Németh László: Szakirodalom

Önállóan megjelent kötetek és ismertetéseik

1958

VITA A NÉPI ÍRÓKRÓL. Az MTA Irodalomtörténeti Intézetében 1958. szept. 8-án és 9-én tartott tudományos ülésszak előadásainak és hozzászólásainak jegyzőkönyvi kivonata. Bp., Felsőoktatási Jegyzetellátó V. 181 1.

 

1970

 

VEKERDI LÁSZLÓ: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Bp., 1970. Szépirodalmi. 387 1. /Arcok és vallomások./

ISMERTETÉS 1970.:

Alexa Károly: Az arcképfestő tévedése. = Népszabadság dec. 20. 298. sz. Vasárnapi mell. 7.

ISMERTETÉS 1971.:

Vekerdi László: Németh László. = Film, Színház, Muzsika jan. 9. 2. sz. 25.

Nácsa Klára: Az Arcok és vallomások két újabb kötetéről. Vekerdi László: Németh László – Szabó Ede: Krúdy Gyula. = Valóság máj., 5. sz. 96–98.

Szigethy Gábor: Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. = Irodalomtörténet 3. sz. 721–725.

ISMERTETÉS 1972.:

Csűrös Miklós: Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében.= Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 240–242.

Monoszlóy Dezső: Németh László írói egyénisége. = Katolikus Szemle [Róma] 4. sz. 368–372.

 

1971

 

JÁNOSIK ZSUZSA: A tömörítés eszközei Németh László prózájában. Bp., 1971. ELTE. 88 1. /Nyelvtudományi dolgozatok. 4. sz. / [Németh László Jánosik Zsuzsának írott levelével]

 

1972

 

K. SZOBOSZLAY ÁGNES: A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében. Bp., 1972. Akadémiai. 77 1. /Nyelvtudományi értekezések 77. sz./

ISMERTETÉS 1973.:

N. Abaffy Csilla: K. Szoboszlay Ágnes: A szemléletesség eszközei Németh László nyelvében. = Irodalomtörténet 3. sz. 782–783.

Sauvageot, Aurélien: = Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 2. sz. 379–380.

 

1975

 

GOMBOS GYULA: Németh László. Vázlat. New York, 1975. Püski. 48 I.

 

1979

 

GREZSA FERENC: Németh László vásárhelyi korszaka. Bp., 1979. Szépirodalmi. 415 1.

ISMERTETÉS 1979.:

Németh László és Vásárhely. Dr. Grezsa Ferenc könyvpremierje. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 13. 240. sz. 5.

Cs. Varga István: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Népújság [Heves] okt. 14. 241. sz. 8.

Kristó Nagy István: Németh László, a nevelő. Egy róla szóló könyv ürügyén. = Köznevelés okt. 19. 34. sz. 9–10.

Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság okt. 23. 248. sz. 7.

Domokos László: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Délmagyarország okt. 24. 249. sz. 5.

Domokos Mátyás: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Könyvvilág okt., 10. sz. 13.

Szabó Endre: Őt év ürügyén… = Csongrád Megyei Hírlap nov. 11. 264. 6.

Szűk László: A sorskérdések ürügyén. Hozzászólás Kristó Nagy István cikkéhez. = Köznevelés dec. 21. 43. sz. 12.

Kristó Nagy István: Értsük meg egymást. = Köznevelés dec. 21. 43. sz. 12. [Válasz Szűk László cikkére]

ISMERTETÉS 1980.:

Dési Ábel: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = 7Nap jan. 25. 4. sz. 16.

Vekerdi László: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Tiszatáj jan., 1. sz. 56–61.

Domokos Mátyás: Gondolkodó Vásárhelyt. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Tiszatáj jan., l. sz. 48–56.; D. M.: Átkelés, áttűnés. Bp., 1987. Szépirodalmi. 11–30.

Olasz Sándor: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Népszava febr. 2. 27. sz. 8.

Rádics Károly: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Somogyi Néplap febr. 24. 46. sz. 6.

Béládi Miklós: Az élő Németh László. (Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka.) = Alföld febr., 2. sz. 81–85.; B. M.: Az értelem-alapító. Békéscsaba, 1982. Új Aurora. 45–49.; B. M.: Válaszutak. Bp., 1983. Szépirodalmi. 90–103.

Cs. Varga István: Az élő Németh László. (Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka.) = Alföld febr., 2. sz. 84–87.

Tüskés Tibor: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Jelenkor márc., 3. sz. 281–284.

Imre László: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 26. 97. sz. 5.

D. Magyari Imre: Megmentendő gondolatok. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Élet és Irodalom máj. 3. 18. sz. 10.

Czine Mihály: Németh László vásárhelyi korszaka. (Grezsa Ferenc könyvéről.) = Forrás aug., 8. sz. 65–72.; Cz. M.: Nép és irodalom. 1. Bp., 1981. Szépirodalmi. 252–265.

Füzi László: Író és történelem. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Napjaink nov., 11. sz. 31–32.

ISMERTETÉS 1981.:

B. Lázár István: Nemzetnevelő a �tanóra áttetsző üvegharangja alatt�. (Tűnődések egy könyv ürügyén.) = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 75–76.

Tárkány-Szücs Ernő: Németh László és Vásárhely. (Emlékek és jegyzetek.) = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 7–15. [Nyolc folytatásban.]; Új Auróra 3. sz. 86–100.

Bakonyi István: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Kritika ápr., 4. sz. 28–29.

Laczkó András: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Kortárs máj., 5. sz. 819–821.

[Lengyel András] L. A.: Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 52.

Almási János: Azok a vásárhelyi évek… Reflexiók Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka című művére. = Irodalomtörténet 4. sz. 976–986.

ISMERTETÉS 1982.:

Szíjártó István: Németh László, a nyugtalan szellem vándora. = Somogy máj.– jún., 3. sz. 104–107.

 

1980

 

BARTHA ISTVÁNNÉ: Németh László. Bibliográfia. Veszprém, Eötvös Károly megyei könyvtár. 30 1.

 

1981

 

SÁNDOR IVÁN: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. Bp., 1981. Gondolat. 288 1.

ISMERTETÉS 1981.:

[Fencsik Flóra] (f.f.): Beszélgetés Sándor Ivánnal. = Esti Hírlap nov. 21. 273. sz. 2.

Sükösd Mihály: Németh László üdvtana. Sándor Iván tanulmánya. = Új Tükör dec. 6. 49. sz. 2.

Cs. Varga István: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Népújság [Heves] dec. 12. 291. sz. 9.

ISMERTETÉS 1982.:

Grezsa Ferenc: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. Sándor Iván könyvéről. = Tiszatáj febr., 2. sz. 47–50.

[Antal Gábor] A. G.: Tovább élő múlt – elfeledett jelen. Min dolgozik Sándor Iván? = Magyar Nemzet márc. 4. 53. sz. 9.

Bakonyi István: Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. = Fejér Megyei Hírlap márc. 12. 60. sz. 5.

Vekerdi László: Egy nagy író pályaképének igényes rajza. Sándor Iván: Németh László üdvtana. = Napjaink márc., 3. sz. 30–31.

Kiss Ferenc: Új Németh László-értelmezések. = Élet és Irodalom ápr. 2. 14. sz. 6–7. [Lackó Miklós: Szerep és mű. = Sándor Iván: Németh László üdvtana]; K. F.: Fölrepülni rajban. Bp., 1984. Szépirodalmi. 335–344.

Berkes Erzsébet: Szerep – kulisszák felől nézve. = Élet és Irodalom ápr. 2. 14. sz. 7. [Lackó Miklós: Szerep és mű. – Sándor Iván: Németh László üdvtana. – Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben]

Kristó Nagy István: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Könyvvilág ápr., 4. sz. 4.

Fenyvesi Félix Lajos: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 6. 104. sz. 5. Vásárhelyi kiad.

Olasz Sándor: Sándor Iván: Németh László üdvtana… = Somogy szept.–okt., 5. sz. 97–99.

Füzi László: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Alföld júl., 7. sz. 83–85.

Bakonyi István: Jegyzetek Sándor Iván Németh László-könyvéről. = Életünk júl., 7. sz. 663–665.

Monostori Imre: Közelebb kerültünk-e Németh Lászlóhoz? Sándor Iván Németh László-könyvét olvasva. = Forrás okt., 10. sz. 90–92.

ISMERTETÉS 1983.:

Fenyő István: Sándor Iván: Németh László üdvtana… = Magyar Tudomány jan., 1. sz. 71–72.

Tüskés Tibor: Sándor Iván: Németh László üdvtana. = Kortárs jún., 6. sz. 994–995.

Rákos Péter: Sándor Iván: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 175–176.

 

1982

 

BÉLÁDI MIKLÓS: Az értelem-alapító. Négy írás Németh Lászlóról. Békéscsaba, 1982. 64 1. /Új Aurora füzetek./

Tartalom: A szellemi országalapító – A minőségeszmény írója – Egy korszak alkonya – Az élő Németh László.

ISMERTETÉS 1983.:

Dékány Endre: Béládi Miklós: Az értelem-alapító. = Új Ember aug. 14. 4.

Rónay László: Béládi Miklós: Az értelem-alapító. = Vigilia aug., 8. sz. 621–622.

ISMERTETÉS 1984.:

Csapody Miklós: Béládi Miklós: Az értelem-alapító. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 30–31.

Csordás Mihály: Követni az időt. = Cs. M.: Követni az időt. Szabadka, Veljko Vlahovic Munkásegyetem 87–88. /Életjel könyvek. 31./

 

KOCSIS RÓZSA: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. Bp., 1982. Magvető. 636 1. /Elvek és utak./

 

ISMERTETÉS 1982.:

Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság márc. 16. 63. sz. 7.

Berkes Erzsébet: Szerep – kulisszák nélkül. = Élet és Irodalom ápr. 2. 14. sz. 7. [Lackó Miklós: Szerep és mű. – Sándor Iván: Németh László üdvtana. – Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben]

Cs. Varga István: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Népújság [Heves] máj. 29. 125. sz. 9.

Grezsa Ferenc: Kocsis Rózsa Németh László-könyve. = Tiszatáj máj., 5. sz. 83–85.

Cs. Varga István: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Alföld júl., 7. sz. 85–87.

Bakonyi István: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Jelenkor szept., 9. sz. 856–858.

ISMERTETÉS 1983.:

Vekerdi László: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Somogy jan.–febr., 1. sz. 109–111.

Horpácsi Sándor: Németh László minőségeszméje. = Köznevelés ápr. 1. 13. sz. 12.

Imre László: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Hajdú-Bihari Napló okt. 15. 244. sz. 7.

Olasz Sándor: Kocsis Rózsa: Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Irodalomtörténeti Közlemények 5. sz. 568–570.

ISMERTETÉS 1984.:

[Béládi Miklós] B.M.: R. Kocsis Rózsa : Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben. = Hungarológiai Értesítő 3–4. sz. 91–92.

Poszler György: Minőség és művészet. = Új Írás máj., 5. sz. 120–123.

 

1983

 

HARTYÁNYI ISTVÁN: Mutató Németh László munkáihoz. [Bibliográfia.] Szeged, 1983. Somogyi Könyvtár. 95 1.

ISMERTETÉS 1983.:

[Iszlai Zoltán] -iszlai-: Németh László-mutató. = Élet és Irodalom márc. 11. 10. sz. 7.

Segítség a szakembereknek. = Új Tükör ápr. 24. 17. sz. 43.

A „Somogyi Könyvtár kiadványai”… = Tiszatáj ápr., 4. sz. 112.

Füzi László: Mutató Németh László munkáihoz. Összeállította: Hartyányi István. = Forrás máj., 5. sz. 93.

[Kristó Nagy István] K. N. I.: Vezérfonál az életműhöz. = Könyvvilág máj., 5. sz. 12.

Monostori Imre: Mutató Németh László munkáihoz. = Könyvtáros júl., 7. sz. 430–432.

Bottyán János: Elkészült Németh László műveinek Mutatója. = Ref. Lapja aug., 7. sz. 32. 3.

Csűrös Miklós: Mutató Németh László munkáihoz. = Kortárs szept., 9. sz. 1504. [Csűrös Miklós írásának helyreigazítása: Kortárs 1984. febr., 2. sz. 328.]

Varga Imre: Vállalkozások és eredmények. = Tipographia dec. 19.

ISMERTETÉS 1984.:

[M. Róna Judit] M. R. J.: Mutató Németh László munkáihoz. = Hungarológiai Értesítő 3–4. 128.

 

1985

 

A MINDENTUDÁS IGÉZETE. TANULMÁNYOK NÉMETH LÁSZLÓRÓL. Bp., 1985. Magvető. 249 l. /JAK füzetek 17./

Tartalom: Előszó – Szegedy-Maszák Mihály: Az esszéista Németh László értékrendjéről – Lackó Miklós: Minőségszocializmus, magyarság, korszerűség. A Tanu korai időszaka – Buzinkay Géza: Feladat és múlt. Az esszéíró Németh László történelemszemlélete – Gergely András: Németh László vitája Szekfű Gyulával – Kiss Gy. Csaba: „Tejtestvérek”. Németh László Kelet-Európa felfogásának néhány összetevője 1945 előtt – Kósa László: Németh László protestantizmusa – Monostori Imre: A népművelő Németh László – Kulcsár Szabó Ernő: Egy magyar epopeia kísérlete. Jegyzetek az Utolsó kísérlet 1-2. kötetéhez – Pethő Bertalan: Faust bűnbeesése. Prolegomena Égető Eszter történetének értelmezéséhez – Béládi Miklós: Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágában. Jegyzetek. [Az utóbbin belül Németh László levele Áprily Lajoshoz és Tormay Cécile-hez]

ISMERTETÉS 1986.:

Pomogáts Béla: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. =Dolgozók Lapja jan. 11. 9. sz. 8.; Fejér Megyei Hírlap jan. 21. 17. sz. 5.; Hajdú-Bihari Napló jan. 11. 9. sz. 8.; Kisalföld jan. 11. 9. sz. 9.; Napló [Veszprém] jan. 11. 9. sz. 13.; Somogyi Néplap febr. 10. 34. sz. 5.; Vas Népe jan. 11. 9. sz. 9.

Kovács Ákos: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Magyar Hírlap jan. 15. 12. sz. 5.

Margócsy István: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Könyvvilág febr., 2. sz. 11.

Fenyő István: Egy nemzedék Németh László-képe. A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Népszabadság márc. 1. 51. sz. 13.

Olasz Sándor: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Népszava márc. 29. 75. sz. 10.

Grezsa Ferenc: JAK-füzet Németh Lászlóról. = Tiszatáj márc., 3. sz. 65–69.

Körmendy Zsuzsánna: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Magyar Nemzet ápr. 21. 93. sz. 7.

Bakonyi István: Tanulmányok Németh Lászlóról. A mindentudás igézete. = Fejér Megyei Hírlap máj. 10. 109. sz. 8–9.

Pomogáts Béla: Két könyv Németh Lászlóról. = Üzenet máj., 5. sz. 300–302. [Németh László élete képekben – A mindentudás igézete]

Alexa Károly: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Confessio 2. sz. 88–90.

Füzi László: Elszalasztott lehetőség. A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Alföld jún., 6. sz. 75–78.

Sükösd Mihály: Közelítések Németh Lászlóhoz. = Valóság jún., 6. sz. 109–113.

Cs. Varga István: Két könyv Németh Lászlóról. = Új Forrás okt., 5. sz. 83–85. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka – A mindentudás igézete]

Bakonyi István: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Somogy nov.–dec., 6. sz. 102–106.

Péter László: A mindentudás igézete. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Irodalomtörténeti Közlemények 6. sz. 718–720.

 

GREZSA FERENC: Németh László háborús korszaka. (1938–1944). Bp., 1985. Szépirodalmi. 501 1.

 

ISMERTETÉS 1986.:

Korom András: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 27. 49. sz. 5.

Fenyő István: Két könyv Németh Lászlóról. = Népszabadság máj. 17. 115. sz. 13. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. – Sándor Iván: A Németh László-pör.]

Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. – Sándor Iván: A Németh László-pör.]

Olasz Sándor: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. = Népszava jún. 14. 139. sz. 10.

Vekerdi László: Grezsa Ferenc új könyve. = Tiszatáj jún., 6. sz. 59–67.

Fried István: Németh László háborús korszaka. = Tiszatáj jún., 6. sz. 67–74.

Bakonyi István: A legtermékenyebb pályaszakasz. Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka (1938–1944). = Napjaink júl., 7. sz. 37–38.

Imre László: Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról. Grezsa Ferenc és Sándor Iván monográfiájáról. = Alföld okt., 10. sz. 84–87.

Cs. Varga István: Két könyv Németh Lászlóról. = Új Forrás okt., 5. sz. 85–88. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. – A mindentudás igézete.]

Kristó Nagy István: Monográfus, aki szereti tárgyát. Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. 1938–1944. = Élet és Irodalom nov. 7. 45. sz. 11.

Gyurácz Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. – Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka (1938–1944). = Kortárs nov., 11. sz. 165–168.

ISMERTETÉS 1987.:

Bodnár György: Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. = Új Írás febr., 2. sz. 118–119.

Füzi László: Elmozdulások – avagy az irodalmi pörök természete. Grezsa Ferenc és Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. = Jelenkor febr., 2. sz. 170–176.

Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Németh László Sátorkőpusztán. – A Németh László-pör]

 

MONOSTORI IMRE: Németh László Sátorkőpusztán. [Tatabánya]. (1985.) Komárom M. Tcs. VB Műv. Oszt. (József Attila M. Kvt. Soksz.) 78 1. /Komárom M. Honismereti Kiskönyvtár/

 

ISMERTETÉS 1987.:

Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Németh László Sátorkőpusztán. – A Németh László-pör]

Bakonyi István: A Tanu egyik „szülőhelye”. Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. = Napjaink aug., 8. sz. 30.

Grezsa Ferenc: Németh László Sátorkőpusztán. = Új Forrás aug., 4. sz. 85.

Füzi László: Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. = Forrás szept., 9. sz. 51–52.

 

NÉMETH LÁSZLÓ ÉLETE KÉPEKBEN. Összeállította: Németh Lászlóné és Lakatos Istvánné Németh Ágnes. Bp., 1985. Gondolat. 218 1.

 

ISMERTETÉS 1985.:

R. Takács Olga: Németh László élete képekben. = Literatura 1984. 4. sz. 471–473. [Később jelent meg.]

Polner Zoltán: Németh László élete képekben. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 28. 123. sz. 4.

Tasi József: Tárlatvezető Németh László. = Magyar Hírlap jún. l. 127. sz. 10.

Gereben Ágnes: Németh László élete képekben. = Népszava jún. 1. 127. sz. 8.

Tamás István: Íróélet képekben. Fotóalbum Németh Lászlóról. = Népszabadság jún. 5. 130. sz. 7.

T. G.: Németh László élete képekben. = Hajdú-Bihari Napló jún. 6. 131. sz. 5.

Vekerdi László: Németh László élete képekben. = Új Forrás 6. sz. 49–52.

Bodnár György: Egy élet képei. = Élet és Irodalom aug. 2. 31. sz. 10.

[Kocsis L. Mihály] K. L. M.: Szívek és évek. = Magyar Ifjúság okt. 25. 39.

Rónay László: Önmagunk kiteljesítése: kötelesség! Egy képeskönyv margójára. = Vigilia nov., 11. sz. 920–921.

Grezsa Ferenc: Németh László élete képekben. = Tiszatáj dec., 12. sz. 94–95.

ISMERTETÉS 1986.:

Haldimann, Eva: In „Osteuropäische Schicksalsmuster”. = Neue Zürcher Zeitung ápr. 4. 76. sz. 42.

Zimonyi Zoltán: Németh László – breviárium. = Műhely 3. sz. 65–68.

Pomogáts Béla: Két könyv Németh Lászlóról. = Üzenet máj., 5. sz. 300–302. [Németh László élete képekben. – A mindentudás igézete.]

Cs. Varga István: „Viharokra emelt nyárderű”. Németh László élete képekben. = Alföld jún., 6. sz. 79–80.

Tüskés Tibor: A tiszteletadás műfaja. Németh László élete képekben. = Napjaink aug., 8. sz. 29.

ISMERTETÉS 1987.:

Zsigmond Endre: Egy élet képekben. = Új Látóhatár 1. sz. 107–110.

 

1986

 

SÁNDOR IVÁN: A Németh László-pör. Bp., 1986. Magvető. 226 l.

ISMERTETÉS 1986.:

Kristó Nagy István: A minőségeszme változásai. = Könyvvilág ápr., 4. sz. 11.

Fenyő István: Két könyv Németh Lászlóról. = Népszabadság máj. 17. 115. sz. 13. [Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka. – Sándor Iván: A Németh László-pör]

Vasy Géza: Új könyvek Németh Lászlóról. = Hajdú-Bihari Napló máj. 17. 115. sz. 9.; Dolgozók Lapja máj. 17. 115. sz. 9.; Békés Megyei Népújság máj. 24. 121. sz. 8. [Németh László háborús korszaka. – Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán. – Sándor Iván: A Németh László-pör]

Grezsa Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. = Tiszatáj jún., 6. sz. 86–91.

Olasz Sándor: A Németh László-pör és a történelmi időszerűség. Sándor Iván könyvéről. = Napjaink aug., 8. sz. 28–29.

Vekerdi László: Sándor Iván: A Németh László-pör. = Új Forrás aug., 4. sz. 80–84.

Imre László: Könyvek, vélemények, viták Németh Lászlóról. Grezsa Ferenc és Sándor Iván monográfiájáról. = Alföld okt., 10. sz. 84–87.

Gyurácz Ferenc: Sándor Iván: A Németh László-pör. – Grezsa Ferenc: Németh László háborús korszaka (1938–1944). = Kortárs nov., 11. sz. 165–168.

Sándor Iván: …dedikálom… = Könyvvilág nov., 11. sz. 6.

ISMERTETÉS 1987.:

Füzi László: Elmozdulások – avagy az irodalmi pörök természete. Grezsa Ferenc és Sándor Iván könyve Németh Lászlóról. = Jelenkor febr., 2. sz. 170–176.

 

1987

 

DÉKÁNY ENDRE: A magyar református egyház Németh László életművének a tükrében. Bp., 1987. Magyarországi Ref. Egyház Zsinata. 276 l. /Theológiai tanulmányok, 21./

ISMERTETÉS 1985.:

Szénási Sándor: Dékány Endre: A magyar református egyház Németh László életművének tükrében. = Református Egyház dec., 12. sz. 282. [Kézirat alapján]

ISMERTETÉS 1989.:

– –: Dékány Endre: A magyar református egyház Németh László életművének tükrében. = Confessio 3. sz. 126–127.

 

TANULMÁNYOK NÉMETH LÁSZLÓRÓL. Az 1985. dec. 16-i székesfehérvári emlékülés előadásai. Szerk. Bakonyi István, Horváth Júlia. Székesfehérvár, 1987. Fejér megyei Múzeumegyesület. 95 l. /A Fejér megyei Múzeumegyesület kiadványai, 2./ [Borítócíme: A lélek tápanyagai]

 

Tartalom: Domokos Mátyás: A székesfehérvári Németh László-emlékülés elé – Kocsis Rózsa: Télemakhosztól az Irgalomig. – Bakonyi István: Mester és tanítványa. Az Utolsó kísérlet egyik fejezete – Grezsa Ferenc: A Németh-regény genezise – Füzi László: A korszerűség vállalása. Kultúrkritika és kiútkeresés Németh László gondolkodásában (1930–1932) – Sándor Iván: Tengerszem a század térképén – Vekerdi László: A Debreceni Kátétól a Ha most lennék fiatalig – Monostori Imre: Németh László szociáldemokrata megítélése a 40-es évek első felében – Hölvényi György: Németh László és Szilas – Cs. Varga István: „A részvét, a tapintat s az ízlés égtájai”. Németh László Csehov-képéről

ISMERTETÉS 1987.:

Weér Zsigmond: A lélek tápanyagai. = Fejér Megyei Hírlap júl. 11. 162. sz. 8.

Tüskés Tibor: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Új Forrás dec., 6. sz. 47–49.

ISMERTETÉS 1988.:

Olasz Sándor: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Forrás ápr., 4. sz. 84–85.

Weér Zsigmond: A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. = Somogy szept.–okt., 5. sz. 104–106.

 

CS. VARGA ISTVÁN: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. Bp., 1987. Magvető. 300 1.

 

ISMERTETÉS 1987.:

Lőkös István: Kettős könyvbemutató Miskolcon. = Népújság [Heves] ápr. 2. 78. sz. 4. [Cs. Varga István: Tanújelek –Jeszenyin világa]

Rónay László: Tanúságtevés. Cs. Varga István tanulmánykötetei. =Népszava nov. 26. 279. sz. 6. [Tanújelek, Utak és távlatok]

„Tanújelek”. Magvető-könyvbemutató Hatvanban. = Népújság [Heves] nov. 27. 280. sz. 4.

ISMERTETÉS 1988.:

Büki Attila: „Az írás: kifejező élet”. = Kisalföld jan. 9. 7. sz. 6. [Beszélgetés Cs. Varga Istvánnal. Benne Németh László-kutatásairól]

Lőkös István: Tanújelek Németh László műveinek világirodalmi vonatkozásairól. = Népújság [Heves] jan. 23. 19. sz. 7.

D. J.: Cs. Varga István: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. = Új Ember febr. 7. 6. sz. 6.

Bakonyi István: Írások Németh Lászlóról. Cs. Varga István: Tanújelek. = Fejér Megyei Hírlap febr. 20. 43. sz. 9.

– –: Cs. Varga István: Tanújelek. Könyvbemutató. = Csongrád Megyei Könyvtáros 1-2. sz. 126.

A hónap krónikája. = Vigilia márc., 3. sz. 240.

Pomogáts Béla: Tanújelek. Cs. Varga István tanulmányai. = Új Tükör ápr. 24. 17. sz. 2.

Sándor Iván: Cs. Varga István: Tanújelek. = Alföld szept., 9. sz. 82–84.

ISMERTETÉS 1989.:

Grezsa Ferenc: Műértelmezés és értékorientáció. Cs. Varga István könyve Németh Lászlóról. = Jelenkor febr., 2. sz. 193–195.

Vekerdi László: Cs. Varga István: Tanújelek. = Új Forrás febr., 2. sz. 103–105.

Pomogáts Béla: Németh László öröksége. = Magyar Hírlap márc. 17. 65. sz. 9.

Monostori Imre: Cs. Varga István: Tanújelek. Írások Németh Lászlóról. = Kritika márc., 3. sz. 41–42.

M-s: Kellett-e Kelet? = Fehérvári Hét ápr. 14. 6. sz. 9.

Imre László: Cs. Varga István: Tanújelek. = Irodalomtörténet 3. sz. 572–574.

 

1988

 

NÉMETH LÁSZLÓ KONFERENCIA. Hódmezővásárhely, 1988. április 8. Bp., 1988. Németh László Társaság és a TIT. 72 1.

Tartalom: Csizmadia Sándorné: Köszöntő szavak – Király István: Bevezető gondolatok – Grezsa Ferenc: A Tanu mint alkotói korszak – Sándor Iván: Új művelődési modell – Kocsis Rózsa: A minőségeszmény főbb gondolatai a Tanu előtt – Gergely András: Németh László képe a magyar reformkorról – Vekerdi László: A „Négy könyv” terve – Mészáros István: Németh László pedagógiai kísérlete – Höpp, Karin: Németh László fogadtatása a Német Szövetségi Köztársaságban – Monostori Imre: Levelek Magdához – Bodnár György: Zárszó helyett.

 

1989

 

LAKATOS ISTVÁN: Németh László betegsége és halála. Tatabánya, 1989. TIT Komárom Megyei Szervezete és Új Forrás. 88 l. /Új Forrás füzetek 5./

 

MONOSTORI IMRE: Németh László Tanu-korszakának korabeli fogadtatása. Bp., 1989. Magvető 388 l.

 

ISMERTETÉS 1990.:

Anóka Eszter: Monostori Imre Németh Lászlója, avagy a módszer mint igazi tanú. = Magyar Fórum febr. 17. 7. sz. 9.

Grezsa Ferenc: Monostori Imre: Németh László Tanu-korszakának fogadtatása. = Tiszatáj máj., 5. sz. 75–79.

 

NÉMETH MAGDA: Levelek apámnak. Debrecen, 1989. Csokonai. 310 1.

 

 

1990

 

GREZSA FERENC: Németh László Tanu-korszaka. Bp., 1990. Szépirodalmi. 418 l.

 

 

1995

 

In memoriam Németh László, 1901-1975.  [Az író halálának évfordulója alkalmából, 1995 márciusában, Nagybányán megrendezésre került ünnepségen elhangzott előadások teljes szövegét tartalmazó kiadvány. Függelék: Németh László Romániában megjelent műveinek bibliográfiája.] (Szerk. és a bibliográfiát összeáll. Máriás József.) Nagybánya. 1995. Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, 111 p. (EMKE füzetek, 5-6.)

 

 

A SZÍNPADI, A TÉVÉ-, A RÁDIÓ- ÉS A FILMVÁLTOZATOK BEMUTATÓINAK ISMERTETÉSEI

 

 

A KÉT BOLYAI. Dráma 4 felvonásban

 

 

1961

 

Bemutatta a budapesti Katona József Színház ápr. 20-án

ISMERTETÉS 1961.:

A két Bolyai próbájáról. = Film, Színház, Muzsika márc. 10. 10. sz. 20-21. (Képriport]

Dalos László: Paróka nélkül. = Film, Színház, Muzsika ápr. 14. 15. sz. 16-17.

Herczeg György: A két Bolyai. = Lobogó ápr. 19. 16. sz. Melléklet 5.

Szombathelyi Ervin: Két Bolyai.= Népszava ápr. 23. 96. sz. 4.

Illés Jenő: A két Bolyai. = Film, Színház, Muzsika ápr. 28. 17. sz. 9-11. [Képekkel, a borítón is.]

Nagy Péter: A két Bolyai. = Élet és Irodalom ápr. 28. 17. sz. 5.

Földes Anna: A két Bolyai. = Nők Lapja ápr. 29. 17. sz. 23.

Bajor Nagy Ernő: Katona József Színház: A két Bolyai. = Szabad Föld ápr. 30. 18. sz. 12.

Osváth Béla: A kísérletező színház. = Valóság ápr. 4. sz. 69-74.

Dersi Tamás: A két Bolyai. = Esti Hírlap máj. 4. 2.

Siker! Básti Bolyai Farkas szerepében. = Film, Színház, Muzsika máj. 5. 18. sz. 5. [Képriport.]

[Fenyő József] (f. j.): Üdvözlet „A két Bolyai” bemutató előadásáról. = Goldberger Textil máj. 6. 4.

Mátrai-Betegh Béla: A két Bolyai. = Magyar Nemzet máj. 9. 108. sz. 4.

Hámori Ottó: A két Bolyai. = Ország-Világ máj. 10. 19. sz. 19.

Héra Zoltán: A két Bolyai. = Népszabadság máj. 18. 117. sz. 8.; H. Z.: Irodalmi tudósítások. Bp., 1965. Szépirodalmi. 126-132.

Szántó Miklós: A két nemzedék ürügyén. = Élet és Irodalom máj. 19. 26. sz. 1-2.

[Illés Jenő] i. j.: Négy jegyzet a két Bolyairól. = Film, Színház, Muzsika máj. 19. 20. sz. 16-17.

Ijjas Antal: A nagy magányosok drámaírója. = Új Ember máj. 28. 22. sz. 3.

A két Bolyai. = Evangélikus Élet máj. 28. 22. sz. 2.

Goldberger Textil c. üzemi lapban A két Bolyairól megjelent cikkekről. = Film, Színház, Muzsika jún. 9. 23. sz. 35.

Osváth Béla: Két magyar bemutató. = Kortárs jún., 6. sz. 943-947.

Koncz István: Elkésett sorok egy forró színházi estről. A két Bolyai Balatonfüreden. = Napló [Veszprém] júl. 12. 2.

Possonyi László: Színházi őrjárat. = Vigilia júl. 7. sz. 433-437.

Rényi Péter: Németh László: A két Bolyai. = Új Írás aug. 6. sz. 555-580.; R. P.: Vitában. Bp. 1967. Szépirodalmi. 290-302.

ISMERTETÉS 1962.:

Abody Béla: Németh László: A két Bolyai. = Köznevelés jan. 23. 2. sz. 63.

Csetri Lajos: Változatok egy témára. = Tiszatáj jan., 1. sz. 10.

Rajnai László: Változatok egy témára. = Jelenkor febr., 1. sz. 113-116.

Mód Aladár: Sors és felelősség. = Valóság febr., 2. sz. 50-61.; M. A.: Sors és felelősség. Bp., 1967. Magvető. 54-75.

Keresztury Dezső: Round the Budapest theaters: The two Bolyais. = New Hungarian Quarterly 5. sz. jan.-márc., 242-248

Fenyő József. A két Bolyai. = Goldberger Textil ápr. 23. 4. [A dráma századik előadására]

Sándor Iván (s. i.): A két Bolyai. = Film, Színház, Muzsika ápr. 27. 17. sz. 11. [A dráma századik előadásáról]

ISMERTETÉS 1963.:

A két Bolyait százhatvanötödször játssza a Katona József Színház társulata. = Film, Színház, Muzsika júl. 12. 28. sz. 5. [Közlemény]

ISMERTETÉS 1987.:

Kép az 1961. évi „A két Bolyai” előadásáról. = Film, Színház, Muzsika szept. 12. 37. sz. 12.

 

1962

 

A budapesti Katona József Színház előadása Kaposvárott, júl. 4-én

ISMERTETÉS 1962.:

L. I: Híd a jelen és jövő között. = Somogyi Néplap júl. 5. 6.

 

Rádióközvetítés a budapesti Katona József Színházból okt. 28-án

 

 

1963

 

Tv-közvetítés az Ódry Színpadról jún. 5-én

 

A budapesti Katona József Színház előadása a Pesterzsébeti Művelődési Házban, jún. 9-én és 16-án

 

ISMERTETÉS 1963.:

A két Bolyai. = Csili jún. 13. [Közlemény]

 

1964

 

A budapesti Katona József Színház előadása a Pesterzsébeti Művelődési Házban febr. 2-án és 6-án

ISMERTETÉS 1964.:

A két Bolyai. = Csili febr. 8. [Közlemény]

 

1967

 

 

 

Rádióközvetítés a budapesti Katona József Színházból okt. 28-án

 

 

 

 

1970

 

 

Bemutatta a szatmári Állami Színház Marosvásárhelyen, febr. 20-án

ISMERTETÉS 1970.:

Nagy Pál: Ünnep a színházban. = Vörös Zászló febr. 22. 3. [A két Bolyai bemutatójára, fényképpel]

Szőcs István: A két Bolyai. = Előre febr. 25. 2.

Páll Árpád: A két Bolyai Marosvásárhelyen. = Utunk márc. 13. 11. sz. 10.

Veress Dániel: A Bolyaiak városában. = Igaz Szó márc., 3. sz. 361-367.

Illés Jenő: Ünnepi órák – három színházban. = Igaz Szó márc., 3. sz. 367-372. [Sepsiszentgyörgyön, Temesváron és Marosvásárhelyen]

Veress Dániel: Három dráma. = Új Élet [Marosvásárhely] márc., 6. sz. 15.

Ferenczy István: Önmagamról és szerepemről. = A Marosvásárhelyi Állami Színház műsorfüzete 15. [A két Bolyairól és a szerzőről]

Kovács Ferenc: A rendező néhány megjegyzése. = A Marosvásárhelyi Állami Színház műsorfüzete 14. [A drámáról és Németh Lászlóról]

ISMERTETÉS 1975.:

Lohinszky Lóránd: „A két Bolyai”-ról. = Igaz Szó márc., 3. sz. 236–237. [A dráma címszereplőjének nyilatkozata]

Kovács Ferenc: „A két Bolyai”-ról. = Igaz Szó márc., 3. sz. 237-238. [A dráma rendezőjének nyilatkozata]

ISMERTETÉS 1981.:

Illés Jenő: Három színházi estről. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 25-30. [Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Temesvár]

1976

Rádiószínház máj. 13.

1980

Tv-változat közvetítése ápr. 11-én; megismételve ápr. 19-én

HÍRLELÉS 1979.:

Ablonczy László: Színészi dicsőség. = Film, Színház, Muzsika márc. 3. 9. sz. 24-25. [Riport Bessenyei Ferenccel A két Bolyai tv-változatának felvétele alkalmával]

A „30 év magyar drámái” címmel készülő sorozatban A két Bolyai tv-dráma kerül a képernyőre. = Esti Hírlap márc. 20. 2.

Tihanyi Sándor: Jövő évi sorozat. = Film, Színház, Muzsika júl. 28. 30. sz. 23. [Tv-programnyilatkozat a bemutatandó Két Bolyairól, fényképekkel]

ISMERTETÉS 1980.:

[Barabás Tamás] (barabás): A két Bolyai. Tv-kritika. = Esti Hírlap ápr. 12. 2.

Akácz László: A két Bolyai. = Pest Megyei Hírlap ápr. 13. 4.

Vajk Vera: A két Bolyai. = Népszava ápr. 15. 5.

Lőcsei Gabriella: A két Bolyai. = Magyar Nemzet ápr. 16. 4.

(- i): A televízióról – ezúttal másképpen. = Film, Színház, Muzsika ápr. 19. 16. sz. 20-23.

1983

Bemutatta a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház szept. 24-én

HÍRLELÉS 1983.:

Mester Attila: Színházi bemutató előtt. = Kelet-Magyarország szept. 22. 2.

ISMERTETÉS 1983.:

Mester Attila: A két Bolyai. = Kelet-Magyarország szept. 29. 2.

Illés Jenő: A két Bolyai. = Film, Színház, Muzsika okt. 8. 41. sz. 4.

Rajk András: A két Bolyai. = Népszabadság okt. 19. 7.

Takács Péter: A két Bolyai. = Szabolcs-Szatmári Szemle okt., 4. sz. 78-81.

Ézsiás Erzsébet: Apák és fiúk. = Színház dec., 12. sz. 19-20.

ISMERTETÉS 1984.:

Molnár Gabriella: A két Bolyai. = Esti Hírlap máj. 29. 2.

[Berkes Erzsébet] (berkes): A két Bolyai. = Magyar Nemzet jún. 17. 7.

Páll Géza: Szellemében is fiatalodó társulat? = Kelet-Magyarország júl. 21. 7.

1984

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadása Színházi Találkozó keretében a budapesti Gyermekszínházban, máj. 28-án

HÍRLELÉS 1984.:

Május 10 június 5. között Országos Színházi Találkozó. = Esti Hírlap máj. 5. 2.

Takács István: Országos színházi találkozó. = Népszava máj. 6. 4.

A két Bolyai. = Esti Hírlap máj. 9. [Hirdetés]

Csorba Mária: A két Bolyai. = Pesti Műsor máj. 23. 79.

1986

Bemutatta a budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) okt. 17-én

ISMERTETÉS 1986.:

[Morvay István] (morvay): Tizenhét magyar darab. = Esti Hírlap szept. 3. 2. [Miszlay István a Népszínház terveiről, A két Bolyai bemutatója előtt]

Kárpáti: A két Bolyai. = Pesti Műsor szept. 17-24. 38. sz. 52.

[Bán Magda] (bán): A két Bolyai. Képriport. = Film, Színház, Muzsika okt. 4. 40. sz. 2.

[Seress Eszter] (seress): A két Bolyai. = Pesti Műsor okt. 8-15. 41. sz. 6-7.

Sebes Erzsébet: Két Bolyai a Kulich téren. = Vasárnapi Hírek okt. 12. 41. sz. 10.

[Gantner Ilona] G. L: Hétindító. = Népszava okt. 13. 6.

Takács István: A két Bolyai. = Népszava okt. 31. 6.

[Pálfy G. István] P. G. I: A két Bolyai. = Magyar Ifjúság okt. 31. 44. sz. 6.

Csizner Ildikó: A két Bolyai. = Új Tükör nov. 9. 45. sz. 3.

Morvay István: A két Bolyai. = Esti Hírlap nov. 14. 2.

Berkes Erzsébet: A két Bolyai. = Magyar Nemzet nov. 22. 9.

ISMERTETÉS 1987.:

Tarján Tamás: Németh László: A két Bolyai. = Kritika márc., 3. sz. 10.

[Csík István] Cs. I.: Az újjászülető üdvtan. = Színház máj., 5. sz. 23-28.

1987

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Székesfehérváron, márc. 1-jén

ISMERTETÉS 1987.:

[Péntek Imre] Péntek I.: Hol metszik egymást a paralellák? = Fejér Megyei Hírlap márc. 3. 5.

 

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Gyöngyösön, márc. 11-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

A két Bolyai-t a Józsefvárosi Színház 1987. március 11-én Gyöngyösön mutatja be. = Heves Megyei Népújság márc. 9. 4.

 

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Egerben, márc. 16-án

 

HÍRLELÉS 1987.:

A Népszínház vendégjátéka Egerben 1987. március 16. = Pesti Műsor márc. 11-18. 10. sz. 67.

 

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Salgótarjánban, márc. 21-én

 

HÍRLELÉS 1986.:

A salgótarjáni József Attila Művelődési Központban a diák színházi bérlet keretében A két Bolyai-t tűzik műsorra. = Nógrád szept. 5. 6.

ISMERTETÉS 1987.:

Sulyok László: A két Bolyai. = Nógrád márc. 23. 4.

 

A budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) előadása Cegléden, okt. 26-án

 

 

APÁCZAI. Dráma 5 felvonásban

 

1969

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház jan. 17-én

HÍRLELÉS 1968.:

Próbák, szerepek. = Film, Színház, Muzsika szept. 21. 38. sz. 11. [Szilágyi Tibor nyilatkozik]

HÍRLELÉS 1969.:

Németh László Apáczai-drámáját január 17-én mutatja be Horvay István rendezésében a veszprémi Petőfi Színház. = Film, Színház, Muzsika jan. 11. 2. sz. 19. [Hír]

[Koncz István] (Koncz): „Jót s jól”. = Napló [Veszprém] jan. 17. 4. ősbemutatója a Petőfi Színházban.

ISMERTETÉS 1969.:

Koncz István: Németh László: Apáczai. = Napló [Veszprém] jan. 19. 5.

Rideg Gábor: Apáczai. = Magyar Hírlap jan. 21. 9.

Csík István: Apáczai. = Tükör jan. 28. 4. sz. 18.

[Siklós Olga] (S. O.): Németh László drámái. = Színház jan., 1. sz. 11.

Gábor István: Apáczai. = Magyar Nemzet febr. 1. 4.

Pándi Pál: Apáczai. = Népszabadság febr. 1. 9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 619-624.

Demeter Imre: Illusztráció az álmokhoz. = Élet és Irodalom febr. 1. 5. sz. 8.

Jósfay György: Könyvdráma? = Színház ápr., 4. sz. 20-21. [Képpel]

Gábor István: Színházi előadások vidéken. = Színház jún., 6. sz. 21.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, jan. 20-án

 

HÍRLELÉS 1969.:

[Szakály Éva] (szakály): Egy rangos bemutató elé. = Vas Népe jan. 18. 2.

ISMERTETÉS 1969.:

Szakály Éva: Színházi jegyzet. = Vas Népe jan. 22. 2.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Székesfehérvárott, jan. 27-én

 

ISMERTETÉS 1969.:

[Torday Alíz] T. A.: Apáczai. = Fejér Megyei Hírlap jan. 30. 6.

 

AZ ÁRULÓ. Dráma 4 felvonásban

 

1966

Bemutatta a budapesti Madách Színház dec. 22-én

HÍRLELÉS 1966.:

Színpadon az Áruló. = Esti Hírlap dec. 2.

Kép Az áruló bemutatása előtt. = Esti Hírlap dec. 16. 2.

ISMERTETÉS 1966.:

Geszti Pál: Az áruló. = Film, Színház, Muzsika dec. 30. 52. sz. 4-5.

Nagy Péter: A hűség és árulás játéka. = Élet és Irodalom dec. 31. 53. sz. 9.; N. P.: Zsöllyére ítélve. Bp., 1981. Gondolat. 82-85.

ISMERTETÉS 1967.:

Dersi Tamás: Az áruló. = Esti Hírlap jan. 5. 2.

Szombathelyi Ervin: Az áruló. = Népszava jan. 5. 2.

Pándi Pál: Jegyzetek Az árulóról. = Népszabadság jan. 7. 9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 598-603.

Mátrai-Betegh Béla: Az áruló. = Magyar Nemzet jan. 12. 4.; M. B. B.: Évadról évadra. Bp., 1984. Szépirodalmi. 116-120.

Simon Gy. Ferenc: Az áruló. = Magyar Ifjúság jan. 20. 4. sz. 6.

Gábor István: Színházi figyelő. = Köznevelés jan. 27. 2. sz. 77.

Padányi Anna: Az áruló. = Pest Megyei Hírlap jan. 29. 8.

Máthé, Clara: Zwei Werke von László Németh auf den Budapester Bühnen. Der Verrater. = Neueste Nachrichten febr. 10. 2.

Almási Miklós: Újrafogalmazás és felfedezés. = Kortárs febr., 2. sz. 330-333.

Vajda György Mihály: Színház. = Kritika febr., 2. sz. 43-45.

Varga János: Németh László Görgey-képéről. = Munka febr., 2. sz. 28-29.

Varga József: Álruhás történelem. = Szolnok Megyei Néplap márc. 26. 7.

G. Szabó László: Hát mégsem áruló? = Postás Dolgozó márc., 3. sz. 6.

Egri Viktor: Budapesti színházi jegyzetek. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 367-371.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor máj., 5. sz. 455-460.

Czímer József: Theater Review. The Traiter. = New Hungarian Quarterly 26. sz. Summer 215-220.

[Az áruló.] = Divadelni Noviny 3. sz.

ISMERTETÉS 1968.:

Illés Jenő: Szenvedély, teremtő indulat… = Film, Színház, Muzsika aug. 3. 31. sz. 12-13. [Beszélgetés Bessenyei Ferenccel]

Paláncz Ferenc nyilatkozata a Görgey-drámáról. = Film, Színház, Muzsika nov. 23. 47. sz. 28.

ISMERTETÉS 1969.:

Benedek András: Egy kor foglalata és rövid krónikája. = Színház ápr., 4. sz. 43-46. [Bessenyei Ferenc három történelmi szerepben]

ISMERTETÉS 1970.:

Bessenyei Ferenc: Minden művészben Kossuth lelke is él. = Film, Színház, Muzsika ápr., 14. sz. 17. [Nyilatkozat Görgey és Kossuth szerepéről]

[Az áruló.] = Hamburger Abendblatt júl. 11.

 

1968

 

Rádióközvetítés a budapesti Madách Színházból jún. 16-án

 

1973

 

Tv-változat közvetítése máj. 27-én

HÍRLELÉS 1973.:

[Gách Marianne] (g. m.): Ádám Ottóval munka közben. = Film, Színház, Muzsika márc. 17. 11. sz. 13.

ISMERTETÉS 1973.:

Gyurkó Géza: Az áruló. = Népújság [Heves] máj. 29. 4.

v. a.: Az áruló. = Magyar Nemzet máj. 30. 4.

Filep Tibor: Mégegyszer az Árulóról. = Hajdú-Bihari Napló jún. 2. 5.

 

Az abonyi amatőr színtársulat előadása Abonyban jún. 5-én

 

HÍRLELÉS 1973.:

Prukner Pál: Félórával bemutató előtt. = Pest Megyei Hírlap jún. 5. 4.

 

1979

 

A temesvári Magyar Színház bemutatója februárban

HÍRLELÉS 1979.:

Színházi ünnep Temesváron. Most készülnek Németh László Árulójára. = Film, Színház, Muzsika febr. 3. 5. sz. 20.

 

AZ ÍRÁS ÖRDÖGE. Dráma 4 felvonásban

 

1970

Bemutatta a szegedi Nemzeti Színház Hódmezővásárhelyen, febr. 6-án

HÍRLELÉS 1970.:

Premier Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap jan. 27. 6. [Az író kérésére a bemutató nem Szegeden lesz.]

Szabó Endre: Ősbemutató Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 1. 7. [Interjú a szereplő színészekkel]

I. N.: A színház megszolgálja hivatását. = Délmagyarország febr. 3. 28. sz. 5. [Beszélgetés Lendvai Ferenccel]

ISMERTETÉS 1970.:

Németh László Hódmezővásárhelyen, Az írás ördöge premierjén. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 7. 5.

Polner Zoltán: Németh László: Az írás ördöge. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 8. 5.

Nikolényi István: Az írás ördöge. = Délmagyarország febr. 8. 5.

 

A szegedi Nemzeti Színház előadása Szegeden, febr. 7-én

 

HÍRLELÉS 1969.:

Szegedi premier: Németh László új színműve. = Film, Színház, Muzsika dec. 27. 52. sz. 4-5.

ISMERTETÉS 1970.:

Papp Antal: Az írás ördöge. = Magyar Hírlap febr. 9. 6.

Gyárfás Miklós: Az írás ördöge. = Tükör febr. 17. 7. sz. 20.

Gerold László: Az írás ördöge. = Magyar Szó febr. 18. 47. sz. 6.

Pándi Pál: Az írás ördöge. = Népszabadság febr. 18. 7.

Gábor István: Az írás ördöge. = Magyar Nemzet febr. 20. 4.

Illés Jenő: Két nagy dráma. = Film, Színház, Muzsika febr. 28. 9. sz. 5.

Galsai Pongrác: Utóhang az életműhöz. = Élet és Irodalom febr. 28. 9. sz. 13.

Fenákel Judit: Az írás ördöge. = Egészségügyi Dolgozók Lapja márc. 1. 4.

Harmat Pál: „Szigorlók ajánlották”. = Orvosegyetem márc. 9. 4. sz. 3. [Interjú Németh Lászlóval a Semmelweis-drámáról]; Medikusszemmel. Antológia. Bp., 1979. Medicina. 211-217.

Illés Jenő: Magyar dráma 1970. = Igaz Szó ápr., 4. sz. 573-578.

Csetri Lajos: Az írás ördöge, avagy az igazság ördöge? = Tiszatáj ápr., 4. sz. 384-387.

Ablonczy László: Az írás ördöge. = Alföld jún., 6. sz. 57-58.

Vekerdi László: Németh László: Az írás ördöge. = Kritika júl., 7. sz. 35-38.

Róna Katalin: „Az idő, a belső elfelejt ketyegni bennünk…” = Színház júl., 7. sz. 18.

Szilágyi János: Az évad – vidéken. = Kortárs aug., 8. sz. 1332-1337.

ISMERTETÉS 1971.:

Kerényi Magda: Az írás ördöge – az írás embersége. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 225-229.

Kabdebó Lóránt: Egy írótípus drámai alkattana. = Déli Hírlap máj. 7. 2.

ISMERTETÉS 1986.:

Nikolényi István: A szegedi színjátszás históriája – 8. rész. = Délmagyarország szept. 16. 2.

