Parti Nagy Lajos: Szakirodalom

Önálló kötetek

Németh Zoltán: Parti Nagy Lajos. Nyelvhús. Pozsony, 2006. Kalligram Kiadó, 317 p.

Németh Zoltán (szerk.): Tükördara. Parti Nagy Lajos költészetéről, prózájáról. Bp. 2008. Kijárat, 312 p.

[Mészáros Sándor: Fragminták - belülről. 9-17. p-

Margócsy István: Parti Nagy Lajos: Esti kréta. 18-26. p.

Thomka Beáta: Határoltság, pontosság és arány. 27-40. p.

Domonkosi Ágnes: A nyelv átértékelődése a posztmodern költői stílusban. 41-58. p.

Payer Imre: A rontott újraírás poétikája Parti Nagy Lajos költészetében. 59-75. p.

Borbély Szilárd: Kádáriában éltem én is! 76-83. p.

Keresztesi József: Precíz tükördara. 84-97. p.

Armeán Otília: Paragrammatika. 98-114. p.

Keserű József: „dallam s szöveg precíz tükördarája”. 115-122. p.

Szilágyi Márton: Metamorphoses prosae. 125-135. p.

Széni Katalin: Egy fikcionált női szerző. 136-155. p.

Simon Attila: Jolán szerint a világ. 156-161. p.

Balassa Péter: Feszített vértükör. 162-171. p.

Dérczy Péter: Formálom és tartorma. 172-187. p.

Fodor Péter: Lebont, építkezik. 188-206. p.

Bedecs László: A közhely színeváltozása. 207-217. p.

Bombitz Attila: Parti zóna. 218-248. p.

Kovács Eszter: Átiratok saját témákra. 251-258. p.

Darabos Enikő — Kiss Attila Atilla: Szubjektumsíkok és inverziók a Mauzóleumban. 259-269. p.

Tompa Andrea: Hol karnebál van, ott karnebál van. 270-281. p.

Minya Károly: A ritkább szóalkotási módok stilisztikai funkciója Parti Nagy Lajos Tisztújítás című drámájában. 282-294. p.

Zsigmond Andrea: Mert Tartuffe az egy... tartüff. 295-306. p.

Válogatott bibliográfia 307-311. p. ]

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, köszöntők

Parti Nagy Lajos 50 éves. Kalligram, 2003/10.

 

[Mintakéve. Szonettkoszorú az ötvenéves Parti Nagy Lajos mesterszonettjére. (szerzők: Kukorelly Endre, Jász Attila, Mizser Attila, Borbély Szilárd, Térey János, Orbán János Dénes, Balla Zsófia, Peer Krisztián, Varró Dániel, László Noémi, Kemény István, Vörös István, Tóth Krisztina, Kovács András Ferenc, Parti Nagy Lajos.)

 

M. Csepécz Szilvia „Ki nézel ki belőlem?" (beszélgetés Parti Nagy Lajossal.) 18-31. p.

Selyem Zsuzsa: Parti Naggyal ékes rövid kávétörténet. 33-40. p.

Ármeán Otília: Paragrammatika. 9-37. p.

Németh Zoltán: A pluralitás posztmodern politikája Parti Nagy Lajos költészetében. 61-76. p.

Vaderna Gábor: Széljegyzetek a költő Parti Nagy Lajos prózájához. 77-89. p.

Vári György: Ha egy téli éjszakán egy olvasó. Parti Nagy Lajos Hősöm tere című könyvének olvasási mintázatai. 90-95. p.

Duschak Zsuzsanna: Hagyomány és annak kiforgatása. (Parti Nagy Lajos: Hősöm tere.) 96-105. p.

Gál Andrea: Férc. (Parti Nagy Lajos: Hősöm tere.) 106-111. p.

Teslár Ákos: Egyszer csak a torkáig ért. Erkölcs és irodalom Parti Nagy Lajos Hősöm tere című regényében és a recepcióban. 112-122. p.

Polgár Anikó: Vivaldi és a löncsölő kislány. 123-126. p.

Keserű József: „dallam s szöveg precíz tükördarája". 127-130. p.

Vida Gergely: Grafitnesz, avagy a bent/kint, a fent/lent s a többi. 131-134. p.

Beke Zsolt: „a nyelv alatti kásás hómezőkön" a legutolsó konnotáció. 135-139. p.

Sánta Szilárd: van elég quality. 140-142. p.]

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Fél korsó hiány

Csorba Győző: Négy fiatal költő. (Csordás Gábor, Meliorisz Béla, Pálinkás György, Parti Nagy Lajos.) Irodalmi Szemle, 1978/7. 603. p.

Bécsy Ágnes: Fél korsó hiány. Jelenkor, 1980/10. 951-953. p.

Csűrös Miklós: Valódi antológia - Fél korsó hiány. Pécsi költők versei. Mozgó Világ, 1980/11. 84-85. p.

