Tersánszky Józsi Jenő: Szakirodalom

Önálló kötetek

Kerékgyártó István: Tersánszky Józsi Jenő alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó. 199 p. [Bőséges illusztrációval.]

Rónay László: Tersánszky Józsi Jenő. Budapest. 1983. Gondolat Kiadó. 261 p. [Képmellékletekkel.]

Rónay László: „Tudják-e, ki vagyok?” [Élet- és pályarajz, szemelvénygyűjtemény.] Budapest. 1988. Kozmosz. 237 p.

Virgonc szavak virgonc királya. In memoriam Tersánszky Józsi Jenő. [Szemelvénygyűjtemény az írótól és az íróról.] Budapest. 1999. Nap Kiadó. 363 p. [Képmellékletekkel, válogatta és szerkesztette Tarján Tamás.]

Tüskés Gábor: Zur Metamorphose des Schlems im modernen Roman. Jenő J. Tersánszky: Marci Kakuk. Münster. 2015. Wissenschaftliche Schriften der Wesrfälische Wilhelms-Universität. Reihe XII. Band 14.

Fráter Zoltán: Itt vagyok, ni! Tersánszky Józsi Jenő ezer élete. Budapest. 2021. Holnap Kiadó, 304 p.

Tanulmányok, kritikák

Ady Endre: Viszontlátásra, drága… = Nyugat, 1916. és A. E.: Publicisztikai írások 3. Budapest. 1977. Szépirodalmi Könyvkiadó.

Schöpflin Aladár: Kísérletek, ifjúság. = Nyugat, 1918.

Móricz Zsigmond: Tersánszky. = Nyugat, 1922. és M. Zs.: Tanulmányok I. Budapest. 1978. Szépirodalmi Könyvkiadó.

Nagy Endre: Képeskönyv Kabaré. = Nyugat, 1932.

Németh László: A margarétás dal; Kakuk Marci a zendülők közt. = N. L.: Két nemzedék. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó.

Illés Endre: A puszpángsíp mestere. = I. E.: Krétarajzok. Budapest. 1970. Magvető Könyvkiadó.

Kenyeres Imre: Új realizmus. = Sorsunk, 1947.

Szalay Károly: Tersánszky Józsi Jenő novelláiról. = Irodalomtörténet, 1961.

Bodnár György: Kakuk Marci igazsága. = B. Gy.: Törvénykeresők. Budapest. 1976. Szépirodalmi Könyvkiadó.

Pók Lajos: Nagy árnyakról bizalmasan. = Kortárs, 1963.

Déry Tibor: Tersánszkyról. = D. T.: Botladozás I. Budapest. 1978. Szépirodalmi Könyvkiadó.

Angyalosi Gergely: Kakuk Marci, a pícaro és a buddhista. = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Bori Imre: Műfaja: a vallomás. (A céda és a szűz ürügyén.) = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Csányi Erzsébet: A „regényes szívügy” metanyelve. = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Dérczy Péter: Az elbeszélő hagyomány átalakítása. = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Gerold László: Csoda és valóság. = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Harkai Vass Éva: Elbeszélő eljárások Tersánszky regényeiben. = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Juhász Erzsébet: A ceruza mint a cselekményszövés kettős eszköze. = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Kulcsár Szabó Ernő: A literarizált eszköztelenség. = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Pomogáts Béla: Vadregény. (Jegyzetek Tersánszky irodalomfelfogásához.) = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Thomka Beáta: Tersánszky elbeszélő formái. = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Utasi Csaba: Viszontlátásra, drága… = Hungarológiai Közlemények, [Novi Sad, Jugoszlávia] 82–83. sz. 1990. [március–június]

Cseres Tibor: Józsi Jenő és a nők. = Extra Vasárnap, 1992.

Tarján Tamás: A legnagyobb abszurdum - mesében elbeszélve. Tersánszky Józsi Jenő életművének egy uralkodó élményköréről. = Irodalmi Magazin, 2014. 2. [nyár]

 

A Tersánszky-életmű elismertetéséért, befogadásáért Bodnár György, Czibor János, Czine Mihály, Illés Lajos, Kerékgyártó István és Rónay László tett különösen sokat. A felsorolt önálló kötetek forrásjegyzékei és bibliográfiai utalásai további, pontosabb információkat nyújtanak írásaik lelőhelyéről, s újabb mintegy 120 bibliográfiai tételt tartalmaznak. A Tersánszkyval foglalkozó jelentősebb írások, elemzések, kritikák, visszaemlékezések száma 1000-1200 körül valószínűsíthető. T. T.

Paródiák

A Tersánszky Józsi Jenőről készült irodalmi paródiák közül a két legsikerültebb:

Tímár György: Tersánszky Józsi Jenő. = T. Gy.: Nem én írtam. Budapest. 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó.

Bárány Tamás: Tersánszky Józsi Jenő: Csóka Berci inasévei. = B. T.: Félszárnyú Pegazus. Budapest. 1982. Magvető Könyvkiadó.

 

A szakirodalmat összeállította Tarján Tamás.