 

A szegedi Nemzeti Színház előadása Szombathelyen, júniusban

 

ISMERTETÉS 1970.:

Kulcsár János: Az írás ördöge. = Vas Népe jún. 14. 7.

 

1971

 

Tv-közvetítés a szegedi Nemzeti Színház előadásáról, máj. 4-én

ISMERTETÉS 1971.:

– –: Németh László: Az írás ördögét mutatta be a tv a szegedi színház előadásában. = Napló máj. 8. 6.

Baróti Szabolcs: Tévéről – három percben. = Lobogó máj. 12. 19. sz. 13.

– –: Németh László: Az írás ördögét közvetítette a tv Szegedről, felvételről. = Petőfi Népe máj . 30. 5.

 

BETHLEN KATA. Dráma 4 felvonásban

 

1977

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház febr. 25-én

HÍRLELÉS 1977.:

1977. február 25-én lesz a Bethlen Kata ősbemutatója Veszprémben. = Napló febr. 6. 4.

Németh László Bethlen Kata c. drámájának február 25-én tartják ősbemutatóját a veszprémi Petőfi Színházban. = Magyar Nemzet febr. 19. 4.

Szakolczay Lajos: Németh László Bethlen Katájáról. = Veszprémi Petőfi Színház műsorfüzete febr. 25.

ISMERTETÉS 1977.:

Tóth János: Németh László: Bethlen Kata. = Napló febr. 27. 5.

Illés Jenő: Antik hangulat, sápadt fények. = Film, Színház, Muzsika márc. 19. 12. sz. 11.

Péntek Imre: Bemutatók a Veszprémi Petőfi Színházban. = Pesti Műsor márc. 17-23. 11. sz. 54.

Bányai Gábor: Feladni a hitet. = Új Tükör márc. 20. 12. sz. 28.

Szakolczay Lajos: A gyász méltósága. = Új Tükör márc. 20. 12. sz. 27.

Tarján Tamás: Két Németh László bemutató. = Kritika máj., 5. sz. 26-27.

Nánay István: Második „félidő” Veszprémben. = Színház jún., 6. sz. 28-31.

Vári Andor: Németh László: Bethlen Kata. = Georgikon 8. sz. 14-15.

 

A veszprémi Petőfi Színház előadása Oroszlányban, márc. 18-án

 

HÍRLELÉS 1977.:

A Bethlen Katát a veszprémi Petőfi Színház Oroszlányban játssza március 18-án. = Dolgozók Lapja márc. 13. 6.

ISMERTETÉS 1977.:

Gregus István: Bethlen Kata – Oroszlányon. = Dolgozók Lapja márc. 23. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház előadása Szombathelyen, márc. 22-én

 

ISMERTETÉS 1977.:

[Kulcsár János] -kulcsár-: Színházi esték. Bethlen Kata. = Vas Népe márc. 23. 5.

[Kulcsár János] -kulcsár-: Hősünk-e Bethlen Kata? = Vas Népe márc. 29. 5.

 

A veszprémi Petőfi Színház előadása Győrött, márc. 30-án

 

ISMERTETÉS 1977.:

[Pió Márta] P. M.: Posztumusz hála. = Kisalföld ápr. 1. 5.

 

A veszprémi Petőfi Színház előadása Budapesten, máj. 16-án

 

 

A szatmári Állami Színház előadása Vásárosnaményben és Nyíregyházán szeptemberben

 

ISMERTETÉS 1977.:

[Ablonczy László] A. L.: A szatmáriak vendégjátéka. = Film, Színház, Muzsika okt. 1. 40. sz. 20.

 

1978

 

Tv-közvetítés a veszprémi Petőfi Színház előadásáról jún. 27-én

 

1988

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház jan. 8-án

ISMERTETÉS 1988.:

Tarján Tamás: Lezuhanó üstökös. = Színház ápr., 4. sz. 7-10.

 

BODNÁRNÉ. Dráma 3 felvonásban

 

1971

Bemutatta a budapesti Madách Színház jan. 28-án

HÍRLELÉS 1971.:

[Körmendi Judit] K. J.: A 40 évet késő ősbemutató. = Film, Színház, Muzsika jan. 9. 2. sz. 7.

Bodnárné – premier előtt. = Esti Hírlap jan. 25. 2.

ISMERTETÉS 1971.:

Fencsik Flóra: Bodnárné. = Esti Hírlap jan. 29. 2.

Lukácsy András: Bodnárné. = Magyar Hírlap jan. 30. 6.

Bartha: Németh László: Bodnárné. = Közmű febr. 5. 4.

Csík István: Bodnárné. = Film, Színház, Muzsika febr. 6. 6. sz. 4-5.

Héra Zoltán: Káin és Ábel. = Népszabadság febr. 6. 7.

[Kabdebó Lóránt] K. L.: Színházi levél Budapestről. = Déli Hírlap febr. 6. 2.

Major Ottó: Tragédia és bűnügyi dráma. = Tükör febr. 9. 6. sz. 13.

Létay Vera: Káin Ábel szeretne lenni. = Élet és Irodalom febr. 13. 7. sz. 12.; L. V.: Igent és nemet mondani. Bp., 1972. Magvető. 102-106.

Szalontay Mihály: Bodnárné. = Népszava febr. 13. 8.

A – I: Bodnárné. = Ország Világ febr. 24. 8. sz. 13.

Képes ismertető a Bodnárnéról. = Néző márc. 3.

Képek a Bodnárné előadásáról. = Nők Lapja márc. 7. 9. sz. 5.

Hermann István: Bodnárné. = Színház ápr., 4. sz. 5-8.; H. I.: Évadok tanúsága. Bp., 1976. Szépirodalmi. 208-214.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor ápr., 4. sz. 349-353.

Zimonyi Zoltán: Németh László 70 éves. = Napjaink ápr., 4. sz. 4. [A Madách Színház bemutatójáról.]

Sziládi János: Asszonyok jegyében. = Kortárs máj., 5. sz. 829-830. [Többek között a Bodnárné c. drámáról is]

Possonyi László: Színházi krónika. = Vigilia júl., 7. sz. 483-485.

ISMERTETÉS 1972.:

Huszti Péter: Elfogadnám fiamnak. = Film, Színház, Muzsika jan. 1. 1. sz. 11. [Újévi képes riport a Bodnárné-ról és Kis Manyiról.]

 

1972

 

Bemutatta a miskolci Nemzeti Színház márc. 10-én

HÍRLELÉS 1972.:

[Gyarmati Béla] Gy - : Bodnárné. = Déli Hírlap márc. 1. 2.

ISMERTETÉS 1972.:

Gyarmati Béla: Péntek este premier. = Déli Hírlap márc. 11. 2.

Papp Lajos: Bodnárné. = Északmagyarország márc. 12. 4.

[Hír és kép a Bodnárné miskolci bemutatójáról.] = Film, Színház, Muzsika márc. 18. 12. sz. 18-19.

 

Bemutatta az egri Gárdonyi Géza Színház ápr. 9-én

 

HÍRLELÉS 1972.:

[Markusz László] (markusz): „Péterre tettem a hiúság aranypénzét”.= Népújság ápr. 9. 4.

ISMERTETÉS 1972.:

Gyurkó Géza: Bodnárné. = Népújság ápr. 14. 4.

 

A miskolci Nemzeti Színház előadása Salgótarjánban, máj. 30-án

 

HÍRLELÉS 1972.:

[Lakos György] L. Gy.: Bodnárné, az idény legsikeresebb darabja. = Nógrád jún. 1. 4.

 

1977

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház okt. 7 4-én

HÍRLELÉS 1977.:

Andódy Tibor: Kezdődjék a játék. = Békés Megyei Népújság okt. 2. 14.

ISMERTETÉS 1977.:

Tiszai Lajos: Bodnárné. = Békés Megyei Népújság okt. 13. 6.

Sass Ervin: Békéscsaba – Bodnárné. = Pesti Műsor okt. 26-nov. 2. 43. sz. 52.

[Bogácsi Erzsébet] (bogácsi): Bodnárné. = Magyar Nemzet nov. 9. 4.

Ézsiás Erzsébet: Bodnárné. = Új Tükör nov. 23. 43. sz. 2-3.

ISMERTETÉS 1978.:

Szűcs Miklós: Németh László Bodnárnéja Békéscsabán. = Színház febr., 2. sz. 11-12.

 

1978

 

A békéscsabai Jókai Színház előadása Zrenjaninban ápr. 22-23-án

 

Tv-változat közvetítése szept. 29-én; megismételve okt. 7-én

 

HÍRLELÉS 1978.:

Szémann Béla: Bodnárné fiai. = Fejér Megyei Hírlap márc. 30. 5.

[Bátki Mihály] (b. m.): Testvérharc falun. = Film, Színház, Muzsika ápr. 8. 14. sz. 28-29. [A rendező Ádám Ottó nyilatkozata.]

Sulyok Mária és Ádám Ottó rendező portréja. = RTV Újság ápr. 30. 14.

Elkészült Németh László drámájának tv-változata. = Film, Színház, Muzsika máj. 13. 19. sz. 3.

ISMERTETÉS 1978.:

[Bernáth László] (bernáth): A Bodnárné képernyőn. = Esti Hírlap szept. 30. 2.

A Bodnárné két főszereplője a drámából készült tévéjátékban. = RTV Újság okt. 1.

Hári Sándor: A Bodnárné és a többiek. = Zalai Hírlap okt. 3. 5.

Vajk Vera: A televízió előtt: Bodnárné. = Népszava okt. 3. 5.

Lőcsei Gabriella: A Bodnárné tévéváltozatáról. = Magyar Nemzet okt. 4. 4.

[Szabó Endre] – sze -: Bodnárné és fiai.= Csongrád Megyei Hírlap okt. 4. 4.

– ag -: Vor dem Bildschirm. (Bodnárné.) = Neue Zeitung okt. 6. 6.

Kuczka Péter: A balta. = Film, Színház, Muzsika okt. 7. 40. sz. 25.

Zappe László: Németh és a Bodnárné. = Népszabadság okt. 7. 7.

Szirmai Zoltán: Bodnárné. = Evangélikus Élet nov. 5. 15. sz. 4.

ISMERTETÉS 1981.:

Sas György: Sulyok Mária albumából: a Bodnárné címszerepéről. = Film, Színház, Muzsika márc. 28. 13. sz. 14-15.

 

1987

 

A győri Kisfaludy Színház bemutatója jan. 30-án

HÍRLELÉS 1987.:

Illés Sándor: A Bodnárné Győrött. = Képes7 jan. 24. 4. sz. 52.

ISMERTETÉS 1987.:

Pió Márta: Magyar sors, anyasors. = Kisalföld jan. 30. 5.

Pió Márta: Magyarság a Bodnárné tükrében. = Kisalföld febr. 12. 5.

Csizner Ildikó: A Bodnárné Győrben. = Új Tükör febr. 15. 7. sz. 28-29.

Illés Jenő: Bodnárné. = Film, Színház, Muzsika márc. 14. 11. sz. 5.

[Csík István] Cs. I.: Az újjászülető üdvtan. = Színház máj., 5. sz. 23-28.

[Csizner Ildikó] Cs. I.: Berek Kati választása. = Új Tükör aug. 16. 33. sz. 28-29.

 

Bemutatta a kassai Magyar Területi Színház Thália Színpada Kassán, márc. 12-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

Gyüre Lajos: Németh László Bodnárnéja a Thália Színpadon Kassán. = Új Szó márc. 12. 6.

ISMERTETÉS 1987.:

Keresztény Gabriella: Miért időszerű ma a Bodnárné? Kassai színházi jegyzetek. = Szabad Föld márc. 13. 11. sz. 12.

Csendes Csaba: A Bodnárné Kassán. = Képes Újság márc. 28. 13. sz. 12-13.

Dusza István: A paraszti osztály drámája. = Új Szó márc. 31. 4.

Miklós Péter: Bodnárné. = Hét ápr. 17. 16. sz. 10-11.

Dusza István: Találkozás Gyarmati Bélával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával – A Bodnárné Kassán. = Új Szó ápr. 24. 14.

 

Rádiójáték közvetítése ápr. 4-én; megismételve ápr. 19-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

Bárdos Pál: Németh László: Bodnárné. = RTV Újság márc. 30-ápr. 5. 13. sz. 2.

 

Tv-közvetítés a győri Kisfaludy Színházból ápr. 30-án

 

ISMERTETÉS 1987.:

[Csányi László?] Cs. L.: Németh László színháza. = Tolna Megyei Népújság ápr. 28. 4.

Wisinger István: Thália szekerén. = RTV Újság ápr. 20-26. 16. sz. 2.

Sas György: Nézetem szerint. = Film, Színház, Muzsika máj. 2. 18. sz. 20.

 

A kassai Magyar Területi Színház Thália Színpadának előadása Pozsonyban, szept. 11-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

Bratislavában vendégszerepel a kassai Thália Színpada a Bodnárnéval. = Új Szó szept. 9. 5.

 

BŰN. Regény. Két részben. Rádióra alkalmazta Tertinszky Edit.

 

1982

Rádióközvetítés szept. 14., szept. 17.

 

COLBERT. Dráma 3 felvonásban

 

1976

Bemutatta a budapesti Madách Kamaraszínház febr. 6-án

HÍRLELÉS 1972.:

Gách Marianne: Év végi találkozás Ádám Ottóval. = Film, Színház, Muzsika dec. 30. 53. sz. 18.

HÍRLELÉS 1975.:

A Colbert bemutatója a jövő év elején lesz a Madách Színházban. = Hétfői Hírek okt. 6. 3.

HÍRLELÉS 1976.:

Lászlófi Győry Zsuzsa: Bemutató a Madách Kamarában. = Pesti Műsor febr. 5-11. 6. sz. 22.

[Szémann Béla] Sz. B.: Bemutató ma. A Napkirály pénzügyminisztere a Madách Színházban. = Népszava febr. 6. 5.

ISMERTETÉS 1976.:

Vekerdi László: Égy mozgalmas élet. Colbert a drámahős. = Film, Színház, Muzsika febr. 7. 6. sz. 18-19.

Geszti Pál: Colbert. = Magyar Hírlap febr. 11. 4.

Barta András: Colbert. = Magyar Nemzet febr. 14. 4.

Illés Jenő: Colbert. = Film, Színház, Muzsika febr. 14. 7. sz. 4.

Rajk András: Colbert. = Népszava febr. 15. 8.

Takács István: Colbert. = Pest Megyei Hírlap febr. 18. 4.

Létay Vera: Távolodó táj. = Élet és Irodalom febr. 21. 8. sz. 13.

E. Fehér Pál: Colbert. = Népszabadság febr. 22. 9.

Major Ottó: A kegyvesztett Colbert. = Tükör febr. 24. 8. sz. 13.; M. O.: Értelem és szenvedély. Bp., 1980. Szépirodalmi. 338-342.

Benkő Tibor: Colbert. = Szabad Föld márc. 7. 11. sz. 11.

Szalontay Mihály: László Némeths letztes Dráma, Colbert. = Budapester Rundschau márc. 29. 11.

[Haldimann, Eva) E. H.: Kulturszene Ungarn. = Neue Zürcher Zeitung ápr. 6. 35.

[Koltai Tamás] K. T.: Németh László: Colbert. = Új Ember ápr. 18. 16. sz. 2.

Berkes Erzsébet: Németh László: Colbert. = Kritika ápr., 4. sz. 28-29.

Jókai Anna: Kalandozások. = Film, Színház, Muzsika máj. 22. 21. sz. 12.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor máj., 5. sz. 449-454.

[Koltai Tamás] K. T.: Colbert. = Színház máj., 5. sz. 46.

Koltai, Tamás : László Németh: Colbert. = Hungarian Review 7. sz. 24.

Hermann István: A hitvitáktól a talpalatnyi naturalizmusig. = Színház júl., 7. sz. 2-10.

Koltai Tamás: What sort of serion has it been? = Hungarian Review 8-9. sz. 38.

 

1978

 

Tv-közvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból szept. 3-án

 

1982

 

Rádióközvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból dec. 9-én

 

CSAPDA. Dráma két részben

 

1966

Bemutatta a miskolci Nemzeti Színház okt. 7-én

HÍRLELÉS 1966.:

Németh László ősbemutató. = Film, Színház, Muzsika szept. 30. 39. sz. 22.

ISMERTETÉS 1966.:

(nyikos): A csapda. = Diósgyőri Munkás okt. 11. 4.

Párkány László: A csapda. = Észak-Magyarország okt. 12. 4.

Illés Jenő: A csapda. = Film, Színház, Muzsika okt. 14. 41. sz. 7.

Lukácsy András: A Csapda bemutatója Miskolcon. = Élet és Irodalom okt. 15. 42. sz. 8. Pándi Pál: A Csapda. = Népszabadság okt. 22. 250. sz. 8.

Kabdebó Lóránt: Németh László ősbemutató Miskolcon. = Napjaink nov. 1. 11. sz. 3.

[Antal Gábor] A. G.: A Csapda. = Ország Világ nov. 2. 44. sz. 25.

Földes Anna: A Csapda miskolci előadásáról. = Nők Lapja nov. 12. 46. sz. 22-23.

ISMERTETÉS 1967.:

Sz. Kováts Lajos: Németh László: A Csapda. = Alföld jan., l. sz. 86-87.

 

Bemutatta az egri Gárdonyi Géza Színház nov. 17-én

 

HÍRLELÉS 1966.:

Markusz László: Látogatóban Puskinnál. = Heves Megyei Népújság nov. 13. 4.

Ma este bemutató az egri Gárdonyi Géza Színházban. = Heves Megyei Népújság nov. 17. 4.

ISMERTETÉS 1966.:

Gyurkó Géza: A Csapda. = Heves Megyei Népújság nov. 20. 4.

 

Bemutató Ózdon nov. 29-én

 

HÍRLELÉS 1966.:

Faludi Sándor: A Csapda ózdi bemutatója. = Ózdi Vasas nov. 26. 4.

ISMERTETÉS 1966.:

Faludi Sándor: Németh László két estje városunkban. = Ózdi Vasas dec. 3. 4. [A Csapda premierjéről és egy Németh László-estről]

 

1973

 

Bemutatta a debreceni Csokonai Színház febr. 17-én

HÍRLELÉS 1973.:

Ma este 7 órakor a Csokonai Színházban Németh László: Csapda. = Hajdú-Bihari Napló febr. 17. 5.

ISMERTETÉS 1973.:

Németh László Csapda c. drámáját mutatták be Debrecenben. = Magyar Hírlap febr. 18. 6.

[Illés Jenő] i. j.: Debreceni Csokonai Színház: Csapda. = Film, Színház, Muzsika febr. 24. 8. sz. 6.

Magyari Vilmos: Németh László: Csapda. = Hajdú-Bihari Napló febr. 25. 5.

Barta András: Csapda. = Magyar Nemzet márc. 17. 4.

Boda István: Bemutató a Csokonai Színházban. = Hajdúsági Munkás máj. 18. 4.

Boda István: Két bemutató a Csokonai Színházban. = Alföld jún., 6. sz. 88-89.

 

CSERESNYÉS. Dráma 4 felvonásban

 

1942

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház jan. 10-én

HÍRLELÉS 1941.:

Cseresnyés helyett „Fülemile” = Magyar Nemzet márc. 21. 6. [Németh László darabjának következő évadra való elhalasztásáról)

-bó: Egy tanulmány folytatása. Németh László új drámája. = 8 Órai Újság dec. 15. 6. Németh László nyilatkozata. = Tiszántúl dec. 16. 7.

HÍRLELÉS 1942.:

„Cseresnyés” Abonyi Tivadar nyilatkozata Németh László új darabjáról. = Magyar Színpad jan. 7-13. 2.

Főpróba a Nemzetiben. = Új Magyarság jan. 9. 6. sz. 8.

Kabay Zoltán: Cseresnyés. Németh László bemutató a Nemzeti Színházban. = Nemzetőr jan. 9. 5.

ISMERTETÉS 1942.:

Egyed Zoltán: Színházi levél. = Film, Színház, Irodalom jan. 9-15. 2. sz. 5.

Kárpáti Aurél: Cseresnyés. = Pest jan. 10. 8.

Erdős Jenő: Cseresnyés. = Kis Újság [Esti] jan. 10. 7.

Saád Béla: Németh László a Nemzeti Színházban. = Új Nemzedék jan. 10-11. 6.

Vass László: Cseresnyés. = Magyarország [Esti] jan. 10. 7. sz. 10.

Január 9-én volt a Cseresnyés főpróbája. = Tiszántúl jan. 10. 9.

Abonyi Ernő: Cseresnyés. = Magyarság jan. 11. 8. sz. 14.

Erdődy János: Cseresnyés. = Népszava jan. 11. 8. sz. 16.

Galamb Sándor: Cseresnyés. = Magyar Nemzet jan. 11. 8. sz. 13.

Innocent Vince Ernő: Cseresnyés. = Az Újság jan. 11. 14.

[Kórody Béla] (K. b.): Cseresnyés.= Friss Újság jan. 11. 9.

Papp Jenő: Cseresnyés. = Új Magyarság jan. 11. 8. sz. 17.

[Sinkó Ferenc] S. F.: Cseresnyés. = Magyarország [Reggeli] jan. 11. 13.

Szegi Pál: Cseresnyés. = Pesti Hírlap jan. 11. 10.

A Nemzeti Színház szombaton este mutatta be Németh László Cseresnyés c. új színművét. = Tiszántúl jan. 11. 11.

Féja Géza: Cseresnyés. = Híd [Bp.] jan. 13. 2. sz. 8-9.

Móricz Zsigmond: Németh Lászlónak. = Kelet Népe jan. 15. 2. sz. 21.; Móricz Zsigmond levelei. 2. Bp., 1963. Akadémiai. 442-443.

Kulcsár Adorján: Cseresnyés. = Magyar Út jan. 15. 3. sz. 6.

Szabó László: A vasárnapi sajtó margójára. = Magyar Út jan. 15. 3. sz. 2.

[Szalánczy Károly] Sz. K.: Cseresnyés. = Tiszántúl jan. 15. 11. sz. 7.

[Regéczy Kiss Zoltán] (rkz): Cseresnyés. = Szózat jan. 16. 3. sz. 4.

Szalánczy Károly: Cseresnyés. = Református Élet jan. 17. 3. sz. 8.

[Thurzó Gábor] T. G.: Nemzeti Színház: Cseresnyés. = Élet jan. 18. 3. sz. 53-54.

Kárpáti Aurél: Cseresnyés. = Pesti Napló jan. 20. 16.

Kézai Béla: Színházi szemle. = Magyar Kultúra jan. 20. 2. sz. 29-30.

Németh László: Meghajlás helyett. = Híd [Bp.] jan. 20. 3. sz. 8-9.

Németh László: Cseresnyés. Egy színre hurcolt szerző naplójából. = Magyar Út jan. 22.. 4. sz. 5-6.

Gogolák Lajos: „Meghajlás helyett” – hozzászólás. = Magyar Nemzet jan. 23. 4.

„Meghajlás helyett vádaskodás” = Új Magyarság jan. 23. 8. [Válasz Németh László Meghajlás helyett c. írására.]

Németh László saját műve ellen fordult. = Népszava jan. 23. 6. [A Cseresnyés színrekerüléséről való nyilatkozata a Hídban]

Az „Igazi”, „Cseresnyés” és az erkölcs az irodalomban. = Református Élet jan. 24. 4. sz. 7. [A Márai Sándort és Németh Lászlót ért támadásokról]

[Lendvai István]: Nomád levele mint jótanács. = Magyar Nemzet jan. 24. 19. sz. 4.

Benedek Marcell: Cseresnyés. = Új Idők jan. 25. 4. sz. 103.

[Bella Andor] B. A.: Németh László a „Cseresnyés” kritikáiról. = Film, Színház, Irodalom jan. 25-29. 4. sz. 24.

(ppp): Hadijelentés a színházi frontról. = Független Magyarország jan. 26. 4. sz. 5.

Cseresnyés Mihály válaszol Németh Lászlónak. = Független Magyarország jan. 26. 4. sz. 5. [Lehotay Árpád nyilatkozik a Cseresnyésről és a bemutatással kapcsolatos Németh László-cikkről.]

Koczog Ákos: Németh László. = Magyar Út jan. 29. 5. sz. 5-6.

Erdődy János: Válasz egy levélre. = Népszava jan. 31. 25. sz. 6. [A Cseresnyés körüli vitához]

Bujáki Tibor: Vihar a Cseresnyés körül. Németh László és támadói. = Fiatalok jan., l. sz. 5.

Keresztury Dezső: Színházi bemutatók. = Magyar Csillag febr. 1. 2. sz. 125-127.

Karácsony Sándor: Hozzászólás a „Cseresnyés”-ankéthoz. = Tiszántúl febr. 8. 31. sz. 7-8.

Paprika: Cseresnyés és a napisajtó. = Fiatal Magyarság febr. 12. 7. sz. 28.

[Keresztury Dezső] Criticus: Színház. = Jelenkor febr. 15. 4. sz. 11-12.

Mai jegyzetek. A Cseresnyés fogadtatásáról. = Magyar Kultúrszemle febr. 15. 2. sz. 26.

Németh Antal válaszol Németh László vádjaira a Cseresnyés-ügyben. = Független Magyarország febr. 16. 7. sz. 5.

E. Kovács Kálmán: Cseresnyés vagy Wundervölgyi? = Magyar Élet febr., 2. sz. 16.

Kulcsár Adorján: Színház. = Diárium febr., 2. sz. 48.

Possonyi László: Színházi krónika. = Vigilia febr., 2. sz. 73-76.

Rédey Tivadar: Színházi tükör. = Tükör febr., 2. sz. 104-105.

Szíra Béla: Cseresnyés. = Katolikus Szemle febr., 2. sz. 57-58.

Örley István: A „Cseresnyés” és Keresztury Dezső kritikája. = Magyar Csillag márc. 1. 3. sz. 173-175.

Alighanem … = Szegedi Híd márc. 2. [Glossza arról, hogy a Nemzeti Színház a Cseresnyést Németh László akarata ellenére adta elő.]

[Fábián István] Fián: Cseresnyés. = Fiatal Magyarság márc. 5. 10. sz. 40.

Karácsony Sándor: Cseresnyés. = Szegedi Híd márc. 5-6.

Illés Endre: Személyeskedők és pökhendiek. = Magyar Csillag márc., 3. sz. 167-170.

[Szombathy Viktor] sz. v.: Januárban bemutatták. = Ünnep márc., 3. sz. 31.

Kritika és bunkó. = Jelenkor ápr. l. 7. sz. 8-10. [Illés Endre cikkéről.]

Máthé Klára: Színházi szemle. = Protestáns Szemle ápr., 4. sz. 111-113.

Sinka Ferenc: Színház. = Új Élet ápr., l. sz. 12-16.

Kézai Béla: Indogermánok a Cseresnyésben. = Nemzeti Újság máj. 24. 7. [A drámáról és Karácsony Sándor drámához írt előszaváról.]

Szánthó Dénes: Keresztül-kasul félszáz színházi estén. = Magyar Nemzet jún. 9. 9.

Mai jegyzetek. = Magyar Kultúrszemle jún. 15. 6. sz. 154-155. [A Cseresnyés kritikai fogadtatásáról]

Féja Géza: Szakadás és egybeforrás. = Magyarország júl. 9. 3.

Juhász Géza: Színház és vidék. = Tiszántúl júl. 23. 3.

Kondor Imre: Cseresnyés. = Pro Christo júl., 11. sz. 6-7.

 

 

 

1947

 

A soproni főiskolások előadása júniusban

ISMERTETÉS 1947.:

Gulyás Jenő: Németh László: Cseresnyés. = Március Tizenötödike jún. 21. 6. [Egy előadás tanulságai Sopronban]

 

 

 

1970

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház okt. 1-jén

ISMERTETÉS 1970.:

Papp Antal: Németh László: Cseresnyés. = Magyar Hírlap okt. 5. 6.

Csáky Lajos: Cseresnyés. = Petőfi Népe okt. 7. 5.

Szalontay Mihály: Cseresnyés. = Népszava okt. 16. 2.

Demeter Imre: Évadnyitás Kecskeméten és Szegeden. = Film, Színház, Muzsika okt. 17. 42. sz. 12-13.

ISMERTETÉS 1971.:

Ablonczy László: A Gyász Pesten, a Cseresnyés Kecskeméten. = Alföld febr., 2. sz. 93-95.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Tatán, okt. 25-én

 

ISMERTETÉS 1970.:

[Wér Vilmos] W.: Németh László: Cseresnyés. = Dolgozók Lapja okt. 27. 5.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Székesfehérvárott, nov. 5-én

 

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szekszárdon nov. 8-án

 

HÍRLELÉS 1970.:

Németh László Cseresnyés c. drámáját … = Tolna Megyei Népújság nov. 6. 261. sz. 10.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Dunaújvárosban, nov. 13-án

 

HÍRLELÉS 1970.:

[Kemény Dezső] K. D.: Németh László: Cseresnyés. = Dunaújvárosi Hírlap nov. 10. 6.

ISMERTETÉS 1970.:

Kemény Dezső: A kecskeméti Katona József Színház bemutatója. = Dunaújvárosi Hírlap nov. 17. 5.

 

 

 

1971

 

Tv-közvetítés a kecskeméti Katona József Színház előadásáról, felvételről júl. 27-én

ISMERTETÉS 1971.:

[Lakos György] L. Gy.: A Cseresnyés a televízióban. = Nógrád júl. 29. 4.

T. I.: A Cseresnyés Tv-közvetítéséről. = Déli Hírlap júl. 30. 2.

 

 

 

EKLÉZSIA-MEGKÖVETÉS. Dráma 4 felvonásban

 

 

1965

 

Rádióváltozat közvetítése okt. 1-jén; ismételve okt. 2-án

ISMERTETÉS 1965.:

A.: A hangszóró mellett. = Esti Hírlap okt. 2. 2.

Németh László bemutató a Rádiószínházban. = Tv Újság szept. 27-okt. 3. 2.

(farkas): Eklézsia megkövetés. = Heves Megyei Népújság okt. 5. 4.

Görgey Gábor: A rádió mellett. = Magyar Nemzet okt. 5. 234. sz. 4.

Hary Márta: A rádió mellett. = Népszava okt. 8. 6.

Lukácsy András: Halhatatlanság? Napi siker? = Élet és Irodalom okt. 16. 42. sz. 8.

 

 

 

1966

 

Rádióváltozat közvetítése febr. 19-én

 

 

 

1970

 

Tv-változat közvetítése okt. 18-án

ISMERTETÉS 1970.:

Eklézsia-megkövetés. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 20. 4.

Gáll István: Arcok és egyéniségek. = Film, Színház, Muzsika okt. 24. 43. sz. 20. [Horváth Sándor szerepéről]

 

 

 

1973

 

Rádióváltozat közvetítése jún. 21-én

 

 

 

1975

 

Az 1970. okt. 18-án vetített tv-film ismétlése ápr. 25-én

 

 

 

1976

 

Az 1973. jún. 24-én sugárzott rádiójáték ismétlése febr. 8-án

 

 

 

1978

 

Bemutatta a budapesti József Attila Színház ápr. 1-jén

HÍRLELÉS 1978.:

Révy Eszter: Bemutató a József Attila Színházban. = Pesti Műsor márc. 29-ápr, 5. 13. sz. 31.

ISMERTETÉS 1978.:

Fencsik Flóra: Eklézsia-megkövetés. = Esti Hírlap ápr. 2. 8.

Siklós Olga: Eklézsia-megkövetés. = Néző ápr. 5.

Rajk András: Színházi esték. = Népszava ápr. 9. 9.

Takács István: Eklézsia-megkövetés. = Pest Megyei Hírlap ápr. 11. 4.

Apáti Miklós: Új Németh László-dráma. = Film, Színház, Muzsika ápr. 15. 15. sz. 6-8.

Koltai Tamás: Eklézsia-megkövetés. = Új tükör ápr. 16. 16. sz. 2-3.

Simonffy András: Koponyánkkal a falnak. = Élet és Irodalom ápr. 22. 16. sz. 13.

Barta András: Eklézsia-megkövetés. = Magyar Nemzet ápr. 23. 13.

Oravecz Imre: Egy színésznő átlényegülése. = Film, Színház, Muzsika máj. 6. 18. sz. 15.

Földes Anna: A főügyész és a tipográfus. = Nők Lapja máj. 13. 19. sz. 23.

Szűcs Miklós: Három Németh László bemutató. = Színház júl., 7. sz. 22-25.

Tarján Tamás: Németh László: Eklézsia-megkövetés. = Kritika júl., 7. sz. 27-28.

Bécsy Tamás: Színházi előadások Budapesten. = Jelenkor júl.-aug., 7-8. sz. 708-710.

Földes, Anna: The misery and legend of the human race. A Transylvanian race. = The New Hungarian Quarterly 72. sz. 197-198.

Bakonyi István: Eklézsia-megkövetés. = Fejér Megyei Hírlap nov. 21. 9.

 

 

 

1979

 

Tv-közvetítés a budapesti József Attila Színházból júl. 25-én; ismétlése aug. 4-én

ISMERTETÉS 1979.:

Csukly László: Eklézsia-megkövetés. = Dolgozók Lapja júl. 27. 4.

Zappe László: Színház a televízióban. = Népszabadság júl. 28. 7.

Hári Sándor: Ha a gondolat el is juta nézőhöz. = Zalai Hírlap aug. 7. 5.

 

 

 

1986

 

Rádiószínházi előadás ápr. 17-én

 

 

 

1987

 

Tv-változat közvetítése okt. 16-án

ISMERTETÉS 1987.:

[Mezey Emőke] M. E.: Eklézsia-megkövetés. = RTV Újság okt. 12-18. 41. sz. 4.

Zappe László: Eklézsia-megkövetés. = Népszabadság okt. 20. 7.

Boda István: Eklézsia-megkövetés. = Hajdú-Bihari Napló okt. 21. 5.

Valkó Mihály: „Pávás bemutatók” . = Szolnok Megyei Néplap okt. 21. 5.

Tamás István: Németh László-dráma. = Új Tükör okt. 25. 43. sz. 31.

Szabó György: Eklézsia-megkövetés. = Reformátusok Lapja nov. 15. 46. sz. 4.

Sas György: Nézetem szerint. = Film, Színház, Muzsika dec. 24. 43. sz. 20.

 

 

 

EMBERI SZÍNJÁTÉK. Regény. Rádióra alkalmazta Albert Zsuzsa.

 

 

1981

 

Rádióközvetítés jún. 8-án, ismétlés 1982. aug. 8-án

ISMERTETÉS 1981.:

Lukácsy András: Rádió figyelő. = Magyar Hírlap jún. 9. 133. sz. 6.

 

 

 

ERZSÉBET-NAP. Dráma 3 felvonásban

 

 

1971

 

Bemutatta a debreceni Csokonai Színház nov. 11-én

HÍRLELÉS 1971.:

Magyar dráma ősbemutatóját … = Esti Hírlap nov. 3. 2.; Magyar Nemzet nov. 10. 4.

Bényei József: Németh László: Erzsébet-nap. = Hajdú-Bihari Napló nov. 9. 264. sz. 5.

ISMERTETÉS 1971.:

Papp Antal: Erzsébet-nap. = Magyar Hírlap nov. 15. 6.

Bényei József: Erzsébet-nap. = Hajdú-Bihari Napló nov. 16. 5.

Csík István: Németh László-bemutató Debrecenben. = Film, Színház, Muzsika nov. 20. 47. sz. 8.

Gábor István: Erzsébet-nap. = Magyar Nemzet nov. 26. 4.

Az Erzsébet-nap-ról. = Tükör nov. 30. 8.

[E. Fehér Pál] EFP.: Az Erzsébet-nap Debrecenben. = Népszabadság dec. 2. 7.

ISMERTETÉS 1972.:

Magyari Vilmos: Németh László: Erzsébet-nap. = Alföld jan., l. sz. 8891.

Berkes Erzsébet: Erzsébet-nap Debrecenben. = Színház febr., 2. sz. 19-21.

 

1972

 

Rádióközvetítés a debreceni Csokonai Színház előadásáról, márc. 19-én

 

Tv-közvetítés a debreceni Csokonai Színházból, felvételről, máj. 30-án

 

ISMERTETÉS 1972.:

Debrecentől Debrecenig. = Hajdú-Bihari Napló máj. 12.

 

1978

 

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház a Fővárosi Művelődési Házban, febr. 30-án

HÍRLELÉS 1978.:

[Morvay István] (morvay): Németh László dráma a Fővárosi Művelődési Házban. = Esti Hírlap jan. 31. 2.

ISMERTETÉS 1978.:

Benedek András: Németh László: Erzsébet-nap. = Néző febr. 2.

Morvay István: Németh László premier a Lágymányoson. = Esti Hírlap febr. 4. 2.

Kriszt György: Erzsébet-nap. = Pest Megyei Hírlap febr. 7. 4.

Benedek András: A Búr család. = Pesti Műsor febr. 1-8. 5. sz. 13.

Bodnár Sándor: Az Erzsébet-napról. = Népszabadság febr. 5. 14.

Illés Jenő: A széthulló család drámája. = Film, Színház, Muzsika febr. 11. 6. sz. 4.

Szántó Judit: A Nemzeti Színház előadása a Fővárosi Művelődési Házban. = Új Tükör febr. 19. 7. sz. 2.

[Bogácsi Erzsébet] (bogácsi): Erzsébet-nap. = Magyar Nemzet febr. 23. 4.

Magyar klasszikus és modern drámák ünnepe a Nemzeti Színházban. = Népszabadság márc. 9. 6.

[Dalos László] (dalos): Varga Lajos: Horkai János. = Pesti Műsor márc. 22-29. 12. sz. 12.

[Sebes Erzsébet] S. E.: Beszélgetés Gobbi Hildával. = Pesti Műsor márc. 29-ápr. 5. 13. sz. 11.

Erki Edit: A Nemzeti Színház társulata előadta az Erzsébet-napot Budán. = Néző jún. 3.

[Sebes Erzsébet] (sebes): A varázslatos színpadi pillanatok emlékezetünkben mindig túlélik a teljes előadást. = Pesti Műsor jún. 14-21. 24. sz. 18.

Nádudvari Anna: Vargáné: Gobbi Hilda. = Film, Színház, Muzsika júl. 8. 27. sz. 10.

Szűcs Miklós: Három Németh László bemutató. = Színház júl., 7. sz. 22-25.

ISMERTETÉS 1982.:

Ézsiás Erzsébet: Beszélgetés Berek Katival. = Fejér Megyei Hírlap jan. 9. 9.

 

A budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka Szombathelyen, okt. 7-én

 

HÍRLELÉS 1978.:

A Nemzeti Színház 1978. október 7. és 11. között Szombathelyen vendégszerepel az Erzsébet-nappal. = Film, Színház, Muzsika júl. 29. 30. sz. 20.

ISMERTETÉS 1978.:

[Kulcsár János] -kulcsár -: Erzsébet-nap. = Vas Népe okt. 12. 5.

 

Tv-közvetítés a budapesti Nemzeti Színház előadásáról, felvételről, nov. 7-én

 

ISMERTETÉS 1978.:

[Leskó László] L. L.: Erzsébet-nap. = Somogyi Néplap nov. 9. 5.

 

1979

 

A budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka Szentendrén, márc. 21-én

HÍRLELÉS 1979.:

Erzsébet-nap Szentendrén. = Pest Megyei Hírlap márc. 20. 6.

 

A budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka Nagykanizsán, jún. 17-én

 

HÍRLELÉS 1979.:

Kanizsai nyár '79. A Nemzeti Színház az Erzsébet-nap drámával szerepel Nagykanizsán. = Zalai Hírlap máj . 26. 6.

 

GALILEI. Dráma 4 felvonásban

 

1956

Bemutatta a budapesti Katona József Színház okt. 20-án. A forradalom miatt megszakadt előadásokat 1957. febr. 9-től folytatták

HÍRLELÉS 1955.:

Németh László Galilei c. drámája április 10-én kerül bemutatásra. = Színház és Filmművészet márc., 5. sz. 164. [Major Tamás nyilatkozata]

Vallomás a szerepről. = Színház és Mozi szept. 29. 39. sz. 10-11. [Bessenyei Ferenc nyilatkozata]

A Galilei és a Varró Gáspár próbáján. = Népszava okt. 10. 4. [Riport]

A dráma bemutatója előtt. = Színház és Mozi okt. 13. 41. sz. 23.

ISMERTETÉS 1956.:

A Galilei bemutatója a Katona József Színházban. = Szabad Nép okt. 21. 4.

Keszi Imre: Galilei. = Népszava okt. 21. 249. sz. 5.

Keresztury Dezső: Németh László Galileije. = Hétfői Hírlap okt. 22. 3. sz. 5.

ISMERTETÉS 1957.:

Pálmai Kálmán: Galilei. = Köznevelés febr. 15. 1. sz. 25.

A Galilei előadásának folytatása a Katona József Színházban 1957. febr. 9-től. = Pesti Műsor febr. 8-14. 1. sz. 4.

Héra Zoltán: Galilei. = Népszabadság febr. 19. 42. sz. 4.

Gellért Oszkár: A dogmatizmus ellen. = Népszabadság márc. 31. 77. sz. 12. [A Galilei bemutatójáról és Révai József hasonló tárgyú cikkéről]

Szalatnai Rezső: Galilei. = Evangélikus Élet ápr. 7. 3. sz. 2.

[Sándor Iván] (sándor): A Galilei 63. előadása. = Film, Színház, Muzsika okt. 11. 22. sz. 26.

Abody Béla: Erkölcsökről Galilei ürügyén. = Indulatos utazás. Bp., Magvető. 28-39.

Illés Endre: Galilei. (Németh László drámája.) = I. E.: Krétarajzok. Bp., Magvető. 475-479.

ISMERTETÉS 1958.:

Csicsery-Rónay, István: Review of Galiliei. = Bobos Abroad 94.

Rényi Péter: Két Galilei. = Nagyvilág febr., 2. sz. 249-260.; R. P.: Vitában. Bp., 1967. Szépirodalmi. 82-104.

[Galy Iván] G. I.: Két Galilei. = Új Szó márc. 15. 6. [Németh László és Brecht – hivatkozás Rényi Péter bírálatára]

Bálint István: Budapesti jegyzetek. = Híd [Novi Sad] ápr., 4. sz. 316-321.

Gellért Oszkár: A két Galilei. = Nagyvilág ápr., 4. sz. 580-582.

ISMERTETÉS 1962.:

Illés Jenő: Bessenyei Ferenc a „Galilei élete” címszerepéről. = Film, Színház, Muzsika jan. 26. 4. sz. 19-21.

Bessenyei Ferenc: Jegyzetek Brechtről és a korszerűségről. = Új Írás jún., 6. sz. 640-643. [Válasz Major Tamásnak]

Fodor Ilona: Eppur si muove. = Jelenkor okt., 5. sz. 657-662.

ISMERTETÉS 1980.:

Benedek András: Mégis mozog. = Tiszatáj júl., 7. sz. 14-38.

Illés Jenő: Bessenyei Ferenc életregénye 11. rész. = Pesti Műsor szept. 17-24. 38. sz. 10-11.

 

1957

 

Rádióközvetítés a budapesti Katona József Színházból febr. 9-én

HÍRLELÉS 1957.:

Galilei. = Rádióújság febr. 4-10. 5. sz. 5.

 

A budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka Pozsonyban szept. 2-án

 

HÍRLELÉS 1957.:

A Galilei Pozsonyban. = Pesti Műsor aug. 9-15. 27. sz. 4.

ISMERTETÉS 1957.:

Bobok, Jozef: Budapestiansky úvod. = Pravda [Br.] szept. 4.

A Galilei Pozsonyban. = Népszabadság szept. 4. 9.

Gály Iván: A Galilei a Hviezdoslav Színház színpadán. = Új Szó szept. 4. 246. sz. 5.

Illés Jenő: Pozsonyi levél. = Film, Színház, Muzsika szept. 6. 17. sz. 10.

Egri Viktor: Forró színházi esték. Galilei. = A Hét szept. 22. 38. sz. 4-5.

 

1963

 

Bemutatták Rio de Janeiróban november-decemberben

HÍRLELÉS 1963.:

[Tóth Veremund] tv: A „Galilei” előadására készülnek a „regősök” . = Délamerikai Magyar Hírlap szept. 6. 4.

Tóth Veremund: Elöljáró beszéd. = Délamerikai Magyar Hírlap nov. 3. 5.

ISMERTETÉS 1963.:

[Lovas Tibor] L. T.: A Galilei Rio de Janeiróban. = Délamerikai Magyar Hírlap dec. 1. 7.

Németh László sikere. = Délamerikai Magyar Hírlap dec. 22. 4.

 

1971

 

Bemutatta a kaposvári Csiky Gergely Színház jan. 8-án

HÍRLELÉS 1970.:

A Galilei 1971. január 8-i kaposvári bemutatójáról. = Esti Hírlap dec. 29. 2.

HÍRLELÉS 1971.:

[Troszt Tibor] T. T.: A főhős: Galileo Galilei. = Somogyi Néplap jan. 4. 5.

ISMERTETÉS 1971.:

Troszt Tibor: Galilei. = Somogyi Néplap jan. 12. 5.

(G): Galilei Kaposváron. = Lobogó jan. 27. 4. sz. 12.

Szíjártó István: A Galilei Kaposváron. = Somogy ápr., 1. sz. 52-53.

Wallinger Endre: Színházi levél Kaposvárról. = Jelenkor aug., 7-8. sz. 705-711.

 

A kaposvári Csiky Gergely Színház vendégjátéka Zalaegerszegen, máj. 17-19-én

 

ISMERTETÉS 1971.:

[Buni Géza] B. G.: Galilei. = Zalai Hírlap máj. 19. 5.

 

1974

 

Rádióváltozat közvetítése márc. 30-án

ISMERTETÉS 1974.:

A Galilei rádióelőadásáról. = RTV Újság márc. 31. 4.

 

1976

 

Rádiószínház márc. 7-én

 

1977

 

Tv-játék közvetítése szept. 30-án

HÍRLELÉS 1977.:

Tihanyi Sándor T. S.: A Galilei tv-változata. = Film, Színház, Muzsika ápr. 2. 14. sz. 28-29. [Képes riport a tv filmfelvételről]

Mészöly Dezső: Németh László Galileije. = RTV Újság szept. 26-okt. 2. 39. sz. 3.

ISMERTETÉS 1977.:

Melczer Tibor: Irodalom a művészeti heteken. = Magyar Hírlap okt. 19. 6.

[Lukácsy András] (lukácsy): Beszélgetés Mészöly Dezsővel. = Magyar Hírlap nov. 18. 6. [A Galilei tv-változatának dramaturgjával]

 

1983

 

Rádióváltozat közvetítése szept. 13-án

 

1985

 

Rádióváltozat közvetítése aug. 26-án

 

Bemutatta a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház nov. 30-án

 

HÍRLELÉS 1985.:

A nyíregyházai Móricz Zsigmond Színház a Galileit próbálja. = Kelet Magyarország okt. 25. 5.

Páll Géza: Németh László: Galilei. = Kelet-Magyarország nov. 28. 2.

ISMERTETÉS 1985.:

Ézsiás Erzsébet: „Vallatni a világot”. = Film, Színház, Muzsika nov. 30. 48. sz. 2.

Páll Géza: Németh László Galilei c. drámájának be mutatója Nyíregyházán. = Kelet-Magyarország dec. 8. 8.

É. S.: „Galilei”. = Kelet-Magyarország dec. 7. 3.

Illés Jenő: Galilei. = Film, Színház, Muzsika dec. 14. 50. sz. 6-7.

ISMERTETÉS 1986.:

Deák Attila: A Galilei Nyíregyházán. = Új Tükör jan. 19. 3. sz. 28.

Dalos László: Dobverő, kalap, szemüveg. = Film, Színház, Muzsika márc. 29. 13. sz. 6. [Schlanger Andrásról a Galilei szereplőjéről]

Deák Attila: Ötödik évad Nyíregyházán. = Szabad Föld máj. 3. 18. sz. 13.

Sándor Iván: Miközben a színházról beszélgetünk. = Film, Színház, Muzsika okt. 25. 43. sz. 12-13.

ISMERTETÉS 1987.:

Páll Géza: A varázs megtartása és újrateremtése. = Kelet-Magyarország jan. 3. 2.

 

1986

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Hajdúböszörményben, jan. 7-én

HÍRLELÉS 1986.:

A Móricz Zsigmond Színház január 7-én adja elő a Galileit Hajdúböszörményben. = Kelet-Magyarország jan. 3. 2.

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Vásárosnaményban, jan. 18-án

 

HÍRLELÉS 1986.:

A Galilei-t adják elő a nyíregyháziak január 18-án Vásárosnaményban. = Kelet-Magyarország jan. 17. 2.

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Kecskeméten, febr. 16-án

 

ISMERTETÉS 1986.:

F. Tóth Pál: A Galilei Kecskeméten. = Petőfi Népe febr. 18. 5.

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Kisvárdán, ápr. 14-én

 

HÍRLELÉS 1986.:

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 1986. április 14-én mutatja be Kisvárdán a Galileit. = Kelet-Magyarország ápr. 14. 2.

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház vendégjátéka Budapesten, máj. 25-én

 

HÍRLELÉS 1986.:

Országos színházi találkozó. A nyíregyházi színház a Katona József színházban szerepel a Galilei-vel. = Esti Hírlap máj. 15. 2.

ISMERTETÉS 1986.:

[Berkes Erzsébet] (-berkes-): Galilei. = Magyar Nemzet jún. 9. 4.

 

Tv-közvetítés a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból, felvételről, okt. 19-én

 

 

1987

 

Bemutatta a budapesti Várszínház máj. 7-én

HÍRLELÉS 1987.:

Deák Attila: Próbán a Várszínházban. Galilei: Bessenyei Ferenc. = Esti Hírlap márc. 28. 2.

Majoros József: Galilei. = Pesti Műsor ápr. 8-15. 14. sz. 76.

Illés Jenő: „Napfényem volt az igazság.” = Film, Színház, Muzsika máj. 2. 18. sz. 8-9.

[Gantner Ilona] G. I: Galilei. = Népszava máj. 4. 6.

Seress Eszter: Galilei. = Pesti Műsor máj. 6-13. 18. sz. 5.

ISMERTETÉS 1987.:

Tripolszky László: Galilei – és egy kommersz krimi. = Népszabadság máj. 8. 8.

Ablonczy László: A párbeszéd esélyéről. = Film, Színház, Muzsika máj . 9. 19. sz. 8-9. [Beszélgetés Sík Ferenccel, a Galilei rendezőjével]

Bátki Mihály: Hétvégi bemutatók. = Vasárnapi Hírek máj. 10. 19. sz. 7.

Molnár Gabriella: Galilei hivatása. = Esti Hírlap máj. 12. 2.

Almási Miklós: A lojalitás csapdái. = Népszabadság máj. 20. 7.

Illés Jenő: Galilei. = Film, Színház, Muzsika máj. 23. 21. sz. 3-4.

