Bertók László: Bibliográfia

Önálló kötetek

Bertók László–Galambosi László–Makay Ida: Lengő fényhidak. Versek. Pécs–Bp. 1964. Jelenkor–Magvető, 84 p.

Fák felvonulása. Versek. Bp. 1972. Magvető, 96 p.

Így élt Csokonai Vitéz Mihály. Életrajz. Bp. 1973. Móra, 208 p.

A Pécsi Tanárképző Főiskola Könyvtárának története 1948–1973. Pécs. 1974. Tanárképző Főiskola, 97 p.

Így élt Vörösmarty Mihály. Életrajz. Bp. 1977. Móra, 224 p.

Emlékek választása. Versek. Bp. 1978. Magvető, 96 p.

Tárgyak ideje. Versek. Bp. 1981. Magvető, 84 p.

Ágakból gyökér. Versek. Bp. 1984. Magvető, 85 p.

Várkonyi Nándor. Bibliográfia. Pécs. 1984. Pécsi Városi Könyvtár, 150 p.

Hóból a lábnyom. Válogatott és új versek. Bp. 1985. Magvető, 224 p.

Zöld pajzs alatt. Bertók László versei. Írások Bertók Lászlóról. Kaposvár. 1985. Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, 50 p.

Pákolitz István. Bibliográfia. Pécs. 1986. Pécsi Városi Könyvtár, 78 p.

A kettészakadt villamos. Versek. Bp. 1987. Magvető, 96 p.

Bárdosi Németh János. Bibliográfia. Pécs. 1989. Pécsi Városi Könyvtár, 124 p.

Kő a tollpihén. Versek. Bp. 1990. Orpheusz, 92 p.

Szederkényi Ervin és a Jelenkor. Bibliográfia. Pécs. 1991. Pécsi Városi Könyvtár–Jelenkor, 151 p.

Ha van a világon tető. Versek. Pécs. 1992. Jelenkor, 80 p.

Csorba Győző. Bibliográfia. Pécs. 1993. Pécsi Városi Könyvtár–Jelenkor, 254 p.

Priusz. Önéletrajzi dokumentumok. Bp. 1994. Századvég, 139 p. = 2. bőv. kiad.: Bp. 2016. Magvető, 248 p. (Tények és tanúk sorozat)

Három az ötödiken. 243 szonett. Bp. 1995. Magvető, 288 p.

Deszkatavasz. Versek. Pécs. 1998. Jelenkor, 81 p.

Dongó a szobában. Esszék. Bp. 1998. Magvető, 176 p.

Ceruzarajz – Skizze. B. L. versei magyarul–németül. – Gedichte von L. B. in Ungarisch und Deutsch. Szerk. és utószó: Lengyel Józsefné – Hrsg. u. Nachw.: Magda Lengyel. Bev. – Vorw.: Frank Gábor. (Német nyelvre fordították a pécsi Magyar–Német Iskolaközpont diákjai. – Die Gedichte wurden von den Schülern des Ungarisch–Deutschsprachigen Schulzentrums zu Pécs ins Deutsche übertragen: Baumann Tímea etc.) Pécs. 1999. Magyar–Német Iskolaközpont, 72 p.

Válogatott versek. Utószó: Csűrös Miklós. Bp. 1999. Unikornis, 236 p. (A Magyar Költészet Kincsestára 75.)

Februári kés. Versek. Bp. 2000. Magvető, 80 p.

Dinnye Döme. Gyerekversek. Benedek Virág rajzaival. Bp. 2000. Littera Nova, 32 p.

Valahol, valami. Versek. Bp. 2003. Magvető, 100 p.

Háromkák. Versek. Bp. 2004. Magvető, 96 p.

Hazulról haza. Ősök, műhelyek, élet. Pécs. 2005. Pro Pannonia, 166 p.

Platón benéz az ablakon. Versek 1954–2004. Bp. 2005. Magvető, 663 p.

Bertók László–Szalai Kata: Két lepke csapkod. Versek és képek. Pécs. 2007. Szerzői kiadás, 48 p.

