Bertók László: Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Csűrös Miklós: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 106 p.

Csűrös Miklós: „Csak egy sugár hidalja át”. Bertók László és a Három az ötödiken. = Cs. M.: Intarzia. Pomáz. 2000. Kráter Műhely Egyesület, 195–208. p.

Szakirodalom

Önálló könyvek

Csűrös Miklós: Bertók László. Esszék. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 106 p. (A borítón B. L. fényképével.)

Nagy Imre: Bertók László. Beszélgetés és tanulmány. Pécs. 1995. Pannónia Könyvek, 268 p.

Talán a kérdezés… Írások Bertók Lászlóról. Vál. és bev. Ágoston Zoltán. Pécs. 2005. Alexandra, 375 p. (Szignatúra könyvek.)

Bertók László Bibliográfia. Szerk. Köpflerné Szeles Judit. Kaposvár. 2007. Megyei és Városi Könyvtár, 110 p. (Somogyi bibliográfiák 14.)

Nagy Imre: A második kapu. Bertók László kései lírájáról. Pécs. 2015. Kronosz, 191 p.

Halmai Tamás: Hűség a változáshoz. Bertók László költői világa. Budapest, 2019. Interkulturális Kutatások Kft. 124 p. 

Tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, interjúk, köszöntők

Fodor András: Bertók Lászlóról. Jelenkor, 1971/11. 1041–1044. p. = F. A.: Futárposta. Esszék, tanulmányok. Bp. 1980. Szépirodalmi, 188–194. p.

Tüskés Tibor: Bertók László versei elé. = A magunk kenyerén. Bp. 1971. Szépirodalmi, 7–10. p. = T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980. Szépirodalmi, 414–418. p.

Csűrös Miklós: Az érkezés drámája.Bertók László: Villanyvilágított fák Jajcéban. Verselemzés. Jelenkor, 1976/4. 313–318. p. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp. 1984. Szépirodalmi, 340–352. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 40–51. p.

Laczkó András: Oldódó szorongás. Magyarázat Bertók László „A lépcsőig úszom” című verséhez. Somogy, 1977/4. 35–40. p.

Csűrös Miklós: Bertók Lászlóról. Dunatáj, 1980/2. 8–12. p. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp. 1984. Szépirodalmi, 210–219. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 5–13. p.

Tandori Dezső: „Mindig a megoldás lehetősége…” Bertók László költészete. Jelenkor, 1980/3. 198–204. p.

Varga Lajos Márton: Bertók László költészete. Jelenkor, 1982. 10. p.

Kis Pintér Imre: „Még akkor is, ha dől a fal.” Bertók László költészetéről. Jelenkor, 1984/11. 973–979. p. = K. P. I.: Esélyek. Bp. 1990. Magvető, 50–64. p.

Domokos Mátyás–Fodor András: „Vers sajog át a valóságon”. Beszélgetés Bertók László költői útjáról. Kortárs, 1985/11. 149–154. p.

Erős Zsuzsa: Bertók László költészete. Szakdolgozat. Pécs. 1985. Janus Pannonius Tudományegyetem, 58 p. (Kézirat. Hozzáférhető a JPTE Könyvtárában.)

Laczkó András: Bertók László költői stációi. Dunatáj, 1985/1. 46–53. p.

Laczkó András: Bertók László identitása. Somogy, 1986/3. 50–51. p.

Vörös T. Károly: „A jövő oldalán a szárny”. Beszélgetés Bertók Lászlóval. Népszabadság, 1988. nov. 26. 15. p. (A költő fényképével.)

Gállos Orsolya: Bertók László Graves-díja. Dunántúli Napló, 1989. aug. 5. 8. p. (Bertók László fényképével.)

Gállos Orsolya: Aki győzhetne és aki veszít. Bertók László Graves-díjáról. Interjú. Magyar Nemzet, 1989. aug. 29. Melléklet 2. p.

Vasy Géza: „Éltük a szép, boldog jövőt”. Bertók László költői világa. Forrás, 1989/3. 39–48. p. = V. G.: Sors és irodalom. Bp. 1995. Széphalom, 156–173. p.

Leskó László: Költői hátországa: Vése. Szabad Föld, 1990. máj. 29. 13. p.

Berkes Erzsébet: Álmoktól az emlékekig. Bertók László költészetéről. Mozgó Világ, 1992/11. 65–69. p.

Budai Katalin: „Az a kis sáv…” Bertók Lászlóval beszélget B. K. Magyar Napló, 1993. aug. 20. 4–8. p. (A költő két fényképével.)

Domokos Mátyás: A pillanat szarvhegyén. Bertók László költői estje elé. (Elhangzott 1993. április 15-én, Budapesten, a FÉSZEK Művészklubban.) Kortárs, 1993/7. 112–113. p.

Kabdebó Lóránt: Elveszett otthonok. K. L. interjúja Bertók Lászlóval. Jelenkor, 1993/6. 504–510. p. = K. L.: Sorsfordító pillanatok. Miskolc. 1993. Felsőmagyarország, 254–264. p.

Komáromi Gabriella: Tiszta szigorúsággal. Bertók László költészetéről. Somogyi Hírlap, 1993. máj. 15. 8. p. (Bertók László fényképével.)

Nagy Imre: „Amikor kisüt hirtelen…” Időszerű beszélgetés Bertók Lászlóval. Új Dunántúli Napló, 1993. febr. 6. 9. p. (A fényképmellékleten Bertók László Nagy Imrével.)

Tarján Tamás: Két köntös. A szonett és a haiku. Holmi, 1994/4. 524–535. p. = T. T.: Egy tiszta tárgy találgatása. Bp. 1994. Orpheusz Könyvek, 65–83. p.

Balassa Péter: Mérték és panasz. Bertók László hatvanadik születésnapjára. Népszabadság, 1995. dec. 6. 17. p.

Balogh Róbert: „…süssön ki.” Bertók László költő. Interjú. Pécsi Campus, 1995. dec. 7. 29. p. (Bertók László fényképével.)

Csűrös Miklós: Ki simogat láncaival? Verselemzés. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 52–54. p.

Darvasi László: A hiányos mondat. Jelenkor, 1995/12. 1035–1036. p.

Nagy Imre: Bertók László – „Ím itt leghátul, legelöl.” Beszélgetés és tanulmány. Jelenkor, 1995/9. 748–769. p.

Pálinkás György: Második levél Bertók Lászlónak. Jelenkor, 1995/12. 1030–1031. p.

Parti Nagy Lajos: Utánzatok. Bertók Lászlónak a hatodikon. Jelenkor, 1995/12. 1031–1032. p.

Margócsy István: „Névszón ige”. Vázlat az újabb magyar költészet két nagy poétikai tendenciájáról. Jelenkor, 1995/1. 18–30. p.

Méhes Károly: Pécs ünnepnapján kitüntetett polgárok. Pro civitate-díjas: Bertók László. Új Dunántúli Napló, 1995. szept. 2. 7. p.

Osztovits Ágnes: „Amit csinálok, szeretem jól csinálni.” Bertók László mestereiről, a megformált szonettről, a lét alig elviselhető nehézségéről. Interjú. Magyar Nemzet, 1995. ápr. 8. 19. p. (B. L. fényképével.)

V. I.: Bertók László hatvanéves. Magyar Hírlap, 1995. dec. 13. Heti Dél-Dunántúl melléklet 2. p. (Bertók László fényképével.)

Csűrös Miklós: Bertók László hatvanéves. (Elhangzott 1995. dec. 4-én Kaposváron, a költőt köszöntő születésnapi irodalmi esten.) Új Dunatáj, 1996/1. 40–43. p.

Nyirő András: Multimédia mustra. Bertók László összes verse az interneten. Magyar Hírlap, 1996. jan. 13. 17. p.

Varga Lajos Márton: Fejem lehajtva azt mondom. Bertók László hatvanadik születésnapján. (Elhangzott 1995. dec. 5-én Pécsett, a költőt köszöntő születésnapi esten.) Jelenkor, 1996/2. 139–141. p.

Bóka Róbert: Ekkora súllyal más röpül. Portrévázlat Bertók Lászlóról, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díjjal történt kitüntetése alkalmából. Új Dunántúli Napló, 1997. márc. 22. 6. p. (A költő fényképével.)

Vörös István: A világról, amit Isten öccse teremtett. Bertók Lászlóról. Tanító, 1997/3. 31. p.

Albert Zsuzsa: A Deszka tavasza meg a Dongó. Bertók László versei és közelítései. Interjú. Magyar Nemzet, 1998. május 23. 19. p. (A költő fényképével.)

Balogh Robert: Az irodalmi 424-es. Interjú a 40 éves Jelenkorról. Pécsi Campus, 1998–99/1. (1998. okt.) 18. p. (Bertók László fényképével.)

Cseri László: A Dél-Dunántúl halhatatlanjai. A Digitális Halhatatlanok Társaságáról. Interjú Takáts Gyulával, Bertók Lászlóval, Parti Nagy Lajossal. Vasárnapi Dunántúli Napló, 1998. ápr. 19. 4. p. (A költők fényképével.)

Méhes Károly: „Mindig igazi műhely volt.” Interjú Bertók Lászlóval a negyvenéves Jelenkorról. Új Dunántúli Napló, 1998. okt. 31. 11. p.

Orbán Ottó: Falfirkák. Ó kastélyok, ó nyarak. (Benne többek között Bertók Lászlóról.) Élet és Irodalom, 1998. okt. 16. 3. p.

Reichmes Ádám: Bertók László: Mindenki hátul kezdi el című versének néhány lehetséges (félre)olvasata. Sétatér, 1998/2. 118–122. p.

Csűrös Miklós: Bertók László költészetéről. = Bertók László: Válogatott versek. Bp. 1999. Unikornis, 213–217. p. = Cs. M.: Költők, írók, mitológiák. Miskolc. 2004. Felsőmagyarország, 226–231. p.

Csuhai István: Elkapni a nagy semmi szárnyát. Bertók Lászlóval beszélget Csuhai István. Élet és Irodalom, 1999. ápr. 9. 6–7. p.

Balogh Robert: Csak álom, hogy minden sor maradandó. Portré-interjú. Új Dunántúli Napló, 1999. febr. 23. 4. p. (A költő fényképével.)

Balogh Robert: „Mindig csak egy-két emberen” avagy Lázár Balázs. Lázár Balázs előadásában Bertók László versei. Pécsi Nemzeti Színház Stúdiószínház. 1993. május 13. Echo (Pécsi kritikai szemle), 1999/3. (április–május) 13. p.

Vasy Géza: Bertók László újabb pályaszakasza. Műhely (Győr), 2000/1. 67–70. p.

Rudnai Gábor: Szamárháton. Csontváry a költészetben. Részlet. Bertók László: Villanyvilágított fák Jajcéban című versének elemzése. Napút, 1999/6. 42–44. p.

Méhes Károly: Előlünk bujkáló Petőfi. Interjú Petőfi halálának 150. évfordulója alkalmából. Új Dunántúli Napló, 1999. augusztus 4. 7. p.

Vasy Géza: Bertók László. = V. G.: Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói. 2. rész. Bp. 2000. Krónika Nova, 25–32. p.

Hodnik Ildikó Gy.: A lélek nem hagyja magát. Beszélgetés Bertók Lászlóval. Új Dunántúli Napló, 2000. július 1. 11. p. (B. L. fényképével.)

Drinóczi Ildikó: Költő és könyvtáros. Könyvheti beszélgetés Bertók László költővel. Baranyai Könyvtári Infó, 2000/6. 11–13. p.

