról a 60-61. p.]

Zöldi László: Az ÉS vitái. Budapest. 1987. Múzsák Közművelődési Kiadó, 191 p. [Cseres Tiborról 70. 156. 187. p.]

Sediánszky János: Cseres Tibor az Új Tükör Irodalmi Kávéházában. Új Tükör, 1988. február 28. 46. p.

Varga Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Vajda György és Cseres Tibor az Irodalmi, Kiadói és Tanácsadó Testületről. Könyvvilág, 1988/2. 4. p.

Király István: Irodalom és ideológia. Kritika, 1988/2. 3-6. p.

Cseres Tibor SzOT-díjas. Népszava, 1988. április 28. 6. p.

Nádra Valéria: A nemzeti önbecsülés krónikása. Magyar Nemzet, 1988. április 30. 9. p.

s. e.: A sikerlista élén: Cseres. Vasárnapi Hírek, 1988. június 5. 3. p.

Furkó Zoltán: Cseres Tibor. Kortárs, 1988/11. 132-139. p.

Tamás Menyhért: Cseres Tibor. Népszava, 1988. szeptember 22. 6. p.

dénes: Az értelmiség méltóságáért. Új szervezet alakul a közeljövőben. Magyar Nemzet, 1988. november 29. 4. p.

Mezei András: Kettős gyökerek. Történelmi párbeszéd, 1988. Confessio, 1989/1. 65-66. p.

Fábri Péter: Kétélű kardok. [Cseres Tibor elnöki törekvéseiről.] Új Tükör, 1989. március 26. 18-19. p.

Kőváry E. Péter: Viharsarki emlékek. Népszabadság, 1989. április 5. 8. p.

Magyar Napló. Ma indul az írók lapja. Magyar Hírlap, 1989. október 13. 6. p.

Bársony Éva: Várják a miniszterelnököt is. Ma kezdődik az írók közgyűlése. Esti Hírlap, 1989. november 25. 1-2. p.

Befejeződött az írószövetség közgyűlése. Népszava, 1989. november 27. 6. p.

Varsányi Gyula: Az írók írnak. Népszabadság, 1989. november 27. 3. p.

Új választmány az írószövetség élén. Magyar Nemzet, 1989. november 27. 6. p.

Írószövetségi Nyilatkozat az MTV és a Rádió társadalmi ellenőrzéséről. A MISz választmánya a TV és a Rádió felügyelő bizottsága tagjai sorába választotta Cseres Tibort. Magyar Nemzet, 1989. november 28. 8. p.

Zöldi László: A múlt prófétája. Budapest. 1989. Magvető kiadó, Cseres Tibor műveiről 153-155. p.

Bertha Bulcsú: Kenyér az író kosarában. Cseres Tibor életművéről. Élet és Irodalom, 1990. március 30. 11. p.

Módos Péter: A felelős írástudó. Cseres Tibor 75. születésnapján. Magyar Nemzet, 1990. március 31. 11. p.

A nemzettudat építője. Cseres Tibor Kossuth-díjas író 75 éves. MaHo, 1990. április 2. 26. p.

Páskándi Géza: Gabna-innep. A hetvenötéves Cseres Tibornak küldöm. Kortárs, 1990/4. 72-78. p.

Írók és tudósok kitüntetése. [Cseres Tibor a babérkoszorúval ékesített zászlórendet nyerte el-életművéért.] Magyar Nemzet, 1990. június 14. 6. p.

Méhes György: Erdélyi labirintus. Széljegyzet Cseres Tibor új regényéhez. Magyar Nemzet, 1990. október 1. 2. p.

Eszéki Erzsébet: Cseres Tibor: Az író legyen istenkísérő. In: Eszéki Erzsébet: Kibeszéljük magunkat. Budapest. 1990. Múzsák Kiadó, 83-90. p.

k. f.: Vajdasági emlékezés a Hideg napokról. Népszabadság, 1991. január 23. 3. p.

Pálfy G. István - Gubcsi Lajos: A Magyar Művészeti Alapítvány díjazottjai, 1991-ben. Hitel, 1991/23. 24-25. p.

Meghalt Cseres Tibor. Magyar Nemzet, 1993. május 25. 11. p.

Z.L. [Zappe László]: Meghalt Cseres Tibor. Népszabadság, 1993. május 25. 16. p.

Alexa Károly=Világszövetség, 1993. június 8. 29. p.

Bodnár György: Cseres Tibor (1915-1993). Magyar Napló, 1993/13. 7-8. p.

Bertha Bulcsú: Cseressel az olasz vonaton. Lyukasóra, 1993/7. 1-2. p.

Kiss Dénes: Távbeszélés Cseres Tiborral. Lyukasóra, 1993/7. 2. p.

Fodor András: Cseres Tiborról. Lyukasóra, 1993/7. 3. p.

Szeberényi Lehel: Az Időt mégiscsak legyűrte. Lyukasóra, 1993/7. 5. p.

Szeghalmi Elemér: Cseres Tibor halálára. Lyukasóra, 1993/7. 4. p.

Varga Domokos: Így rendeltetett. Lyukasóra, 1993/7. 6. p.

Czegő Zoltán=Magyar Fórum, 1993/25. 9. p.

Dér Endre=Délmagyarország, 1993. június 2. 5. p.

Görgey Gábor: Búcsú Cseres Tibortól. Élet és Irodalom, 1993. június 18. 2. p.

Györgyey Klára=Szivárvány, 1993. augusztus 155-156. p.

Mezei András= CET 9-10. 109-110. p.

Tüskés Tibor: Könyvmoly. Cseres Tibor búcsúja. Lyukasóra, 1993/10. 29. p.     

 

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

 

Tájkép, elöl guggolva én

Vajda Endre: Pálos Tibor: Tájkép, elöl guggolva én. Válasz, 1937. 506-507. p.

Sz. [Szabó Ferenc] Körösvidék, 1937. április 18. 5. p.

rma [Rónai Mihály András]: Két költő. Pesti Napló, 1937. július 18. 41. p.

Jankovich Ferenc: Pálos Tibor: Tájkép, elöl guggolva én. Vár, 1938. február. 13. p

 

Zöld levél árnyéka

Marosi Péter: Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Március, 1943. február 4. p.

Ró. [Rónai Mihály András]: Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Keleti Újság, 1943. március 12. 4. p.

Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Magyar Szemle, 1943. november 5. 279. p.

Bóka László: Cseres Tibor: Zöld levél árnyéka. Magyar Nemzet, 1943. november 25. 9. p.

Nagy Tibor:  Jelenkor, 1944. február 15. 12. p.

 

Tűz Hódréten

Molnár Miklós: Tűz Hódréten. Cseres Tibor regénye. Szabad Nép, 1951. február 2. 7. p

 

Tél és nyár

Kolta Ferenc: Cseres Tibor: Tél és nyár. Dunántúl, 1952/2. 71-74. p.

Hubay Miklós: Cseres Tibor: Tél és nyár. Magyar Nemzet, 1952. június 8. 7. p.

Bodnár György: Cseres Tibor: Tél és nyár. Új Hang, 1952/7. 92-94. p.

Földes Anna: Tél és nyár. Cseres Tibor elbeszélései. Csillag, 1952/8. 1015-1021. p.

 

Nádudvari emberek

A hónap irodalom terméséről. Új Hang, 1953/6. 143-144. p.

 

Térdig érő tenger

Fekete Gyula: Cseres Tibor: Térdig érő tenger. Művelt Nép, 1954/37. 5. p.

Hubay Miklós: Cseres Tibor: Térdig érő tenger. Irodalmi Újság, 1955. január 22. 6. p.

Rohács Ervin: Cseres Tibor: Térdig érő tenger. Irodalmi Újság, 1955. december 24. 8. p.

 

Fergeteg fia

Tóth Béla: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Alföld, 1955/4. 83-85. p.

Örkény István: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Irodalmi Újság, 1955. augusztus 13. 6. p.

Csulák Mihály: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Irodalmi Újság, 1955. augusztus 27. 8. p.

Fábián Kata: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Művelt Nép, 1955. augusztus 28. 6. p.

Toma Ádám: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Irodalmi Újság, 1955. szeptember 3. 4. p.

Vargha Balázs: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Magyar Nemzet, 1955. szeptember 14. 5. p.

Illés Jenő: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Szabad Nép, 1955. december 10. 4. p.

Simándi Béla: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Irodalmi Tájékoztató, 1955. 117. p.

Földes Anna: Cseres Tibor: Fergeteg fia. Új Hang, 1956/1. 55-56. p.

 

Here-báró

Tóth Béla: Cseres Tibor: Here-báró. Alföld, 1956/4. 129-130. p.

Czibor János: Cseres Tibor: Here-báró. Irodalmi Újság, 1956. június 9. 2. p.

Maróti Andor: Here báró - Cseres Tibor regénye. Magyar Nemzet, 1956. június 30. 5. p.

Galsai Pongrác: Cseres Tibor: Here-báró. Szabad Nép, 1956. augusztus 3. 4. p.

Boldizsár Iván: Cseres Tibor: Here-báró. Béke és Szabadság, 1956. augusztus 15. 14. p.

Örkény István: Cseres Tibor: Here-báró. Here-báró. Csillag, 1956/8. 394-397. p.

G. P. [Galsai Pongrác]: Cseres Tibor: Here-báró. Könyvtáros, 1956. 107. p. = Könyvbarát, 1956/9. 38. p.

Illés Jenő: Cseres Tibor: Here-báró. Esti Budapest, 1956. október 20. 6. p.