Takács István: Két Galilei. = Népszava máj. 29. 6. [Brecht Miskolcon – Németh László a Várszínházban]

Takács István: A tudós felelőssége. = Pest Megyei Hírlap máj. 30. 4.

Két kritika-idézet a Galilei-ről. = Képes7 máj. 30. 22. sz. 42.

Csizner Ildikó: Galilei. = Új Tükör máj. 31. 22. sz. 28.

Koltai Tamás: Németh László: Galilei. = Kritika szept., 9. sz. 32-33.

Földes Anna: Perújrafelvétel. = Színház okt., 10. sz. 20-29.

Ablonczy László: Beszélgetések a Nemzetiről. = Film, Színház, Muzsika nov. 21. 48. sz. 30-31.

 

GANDHI HALÁLA. Dráma 13 képben

 

1969

A győri Kisfaludy Színház művészeinek felolvasó előadása Győrben, a Rába Művelődési Központban, okt. 19-én

ISMERTETÉS 1969.:

- mi -: Modern drámák. = Kisalföld okt. 29. 6. [A győri színházi felolvasó előadásról]

Gandhi halála. = Rába [Győr] okt. 31. 14. sz. 6.

 

1973

 

Bemutatta a budapesti Thália Színház nov. 30-án

HÍRLELÉS 1973.:

[Gách Marianne) (gách): Kazimír Károly – a kísérletezés izgalmáról. Németh László drámája Gandhiról. = Film, Színház, Muzsika szept. 29. 39. sz. 5–6.

[Fencsik Flóra] f. f.: A lélek tartása. = Esti Hírlap nov. 23. 2.

Nagy Judit: Próba a Thália Színházban. = Film, Színház, Muzsika nov. 24. 47. sz. 10-11.

Kazimír Károly: Gandhi bemutató előtt. = Pesti Műsor nov. 30-dec. 6. 38. sz. 12.

ISMERTETÉS 1973.:

Bernáth László: Gandhi. = Esti Hírlap dec. 1. 2.

Lukácsy András: Gandhi. = Magyar Hírlap dec. 2. 8.

Takács István: Mindenkivel nem lehet béke. = Magyar Ifjúság dec. 7. 49. sz. 28.

Sträter, Lothar: Scheiternder Phantast. = Weser Kurier – = Bremer Tageszeitung dec. 7.

Illés Jenő: Németh László drámája a Thália Színházban. = Film, Színház, Muzsika dec. 8. 49. sz. 4-5.

Rajk András: Gandhi. = Népszava dec. 9. 9.

Ökrös László: Fővárosi színházi esték: Gandhi. = Pest Megyei Hírlap dec. 11. 4.

Kalmár György: Németh László Gandhija. = Népszabadság dec. 12. 7.

Barta András: Gandhi. = Magyar Nemzet dec. 15. 4.

- ta -: Figure of Gandhi on Hungarian stage. = Daily News dec. 16. 6.

Major Ottó: Mahatma. = Tükör dec. 25. 52. sz. 13.; M. O.: Arcok és maszkok. Bp., 1975. Szépirodalmi. 450-454.

ISMERTETÉS 1974.:

Létay Vera: Gandhi tükörben. = Élet és Irodalom jan. 12. 2. sz. 13.; L. V.: Komédia. Bp., 1978. Magvető. 243-248.

Berkes Erzsébet: Németh László: Gandhi. = Kritika jan., 1. sz. 29-30.; Látóhatár ápr., 4. sz. 203-206.

Mátyás István: Színház Budapesten és vidéken. = Életünk jan., l. sz. 71-72.

Possonyi László: Gandhi. = Vigilia jan., 1. sz. 61-63.

Gandhi. = Néző jan. 2-3.

Sträter, Lothar: Gandhi auf der Bühne. = Vorwarts 4. 14.

Kalmár György: Noakhali vagy Balatonfüred? = Élet és Irodalom febr. 2. 5. sz. 2. [Válasz Létay Vera: Gandhi tükörben c. kritikájára]

Jánosy István: Meditáció és vallomás a Gandhi-drámáról. = Film, Színház, Muzsika márc. 9. 10. sz. 20-21.; J. I.: Élmények és emlékezések. Bp. 1987. Magvető 162-166.

Sziládi János: Móricz: Rokonok; Németh László: Gandhi. = Kortárs márc., 3. sz. 498-499.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor máj., 5. sz. 439-443.

Szántó Judit: Theatre and film. Gandhi. = The New Hungarian Quarterly 54. sz. 191-192.

Koltai Tamás: Gandhi. = Hungarian Review jún., 6. sz. 22.

ISMERTETÉS 1979.:

Koltai Tamás: Németh László: Gandhi. = K. T.: Magyar drámák színháza. Bp., Népművelési Propaganda Iroda 128-130.

 

1974

 

Rádióközvetítés a Thália Színházból, dec. 5-én

1975

Tv-közvetítés a Thália Színházból, felvételről, nov. 19-én

HÍRLELÉS 1975.:

Tv-ajánlat: A Gandhi közvetítése a Thália Színházból. = Népújság [Heves] nov. 19. 4.

ISMERTETÉS 1975.:

[Kritika a Gandhi előadásáról] = Tyeatr 3. sz. 178-184.

 

GYÁSZ. Monodráma a hasonló című regényből, Szigeti Károly és Berek Kati átírásában

 

1970

Bemutatta a budapesti 25. Színház okt. 14-én

HÍRLELÉS 1970.:

[Dalos László] (déel): „Megőriznek engem a halottaim …” = Film, Színház, Muzsika szept. 19. 38. sz. 10.

[Lehotay Horváth György] L. H. Gy.: Indul a Huszonötödik. = Magyar Hírlap okt. 13. 6. [Riport Szigeti Károllyal.]

Szigeti Károly: Regényből – monodráma. = Pesti Műsor okt. 9-.15. 32. sz. 3.

ISMERTETÉS 1970.:

Dersi Tamás: Németh László-darabbal sikerrel nyitott a Huszonötödik Színház. = Esti Hírlap okt. 16. 2.

Papp Antal: Németh László: Gyász. = Magyar Hírlap okt. 17. 6.

Molnár Gál Péter: Gyász és öröm. = Népszabadság okt. 18. Vasárnapi melléklet 8.

Székely Gabriella: Első a Huszonötödikben. = Magyar Ifjúság okt. 23. 42. sz. 13.

Illés Jenő: Gyász. = Film, Színház, Muzsika okt. 24. 43. sz. 4-5.

Ungvári Tamás: A 25. Színház első bemutatója. = Magyar Nemzet okt. 30. 4.

Földes Anna: Az első premier. = Nők Lapja okt. 31. 43. sz. 23.

Ungvári Tamás: Der „25. Theatre”. = Budapester Rundschau nov. 2. 8.

Koltay Gábor: Nem politikai, hanem világnézeti színház. = A Jövő Mérnöke nov. 6. 6.

Létay Vera: Mit akar az új színház? = Élet és Irodalom nov. 14. 46. sz. 13.; L. V.: Igent és nemet mondani. Bp., 1972. Magvető. 320-322.

Oroszi Ildikó: 25. Színház. = Orvosegyetem nov. 16. 5.

Berek Katalin, a színész. = Népszava dec. 25. 8.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor dec., 12. sz. 1121-1122.

ISMERTETÉS 1971.:

Szophoklész Elektrájának rokona. = Déli Hírlap jan. 12.

Hermann István: Színház születik. = Színház jan., 1. sz. 16-19.

Szilágyi Sándor: Két hónap. = Kortárs jan., 1. sz. 157-161.

Ablonczy László: A Gyász Pesten, a Cseresnyés Kecskeméten. = Alföld febr., 2. sz. 93-95.

Mátyás István: Vita – előadás után. = Népszava ápr. l. 4.

Koltai Tamás: A valóság hatékony képmással. = Színház jún., 6. sz. 1-4.

Almási Miklós: Szeszélyek. = Új Írás okt., 10. sz. 83-88.

ISMERTETÉS 1974.:

Földes Anna: Beszélgetés Szigeti Károllyal. = F. A.: A rendezőé a szó! Bp., Népművelési Propaganda Iroda 55-63.

ISMERTETÉS 1976.:

Molnár Gál Péter: Vázlatlapok színészetünkről. = Színház szept., 9. sz. 3. [Berek Kati és a kórus képe.]

ISMERTETÉS 1984.:

Seress Eszter: Míg a szőlő megérik … = Pesti Műsor szept. 5-12. 36. sz. 13. [Beszélgetés Berek Katival.]

 

1971

 

A budapesti 25. Színház vendégjátéka a Ganz-Mávag gyárban, ápr. 2-án

HÍRLELÉS 1971.:

Szűcs Miklós: A tisztesség és a tisztaság drámája. = Ganz-Mávag Dolgozók Lapja ápr. 2. 4.

ISMERTETÉS 1971.:

Mátyás István: Kurátor Zsófi mai igazsága. = Népszava ápr. 29. 7.

 

Rádióváltozat. Jelenetek a regényből ápr. 12-én. Ismétlés jún. 10-én

 

 

1972

 

Tv-változat közvetítése máj. 20-án

HÍRLELÉS 1972.:

Leskó László: Nőalakok Németh László regényeiben. = Somogy Megyei Néplap máj. 20. 5.

ISMERTETÉS 1972.:

Monodráma kórussal. = Film, Színház, Muzsika máj. 27. 22. sz. 27.

 

1973

 

Rádióváltozat. Jelenetek a regényből máj. 5-én. Ismétlés máj. 10-én

1974

Dramatizált rádióváltozat júl. 24-én. Ismétlés 1975. okt. 30-án és 14-én

 

GYŐZELEM. Dráma 4 felvonásban

 

1972

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház márc. 17-én

HÍRLELÉS 1972.:

A Győzelem ősbemutatójára készül Veszprém. = Esti Hírlap márc. 3. 2.

Március 17-én lesz a Győzelem ősbemutatója. = Magyar Nemzet márc. 16. 6.

[Kristóf Károly] K. K.: Veszprémben Németh Zászlóbemutató. Rendező Latinovits Zoltán. = Esti Hírlap márc. 17. 2.

Latinovits Zoltán vallomása. = Veszprémi Petőfi Színház Műsorfüzete márc. 17.

ISMERTETÉS 1972.:

Rideg Gábor: Győzelem. = Népszava márc. 22. 2.

Lukácsy András: Győzelem. = Magyar Hírlap márc. 29. 6.

Koltai Tamás: Győzelem. = Népszabadság ápr. 7. 7.

Illés Jenő: Veszprémi Petőfi Színház: Győzelem. = Film, Színház, Muzsika ápr. 8. 15. sz. 10.

Tarján Tamás: Németh László: Győzelem. = Kritika máj., 4. sz. 30.

Szűcs Miklós: A Győzelem győzelme. = Színház júl., 7. sz. 26-28.

Szeredás András: Öt vidéki ősbemutató. = Színház aug., 8. sz. 3-4.

ISMERTETÉS 1974.:

[Illés Jenő] (i. j.): Önelégültség nélkül. = Film, Színház, Muzsika máj. 25. 21. sz. 18. [Beszélgetés Cserhalmi Györggyel.]

ISMERTETÉS 1976.:

Baló Júlia: Beszélgetés Latinovits Zoltánnal. = Színház aug., 8. sz. 22–25.

Illés Endre: Bohóc-e az író? = I. E.: A só íze. Bp., Magvető. 343-346.

ISMERTETÉS 1978.:

Zétényi László: Latinovitstól tanultam a mesterséget. = Színház máj., 5. sz. 39. [Beszélgetés Cserhalmi Györggyel]

Koltai Tamás: Latinovits Zoltán két rendezése. = K. T.: Színházfaggató. Bp., Gondolat. 171-177. [Németh László: Győzelem és Makszim Gorkij : Kispolgárok]

ISMERTETÉS 1981.:

Molnár Péter: Latinovits Zoltán Németh Lászlót rendez. = Fejér Megyei Szemle 1. sz.. 93-102.

ISMERTETÉS 1986.:

Horváthy György: A színészkirály emlékezete. = Napló [Veszprém] jún. 4. 5.

Ablonczy László: Debrecentől Debrecenig. = Film, Színház, Muzsika aug. 30. 35. sz. 18-19. [Latinovits Zoltán Győzelem-rendezéséről]

Barabás Tamás: Latinovits, a feszültség művésze. = Tolna Megyei Népújság szept. 10. 4.

ISMERTETÉS 1988.:

Nádor István: Latinovits Veszprémben. = Film, Színház, Muzsika aug. 13. 33. sz. 26-27.

 

1973

 

Tv-közvetítés felvételről a veszprémi Petőfi Színházból, jan. 23-án

ISMERTETÉS 1973.:

( – k): Tv-közvetítés Veszprémből. = Esti Hírlap jan. 24. 2.

Zöldi László: A veszprémi 1975 január 23-i tv-közvetítés kritikája. = Magyar Hírlap jan. 24. 9.

– virág – : Németh László színműve a TV-ben. = Tolna Megyei Népújság jan. 25. 4.

 

1976

 

Bemutatta a szabadkai Népszínház dec. 23-án

HÍRLELÉS 1976.:

B. Z.: Győzelem. Németh László drámájának bemutatása Szabadkán. = Magyar Szó dec. 23. 12.

ISMERTETÉS 1976.:

Gerold László: Eszme és sors. = Magyar Szó dec. 26. 14.

ISMERTETÉS 1977.:

A Szabadkai Népszínház magyar tagozatának februári műsorán szerepel Németh László Győzelem c. drámája. = Magyar Szó febr. 1. 4.

Németh László Győzelem c. drámáját az idén műsorra tűzi a Szabadkai Népszínház magyar tagozata. = Magyar Hírek febr. 12. 6.

Németh László Győzelem c. drámáját színes tévéfilmre rögzítette a szabadkai Népszínház előadásában az újvidéki televízió. = Magyar Nemzet febr. 22.

Gerold László: Meghalni a színpadon. = Híd [Novi Sad] febr., 2. sz. 247-250.

Gerold László: Németh László: Győzelem. = Film, Színház, Muzsika márc. 12. 11. sz. 21.

 

 

HARC A JÓLÉT ELLEN. Vígjáték 3 felvonásban

 

1981

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház szept. 18-án

HÍRLELÉS 1981.:

[Horváthy György] (h. gy.): Németh László és Csurka István vígjátékát próbálják a Petőfi Színházban. = Napló [Veszprém] febr. 15. 5.

Horváthy György: Érdekes előadások, teljesebb színházi élmény. = Napló [Veszprém] szept. 12. 5. (Riport Horváth Z. Gergellyel a Petőfi Színház művészeti vezetőjével]

Horváthy György: Németh László műveit játszani gazdagító élmény. = Napló [Veszprém] szept. 18. 5.

ISMERTETÉS 1981.:

Ablonczy László: A magyar dráma jegyében. = Film, Színház, Muzsika szept. 19. 38. sz. 6-7.

Horváthy György: Harc a jólét ellen. = Napló [Veszprém] szept. 19. 5.

Horváthy György: Az eszme és a gyakorlat komikus konfliktusa. = Napló [Veszprém] szept. 24. 5.

Illés Jenő: Harc a jólét ellen. = Film, Színház, Muzsika szept. 26. 39. sz. 6.

Szekrényessy Júlia: A megváltás viszontagságai. = Élet és Irodalom szept. 26. 39. sz. 13.

Koltai Tamás: A bőség zavara. = Új Tükör okt. 4. 40. sz. 28-29.

Zappe László: Németh László: Harc a jólét ellen. = Kritika nov., 11. sz. 27-28.

ISMERTETÉS 1982.:

Berkes Erzsébet: Bús tréfa régen és ma. = Színház jan., 1. sz. 5-7.

Vári Andor: Németh László: Harc a jólét ellen. = Georgikon febr., 7-8.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Siófokon, okt. 17-én

 

HÍRLELÉS 1981.:

Siófoki színházi évad. = Népújság [Heves] okt. 15. 6.

ISMERTETÉS 1982.:

A siófoki kultúr-központban a veszprémiek Németh László Harc a jólét ellen c. darabjával nyitottak. = Film, Színház, Muzsika okt. 31. 44. sz. 20.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Vácott, nov. 17-én

 

HÍRLELÉS 1981.:

Simon Zsuzsa: Hétvégi kalauz. = Pest Megyei Hírlap nov. 14. 8.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Zalaegerszegen, októberben és Keszthelyen, nov. 20-án

 

ISMERTETÉS 1981.:

M. H.: Harc a jólét ellen. = Zalai Hírlap dec. 1. 5.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Székesfehérvárott, nov. 21-én

 

HÍRLELÉS 1981.:

A Veszprémi Petőfi Színház 1981. november 21-én Székesfehérváron szerepel a Harc a jólét ellen vígjátékkal. = Fejér Megyei Hírlap nov. 10. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szekszárdon, dec. 30-án

 

HÍRLELÉS 1981.:

Szekszárdon 1981. december 3-án a veszprémi Petőfi Színház a Harc a jólét ellen vígjátékot adja elő. = Tolna Megyei Népújság nov. 28. 4.

ISMERTETÉS 1981.:

Csányi László: Harc a jólét ellen. = Tolna Megyei Népújság dec. 8. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, dec. 19-én

 

ISMERTETÉS 1981.:

Az év utolsó színházi előadása Szombathelyen. = Vas Népe dec. 20. 5.

 

1984

 

Rádióközvetítés a veszprémi Petőfi Színházból, márc. 2-án

 

1986

 

Bemutatta a budapesti Thália Színház nov. 28-án

HÍRLELÉS 1986.:

[Morvay István] (morvay): Harc a jólét ellen. = Esti Hírlap okt. 7. 2.

[Seress Eszter] (seress): Harc a jólét ellen. = Pesti Műsor okt. 1522. 42. sz. 74.

G. I.: Harc a jólét ellen. = Népszava nov. 24. 8.

[Tarján Vera] t. v.: Harc a jólét ellen. = Pesti Műsor nov. 26-dec. 3. 48. sz. 3.

ISMERTETÉS 1986.:

Tripolszky László: Harc a jólét ellen. = Népszabadság nov. 28. 8.

Szémann Béla: A jólétellenes liga komédiája. = Vasárnapi Hírek nov. 30. 7.

Bernáth László: Harc a jólét ellen. = Esti Hírlap dec. 2. 2.

f. á.: Harc a jólét ellen. = Műanyag dec. 3. 5.

Berkes Erzsébet: Harc a jólét ellen. = Magyar Nemzet dec. 13. 8.

Bulla Károly: Harc a jólét ellen. = Film, Színház, Muzsika dec. 13. 50. sz. 7.

Ökrös László: Tényleg szövetséges? = Új Tükör dec. 14. 50. sz. 29.

[Pálfy G. István] P. G. I.: Harc a jólét ellen. = Magyar Ifjúság dec. 19. 51. sz. 6-7.

Válogatás hét lap kritikáiból. = Képes7 dec. 20. 51. sz. 10.

Császtvay István: Harc a jólét ellen. = Magyar Hírlap dec. 22. 7.

Garai Tamás: Ezt nézze meg! = Szövetkezeti Hírlap dec. 22. 26. sz. 10.

ISMERTETÉS 1987.:

Földes Anna: Képes színházi jegyzetek. = Nők Lapja jan. 17. 3. sz. 21.

Simon Gy. Ferenc: Bátorság a Tháliában. = Képes Újság febr. 7. 6. sz. 13.

[Csík István] cs. i.: Az újjászülető üdvtan. = Színház máj., 5. sz. 23-28.

Szűcs Katalin: Németh László: Harc a jólét ellen. = Kritika jún., 6. sz. 40.

Kazimír Károly: Németh László a Tháliában. = Délsziget 7. sz. 35-37.

 

1987

 

A budapesti Thália Színház vendégjátéka Egerben, márc. 12-én

HÍRLELÉS 1987.:

Thália vendégjáték Egerben. = Pesti Műsor márc. 11-18. 10. sz. 67.

 

A budapesti Thália Színház vendégjátéka Tatabányán, máj. 8-án

 

 

 

VII. GERGELY. Dráma 5 felvonásban

 

1939

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház máj. 13-án

HÍRLELÉS 1939.:

A Nemzeti Színház játékrendjén még ebben az évadban kerül színre a VII. Gergely. = Magyar Nemzet ápr. 14. 13.

Kommentár a bemutató előtt álló VII. Gergelyhez. = Magyar Nemzet máj. 6. 8.

A VII. Gergely próbái a Nemzeti Színházban. = Népszava máj. 6. 82. sz. 6.

ISMERTETÉS 1939.:

Féja Géza: VII. Gergely. = Magyarország máj. 14. 22. sz. 9.

Galamb Sándor: VII. Gergely. = Magyar Nemzet máj. 14. 110. sz. 25.

[Hajó Sándor] (H-ó): VII. Gergely. = Az Est máj. 14. 5.

Kárpáti Aurél: VII. Gergely. = Pesti Napló máj. 14. 18.

Pünkösdi Andor: VII. Gergely. = Az Újság máj. 14. 20.

Révész Mihály: VII. Gergely. = Népszava máj. 14. 89. sz. 10.

Hubay Miklós: VII. Gergely. = Új Idők Pünkösd, 22. sz. 830.

Simándy Pál: VII. Gergely. = Szabadság máj. 20. 21. sz. 8.

ifj. Ambrózy Ágoston: VII. Gergely. = Színházi Magazin máj, 21. 21. sz. 6-7.

J.: Németh László: VII. Gergely. = Református Élet máj. 21. 21. sz. 224.

[Berényi László] B. L.: VII. Gergely a Nemzeti Színházban. = Élet máj. 28. 22. sz. 964.

Semjén Gyula: Színházi szemle. = Magyar Kultúra jún. 5. 11. sz. 346.

[Galamb Sándor] (G. S.): Visszapillantás a Nemzeti Színház évadjára. = Magyar Nemzet jún. 25. 143. sz. 25.

Birkás Endre: VII. Gergely. = Magyar Kultúrszemle jún., 3. sz. 32.

Földi János: Németh László: VII. Gergely. = Egyetemi Híradó jún., 6. sz. 8.

Rédey Tivadar: VII. Gergely. = Napkelet jún., 559-561.

Schöpflin Aladár: Színházi események. = Nyugat jún., 6. sz. 414-418.; S: A.: Válogatott tanulmányok. Bp., 1967. Szépirodalmi. 624-627.

Schöpflin Aladár: Színházi tükör. = Tükör jún., 6. sz. 465-466.

Szína Béla: VII. Gergely. = Katolikus Szemle jún., 6. sz. 373-374.

Rédey Tivadar: Jelentés az 1939 évi Vojnits jutalomról. = Akadémiai Értesítő jún.-dec., 208-218.

Hort Dezső: Németh László: VII. Gergely. = Korunk júl.-aug., 7-8. sz. 682-683.

Vajthó László: Magyar újdonságok az elmúlt év színházában. = Protestáns Szemle nov., 11. sz. 543-545.

Rédey Tivadar: Egy év magyar drámatermése. Jelentés az 1939. évi Vojnits-jutalomról. = Budapesti Szemle 255. k. nov., 113-123.

ISMERTETÉS 1940.:

Szőnyi Kálmán: Németh László szerepe és VII. Gergely. = Kalangya jan., l. sz. 26-30.

ISMERTETÉS 1942.:

[Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Németh László drámái. = Sorsunk júl.-aug., 5. sz. 394-399.

 

1968

 

Rádiószínház dec. 6-án

ISMERTETÉS 1968.:

Barta András: VII. Gergely. = Film, Színház, Muzsika dec. 7. 49. sz. 30.

Török Tamás: Németh László: VII. Gergely. = RTV Újság dec. 2-8. 49. sz. 11.

Klasszikus értékű alkotások rádión. = Magyar Hírlap dec. 11. 9.

 

1975

 

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház jan. 10-én

HÍRLELÉS 1974.:

Baló Júlia: Próbán a Nemzetiben. = Pesti Hírlap jan. 6. 2.

Benedek András: „Szerettem az igazságot – ” = Pesti Műsor jan. 9-15. 2. sz. 18.

VII. Gergely. = Néző 1974-75. 3.

A. M.: VII. Gergely: Sinkovits Imre. = Film, Színház, Muzsika szept. 28. 39. sz. 16-17.

ISMERTETÉS 1975.:

Alexa Károly: Németh László: VII. Gergely. = Magyar Hírlap jan. 12. 8.

Mátrai-Betegh Béla: VII. Gergely. = Magyar Nemzet jan. 12. 11.; M. B. B.: Évadról évadra. Bp., 1984. Szépirodalmi. 237-242.

Hegedűs Tibor: VII. Gergely. Németh László drámájának felújítása a Nemzeti Színházban. = Esti Hírlap jan. 13. 2.

Rajk András: VII. Gergely. = Népszava jan. 17. 4.

Bulla Károly: Nemzeti Színház: VII. Gergely. = Film, Színház, Muzsika jan. 18. 3. sz. 4.

Takács István: VII. Gergely. = Pest Megyei Hírlap jan. 18. 4.

Illés Jenő: VII. Gergely. = Tükör jan. 21. 3. sz. 13.

-i -ó: Láttuk: Németh László: VII. Gergely. = Új Ember jan. 26. 4. sz. 2.

Koltai Tamás: VII. Gergely. = Népszabadság jan. 28. 7.

Csapó György: VII. Gergely – egy nagy szerep drámája. = Ország Világ jan. 29. 5. sz. 20-21.

Létay Vera: Sarkantyús Isten. = Élet és Irodalom febr. 1. 5. sz. 13.; L. V.: Komédia. Bp., 1976. Magvető. 249-253.

Szalontay Mihály: VII. Gergely. = Néző márc. 4.

Matuz László: VII. Gergely. = Evangélikus Élet márc. 16. 11. sz. 4.

Nagy Péter: VII. Gergely. = Kritika márc., 3. sz. 22-23.; N. P.: Zsöllyére ítélve. Bp., 1981. Gondolat. 287-291.

Földes Anna: VII. Gergely. = Nők Lapja ápr. 15. 15. sz. 4.

Berkes Erzsébet: VII. Gergely a Nemzetiben. = Színház ápr., 4. sz. 18-21.

Koltai Tamás: László Németh: Gregory VII. = Hungarian Review 5. sz. 22.

Taxner Ernő: VII. Gergely. = Jelenkor jún., 6. sz. 548-550.

A VII. Gergely felújításáról. = Tyeatr nov., 11. sz. 128-129.

ISMERTETÉS 1982.:

Galsai Pongrác: Sinkovits Imre. = Nők Lapja dec. 18. 51-52. sz. 24-25. [Vallomás a VII. Gergely szereptanulásáról]

 

Rádiószínház dec. 20-án

 

 

1977

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház jan. 28-án

HÍRLELÉS 1977.:

Szémann Béla: VII. Gergely Kecskeméten. = Népszava jan. 23. 14.

P. M.: Színházi bemutató Kecskeméten. = Petőfi Népe jan. 27. 5.

ISMERTETÉS 1977.:

Illés Jenő: Gondolati értelmezés. = Film, Színház, Muzsika febr. 5. 6. sz. 4-5.

Lukácsy András: VII. Gergely. = Magyar Hírlap febr. 8. 6.

Heltai Nándor: VII. Gergely. = Petőfi Népe febr. 9. 5.

Hajdú Ráfis Gábor: Termékeny hűtlenség. = Népszabadság febr. 11. 7.

Tamás Ervin: VII. Gergely Kecskeméten. = Dél-Magyarország febr. 16. 5.

Kartal Zsuzsa: A démon természete. = Tükör febr. 20. 8. sz. 27.

[Tamás István] T. I.: VII. Gergely. = Magyar Ifjúság febr. 28. 6. sz. 39.

Pavlovics Miklós: Színházi világnap. = Petőfi Népe márc. 27. 5.

Cs. Nagy Ibolya: Színház az egész világ – = Hajdú-Bihari Napló ápr. 3. 5.

Nánay István: VII. Gergely kecskeméti feltámadása. = Színház máj., 5. sz. 12-16.

Tarján Tamás: Két Németh László bemutató. = Kritika máj., 5. sz. 26-27. [A VII. Gergely Kecskeméten, a Bethlen Kata Veszprémben]

Á. Szabó János: Történelem a színpadon. = Forrás máj. jún., 5-6. sz. 79-81.

Sándor Iván: Kérdések felelettel. = Film, Színház, Muzsika jún. 11. 24. sz. 14-15.

Földes Anna: Six plays – six passions. László Németh: VII. Gregory. = New Hungarian Quarterly 67. sz. 212-213.

Sziládi János: Történelmi drámák – mai vígjátékok. = Színház okt., 10. sz. 1-6.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Kaposvárott, márc. 1-én

 

HÍRLELÉS 1977.:

[Leskó László] L. L.: Szerettem az igazságot. A kecskeméti színház kaposvári bemutatója előtt. = Somogyi Néplap márc. 1. 5.

ISMERTETÉS 1977.:

Leskó László: Gergelyi igazság kérdőjellel. A kecskeméti színház Kaposváron. = Somogyi Néplap márc. 4. 5.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Budapesten, máj. 18-án

 

ISMERTETÉS 1977.:

A kecskeméti Katona József Színház szerdán nagy sikerrel mutatkozott be a budapesti Nemzeti Színházban. = Magyar Hírlap máj. 19. 6.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szekszárdon, jún. 16-án

 

ISMERTETÉS 1977.:

Csányi László: VII. Gergely. A kecskemétiek Szekszárdon. = Tolna Megyei Népújság jún. 19. 5.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szolnokon, jún. 28-án

 

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szeghalmon, szept. 28-án; Zalaegerszegen, okt. 24-én

 

ISMERTETÉS 1977.:

Török András: Egy nagy színész és egy nagy szerep találkozása. A kecskeméti színház Zalaegerszegen. = Zalai Hírlap okt. 25. 5.

 

A kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka Szombathelyen, okt. 26-án

 

ISMERTETÉS 1977.:

[Kulcsár János] (Kulcsár): VII. Gergely. A kecskemétiek Szombathelyen. = Vas Népe okt. 27. 5.

 

1978

 

Tv-közvetítés a budapesti Nemzeti Színház előadásáról, felvételről, ápr. 20-án

 

1982

 

Rádióközvetítés a budapesti Nemzeti Színház előadásáról, felvételről, febr. 14-én

 

1985

 

Rádiószínház máj. 25-én

 

 

HORVÁTHNÉ MEGHAL. Televíziós film. Siklós Olga forgatókönyve alapján rendezte: Mihályfy Sándor.

 

1977

Tv-közvetítés júl. .21-én

HÍRLELÉS 1977.:

Németh László „Horváthné meghal” című novellájából tévéfilm készül. = Hétfői Hírek márc. 28. 13. sz. 4.

Körmendi Judit: Klasszikusok novellái. = Film, Színház, Muzsika ápr. 2. 14. sz. 26. [N. L.: Horváthné meghal, továbbá Gárdonyi és Móricz egy-egy novellája. Három fényképpel.]

Jánosi Antal: Horváthné meghal. = RTV Újság júl. 18-24. 29. sz. 3.

 

 

HUSZ JÁNOS. Dráma 4 felvonásban

 

1966

Rádiószínház dec. 4-én, ismétlés dec. 29-én

ISMERTETÉS 1966.:

N.: A hangszóró mellett. = Esti Hírlap dec. 5. 2.

(farkas): Husz János. = Heves Megyei Népújság dec. 6. 4.

Görgey Gábor: Husz János. = Magyar Nemzet dec. 6. 4.

Lukácsy András: Németh László: Husz János. = Népszabadság dec. 6. 7.

Barta András: Németh László: Husz János. = Film, Színház, Muzsika dec. 9. 49. sz. 23.

 

1976

 

Rádiószínház febr. 22-én

 

1980

 

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház márc. 28-án

HÍRLELÉS 1980.:

Illés Jenő: Nemzeti Színház – Husz János. = Pesti Műsor febr. 20-27. 8. sz. 93-95.

Morvay István: Kései ősbemutató. = Esti Hírlap márc. 21. 2.

[Illés Jenő] (illés): Bemutató előtt a Nemzeti Színházban. = Film, Színház, Muzsika márc. 22. 12. sz. 8-9.

Sinkovits Imre a Husz Jánosról. = Népszabadság márc. 23. 14.

[Sebes Erzsébet] (sebes): Husz János. = Pesti Műsor márc. 26-ápr. 2. 13. sz. 11.

ISMERTETÉS 1980.:

Bernáth László: Husz János. = Esti Hírlap márc. 29. 2.

Sándor Iván: A jégmező az áramlásban. = Film, Színház, Muzsika ápr. 12. 15. sz. 3-4.

Kőröspataki Kiss Sándor: Változatok az igazságszeretetre. = Új Tükör ápr. 13. 15. sz. 28.

Rajk András: Magyar ősbemutató és felújítás. = Népszava ápr. 13. 9.

Kriszt György: Husz János. = Pest Megyei Hírlap ápr. 15. 4.

Földes Anna: Németh László ősbemutató. = Nők Lapja ápr. 19. 16. sz. 10-11.

Mészáros Tamás: Győzzetek meg! = Magyar Hírlap ápr. 20. 8.

Koltai Tamás: Szent vagy eretnek? = Népszabadság ápr. 23. 7.; K. T.: Közjáték. Bp., 1986. Magvető. 7580.

[Tóth Sándor] (tóth): Németh László: Husz János. = Új Ember ápr. 27. 17. sz. 4.

Simon Gy. Ferenc: Németh László megtérése. = Képes Újság máj. 3. 18. sz. 15.

Szomory György: Háromszoros halál. = Pesti Műsor máj. 7-14. 19. sz. 13.

Simon Ferencné: A Husz János ősbemutatójáról. = Pesti Műsor máj. 28 jún. 4. 22. sz. 14. [Olvasólevél]

Mihályi Gábor: Hogy is volt? = Dolgozók Lapja jún. 29. 6.

Almási Miklós: Németh László: Husz János. = Kritika jún., 6. sz. 28.

Balogh Tibor: A szentség anakronizmusa. = Színház júl., 7. sz. 5-8.

Zay László: Husz János. = Theológiai Szemle júl.-aug., 4. sz. 255-256.

Bécsy Tamás: Színházi előadások Budapesten. = Jelenkor júl.-aug., 7-8. sz. 726-730.

Földes Anna: Husz János. = New Hungarian Quarterly 80. sz. 212-217.

ISMERTETÉS 1981.:

Ungár Júlia: Tudatosság, megformáltság, fegyelem. = Színház júl., 7. sz. 32-37.

Szomory György: Új IV. Henrik. = Pesti Műsor okt. 7-14. 40. sz. 13. [Beszélgetés Sinkovits Imrével szerepeiről]

 

 

IRGALOM. Regény.

 

1973

Tv-közvetítés okt. 19-én, 30-án ,25-én, 28-án, nov. 2-án, 1-én. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte: Hintsch György.

HÍRLELÉS 1972.:

[Gách Marianne] (g. m.): Németh László-mű a képernyőn. Irgalom. = Film, Színház, Muzsika jún. 3. 23. sz. 28-29. [Beszélgetés Hintsch Györggyel és Mensáros Lászlóval. Hat fényképpel.]

Elkészült az Irgalom és a Kiskirályok. Megelevenedett regénylapok. = Film, Színház, Muzsika aug. 19. 34. sz. 29. [Két forgatási fényképpel.]

HÍRLELÉS 1973.:

Deme Gábor: Irgalom. = RTV Újság okt. 15-21. 42. sz. 3.

ISMERTETÉS 197:3.:

Pályi András: Az Irgalom a képernyőn. = Magyar Hírlap okt. 23. 292. sz. 6. –

[Lőcsei Gabriella] (lőcsei): A Televízió műsoráról. Irgalom. = Magyar Nemzet okt. 24. 249. sz. 4.

[Szabó Endre] -sze-: Hit – a futni tudáshoz. = Csongrád Megyei Hírlap nov. 6. 260. sz. 4.

M. Szebeni Géza: A televízió előtt. = Népszava nov. 6. 101. sz. 5.

Jovánovics Miklós: Rendhagyó kritika egy szabályos tévésorozatról. = Népszabadság nov. 7. 271. sz. 16.

Lőcsei Gabriella: Irgalom. = Magyar Nemzet nov. 7. 261. sz. 12.

Bulla Károly: Az Irgalom-ról. = Film, Színház, Muzsika nov. 10. 45. sz. 27.

Hámos György: Az Irgalom hat részben. = Élet és Irodalom nov. 17. 46. sz. 13.

(Bulla Károly) B. K.: Széles Anna az Irgalomban. = Film, Színház, Muzsika dec. 8. 49. sz. 15.

Hintsch György: Két dedikáció között. = RTV Újság dec. 24-30. 52. sz. 5. [Az Iszony és az Irgalom filmrendezéséről.]

ISMERTETÉS 1974.:

Balássy László: Képernyő előtt. Németh László: Irgalom. = Vigilia jan., 1. sz. 69-70.

 

1987

 

Rádióközvetítés. Két részben. szept. 27-én, okt. 4-én. Rádióra alkalmazta és rendezte Vadász Ilona.

 

 

ISZONY. Regény.

 

1965

Filmbemutató nov. 10-én Pécsett a magyar játékfilmszemlén. A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte: Hintsch György.

HÍRLELÉS 1965.:

Hintsch György: Az Iszony forgatása előtt. = Film, Színház, Muzsika jan. 1. 1. sz. 8.

Szalkai Sándor: Forgatják az Iszony-t. = Filmvilág júl., 7. sz. 25-27. [Három fényképpel.]

Iszony. = Képes Újság okt. 23. 43. sz. 8. [A regény filmváltozatáról. Fényképekkel.]

ISMERTETÉS 1965.:

Tegnap este ünnepélyesen megnyitották a magyar játékfilmszemlét. Az Iszony ősbemutatója. = Dunántúli Napló nov. 11. 266. sz. 1., 3. [N. L. fényképével.]

Vécsei Katalin: Film-ősbemutató Pécsett. Beszélgetés Németh Lászlóval az Iszony sikeréről. = Csongrád Megyei Hírlap nov. 14. 269. sz. 8. [Fényképekkel.]

Zay László: Iszony. Új magyar film. = Magyar Nemzet nov. 18. 272. sz. 4.

Iszony. A hét magyar filmjéről írja: Sándor Iván. = Film, Színház, Muzsika nov. 19. 47. sz. 8-9. [Három fényképpel.]

Koczkás Sándor: Iszony. = Magyar Ifjúság nov. 20. 47. sz. 6., nov. 27. 48. sz. 8.

B. E.: Iszony. – Magyar film – . = Hajdú-Bihari Napló nov. 21. 275. sz. 6.

Fenyő István: Iszony. Németh László regényének filmváltozata. = Népszabadság nov. 26. 279. sz. 9.

ISMERTETÉS 1966.:

Almási Miklós: Az Iszony és a lélektani realizmus. = Kritika jan., 1. sz. 47-49.

Rényi Péter: Az Iszony sikeres fogadtatása a Mar del Plata-i filmfesztiválon. = Népszabadság márc. 6. 55. sz. 8.

[Dalos László] D. L.: Mar del Platóban. Gombos Katalin fesztivál-élményeiről. = Film, Színház, Muzsika márc. 25. 12. sz. 21. [Az Iszonyról is beszél. Fényképpel.]

Az „Iszony” sikere a Filmfesztiválon. = Argentínai Magyar Újság 98. sz. máj. 11. 3. [Mar del Platan]

 

1978

 

Tv-közvetítés ápr. 4-én

 

1984

 

Rádióközvetítés nov. 18-án

 

 

JÓZSEF ÉS TESTVÉREI. Dráma 3 felvonásban

 

1974

Előadta a veszprémi Petőfi Színház együttese felolvasó színpad formájában októberben

 

 

KÍSÉRLETI DRAMATURGIA.

 

1972

Tv-közvetítés szept. 30-án. Részletek A két Bolyai, a Nagy család és a Csapda című drámából.

ISMERTETÉS 1972.:

Gáll István: Írók a képernyőn. = Film, Színház, Muzsika okt. 7. 41. sz. 26.

 

 

II. JÓZSEF. Dráma 5 felvonásban

 

1964

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház febr. 7-én

HÍRLELÉS 1964.:

Pongrácz Zsuzsa: Major Tamás: II. József. = Nők Lapja febr. l. 5. sz.

ISMERTETÉS 1964.:

Benedek András: Németh László II. Józsefe. = Pesti Műsor febr. 7-13. 6. sz. 6.

Dersi Tamás: II. József. = Esti Hírlap febr. 8. 2.

Rényi Péter: II. József. = Népszabadság febr. 9. 33. sz. 9.; R. P.: Vitában. Bp., 1967. Szépirodalmi. 317-324.

(Halász): Két megjegyzés a II. Józsefről. = Fényszóró febr. 12. 4.

Pethő Tibor: A két II. József 1964-ben. = Magyar Nemzet febr. 12. 35. sz. 4.

(detvay): Színházi életünk eseménye Németh László II. József drámája. = Szárnyaskerék febr. 13. 3.

A kalapos király nyilatkozik. = Esti Hírlap febr. 13. 2. [A Major Tamással készített tv-interjúról]

Demeter Imre: II. József. = Film, Színház, Muzsika febr. 14. 7. sz. 4-5.

Nagy Péter: Németh László II. Józseféről. = Élet és Irodalom febr. 15. 9. sz. 9.; N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., 1966. Szépirodalmi. 270-274.

- p -: II. József. = Hajó-Daru febr. 15. 3.

Színház. = Észak-Magyarország febr. 16. 4.

Szombathelyi Ervin: II. József. = Népszava febr. 18. 2.

- jécsai -: II. József. = Vörös Csillag febr. 19. 4.

Ezt láttuk … = Kisiparos febr. 20. 5.

Áment Andor: II. József. = Kazán febr. 24. 2.

Fenyő József: II. József. = Goldberger Textil márc. 2. 4.

Cserés Miklós: Németh László színdarabja a Nemzetiben. = Ország Világ márc. 11. 11. sz. 19.

H. J.: A két József császár. = Turbó márc. 18. 2.

Bernáth László: Nézőtéri jegyzetek. = Munka márc., 3. sz. 28-29.

Pándi Pál: Dráma és történelem. = Kritika márc., 3. sz. 3-9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 603-619.

Gaál József: II. József császár. = Vegyipari Dolgozó márc. 4.

Doromby Károly: Színházi krónika. = Vigilia ápr., 4. sz. 244-247.

 

Rádióközvetítés a Nemzeti Színházból, dec. 28-án

 

 

1965

 

Tv-közvetítés a Nemzeti Színházból, felvételről, júl. 20-án

 

1970

 

Rádiószínház szept. 1-jén

ISMERTETÉS 1970.:

Barta András: II. József. = Film, Színház, Muzsika szept. 19. 38. sz. 22.

Hegedűs Tibor: II. József. = Népszabadság szept. 22. 7.

 

1971

 

Rádióváltozat közvetítése jan. 25-én

 

1972

 

Rádióváltozat közvetítése aug. 10-én

 

1974

 

Rádióváltozat közvetítése máj. 23-án

 

1976

 

Rádiószínház ápr. 18-án

 

1985

 

Tv-változat közvetítése okt. I1-én

HÍRLELÉS 1985.:

Magyar klasszikusok műveiből új tévé-produkciók. = Magyar Hírlap ápr. 25. 6.

Befejeződött a II. József tévédráma forgatása. = Magyar Nemzet jún. 15. 6.

H. M.: Készülő tévéfilmek. = Vas Népe jún. 18. 5.

Kristóf Károly: II. József. = Füles szept. 27. 14.

Mezey Emőke: Németh László: II. József. = RTV Újság okt. 7-13. 40. sz. 3.

ISMERTETÉS 1985.:

[Bernáth László] (bernáth): Tv-notesz. = Esti Hírlap okt. 12. 2.

Pécsi István: Németh László remeklése. = Népújság [Heves] okt. 14. 4.

Csányi László: II. József. = Tolna Megyei Népújság okt. 15. 4.

Illés Lajos: II. József. = Népszava okt. 15. 6.

Leskó László: A kalapos király. = Somogyi Néplap okt. 15. 5.

Sulyok László: II. József. = Nógrád okt. 15. 4.

Vass Márta: A kalapos király emlékműve. = Békés Megyei Népújság okt. 15. 6.

Boda István: II. József. = Hajdú Bihari Napló okt. 16. 5.

[Holló Nándor] H. N.: II. József. = Petőfi Népe okt. 16. 4.

[Valkó Mihály] V. M.: II. József. = Szolnok Megyei Néplap okt. 16. 5.

Varga Lajos: Egy király kalapban. = Kisalföld okt. 16. 5.

Lőcsei Gabriella: II. József. = Magyar Nemzet okt. 18. 8.

Apáti Miklós: Tetőantenna. = Film, Színház, Muzsika okt. 19. 42. sz. 20.

Bencsik Gábor: Tévékockák. = Nők Lapja okt. 26. 43. sz. 23.

Tamás István: A történelem színpada. = Új Tükör okt. 27. 43. sz. 31.

Kuczka Péter: Tévéjátékok és dokumentumfilmek. = Kritika dec., 12. sz. 45-46.

ISMERTETÉS 1986.:

II. József = Fejér Megyei Hírlap jún. 20.

II. József. = Nógrád jún. 21.

II. József. = Dolgozók Lapja jún. 21.

II. József = Esti Hírlap jún. 23.

 

1986

 

Tv-változat közvetítése jún. 23-án

 

 

MATHIÁSZ-PANZIÓ. Dráma 4 felvonásban

 

1965

Bemutatta a budapesti Madách Kamaraszínház febr. 13-án

HÍRLELÉS 1965.:

Ruttkay Ottó: Yerma és Ágnes. = Pesti Műsor febr. 12-18. 7. sz. 8.

ISMERTETÉS 1965.:

Sándor Iván: Mathiász-panzió. = Film, Színház, Muzsika febr. 19. 8. sz. 8-9.

Dersi Tamás: Mathiász-panzió. = Esti Hírlap febr. 20. 2.

Györe Imre: Mathiász-panzió. = Magyar Nemzet febr. 20. 43. sz. 4.

(Rövid kritika a Mathiász-panzióról.] = Tükör febr. 23. 8. sz. 20.

Nagy Péter: Két bemutatóról. = Élet és Irodalom febr. 27. 9. sz. 9.; N. P.: Két évad – és ami megelőzte. Bp.. 1966. Szépirodalmi. 406-409.

Szombathelyi Ervin: Mathiász-panzió. = Népszava márc. 3. 52. sz. 2.

Gábor István: Mathiász-panzió. = Köznevelés márc. 12. 5. sz. 194.

- é -: Németh László: Mathiász-panzió. = Egyetemi Lapok márc. 13. 4.

Pándi Pál: Németh László: Mathiász-panzió. = Népszabadság márc. 13. 61. sz. 9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 589-593.

Keresztury Dezső: Mathiász-panzió. = The New Hungarian Quarterly 19. sz. 182-190.

 

Bemutatta a miskolci Nemzeti Színház febr. 13-án

 

 

Rádióközvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból, nov. 14-én

 

 

Tv-közvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból, nov. 28-án

 

 

 

 

1975

 

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház okt. 3-án

HÍRLELÉS 1975.:

A Mathiász-panzió készülő bemutatójáról. = Magyar Nemzet szept. 26. 6.

ISMERTETÉS 1975.:

Koncz István: Németh László: Mathiász-panzió. = Napló (Veszprém] okt. 5. 5.

Tamás István: Mathiász-panzió. = Népszabadság okt. 10. 7.

Illés Jenő: Veszprémi Petőfi Színház: Mathiász-panzió. = Film, Színház, Muzsika okt. 11. 41. sz. 4.

Major Ottó: Mathiász-panzió. = Tükör okt. 28. 43. sz. 13.; M. O.: Emelem és szenvedély. Bp., 1980. Szépirodalmi. 285-288.

ISMERTETÉS 1976.:

Márai Botond: A Mathiász-panzió gazdája. = Színház jan., 1. sz. 2122.

Pályi András: Németh Lászlói játékstílus. = Színház jan., 1. sz. 16-19.

Szűcs Miklós: A Mathiász-panzió Veszprémben. = Színház jan., 1. sz. 19-21.

ISMERTETÉS 1977.:

Dobos Ildikó: Ágnestől Bethlen Katáig. = Film, Színház, Muzsika ápr. 2. 14. sz. 8-9.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Ajkán, okt. 26-án

 

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, okt. 30-án

 

ISMERTETÉS 1975.:

Kulcsár János: Mathiász-panzió. = Vas Népe okt. 29. 5.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Dunaújvárosban, dec. 7-én

 

ISMERTETÉS 1975.:

[Kemény Dezső] (kd): Szociológia – drámai dialógusokban. = Fejér Megyei Hírlap dec. 10. 5.

 

 

 

1976

 

Tv-közvetítés a veszprémi előadásról, felvételről, ápr. 13-án

 

 

 

1982

 

Tv-film ápr. 16-án

HÍRLELÉS 1981.:

G. L: Mi újság a televízióban? = Népszava ápr. 9. 6.

Garai Tamás: 150 produkció után. = Hétfői Hírek ápr. 27. 4.

K. B.: Felvétel után, adás előtt. = Új Tükör júl. 12. 28. sz. 36-37.

HÍRLELÉS 1982.:

A Mathiász-panzió tv-változata a képernyőn. = Észak-Magyarország ápr. 16.; Dunántúli Napló ápr. 16.

ISMERTETÉS 1982.:

[Horpácsi Sándor] (horpácsi): Mathiász-panzió. = Déli Hírlap ápr. 19. 2.

Csáki Judit: Mathiász-panzió. = Népszava ápr. 20. 6.

(pécsi): Segítettek a színészek. = Népújság [Heves] ápr. 20. 4.

Seregi István: A képernyő előtt. = Kelet-Magyarország ápr. 20. 2.

Boda István: Mathiász-panzió. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 21. 5.

I. M.: Mathiászpanzió. = Szabad Föld ápr. 25. 16. sz. 13.

 

 

 

 

NAGY CSALÁD. Dráma I-II. részben; 4 ill. 3 felvonásban

 

 

1963

 

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház okt. 25-én. I. rész

HÍRLELÉS 1963.:

[Koncz István] (Koncz): Próba után – premier előtt. = Napló [Veszprém] okt. 25. 2.

A veszprémi Petőfi Színház bemutatta Németh László Nagy család c. drámáját. = Film, Színház, Muzsika okt. 25. 43. sz. 19.

ISMERTETÉS 1963.:

Koncz István: Nagy család. = Napló [Veszprém] okt. 27. 2.

Fencsik Flóra: Nagy család. = Esti Hírlap okt. 28. 2.

Demeter Imre: Nagy család. = Film, Színház, Muzsika nov. 1. 44. sz. 15-16.

Csák Gyula: Németh László Nagy család-ja Veszprémben. = Élet és Irodalom nov. 2. 44. sz. 8.

Szombathelyi Ervin: „Nagy család”. = Népszava nov. 3. 258. sz. 7.

Földes Anna: Színházi levél a Nagy családról. = Nők Lapja nov. 9. 45. sz. 8-9.