Csajka Gábor Cyprian: Még tizenkét remekmű. 1. Bertók László: Savászana. Lyukasóra, 2000/11. 24–25. p.

Tüskés Tibor: Bertók László. = T. T.: Az exponált idő. Esszék. Pécs. 2000. Pro Pannonia, 112–116. p. (Fényképekkel B. L.-ról.)

Lengyel Balázs: A vers mai klasszikusai. Baka István, Bertók László, Takáts Gyula, Orbán Ottó. (1991) = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 2001. Krónika Nova, 208–220. p.

Orosz Ildikó: Bertók László szonettköltészete. Szakdolgozat. ELTE BTK. Konzulens: Tarján Tamás. 2001. Kézirat, 48 p.

Orosz Ildikó: „Akkor is, ha abbahagyom.” Bertók László szonettköltészete. Jelenkor, 2001/12. 1269–1289. p.

Katona Zsuzsa: Bertók László. Interjú és vers. (A „Költői percek” című sorozatban sugárzott tévé-portréfilm. Duna Televízió, 2002. szept. 3. és nov. 18.) = Költői portrék. 20 mai magyar költő. Interjúk és versek. Szerk. Katona Zsuzsa és Mérei Anna. Bp. 2002. Telekép, 18–23. p. (Fényképpel és Az elveszek, az összeköt című B. L.-verssel.)

Balogh Robert: Benne volt Petőfi… Beszélgetés Bertók László Babérkoszorús költővel. Heti Válasz, 2002/10. (okt. 14.) 48–49. p.

Lator László: Bertók László. Laudáció. (A Radnóti-fődíj átadása alkalmából, Győr, 2002. okt. 26.). Műhely, 2002/6. (december) 54–55. p.

Parti Nagy Lajos: 2000 leütés Bertók Lászlóról. = Költők könyve 2003. (Összeáll. és szerk.: Kőrössi P. József.) Bp. 2003. Noran, 32. p.

Vasy Géza: Bertók László újabb pályaszakasza. = V. G.: Költői világok. Bp. 2003. Széphalom, 351–362. p.

Pécsek Imre: Egy költőnek tanulni kell. Bertók László édesanyja tanácsára sem tette le a tollat. (Beszámoló a kaposvári Petőfi S. Emlékkönyvtárban tartott rendhagyó irodalomóráról.) Metro, 2003. jan. 30. 5. p.

Méhes Károly: Magyar versek toplistája. („A teremtmények arca” című Korunk-antológiáról.) Interjú. Dunántúli Napló, 2003. szept. 24. 7. p. (B. L. fényképeivel az 1. és a 7. lapon.)

Orosz Ildikó: Mester kurzus. Bertók Lászlóval beszélgetett Budai Katalin. 2003. nov. 17., Ráday Könyvesház. Elérhető itt: www.litera.hu 2003. nov. 23. (B. L. fényképével.)

Barlahidai Andrea: Világnagy hársfa álmodik. Bertók László Weöres Sándorról. Interjú. Royal Club (Pécs), 2003. december. 8–9. p. (B. L. fényképével.)

Marafkó László: „Bemérni viszonyomat az emberekhez”. Beszélgetés Bertók Lászlóval (1971. május 30.) = M. L.: Előkor. Esszék, interjúk, jegyzetek. Pécs. 2004. Pro Pannonia, 126–127. p.

Bükkösdi László: Polgár Díjas lett a dekadens paraszt. Báli Újság. (A Tettrekész Pécsi Polgárok Körének farsangi kiadványa.) 2004. febr. 21. 3. p. (B. L. fényképével, életrajzával, versével.)

Bükkösdi László: Polgár Díjat kapott a dekadens paraszt. (A Báli Újságban megjelent szöveg bővített változata, hibákkal.) Dunántúli Napló, 2004. febr. 21. 7. p.

Méhes Károly: A bizonytalanság biztossága. Beszélgetés Bertók Lászlóval, Pécs Kossuth-díjas költőjével. Dunántúli Napló, 2004. márc. 19. 7. p. (B. L. fényképével.)

Gerner András: Vendégségben Bertók Lászlónál. I–II. rész. Interjú. Elérhető itt: www.pecsinapilap.hu I. rész,II. rész 2004. ápr. 05.

Csató Andrea: Magunkévá ölelni a világot. Interjú. Pécsi Extra Hírek, 2004. ápr. 8. 7. p. (B. L. fényképével az 1. és a 7. lapon.)

Takács Zoltán: Egyetlen pontba fókuszált világ. Interjú a Kossuth-díjas Bertók Lászlóval. Somogyi Hírlap, 2004. ápr. 10. 6. p. (B. L. fényképe az 1. és 6. lapon.)

Csokonai Attila: „A saját törvényeimet követtem.” Beszélgetés Bertók Lászlóval. Könyvhét, 2004/8. (ápr. 15.) 11. p. (B. L. fényképével.)

Balogh Robert: Bertók László – Kossuth-díjas. Echo (Pécs), 2004/2. (május) 11–12. p. (B. L. fényképével.)

Juhász László–Hajnal Zsolt: www.bertok.hu Interjú. Humán Források (Pécs), 2004/6. (július) 4–6. p. (B. L. három fényképével.)

Varga Éva: Kerti könyv, Kossuth-díj, bizonytalanság. Beszélgetés Bertók Lászlóval. Pécsi Panoráma, 2004/2. (június) 26–27. p. (B. L. fényképével.)

Horváth József: Kossuth-díjas az év öregdiákja. Reformátusok Lapja, 2004. jún. 27. 4. p. (Fénykép: „B. L. átveszi a Pro Schola díjat Szabó Sándor igazgatótól.”)

Balogh Robert: Közte lenni. Valahol, valami. Lázár Balázs Bertók László-estje a Vígszínház Házi Színpadán. 2004. november 11. Echo (Pécs), 2004/5–6. (december) 39. p.

Jász Attila: Magyar változatok. Bertók László újításairól. Jelenkor, 2004/12. 1278–1288. p.

Méhes Károly: Bertók-versek színielőadásként. Lázár Balázs előadóestjéről. Dunántúli Napló, 2005. jan. 28. 7. p.

Druzsin Ferenc: Hat boríték a Rinya-parton… Bertók László Nagyatádon. Részlet egy készülő könyvből. Somogy, 2005/1. 36–55. p.

Varga Lajos Márton: Valahol, valami. (Lázár Balázs Bertók-estjéről.) Népszabadság, 2005. febr. 24. 12. p. (B. L. és Lázár Balázs fényképével.)

Rick Zsófia: Közös magány.Valahol, valami. A költészet tündérkedése. (Lázár Balázs Bertók-estjéről.) Mai Magyar Kultúra, 2005/3. 8–9. p. (Lázár Balázs és B. L. fényképével.)

Budai Katalin: Az óra lapja és jelentése. Valahol, valami. Lázár Balázs Bertók-estjéről. Jelenkor, 2005/6. 593–594. p.

Mészáros B. Endre: Bertók László hazaérkezése. Pécsig az út. (Székfoglaló a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián.) Dunántúli Napló, 2005. május 27. 9. p.

Szijártó Ildikó: „Egy csepp Pécs”. Bertók László Kossuth-díjas költőtől. (Interjú. Elhangzott a Pécs TV-ben 2005. szept. 30-án.) Pécsi Hírek, 2005. szept. 29. 2. p.

Laczkó András: Egy Bertók-vers háttere. (A Nagyatád című versről.) = L. A.: Versvilágok. – Szabálytalan értelmezések. Dunaharaszti. 2005. Nap Alapítvány, 155–163. p.

Nagy Imre: Bertók László Kossuth-díjas költő, a kortárs magyar irodalom egyik kimelkedő alakja. = Kortárs művészet – Pécs. Főszerk. Romváry Ferenc. Pécs. 2005. Alexandra, 180–181. p. (Fényképpel.)

Varga István: Bertók László: hetven. Somogy, 2005/6. (december) 587–588. p.

Csűrös Miklós: Bertók László hetvenéves. Jelenkor, 2005/12. 1171–1173. p.

Csuhai István: Bertók László születésnapjára. Élet és Irodalom, 2005. dec. 2. 4. p.

Mészáros B. Endre: Aki szonettekbe formázott örökérvényű pillanatokat. Dunántúli Napló, 2005. dec. 3. 17. p. (Fényképpel.)

Mészáros B. Endre: Bertók László köszöntése Pécsett, a Művészetek Házában. Dunántúli Napló, 2005. dec. 6. (Fényképekkel.)

Mézes Gergely: Hatóságilag ellenőrzött költészet. Sosem fogom elfelejteni a börtönt – mondja a hetvenéves Bertók László. Interjú. Magyar Hírlap, 2005. dec. 6. 18. p. (Fényképpel.)

Tőzsér Árpád: Hirtelen valami dél. A 70 éves Bertók László költészetéről. Népszabadság, 2005. dec. 6. 18. p. (Fényképpel.)

Gerner András: Bertók László betöltötte a hetedik ikszet. Elérhető itt: pecsinapilap.hu 2005. dec. 6. (Fényképpel.)

Babos A.: Minden és mindenki Bertók Lászlóról szólt. (A december 6-i pécsi, a 70 éves költőt köszöntő estről.) Dunántúli Napló, 2005. dec. 7. 5. p. (Ágoston Zoltán, Bertók László, Parti Nagy Lajos és Csaplár Vilmos fényképével.)

Nagy Nóra: Bertók László 70 éves. Elérhető itt: mecsekportal.hu 2005. dec. 7. (Fényképpel.)

Balogh Robert: Szerintem Bertók. Köszöntő Bertók László 70. születésnapjára. Elérhető itt: terasz.hu 2005. dec. 8.

Fábos Erika: Üres lapok a születésnapra. Bertók László Kossuth-díjas költő hetvenéves. (Híradás a vései és a kaposvári ünnepségekről.) Somogyi Hírlap, 2005. dec. 14.

G. Tóth Károly: Egy Reményik-évforduló – és még valami. (Reményik Sándor és Bertók László versei a szemműtétjükről.) Korunk, 2005/1. 96. p.

Keresztény Béla: Köszöntjük a 70 éves Bertók Lászlót. Baranyai Civil Korzó, 2006/1. 9. p. (Fényképekkel.)

Varga Andrea: Anyanyelvünkön álmodunk. A Magyar Kultúra Napját ünnepelték Csurgón. Az ünnepi műsor szónoka Bertók László volt. Somogyi Hírlap, 2006. jan. 21.

Lapis Gergely: Íróportré: Bertók László. Szépirodalmi Figyelő, 2006/1. 93–101. p.

Nagy Nóra: Bertók László költő. Interjú. Elérhető itt: www.deldunantul.com Dél-Dunántúli Regionális Portál, 2006. febr. 6. (Fényképekkel.)

Varga Andrea: A költő már nem haragszik Csurgóra. Diákévek a gimnáziumban. Bertók László életében minden fontos dolog itt dőlt el. Somogyi Hírlap, 2006. febr. 10.

Ágoston Zoltán: Pécs költője hetvenéves. Premier, 2006. február–március. 103. p.

Mészáros Márk: „Az első sort valakitől kapom…” Beszélgetés Bertók Lászlóval. Irodalmi Páholy (Pécs), 2006/2. 10–12. p. (Fényképekkel.)

N. N.: Bertók László a MűKEDDvelőben. (A 2006. március 7-i, MU-színházi Bertók-estről.) Elérhető itt: kultura.hu 2006. márc. 2.

Bán Magda: Két lélegzet között az örökkévalóság. Interjú. Könyvjelző, 2006. március. 23–25. p.