Örkény István: A mogigráphiáról. In: Örkény István: Visszanézve. Arcképek, korképek. Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 112-119. p. (Örkény István művei)

 

Különféle szerelmek

Albert Gábor: Cseres Tibor: Különféle szerelmek. Kortárs, 1957/4. 631-633. p.

Czibor János: Írók és művek. Esti Hírlap, 1957. december 1. 2. p.

Simándi Béla: Cseres Tibor: Különféle szerelmek. Könyvtáros, 1958. 70. p. = Könyvbarát, 1958. 38. p.

Hubay Miklós: Cseres Tibor: Különféle szerelmek. Tükör, 1958. január. 86-87. p.

- ng.: Cseres Tibor: Különféle szerelmek. Petőfi Népe, 1958. február 16. 7. p.

Iszlai Zoltán: Különféle szerelmek. Cseres Tibor novellái. Új Tükör, 1985/3. 2. p. = Látóhatár, 1985/6. 213. p.

Bodnár György: Az első negyedszázad novellái (Cseres TiborKülönféle szerelmek). Jelenkor, 1985/4. 348-350. p.

 

Az utolsó bűbájos meg a tanítványa

Nagy Péter: Irodalmi Figyelő. Cseres Tibor. Magyar nemzet, 1959. július 1. 4. p.

 

Várakozó özvegyek

Ungvári Tamás: Cseres Tibor novellái. Magyar Nemzet, 1960. október 26. 4. p.

Tóth Sándor: Cseres Tibor: Várakozó özvegyek. Népszabadság, 1960. november 24. 8. p.

Baja Ferenc: Cseres Tibor: Várakozó özvegyek. Kortárs, 1961/1. 147. p.

 

Pesti háztetők

Kelemen János: Cseres Tibor novellái: Várakozó özvegyek. Élet és Irodalom, 1961. február 17. 6. p.

Rónay György: Az olvasó naplója. Vigília, 1961/7. 432-433. p.

B. Gy. F.: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Népszava, 1961. december 23. 4. p.

F. I. [Fenyő István]: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Népszabadság, 1962. február 9. 9. p.

Ferenczi László: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Élet és Irodalom, 1962. március 17. 8. p.

Kardos József: Meditálás egy új regényről. Cseres Tibor: Pesti háztetők. Tiszatáj, 1962/3. 9. p.

Ilia Mihály: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Új Írás, 1962/5. 535-536. p.

Seres József: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Kortárs, 1962/9. 1410-1411. p.

Szalontay Mihály: Az életműsorozat legújabb kötete. [Pesti háztetők. Az utolsó bűbájos. Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 616 p.] Békésmegyei Népújság, 1985. december 24. 9. p. = Az életműsorozat legújabb kötete. Hajdú-Bihari Napló, 1985. december 7. 9. p. = Fejérmegyei Hírek, 1985. december 6. 5. p.

 

Hideg napok

Károly Alexa: Cseres Tibor: Die Kalten Tage der Vergangenheit. Bücher aus Ungarn, 1964/84. 23. p.

Horgas Béla: Hideg napok. Kortárs, 1964/7. 1149-1151. p.

Erki Edit: Felismert és fel nem ismert sikerek. Élet és Irodalom, 1964. augusztus 22. 2. p.

B. Nagy László: Cseres Tibor: Hideg napok. Élet és Irodalom, 1964. október 31. 6. p.

Taxner Ernő: Cseres Tibor útja. Kritika, 1964/10. 48-52. p.

Bíró Ferenc: Cseres Tibor: Hideg napok. Népszabadság, 1964. november 11. 8. p.

S. E. [Sós Endre]: Hideg napok. Cseres Tibor négy kisregénye. Magyar Nemzet, 1964. november 22. 13. p.

Kiss Gábor: Cseres Tibor: Hideg napok. Alföld, 1965/2. 89-90. p.

Szabó B. István: Cseres Tibor kisregényei és novellái. Kritika, 1965/2. 53-54. p.

Nacsády József: Cseres Tibor: Hideg napok. Tiszatáj, 1965/2. 132-134. p.

Fenyő Miksa: Irodalom. Irodalmi Újság (London), 1965. április 15. 6-7. p.

Seres József: Cseres Tibor két új könyve. [Hideg napok és a Búcsú nélkül.] Jelenkor, 1965/4. 398-400. p.

Mészöly Dezső: Cseres Tibor: Hideg napok. Kortárs, 1965/5. 833-834. p.

Szappanos Balázs: Cseres Tibor: Könyvtáros, 1965. 424-426. p.

Tóth Dezső: A magyar irodalom története a felszabadulás után. Tézisek. Kritika, 1965/12. 48-50. p.

Faragó Vilmos: The bitter brew. The New Hungarian Quoterly, 1966/21. 56-58. p.

Tardos Tibor: A döbbenet objektivitása. Irodalmi Újság (London), 1966. június 15. 8. p.