Hangyák vonulnak. Versek. Bp. 2007. Magvető, 125 p.

A város neve. Mintha azt mondanám, haza. Válogatott versek. Martyn Ferenc rajzaival. Pécs. 2009. Pro Pannonia, 143 p.

Pénteken vasárnap. Versek. Bp. 2010. Magvető, 92 p.

A hetedik boríték. Versek. Pécs. 2012. Pro Pannonia, 88 p.

Ott mi van? Versek. Bp. 2014. Magvető Kiadó, 116 p.

Firkák a szalmaszálra. Versek. Bp. 2015. Magvető Kiadó, 112 p.

Visszanéző. Írók, alkalmak, élet. Esszék. Pécs. 2017. Pro Pannonia, 206 p.

Együtt forog. Firkák a szalmaszálra 2. Versek. Bp. 2020. Magvető, 70 p.

Idegen nyelven megjelent művek

angol

At the centre of the universe. (Állunk a világ közepén.) – The word ploughs through the void. (Furkálja a semmit a szó.) – The waste within the CNS. (Az idegekben a salak.) – The ages stand upon the hill. (Állnak az idők a hegyen.) – I run from myself. (Én magam elől szaladok.) Fordította: George Szirtes. The New Hungarian Quarterly, No. 118. Vol. 34. Summer 1990. 31–33. p.

At the centre of the universe. (Állunk a világ közepén.) – I run from myself. (Én magam elől szaladok.) – The waste within the CNS. (Az idegekben a salak.) Fordította: George Szirtes. = The Colonnade of Teeth. Modern Hungarian Poetry. Szerkesztette: George Gömöri és George Szirtes. Newcastle upon Tyne. 1996. Bloodaxe Books Ltd., 185–186. p.

Hang Around. (Kerülgeted.) – Two Women. (Két nő.) Szerkesztette és fordította: Michael Castro és Gábor G. Gyukics. = Swimming in the Ground. Contemporary Hungarian Poetry. St. Louis (USA). 2001. Neshui Publishing, 13–14. p.

Superfluous. (Fölösleges.) – Goes up to the Attic. (Fölmegy a padlásra.) – After Time. (Idő után.) – Not Identical. (Nem azonos.) Fordította: Daniel Hoffman. The Hungarian Quarterly, Vol. 43. No. 167. Autumn 2002. 35–39. p.

At the centre of the Universe. (Állunk a világ közepén.) – I run from myself. (Én magam elől szaladok.) – The waste within the CNS. (Az idegekben a salak.) Életrajz. Fordította: George Szirtes. = In Quest of the "Miracle Stag": The Poetry of Hungary. Vol. II. Szerkesztette Makkai Ádám. Bp.–Chicago. 2003. The Int. Association of Hungarian Language and Culture, Atlantis–Centaur (Chicago), 532–534. p.

bolgár

Koj trszi pokriv? (Ki megy haza?) – Da bda kljucs na radosztta. (Lennék örömén a lakat.) – Ot pulta na szuflora. (Szavak a súgólyukból.) Fordította: Ivan Encsev. = Glaszove ot Balaton. Literaturna antologija. Plovdiv. 1984. Izd. „Hriszto G. Danov”, 38–40. p.

Bezumci v priliva. (Őrültek a dagályban.) Fordította: Gencso Hrisztozov. = Jug. Literaturen almanah. Plovdiv. 1988. 2. 134. p.

Sztoim v szredata na szveta. (Állunk a világ közepén.) – Szjakas cse v nacsaloto mu hrjasz. (Mintha kezdetétől a reccs.) – Szjakas vszicsko njakakvo klbo e. (Mintha minden valami gömb.) – V resetki muzika vee. (Rácsok között a térzene.) – Tja kato igla scse mine. (Végigmegy rajtam mint a tű.) – Tova e niscso mezsdu dvete niscso. (Ez a semmi, két semmi közt.) – I prez sznega, dodeto. (Hóból a lábnyom.) Fordította: Rumen Leonidov. = Dozemi. Szvremenna ungarszka poezija. Szerkesztette Szondi György. Szófia. 1999. Izd. Lice., 51–55. p.

