Rába György: Szakirodalom

Önálló kötetek

Halmai Tamás: Korszerű mágia. Vázlat Rába György költészetéről. 2014. Pécs. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 120 p.

Tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, interjúk, köszöntők

Rajnai László: Arcképek a negyedik nemzedék költőiről. Igen, 1947. máj. 4.

Sőtér István: Rába György. = S. I.: Négy nemzedék. Bp. 1948. Parnasszus, 297. p. = S. I.: Gyűrűk. Bp. 1980. Szépirodalmi, 79. p.

Bányai János: Szó, kő, kavics. Rába György versei. Híd, 1971/2. 165–173. p. = B. J.: A szó fegyelme. Újvidék. 1972. Forum, 103–114. p.

Vargha Kálmán: Rába György hatvanéves. Nagyvilág, 1984/6. 923–925. p.

Rónay László: Rába György. = A magyar irodalom története 1945–1975. II/2. A költészet. Bp. 1986. Akadémiai, 623–629. p.

Lengyel Balázs: Rába György. = L. B.: Közelképek. Bp. 1979. Szépirodalmi, 316–321. p.

Kálnoky László: Aki hű maradt önmagához. A hatvanéves Rába Györgyről. Élet és Irodalom, 1984/23. 15. p.

Csűrös Miklós: „A belső élet fogolylázadása.” = Újhold-Évkönyv 1987/2. 237–249. p.

Kabdebó Lóránt: Egy élet a jelen metszeteiben. Jegyzetek Rába György költészetéről. = K. L.: Az Újhold költői. Békéscsaba. 1988. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 18–29. p.

Kerék Imre: Kortársunk Rába György. Dunatáj, 1988. 12–20. p.

Horgas Béla: Száj és fül. Csoóri Sándor, Rába György és Czilczer Olga verseiről. Világosság, 1989/7. 537–546. p.

Jánosy István: Rába György költészete. Diakónia, 1993/2. 53–58. p. = J. I.: Arcok, lelkek, álmok, versek. Bp. 1993. Magyar Írókamara, 56–59. p.

Kabdebó Lóránt: Rába György. = K. L.: Sorsfordító pillanatok. Miskolc. 1993. Felsőmagyarország, 56–59. p.

Vasadi Péter: „egy mozgó erőd álmai” . Rába György verseiről. Új Forrás, 1994/10. 2–5. p.

Egy lélegzetre. Rába György verseiről. [Balassa Péter, Márton László, Simon Balázs, Schein Gábor, Czilczer Olga, Mártonffy Marcell, Géher István, G. István László, Tamás Ferenc, Miklós Pál, Takács Zsuzsa.] Liget, 1995/12. 18–19. p.

Schein Gábor: A Pigmalion-mítosz értelmezése Rába György korai költészetében. Pannonhalmi Szemle, 1997/2. 70–86. p.

Schein Gábor: Az individualitás poétikája Rába György 80-as és 90-es évekbeli költészetében. Kortárs, 1997/9. 89–99. p.

Schein Gábor: Az én metaforái Rába György költészetében. Jelenkor, 1998/7–8. 770–781. p.

Schein Gábor: Rába György költészete. = Sch. G.: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében. Bp. 1998. Universitas, 245–310. p.

Csűrös Miklós: Rába György: Remények és csalódások. Holmi, 2001/1.

Reményi József Tamás: Téli alma. Rába György: A jelenlét furfangjai. Népszabadság, 2001. márc. 17.

Kákonyi Péter: A jelenlét furfangjai. Rába György új verseskötete. Magyar Nemzet, 2001. ápr. 7.

Nyolc van – Rába Györgynek. [Dobai Lili, Takács Zsuzsa, Csengery Kristóf, Vörös István, Géher István, G. István László, Lackfi János, Zsille Gábor.] Liget, 2004/5. 16–46. p.

Kákonyi Péter: A nyolcvanéves Rába György költészete. Magyar Nemzet, 2004. május 3.

Takács Zsuzsa: A figyelő tekintet. Népszabadság, 2004. jún. 12.

Bárdos László: „Az út vezet engem”. R. Gy. nyolcvanéves. Élet és Irodalom, 2004. jún. 11. 17. p.

Baán Tibor: Az objektív emlékező. Műhely, 2004/3. 66–67. p.