B. Nagy László: Az író laser-sugara (Cseres Tibor: Hideg napok). In: B. Nagy László: A teremtés kezdetén. Budapest. 1966. Szépirodalmi Könyvkiadó, 364-367. p.

Faragó Vilmos: Hideg napok (Cseres Tibor regénye). In: Faragó Vilmos: Perben harag nélkül. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 54-58. p.

Tóth Dezső: Mai irodalmunk-mai életünk. [Hideg napokról is.] Látóhatár, 1976/10. 118-142. p.

Pomogáts Béla: Harminchárom új magyar regény. Regény a háborús felelősségről. In: Regénytükör. Budapest. 1977. Kozmosz Könyvek, 96-103 p.

Horpácsi Sándor: Cseres Tiborról, a Hideg napok szerzőjéről. Déli Hírlap, 1979. január 6. 2. p.

Major Ottó: Az értelem látomásai. In: Major Ottó: Értelem és szenvedély. Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó, 66-70. p.

Ember Mária: Holocaust a magyar prózairodalomban. [Említi a Hideg napokat.] Magyar Nemzet, 1990. szeptember 8. 11. p.

 

Búcsú nélkül

P. J.: Cseres Tibor: A nemzeti önismeret regénye. Élet és Irodalom, 1965. január 30. 6. p.

Nagy Magdolna: Cseres Tibor: Búcsú nélkül. Társadalmi Szemle, 1965/3. 119. p.

Rigó Béla: Cseres Tibor: Búcsú nélkül. Tiszatáj, 1965/4. 309-310. p.

Szappanos Balázs: Cseres Tibor: Búcsú nélkül. Kortárs, 1966/2. 321-323. p.

Zappe László: Mitől új? Népszabadság, 1981. március 21. 7. p.

 

Fekete rózsa

Falus Róbert: Könyvszemle. Népszabadság, 1966. december 30. 7. p.

Szabolcsi Gábor: Cseres Tibor: Fekete rózsa. Népszabadság, 1967. január 19. 7. p.

Grezsa Ferenc: Cseres Tibor: Fekete rózsa. Tiszatáj, 1967/4. 406-407. p.

Jenkei János: Cseres Tibor: Fekete rózsa. Jelenkor, 1967/7-8. 756-757. p.

 

Ember fia és farkasa

Falus Róbert: Könyvszemle. Népszabadság, 1967. június 9. 7. p.

Ilia Mihály: Cseres Tibor: Ember fia és farkasa. Tiszatáj, 1967/10. 973-974. p.

Kántor Lajos: A kaland áldozatai. Igaz Szó, 1967/11. 784-786. p.

r. f. [Rufy Péter]: Ember fia és farkasa. Cseres Tibor elbeszélései. Magyar Nemzet, 1967. július 9. 13. p.

Sz. G. [Szabolcsi Gábor]: Cseres Tibor: Ember fia és farkasa. Népszabadság, 1967. augusztus 10. 7. p.

Márton László: Alakuló mű. Új Látóhatár (München), 1968/3. 265-267. p.

Fenyő István: Cseres Tibor: Ember fia és farkasa. Kortárs, 1968/8. 1316-1318. p.

 (Szabó B. István) I. Szabó: Cseres Tibor. Hungaryan PEN, 1968. 54-55. p.

Fenyő István: Cseres Tibor: Ember fia és farkasa. In: Fenyő István: Figyelő szemmel. Budapest. 1976. Szépirodalmi Kiadó, 334-340. p.

 

Bizonytalan század

V. J.: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Szocialista Művészetért, 1968/5. 2. p.

Faragó Vilmos: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Élet és Irodalom, 1968. szeptember 7. 7. p

E. Fehér Pál: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Népszabadság, 1968. október 3. 7. p.

Ilia Mihály: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Tiszatáj, 1968/11. 1057-1058. p.

Faragó Vilmos: Két kalandregény (Benedek István: Csineva, Cseres Tibor: Bizonytalan század). In: Faragó Vilmos: Perben harag nélkül. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 61-64. p.

Csukly László: Cseres Tibor: Bizonytalan század. Dolgozók lapja, 1980. március 30. 7. p.

 

Játékosok és szeretők

Kerekes Imre: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Könyv-Tájékoztató, 1970/12. 7. p.

Wéber Antal: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Népszabadság, 1971. január 13. 7. p.

N. Sándor László: Egy elszalasztott nagy lehetőség. Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Magyar Hírlap, 1971. január 16. IV. p.

Földes Anna: Forró napok – Hideg esztendők. Élet és Irodalom, 1971. január 16. 11. p.

Szabó B. István: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Kritika, 1971/3. 46-48. p.

Vörös László: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Tiszatáj, 1971/3. 268-269. p.

Kőháti Zsolt: A Játékosok és szeretők stílusáról. Magyar Nyelvőr, 1971/4. 426-429. p.

