Ágh István: Szakirodalom

Fodor András: Ágh István: Szabad-e énekelni. Kortárs, 1965/12. 2001–2002. p. = F. A.: A nemzedék hangján. Bp. 1973. Szépirodalmi, 140–143. p.

Diószegi András: Első-kötetes költők 1964–65-ben. Kritika, 1966/2. 46–49. p.

Vas István: Költők között. Ágh István. Népszabadság, 1968. dec. 14. = V. I.: Az ismeretlen isten. Bp. 1974. Szépirodalmi, 859–860. p. = V. I.: Tengerek nélkül. Bp. 1978. Szépirodalmi, 180–181. p.

Kabdebó Lóránt: A huszonévesek magánya. Új Írás, 1969/6. 114–115. p. = K. L.: Versek között. Bp. 1980. Magvető, 328–335. p.

Tandori Dezső: Ágh István: Rézerdő. Kritika, 1969/6. 58–59. p.

Bata Imre: Ágh István költészete. Forrás, 1971/1. 56–62. p. = B. I.: Képek és vonulatok. Bp. 1973. Magvető, 189–202. p.

Vasy Géza: Ágh István: A tündér megkötözése. Kritika, 1971. 11–12. p. és 107–110. p.

Belohorszky Pál: Ágh István: Jóslatok az újszülöttnek. Kritika, 1974/5. 27. p.

Grezsa Ferenc: Ágh István: Jóslatok az újszülöttnek. Tiszatáj, 1974/2. 65–67. p.

Lengyel Balázs: Hol kezdődik a költészet? (Jóslatok az újszülöttnek.) Élet és Irodalom, 1974/13. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977. Magvető, 188–190. p. = bőv. kiad.: Bp. 1992. Magvető, 410–412. p.

Cs. Nagy Ibolya: Ágh István: A madár visszajár. Tiszatáj, 1974/2. 45–46. p.

Tandori Dezső: Jóslatok helyből és nekifutásból. Új Írás, 1974/11. 123–124. p.

Bodnár György: Ágh István: A tündér megkötözése. = B. Gy.: Törvénykeresők. Bp. 1976. Szépirodalmi, 535–539. p.

Fülöp László: Ágh István lírája. Új Írás, 1979/12. 104–107. p.

Pomogáts Béla: Az énekes boldogsága. Ágh István költői útjáról. Napjaink, 1979/9. 31–32. p.

Kabdebó Lóránt: A teljesség vagy töredék esélye. (Ágh István újabb köteteiről.) = K. L.: Versek között. Bp. 1980. Magvető, 371–378. p.

Kiss Ferenc: Ágh István költészete. Alföld, 1980/7. 36–45. p. = K. F.: Interferenciák. Bp. 1984. Szépirodalmi, 324–340. p.

Laczkó András: „Ítéletem, hogy őt kimondjam.” Vázlat Ágh Istvánról. Dunatáj, 1980/4. 41–47. p.

Tandori Dezső: „Csillag szabad akaratából.” Ágh István költészete. Tiszatáj, 1980/9. 59–62. p.

Vajda Endre: Ágh István: Aranykorba vezető. Verselemzés. = Miért szép? Verselemzések napjaink magyar költészetéből. Összeáll.: Detre Zsuzsa és Bárány György. Bp. 1981. Gondolat, 621–630. p.

Papp István: Az elégia vonzásában. Ágh István költészetéről. Jelenkor, 1982/11. 1012–1016. p.

Kabdebó Lóránt: „Költészet és valóság.” Ágh Istvánnal Harangszó a tengerészért című verséről beszélget K. L. Életünk, 1984/4. 366–371. p. = K. L.: A műhely titkai. Bp. 1984. Kozmosz Könyvek, 190–211. p.

Vasy Géza: Ágh István: Egy álom következményei. Tiszatáj, 1984/9. 102–104. p.

Szendi Zoltán: Számadás múltról és jelenről. Ágh István: Dani uraságnak. Jelenkor, 1985/9. 826–828. p.

Schéner Mihály: Ágh Istvánról. Vigilia, 1985/8. 642–643. p.

Alföldy Jenő: Azértis aranykor. Ágh István: Napvilág. = A. J.: Visszhang. Bp. 1986. Szépirodalmi, 346–350. p.

Kiss Mihály: Ágh István. = A magyar irodalom története 1945–1975. II/2. A költészet. Bp. 1986. Akadémiai, 937–939. p. [Bibliográfia: 946. p.]

Vasy Géza: Ágh István verse és prózája. (Keseredik a föld héja. – Dani uraságnak.) Tiszatáj, 1986/1. 101–106. p.

Pomogáts Béla: Üdvözlet az embernek. Jegyzetek Ágh István költészetéről. Dunatáj, 1987/2. 46–54. p.

Tarján Tamás: A költő vagyona. Ágh István ötvenedik születésnapjára. Napjaink, 1988/5. 21. p. = T. T.: Nagy László tekintete. Bp. 1994. General Press, 193–196. p.

Vasy Géza: Ágh István: Napló és tulipán. Napjaink, 1988/1. 29. p.