Tüskés Tibor: Négy pályakezdő költő versei. Fél korsó hiány. Műhely, 1981/1. 114-116. p.

Cs. Varga István: Fél korsó hiány. Fiatal pécsi költők antológiája. Forrás, 1981/4. 91-93. p.

D. Rácz István: Két antológiáról. (Fél korsó hiány; Ébresztő idő). Alföld, 1981/5. 94-95. p.

Katona Imre József: „ötdecis terünk ma hab...”. Mozgó Világ, 1982/9. 88-89. p.

Angyalstop

Bécsy Ágnes: Parti Nagy Lajos: Angyalstop. Kritika, 1982/7. 31. p.

Zalán Tibor: Angyalstoppal Budapestről a fiumei kettes számú tengerész-szeretetotthon teraszára (Műhely, 1982/2. 98. p.

Bakonyi István: Angyalstop. Fejér megyei Hírlap, 1982. április 30. 5. p.

Tarján Tamás: Szemmagasságban. Magyar Ifjúság, 1982. április 30. 38-39. p.

Kalász Márton: Angyalstop. Új Tükör, 1982. augusztus 15. 2. p.

Alföldy Jenő: Groteszk bukolika. Jelenkor, 1982/12. 1135-1137. p.

Veress Miklós: Létrehozott létrejövés. Élet és Irodalom, 1983. február 11. 10-11. p.

Bakonyi István: Parti Nagy Lajos: Angyalstop. Kortárs, 1983/4. 660–661. p.

Fogarassy Miklós: Kritika,i jegyzetek elsőkötetes költőkről. Mozgó Világ, 1983/7. 40-43. p.

Nyilasi Balázs: Pályakezdő költők 1982. Alföld, 1983/9. 80-85. p. Csontos János: Tizenhárom új költő. Új Írás, 1983/10. 106-112. p.

Herceg Árpád: Mi hiányzik? Meditáció elsőkötetes költőkről. Kritika, 1984/1. 20-21. p.

Csuklógyakorlat

Kukorelly Endre: A dolgok megtisztítása. Élet és Irodalom, 1986. december 5. 10. p.

Galló Sándor: Parti Nagy Lajos: Csuklógyakorlat. Tolna megyei Népújság, 1986. december 13. 11. p.

Dérczy Péter: „Egy rózsacsokrot végigönt a vér.” Jelenkor, 1987/3. 273–275. p.

Keresztury Tibor: Parti Nagy Lajos: Csuklógyakorlat. Alföld, 1987/5. 75-77. (újraközölve: uő: A széliránnyal szemben. = Kételyek kora. Bp.

2002. Magvető, 124-126. p.)

Budai Katalin: Egy nagy generáció. Mozgó Világ, 1987/7. 114–116. p.

Domokos Mátyás: Műbírálat – kiszabott parcellán. Kortárs, 1987/10. 155–158. p.

Bakonyi István: Parti Nagy Lajos: Csuklógyakorlat. Forrás, 1988/1. 92-93. p.

Gyarmati László: Parti Nagy Lajos: Csuklógyakorlat. Kritika, 1988/3. 31. p.

Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre. Életünk, 1988/4. 468-474. p.

Szódalovaglás

Tandori Dezső: „Ott belül egyre jobban Vajdajános...” Élet és Irodalom, 1990. március 30. 10. p.

Keresztury Tibor: Fragmentek mérnöke. Magyar Napló, 1990. május 3. 11. (újraközölve: uő: Kételyek kora. Bp. 2002. Magvető, 127-129. p.)

Jakabffy Tamás: Parti Nagy Lajos: Szódalovaglás. Helikon, 1990. június 1. 8. p.

Kántor Zsolt: „Ó, a szépségben mennyi ín van.” Könyvvilág, 1990/7. 9. p.

Hajdú Geregely: Balett és orthopedia. Holmi, 1990/8. 931–935. p.

Határ Győző: Rímek boncolóasztala. Holmi, 1990/8. 935–937. p.

Gál Ferenc: Mint a mondatok. Kortárs, 1990/10. 156–162. p.

Farkas Zsolt: Disznóölés a zongorán. Hitel, 1990/14. 56. p.

Bakonyi István: Parti Nagy Lajos:Szódalovaglás. Dunatáj, 1991/1. 76-77. p.

Angyalosi Gergely: Parti Nagy Lajos:Szódalovaglás. Kritika, 1991/3. 42. p.

Thomka Beáta: (Hang)(vételek). In uő: Áttetsző könyvtár. Pécs. 1993. Jelenkor, 97-106. p.

Se dobok, se trombiták

Károlyi Csaba: Mannaszósz és szeretetszauna. Népszabadság, 1993. december 30. 9. p. (újraközölve uő: Mannaszósz és szeretetszauna. In uő Lepkeháló. Filum Kiadó, Bp. 1998. 64-66. p.)