Sikere van a Nagy Család-nak – de nem mindenütt. = Napló [Veszprém] nov. 17. 2.

Pünkösti Árpád: Magunk szentélye. = Napló [Veszprém] nov. 21. 2.

Koncz István: A Nagy családról – a nagy családban. = Napló [Veszprém] nov. 30. 2. [Ankét a művészklubban]

Kiss Károly: Nagy család. = Magyar Nemzet dec. 17. 294. sz. 4.

ISMERTETÉS 1964.:

Koncz István: Család-ciklus a veszprémi színházban. = Életünk I. 151-157.

Szigeti Endre: Németh László szembenéz a bomló családdal. = Új Ember febr. 9. 6. sz. 3.

Pándi Pál: Jegyzetek a Nagy családról. = Népszabadság febr. 21. 43. sz. 9.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 624-631.

Szánthó Dénes: Vidéki színház 1964. = Magyarország ápr. 26. 13. sz. 20.

Rényi Péter: Gondolatok a kommunista hősről. = Új Írás ápr., 4. sz. 481-487.; R. P.: Vitában. Bp., 1967. Szépirodalmi. 167-190.

Barabás Tamás: Körséta vidéki színházakban. = Népművelés jún., 6. sz. 26-27.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Várpalotán, Pápán, Ajkán és Balatonfüreden, nov. 15 és 20. között

 

ISMERTETÉS 1963.:

Pedagógus-ankétok Balatonfüreden és Pápán a Nagy család-ról. = Napló [Veszprém] dec. 1. 2.

 

 

 

1964

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Budapesten, jan. 13-19-ig

HÍRLELÉS 1963.:

[Sztankay József] (sztankay): A budapesti győzelem. = Napló [Veszprém] dec. 11. l.

ISMERTETÉS 1964.:

A Nagy családot játszották a veszprémiek a Bartók teremben. = Esti Hírlap jan. 17. 2.

Veszprémer Erfolg in Budapest. = Neue Zeitung máj. 8. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, jan. 30-án

 

HÍRLELÉS 1964.:

[Bertalan László] (Bertalan): Író, színház, közönség = Vas Népe jan. 24. 5.

ISMERTETÉS 1964.:

Vágvölgyi László: A Nagy Család. = Vas Népe febr. 2. 4.

A szombathelyi Ifjúsági Klubban a Nagy család-ot vitatják meg egy ankéton. = Vas Népe febr. 4. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, febr. 6-án

 

ISMERTETÉS 1964.:

A Nagy család második részét is bemutatják Szombathelyen: a veszprémi színház felolvasó-színház formájában. = Vas Népe febr. 8. 3.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Sopronban, febr. 15-én

 

HÍRLELÉS 1964.:

Radó Ferenc: Németh László: Nagy család. = Kisalföld febr. 15. 2.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Balatonfüreden, jún. 19-én

 

ISMERTETÉS 1964.:

Sz.: Füredi színházi napok. = Élet és Irodalom jún. 27. 26. sz. 9.

 

A veszprémi Petőfi 5zínház bemutatja a Nagy család II. részét okt. 23-án

 

HÍRLELÉS 1964.:

[Koncz István] (koncz): Premier előtt a Nagy család. = Napló [Veszprém] okt. 22. 4.

„Nagy család II.” = Film, Színház, Muzsika okt. 23. 43. sz. 20.

ISMERTETÉS 1964.:

Koncz István: Nagy család. = Napló [Veszprém] okt. 25. 5.

Demeter Imre: A Nagy család Veszprémben. = Film, Színház, Muzsika okt. 30. 44. sz. 15.

Illés Jenő: Levelek a színházból. = Magyar Ifjúság nov. 14. 46. sz. 6.

A Nagy család országos visszhangja. = Napló [Veszprém] nov. 14. 4.

Kép a Nagy Család előadásáról. = Tyeatr 11. sz. 104.

Illés Jenő: Színész és szerep. Kata – Spányik Éva. = Film, Színház, Muzsika dec. 18. 51. sz. 21.

Gábor István: Nagy család. = Magyar Nemzet dec. 31. 305. sz. 4.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka a Nagy család II. részével Szombathelyen, nov. 14-én

 

HÍRLELÉS 1964.:

[Bertalan László] (Bertalan): Vendégünk a Veszprémi Petőfi Színház. = Vas Népe nov. 7. 4.

(pataki): Megérkezett = Vas Népe nov. 11. 8.

ISMERTETÉS 1964.:

A Nagy család. A veszprémi Petőfi Színház bemutató előadásáról kritika. = Vas Népe nov. 12. 2.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka a Nagy család II. részével Inotán, dec. 14-én

 

ISMERTETÉS 1964.:

Fencsik Flóra: A Nagy család Inotán. = Esti Hírlap dec. 15. 2.

 

 

 

1965

 

Az I-II. részt bemutatta a miskolci Nemzeti Színház márc. 12-13-án

HÍRLELÉS 1965.:

- párkány -: A Nagy család próbáján Miskolcon. = Észak-Magyarország márc. 10. 2.

ISMERTETÉS 1965.:

Sigér Imre: Nagy család. Kelet-Magyarország márc. 16. 5.

Kabdebó Lóránt: A kis család bomlása. = Észak-Magyarország márc. 21. 4.

[Csík István] Cs. I.: Vidéki színházi esték. = Film, Színház, Muzsika ápr. 23. 17. sz. 14.

Gyárfás Imre: Nagy család. = Napjaink ápr., 4. sz. 8.

 

 

 

1966

 

Bemutatta az egri Gárdonyi Géza Színház febr. 30-án

HÍRLELÉS 1966.:

[Márkusz László] (márkusz): Vallomások Németh László Nagy család c. drámájáról. = Heves Megyei Népújság febr. 25. 3.

ISMERTETÉS 1966.:

Bemutatták Németh László Nagy család c. drámáját. = Heves Megyei Népújság febr. 27. 3.

Ankét a Nagy családról. = Heves Megyei Népújság márc. 4. 3.

Gyurkó Géza: Nagy család. = Heves Megyei Népújság márc. 6. 3.

Nagy Zoltán: Németh László: Nagy család. = Napjaink ápr. 1. 4. sz. 10. [A miskolci és az egri előadásról]

 

 

 

1968

 

Bemutatta a budapesti József Attila Színház márc. 16-án

ISMERTETÉS 1968.:

Dersi Tamás: Nagy család. = Esti Hírlap márc. 20. 2.

Létay Vera: Erkölcsi igényesség és igényes erkölcstelenség. = Élet és Irodalom márc. 23. 12. sz. 8.

[Koltai Tamás] K. T.: A Nagy Család bemutatója a József Attila Színházban. = Népszabadság márc. 27. 7.

Kürti László: Elvek és érzelmek. = Film, Színház, Muzsika márc. 30. 13. sz. 4.

Dersi Tamás: Grosse Familie. = Budapester Rundschau ápr. 5. 14. sz. 7.

Szombathelyi Ervin: Nagy család. = Népszava ápr. 7. 7.

Gábor István: Színházi figyelő. = Köznevelés ápr. 26. 9. sz. 356.

F. R. K.: A nagy család. = Ifjúsági Magazin máj., 5. sz. 61.

Kántor Lajos: Nagy családok. = Korunk júl., 7. sz. 976-977.; K. L.: Szárny és gyökér. Kolozsvár-Napoca, 1979. Dacia 97-103.

ISMERTETÉS 1981.:

- kápé -: A huszonhatodik év a József Attila színházban. = Budapest ápr., 4. sz. 8-9. [Szemes Mariról és a Nagy családról]

 

Rádióközvetítés a budapesti József Attila Színházból nov. 3-án

 

 

 

 

1969

 

Tv-közvetítés a budapesti József Attila Színház előadásáról, felvételről, dec. 30-án

 

 

 

1976

 

Rádióközvetítés a budapesti József Attila Színházból, felvételről, jún. 10-én

 

 

 

1985

 

Bemutatta a budapesti Józsefvárosi Színház febr. 15-én

HÍRLELÉS 1985.:

(cserje): Nagy család = Pesti Műsor jan. 16. 3. sz. 78.

ISMERTETÉS 1985.:

Takács István: Németh László felújítás a Józsefvárosi Színházban. = Népszava febr. 25. 6.

Kapu Pál: Bemutató a Józsefvárosi Színházban. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 2. 5.

Barabás Tamás: A Nagy család a Józsefvárosban. = Új Tükör márc. 3. 9. sz. 28.

Morva István: Kis család, nagy család. = Esti Hírlap márc. 9. 2.

Bérczes László: A nagy család. = Film, Színház, Muzsika márc. 23. 12. sz. 4-5.

[Pálfy G. István] (pálfy): Nagy család. = Magyar Ifjúság máj. 17. 20. sz. 7.

lllés Jenő: Villanófényben. = Pesti Műsor máj. 29 jún. 5. 22. sz. 37.

Ézsiás Erzsébet: A Nagy család – húsz év után. = Színház jún., 6. sz. 24-25.

Illisz László: Németh László: Nagy család. = Kritika júl., 7. sz. 28.

Csáki Judit: A Józsefváros népszínháza … = Színház szept., 9. sz. 8-14.

 

Bemutatta a leningrádi Komisszarzsevszkaja Színház márc. 24-én

 

ISMERTETÉS 1985.:

Leningrádban sikerrel mutatták be a Nagy családot. = Dél-Magyarország márc. 25.; Kisalföld márc. 25.; Népszava márc. 25.; Tolna Megyei Népújság márc. 25.; Somogyi Néplap márc. 25.;

Magyar bemutató Leningrádban. = Magyar Ifjúság ápr. 12. 15. sz. 20.

 

A budapesti Józsefvárosi Népszínház vendégjátéka Cegléden máj. 3-án, Egerben máj. 8-án, Hódmezővásárhelyen máj. 15-én

 

HÍRLELÉS 1985.:

Mit kínál a Gárdonyi Géza Színház? = Népújság [Heves] ápr. 20. 4.

ISMERTETÉS 1985.:

Kapu Pál: Németh László: Nagy család. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 14. 5.

 

1986

 

A budapesti Józsefvárosi Népszínház vendégjátéka Gyöngyösön, márc. 12.

HÍRLELÉS 1986.:

A Nagy család a Gyöngyösi Mátra Művelődési Központban 1986. március 12-én. = Népújság [Heves] márc. 11. 2.

ISMERTETÉS 1986.:

G. Molnár Ferenc: Három a színház. = Népújság [Heves] márc. 19. 4.

 

A budapesti Józsefvárosi Népszínház vendégjátéka Pásztón szept. 19-én

 

ISMERTETÉS 1986.:

Németh László születésének 85. évfordulója alkalmából a Józsefvárosi Színház társulata Pásztón előadja a Nagy család-ot. = Magyar Nemzet, szept. 20. 6.

 

 

NÉGY PRÓFÉTA. Verses dráma 4 felvonásban

 

1974

Előadták a veszprémi Petőfi Színház művészei felolvasó színpad keretében, okt. 29- én

ISMERTETÉS 1974.:

B. E.: Felolvasó színpad. Németh László: Négy próféta. = Napló [Veszprém] okt. 31. 5.

 

 

PAPUCSHŐS. Dráma 4 felvonásban

 

1939

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház nov. 4-én

HÍRLELÉS 1939.:

„Papucshős” a Nemzetiben. = Az Est okt. 3. 7.

A Nemzeti Színház a közeljövőben bemutatja Németh László „Papucshős” c. négyfelvonásos társadalmi színművét. = Népszava okt. 11. 4.

Németh László drámája a Nemzeti Színház legközelebbi magyar újdonsága. = Magyar Nemzet okt. 11. 8.

Magyar bemutatók előkészületei a Nemzetiben … = Magyar Nemzet okt., 27. 8.

ISMERTETÉS 1939.:

Féja Géza: Papucshős. = Magyarország nov. 4. 251. sz. 6.

[Kárpáti Aurél] (-él): Papucshős. = Az Est nov. 4. 6.

Galamb Sándor: Németh László darabja a Nemzeti Színházban. = Magyar Nemzet nov. 5. 251. sz. 14.

Papp Jenő: Papucshős. = Új Magyarország nov. 5. 251. sz. 8.

Porzsolt Kálmán: Papucshős. = Pesti Hírlap nov. 5. 8.

[Pünkösti Andor] P. A.: Papucshős. = Az Újság nov. 5. 10.

[Révész Mihály] (Rm): Papucshős. = Népszava nov. 5. 228. sz. 6.

Boross Jenő: Színházi körút. = Nemzetőr nov. 6. 4.

Pünkösti Andor: Villámfények. = Magyar Színpad nov. 1-7. 209-305. sz. 1.

Harasztos Albert: Papucshős. = Film, Színház, Irodalom nov. 8-15. 45. sz. 1-2.

ifj. Ambrózy Ágoston: Szánalom … = Színházi Magazin nov. 11. 46. sz. 1-2.

Benedek Marcell: Papucshős. = Új Idők nov. 12. 46. sz. 610.

( - ): Nemzeti Színház: Papucshős. = Élet nov. 12. 46. sz. 723.

Keresztury Dezső: Színház. = Jelenkor nov. 15. 4. sz. 12.

Saád Béla: Színházi szemle. = Magyar Kultúra nov. 20. 22. sz. 205–206.

Ságody József: Beszéljünk őszintén. = Film, Színház, Irodalom nov. 22-29. 4.. sz. 2 3

Gombos Gyula: Németh László: Papucshős. = Magyar Élet dec. 12. sz. 14.

Hort Dezső: Németh László: Papucshős. = Korunk dec.. 12. sz. 1104.

Rédey Tivadar: Színház. = Napkelet, dec.. 12. sz. 423-426.

Schöpflin Aladár: Színházi bemutatók. = Nyugat dec., 12. sz. 297-298.; S. A.: Válogatott tanulmányok. Bp., 196 30-án . Szépirodalmi. 621-623.

Schöpflin Aladár: Színházi tükör. = Tükör dec., 12. sz. 830-831.

Szíra Béla: Papucshős. = Katolikus Szemle dec., 12. sz. 664-665.

ISMERTETÉS 1940.:

Színházi szemle. = Magyar Kultúrszemle jan., l. sz. 11.

Dedinszky Gizella: Németh László: Papucshős. = Magyar Női Szemle jan.-febr., 1-2. sz. 34.

Vajthó László: Magyar újdonságok színházaink műsorán. = Protestáns Szemle jún., 6. sz. 176-180.

Birkás Endre: Az elmúlt évad színházi mérlege. = Magyar Kultúrszemle júl., 7. sz. 168.

Bisztray Gyula: Színházi év akadályokkal. = Magyar Szemle júl., I. (155. ) sz. 42-53.

 

1966

 

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház szept. 9-én

HÍRLELÉS 1966.:

Megkezdődtek a Papucshős próbái. = Napló [Veszprém] júl. 9. 4.

Koncz István: Színházi bemutató előtt. = Napló [Veszprém] szept. 4. 4.

ISMERTETÉS 1966.:

Koncz István: Színházi jegyzet. = Napló [Veszprém] szept. 11. 4.

Geszti Pál: Papucshős. = Film, Színház, Muzsika szept. 16. 37. sz. 8.

Lukácsy András: Könyörület vagy gyávaság? = Élet és Irodalom szept. 17. 38. sz. 8.

Kritika a Papucshős bemutatójáról. = Tükör szept. 20. 38. sz. 18.

Tamás István: Papucshős. = Népszabadság okt. 5. 235. sz. 7.

Földes Anna: Németh László: Papucshős. = Nők Lapja nov. 12. 46. sz. 22-23.

Gábor István: Papucshős. = Köznevelés nov. 18. 22. sz. 831.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, okt. 15-én

 

HÍRLELÉS 1966.:

Színházi évadnyitás Szombathelyen. = Vas Népe okt. 14. 5.

ISMERTETÉS 1966.:

[Bertalan László] B. L.: Az értelem tragikomédiája. = Vas Népe okt. 23. 9.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Budapesten, okt. 20-23-ig

 

HÍRLELÉS 1966.:

A Papucshős Budapesten: 1966. október 20-21-22-23-án a Madách Színházban. = Film, Színház, Muzsika okt. 7. 40. sz. 22.

 

Tv-közvetítés dec. 13-án a budapesti Madách Színházból, felvételről.

 

 

1967

 

Rádióközvetítés aug. 30-án a veszprémi Petőfi Színházból

 

1969

 

Bemutatta a budapesti Madách Kamaraszínház okt. 24-én

HÍRLELÉS 1969.:

Körmendi Judit: A Papucshős újraéled. = Film, Színház, Muzsika szept. 20. 38. sz. 12-13.

Két magyar dráma a múltról. = Köznevelés okt. 23. 16. sz. 35.

ISMERTETÉS 1969.:

[Dalos László] (déel): Sebő, Kós város könyvtárnoka. = Film, Színház, Muzsika okt. 25. 43. sz. 14.

Papp Antal: Papucshős. = Magyar Hír lap okt. 26. 9.

Bor Ambrus: Papucshős. = Magyar Nemzet okt. 29. 4.

Dersi Tamás: Papucshős. = Esti Hírlap nov. 1. 2.

Színházi bemutatók. = Film, Színház, Muzsika nov. l. 44. sz. 8.

Szalontay Mihály: Papucshős. = Népszava nov. 2. 9.

Gyárfás Miklós: Papucs hős. = Tükör nov. 4. 44. sz. 18.

Mátrai-Betegh Béla: Dramen der Einsamkeit. László Németh „Pantoffelheld” in den Madách Kammerspielen. = Budapesten Rundschau nov. 9. 45. sz. 9.

[Antal Gábor] A. G.: Papucshős. = Ország, Világ nov. 12. 46. sz. 18.

Hantos, E.: „Der Pantoffelheld” … = Neueste Nachrichten nov. 14. 6.

[Pándi Pál] P. P.: Papucshős. = Népszabadság nov. 28. 7.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 585-588.

Székely Gabriella: Papucshős. = Magyar Ifjúság nov. 28. 48. sz. 13.

Majtényi Mihály: A színpad mint élettér. = Magyar Szó dec. 14. 343. sz. 10.

ISMERTETÉS 1970.:

Czímer József: The hasispecked husband. = The New Hungarian Quarterly 38. sz. 201-202.

Spiró György: Három arc Németh László Papucshőséből. = Színház jan., 1. sz. 32-34. [Pécsi Sándor, Psota Irén, Vass Éva]

 

A sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház vendégjátéka Budapesten, nov. 22- én

 

ISMERTETÉS 1969.:

„Ez történt még a héten” . = Film, Színház, Muzsika nov. 29. 48. sz. 18.

 

Bemutatta a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház dec. 6-án

 

HÍRLELÉS 1969.:

Kacsir Mária: Papucshős. Németh László drámája Sepsiszentgyörgyön. = Előre dec. 4. 2.

A Papucshős Sepsiszentgyörgyön. = Magyar Hírlap dec. 8. 6.

ISMERTETÉS 1969.:

Zsehránszky István: Kisvárosi idill vagy kisvárosi dráma? = Megyei Tükör nov. 29. 8.

Veress Dániel: A bírálat erkölcstana. = Megyei Tükör dec. 13. 7. [Válasz Zsehránszky Istvánnak a Papucshős kritikájára]

ISMERTETÉS 1970.:

Zsehránszky István: A kérdés nem ilyen egyszerű. = Megyei Tükör jan. 10. 8. [Viszontválasz Veress Dániel cikkére]

Kántor Lajos: Szentgyörgyi úttörés. = Utunk jan. 23. 4. sz. 11.

Spiró György: Három arc Németh László Papucshőséből. = Színház jan., l. sz. 32-34.

A Papucshős sepsiszentgyörgyi bemutatásáról. = Tükör márc. 10. 10. sz. 6.

Illés Jenő: Ünnepi órák – három színházban. = Igaz Szó márc., 3. sz. 367-372., [Németh Lászlóval Erdélyben]

Veress Dániel: Három dráma. = Új Élet márc., 6. sz. 15. [Az Erdélyben előadott Két Bolyai, Papucshős és Villámfénynél]

ISMERTETÉS 1981.:

Illés Jenő: Három színházi estről. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 25-30.

 

1970

 

Tv-közvetítés a budapesti Madách Kamaraszínházból, felvételről, máj. 12-én

ISMERTETÉS 1970.:

Lukácsy András: Tv-kritika. = Magyar Hírlap máj. 12. 9.

Seregi István: A tv-ben láttuk … = Keletmagyarország máj. 14. 8.

 

1971

 

Bemutatta a kolozsvári Állami Magyar Színház jan. 6-án

 

1973

 

Bemutatta a zólyomi Városi Színház márc. 20-án

 

1983

 

Tv-film közvetítése szept. 18-án

HÍRLELÉS 1983.:

Tévé-változat készül Ádám Ottó rendezésében Németh László Papucshős c. színművéből. = Somogyi Néplap ápr. 8.; Magyar Nemzet ápr. 14.; Hétfői Hírek ápr. 18.

A Papucshős tv-felvételei befejeződtek. = Új Tükör júl. 23. 6.

 

1987

 

Bemutatta a nagyváradi Területi Magyar Színház dec. 10-én

ISMERTETÉS 1987.:

(Ábrán): A Papucshős Váradon. = Film, Színház, Muzsika dec. 12. 50. sz. 4-5.

Varga Gábor: A könyvtárnok. = Utunk dec. 18. 51. sz. 7.

 

 

PETŐFI MEZŐBERÉNYBEN. Jelenet 1 felvonásban

 

1954

Rádióközvetítés júl. 29-én

ISMERTETÉS 1954.:

Sebestyén György: Petőfi Mezőberényben. = Magyar Nemzet aug. 8. 7.

Kárpáti Aurél: Petőfi Mezőberényben. = Magyar Rádió aug. 9-15. 32. sz. 8-9.

Bóka László: „Jelszó Petőfi.” = Szabad Nép dec. 19. 353.sz. 5.

Illyés Gyula: Petőfi Mezőberényben. = Szabad Nép dec. 28. 361. sz. 3.; I. Gy.: Ingyen lakoma. 1. Bp. 1964. Szépirodalmi. 276-282; I. Gy.: Iránytűvel. 1. Bp. 1975. Szépirodalmi. 438-446. [Hozzászólás Bóka László támadó cikkéhez]

[Bertalan Lajos] B. L.: Petőfi Mezőberényben. = Győr-Sopron Megyei Hírlap dec. 30. 3.

ISMERTETÉS 1955.:

Horváth Márton: A „Petőfi Mezőberényben” vitához. = Szabad Nép jan. 1. 1. sz. 4.

Gellért Oszkár: Egyéni képzelet, vérmérséklet, ízlés. = Esti Budapest jan. 8. Irodalmi melléklet 2.

ISMERTETÉS 1986.:

Párkány László: Petőfi Mezőberényben. Egy darab hányattatásai. = RTV Újság ápr. 14-20. 15. sz. 4. [Bozó László rendező dokumentumműsora elé]

(Kósa): Egy rendező naplójából. = Magyar Ifjúság máj. 2. 18. sz. 6-7.

 

1966

 

Bemutatta a budapesti Irodalmi Színpad márc. 26-án

ISMERTETÉS 1966.:

Az Irodalmi Színpad szombaton este mutatta be a Petőfi Mezőberényben c. egyfelvonásost. = Hétfői Hírek márc. 28. 13. sz. 6.

Illés Jenő: Reneszánsz komédia – magyar egyfelvonásosok. = Film, Színház, Muzsika ápr. 1. 13. sz. 21.

Gábor István: Petőfi Mezőberényben. = Magyar Nemzet ápr. 20. 4.

Gábor István: Két magyar dráma az Irodalmi Színpadon. = Magyar Nemzet ápr. 29. 4.

Kéry László: Petőfi Mezőberényben. = Élet és Irodalom ápr. 30. 18. sz.

9.; K. L.: Shakespeare, Brecht és a többiek. Bp., 1968. Magvető. 333-337.

 

1969

 

Tv-közvetítés júl. 18-án

HÍRLELÉS 1969.:

A Petőfi Mezőberényben-ből tv-film készül. = Esti Hírlap máj. 10. 2.

M. A.: A végső elhatározás. = Film, Színház, Muzsika júl. 12. 28. sz. 28.

ISMERTETÉS 1969.:

(bársony): Televíziós élmény: Petőfi Mezőberényben. = Esti Hírlap júl. 19. 2.

[Annus József] A. J.: Petőfit láttuk. = Csongrád Megyei Hírlap júl. 22. 5.

Lehotay Horváth György: Petőfi Mezőberényben. = Tükör júl. 22. 29. sz. 30.

Vilcsek Anna: Petőfi Mezőberényben. = Magyar Nemzet júl. 23. 4.

Iglódi István: Petőfi Mezőberényben. = Élet és Irodalom júl. 26. 30. sz. 6.

ISMERTETÉS 1972.:

Tordy Géza: „Mai szemmel, mai szívvel.” = Film, Színház, Muzsika dec. 30. 53. sz. 10-11. [Vallomás a film főszerepéről]

ISMERTETÉS 1981.:

[Valkó Mihály] V. M.: Petőfi. = Szolnok Megyei Néplap jan. 21. 5.

 

1973

 

Rádióváltozat júl. 22-én

 

1976

 

Rádiószínház márc. 15-én

 

1977

 

A Színművészeti Főiskola hallgatóinak vizsgaelőadása az Ódry Színpadon, máj. 28-án

ISMERTETÉS 1977.:

László Ilona: Miénk a hatalom az emberszív felett. = Képes Újság jún. 4. 23. sz. 15.

[Vértessy Péter] V. P.: Petőfi Mezőberényben. Vizsgaelőadás az Ódry Színpadon. = Magyar Nemzet jún. 25. 4.

 

 

PUSZTULÓ MAGYAROK. Vígjáték 3 felvonásban

 

1978

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház febr. 24-én

HÍRLELÉS 1978.:

Horváthy György (h. gy.): Németh László és Csurka István vígjátékát próbálják a Petőfi Színházban. = Napló [Veszprém] febr. 15. 5.

Horváthy György: Az előítélet szatírája. = Napló [Veszprém] febr. 23. 5.

H. É.: Ezen a héten … = Film, Színház, Muzsika febr., 7. sz. 21. [A nyolcadik Németh László-darab készülő veszprémi bemutatójáról]

ISMERTETÉS 1978.:

Horváthy György: A valóság nem eleve rossz. = Napló [Veszprém] febr. 26. 5.

Szakolczay Lajos: Veszprém – Pusztuló magyarok. = Pesti Műsor márc. 1–8. 9. sz. 52-53.

Illés Jenő: Az arányvesztés kritikája. = Film, Színház, Muzsika márc. 4. 9. sz. 11.

[Zappe László] Z. L.: Németh László: Pusztuló magyarok. = Kritika máj., 5. sz. 27-28.

Szűcs Miklós: Három Németh László-bemutató. = Színház júl., 7. sz. 22-25.

 

SÁMSON. Verses dráma 3 felvonásban

 

1963

Rádiószínház ápr. 7-én

ISMERTETÉS 1963.:

Cserés Miklós: Mit rendezek a héten? = RTV Újság ápr. 1-7. 13. sz. 3.

Görgey Gábor: Sámson. = Magyar Nemzet ápr. 9. 82. sz. 4.

[Lukácsy András] L. A.: Németh László: Sámson. = Élet és Irodalom ápr. 13. 15. sz. 10.

Rádiókritika. = Film, Színház, Muzsika ápr. 19. 16. sz. 8.

 

Rádiószínház okt. 6-án

 

 

1964

 

Rádiószínház jún. 7-én

 

1965

 

Rádiószínház febr. 20-án

 

Előadták a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem diákjai okt. 27-én

 

ISMERTETÉS 1965.:

Dévényi Róbert: Egyetemi Színházi Esték Debrecenben. = Film, Színház, Muzsika nov. 5. 45. sz. 22.

 

1975

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház felolvasó színpada márc. 4-én

ISMERTETÉS 1975.:

Sámson. = Békés Megyei Népújság márc. 8. 6. [Képpel]

 

1976

 

Rádiószínház júl. 18-án

 

1983

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház Gyulai Várszínháza júl. 8-án

HÍRLELÉS 1983.:

Érdekes drámabemutatók a gyulai várban. = Délmagyarország jún. 1. 4.

ISMERTETÉS 1983.:

Ablonczy László: Megszólaltak a harsonák. = Film, Színház, Muzsika júl. 2. 27. sz. 2-4.

B. Gy.: Gyulai Várszínház: Sámson. = Pesti Műsor júl. 6.

Valachi Anna: Az árnyékbokszolás módozatai. = Magyar Hírlap júl. 6. 6.

Andódy Tibor: Németh László: Sámson. = Békés Megyei Népújság júl. 7. 6.

Deák Attila: Sámson. = Esti Hírlap júl. 7. 2.

Szekrényessy Júlia: Régi adósságok. = Élet és Irodalom júl. 8. 27. sz. 13.

Zappe László: A Sámson Gyulán. = Népszabadság júl. 8. 7.

Kiss Dénes: Sámson a Gyulai Várszínházban. = Népszava júl. 12. 6.

Cs. Nagy Ibolya: Sámson. = Film, Színház, Muzsika júl. 23. 30. sz. 5-6.

Vinkó József: Németh László ősbemutató. = Új Tükör júl. 24. 30. sz. 28.

Sass Ervin: Sámson. = Békés Megyei Népújság okt. 12. 6.

Ézsiás Erzsébet: A huszadik évad. = Színház okt. , 10. sz. 23-24.

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház okt. 7-én

 

ISMERTETÉS 1984.:

Deák Attila: Színház a Kőrösök völgyében. = Szabad Föld jan. 28.4. sz. 12-13.

Grezsa Ferenc: A Sámson Békéscsabán. = Tiszatáj jan., 1. sz. 81-83.

Deák Attila: A látszat és a valóság dramaturgiája. = Új Auróra 1. sz. 59-63.

 

A békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka Debrecenben, nov. 28-án

 

ISMERTETÉS 1983.:

Túri Gábor: Németh László: Sámson. = Hajdú-Bihari Napló dec. 1. 5.

 

Rádióközvetítés a Gyulai Várszínházból, felvételről, dec. 18-án

 

 

A békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka Hódmezővásárhelyen, dec. 29-én

 

HÍRLELÉS 1983.:

(-): Színházi előzetes. = Csongrád Megyei Hírlap nov. 27. 4.

Királyhegyi Ottilia: Németh László Sámsonja Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 2. 4.

 

1984

 

A békéscsabai Jókai Színház előadásai a Gyulai Várszínházban jún. 15-től

HÍRLELÉS 1984.:

Németh László Sámson-jávai kezd június 15-én a Gyulai Várszínházban a békéscsabai színház. = Magyar Hírlap jún. 14. 9.

Gyulai Várszínház: Sámson. = Új Tükör júl. 1. 27. sz. 43. [Képpel]

 

 

SÁMSON. Szokolay Sándor kétfelvonásos operája Németh László drámája nyomán

 

1973

Bemutatta a Magyar Állami Operaház okt. 26-án

HÍRLELÉS 1973.:

Gách Marianne: Szokolay Sándornál. = Film, Színház, Muzsika febr. 24. 8. sz. 10-11.

Bános Tibor: Sámson – ma. = Magyarország szept. 2. 35. sz. 27.

Szokolay-bemutató készül. = Magyar Hírlap; Népszabadság; Fejér Megyei Hírlap szept. 7.; Békés Megyei Népújság szept. 11.

Dalos László D. L.: Szöveg: Németh László. Szokolay bemutató az Operaházban. = Film, Színház, Muzsika szept. 22. 38. sz. 8-9.

Kristóf Károly: Új Szokolay-opera – készül a Sámson. = Esti Hírlap okt. 2. 2.

Majtényi Zoltán: Vallomás a Sámson-ról. = Néző okt. 4. [Beszélgetés Szokolay Sándorral]

Gábor István: Mindig a konfliktus érdekel. = Magyar Nemzet okt. 7. 12. [Szokolay Sándor a Sámsonról]

Október 26-án, Szokolay Sándor előadása közben rövid kapcsolás az Operaházba, a Sámson premierjére. = Dolgozók Lapja okt. 21. 4.

Az Operaház ma mutatja be a Sámsont. = Népszabadság okt. 26. 7. [Mikó András az új zenedrámáról]

ISMERTETÉS 1973.:

Várnai Péter: Sámson. = Magyar Hírlap okt. 26. 8.

Illés Jenő: Szokolay ősbemutató – Németh László drámája operaszínpadon. = Pesti Műsor okt. 26-nov. l. 33. sz. 2.

D. P.: „Sámson” Oper in Budapest uraufgeführt. = Süddeutsche Zeitung okt. 29.

-ka-: Sámson. = Hétfői Hírek okt. 29. 4.

Balassa Imre: Operaház: Sámson. = Tükör okt. 30. 44. sz. 12.

Bemutató után: Beszélgetés Szokolay Sándorral. = Ország, Világ okt. 31. 44. sz. 12-13.

Sträter, Lothar: Operals nationales Fest. = Weser Kurier nov. 1. 5.

Albert István: Sámson. = Film, Színház, Muzsika nov. 3. 44. sz. 3-5.

Gombos, L.: „Sámson” die Geburt eines neuen Musikdramas. = Neueste Nachrichten nov. 3. 2.

Kroó György: Sámson. = Élet és Irodalom nov. 3. 44. sz. 13.

Kovács János: Sámson. = Magyar Nemzet nov. 4. 11.

Rajk András: Sámson. = Népszava nov. 4. 8.

Klein, Rudolf: Musikfest in Budapest. = Neue Zürichet Zeitung nov. 5. 31.

Bruckner József: Szokolay Sámson-ja az Operában. = EGyT Híradó nov. 6.

A Sámson szövegkiejtéséről. = Film, Színház, Muzsika nov. 10. 45. sz. 30.

Brunner, Gerhard: Ungarns dritter Weg. = Stuttgarter Zeitung nov. 11.

Lózsy János: Sámson. = Népszabadság nov. 11. Vasárnapi melléklet 5.

Raáb, M.: Sándor Szokolay: Sámson. = Budapestet Rundschau nov. 12. 11.

Die Kraft ist wieder nachgewachsen. = Salzburger Nachrichten nov. 13.

Vág György: Sámson. = Képes Újság nov. 17. 11.

Brunner, Gerhard: Ein Blinder der Klarsieht. = Die Welt nov. 19. 271. sz. 14.

Zur Tragödie berufen. = Darmstädter Echo dec. 4.

Kritika a Sámson budapesti bemutatójáról. = Theatre Rundschau dec. 7.

Boros Attila: Sámson. = Néző dec., 2.

Klein, Rudolf: Neues aus Budapest. Die Uraufführung von Szokolay's „Samson”. = Opernwelt dec., 47.

Tóth Sándor: Szokolay Sándor: Sámson. = Vigilia dec., 12. sz. 856-858.

ISMERTETÉS 1974.:

Sass Sylvia: A nagy élmény. = Film, Színház, Muzsika jan. 12. 2. sz. 14-15.

Sandner, Wolfgang: Haariger Mythos. = Thüringer Allgemeine Zeitung jan. 26.

Juhász Előd: Szokolay Sándor: Sámson. = Kritika jan., 1. sz. 31.

Kertész Iván: Sámson. = Muzsika jan., 1. sz. 16-20.

Keszi Imre: Sámson vagy a hősi kompromisszum. = Új Írás jan., 1. sz. 119-121.

Briggs, John L.: Budapest. Szokolay's third Opers, Satuson: = Opera News márc. 2.

Kovács János: Nationaloper Budapest – Satuson von S. Szokolay. = Theater der Zeit márc., 3. sz. 51-52.

Kerényi, Mária: New Satuson opera. Premier of Szokolay's work. = Hungarian Review máj., 5. sz. 18-19.

 

Tv-film a Sámson-opera keletkezéséről, okt. 26-án, ismétlés nov. 23-án

 

HÍRLELÉS 1973.:

Kerényi Mária: A Sámson-film műhelyében. = RTV Újság okt. 22-28. 43. sz. 2.

ISMERTETÉS 1973.:

Jovánovics Miklós: Kulisszatitkok. = Népszabadság okt. 28. Vasárnapi melléklet 8.

 

1974

 

Rádióközvetítés febr. 10-én. Hangfelvétel az okt. 26-i előadásról

Bemutatta a Magyar Állami Operaház társulata a wiesbadeni Grosses Hausban, máj. 28-án

ISMERTETÉS 1974.:

Heroische Geschichte. = Wiesbadener Kurier máj. 30.

Gách Marianna: Forró siker Wiesbadenban. = Film, Színház, Muzsika jún. 8. 23. sz. 3-4.

 

Bemutatta a Magyar Állami Operaház Kölnben, jún. 12-én

 

ISMERTETÉS 1974.:

Szokolays neue Oper „Samson” . = Musica jún. 17.

 

1975

 

Bemutatta a Magyar Állami Operaház társulata a kelet-berlini Deutsche Staatsoperben, ápr. 12-én

ISMERTETÉS 1975.:

Budapester Staatsoper gastierte mit „Satuson” . = Neues Deutschland ápr. 14.

Expressive Opernkunst. = Der Morgen ápr. 17.

 

1976

 

Rádióközvetítés hanglemezről okt. 29-én

 

1979

 

Rádióközvetítés júl. 14-én hanglemezről

 

1981

 

Rádióközvetítés jún. 22-én hanglemezről

 

1983

 

Bemutatta a weimari Deutsches Nationaltheater operatársulata Weimarban, okt. 25-én

ISMERTETÉS 1983.:

Thiers, Renate: Musiktheater voller Spannung und Dichte. = Thüringer Tagblatt nov. 1.

Schönfelder, Gerd: Gleichnishaftes Spiel um die Verantwortung des Menschen. = Neues Deutschland nov. 12/13.

ISMERTETÉS 1984.:

Fritzsche, Dietmar: Wiedergewonnene Kraft. = Theater der Zeit jan., 1. sz. 34-35.

 

Rádióközvetítés dec. 21-én

 

 

1985

 

Bemutatta a linzi Landestheater operatársulata a wiesbadeni Grosses Hausban, máj. 10-én

ISMERTETÉS 1985.:

Beifall für moderne Freiheitsoper. = Oberösterreichisches Tagblatt máj. 13.

Ein kompaktes Stück. = Musiktheater máj. 13.

So packend ist moderne Oper. = Nachrichten máj. 13.

Illés Jenő: A Sámson sikeréről. Szokolay-bemutató Linzben. = Film, Színház, Muzsika jún. 29. 26. sz. 9.

A Sámson bemutatója Linzben. = Bühne jún.

 

 

SZÉCHENYI. Dráma 4 felvonásban

 

1957

Bemutatta a budapesti Madách Kamaraszínház máj. 14-én

HÍRLELÉS 1957.:

Németh László darabja a Madách Színház műsorterveiben. = Esti Hírlap jan. 17. 2.

Színre kerül Németh László két történelmi darabja. = Esti Hírlap márc. 3. 2.

Megkezdték Németh László új drámájának próbáit. = Esti Hírlap márc. 29. 2.

Környei Elek: Újra megszólal a csákány. = Fejér Megyei Hírlap máj. 5. 4.

Jovánovics Miklós: Németh László: Széchenyi. = Élet és Irodalom máj. 10. 5. sz. 7.

A Széchenyi bemutató előadása 1957. máj. 14-én a Madách Kamaraszínházban. = Pesti Műsor máj. 10-16. 14. sz. 11. [A darabot betiltották, júniusban már nem játszotta a színház.]

ISMERTETÉS 1957.:

Bemutatták Németh László Széchenyi-jét. = Népszabadság máj. 16. 4.

Nagy Péter: Széchenyi. = Esti Hírlap máj. 16. 112. sz. 2.

Új magyar író? = Film, Színház, Muzsika máj. 17. 1. sz. 19. [A színház plakátján a szerző neve: Németh Sándor]

[Bogáti Péter] (bogáti): Széchenyi. = Népakarat máj. 19. 115. sz. 4.

Földes Anna: Széchenyi István: Timár József. = Nők Lapja máj. 23. 17. sz. 9.

Bölöni György: Németh László: Széchenyi. = Élet és Irodalom máj. 24. 6. sz. 7.; B. Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 319-321.

Demeter Imre: Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika máj. 24. 2. sz. 8-9.

Kardos György: Vívódók. = Kisalföld máj. 30. 2. [A dráma műsorról történt levételének védelmében]

ISMERTETÉS 1958.:

Várady Imre: Németh László két történelmi drámája. = Katolikus Szemle 1. sz. 6-12.; 2. sz. 61-65.; 3. sz. 109-114.

ISMERTETÉS 1960.:

F. R. K.: A Széchenyiről. = Ifjúsági Magazin febr., 2. sz. 57.

 

1964

 

Bemutatták Dél-Amerikában

ISMERTETÉS 1964.:

[Kutasi Kovács Lajos] (K. K. L.): Németh László „Széchenyi”-je a „regősök” előadásában. = Délamerikai Magyar Hírlap szept. 6. 4.

 

1968

 

Bemutatta a budapesti Katona József Színház nov. 22-én

HÍRLELÉS 1968.:

(Nagy): Széchenyi. Próbán a Katona József Színházban. = Film, Színház, Muzsika okt. 12. 41. sz. 6.

[Fencsik Flóra] (f. f.): A döblingi papírsapkák. = Esti Hírlap nov. 14. 268. sz. 2. napján.

Ma este mutatja be … = Esti Hírlap nov. 22. 275. sz. 2.

ISMERTETÉS 1968.:

Bernáth László: Széchenyi. = Esti Hírlap nov. 23. 2.

Bodnár Sándor: Széchenyi. A rendező a drámáról, a bemutatóra készített műsorlapon.

V. L.: A hét írója: Németh László. = Magyar Hírlap nov. 23. 9.

Papp Antal: Széchenyi. = Magyar Hírlap nov. 24. 9.

Dersi Tamás: A „Széchenyi” második premierje elé. = Pesti Műsor nov. 22 28. 38. sz. 6.

Rajk András: Széchenyi. = Népszava nov. 29. 2.; R. A.: Kényelmetlen páholy. Bp., 1972. Szépirodalmi. 149-151.

Geszti Pál: Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika nov. 30. 48. sz. 4-5.

Létay Vera: A döblingi komédiás. = Élet és Irodalom nov. 30. 48. sz. 9.

-rácz-: Széchenyi. = Tükör dec. 3. 49. sz. 18.

Mátrai-Betegh Béla: Széchenyi in Döbling. = Budapester Rundschau dec. 6. 49. sz. 7.

Földes Anna: Az igazságszerető ember drámája. = Nők Lapja dec. 7. 49. sz. 22-23.

[Ungvári Tamás] U-i T-s: Széchenyi. = Magyar Nemzet dec. 7. 4.

Bodnár Sándor rendező a Széchenyi-ről. = Hétfői Hírek dec. 9. 4.

Pándi Pál: Széchenyi. = Népszabadság dec. 11. 7.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 594-598.

Szántó Erika: A színház sokfélesége. = Pedagógusok Lapja dec. 15. 23-24. sz. 9.

Gábor István: Színházi figyelő. = Köznevelés dec. 20. 24. sz. 955.

ISMERTETÉS 1969.:

Bessenyei Ferenc négy arca a Széchenyi-ben. = Színház jan., 1. sz. 12-13.

Fekete Sándor: Küzdelem a küldetéssel. Németh László Széchenyije a Katona József Színházban. = Kritika febr., 2. sz. 3-9.

Gerold László: Pesti színházi séta. = Magyar Szó ápr. 24. 10.

Benedek András: Egy kor foglalata és rövid krónikája. = Színház ápr., 4. sz. 43-46. [Bessenyei Ferenc három történelmi szerepben]

Illés Jenő: Budapesti levél a magyar drámáról. = Igaz Szó ápr., 4. sz. 522-527.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor máj., 5. sz. 474-479.

A Nemzeti Színházban a Széchenyi az ötvenedik előadáshoz érkezett. = Film, Színház, Muzsika jún. 14. 24. sz. 19. [Krónika)

Almási Miklós: A jelen bújócskája. = Kortárs jún., 6. sz. 1002-1005.

Lőrinczi László: Budapesti színpad. = Igaz Szó szept., 9. sz. 547-557.

Zmij, Danuta: A budapesti színházi szezon. = Nagyvilág okt., 10. sz. 1580-1583.

Demeter Imre: Vázlatok Timár Józsefről. = Film, Színház, Muzsika nov. 15. 46. sz. 24-25.; nov. 29. 48. sz. 24-25.

ISMERTETÉS 1975.:

Dersi Tamás: Beszélgetés Németh László színházáról. = Színház jún., 6. sz. 36-39. [Bodnár Sándorral és Bessenyei Ferenccel]

 

1970

 

Tv-közvetítés a budapesti Katona József Színházból, felvételről, júl. 30-án

ISMERTETÉS 1970.:

Németh László: Széchenyi. Tv-kritika. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 4. 4.

 

1973

 

Rádiószínház febr. 18-án

ISMERTETÉS 1973.:

Harminc év magyar drámái. Rádiókritika a Széchenyi-ről. = Magyar Nemzet febr. 20. 4.

Hary Márta: A rádió mellett. = Népszava febr. 21. 2.

Zöldi László: Széchenyi. = Hajdú-Bihari Napló febr. 21. 5.

Barta András: Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika febr. 24. 8. sz. 22.

 

1975

 

Rádiószínház jan. 20-án

 

Tv-film közvetítése jún. 21-én, ismétlés júl. 17-én

 

ISMERTETÉS 1975.:

[Bernáth László] -bel-: Tv-notesz. = Esti Hírlap jún. 23. 2.

Benedek Miklós: Németh László: Széchenyi. = Észak-Magyarország jún. 24. 4.

[Hámori Ottó] H. O.: Jegyzetek a hétről. = Film, Színház, Muzsika jún. 28. 26. sz. 25.

[Illés Jenő] i. j.: Széchenyi. = Tükör júl. 1. 26. sz. 27.

 

1976

 

Rádiószínház jan. 18-án

 

Bemutatta a budapesti Madách Színház szept. 23-án

 

HÍRLELÉS 1976.:

A Madách Színház Széchenyi-vel kezdi az új évadot. = Népszava aug. 8. 6.

B. Turán Róbert: Széchenyi nem emlékmű, hanem élő valóság. = Pesti Műsor szept. 23-29. 31. sz. 10.

ISMERTETÉS 1976.:

Morvay István: Széchenyi harmadszor. = Esti Hírlap szept. 24. 2.

[Ablonczy László] A. L.: Művek és történetek. = Film, Színház, Muzsika szept. 25. 39. sz. 18-19.

[Molnár Gál Péter] MGP: A színpadi hős. = Népszabadság okt. 1. 7.

Illés Jenő: Madách Színház – Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika okt. 2. 40. sz. 8-9.

Rajk András: Széchenyi. = Népszava okt. 3. 8.

Szombathelyi Ervin: Ember és szerep. = Magyar Hírlap okt. 5. 6.

Bátki Mihály: Széchenyi. = Ország Világ okt. 6. 40. sz. 20-21.

Jókai Anna: Kalandozások. = Film, Színház, Muzsika okt. 30. 44. sz. 10.

Mészáros Tamás: Széchenyi életlen portréja. = Új Tükör nov. 2. 44. sz. 28-29.

Rónaszegi Éva: Széchenyi. = Néző nov., 2.

Nagy Péter: Széchenyi. = Kritika nov., 11. sz. 19-20.; N. P.: Zsöllyére ítélve. Bp., 1981. Gondolat. 347-351.

ISMERTETÉS 1977.:

Hermann István: A filozofikus Széchenyi. = Színház jan., 1. sz. 4-6.; H. I.: A hitvitától a drámáig. Bp., 1986. Szépirodalmi. 315-321.

Bereczky, Erzsébet: Saisonbeginn in ungarischen Theatern. = Theater der Zeit 2.

ISMERTETÉS 1978.:

Koltai, Tamás: Introducing the Madách Theatre. = Hungarian Review 5. sz. 20-21.

 

1977

 

A budapesti Madách Színház vendégjátéka Kaposvárott, febr. 24-26-án

HÍRLELÉS 1977.:

[Leskó László] L. L.: Széchenyi Kaposváron. = Somogyi Néplap febr. 22. 5.

Leskó László: Katedrális metaforákból. = Somogyi Néplap febr. 26. 4.

ISMERTETÉS 1977.:

A Madách Színház a Széchenyivel vendégszerepel Kaposváron. = Magyar Nemzet márc. 17. 6.

 

A budapesti Madách Színház vendégszereplése Pécsett, máj. 3-4-én

 

ISMERTETÉS 1977.:

(w. e.): Németh László Széchenyi-je. = Dunántúli Napló máj. 5. 2.

 

A budapesti Madách Színház vendégszereplése Zalaegerszegen, máj. 26-27-én

 

HÍRLELÉS 1977.:

Mit ígér az MMK? = Zalai Hírlap febr. 17. 5.

ISMERTETÉS 1977.:

Török András T. A.: Széchenyi üzenete. = Zalai Hírlap máj. 28. 5.

 

A budapesti Madách Színház vendégszereplése Egerben, máj. 31-én

 

 

1978

 

Az osztrák rádió közvetítése Bécsből, ápr. 8-án

ISMERTETÉS 1978.:

Széchenyi az osztrák rádióban. = Film, Színház, Muzsika ápr. 15. 15. sz. 20.

 

1981

 

Bemutatta a veszprémi Petőfi Színház márc. 20-án

HÍRLELÉS 1981.:

Tamás István: A Németh László-hagyomány folytatása. = Napló [Veszprém] márc. 13. 5.

ISMERTETÉS 1981.:

Zappe László: Széchenyi. = Népszabadság márc. 27. 7.

Horváthy György: Széchenyi tragikus végnapjai. = Napló [Veszprém] márc. 28. 5.

Ézsiás Erzsébet: Széchenyi. = Új Tükör ápr. 5. 14. sz. 2.

Illés Jenő: Széchenyi. = Film, Színház, Muzsika ápr. 11. 15. sz. 11.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Szombathelyen, ápr. 1-jén

 

ISMERTETÉS 1981.:

[Szakály Éva] (szakály): Széchenyi. = Vas Népe ápr. 3. 4.

 

Tv-változat közvetítése ápr. 18-án

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Budapesten, jún. 19-én

HÍRLELÉS 1981.:

A veszprémi Petőfi Színház a Széchenyivel mutatkozik be a Pesti Színházban. = Magyar Nemzet máj. 27. 5.

Vidéki színházak vendégjátéka a fővárosban. = Film, Színház, Muzsika jún. 6. 23. sz. 20.

A Veszprémi Petőfi Színház 1981 június 17. és 20. között többek között a Széchenyit adja elő a Pesti Színházban. = Népszabadság jún. 16. 7.

ISMERTETÉS 1s81.:

Morvay István: Jó társulat, szép előadások. = Esti Hírlap júl. 2. 2.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Sopronban, jún. 27-29-ig

 

HÍRLELÉS 1981.:

Soproni ünnepi hetek június 26 július 19 között. = Petőfi Népe ápr. 16. 5.; Vas Népe; Magyar Nemzet ápr. 16.