Seres József: Cseres Tibor: Játékosok és szeretők. Életünk, 1971/5. 471-473. p.

Bodnár György: Közelmúltunkról - fölény nélkül. In: Bodnár György: Törvénykeresők. Budapest. 1976. Szépirodalmi Kiadó, 463-468 p.

Varga Lajos Márton: Játékosok és szeretők. Cseres Tibor könyvéről. Népszava, 1983. március 26. 11. p.

Kiss Károly: A múlt árnyai. Új Tükör, 1983/44. 23.

 

Hol a kódex?

Funk Miklós: Cseres Tibor: Hol a kódex? Tiszatáj, 1972/10. 83-84. p.

Kulcsár Péter: Cseres Tibor: Hol a kódex? Kortárs, 1972/10. 1672-1673. p.

M. Szebeni Géza: Hol a kódex? Cseres Tiborról és új könyvéről. Népszava, 1972. július 8. 8. p.

 

Itt a földön is

Bata Imre: Cseres Tibor: Itt a földön is. Kritika, 1973/10. 23. p.

Iszlai Zoltán: Cseres Tibor meglepetései. Élet és Irodalom, 1973. augusztus 18. 11. p.

Szabó B. István: Különös történetek. Cseres Tibor: Itt a földön is Népszabadság, 1973. augusztus 23. 7. p.

Tarján Tamás: Cseres Tibor: Itt a földön is. Napjaink, 1973/7. 9. p.

 

Siratóének

Simon Zoltán: Változatok egy témára (Cseres Tibor: Siratóének - Zappe László: Cseres Tibor). Alföld, 1975/3. 62-65. p.

Bodnár György: A dal hatalma. Jelenkor, 1975/4. 374-376. p.

Bata Imre: Cseres Tibor: Hungarian PEN, 1975/17. 151-152. p.

Ördögh Szilveszter: Cseres Tibor: Siratóének. Magyar Nemzet, 1976. január 18. 13. p.

 

Elvesztett és megőrzött képek

Kovács Sándor: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Dunántúli Napló, 1979. január 21. 8. p.

Bata Imre: Elvesztett és megőrzött képek. Népszabadság, 1979. január 23. 7. p.

Solymos Ida: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Élet és Irodalom, 1979. február 24. 10. p.

Rónay László: Elveszített és megőrzött képek. Cseres Tibor esszékötetéről. Népszava, 1979. március 10. 6. p.

Pomogáts Béla: Cseres Tibor optikáján. Képek múltról és jelenről. Magyar Hírlap, 1979. március 25. 10. p.

Kőháti Zsolt: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Magyar Nemzet, 1979. április 30. 13. p.

Alexa Károly: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Kritika, 1979/4. 27-28. p.

Funk Miklós: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Életünk, 1979/4. 313-314. p.

Szabad Olga: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Békésmegyei Népújság, 1979. május 20. 8. p.

Kovács Sándor: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Jelenkor, 1979/5. 477-478. p.

Czére Béla: A történetiség az irodalmi publicisztikában (Cseres Tibor: Elveszített és megőrzött képek). Új Irás, 1979/6. 104-105. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Alföld, 1979/6. 64-66. p.

Laczkó Pál: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Kortárs, 1980/4. 661-662. p.

Eitmann András: Cseres Tibor: Elvesztett és megőrzött képek. Hungarológiai Értesítő, 1980. 36-37. p.

 

Parázna szobrok

Iszlai Zoltán: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Könyvvilág, 1979/5. 5. p.

Román J. István: Csalafinta regény — gyógyító orvosság. Új Látóhatár (München), 1979/5-6. 453-458. p.

Berkes Erzsébet: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Élet és Irodalom, 1979. június 2. 11. p.

Erki Edit: Parázna szobrok. Cseres Tibor regénye. Új Tükör, 1979. június 3. 2. p.

Bata Imre: Könyvszemle. Népszabadság, 1979. június 12. 7. p.

Szabolcsi Gábor: Cseres Tibor regénye. Parázna szobrok. Magyar Hírlap, 1979. június 17. 10. p.

Varga Imre: Cseres Tibor történelmi panorámája. Békésmegyei Népújság, 1979. július 22. 9. p.

Tráser László: Három könyvheti újdonságról. Délmagyarország, 1979. június 26. 4. p.

Zappe lászló: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Kritika, 1979/7. 32-33. p.

Laczkó Pál: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Palócföld, 1979/6. 26-28. p.

Mester Sándor: Cseres Tibor új könyve: Parázna szobrok. Fejérmegyei Hírlap, 1979. augusztus 22. 5. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Kortárs, 1979/8. 1322-1324. p.

Kovách Imre: Parázna szobrok. Kelet Magyarország, 1979. szeptember 16. 10. p.

Zöldi László: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Napjaink, 1979/9. 34. p.