Király Levente („BOBBY MEG FERI”): „Az idő, ha siettetni szeretnéd”. Bertók László MU Színház-beli estjéről. (A költővel Csuhai István beszélgetett, verseit Lázár Balázs tolmácsolta.) Elérhető itt: www.kultura.hu 2006. márc. 9. (Fényképekkel.)

Lázár Balázs: Mint nincsben a van. A legkedvesebb… Bertók László: Sirató című verséről. Elérhető itt: www.terasz.hu 2006. ápr. 10. (Fényképekkel.)

N. N.: Bertók László 70 éves. (A Pécsi TV könyvheti tudósítása alapján.) Elérhető itt: www.mecsekportal.hu 2006. jún. 13.

N. N.: Csorba Győzőre emlékeztek Pécsett, 2006. november 21-én. Bertók László versével tiszteleg Csorba Győző mellszobránál. Elérhető itt: www.kultura.hu 2006. nov. 22. (Fényképpel.)

Vigmond E.: Visszaköltöztették a múzsát. Gyűjtemény. Kossuth-díjas életút a vései szülőházban. Somogyi Hírlap, 2006. nov. 24. 5. p.

Balassa Tamás: A múzsa belecsókolt a szövegbe. Interjú Bertók Lászlóval. Somogyi Hírlap, 2007. okt. 20. 5. p. (Fényképpel.)

Pálinkás György: Fél korsó hiány. Emlékezés és vers. Parnasszus, 2007/4. („Tél”) 18–19. p.

Zsávolya Zoltán: Valahol, mon ami! Levél-féle kiszakítmány az értelmező naplójából, avagy a (P)arnasszus az, ami (!) összeköt. Parnasszus, 2007/4. („Tél”) 39–42. p.

Halmai Tamás: A poétika kudarca, a kudarc poétikája. Bertók László Most című verséről. Elérhető itt: www.terasz.hu 2007. dec. 6. (Balogh Robert Bertók Lászlóról készített három fotójával.)

Pucz Péter: Háromkák neves mestere. (Fotókkal és a Hangyák vonulnak című kötet ajánlásával.) Royal Club (Pécs), 2007. december. 6–7. p.

Bedecs László: Szonettkék, háromkák, hosszúkák. Beszélgetés Bertók Lászlóval. Parnasszus, 2007/4. („Tél”) 7–17. p. (Fényképekkel.)

Kelemen Lajos: Vissza a kertbe. Bertók Lászlóról. 1. Hazulról haza. 2. Háromkák. = K. L.: Olvasó. Bp. 2008. Napkút, 117–125. p.

Halmai Tamás: A poétika kudarca, a kudarc poétikája. Bertók László: Most. Verselemzés. = H. T.: Versnyelvtanok. Elemző esszék kortárs versekről. Bp. 2008. Vigilia, 115–118. p.

Kardeván Lapis Gergely: Bertók László. Tanulmány. = Íróportrék II. Szerk. Thimár Attila. Bp. 2008. Szépirodalmi Figyelő, 17–28. p.

Balogh Zoltán: Ez már a főváros napja volt. Az idei díszpolgár Bertók László, Kossuth-díjas költő. Dunántúli Napló, 2008. szept. 2. 1. és 4. p. (Fényképpel.)

Csató Andrea: „A pécsi irodalom elismerése is ez a díj”. Bertók László 2008. szept. 1-én Pécs díszpolgára lett. Interjú. Pécsi Hírek, 2008. szept. 2. 1., 2., 4. p. (Fényképpel.)

Varga István: Bertók László Pécs díszpolgára lett. Elérhető itt: www.somma.hu 2008. szept. 3. (B. L. fényképeivel.)

Bóka Máté: Csak a dolgát tette. Interjú Bertók Lászlóval, Pécs új díszpolgárával. Elérhető itt: www.pecsiujsag.hu 2008. szept. 14. (Fényképpel.)

Kálmándy Papp Ferenc: Bertók László az „50 éves a Jelenkor” esten a pécsi Művészetek és Irodalom Házában. (Fénykép.) Royal Club (Pécs), 2008. október. 6. p.

Laczkó András: Bertók László rejtvényverse: Lellén. – A Játékdoboz című ciklusból. Verselemzés. = L. A.: Versvilágok 3. Dunaharaszti. 2009. Nap Alapítvány, 40–45. p.

Tarján Tamás: Lombja, virága. Valahol, valami. Lázár Balázs Bertók László-estje, Nyitott Műhely (Budapest), 2009. jan. 25. Elérhető itt: www.revizoronline.com 2009. január 27.

Varga István: Pannon táj, pannon költőkkel és József Attilával. Bertók László: Levél egy pályatárshoz című verséről. Somogy, 2009/3. (júl–szept.). 41–44. p.

Bodor Béla: Platón és a hangyák. Bertók László: Platón benéz az ablakon és Hangyák vonulnak című köteteiről. Holmi, 2009/9. 1227–1242. p.

Bedecs László: Szonettke, háromka, hosszúka. Beszélgetés Bertók Lászlóval. = B. L.: Mi volt a kérdés? Beszélgetések kortárs költőkkel. Bp. 2010 Kijárat, 43–64. p.

Méhes Károly: Bertók László hangyái már németül vonulnak. (Megjelent Aachenben az Ameisen ziehen című Bertók-kötet, a Hangyák vonulnak német fordítása.) Dunántúli Napló, 2010. ápr. 3. 5. p.

Hámori Andrea: Aki kitalálta a háromkákat. Beszélgetés Bertók Lászlóval. Nagyítás, 2010. ápr. 7. 26. p. (Fényképpel.)

N. N.: Német nyelven is megjelent Bertók László Hangyák vonulnak című kötete. www.kultura.hu, 2010. április 24.

Méhes Károly: Bertók László köszöntése a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián (2010. jún. 24.), és meghívása a Frankfurti Könyvvásárra. Dunántúli Napló, 2010. június 19. 11. p.

Györke József: Művészeti estet tartott (júl. 30-án) Nagyatádon a Czindery Szépmíves Céh. A vendég Bertók László költő volt. Somogyi Hírlap, 2010. aug. 2. 2. p. (Fényképpel.)

Méhes Károly: Bertók László a ligetben. Olvasóliget, Pécs, Kultúrkert 2010. aug. 18. Dunántúli Napló, 2010. aug. 18. (Fényképpel.)

Méhes Károly: Jubilál a könyvek otthona. Harminc éve avatták fel a pécsi Várkonyi Nándor Könyvtárat. Beszélgetés Bertók Lászlóval. Dunántúli Napló, 2010. aug. 23. 9. p.

Nagy Gabriella: Háromkák és hatványok. Bertók Lászlóval a pécsi Kultúrkertben 2010. aug. 18-án Ágoston Zoltán beszélgetett. www.litera.hu 2010. 08. 24. (Fényképekkel.)

Csűrös Miklós: „Alul sírt ásol, föléje eget”. Gondolatok a kései Bertók Lászlóról. Jelenkor, 2010/12. 1296–1307. p.

Keresztesi József: „Valamit kihúzok, és elkezdődik”. Beszélgetés Bertók Lászlóval. Jelenkor, 2010/12. 1282–1292. p.

Keresztesi József: Istenek, sorsok, önmagunk. Bertók László hetvenöt éves. Élet és Irodalom, 2010. december 3. 14. p.

Takács Tímea: Bertók László hétfőn 75 éves. www.pecsiujsag.hu 2010. dec. 4. (Fényképpel.)

Méhes Károly: Az örök újrakezdő ünnepe. Interjú a ma 75 éves Bertók Lászlóval. Dunántúli Napló, 2010. december 6. 1., 9. p. (Fényképpel.)

Papp Sándor Zsigmond: A mutatvány nélküli csoda. Bertók László hetvenöt éves. Népszabadság, 2010. december 6. 18. p. (Fényképpel.)

Takács Tímea: Bertók: mert itt volt egy folyóirat. – Bertók Lászlót köszöntik 2010. dec. 9-én Pécsett, a Művészetek és Irodalom Házában. www.pecsiujsag.hu 2010. dec. 8. (Fényképpel.)

N. N.: Bertók 75. – Bertók László születésnapi köszöntése a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2010. december 7-én. www.litera.hu 2010. 12. 10.

Pintér László: Köszöntés Bertók László 75. születésnapja alkalmából. Pécs, 2010. dec. 9., Művészetek és Irodalom Háza. www.csorbagyozo.hu 2010. 12. 10.

Vas András: A nagyvilágban költőként elveszett volna. Egy vései Pécsről. Bertók László hetvenöt éves. Interjú. Somogyi Hírlap, 2010. dec. 18. 4. p. (Fényképpel.)

Pataky Adrienn: Bertók László és a haikuk. = http://www.felsofokon.hu , 2011. 09. 26.

Jeki Gabriella: Meghatározó szerepet kapott Nagyatád. Bertók László soha nem tudott elszakadni a somogyi kisvárostól. = Somogyi Hírlap, 2012. május 16. 4. p. (Fényképpel.)

Falcsik Mari: Kordal ’55. – Bertók László versus Zelk Zoltán. – Rabok legyünk? Vagy szabadok? = www.prae.hu/articles.php.aid.=5026 , 2012. máj. 26. (Fényképpel.)

Szirtes Gábor: A 75 éves Bertók László köszöntése. (2010. december) = Szirtes Gábor: Ötnegyed. Tanulmányok, esszék. Pécs. 2012. Pro Pannonia, 96–97. p. (Fényképekkel.)

Pintér László: Mesterhármas. A pécsi Csorba Győző Könyvtárban 2012. nov. 29-én rendezett irodalmi estről. Részvevők: Bertók László, Méhes Károly. Kérdező: Ágoston Zoltán. Közrem. Lázár Balázs. = http://www.csorbagyozo.hu , 2012. dec. 1.

Lapis József: 2013 KULT költeményei (TOP10). Az év legszebb versei… In: kulter.hu/2014/01/2013-kultkoltemenyei-top-10/Lőrincz Sándor: Ahogy a járdalapok réseiből kinő a fű…Találkozás Bertók László költővel. (Interjú.) In: Mértékadó. (Az Új Ember melléklete.) 2014. Márc. 30., p. 2-3. – Kondor Béla Pléh Krisztus c. képével, B. L. Könyörgés méltó keresztért c. versével és fényképével.

Nagy imre: „Megáll a szó a szádban…” A vers mint nyelvi esemény Bertók László költészetében. (A Februári kés c. kötet nyelvkritikai tapasztalatai.) In: Jelenkor, 2014. 12., 1287-1292. p.

Vörös Anna: Beszélgetés Bertók László Kossuth-díjas költővel. In: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma Évkönyve a 2013/2014-es tanévről. Pécs, 2014. 177-180. p. – Fényképpel.

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Lengő fényhidak

G. Sz. L. Népszava, 1964. aug. 29. 2. p.

S. E. Magyar Nemzet, 1964. aug. 29. 4. p.

Kerék Imre: Költő a kék ég bokra alatt. Somogyi Néplap, 1964. okt. 11. 7. p.

Sződy Szilárd. Dunántúli Napló, 1964. okt. 11. 9. p.

Tüskés Tibor: Három költő próbaúton. Tolna Megyei Népújság, 1964. okt. 25. 6. p. = A Könyv, 1965/1. 41–42. p.

Morvay István. Élet és Irodalom, 1964. okt. 31. 6. p. (Hozzászólás Morvay írásához, ill. a szerk. válasza 1964. nov. 7. 2. p.)

Ilia Mihály. Jelenkor, 1964/11. 1080–1081. p.

Kiss Dénes: Hárman Baranyából. Kortárs, 1965/1. 157–158. p.