A soproni ünnepi hetek keretében a veszprémi Petőfi Színház bemutatja a Széchenyit. = Film, Színház, Muzsika máj. 9. 19. sz. 20.

Veszprémi vendégjáték. A Petőfi Színház Sopronban. = Kisalföld jún. 21.; Esti Hírlap; Magyar Hírlap jún. 26.

ISMERTETÉS 1981.:

K. Gy.: Veszprémi vendégjáték Sopron 1981. jún. 27-29. = Pesti Műsor júl. 1-8. 27. sz. 32.

A soproni ünnepi hetek alkalmából a veszprémi Petőfi Színház három alkalommal adta elő a Széchenyit. = Film, Színház, Muzsika júl. 18. 29. sz. 20.

 

A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka Balatonfüreden júliusban

 

HÍRLELÉS 1981.:

Százötven éves a Magyar Játékszín. A Széchenyit fogja előadni Balatonfüreden a veszprémi Petőfi Színház együttese. = Somogyi Néplap jún. 19.; Népújság [Heves] júl. 2.; Esti Hírlap júl. 13.

 

1987

 

Rádiójáték közvetítése febr. 8-án

 

 

SZÖRNYETEG. Dráma 4 felvonásban

 

1966

Bemutatta a budapesti Katona József Színház szept. 30-án

HÍRLELÉS 1966.:

A Szörnyeteg-et próbálja a Katona József Színház. = Pest Megyei Hírlap aug. 9. 4.

[Nagy Judit] N. J.: Évadnyitás előtt három budapesti színházban. = Film, Színház, Muzsika aug. 12. 32. sz. 12-13.

Fencsik Flóra: Szörnyeteg-e a Szörnyeteg? = Esti Hírlap szept. 5. 2.

Vágó Nelly a Szörnyeteg jelmeztervezője nyilatkozik. = Film, Színház, Muzsika szept. 9. 36. sz. 4-5.

Koncz István: A kiválóság boldogtalanjai. = Életünk III. 51-64.

ISMERTETÉS 1966.:

Mátrai-Betegh Béla: Szörnyeteg. = Magyar Nemzet okt. 2. 233. sz. 11.; M. – B. B.: Évadról évadra. Bp., 1984. Szépirodalmi. 106-110.

Ökrös László: Szörnyeteg. = Dél-Magyarország okt. 2. 4.

Hétvége. Vonzó szörnyeteg. = Hétfői Hírek okt. 3. 4.

Dersi Tamás: Szörnyeteg. = Esti Hírlap okt. 3. 2.

Major Tamás: Néhány szó a Szörnyeteg bemutatója elé. = Pesti Műsor szept. 30-okt. 6. 39. sz. 8.

Demeter Imre: Szörnyeteg. = Film, Színház, Muzsika okt. 7. 40. sz. 5-6.

Nagy Péter: Szörnyeteg. = Élet és Irodalom okt. 8. 41. sz. 8.; N. P.: Zsöllyére ítélve. Bp., 1981. Gondolat. 45-48.

Pándi Pál: Szörnyeteg. = Népszabadság okt. 8. 238. sz. 8.

Szombathelyi Ervin: Szörnyeteg. = Népszava okt. 11. 2.

Gábor István: Két Németh László dráma. = Köznevelés nov. 18. 22. sz. 881.

Vajda György Mihály: Németh László: Szörnyeteg. = Kritika nov., 11. sz. 51-53.

Almási Miklós: Újrateremtés vagy renoválás? = Kortárs dec., 12. sz. 2011-2015.

Doromby Károly: Színházi krónika. = Vigilia dec., 12. sz. 847-849.

ISMERTETÉS 1967.:

Máthé, Clara: Zwei Werke von László Németh auf den Budapester Bühnen. = Neueste Nachrichten febr. 10. 2.

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor febr., 2. sz. 172-176.

Egri Viktor: Budapesti színházi jegyzetek. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 367-371.

Czímer József: Theatre Review: The Monster. = New Hungarian Quarterly Summer 26. sz. 215-220.

 

1967

 

A budapesti Katona József Színház vendégjátéka Balatonfüreden, jún. 23-án

ISMERTETÉS 1967.:

Koncz L: Németh László: Szörnyeteg. = Napló [Veszprém] jún. 27. 2.

 

Rádióközvetítés a Katona József Színházból, jún. 25-én

 

 

Tv-közvetítés a budapesti Katona József Színházból, felvételről, aug. 24-én

 

 

1975

 

Tv-változat közvetítése jan. 29-én

HÍRLELÉS 1975.:

Nagy Judit N. J.: Hintsch György a Szörnyetegről. = Film, Színház, Muzsika jan. 11. 2. sz. 28-29.

Deme Gábor: Németh László: Szörnyeteg. = RTV Újság jan. 27-febr. 2. 4. sz. 3.

ISMERTETÉS 1975.:

Lőcsei Gabriella: Szörnyeteg. = Magyar Nemzet febr. 5. 4.

Bulla Károly: Jegyzetek a hétről. = Film, Színház, Muzsika febr. 8. 6. sz. 25.

Barabás Tamás: Szelíd Szörnyeteg. = Tükör febr. 11. 6. sz. 26.

 

1988

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház okt. 28-án

 

 

UTOLSÓ KÍSÉRLET. Regénytetralógia.

 

1976

Rádióközvetítés okt. 12-én, 14-én, 15-én, 20-án, 21-én, 24-én. Rádióra alkalmazta Siklós Olga.

HÍRLELÉS 1976.:

Siklós Olga: Utolsó kísérlet. = RTV Újság okt. 11-17. 41. sz. 3.

ISMERTETÉS 1976.:

Lukácsy András: Rádiófigyelő. = Magyar Hírlap nov. 2. 259. sz. 6.

 

1981

 

Rádióközvetítés ápr. 17-én, júl. 2-án, 3-án, 6-án, 7-én, 8-án

ISMERTETÉS 1981.:

Siklós Olga: Egy regényadaptáció margójára. Tizedannyiban az egész. = RTV Újság jún. 29 júl. 5. 26. sz. 2.

 

UTAZÁS. Vígjáték 4 felvonásban

 

1962

Bemutatta a budapesti Katona József Színház máj. 11-én

HÍRLELÉS 1962.:

Németh László mai tárgyú szatíráját mutatják be májusban a Nemzeti Színházban. = Magyar Nemzet márc. 22. 5.

[Barabás Tamás] B. T.: Pillantás egy korszak műhelyébe. = Esti Hírlap ápr. 9. 2.

(-s): Utazás az Utazás körül. = Film, Színház, Muzsika máj. 4. 18. sz. 16-17.

Katona József Színház: Németh László: Utazás. = Film, Színház, Muzsika máj. 11. 19. sz. 4. [Somogyi Erzsi nyilatkozata]

ISMERTETÉS 1962.:

Pamlényi Ervin: Az Utazás. = Magyar Nemzet máj. 16. 112. sz. 4. Dersi Tamás: Az Utazás. = Esti Hírlap máj. 17. 2.

Szombathelyi Ervin: Az Utazás. = Népszava máj. 17. 113. sz. 2.

Illés Jenő: Az Utazás. = Film, Színház, Muzsika máj. 18. 20. sz. 9-11.

Bruckner József: Az Utazás. = Magyar Gyógyszerész máj. 19. 3.

Gábor István: Főhőse pedagógus … = Pedagógusok Lapja máj. 20. 10. sz. 5.

Komlós János: Az Utazás. = Népszabadság máj. 20. 116. sz. 9.

Sághy Magda: Az Utazás. = Rokka máj. 22. 4.

Mátrai-Betegh Béla: Az Utazás. = Ország Világ máj. 23. 20. sz. 4.

Gerendás Ferenc: Az Utazás. = Ikarus máj. 24. 4.

G. J.: Az Utazás. = Ganz-Mávag máj. 25. 4.

Héra Zoltán: Az Utazás. = Élet és Irodalom máj. 26. 21. sz. 11.

Garai Tamás: Színész és szerep. = Népszava jún. 3. 4. [Makláry Zoltánról, az Utazás főszereplőjéről]

Király István: Az Utazás. = Kortárs jún., 6. sz. 928-934.; K. I.: Irodalom és társadalom. Bp., 1976. Szépirodalmi. 356-366.

Vihar Németh László darabja: ”Az utazás” körül. A szellemi diktatúra újabb dokumentuma. = Új Európa jún., 2. sz. 12-15.

Molnár Gál Péter: Jegyzetek idei drámáinkról. = Népszabadság aug. 5. 7.

Fényi András: Németh László: Az Utazás. = Köznevelés aug. 21. 15-16. sz. 510.

Doromby Károly: Színházi krónika. = Vigilia aug., 8. sz. 498-499.

Hermann István: Színházi szemle. = Kortárs aug., 8. sz. 1254-1258.

Major Tamás: Modern művészet – mai színház. = Kortárs aug., 8. sz. 1228-1234. [Gondolatok az Utazás rendezése közben]

Keresztury Dezső: Theatre Review: The Journey. = The New Hungarian Quarterly 4. sz. 258-259.

ISMERTETÉS 1963.:

Vartl Emília: Utazás. = Christ und Welt 3. sz.

 

Bemutatta a szegedi Nemzeti Színház szept. 29-én

 

ISMERTETÉS 1962.:

Sz. Simon István: Az Utazás. = Dél-Magyarország okt. 2. 5.

Varga Ákos: Az Utazás. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 2. 4.

Osváth Béla: Az Utazás Szegeden. = Kortárs nov., 11. sz. 1734-1735.

Varga Ákos: Az Utazás. = Tiszatáj nov., 11. sz. 4-5.

 

Bemutatta a debreceni Csokonai Színház nov. 9-én

 

HÍRLELÉS 1962.:

Lengyel György: Az Utazás. = Hajdú-Bihari Napló nov. 7. 6. [Németh László vígjátékának rendezése közben]

ISMERTETÉS 1962.:

Földényi László: Az Utazás. = Hajdú-Bihari Napló nov. 18. 5.

Gál Béla: Az Utazás. = Kelet-Magyarország nov. 28. 2.

Tóth Béla: „Az utazás” . = Hajdú-Bihari Napló dec. 2. 5.

(v): Egy ankét margójára. = Hajdú-Bihari Napló dec. 7. 5. [Vita a debreceni egyetemen az Utazásról]

Kappéter István: Szubjektíven az Utazásról. = Hajdú-Bihari Napló dec. 16. 5.

Az Utazás. = Hajdú-Bihari Napló dec. 24. 8.

 

1969

 

Bemutatta a győri Kisfaludy Színház ápr. 11-én

ISMERTETÉS 1969.:

Rácz Jenő: Németh László: Utazás. = Kisalföld ápr. 13. 4.

[Illés Jenő] (i. j.): Győri Kisfaludy Színház: Az utazás. = Film, Színház, Muzsika máj. 3. 18. sz. 7.

 

1976

 

Rádiószínház ápr. 3-án

 

1977

 

Rádiószínház márc. 12-én

 

1979

 

Rádióváltozat közvetítése ápr. 20-án

 

1981

 

Rádiószínház okt. 30-án

 

 

VILLÁMFÉNYNÉL. Dráma 4 felvonásban

 

1938

Bemutatta a budapesti Nemzeti Színház Kamaraszínháza márc. 30-án

HÍRLELÉS 1937.:

Németh László a színpadon. = Híd [Bp.] nov. 9. 1. sz. 10.

HÍRLELÉS 1938.:

Villámfénynél. Szerző a darabjáról. = Színházi Élet márc. 26. 14. sz. 30.

Élő magyar problémák sorozata Németh László darabjában. = Az Est márc. 30. 6.

ISMERTETÉS 1938.:

Dömötör István: Villámfénynél. = Budapesti Hírlap márc. 31. 72. sz. 8.

Galamb Sándor: Villámfénynél. = Magyarság márc. 31. 11.

[Hajó Sándor] (H-ó): Villámfénynél. = Az Est márc. 31. 6.

Kárpáti Aurél: Villámfénynél. = Pesti Napló márc. 31. 13.; K. A.: Főpróba után. Bp., 1956. Magvető. 320-324.

Papp Jenő: Villámfénynél. = Új Magyarság márc. 31. 11.

Pünkösti Andor: Villámfénynél. = Az Újság márc. 31. 11.

Újhelyi József: Villámfénynél. = Függetlenség márc. 31. 6.

Várnai Dániel: Villámfénynél. = Népszava márc. 31. 72. sz. 4.

Kálmán Jenő: Az új szerző. = Színházi Élet ápr. 2. 15. sz. 14-16.

[Péczely József] P. J.: Villámfénynél. = Református Élet ápr. 2. 14. sz. 137.

Szabó Zoltán: Németh László a Nemzeti Kamara Színházban. = A Reggel ápr. 4. 11.

[Gombos Gyula] G. Gy.: Villámfénynél. = Magyar Út ápr. 7. 14. sz. 7.

Hámos György: Villámfénynél. = Új Idők virágvasárnap 15. sz. 531.

Molnár M. Lajos: Színházi szemle. = Magyar Kultúra ápr. 20. 8. sz. 252.

Possonyi László: Villámfénynél. = Vigilia ápr., 4. sz. 240-242.

Tarr György: Villámfénynél, vagy igazi Tolsztoja magyar ugaron. = Egyetemi Híradó ápr., 3. sz. 7.

Valkó László: Magyar szerzők a budapesti színpadokon. = Pásztortűz ápr., 4. sz. 241-242.

A. B.: Villámfénynél. = Pro Christo ápr.-máj., 8-9. sz. 12-13.

Keresztury Dezső: Színház. = Korunk Szava máj. 1. 9. sz. 294-295.

[Szíjgyártó László] Sz. G.: A Villámfénynél műsorról levételéről. = Magyar Út máj. 5. 18. sz. 2.

Gombos Gyula: Két darab – két világ. = Magyar Élet máj., 5. sz. 22-24. [Villámfénynél – Kék róka]

Kovách Aladár: Viharzó garabonciás. = Híd [Bp] máj., 6. sz. 9.

Rédey Tivadar: Villámfénynél. = Napkelet máj., 5. sz. 341-342.

Schöpflin Aladár: Bemutatók. = Nyugat máj., 5. sz. 394-395.; S. A.: Válogatott tanulmányok. Bp., 1967. Szépirodalmi. 618-620.

Schöpflin Aladár: Színházi tükör. = Tükör máj., 5. sz. 383-384.

Szira Béla: Villámfénynél. = Katolikus Szemle máj., 5. sz. 308-309.

Vajthó László: Színházi szemle. = Protestáns Szemle máj., 5. sz. 284-285.

Kéky Lajos: Jelentés a Vojnits juta lomról. = Akadémiai Értesítő jún.-dec., 150-163.

Bisztray Gyula: Színház és közönség. = Magyar Szemle júl., 3. sz. 287-296.; B. Gy.: Színházi esték. Bp. 1942. 202-217.

Színházi Szemle. Villámfénynél. Színjáték, írta Németh László. Rendező Németh Antal. = Magyar Kultúrszemle aug.-szept., 4. sz. 34.

A Villámfénynél felújítása a Kamara Színházban. = Magyar Nemzet szept. 8. 17.

A Villámfénynél új főszereplője. = Magyar Nemzet szept. 20. 13. [Petheő Attila helyett Táray Ferenc]

ISMERTETÉS 1940.:

[Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Év végi jegyzetek. = Magyar Élet jan., l. sz. 23-24. [A Vojnits-díjról]

[Galamb Sándor] G. S.: Németh László: Villámfénynél. Felújítás a Nemzetiben. = Magyar Nemzet nov. 7. 237. sz. 8.

ISMERTETÉS 1979.:

[Dalos László] D. L.: A harmadik Ágostonról. = Film, Színház, Muzsika okt. 27. 43. sz. 13.

ISMERTETÉS 1981.:

Losonci Miklós: Németh László és Timár József. = Délmagyarország okt. 25. 7.

ISMERTETÉS 1982.:

Győri György: Beszélgetés Kulcsár Adorján nyugalmazott magyartanárral a Villámfénynél első bemutatójáról. = Köznevelés febr. 19. 8. sz. 8-10.

 

1939

 

Bemutatta a soproni Thúróczy Színtársulat nov. 21-22-23-án

ISMERTETÉS 1939.:

rey: Villámfénynél. = Új Sopronvármegye nov. 22. 40. sz. 6.

Csaba József: Németh László és az ifjúság. = Új Sopronvármegye nov. 30. 47. sz. 5. [A Villámfénynél soproni bemutatója alkalmából]

 

1940

 

Rádiószínház jan. 7-én

ISMERTETÉS 1940.:

Sz-r.: A rádió bemutatta Németh László első darabját. = Magyar Út jan. 18. 3. sz. 2.

Pozsonyi úti presbiter levele: Tiltakozás a Villámfénynél rádióelőadása ellen. = Református Élet jan. 20. 3. sz. 8.

 

1942

 

Bemutatta a kolozsvári Magyar Nemzeti Színház jan. 21-én

HÍRLELÉS 1942.:

Heszke Béla: Villámfénynél. = Pásztortűz jan. 15. 1. sz. 46.

A Villámfénynél Kolozsvárott. = Új Magyarság jan. 20. 8.

Villámfénynél. = Ellenzék jan. 20. 3. [Azonos a Budapesti Nemzeti Színház Kamaraszínháza műsorkísérő füzetének szövegével]

ISMERTETÉS 1942.:

Szabó István: Villámfénynél. = Ellenzék jan. 22. 7.

Szabó István Sz. I.: Beszélgetés Tompa Miklóssal, a Villámfénynél rendezőjével. -= Ellenzék jan. 26. 2.

(kanyar): Németh László darabját játsszák Kolozsvárt. = Magyar Út febr. 12. 7. sz. 2.

 

1944

 

Bemutatta a pécsi Nemzeti Színház máj. 9-én

ISMERTETÉS 1944.:

K.: Villámfénynél. = Dunántúl máj. 10. 7.

Villámfénynél. = Magyarország máj . 13. 7.

 

1946

 

Bemutatta a Hódmezővásárhelyi Színjátszó Társaság jan. 17-én

ISMERTETÉS 1946.:

Németh László színdarabja a színházban. = Vásárhely Népe jan. 25. 3.

[Gracza János] G. J.: Színház. = Alföldi Újság jan. 27. 2.

Villámfénynél. = Vásárhely Népe jan. 27. 4.

ISMERTETÉS 1947.:

Osváth Béla: A Hódmezővásárhelyi Színház másfél éve. = Új Szántás márc., 3. sz. 154-158.

 

1955

 

Előadta a Magyar Színjátszó Társaság Sao Paulóban

ISMERTETÉS 1984.:

Kutasi Kovács Lajos: Volt egyszer egy színház. = Magyar Hírek jún. 23. 13. sz. 6.

 

1957

 

Rádióváltozat közvetítése máj. 6-án

HÍRLELÉS 1957.:

Villámfénynél. = Rádióújság máj. 6-12. 18. sz. 3.

ISMERTETÉS 1957.:

[Demeter Imre] (d. i.): A Villámfénynél rádióbemutatójáról. = Rádióújság máj. 20-26. 20. sz. 3.

 

1960

 

Rádiójáték közvetítése nov. 8-án

ISMERTETÉS 1960.:

Lukácsy András: Németh László: Villámfénynél. = Élet és Irodalom nov. 25. 48. sz. 10.

 

1964

 

Rádiószínház ápr. 12-én

 

Bemutatta a budapesti Katona József Színház okt. 9-én

 

HÍRLELÉS 1964.:

[… Sebes Erzsébet] (harangozó-sebes): Villámfénynél. = Esti Hírlap aug. 26. 2.

Osváth Béla: Az igazság kimondása. = Pesti Műsor okt. 9-15. 41. sz. 8.

ISMERTETÉS 1964.:

Györe Imre: Villámfénynél. = Magyar Nemzet okt. 16. 243. sz. 4.

Illés Jenő: Villámfénynél. = Film, Színház, Muzsika okt. 16. 42. sz. 6-7.

Nagy Péter: Két első drámáról. = Élet és Irodalom okt. 17. 42. sz. 9.; N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., 1966. Szépirodalmi. 358-362.

Sebes Erzsébet: Villámfénynél. = Pest Megyei Hírlap okt. 17. 4.

[Simon Gy. Ferenc] S. Gy. F.: Az igényesség drámája. = Magyar Ifjúság okt. 17. 42. sz. 6.

Fodor Lajos: Villámfénynél. = Esti Hírlap okt. 23. 2.

Földes Anna: Villámfénynél. = Nők Lapja okt. 24. 43. sz. 15.

Szombathelyi Ervin: Villámfénynél. = Népszava okt. 27. 2.

Illés Jenő: Színész és szerep. = Film, Színház, Muzsika okt. 30. 44. sz. 21. [Kállai Ferenc a Villámfénynél-ben]

-s-: Tetszett Sztankay István. = Esti Hírlap okt. 30. 2.

Pándi Pál: Németh László: Villámfénynél. = Népszabadság nov. 3. 258. sz. 8.; P. P.: Kritikus ponton. Bp., 1972. Szépirodalmi. 581-585.

Gábor István: Villámfénynél. = Köznevelés nov. 20. 22. sz. 876.

Sólyom László: Villámfénynél. = Lobogó nov. 25. 48. sz. 11.

ISMERTETÉS 1965.:

Egri Viktor: Budapesti színházi esték. = Irodalmi Szemle jan., 1. sz. 59-63.

Doromby Károly: Színházi krónika. = Vigilia febr., 2. sz. 115-116.

Keresztury Dezső: Theatre review. Lit by the lightning. = The New Hungarian Quarterly Spring 2a5.

 

1965

 

A budapesti Katona József Színház vendégjátéka Tatabányán, okt. 4-én

HÍRLELÉS 1965.:

A Nemzeti Színház vendégjátéka Tatabányán. = Dolgozók Lapja szept. 30. 4.

ISMERTETÉS 1965.:

Gombkötő Gábor: Villámfénynél. = Dolgozók Lapja okt. fi. 4.

 

A budapesti Katona József Színház vendégjátéka Dunaújvárosban, okt. 10-én

 

HÍRLELÉS 1965.:

A Villámfénynél Dunaújvárosban. = Dunaújváros okt. 1. 5.

ISMERTETÉS 1965.:

(zsiday): A Villámfénynél sikere. = Dunaújváros okt. 12. 5.

 

 

 

1966

 

Tv-közvetítés a budapesti Katona József Színházból márc. 9-én. Megismételve máj. 31-én

 

 

 

1969

 

A budapesti Déryné Színház bemutató előadása Soltvadkerten, okt. I1-én, majd Faddon okt. 12-én

HÍRLELÉS 1969.:

A Déryné Színház új évadjának műsorán szerepel Németh László Villámfénynél c. színműve, Szécsi Ferenc rendezésében. = Film, Színház, Muzsika aug. 30. 35. sz. 19.

A Villámfénynél bemutatására készül a Déryné Színház. = Dolgozók Lapja okt. 7. 8.

Ma kettős premier Faddon. = Népújság [Tolna] okt. 12. 4.

ISMERTETÉS 1969.:

Méry Éva: Németh László Faddon. = Tolna Megyei Népújság okt. 14. 5.

Potoczky Júlia: Ez történt még a héten. = Film, Színház, Muzsika okt. 18. 42. sz. 18.

Veszprémi Miklós V. M.: Villámfénynél. = Népszabadság okt. 25. 7.

ISMERTETÉS 1970.:

Honti Katalin: Találkozás egy drámával. = Színház ápr., 4. sz. 15-16.

Bőgel József: Németh László bemutató a Déryné Színházban. = Kortárs máj., 5. sz. 834-836.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Tatabányán, okt. 13-án

 

ISMERTETÉS 1969.:

Horváth Erika: Villámfénynél. = Dolgozók Lapja okt. 19. 7.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Balassagyarmaton, okt. 16-án

 

ISMERTETÉS 1969.:

Németh László a színpadon. A Villámfénynél első előadása Balassagyarmaton. = Nógrád okt. 23. 4.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Kőszegen és több Vas megyei községben, okt. 20-28-ig

 

ISMERTETÉS 1969.:

A Déryné Színház a Villámfénynél-t bemutatta Kemenesmagasiban, Kenyeriben, Kőszegen, Őrimogyoróson, Szentgotthárdon, Vasváron. = Vas Népe okt. 29. 4.

 

A budapesti Déryné Szánház vendégjátéka Letenyén, nov. 18-án

 

ISMERTETÉS 1969.:

T. A.: Az igaz emberség próbája. Németh László bemutató Letenyén. = Zalai Hírlap nov. 20. 5.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Berhidán, dec. 25-én

 

HÍRLELÉS 1969.:

A Villámfénynél karácsonykor Berhidán. = Napló [Veszprém] dec. 23. 5.

 

 

 

1970

 

Bemutatta a temesvári Állami Magyar Színház jan. 8-án

ISMERTETÉS 1970.:

A Villámfénynél ősbemutatója Temesváron. = Népszabadság jan. 11. 7.

Ősbemutató: Németh László Villámfénynél Temesvárott. = Élő re jan. 13. 4.

Szőcs István: Villámfénynél. = Utunk jan. 23. 4. sz. 11.

Illés Jenő: Ünnepi órák három színházban. =, Igaz Szó márc., 3. sz. 367-372.

Veress Dániel: Három dráma. = Új Élet márc., 6. sz. 15.

Vendégünk Németh László. A Villámfénynél a ma fényében. = Igaz Szó márc., 3. sz.

Szekrényes László: Négyszemközt a rendezővel. Beszélgetés a Villámfénynél temesvári rendezőjével, Cseresnyés Gyulával. = Új Élet [Marosvásárhely] máj., 9. sz. 16.

ISMERTETÉS 1981.:

Illés Jenő: Három színházi estről. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 25-30.

ISMERTETÉS 1984.:

Kántor Lajos: Temesvár színháza. = Utunk okt. 5. 40. sz. 7.

 

A budapesti Déryné Színház vendégjátéka Mosonszentmiklóson, febr. 2-án

 

ISMERTETÉS 1970.:

Csiszka Antal: Ankét éjfél körül. = Kisalföld febr. 4. 8.

 

A temesvári Állami Magyar Színház vendégjátéka Nagyváradon, febr. 28-án

 

 

 

 

1973

 

Bemutatta a békéscsabai Jókai Színház okt. 5-én

ISMERTETÉS 1973.:

Sass Ervin: Villámfénynél. Évadnyitás a Jókai Színházban. = Békés Megyei Népújság okt. 11. 4.

Szalontay Mihály: Villámfénynél. = Népszava nov. 30. 4.

ISMERTETÉS 1974.:

Nívódíjat kapott a Jókai Színház Villámfénynél-előadása. = Békés Megyei Népújság jan. 30. 4.

Szűcs Miklós: A magyar dráma jegyében. = Színház febr., 2. sz. 37-38.

 

A békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka Szentesen, novemberben

 

ISMERTETÉS 1973.:

Gáspár Mária: Villámfénynél. = Csongrád Megyei Hírlap nov. 4. 4.

 

A békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka Aradon és Dorobáncon, dec. 1720-án

 

 

 

 

1974

 

Bemutatta a szabadkai Népszínház márc. 27-én

HÍRLELÉS 1974.:

A Villámfénynél készülő szabadkai bemutatójáról. = Hétfői Hírek márc. 25. 6.

ISMERTETÉS 1974.:

[Molcer Mátyás] Mol.: Villámfénynél. = Magyar Szó márc. 27. 8.

Gerold László: Villámfénynél. = Magyar Szó márc. 31. 14.

A Villámfénynél szabadkai bemutatójáról. = Magyar Hírek ápr. 13. 6.

 

A szabadkai Népszínház vendégjátéka Zentán, jún. 7-én

 

ISMERTETÉS 1974.:

A Villámfénynél-t 1974. június 7-én mutatta be a Szabadkai Népszínház Zentán. = Magyar Szó jún. 10. 8.

 

 

 

1975

 

Rádiószínház dec. 5-én

 

 

 

1977

 

Bemutatta a szatmári Északi Színház júniusban

ISMERTETÉS 1977.:

Kántor Lajos: Németh László szövege. A Villámfénynél szatmári bemutatójáról. = Utunk jún. 29. 30. sz. 6.

Kacsir Márta: A Villámfénynél szatmári bemutatójáról. = A Hét aug. 26. 34. sz. 5.

 

 

 

1980

 

Bemutatta a debreceni Csokonai Színház okt. 17-én

HÍRLELÉS 1980.:

A debreceni Csokonai Színház a Hungária Kamaraszínházban. = Magyar Nemzet okt. 8. 6.

[Túri Gábor] T. G.: Villámfénynél. = Hajdú-Bihari Napló okt. 17. 4.

[Heltai Nándor] H. N.: A Villámfénynél és Tóth László. = Petőfi Népe febr. 20. 4.

ISMERTETÉS 1980.:

[Túri Gábor] T. G.: Németh László: Villámfénynél. = Hajdú-Bihari Napló okt. 26. 7.

Ablonczy László: Ezt láttuk a színházban. = Film, Színház, Muzsika nov. 8. 45. sz. 11-12.

Feldmár Terézia: Villám fénynél. = Új Tükör nov. 23. 47. sz. 3.

Szűcs József. Villámfénynél. = Pesti Műsor dec. 31-1981. jan. 7. 53. sz. 54.

ISMERTETÉS 1981.:

Mester Attila: Villámfénynél. = Kelet-Magyarország febr. 1. 9.

Szűcs Miklós: A debreceni Villámfénynél. = Kritika febr., 2. sz. 5-6.

Bakó Endre: Félidő a Csokonai Színházban. = Alföld márc., 3. sz. 94-96.

 

A debreceni Csokonai Színház vendégjátéka Nagyváradon, dec. 27-én

 

HÍRLELÉS 1980.:

Nagyváradon mutatja be a debreceni Csokonai Színház 1980. december 27-én a Villámfénynél-t. = Hajdú-Bihari Napló dec. 21. 5.

ISMERTETÉS 1980.:

A debreceni Csokonai Színház társulata két napra vendégszereplésre Nagyváradra utazott. = Magyar Hírlap dec. 29. 4.

 

 

 

1981

 

A debreceni Csokonai Színház vendégjátéka Nyíregyházán, januárban

 

 

 

1986

 

Tv-változat közvetítése ápr. 18-án

HÍRLELÉS 1986.:

Mezey Emőke: Villámfénynél. = RTV Újság ápr. 14-20. 15. sz. 13.

ISMERTETÉS 1986.:

(bársony): Tv-notesz. = Esti Hírlap ápr. 19. 2.

Akácz László: Villámfénynél. = Pest Megyei Hírlap ápr. 21. 5.

(b. p.): Változatok. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 22. 4.

Benedek Miklós: Villámfénynél. = Észak-Magyarország ápr. 22. 4.

Csányi László: Villámfénynél. = Tolna Megyei Népújság ápr. 22. 4.

Illés Lajos: Villámfénynél. = Népszava ápr. 22. 6.

Sulyok László: A harmincas évek. = Nógrád ápr. 22. 4.

Zappe László: A Villámfénynél a tv-ben. = Népszabadság ápr. 22. 7.

Boda István: Villámfénynél. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 23. 5.

Lőcsei Gabriella: Villámfénynél. = Magyar Nemzet ápr. 23. 4.

[Veszprémi Miklós] V. M.: Villámfénynél. = Szolnok Megyei Néplap ápr. 23. 5.

Berkes Erzsébet: Szemlátomást. = Film, Színház, Muzsika ápr. 26. 17. sz. 20.

I. M.: Pillérek. = Szabad Föld ápr. 26. 17. sz. 12.

Ablonczy László: Villámfénynél. = Magyar Ifjúság máj. 2. 18. sz. 6.

Tamás István: Németh-dráma: Villámfénynél. = Új Tükör máj. 4. 18. sz. 31.

 

A kecskeméti Katona József Színház bemutatója Baján, dec. 9-én

 

HÍRLELÉS 1986.:

A Villámfénynél Baján. = Petőfi Népe nov. 27. 4.

ISMERTETÉS 1986.:

A Villámfénynél-t bemutatták a kecskemétiek Baján. = Petőfi Népe dec. 17. 4.

 

 

 

1987

 

Bemutatta a kecskeméti Katona József Színház febr. 20-án

HÍRLELÉS 1987.:

F. Tóth Pál: A „megperzselt” író. = Petőfi Népe febr. 17. 4.

[Heltai Nándor] H. N.: A Villámfénynél és Tóth László. = Petőfi Népe febr. 4.

ISMERTETÉS 1987.:

Heltai Nándor: „Drámaíróvá is lettem” . = Petőfi Népe márc. 3. 4.

Ablonczy László: Kecskeméti jegyzetek. = Film, Színház, Muzsika márc. 21. 12. sz. 7.

Csizner Ildikó: Villámfénynél. = Új Tükör ápr. 12. 15. sz. 3.

[Csík István] Cs. I.: Az újjászülető üdvtan. = Színház máj., 5. sz. 23-28.

Tarján Tamás: Arany, ezüst, ólom. = Forrás jún., 6. sz. 91-93.

 

Tv-változat közvetítése jún. 16-án

 

ISMERTETÉS 1987.:

(fényi): Újdonságok a képernyőn. = Művészvilág júl.-aug., 7-8. sz. 9. [A veszprémi tv-találkozón a Villámfénynél közönségdíjat nyert.]

 

Rádiószínház okt. 18-án

 

 

Bemutatta a budapesti Józsefvárosi Színház (Népszínház) okt. 24-én

 

HÍRLELÉS 1987.:

(Kárpáti): Villámfénynél. = Pesti Műsor szept. 16-23. 37. sz. 77.

Mihalicza Tamás: Villámfénynél. = Pesti Műsor okt. 21-28. 42. sz. 5-6.

ISMERTETÉS 1987.:

(stuber): A körorvos krízise. = Vasárnapi Hírek okt. 25. 43. sz. 7.

Kállai Katalin: Virág a nézőtéren. = Esti Hírlap okt. 26. 2.

Illés Jenő: Villámfénynél. = Film, Színház, Muzsika okt. 31. 44. sz. 5-6.

Csizner Ildikó: Villámfénynél. = Új Tükör nov. 8. 45. sz. 3.

Pallagi Ferenc: Villámfénynél. = Népszava nov. 10. 6.

ISMERTETÉS 1988.:

Tarján Tamás: „Hajónk farán ott a lék.” = Színház jan., 1. sz. 25-27.

 

PERIODIKUMOKBAN ÉS GYŰJTEMÉNYES KÖTETEKBEN MEGJELENT ÍRÁSOK

 

1925

A Nyugat novella-pályázata. (A Vörösmarty Akadémia bírálóbizottságának jelentése). = Nyugat 23-24. sz. Karácsony. 485-489. [Horváthné meghal c. novellájával az első díjat nyerte.]

1929

vl.: A Bartha Miklós-Társaság Magyar Föld-estje 1929. febr. 27-én a Vigadóban. = Napkelet I. 469. [Nép és író c. tanulmányát olvasta fel.]

1930

[Hatvany Lajos] Gombossy Sándor: Levél egy Baumgarten-díjashoz. = Századunk máj., 5. sz. 278-284. [Fajvédő eszmékkel vádolja Németh Lászlót]

S. Szabó József: Helyreigazítás. = Protestáns Szemle máj., 5. sz. 344. [A Csokonai és a botanika c. íráshoz]

Kilenc író kapott az idén Baumgarten-díjat. = Az Est jan. 19. 15. sz. 7. [Többek között Németh László is]

1931

Féja Géza: A szellemeskedő kritikusok. = Előőrs febr. 22. 8. sz. 10. [Kárpáti Aurélról és Németh Lászlóról]

Féja Géza: Az „új klasszicizmus”. = Előőrs nov. 15. 46. sz. 4. (Németh László cikksorozatáról]

Az „új irodalom” ünnepe az Ady-Társaságban. = Debreceni Független Újság nov. 28. 271. sz. 4. [Nov. 29-én Németh László előadást tart Hogyan lettem én kritikus? címmel.]

Hatalmas sikert aratott az Ady-Társaság irodalmi estje. = Debreceni Független Újság dec. l. 273. sz. 5.

Mit jelent az Ady-Társaság ünnepélye? = Debreceni Független Újság nov. 29. 272. sz. 8.

1932

Féja Géza: Didergő levél. Kedves Németh László! = Előőrs jan. 17. 3. sz. 1-2.

Gulyás Pál: Németh László. = Protestáns Szemle jún., 6. sz. 375-388. [Klny. is]

Hevesi András: Az új Anthológia. = Nyugat máj., 9-10. sz. 580-582. [Többek között Németh László nemzedékelméletének bírálata]

1933

Kerecsényi Dezső: Az Arany-évforduló után. = Magyar Szemle márc., 249-255. [Többek között Németh László Arany-képéről]

Kodolányi János: Debrecen mint kultúrközpont. = Láthatár nov., 2. sz. 3.

Kodolányi János: Debreceni káté. = Szabadság nov. 12. 38. sz. 1-2. [Németh László Debreceni káté c. írásáról]

Nagy Tibor: Az elszakított Délvidék magyar irodalma és Szenteleky Kornél. = Új Vetés dec., 4. sz. 14-16. [Németh Lászlóról is]

Némedi Lajos: A magyar föld jajszava. = Új Vetés dec., 4. sz. 3-6. [Németh Lászlóról, Illyés Gyuláról]

-r -s-: A Tanu Debrecenben. (Németh László mai előadása elé.) = Debreceni Független Újság febr. 1. 26. sz. 4. [Febr. 1-jén a Déri Múzeumban]

A huszadik század vezérjelenségei. Németh László előadása a Győri Ifjúsági Egyesületben. = Győri Hírlap jan. 15. 12. sz. 5. [Jan. 14-én]

A huszadik század vezérjelenségei. Németh László előadása a Hétfői Körben. = Kecskeméti Lapok jan. 15. 12. sz. 1. [Jan. 16-án]

Megújul-e vagy elmerül a civilizáció? Németh László előadása napjaink problémáiról. = Kecskeméti Lapok jan. 18. 14. sz. 2. [Jan. 16-án]

Németh László. = Debreczen febr. 1. 26. sz. 8. [Az Ady-Társaság estjén szerepel]

Németh László előadása. = Győri Hírlap jan. 8. 6. sz. 6.; jan. 14. 11. sz. 5. [Jan. 14-én]

1934

Ballagi Ernő: Furcsa irodalmi harc a Budapesti Hírlapban. = Egyenlőség jún. 23. 29. sz. 4. [Németh László Ignotusról és Hatvany Lajosról írott cikkei nyomán kialakult sajtókampányról; az antiszemitizmus kérdéséről]

Hatvany Lajos: A szellem különítményesei. = Újság máj. 27. 118. sz. 27-28.

Hatvany Lajos: Nyílt levél Németh Lászlóhoz. = Századunk máj. jún., 4. sz. 179-182. [Németh László Ignotus és Hatvany Lajos elleni támadásairól]

Ignotus: Az idők mögül. = Magyar Hírlap máj. 13. 107. sz. 5-6. [Reakció Németh László Ember és szerep c. regényének a Kalangya 1934. 1. számbeli részletére.]

Ignotus Pál: A harmadik oldal. = Esti Kurír jún. 24. 141. sz. 4. [Németh László programjának bírálata]

Ignotus Pál: Ki hát a „filosemita”. = A Toll júl. 8. 5. sz. 174-184. [Vita Németh Lászlóval, Illyés Gyulával, Káldor Györggyel]

Ignotus Pál: Mint egyike a Shylockoknak. = A Toll nov. 15. 7. sz. 276-279. [A harmadik oldal zavaros eszmetáráról, Németh Lászlóról is]

Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz. = Debreceni Független Újság jún. 24. 141. sz. 6.

Kardos Pál: Zsidó válasz. = Válasz júl., 2. sz. 153-157. [Zsolt Bélával és Ignotus Pállal szemben megvédi Illyés Gyulát és Németh Lászlót az antiszemitizmus vádjától.]

Keszi Imre: Irodalmi agrárolló. = Magyarország ápr. 14. 83. sz. 7. [Levél a szerkesztőséghez a Sznobok és parasztok c. cikk kapcsán.]

[Molnár Erik] Jeszenszky Erik: Megjegyzés az előbbiekre. = Korunk febr., 2. sz. 156-160. [Kapcsolódik Németh László „Válasz nyílt levélre” c. cikkéhez.]

Mónus Illés: A magyarság útja. = Szocializmus nov., 8. sz. 337-343.; dec., 9. sz. 395-399.

Móricz Zsigmond: Lehet-e a parasztból író? = Magyarország márc. 30. 72. sz. 9. [Válasz a Sznobok és parasztok c. írásra.]

Muraközy Gyula: A „Válasz”. = Református Élet aug. 18. 34-35. sz. 259-260.

Németh Imre: Változatok a schófárkürtön. = Budapesti Hírlap jún. 10. 129. sz. 7-8. [Az Illyés Gyulát és Német Lászlót ért támadásokra]

Pap Károly: Válasz egy különítményes vallomására. = Magyarország jún. 20. 137. sz. 3. [Németh Lászlóval vitázva az antiszemitizmusról, a zsidó írók szerepéről]

Szekfű Gyula: Az ifjúság vezetői. = Budapesti Hírlap jún. 24. 141. sz. 3. [Németh Imre jún. 10-i cikke nyomán]

Szerb Antal: Az irodalmi elmélet új nemzedéke. = Válasz máj., l. sz. 72-73. [Németh László előadásáról, melyet az Irodalomtudományi Társaságban tartott.]

Újvári László: Narodnikok a magyar irodalomban. 1. = Korunk dec., 12. sz. 905-909. [A népi irányzatról, ezen belül Németh László szerepéről.]

v.s.: Németh László vagy egy írástudó, aki nem áruló. = Debreceni Független Újság márc. 2. 49. sz. 4. [Márc. 2-án az Ady-Társaság estjén szerepel.]

Zsolt Béla: A vita vége. = A Toll júl. 8. 5. sz. 172-174. [Az irodalmi zsidókérdésről]

A hónap szellemi élete. Június hó. = Napkelet júl. 1. 7. sz. 421-424. [Többek között Németh László Ady Endre c. tanulmányáról és a Tanu júniusi számáról]

A magyar őstehetségek problémái. (Illyés Gyula, Cs. Szabó László hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 5. 200. sz. 7. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Kerék Mihály, Féja Géza hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 6. 201. sz. 9. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Szerb Antal hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 8. 203. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Veres Péter hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 12. 205. sz. 4. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Makkai Sándor hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 14. 207. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Tamási Áron hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 16. 209. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Schütz Antal hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 20. 212. sz. 6. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Ottlik László hozzászólása). = Budapesti Hírlap szept. 23. 215. sz. 11. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Szekfű Gyula hozzászólása) . = Budapesti Hírlap okt. 6. 226. sz. 5. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A magyar őstehetségek problémái. (Litkey György, Pruzsinszky János és Tomori Viola hozzászólása). = Budapesti Hírlap okt. 14. 232. sz. 8. [Az Őstehetségek és fogalomzavar c. tanulmányhoz.]

A Magyar Rádió harmadik korszaka. = Budapesti Hírlap okt. 21. 238. sz. 14. [Németh László A magyar rádió feladatai c. tanulmányáról]

A tehetségek páncélinge. = Budapesti Hírlap aug. 29. 194. sz. 1. [Németh László Őstehetségek és fogalomzavar, A nép Eötvös-kollégiuma és a Rádió és népművelés c. írásairól.]

Debreceni Káté címen Németh László tizenkét pontba foglalta a magyarság helyzetét és tennivalóit. = Magyar Könyvbarátok Diáriuma 1-2. sz. 28.

Egy érdekes irodalmi pör. = Debreceni Független Újság jún. 23. 140. sz. 4. [Németh László és Ignotus Pál között]

Frenetikus sikere volt Németh László előadóestjének. = Debreceni Független Újság márc. 2. 50. sz. 7. [A márc. 2-i estről]

Hungarológiai Társaság alakításának tervét veti fel Németh László a Válasz első számában. = Magyar Könyvbarátok Diáriuma 5-6. sz. 132-133. [Egy Hungarológiai Társaság terve címmel]

Kalangya = Magyar Hírlap máj. 20. 113. sz. 6. [Németh László és Ignotus leveleinek közlése Az idők mögül c. Ignotus-cikk kapcsán]

Lelkesen ünnepelte a debreceni közönség Németh Lászlót az Ady-Társaság-ban. = Debreczen márc. 3. 50. sz. 8. [Márc. 2-án]

Németh László, a legújabb magyar irodalom vezéralakja lép fel pénteken az Ady-Társaságban. = Debreczeni Újság márc. l. 48. sz. 4. [Márc. 2-án]

Németh László dr. előadása a dunántúli magyarság pusztulásáról. = Kecskeméti Lapok márc. 9. 55. sz. 3.; márc. 10. 56. sz. 3.; márc. 11. 57. sz. 11. [Márc. 12-én a Hétfői Körben]

Németh László előadása a Hétfői Körben. = Kecskeméti Lapok márc. 13. 58. sz. 3. [Márc. 12-én]

Németh László és Debrecen. = Debreczeni Újság márc. 2. 49. sz. 3. [Márc. 2-i előadása kapcsán]

„Válasz” címen új irodalmi folyóirat indul… [Hír] = Népszava ápr. 18. 86. sz. 4. [Gulyás Pál, Fülep Lajos és Németh László szerkesztésében]

1935

Belohorszky Ferenc: A reformokról. = Szabolcsi Szemle jún., 6. sz. 209-210. [Németh Lászlónak a reformról alkotott nézetéről (Tanu 1935. 1. sz.) és visszavonultságának okairól]

Erdei Ferenc: Magyar gazdaságtudomány. 1. = Magyarságtudomány nov., 2. sz. 137-148. [Hozzászól Németh László A magyarságtudomány feladatai és az Egy Hungarológiai Társaság terve c. tanulmányaihoz.]

Fejtő Ferenc: Magyar narodnikik. = Szocializmus jan., l. sz. 10-14. [Németh László Lesz-e reform? c. cikkéről]

[Gáspár Jenő] G. J.: A rádió irodalompolitikája. = Koszorú ápr., 3. sz. 167-168. [Támadják Németh Lászlót, az osztályvezetőt.]

[Gáspár Jenő] (r. ő.): Halló, rádió, Budapest! = Koszorú jan., 2. sz. 107-108. [Támadják Németh Lászlót, az osztályvezetőt.]

[Gáspár Jenő] (ő.): Megszűnt zavarok az irodalmi hullámhosszon? = Koszorú jún. 4. sz. 236. [Németh László lemondott, Cs. Szabó László az utóda.]

Gyenes Rózsa: Beszélgetés Cs. Szabó Lászlóval, a Rádió új prózai szerkesztőjével. = Rádió Újság jún. 23. 26. sz. 6-7. [Németh Lászlóról is szól.]

[Hegedűs Ferenc] (h. f.): A Faludi Társaság vasárnapi estéje. = Vasvármegye márc. 12. 59. sz. 7. [Szombathelyen márc. 10-én Németh László Kell-e reform? címmel tartott előadást]

Horváth Elek: A Közművelődési Egyesület irodalmi estje. = Pápai Hírlap febr. 9. 6. sz. 2. [Németh László felolvasott és a Református Főiskolán is tartott előadást Pápán.]

[Jancsó Elemér] Dezséri György: Magyar kultúrkrónika: Szekfű Gyula. = Korunk júl.-aug., 7-8. sz. 523-527. [Németh Lászlóról is]

József Attila: „Új szellemi front”. = Szocializmus máj. 198-204. [A Zilahy Lajos által meghirdetett Új szellemi front tervének bírálata, valamint a csatlakozó írók, többek között Németh László Író és hatalom c. írásának elemzése]

(m. s.): A Frankenburg Irodalmi Kör nagysikerű irodalmi estje. = Soproni Hírlap ápr. 2. 75. sz. 2. [Márc. 30-án, Németh László is előadott.]

Makkai László: Virtuális nemzedék. = Hitel febr. 1. 3. sz. 1. [Németh Lászlóról is]

Mónus Illés: Válságról - válságra. = Szocializmus márc., 3. sz. 97-101. [A földbirtokreformról]

Nemes Lajos: „Minőségszocializmus” vagy szocializmus. = Gondolat jún., 5. sz. 321-330. [Németh László Tanu c. folyóiratában megjelent reformtervezetét bírálja.]

[Nemes Lajos] Máriássy Zoltán László: Neomisztikus megmozdulások Magyarországon. = Gondolat jan., 1. sz. 11-17. [Érdemes-e? c. írásáról]

Pongrácz Kálmán: Kelet és Nyugat az ifjúsági gondolatban. = Magyar Szemle dec., 331-341.

Pongrácz Kálmán: Reformmozgalom. = Erdélyi Fiatalok IV. negyed. Téli sz. 117-121. [A harmincas évek reformmozgalmáról, Németh László és Matolcsy Mátyás munkásságáról]

[Rónai Zoltán] Vándor Zoltán: Fasiszta bürokratizmus a társadalmi önkormányzat ellen. = Szocializmus aug., 8. sz. 337-342. [Németh László a fasizmusról és a szocializmusról]

Rónay György: Németh Lászlóról. = Fiatal Magyarság ápr., 4. sz. 78-79.

Sándor László: A dunai népek együttműködésének kérdése. = Korunk dec., 12. sz. 909-914. [Többek között Németh László Dunai Tudós Társaságáról és az 1933-as dunai közösség gondolatáról]

[Schöpflin Gyula] Nagypál István: A Választól a Tanuig. = Gondolat jún., 5. sz. 348-351.

[Schöpflin Gyula] Nagypál István: Lesz-e reform? = Gondolat febr., 2. sz. 89-93. [Németh László Lesz-e reform? c. cikkéről]

Újvári László: Narodnikok a magyar irodalomban. 2. = Korunk jan., 1. sz. 45-49.

A Debreceni Diéta és a „reformanarchia” . = Magyarország márc. 27. 70. sz. 2. [Németh László előadása a magyar ifjúság problémáiról]

A Faludi Társaság mai előadása. = Vasvármegye márc. 10. 58. sz. 20. [Németh László A reform címmel tartott előadást.]

A reform. = Kecskeméti Lapok febr. 17. 7. sz. 4. [Németh László előadása]

Fővárosi írók, Szilvási Margit, dr. Hernfeldné az Irodalmi Kör estélyén. = Sopronvármegye ápr. 2. 75. sz. 4. [Márc. 30-án a Frankenburg Körben Németh László is szerepelt.]

Három súlyos kritika az ifjúságról. = Magyarország febr. 17. 40. sz. 15. [Gunda Béla, Féja Géza és Németh László írásai a Magyar Útban]

Levélváltás. = Válasz jan., 1. sz. 15-20. [Németh László és Kerényi Károly levélváltása]

Németh László előadása a győri Széchenyi Társaságban. = Győri Hírlap febr. 5. 29. sz. 5. [Febr. 2-án, Németh László A reform címmel tartott előadást.]

Reform Magyarországon. Németh László és a körülötte csoportosult mozgalom. = Független Újság febr. 17. 6. sz. 2.

