Tandori Dezső: Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Miért ne élnél örökké? Tandori Dezső műveinek válogatott bibliográfiája 1965–1998. Gyűjt., összeáll. és szerk.: Gergely Ferenc és Kovács Ákos. Bp. 1998. Liget Műhely Alapítvány. (A digitalizált változat kiegészítve 2003 augusztusáig.)

Szakirodalom

Önálló kötetek

Doboss Gyula: Hérakleitosz Budán. Tandori Dezső munkásságáról 1983-ig. Magvető Kiadó, Budapest, 1988.

Fogarassy Miklós: Tandori-kalauz. Balassi Kiadó, Budapest, 1996.

Fábri Péter: A Tandori taniroda. Kis könyv Tandori Dezső hatvanadik születésnapjára. Polgár, Budapest, 1998.

Miért ne élnél örökké? Tandori Dezső műveinek válogatott, képes bibliográfiája. (1965–1998.) Gyűjt., összeáll. és szerk.: Gergely Ferenc és Kovács Ákos. Liget Műhely Alapítvány, Budapest, 1998.

Szabó Szilárd: Az Egyetlen töredékei. Tandori Dezső munkássága. Alfadat-press. Kernstock K. Műv. Alapítvány, 2000. (Allée-füzetek és Fiatal kritikusok)

Doboss Gyula: A „Költészetregény”. A modern magyar költészetet és önmagát értelmező Tandori-próza olvasása. [Előszavát Tandori Dezső írta]. Orpheusz, Bp. 2003.

Cikkek, tanulmányok

Magyar sikerek a Nemzetközi PEN verspályázatán. = Élet és Irodalom, 1967. 3. 4.

Szerdahelyi Edit: Hárman az Első ének költői közül. = Új Symposion, 1968. 42. 10–11.

Rónay György: Bemutatjuk Tandori Dezsőt. = Könyvtájékoztató, 1969. 1. 8–9.

Bányai János: A kubista képalkotás Tandori Dezső költészetében. = Új Symposion, 1969. 53. 28–29.

Bányai János: A megtalált világ. Tandori Dezső költői világképe. = Híd, 1970. 2. 17–29.

Bata Imre: Sóhajnyi versek között. = Napjaink, 1970. 10. 2.

Kenyeres Zoltán: Jegyzetek Tandori Dezsőről és Marsall Lászlóról. = Mozgó Világ, 1971. 1. 7–9.

Bojtár Endre: Verselemzés. Tandori Dezső: Hommage. = Kritika, 1971. 9. 18–27.

Alföldy Jenő: Tandori Dezső. Beszélgetés fiatal írókkal. = Élet és Irodalom, 1971. 39. 7.

Várady Szabolcs: Két költő. Töredék Tandori Dezsőről, magyarázatok Petri Györgyről. = Valóság, 1972. 2. 89–95.

Vas István: A ragasztás diadala. = Új Írás, 1972. 12. 20–24. és V. I.: Az ismeretlen isten. Tanulmányok 1934–1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974. 975–989. és V. I.: Tengerek nélkül. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 278–287.

Bata Imre: Tandori Dezső. = B. I.: Képek és vonulatok. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1973. 203–222.

Vas István: Egy tenyér csattanása. Tandori Dezső. = V. I.: Az ismeretlen isten. Tanulmányok 1934–1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974. 861–863.

Tarján Tamás: Tandori Dezsőről. = Kortárs, 1974. 3. 462–468.

Radnóti Sándor: Talált tárgyak költészete. (Tandori Dezső második kötetéről.) = Új Írás, 1974. 4. 123–127. és R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? Magvető Könyvkiadó, JAK-füzetek 36, Budapest, 1988. 212–224.

Aczél Géza: Talált tárgy – elvesztett poézis. = Alföld, 1974. 5. 72–73.

Széles Klára: Tandori Dezsőről – többféleképpen. = Kortárs, 1974. 6. 1001–1005.

Könczöl Csaba: Az „antiköltészet” versei. = Jelenkor, 1974. 6. 565–568.

Alföldy Jenő: A Semmi Édenében. Tandori Dezső verseiről. = Tiszatáj, 1975. 3. 81–85.

Könczöl Csaba: A hallgatás szinonimái. = Életünk, 1975. 5. 427–442 és K. Cs.: Tükörszoba. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 237–269.

Tarján Tamás: Tandori Dezső és Petri György. = T. T.: A magyar líra napjainkban. (1965–1976). Budapest, 1976. 50–51.

Aczél Géza: Tandori Dezső: A mennyezet és a padló. = Alföld, 1976. 9. 88–91.

Radnóti Sándor: Tandori szonettjeiről. = Jelenkor, 1976. 12. 1133–1135. és R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? Magvető Könyvkiadó, JAK-füzetek 36, Budapest, 1988. 224–231.

Domokos Mátyás: Nagyhatalmi helyzet vagy versírógép. = D. M.: Ugyanarról másképpen. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1977. 412–428.

Lengyel Balázs: Rába, Tandori. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Magvető, Budapest, 1977. 174–183. és L. B.: Zöld és arany. Magvető, Budapest, 1988. 448–451.

Almási Miklós: Köznyelvi élmények. = Kortárs, 1977. 1. 152–157.

Könczöl Csaba: Tandori Dezső: A mennyezet és a padló. Vizsgálat egy minden gyanú felett álló szabályrendszer ügyében. = Kortárs, 1977. 1. 150–152.

