Bella István: Szakirodalom

Önálló kötet

Bakonyi István: Bella István. Monográfia. Bp. 2001. Balassi.

Bella István. (Szerk.: Zsille Gábor.) Budapest. 2008. Napkút Kiadó, Cédrus Művészeti Alapítvány, Petőfi Irodalmi Múzeum, 160 p. (Hang–Kép–Írás 3.) (CD-melléklettel.)

Aki ivott az ég vizéből. Interjúk, versek, fotók. (Szerk. Zsille Gábor.) Budapest. 2009. Magyar Napló, 72 p.

"Súlytalanság fátyla".  Bella István emlékezete. (Szerk. Zsille Gábor.) [Bakonyi István: Bella István ébresztése; Bella István: Fehérvár felé; Tóth Bálint: Az igazság jussa; Kovács István: Bella István és az Ősök; Bella István: A hetedik kavics; Zsirai László: Erdei találkozó; Kalász Márton: Postazárás; Ágh István: Meg ne halld meg ne lásd; Bella István: Iniciálék; Büki Attila: Változatok egy Bella-strófára; Ács József: Életpályák; Bella István: Föld és ég; Zsillé Gábor: Otthon; Bella István: Nagyfényű páva; Prágai Tamás: A külső fényeket eloltja az este; Tari István: Több-kevesebb szerencsével; Bella István: Iniciálék; Turczi István: Poezja dzisiaj; Gyimesi László: Rögtönzésnek indult; Zsillé Gábor: István utca .; Báger Gusztáv: Színpad az egész világ; Konczek József: Az én régi-régi jó kabátlopás-históriám; Gyukics Gábor: Olvasva ismer; Bella István: Spirituálé; Lackfi János: Spirituálé; Báger Gusztáv: A visszaszámlálás esztétikája; Filip Tamás: Ma már nem; Bella István: Falevélen talált sanzon; Szegedi Kovács György: Este; lancu Laura: Meghalt Bella István; Büki Attila: Azon a napon; Bella István: Levél helyett; Barna T. Attila: Régi kintorna dallamára; Lackfi János: Pista-ének; Bella István: Csak a bárány; Zsillé Gábor: Befejezetlen levél Bella Istvánnak; Bágyoni Szabó István: Isten-arc egy Bajza utcai tükörből; Tóth Bálint: Megértem a megbocsátásra; Jász Attila: felejtőfüvek illata. Basó Bellapistát fordít; Oláh János: Arc, takarásban; Káliz Sajtos József: Hív a láthatatlan tenger; Bella István: Három szál szegfű Reviczkynek; Rapai Ágnes: Bella István sírjára; Madár János: Bella István emlékére; Kiss Benedek: Eltévedni megint; Bágyoni Szabó István: Utcahosszat; Döbrentei Kornél: Kopjafa; Fenyvesi Félix Lajos: Halálfejtés; Fenyvesi Félix Lajos: Tavaszi zsoltár; Bella István: Csak aki olyan fiatal; Győri László: A sarokvas; Ladik Katalin: Csönddel, éggel teli; Bella István: Aztán; Szegedi Kovács György: Még aztán; Bella István: Ikerbátyám; Szentmártoni János: Kéretlen monológ; Szigeti Lajos: Hitvalló; Tari István: Versben úszó égi márna; Tari István: Vérebét sétáltató dáma; Gyimesi László: Hazatalálunk; Falusi Márton: Ajtóstul zuhansz belém; Bella István: „Ég a házad"; Bíró József: Azóta is... - nélkül; Bella István: Köztem és köztem; Vass Tibor: Betétdal; Tóth Sándor: Kint is bent is; Mezey Katalin: Én a világot nem bánom; Végh Attila: István utcai séta; Bobory Zoltán: Az iszkaszentgyörgyi könyvtárban; Nagy Gábor: Az éjszaka hangjai; Tornai József: Bella István; Bella István: Az arcom visszakérem.] Székesfehérvár. 2011. Vörösmarty Társaság, 136 p.

Tanulmányok, kritikák

Pomogáts Béla: Könyvtáros költők. Könyvtáros, 1966.

Farkas László: Bella István: Szaggatott világ. Új Írás, 1966/5.

Tálasi István: Bella István: Szaggatott világ. Kritika, 1966/5.

Mezei András: Képi és gondolati tömörség. Élet és Irodalom, 1966/19.

Szöllősy Tibor: Bella István: Szaggatott világ. Alföld, 1966/8.

Kabdebó Lóránt: Fiatal költők. Új Írás, 1967/4.

Kenyeres Zoltán: Bella István: Az ifjúság múzeuma. Népszabadság, 1969. VI. 11.

Vasy Géza: A bizonyítás kora. Élet és Irodalom, 1969/23.

Kiss Pintér Imre: Bella István: Az ifjúság múzeuma. Kritika, 1969/10.

Vadas József: Búcsú az ifjúságtól. Új Írás, 1969/12.

Kabdebó Lóránt: Bella István: Az ifjúság múzeuma. Kortárs, 1970/5.

Alföldy Jenő: Hetedik kavics, harmadik gyöngy. Élet és Irodalom, 1975/20.