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

A szép hűtlenek

Csorba Győző. Jelenkor, 1969/9. 845–846. p.

Rónay László. Napjaink, 1970/4. 10. p.

Nagy Péter. Irodalomtörténet, 1970. 472–473. p. = N. P.: Útjelző. Bp. 1976. Szépirodalmi, 304–314. p.

Rónay György. Nagyvilág, 1970. 617–619. p. = R. Gy.: Olvasás közben. Bp. 1971. Magvető, 362–368. p.

Szabó Lőrinc

Antal Gábor. Magyar Nemzet, 1972. dec. 17.

Marx József. Alföld, 1973/5. 66–71. p.

Gyertyán Ervin. Kritika, 1973/6. 13. p.

Székelyhidi Ágoston. Tiszatáj, 1973/6. 77–81. p.

Alföldy Jenő. Élet és Irodalom, 1973/8.

Katona Béla. Irodalomtörténet, 1974/3. Melléklet XIX–XXI. p.

Zappe László. Irodalomtörténet, 1974. 206–212. p.

Németh G. Béla. Irodalomtörténeti Közlemények, 1975. 239–241. p. = N. G. B.: Küllő és kerék. Bp. 1981. Magvető, 523–529. p.

Lobbanások

Steinert Ágota. Kortárs, 1973/4. 683–684. p.

Rónay László. Népszava, 1973. dec. 15.

Walkó György. The Hungarian P.E.N., 1973/14. 145–146. p.

Bata Imre. Kritika, 1974/3. 25. p.

Lengyel Balázs. Élet és Irodalom, 1974/7. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977. Magvető, 174–183. p. = L. B.: Közelképek. Bp. 1979. Szépirodalmi, 316–321. p.

Idegen ünnepek

Kálnoky László. Élet és Irodalom, 1974/40.

Fodor András. Nagyvilág, 1975. 1583–1584. p.

Rovások

Alföldy Jenő. Tiszatáj, 1980/1. 67–71. p. = A. J.: Élménybeszámoló. Bp. 1983. Szépirodalmi, 257–263. p.

Csűrös Miklós. Jelenkor, 1980/1. 67–70. p. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp. 1984. Szépirodalmi, 130–141. p.

Fenyő István. Új Írás, 1981/2. 111–113. p.

Ferenczi László. The New Hungarian Quarterly, 1981/81. 177–178. p.

Rónay László. Vigilia, 1981. 277–278. p.

Tábor Ádám. Élet és Irodalom, 1981/36. 11. p.

Próbaidő

Kabdebó Lóránt. Kortárs, 1982/4. 641–647. p.

Albert Zsuzsa. The Hungarian P.E.N., 1982/23. 106–108. p. = Magyar Nemzet, 1982. máj. 25. 4. p.

Bata Imre. Népszabadság, 1982. máj. 11. 7. p.

Tverdota György. Magyar Hírlap, 1982. jún. 5. 8. p.

Ferenczi László. The New Hungarian Quarterly, 1983/90. 135–136. p.

Sőtér István. Jelenkor, 1983/6. 596–598. p.

Rónay László. Kortárs, 1984/1988–1991. p.

Babits Mihály költészete 1903–1920

Tüskés Tibor. Jelenkor, 1981/10. 939–942. p.

Fülöp László. Kritika, 1981/11. 33–34. p.

Szegedy-Maszák Mihály. Kortárs, 1981/11. 1809–1812. p.

Erdődy Edit. Vigilia, 1982/1. 67–70. p.

Szabó Ferenc. Katolikus Szemle, 1982/1. 79–83. p.

Tamás Attila. Alföld, 1982/1. 90–92. p.

Fenyő István. Új Írás, 1982/2. 94–98. p.

Csűrös Miklós. Új Írás, 1982/3. 59–68. p.

Németh G. Béla. Irodalomtörténeti Közlemények, 1982/3. 371–373. p.

Kulcsár Szabó Ernő. Műhely, 1982/5. 74–77. p.

Horgas Béla. Jelenkor, 1982/7–8. 751–753. p.

Lothár László. The Hungarian P.E.N., 1982/23. 110. p.

Alföldy Jenő. Élet és Irodalom, 1982/34. 11. p.