Pomogáts Béla: Könyvtáros költők. Könyvtáros, 1966/7. 421–422. p.

Fák felvonulása

Horváth Tamás: Költő a könyvtárban. Universitas, 1972/2. 2. p.

Bánkuti Katalin: Vaskor, aranykor. Universitas, 1972/6. 2. p.

Tüskés Tibor. Új Könyvek, 1972/22. 34. p.

Leskó László: Bertók László világa.Gyökerek. Somogyi Néplap, 1972. okt. 8. 7. p.

Kiss Dénes. A MEDOSZ Lapja, 1972. okt. 15. 5. p.

Demény Ottó. Magyar Hírlap, 1972. okt. 21. IV. p.

Szapudi András. Kisalföld, 1972. nov. 5. 4. p.

Marafkó László. Dunántúli Napló, 1972. nov. 9. 3. p. = Életünk, 1973/1. 85–86. p.

Alföldy Jenő: Első kötetek. Élet és Irodalom, 1972. nov. 25. 11. p.

Kovács Sándor. Pécs–Baranyai Könyvtáros, 1973/1. 47. p.

Laczkó András: Bertók László verseiről. Somogy, 1973/1. 18–19. p.

Csűrös Miklós. Népszava, 1973. jan. 13. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 25–27. p.

Lakatos András. Jelenkor, 1973/2. 185–187. p.

Simonffy András: Kettős arckép. Új Írás, 1973/2. 126–128. p.

Fülöp László: Magyar líra 1972-ben. Irodalomtörténet, 1973/3. 520–559. p. (Bertók Lászlóról: 527–528. p.)

Csűrös Miklós: Pályakezdő költők. Kortárs, 1973/5. 829–836. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 23–24. p.

Körmendi Lajos. Napjaink, 1973/9. 10. p.

Így élt Csokonai Vitéz Mihály

Zay László. Új Könyvek, 1973/22. 33. p.

Huber Kálmánné. Pécs–Baranyai Könyvtáros, 1973/2. 39–40. p.

Szapudi András. Kisalföld, 1973. nov. 3. 5. p.

Tóth István. Dunántúli Napló, 1973. nov. 18. 6. p.

Meliorisz Béla. Universitas, 1973. nov. 21. 5. p.

Csulák Mihály: Hogyan is éltek? Népszava, 1973. nov. 24. 8. p.

Kovács Antal. Hajdú-Bihari Napló, 1973. nov. 29. 5. p.

Bodó Károlyné. Pedagógiai Szemle, 1973/12. 1164–1165. p.

Csűrös Miklós: Az élő Csokonai. Jelenkor, 1973/12. 1102–1104. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 28–33. p.

Zay László. Magyar Nemzet, 1973. dec. 2. 13. p.

Alföldy Jenő: A nyájas Vitéz. Élet és Irodalom, 1973. dec. 8. 10. p.

Kerék Imre. Pedagógusok Lapja, 1973. dec. 8. 5. p.

Rácz-Székely Győző. Köznevelés, 1973. dec. 14. 30. p.

Fényi András: Csokonai idézése. Magyartanítás, 1974/1. 42–43. p.

Laczkó András: Olvassuk Csokonait! Somogy, 1974/1. 33–36. p.

Laczkó András: Költők, írók az Így élt… sorozatban. Irodalomtörténet, 1979/2. 477–484. p.

Lakatos András. Irodalomtörténeti Közlemények, 1974/2. 264–267. p.

Laczkó András. Élet és Tudomány, 1974. ápr. 12. 718. p.

Draveczky Balázs: Csokonai igazi arca. Könyvvilág, 1974. aug. 14. p.

Így élt Vörösmarty Mihály

Szirmay Endre. Somogy, 1978/1. 116–118. p.

Leskó László. Somogyi Néplap, 1978. jan. 14. 7. p.

f. Fejérmegyei Hírlap, 1978. jan. 20. 5. p.

N. F.: Izgalmas ismeretek. Pest Megyei Hírlap, 1978. febr. 8. 7. p.

Marafkó László. Magyar Ifjúság, 1978. febr. 24. 39. p.

Zóka László: Könyv a Szózat költőjéről. Universitas, 1978. márc. 2.

Laczkó András. Köznevelés, 1978. márc. 3. 27. p.

Csontos Sándor. Könyvvilág, 1978. márc. 8. p.

Bebesi Károly. Dunántúli Napló, 1978. márc. 12. 9. p.

Alföldy Jenő: Így éltek. Élet és Irodalom, 1978. márc. 18. 10. p.

Vekerdi László. Jelenkor, 1978/4. 378–379. p.

Zóka László. Új Könyvek, 1978/4. 24–25. p.

Laczkó András: Olvassuk Vörösmartyt! Könyvvilág, 1978. ápr. 8. p.

Szepesi Attila. Új Tükör, 1978. ápr. 23. 1. p.

Csűrös Miklós. Életünk, 1978/5. 471–474. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 34–39. p.

Tüskés Tibor. Népszava, 1978. jún. 4. 9. p.

Szajbély Mihály. Irodalomtörténeti Közlemények, 1979/2. 204–206. p.

Emlékek választása

Vekerdi László. Somogy, 1978/4. 109–111. p.

Vekerdi László. Új Könyvek, 1978/14. 44. p.

Leskó László: Bertók László versei.„Európa közepén holdvilágban.” Somogyi Néplap, 1978. máj. 10. 5. p.

Szederkényi Ervin. Dunántúli Napló, 1978. júl. 23. 10. p.

Rónay László: A vers lehetőségei. Népszava, 1978. júl. 29. 7. p.

Laczkó András. Alföld, 1978/8. 92–93. p.

Alföldy Jenő: Emlékek választottja. Élet és Irodalom, 1978. szept. 2. 10. p.

Vajda Gábor. Magyar Szó, 1978. szept. 23. 17. p.

Takáts Gyula. Jelenkor, 1978/10. 979–981. p. = T. Gy.: Tükrök szava – betűk arca. Bp. 1985. Szépirodalmi, 329–334. p.

Kőháti Zsolt. Kortárs, 1978/11. 1836–1837. p.

Iszlai Zoltán. Magyar Hírlap, 1978. nov. 26. 10. p.

Vasy Géza. Forrás, 1979/2. 88–89. p.

Csűrös Miklós: „Kívülről, mégis benne!” Életünk, 1979/7. 606–608. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 55–61. p.

Széles Klára. Kortárs, 1980/3. 485–487. p. = Sz. K.: A létté vált hiány. Miskolc. 1995. Felsőmagyarország, 127–131. p.

Tárgyak ideje

Leskó László: A bűntelen Raszkolnyikov. Tárgyak ideje. Bertók László versei. Somogyi Néplap, 1981. aug. 6. 5. p.

Parti Nagy Lajos: Rugóvá tekert versek. Dunántúli Napló, 1981. aug. 16. 8. p.

Parti Nagy Lajos. Új Könyvek, 1981/17. 24. p.

Kalász Márton. Új Tükör, 1981. szept. 20. 2. p.

Kiss Dénes: Költők ideje. Népszava, 1981. szept. 20. 11. p.

Marafkó László. Magyar Nemzet, 1981. okt. 11. 8. p.

Ágh István: Higgadt arcú nyugtalan. Jelenkor, 1981/11. 1046–1049. = Á. I.: Egy álom következményei. Bp. 1983. Magvető, 358–366. p.

Rónay László: Időelemzés. Új Írás, 1982/1. 118–120. p.

Tüskés Tibor. Somogy, 1982/1. 100–102. p.

Alföldy Jenő: Tárgy: a történelem. Műhely, 1982/2. 91–93. p.

Cseh Károly. Napjaink, 1982/3. 32. p.

Szikszai Barnabás. Alföld, 1982/3. 88–89. p.

Varga Lajos Márton. Kritika, 1982/4. 32. p.

Iszlai Zoltán: Sajnálat nélkül. Élet és Irodalom, 1982. ápr. 9. 10. p.

Laczkó András. Kortárs, 1982/5. 820–821. p.

Parti Nagy Lajos: Ki feszíti a lassú kést? Életünk, 1982/6. 564–566. p.

Csűrös Miklós: „Mint aki folyvást zuhanva néz föl.” Mozgó Világ, 1982/7. 76–77. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 62–66. p.

Csordás Gábor: „Az időben a tér, a nincsben a van.” Forrás, 1982/8. 89–92. p.

Drescher J. Attila: „Ott történik meg nélküled, ami veled…” Dunatáj, 1983/1. 26–32. p.

Szigeti Lajos Sándor: A vállalt hiány. Tiszatáj, 1984/6. 75–79. p.

Ágakból gyökér

Ziperhnovszky Kornél: Szavakból ember. Hóbagoly, 1984/2. 18–19. p.

Szederkényi Ervin. Dunántúli Napló, 1984. márc. 31. 9. p.

Pomogáts Béla: Verseskönyvek a költészet ünnepén. Magyar Hírlap, 1984. ápr. 7. 8. p.

Leskó László. Somogyi Néplap, 1984. ápr. 11. 5. p.

Rónay László. Népszava, 1984. ápr. 21. 11. p.

Pomogáts Béla. Új Tükör, 1984. máj. 20. 2. p.

Böröndi Lajos: „Berajzolunk egy pici almafát.” Új Forrás, 1984/6. 77–78. p.

Sík Csaba. Kritika, 1984/9. 26–27. p.

Ziperhnovszky Kornél. Új Könyvek, 1984/9.

Lengyel Balázs: A hangfüggöny mögött. Élet és Irodalom, 1984. szept. 7. 11. p. = L. B.: Egy magatartás története. Bp. 1986. Magvető, 261–265. p. = L. B.: Zöld és arany. Válogatott esszék. Bp. 1988. Magvető, 498–501. p. = The New Hungarian Quarterly No. 96. 1984/4. 142–143. p. (Angol nyelven.)

Csűrös Miklós. Napjaink, 1984/12. 32–33. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 67–74. p.

Ágai Ágnes. Somogy, 1985/1–2. 98–100. p.

Rónay László: Felelősség és irónia. Új Írás, 1985/1. 120–123. p.

Széles Klára. Kortárs, 1985/1. 157–159. p. = Sz. K.: A létté vált hiány. Miskolc. 1995. Felsőmagyarország, 132–135. p.

Szirmay Endre. Palócföld, 1985/1. 51–52. p.

Marafkó László. Magyar Nemzet, 1985. jan. 11. 8. p.

Bakonyi István. Alföld, 1985/3. 83–84. p. = B. I.: Kérdések a korhoz. Székesfehérvár. 1993. Megyei Könyvtár, 113–115. p.

Parti Nagy Lajos: „Beszakadnak a lassú tölgyesek.” Életünk, 1985/3. 271–275. p.

Hóból a lábnyom

Bakonyi István. Somogy, 1985/6. 18–20. p. = B. I.: Kérdések a korhoz. Székesfehérvár. 1993. Megyei Könyvtár, 115–118. p.

Leskó László: A válogatott költő. Somogyi Néplap, 1985. szept. 7. 7. p.

Szederkényi Ervin. Új Könyvek, 1985/18.

Bálint B. András. Magyar Hírlap, 1985. okt. 25. 9. p.

Szederkényi Ervin. Dunántúli Napló, 1985. okt. 26. 9. p.

Pécsi Györgyi. Népszava, 1985. dec. 7. 10. p.

Csűrös Miklós: Bertók Lászlóról és válogatott verseiről. Jelenkor, 1986/1. 74–82. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 87–104. p.

Kelemen Lajos: Fölfelé menjen a világ. Bertók Lászlóról, Hóból a lábnyom című könyve kapcsán. Napjaink, 1986/1. 24–25. p.

Koncz Virág. Műhely, 1987/2. 76–78. p.

Széles Klára: A létté váltott hiány. Új Írás, 1986/3. 121–123. p. = Sz. K.: A létté vált hiány. Miskolc. 1995. Felsőmagyarország, 135–140. p.

Csányi László. Kortárs, 1986/4. 155–157. p.

Horkay Hörcher Ferenc: Tárgyak, fák, emlékek: haza. Életünk, 1987/5. 476–479. p.

Csajka Gábor Cyprián: Hóból a lábnyom. Bertók László válogatott és újabb verseinek kötetéről. Mozgó Világ, 1986/7. 120–124. p.

Gyurkovics Tibor. Vigilia, 1986/7. 550–552. p.

Kabdebó Lóránt. Magyar Nemzet, 1986. júl. 7. 7. p.

D. Rácz István. Alföld, 1986/8. 75–77. p.

Parti Nagy Lajos: „Protestáló pillanat.” Bertók László új kötetéről. Kritika, 1986/9. 22–23. p. (B. L. fényképével.)

Határ Győző. = H. Gy.: Irodalomtörténet. Békéscsaba. 1991. Tevan, 25. p.

A kettészakadt villamos

Szitányi György. Új Tükör, 1987. máj. 31. 2–3. p.

Parti Nagy Lajos. Kortárs, 1987/6. 154–157. p.

Vasy Géza: Líra a nyolcvanas években. Népszava, 1987. jún. 6. 8. p.

Pomogáts Béla. Magyar Hírlap, 1987. jún. 19. 9. p.

Csajka Gábor Cyprián: Keserű játék. Élet és Irodalom, 1987. jún. 19. 11. p.

Csuhai István. Dunántúli Napló, 1987. júl. 11. 8. p.

Emőkey István: „Ami bennünket nem ereszt.” Népszabadság, 1987. aug. 4. 7. p.

Szirmay Endre: „…Van vigasz mindaddig, amíg emberek maradunk.” Dunatáj, 1987/4. 75–77. p.

Varga Lajos Márton: „A valóság esélyei.” Jelenkor, 1987/10. 948–953. p.

Vasy Géza. Új Könyvek, 1987/10.

Bakonyi István: „Okosabb egy szál gyertyát gyújtani.” Fejér Megyei Hírlap, 1987. nov. 14. 8. p.

Albert Zsuzsa. Magyar Nemzet, 1987. nov. 23. 6. p.

Koczkás Sándor: A „hiány” köreiben. Új Írás, 1987/12. 126–128. p.

Rónay László. Vigilia, 1987/12. 959. p.

Horkay Hörcher Ferenc: „Gyönyörű őszbe fordult az ország…” Életünk, 1988/2. 186–189. p.

G. Komoróczy Emőke. Somogy, 1988/4. 99–101. p.

Bakonyi István. Új Forrás, 1988/5. 137–138. p.

Kő a tollpihén

Bakonyi István. Árgus, 1990/4. 105–106. p. = B. I.: Kérdések a korhoz. Székesfehérvár. 1993. Megyei Könyvtár, 119–121. p.

Marno János: Nyolc szótagos kétütemű. Kortárs, 1990/4. 152–156. p.

Csuhai István: „Csak formába rejti magát.” Helyzet (Pécs), 1990. ápr. 21. 8. p.

Mihalik Zsolt. Új Dunántúli Napló, 1990. máj. 12. 9. p.

Schillinger Erzsébet: „Aki többet tud, az van itt.” Varga Lajos Márton Bertók Lászlóról. (Interjú.) Helyzet (Pécs), 1990. máj. 19. 9. p. (A fényképmellékleten Varga Lajos Márton és Bertók László.)

Vörös László. Új Könyvek, 1990/13. 49. p.

Vörös László. Somogy, 1990/6. 92–94. p.

Alföldy Jenő: Az értelemig és tovább. Élet és Irodalom, 1990. jún. 8. 11. p.

Vasy Géza: Versekhez közelítve. Népszava, 1990. jún. 16. 8. p.

Ágh István. Népszabadság, 1990. jún. 30. 19. p.

Szirmay Endre. Somogyi Hírlap, 1990. jún. 30. 8. p.

Domokos Mátyás: Álmokon a kurtavas. Bertók László új szonettjeiről. Jelenkor, 1990/7–8. 614–618. p. = D. M.: Varázstükrök között. Bp. 1991. Szépirodalmi, 157–169. p.

Kántor Zsolt: „Mindörökké tart, ami megy”. Könyvvilág, 1990/7. 10. p.

Tarján Tamás: Könyvszemle. Népszabadság, 1990. júl. 31. 9. p.

Cynolter Károly. Népszava, 1990. aug. 11. 8. p.

Lator László–Varga Lajos Márton: „Az összecsúszó szerepek.” Magyar Napló, 1990. szept. 6. 13. p. = Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Bp. 1994. Pesti Szalon, 5–9. p.

Hajdú Gergely: Térzene, rácsokkal. Holmi, 1990/11. 1323–1324. p.

Széles Klára: Szonett-alakú lélegzetvétel – avagy: áldemokráciák költői emlékművei. (Markó Béla és Bertók László szonettjeiről.) Tiszatáj, 1991/3. 6–15. p. = (kibővítve:) Korunk, 1991/7. 910–917. p. = Sz. K.: Szeged–Kolozsvár 1955–1992. Bp. 1993. Pesti Szalon, 216–236. p.

Parti Nagy Lajos: „Toronnyá lesz benne a kút.” Alföld, 1991/6. 86–89. p.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Életünk, 1991/7. 659–666. p. = The New Hungarian Quarterly, 1991/2. 142–147. p. (Angol nyelven.) = L. B.: Két Róma. Bp. 1995. Balassi, 82–91. p.

Ha van a világon tető

Gállos Orsolya. Új Dunántúli Napló, 1992. dec. 19. 9. p.

Szirmay Endre: „Mindennaposak a csodák.” Somogyi Hírlap, 1993. jan. 23. 9. p.

Rónay László: Ajánló könyvasztalkámról. Magyar Nemzet, 1993. febr. 3. 10. p.

Kovács Júlia: Ég a tető. Népszava, 1993. febr. 13. 6. p.

Drescher J. Attila. Somogy, 1993/3. 66–68. p.

Csala Károly: Könyvbölcső… Népszabadság, 1993. márc. 6. 27. p.

Szakolczay Lajos: A világhiány versei. Új Magyarország, 1993. máj. 4. 10. p.

Kabdebó Lóránt: Mondatfogyatkozás. Magyar Hírlap, 1993. máj. 20. 19. p.

Csűrös Miklós. Jelenkor, 1993/6. 514–520. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 75–86. p.

Zsávolya Zoltán: Az idegekben ott a sakk… Műhely, 1993/6. 57–59. p.

Tamás Ferenc: Helyzetjelentés – elharapott mondatokban. Magyar Napló, 1993. jún. 25. 37–38. p.

Bakonyi István. Hazánk (Siófok), 1993/7. 42. p.

Zsávolya Zoltán. Új Könyvek, 1993/8. 73–74. p.

Vasy Géza: Versekhez közelítve VII. Forrás, 1993/9. 86–88. p.

Margócsy István. (Barabás András, Bojtár Endre, Horváth Iván, Szilágyi Ákos és Török András marginális megjegyzéseivel). 2000, 1993/11. 55–60. p.

Oláh Szabolcs: „És semmit sem akar, csak át.” Alföld, 1994/4. 70–75. p.

Hajdú Gergely. Kritika, 1994/10. 44–45. p.

Priusz
A Priusz első, a Jelenkor folyóirat 1990/7–8. számában történt közlésekor:

Balassa Péter: A törvény kapujában? Jelenkor, 1990/7–8. 613. p.

Murányi Gábor: Bosszú, bosszú, édes bosszú? Lapolvasó. Magyar Nemzet, 1990. júl. 16. 6. p.

Murányi Gábor: A törvény kapujában. Magyar Napló, 1990. júl. 26. 15. p.

Esterházy Péter: Egy irodalmi szenzáció. Hitel, 1990. aug. 8. 23. p. = E. P.: Az elefántcsonttoronyból. Bp. 1991. Magvető, 167–169. p.

Márton László: A költészet mint bűncselekmény. Alföld, 1991/4. 92–94. p.

A kötet megjelenésekor:

Szirmay Endre: Az elmúlt évtizedek árnyékában. Somogyi Hírlap, 1994. máj. 7. 7. p.

Nagy Imre: Átvilágítás. Új Dunántúli Napló, 1994. máj. 14. 15. p.

Szepesi Attila: „A Népköztársaság nevében.” Bertók László priusza. Új Magyarország, 1994. máj. 20. 15. p.

Leskó László: Priusz: dokumentum-költészet. Szabad Föld, 1994. máj. 24. 13. p. (Bertók László fényképével.)

Kelemen Lajos. Somogy, 1994/6. 504. p.

Pátkai Tivadar: Örökké élsz. Műhely, 1994/6. 66–67. p.

Vasy Géza: „Régmúlt időkről.” Heti Nemzeti Újság, 1994. júl. 8. 6. p.

Osztovits Ágnes: Harmadrendű vádlott. Bertók László, a priuszos. Magyar Nemzet, 1994. júl. 16. 18. p. (A könyv borítójának képével.)

Závada Pál. Új Könyvek, 1994/7. 86. p.

Csűrös Miklós: „Én csak torkig voltam már…” Holmi, 1994/9. 1376–1380. p. = Cs. M.: Géniuszok – Kortársaink. Bp. 1995. Széphalom, 171–178. p. = Cs. M.: Bertók László. Kaposvár. 1995. Megyei és Városi Könyvtár, 14–22. p.

Kiss Dénes: Priusz. Bertók László szabadság-rabság könyve. Heti Nemzeti Újság, 1994. szept. 23. 6. p.

Dobozi Eszter: „Voltam csak, mint a fa, mint a fűszál…” Forrás, 1994/11. 22–24. p.

Závada Pál: Nem írok recenziót Bertók Priuszáról. Jelenkor, 1994/12. 1114–1117. p.

Bakonyi István: A meghurcolt tisztesség dokumentumai. Árgus, 1995/1. 92. p.

Rónay László Új Ember, 1995. márc. 5. 8. p.

Három az ötödiken

Kemény István: A dallam. Népszabadság, 1995. jún. 22. 15. p.

Méhes Károly: Kilenc évnyi szonett. Új Dunántúli Napló, 1995. júl. 8. 7. p.

Reményi József Tamás, Márton László, Kántor Péter, Rakovszky Zsuzsa, Alexa Károly, Szirák Péter, Varga Lajos Márton: 7 × 1 × 7. 7-en 1 könyvről 7 mondatban. Irodalmi Szemle, 1995/10. 12–18. p.

Rónay László: Számvetés és szolgálat. Vigilia, 1995/10. 775–781. p.

Alföldy Jenő: Zárt forma – nyitott gondolat. Forrás, 1995/11. 96–101. p.

Kiss Dénes: Három az ötödiken. Bertók László szonett-találmányai. Magyar Nemzet, 1995. nov. 3. 12. p.

Bakonyi István. Hitel, 1995/12. 102–104. p.

Csűrös Miklós: „csak egy sugár hidalja át.” Bertók László és a Három az ötödiken. Jelenkor, 1995/12. 1037–1046. p.

Gróh Gáspár: „…a köztes űr a gondolat…” Kortárs, 1995/12. 94–98. p.

Márkus Béla: „Ahogy összeáll, aki vagy.” Kortárs, 1995/12. 99–106. p.

