Buda Ferenc: Bibliográfia

Önálló kötetek

Füvek példája. Versek. Bp. 1963. Szépirodalmi, 112 p.

Ébresszen aranysíp. Versek. Bp. 1970. Szépirodalmi, 46 p.

Kócmadzag. Gyermekversek. Bp. 1979. Móra, 24 p.

Holt számból búzaszál. Versek. Bp. 1982. Magvető, 56 p.

Csönd, ének, csönd… Buda Ferenc ötven esztendős. Versek, kritikák, interjú. Kecskemét. 1986. Magyar–Finn Kulturális Egyesület, 26 p.

Évgyűrűk bilincsei. Próza. Kecskemét. 1988. 106 p.

Csöndország. Versek. Bp. 1991. Arany Lapok, 64 p.

Hatalmam: nyugalom. Összegyűjtött versek és műfordítások közeli és távoli rokonoktól. Bp. 1992. Magvető, 268 p.

Árvaföld. Versek. Bp. 2000. Kairosz, 62 p.

Árapály. Versek. Bp. 2005. Nap, 76 p.

Túl a falon. Az én ötvenhatom. Versek. Bp. 2006. Holnap, 66 p.

Mi híja még. Versek 1955–2005. Bp. 2006. Holnap, 264 p.

Isten szalmaszálán. Buda Ferenc legszebb versei. Kecskemét. 2006. Forrás, 184 p.

Rendkeresés. Jegyzetlapjaimból. Próza. Bp. 2009. Holnap, 340 p.

Színre szín. Két mesejáték. Bp. 2010. Holnap, 72 p.

Világ, világom. Egy kéziratos könyv fejezeteiből. Próza. Bp. 2011. Holnap, 428 p.

Doromboló. Versek apróbb-nagyobb emberek használatára. Gyermekversek. Bp. 2013. Holnap, 84 p.

Míg élsz. Versek. Bp. 2014. Holnap Kiadó, 88 p. 

Fehérlófia. (Ill.: Lévay Tamara.) Bp. 2014. Holnap Kiadó, 68 p.

Diótörő. (Ill.: Pásztohy Panka.) Bp. 2015. Holnap Kiadó,  44 p.   + CD

Csontváry. Bp. 2015. Holnap Kiadó,  48 p.

Jön a jövő. Válogatott versek. Kecskemét. 2019. Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek.

Ha csak estig. Bp. 2019. Holnap Kiadó,  80 p.

Műfordítások

Varázsének. Műfordítás. Kecskemét. 1973. Bács-Kiskun Megyei Tanács V.B., 158 p.

A szürke héja. Kirgiz népmesék. Bp., 1988. Európa, 350 p.

A láthatatlan tolvaj. Kazah népmesék. Bp. 1988. Móra, 266 p.

Kimondott szó – kilőtt nyíl. Török népek szólásai és közmondásai. Bp. 1997. Terebess, 66 p.

550 kazak szólás és közmondás. Műfordítások Mándoky Kongur István hagyatékban maradt fényképeivel. Lakitelek. 2022. Antológia Kiadó.

Interjúk

Nádor Tamás: 10 kérdés Buda Ferenchez. Magyar Ifjúság, 1976. augusztus 27. 27-28.

Füzi László: Életünk s vállalt sorsunk az irodalom. Napjaink, 1982/11. 18-20. = Csönd, ének, csönd… Kecskemét, 1986. 39-45.

Borzák Tibor: Fölfelé gördülő kő vagyok. Magyar Ifjúság, 1986/39. 36-37.

Vasy Géza: „Mindennapos olvasó vagyok.” Olvasó Nép, 36. sz. 1988/2. 113-126.

Frigyesy Ágnes: Nem a börtönnek, nem magamnak, hanem a Jóistennek tartozom hálával. Honismeret, 1990/5-6. 29-32.

Bakonyi István: Egy költői életmű forrásvidéke. Pannon Tükör, 1997/6. = B. I.: Ember az ezredfordulón. Miskolc, 1999. 61-66.

Füzi László: A változásokról álló napig lehet tűnődni. Forrás, 1999/3. 19-24.

Szakolczay Lajos: „Vérzik az ősz vörös levelekkel”. Magyar Napló, 2004/7. 22-28. = Sz. L.: Párbeszédek és perbeszédek. 2010. 108-126.

Szöllősi Mátyás: „Versbe egy fölösleges szót se”. (Interjú a 75 éves Buda Ferenccel). Parnasszus, 2011/4. 6-10.

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza.