Sinkó Ervin: Bibliográfia

Gyűjteményes kiadások

 

Sinkó Ervin művei. Újvidék. 1961-1989. Forum

Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek, 1935-1937. I-II. Újvidék. 1961. Forum, 508+376 p. = (Sajtó alá rend., jegyz.: Bosnyák István.) Újvidék. 1985. Forum, 626 p.

Krleža. Esszék, tanulmányok, kommentárok. (Sajtó alá rend., szöveget gond., a horvátszerb szövegeket ford., utószó, jegyz., bibliogr.: Bosnyák István.) Újvidék. 1987. Forum, 405 p.

Áron szerelme. Kisregények I-II. Újvidék. 1989. Forum, 380+342 p.

 

Sinkó Ervin kiadatlan művei. 1999-2006. Újvidék. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság- Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság

A hontalanság énekei. Kiadatlan versek 1914-1967. (Szerk.: Bosnyák István.) Újvidék. 1999. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 295 p.

Bezúzott háborús napló. 1939-1944. (Sajtó alá rend., elő- és utószó, jegyz.: Bosnyák István.) Újvidék. 2000. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 554 p.

Az idegen. Novellák és elbeszélések, 1925-1964. (Begyűjt., sajtó alá rend., a szöv. gond., jegyz., bibliogr.: Bosnyák István.) Újvidék. 2001. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 357 p.

Magyar irodalom. Hagyatéki tanulmányok, cikkek, kritikák, 1922-1966. (Begyűjt., sajtó alá rend., a szöv. gond., jegyz., bibliogr.: Bosnyák István.) Újvidék. 2004. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 480 p.

Világirodalmi esszék. Hagyatéki írások, 1916-1939. (Begyűjt., sajtó alá rend., a szöv. gond., jegyz., bibliogr.: Bosnyák István.) Újvidék. 2006. Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság, 312 p. 

 

Önálló kötetek

Éjszakák és hajnalok. Versek. Szabadka. 1916. Hungária Ny., 50 p.

A fájdalmas Isten. Versek. Bécs. 1923. Fischer, 157 p.

A vasút. Riportregény az ifjúsági vasútvonalról. Szabadka. 1948. Híd, 88 p. (Jugoszláviai magyar írók)

Akik nem tudják, mi fán terem a szemérem. Avagy Escobar atya látványos feltámadása. Széljegyzetek a budapesti pörnek nevezett csapnivalóan rossz, botrányos színi előadáshoz. Zágráb. 1949. Glas Rada, 91 p.

Tizennégy nap. Regény. Újvidék. 1950. Testvériség-Egység, 487 p. = Újvidék. 1966. Forum, 666 p.  = Budapest - Újvidék. 1982. Gondolat-Forum, 538 p. (Jugoszláviai magyar regénykönyvtár)

Kísértet járja be Európát. Írások és előadások (1948-1951). Újvidék. 1952. Magyar Szó, 327 p.

Elítéltek. Dráma. Újvidék. 1953. Testvériség-Egység, 99 p.

A mi második forradalmunk. Röpirat. Újvidék. 1953. Testvériség-Egység Kiadó, 100 p.

Optimisták. Történelmi regény 1918-19-ből. I-II. Újvidék. 1953, 1955. Testvériség-Egység, 466+432 p.  = Újvidék. 1965. Forum, 469+510 p.  = Budapest. 1979. Magvető, 833 p.  = Budapest. 2010. Noran Libro, 765 p.

Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek, 1935-1937. I-II. Újvidék. 1961. Forum, 508+376 p. = (Sajtó alá rend., szöveget gond.: Bosnyák István; utószó: Sükösd Mihály.) Budapest - Újvidék. 1988. Magvető-Forum, 658 p.  = (Sajtó alá rend., szöveget gond.: Bosnyák István; utószó: Sükösd Mihály.) Budapest. 2011. Noran Libro, 579 p.

Magyar irodalom. Tanulmányok. 1. köt. Szabadka. 1961. Forum, 309 p. = bőv. kiad.: Újvidék. 1963. Fórum, 454 p.

Aegidius útra kelése és más történetek. Elbeszélések. Újvidék. 1963. Forum, 431 p.

Epikurosz hervadt kertje. Tanulmányok. Újvidék. 1964. Forum, 448 p.

Csokonai életműve. Újvidék. 1965. Forum, 346 p.

