Utassy József: Szakirodalom

Szakirodalom

Tanulmányok, recenziók, kritikák

Radnóti Sándor: Utassy József versei. = Kritika, 1970. 3. 38-41. p.

Könczöl Csaba: Utassy József: Tüzem, lobogóm! = Jelenkor, 1970. 4. 409-410. p.

Kiss Ferenc: Utassy József: Tüzem, lobogóm! = Kortárs, 1970. 6. 998-1000. p. uö.: „Fölrepülni rajban…” Bp., 1984. 245-251. p.

Varga Lajos Márton: Utassy Józsefről. = Alföld, 1974. 7. 39-45. p.

Görömbei András: Utassy József. = Tiszatáj, 1974. 11. 74-78. p. uö.: Fiatal magyar költők 1969-1978. Szerk.: Vasy Géza. Bp., 1980. 243-254. p. uö.: „Ki viszi át…?” Bp., 1986. 229-246. p.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Ének-változatok. Utassy József: Csillagok árvája. = Élet és Irodalom, 1977. jún. 18. 11. p. uö.: Verseskönyvről verseskönyvre. Líránk a hetvenes években. 2. bőv. kiad. Bp., 1982. 473-478. p.

Alföldy Jenő: Versek a farmerzsebben. Utassy József: Csillagok árvája. = Tiszatáj, 1977. 9. 90-93. p. uö.: Élménybeszámoló. Költők a hetvenes években. Bp., 1983. 377-383. p.

Görömbei András: Utassy József: Csillagok árvája. = Alföld, 1977. 9. 81-84. p.

Kis Pintér Imre: Utassy József: Csillagok árvája. = Kortárs, 1977. 10. 1666-68. p. uö.: Helyzetjelentés. Bp., 1979. 242-247. p.

Berkes Erzsébet: A szarvassá lett fiú. Utassy József: Csillagok árvája. = Kritika, 1977. 12. 28. p. uö.: Pillanatképek. Irodalmi bírálatok. Bp., 1984. 248-253. p.

Szakolczay Lajos: Árva csillag. Utassy Józsefről. = Új Írás, 1978. 11. 101-105. p. uö.: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Bp., 1989. 239-248. p.

Kabdebó Lóránt: A verssé vált indulat. (Utassy József versszemlélete.) Versek között. Tanulmányok, kritikák. Bp., 1980. 469-477. p.

Czakó Gábor: Utassy József. = Mozgó Világ, 1981. 3-4. 106-107. p.

Ágh István: Hová a pokolból? = Új Írás, 1981. 10. 110-112. p. uö.: Egy álom következményei. Bp., 1983. 344-351. p.

G. Kis Valéria: Utassy József: Pokolból jövet = Alföld, 1981. 10. 77-80. p.

Olasz Sándor: Utassy József: Pokolból jövet = Forrás, 1981. 10. 92-93. p.

Varga Lajos Márton: = Utassy József új kötetéről. Tiszatáj, 1981. 10. 102-106. p.

Görömbei András: „Csillagfegyelmű ének.” = Jelenkor, 1981. 12. 1137-1139. p.

Alföldy Jenő: Utassy József: Pokolból jövet = Kortárs, 1982. 3. 483-485. p. uö.: Visszhang. Bp., 1986. 363-367. p.

Bakonyi István: Júdás idő. Utassy József összegyűjtött versei = Új Forrás, 1984. 6. 82-84. p. uö.: Ember az ezredfordulón. Esszék, tanulmányok, kritikák. Miskolc-Székesfehérvár, 1999. 84-86. p.

Alföldy Jenő: = Árvák csillaga. Népszabadság, 1984. aug. 8. 7. p. uö.: Rend a homályban. Kalandozás a mai magyar lírában. 1989. 270-274. p.

Szilágyi Imre: A hűség ideje. = Új Írás, 1985. 1. 116-120. p.

Bertha Zoltán: Utassy József: Júdás idő = Alföld, 1985. 8. 70-73. p.

Görömbei András: Utassy József: Júdás idő = Kortárs, 1985. 6. 160-163. p. uö.: A szavak értelme. Bp., 1996. 210-213. p.

Olasz Sándor: Csillagfegyelmű évek. Utassy József költészetéről. = Forrás, 1985. 6. 80-84. p.

Márkus Béla: Démonokkal csatázva. Utassy József összegyűjtött versei. = Tiszatáj, 1985. 10. 47-54. p. uö.: Démonokkal csatázva. Miskolc, 1996. 107-117. p.

Móser Zoltán: Remélés. Utassy József Rege, rege, Ráró! című verséről. = Napjaink, 1987. 1. 17-19. p.

Olasz Sándor: Utassy József: Ragadozó Föld = Kortárs, 1987. 7. 156-158. p.

Keresztury Tibor: Válság és méltóság. = Forrás, 1988. 1. 88-89. p.

