Várady Szabolcs: Szakirodalom

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Vas István: Egy fiatal költő ironikus arcképe. = Ne mondj le semmiről. 1974. Bp. Szépirodalmi, 337–341. p. = Uő.: Az ismeretlen isten. 1974. Bp. Szépirodalmi, 931–938. p. = Uő.: Tengerek nélkül. Tanulmányok. 1978. Bp. Szépirodalmi, 248–252. p.

Fábri Péter: A mégis változatai. Tandori Dezső, Várady Szabolcs, Petri György művészetéről. Jelenlét, 1975/4–5. 45–55. p.

Tandori Dezső: Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Kortárs, 1982/3. 485–487. p.

Margócsy István: Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Mozgó Világ, 1982/3. 78–79. p. = Uő.: „Nagyon komoly játékok”. Tanulmányok, kritikák. 1996. Bp. Pesti Szalon, 245–249. p.

Fogarassy Miklós: Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Jelenkor, 1982/3. 283–284. p.

Veress Miklós: A várakozás zárójelei. Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Élet és Irodalom, 1982/31. 10. p.

Szigeti Lajos Sándor: „Például: az idő”. Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Életünk, 1982/7. 668–669. p. = „Miben is, hogy valamiben?” címmel Uő.: Evangélium és esztétikum. Bibliai motívumok a modern költészetben. Bp. 1996. Széphalom, 175–178. p. (Aranyhal.)

Nyilasy Balázs: Pályakezdő költők. (Bratka László: Verseim idegen tájban; Ferencz Győző: Ha nem lenne semmi nyom; Kapecz Zsuzsa: Tükrös; Mező Ferenc: Ikerbukfenc; Pálinkás György: Rendezzünk sugdosó partit; Rakovszky Zsuzsa: Jóslatok és határidők; Várady Szabolcs: Ha már itt vagy.) Alföld, 1982/9. 90–94. p. [Várady Szabolcs kötetéről: 91. p.]

Pósa Zoltán: Nemzedéki metszet a tavalyi elsőkötetes költőkről. Életünk, 1982/12. 1141–1150. p. [Várady Szabolcsról különösen 1142. p.]

Balassa Péter: Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Magyar Nemzet, 1983. február 3. 8. p.

Réz Pál: Várady Szabolcsról. Kortárs, 1983/3. 422–424. p.

Kabdebó Lóránt: Az egyes ember jelenléte a társas kapcsolatokban. Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Új Írás, 1983/4. 126–127. p.

Alföldy Jenő: Pályakezdő költők 1981-ben. Tiszatáj, 1983/4. 87–94. p. [Várady Szabolcsról különösen 89. p.]

Fogarassy Miklós: Kritikai jegyzetek elsőkötetes költőkről. Mozgó Világ, 1983/7. 40–43. p. [Várady Szabolcsról 40. p.]

Fábri Péter: Várady Szabolcs: Ha már itt vagy. Hungarológiai Értesítő, 24. (1983.) 110–111. p.

Két költői út – egy nemzedékből. Vas István és Domokos Mátyás beszélgetése. Kortárs, 1986/1. 134–144. p. = Vas István: Igen is, nem is. 1987. Bp. Szépirodalmi, 364–380. p. [Várady Szabolcsról és Sumonyi Zoltánról.]

McRobbie, Kenneth: Towards Renewal of a Democratic Poetics. Four younger Hungarian Poets. Cross currents, Tom. 5. (1986.) 393–409. p. [Petri Györgyről, Pintér Lajosról, Tandori Dezsőről és Várady Szabolcsról.]

Alföldy Jenő: Godot-ra vártunk. Várady Szabolcs: Hátha nem úgy van. Élet és Irodalom, 1988/38. 11. p.

Harkai Vass Éva: Várady Szabolcs: Hátha nem úgy van. Híd, 1989/3. 375–377. p.

Domokos Mátyás: Szkepszis és bizonyosság. Várady Szabolcs verseiről. Kortárs, 1989/4. 154–160. p. = Uő.: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. 1991. Bp. Szépirodalmi, 242–256. p.

Kappanyos András: Várady Szabolcs: Hátha nem úgy van. Kritika, 1989/4. 37–38. p.

Radnóti Sándor: Rosszkedvünk tele. Várady Szabolcs: Hátha nem úgy van. Jelenkor, 1989/6. 621–624. p. = Uő.: Recrudescunt vulnera. 1991. Bp. Cserépfalvi, 296–303. p.

Tatár Sándor: Biztos, nincs egészen úgy: Várady Szabolcs: Hátha nem úgy van. Életünk, 1989/7. 655–659. p.

Simon Attila: „Széljárta melankólia”. Várady Szabolcs verseiről. Orpheus, 1990/1. 57–63. p.

Csűrös Miklós: Rosszkedvem tele. Várady Szabolcs költészetéről. Újhold-évkönyv, 1990/1. 334–345. p. = Holtpont derűje címmel: Uő.: Intarzia. Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből. 2000. Pomáz. Kráter, 262–270. p.