Rónay László. Új Könyvek, 1995/12. 122–123. p.

Vasy Géza: „Mintha elölről kezdeném.” Bertók László szonettkönyve. Tiszatáj, 1996/2. 83–88. p.

Büky László. Pannon Tükör, 1996/3. 64–66. p.

Jász Attila: Egy beszédmód és a hozzá tartozó forma. Bertók László gyűjteményes szonettkönyve. Műhely, 1997/1. 37–40. p.

Alföldy Jenő: Zárt forma – nyitott gondolat. Bertók László: Három az ötödiken. = A. J.: Egy szenvedély margójára. Ötvenöt műelemzés. Bp. 2005. Fekete Sas, 378–385. p.

Szigeti Lajos Sándor: „Új szonettek(?)” A Három az ötödikenről és a Deszkatavaszról. = Sz. L. S.: Verssor(s)ok. Bp. 2005. Széphalom, 156–164. p.

Deszkatavasz

Büky László. Pannon Tükör, 1998/5. 72–73. p.

Reményi József Tamás: Csak, mert süti a nap. Népszabadság, 1998. máj. 30. 39. p.

Szilágyi Márton: Mintha, már, nem. Élet és Irodalom, 1998. jún. 5. 17. p.

Lator László: Más eszközökkel ugyanazt. Népszabadság, 1998. jún. 20. 35. p.

Nagy Imre: Elmozduló horizont. Bertók László új verseskötetéről. Új Dunántúli Napló, 1998. júl. 25. 10. p.

Széles Klára: A képzelet tárgyakká sűrűsödik. Bertók László új könyveiről. (Deszkatavasz, Dongó a szobában.) Új Könyvpiac, 1998/aug–szept. „Könyvsarok” 3. p.

Margócsy István: Ex libris. Bertók László: Deszkatavasz. Élet és Irodalom, 1998. szept. 11. 13. p.

Nagy Boglárka: „S hogy folytatódik, s hogy így határtalan.” Jelenkor, 1998/10. 1072–1076. p.

Szigeti Lajos Sándor: Vissza a tárgyakhoz (és újra József Attilához)? Magyar Napló, 1998/10. 45–48. p.

Szilágyi Márton. Új Könyvek, 1998/11. 138. p.

Alföldy Jenő: Történelem alulnézetből. Somogy, 1999/1. 91–95. p.

Csűrös Miklós. Holmi, 1999/1. 111–115. p.

Nádasdy Ádám. Kritika, 1999/1. 37–38. p.

Széles Klára: „A szó a vérből lesz”. (Bertók László: Deszkatavasz; Dongó a szobában.) Kortárs, 1999/1. 98–106. p.

Rónay László. Forrás, 1999/6. 87–87. p.

Lator László: Másképp ugyanazt. = L. L.: Kakasfej vagy filozófia? Bp. 2000. Európa, 164–166. p.

Vasy Géza: Bertók László újabb pályaszakasza. (A Deszkatavaszról és a Dongó a szobábanról). Műhely, 2000/1. 67–70. p.

Alföldy Jenő: Történelem belülnézetből. Bertók László: Deszkatavasz. Föld és ég között. Bertók László: Valahol, valami. = A. J.: Templomépítők. Bp. 2006. Hét Krajcár, 137–151. p.

Nagy Boglárka: „S hogy folytatódik, s hogy így határtalan”. Bertók László: Deszkatavasz. = N. B.: Vándorló történetek. Bp. 2007. Kijárat, 20–28. p.

Legeza Ilona: Bertók László: Deszkatavasz. = http://legeza.oszk.hu/sendpage.php.rec , 2011. 09. 12.

Dongó a szobában

Széles Klára. Új Könyvek, 1998. Különkiadás. 14. p.

Ferencz Győző: A költő önmagához közelít. Népszabadság, 1998. jún. 27. 39. p. (Bertók László fényképével.)

Nagy Imre: Tükörvilág. Bertók László prózakötetéről. Új Dunántúli Napló, 1998. júl. 11. 10. p.

Széles Klára: A képzelet tárgyakká sűrűsödik. Bertók László új könyveiről. (Deszkatavasz, Dongó a szobában.) Új Könyvpiac, 1998/aug–szept. „Könyvsarok” 3. p.

Gróh Gáspár: Helye és árnyéka. Magyar Szemle, 1998/11–12. 173–178. p.

Keresztury Tibor: A kitöltött térfogat. Népszabadság, 1998. dec. 5. 35. p.

Széles Klára: „A szó a vérből lesz”. (Bertók László: Deszkatavasz; Dongó a szobában.) Kortárs, 1999/1. 98–106. p.

Leskó László: Gyöngyök lavinája. Szabad Föld, 1999. jan. 26. 16. p.

Alföldy Jenő: Írói gondok: közgondjaink. Új Forrás, 1999/4. 64–69. p.

Rónay László. Forrás, 1999/6. 87–89. p.

Vasy Géza: Bertók László újabb pályaszakasza. (A Deszkatavaszról és a Dongó a szobábanról). Műhely, 2000/1. 67–70. p.

Nagy Imre: A papír színeváltozása. Bertók László: Dongó a szobában. Jelenkor, 2000/3. 322–327. p.

Alföldy Jenő: Költő prózája – vagy prózaköltészet? Bertók László: Dongó a szobában. = A. J.: A megszenvedett Éden. Miskolc. 2010. Felsőmagyarországi, 41–48. p.

Ferencz Győző: A költő magához közelít. Bertók László: Dongó a szobában. Közelítések. In: F. Gy.: Az alany mint tárgy. Bp., L Harmattan Kiadó, 2014., 67-68. p.

Válogatott versek

Nagy Imre. Új Könyvek, 1999/3. 133–134. p.

Nagy Imre: Az én és a szavak. (Bertók László Válogatott versek című könyvéről.) Új Dunántúli Napló, 1999. ápr. 30. 10. p. (Bertók László fényképével.)

Bedecs László: A szonettig és tovább. (Bertók László válogatott verseiről.) Tiszatáj, 1999/12. 92–98. p.

Szirmay Endre: Mindennapi csodák. (Bertók László válogatott versei.) Somogy, 2000/3. 315–316. p.

Legeza Ilona: Bertók László: Válogatott versek. = http://legeza.oszk.hu/sendpage.php.rec , 2011. 09. 12.

Ceruzarajz – Skizze

Bakonyi István. Árgus, 1999/5. 61. p.

G. Tóth Károly. Somogy, 2000/3. 316–317. p.

Bakonyi István. = B. I.: Az igazmondás igénye. Miskolc–Székesfehérvár. 2002. Felsőmagyarország–Kodolányi János Főiskola, 160–162. p.

Februári kés

Benyovszky Tóth Anita: „A kapaszkodás a mibe”. Bertók László: Februári kés. Bárka, 2000/5. 111–114. p.

Reményi József Tamás: Végig a végét. Bertók László: Februári kés. Népszabadság, 2000. május 20. 37. p.

Borbély Szilárd: „Mintha alul minden teher”. Bertók László: Februári kés. Új versek, 1998–1999. Élet és Irodalom, 2000. június 2. 16. p.

Kákonyi Péter: A tiszteletre méltó távolságtartás költészete. Bertók László legújabb, Februári kés című verseskötetéről. Magyar Nemzet, 2000. július 31. 15. p.

Szirtes Gábor: A titok ajtajában… Bertók László: Februári kés. RC (Royal Club) Magazin (Pécs), 2000. augusztus. 30. p.

N. N. Új Könyvek, 2000/12. 144. p.

Sághy Miklós: „A pillanat fölkínálja magát / Miért nincs türelmed észrevenni?”. Bertók László: Februári kés. Műhely, 2001/1. 93–94. p.

Prágai Tamás: Kulcs a hiányköltészethez. Bertók László: Februári kés. Napút, 2001/1. 88–92. p.

Jász Attila: „Hiába a lyuk ugyanott”. Címszavak azonosságokról és különbözőségekről Bertók László Februári kés című kötetéhez. Tiszatáj, 2001/2. 83–88. p.

Balogh Piroska: „Van tárgya van vagy alanya…”. Bertók László: Februári kés. Alföld, 2001/3. 99–102. p.

Bedecs László: Tartalmazza a forma. Bertók László: Februári kés. Jelenkor, 2001/4. 454–458. p.

Komálovics Zoltán: A líra amint körülírja önmagát. Bertók László: Februári kés. Új Forrás, 2001/7. (szeptember) 34–39. p.

Czifrik Balázs. Kritika, 2001/10. 32–33. p.

Bedecs László: A példának oka. Tata–Tatabánya. 2003. Allée-füzetek, 44–50. p.

Zakupszki László: 4+4+4+2. Bertók László: Februári kés. Elérhető itt: www.garabonczias.hu 2004. máj. 16.

Reményi József Tamás: Végig a végét. Bertók László: Februári kés. = R. J. T.: Zsurnál. Bp. 2007. Kortárs, 43–45. p.

Dinnye Döme

N. N.: Új Könyvek, 2000/15. 131. p.

Bóka Róbert: Kicsi könyv a nagy Döméről. Új Dunántúli Napló, 2000. szeptember 21. 5. p.

Valahol, valami

Bebessi Károly: Haszontalanság, nélkülözhetetlenség. Interjú a költészet napja és a Valahol, valami megjelenése alkalmából. Dunántúli Napló, 2003. ápr. 11. (B. L. fényképével.)

Varga Lajos Márton: Aki elolvassa versemet. Ma mutatják be Bertók László új verseskötetét. Interjú. Népszabadság, 2003. ápr. 11. 9. p. (B. L. fényképével.)

Takács Ferenc: Váltott hangon. Népszabadság, 2003. ápr. 12. 31. p.

Bedecs László: Szent háromság. (Ketten egy új könyvről: Bertók László: Valahol, valami). Élet és Irodalom, 2003. május 2. 25. p.

Nagy Boglárka: Botolgás, vacakolás, súlyosbítás. (Ketten egy új könyvről: Bertók László: Valahol, valami.) Élet és Irodalom, 2003. május 2. 25. p. = N. B.: Vándorló történetek. Bp. 2007. Kijárat, 29–33. p.

Balogh Robert: Három – Avagy a szellem kortalan. Bertók László költő estje, Művészetek Háza, Pécs. Elérhető itt: www.litera.hu 2003. május 25.

N. N.: Bertók László nemrégiben megjelent, Valahol, valami című kötetét mutatták be csütörtökön Pécsett, a Művészetek Házában… Tóth László fotója B. L.-ról. Dunántúli Napló, 2003. május 17. 7. p.

Tóth Erzsébet: A búcsú ideje. Versek Bertók Lászlótól. (A Valahol, valamiről.) Magyar Nemzet, 2003. május 31. 35. p.

Keresztesi József: Végtelen, de nem határtalan. Bertók László: Valahol, valami. Magyar Narancs, 2003. június 12. 46–47. p.

Acsai Roland: „Patika Olczer”. Bertók László Valahol, valami című új verseskötetéről. Elérhető itt: www.litera.hu 2003. jún. 13. = Kritika, 2004/1. 34–35. p.

Vasy Géza: Rezignált helytállás. (A Valahol, valamiről.) Új Könyvpiac, 2003/július–augusztus. 8. p.

Orosz Ildikó: „Olló, gyógyszer, szemüveg.” Bertók László: Valahol, valami. Műhely, 2003/4. (augusztus) 65–66. p.

N. N.: Bertók László: Valahol, valami. Új Könyvek, 2003/8. 109–110. p.

Alföldy Jenő: Föld és ég között. Bertók László költészetéről Valahol, valami című verseskönyve alkalmából. Új Forrás, 2003/9. (november) 37–44. p.