Erdődy Edit: Szerkezet és jelentés. = Literatura, 1977. 1. 127–133.

Horgás Béla: Tény és vélemény. = Tiszatáj, 1977. 1. 73–76.

Kroó György: Eszká-emlékzaj. = Élet és Irodalom, 1977. 4. 13.

Bata Imre: A koalák könyve. = Új Írás, 1977. 9. 112–114.

Bécsy Ágnes: A magyar líra 1976-ban. = Irodalomtörténet, 1978. 1. 111–142.

Berkes Erzsébet: Tan D'Oré mackócskái. (Tandori Dezső: Miért élnél örökké?) = Élet és Irodalom, 1978. 2. 11.

Mező Ferenc: Mackó-piramis. (Tandori Dezső: Medvék minden mennyiségben.) = Élet és Irodalom, 1978. 16. 11.

Jelenits István: A „nyitott mű”… = Új Ember, 1978. 23. 5.

Balassa Péter: A felnőtt D'Oré szenvedései. Tandori Dezső: Miért élnél örökké. = Jelenkor, 1978. 7–8. 669–672.

Béládi Miklós: Az elbeszélés hitelessége. = Jelenkor, 1978. 7–8. 672–676.

Alföldy Jenő: Szépia. (Tandori Dezső: Még így sem.) = Élet és Irodalom, 1978. 37. 11. és A. J.: Élménybeszámoló. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983.

Dérczy Péter: Tandori Dezsőről. = Kritika, 1978. 11. 11–12

Kis Pintér Imre: Új nemzedékek a mai magyar lírában. = Alföld, 1979. 1. 48–60.

Aczél Géza: Rangrejtve vagy rangejtve? Töprengések egy év magyar lírájáról. = Irodalomtörténet, 1979. 2. 345–371.

Kőháti Zsolt: Még így sem. = Kortárs, 1979. 4. 659–660.

Fogarassy Miklós: Tandori idézetei, parafrázisai. = Jelenkor, 1979. 7–8. 662–667.

Nagy Sz. Péter: Tandori prózája. = Napjaink, 1979. 9. 32–33.

Bikácsy Gergely: Magánmítosz és forgács-Himalája. (Tandori Dezső: A meghívás fönnáll.) = Élet és Irodalom, 1980. 7. 11.

Kabdebó Lóránt: A létezés változatai. Tandori Dezső költészetének alaphelyzetei.= K. L.: Versek között. Tanulmányok, kritikák. Magvető Kiadó, Budapest, 1980. 504–521.

Kabdebó Lóránt: A létezés szomorúsága. = K. L.: Versek között. Tanulmányok, kritikák. Magvető Kiadó, Budapest, 1980. 532–541.

Kabdebó Lóránt: Megközelítések egy talált tárgy megtisztítására. = K. L.: Versek között. Tanulmányok, kritikák. Magvető Kiadó, Budapest, 1980. 522–531.

Pomogáts Béla: Tandori Dezső: Egy vers születése. = P. B.: Versek közelről. Kozmosz, Budapest, 1980. 262–271. és P. B.: Szövegközelben. Verselemzések századunk magyar lírájából. Krónika Nova Kiadó, Budapest, 1999. 276–284.

Emőkey István: A meghívás fennáll. = Kritika, 1980. 4. 30–31.

Dénes Imre: Egy másodlagos költői alkotás elemzése. = Irodalmi Szemle, 1980. 6. 559–566.

Domokor Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: Tandori Dezső. = Kortárs, 1980. 6. 972–984.

Nádasdy László: A műfordítás nemzeti ügy. = Szovjet Irodalom, 1980. 6. 149–154.

Radnóti Sándor: „Lösz vögösz”? (Tandori Dezső: A meghívás fennáll; Esterházy Péter: Termelési regény.) = Híd, 1980. 12. 1460–1477. és R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? Magvető Könyvkiadó, JAK-füzetek 36, Budapest, 1988. 231–255.

Vas István: Orvosra várva. = Miért szép? Verselemzések napjaink költésztéből. Gondolat (folyóirat), Budapest, 1981. 607–618.

Csűrös Miklós: Tandori Dezső: Még így sem. = Tiszatáj, 1981. 2. 60–67. és Cs. M.: Színképelemzés. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984. 220–236.

Valachi Anna: Kiszivárogtatott műhelytitkok. (Tandori Dezső: A zsalu sarokvasa.) = Élet és Irodalom, 1981. 15. 11.

Széles Klára: A Tandori-szigetcsoport. = Új Írás, 1981. 5. 113–115. és Sz. K.: A létté vált hiány. Esszék, tanulmányok mai irodalmunkról. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1995. 113–125.

Aszódi Éva, T.: Tandori Dezső. = Óvodai Nevelés, 1981. 6. 213–215.

Tarján Tamás: Tizennyolc centi próza. Tandori Dezső az epikus. = Kortárs, 1981. 7. 1158–1162.

Petrőczi Éva: Humánpoétika. (Tandori Dezső: Az erősebb lét közelében.) = Élet és Irodalom, 1981. 46. 10.

Domokos Mátyás: Hommage és talizmán. = D. M.-Lator László: Versekről, költőkről. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982. 468–484.

Mátraházi Zsuzsa: Műfordítópályák. Tandori művek. = Magyar Nemzet, 1982. április. 17. 10.