Mihalik Zsolt: Parti Nagy Lajos: Se dobok, se trombiták. Dunántúli Napló, 1994. január 15. 10. p.

Nyerges András: Posztmodern résbástyaság. Magyar Hírlap – Ahogy tetszik, 1994. január 22. II.

Mező Ferenc: Ex libris. Élet és Irodalom, 1994. január 28. 11. p.

Nádra Valéria: Félmozdulat az epika felé. Filmkultúra, 1994/3. 0. p.

Kálmán C. György: Ebben és ebből élünk. Beszélő, 1994. március 31. 36-37. (újraközölve Kálmán C. 2002: 142-146. p.)

Kuczogi Szilvia: Magyar nyelveken szólni. Magyar Sajtó, 1994. május 30. 6. p.

Németh Gábor: Tengernagy a propelleren. Kritika, 1994/4. 26-27. p.

Bán Zoltán András: Tárcák tánca. Holmi, 1994/5. 778-779. p.

Závada Pál: Kilencezer mintamondat. Holmi, 1994/5. 779–793. p.

Reményi József Tamás: A színtévesztő. Jelenkor, 1994/5. 485-488. p.

Márton László: Feszesben a fesztelen. Népszabadság – Könyvszemle, 1994. november 5. 3. p.

Katona Imre: ÉS. P.N.L. szeme. Élet és Irodalom, 1995. január 13. 12.p.

Kálmán C. György: Ebben és ebből élünk. In uő: Mű- és valódi élvezetek. Pécs, 2002. Jelenkor, 142-146. p.

A hullámzó Balaton

-wernitzer-: Zaccot ad a fikusznak. Magyar Narancs, 1995. január 19. 36. p.

Balassa Péter: Liedérc. Parti Nagy Lajos, a szociális realista. Nappali Ház, 1995/4. 71–77. (újraközölve: uő: A bolgár kalauz. Bp. 1996. Pesti Szalon, 207-217. p.)

Szilágyi Márton: Metamorphoses prosae. Nappali Ház, 1995/4. 78–84. p.

Györffy Miklós: Líra és epika határán. Magyar Napló, 1995/5. 42-43. p.

Károlyi Csaba: Napotschkáné valódira stilizált élete. Élet és Irodalom, 1995. május 19. 14. p.(újraközölve: In uő: Lepkeháló. Bp.1998. Filum Kiadó, 67-73. p.)

Zalán Tibor: 7x1x7. Irodalmi Szemle, 1995/6. 8-10. p.

Alexa Károly: 7x1x7. Irodalmi Szemle, 1995/6. 6-7. p.

Lengyel Péter: 7x1x7. Irodalmi Szemle, 1995/6. 5-6. p.

Sándor Iván: 7x1x7. Irodalmi Szemle, 1995/6. 8. p.

Bodor Ádám: 7x1x7. Irodalmi Szemle, 1995/6. 4-5. p.

Darvasi László: 7x1x7. Irodalmi Szemle, 1995/6. 4. p.

Dérczy Péter: 7x1x7. Irodalmi Szemle, 1995/6. 7. p.

Bokányi Péter: Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton. Kortárs, 1995/6. 110–112. p.

Margócsy István: Nyelvhús. Parti Nagy Lajos prózájáról. Holmi, 1995/7. 1011–1014. p. (újraközölve: Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton. In uő: Nagyon komoly játékok. Bp. 1996. Pesti Szalon, 143-149. p.)

Kardos András: A posztgrammatikus „nyelv-tana”. Kritika, 1995/11. 41. p.

Bombitz Attila: Feltépett nyelv. Tiszatáj, 1996/2. 93-96. p.

Balassa Péter: Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton. In Modern magyar irodalom. Pályaképek és műelemzések. (Kiegészítő füzet a IV. osztályos középiskolai irodalom tankönyvhöz.) Bp. 1997. Korona Kiadó, 104-119. p.

Krommer Balázs: A nyelv, ami történik. Jelenkor, 1997/11. 1124-1127. p.

Rút Ernő: A költő hasszal vonyít. Magyar Narancs, 1999. április 15. 29. p.

Thomka Beáta: Egy átirat-metafora. In uő: Beszél egy hang. Bp. 2001. Kijárat Kiadó, 45-48. p.

Fodor Péter: Lebont, építkezik. Alföld, 2003/8. 66-75. p.

Vaderna Gábor: Széljegyzetek a költő Parti Nagy Lajos prózájához. Kalligram, 2003/10. 77-89. p.

Esti kréta

Schein Gábor: „Szívhattyúzom az olajat.” Népszabadság, 1995. június 24. 13. p.