Zatvorih az vrata, prozorec. (Bezártam ajtót, ablakot.) Fordította: Dimitr Milov. = Ave Eva. Ungarszka ljubovna lirika. Szófia. 2003. Izd. Lice., 238. p.

cseh

Ve chvíli kdy uz básník byt. (Mikor már költő lenni nem.) – Jako kulicka v trychtyri. (Mint a tölcsérben a golyó.) – Procpak by zrovna na mne stál? (Mért képzelem, hogy rajtam áll?) – Jsem tady, más me nehledat. (Jelen vagyok, hát ne keress.) – Kdyz more tone v hlubiné. (Mikor a tenger süllyed el.) – Recidivuje. (Visszaesik.) – Stejné ve vezení v pocatecnich. (A börtönben is az első.) Fordította: Pavel Novotny és Lucie Szymanowska. = Bez obalu. Antologie soucasné madarské poezie. Szerkesztette: Lucie Szymanowska. Praha. 2001. Nakladatelstvi H and H., 143–152. p.

Sluselo by se pozdravit. (Köszönni kellene.) Fordította: Lucie Szymanowska. = Literarni vecer casopisu Jelenkor. 28. 06. 2006., Plzen. – A Jelenkor irodalmi estje 2006. 06. 28., Pilzen. Rendezte: Ágoston Zoltán. Pécs. 2006. Pécsi Galéria, 6–7. p.

eszperanto

Rektlinioj. (Egyenesek.) Fordította: Fejes Márton. = Paco. Bp. 1977. 31. p.

Kiel paso en nego. (Hóból a lábnyom.) – Unua adiauletero de Demosteno. (Démoszthenész első búcsúlevele.) Fordította: Szabó Imre. = Hungara Vivo (Bp.), 1982/3. 91. p.

finn

Kaikki oksat. (Az összes ág.) – Ja kuinka pitka talvi olikaan. (S mily hosszú volt a tél.) Fordította: Tiina László. Nuori Voima (Helsinki), 1989/3. 16. p.

francia

Discours depuis le trou du souffleur. (Szavak a súgólyukból.) Fordította: Pődör László. = Poevie. Voix de Hongrie. Amiens. 1983. Été–Automne. No. 22–23. 12. p.

Elles cliquétent et explosent. (Zörögnek, felrobbannak.) – Lierre. (Borostyán.) – Prématuré. (Idő előtti.) – J'essaie de deviner ce que c'est. (Találgatom, mi az.) – Universelle. (Világméretű.) Fordította: Timár György. = Gouttes de Pluie. Poésie de Hongrie au XX-éme siecle. Bp. 2001. Feketes Sas, 249–252. p.

horvát

Volio bih plakati kao ljudi. (Sírni szeretnénk, mint az emberek.) – Rijeci iz saptaonice. (Szavak a súgólyukból.) – Zakljucao sam prozor, vrata. (Bezártam ajtót, ablakot.) – Otici: malo je, ostati: previse. (Elmenni kevés, itt maradni sok.) Fordította: Pavle Blazek. Revija (Osijek), 1986/2. 32–33. p.

Osvijetljena drevca u Jajcu. (Villanyvilágított fák Jajcéban.) – Krakovska elegija. (Krakkói elégia.) – Napisat cemo te stare pjesme. (Megírjuk a szép, régi verseket.) Fordította: Stjepan Blazetin mladi. = Közös forrásból. – Iz zajednickog izvora. Magyar írók a Dráván innen, Dráván túl. – Madarski knjizevnici s obiju obala Drave. Szerkesztette: Lábadi Károly, Pál József, Tüskés Tibor. Kétnyelvű kiadás. Pécs. 1991. 41–47. p. (Pannónia Könyvek.)

Mozda je ovo sada Gulag? (Lehet, hogy most ez a Gulág?) – Prijevod: Kristina Peternai. Knjizevna Revija (Osijek), 2002. 42. god. Br. 3–4. 7–8. p.