Nehéz honfoglalás. Naplófeljegyzések 1939-től 1944-ig. (Sajtó alá rend.: Bosnyák István.) Újvidék. 1971. Forum, 357 p. (Hagyományaink) [Bezúzva!] = Honfoglalás előtt. Naplófeljegyzések 1939-től 1942-ig. (Sajtó alá rend., utószó, jegyz.: Bosnyák István.) Újvidék. 1976. Forum, 357 p. (Hagyományaink [Cenzúrázott kiadás]

Don Quijote útjai. Esszék, tanulmányok, elbeszélések. (Vál., bev., jegyz.: Bretter György.) Bukarest. 1975. Kriterion, 269 p. (Téka)

Vándorbotom meg-megtorpan. Válogatott versek. (Vál., utószó: Bori Imre.) Újvidék. 1977. Forum, 368 p. (Hagyományaink)

Szemben a bíróval. Válogatott tanulmányok. (Vál., szerk.: Sükösd Mihály; bibliogr.: Bosnyák István.) Budapest. 1977. Gondolat, 483 p. 

Szemben a bíróval. (Előszó, jegyz.: Szigethy Gábor.) Budapest. 1983. Magvető, 80 p. (Gondolkodó magyarok)

Az út. Naplók, 1916-1939. (Szerk.: József Farkas, Illés László; jegyz., bibliogr.: Bosnyák István.) Budapest. 1990. Akad. K., 652 p. (Irodalom, szocializmus)

Sinkó Ervin levelezése. I-II. (Sajtó alá rend., jegyz.: Kovács József.) Budapest. 2001, 2006. Argumentum, 581+604 p.

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

Spomenici fašizma. Zágráb. 1946. Kultura, 32 p.

Četrnaest dana. [Tizennégy nap.] (Ford.: Enver Čolaković.) Zágráb. 1947. Nakladni Zavod Hrvatske, 653 p.

Eto ide naša sila... Uz omladinsku prugu. [A vasút.] Zágráb. 1947. Nakladni Zavod Hrvatske, 139 p.

O sramoti besramnih ili spektakularno uskrsnuce oca Escobara. Marginalija uz Budimpeštanski proces. [Akik nem tudják mi fán terem a szemérem. Avagy Escobar atya látványos feltámadása. Széljegyzetek a budapesti pörnek nevezett csapnivalóan rossz, botrányos színi előadáshoz.] Zágráb. 1949. Glas Rada, 64 p. 

Književne studije. Zágráb. 1949. Nakladni Zavod Hrvatske, 408 p. (Suvremeni pisci Jugoslavije)


Pripovijetke. Zágráb. 1950. Zora, 250 p. (Mala biblioteka)

Sablast kruži Evropom. Članci, rasprave i predavanja 1948-1951. [Kísértet járja be Európát. Írások és előadások 1948-1951.] Zágráb. 1951. Državno izdavačko poduzeće Hrvatske, 325 p. = (Szerk.: Marijan Matkovic.) Zágráb. 1982. Globus, 511 p. (Plava biblioteka)

Aronova ljubav. Lirska pripovijetka. [Áron szerelme.] (Ford.: Enver Čolaković.) Zágráb. 1951. Zora, 206 p. (Mala biblioteka)

Optimisti. Roman jedne revolucije. [Optimisták. Történelmi regény 1918-19-ből.] (Ford.: Iva Adum.) Zágráb. 1954. Zora, 774 p.

Roman jednog romana. Bilješke iz moskovskog dnevnika od 1935. do 1937. godine. [Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek, 1935-1937.] Zágráb. 1955. Zora, 545 p.

Falanga antikrista i drugi komentari. (Szerk.: Šime Vučetić.) Zágráb. 1957. Zora, 377 p.

Lik književnika danas. Zágráb. 1957. Univerzum, 31 p.

Sudbonosna pisma I-II. Zágráb. 1960. Naprijed 355+389 p.

Roman eines Romans. Moskauer Tagebuch. [Egy regény regénye. Moszkvai naplójegyzetek, 1935-1937.] (Ford.: Edmund Trugly.) Köln. 1962. Wissenschaft und Politik, 479 p. (Előszó: Alfred Kantorowicz; ford.: Edmund Trugly.) Berlin. 1990. Das Arsenal, 487 p.

Pjesme u prozi. Zágráb. 1969. Zora-Matica hrvatska, 481 p. (Pet stoljeća hrvatske književnosti)

Drvarski dnevnik. [Nehéz honfoglalás. 1939-1944.] (Ford.: Gabriela Arc; szerk., utószó, jegyz.: Bosnyák István.) Belgrád. 1987. BIGZ, 447 p. (Istorijsko-memoarska dela Posebno izdanje)