Reformmozgalmak Magyarországon. = Független Újság febr. 10. 5. sz. 3. [Bajcsy-Zsilinszky Endréről és Németh Lászlóról]

1936

Erdei Ferenc: Magyar gazdaságtudomány. 2. = Magyarságtudomány febr., l. sz. 143-154.

Féja Géza: A tékozló fiúk. = Magyar Írás máj., 5. sz. 71-76. [Szabó Dezsőről és Németh Lászlóról]

[Gáspár Jenő] G. J.: A rádió jubileumára. = Koszorú jan., 2. sz. 104-107. [Németh László hiába ment el, Cs. Szabó László ugyanott folytatta.]

Gogolák Lajos: Németh László: Ember és a mű. = Korunk Szava júl. 1-15. 13-14. sz. 253-254.

Reményi, Joseph: Recent Hungarian literature. = The Hungarian Quarterly 1. sz. 142-151. [Németh Lászlóról is]

Szekfű Gyula: Németh László vagy az ifjúság vezetése. = Magyar Szemle okt., 161-167.; Magyar Hírlap okt. 11. 233. sz. 26-27.

Tamássi György: Új magyar szellemiség felé? = Szocializmus febr., 2. sz. 69-72.

Veres Péter: Levél Németh Lászlóhoz. = Gondolat okt.-nov., 8. sz. 417-424.

A Katona József Társaság… = Kecskeméti Lapok márc. 15. 11. sz. 2. [Márc. 10-én Németh László Katona Józsefről tartott előadást.]

Berzsenyi útja. = Kecskeméti Lapok márc. 1. 9. sz. 4. [Németh László előadása febr. 24-én a Hétfői Körben]

Írók az írókról. = Magyar Nap nov. 25. 222. sz. 4. [Németh Andor Köd vagy sziget? és a Magyarság és Európa c. kötetéről szóló ismertetésről]

Két neves magyar író Kecskeméten. = Kecskemét márc. 9. 10. sz. l. [Márc. 10-én Móricz Zsigmond novellát, Németh László tanulmányt olvasott fel.)

1937

Cseresnyés Sándor: A jubiláló Gusti tanár beszél. = Független Újság jan. 1623. 3. sz. 3., 9. [A Magyarok Romániában c. útirajzról is megemlékezik]

Keszi Imre: Németh László és a zsidóság. = Libanon ápr.-máj., 2. sz. 41-48. [Klny. is.]

Veres Péter: Németh Lászlóhoz. = Magyar Nap márc. 28. 74. sz. 5. [Részlet a Gondolat c. folyóiratban közölt levélből.]

„Gyár és kert” . = Új Szellem jún. 1. 8. sz. 1. [A Kert-Magyarország felé c. írásáról.]

Matolcsy Mátyás 1937. nov. 3-án a Parlamentben felolvasta az írók deklarációját az írók perbefogása miatt. = Válasz dec., 775. [Németh László is aláírta.]

„Némuljon el hát a magyar irodalom? Süketítse meg lelkiismeretét?” A magyar írók deklarációja a „Viharsarok”-ról és „A néma forradalom”-ról. = Népszava nov. 4. 250. sz. 3-4. [Németh László is aláírta. Matolcsy Mátyás interpellációja]

1938

[Gábor Andor:] Cseléd ország. (Németh László romániai naplójából). = Új Hang [Moszkva] nov., 11. sz. 107.

Herceg János: Németh László. = Kalangya aug.-szept., 8-9. sz. 375-378.

Juhász Géza: Németh László regényei. = Protestáns Szemle 9-10. sz. 461-466.

Koczogh Ákos: Ortega és Németh László. = Híd [Bp.] jan.-febr., 3-4. sz. 6-7.

Komlós Aladár: Ladislaus Németh. = Pester Lloyd [Morgenblatt] ápr. 3. 75. sz. 17-18. [Németh László esszéiről]

Kósa János: Magyarságismeret, magyarságtudomány. = Katolikus Szemle nov., 11. sz. 641-647. [Németh Lászlóról is]

Marconnay Tibor: Németh László. = Magyarság nov. 15. 259. sz. 12.

Thurzó Gábor: „Szemben a korral”. Az új magyar esszé útjai. = Napkelet máj . 1. 5. sz. 296-300. [Németh Lászlóról is]

1939

Demény János: Ó és új szövetség. = Vigilia ápr., 4. sz. 279-284. [Németh László az európai kultúráról]

Demény János: Purgatóriumi utak. = Vigilia júl.-aug., 7-8. sz. 514-525. [Németh László protestáns hitéről]

Lengyel Balázs: „Nemzetiség és közértelmesség” . A „Magyarok Könyvtára” megindulásához. = Századunk 230-233. [Németh Lászlóról is]

Marék Antal: Németh László. = Napkelet szept., 9. sz. 257-261.

Németh János: Szellemi életünk helye a nemzet életében. Szabó Dezső, Erdélyi József, Németh László, Veres Péter. = Magyar Út márc. 18. 11. sz. 6-7.

Sándor István: Regény és szociográfia. = Katolikus Szemle szept., 8. sz. 533-540. [A Bűn c. regényről is]

Tamási Áron: Még csak egyet szólotta kakas. = Ellenzék dec. 17. 292. sz. 9. [Közös írói törekvéseikről a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatban.]

Herczeg Ferenc „Utolsó tánc” című színműve kapta a Vojnits-díjat. = Magyar Nemzet okt. 3. 225. sz. 8. [A VII. Gergely c. dráma is a javasoltak között volt.]

Móricz Zsigmond állt a fiatal népi írók élére. Mik a tervei, kik a munkatársai? = Nemzetőr dec. 18. 21. sz. 6. [A Kelet Népe átvételéről; Németh Lászlóról is]

***: Ady és a Magyar Szemle. = Magyar Szemle okt., 157-160. [Németh László Magyar Szemlét bíráló megjegyzéseiről]

1940

Bodor Tibor: Múltunk védelmében.= Magyar Út febr. 8. 6. sz. 3. [Németh László Kiforgatnak a múltunkból c. és Rónai Zoltán azonos című válasz cikkéről]

Darvas József: Kibékülni, de nem megalkudni. = Magyar Út 4. sz. 4. [Németh László Magyarok, kibékülni! c. írására]

[Darvas József] (-dj.-): Móricz Zsigmond nyilatkozata a Magyar Írók Első Népfőiskola Községéről. Németh László tette lehetővé az első tanfolyam megindítását. = Kis Újság [Esti] márc. 9. 56. sz. 4.

Demény János: Pax Hungarica. = Vigilia ápr., 4. sz. 180-185. [Németh László magyar szellemiségéről]

Dóczi István: Egy beszédes tett. = Fiatal Magyarság ápr. 25. 17. sz. 66. [A Népfőiskoláról, Németh László felajánlásáról]

Félegyházy József: Németh László támadása Szekfű Gyula ellen. = Magyar Kultúra ápr. 5. 7. sz. 116-118., ápr. 20. 8. sz. 132-134. [Németh László, Szekfű Gyula: Mi a magyar? c. cikksorozatáról]

Gál István: Középeurópa magyar szemmel. Magyarország szerepe Európa három nagy táj- és népegysége között. = Magyar Út jún. 20. 25. sz. 3. [Németh László véleményét is közli]

Gál István: Magyar folyóiratszemle. = Erdélyi Helikon márc., 3. sz. 180-185., ápr., 4. sz. 259-263., máj., 5. sz. 348-353., jún. júl., 6. sz. 426-434., aug.-szept., 7. sz. 502-511. [Németh László Szekfű Gyula Mi a magyar? c. cikksorozatáról és Sziget Erdélyben c. tanulmányáról]

K. Havas Géza: Ne politizálj - építs népfőiskolát! = Népszava márc. 30. 72. sz. 6. [Móricz Zsigmond és Németh László népfőiskola-tervéről]

Juhász Géza: Margó. = Fiatalok ápr., 3. sz. 2. [Vita Kalmár János Mi a célja? c. cikkével]

Kalmár János: Mi a célja? = Emericana 1939-40. febr., 6. sz. 94-95. [Támadja Németh László parasztkérdésben elfoglalt álláspontját és katolicizmus-ellenességét.]

Kunszery Gyula: „Magyarok, kibékülni!” = Jelenkor febr. 15. 4. sz. 4. [Németh László azonos c. írásáról]

Lakner, Clara: Ungarische Uraufführungen der nächsten Spielzeit. [Krit.] = Pester Lloyd (Morgenblatt) jún. 9. 129. sz. 10. [Németh László Báthoryak c. darabjáról]

László István: Móricz Zsigmond és Németh László Népfőiskolája. = Magyar Élet dec., 12. sz. 15.

Molter Károly: A magyar nép az új magyar regényben. = Erdélyi Helikon ápr., 4. sz. 201-211. [Többek közt Németh László népábrázolásáról]

Móricz Zsigmond: Törökvész. Magyar Írók Első Népfőiskola Községe. = Kelet Népe márc. 1. 5. sz. 1-2. [Többek között Németh László véleménye a népfőiskolákról]

(N. I.): „Írók lázadása”. = Nemzetőr márc. 11. 11. sz. 3. [Móricz Zsigmond és Németh László Népfőiskolájáról]

Nyisztor Zoltán: Újfajta hadüzenet a katolicizmusnak? = Magyar Kultúra febr. 20. 4. sz. 52-54.; márc. 5. 5. sz. 68-70. [Németh Lászlónak a katolicizmus elleni kirohanásáról]

Osváth Béla: Németh László és Móricz Zsigmond Vásárhelyen. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 13. 83. sz. 4.

Pál Antal: A nép Eötvös Kollégiuma. = Magyar Út aug. 29. 35. sz. 1-2. [Ismerteti Németh László nézetét is a népi kollégiumok szükségességéről]

Rédey Tivadar: Jelentés az 1940. évi Vojnits-jutalomról. Egy év drámatermése. = Akadémiai Értesítő 353-362. [Németh László Papucshős c. darabjáról is]

[Rónai Zoltán] Historicus: „Kiforgatnak a múltunkból”. = Jelenkor jan. 15. 2. sz. 7-8. [Németh László azonos c. írásáról]

Semetkay József: Önéletrajz regényben. = Magyar Szemle márc., 3. sz. 250-256. [Az önéletrajzi regényről általában, többek között Németh László Ember és szerep c. könyvéről is]

Semetkay József: Számonkérés. = Új Élet 1. sz. 25-34. [Németh László művészetéről is]

(sz.): Bensőséges, szép sikere volt a „Méhkas” irodalmi estjének. = Ellenzék dec. 13. 286. sz. 6. [Németh László szereplésével]

Sz. L.: Móricz Zsigmond és Németh László a Soproni Fiataloknál. = Új Sopronvármegye febr. 1. 25. sz. 2. [Beszámoló az estről. Németh László A haldokló kulák c. írását olvasta fel.]

[Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Évvégi jegyzetek. = Magyar Élet jan., l. sz. 23-24. [Többek között arról, hogy a VII. Gergely c. dráma nem kapta meg a Vojnits-díjat.]

Szőnyi Kálmán: Németh László szerepe és VII. Gergely. = Kalangya jan., l. sz. 28-30.

Tóth Béla: Irodalmunk új útjai. = Új Élet [Kassa] aug.-szept., 8-9. sz. 256-258.

[Walter Gyula] (W.): Írók a dobogón. = Ellenzék dec. 14. 287. sz. 4. [Németh László kolozsvári felolvasóestjéről]

A budapesti Árpád B. É. ankétja. = Nemzetőr febr. 5. 6. sz. 3. [Febr. 8.-án Németh László A magyar felsőbboktatás címmel tartott előadást.]

A hónap visszhangja. = Magyar Kultúrszemle febr., 2. sz. 32-33. [Németh Lászlóról a Mi a magyar? kapcsán]

A hónap visszhangja. = Magyar Kultúrszemle márc., 3. sz. 58. [Németh Lászlóról a Mi a magyar? kapcsán]

A Kazinczy Társaság irodalmi estje. = Felvidéki Újság febr. 26. 46. sz. 6. [Németh László felolvasta A haldokló kulák c. írását]

A Kazinczy Társaság vasárnapi irodalmi estje. = Felvidéki Újság febr. 24. 45. sz. 7. [Febr. 25-én Németh László Hűség és kultúra c. előadása. Kerényi Károly és Gulyás Pál szereplésével]

A MEFHOSZ irodalmi estje. = Magyar Nemzet dec. 13. 268. sz. 7., dec. 15. 270. sz. 19. [Dec. 15-én Németh László felolvasott.]

A Méhkas diákszövetkezet irodalmi estje… = Ifjú Erdély dec. 197. [Dec. 12-én Németh László is szerepelt.]

A Turul Szövetség országos mozgalmat indít a parasztság szellemi felemelkedéséért. A budapesti Árpád B. É. ankétja. = Nemzetőr febr. 5. 6. sz. 3. [Febr. 8-án Németh László A magyar felsőbboktatás címmel tart előadást.]

Április 7-én lesz az Aurora irodalmi estje. = Körösvidék márc. 27. 69. sz. 2. [Móricz Zsigmond és Németh László részvételével]

Az Aurora irodalmi estje. = Körösvidék ápr. 9. 80. sz. 3. [Móricz Zsigmond, Erdei Ferenc, Németh László szerepelt.]

Bácskay B. Béla hozzászólása [A költő és az új világ c. vitához.] = Egyedül Vagyunk szept., 9. sz. 21-26. [Németh Lászlóról, A minőség forradalmáról; Oláh György vitazárójával]

Debreceni Diétát rendez a Turul Szövetség debreceni kerülete. = Nemzetőr ápr. 1. 14. sz. 3. [Ápr. 5-7-én Németh László is előad.]

Fajkérdés. = Magyar Út jan. 6. 1. sz. 2. [Németh László Ágak és gyökerek c. cikkéről]

Franz Herczegs „Tilla” in der nächsten Saison im Kammertheater. [Hír] = Pester Lloyd (Morgenblatt) jún. 2. 123. sz. 10. [A bemutató tervei között szerepel Németh László Báthory-drámája.]

Köszöntjük Móricz Zsigmondot és Németh Lászlót. = Új Sopronvármegye jan. 31. 24. sz. 3.

Ma lesz Németh László előadói estje. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 13. 83. sz. 3. [A városháza nagytermében a Bethlen Gábor Gimnázium önképzőköre rendezésében]

Ma Tamási-est a városházán. = Népújság [Hódmezővásárhely] nov. 9. 255. sz. 5. [Németh Lászlóval együtt szerepelnek]

Móricz Zsigmond és Németh László a Soproni Fiatalok jan. 31-i estjének előadói. = Új Sopronvármegye jan. 30. 23. sz. 4.

Móricz Zsigmond és Németh László Békéscsabán. = Körösvidék márc. 23. 67. sz. 5. [Ápr. 7-én az Aurora-kör irodalmi estjén]

Móricz Zsigmond és Németh László Vásárhelyen. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 11. 81. sz. 4. [Ápr. 13-án]

Móricz Zsigmond vasárnap este előadást tart Békéscsabán. = Körösvidék ápr. 4. 76. sz. 3. [Ápr. 7-én Németh Lászlóval együtt]

Nagy érdeklődés előzi meg a Méhkas mai irodalmi estjét. = Ellenzék dec. 12. 285. sz. 7. [Németh László Kisebbségből-kisebbségbe c. előadása]

Nagy közönség, új eszmék az Árpád B. E. felsőoktatási kongresszusán. = Nemzetőr febr. 12. 7. sz. 2. [Németh László és Zilahy Lajos febr. 8-i előadásáról]

Nem beszédben… = Magyar Út márc. 7. 10. sz. 1. [Németh László Móricz Zsigmondnak írott levelével a Népfőiskola ügyében]

Németh László és Tamási Áron Vásárhelyen. = Vásárhelyi Ifjúság nov. 10. l. 1617.

Németh László Vásárhelyen. = Vásárhelyi Reggeli Újság ápr. 13. 83. sz. 2. [Németh László bemutatása és fontosabb művei]

Népfőiskola. = Kelet Népe máj. 15. 10. sz. 23. [Móricz Zsigmond, Németh László, Féja Géza tanácskoztak a kultuszminisztériummal és a fővárossal]

Népfőiskola a Rózsadombon. = Független Magyarország márc. 11. 11. sz. 5. [Németh László felajánlotta a házát erre a célra.]

Népfőiskolának ajánlotta fel villáját Németh László. = Egyedül Vagyunk márc., 3. sz. 40-41.

Pálóczi Horváth Lajos levele Németh Lászlóhoz. = Kelet Népe máj. l. 9. sz. 16. [Népfőiskolai felajánlást tesz]

Szombaton lesz a Petőfi Önképzőkör irodalmi estje. = Vásárhelyi Új Hírek ápr. 12. 82. sz. [Ápr. 13-án Németh László és Móricz Zsigmond részvételével]

Tamási Áront és Németh Lászlót négyszázan hallgatták meg Vásárhelyen. = Népújság [Hódmezővásárhely] nov. 12. 257. sz. 2.

1941

[Fábián István] Fi-án: A magyar írók népfőiskola-községe. = Fiatal Magyarság ápr. 17. 16. sz. 64-65. [Németh László szerepéről a népfőiskola megszervezésében]

Fiala Ferenc: Válasz Németh Lászlónak. = Magyarság Útja febr. 14. 7. sz. 5. [Németh László Egyesületközi Együttműködésbeli előadása kapcsán]

G. E.: A Janus Pannonius Társaság ünnepi ülése… = Pécsi Napló okt. 19. 238. sz. 4. [Németh László Széchenyiről tartott előadást.]

Gombos Gyula (g.): Magyar radikalizmus, vagy írói álhősiesség. = Magyar Út jan. 9. 2. sz. 2. [Nagy Tibor „Magyar radikalizmus” - avagy álhősiesség? c. cikkére.]

Gombos Gyula: Németh László. = G. Gy.: Álom az országról. Bp., Bolyai Akadémia. 69-73.

Gombos Gyula: Van-e magyar politikai eszme? Az Egyesületközi Együttműködés vitája. = Magyar Út márc. 6. 10. sz. 6. [Németh László előadásáról]

[Hartyányi István] H. I.: Néhány szó a „kritikátlan kritikáról”. = Magyar Út jan. 16. 3. sz. 2. [Németh Lászlót támadták a Híd c. folyóiratba írt színikritikáiért.]

Juhász Géza: Közönség helyett közösség. (Erdélyi József, Kodolányi János, Németh László.) = Tiszántúl okt. 5. 199. sz. 5.

Kiss Ferenc: Válasz egy kritikátlan kritikára. = Új Magyarság jan. 12. 9. sz. 13. [Németh László A Nemzeti stílusáról c. írására.]

Kodolányi János: Kelet és Nyugat határán. Kelet népe. = Sorsunk júl.-szept., 3. sz. 163-178. [Németh László ideológiájáról is]

Kolozsvári Grandpierre Emil: Esszéíró nemzedék. = Pásztortűz jan., 1. sz. 9-19. [Illyés Gyula, Szerb Antal, Németh László, Cs. Szabó László; szövegközléssel]

[Kunszery Gyula] K. Gy.: Az EKE valóban magasszínvonalú estet rendezett… = Jelenkor júl. l. 13. sz. 3. [Németh László felolvasta a Debreceni Káté c. írását]

Losonczy Géza: A színház és a munkásosztály. = Népszava júl. 6. 151. sz. 6. [Németh László A magyar drámáért c. cikkére reflektál.]

Lovass Gyula: Irodalomtudományunk új feladatai. = Magyar Kultúra jún. 5. 11. sz. 183-185. [Németh László bírálata]

Lukács György: Prológ vagy epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. = Új Hang [Moszkva] febr., 2. sz. 13-30. [Németh László ideológiájáról.]

[Móricz Zsigmond] m. zs.: Pápai Képzőtársaság. = Kelet Népe dec. 15. 23. sz. 25-26. [A százéves jubileumon Németh László is előadott az önképzőkörökről]

Nagy Tibor: Lelkiismeretünk „bérenc”-ségében. = Jelenkor febr. 1. 3. sz. 89. [Válasz Gombos Gyula Magyar radikalizmus, vagy írói álhősiesség c. cikkére.]

Nagy Tibor: „Magyar radikalizmus” - avagy álhősiesség? = Jelenkor jan. 1. l. sz. 6. [Németh László azonos c. írásáról.]

Pálóczi Horváth Lajos: Elkésett kritikák. Írómészárlás klikkek szerint. = Magyar Élet jún., 6. sz. 12-15. [A Németh Lászlót ért politikai támadásokról]

Rácz György: Németh László. = Szegedi Híd dec., 5.

Cs. Szabó László: Mérleg. = Nyugat júl. 1. 7. sz. 475-489. [Németh László szerepe a korabeli irodalomban]

Székely Gyula: Németh László az új kálvinista énekeskönyvről. = Keresztény Magvető 2. sz. 95-98. [A református énekeskönyv c. előadás ismertetése.]

Szenczi Mihály: Új utakon a magyar kritika? = Magyar Kultúra márc. 20. 6. sz. 86-87. [Németh László és követőinek szubjektív kritikájáról]

Trombitás Dezső: Vallás és hit. Jegyzetek egy Németh László-tanulmányhoz. = Protestáns Szemle ápr., 4. sz. 124-130. [A minőség forradalma második részéről, a Vallások c. tanulmányról]

Vajtai István: Alkalmi szemlélődés íróink népszemlélete körül. = Magyar Kultúra ápr. 20. 8. sz. 135-137., máj. 5. 9. sz. 152-154.

[Várnai Dániel] (v. d.): Elszámolás. = Népszava jan. 12. 9. sz. 7. [Komlós Aladár tanulmányáról (melyben Farkas Gyula Az asszimiláció kora c. könyvét bírálja) és Németh László asszimilációfelfogásáról]

(- -): Németh László: A legérdekesebb magyar. = Társadalomtudomány nov.-dec., 5. sz. 586-587.

Febr. 6-án Németh László „Van-e magyar politikai eszme?” címmel előadást tartott az EKE-ben. = Magyarság Útja febr. 7. 6. sz. 3.

Viharok a Híd kritikái körül. = Híd jún. 15. 30. sz. 20. [Németh László kritikáira több levél érkezett.]

1942

Alföldy Ákos: Levél a szerkesztőhöz a Németh László-ügyben. = Magyar Út febr. 26. 9. sz. 4. [A Cseresnyés kapcsán]

B. A.: Levelek Németh László címére. = Népszava máj. 10. 105. sz. 9. [Németh Lászlónak a bőrmunkások Bánk bán-előadásáról írt cikkével kapcsolatban]

Csaba Rezső: Új magyar építőművészeti szemlélet felé. = Magyar Út febr. 12. 7. sz. 4. [Németh Lászlót is idézi]

Fazekas László: Beszélgetés Németh Lászlóról. = Ifjú Erdély márc., 3. sz. 4 0-41.

Féja Géza: Szakadás és egybeforrás. = Magyarország (Esti) júl. 9. 153. sz. 3. [A Németh László és Bibó Lajos elleni támadásról]

[Jordáky Lajos] Erdély Lajos: A megromlott megrontók. = Népszava ápr. 19. 88. sz. 13. [Gombos Gyula Álomországról c. művének bírálata kapcsán Szabó Dezső és Németh László eszméinek hatásáról is]

Juhász Géza: Die Studien László Némeths. = Pester Lloyd (Abendblatt) szept. 19. 212. sz. 6.

[Juhász Géza] J. G.: Írói napok Debrecenben. = Magyar Út aug. 27. 31. sz. 5. [A Nyári Egyetem irodalmi pályadíját odaítélő bizottságnak Németh László is tagja.]

Juhász Géza: Mit adott Balatonszárszó? = Tiszántúl júl. 8. 152. sz. 1.

Juhász Géza: Németh László tanítása: Irodalmunk legjava mindig népi volt. (A „Készülődés” és „A másik mester” alkalmából.) = Tiszántúl jan. 11. 8. sz. 7.

Juhász Géza: Nép és középosztály. Mély magyarok, híg magyarok. = Tiszántúl ápr. 5. 77. sz. 9. [Németh László tanulmányáról]

Kanyar József: T. Lehner és Gogolák cégnek. Magyar Nemzet. = Fiatalok jan., l. sz. 5. [A Németh László és a Kodolányi János elleni támadásról]

Karácsony Sándor: Hozzászólás a „Cseresnyés” ankéthoz. = Tiszántúl febr. 8. 31. sz. 7-8.

Kiss Jenő: Szekták a magyar irodalomban. = Hitel máj., 2. sz. 93-99. [A Kisebbségben c. tanulmányról is]

Kiss Sándor: Nemzedékformálók. = Szegedi Híd jún., 6. [Németh László emberségéről]

Kodolányi János: Csendes órák. = K. J.: Csendes órák. Bp., Turul 201-256. [Többek között Németh Lászlóról]

Kodolányi János: Esti beszélgetés. = Magyar Élet júl., 7. sz. 4-7. [Méltatja Németh László kritikai szellemét]

Kodolányi János: Esti beszélgetés. = Magyar Élet szept., 9. sz. 2-6. [Németh László méltatása]

Kovács Endre: A kor és bírálója. Németh László, a kritikus. = Sorsunk nov.-dec., 8. sz. 607-615. [Havas László Németh Lászlót ábrázoló metszetével]

Kovács Endre: A népi írók és az ifjúság nagy találkozója Balatonszárszón. = Tiszántúl júl. 2. 147. sz. 4. [Németh László Érték és igazság az irodalomban és a történetírásban c. előadást tartott.]

Kovács Endre: Németh László kritikai szerepe. = Protestáns Szemle szept., 9. sz. 273-277.

Kovács Endre: Szemtől-szemben az új magyar népi irodalommal. A népi megújhodás jegyében folyik a balatoni írókonferencia. = Érsekújvár és Vidéke júl. 4. 27. sz. 10. [Németh László Érték és igazság az irodalomban és a történetírásban c. előadásáról]

Kovács György: Van harmadik út. = Magyar Út jan. 29. 5. sz. 5. [Oláh György Czukoréktól Cseresnyésig c. cikkére]

E. Kovács Kálmán: Németh László. = Kis Újság febr. 15. 37. sz. 8.

Kulcsár Ernő: Magyar szövetkezeti ideológiát. = Magyar Út okt. 29. 40. sz. 5-6. [Németh László és Erdei Ferenc szövetkezeti ideológiájáról]

[Lelkes István] Lölkös István: A kritika nehézségei. = Magyar Nemzet ápr. 8. 78. sz. 9. [A kritikus Németh Lászlóról]

[Lendvai István] Nomád: Nomád levele a „népi” hosszúnapról. = Magyar Nemzet aug. 8. 179. sz. 4. [A Móricz Zsigmond Rózsa Sándor c. regényét ért bírálatokról. Németh Lászlót is támadja.]

[Lendvai István] Nomád: Nomád levele egy ajándékról. = Magyar Nemzet febr. 6. 29. sz. 4. [A Cseresnyés c. dráma jogának a hódmezővásárhelyi tanyai internátusra való átruházásról]

[Lendvai István] Nomád: Nomád levele „mélymagyarok”-ról. = Magyar Nemzet jan. 11. 8. sz. 4.

Oláh György: Czukoréktól Cseresnyésig. = Egyedül Vagyunk 2. sz. 1.

Parajdi Incze Lajos: Németh László, a magyar vigyázó. = Ellenzék jan. 17. 13. sz. 7.

Rédey Tivadar: Jelentés az 1942. évi Vojnits-jutalomról. Egy év magyar dráma termése. = Akadémiai Értesítő jún.-dec., 243-252. [Többek között a Cseresnyés c. drámát is értékeli]

Sőtér István: Az utolsó kísérlet. Németh László regényciklusa. = Magyar Csillag márc. l. 3. sz. 157-160. [Kocsik szeptemberben, Alsóvárosi búcsú, Szerdai fogadónap, A másik mester]

Sőtér István: Németh László tanulmányai. = Magyar Csillag nov. 15. 12. sz. 344-350. [Készülődés, A minőség forradalma, Kisebbségben]

Szabó László: Felhívás a vitéz Horváth István irodalmi és tudományos nagydíj megteremtésére. = Új Európa dec., 628-637. [Többek között Németh Lászlót is javasolja a tanácsba.

[Szíj Gábor] (szíj): A Vojnits-díjról és a mellőzött Cseresnyés-ről. = Magyar Út nov. 5. 41. sz. 2.

Szilády Zoltán: Joó Tibor szerencséje. = Magyar Út márc. 12. 11. sz. 2. [A Németh László és Karácsony Sándor elleni támadásról]

Veres Péter: Németh László. = Sorsunk ápr.-máj., 3. sz. 182-190.

A népi irodalom elleni hajszának… = Független Magyarország aug. 3. 31. sz. 4. (Németh László Móricz Zsigmond s a betyárok c. cikkéről]

A neves olasz kiadóvállalat… = Nemzetőr jan. 23. 4. sz. 5. [A Gyász c. regény kiadását tervezi.]

Az Egyesületközi Együttműködés (ÉKÉ) beadványa a Sajtókamara elnökségéhez. = Magyar Élet jún., 6. sz. 15-16. [Említi a Németh Lászlót ért támadásokat.]

Az egyetemi ifjúság márciusi estje. = Szegedi Napló márc. 15. 61. sz. 8. (Németh László A magyar szellem három parancsa és Az értelmiségi ember hivatásáról c. előadásaival vett részt.]

Cseresnyés Mihály válaszol Németh Lászlónak. = Független Magyarország jan. 26. 4. sz. 5. [Lehotay Árpád a Cseresnyésről]

Él az örök magyar szellem! = Magyar Élet jún., 6. sz. l., 5-8. [Az Egyesületközi Együttműködés ünnepi estjén felolvasták Németh László Széchenyi halála c. írását]

Gondolatok a szárszói népi konferenciáról. = Református Diákmozgalom aug., 12. sz. 5-6. [Németh László előadásáról is]

Ha nem tudnánk… = Magyar Út máj. 28. 22. sz. 2. [A Népszava támadásáról Németh László és Kodolányi János ellen]

Hályogos irodalomszemlélet. Jóízű szemelvények a „Kongreganista Vezető” című körlevélből. = Magyar Út ápr. 23. 17. sz. 3. [Többek között Németh Lászlót is idézik]

Meghajlás helyett - vádaskodás! = Új Magyarság jan. 23. 18. sz. 8. [Németh László Meghajlás helyett c. írásáról]

Megjelent Németh László Cseresnyése. = Tiszántúl máj. 17. 111. sz. 6.

Nagy sikere volt az Ady Társaság könyvnapi estjének. = Tiszántúl máj. 31. 122. sz. 4. [Németh László is részt vett]

Németh Antal válaszol Németh László vádjaira a Cseresnyés-ügyben. = Független Magyarország febr. 16. 7. sz. 5.

Németh László… = Fiatal Magyarság okt. 29. 44. sz. 176. [Újra indítja a Tanut]

Németh László a könyvnapon két művel szerepel. = Nemzetőr máj. 22. 21. sz. 5. [Széchenyi és Kisebbségben]

Németh László az egyetemi ifjúság márciusi estjén. = Délmagyarország márc. 15. 61. sz. 8.

Németh László előadásai a szegedi egyetemi ifjúságnak. = Tiszántúl márc. 17. 62. sz. 5. [Két előadást tartott A magyar szellem háborúja és Az értelmiség önérzete címmel]

Németh László és Balla Péter Szegeden. = Szegedi Napló márc. 14. 60. sz. 6.

Németh László és Karácsony Sándor a debreceni könyvnapon. A debreceni Ady Társaság ünnepélye a Déri-múzeumban. = Tiszántúl máj. 30. 121. sz. 4.

Németh László március 14-én Szegeden … = Nemzetőr márc. 13. 11. sz. 5. (14-én Szegeden, 15-én a pesti Vigadóban beszél a márciusi ünnepen.]

Németh László Szegeden. = Tiszántúl márc. 12. 58. sz. 5. [Az egyetemi ifjúság estjén 14-én]

Németh László új darabjának szerzői joga a vásárhelyi tanyai internátusé. = Délmagyarország febr. 4. 27. sz. 6.

1943

Balogh László: Németh László, a tanulmányíró. = Termés Tél. 99-108. [A Készülődés, A minőség forradalma, a Kisebbségben és a Széchenyi c. kötetekről]

[Bözödi György] (B. Gy.): Harminc magyar író és négyszáz munkás vett részt a balatonszárszói találkozón. = Székely Szó szept. 3. 5. [Németh László előadásáról is]

(e. t.): A politikus kertész. = Népszava júl. 11. 154. sz. 15. [Németh László társadalom-szemléletének bírálata]

[Erdei Ferenc]: [Vitazáró beszéd a szárszói konferencián]. = Szárszó. Bp., Magyar Élet 79-82.

Ferdinánd István: Németh László útján. = Nyugati Őrszem ápr., 14-15.

Ficzay Dénes: Szabó Dezső - Németh László. = Ifjú Erdély febr., 2. sz. 24-25. [Fényképpel]

f-s: A munkásértelmiség problémája. = Népszava febr. 10. 32. sz. 5. [Németh László Népi író c. tanulmányáról]

G. Z.: Akiknek már nem kell az ölelés. = Egyedül Vagyunk dec. 3. 25. sz. 3. [Németh Lászlóról és Kodolányi Jánosról]

Hartyányi István: Hosszú vagy rövid ifjúság? = Magyar Út febr. 11. 6. sz. 1-2. [Németh László Tartsd magad c. cikkére]

Ijjas Antal: A népiség a mai magyar szépirodalomban. = Vigilia júl., 271275.; aug., 294-301. [A magyar népiség Németh László tanulmányaiban]

Illyés Gyula: Németh László Debrecenben. = Magyar Csillag máj. 15. 10. sz. 613-614.; Fiatal Magyarság máj. 27. 21. sz. 4.

Jócsik Lajos: Szárszó, 1943. = Sorsunk okt., 10. sz. 792-793. [Németh László előadásáról is]

Juhász Géza: A minőség forradalma. = J. G.: Népi írók. Bp., Magyar Élet. 69-77.

Katona Jenő: A népiesség alkonya. = Magyar Nemzet dec. 19. 287. sz. 7-8.

Kondor Imre: A Tanu írója. = Magyar Út jan. 28. 4. sz. 5-6.

Kondor Imre: Németh László. = Pro Christo febr., 2. sz. 7-8.; márc., 3. sz. 7-8 .

Kovács Imre: Ifjúsági Parlament a Balaton partján. = Híd [Bp.] okt. 1. 19. sz. 9-11. [Németh László előadásáról is; fényképekkel]

Kovács Imre: Irodalom és politika. = Magyar Nemzet máj. 30. 122. sz. 7. [A Bocskay-kertbe vonult Németh Lászlóról]

Kristó Nagy István: Az értelmiségi ifjúság szervezkedéséről. = Szegedi Híd ápr., 1-2. [Németh László Tartsd magad c. cikkéről]

László István: Népművelés. = Sorsunk aug., 8. sz. 630-633. [Móricz Zsigmond és Németh László népfőiskolájáról]

Marosán György: Nyílt levél Nagy István íróhoz. = Népszava febr. 7. 30. sz. 13. [Nagy István Németh László szocializmusa c. cikkéhez kapcsolódik]

Nagy István: Ami kiderült egy népi konferencián. = Mérték. Bp., Munkásírók kiadása. 43-54. [A balatonszárszói konferenciáról]

[Nagy István]: [Hozzászólás Németh László előadásához]. = Szárszó. Bp., Magyar Élet. 57-60.

Nagy István: Németh László szocializmusa. = Népszava jan. 17. 13. sz. 7. [Németh László Egy kis szociológia c. cikkének bírálata]

Nagy Tibor: A debreceni egyetem… = Jelenkor jan. 15. 2. sz. 4. [Németh László pályázatát támadó cikk]

Nagy Tibor: Nem tetszik a… = Jelenkor febr. 15. 4. sz. 3. [Németh László debreceni professzorságáról]

Pálfi István: Egy napihír margójára. - Németh László Debrecen határában népfőiskolát alapít. = Fiatal Magyarság jún. 3. 22. sz. 3-4.

Pálóczi Horváth Lajos: Tojástánc a szocializmus körül. = Magyar Élet nov. 11. sz. 2-5. [Németh László szocialista nézeteiről]

-si.: A balatonszárszói megbeszélések. = Ifjú Erdély szept. 140.

Szász Károly - Eckhardt Sándor: Jelentés a Kőrössy Flóra-jutalom odaítéléséről. = Akadémiai Értesítő jan.-máj., 70-73. [A Kisebbségben c. tanulmányt elmarasztalja.]

„Szentesi”: Tudós debreceni professzortól… = Magyar Élet febr., 2. sz. 17. [Németh László debreceni professzorságáról]

[Szíjgyártó László] Szíj Gábor: Miért nem fogadta meg Tüdős Klára Németh László tanácsát? = Magyar Út dec. 30. 52. sz. 6. [Tüdős Klára Fény és árnyék c. filmjéről]

[Veres Péter]: [Hozzászólás Németh László előadásához]. = Szárszó. Bp., Magyar Élet 55-57.

A „Cseresnyés” szerzője népfőiskolát akar létesíteni. = Fiatal Magyarság máj. 20. 20. sz. 2.

A Jelenkor támadása Németh László ellen a debreceni egyetem magyar tanszékének ügyében. = Magyar Út jan. 21. 3. sz. 2.

A Ref. Kör fiataljainak nagysikerű Németh László-estje. = Nagyvárad máj. 17. 110. sz. 5.

Bemutatják Helsinkiben a Bánk bánt. = Magyar Út okt. 21. 39-42. sz. 2. [A Villámfénynél c. drámát is tervezik.]

Egy nagynevű írónk, színpadi hősét követve, elvonul a világtól. Németh László tanyát vett Debrecen mellett, ott alapít népfőiskolát. = Egyedül Vagyunk máj. 7. 10. sz. 13.

Egyik „népi” folyóirat lapjain újra megszólalt Németh László. = Jelenkor nov. l. 21. sz. 3-4.

„El az örök magyar szellem!” = Fiatal Magyarság máj. 20. 20. sz. 3. [Az Egyesületközi Együttműködés irodalmi estje május 31-én az Operában, Németh László is előad]

Gulyás Pál elmondja, mi hozta Németh Lászlót a Bocskay-kertbe. = Debreczen máj. 23. 116. sz. 5. [Interjú]

Varsányi Zsolt ponyva-peréről. = Magyar Út jan. 21. 3. sz. 2. [Melyben Németh László szakértő]

Irodalmi-est. = Debreczen jún. 5. 126. sz. 4. [Németh László Gulyás Pálról beszélt a Déri Múzeumban a könyvnapon.]

Izgalmas irodalmi per … = Magyar Út jan. 14. 2. sz. 3. [A Juhász Géza-Harsányi Zsolt-ponyvaperről, melyben Németh Lászlót szakértőnek kérték fel.]

Kerecsényi Dezső lett a debreceni egyetemen a magyar irodalomtörténeti tanszék tanára, melyet Németh László is megpályázott. = Magyar Út szept. 2. 34-35. sz. 2.

Kétféle ifjúság. = Reggeli Magyarország febr. 7. 30. sz. 5. [Németh László Tartsd magad c. cikkéről]

Kézfogás helyett, avagy a csatlakozás illemtana. = Népszava nov. 17. 260. sz. 5. [A szocializmushoz csatlakozni akaró írók, többek között Németh László és Kodolányi János bírálata]

Kik tartják időszerűnek a magyar sorskérdéseket és kik hallgatnak róluk? = Székely Szó szept. 30. 7. [A Termés körkérdései. Németh László is válaszolt.]

Marosán György sütőmunkás írja … = Jelenkor márc. 1. 5. sz. 3. [Németh Lászlóról és Nagy Istvánról]

Németh László a Református Kör fiataljainak előadásán. = Nagyvárad máj. 6. 101. sz. 5. [Máj. 15-i előadásáról]

Németh László … megpályázta … a debreceni egyetem irodalmi tanszékét … = Független Magyarország máj. 17. 20. sz. 4.

Németh László nyugdíjba ment. = Független Magyarország máj. 3. 18. sz. 4.

Németh László ügyében írja Illyés Gyula… = Magyar Út máj. 27. 21. sz. 8.

Ponyvaíró-e Harsányi Zsolt? = Magyar Út jan. 28. 4. sz. 1-2. [A perben Németh László felkért szakértő]

Szabó Dezső kapta a Magyar Irodalompártoló Társaság tízezerpengős nagydíját. = Magyar Nemzet dec. 14. 282. sz. 7. [Németh László is díjazott]

Szombaton este 7 órakor tartja előadását Németh László a Ref. Kultúrpalota dísztermében. = Nagyvárad máj. 14. 108. sz. 4. [Nagyváradi beszéd]

1944

Bellér Béla: A „harmincévesek” Közép-Európája. = Új Élet febr., 2. sz. 40-42. [Németh László Közép-Európa koncepciójáról is]

Diósy Kornél: Ady-teológia? = Magyar Kultúra okt. 20. 20. sz. 92-94. [Többek között A minőség forradalma c. kötetről]

Fábián István: Die ungarische Essay-Literatur der Gegenwart. = Ungarn 73-79. [Németh Lászlóról és a Tanuról is]

Gombos Gyula: Nyilatkozat. = Magyar Út márc. 23. 12. sz. 2. [Az Amiről csak hatszáz ember tud c. cikket visszavonja.]

-i -s: Mai jegyzetek. = Magyar Kultúrszemle febr. 15. 26. [A hónap Ady-irodalmát ismerteti, többek közt Németh László Ady ünnepére c. tanulmányát is.]

Kákonyi István: A putritól az ONCSA-házig. = Népünk máj., 4. sz. 23-25. [Veres Péter és Németh László faluterveivel vitázik]

Katona Jenő: A népiesség alkonya. = Jelenkor febr. 1. 3. sz. 1-2.

Kristó Nagy István: Magyarság hibáiról … = Magyar Múzsa 15. sz. 366-369. [Kisebbségeinkről, Németh László és Karácsony Sándor elméletről]

Szende Aladár: Szárszó: peripatétikus iskola vagy politikai propagandatábor? = Magyar Élet febr., 2. sz. 28-29. [A harmadik oldalról]

Vatai László: Üdvösség és reformáció. Németh László. = Magyar Élet szept., 9. sz. 1-7.

Amiről csak hatszáz ember tud. Mit mondott és hogy viselkedett Kovács Imre a szárszói konferencián? = Magyar Út febr. 17. 7. sz. 5. [Kovács Imre Ifjúsági Parlament a Balaton partján c. cikkére]

Bizonyos álmélkodással olvassuk … = Jelenkor márc. 1. 5. sz. 3. [A népies ill. népieskedő írókról, köztük Németh Lászlóról]

Kovács Imre válasza a „Nemzeti Újságnak” . = Magyar Nemzet febr. 27. 47. sz. 11. [Németh László szárszói beszédéről; válasz a Mi volt a vihart keltő nyári Szárszó-szátyárkodás? c. írásra]

Mi történt a szárszói konferencián? = Egyedül Vagyunk jan. 28. 2. sz. 78.; Szárszó 1943. Bp., 1983. Kossuth. 379-384. [Németh Lászlónak a marxistákkal való kapcsolatáról is]

Mi volt a vihart keltő nyári Szárszó-szátyárkodás? = Nemzeti Újság febr. 25. 45. sz. 7. [Németh László marxistaellenes felszólalása]

Mit mondott a „harmadik oldal” Balatonszárszón? = Magyar Út febr. 17. 7. sz. 3-4. [Kodolányi János, Németh László, Féja Géza, Szabédi László, Gombos Gyula felszólalásai]

Színházi Figyelő. = Népünk febr., 1. sz. 27-28. [Németh László színházi kritikáiról]

1945

Horváth Zoltán: Tiszta vizet a pohárba! = Népszava dec. 8. 245. sz. 1-2. [Az írók szerepléséről, igazoltatásáról, többek között Németh Lászlóról]

Lukács György: Prológ vagy, epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. = L. Gy.: Írástudók felelőssége. Bp., Szikra. 124-144.

Veres Péter: Németh László: Magyarok Romániában. = V. P.: A válság éveiből. Bp., Sarló. 167-176.

Németh László az ismert magyar író … = Vásárhely Népe aug. 30. 2. [Hódmezővásárhelyi letelepedési szándékáról]

1946

Bíró Tibor: Intés Zsolt Bélának. = Független Ifjúság márc. 28. 10. sz. 2 [Zsolt Béla Veres Péter és Németh László elleni támadásáról]

Faragó László: Epilogos. = F. L.: Írástudók árulása - írástudók helytállása. Bp., Népszava. 107-115. [Többek között Németh Lászlóról is]

[Gaál Gábor] G. G.: Újra megindult a Válasz. = Utunk nov. 23. 12. sz. 5. [Németh Lászlóról is]

[Gogolák Lajos] Árgus: Németh László visszatér … = Haladás aug. 15. 31. sz. 10. [Visszatér az irodalmi életbe]

Király István: Németh László. = Valóság okt., 10. sz. 7-18.

Kósa János: Magyar állami írók … = Haladás jún. 19. 23. sz. 5. [Németh László, Kodolányi János, Sinka István, Féja Géza ]

Lukács György: A magyar irodalom egysége. = Forum szept., 1. sz. 1-16. [Németh László harmadik út-elméletéről]

Lukács György: Népi írók a mérlegen. Bp., Szikra. 3-27. [Előadás 1946. márc. 2-án az MKP Politikai Akadémiáján]

Rónai Mihály András: Búcsú Zelk Zoltántól. = Haladás ápr. 20. 14. sz. 8. [A Németh László új szezonja elé c. cikke kapcsán kialakult vitához]

Rónai Mihály András: Egy cinkosság felmondása. Válasz a „Szabad Szó”-nak és a „Szabadság”-nak. = Haladás ápr. 11. 13. sz. 6. [A Németh László új szezonja elé c. cikkének visszhangjáról]

Rónai Mihály András: Németh László új szezonja elé. = Haladás márc. 21. 10. sz. 6.

Szalay János: Gyorsabban a rehabilitációval! = Alföldi Újság júl. 18. 2. [Bóka László Németh László elleni támadásáról]

Zelk Zoltán: Hozzászólás. = Szabadság márc. 29. 72. sz. 2. [Rónai Mihály András Németh László új szezonja elé c. cikkére]

Az ítélkező költő. = Esti Szabad Szó márc. 27. 67. sz. 3. [Rónai Mihály András Németh László új szezonja elé c. cikkére]

Illyés Gyula érdekes nyilatkozata a debreceni írókongresszusról. = Esti Szabad Szó júl. 6. 146. sz. 3. [Németh Lászlóról is. Lukács György bejelentette, hogy Major Tamás darabot kért Németh Lászlótól.]

Németh László és az értelmiségi ifjúság. = Ifjúság ápr. 21. 15. sz. 2.

Nincs haladás… = Független Ifjúság Húsvét. 13. sz. 2. [A Haladásban Rónai Mihály András támadja Németh Lászlót.]

Taníthat-e az író? = Vásárhelyi Független Ujság aug. 27. 4.

1947

Bibó István: Összeesküvés és köztársasági évforduló. = Válasz febr., 2. sz. 176-183. [A harmadik utas ideológia politikai következményeiről és a Kisebbségben c. írásban kifejtett nézetekről]

Bóka László: A megdicsőült író. = Haladás jan. 30. 5. sz. 5.

Dénes Béla: Antiszemitizmus a magyar irodalomban. = Új Élet máj. 8. 19. sz. 10. [A népi írók viszonya a zsidósághoz, megemlíti Németh Lászlót is]

Erdei Ferenc: Az összeesküvők politikája és a harmadik út ideológiája. = Forum 2. sz. 93-104. [Németh László ideológiáját felhasználta a jobboldal]

Fábián István: Európa-szemléletünk alakulása. = Sorsunk febr., 2. sz. 91-99. [Illyés Gyuláról és Németh Lászlóról]

Faludy György: Az elsikkasztott történelem. = Népszava okt. 26. 245. sz. 13. [Többek között Németh László történelemszemléletéről; vita Sőtér Istvánnal]

Gulyás Pál: Mély magyarság. = Puszták Népe márc., 1. sz. 29-34. [Németh László magyarságtudatáról]

Gyárfás Miklós: Vidéki kultúrnap. = Haladás okt. 23. 43. sz. 15. [Hódmezővásárhelyről ír. Németh Lászlót is említi.]

Horváth Márton: Illyés és Zsolt. = Szabad Nép ápr. 13. 83. sz. 6.167-171. [Zsolt Béla Illyés Gyula és Németh László ellen írt cikkéről, a két író politikai megítélése]

Kardos Pál: A debreceni Ady Társaság húszéves története. (1927-1947). = Vándortűz nov., 6. sz. 92-104. [Németh László kapcsolata a társasággal]

Lukács György: Népi írók mérlegen. = L. Gy.: Irodalom és demokrácia. Bp., Szikra. 86-110.

[Moldvay Győző] (m. gy.): Németh László beszélt a leánygimnázium ballagásán. = Vásárhelyi Független Újság máj. 13. 2.

Révai József: Az összeesküvés tanulságai. = Társadalmi Szemle márc., 3. sz. 161-168. [Előadás febr. 19-én a Zeneművészeti Főiskola nagytermében, a „harmadik utas” ideológia politikai következményeiről]

Révai József: Harmadik út? = Szabad Nép dec. 14. 285. sz. 1.

Sípos Gyula: A bajtársi egyesületektől az összeesküvésig. = Valóság márc., 3. sz. 161-170. [A harmadik utas ideológia politikai következményeiről]

Sőtér István: Testvértelen nemzedék. = Magyarok okt., 10. sz. 669-676.

Szende Aladár: Németh László színházáról. = Diárium 39. [A Széchenyi, az Erzsébet-nap és a Pusztuló magyarok c. drámáiról]

Várnai Dániel: Tiszteletteljes, őszinte hozzászólás az irodalmi egység újra fölvetett kérdéséhez. = Népszava okt. 12. 233. sz. 7. [Németh László irodalmi tevékenységének bírálata]

Veres Péter: Öreg nép-e a magyar? = V. P.: Húsz év. Bp., Misztótfalusi. 236-250. [Németh László Magyarok Romániában c. írása kapcsán]

Zsolt Béla: Bort csak szőlőből… = Haladás jan. 30. 5. sz. 1. [Veres Péter és Németh László nézeteiről]

Zsolt Béla: Érdekes találkozó. = Haladás ápr. 10. 15. sz. 1-2. [Illyés Gyula, Németh László, Révai József és Lukács György beszélgetése]

Zsolt Béla: Nem játék… = Haladás ápr. 17. 16. sz. 1. [Válasz Horváth Mártonnak a népi írókról szóló írására]

Az összeesküvők… = Szabad Szó jan. 30. 25. sz. 3. [A Kis Újságnak az összeesküvőkről és Németh Lászlóról írt cikkéről]

Debrecenben megnyílt a második téli parasztegyetem. = Szabad Szó jan. 9. 6. sz. 4. [Németh László is előadó]

Érdekes találkozás… = Szabad Szó márc. 28. 72. sz. 3. [Illyés Gyula, Németh László, Révai József és Lukács György megbeszélése]

Ez is harcmodor… = Szabad Szó febr. 1. 27. sz. 4. [A Kis Újságnak az összeesküvés kapcsán Németh Lászlót emlegető írásairól]

Meglepő a Kis Újság hangja a Szabad Szó munkatársának. = Kis Újság jan. 31. 25. sz. 2. [Az összeesküvőkről és Németh Lászlóról]

Mélymagyar… = Szabad Szó jan. 25. 21. sz. 2. [A Németh Lászlóval kapcsolatos vitákhoz]

Mélymagyar és hígmagyar. = Kis Újság jan. 30. 24. sz. 5. [Az összeesküvőkről és Németh László történelem szemléletéről]

Nem tagadjuk,… = Kis Újság ápr. 15. 85. sz. 2. [Illyés Gyula, Lukács György, Révai József, Németh László találkozójáról]

Németh László szelleme … = Népszava jan. 24. 19. sz. 3. [Németh László ideológiájának politikai következményei]

Révai József és Németh László találkozása. = Vásárhely Népe ápr. 1. 74. sz. 2. [Révai József, Illyés Gyula, Lukács György és Németh László találkozott.]