Fónod Zoltán: Regény a nemzeti önismeretről. Népszabadság, 1979. november 25. 13. p.

Iszlai Zoltán: Three Unusual Novels (Péter Esterházy, Gábor Czakó,Tibor Cseres). The Hungarian Quarterly, 1979/76. 163-169. p.

Solymos Ida: Parázna szobrok (Cseres Tibor regénye). Jelenkor, 1979/12. 1139-1141. p.

Juhász Róbert: Igazi értékrendet kialakítani... (Beszélgetés Dobozy Imrével, minek során Cseres Tibor Parázna szobrok c. művét ajánlják az olvasóknak) Népfront, 1980/1. 26-29. p.

Márkus Béla: Cseres Tibor: Parázna szobrok. Alföld, 1980/1. 68-71. p.

Fónod Zoltán: Regény a nemzeti önismeretről (Cseres Tibor). In: Fónod Zoltán: Vallató idő. Pozsony. 1980. Madách Könyv- és Lapkiadó, 235-242. p.

Marx József: Cseres Tibor. The Hungarian P.E.N 1980/21. 98-99. p.

Lőrinczy Huba: A sztochasztika kihívása és csapdái. Életünk, 1981/5. 434-437. p. = In: Lőrinczy Huba: Fénytörés. Válogatott bírálatok. Budapest. 1985. Magvető Kiadó, 346-356. p.

D. Rácz István: A cselekvési tér kérdése az utóbbi évek néhány történelmi regényében. (Cseres Tibor: Parázna szobrok, Simonffy András: Kompország katonái és Moldova György: Elhúzódó szüzesség c. művéről.) Palócföld, 1982/4. 24-25. p.

Iszlai Zoltán: Örvények utazója (Cseres Tiborról). In: Iszlai Zoltán: Valóság közelében. Egy évtized prózái. Budapest. 1983. Kossuth Könyvkiadó, 53-66. p

Berkes Erzsébet: Csoportkép vezérkarral - Cseres Tibor: Paráznak szobrok. In: Berkes Erzsébet: Pillanatképek. Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 9-14. p.

 

Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból

Szalay Károly: Én, Kossuth Lajos. Könyvvilág, 1981/5. 9. p.

Domonkos László: Üzenetek a múltból. Két könyvheti sikerről. [Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt; Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból]. Délmagyarország, 1981. június 11. 5. p.

Berkes Erzsébet: Ősz Turinban. Élet és Irodalom, 1981. június 13. 11. p.

Ordas Iván: Én, Kossuth Lajos. Tolnamegyei Népújság, 1981. június 16. 4. p.

Pomogáts Béla: Én, Kossuth Lajos. Cseres Tibor regénye. Új Tükör, 1981/22. 2. p.

Hanák Péter: Viszonylagos nemzettudat. Élet és Irodalom, 1981. július 25. 4. p.

Mező Ferenc: Végzetes kényszerek hálójában. Új Írás, 1981/7. 102-108. p.

Jeszenszky Géza: Történelem a hitelesség jegyében. [Nemeskürty István: Parázs a hamu alatt; Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból; Kosáry Domokos: Széchenyi ​Döblingben]. Délmagyarország, 1981. augusztus 30. 5. p.

Cselényi Béla: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Hét, 1981/40. 8. p.

Balogh Jenő: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Alföld, 1981/8. 65-67. p.

Zappe László: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Kritika, 1981/9. 27-28. p.

Futaki Haynal: Kossuth Lajos azt üzente. Jelenkor, 1981/10. 943-945. p.

Bárány Tamás: Parázna csapattisztek. Élet és Irodalom, 1981. november 28. 14. p.

Dobozy Imre: A százados meg a többiek. Élet és Irodalom, 1981 november 28. 14. p.

Alföldy Jenő: Kossuth-apokrif. Tiszatáj, 1981/11. 53-57. p.

Fenyő István: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Kortárs, 1981/12. 1991-1993. p.

Gyurkovics Tibor: És a nemzet? Új Tükör, 1982. január 17. 23. p.

Iszlai Zoltán: Szól a szobor: Új Írás, 1982/1. 109-113. p.

Pósa Zoltán: Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Napjaink, 1982/2. 30-31. p.

Román J. István: Egy politikai gondolat regénye. Új Látóhatár, 1982/3-4. 439-442. p.

Berkes Erzsébet: Ősz Turinban - Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos, Levelek Turinból. In: Berkes Erzsébet: Pillanatképek. Budapest. 1984. Szépirodalmi Könyvkiadó, 14-19. p.

Alföldy Jenő: A Kossuth-apokrif (Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos). In: Alföldy Jenő: Visszhang. Budapest. 1986. Szépirodalmi Kiadó, 48-56. p.

Tóth Éva: A tábornokok a labirintusban. [Márquez regényét az Én, Kossuth Lajossal veti össze.] Új Tükör, 1989. május 21. 42. p.

