Buda Ferenc: Szakirodalom

Önálló kötetek

Csönd, ének, csönd… Buda Ferenc ötven esztendős. Kecskemét. 1986. Magyar–Finn Kulturális Egyesület, 135 p.

Ismertetés:

Fogarasi Zsuzsa = Confessio, 1987/4. 104–105. p.

Vasy Géza = Forrás, 1987/8. 94–95. p.

Botlik József = Magyar Nemzet, 1988. aug. 18. 8. p.

Szekér Endre: Buda Ferenc. Kecskemét. 1996. Forrás, 153 p.

Ismertetés:

Juhász Béla: Szekér Endre: Buda Ferenc. Hitel, 1998/3. 102–104. p.

Nem önálló kötetben megjelent ismertetések, kritikák, recenziók

A pálya egészéről szóló írások

Szekér Endre: Arcképvázlat Buda Ferencről. Forrás, 1969/1. 73–78. p. = Sz. E.: Érték és írás. Kecskemét. 1981. 120–135. p.

Hatvani Dániel: Jegyzetek Buda Ferenc költői világáról. Forrás, 1971/4. 78–81. p.

K. Szoboszlay Ágnes: A vas szó Buda Ferenc verseiben. = Jelentéstan és stilisztika. 1974. 601–604. p.

Szakolczay Lajos: „Sértetlen vizek szép páncéllá hegesednek”. Új Írás, 1977/2. 83–88. p.

Pomogáts Béla: Élmény és forma Ágh István, Bella István, Buda Ferenc és Ratkó József költészetében. Új Írás, 1977/4. 112–114. p.

Görömbei András: Költő a fekete aszály évadján. Vázlat Buda Ferencről. Alföld, 1983/7. 66–70. p. = G. A.: „Ki viszi át…?” 1986. 218–228. p.

Ágh István: Buda Ferenc hármaskönyve. Forrás, 1986/11. 3–9. p. = Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. 2000. 307–317. p.

Hatvani Dániel: Vázlat Buda Ferenc költői arcképéhez. Forrás, 1986/11. 10–12. p.

Olasz Sándor: Liliom és korbács. Az ötvenéves Buda Ferencről. Napjaink, 1986/11. 28–29. p.

Bakonyi István: Évgyűrűk bilincsei. Stádium, 1989/2. 98–99. p.

Gyurácz Ferenc: A pálya tiszta íve. Hitel, 1992/4. 101–103. p.

Vasy Géza: Buda Ferenc költészete. Holnap, 1992/10. 18–23. p. = V. G.: Sors és irodalom. 1995. 174–194. p.

Szekér Endre: Buda Ferenc csöndországa. Forrás, 1995/8. 52–62. p.

Buda Ferenc hatvanadik születésnapjára. Forrás, 1996/11. 1–52. p.

Buda Ferenc verskéziratai, két mesefordítása. Köszöntő versek: Fodor András, Ágh István, Kalász László, Utassy József, Kiss Benedek, Szikra János, Dobozi Eszter, Pintér Lajos. Három tanulmány:

Vekerdi László: Az Aranymosó öröme és remény(telen)sége. Forrás, 1996/11. 25–36. p.

Vasy Géza: Csöndország költője. Forrás, 1996/11. 40–44. p. = V. G.: Tárgyiasság és látomás. 2000. 95–102. p. = V. G.: Versvilág. 2012. 144–151. p.

Szekér Endre: Buda Ferenc költői nyelvéről. Forrás, 1996/11. 46–51. p.

Bakonyi István: Árvaföld. Hitel, 2000/11. 104–106. p. = B. I.: Az ige őrzői. Miskolc. 2001. 172–177. p.

Görömbei András: Csöndország és Árvaföld. Forrás, 2001/3. 79–83. p. = G. A.: Irodalom és nemzeti önismeret. 2003. 368–378. p.

Alföldy Jenő: Buda Ferenc világa. Forrás, 2001/11. 70–72. p.

Nagy Gábor: A különállás és összetartozás magatartásmodellje Buda Ferenc költészetében. Hitel, 2004/8. 92–109. p.

Fekete Vince: Késem van, kutyám s kenyerem… Buda Ferenc laudációja. Székelyföld, 2005/12. 153–154. p.

Szekér Endre: Árapály. Hitel, 2006/6. 117–119. p.

Sturm László: Művalóság ellen: mű és valóság. (Árapály). Magyar Napló, 2006/6. 41–43. p.

Bokányi Péter: Könyvek a hátsó sorból – egy történet 1956-ból. Életünk, 2006/10. 80–83. p.

Dobozi Eszter: Tanúságtétel és prófécia. Magyar Napló, 2006/10. 36–38. p.

Füzi László: A hiteles költő. A hetvenesztendős Buda Ferencről és költészetéről. Élet és Irodalom, 2006. nov. 10. 9. p.

Maros Miklós: „Vitézek, mi lehet…?” Gondolatok a hetvenéves Buda Ferenc költészetéről. Hitel, 2006/11. 25–29. p.

Papp Endre: Árapály. Kortárs, 2006/7–8. 121–124. p. = P. E.: Szemléletünk próbája. Miskolc. 2007. 159–163. p.

Görömbei András: Túl a falon – az én övenhatom. Hitel, 2006/10. 177–179. p. = G. A.: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. 2008. 321–325. p.