Margócsy István: Margináliák. Parti Nagy Lajos/Esti kréta. 2000, 1995/10. 52–57. p. (újraközölve: uő: Margócsy István: Parti Nagy Lajos: Esti kréta. In uő: Nagyon komoly játékok. Bp.1996. Pesti Szalon, 150-157. p.)

Vilcsek Béla: A rózsa az róka, az róka… Kortárs, 1995/11. 87-91. p.

Kardos András: A posztgrammatikus „nyelv-tana”. (Parti Nagy Lajos: A hullámzó Balaton, Esti kréta.) Kritika, 1995/11. 41. p.

Kálmán C. György: Műbírálat, négy tévedésben. Beszélő, 1996/1. 107–109. p.(újraközölve: In uő: Mű- és valódi élvezetek. Pécs. 2002. Jelenkor, 147-152. p.)

N. Horváth Béla: Az ellírult lírikus. (Parti Nagy Lajos: Esti kréta). Tiszatáj, 1996/2. 88–92. p.

Bodor Béla: Iszonyú minden mackónadrág. Holmi, 1996/8. 1206-1219. p.

Bazsányi Sándor: Grammantika. Alföld, 1996/9. 75-79. p.

H. Nagy Péter: A lexika robbanása. Sárkányfű, 1997/2. 29. p.

Ibusár – Mauzóleum

Thuróczy Katalin: A Mauzóleum nyelve. Magyar Hírlap, 1995. november 4. 14. p.

Bakács Tibor Settenkedő: Témázás. Magyar Narancs, 1995. november 9. 33. p.

M. G. P.: Mauzóleum és mauzóleumőrök. Népszabadság, 1995. november 6. 15. p.

Koltai Tamás: Sültrealizmus. Élet és Irodalom, 1995. december 1. 18. p.

Orsós László Jakab: Parti Nagy Lajos: Mauzóleum. Kritika, 1996/2. 40. p.

Berkes Erzsébet: Vanília. Mozgó Világ, 1996/3. 125-127. p.

Márton László: A Parti Nagy-élmény. Élet és Irodalom, 1996. november 1. 14. p. (újraközölve: In uő: Az áhítatos embergép. Pécs. 1999. Jelenkor, 208-210. p.)

Dérczy Péter: Mintamondatok a Mauzóleumról. Élet és Irodalom, 1996. november. 1. 14. p.

Kálmán C. György: Eldrámásodás. Magyar Hírlap, 1996. november 16. 15. p.

Bikácsy Gergely: Iszap és gang. Kortárs, 1997/4. 108–112. p.

Kovács Eszter: Átiratok saját témákra. Jelenkor, 1997/4. 433–436. p.

Bagossy László: Dráma/irodalom. Jelenkor, 1997/4. 436-440. p.

Barabás Judit: „A szöveg szándéka.” Alföld, 1997/6. 93-95. p.

Kiss Attila Atilla – Darabos Enikő: Szubjektumsíkok és inverziók a Mauzóleumban. In Kiss Attila Atilla: Betűrés. Szeged, 1999. Ictus – JATE Irodalomelméleti Csoport, 87-95. p.

Jákfalvi Magdolna: Magyar – dráma – ’90-es évek. Jelenkor, 1999/12. 1266-1273. p.

Dömötör Adrienne: Parti Nagy Lajos: Ibusár. Kritika, 2007/5. 37. p.

Stuber Andrea: Operett kitérővágányon. Parti Nagy Lajos - Darvas Ferenc: Ibusár. Színház, 2009/ 3. 20-21. p.

Neichl Nóra: Újrahasznosítás. Parti Nagy Lajos: Ibusár és Sárbogárdi János: A test angyala. Literatura, 2009/ 4. sz. 529-534. p.

Faluhelyi Krisztián: Megállt az idő . Spiró György: Prah ; Parti Nagy Lajos - Darvas Ferenc: Ibusár – Megállóhely. Színház, 2009/7. 25-26. p.

Seress Ákos: Jegyirodai huszerett - Parti Nagy Lajos: Ibusár-Megállóhely - Pécsi Harmadik Színház. Jelenkor, 2009/6. 677-680. p.

Sárbogárdi Jolán: A test angyala

Bóta Gábor: A test angyala visszatér. Habos bornírtságok a Merlinben – mindenkinek ingyen. Magyar Hírlap, 1995. október 6. 23. p.

Csejdy András: A test angyala. (Merlin Színház) Magyar Narancs, 1995. november 9. 33. p.

Zappe László: Parti Nagy Lajos: A test angyala. Kritika, 1995/11. 42-43. p.

Széni Katalin: Egy fikcionált női szerző.) In Fried István szerk.: Szövegek között II. Szeged, 1997. JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, 39-60. p.

Alexa Károly: Nyelvhús gyanútlan vegetáriusoknak. Kortárs, 1997/1. 91-97. p.