 

Here-báró, Ember fia és farkasa, Fekete rózsa

Baróti Géza: Here-báró, Ember fia és farkasa, Fekete rózsa. Cseres Tibor trilógiája. Magyar Nemzet, 1982. július 11. 8. p.

Pomogáts Béla: Könyvnapló. Magyar Hírlap, 1982. július 31. 8. p.

Nádor Tamás: Cseres Tibor: Here-báró, Ember fia és farkasa, Fekete rózsa. Könyvvilág, 1982. május. 5. p.

Zappe László: Cseres Tibor három kisregénye. Népszabadság, 1982. május 29. 15. p.

 

Foksányi szoros

Pomogáts Béla: Az ünnepi könyvhét választékából. Magyar Hírlap, 1985. június 1. 10. p.

E. Fehér Pál: A monarchiáról — hétféleképpen. Cseres Tibor és Dobai Péter új regényeiről. Népszabadság, 1985. június 1. 15. p.

Törőcsik Miklós: A történelem bábfigurájaként. Népújság, 1985. április 27. 8. p. Dolgozók Lapja, 1985. június 5. 4. p.

Berkes Erzsébet: Cseres Tibor: Foksányi szoros. Élet és irodalom, 1985. június 7. 11. p.

Szabolcsi Gábor: Cseres Tibor könyvéről. Foksányi szoros. Népszava, 1985. június 8. 10. p.

Laczkó András: Tallózó. Somogy, 1985/6. 64-66. p.

Kiss Károly: Foksányi szoros. Cseres Tibor regénye. Új Tükör, 1985/21. 2. p.

Nyéki Károly: Foksány. Kelet Magyarország, 1985. augusztus 24. 10. p.

Győrffy Miklós: Lands of the Bizarre (Tibor Cseres, Adám Bodor,László Krasznahorkai). The New Hungarian Quoterly, 1985/100. 191-193. p

Kristó Nagy István: Foksányi szoros. Cseres Tibor regénye. Magyar Nemzet, 1985. szeptember 30. 7. p.

Füzi László: Cseres Tibor: Foksányi szoros. Napjaink, 1985/10. 30-31. p.

Alexa Károly: Színvallásra szorított történelem. Kortárs, 1985/10. 150-158. p.

Olasz Sándor: Cseres Tibor: Foksányi szoros. Alföld, 1985/11. 81-82. p.

Pásztor Bertalan: Regényesített történelem. Új Írás, 1985/12. 104-106. p.

Bodnár György: Kettős időben. Új Írás, 1985/12. 103-104. p.

Simon Zoltán: Cseres Tibor: Foksányi szoros. Kritika, 1986/1. 29. p.

Von Eva Haldimann: Neue Zürcher Zeitung, 1986. április 4. 42. p.

Borsi Kálmán Béla: A Foksányi-szorosban minden csendes: szubjektív és objektív széljegyzetek Cseres Tibor Foksányi szoros című regényéhez. Tiszatáj, 1986/6. 98-101. p.

Láng Gusztáv: Meghalt-e a romantika? Olvasónapló. Életünk, 1987/6. 593-599. p.

Sztanáné: Ajánlom Cseres Tibor könyvét, a Foksányi szorost. Bajai Honpolgár, 1990/7. 2. p.

 

Igazolatlanul jelen

Szarka Klára: Cseres Tibor: Igazolatlanul jelen.  Könyvvilág, 1985/6. 4. p.

Wéber Antal: Változatok prózában. Népszabadság, 1985. augusztus 10. 16. p.

B. Gy. [Bessenyei György]: Igazolatlanul jelen. Cseres Tibor új könyve. Népszava, 1985. augusztus 24. 10. p. = Látóhatár, 1985/12. 210. p.

 

Perbeszédek és párbeszédek

Tarján Tamás: Könyvszemle. Népszabadság, 1986. október 21. 7. p.

Vajda Endre: Perbeszédek és párbeszédek. Cseres Tibor cikkei és beszélgetései. Magyar Nemzet, 1987. január 5. 6. p.

Szabolcsi Gábor: Cseres Tibor és Tüskés Tibor könyveiről. Népszava, 1987. február 21. 10. p.

Bodnár György: Az írástudó esszéje. Új Írás, 1987/4. 118-119. p.

Alexa Károly: Cseres Tibor: Perbeszédek és párbeszédek. Hungarológiai Értesítő, 1988/3-4. 27. p.

 

Pesti háztetők - Az utolsó bűbájos

Varga Imre: Cseres Tibor: Pesti háztetők. Budapest. 1986/5. 46-47. p.

 

Vízaknai csaták

Bán Zoltán András: Cseres Tibor: Vízaknai csaták. Kritika, 1989/1. 34. p.

E. Fehér Pál: Emberek a történelemben. Népszabadság, 1988. június 4. 13. p.

Rónay László: Zivataros évszázad. Magyar Hírlap, 1988. június 7. 5. p.