Nagy Sz. Péter: Minden egész eltörött. = Új Írás, 1982. 5. 112–113.

Gyárfás Péter: Modell-krimi. (Tandori Dezső: Most van soha.) = Élet és Irodalom, 1982. 35. 11.

Máté J. György: Japán haiku versnaptár – Tandori Dezső fordításkötete. = Kortárs, 1982. 11. 1839–1840.

Béládi Miklós: Küzdelem az elbeszélés hitelességéért. = B. M.: Válaszutak. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 348–359.

Béládi Miklós: Az erősebb lét közelében. = B. M.: Válaszutak. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 359–367.

Bojtár Endre: Értékelés és értelmezés. Tandori Dezső: Hommage. = B. E.: Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1983. 87–104.

Kenyeres Zoltán: Itt éjszaka koalák járnak. = K. Z.: A lélek fényűzése. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 403–405.

Petőcz András: Nat Roid (Tandori Dezső): Azt te csak hiszed, bébi! = Alföld, 1983. 2. és P. A.: A jelben-létezés méltósága. Colosseum, Budapest, 1990. 103–105.

Petőcz András: Ne lőj az ülő madárra! = Kortárs, 1983. 3. 473–474. és P. A.: A jelben-létezés méltósága. Colosseum, Budapest, 1990. 105–107.

Krasznahorkai László: Rémesen van, de rendben van� A Nat Roid-krimik. = Palócföld, 1983. 3. 15–18.

Sík Csaba: Ugyanarról – másként. (Tandori Dezső: A feltételes megálló.) = Élet és Irodalom, 1983. 23. 10.

Fábri Péter: Episztola Tandori Dezsőhöz. Egy goromba kritika olvastán. [Népszava, 1983. juliús 2.] = Élet és Irodalom, 1983. 28. 9.

Csáki Judit: „Visszanézhetnél e hűlő vetésre…” (Tandori Dezső: Ne lőj az ülő madárra!) = Élet és Irodalom, 1983. 35. 10.

Berkes Erzsébet: Tárgyválasztás – avagy egy gyengéd mozdulat elutasítása. (Tandori Dezső: Sár és vér és játék.) = Élet és Irodalom, 1983. 43. 11.

Berkes Erzsébet: A feltételes megálló. = Kritika, 1983. 11. 35–36.

Bori Imre: A legújabb magyar líráról. = B. I.: Huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról. Forum, Újvidék, 1984. 549–556. Szávai János: A vers és az esszé között. = Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. 117–128.

Szilágyi Ákos: Egy talált tárgy megtisztítása. = Sz. Á.: Nem vagyok kritikus. Magvető, Budapest, 1984. 88–103.

Rónay László: „Lebegőben összerendezhetem még”. = Új Írás, 1984. 1. 115–119.

Valachi Anna: Szép – Tandori. Verset mond a költő. = Magyar Hírlap, 1984. juniús 29. 6.

Alföldy Jenő: „Meglelt részek, idegen egészek.” Jegyzetek Tandori Dezsőről. = Kortárs, 1984. 7. 1159–1163.

Fogarassy Miklós: Tandori vers-, kötet-, próza- és rajzsorozat komponálásáról. = Életünk, 1984. 7. 824–827.

Nagy Sz. Péter: Felügyelő idézőjelben. = Új Írás, 1984. 7. 124–127.

Domokos Mátyás: Műbírálatok kiszabott parcellán. = Kortárs, 1984. 10. 1664–1666.

Koncz Virág: A pillanat örökkévalósága. = Műhely, 1985. 1. 70–73.

Tamási Orosz János: Tandori Dezső grafikái. A kölcsönhatások metaforái. = Magyar Hírlap, 1985. márciús 14. 6.

Doboss Gyula: Neoavantgarde vonások a Tandori-epikában. = Literatura, 1985. 1–2. 156–167.

Mátyás Győző: „Helyett.” Tandori Dezsőről a Celsius ürügyén. = Jelenkor, 1985. 9. 797–807.

Doboss Gyula: Nyelv és kép. Nyelvi játékok, az írás vizualitása Tandori Dezső Sár és vér és játék című regényében. = Jelenkor, 1985. 9. 808–815.

Frank János: Landscapes ladders, leaves. László Bartha, Péter Orosz, Dezső Tandori. = The New Hungarian Quarterly, 1985. 99. 175–177.

Zalán Tibor: Töprengések Tandoriról. = Palócföld, 1986. 3. 46–49.

Domokos Mátyás: Sár és vér és játék. = D. M.: Átkelés, áttűnés. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 315–320.

Gorman, Gerard: Madarak és egyéb rokonok. Birds and other relations. Selected Poetry of Dezső Tandori. [Ford. Széky János.] = Nagyvilág, 1987. 10. 1570–1572.

Vargha Balázs: Van párja – nincs párja I. Esterházy és Tandori. = Kortárs, 1987. 1. 122–124.

Vörös T. Károly: Nincs számtana a szívnek. Beszélgetés Tandori Dezsővel. = Népszabadság, 1987. szeptember 19. 15.

Petőcz András: Az írógépelt félelem. = Könyvvilág, 1988. 5. és P. A.: A jelben-létezés méltósága. Colosseum, Budapest, 1990. 107–108.

Petőcz András: Tandori Dezső: A becsomagolt vízpart. = Alföld, 1988. 6. 65. és P. A.: A jelben-létezés méltósága. Colosseum, Budapest, 1990. 108–111.

