Orbán Ottó: Bibliográfia

Önálló kötetek

Fekete ünnep. Versek. Bp. 1960. Magvető, 102 p.

A teremtés napja. Versek. Bp. 1963. Magvető, 95 p.

Búcsú Betlehemtől. Versek. Bp. 1967. Magvető, 163 p.

A föltámadás elmarad. Versek. Bp. 1971. Magvető, 126 p.

Aranygyapjú. Válogatott versfordítások. Bp. 1972. Európa, 408 p.

Ablak a földre. Indiai útinapló. Bp. 1973. [1972] Magvető, 387 p. = 2., bővített kiadás: Bp. 1989. Magvető, 505 p.

Emberáldozat. Versek. Bp. 1973. Magvető, 78 p.

Kati-patika. Gyermekversek. Bp. 1973. Móra, 36 p. = új kiad.: Illusztrálta: Bálint Endre. Bp. 2007. Móra, 40 p.

Szegénynek lenni. Válogatott versek. Bp. 1974. Magvető, 238 p.

Távlat a történethez. Versek. Bp. 1976. Magvető, 75 p.

A világ teremtése és egyéb badarságok. Szatirikus versek és paródiák. Bp. 1977. Magvető, 119 p.

Eszterlánc. Gyermekversek. Bp. 1977. Móra, 37 p.

A visszacsavart láng. Versek. Bp. 1979. Magvető, 79 p.

Honnan jön a költő? Esszék. Bp. 1980. Magvető, 345 p.

Az alvó vulkán. Versek. Bp. 1981. Magvető, 107 p.

Helyzetünk az óceánon. Versregény. Válogatott prózaversek. Bp. 1983. Magvető, 215 p.

Mese a csodálatos nyárról. Gyermekköltemény. Bp. 1984. Móra, 30 p.

A mesterségről. Válogatott versek. Bp. 1984. Móra, 94 p. (Kozmosz Könyvek.)

Szép nyári nap, a párkák szótlanul figyelnek. Versek. Bp. 1984. Magvető, 78 p.

Összegyűjtött versek. Bp. 1986. Magvető, 607 p.

A fényes cáfolat. Versek. Bp. 1987. Magvető, 89 p.

A kozmikus gavallér. Versek. Bp. 1990. Orpheusz, 84 p.

Egyik oldaláról a másikra fordul; él. Versek. Bp. 1992. Magvető, 107 p.

A keljföljancsi jegyese. Versek. Bp. 1992. Századvég, 68 p.

Útkereszteződés Minneapolisban. Ötvenegy vers Amerikából. Válogatott versek. Bp. 1993. Holnap, 72 p.

A költészet hatalma. Versek a mindenségről és a mesterségről. Válogatott versek. Bp. 1994. Kortárs, 139 p.

Cédula a romokon. Esszék. Bp. 1994. Magvető, 279 p.

Kocsmában méláz a vén kalóz. Versek. Bp. 1995. Helikon, 106 p.

Hallod-e te sötét árnyék. Versek. Bp. 1996. Magvető, 76 p.

Válogatott versek. Bp. 1998. Unikornis, 321 p. (A magyar költészet kincsestára.)

Lakik a házunkban egy költő. Új versek. Bp. 1999. Magvető, 56 p.

Eszterlánc. Kati-patika. Gyermekversek. Illusztrálta: Balla Margit. Bp. 2000. Magvető, 48 p.

A bor és a víz vetélkedése. Bp. 2000. Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző, 24 p.

Boreász sörénye. Bp. 2001. Magvető, 245 p.

Fejraport. Versciklus Hajnal Gabriella piros-kék emberfejeket ábrázoló falikárpitjaira. Bp. 2001. Sukoro Art Kiadó, 23 p.

Az éjnek rémjáró szaka. Bp. 2002. Magvető, 51 p.

Ostromgyűrűben. Bp. 2002. Magvető, 64 p.

Orbán Ottó összegyűjtött versei. Bp. 2003. Magvető, 1013 p.

Színpompás ostrom lángoló házakkal. Életműinterjú. Bp. 2016. Magvető, 336 p.

Barbarus utazásai. Útirajzok (Ablak a Földre és Meztelen tenger). Bp. 2019. Magvető, 365 p.

Rejtett működés. Esszék, cikkek, kisprózák (Honnan jön a költő?  Cédula a romokon és Boreász sörénye). Bp. 2019. Magvető, 676 p.

Idegen nyelven megjelent kötetek

The Blood of the Walsungs. Selected poems. Newcastle-upon-Tyne–Bp. 1993. Bloodex–Corvina, 94 p. = Bp. 2006. Corvina, 94 p.

The Journey of Barbarus. Poetry by Otto Orban. (Ford.: Bruce Berlind.) Pueblo [USA, Colorado]. 1997. Passeggiata Press, 91 p.

The Witching Time of Night (Az éjnek rémjáró szaka). (Ford. Zollman Péter.) 2003. Atlantis-Centaur, 63 p.

Önálló versfordítás-kötetek

Robert Lowell: Közel az óceán. Válogatott versek. Bp. 1972. Európa, 146 p.

Robert Lowell: Régi dicsőségünk. Három verses dráma. Bp. 1973. Európa, 232 p. (Modern Könyvtár.)

José Hernández: Martín Fierro. Argentin népies eposz. Bp. 1977. Magyar Helikon. 106 p.

Robert Lowell: Történelem. Válogatott versek. Bp. 1983. Európa.

Hatvan év alatt a föld körül I–III. Összegyűjtött versfordítások. Bp. 1998. Magvető, 729 + 447 + 447 p.

Önálló drámafordítás-kötet

Barbara Garson: Macbird. Dráma. Bp. 1968. Európa Könyvkiadó, 86 p. (Modern könyvtár.)

 

A bibliográfiát összeállította Dérczy Péter.