Apáti Miklós: Hetedik kavics. Magyar Nemzet, 1975. VIII. 31.

Pomogáts Béla: Bella István: A hetedik kavics. Alföld, 1975/8.

Ágh István: Szavak a télre. Új Írás, 1975/9.

Tandori Dezső: Hely a mezőnyben. Napjaink, 1975/10.

Koczkás Sándor: Bella István: A hetedik kavics. Kritika, 1975/10.

Zalán Tibor: Igék igában, avagy: Bella és a dupla nelson. Mozgó Világ, 1977/5.

Kabdebó Lóránt: Igék és igák. Magyar Hírlap, 1977. VI. 12.

Lengyel Balázs: Ének-változatok. Élet és Irodalom. 1977/25.

Pomogáts Béla: Játék és költészet. Új Írás, 1977/9.

Kiss Dénes: Igék és igák. Tiszatáj, 1977/10.

Szikszai Károly: Beszélgetés Bella Istvánnal. Életünk, 1978/2.

Pomogáts Béla: Bella István: Halotti beszéd. Napjaink, 1979/3.

Kabdebó Lóránt: Versek között. Bp. 1980. Magvető.

Pósa Zoltán: Két regény, két verseskönyv. Népszava, 1980. I. 5.

Petrőczi Éva: „Mosolygós sírás, sírásos jókedv”. Élet és Irodalom, 1980/26.

Seres József: Három ifjúsági könyv. Kritika, 1980/10.

Cynolter Károly: Emberi délkörön. Népszava, 1983. II. 5.

Módos Péter: Hol vannak a tágas mezők? Új Írás, 1983/4.

Alföldy Jenő: Hangzó látomások. Élet és Irodalom, 1983/14.

Héra Zoltán: Fogalmak. Népszabadság, 1983. V. 21.

Szekér Endre: „Tudsz-e még világul?” Napjaink, 1983/6.

Havas Ervin: Miért ír a költő verset? Népszabadság, 1983. VII. 2.

Fráter Zoltán: Bella István: Emberi délkörön. Kortárs, 1983/8.

Olasz Sándor: Emberi délkörön. Forrás, 1983/11.

Koncz Virág: Bella István: Emberi délkörön. Kritika, 1983/12.

Kabdebó Lóránt: „Költészet és valóság”. Beszélgetés B. I.-nal a Sárkeresztúri ének című versről. Életünk, 1984/5.

Balogh Ernő: Költő a nem várt nemzedékből. Népszabadság, 1984. IX. 7.

Cynolter Károly: Az ég falára. Népszava, 1984. XI. 3.

Kabdebó Lóránt: Bella István optikája. Magyar Hírlap, 1984. XI. 10.

Vári Attila: Az ég falára. Magyar Nemzet, 1984. XII. 2.

Böröndi Lajos: Egyetlenegyszer és utoljára. Új Forrás, 1985/3.

Szekér Endre: Bella István: Az ég falára. Kritika, 1985/3.

Monostori Imre: Az ég falára. Tiszatáj, 1985/7.

Eszéki Erzsébet: A vers nem a fecsegés műfaja. Magyar Nemzet, 1987. X. 17.

Pomogáts Béla: Versek – könyvhét előtt. Magyar Hírlap, 1988. V. 27.

Csukás István: Kié a költő arca? Élet és Irodalom, 1988/24.

Cynolter Károly: Az arcom visszakérem. Népszava, 1988. VII. 9.

Koczkás Sándor: Históriai elégedetlenség. Kortárs, 1988/10.

Ferenczi László: Az arcom visszakérem. Magyar Nemzet, 1988. XII. 15.

Gál Ferenc: Bella István: Az arcom visszakérem. Életünk, 1988/12.

Szekér Endre: Verses világhódítás. Napjaink, 1988/12.

Vasy Géza: Bella István költői világa. Árgus, 1991/6.

Tarján Tamás: Ex libris. Élet és Irodalom, 1992/8.

Alföldy Jenő: Bella István: Arccal a földnek. Életünk, 1992/5.

Szirák Péter: Bella István: Arccal a földnek. Kortárs, 1992/5.

Iszlai Zoltán: Küzdelmes lélek. Magyar Napló, 1992/7.

Pécsi Györgyi: Bella István: Arccal a földnek. Holnap, 1993/1.

Jánosi Zoltán: Bella István Halotti beszéd című költeménye. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1995/4.

Szepes Erika: Bemutatás helyett. Ezredvég, 1997/3.

Vilcsek Béla: A mesterség dicsérete. Bp. 1998. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szakolczay Lajos: „Szerelem, mindenségbárka”. Műhely, 1998/2.

Bakonyi István: Egy életmű forrásvidékén. Új Dunatáj, 1998/4.

Nádor Tamás: Ember és gondolat. Beszélgetés B. I.-nal. Könyvhét, 1999. V. 6.

Bedecs László: Napfogyatkozás. Élet és Irodalom, 1999. V. 28.

Kemsei István: A dal halála. Kortárs, 1999/7.

Bakonyi István: Bella István nyolcvan esztendejére. Új Ember Mértékadó melléklete, 2020. aug. 31.

 

A szakirodalmat összeállította Bakonyi István.