Balassa Péter. Irodalomtörténet, 1984/2. 494–500. p. = B. P.: A látvány és a szavak. Bp. 1987. Magvető, 90–100. p.

Babits Mihály

Kerék Imre. Dunatáj, 1983/4. 69–70. p.

Reisinger János. Tiszatáj, 1983/4. 107–109. p.

Olasz Sándor. Somogy, 1983/5. 31–33. p.

Pomogáts Béla. Új Forrás, 1983/5. 3–5. p.

Nádor Tamás: Beszélgetés Rába Györggyel Babits-kismonográfiájáról. Magyar Nemzet, 1983. jún. 2. 5. p. = N. T.: Első olvasásra. Bp. 1988. Múzsák, 192–195. p.

Pók Lajos. Könyvvilág, 1983/7. 3. p.

Stenczer Ferenc. Élet és Irodalom, 1983/27. 11. p.

S. L. Napjaink, 1983/10. 35. p.

Csűrös Miklós. Jelenkor, 1983/11. 996–998. p.

Lőrinczy Huba. Életünk, 1983/11. 1027–1032. p.

Melczer Tibor. Tiszatáj, 1983/11. 50–53. p.

Kerényi Grácia. Vigilia, 1983/12. 943–944. p.

Gömöri György. World Literature Today, 1984/2. 302. p.

Pálmai Kálmán. Irodalomtörténet, 1984. 490–493. p.

Mák Ferenc. Üzenet, 1985/15. 54–57. p.

Melczer Tibor. Hungarológiai Értesítő, 1985/3–4. 155–156. p.

Barta János. = B. J.: A pálya végén. Bp. 1987. Szépirodalmi, 54–57. p.

Csönd-herceg és a nikkel szamovár

Rónay László. Új Ember, 1986/40. 6. p.

Pomogáts Béla. Élet és Irodalom, 1986/48. 10. p.

Nemes István. Jelenkor, 1987/2. 177–179. p.

Rónay László. Nagyvilág, 1987/4. 612–614. p.

Pomogáts Béla. Nyelvünk és Kultúránk, 1987/67. 94–95. p.

Lothár László. The Hungarian P.E.N., 1987/28. 115–117. p.

Cavaglia, Gianpiero. Rivista di Studi Ungheresi (RSU) Tom. 2. Roma. 1987. 142–144. p.

Sípos Lajos. Somogy, 1989/5. 105–108. p.

A valóság vendége

Rakovszky István. Diakónia, 1987/2. 92–93. p.

Tarján Tamás. Népszabadság, 1987. ápr. 7. 7. p.

Balassa Péter. Kortárs, 1987/8. 155–157. p.

Vasadi Péter: A tér meséi. [Rába György költészetéről a Rovások és A valóság vendége című versesköteteinek tükrében.] Jelenkor, 1987/7–8. 598–604. p.

Vajda Endre. Magyar Nemzet, 1987. aug. 17. 6. p.

Alföldy Jenő. Mozgó Világ, 1987/11. 117–119. p.

Rónay László. Vigilia, 1987/11. 872. p.

Egyed Orsolya. Kritika, 1987/12. 36. p.

Kabdebó Lóránt. Új Írás, 1988/3. 118–121. p.

Bakonyi István. Alföld, 1988/7. 79–88. p.

Horgas Béla. Világosság, 1989/7. 541–543. p.

Kézrátétel

Bata Imre. Élet és Irodalom, 1992. jún. 12. 11. p.

Rónay László. Új Ember, 1992. jún. 14. 6. p.

Parancs János. Vigilia, 1992. 635. p.

Ferencz Győző. Mérleg, 1992. 635. p.

Rácz György István. Alföld, 1993/1. 78–80. p.

Vasy Géza. Forrás, 1993/3. 81–82. p.

Csűrös Miklós. Jelenkor, 1993/3. 270–273. p.

Ferencz Győző. Kortárs, 1993/4. 102–104. p.

Alföldy Jenő. Tiszatáj, 1993/4. 280–282. p.

Bányai János. Híd, 1993/4. 280–282. p.

Báthori Csaba. Holmi, 1994/2. 291–296. p.

Varga Lajos Márton – Lator László: „Adj nevet neki.” = V. L. M.: Kritika két hangra. Bp. 1994. Pesti Szalon, 193–199. p.

