Ágh István: Bibliográfia

Önálló kötetek

Szabad-e énekelni. Versek. Bp. 1965. Magvető, 103 p. (Új Termés.)

Rézerdő. Versek. Bp. 1968. Magvető, 94 p.

A tündér megkötözése. Versek. Bp. 1971. Magvető, 99 p.

Jóslatok az újszülöttnek. Versek. Bp. 1973. Magvető, 110 p.

A madár visszajár. Szociográfiák, esszék. Bp. 1973. Magvető, 223 p.

Jól vagy? Versek. Bp. 1977. Magvető, 166 p.

Ágh István – Schéner Mihály: Krumplinyomó huszár. Gyermekversek. Bp. 1977. Móra, 31 p.

Boldog vérem. Összegyűjtött versek. Bp. 1979. Magvető, 409 p.

Üres bölcsőnk járása. Vallomás a szülőföldről. Szociográfia. Bp. 1979. Móra, 271 p. (Ezerszínű Magyarország.)

Hányat nézek a naptárban? Régi falusi ünnepek. Illusztrálta: Würtz Ádám. Bp. 1980. Móra, 39 p.

Napvilág. Versek. Bp. 1981. Magvető, 141 p.

Struga manó csöngölődzik. Meseregény. Illusztrálta: Széles Judit. Bp. 1980. Móra, 63 p.

Egy álom következményei. Esszék, emlékezések, kritikák. Bp. 1983. Magvető, 419 p.

Keseredik a föld héja. Versek. Bp. 1984. Magvető, 142 p.

Dani uraságnak. Irodalmi szociográfia. Bp. 1984. Magvető, 342 p. = 3. jav., bőv. kiad. (Utószó: Ekler Andrea.) Budapest. 2018. Nap Kiadó Kft., 296 p. (Magyar esszék.)

Felekirály. Meseregény. Illusztrálta: Széles Judit. Bp. 1985. Móra, 130 p.

Napló és tulipán. Versek. Bp. 1987. Magvető, 117 p.

Egymás mellett. Kisregények. Bp. 1988. Magvető, 247 p. (Rakéta Regénytár.)

Utolsó terelés az őszi legelőn. Irodalmi szociográfiák. Bp. 1989. Móra, 176 p. (Kozmosz Könyvek.)

Kidöntött fáink suttogása. Lírai, szociográfiai családtörténet. Bp. 1990. Magvető, 257 p.

Emberek éltek itt. Versek. Bp. 1991. Magvető, 126 p.

Rókacsárda. Regény. Bp. 1993. Magvető, 224 p. = Budapest. 2009. Nap Kiadó Kft. 236 p. (Ágh István életműsorozat.)

Évfordulók. Versek. Bp. 1994. Orpheusz–Magyar Művészeti Akadémia, 171 p.

Parazsat evő paripa. Magyar népmesék. A meséket válogatta és átdolgozta Ágh István. Illusztrálta: Jankovics Marcell. Bp. 1995. Officina Nova, 128 p.

Virágárok. Kisprózák. Bp. 1996. Kortárs, 280 p.

Árokból jön a törpe. Elbeszélésciklus. Bp. 1997. Kortárs, 195 p. =  Budapest. 2010. Nap Kiadó Kft., 200 p. (Ágh István életműsorozat.)

Mivé lettél. Válogatott és új versek. Bp. 1998. Nap Kiadó Kft., 413 p.

A képzelet emléke. Versek. Bp. 2000. Nap Kiadó Kft., 143 p.

Ahogy a vers mibennünk. Esszék, kritikák. Bp. 2000. Széphalom Könyvműhely, 450 p.

Gianicolo fehér virága. Versek. Békéscsaba. 2000. Békés Megyei Könyvtár–Kőrös Irodalmi Társaság, 33 p. (Kőrös Könyvtár.)

Ágh István válogatott versei. Válogatta: Ágh István. Utószó: Vasy Géza. Bp. 2000. Unikornis, 342 p. (A Magyar Költészet Kincsestára 89.)

A madár visszajár — Dani uraságnak. Irodalmi szociográfiák, esszék. Szekszárd. 2001. Babits Kiadó, 463 p. (Korjellemző magyar próza 1945-1990.)

Semmi sem úgy. Versek. Bp. 2003. Nap Kiadó Kft., 99 p.

A megtalált időből. Versek. Bp. 2005. Nap Kiadó Kft., 73 p.

Októberi fogadalom. Válogatott írások. Bp. 2006. Nap Kiadó Kft., 144 p.

Kidöntött fáink suttogása. Összegyűjtött prózai írások. Bp. 2008. Nap Kiadó Kft., 348 p.

Fénylő Parnasszus. Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Ady Endre. Esszék. Bp. 2008. Nap Kiadó Kft., 324 p.

Hívás valahonnan. Versek. Bp. 2011. Nap Kiadó Kft., 168 p. (Ágh István életműsorozat.)

Összegyűjtött versek I–II. Bp. 2013. Nap Kiadó Kft. 460 + 456 p. 

Szavak honvágya. Esszék. Bp. 2013. Nap Kiadó Kft., 284 p.

Válasz hazulról. Versek. Bp. 2015. Nap Kiadó Kft., 172 p.

Elvarázsolt ének. Versek. Bp. 2017. Nap Kiadó Kft., 160 p.