Babarczy Eszter: Kegyetlen paródia. Népszabadság – Könyvhét, 1997. június 3. 29. p.

Szilágyi Márton: Ábrány és szerelem. Élet és Irodalom, 1997. június 6. 17. p.

Sükösd Mihály: Parti Nagy Lajos és Sárbogárdi Jolán. Mozgó Világ, 1997/8. 119–122. p.

Balajthy Dénes: Kosáryné én vagyok. Magyar Narancs, 1997. augusztus 14. 31. p.

Nádasdy Ádám: Kulturált, vágyteli fújtatás. Népszabadság, 1997. szeptember 17. 10. p.

Széni Katalin: Ki vagy te, Jolán? Tiszatáj, 1997/10. 85-89. p.

Báthori Csaba: Sötét verem és mindent legyőz. Jelenkor, 1997/11. 1133-1136. p.

Bombitz Attila: Kinek nevezzelek, Sárbogárdi Jolán? Jelenkor, 1997/11. 1128-1133. p.

Toldi Éva: Olvasónapló/Szeretetről, szerelemről. Híd, 1997/12. 969-976. p.

Kulcsár-Szabó Zoltán: Ex libris. Élet és Irodalom, 1998. január 23. 13. p.

Bartha-Balog Emese: Egy regény, amit a nagybetűs Élet és a born írt. Látó, 1997/12. 104-108. p.

Simon Attila: Jolán szerint a világ. Alföld, 1998/1. 97-100. p.

Györffy Miklós: Clichés and Curiosities. http://parti-nagy.irolap. hu/hu/miklos-gyorffy-cliches-and-curiosities

Kovács Eszter: Miért nő? Fiktív női szerzők a mai magyar irodalomban. Sárkányfű, 1999/4. 42-53. p.

Buda György: Parti Nagy Lajos fordítása közben. Lettre, 1999/ősz 63. p.

Kálmán C. György: Négy klasszikus. Beszélő, 2000/9–10. 148–150. (újraközölve uő: Mű- és valódi élvezetek. Pécs, 2002. Jelenkor, 104-109. p.)

Gács Anna: Álnevesek anyái: Csokonai Lili és Sárbogárdi Jolán. A profi és a dilettáns. In uő: Miért nem elég nekünk a könyv. Bp. 2002. Kijárat Kiadó, 167-176. p.

Zsadányi Edit: A test angyala. (Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolánt ír). In Egytucat. Kortárs, magyar írók női szemmel. József Attila Kör – Kijárat Kiadó, Bp. 2003. 221-235. p.

Szilágyi Zsófia: Nagybetű, élet, irodalom. In uő: A féllábú ólomkatona. Kalligram, Pozsony, 2005. 72-77. p.

Neichl Nóra: Újrahasznosítás. Parti Nagy Lajos: Ibusár és Sárbogárdi János: A test angyala. Literatura, 2009/ 4. sz. 529-534. p.

Hősöm tere: a Tisztabúza éjszakája

Babarczy Eszter: Röptetés. Népszabadság, 2000. május 27. 35. p.

-ts-: (Turcsányi Sándor) Szárnyjáték. Magyar Narancs, 2000. június 22. 35. p.

Reményi József Tamás: Galember. Népszabadság, 2000. július 1. 31. p.

Balassa Péter: Feszített vértükör. Élet és Irodalom, 2000. július 21. 19. p. (újraközölve: Balassa 2001: 81-88. p.)

Nyerges András: Egy humanoplutokrata a galambrezsimben. Könyvhét, 2000.augusztus. 10. 13 p.

Sükösd Mihály: Galambapokalipszis. Mozgó Világ, 2000/9. 110-112. p.

Margócsy István: Margináliák. Parti Nagy Lajos Hősöm tere. 2000 2000/11. 63-70. p. (újraközölve: Margócsy 2003: 301-312. p.)

Forgács Zsuzsa: …miiii mozog a zöld leveles bokorban? Magyar Narancs, 2000/51-52. 60. p.

k szonja: Sötét szárnyak suhogása. Az Irodalom Visszavág, 2000/ősz-tél 173-176. p.

Máthé Andrea: Félelem és rengetés. Jelenkor, 2000/12. 1256-1259. p.

Balassa Péter: Feszített vértükör. In uő: Törésfolyamatok. Csokonai Kiadó, Debreccen, 2001. 81-88. p.

Baranyák Csaba: Balatony Lajoska valamelyik Lajosnak. Prae, 2001/3-4. 171-183. p.

Angyalosi Gergely: Palomista vérbábszínház. Holmi, 2001/4. 520-524. p. (újraközölve: uő: Romtalanítás. Bp. 2004. Kijárat Kiadó, 143-149. p.)

Bodor Béla: Élettér légköbméterben. Holmi, 2001/4. 524-530. p.