Kopogtatás a szemhatáron

Albert Zsuzsa. Confessio, 1993/4. 118–121. p.

Rónay László. Új Ember, 1993. máj. 23.

Horgas Béla. Élet és Irodalom, 1993. máj. 28. 16. p.

Szalay László. Magyar Napló, 1993. okt. 15. 36–37. p.

Bódis Zoltán. Hitel, 1994/1. 106–108. p.

Gulyás Gábor. Kortárs, 1994/2. 100–102. p.

Karátson Endre. Jelenkor, 1994/6. 585–594. p.

Báthori Csaba. Holmi, 1994/7. 1052–1055. p.

Vasadi Péter. Új Forrás, 1994/10. 2–5. p.

Wenczel Imre. Műhely, 1995/1. 59–61. p.

Közbeszólás

Rónay László. Új Ember, 1994/12.

Albert Zsuzsa. Confessio, 1995/2. 100–104. p.

Alföldy Jenő. Tiszatáj, 1995/4. 83–86. p.

Bata Imre. Élet és Irodalom, 1995. ápr. 28. 14. p.

Csűrös Miklós. Kortárs, 1995/12. 107–110. p.

Györe Balázs. Liget, 1995.

Ráismerések

Rónay László. Vigilia, 1993. 73–77. p.

Rónay László. Új Ember, 1997. márc. 16.

Albert Zsuzsa. [Beszélgetés Rába Györggyel.] Confessio, 1997/3. 33–36. p.

Németh G. Béla. Élet és Irodalom, 1997. ápr. 11.

Horgas Béla. Liget, 1997. ápr. 16–19. p.

Tüskés Tibor. Lyukasóra, 1997/5.

Poszler György. Élet és Irodalom, 1997. máj. 30. 14. p.

A vonakodó Cethal

Rónay László. Új Ember, 1998. máj. 31. 5. p.

Simon Balázs. Liget, 1998/9. 78–81. p.

Lackfi János. Liget, 1998/9. 81–83. p.

G. István László. Liget, 1998/9. 83–84. p.

Schein Gábor. Élet és Irodalom, 1998. szept. 4. 15. p.

Németh G. Béla. Élet és Irodalom, 1998. szept. 4. 15. p.

Nádor Tamás [Beszélgetés Rába Györggyel.] Könyvhét, 1998. szept. 10. 3. p.

Angyalosi Gergely – Bán Zoltán András – Németh Gábor – Radnóti Sándor: Irodalmi kvartett. Beszélő, 1998.

Balogh Piroska. Alföld, 1999/4. 86–89. p.

Ferencz Győző. Holmi, 1999/6. 774–778. p. = F. Gy.: Hol a költészet mostanában? Esszék, tanulmányok. Bp. 1999. Nagyvilág.

Verselemzések

Tímár György. The Hungarian P.E.N., 1970/11. 77–79. p.

Jelenits István: „Negyven fele.” . Új Ember, 1978/27. 5. p.

Rónay László: Rába György: Pillantás az éjszakába. Jelenkor, 1979/11. 983–999. p. = Miért szép? Verselemzések napjaink költészetéből. Szerk.: Detre Zsuzsa, Bárány György. Bp. 1981. Gondolat, 335–368. p.

Rába György – Lator László: Rába György: Emlékezés egy birodalomra. = Domokos Mátyás – Lator László: Versekről, költőkkel. Bp. 1982. Szépirodalmi, 362–372. p.

Török Gábor: A hihetetlen. = T. G.: A pecsétek feltörése. Mai líránkat olvasva. Bp. 1983. Magvető, 107–110. p.

Kabdebó Lóránt: „Költészet és valóság.” Rába Györggyel Amalfi meséje című verséről beszélget Kabdebó Lóránt. Életünk, 1983/11. 1038–1043. p. = Rába György Amalfi meséje című verséről. K. L.: A műhely titkai. Bp. 1984. Móra, 302–311. p. (Kozmosz Könyvek.)

Albert Zsuzsa: Ráismerések – Mackókiállítás. [Rába Györggyel beszélget Albert Zsuzsa.] Confessio, 1997/3. 33–36. p.

 

A szakirodalmat összeállította Csűrös Miklós.