Ekler Andrea: Kőbe vésett szavak. Buda Ferenc: Árapály. Irodalmi Jelen, 2006/7. 21. p.

Ekler Andrea: Infinitivusz. Buda Ferenc: Túl a falon. Bárka, 2006/5. 133–140. p.

Fekete J. József: Egyetlen felesleges szó se. Buda Ferenc verseit olvasva. Forrás, 2006/11. 19–27. p.

Nagy Gábor: Buda Ferenc-torzó könyvekkel. Forrás, 2006/11. 29–35. p.

Vekerdi László: Isten szalmaszálán. Buda Ferenc legszebb versei. Forrás, 2006/11. 36–48. p.

Bakonyi István: Színre szín. Kortárs, 2011/3. 118–119. p.

 

Centrum – Buda Ferenc. Parnasszus, 2011/4. 5–32. p.

Juhász Ferenc: Buda Ferencről, egyszerűen. 5. p.

Szöllősi Mátyás interjúja: 6–10. p.

Füzi László: A belső türelemről. 11–13. p.

Szentmártoni János: Garabonciás. Vers. 14. p.

Alföldy Jenő: Egy magyar Eurázsiából. 15–18. p.

Kabdebó Lóránt: Áraszály. Avagy lehet-e a nyűtt vonóbul bot? 19–23. p. = K. L.: Centrum és redivivus. 2013. 135–140. p.

Vasy Géza: „Régi az újat óvja”. Buda Ferenc: Világ, világom. 24–27. p. – V. G.: Töredék és Egész. Miskolc. 2012. 96–100. p.

Kelemen Lajos: Ez ilyen század. 28–30. p.

 

Buda Ferenc 75. Forrás, 2011/11. 3–52. p. Melléklet: Buda Ferenc: Ez – az. Kézírásos versfüzet.

A folyóiratban: Buda Ferenc versei, népmese-fordítása, Lövétei Lázár László köszöntő verse, Tóth Erzsébet prózája, továbbá:

Pintér Lajos: Férfikönnyek. 22–23. p.

Fekete J. József: A rend keresője. 24–33. p.

Alföldy Jenő: Egy kard mint művészi remeklés. 34–40. p.

Molnár Vilmos: Történet egy vaddisznóról. 41–43. p.

Dobozi Eszter: Emlékezés és vallomás. Buda Ferenc: Világ, világom című könyvéről. 48–52. p.


Mórocz Gábor: Narratívák metszéspontjában 1. (Buda Ferenc Isten szalmaszálán című versének elemzése.) Forrás, 2019/6. 97-103. p.

 

Az egyes kötetekről szóló írások

Füvek példája

Nádor Tamás = Új Írás, 1963/9. 1151–1152. p.

Borbély Sándor = Jelenkor, 1963/11. 1100–1101. p.

Juhász Béla = Alföld, 1963/12. 94–96. p.

Ladányi Mihály = Élet és Irodalom, 1964/2. 7. p.

Bényei József = Napjaink, 1964/1. 10. p.

Horgas Béla = Kortárs, 1964/1. 157–158. p.

Kiss Ferenc = Kritika, 1964/4. 58–60. p.

Kaposi Márton = Tiszatáj, 1964/11. 10. p.

Ágh István: Ahogy a vers mibennünk. Bp. 2000. 307–311. p.

Ébresszen aranysíp

Ágh István = Kritika, 1971/5. 54–55. p. = Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. 2000. 312–314. p.

Bata Imre = Alföld, 1971/5. 71–73. p.

Bodnár György = B. Gy.: Törvénykeresők. 1976. 539–541. p.

Borbély Sándor = Jelenkor, 1971/10. 954–955. p.

Ilia Mihály = Új Írás, 1971/9. 123–124. p.

Kabdebó Lóránt = K. L.: Versek között. 1980. 348–359. p.

Kiss Ferenc = Napjaink, 1973/8. 6–7. p. – K. F.: „Fölrepülni rajban…”.1984. 200–207. p.

Varjas Endre = Élet és Irodalom, 1971/15. 10. p.

Vasy Géza = Kortárs, 1971/8. 1323–1324. p.

Vörös László = Tiszatáj, 1971/5. 461–464. p.

Zalabai Zsigmond = Irodalmi Szemle, 1971/9. 853–857. p. = Z. Zs.: A vers túloldalán. Pozsony. 1974. 58–65. p.

Holt számból búzaszál

Márkus Béla = Tiszatáj, 1983/2. 87–89. p. – M. B.: Démonokkal csatázva. Miskolc. 1996. 97–100. p.

Kiss Ferenc = Forrás, 1983/3. 82–87. p. – K. F.: „Fölrepülni rajban…”. 1984. 208–217. p.

Takács József = Somogy, 1983/3. 98–100. p.

Utassy József = Jelenkor, 1983/3. 283–284. p.

Ágh István = Új Írás, 1983/4. 123–124. p. – Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. 2000. 314–317. p.

Alföldy Jenő = Élet és Irodalom, 1983/18. 11. p. – A. J.: Visszhang. 1986. 333–336. p.

Treuer Mária = Új Forrás, 1983/5. 76–77. p.

Füzi László = Napjaink, 1983/6. 29–30. p.

Cs. Nagy István = Életünk, 1984/5. 470–472. p.

 

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.