Parti Nagy Lajos: Tandori Dezső: A megnyerhető veszteség. = Kortárs, 1988. 8. 163–165.

Tandori-különszám (Tiszatáj, 1988. 12.) : Zsoldos Sándor: Soron kívül… 3–5.; Almási Miklós: Amikor először. T. D. születésnapjára. 9–11.; Fogarassy Miklós: A költészet öröknaptárai. 13–19.; Szigeti Csaba: Transz. Tandori Dezső szonettváltozatai. 29–40.; Hegyi Lóránd: Tandori, a versrajzoló. 41–50.; Bruce Berlind: Bevezetés. 53–56.; Hajdu Ferenc: Az igény teljessége. Tandori Dezső verseiről. 56–66.; Király István: Egy befogadói élmény nyomában. 71–94.

Bori Imre: Tandori Dezsőről. = Tiszatáj, 1989. 4. 76.

Szigeti Csaba: A saussure-i anagrammatikáról és Tandori Dezső szigetéről. = Jelenkor, 1989. 4. 383–390.

Németh István Péter: Nem azé, aki… (Tandori Dezső: Új Nagy Gombfocikönyv.) = Tiszatáj, 1989. 6. 95–97.

Petőcz András: Tandori, az élő szobor. = P. A.: A jelben-létezés méltósága. Colosseum, Budapest, 1990. 103–112.

Marno János: A transzirónikus Tandori. = Orpheus, 1990. 4. 32–36.

Fogarassy Miklós: Olvassunk Tandori-verseket! = Alföld, 1990. 6. 48–57.

Fogarassy Miklós: Kitárva és bezárva. Tandori Dezső. = A '84-es kijárat, 1990. 3. 42–44.

Tarján Tamás: N, mint nulla kilométerkő. Tandori Dezső, a kortalan. = Tekintet, 1992. 1. 114–123.

Csernák Árpád: Még a Tandori is… Szobámban, tekintetek kereszttőzében. = Mondat, 1992. 2. 9–10.

Kenyeres Zoltán: Verebek, lovak és az ügyetlen utazó. = Vigilia, 1992. 4. 260–261.

Lengyel Péter: A kedves polcom. = Magyar Napló, 1992. 17. 21.

Margócsy István-Hajdú Gergely-Ambrus Judit: Három írás egy könyvről. (Tandori Dezső: Koppar Köldüs.) = Holmi, 1992. 6. 857–868.

Ambrus Judit: „Öregedő sas szárnyat mért feszítsen?” = Holmi, 1992. 6. 864–867.

Gál Ferenc: Tandori Dezső: Műholdas rózsakert. = Kortárs, 1992. 7. 109.

Darvasi László: [Levélinterjú Tandori Dezsővel.] = Magyar Napló, 1992. 24. 8–10.

Tarján Tamás: Az angyalok és a lovak. = Új Forrás, 1992. 8. 35–42. és K. Z.: Az élő magyar líra. Öt előadás a tatabányai József Attila Megyei könyvtárban 1992 május 18-án. JAMK, Új Forrás könyvek 17, Tatabánya, 1993. 47–55.

Iszlai Zoltán: Prózai megközelítések. (Körkép 92: Bodor Ádám, Szijj Ferenc, Tandori Dezső, Zalán Tibor.) = Élet és Irodalom, 1992. 37. 10.

Bohár András: Ex libris.(Tandori Dezső: Műholdas rózsakert.) = Élet és Irodalom, 1992. 38. 11.

Kántor Zsolt: Tandori Dezső: Döblingi befutó. = Élet és Irodalom, 1992. 42. 11.

Fogarassy Miklós: Három Tandori-vers. = Apollon, 1993. 1. 160–166.

Tarján Tamás: Matt, három lépésben. Tandori Dezső „sakk-trilógiá”-járól. = Holmi, 1993. 3. 372–386.

Pomogáts Béla: Vízivárosi világegyetem. = Vigilia, 1993. 4. 301–303.

Radics Viktória: Vágja a nagy világhelyzetet. (Tandori Dezső: Döblingi befutó.) = Alföld, 1993. 7. 71.

György Péter: Tisztelet Tandorinak. = Magyar Narancs, 1993. 30. 34.

Ferencz Győző: Tandori. (Vázlat a pályaívhez.) = Holmi, 1994. 4. 503–514.

Albert Pál: Dokumentum. T. D. laudamus. = Holmi, 1994. 4. 515–524.

Tarján Tamás: Két köntös. A szonett és a haiku. = Holmi, 1994. 4. 524–535.

Doboss Gyula: Szócikk Tandoriról. (Tandori Dezső – Nat Roid.) = Élet és Irodalom, 1994. 20. 14.

Bodor Béla: Tandori Dezső: Hosszú koporsó. = Élet és Irodalom, 1994. 22. 18–19.

Szilágyi Márton: Halálgyakorlatok. (Tandori Dezső újabb pályaszakaszáról.) = Nappali Ház, 1994. 2. 75–81. és Sz. M.: Kritikai berek. József Attila Kör-Balassi Kiadó, JAK-fütetek 81, Budapest, 1995. 74–85.

Farkas Zsolt: Az író ír. Az olvasó stb. (A neoavantgárd és a minden-leírás néhány problémája Tandori műveiben.) = Nappali Ház, 1994. 2. 82–96. és F. Zs.: Mindentől ugyanannyira. József Attila Kör-Pesti Szalon Könyvkiadó, JAK-füzetek 74, Budapest, 1994. 136–165.

Margócsy István: Tandori Dezső / Madárzsoké. = 2000, 1994. 8. 57–62.

Sükösd Mihály: Mi az, hogy Tandori? = Mozgó Világ, 1994. 8. 125–127. és S. M.: Merengő. Editorg Kiadó, Budapest, 1995. 256–261.

Szilágyi Márton: Élet és irodalom. (Farkas Zsolt Tandori-tanulmányához.) = Nappali Ház, 1994. 3. 138–139.

Ősi János: Szerző, elbeszélő utazó. (Tandori Dezső Egy talált tárgy megtisztítása című verséről.) = Nappali Ház, 1994. 4. 27–29.

Szabó Szilárd: Koporsófelirat. (Tandori Dezső: Hosszú koporsó.) = Magyar Napló, 1995. 1. 37–38.

Mezei Balázs: Levél Tandori Dezsőhöz költői ürügyén. = Élet és Irodalom, 1995. 9. 7.

Szakolczay Lajos: Tandori Dezső: A dal változásai. (Négy előadás.) = Kortárs, 1995. 3. 116–118.

Budai Katalin: Tandori Dezső: A dal változásai. = Élet és Irodalom, 1995. 14. 13.

Zalán Tibor: Tandori Dezső vagy majdnem az. = Élet és Irodalom, 1995. 16. 12–13.

Bodor Béla: Tandori Dezső: Madárzsoké. = Élet és Irodalom, 1995. 22. 13.

Ambrus Judit: Ne a képet szidd, ha a tükör ferde. (Madárzsoké. Tandori Dezső a verseit mondja.) = Holmi, 1995. 3. 411–412.

Hites Sándor-Tarján Tamás-Domokos Mátyás: A Tandori-sakkversek értelmezéséhez. = Holmi, 1995. 5. 727–732.

Tarján Tamás: A széthasított köntös avagy a koszorú meg a kosz. = Új Forrás, 1995. 7. 35–48.

Babarczy Eszter: „Most, mikor ugyanúgy, mint mindig, legfőbb ideje, hogy.” Tandori Dezső képeihez. = 2000, 1995. 11. 54–57.

Tarján Tamás: A néma H. = Parnasszus, 1995. 2. 58–64. és T. T.: Tres faciunt collegium. Esszék, tanulmányok. Orpheusz Kiadó, Budapest, 1997. 170–177.

Solymosi Bálint: Szevasz Pokol. Tandori Dezső: „Vagy majdnem az” és „Madárzsoké” című köteteiről. = Élet és Irodalom, 1995. 51–52. 27.

Angyalosi Gergely: Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltatás. = A. G.: A költő hét bordája. Latin Betűk, Debrecen, 1996. 214–219.

Komoróczy Emőke: Tandori Dezső – Szombathy Bálint. = K. E.: Arccal a földön a Huszadik Század. Az avantgárd metamorfózisai. Hét Krajcár Kiadó, Budapest, 1996. 354–358.

Margócsy István: Két krimi. = M. I.: „Nagyon komoly játékok”. Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1996. 221–226.

Margócsy István: Koppar köldüs. = M. I.: „Nagyon komoly játékok”. Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1996. 227–236.

Mohai V. Lajos: Tandori-versválogatás. = M. V. L.: Papírbóják. Esszék, bírálatok. Karinthy Kiadó, Budapest, 1996. 110–112.

Mohai V. Lajos: „Verskedvelők kis szabadidőműsora”. = M. V. L.: Papírbóják. Esszék, bírálatok. Karinthy Kiadó, Budapest, 1996. 113–116.

Mohai V. Lajos: Tandori-gesztus Raymond Chandlernek. = M. V. L.: Papírbóják. Esszék, bírálatok. Karinthy Kiadó, Budapest, 1996. 117–119.

Mohai V. Lajos: Tandori-válogatott, 1989. = M. V. L.: Kritikai labirint. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1996. 81–84.

Tarján Tamás: Hommage. = Reményi József Tamás-T. T. (szerk.): Magyar irodalom, 1945–95. Műelemzések. Budapest, Corvina, 1996. 74–81.

Babarczy Eszter: A szent melengetett helye. = Alföld, 1996. 1. 64–79. és B. E.: A ház, a kert az utca. József Attila Kör-Balassi Kiadó, JAK-füzetek 87, Budapest, 1996. 41–66.

Tarján Tamás: Szent Witti esete az új csillárral. Fejlemények a Tandori-életműben, anno 1995. = Alföld, 1996. 1. 79–90. és T. T.: Tres faciunt collegium. Esszék, tanulmányok. Orpheusz Kiadó, Budapest, 1997. 141–161.

Bányai János: Medvék, madarak, lovak, halál. = Híd, 1996. 1. 68–72.

Bányai János: Versek versben. (Tandori Dezső: Vagy majdnem az.) = Alföld, 1996. 1. 91–95.

Bori Imre: Gyöngédségek könyve. = Híd, 1996. 1. 89–92.

Károlyi Csaba: „Ez tisztára egzisztenciális nálam”. (Tandori Dezső: A vízre írt név.) = Élet és Irodalom, 1996. 18. 17.

Bazsányi Sándor: Relációk és evidenciák. (Tandori Dezső: Töredék Hamletnek. Egy talált tárgy megtisztítása.) = Jelenkor, 1996. 5. 480–486.