1948

Hegedűs Géza: Népi irodalom, urbánus irodalom. = Magyarok febr., 2. sz. 107-111. [Németh László és a német szellemtörténeti irányzat kapcsolatáról is]

Kanyar József: Berzsenyi-emlékünnep Kaposváron és Niklán. = Válasz máj.-jún., 5-6. sz. 457. [Az 1948. máj. 8-i ünnepi ülésen Németh László Berzsenyi Dánielről adott elő]

Keszi Imre: A sziget ostroma. = K. L: A sziget ostroma. Bp., Dante. 11-24. [Többek között Németh László romantikus antikapitalizmusáról]

Király István: Berzsenyi ürügyén. = Forum júl., 7. sz. 566-568. [Németh Lászlónak a Berzsenyi Társaságban elhangzott beszédével kapcsolatban]

Komlós Aladár: József Attila és kritikusai. = Magyarok jan., 1. sz. 2-12. [Németh László kritikájáról is]

Lukács György: A népi irodalom múltja és jelene. = Valóság febr., 2. sz. 88-102.; L. Gy.: Új magyar kultúráért. Bp., Szikra. 107-126. [Többek között az Iszony c. regény bírálata]

[Simonka György] S. Gy.: Tündöklő gondolatok, ragyogó mondatok Németh László tanulmányából… = Független Újság [Hódmezővásárhely] nov. 28. 3. [Az Összefoglaló a nyolcadikban c. tanulmányról]

Vajda Endre: Németh László. = Irodalmi Diáknaptár 1948. Bp., Magyar Művészeti Tanács 80-81.

A Berzsenyi Társaság díszülése. = Somogyi Hírek máj. 11. 106. sz. 2. [Máj. 8-án. Németh László Berzsenyi tanulmányát olvasta fel.]

Hódmezővásárhelyen megalakult a Munkás Kultúrszövetség. = Vásárhely Népe ápr. 10. 4. [Németh László az intéző bizottság tagja]

1949

Dénes Magda: Az új magyar pedagógia útján. = Magyar Pedagógia dec. 87-93. [Támadja Illyés Gyulát, Karácsony Sándort, Németh Lászlót.]

Lukács György: Népi írók a mérlegen. = L. Gy.: Irodalom és demokrácia. Bp., Szikra. 86-110.

1950

Horváth Márton: A „Válasz” köre. = H. M.: Lobogónk: Petőfi. Bp., Szikra. 156-166. [Németh László szerepéről is]

Horváth Márton: Illyés és Zsolt. = H. M.: Lobogónk: Petőfi. Bp., Szikra. 167-171.

Horváth Márton: Magyar irodalom - szovjet irodalom. = Csillag márc., 1-13. [Beszéd az MDP Politikai Akadémiáján többek között Németh Lászlóról mint ellenséges íróról]

Reményi, Joseph: László Németh, hungarian writer and reformer. = The Personalist okt., 4. sz. 380-389.

1952

Enczi Endre: Min dolgoznak a magyar írók? = Irodalmi Újság júl. 17. 15. sz. 2. [Németh László a Hória és Kloska c. művén]

Kiosztották az 1952. évi irodalmi és művészeti díjakat. = Magyar Nemzet ápr. 4. 80. sz. 7. [Németh László József Attila-díjat kapott a Karenina Anna fordításáért.]

Vita a műfordítás kérdéseiről. Németh László előadása. = Irodalmi Újság máj. 8. 10. sz. 2. [Ápr. 24-én az Írószövetségben]

1954

Juhász Géza: A népi írók. = Építünk 4. sz. 75-89. [Az Irodalomtörténeti Társaságban nov. 15-én elhangzott előadás szövege; többek között Németh Lászlóról]

1955

Albert Gábor: A Galileiről. = Dunántúl nov., 11. sz. 77-84.

Hermann István: Egy nemzedék önleszámolása. Németh László Galileijét olvasva. = Csillag nov., 11. sz. 2314-2321.

Kiss Gyula: Németh László tíz éve. = Széphalom márc., 1. sz. 95-98.

Veres Péter: Németh László: Galilei. = V. P.: Közös gondjainkról. Bp., Magvető. 52-55.

1956

Németh László „Égető Észter” c. regénye… = Irodalmi Újság szept. 22. 38. sz. 10.

Új vezetőséget választott az Írószövetség. = Művelt Nép szept. 23. 39. sz. l. [Németh László az elnökség tagja]

1957

Dersi Tamás: Hódmezővásárhely gimnáziumának ajándékozta Németh László a Kossuth-díj pénzösszegét. = Esti Hírlap ápr. 3. 78. sz. 2.

Forgács László: Eszmetörténet és történelem. Megjegyzések Németh László Égető Észteréről. = Társadalmi Szemle aug.-szept., 4-5. sz. 72-87.

Gellért Oszkár: A dogmatizmus ellen. = Népszabadság márc. 31. 77. sz. 12. [A Galilei c. drámáról]

Gellért Oszkár: Csak termékeny vita lehet a kivezető út… = Élet és Irodalom aug. 16. 12. sz. 3. [Az írók szerepéről; példákkal Németh László drámaírásáról és drámáiról]

Gellért Oszkár: Nyílt levél a hallgatag magyar írókhoz. = Népszabadság jan. 31. 26. sz. 6: [Találkozásukról a Galilei bemutatóján, 1956. okt. 20-án]

Illés Béla: Néhány megjegyzés könyvkiadóink terveihez. = Népszabadság jan. 29. 24. sz. 4. [Többek között Németh László tanulmányairól]

Kállai Gyula: Válasz az értelmiség néhány kérdésére. = Népszabadság okt. 6. 236. sz. 5-6. [A Magyar Szocialista Munkáspárt viszonya Németh Lászlóhoz 1956 után]

Kardos György: Vívódók. = Kisalföld máj. 30. 124. sz. 2. [A Széchenyi-drámának a műsorról való levételéről]

Kerényi Grácia: O dramach historycznych László Németha. = Zycie Literackie (Krakow) 15. sz.

Kis Tamás: Kortárs. Új irodalmi folyóiratunk első számáról. = Élet és Irodalom szept. 27. 15. sz. 2. [Németh László Magyar műhely c. tanulmányáról is]

Kutasi Kovács Lajos: Könyvtől - könyvig. = Délamerikai Magyar Hírlap jún. 16. 7. [Németh Lászlóról is]

Kutasi Kovács Lajos: Olvasás közben. = Délamerikai Magyar Hírlap márc. 17. 7., márc. 24. 7. [Németh László A minőség forradalma c. könyvéről]

Lékay Ottó: Németh László. = A Könyvtáros júl., 2. sz. 135-136.; Könyvbarát júl.,2. sz. 23-24.

Márton László: Ismét Mezőberényben? - Gondolatok Németh László történelmi drámáiról. = Irodalmi Újság jún. 1. 2. sz. 7.

Pándi Pál: Petőfi és Arany. Adalékok egy irodalmi párhuzam történetéhez. = Élet és Irodalom okt. 25. 17. sz. 4-5. [Németh László Petőfi- és Arany-értelmezéséről is]

Pesti G. László: Írók szövetsége, ahol az irodalom kérdései réges-rég háttérbe szorultak. = Népszabadság febr. 3. 29. sz. 12-13. [Németh László a forradalomról]

Sós Endre: Három kis vázlat három szerzőről. = Pesti Műsor máj. 10. 14. sz. 10. [Németh László, Kodolányi János, Hubay Miklós]

Szabó György: Helyünk a világban. = Élet és Irodalom dec. 13. 24. sz. 3, [Gondolatok Németh László Magyar műhely c. tanulmányával kapcsa latban]

Togliatti, Palmiro: „Irodalmi Újság A magyarországi események dokumentumai. = Nemzetközi Szemle máj., 5. sz. 28-40. [Németh László Emelkedő nemzet c. írásáról]

1957. évi irodalmi Kossuth-díjasok. = Élet és Irodalom márc. 15., 1. sz. 1. [Németh László fényképével]

Németh László… = Magyar Hírlap [New York] aug. 18. 54. sz. 5.

Palmiro Togliatti cikke az Irodalmi Újságról és az írók szerepéről a magyarországi eseményekben. = Népszabadság ápr. 14. 88. sz. 8-9., ápr. 16. 89. sz. 4-5. [Az Emelkedő nemzet c. cikk bírálata]

Ünnepélyesen kiosztották az idei Kossuth-díjakat. = Népakarat [Népszava] márc. 15. 62. sz. 1-2. [Németh László az Égető Eszter és a Galilei c. műveiért]

Vita az „Égető Eszter”-ről a TIT vásárhelyi estjén. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 28. 73. sz. 4.

1958

Bellyei László: Irodalmunk nemzetközi rangjáról. = Jelenkor 1. sz. 90-94. [A népi írókról, többek között Németh Lászlóról]

Csányi László: Németh László és a magyar irracionalizmus. = Tolna Megyei Népújság aug. 31. 205. sz. 4., szept. 7. 211. sz. 4.

Diószegi András: A „népi” írók nacionalizmusáról. = Kortárs szept., 9. sz. 373-383. [Németh Lászlóról is]

Diószegi András: Két világ határán. Egy költőnemzedék problémái. = Kortárs máj., 5. sz. 754-767. [Polemizál Németh László Magyar műhely c. tanulmányával]

Gellért Oszkár: A Nyugat novellapályázata. = G. O.: Egy író élete. 1. Bp., Bibliotheca. 492-495. [Az 1925-ös pályázatról, amelyen a Horváthné meghal c. novellával Németh László első díjat nyert.]

Horváth Zsigmond: A „népiek” irodalomszemléletének néhány problémájáról. = Kortárs aug., 8. sz. 252-255. [Németh Lászlóról is]

Kerékgyártó Elemér: Érvek és indulatok. Hozzászólás a „népi” írók vitájához. = Élet és Irodalom szept. 12. 37. sz. 5., szept. 19. 38. sz. 3. [Németh Lászlóról is]

Kiss Lajos: Mai irodalmunk néhány kérdéséről. = Tiszatáj jan., 1. sz. 1-2. Németh László műhelyelméletének bírálata]

Klaniczay Tibor: A XX. századi népiességről. = Népszabadság szept. 16. 219. sz. 4. [Bírálja Németh Lászlót önkéntes visszavonulásáért]

Koczkás Sándor: Valóság vagy utópia. Strófák a „Műhely”-ről s a kétféle közérzetről. = Kortárs júl., 7. sz. 118-124. [Vita Németh László Magyar műhely c. tanulmányával]

Kovács Imre: A népi irodalom hőskora. = Új Látóhatár szept.-dec., 2-3. sz. 81-98. [Megemlíti Németh Lászlót is]

Kutasi Kovács Lajos: Mély magyarság - jobb magyarság. = Délamerikai Magyar Hírlap jan. 12. 7. [Németh Lászlóról]

Márkus László: Történész-vita a népiesek történetfelfogásának főbb kérdéseiről. = Magyar Tudomány okt., 10. sz. 439-441. [Németh László történetfelfogásáról is, valamint a történetírásra gyakorolt hatásáról]

Molnár Erik: Irracionalizmus és ösztönösség. = Magyar Tudomány 10. sz. 409-411.; Kortárs okt., 10. sz. 569-571. [Németh László és Veres Péter világnézetének fontosabb vonásairól]

K. Nagy Magda: Sziget vagy tenger? = Kortárs szept., 9. sz. 384-391. [Hozzászól a népi írókkal kapcsolatos vitához; Németh Lászlóról is]

Pamlényi Ervin: Történelmünk kérdései - „népi” megvilágításban. = Magyar Nemzet szept. 23. 224. sz. 5. [Németh László történetfelfogásáról]

Seres József: Népi írók, parasztság, értelmiség. = Kortárs dec., 12. sz. 887-894. [Néhány gondolat Németh Lászlóról is]

Sőtér István: Irodalomtudományunk feladatai a népi írók vitájában. = Magyar Tudomány aug.-szept., 8-9. sz. 297-304. [Németh László ideológiájáról is]

Cs. Szabó László: Azért is irodalom. = Katolikus Szemle [Róma] 3. sz. 115-119. [Többek között a magyarság szerepéről Kelet és Nyugat között Németh Lászlónál]

Szabolcsi Gábor: A „magyar műhely” és a történelem parancsa. = Tiszatáj febr., 2. sz. 1. [Németh László koncepciójának bírálata]

[Szabolcsi Miklós] Sz. M.: Az Irodalomtörténeti Intézet vitája a „népi” írók kérdéséről. = Magyar Tudomány okt., 10. sz. 436-438. [Németh Lászlóról is]

Vámos Ferenc: Magyar műhely - Bartók modell. = Kortárs szept., 9. sz. 392-401. [Németh László Magyar műhely c. tanulmányáról]

A „népi” írókról. Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő kulturális elméleti munkaközösségek állásfoglalása. = Társadalmi Szemle jún., 6. sz. 38-69.; Kortárs júl., 7. sz. 3-26.

Történészvita a „népi” írókról. = Századok 5-6. sz. 732-757. [A marxizmussal való szembenállásáról]

1959

Barna László: Levél Németh Lászlóhoz. = Népszabadság okt. 29. 254. sz. 9.

Hopp Lajos: Németh László és a „régi magyarság.” = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 287-306. [A régi magyar irodalomról vallott nézeteiről. Klny. is]

Kiss Andor: Mezőszilastól - Moszkváig. (Németh László a Szovjetunióban.) = Fejér Megyei Hírlap okt. 28. 253. sz. 4.

Móricz Zsigmond: Lehet-e parasztból író? = M. Zs.: Irodalomról, művészetről. 1924-1942. Bp., Szépirodalmi. 302-305. [Válasz a Sznobok és parasztok c. írásra.]

Stil, André: Lazlo Németh en U. R. S. S. = L'Humanité okt. 31. 304. sz. 2.

Szabó Zoltán: Szárszó. = Új Látóhatár jan.-febr., 1. sz. 9-15. [Az 1943-as konferenciáról, Németh László beszédéről]

Szauder József: Németh László Berzsenyijéről. = Irodalomtörténet 1-4. sz. 212-214.

* * *: Mérleg és kitekintés. = Kortárs ápr., 4. sz. 598-606. [A népi írókkal kapcsolatos vita záró írása; Németh Lászlóról is]

1960

Gerskovics, Alekszej: A magyar irodalom Moszkvában. = Nagyvilág jan., 1. sz. 113-114. [Műveinek orosz kiadásáról és moszkvai útjáról]

Kiss Lajos: Mai irodalmunk néhány kérdéséről. = K. L.: Élet és esztétika. Szeged, 7-19. [Németh Lászlóról is.]

Kovács Imre: Németh László megkövetése. = Új Látóhatár márc.-ápr., 2. sz. 117-119. [Németh László politikai koncepciójáról]

Sőtér István: Németh László, a tanulmányíró. = Irodalomtörténeti Közlemények 3. sz. 342-357.

Szabolcsi Gábor: A „magyar műhely” és a történelem parancsa. = Sz. G.: Író és valóság. Szeged, Tiszatáj. 129-140.

Szabolcsi Gábor: Kritika és közvélemény. = Tiszatáj dec., 12. sz. 1-2. [Németh László Dürrenmatt-kritikájáról.]

Darvas József és Németh László új drámája, klasszikus színművek a Nemzeti és a Katona József Színház programján. Major Tamás nyilatkozata a jövő évad műsortervéről. = Népszabadság júl. 20. 171. sz. 9. [A két Bolyai c. drámáról]

Irgalom címmel írt regényt Németh László. = Élet és Irodalom jan. 22. 4. sz. 11.

Németh László… = Tájékoztató okt. 4. [Az Irgalom c. regény megjelenéséről]

Tolsztoj az Egyetemi Színpadon. Németh László Kossuth-díjas író ünnepi beszédét mondja. = Ország Világ nov. 30. 48. sz. 5. [Fényképpel]

Tolsztoj emlékestet tartottak… = Film, Színház, Muzsika nov. 25. 48. sz. 3. [Az Egyetemi Színpadon halála 50. évfordulóján. Németh László szereplésével. Fényképpel]

Új műveken dolgoznak a magyar írók. = Magyar Nemzet jún. 26. 151. sz. 7. [Németh László Bolyai Jánosról ír 15 képből álló drámát.]

1961

Benedek András: Németh László, a drámaíró. = Pesti Műsor ápr. 14-20. 15. sz. 9.

Környei Elek: A két Bolyai és a két Eötvös. = Magyar Nemzet máj. 10. 109. sz. 7. [A két Bolyai c. dráma kapcsán]

Mód Aladár: A harmadik út és Németh László útja. = Valóság máj., 5. sz. 16-34.

Ruffy Péter: Bolyai János dédunokájánál. Egy pécsi délután. = Magyar Nemzet máj . 17. 115. sz. 5. [A két Bolyai c. dráma előadásáról is]

[Szabolcsi Miklós] Sz. M.: Németh László hatvan éves. = Élet és Irodalom ápr. 21. 16. sz. 2. [Ferenczy Béni rajzával]

Kitüntetések. = Népszabadság ápr. 18. 92. sz. 10. [Németh Lászlót 60. születésnapján a Munka Érdemrenddel tüntették ki.]

1962

Bohuniczky Szefi: A fiatal Németh László és környezete. = Jelenkor jún., 6. sz. 714-727.

Császtvai István: Németh László pedagógiai nézetei. = Pedagógiai Szemle 2. sz. 121-130.

Debreczeni Ferenc: Az összegezés kísérlete. (Németh László Égető Eszter regényéről.) 1. = Magyar Műhely nov.-dec., 3. sz. 31-40.

Géher István: Kísérletek egy kísérleti dramaturgiával. = Irodalomtörténet 3-4. sz. 430-438. [A két Bolyai c. drámáról]

Gellért Oszkár: A 25 éves Nyugat ünnepe. = G. O.: Egy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 245-254. [Az 1932. jan. 10-i ünnepségről és Németh László szerepléséről is]

Gellért Oszkár: „Kisebbségben.” = G. O.: Égy író élete 2. k. Bp., Gondolat. 576-579. [Babits Mihály Pajzzsal és dárdával és a Ki a magyar c. kritikáiról, melyeket Németh László Kisebbségben c. tanulmányáról írt.]

Gellért Oszkár: Németh László tanulmányai az új nemzedékről. = G. O.: Égy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 229-238.

Gellért Oszkár: Vita az új nemzedékről. = G. O.: Égy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 269-270. [Hevesi András Németh László polémiájáról]

Gellért Oszkár: Vita Németh Lászlóval. = G. O.: Égy író élete. 2. k. Bp., Gondolat. 357-359. [A vitát Pap Károly Németh László és a Tanu c. cikke váltotta ki.]

Kerényi Magda: Belátás és őrültség. = Új Látóhatár jan.-febr., l. sz. 1-24. [Az Égető Észter c. regényről]

[Keresztury Dezső] K. D.: Theatre Review. = The New Hungarian Quarterly okt.-nov., 8. sz. 254-259. [A két Bolyai és Az Utazás c. drámáról]

Kósa Gábor: Aminek nem szabad még egyszer előfordulnia. = Új Írás jan., 1. sz. 56. [Körössényi János Németh László-riportjáról]

Cs. Szabó László: Az utazás. = Új Látóhatár júl.-aug., 4. sz. 320-326.

Szabó Zoltán: Utas és külvilág. = Új Látóhatár júl.-aug., 4. sz. 303-320. [Az Utazás c. drámáról]

[Tóth Pál, F.] T. P.: Bűvös szavak. = Petőfi Népe nov. 13. 265. sz. 5. [Németh László nem tudott elmenni Kecskemétre, egy írását küldte el.]

Az MSZMP KB kulturális elméleti munkaközösségének állásfoglalása a „népi” írókról. = Pártdokumentumok az ideológiai és kulturális munkáról. Bp., Kossuth. 61-110.

Katona József születésének 171. évfordulóján. = Petőfi Népe nov. 10. 263. sz. 5. [Nov. 10-én az Új Írás-esten Németh László is szerepelt.]

Magyar írók külföldön. Németh László. = Nagyvilág febr., 2. sz. 303. [Az Iszony német, finn, norvég, svéd, dán stb., a Galilei orosz, az Égető Észter bulgár és szerb valamint A minőség forradalma német kiadásáról]

1963

Bata Imre: A Válasz indulása. = Alföld nov., 11. sz. 59-67.; dec., 12. sz. 58-65.

Csák Gyula: Szellemsziget? Tűnődés Németh László Nagy családján. = Élet és Irodalom aug. 24. 34. sz. 8. [A Mai témák c. könyv kapcsán]

Debreczeni Ferenc: Az összegzés kísérlete. (Németh László Égető Észter c. regényéről.) 2. = Magyar Műhely 5. sz., júl-aug. 32-38.

Fáj Attila: Néhány szó minden leendő Galilei-drámához. = Irodalmi Újság nov. 15. 21. sz. 8. [Németh László Galilei-koncepciójának bírálata is]

Fenyő Miksa: Mi bajom van Németh Lászlóval? = Irodalmi Újság márt. 1. 5. sz. 5-6. [Németh László és a Nyugat]

Gondos Ernő: Újabb séta a szociográfia körül. = Tiszatáj nov., 11. sz. 6. [Kiss Ferenc A szociográfia lehetősége c. cikkére]

Illés Endre: Az impresszionista kritika. = Új Írás jún., 6. sz. 746-748. [Fenyő Miksa Mi bajom van Németh Lászlóval c. írására reflektál.]

Illés Jenő: „Mai” témák és örök problémák. = Kortárs okt., 10. sz. 1575-1580. [Németh László új drámáiról.]

Illyés Gyula: Németh Lászlóról a francia olvasónak. = Magyar Műhely júl.-aug., 5. sz. 23-31. [Előszó az Iszony c. regény francia kiadásához.]

M. Jászai Ilona: Egy pedagógus gondolatai Németh László Nagy család-járól. = Köznevelés szept. 27. 18. sz. 599-602.

Kardos László: A „kis család”-tól a „nagy család”-ig. (Németh László drámája.) = Napjaink júl. l. 7. sz. 11.

Kiss Ferenc: A szociográfia lehetősége. = Tiszatáj szept., 9. sz. 1-2. [Gondos Ernő A valóság vonzásában c. könyvéről; A Medve-utcai polgári c. írásáról is]

Kiss Ferenc: Még egy séta a szociográfia körül. = Tiszatáj dec., 12. sz. 3-4. [Gondos Ernő Újabb séta a szociográfia körül c. cikkére]

Koncz István: A „Nagy család” olvasása közben. = Napló [Veszprém] okt. 20. 246. sz. 6.

Osváth Béla: Új dramaturgia születik. = Élő dramaturgia. Bp., Magvető. 349-367. [Németh László történelmi drámáiról is]

Simon István: Az emberi jóság nagy tragédiája. Németh László Gandhi halála című drámájáról. = Kortárs júl., 7. sz. 1382-1386.

Szabó Ferenc: Séta a szociográfia körül. = Tiszatáj júl., 7. sz. 2-3. [Gondos Ernő A valóság vonzásában c. kötetéről, melyben részletek jelentek meg A Medve-utcai polgári c. műből]

Szathmáry Lajos: Néhány adalék a Cseresnyés Kollégium megalakulásának történetéhez. = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve 1962-1963. Hódmezővásárhely, 8-12.

Vargha Balázs: Tölcséri István. = Könyvtáros máj., 5. sz. 266-268. [Az Égető Eszter Macskásijáról]

1964

Abody Béla: A kísérletező olvasó jegyzetei. = Valóság 6. sz. 51-57. [Németh Lászlóról mint pedagógusról és mint orvosról.

Bata Imre: A Válasz indulása. = B. I.: Ívelő pályák. Bp., Szépirodalmi. 97-147. (Németh László szerepéről is]

[Faragó Vilmos] (faragó): Egy félig igaz mondat. = Élet és Irodalom márc. 7. 10. sz. 3. [Németh Lászlónak a balatonfüredi gimnázium avatásán elhangzott beszédéhez fűz megjegyzéseket.]

Garai Gábor: Egy szerkesztő a Levélíróhoz. = Kortárs márc., 3. sz. 434-435. [Németh Lászlónak a mai magyar irodalomról]

Gondos Ernő: További sétálgatás. = Tiszatáj jan., 1. sz. 4. [Kiss Ferenc Még egy séta a szociográfia körül c. cikkével vitázik]

Halasi Andor: Németh László: Széchenyi. = H. A.: A jövő felé. Bp., Szépirodalmi. 466-469.

Harkányi Vilmos: Búcsúvétel egy példaképtől. „A Minőség forradalmá”-tól a sajkodi szürkületig. [Cikk] = Cél (Buenos Aires] máj., 2. sz. 8-11. [A Sajkódi esték c. kötet kapcsán]

Illés Jenő: „Mai” témák és „örök” problémák. Németh László újabb drámáiról. = Mai dráma - mai dramaturgia. Bp., Szépirodalmi. 120-148.

Illyés Gyula: Az Iszony francia kiadásának előszava. = I. Gy.: Ingyen lakoma. 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 282-298.

Kovács Endre: A jó tanár. Jegyzetek Németh László pedagógiai írásairól. = Köznevelés szept. 18. 18. sz. 712-715.

Reményi, Joseph: László Németh, writer and reformer. = R., J.: Hungarian writers and literature. New Brunnswick-New Yersey, Rutgers University Press. 394-401.

Rényi Péter: Hatalom és erkölcs. = Új Írás aug., 8. sz. 993-1002. [A Gandhi halála c. színműről]

Simon István: Az emberi jóság nagy tragédiája. (Németh László: Gandhi halála c. drámájáról.) = S. L: A virágfa árnyékában. Tanulmányok, kritikák. 1953-1963. Bp., Szépirodalmi. 87-98.

Szabó Sándor: A gondolkodó színház. = Életünk I. 145-151. [A Nagy család c. drámáról]

Szabó Zoltán: A minőségért forrongó ember. = Ádám, hol vagy? Oslo-Bécs Útitárs. 50-76.

Tóth Dezső: Hatalom; erkölcs; osztályharc. = Kritika ápr., 4. sz. 3-13. [Németh László Gandhi halála c. drámájáról is]

Váci Mihály: Mit kell tenni? = Kortárs márc., 3. sz. 436-437. [Németh Lászlónak a 2. számban közölt levelére]

Varga János: Az áruló. Megjegyzések Németh László Görgey-drámájához. = Történelmi Szemle 3-4. sz. 596-614.

1965

[Antal Gábor] A. G.: Jegyzet egy drámáról. = Ország, Világ dec. 4. 49. sz. 24. [A Széchenyi c. drámájáról]

Béládi Miklós: Németh László. = Kritika máj., 5. sz. 26-39.

Bori Imre: A kísérletező ember, avagy a munka öröméért. = B. I.: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum. 216-232.

Bori Imre: Sajkod Robinson-szigetén. = B. L: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum. 183-191.

Bori Imre: Változatok a Bolyai-témára. = B. L: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum. 192-215.

Héra Zoltán: Németh László új iránydrámája. Az utazás. = H. Z.: Irodalmi tudósítások. Bp., Szépirodalmi. 154-159.

Hubay Miklós: Az emberi tett hitelessége a modern színpadon. = Látóhatár júl.-aug., 4. sz. 732-743. [Németh László Villámfénynél c. darabjáról is]

Illés Endre: Egy régi katedra. = I. E.: Gellérthegyi éjszakák. Bp., Szépirodalmi. 416-421. [Fenyő Miksa Mi bajom van Németh Lászlóval? c. cikke kapcsán.]

Juhász, Paul: Ungarn kontra Budapest. Németh und Lukács, Antipoden balkanischen Geistes. = Die Welt okt. 9. 235. sz.

Kátay Antal: Próféták - otthon. = Fejér Megyei Hírlap dec. 29. 299. sz. 7. [A mezőszilasi ünnepségről. Fényképpel]

Koczkás Sándor: Németh László és az „emelkedő” műfaj. = Új Írás dec., 12. sz. 118-123.

Kuczka Péter: Németh László Mezőszilason. = Tükör jan. 5. 1. sz. 14-15. [Az Iszony filmesítése kapcsán. Fényképekkel]

Major Nándor: A kritikáról. = Híd máj., 5. sz. 569-612. [Németh Lászlóról is]

Nagy Péter: Égető Eszter. = N. P.: Rosta. Bp., Szépirodalmi. 161-182.

Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelő útja. (Németh László és az 56 utáni kiegyezés.) = Eszmék nyomában. München, Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 153-187.

Osváth Béla: A dramaturg levele a rendezőhöz. = O. B.: Türelmetlen dramaturgia. Bp., Szépirodalmi. 349-360. [Szomory Dezső II. József császár és Németh László II. József c. drámájáról]

Osváth Béla: Az új magyar dráma két évtizede. = Kritika jún., 6. sz. 7-18. [Többek közt Németh László drámáit is megemlíti]

Osváth Béla: Németh László dramaturgiája. = O. B.: Türelmetlen dramaturgia. Bp., Szépirodalmi. 137-155.

Pénzes Balduin: Németh László és Veres Péter a bibliáról. = Új Ember júl. 25. 30. sz. 2. [Németh László: Kis nép, nagy lélek.]

Vekerdi László: Romantikus orvostudomány. = Kortárs máj., 5. sz. 791-797. [Németh László Levelek a hipertóniáról c. írásáról is]

Kodály Zoltán és Németh László átvette a Herder-díjat. = Magyar Nemzet máj. 1. 102. sz. 5.

Kodályt Zoltánt és Németh Lászlót Herder-díjjal tüntették ki. = Népszabadság máj. 1. 102. sz. 8.

Nagyhírű vendégeink. = Petőfi Népe dec. 5. 287. sz. 7. [A TIT és a kecskeméti városi tanács által patronált szabadegyetem keretében nov. 25-én Németh László is szerepelt. Fényképpel]

Negyvenéves írói jubileumán ünnepelték a kecskemétiek Németh Lászlót. = Petőfi Népe nov. 28. 281. sz. 4.

Németh László köszöntése. Ünnepség Mezőszilason, a Kossuth-díjas író pályakezdésének negyvenedik évfordulóján. = Fejér Megyei Hírlap dec. 14. 294. sz. 1. [Két fényképpel]

1966

Béládi, Miklós: László Németh. = Hungarian Survey 1. sz. 108-124.; Motjudü o Vengrü 1. sz. 124-126.; Nouvelles Études Hongroises l.sz. 132-149.; Studien zur ungarischen Wirtschaft Politik und Kultur l. sz. 132-150.

Benedek Marcell: Németh László: Iszony. = B. M.: Hajnaltól alkonyatig. Bp., Gondolat. 315-322.

Bori Imre: Németh László évfordulója. = Magyar Szó szept. 18. 256. sz. 15.

Cseres Tibor: Köszöntő. Németh László 65 éves. = Élet és Irodalom ápr. 23. 17. sz. 6.

Csulák Mihály: Meditáció egy mulasztás ürügyén. Jegyzetek Németh László pedagógiai nézeteiről. = Köznevelés szept. 23. 18. sz. 697-701.

Fenyő István: B. Nagy László: A teremtés kezdetén: = Új Írás nov., 11. sz. 121-123.

Földes, Anna: Love thy neighbour better. = The New Hungarian Quarterly 21. sz. Spring. 171-176. [Németh Lászlóról]

Kiss Gyula: Ceruzarajz Németh Lászlóról. = Napjaink ápr. 1. 4. sz. 8.

Koncz István: A kiválóság boldogtalanjai. = Életünk III. 51-64. [Németh László Villámfénynél, Papucshős, Győzelem, Szörnyeteg c. drámáiról.]

Kristó Nagy István: Németh László negyven éve. = Kortárs júl., 7. sz. 1097-1103.

Matos Lajos: A magas vérnyomás rejtélye. = Természettudományi Közlöny febr., 2. sz. 57-62. [Németh László Levelek a hipertóniáról c. írásáról is]

B. Nagy László: Egy katarzis története. (Kísérlet Németh Lászlóról.) = B. Nagy László: A teremtés kezdetén. Bp., Szépirodalmi. 197-267.

Nagy Péter: A két Bolyai. = N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., Szépirodalmi. 159-163.

Nagy Péter: Két magyar bemutató. = N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp., Szépirodalmi. 406-409. [Németh László: Mathiász-panzió, Illés Endre: Az idegen]

Pomogáts Béla: Gulyás Pál irodalmi elvei. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 601-606. [Németh Lászlóval való barátságáról is]

Sebestyen, György: Die schuldbewusste Tugend. = Christ und Welt márc. 4. 20. [Németh Lászlóról]

Simon István: Magyar írók Bécsben. = Tükör dec. 20. 51. sz. 19. [A Kortárs irodalmi estről, melyen Németh László is részt vesz.]

Simon István: Németh László kettős jubileuma. = Kortárs júl. 7. sz. 1090-1091. [Negyven éve író, hatvanöt éves]

Sőtér István: Németh László társadalmi drámái. = S. I.: Tisztuló tükrök. Bp., Gondolat. 368-384.

Szirmai Károly: Emlékezés a Kalangyára. = Új Látóhatár jan.-febr., 1. sz. 70-82.

Török Elemér: Németh Lászlónál. = Hét dec. 11. 50. sz. 13. [Sajkodon. Fényképekkel)

Köszöntjük Németh Lászlót. = Petőfi Népe ápr. 24. 96. sz. 12. [65. születésnapján]

Megemlékezés Németh László 40 éves írói jubileumáról. = Napjaink febr. 1. 2. sz. 2.

Németh László műveinek külföldi visszhangja. (Hölvényi György fordítása és összeállítása.) = Kortárs júl., 7. sz. 1092-1096.

Németh László szerzői estje. = Esti Hírlap febr. 24. 46. sz. 2. [Febr. 23-án a Kossuth Klubban]

1967

Diószegi András: Vita a nacionalizmusról. = D. A.: Megmozdult világban. Bp., Szépirodalmi. 311-328. [A népi írókról, Németh Lászlóról is]

Egri Viktor: Budapesti színházi jegyzetek. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 367-371. [A Csapda c. drámáról is]

Kovács Sándor: Őszi magyar könyvhetek. Németh László és Illyés Gyula Szigetváron. = Dunántúli Napló okt. 15. 244. 11.

Mária Béla: Az író és betegsége. = Kortárs ápr., 4. sz. 643-647. [Németh László Levelek a hypertóniáról c. művéről is]

Matos Lajos: Németh László orvosi tanulmányairól. = Orvosi Hetilap jan. 15. 3. sz. 124-127.

Mód Aladár: A harmadik út és Németh László útja. = M. A.: Sors és felelősség. Bp., Magvető. 18-53.

Mód Aladár: A „Sajkódi esték”-ről. = M. A.: Sors és felelősség. Bp., Magvető. 76-101

Mód Aladár: Sors és felelősség. = M. A.: Sors és felelősség. Bp., Magvető. 54-75. [A két Bolyai c. dráma példáján]

Rényi Péter: Hatalom és erkölcs. = R. P.: Vitában. Bp., Szépirodalmi. 123-146. [A Gandhi halála c. drámáról.]

Sándor Iván: Németh László, a drámaíró. = Kortárs jan., l. sz. 137-142.

Sieroszewski, Andrzej: Utopie László Németha. = Kultura szept. 24. 39. sz. 3.,5.

Tertinszky Edit: Németh László kultúrpolitikai szerepe a Magyar Rádióban. = Tiszatáj jan., 1. sz. 79-85.

Tolvaj Bertalan: Németh László: = Új Ifjúság máj. 30. 22. sz. 5.

A bécsi Kortárs-est sajtóvisszhangjából. = Kortárs febr., 2. sz. 335-336. (1966. dec. elején. Darvas József, Déry Tibor, Juhász Ferenc, Németh László, Simon István részvételével]

1968

Bimbó Mihály: A „harmadik út” és a magyar társadalom haladásának kérdései. = Alföld máj., 5. sz. 53-61., jún., 6. sz. 51-59.

F. J.: Egy különös irodalomóra a Bethlen Gimnáziumban. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 11. 239. sz. 2. [Németh László tartotta.]

Féja Géza: A magyar irodalom jövője. = Irodalmi Szemle 9. sz. 819-827. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról.]

Fenyő István: B. Nagy László: A teremtés kezdetén. = F. I.: Két évtized. Bp., Magvető. 324-329.

Földes Anna: Németh László kariatidái, Iszony, Égető Észter, Irgalom. = F. A.: Húsz év-húsz regény. Bp., Szépirodalmi. 97-143.

Gömöri György: Husz János alakja az újabb magyar irodalomban. = Új Látóhatár szept.-okt., 5. sz. 405-415. [Háy Gyula, Németh László, Sántha Ferenc drámáiban]

Illés Endre: Galilei. Németh László drámája. = I. E.: Írók, színészek, dilettánsok. Bp., Magvető. 496-498.

Illyés Gyula: A magyar irodalom jövője. = Irodalmi Szemle 7. sz. 636-639. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról.]

Kaposvári Gyula: Irodalmi Kurír - 1932. = Jászkunság febr., 1. sz. 44-48. [Németh László 1932. ápr. 27-én kelt, a folyóirattal kapcsolatos levelének közlésével]

Kéry László: Néhány magyar darab. = K. L.: Shakespeare, Brecht és a többiek. Bp., Magvető. 333-337. [Többek között a Petőfi Mezőberényben c. drámáról is]

Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás a valóság körül. = Kritika júl., 7. sz. 10-26. [Többek között a Szörnyeteg c. színműről is.]

Koncz István: A pedagógus utópiái - Németh László: Cseresnyés, Mathiász-panzió, Nagy család című drámáiról. = Veszprém megyei Művelődésügyi Szemle 1. sz. 103-116.

Nemes Anna: Megmentett gondolatok. Teljes Németh László-sorozat készül. = Esti Hírlap aug. 13. 190. sz. 2. [Interjú Kristó Nagy Istvánnal, a sorozat szerkesztőjével)

Pomogáts Béla: A népi irodalomszemlélet kérdéséhez. = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 173-193.

Sipka Sándor: Újabb vizsgálódások Németh László idéző mondatai körül. = Magyar Nyelvőr jan.-márc., 1. sz. 40-49.

Székelyhídi Ágoston: Tévelygés a valóság körül. Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás a valóság körül c. esszéjéről. = Napjaink szept. 1. 9. sz. 10-11.

Veress Dániel: Műhely, modell, mű. Németh László regényeinek romániai megjelenése alkalmából. = Korunk jan., 1. sz. 76-87. [Fényképpel]

A Batsányi-díjat Németh László, a Kisfaludy-díjat Horvai István kapta. Művészeti díjak átadása a megyei tanácson. = Napló [Veszprém] dec. 29. 304. sz. l. [A cikken belül Németh Lászlónak az átvételkor elmondott beszédével]

Németh László szovjet kitüntetése. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 2. 52. sz. 2. [A megbecsülés jele kitüntetést kapta.]

Németh Lászlónak átadták a „Megbecsülés jele” szovjet kitüntetést. = Népszabadság ápr. 19. 91. sz. 8.

1969

[Arany Lajos] A. L.: Németh László műveinek kiadása ügyében. = Hajdú-Bihari Napló dec. 4. 281. sz. 5.

Béládi Miklós: Fejezetek a felszabadulás utáni magyar próza történetéből. = Kritika jan., l. sz. 8-22.; Élő irodalom. Bp., Akadémiai. 381-446. [Az utóbbi kötetben Vázlatok a mai magyar regényről címmel jelent meg; említi Németh László regényeit is]

Bori Imre: Az Emberi színjáték. Németh László. = B. I.: A szecessziótól a dadáig. Újvidék, Forum. 199-203. [Expresszionista hatás Németh László regényében]

Czine Mihály: Németh László. = Jelenkor júl.-aug., 7-8. sz. 639-643.

Dersi Tamás: A lázadó kritikus. Németh László színi bírálatairól. = Színház 10. sz. 27-32. [A 40-es években, Zilahy Lajos Híd c. folyóiratában]

Faragó Vilmos: Sorsirodalom. Vita Németh Lászlóval. = F. V.: Perben - harag nélkül. Bp., Szépirodalmi. 409-412.

Gombocz János: A tanulói aktivitás problematikája Németh László pedagógiai gondolataiban. = Tudományos Közlemények, Testnevelési Főiskola III. 92-105.

Hegyi Béla: Nyárvégi látogatás Sajkodon és Vásárhelyen. = Új Ember okt. 5. 40. sz. 3.

Hermann István: Az önelszámolás dramaturgiája. Németh László. = H. I.: Szent Iván éjjelén. Bp., Szépirodalmi. 270-319.

Hermann István: Magyar dráma. 1953-56. = Élő irodalom. Bp., Akadémiai. 219-255. [Németh László Galilei c. drámájáról is]

Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás a valóság körül. = K. G. E.: Utazás a valóság körül. Bp., Magvető. 615-624.

Kóródy Tibor: Nem vagyunk egyedül. Két válasz a szellemi Magyarországról. = Délamerikai Magyar Újság márc. 15. 93. sz. 3-4. [Illyés Gyula 1969. febr. 12-én és Németh László 1969. febr. 15-én kelt levelének szövegközlésével és hasonmásával]

Kristó Nagy István: Németh László életműve. = Könyvtájékoztató 6. sz. 8. [Németh László összes műveinek sorozatáról]

[Molnár Erik] Jeszenszky Erik: Megjegyzés az előbbiekre. = M. E.: Válogatott tanulmányok. Bp., Akadémiai. 111-114. [Válasz Németh László Válasz nyílt levélre c. írására]

Osváth Béla: Az új magyar dráma két évtizede. = Élő irodalom. Bp., Akadémiai. 49-69. [Németh László drámáiról is]

Pethő Bertalan: Lét és iszony. Megkésett jegyzetek Németh László regényéről. = Kortárs júl., 7. sz. 1118-1132. [Az Iszonyról]

Pomogáts Béla: Valóság és egyéniség az ötvenes évek közepének prózájában. = Élő irodalom Bp., Akadémiai. 193-217. [Németh László Égető Észter c. regényéről is]

Siklós Olga: A drámaíró Németh László. = Kritika jún., 6. sz. 12-22.

Somlyó György: A szép- és nem-szépirodalomról. = Új Írás jún., 6. sz. 80-89., júl., 7. sz. 105-111. [Németh László irodalomszemléletéről]

Széles Klára: Stílussajátosságok Németh Lászlónál. (Az Iszony című regény alapján.) = Irodalmi és Nyelvi Közlemények 91-110.

Szombathelyi Ervin: Sajkodi délután. = Magyar Hírlap jún. 22. 170. sz. 9. [Látogatás Németh Lászlónál.]

[Tóth László] T. L.: Egy nyilatkozat margójára. = Népszabadság aug. 2. 178. sz. 7. [Az Élet és Irodalom júl. 18-i számában megjelent nyilatkozatról]

Tüskés Tibor: Németh Lászlóról. Összes műveinek kiadása alkalmából. = Könyvtáros szept., 9. sz. 547-552. [Két fényképpel]

Veress Dániel: Németh László színpada. = Utunk szept. 12. 37. sz. 5-7., szept. 19. 38. sz. 5-7. [Részletek egy nagyobb tanulmányból ]

Zimonyi Zoltán: A drámaíró Németh László pályakezdése. A Németh-művek genezise. = Palócföld 2. sz. 43-51., 4. sz. 57-59. [Az 1936-42 között írt drámákról]

Batsányi-díjat kapott Németh László. = Szabad Föld jan. 12. 2. sz. 9.

1970

Benedek András: Vívódó lelkek. Németh László dramaturgiája. = Színház ápr., 4. sz. 29-33.

Bori Imre: Németh László köszöntése. = Magyar Szó nov. 21. 321. sz. 9. [Németh László újvidéki látogatása alkalmából]

Buzura, Augustin: Felfedezések. = Korunk jún., 6. sz. 876-879. [Kedvenc magyar íróiról nyilatkozik, többek között Németh Lászlóról és az Iszony c. regényről. Ford.: Kántor Erzsébet.]

[Fehér Ferenc] F. F.: Művelődési életünk pirosbetűs napjai. = Magyar Szó nov. 26. 326. sz. 9. [Újvidéken 24-én szerzői estje volt, 25-én a Forum kiadónál tett látogatást. Fényképpel]

Féja Géza: A magyar irodalom jövője. = F. G.: Lázadó alkonyat. Bp., Szépirodalmi. 410-430. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról.]

Harsányi Zoltán: Németh László. Az intellektuális prózastílus. = H. Z.: Stíluselemzés. 2. köt. Bp., Tankönyvk. 128-151.

Hellenbart, Gyula: László Németh - ein konservativer Revolutionar. = Die Welt der Bücher Hamburg. 4/4. 211-215.

Illés Lajos: Németh Lászlóról. = Ha én most lennék fiatal. Bp., Kozmosz. 229-233.

Lukács György: Népi írók a mérlegen. = L. Gy.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp., Gondolat. 353-374.

Lukács György: Prológ vagy epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek” újabb fejlődéséről. = L. Gy.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp., Gondolat. 229-246.

-mi-: Németh László Nagyváradon. = Fáklya [Nagyvárad] febr. 25. 45. sz. 2. (A két Bolyai, a Papucshős és a Villámfénynél c. drámák erdélyi előadásakor]

B. Nagy László: Németh László pályája 1945 után. = Kortárs jan., 1. sz. 36-49.

M. Pásztor József: Irodalmi folyóirat Szolnokon 1932-ben. = Magyar Könyvszemle okt.-dec., 4. sz. 315-328. [Az Irodalmi Kurír c. folyóiratról, Németh László 1932. ápr. 27-én kelt levelének közlésével]

Siklós Olga: Illyés Gyula és Németh László szerepe a szocialista drámában. = S. O.: A magyar drámairodalom útja. 1845-1957. Bp., Magvető. 426-480.

Simon Emil: Németh László Mezőszilason. = Film, Színház, Muzsika szept. 12. 37. sz. 28. [Három fényképpel]

Simon István: Németh László kettős jubileuma. = S. L: Gyalogútról a világba. Bp., Magvető. 157-160. [Negyven éve író, hatvanöt éves.]

Sipka Sándor-Grezsa Ferenc: Hódmezővásárhely az irodalomban. (III.) = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. 3-66. [Németh Lászlóról is]

Sükösd Mihály: Az esszéíró tanulsága. Németh Lászlóról. = Valóság máj., 5. sz. 32-37.

Szabó Imre: Németh László: Négy próféta. = Délamerikai Magyar Újság febr. 28. 141. sz. 5. [Hibaigazítás uo. márc. 14. 143. sz. 7.]

Szalontay Mihály: Jegyzetek az életműsorozatról. Németh László munkái. = Népszava febr. 21. 44. sz. 8.

Szíjártó István: Szabálytalan jegyzetek Németh Lászlóról. = Somogy jún., 1. sz. 127-128. [Az életműsorozatról]

Vajda Gábor: Németh László háború előtti regényei. = Új Symposion jan., 57. sz. 7-12., márc., 59. sz. 19-22.

Varga József: Németh László: A kísérletező ember. = V. J.: Adytól máig. Bp., Szépirodalmi. 214-221.

Veress Dániel: Téli utazás - Pillanatfelvételek. = Igaz Szó márc., 3. sz. 360-367. [Németh László erdélyi útjáról]

A szovjet írószövetség díszoklevele magyar íróknak. = Magyar Nemzet máj. 12. 109. sz. 4. [Németh Lászlónak is]

Az Újvidéki Rádió M-stúdiójában „Villámfénynél”-megjelöléssel 24-én volt Németh László szerzői estje. = Magyar Szó nov. 26. 326. sz. 16. [Czine Mihály mondott bevezetőt, Agárdi Gábor, Berek Kati, Bessenyei Ferenc, Kállai Ferenc, Szemes Mari szerepelt.]

Magyar írók, költők, műfordítók, irodalmárok szovjet kitüntetése. = Népszabadság máj. 12. 109. sz. 7. [A Szovjet Írószövetség díszoklevelével tüntették ki.]

1971

Abody Béla: Az esszéista. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4. [A 70 éves Németh Lászlóról]

[Akácz László] A. L.: Németh László köszöntése Hódmezővásárhelyen. = Esti Hírlap ápr. 22. 94. sz. 2.

Albert Pál: A francia recepció. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 264-268. [Németh László francia nyelvre lefordított műveiről.]

Bamba Tibor: Németh László köszöntése. = Ref. Lapja máj. 2. 18. sz. 1. [70. születésnapján]

Bodnár György: A 70 éves Németh László köszöntése. = Nagyvilág ápr., 4. sz. 632-634.

Borbándi Gyula: A pódiumon. Két emlék. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 245-251. [Németh László hetven éves.]

Bori Imre: A hetvenéves Németh László. = Magyar Szó ápr. 17. 105. sz. 9.

Bori Imre: Németh László és a jugoszláviai magyar irodalom. A Németh László-levelek elé - kommentárként. = Híd jún., 6. sz. 647-674. [Szirmai Károlyhoz írott harmincnégy levél 1932. jan. 27. - 1939. jún. 11.]

Bozóky Éva: Németh László 70 éves. = Könyvtáros ápr., 4. sz. 233-234. [Fényképpel]

Czine Mihály: Németh László köszöntése. = Népszava ápr. 18. 91. sz. 8. [70. születésnapján]

Cseres Tibor: Németh László 65 éves. = Cs. T.: Hol a kódex? Bp., Magvető. 375-378.

Dersi Tamás: A lázadó kritikus. = D. T.: Thália magyarul tanul. Bp., Magvető. 186-202.

Dömötör János: Két kiállítás margójára. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 6. 105. sz. 5. [A Bethlen Gábor Gimnáziumban és a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskolában irodalmi kiállítás nyílt Németh László 70. születésnapja tiszteletére.]

Erdei Ferenc: Németh László hetvenéves. = Irodalomtörténet 1. sz. 130-145.; Magyar Hírek jún. 26. 13. sz. 4-5., júl. 10. 14. sz. 4-5., júl. 24. 15. sz. 4-5.