Bata Imre: Cseres Tibor: Vízaknai csaták I-II. Élet és Irodalom, 1988. június 10. 10. p.

Pomogáts Béla: Erdély sorsa. Új Tükör, 1988/24. 9. p.

Fónod Zoltán: Vízaknai csaták. Hét, 1988/37. 9. p. = Látóhatár, 1988/12. 210. p.

Varga Imre: Vízaknai csaták. Typographia, 1988. július 8. p.

Vassy Géza: Erdély kétlelkű fia. Népszava, 1988. július 30. 9. p. = Látóhatár, 1988/12. 210. p.

Alexa Károly: Cseres Tibor: Könyvvilág, 1988/5. 9. p.

a. m.: Cseres Tibor regénye az új nyitott könyvben. Vízaknai csaták. Film-Szinház-Muzsika, 1988. október 1. 14-15. p.

Földes Anna: Vízaknai csaták. Cseres Tibor történelmi számadása. Magyar Nemzet, 1988. október 20. 8. p.

Pomogáts Béla: Regényeposz dokumentumokban. Új Írás, 1988/10. 105-108. p.

Bodnár György: Történelmi kinagyítás. Új Írás, 1988/10. 109-110. p.

Erdély sajgó sebei. Newyorki Figyelő, 1988. november 16. 7. p.

Alföldy Jenő: A történelem szimmetriái. Kortárs, 1988/12. 154-158. p.

Láng Gusztáv: Történelmi káprázatok. Életünk, 1989/5. 448-453. p.

Varga Zoltán: Tanulság: semmi. Híd, 1989/6. 734-739. p.

 

Őseink kertje, Erdély

Brassai S. András: Tündérkert lehetett volna. Brassói Füzetek, 1990/2. 6. p.

Kiadóink jelentik. Széppróza. Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély. Könyvvilág, 1990. május. 26. p.

Tarjányi Eszter: A történelem végzete, vagy egy végzet története? Hitel, 1990. augusztus 8. 56-58. p.

Bundula István:  Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély. Kritika, 1991/2. 45-46. p.

Elekes András:  Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély.Argus, 1991/4. 78-79. p.

Gróh Gáspár: Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély. Alföld, 1991/7. 63-65. p.

 

Vérbosszú Bácskában

E. Fehér Pál: A Hideg napok után. Cseres Tibor új könyvéről. Népszabadság, 1991. július 4. 9. p.

Kolozsvári Papp László: Vérbosszú. A Világ /Vakvilág/, 1991. június 12. 42. p.

Tišma, Aleksandar: '44 áldozatai. Hitel, 1991/19. 58-59. p.

Méhes György: Van erősebb a gyűlöletnél. A Hét (Bukarest), 1991. augusztus 8. 6. p.

Pomogáts Béla: Cseres Tibor: Új Forrás, 1991/8-9. 84. p.

Budai Katalin: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Élet és Irodalom, 1991. szeptember 13. 11. p.

dr. Rétfalvi Tamás: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Nemzetőr, 1991. szeptember. 6. p.

Bundula István: A pontosság: kötelező. Magyar Napló, 1991. október 4. 39-40. p.

Balogh Ferentz: Szörnyűséges könyvek. (Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában; Matuska Márton: A megtorlás napjai.) Békésmegyei Hírlap, 1991. november 9-10. 8. p.

Salamon Konrád: A múltat be kell vallani. Életünk, 1991/11. 1047-1048. p.

Monostori Imre: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Tiszatáj, 1991/12. 103-105. p.

Enikő, A.: Döbbenet és Sajti hitelesség. Magyar Napló, 1991/12. 36-38. p.

Wallinger Endre: Negyvenezernyi legyilkolt magyar emlékére. Somogyi Hírlap, 1992. január 11. 8. p.

Tomory Júlia- Horpácsi Sándor: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Somogy, 1992/1. 89-91. p.

Vasy Géza: Rekviem bácskai magyarokért. Holnap, 1992/3. 20-22. p.

Kritika két hangra. Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában (Alexa Károly és Varga Lajos Márton beszélgetése.) Hitel, 1992/6. 54-56. p.

Szentesi Zsolt: Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. Kritika, 1992/10. 41. p.

Sajti Enikő, A.: „A nemzeti lelkiismeret őrállója”. Forrás, 2015/4. 97-106. p.

 

Kentaurok és kentaurnők

Győrffy Miklós: Kentaurok - személyes mondandóval. Magyar Nemzet, 1993. augusztus 11. 10. p.

Wirth Imre: Cseres Tibor: Kentaurok és kentaurnők. Ex libris Élet és Irodalom, 1993. november 5. 11. p.

Tarjányi Eszter: Az utolsó regényről... Magyar Napló, 1993. november 12. 36-37. p.