Domokos Mátyás: Egymás mellett – egymás ellen. Ágh István kisregényei. = D. M.: Varázstükrök között. Bp. 1991. Szépirodalmi, 66–71. p.

Kőrösi Zoltán: Ágh István: Kidöntött fáink suttogása. Kortárs, 1990/8. 157–159. p.

Varga Lajos Márton: Ágh István: Emberek éltek itt. Kortárs, 1991/7. 119–120. p.

Pomogáts Béla: A megmaradás zászlaja. Ágh István költészetéről. Alföld, 1992/4. 44–57. p.

Farkas László: Rekviem a faluért. (Ágh István: Rókacsárda.) Kortárs, 1993/10. 89. p.

Gróh Gáspár: Ágh István: Rókacsárda. Alföld, 1993/11. 82–83. p.

Olasz Sándor: „Mért büntet ennyire bennünket az Isten.” Ágh István: Rókacsárda. Hitel, 1993/11. 107–108. p.

Vasy Géza: Ágh István költői világa. Műhely, 1994/5. 53–37. p. = V. G.: Sors és irodalom. Bp. 1995. Széphalom Könyvműhely, 195–206. p.

Bálint B. András: Ágh István: Évfordulók. Kortárs, 1995/7. 108–109. p.

Tóth Csaba: Ágh István: Évfordulók. Hitel, 1996/4. 95–97. p.

Cs. Nagy Ibolya: Ágh István: Virágárok. Hitel, 1996/12. 102–104. p.

Tarján Tamás: „Otthon vagyok emlékeimben”. (Ágh István: Virágárok.) Kortárs, 1997/12. 100–103. p. = T. T.: Kengyelfutó. Bp. 2001. Pont, 98–103. p.

Tarján Tamás: Az emlékezet széljárása. (Árokból jön a törpe.) Tiszatáj, 1998/5. 81–83. p. = T. T.: Kengyelfutó. Bp. 2001. Pont, 104–108. p.

Sturm László: Ágh István: Mivé lettél. Kortárs, 1999/4. 113–115. p. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/9904/sturm.htm

Ács Margit: A lepkék fényőrületével. (Mivé lettél.) Holmi, 2000/3. 352–357. p. = Á. M.: A hely hívása. Lakitelek. 2000. Antológia Kiadó és Nyomda, 322–331. p.

Kemsei István: „Ahol minden magában való összefonódik”. I. Ágh István lírája. Kortárs, 2000/9. 27–36. p. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0009/kemsei.htm = K. I.: Valamennyi időnk. Bp. 2002. Orpheusz, 30–48. p.

Domokos Mátyás: Ezredvégi tűnődés a költői érettségről. Kortárs, 2000/09. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0009/domokos.htm

Nagy Gábor: Ágh István: A képzelet emléke. Magyar Napló, 2001/1. 93–94. p.

Alföldy Jenő: Ágh-esszék. Kortárs, 2001/7. 91–96. p.

Kemsei István: „Ahol minden magában való összefonódik.” II. Emblémák és motívumok útján Ágh István prózavilágában. Kortárs, 2001/8. 97–106. p. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0108/kemsei.htm = K. I.: Valamennyi időnk. Bp. 2002. Orpheusz, 49–67. p.

Alföldy Jenő: A költő mint esszéíró. (Ágh István: Ahogy a vers mibennünk.) Kortárs, 2001/7. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0107/alfoldy.htm

Tornai József: Hatalmas, piros sziromcsóvák. (Ágh István: Ahogy a vers mibennünk; Csűrös Miklós: Intarzia; Lator László: Kakasfej vagy filozófia?) Kortárs, 2001/7. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0107/tornai.htm

Cs. Nagy Ibolya: „A megtalált idő.” Ágh István: Semmi sem úgy. Kortárs, 2004/4. 100–104 p. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0404/csnagy.htm

Ágh István: Vadászles, tűnődés, költészet. Kérdező: Balázs Sándor. Beszélgetés. Kortárs, 2004/6. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0406/agh-int.htm

Szentmártoni János: Ágh István: Semmi sem úgy. Forrás, 2004/7–8. 158–161. p.

Tarján Tamás: Dioptria. Ágh István: Semmi sem úgy. Holmi, 2004/9. 1159–1162. p.

Szentmártoni János: „hol minden részlet ismerősen földi, de teljessége valóságfölötti.” (Ágh István: A megtalált időből.) Kortárs, 2005/11. 106–109. p. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0511/szent.htm

Domokos Mátyás: „Isteni rész az egészben.” (Ágh István: A megtalált időből.) Holmi, 2005/11. 1297–1299. p.

Vasy Géza: Október jelentésrétegei. (Ágh István: Októberi fogadalom.) Kortárs, 2007/2. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0702/vasy.htm

Vasy Géza: Ágh István köszöntése. Kortárs, 2008/5. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0805/vasy.htm

Pécsi Györgyi: Hazát teremtő emlékezet. (Ágh István: Kidöntött fáink suttogása.) Kortárs, 2008/5. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0805/pecsi.htm

Prágai Tamás: Ágh István: Fénylő Parnasszus. Kortárs, 2009/1. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0901/pragai.htm

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza és a DIA.