Elektricno osvijetljeno drvece u Jajcu. (Villanyvilágított fák Jajcéban.) – Tvoja svecana preslika. (Ünnepi másod.) – I u zatvoru su prvi. (A börtönben is az első.) – Kao da padaju granate. (Mintha aknagránát esne.) – Mozda je ovo sada Gulag? (Lehet, hogy most ez a Gulág?) Fordította: Kristina Peternai. = Jelencore. Antologija suvremenog madarskog pjesnistva. Izbor i predgovor Zoltán Ágoston. Osijek. 2003. Matica hrvatska, 23–31. p. (Biografia: 23–24. p.)

lengyel

Wzwyz ku wierze. (Föl a hithez.) – Suplika o godny krzyz. (Könyörgés méltó keresztért.) Przekl. Jerzy Ficowski. – Potoczyly sie dalej. (Forog tovább.) Fordította: Tadeusz Sliwiak. = Przepowiednia czasu twego. Antologia wspólczesnej poezji wegierskiej. Szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Konrad Sutarski. Krakkó. 1985. Wydawnictwo Literackie, 121–124. p.

Elegia krakowska. (Krakkói elégia.) – Czy to mozliwe, to Gulag? (Lehet, hogy most ez a Gulág?) – Takze w wiezieniu pierwsze. (A börtönben is az első.) Fordította: Szczepan Woronowicz. Borussia (Olsztyn), 28/2002. 13–14., 91–92. p.

Gdzies cos (Valahol valami) – Moje slodkie gadziny (Ó, ennivaló szörnyetegeim) – Tylko niebieskozielone siniaki (Csak a kék-zöld nyomai). Fordította:Karolina Willamowska. In: Tekstualia. (Warszawa) 3(34). 2013., 15-18. p.

német

önálló kötet:

Ameisen ziehen. Gedichte. Ford.: Julia Schiff. Aachen. 2010. Rimbaud, 124 p.

nem önálló kötetben megjelent mű

Die Geschichte. (A történet.) – Vatta-dugdosók. (Watte-Stopfer.) – Alles geschieht. (Minden megtörténik.) Fordította: Hans-Henning Paetzke. = Jelenkor antológia. – Anthologie der Zeitschrift Jelenkor. Szerk.–Hrsg.: Csuhai István–István Csuhai. Kétnyelvű kiadás. Pécs. 1993. Jelenkor Irodalmi és Művészeti Folyóirat. 140–145. p.

Wahrend. (Miközben.) – Elektrisch Beleuchtete Baume in Jajce. (Villanyvilágított fák Jajcéban.) Fordította: Stefan Moster és Agnes Relle. Lichtungen (Graz), 80/XX Jg./. 1999. 52–53. p.

Als warst du gar nicht da. (Mintha jelen se volna.) – Predigt. (Prédikáció.) – Herr Pintér. (Pintér úr.) Fordította: Bernadette Lenke-Tusch. Wespennest (Wien). 116/4 Quartal. 1999. 48–49. p.

Ceruzarajz – Skizze. Bertók László versei magyarul–németül. – Gedichte von László Bertók in Ungarisch und Deutsch. Szerk. és utószó.: Lengyel Józsefné – Hrsg. u. Nachw: Magda Lengyel. Bev. – Vorw.: Frank Gábor. Német nyelvre fordították a pécsi Magyar–Német Iskolaközpont diákjai. – Die Gedichte wurden von den Schülern des Ungarisch-Deutschsprachigen Schulzentrums zu Pécs ins Deutsche übertragen: Baumann Tímea etc. Pécs. 1999. Magyar–Német Iskolaközpont. 72 p., illusztr.

Das aus Stücken zusammengefügte. (A darabokból összeálló.) Fordította: Éva Zádor. Literatur und Kritik (Salzburg), 2007. November. 51. p.

Uferlos. (Határtalan.) – Nadel. (Tű.) – Landschaft. (Táj.) Fordította: Julia Schiff. Spiegelungen (München), 2007. Heft 4. 385–387. p.

„Sie ekelten mich aus der Hüfte” („Csípőből utáltam őket”). Fordította: Julia Schiff. Ostragehege (Dresden), Nr. 51. Heft 3. 2008. 10. p.