Bedecs László: Galambrealizmus. Tiszatáj, 2001/5. 77-82. p.

Niedzielsky Katalin: Falstaff, Sarolta, Simonyi, Ibusár és Karnyóné. Bárka, 2002/5. 95-104. p.

Bombitz Attila: Galambmátrix. Forrás, 2001/10. 115-121. p. (újraközölve: uő: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk. Pozsony, 2005. Kalligram, 225-239. p.)

Gál Andrea: Nevetve, véresen. Korunk, 2001/11. 63-65. p.

Margócsy István: Parti Nagy Lajos Hősöm tere. In uő: Hajóvonták találkozása. Bp. 2003. Palatinus Kiadó, 301-312. p.

Gál Andrea: Férc. Kalligram, 2003/10. 106-111. p.

Duschak Zsuzsanna: Hagyomány és annak kiforgatása. Kalligram, 2003/10. 96-105. p.

Vári György: Ha egy téli éjszakán egy olvasó. Kalligram, 2003/10. 90-95. p.

Teslár Ákos: Egyszer csak a torkáig ért. Kalligram, 2003/10. 112-122. p.

Dérczy Péter: Formalom és tartorma. In uő: Vonzás és választás. Debrecen, 2004. Csokonai Kiadó, 132-142. p.

Jandl, Paul: Tauben an die Macht kommen? (Meines Helden Platz. A hősöm tere német kiadásáról.) In Neue Zürcher Zeitung 2005. február 19. http://www.perlentaucher.de/buch/lajos-parti-nagy/meines-helden-platz.html

kre: Wenn das Proletariat mit der Weltherrschaft schnäbelt. (Meines Helden Platz. A hősöm tere német kiadásáról.) In Sandammeer 2005/2. http://www.sandammeer.at/rezensionen/partinagy-heldenplatz.htm

Plath, Jörg: Der Arturo Ui der Vögel. (Meines Helden Platz. A hősöm tere német kiadásáról.) In Frankfurter Rundschau 2005. augusztus 10. http://www.fr-online.de/literatur/der-arturo-ui-der-voegel,1472266,3210840.html

Sárossi Bogáta (válogatta és fordította): „Káprázatos szatíra”. Parti Nagy Lajos Hősöm tere című regényének német fogadtatása. Élet és Irodalom, 2006. január 20. 28. p.

Parti Nagy Lajos - Bruno Bourel: Budapest - fényrajzok

Kozár Alexandra: Pesti csókok és fények francia szemmel. Magyar Hírlap, 2001. november 19. 8. p.

Zappe László: Fényképezni necessze est. Népszabadság, 2002. január 5. 31. p.

Kovácsy Tibor: Kolbász-tárgyban fregoli. Magyar Narancs, 2002. január 10. 40. p.

Kálmán C. György: Egyik kedvenc képeskönyvem. Élet és Irodalom, 2002. január 18. 22. p.

Kacat, bajazzó

Rózsa Gyula: Hamis tekercsek. (PNL – Banga Ferenc: Kacat, bajazzó; Dump Endre: Töredékek.) Mozgó Világ, 2004/10. 122-124. p.

Dump Endre: Töredékek

Rózsa Gyula: Hamis tekercsek. (PNL – Banga Ferenc: Kacat, bajazzó; Dump Endre: Töredékek.) Mozgó Világ, 2004/10. 122-124. p.

Grafitnesz

Szalai Zsolt: "kacagti és zokogti szívpor". Új holnap: irodalmi, művészeti, társadalmi folyóirat, 2003/4. 127-131. p.

Szilágyi Zsófia: „Nincs egyrészt látvány s másrészről a fény”. Bárka, 2003/6. 113-117. p.

Fekete Barbara: Időzés egy nyelvi laborban. Bárka, 2003/6. 118-121. p.

Borbély Szilárd: Kádáriában éltem én is! Élet és Irodalom, 2003. június 20. 25. p.

Györe Gabriella: Nyelvhúspörkölt pityókával, szívvel, zöldkörettel. (2003. június 25.) http://www.litera.hu/hirek/nyelvhusporkolt-pityokaval-szivvel-zoldkorettel

Ferencz Győző: Összerakja más. Népszabadság, 2003 július 19. 11. p.

Polgár Anikó: Vivaldi és a löncsölő kislány. Kalligram, 2003/10. 123-126. p.

Vida Gergely: Grafitnesz, avagy a bent/kint, a fent/lent s a többi. Kalligram, 2003/10. 131-134. p.

Keresztesi József: Precíz tükördara. Jelenkor, 2003/10. 990-996. p.

Sánta Szilárd: van elég quality. Kalligram, 2003/10. 140-142. p.

Tarján Tamás: Múlástan. In uő: Csendestárs. Bp. 2003. Pont Kiadó, 142-156. p.