Bazsányi Sándor: És mondja, és mondja, és mondja� Tandori Dezső: Az evidenciatörténetek. = Magyar Narancs, 1996. 22. [Ünnepi könyvhét melléklet.] X.

Károlyi Csaba: Semmi sincs. (Tandori Dezső: Evidenciatörténetek.) = Élet és Irodalom, 1996. 22. 24.

Szilasi [László]: Merciless. = Magyar Narancs, 1996. 27. 24.

Fogarassy Miklós: Bevezetés Tandori Dezső költészetébe. (Részlet egy esszékönyvből.) = Jelenkor, 1996. 9. 813–820.

Ferencz Győző: Tandori szabad ötletei. = Kritika, 1996. 11. 26–27.

Doboss Gyula: Dolgok és viszonyok. = Holmi, 1996. 12. 1786–1795.

Tarján Tamás: Tandori-Zoom. = Élet és Irodalom, 1996. 49. 15.

Domokos Mátyás: Zwischenzug. = D. M.: Hajnali józanság. Kortárs Kiadó, Budapest, 1997. 332–336.

Fűzfa Balázs: A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz. = F. B.: Miért szép. Verselemzések. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 1997. 98–100.

Illés Lajos: A „madárbaráttárs” válaszol. = I. L.: Íróhistóriák. Seneca, Budapest, 1997. 233–241.

Tarján Tamás: Az ittenkereső. = T. T.: Tres faciunt collegium. Esszék, tanulmányok. Orpheusz Kiadó, Budapest, 1997. 124–140.

Tarján Tamás: Tandori-zoom, avagy a kezdet visszatérte. = T. T.: Tres faciunt collegium. Esszék, tanulmányok. Orpheusz Kiadó, Budapest, 1997. 162–169.

Tábor Ádám: Lord Tandori – 273 fok. = T. Á.: A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről. Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 101–102.

Tábor Ádám: A szakítás hagyománai. = T. Á.: A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről. Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 93–100.

Tábor Ádám: Töredék Tandoriról. = T. Á.: A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről. Balassi Kiadó, Budapest, 1997. 36–51.

Simon Balázs: A döblingi csónakút. = Liget, 1997. 1. 31–34.

Margócsy István: „nézem: túl sok a jel…” (Tandori Dezső: A Semmi Kéz.) = Élet és Irodalom, 1997. 5. 13.

Vadai István: Halottas urna két füle e. e. cummings magánygyűjteményéből. = Tiszatáj, 1997. 5. (Tiszatáj diákmelléklete 44. szám 11.)

Vörös István: A költészet határtana. = Tanító, 1997. 5. 31.

Földényi László: A semmi súlypontja. = Élet és Irodalom, 1997. 23. 13.

Németh Gábor: Kész és félkész katasztrófák. = Élet és Irodalom, 1997. 25. 13.

Pólik József: A tojás és a kő. (Tandori Dezső: Az evidenciatörténetek.) = Alföld, 1997. 6. 82–87.

Földényi F. László: Tandori Dezső: Kész és félkész katasztrófák. = Élet és Irodalom, 1997. 23. 13.

Menyhért Anna: A kortárs olvasás és az újraolvasás alakzatai a Tandori-recepcióban. = Irodalomtörténet, 1997. 4. 547–566. és M. A.: „Én”-ek éneke. Líraolvasás. Orpheusz Kiadó, Budapest, 1998. 131–156.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Hozzászólás Menyhért Anna dolgozatához. = Irodalomtörténet, 1997. 4. 567–570.

H. Nagy Péter: Recepcióelemzés, líraiság, kanonizáció. = Irodalomtörténet, 1997. 4. 570–572.

Müllner András: Nagytestű prémes állatok. (Néhány szó Tandoriról és Erdélyről egy recenzió keretében.) = Fogarasi György-Müllner András: Rátévedések. A romantikában, a neoavantgárdban és már területeken. Ictus Kiadó-JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 1998. 177–232.

Márton László: „Füstölő Milánó”. = Élet és Irodalom, 1998. 10. 12.

Mohai V. Lajos: A clown délutánja. Tandori Dezső Kossuth díja. = HVG, 1998. 11. 95–96.

Bán Zoltán András: Tandori megtisztít. = Beszélő, 1998. 4. 79–80.

Bazsányi Sándor: Mindenféle. = Holmi, 1998. 5. 731–734. és B. S.: A szájalás szomorúsága. József Attila Kör-Kijárat, Budapest, 2000. 49–59.

Láng Zsolt: Tényleges regény? = Élet és Irodalom, 1998. 20. 15.

Tarján Tamás: Kész és félkész katasztrófák. = Kritika, 1998. 6. 36–37.

Tarján Tamás: Kész félkész. A Tandori-próza. = Kritika, 1998. 12. és T. T.: Kengyelfutó. Úton kortárs költők művei között. Pont Kiadó, Budapest, 2001. 84–90.

Tarján Tamás: Feltételes megálló. = Kritika, 1998. 12. és T. T.: Kengyelfutó. Úton kortárs költők művei között. Pont Kiadó, Budapest, 2001. 60–66.

Tarján Tamás: Tandori számai. = Új Forrás, 1998. 10. 12–17. és T. T.: Kengyelfutó. Úton kortárs költők művei között. Pont Kiadó, Budapest, 2001. 67–74.