Nun verschliesse ich die Tür. (Most kulcsra zárom az ajtót.) – Wie er rückwarts, wie er einparkt. (Ahogy hátrafelé, ahogy betolat.) – Angeblich ist er Dichter. (Azt mondják, költő.) Fordította: Julia Schiff. Neue Sirene (München), Bd. 23. September 2008. 44–55. p.

Himmelsgewölbe, plötzlich. (Hirtelen égbolt). – Immer bricht ein Stück ab. (Mindig letörik egy darab). – Wenn du es nicht mehr willst. (Amikor nem akarod már). – Sich entfernen im Raum und in der Zeit. (Időben, térben távolodni). – Ewigkeit. (Örökkévalóság). – Er blickt auf seine Uhr. (Az órájára néz). – Schwarze Milchstrasse, Ameisen ziehen. (Fekete tejút, hangyák vonulnak). – Wie er rückwarts einparkt. (Ahogy hátrafelé, ahogy betolat). Fordította: Julia Schiff. Akzente (München), Heft 1. Februar 2009. 33–41. p.

Schwarze Milchstrasse, Ameisen ziehen. (Fekete tejút, hangyák vonulnak.) – Als ob sein Leben. (Mintha az élete.) – Der Name der Stadt. (A város neve.) – Er geht auf den Dachboden hinauf. (Fölmegy a padlásra.) – Bloss nicht naher heraulassen. (Csak közelebb ne.) – Wenn du nicht entscheiden müsstest. (Ha nem kellene döntened.) Ford.: Julia Schiff. = Sprache im technischen Zeitalter (Berlin), H. 190, Juni. 2009, 155. p.

Der Name der Stadt. (A város neve.) – Wahrend. (Miközben.) Ford.: Clemens Prinz. = Pécs. Ein Reise- und Lesebuch. Hrsg.: Wilhelm Droste, Éva Zádor. Wien – Budapest. 2010. Arco Verlag und Drei Raben, Zeitschrift für ungarische Kultur, 23–24., 117–118. p.

orosz

K odnoj fotografii. (Egy fényképre.) – Petőfi. (Petőfi.) Fordította: Szergej Fadeev. Literaturnaja Armenija (Jerevan), 1981/8. 49–50. p.

román

Numele orosului. (A város neve.) Ford: Notáros Lajos. = Arca (Arad), 2010. Nr. 7–8–9. 145–146. p.

svéd

Mangard. (Holdudvar.) Fordította: Jorgos Alevras. Tidskriften 90tal (Stockholm), 1994/12. 26–27. p.

szerb

Ime grada. (A város neve.) Ford.: Mirko Gottesmann. = Rukovet (Subotica), 2009. Broj 9–12. 3. p.

szlovák

Z hlavy list. (Agyából a levél.) Fordította: Mila Hangová. Romboid (Pozsony), 2003/7–8. 28. p.

szlovén

Molcita grm, drevo. (Hallgat bokor, fa.) – Iglo v kopici. (Kazalban a tűt.) – Na uro gleda. (Az órájára néz.) – Ceprav niti da ni izustil. (Holott igent sem mondott.) Fordította: Joze Hradil. Apokalipsa (Ljubljana), 2004. stev. 86. (Dec.) 7–11. p.

Háromka. (Trojcek.) – Lombja, virága. (Njihova krosnja, cvet.) – Kavics. (Kamen.) – Kétezer. (Dva tisoc.) – Alagút. (Predor.) – Levél az ágat. (List vejo.) – Olvad, odafagy. (Stopi se, zmrzne.) – Kazalban a tűt. (Iglo v senu.) Ford.: Gabriella Gaál. = Apokalipsa (Ljubljana), 2010. Nr. 143–144. 21–26., 94–102. p.

török

Sehrin adi. (A város neve.) = Aya Irini Müzesi. Program. Istanbul, 2010. okt. 21. 8–9. p.

 

A bibliográfiát összeállította Csűrös Miklós, kiegészítette Bertók László.