Vasy Géza: Kilencek. 3. Utassy József. = Palócföld, 1988. 4. 44-51. p. uö.: „Csillagra zárt egek alatt”. Tárgyiasság és látomás. Bp., 2000. 117-124. p.

Márkus Béla: Utassy József: Irdatlan ég alatt = Kritika, 1988. 10. 34-35. p. uö.: Démonokkal csatázva. Miskolc, 1996. 119-123. p.

Kis Pintér Imre: Utassy József: Irdatlan ég alatt = Kortárs, 1988. 12. 161-162. p.

Bertha Zoltán: Utassy József versvilága. A szellem jelzőfényei. 1988. 168-172. p. (JAK füzetek 34.)

Baán Tibor: „Sasok körözik a pacsirtákat.” = Új Írás, 1989. 2. 123-125. p.

Kabdebó Lóránt: Az ártatlan dal. Utassy József: Keserves = Új Írás, 1991. 11. 113-115. p.

N. Pál József: Utassy József: Keserves = Alföld, 1992. 4. 71-73. p.

Vasy Géza: Versekhez közelítve. 1. = Forrás, 1992. 5. 82-89. p. uö.: A kilencek. 2002, 263-264. p.

Pécsi Györgyi: Utassy József: Hol ifjúságom tűnt el = Hitel, 1993. 3. 101-103. p.

Vasy Géza: Versekhez közelítve. 5. = Forrás, 1993. 4. 85-87. p. uö.: A kilencek. 2002, 265-267. p.

Gróh Gáspár: Utassy József: Hol ifjúságom tűnt el = Kritika, 1994. 2. 40-41. p.

Ágh István: Világ, sors, Isten Utassy József költészetében. = Hitel, 1995. 7. 79-86. p.

Sneé Péter: Kultusz és adósság. Utassy József: Kálvária-ének. = Kortárs, 1996. 2. 90-98. p.

Merklin Tímea: Csillagközi tébolyban halottlátó. = Életünk 1996. 9. 901-904. p.

Vass László – Boldizsár Klára: Istenes versek analitikus-kreatív megközelítéséhez. - Utassy József: Fohász. = Magyar nyelv 1997. 1. 54-63. p.

Vajda Gábor: „Gyönyörű gyötrelem.” = Hitel, 1997. 2. 103-110. p.

Szepes Erika: A hétfők hite. Ama napon. = Ezredvég, 1997. 7. 36-37. p.

Bakonyi István: Júdás idő. Ember az ezredfordulón. Miskolc, 1999. 84-86. p.

Bakonyi István: Dalba oltott irónia. Ember az ezredfordulón. Miskolc, 1999. 87-89. p.

Cselényi László: Áve, Éva. Sokágú síp – barangolás az újabb magyar irodalomban. Dunaszerdahely, 2001. 247-248. p.

Bognár Tas: Mézgarázdák. A magyar gyermekvers. Bp. 2001. 256-264. p.

Csajka Gábor Cyprian: Ahogy telnek. = Lyukasóra, 2001. 1. 26. p.

Nagy Gábor: Szemelvények ezredvégi líránkból (Ágh István, Gál Sándor, Kis Benedek, Szepesi Attila, Utassy József). = Magyar napló, 2001. 1-3. 89-94. p.

Vasy Géza: Március zúg örökké. = Árgus, 2001. 3-4. 81-83. p. uö.: A kilencek. 2002, 269-273. p.

Lackfi János: „Nagyon szépen fájjon”. = Holmi, 2001. 6. 826-829. p.

Cs. Varga István: Zúg március. = Új Hevesi Napló, 2002. 1. 63-64. p.

Bodor Béla: Görnyedten a csillagok alatt. = Holmi, 2002. 12. 1604-1613. p.

Nagy Gábor: „Virágok romlása”. (Hazafiasság és emberség Utassy József költészetében.) = Forrás, 2004. 1. 13-…. p.

Utassy József emlékkönyv. Szerkesztette: Péntek Imre és Horváth Erzsébet. Zalaegerszeg. 2013. Magyar Napló Kiadó, 247 p.

Interjúk, vallomások

Szakolczay Lajos: Párbeszéd Utassy Józseffel. = Forrás, 1978. 3. 5-7. p.

Szikszai Károly: Beszélgetés Utasssy Józseffel. = Életünk, 1979. 8. 636-641. p.

Csontos János: „Rendek rendje: a vers.” Beszélgetés Utassy Józseffel. = Napjaink, 1988. 4. 17-19. p. uő.: Együtt és külön. Bp., 1990. 71-79. p.

Pálinkás István: Lopnak a bőség kosarából. Beszélgetés Utassy Józseffel. = Árgus, 1990. 2. 9-11. p.

A kikelet fia. Curriculum vitae. = Kortárs, 1994. 9. 48-58. p. és Curriculum vitae. Bp. 1995. 448-472. p.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.