Keserű József: „dallam s szöveg precíz tükördarája”. Kalligram, 2003/10. 127-130. p.

Kálmán C. György: Miért nem szép? Jelenkor, 2003/10. 997-1000. p.

Szilágyi-Nagy Ildikó: Meglepő kórházversek. Medical Tribune, 2003. október 24. 14. p.

Beke Zsolt: „a nyelv alatti kásás hómezőkön”. Kalligram, 2003/10. 135-139. p.

Ambrus Judit: Ex libris. Élet és Irodalom, 2003. november 20. 25. p.

Bedecs László: Édes anyanyelvünk. Új Könyvpiac, 2003/12. 17. p.

Naszádos Jolán: Aerobika a zártosztályon. Árgus, 2003/12. 115-116. p.

Selyem Zsuzsa: Semmi se rejti. A Hét, 2003. december 4. 11. p.

Angyalosi Gergely: Kórházszag, hajnal, kis nővérszoba. In uő: Romtalanítás. Bp. 2004. Kijárat Kiadó, 150-154. p.

Kálmán C. György: Parti Nagy Lajos Grafitnesz. Kritika, 2004/2. 33-34. p.

Bányai János: Kánon és verskultúra. Híd, 2004/5-6. 597-615. p.

Huba Márk: Nyelvi kondikció. Tiszatáj, 2004/10. 97-100. p.

Szilágyi Zsófia: „Nincs egyrészt látvány s másrészről a fény”. In uő: A féllábú ólomkatona. Pozsony, 2005. Kalligram, 78-85. p.

Baranyák Csaba: A fölkapart grammatika. (Parti Nagy Lajos: Grafitnesz). Alföld, 2005/2. 83. p.

Németh Zoltán: Nyelvhús és halálparódia. (Parti Nagy Lajos : grafitnesz). Új forrás, 2006/5.

Váradi Nagy Pál: A király mégis él? - Parti Nagy Lajosról. Az idős József Attila és a többiek Parti Nagy Lajos grafitnesz kötetében és Horatius tükrében. Látó, 2007/4.

Nagy Ignác - Parti Nagy Lajos: Tisztújítás

Kozár Alexandra: Választási „buzgonária” nőügyekkel. Népszava, 2006. március 4. 6. p.

Koltai Tamás: Átírva fönt és lent. Élet és Irodalom, 2006. március 17. 31. p.

Székely Szabolcs: Nyelvében élhetne. Színház, 2006/5. 26-27. p.

Gerold László: Csupántly. Híd, 2006/5. 53-58.

Tamási Orosz János: Besenczi elveszti ártatlanságát az üzletszerű Tisztújításban. Vasárnapi Hírek, 2006. március 12. 16. p.

Zappe László: A vígjáték nem kampányol. Népszabadság, 2006. március 20. 12. p.

Tarján Tamás: Nincsen benne semmi, ámde. Nagy Ignác - Parti Nagy Lajos: Tisztújítás. Színház, 2008/1. 13-15. p.

A fagyott kutya lába

Krivánszky Emőke: Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába. Szépirodalmi Figyelő, 2006/6. 131-132. p.

Ambrus Judit: Szabadon fogva - Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába; Dragomán György: A fehér király. Beszélő, 2006/10. 119-125. p.

Bányai János: Szavakba írott hangok. Híd, 2006/12. 93. p.

Bazsányi Sándor: Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába. Kritika, 2007/6. 28. p.

Nagy Boglárka: Nyelvdüh és nyelvszomor. Parti Nagy Lajos: A fagyott kutya lába. Jelenkor, 2007/9. 954-959. p.

Sághy Miklós: Testviszonyok Parti Nagy Lajos két novellájában (A fagyott kutya lába és A hullámzó Balaton). Holmi, 2013/10. 1251-1259. p.

A vak murmutér

Ambrus Judit: Az egyik szemem sír. A másik vajon? Parti Nagy Lajos - Banga Ferenc: A vak murmutér. Népszava (Szép Szó), 2007. dec. 1-2. 5. p.

Bombitz Attila. A murmutéri tudás. Parti Nagy Lajos - Banga Ferenc: A vak murmutér. Élet és Irodalom, 2008. febr. 8. 26. p.

Bedecs László: Sok a jóból. Irodalmi Jelen, 2008/2. 17. p.

Gerőcs Péter: Hová lett a parti táj? Műút, 2008/05. 71-73. p.

Kálmán C. György: Egy földikutya nézetei a világról. Kritika, 2008/7-8.

Gáborják Ádám: S kezdetben vala a murmu-tér... Parti Nagy Lajos: A vak Murmutér. Kalligram, 2009/2. 94-95. p.

A pecsenyehattyú és más mesék

Mártonffy Zsuzsa: Parti Nagy Lajos-Banga Ferenc: A pecsenyehattyú és más mesék. Figyelő, 2008/49. 37. p.

