Csengey Dénes: Szakirodalom

Önálló kötetek

Bartusz-Dobosi László: Csengey Dénes. Budapest. 2020. MMA Kiadó, 232 p. (Közelképek írókról)

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

A kétségbeesés méltósága. [dokumentumfilm] 1998. Rendező: Erdélyi János, Matkócsik András.

A Lap. A József Attila Kör folyóiratának próbaszáma. Szerk.: Csaplár Vilmos. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1989. 

A Pad. [Csengey emlékszám] Szerk.: Dicső Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. 2003. 7. évf. 1. sz.

Bakonyi István: Csengey Dénes: Gyertyafénykeringő = Új Forrás, 1988. 20. évf. 2. sz. 93–94.

Bartusz-Dobosi László: Aki kétszer élt. Csengey Dénes és az angyal = Hitel, 2020. április, 33. évf. 4. sz. 18-23.

Bartusz-Dobosi László: Csengey Dénes. Közelképek írókról. Magyar Művészeti Akadémia, Bp., 2020.

Bartusz-Dobosi László: Prímszámok = PoLíSz, 2009. február. 121. sz. 55–67.

Bartusz-Dobosi László: Virtuális balatoni könyvtár = uő: Hallgatásaim gyűjteménye. Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Bp., 2015. 23–26.

Beck Zoltán: Csengey Dénes és a kortárs cigány irodalom = Hitel, 2020. április, 33. évf. 4. sz. 24-29.

Bene Sándor: Egy szerepkeresés kálváriája. Csengey Dénes: A kétségbeesés méltósága = Tekintet, 1988. 28. évf. 3. sz. 93–99.

Bíró Mátyás: Csengey Dénes: Szegényen, szabadon, szeretetben = Szépirodalmi Figyelő, 2003. 2. évf. 5. sz. 102–104.

Csengey Balázs: 1986. március 17. = Cseh Tamás archívum [honlap] https://csehtamasarchivum.hu/tortenet/1986-marcius-17 (utolsó letöltés: 2020. március 25.)

Csengey Balázs: Dalszövegek és azok hiánya. Közelítések Cseh Tamás és Csengey Dénes közös munkáihoz = Hitel, 2020. április, 33. évf. 4. sz. 8-17.

Csengey Balázs: Nemzedéki önértelmezések Csengey Dénes Találkozások az angyallal, Győrffy Miklós A férfikor nyara és Lengyel Péter Cseréptörés című regényében. Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék. (szakdolgozat) Veszprém, 2011.

Dérczy Péter: Vonzás és választás 5. (Csengey Dénes: Találkozások az angyallal) = Jelenkor, 1989. 32. évf. 10. sz. 976–979.

Domsitz Márton: Csengey Dénes és a „nemzedék” = Kalligram, 1992. november, 1. évf. 6. sz. 71–76.

Elek István: Egy militáns szellem a nyolcvanas évekből (Csengey Dénes: A kétségbeesés méltósága) = Életünk, 1988. 26. évf. 12. sz. 1145–1150.

Először volt a két szemed. Szekszárdi emléktöredékek Csengey Dénesről. [dokumentumfilm] 2000. Rendező: Kis Pál István, Gacsályi József.

Füzi László: Megkésett meditáció egy könyv ürügyén (Csengey Dénes: Gyertyafénykeringő) = Forrás, 1988. 20. évf. 7. sz. 23–28.

Gyurácz Ferenc: Nemzedékek, nemzet, demokrácia – Csengey Dénes: A kétségbeesés méltósága = Új Auróra, 1989. 2. sz. 72–76.

Hanák Tibor: Nemzedéki számvetés (Csengey Dénes: A kétségbeesés méltósága c. könyvéről) = Új látóhatár, 1989. 40. évf. 2. sz. 251–255.

Hideg Antal: Csengey Dénes: „…és mi most itt vagyunk” = Forrás, 1984. 16. évf. 10. sz. 95–96.

József Attila Kör 1985. Szerk.: Agócs Sándor. Bp., 1985.

[Keresztury Tibor:] Jelen idejűvé tenni a történelmet. Keresztury Tibor beszélgetése Csengey Dénessel = Alföld, 1989. 40. évf. 5. sz. 33–41.

Kikötő (Az Alföld Stúdió antológiája). Szerk.: Aczél Géza, Görömbei András, Márkus Béla. Hajdú-Bihar megyei Tanács, Debrecen, 1981. 9–36. 

Papp István: Párbeszéd a megértésért (Csengey Dénes esszékötetéről) = Jelenkor, 1989. január, 32. évf. 1. sz. 75–78.

Tábor Ádám: Az Örley Kör [esszé] = Beszélő Online, 4. évf. 5. sz. http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-orley-kor (utolsó letöltés: 2019. 12. 16.)

Vági Gábor: Beszélgetés Csengey Dénes íróval I. [átirat] = HU OSA 305–0–3: 817. Vera and Donald Blinken Open Society Archives at Central European University, Bp., 1989. 1:43:01 [fekete doboz] https://osaarchivum.org/research-room/citation (utolsó letöltés: 2020. 01. 17.)

Vági Gábor: Beszélgetés Csengey Dénes íróval II. [átirat] = HU OSA 305–0–3: 818. Vera and Donald Blinken Open Society Archives at Central European University, Bp., 1989. 0:07:12 [fekete doboz] https://osaarchivum.org/research-room/citation (utolsó letöltés: 2020. 01. 17.)