Hites Sándor: „Ami történik, későbbi dolgok javára lesz”. Alakzatok a kilencvenes évek Tandori-recepiójában. = Új Forrás, 1998. 10. 56–67.

Mohai V. Lajos: Bekezdések egy készülő monográfiából. = Új Forrás, 1998. 10. 19–25. és M. V. L.: Édes cábítások. Irodalmi esszék. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 2000. 165–174.

Szabó Szilárd: „Aki elveszti egészét / megleli részeit”. Vázlat az életműről. = Új Forrás, 1998. 10. 31–54.

Tarján Tamás: A megtiport köntös. Tandori szonettkoszorúi. = Forrás, 1998. 12. 10–15.

Irodalmi kvartet. [Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András et al. beszélgetése Tandori Dezső: Vér és virághab c. könyvéről] = Beszélő, 1998. 12. 112–117.

Ferencz Győző: Tandori. Vázlat a pályaívhez. = F. Gy.: Hol a költészet mostanában? Esszék, tanulmányok. Nagyvilág Könyvkiadó, Budapest, 1999. 173–186.

Molnár Szabolcs: A Tandori-vers zenéje. 1. = Enigma, 1998–1999. 18–19. 165–182.

Molnár Szabolcs: A Tandori-vers zenéje. 2. = Enigma, 1999. 20–21. 151–166.

Sánta Gábor: „Pletyó könyv”. = Holmi, 1999. 1. 115–119.

Cséka György: Fűszedés – (újraolvasás). = Véletlen balett, 1999. 2. 71–77.

Mohai V. Lajos: Dalmatapöttyök. = Bár, 1999. 2. 15–20.

Doboss Gyula: Hagyományos újító. = Élet és Irodalom. 1999. 15. 14.

Bányai János: „Na és?” „No, és?” = Tiszatáj, 1999. 5. 95–97. és B. J.: Mit viszünk magunkkal. Forum, Újvidék, 2000. 180–183.

Magyar Éva: A létminimum versei avagy fő-e a mű? = Liget, 1999. 6. 91–96.

Valastyán Tamás: Tűnni és újra-eredni. Tandori újabb „sírverseiről”. = Alföld, 1999. 7. 59–69.

Fogarassy Miklós: „Aljosa nem búcsúzik”, avagy az újabb Tandori-versek. (Tandori Dezső: Főmű.) = Jelenkor, 1999. 7–8. 832–835.

Mészáros Sándor: Tandori, olvasó, napló. = Jelenkor, 1999. 7–8. 700–705.

Onagy Zoltán: „mint egy lalla”. = Új Forrás, 1999. 9. 73–78.

Sánta Gábor: „Az idők mélyén járok.” (Tandori Dezső: Nem lóverseny!) = Holmi, 1999. 11. 1449–1152.

Bojtár Endre: A mű-szubjektum metamorfózisai. = B. E.: A kelet-européer pontossága. Esszék az irodalomról és az irodalom elméletéről. Krónika Nova Kiadó, Budapest. 2000. 35–44.

Széles Klára: Két rendhagyó jelenség, rendhagyó kérdések. = Sz. K.: Hálás utókor. Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 2000. 155–161.

Forgách András: Vihariel. Tandori és Shakespeare. = Színház, 2000. 1. 24–38.

Sánta Gábor: „Ez a könyv végül a magyar Salinger lesz”. = Tiszatáj, 2000. 4. 87–91.

Bodor Béla: A Tandori Tandori Tandori Tan. = Élet és Irodalom, 2000. 23. 18.

Tamás Ferenc: Tandori úr útikalauza költészeti csatangolások. = Liget, 2000. 6. 84–89.

Bognár Tas: Medvék minden mennyiségben. = B. T.: A magyar gyermekvers. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. 186–193.

Cselényi László: Tandori. = Cs. L.: Sokágú síp. Barangolás az újabb magyar irodalomban. Lilium Aurum, Dunaszerdahely. 2001. 208–210.

Pál Melinda: Szíves elzárkózás. = Magyar Narancs, 2001. 7. 6–7.

Acsai Roland: „Ami történt, nem történt”. = Holmi, 2001. 5. 664–666.

Tóth Ákos: „Aachenben az ember raaer…”. = Tiszatáj, 2001. 7. 76–88.

Bedecs László: Költőileg a világ. = Élet és Irodalom, 2001. 37. 25.

Tőzsér Árpád: Főmű. Tandori Dezső lírája a magyar költészet kincsestárában. = Tiszatáj, 2001. 12. 102–106.

Rácz Péter: Kefir, sejtek, versek. = Élet és Irodalom, 2002. 3. 25.

Acsai Roland: Fejezetek és lábazatok. = Élet és Irodalom, 2002. 6. 24.

Lator László-Bächer Iván: Nívódíjasainkról. Lator László Tandori Dezsőről, Bächer Iván Majoros Sándorról. = Mozgó Világ, 2002. 2. 121–123.

Tóth Ákos: Befejezett múlt. = Tiszatáj, 2002. 3. 82–87.

Vasvári Zoltán: „A meghívás fennáll”, Tandori Dezső gyermekirodalmi munkásságáról. = Somogy, 2002. 4. 291-299.

Acsai Roland: „Neki az óceánnak”. = Tiszatáj, 2002. 9. 107-110.

Tóth Ákos: TD meg a Világ. = Tiszatáj, 2002. 6. 121-126.