Széles Klára: „…rajtad a pillanat, ami a világ?” Bertók László: Valahol, valami. Életünk, 2003/11–12. 972–980. p.

Csűrös Miklós: Bertók László: Valahol, valami. Tiszatáj, 2003/11. 87–91. p. = Cs. M.: Költők, írók, mitológiák. Miskolc. 2004. Felsőmagyarország, 232–238. p.

Margócsy István: „ágaskodik a semmi a semmi ellen”. Bertók László: Valahol, valami. Jelenkor, 2003/12. 1224–1227. p.

Nagy Imre: „serceg a nyelv hegyén a tű”. Bertók László: Valahol, valami. Holmi, 2004/2. 229–233. p.

Dukay Nagy Ádám: A szárny alatti levegőről. Bertók László: Valahol, valami. Kortárs, 2004/4. 96–99. p.

Zsávolya Zoltán: Bertók László: Valahol, valami. Szépirodalmi Figyelő, 2004/4. (május–június) 133–134. p.

Margócsy István: „Nic se upir nicu”. („ágaskodik a semmi a semmi ellen”.) László Bertók: Nekje, nekaj. (Bertók László: Valahol, valami.) Prevedel: Mladen Pavicic. Apokalipsa (Ljubljana). 2004. stev. 86. (december) 184–189. p.

Keresztesi József: Végtelen, de nem határtalan. Bertók László: Valahol, valami. = K. J.: Hamisopera. Pozsony. 2007. Kalligram, 57–59. p.

Háromkák

Méhes Károly: Megjelentek a Háromkák. Interjú. Dunántúli Napló, 2004. ápr. 8. 7. p. (B. L. fényképével.)

Dérczy Péter: Vágyakozás rendre. Bertók László: Háromkák. Élet és Irodalom, 2004. ápr. 16. 22. p.

Orosz Ildikó: Bertók László: Háromkák. Magyar Narancs, 2004. ápr. 29. 39. p.

N. N.: Kerti haikuk. Bertók László: Háromkák. Heti Válasz, 2004. ápr. 29. 51. p.

Csiki László: Feladvány. Bertók László: Háromkák. Könyves Extra, 2004. május. 8–9. p.

Ferencz Győző: Körömvers. Bertók László: Háromkák. Népszabadság, 2004. máj. 15. Hétvége. 11. p.

Tóth Erzsébet: Miről ír a rigó? Bertók László háromkái. Magyar Nemzet, 2004. máj. 22. 35. p.

N. N.: Bertók László: Háromkák. Új Könyvek, 2004/12. (június) 159–160. p.

Ferencz Győző–Varga Lajos Márton: Kritika két hangra. Bertók László Háromkák című kötetéről. Bartók Rádió, 2004. jún. 14.

Jenei Gyula: Magyar haiku, avagy kerti háromkák. Bertók László: Háromkák. Magyar Hírlap, 2004. aug. 28.

Ménesi Gábor: Bertók László: Háromkák. Kritika, 2004/9. 30–31. p.

Acsai Roland: Kertek kertje. (Bertók László: Háromkák című kötetéről.) Műhely, 2004/6. (december) 67–68. p.

Jász Attila: Magyar változatok. Bertók László újításairól. (A Háromkák kötet kapcsán.) Jelenkor, 2004/12. 1278–1288. p.

Kelemen Lajos: Vissza a kertbe. Bertók László: Háromkák. Új Forrás, 2004/10. (december) 60–62. p.

Szalai Zsolt: Ember, föld és ég az ötödik hatványon. Bertók László: Háromkák. Új Forrás, 2004/10. (december) 63–66. p.

Tóth Erzsébet: Miről ír a rigó? Bertók László: Háromkák. = T. E.: Camus napsütése. Miskolc. 2005. Felsőmagyarországi, 146–147. p.

Szegő János: Egy páratlan kötet. Bertók László: Háromkák. Alföld, 2005/4. 100–103. p.

Varga Emőke: Szavak a kertben. Bertók László: Háromkák. Vigilia, 2005/9. 765–767. p.

Csiki László: Feladvány. Bertók László: Háromkák. = Cs. L.: Az író árnyéka. Bp. 2007. Kortárs, 63–68. p.

Bányai János: A magyarított haiku. Bertók László: Háromkák. = B. J.: Költő(k), könyv(e)k, vers(ek). Újvidék. 2010. Fórum, 48–51. p.

Ferencz Győző: Körömvers. Bertók László: Háromkák. In.: F. Gy.: Az alany mint tárgy. Bp., L Harmattan Kiadó, 2014., 214-216. p.

Hazulról haza

Bárány Tibor: Szövegről szövegre. Bertók László: Hazulról haza. Könyvszemle. A Népszabadság Könyvheti melléklete, 2005. június 2. IX. p.

Tóth Károly: Könyvbemutatókról. Bertók László: Hazulról haza. (2005. jún. 1., Pécs, Művészetek Háza.) Echo, 2005/3. 36. p.

N. N.: Bertók László: Hazulról haza. Ősök, műhelyek, élet. Új Könyvek, 2005/10. 139–140. p.

Méhes Károly: Vallomás két hazáról. Bertók László: Hazulról haza. Dunántúli Napló, 2005. július 15. 9. p.

Kákonyi Péter (Szepesi Attila): Bertók László két hazája, Vése és Pécs. Magyar Nemzet, 2005. július 22. 15. p.

Bazsányi Sándor: Félkönyökre dűlve. Bertók László: Hazulról haza. Élet és Irodalom, 2005. aug. 12. 25. p.

Ferencz Győző: Emlékkönyv. Bertók László: Hazulról haza. Népszabadság, 2005. aug. 13. Hétvége. 11. p. (B. L. fényképével.)

Varga Lajos Márton–Ferencz Győző: Kritika két hangra. Bertók László Hazulról haza című kötetéről. Bartók Rádió, 2005. szept. 5.

Szirtes Gábor: Akinek két hazája van… Magyar Jövő, 2005/4. (október) 11–13. p.

Ágoston Zoltán: Szemérmes kitárulkozás. Jelenkor, 2005/12. 1161–1185. p.

Tüskés Tibor: A költő hátországa. Tiszatáj, 2005/12. 87–90. p.

Rónay László. Vigilia, 2006/1. 75–76. p.

Kelemen Lajos: „maga csinálja a mérleget is meg a súlyokat is”. Műhely, 2006/3. 72–73. p.

Szirtes Gábor: Bertók László, a prózaíró. = Sz. G.: Ötnegyed. Tanulmányok, esszék. Pécs. 2012. Pro Pannonia, 91–95. p. (Fényképekkel.)

Ferencz Győző: Emlékkönyv. Bertók László: Hazulról haza. In .: F. Gy.: Az alany mint tárgy. Bp. L Harmattan Kiadó, 2014., 290-291. p.

Platón benéz az ablakon

Szepesi Attila (Kákonyi Péter). Magyar Nemzet, 2005. nov. 24. 15. p.

Bedecs László: Nem oly nehéz. Jelenkor, 2005/12. 1174–1180. p.

Keresztesi József: A költő kamerája. Magyar Hírlap, 2005. dec. 3. 22. p.

Takács Ferenc: Líra, nagyban. Népszabadság, 2005. dec. 10. Hétvége. 11. p.

N. N. Új Könyvek, 2005/24. 172. p.

Angyalosi Gergely: A líra szabadulóművésze. Élet és Irodalom, 2006. jan. 20. 27. p. (Az ÉS könyve januárban.)

Hanti Krisztina: „Rebbenő kavics”. Új Könyvpiac, 2006. márc. 15. p.

Sturm László: Egység, kétség, háromkák. Bertók László: Platón benéz az ablakon. Kortárs, 2006/11–12. 145–151. p.

Angyalosi Gergely: A líra szabadulóművésze. Bertók László: Platón benéz az ablakon. = A. G.: A minta fordul egyet. Esszék, tanulmányok, kritikák. Bp. 2009. Kijárat, 119–123. p.

Bedecs László: Nem oly nehéz. Bertók László: Platón benéz az ablakon. = B. L.: Nyelvek a végtelenhez. Tanulmányok, kritikák a kortárs magyar költészetről. Bp. 2009. Napkút, 35–46. p.

Talán a kérdezés

Papp Sándor Zsigmond: Talán az érkezés. Népszabadság, 2006. febr. 25. Hétvége. 13. p.

Méhes Károly: Ajándék, amellyel meglepték. Dunántúli Napló, 2006. márc. 4. 9. p.

Csuhai István. Bartók Rádió, „Ez van”. Irodalmi értesítő, 2006. ápr. 21.

N. N.: Új Könyvek, 2006/5. 119. p.

Két lepke csapkod

N. N.: Két lepke csapkod. Szalai Kata kiállítása. Városi Képtár, Pécs, 2007. márc. 21–április 10. Elérhető itt: www.artportal.hu2007. márc. 20.

Parti Nagy Lajos: Verstmények. Bertók László–Szalai Kata: Két lepke csapkod. (Elhangzott Szalai Kata kiállításának megnyitóján, Pécsett, 2007. márc. 21-én.) Jelenkor, 2007/7–8. 804–805. p. (Szalai Kata nyolc festményének színes fényképével.)

Csuhai István: Normális formák, formális normák. Bertók László–Szalai Kata: Két lepke csapkod. Parnasszus, 2007/4. („Tél”) 36–38. p.

Hangyák vonulnak

Kelemen Éva: Hangyák vonulnak. Elérhető itt: www.kultura.hu 2007. okt. 18.

Angyalosi Gergely: A költő hátralép. Élet és Irodalom, 2007. okt. 19. 27. p. (Az ÉS könyve októberben.)

Ferencz Győző: Test és lélek. Bertók László: Hangyák vonulnak. Népszabadság, 2007. okt. 20. Hétvége. 11. p.

Méhes Károly: A pontos szó keresése. Bertók László a háromkák után hosszúkákat írt. Interjú. Dunántúli Napló, 2007. október 26. 11. p. (B. L. fényképével.)

N. N.: Bertók László: Hangyák vonulnak. Új Könyvek, 2007/21. (okt.) 96. p.

Ágoston Zoltán: Saját nehézkedés. Bertók László: Hangyák vonulnak. Jelenkor, 2007/11. 1210–1213. p.

Kabdebó Lóránt: A holtpont szédületében. Bertók László „öregségversei”. Magyar Nemzet, 2007. nov. 17. 35. p.

Nagy Imre: A töprengés poézise. Bertók László: Hangyák vonulnak. Parnasszus, 2007/4. („Tél”) 21–26. p.

Orosz Ildikó: „Mindig letörik egy darab”. Bertók László: Hangyák vonulnak. Parnasszus, 2007/4. („Tél”) 27–30. p.

Hegyi Gábor: Folytatólagosan elkövetett izgatás. Bertók László Hangyák vonulnak című kötetéről. Parnasszus, 2007/4. („Tél”) 31–35. p.

Bányai János: A megállíthatatlan, a menthetetlen. Bertók László: Hangyák vonulnak. Irodalmi Jelen, 2008. január. 19. p.

Jászberényi Sándor: A megöregedés könyve. Bertók László: Hangyák vonulnak. Elérhető itt: www.konyves.blog.hu 2008. jan. 21. = www.litera.hu 2008. jan. 21.

Deák László: Bertók László: Hangyák vonulnak. Kortárs, 2008/3. 113–115. p.

Kemsei István: Hümmögések. Bertók László: Hangyák vonulnak. Műhely, 2008/4. 67–68. p.

Keresztesi József: Metamorfózisok. Bertók László: Hangyák vonulnak. Holmi, 2008/5. 668–670. p.