Ferencz Győző: Egy kívülálló, ha belül áll. Orpheus, 1990/4. 57–60. p. [Várady Szabolcs: Egy kívülálló, ha volna ilyen című versének közlésével.]

Keresztury Tibor: A visszanyert mértékletesség. Kezdet és vég a nyolcvanas évek magyar költészetében. Alföld, 1991/3. 39–49. p. = Keresztury Tibor – Mészáros Sándor: Szövegkijáratok. 1992. Bp. Széphalom, 79–99. p. [A kötetben Várady Szabolcs költészetéről: 92–93. p.]

Lator László: Várady Szabolcs változása. = Uő.: Szigettenger. Költők, versek, barátaim. 1993. Bp. Európa, 295–298. p.

Szabó T. Anna: Várady Szabolcs. = Költők könyve 2003. 93 vers, portré, (ön)életrajz, miniesszé. Összeáll., szerk.: Kőrössi P. József. 2003. Bp. Noran, 217. p. http://szabotanna.com/irokrol-koltokrol/szabo-t-anna-varady-szabolcsrol-a-koltok-konyve-szamara/

Takács Ferenc: Hová is? Várady Szabolcs: A rejtett kijárat. Népszabadság, 2004. január 10. Hétvége melléklet 11. p.

Margócsy István: „Egy megrendülésre”. Várady Szabolcs: A rejtett kijárat. Élet és Irodalom, 2004/6. 22. p. http://www.es.hu/margocsy_istvan;egy_megrendulesre;2004-02-09.html

Bán Zoltán András: Leplezetlen visszafogottság. Várady Szabolcs könyve. Medical Tribune, 2004/3. 15. p.

Jánossy Lajos: Csak egy – közbülső – személy. Litera, 2004. 03. 30. http://www.litera.hu/hirek/csak-egy-kozbulso-szemely

Bányai János: Kánon és verskultúra. (Várady Szabolcs: A rejtett kijárat; Parti Nagy Lajos: Grafitnesz; Vörös István: Heidegger, a postahivatalnok; Kovács András Ferenc: Fattyúdalok; Simon Balázs: Halálgondola.) Híd, 2004/4–5. 597–615. p. = A Várady Szabolcs kötetéről szóló rész Új irány másképpen címmel: Uő.: Könyv és kritika. 4. kötet: Költő(k), könyv(ek), vers(ek). 2010. Újvidék. Forum, 298–301. p.

Tarján Tamás: Opera Omnia. Könyvhét, 2004/5. 17. p. [Szép Ernő összes versei; Berda József összegyűjtött versei; Orbán Ottó összegyűjtött versei és Várady Szabolcs: A rejtett kijárat című könyvének együttes ismertetése.] http://webshop.konyv7.hu/index.php?akt_menu=696

Schein Gábor: Lefordíthatatlan szójátékok. Várady Szabolcs: A rejtett kijárat. Holmi, 2004/6. 732–739. p. http://www.holmi.org/2004/06/schein-gabor%E2%80%93tozser-arpad%E2%80%93bodor-bela-harom-biralat-egy-konyvrol-varady-szabolcs-a-rejtett-kijarat

Tőzsér Árpád: Allegóriák Várady Szabolcs könyvének olvasásához. Holmi, 2004/6. 739–743. p. = Bővebb változatban és Bejáratok. Olvasópróba Várady Szabolcs A rejtett kijárat című könyvéhez címmel újraközölve Fórum, 2005/4. 235–244. p. http://www.holmi.org/2004/06/schein-gabor%E2%80%93tozser-arpad%E2%80%93bodor-bela-harom-biralat-egy-konyvrol-varady-szabolcs-a-rejtett-kijarat

Bodor Béla: Minden (ami) megvan. Holmi, 2004/6. 743–753. p. http://www.holmi.org/2004/06/schein-gabor%E2%80%93tozser-arpad%E2%80%93bodor-bela-harom-biralat-egy-konyvrol-varady-szabolcs-a-rejtett-kijarat

Keresztesi József: Folyamatos múlt. Várady Szabolcs: A rejtett kijárat. Magyar Narancs, 2004/28. 26–27. p. http://magyarnarancs.hu/zene2/konyv_folyamatos_mult_varady_szabolcs_a_rejtett_kijarat_versek_forditasok_proza_egyebek-53145

Halmai Tamás: Levált súlyok fölé. Várady Szabolcs: A rejtett kijárat. Alföld, 2004/8. 87–91. p.

Báthori Csaba: Várady Szabolcs: A rejtett kijárat. Kritika, 2005/2. 28–29. p.