Bedecs László: Végtelen történet. = Új Forrás, 2003. 5. 40-45.

Doboss Gyula: Teátrum, orfeum, baromfiudvar, mennyek világa. Szép Ernő-kép Tandori Dezső Költészetregényében. = Műhely, 2003. 3. 55-62.

Margócsy István: Hét fejlövés. = 2003. 4. 49-57.

Payer Imre: A jelentésvesztés poétikája. Tandori Dezső költészetének nyelvi magatartása. = Bárka, 2003. 2. 55-73.

Wutka Tamás: Ugyanaz a párizsi regény. = Lyukasóra, 2003. 4. 27-28.

Bányai János: Kételkedés és bizonyosság a dalban. Tandori Dezső kései lírája. = Új Forrás, 2004. 3. 47-60.

Bedecs László: Költőileg lakozik. Tandori Dezső: „Hol élsz te?” = Jelenkor, 2004. 3. 333-335.

Bedecs László: Párbeszédre készen? Tandori és Tandori-kritika. = Új Forrás, 2004. 3. 61-66.

Angyalosi Gergely: Egy egzisztencialista (?) akcióregény (?). Tandori Dezső: Vér és virághab. = Alföld, 2004. 5. 69-74.

Bedecs László: Mint a madár. A Tandori-drámák önértelmező alakzatai. = Alföld, 2004. 5. 63-69.

Doboss Gyula: A Tandori-művek formáló elveiről. A Koan III. elve és a zuhanás-motívum a korai és a legújabb írásokban. = Alföld, 2004. 5. 51-56.

Rákai Orsolya: A gyalog helyzetének meghatározatlansága. Tandori, a „nomád írás” és a letelepült olvasók. = Alföld, 2004. 5. 57-62.

Tverdota György: Csáth, Kosztolányi, Tandori és Vas. = Alföld, 2004. 5. 35-41.

Valastyán Tamás: Forog a szóban a világ? A mű halála mint a költészet lehetőségfeltétele Tandorinál. = Alföld, 2004. 5. 42-51.

Bedecs László: Egy kifordított metafora. = Kalligram, 2004. 5. 104-109.

Gulyás Gábor: Filozófia és poézis: az esszéíró Tandori. = Debreceni Disputa, 2004. 5. 54-57.

Doboss Gyula: Miért ez és el? Megjegyzések A megoldáshoz nem tartozó tények című Tandori-esszéhez. = Eső, 2004. 3. 93-98.

Bedecs László: Nyelvek a végtelenhez. A kritikáról - Tandori ürügyén. = Életünk, 2004. 11-12. 1084-1088.

Bohár András: Tandori kép-írás írás-képe. = Somogy, 2004. 6. 591-592.

Doboss Gyula: Széljegyzetek egy Tandori-fúgához. „Én itt nem éltem!” I-II. = Új Forrás, 2004. 10. 54-59.

Kolozsi Orsolya: Tisztáznom kellene, csak úgy, magamnak… Beckett és Tandori. = Forrás, 2005. 1. 37-44.

Forrás, 2008. 12. - Tandori Dezső 70. [Tandori Dezső: A menti félypont; Porleonínusok. (versek) 3-6; Tóth Ákos: „A körbejárható ember”. 7-8; Frankl Aliona: Tandori Dezső portréja. (fotó) 9; Csányi Vilmos: A kapcsolat. 10-16; Acsai Varga Vera: munkái. (rajzok) 17-19; Hegyi Csaba: Tandori Dezső rajzairól. 20-30 ; Bányai János: Szó és rajz. 31-41 ; Nádler István: Jambus. (Tandori Dezsőnek.) (kép) 42; Gyulai Zoltán: Az „egy gondolkodás atlasza”. (Tandori Dezső Ördöglakat című kötetéről.) 43-52; Váli Dezső: Köszöntés. 52; Keserü Ilona: Tandori Dezső portréja. (festmény) 53; Lanczkor Gábor: Tandori Dezső nyolc Utrillo-verse. 54-58; Dobozi Eszter: A hely; Babérnyár; Írisz; Mondani, mondani, mondani… (versek) 59-62; Géczi János: Gyakorlatilag elfeledhetetlen. Egy. 63-75; Aczél Géza: (kontra)galopp javított utószinkron. (versek) 76-78; Varga Imre: Viviane elhagyja Merlint; Egy diáklány levele. (versek) 79-80; Tarján Tamás: Hal, halraj, csalétek. („Fiatal dráma”: idéző jelek) 81-89; Demény Péter: Kevéske else. 90-92; Iván Zsuzsanna: „szokatlan szavakban / nyilvánulok meg”. (A kárpátaljai [?] Négyek). 93-96; Ménesi Gábor: Liliom és vér. (Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony.) 97-100; Sinka Annamária: Történetek a Másik szemével. (Lovas Ildikó: Spanyol menyasszony.) 101-102; Fekete J. József: Csillagfény és homály közt. (Bálint Péter: Csillagfény és homály közt.) 103-107; Bálint Péter: Magam ajánlása. (Örök közelség, ezer emlék – Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi.) 108-112. p.]

Fried István: „az idő mint egy szonett ideje”. (Töredékek néhány Tandori-szonettről.) Forrás, 2019/9. 18-34. p.

Thimár Attila: Miért éppen Tandori? – Gondolatok egy életműről. kortarsonline.hu, 2021. dec. 2.

 

A szakirodalmat összeállította Rácz Christine.