Angyalosi Gergely: A költő hátralép. Bertók László: Hangyák vonulnak. = A. G.: A minta fordul egyet. Esszék, tanulmányok, kritikák. Bp. 2009. Kijárat, 124–128. p.

„A folyamatos kétely megfogalmazása”. Beszélgetés Bertók László Hangyák vonulnak című verseskötetéről. Beszélgetőtársak: Bárány Tibor, Keresztesi József, Teslár Ákos, Bedecs László, Bán Zoltán András, Károlyi Csaba. = Pulzus. Hányat ver a magyar irodalom szíve? Szerk.: Bárány Tibor, Jenei László. Bp. – Miskolc. 2009. Bíbor, 94–112. p.

Bányai János: A megállíthatatlan, a menthetetlen. Bertók László: Hangyák vonulnak. = B. J.: Költő(k), könyv(ek), vers(ek). Újvidék. 2010. Fórum, 51–54. p.

Keresztesi József: Átváltozások. Bertók László: Hangyák vonulnak. = K. J.: Anabázis. Esszék, kritikák. Miskolc. 2013. Műút Könyvek, 99–104. p.

Ferencz Győző: Test és lélek. Bertók László: Hangyák vonulnak. In .: F. Gy.: Az alany mint tárgy. Bp. L Harmattan Kiadó, 2014., 290-291. p.

A város neve

Méhes Károly: Ahány város, annyi Pécs – vallja a költő. Bertók László A város neve című kötetéről. Interjú. Dunántúli Napló, 2009. dec. 7. 5. p. (Fényképpel.)

Balogh Robert: Der junge Bertók. Bertók László: A város neve című verseskötetének pécsi bemutatójáról. (Művészetek és Irodalom Háza, 2009. dec. 8.) www.litera.hu 2009. dec. 10. (Fényképekkel.)

Csuhai István: Beleégtek egymás arcába. Bertók László: A város neve. Élet és Irodalom, 2009. december 18. 42. p.

N. N.: Bertók László: A város neve. Mintha azt mondanám, haza. = Új Könyvek, 2009/25. 156. p.

Halmai Tamás: Bertók László: A város neve. Kortárs, 2010/2. 110–113. p.

Keresztesi József: Bertók László: A város neve. (Ex Libris.) Élet és Irodalom, 2010. február 5. 19. p.

Ayhan Gökhan: Hiszed-e, hogy ötezerben is lesz Pécs? Bertók László: A város neve. Irodalmi Páholy, 2010/1. 54–55. p.

Kelemen Lajos: Haza, út. Bertók László: A város neve. Új Forrás, 2010/10. 65–69. p.

Kelemen Lajos: Haza, út. Bertók László: A város neve. In: K. L.: Árnyalatok igazsága. Bp., Magyar Napló Kiadó, 2013., 147-153. p.

Halmai Tamás: „ahány város, annyi Pécs”. Bertók László: A város neve. In.: H. T.: Az anyagtalan morfológiája. Pécs, Kronosz Kiadó, 2014., 212-215. p.

Ameisen ziehen

Weissflog, Heinz: Die Schatten des Alters. = Ostragehege (Dresden), 2010/IV., 81–82. p.

Pénteken vasárnap

Balogh Robert: A költő addig él, amíg írni tud. Interjú Bertók Lászlóval, Pénteken vasárnap című kötete (2010. szept. 30-i) pécsi bemutatója alkalmából. Dunántúli Napló, 2010. szept. 24. 5. p. (Fényképpel.)

Balogh Robert: Pénteken vasárnap. Bertók László új verseskötete. Interjú a könyv 2010. okt. 14-i budapesti, Írók Boltja-beli bemutatója alkalmából. www.terasz.hu , 2010. október 12. (Fényképekkel.)

Gágyor Péter: Itt áll a költő, és mást nem tehet. Bertók László: Pénteken vasárnap. www.olvassbele.hu , 2010. okt. 13.

Jánossy Lajos: Nem pesszimista, hanem realista vagyok. Beszélgetés Bertók Lászlóval. www.litera.hu , 2010. november 10. (Fényképpel.)

Tarján Tamás: Háromszor négy, hetvenöt. Bertók László: Pénteken vasárnap. www.revizoronline.com , 2010. 12. 01.

Bedecs László: A szívveréshez igazodva. Bertók László: Pénteken vasárnap. (Ketten egy új könyvről.) Élet és Irodalom, 2010. december 3. 25. p.

Rácz Péter: Pillanatok kihagyásokkal. Bertók László: Pénteken vasárnap. (Ketten egy új könyvről.) Élet és Irodalom, 2010. december 3. 25. p.

N. N.: Bertók László: Pénteken vasárnap. Új Könyvek, 2010/19. 158–159. p.

Margócsy István: „Hova száll a világ, koma?” Bertók László: Pénteken vasárnap. Jelenkor, 2010/12. 1308–1311. p.

Dérczy Péter: A pillanatba zárt öröklét. A 75 éves Bertók Lászlónak szeretettel. Új Forrás, 2010/10. 56–64. p.

Csűrös Miklós: „alul sírt ásol, föléje eget”. Gondolatok a kései Bertók Lászlóról. = Jelenkor, 2010/12. 1302–1307. p.

Tarján Tamás: Háromszor négy, hetvenöt. Bertók László: Pénteken vasárnap. = T. T.: Hegyre szőlőt. Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp. 2011. Pont, 96–99. p.

Marjánovics Diána: „Valamit a percek közé”. Bertók László: Pénteken vasárnap. = www.kikotoonline.hu/könyvjelző/könyvkritika , 2011..02.22

Vári György: Azért a vers az úr. – Minimum tizenegyes! A Magyar Narancs irodalmi sikerlistája – magyar irodalom. = Magyar Narancs, 2011/8. (febr.24.) Könyvmell. IV–V. p.

Bartusz-Dobosi László: Talpig fájásban. Bertók László: Pénteken vasárnap. = Somogy, 2011/1. (jan–márc.) 77–79. p.

Grecsó Krisztián: Koccanás. G. K. márciusi olvasónaplója…Bertók László: Pénteken vasárnap. = Nők Lapja Cafe, www.nkafe.hu/szabadidő/20110310/koccanás , 2011.03.10.

Jánossy Lajos: A nonstop bolt, ha zárva van. Bertók László: Pénteken vasárnap. = Népszabadság, 2011. márc. 26. 18. p. (Fényképpel.)

Bartusz-Dobosi László: „Magára rímelő világ.” Bertók László: Pénteken vasárnap. = Alföld, 2011/4. 120–123. p.

Horváth Imre: „az öröklét feszeng a pillanatban”. Bertók László: Pénteken vasárnap. = Műhely, 2011/3. (jún.). 65–66. p.

Thimár Attila: Mikor tesszük föl az utolsó kérdést? Bertók László: Pénteken vasárnap. = Kortárs, 2011/10. 106–108. p.

Bányai János: Olvastam egy könyvet. Bertók László: Pénteken vasárnap. = Újvidéki Rádió, 2013. június 18.

A hetedik boríték

N. N.: Bertók László: A hetedik boríték. = Új Könyvek, 2012/26. 206. p. = http://kello.hu/shop...2

Vas András: Főhajtás Belső-Somogy előtt. Interjú Druzsin Ferenccel Bertók László: A hetedik boríték című könyvéről. = Somogyi Hírlap, 2013. január 15. 4. p. (Fényképpel.)

Nagy Imre: „S mi volt? Vonat volt! Sínek voltak”. Bertók László: A hetedik boríték. = Jelenkor, 2013/4. 390–397. p.

Bányai János: Olvastam egy könyvet. Bertók László: A hetedik boríték. = Újvidéki Rádió, 2013. május 7.

Bedecs László: Visszhang. Bertók László: A hetedik boríték. In: Élet és Irodalom, 2013. szept. 6., p. 20.

Bakonyi István: Bertók László: A hetedik boríték. In.: Új Forrás, 2013. 10. (Dec.), p. 35-37.

Bartusz-Dobosi László: Bertók László:A hetedik boríték. In.: Kortárs, 2013. 11., p. 91-92.

Ott mi van?

Bedecs László: Öregség. Bertók László: Ott mi van? In: Élet és Irodalom, 2014. jún. 13., p. 20.

Kántor Zsolt: A pillanat hasadt ketté. Bertók László: Ott mi van? In: Népszabadság, 2014. jún. 14., p. 10.

Györke József: Nagyatádon mutatta be Ott mi van? című új kötetét Bertók László. In: Somogyi Hírlap, 2014. jún. 19., p. 5.

Tarján Tamás: Zárójel nyitva. Bertók László: Ott mi van? In: revizoronline.com/hu/cikk/5120/bertok-laszlo-ott-mi-van/. 2014. 07. 29.

Nagy Kinga: A pillanaton innen és túl. Bertók László: Ott mi van? In: www.litera.hu/hirek/a-pillanaton-innen-es-tul 2014. 08. 02.

Ménesi Gábor: Megkérdeztük Bertók Lászlót. (Interjú.) In: barkaonline.hu/megkerdeztuek/4216-megkerdeztuk-bertok-laszlot . 2014.09.03.

Jassó Judit: „Mert nem vagy azonos önmagaddal.” Bertók László: Ott mi van? In: www.litera.hu/hirek/mert-nem-vagy-azonos-onmagaddal 2014. 09. 06.

Ayhan Gökhan: Bertók László: Ott mi van? In: librarius.hu/2014/09/13/bertok-laszlo-ott-mi-van . 2014.09.13.

Hudáky Rita: „Hol lehet vajon, ha mozog?” Bertók László: Ott mi van? In: http://www.litera.hu/hirek/hol-lehet-vajon-ha-mozog. 2014.09.27.

Bakonyi István: „…mondja a költő a magáét” Bertók László: Ott mi van? In: www.kodolanyi.hu/kv/cikk/-mondja-a-költő-a-magaet-390. 2014. 11. 14.

Payer Imre: Ex libris. Bertók László: Ott mi van? In: Élet és Irodalom, 2014. nov. 14., p. 19.

Csuhai István: Megkapaszkodni valami mozdulatlanban. Bertók László: Ott mi van? In: Jelenkor, 2014. 12., p. 1341-1344.

Lakner Dávid: Bertók László: Ott mi van? In: vs.hu/magazin/osszes/kezdunk-megszokni-a-z-dimenzioban-a-kedvenc-konyveink-iden-1229 . 2014. 12. 29.

Druzsin Ferenc: „A falnak ezen az oldalán ennyi…”Lapozgatás Bertók László Ott mi van? című új verseskötetében. In: Bárka, 2015. 1. (Jan.-Febr.), p. 77-80.

Papp Máté: Firkák a szalmaszálra. Bertók László: Ott mi van? In: Műhely, 2015. 1. (Febr.), p. 61-62.

Török Sándor Mátyás: „A szavak alatti való” keresése. Bertók László: Ott mi van? In: Új Forrás, 2015. 1., p. 30-34.

Szalagyi Csilla: Bertók László: Ott mi van? In: Kortárs, 2015. 3., p. 96-98.

Bakonyi István: Bertók László: Ott mi van? In: Kortárs, 2015. 3., p- 98-99.

Kántor Zsolt: Az idő hasadóanyaga. Szóközök helyben futása. Bertók László: Ott mi van? In: holdkatlan.hu/index.php/bemutato/kritika/2635-kantor-zsolt-az-ido-hasadoanyaga-szokozok-helyben-futasa . 2015.máj. 19., Műút. 2015. 21. hét.

 

A szakirodalmat összeállította Csűrös Miklós, kiegészítette Bertók László.