Három nap egy esztendő. Magyar népmesék. Bp. 2019. Nap Kiadó Kft., 224 p.

Szélcsend. Versek. Bp. 2020. Nap Kiadó Kft., 212 p.

Hatvan év öt tételben. Ágh István beszélgetése Domokos Mátyással. Budapest. 2023. Nap Kiadó Kft., 132 p. ( Ágh István életműsorozat.)

Ha győzöm csodálkozással. Beszélgetések Ágh Istvánnal.  Budapest. 2023. Nap Kiadó Kft., 308 p. ( Ágh István életműsorozat.)

Rekviem. Versek.  Budapest. 2023. Nap Kiadó Kft., 144 p. ( Ágh István életműsorozat.)

Folyóiratban megjelent művek (válogatás)

Búcsú. Regényrészlet. Kortárs, 1991/9. 115. p.

A végső menedék és a lila bélésű pongyola. Jékely Zoltán öröksége. Esszé. Kortárs, 1992/3. 13. p.

Jelentés a te fádról. – Most és mindörökké. – Eltitkolt angyal. Versek. Kortárs, 1992/5. 92. p.

Készülődés. – Elérkezés. – Megébredés. Versek. Kortárs, 1992/9. 65. p.

Honvágy egy álom után. Döbrentei Kornél válogatott és új versei. Kritika. Kortárs, 1993/3. 106. p.

Csiki László: Adalék. Kritika. Kortárs, 1993/7. 114. p.

Szerbia fölött. – Nyár-töredék. – Mégis otthon. Versek. Kortárs, 1993/10. 73. p.

Fekete létrán azúrba. Tolnai Ottó: Versek könyve. Kritika. Kortárs, 1993/12. 83. p.

Itt, mégsem itt. – Téli fürdő. Versek. Kortárs, 1994/3. 36. p.

Tizennyolc és a többi évem. Curriculum vitae. Próza. Kortárs, 1994/8. 1. p.

Szent Teréz eksztázisa. – Az öreg Michelangelo. – Casa di Dante. Versek. Kortárs, 1994/11. 51. p.

A költő útjai. Kiss Anna: A jelenlét. Kritika. Kortárs, 1995/1. 96. p.

Előérzet. – A hír után. – Harmadnap. Versek. Kortárs, 1995/6. 51. p.

Száműzetés-próba. – Égei hozadék. Versek. Kortárs, 1995/11. 56. p.

„És mégis… Álmaimban én magasba szállok”. Kántor Péter: Mentafű. Kritika. Kortárs, 1996/3. 104. p.

Odafelé. – Kép. – Behavazott színpad. – Mivé lettél. Versek. Kortárs, 1996/5. 47. p.

Restaurátor. Regényrészlet. Kortárs, 1997/8. 53. p.

Menyegző a magasban. – Tétova visszatalálás. – Napraforgó-ünnep. Versek. Kortárs, 1997/11. 30. p.

Pannon tengerfenék. – Lebontott csárda, téli kikötő. Versek. Kortárs, 1998/3. 30. p.

Egy másik tárlat. – Szabad tűz kihunyó sziporkái. Versek. Kortárs, 1998/9. 32. p.

Vénülő árvák éjszakája. Vers. Kortárs, 1999/1. 19. p. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/9901/aghist~1.html

Múlt századi naptár. – Képzelgésből fakadt. Versek. Kortárs, 1999/8. 44. p. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/9908/aghist.htm

„aki most nem vagy mint az isten”. (Tornai József: Holdfogyatkozás.) Kritika. Kortárs, 1999/12. 111. p. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/9912/agh.htm

Kitárt ingben. Próza. Kortárs, 2000/02. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0002/agh.htm

Csendélet, szegfűcsokorral. – Óhaj. Versek. Kortárs, 2000/9. 44. p. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0009/agh.htm

A művész osztályrésze. Vers. Kortárs, 2001/02. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0102/agh.htm

A halhatatlanság órája. – A világ tetején. Versek. Kortárs, 2001/05. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0105/agh.htm

Szemben a vén akáccal. Kispróza. Kortárs, 2001/08. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0108/agh.htm

Ballada. – Téli vadászat. – Elveszett ókuláré. Versek. Kortárs, 2002/02. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0202/agh.htm

Kísérlet a nem ismert idővel. – Első árvaságom. – Kiűzetés. – Még egyszer. – A magány közhelyeiből. Versek. Kortárs, 2002/05. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0205/agh.htm

Dűlővilág. Próza. Kortárs, 2003/08. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0308/agh.htm

Kisnyúl. – Feketevágás. – Lótetű. Versek. Kortárs, 2003/12. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0312/agh.htm

Észak a déli kertben. – Közjáték. – Szarkamese. – Azért mondom. Versek. Kortárs, 2004/06. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0406/agh-vers.htm

„Régi, vén, falusi gyerek.” Ady Endre idézése. Esszé. Kortárs, 2007/06. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0706/agh.htm

Eltűnések. – Csucsa, Ady nélkül. Versek. Kortárs, 2008/10. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0810/agh.htm

A feledés háza. – Csillagóra. Versek. Kortárs, 2009/2. Elérhető itt: www.kortarsonline.hu/0902/agh.htm

 

A bibliográfiát összeállította Vasy Géza és a DIA.