Bedecs László: Számadás. Várady Szabolcs: A rejtett kijárat. Jelenkor, 2005/11. 1084–1088. p. = Uő.: Nyelvek a végtelenhez. Tanulmányok, kritikák a kortárs magyar költészetről. 2009. Bp. Napkút, 47–53. p. http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=890

Verselemzések

Mező Ferenc: De hová tűntek közben a székek? Várady Szabolcs: Székek a Duna fölött. Mozgó Világ, 1989/3. 127–128. p.

Lator László: Mit várhatunk Melpomenétől? Várady Szabolcs: Te megjelensz-e? Mozgó Világ, 1995/6. 106–109. p. = Uő.: Kakasfej vagy filozófia? 2000. Bp. Európa, 105–113. p.

Petri György: [Versszakelemzés.] Holmi, 2004/6. 753–754. p. = Uő.: Petri György összegyűjtött művei. Szerk.: Réz Pál, Lakatos András, Várady Szabolcs. 4. köt. Próza, dráma, vers, naplók és egyebek. 2007. Bp. Magvető, 237–238. p. [A Hazafelé című vers egy szakaszának elemzése.] http://www.holmi.org/2004/06/petri-gyorgy-versszakelemzes

Interjúk

Papp Márió: Kötetlen rabszolgaság. Interjú Várady Szabolccsal. Staféta, 1986/6. 36–37. p. [Várady Szabolcs két versének és egy műfordításának közlésével.]

Köves Viktória: „Nekünk még voltak mestereink”. Beszélgetés Várady Szabolccsal. Magyar Hírlap, 1998/114. (május 16.) 14. p. (Ahogy tetszik melléklet.)

Várady Szabolcs: „A vers a maga feje után megy”. Beszélgetőtárs: Halasi Zoltán. Magyar Narancs, 2003/5. 32–33. p. = Uő.: A rejtett kijárat. Versek, fordítások, próza, egyebek. 2003. Bp. Európa, 432–440. p.

Várady Szabolcs: „A szállékony alkatommal”. Beszélgetőtárs: Halasi Zoltán. Beszélő, 2003/3. 91–100. p. = Uő.: A rejtett kijárat. Versek, fordítások, próza, egyebek. 2003. Bp. Európa, 440–463. p.

Szele Bálint: A fordító olyan, mint a színész. Interjú Várady Szabolccsal. Jelenkor, 2008/6. 671–678. p. = Átdolgozott formában: Uő.: „Társalogni avval, aki bölcs”. 11 Shakespeare-interjú. 2008. Bp. Ráció, 81–96. p.

Önéletrajzi írások

[Várady Szabolcs önmagáról]. = Ne mondj le semmiről. 1974. Bp. Szépirodalmi, 361–362. p.

Várady Szabolcs: Naplójegyzetek 1974-ből. = A Napló, 1977–1982. Vál., szerk: Barna Imre, Kenedi János és mások. 1990. Bp. Minerva, 57–59. p.

[...] Egy történetet azért még lejegyzek futtában –. = A Napló, 1977–1982. Vál., szerk.: Barna Imre, Kenedi János és mások. 1990. Bp. Minerva, 147–148. p.

Tavalyi naplómból. = A Napló, 1977–1982. Vál., szerk.: Barna Imre, Kenedi János és mások. 1990. Bp. Minerva, 190. p.

A reggeleket én... = A Napló, 1977–1982. Vál., szerk.: Barna Imre, Kenedi János és mások. 1990. Bp. Minerva, 276–278. p.

Ha már Barna Imre szóba hozta... = A Napló, 1977–1982. Vál., szerk.: Barna Imre, Kenedi János és mások. 1990. Bp. Minerva, 336–338. p.

Várady Szabolcs: Ars poetica? Mellébeszéd. Magyar Lettre Internationale, 1997. Ősz (26.) 27. p. http://epa.oszk.hu/00000/00012/00010/10.htm

Várady Szabolcs levele Petri Györgynek. 1974. május 7. Holmi, 2000/12. 1496–1497. p. http://www.holmi.org/2000/12

Petri György – Várady Szabolcs: Levelek Nyugat-Berlin és Budapest között. Közzéteszi és bevezeti Várady Szabolcs. Holmi, 2000/12. 1501–1520. p. http://www.holmi.org/2000/12/petri-gyorgy%E2%80%93varady-szabolcs-levelek-nyugat-berlin-es-budapest-kozott

Várady Szabolcs: Nagyapámról. Beszélő, 2003/3. 101. p. = Uő.: A rejtett kijárat. Versek, fordítások, próza, egyebek. 2003. Bp. Európa, 429–431. p.

Várady Szabolcs: Buda-morzsák gyerekkoromból, húgom [Várady Éva] lábjegyzeteivel. Holmi, 2005/9. (Fővárosi térzene) 1044–1050. p. http://www.holmi.org/2005/09/varady-szabolcs-buda-morzsak-gyerekkorombolhugom-labjegyzeteivel

[Várady Szabolcs önmagáról.] Napút, 2012/10. (Hetvenöt jeles hetvenes.) 10–11. p.

 

A szakirodalmat összeállította Lakatos András.