Lovász Andrea: Mesék a vip-pitvarból. Parti Nagy Lajos - Banga Ferenc: A pecsenyehattyú és más mesék. Élet és Irodalom, 2009. jan. 16. 26. p.

Az étkezés ártalmasságáról

Dumpf András: Gyümölcs izzadása. (Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról). Palócföld, 2011/4. 87-89. p.

Deczki Sarolta: Így gondozd a gyomrodat. Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Beszélő, 2011/6. 65-69. p.

Horváth László Imre: Alaktalan alakok. Parti Nagy meg a nyelvi bravúr: Az étkezés ártalmasságáról. Magyar nemzet, 2011. jún. 4. 35. p.

Nagy Boglárka: Bél húrja zsong. Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Népszabadság 2011. júl. 16-17. 15. p.

Turcsányi Sándor: A költő koturnuson áll. Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Magyar Narancs. 2011. júl. 7. 38. p.

Angyalosi Gergely: A lélek zabál. Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Élet és Irodalom, 2011. júl. 22. 21. p.

Penovác Sára: "Kulináris héjanász". Híd, 2012/6-7. 182-187. p.

Juhász Katalin: Zsír. Parti Nagy Lajos Az étkezés ártalmasságáról című kötetéről. Irodalmi Szemle, 2011/12. 69-70. p.

Szabó István Zoltán: A hőbörgés nagymonológja. Irodalmi Jelen, 2012, január 29. http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1533/hoborges-nagymonologja

Neichl Nóra: A grafitnesztől a wellnessig. Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Jelenkor, 2012/3. 317-322. p.

Tőtős Dorottya: "Dögölj meg, kedves vendég, ha jót akarsz". Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Helikon, 2012/15. 12. p.

Németh Zoltán: Ami megíródott... . Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Alföld, 2012/5. 110-116. p.

Penovác Sára: "Kulináris héjanász". Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról. Híd,2012/6-7. 182-187. p.

Fülkefor és vidéke

Brassai Zoltán: Göre Gábor és vidéke. Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke. Vár ucca műhely, 2012/3. 77-80. p.

Pucher Bálint: Jónás könyve. (Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke). Palócföld, 2012/5. 82-85. p.

Radnóti Sándor: Salus rei publicae. Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke. Élet és Irodalom, 2012. jún. 8. 17. p.

Deczki Sarolta: "Kelet-Európa Alsó, feltételes megállóhely" - Édes hazám. Kortárs közéleti versek; Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke. Magyar mesék. Beszélő, 2012/7-9. 40-52. p.

Svébis Bence: Nemzeti túladagolás. Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke. Népszabadság, 2012. szept. 1-2. 14. p.

Szegő János: MesÉSkönyv. Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke. Holmi, 2012/9. 1162-1169. p.

Schein Gábor: MESésKÖNYV. Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke. Holmi, 2012/9. 1162-1165.

És-kvartett: Parti Nagy Lajos Fülkefor és vidéke: magyar mesék című kötetéről. (A beszélgetés résztvevői: Károlyi Csaba, Bárány Tibor, Deczki Sarolta, Kálmán C. György.) Élet és Irodalom, 2012. nov. 9. 20-21. p.

Tamási Orosz János: A hetvenhetedik te magad légy. Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke. Napút, 2013/1. 104-106. p.

Szilasi László: Ex libris. Parti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke. Élet és Irodalom, 2013. ápr. 5. 19. p.

Láng Zsolt: A nyelv népieschítése. (Parti Nagy Lajos Fülkefor és vidéke - Muszka Sándor Sanyi bá c. könyveiről). Látó, 2014/2.

Fülkeufória - és vidéke, százegy új magyar mese

Pogrányi Péter: Amíg meg nem hümhüm. Parti Nagy Lajos: Fülkeufória és vidéke. Népszabadság, 2014 máj. 17-18. 17. p.

Károlyi Csaba: Mesesirató. Parti Nagy Lajos: Fülkeufória és vidéke: százegy új magyar mese. Élet és Irodalom, 2014/21. 2014 máj. 23. 18. p.

Idegen nyelvű periodikumokban megjelent recenziók

német

Meines Helden Platz

Jandl, Paul: Tauben an die Macht kommen? = Neue Zürcher Zeitung 2005. február 19. http://www.perlentaucher.de/buch/20101.html

kre: Wenn das Proletariat mit der Weltherrschaft schnäbelt. = Sandammeer 2005/2. http://www.sandammeer.at/rezensionen/partinagy-heldenplatz.htm

Plath, Jörg: Der Arturo Ui der Vögel. = Frankfurter Rundschau 2005. augusztus 10. http://www.fr-aktuell.de/ressorts/kultur_und_medien/belletristik/?cnt=709222

 

A szakirodalmat összeállította Németh Zoltán.