E. Fehér Pál: Őszinte szövetséget. Néhány megjegyzés az újabb Németh László-irodalomhoz. = Népszabadság máj. 23. Vasárnapi mell. 7.

-gh-: László Németh 70. = Daily News, Neueste Nachrichten ápr. 18. 91. sz. 7.

Gombos Gyula: Tanítás a minőségre. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 131-151. [Németh Lászlóról, jubileumára]

[Halász Miklós] H. M.: Íróportré - sikerrel. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 17. 245. sz. 12. [Czine Mihály Németh Lászlóról szóló előadásáról a szegedi Bartók Művelődési Központban.]

Haldimann, Eva: László Németh. = Neue Zürcher Zeitung márc. 14. 121. sz. 49-50.

Hanák Tibor: Mennyiség - minőség. (Németh László filozófiai írásairól.) = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 183-190.

Hellenbart Gyula: Egy Ady-verssor nyomán. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 191-203. [Ady Endre A szétszóródás előtt c. versének „S még a Templomot se építettük föl” sora Németh László értelmezése szerint]

Héra Zoltán: Németh László 70 éves. = Népszabadság ápr. 18. 91. sz. Vasárnapi melléklet 8.

Illés Endre: Németh László köszöntése. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4.

Illés Jenő: A drámaíró. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4-5. [A 70 éves Németh Lászlóról]

Illés Jenő: Három színtér. = Magyar Hírlap ápr. 18. 107. sz. 10-11. [Sajkod, Szilas, Veszprém]

Illyés Gyula: Adottság és lehetőség. = I. Gy.: Hajszálgyökerek. Bp., Szépirodalmi. 353-360. [Németh László A magyar irodalom jövője c. írásáról.]

Illyés Gyula: Németh László. = Képes Ifjúság ápr. 21. 1210. sz. 3-4. [Részlet egy hosszabb tanulmányból]

Illyés Gyula: Németh Lászlóról. = Egyetemi Lapok febr. 8. 2. sz. 5. [Az Egyetemi Színpadon rendezett Németh László szerzői esten elhangzott beszéd szövege.]

Kerényi [Károly], Karl: On László Németh in 1971. = Books from Hungary szept.-dec., 4. sz. 6-8. [Három fényképpel]

Kerényi [Károly], Karl: Über László Németh 1971. = Bücher aus Ungarn szept.-dec., 4. sz. 6-8.

Kerényi [Károly], Karl: Vom Nutzen des Essaysten. Zu László Némeths 70. Geburtstag. = Die Tat ápr. 24. 95. sz. 33-34. [70. születésnapjáról.]

Kerényi Magda: Németh László hetvenedik születésnapjára. = Katolikus Szemle 1. sz. 70-75.

Kocsis Rózsa: Németh László drámaszemlélete. (Társadalmi drámáinak tükrében.) = Kortárs ápr., 4. sz. 592-599.

Kovács Imre: Találkozásaim Németh Lászlóval. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 230-238. [Németh László jubileumára]

Kőháti Zsolt: Jegyzetek a novellaíró Németh László stílusáról. = Magyar Nyelvőr 1. sz. 45-51.

Lőkös István: Németh László Miroslav Krlezáról. = Magyar Képes Újság máj. l. 2. sz. 11:

Mész Lászlóné: A két Bolyai-ról. = M. L.: Tanári kézikönyv a magyar irodalom tanításához a középiskolák IV. osztálya számára. Bp., Tankönyvkiadó. 270-276.

Moldvay Győző: A hetvenéves Németh László. = Népújság [Heves] ápr. 20. 92. sz. 4. [Fényképpel]

Molnár József: Az iskolaorvos vallomása. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 252-258. [A Medve-utcai polgári]

Monoszlóy Dezső: Ünnep és élmény. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 239-240. [Németh László jubileumára]

B. Nagy László: Németh László indulása. = Új Írás ápr., 4. sz. 103-117.

Pap Károlyné: Mulatságos vacsora. = P. K.: Fények és fénytörések. Bp., Magvető. 65-70. [Visszaemlékezés egyik közös vacsorájukra]

Pap Károlyné: Németh Lászlóékhoz költözünk. = P. K.: Fények és fénytörések. Bp., Magvető. 71-74.

Papp Rezső: Veres Péter emlékest egy üzemi művelődési otthonban. = Magyar Hírek jan. 15. 1. sz. 8. [Vácott. Németh László is szerepelt. Fényképpel]

Papp Zoltán: Hetven év. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11. [Németh Lászlóról]

Pašiaková, Jaroslava: Németh László. = Irodalmi Szemle 4. sz. 308-312.

Peéry Rezső: A nevelő. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 241-244.

Péter László: Németh László hetvenéves. = Délmagyarország ápr. 17. 90. sz. 4.

Pomogáts Béla: A regényíró. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4.

Rácz Lajos: Egy tanítvány emlékeiből. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11. [Sebők Dezsőné Szomor Mária Németh Lászlóról]

Rákos Péter: A fiatal Németh László. = Irodalmi Szemle 4. sz. 304-307.

Rákos Péter: Az író és a mű. = R. P.: Tények és kérdőjelek. Bratislava, Madách. 265-277. [Utószó a Bűn c. regény cseh nyelvű kiadásához]

Rákos Péter: Néhány megjegyzés Németh László életművéhez. = R. P.: Tények és kérdőjelek. Bratislava, Madách. 278-287.

Sándor Iván: Köszönet az útravalóért. Németh László hetvenéves. = Film, Színház, Muzsika ápr. 17. 16. sz. 7. [Fényképekkel]

Schöffler, Heinz: Vermittler, Anflarer und Lehrer. László Németh und sein Werk. Zum siebzigsten Geburtstag des ungarischen Schriftstellers. = Frankfurter Allgemeine Zeitung ápr. 17. 89. sz.

Simon István: Németh László hetvenéves. = Kortárs ápr., 4. sz. 583.

Sipka Sándor: Németh László vásárhelyi évei. Az író 70. születésnapja tiszteletére rendezett kiállítástól. = Köznevelés jún. 4. 11. sz. 11-13.

Szabó Ferenc: Németh László, avagy a „céltalan üdvösség”. Széljegyzetek a „vallásos nevelésről” szóló tanulmányhoz. = Katolikus Szemle 4. sz. 372-375.

Cs. Szabó László: A mintadiák. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 105-130. [Németh László hetvenéves]

Szabó Zoltán: Collage. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 97-103. [Németh László jubileumára.]

Szalontay Mihály: Jegyzetek egy életműsorozatról. Németh László munkái. = Szép Szó. Bp., Táncsics. 476-482.

Szeghalmi Elemér: Látások és meglátások Németh László esszéiben. = Sz. E.: Freskó és pasztell. Bp., Ecclesia. 109-113.

Szekér Endre: Németh László 70 éves. Köszöntés. = Petőfi Népe ápr. 18. 91. sz. 7. [Fényképekkel]

Szente Imre: Család, nemzet, nagy család. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 212-224.

K. Szoboszlay Ágnes: A tulajdonnevek Németh László drámáiban. = Magyar Nyelvjárások. XVII. 173-181.

Szőcs István: Németh László 70 éves. = Utunk ápr. 30. 18. sz. 2.

Tamás Attila: A Galilei helye Németh László írói életművében. = Irodalomtörténet 1. sz. 104-129.

Tardos Tibor: Németh László köszöntése. = Irodalmi Újság jún. 15. 6. sz. 3. [70. születésnapján]

Tóth, János: László Németh. Das Portrat. = Budapester Rundschau ápr. 26. 17. sz. 6. [70 éve született. Ferenczy Béni grafikájával]

Tőzsér Árpád (t.): Németh László hetvenéves. = Irodalmi Szemle 4. sz. 304.

Varga Zoltán: Periszkóp. (Portyázó jegyzetek.) = Híd máj., 5. sz. 615-627. [Az Emberi színjáték c. regényről]

Veress Dániel: A minőségi ember. Németh László hetvenéves. = Igaz Szó 5. sz. 762-763.

Veress Dániel: Németh László, az esszéíró. = A Hét 16.6.; Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 153-172.; V. D.: Vándorúton. Esszék, portrék, tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 38-63.

Zimonyi Zoltán: Németh László 70 éves. = Napjaink ápr., 4. sz. 4.

Zsigmond Endre: A német és az angol recepció. = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 259-263. [Németh László műveiről]

A fény felé. A 70 éves Németh László köszöntése. = Film, Színház, Muzsika ápr. 10. 15. sz. 31.

A hetvenéves Németh László kitüntetése. = Magyar Nemzet ápr. 18. 91. sz. 11.

Az író kitüntetése. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11.

Köszöntjük a hetvenéves Németh Lászlót. = Képes Ifjúság ápr. 21. 1210. sz. 1-2.

Köszöntjük a 70 éves Németh Lászlót. = Köznevelés ápr. 2. 7. sz. 12.

Küldöttség Németh Lászlónál. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 20. 92. sz. 5. [Hódmezővásárhelyről 70. születésnapján]

Németh László 70 éves. = Szabad Föld ápr. 18. 16. sz. 9. [Fényképpel]

Németh László kitüntetése. = Magyar Hírlap ápr. 18: 107. sz. 10. [70. születésnapján]

Németh László köszöntése. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 11. [70. születésnapján]

Németh László köszöntése. = Pesti Műsor ápr. 16. sz. 13.

Németh László-ünnepség Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 22. 94. sz. 5. [Fényképpel]

1972

Bata Imre: Nyelvbölcseleti fragmentumok Németh Lászlónál. = Forrás máj.-jún., 3. sz. 42-47.

Grezsa Ferenc: Kétszázötven évei a vásárhelyi gimnázium. = Tiszatáj szept., 9. sz. 65-75. [Németh László cikkeinek, beszédeinek és a tanári megbízása c. dokumentumnak szövegközlésével]

Cs. Gyímesi Éva: Közönséges vagy mesterséges? = Utunk jún. 9. 23. sz. 8. [Németh László nyelvezetéről]

Hegyeshalmi László: Az igazságkeresés útján. Németh László, a művész és a gondolkodó. = Főpróba. Bp., Színház- és Filmművészeti Főiskola. 102-124.

Illés Endre: Galilei. = I. E.: Árnyékrajzok. Bp., Magvető. 196-199.

Imolya Imre: Karádi tanár úr. (1885-1946) = Köznevelés márc. 17. 6. sz. 16-17. [Karádi Györgyről, Németh László hódmezővásárhelyi tanárkollégájáról, az Utazás c. dráma tanáralakjának modelljéről]

Kemps, Susanne: „Büffelschwermut” … László Némeths Werk. = Überlieferung und Auftrag. Wiesbaden, 472-481.

Kovács János: Szabadtéri színpad Mezőszilason Németh László drámáival. = Magyar Nemzet máj. 14. 112. sz. 14.

Kovács Kálmán: Németh László: Gyász. = Studia Litteraria. 10. Debrecen, 49-60.

Kristó Nagy István: A vásárhelyi gimnázium mint a népi gondolat műhelye. = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. Hódmezővásárhely, 131-136

Kronstein Gábor: Hős vagy áruló? Illyés Gyula és Németh László változatai a Görgey-témára. = Irodalomtörténet 4. sz. 903-924. (Illyés Gyula: Fáklyaláng, Németh László: Az áruló]

Monoszlóy Dezső: Németh László írói egyénisége. = Katolikus Szemle 4. sz. 368-372.

Osváth Béla: Németh László dramaturgiája. = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. Hódmezővásárhely, 194-196.

Pándi Pál: Dráma és történelem. (Jegyzetek a „történelmi” drámáról és Németh László II. Józseféről.) = P.P.: Kritikus ponton. Bp., Szépirodalmi. 603-619.

Sanders, Ivan: László Németh. The philosopher-author. = S., I.: Western influences on twentieth-century Hungarian prose-fiction literature, with emphasis on the Works of Dezső Kosztolányi, Frigyes Karinthy, László Németh and Tibor Déry. New York University. 96-132.

Sträter, Lothar: László Németh: Lehrer seiner Nation. = Frankfurter Hefte 27. sz. 363-370.

Sükösd Mihály: Németh László esszéírása. = S. M.: Küzdelem az epikával. Bp., Magvető. 169-213.

Varsányi Péter: „E kísérletre a pedagógiatörténete is joggal tarthat igényt…” = Köznevelés febr. 18. 4. sz. 18-20. [Felügyelői feljegyzések Németh László hódmezővásárhelyi óráiról]

Vati Papp Ferenc: „…legerősebb és legállandóbb emlékeim a szilasiak…” = A Tanító máj., 5. sz. 24-30. [13 fényképpel]

1973

Abody Béla: Németh László. (A kísérletező olvasó jegyzetei. - Kiadott tanulmányok. - Cédulák egy életműről.) = A. B.: Félidő. Bp., Szépirodalmi. 49-71.

Bata Imre: Nyelvbölcseleti fragmentumok Németh Lászlónál. = B. I.: Képek és vonulatok. Bp., Magvető. 360-378.

Bori Imre: Németh László és a jugoszláviai magyar irodalom. = B. Í.: Fejezetek irodalmunk természetrajzából. Újvidék, 127-141. [Németh László harmincnégy levele Szirmai Károlyhoz 1932. jan. 27. - 1939. jún. 11. között.]

[Bulla Károly] B. K.: Németh László drámája Colbert-ről. Korrajz és vallomás. = Film, Színház, Muzsika jún. 23. 25. sz. 10-11.

Forgács László: Eszmetörténet és történelem. (Megjegyzések Németh László Égető Eszteréről.) = F. L.: A mindenséggel mérd magad. Bp., Magvető. 319-344.

Havas Gábor-Ohati Nagy László-Sebestyén László: A 43-as szárszói találkozó előzményeihez. = Valóság aug., 8. sz. 43-55.

Hintsch György: Két dedikáció között. = MRT Újság dec. 24-30. 52. sz. 5. [Az Iszonyt, majd az Irgalom c. regényt dedikálta neki Németh László]

Hintsch György: Találkozások Németh Lászlóval. =Könyvvilág okt., 10. sz. 15.

Jordáky Lajos: Németh László. = J. L.: Irodalom és világnézet. Bukarest, Kriterion. 159-189.; J. L.: A szocialista irodalom útján. Bp., Magvető. 485-527.

Kabdebó Lóránt: Az életmű összefoglalása. Németh László: Irgalom. = Napjaink márc., 3. sz. 9.

Kocsis Rózsa: Az intellektuális dráma realista iránya: Németh drámaszemlélete. = K. R.: Igen és nem. A magyar avantgard színjáték története. Bp., Magvető. 49-59.

Korga Györgyné: Németh László stílusáról. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely, 19-25.

Láng István: Hozzászólás Korga Györgyné előadásához. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely, 67-68.

Róna László: Az élet drámája. Gondolatok Németh László Colbertjéről. = Új Ember ápr. 29. 17. sz. 3.

K. Szoboszlay Ágnes: Hozzászólás Korga Györgyné előadásához. = Vásárhelyi tanulmányok. Hódmezővásárhely 76-77.

Tamás Attila: A Galilei helye Németh László írói életművében. = T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp., Szépirodalmi. 119-151.

Zöldi László: A két Görgey. = Hajdú-Bihari Napló jún. 1. 126. sz. 5. [Illyés Gyula és Németh László Görgey drámájáról]

Az MSZMP KB kulturális elméleti munkaközösségének állásfoglalása a „népi írókról.” = A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai. 1956-1962. Bp., Kossuth. 2 L0-235.

1974

Bata Imre: A Sámson. Németh László fölszabadulása. = Új Aurora 2. sz. 51-59.

Béládi Miklós: A magyar regény új útjai. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi. 656-706. [Többek között Németh László regényeiről is]

Béládi Miklós: Az önüdvözülés mítosza. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi. 137-153. [Az Emberi színjáték c. regényről]

Béládi Miklós: Németh László. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp., Szépirodalmi. 154-210.

Fábián Zoltán: Magyar tagoló vers és dodekafónia. = Új Aurora 2. sz. 47-50. [A Sámson versritmikájáról]

E. Fehér Pál: Kulturális jegyzetek. Orosz kritikus Németh Lászlóról. = Népszabadság jún. 25. 146. sz. 7. [Vlagyimir Laksin]

Fülöp László: Lélekrajz és létértelmezés. (Jegyzetek az Iszonyról.) = Studia Litteraria. 12. Debrecen, KLTE. 97-117.

Héra Zoltán: A Norma ellen. = H. Z.: A költemény felé. Bp., Szépirodalmi. 298-301. (Németh László Magam helyett c. kötetéről]

Héra Zoltán: Egy önvallomás. = Népszabadság febr. 10. 34. sz. Vasárnapi mell. 5. [A Tiszatájban közölt naplórészletről]

Hermann István: Gandhi gondolatvilága Németh László gondolatvilága tükrében. = Színház máj., 5. sz. 5-7.

Hídvégi J[enő]: Un écrivain-médecin contemporain hongrois: László Németh. = Therapia Hungarica 3. sz. 151-154.

Lackó Miklós: A népi mozgalom az 1930-as évek magyar válságában. = Történelmi Szemle 4. sz. 543-551. [Németh Lászlóról is]

B. Nagy László: Mítosz és önüdvözülés. (Németh László indulása és az Emberi színjátéka) = Literatura 1. sz. 79-91.

Németh László: A két Németh László. = Egészségügyi Dolgozó nov. 1. 11. sz. 4. [Egy névrokon orvos emlékezése]

Szabó Zoltán: Hungarica varietas. = Új Látóhatár jún. 20. 2. sz. 89-112. [Többek között az Új Látóhatár 1971. áprilisi, Németh Lászlót köszöntő számáról]

Szirmai Endre: Újabb adalékok a Kalangya történetéhez. = Üzenet jan., 1. sz. 20-23. [Németh László és a Kalangya kapcsolatáról; Németh Lászlóné három 1939. júl. 10-én, aug. 21-én és okt. 18-án kelt, Szirmai Károlynak szóló levelének közlésével]

Tóth Endre: Egy régi vita verses dokumentumai. = Hajdú-Bihari Napló márt. 31. 76. sz. 11. [Gulyás Pálról és Németh Lászlóról]

Varga István: Németh László és a könyv. = Hevesi Szemle jún., 2. sz. 5-7.

Vargha Balázs: Irodalmi városképek. Németh László változatai a Budapest témára. = Budapest okt., 10. sz. 22-23., nov., 11. sz. 22-23., dec., 12. sz. 22-23.

Az a karácsonyom… Beszélgetés Illyés Gyulával. (Riporter: Vértessy Sándor.] = Élet és Irodalom dec. 21. 51. sz. 1-2. [Az 1944-es, Németh Lászlóékkal töltött karácsonyról]

Előadó: Németh László. = Köznevelés jún. 28. 26. sz. 25. [Közzétette: Földesi Ferenc. Dokumentumokkal]

1975

Annus József: Németh László halálára. = Délmagyarország márc. 5. 54. sz. 5.

Bajor Nagy Ernő: Búcsú Németh Lászlótól. = Szabad Föld márc. 16. 11. sz. 10.

Bányai János: Németh László - a kritika dicsérete. = Üzenet ápr., 4. sz. 235-238.

Béládi Miklós: Búcsúsorok Németh Lászlóról. = Alföld máj., 5. sz. 3-8.

Béládi Miklós: Németh László egyetemessége. = Nagyvilág jún., 6. sz. 948-949.

Borbándi Gyula: Németh László példája. = Új Látóhatár ápr. 30. 2. sz. 171-172.

Bori Imre: Németh László. (1901-1975) = Magyar Szó márc. 5. 62. sz. 12.

Bozóky Éva: Németh László halálára. = Könyvtáros máj., 5. sz. 289-290.

Czine Mihály: Templomot épített. Búcsú Németh Lászlótól. = Jelenkor ápr.-máj., 4-5. sz. 476-478.

Csengődy László: Németh László. = Evangélikus Élet márc. 16. 11. sz. 3.

Csoóri Sándor: Temetek, az én temetőmbe. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 5. [Németh László halálára]

Dangulov, Szava: Az áldozatos munka embere. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 147-150. [Németh Lászlóról. Ford.: S. Nyirő József]

Déry Tibor: A hiány. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 5.; Látóhatár 4. sz. 109-111. [Németh László halálára]

Duba Gyula: Németh László. (1901-1975) = Irodalmi Szemle 3. sz. 282.

Elbert János: Németh László fordítói műhelyéről. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 150-156.

[Fencsik Flóra] f. f.: Búcsú Németh Lászlótól. = Esti Hírlap márc. 4. 53. sz. 2.

Gerold László: Németh László a színikritikus. = Magyar Szó márc. 15. 13.

Gombos Gyula: Németh László. = G. Gy.: A történelem balján. New Brunswick, Sirály. 52-55.

Gombos Gyula: Németh László: Széchenyi. = G. Gy.: A történelem balján. New Brunswick, Sirály. 68-74.

Grezsa Ferenc: Egy gondolat története. Németh László és a népoktatás. = Forrás dec., 12. sz. 27-32. [Öt 1940-1941-ben kelt, Szathmáry Lajosnak címzett levelének közlésével]

[Grezsa Ferenc] G. F.: Németh László. (1901-1975). = Tiszatáj ápr., 4. sz. 95-96.

Grezsa Ferenc: Németh László és a magyar irodalomtörténet tanítása. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 675-680.

Grezsa Ferenc: Németh László Vásárhelyen. = Kortárs nov., 11. sz. 1810-1818. [Dokumentumokkal]

Haldimann, Eva: Die Sache nach dem irdischen Seelenheil. Zum Tod Schriftstellers László Németh. = Neue Zürcher Zeitung márc. 6. 54. sz. 33.

Harmat Pál: A kísérletező ember halálára. Németh László. (1901-1975). = Orvosegyetem márc. 17. 5. sz. 3. [Fényképpel]

Harsányi Zoltán: Németh László. Az intellektuális prózastílus. = Stíluselemzések. (Prózai művek stílusa). Bp., Tankönyvkiadó. 198-211.

Hegedűs András: Németh László pedagógiai nézeteiről. Művelődési koncepciója. = Oktatás és Nevelés [Újvidék] 3. sz. 99-105.

[Heltai Nándor] H. N.: Elhunyt Németh László. = Petőfi Népe márc. 4. 53. sz. 8.

Héra Zoltán: A forrásoknál. = Népszabadság szept. 6. 209. sz. 6. [A két Bolyai c. drámáról]

Illés Endre: A reformátor. = Élet és Irodalom márc. 15. 11. sz. 15.; Látóhatár 4. sz. 102-106.; [A temetési búcsúztató]

Illyés Gyula: A ravatalnál. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 4.; Látóhatár 4. sz. 107-109. [A Németh László temetésén elhangzott beszéd szövege]

Illyés Gyula: Az Iszony francia kiadásának előszava. = I. Gy.: Iránytűvel. 1. Bp., Szépirodalmi. 446-461.

Illyés Gyula: Németh Lászlóról- szerzői estjén az Egyetemi Színpadon = I. Gy.: Iránytűvel. 1. Bp., Szépirodalmi. 462-468.

Kabdebó Lóránt: Az utolsó művek kortársaként. = Napjaink ápr., 4. sz. 4. [Búcsú Németh Lászlótól]

Kabdebó Lóránt: Egy regény több szemmel. (Beszámoló egy elképzelt polémiáról). = Borsodi Szemle 1. sz. 62-78. [Az Emberi színjáték c. regényről]

Katona Piroska: Emlékeim Németh Lászlóról. = Forrás dec., 12. sz. 40-42.

Kazimír Károly: Tervek. = K. K.: Világirodalom a Körszínházban. Bp., Szépirodalmi. 184-192. [A Gandhi halála c. színműről]

Kerényi, Magda: Zum Tode von Laszlo Németh. = Die Tat márc. 15. 63. sz. 35. [Fényképpel]

Keresztury Dezső: Árnyékán átlépve. Németh László ravatalánál. = Magyar Nemzet márc. 8. 57. sz. 5.

Kiss Dénes: „Az igazi hősök érzékenyek is” . Beszélgetés Király Istvánnal a Szovjet Irodalomról. = Népszava júl. 13. 163. sz. 9. [Németh Lászlóról is]

Kiss Ferenc: Németh László és az orosz irodalom. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 140-146.

Kiss Tamás: Utolsó látogatások. Németh László emlékének. = Alföld máj., 5. sz. 10-12. [Fényképekkel]

Korda Ágnes: Film készül az Égető Eszterből. = Esti Hírlap máj. 23. 141. sz. 6. [Interjú Hintsch Györggyel]

Kristó Nagy István: Németh László halálára. = Könyvjelző 2. sz. 13. [Fényképpel]

Lőrinczi László: Az erkölcsi harc értelme. Németh László halálára. = A Hét márc. 21. 12. sz. 7.

Mátyás Sándor: Németh László a vásárhelyi gimnáziumban. (1945-1948). = Csongrád Megyei Hírlap márc. 23. 70. sz. 9.

Molnár István: Németh László lengyelül. = Alföld máj., 5. sz. 13-14.

Mónus Imre: Egy tanítvány emlékezése. = Könyvtáros máj., 5. sz. 291-292.

N. Sz.: Meghalt Németh László. = Magyar Élet [Toronto] márc. 29. 13. sz. 13.

Nagy Péter: Utolsó szembenézés. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 4-5.

Nyilasy Balázs: Fonalak Németh Lászlótól. = Alföld máj., 5. sz. 8-9.

Rácz Győző: Németh László. (1901-1975). = Korunk márc., 3. sz. 208-210.

Romsics Ignác: Németh László levelei Tóth Lászlóhoz. = Forrás dec., 12. sz. 33-39. [8 levél az 1932-1939 közötti időszakból]

[Rónay György] (r. gy.): Egy levelesládából. = Vigilia aug., 8. sz. 547-550. [Németh László levele Raffaelli Rafaela irgalmas nővérhez (Sajkod, 1968. jún. 10.)]

Rónay László: Németh László nagy kísérlete. = Literatura 1. sz. 81-90.; R. L.: Hűséges sáfárok. Bp., Szépirodalmi. 57-76. [Az Egy iskolaorvos naplójából c. írásról.]

Rónay László: Németh László tanítása. = Vigilia júl., 7. sz. 440-447.

Sarkadi László: Elképzelt interjú Németh Lászlóval. = Középfokú Szakoktatás ápr., 4. sz. 41-45. [Fényképpel]

Sieroszewski, Andzrej: Nysl inspirujaca. = Literatura na swiecie márc., 3. sz. 74-78.

Simon István: Németh László halálának hírére. = Népszabadság márc. 7. 56. sz. 7.; Látóhatár 4. sz. 111-113.

Sipka Sándor: Németh László - a vásárhelyi tanár. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 6. 55. sz. 5.

Sipka Sándor: Németh László Égető Esztere. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 13. 81. sz. 5.

Sőtér István: Németh László. 1901-1975. = Magyar Hírlap márc. 4. sz. 6.

Sükösd Mihály: Koszorú helyett. = Élet és Irodalom márc. 8. 10. sz. 5. [Németh László halálára]

Sütő András: A szellem Odüsszeusza. Németh László halálára. = Igaz Szó ápr., 4. sz. 379-380.

Sz. M.: Németh László - rádióról. = RTV Újság márc. 17. 11. sz. 5.

Szabó Ferenc: Németh László, avagy „a céltalan üdvösség”. = Sz. F.: Párbeszéd a hitről. Tanulmányok és megemlékezések. Róma, Szerző. 224-229.

Szabó Zoltán: A la recherche. = Irodalmi Újság márc.-ápr., 3-4. sz. 7-10.

Szeghalmi Elemér: Németh László halálára. = Új Ember márc. 16. 11. sz. 3.

Szekér Endre: „Szerettem az igazságot”. Utam Németh Lászlóhoz. = Forrás dec., 12. sz. 23-26.

Szilágyi Ferenc: „A stílus magyar gazdagsága”. (Németh László 50 éves írói jubileumára.) = Magyar Nyelvőr 3. sz. 325-342., 4. sz. 445-458.

[Tamás Menyhért] T. M.: Elhunyt Németh László. = Népszava márc. 4. 53. sz. 5.

Torda, István: On the death of László Németh. = Hungarian Review júl., 7. sz. 14-15. [Fényképekkel]

Vajda Gábor: Németh László korszerűsége. = Új Symposion 119. sz. márc., 55-57.

Cs. Varga István: Ember- és valóságábrázolás Németh László regényeiben. = Hevesi Szemle 1. sz. 67-72.

Vati Papp Ferenc: Németh László. = Magyartanítás 4-5. sz. 230-235.

Vati Papp Ferenc: Németh László. (1901-1975}. = Köznevelés márc. 14. 11. sz. 5

Vati Papp Ferenc: Németh László. = Írók, képek. 2. köt. Bp., Tankönyvkiadó 219-230.

Veress Dániel: Az életmű birtokbavételéért. = Utunk jún. 13. 24. sz. 6. [Az életmű kiadásról]

Zimonyi Zoltán: Főhajtás a távolodónak. = Napjaink ápr., 4. sz. 4.

Zimonyi Zoltán: Németh László pályakezdése. (Félévszázados írói jubileumára.) = Forrás dec., 12. sz. 15-22.

Zlobin, Georgij: Egy este és egy félévszázad Németh Lászlóval. = Szovjet Irodalom ápr., 4. sz. 137-140. (Ford.: Wessely László]

Zsilka Tibor: A tematikai kontraszt és az esztétikai arány a szépprózában. (Németh László Irgalom című regénye alapján). = Magyar Nyelvőr 1. sz. 49-58.

Búcsú Németh Lászlótól. = Film, Színház, Muzsika márc. 8. 10. sz. 10-11. [Kállai Ferenc, Sinkovits Imre, Szokolay Sándor búcsúzik]

Búcsú Németh Lászlótól. = RTV Újság márc. 10-16. 10. sz. 6.

Elhunyt Németh László. = Esti Hírlap márc. 3. 52. sz. 8.

Eltemették Németh Lászlót. = Délmagyarország márc. 8. 57. sz. 5.; Magyar Nemzet márc. 8. 57. sz. 5.

In memoriam László Németh. = Budapester Rundschau márc. 17. 11. sz. 10.

Meghalt Németh László. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 4. 53. sz. 4.; Magyar Nemzet márc. 4. 53. sz. 4.

Nagy részvéttel kísérték utolsó útjára Németh Lászlót. = Népszabadság márc. 8. 57. sz. 7.

Németh László. = Tükör márc. 15. 10. sz. 18.

Németh László. (1901-1975). = Hét márc. 28. 13. sz. 15.

Németh László. (1901-1975). = Kritika márc., 3. sz. 2.; ápr., 4. sz. 2. [A címlapon Németh László fényképével]

Németh László. (1901-1975). = Nemzetőr ápr., 301. sz. 5.

Németh László. (1901-1975). = Népszabadság márc. 4. 53. sz. ?.

Németh László. = Ötágú Síp 1. sz. 1-2. [A Magyar Öregdiák Szövetség és a Magyar Református Egyház 1975. ápr. 19-i, Manville-ben tartott gyász istentiszteletének rendje]

Végső búcsú Németh Lászlótól. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 8. 57. sz. 6.; Magyar Hírlap márc. 8. 57. sz. 6.; Népszava márc. 8. 57. sz. 4.

1976

Alexa Károly: Tanúságtétel Vásárhelyen. = Népszabadság okt. 10. 240. sz. 9. (Tanítványok Németh Lászlóról a televízióban]

Bakos István: Németh Lászlóról. = Új Írás aug., 8. sz. 91-94. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]

Bányai Gábor: A kiválás genezise. (Németh Lászlóról). = Irodalomtörténet l. sz. 63-87.; Látóhatár aug., 78-83.

Bárdos Judit: Világmegváltás és emberformálás. Németh László pedagógiájáról. = Világosság aug.-szept., 8-9. sz. 562-566.

Bartha Lászlóné: Ceruzavonás Németh László portréjához. = Jászkunság 1-2. sz. 52-53.

Bata Imre: Németh László emlékezete. A drámaíró. = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 24-25.

Batári Gyula: Az „Iskola és Egészség” című folyóirat és Németh László. = Orvosi Hetilap nov. 28. 48. sz. 2930-2932.

Béládi Miklós: A kísérletező ember. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 4.; Látóhatár aug., 72-75. [Németh Lászlóról 75. születésnapja alkalmából.)

Bicskey Károly: Megismerkedésem Németh Lászlóval. = Új Aurora 7. sz. 92-96.

Bíró Józsefné: Előszó és zárszó. = Új Írás aug., 8. az. 86-87. [A hódmezővásárhelyi 1976. jún. 2-án tartott Németh László-emléküléshez]

Bodnár György: Előszó az esszéíró nemzedék történetéhez. = B. Gy.: Törvénykeresők. Bp., Szépirodalmi. 178-187.

Bodnár György: Németh László egyetemessége. = Új Írás aug., 8. sz. 8790. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]

Cziglányi Zsolt: Mit mond nekem az Irgalom főhőse? = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 5.

Czímer József: Németh László drámaírása. = Jelenkor júl.-aug., 7-8. sz. 685-688.

Csűrös Miklós: Fejezetek Berzsenyi Dániel utókorából. (Németh László Berzsenyi-élménye.) = Somogy jan., 1. sz. 12-21.

Déry Tibor: Egy nap hordaléka. = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 3. [Németh Lászlóról is.]

Domokos Mátyás: Németh László utolsó ítélete. Az Irgalomról. = Tiszatáj máj., 5. sz. 81-87.; Látóhatár aug., 120-123.

E. Fehér Pál: A kísérletező ember. = Népszabadság ápr. 18. 93. sz. 9.; Látóhatár aug., 74-78. [Németh László 75. születésnapjára]

Fodor András: Három találkozás. = Tiszatáj máj., 5. sz. 43-48. [Budán 1956. júl. 24-én; Sajkodon 1960. jún. 29-én és 1964. ápr. 16-án.]

Földesi Ferenc: A Németh László-jubileumra = A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium évkönyve. 7-13.

Földesi Ferenc: Németh László pedagógiai öröksége. = Új Írás aug., 8. sz. 98-102. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]

Fülöp László: A regényíró személyessége. = Tiszatáj máj., 5. sz. 70-81.; Látóhatár aug., 106-111. [A 75. évfordulóra. Fényképekkel]

Grezsa Ferenc: A Németh László-i regény és az Égető Eszter. = Tiszatáj máj., 5. sz. 66-79.; Látóhatár aug., 114-120. [A 75. évfordulóra]

Grezsa Ferenc: Gaál Gábor és Németh László. = Tiszatáj nov., 11. sz. 75-79.; 50 éves a Korunk. Bp., 314-319.

Grezsa Ferenc: Németh László két ismeretlen tanulmánya. = Tiszatáj nov., 11. sz. 3-11.

Grezsa Ferenc: Németh László regény-formái és az Iszony. = Új Írás aug., 8. sz. 95-98. [Az 1976. jún. 2-i hódmezővásárhelyi emlékülésen tartott előadás szövege]

Grezsa Ferenc: Németh László Vásárhelyen. = Tiszatáj máj., 5. sz. 61-65. [Négy versének szövegközlésével.]

Győrffy Sándor: Egy csónakban. Szárszó – 1943. = Új Tükör szept. 21. 38. sz. 20-21. [Németh László előadásáról; fényképpel]

Harsányi Zoltán: Németh László. Az intellektuális prózastílus. = Irodalmi alkotások elemzése. Bp., Szépirodalmi. 136-148.

Hegedűs András: Németh László. = H. A.: Magyar írók pedagógiai nézetei. Bp., Tankönyvkiadó. 389-469.

Hegedűs Lóránt: Németh László egyetlen nagy ügye. 1. rész. = Theológiai Szemle nov.-dec., 11-12. sz. 371-377.

Hermann István: Gandhi gondolatvilága Németh László gondolatvilága tükrében. = H. I.: Évadok tanúsága. Bp., Szépirodalmi. 253-258.

Hőnig Klára: Németh László és Pécs. = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 2.

Illés Endre: Az Éden-alapító. (Németh László koporsójánál.) = I. E.: A só íze. Bp., Magvető. 194-199.

Illés Endre: Egy vacsora emléke. (Németh László: Galilei). = Élet és Irodalom ápr. 17. 16. sz. 11.; Látóhatár aug., 97-102.

Illyés Gyula: Összegezés. (Németh Lászlóról). = Jelenkor dec., 12. sz. 1059-1062.

Imre László: Gondolatok az Irgalom értelmezéséhez. = Tiszatáj máj., 5. sz. 87-91.; Látóhatár aug., 8. sz. 123-126. [A 75. évfordulóra]

Juhász, Ferenc: László Németh vor 75 Jahren geboren. = Budapester Rundschau ápr. 19. 16. sz. 10.

Juhász Ferenc: Németh László. = Új Írás ápr., 4. sz. 67.

Keresztury Dezső: Utazás közben. Németh Lászlóra emlékezve. = Tiszatáj máj., 5. sz. 40-43.

Király István: Berzsenyi ürügyén. = K. L: Irodalom és társadalom. Bp., Szépirodalmi. 353-355.

Király István: Németh László. = K. I.: Irodalom és társadalom, Bp., Szépirodalmi. 339-352.

Kiss Ferenc: Németh László és az orosz irodalom. = Tiszatáj máj., 5. sz. 99-106.; Látóhatár aug., 90-97.

Kiss Lajos: Németh László, századunk reneszánsz embere. = Kortárs dec., 12. sz. 1979-1984.

Kocsis Rózsa: Németh László utolsó drámája, a Colbert. = Új Írás jún., 6. sz. 107-110.

Kocsis Rózsa: „Szerettem az igazságot…” Németh László történelmi drámái. = Tiszatáj máj., 5. sz. 91-95.; Látóhatár aug., 8. sz. 102-106.

Kovács Kálmán: Németh László: Gyász = K. K.: Eszmék és irodalom. Bp., Szépirodalmi. 285-304.

E. Kovács Kálmán: Találkozások Németh Lászlóval. = Új Aurora 7. sz. 85-91.

Kovács Sándor: Németh László műveinek olvasottsága iskolánkban. = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 6.

Kőszegfalvi Ferenc: „Életem legtermékenyebb szakasza volt…” = Honismeret 5. sz. 18-20. [A hódmezővásárhelyi évek]

Kristó Nagy István: Az Égető Eszterről – negyedszázad után. = Kortárs ápr., 4. sz. 623-628.; Látóhatár aug., 111-114.; Inosztrannaja Lityeratúra 12. sz.

Makai Miklós: „Hozzá tartoztam…” Beszélgetés Németh Lászlónéval. = Reformátusok Lapja máj. 2. 18. sz. 1. [Interjú]

Moldvay Győző: Németh László Sírokban. = Népújság [Heves] ápr. 18. 93. sz. 5.

[Moldvay Győző] (moldvay): Sajkodi emlék. = Népújság [Heves] ápr. 8. 84. sz. 4. [Látogatás Sajkodon. Beszélgetés Németh Lászlónéval]

(m-y): TV-notesz. = Esti Hírlap okt. 7. 237. sz. 2. [A hódmezővásárhelyi évek c. Németh Lászlóról szóló televíziós műsorról]

Nagy Péter: Utolsó szembenézés. Búcsú Németh Lászlótól. = N. P.: Útjelző. Bp., Szépirodalmi. 130-134.

Nagy Péter: Világunk a világszínpadon. Jegyzetek a mai magyar drámáról. = Népszabadság febr. 8. 33. sz. 9. [A Galilei c. drámáról is]

Pályi András: A Németh László-i játékstílus. = Színház jan., 1. sz. 17-21.

Pasiaková, Jaroslava: A Tanu és közép-európai analógiái. = Forrás okt., 10. sz. 59-67.

Pasiaková, Jaroslava: Németh László, a humanizmus és a nemzetközi testvériség apostola. = Új Aurora 8. sz. 108-113.

Pomogáts Béla: A magyar vidék regénye. Németh László: Égető Eszter. = Életünk szept.-dec., 5-6. sz. 507-512.

Rácz Győző: Németh László. = R. Gy.: A lírától a metafizikáig. Bukarest, Kriterion. 240-243.

Rónay László: Németh László nagy kísérlete. = Látóhatár aug., 8. sz. 88-90. [Az Egy iskolaorvos naplójából c. írásról]

Sipka Sándor: Németh László emlékezete. A pedagógus. = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 27-28.

Sőtér István: Az újraolvasás naplóiból. (Németh László: tragikum vagy program?) = Kritika márc., 3. sz. 8-9.; Látóhatár máj., 5. sz. 167-175.

Szeghalmi Elemér: Séta Németh Lászlóval. = Új Ember aug. 15. 33. sz. 3. [A Városmajorban]

Szőcs István: 75 éve született Németh László. = Utunk máj. 11. 20. sz. 6.

Szőke Domonkos: Középosztály-bírálat és középosztály-ideál a 30-as évek első felében Szekfű Gyula és Németh László munkásságában. = Magyar Történeti Tanulmányok. 9. Debrecen, KLTE. 73-101.

Tóbiás Áron: Tehetség, tudás, tisztesség. Németh László életműsorozatáról. = Új Tükör nov. 14. 46. sz. 9.

Tordáné Hajabács Ilona: Németh László pedagógiai nézetei. = Magyar Pedagógia 4. sz. 381-396.

Tóth, János: László Németh vor 75 Jahren geboren. = Budapester Rundschau ápr. 19. 16. sz. 10.

Tüskés Tibor: Két emlék Németh Lászlóról. = Tiszatáj máj., 5. sz. 50-54. [Fényképpel]

Tüskés Tibor: Németh László katedrája. = Köznevelés ápr. 16. 16. sz. 10. [Németh László 75. születésnapjára]

Utasi Mária: Az eposzi teljességű társadalmi körkép regénye. = Üzenet dec., 12. sz. 681-688. [Az Égető Eszter c. regényről]

Cs. Varga István: Meg nem ért jubileum. 75 éve született Németh László. = Népújság [Heves] ápr. 18. 93. sz. 8.

Cs. Varga István: Németh László emlékezete. A kritikus. = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 25-27.

Varga Mihály: Találkozások Németh Lászlóval. = Petőfi Népe ápr. 18. 93. sz. 5.

Vati Papp Ferenc: Amit tettem értük, azt velük együtt tettem. Beszélgetés Szathmáry Lajossal. = Köznevelés márc. 5. 10. sz. 10-12. [Németh László pedagógus-modellje]

Vekerdi László: Németh László, a gondolkodó. = Tiszatáj máj., 5. sz. 96-99.; Látóhatár aug., 83-88.

Két levél. = Vigilia febr., 2. sz. 124-125. [Németh László 1970. ápr. 21-én kelt levele és Veres Péter levele Hajdú Péterhez]

Mit köszönhetek Németh Lászlónak? Az iskola volt tanulói írják. = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 7.

Németh László. = Magyar Nemzet ápr. 18. 93. sz. 4. [75 éves]

1977

Bakonyi István: Elidegenedés Németh László Gyász és Iszony című regényeiben. = Literatura 2. sz. 80-105.

Bata Imre: A vásárhelyi poéta. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 72-76. [Pákozdy Ferencről, aki modellje volt Hallgató Sándornak az Égető Eszter c. regényben]

Czine Mihály: Erdei Ferenc és az irodalom. = Forrás febr., 2. sz. 51-58. [Németh Lászlóval való viszonyáról is]

Domokos Mátyás: A „Sorskérdések” sorsa. A szerkesztő töprengései. = D. M.: Ugyanarról másképpen. Bp., Szépirodalmi. 375-400.

Domokos Mátyás: A tervhalmozó utolsó ítélete. Az Irgalomról. = D. M.: Ugyanarról másképpen. Bp., Szépirodalmi. 114-126.

Fábián Ernő: Az élet értelme. (Németh László gondolatvilága.) = Új Látóhatár máj. 15. 1-2. sz. 81-96.

Farkas Éva: A tömörség eszközei Németh László stílusában. = Acta Juvenum 2. sz. 143-148.

Frank, Katalin: Europáischer Ton – ungarische Akustik. László Németh. = F., K.: Die Aufnahme der ungarischen Literatur in der BRD 1945-1970. Bp., ELTE. 73-79.

Grezsa Ferenc: A Mathiász-panzió. Németh László első Vásárhelyt írott drámája. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 91-94.

Grezsa Ferenc: „Antropológiai lecke” Németh László Ady-élményéről. = Tiszatáj dec., 12. sz. 49-52.

Grezsa Ferenc: Gaál Gábor és Németh László. = 50 éves a Korunk. Bp, MTA Irodtud. Int. – PIM – NPI. 314-319.

Hegedűs Lóránt: Németh László egyetlen nagy ügye. 2. rész. = Theológiai Szemle jan.-febr., 1-2. sz. 32-41.

Hölvényi György: Németh László: Pamflet és kritika. = Kortárs nov., 11. sz. 1768-1770. [Németh László 1929. júl. 16-án kelt levelével Hartmann Jánoshoz]

Huszár Tibor: A Korunk és a magyar szellemi áramlatok. = Valóság márc., 3. sz. 27-47., ápr. 4. sz. 27-46. [Többek között Németh László véleménye a Korunkról]

Keresztury Dezső: Válasz Németh Lászlónak egy félbemaradt jelentésre. = Élet és Irodalom máj. 14. 20. sz. 3. [Németh László: Jelentés a miniszternek. = Tiszatáj 1977. ápr., 4. sz. 95-96]

Lőrincz Pálné: Visszaemlékezés a nevelői példaképre: Németh Lászlóra. = Csongrád Megyei Művelődésügyi Szemle. 1975-1976. XV. 169-179.

Mehela, I.[van] P.: Laszlo Nemet – romaniszt. = Individualniszt piszmennika i literaturnij procesz. Kijev, 61-124.

Molnár Gál Péter: Galilei. = M. G. P.: Emlékpróba. Bp., Szépirodalmi. 390-400.

Monostori Imre: Hit nélkül nem lehet élni. Németh László Sámson-drámájának értelmezéséhez. = Új Írás máj., 5. sz. 99-104.

Monostori Imre: Kertész Ágnes útja. (Portré Németh László: Irgalom című regényéről). = Magyartanítás ápr. jún., 2. sz. 63-66.

Monostori Imre: Vallás, idea, utópia és minőség kapcsolatának néhány sajátossága Németh László gondolatrendszerében. = Új Aurora 3. sz. 133-141.

Pesti János: A pedagógus Németh László. = Fejér Megyei Hírlap máj. 18. 115. sz. 5.

Pomogáts Béla: Németh László: Égető Eszter. = P. B.: Regénytükör. Bp., Kozmosz. 21-34.

Sobor Antal: A szilasi ház. = Fejér Megyei Hírlap okt. 16. 244. sz. 9. [Két fényképpel]

Szabad Olga: Brigádok olvasókönyve. = Békés Megyei Népújság febr. 26. 48. sz. 8. [Németh László Horváthné meghal c. novellájáról]

Szakolczay Lajos: A Gyász méltósága. = Új Tükör márc. 20. 12. sz. 27. [Dobos Ildikóról]

Szathmáry Lajos: Akit szerettek az istenek. = Pedagógussorsok, emlékek. Bp., Tankönyvkiadó. 161-225. [A szerző, akiről Németh László az Égető Eszter c. regény Szilágyi tanár urát mintázta, az 1931-1941-es hód mezővásárhelyi korszakra is emlékezik, többek között Németh Lászlóra.]

Szekér Endre: Németh László Călător European. = Steaua 4. sz. 52. [Ford.: Florica Perian]

Tóbiás, Áron: László Németh – auf Tonband. = Budapestet Rundschau márc. 21. 12. sz. 10.

Tüskés Tibor: Németh Lászlóról – négy tételben . = T. T.: Pannóniai változatok. Bp., Szépirodalmi. 297-316.

Utasi Mária: A klasszikus világidegenség regénye. Ember és emberiség viszonya Németh László Iszony című művében. = Üzenet szept., 9. sz. 523-527.

Cs. Varga István: Ady és Németh László. = Hevesi Szemle 1. sz. 50-54., 2. sz. 56-59.; Látóhatár ápr., 150-151.

Vekerdi László: A Bolyai-dráma és a Bolyai drámák. = Film, Színház, Muzsika jan. 15. 3. sz. 12-14.

Levél Németh Lászlótól. Közli: Andrássy Lajos. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 6. 31. sz. 7. [A levél kelte: 1966. okt. 18.]

1978

Bakonyi István: Akiknek tartozunk. Amerigo Tot, Németh László. = Fejér Megyei Hírlap szept. 13. 216. sz. 5.

Balla Tamara: Lev Tolsztoj és Németh László. = Kelet-Magyarország szept. 3. 208. sz. 6.

Csányi László: Homloka égöve alatt. Kísérő szöveg Fodor András verséhez. = Forrás nov., 11. sz. 82-86. [Fodor András: Homloka égöve alatt. Németh László emlékére]

Csoóri Sándor: Temetek, az én temetőmbe. = Cs. S.: Nomád napló. Bp., Magvető. 343-346. [Németh László halálára.]

Déry Tibor: A hiány. = D. T.: Botladozás. 1. köt. Bp., Szépirodalmi. 729731.

Déry Tibor: Németh Lászlóról. = D. T.: Botladozás. 1. köt. Bp., Szépirodalmi. 734-737.

Erdei Ferenc: Németh László hetven éves. = E. F.: Művekkel élő társadalom. Bp., Akadémiai. 59-61.

Erdei Ferenc: Sajkódi esték. = E. F.: Művekkel élő társadalom. Bp., Akadémiai. 103-110.

(f. g.): Németh László az aszkézisről. = Új Ember jún. 18. 25. sz. 2. [A Tiszatáj májusi számában megjelent szövegközlés kapcsán]

Fáj Attila: Kerényi Károly hatása a hazai és a nyugati magyar írókra. = Katolikus Szemle 1. sz. 26-47. [Ferdinandy Mihály, Gulyás Pál, Kerényi Grácia, Németh László, Szentkuthy Miklós, Szerb Antal]

Fenyő István: Tolsztoj és Németh László. = Napjaink szept., 9. sz. 37.

Fűzi László: A gondolkodó alkata. (Németh László Szörnyeteg című drámájáról.) = Acta Juvenum. Sectio Litteraria. Tomus I. Acta Universitatis Szegediensis. Szeged, 39-60.

Gombos Gyula: Németh László. = Tanú [Toronto] márc., 1. sz. 1.,8., ápr., 2. sz. 1-2., máj., 3. sz. 3., júl.-aug., 4-5. sz., szept., 6. sz. 6-7.

Héra Zoltán: Magunkat utolérni. = Népszabadság dec. 3. 285. sz. 11. [Az Új Írásban megjelent Sajkódi esték-részletekről]

Illés Endre: Galilei két halála. = I. E.: Ostya nélkül. Bp., Magvető. 383-390.

Illés Endre: Írók két háború közt. Németh László. = Új Tükör 13. sz. 14-15.

Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz. = K. L.: Hármaskönyv. Bp., Szépirodalmi. 205-210.

Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = Forrás nov., 11. sz. 75-82.

Kocsis Rózsa: Tolsztoj és Németh László szellemi rokonsága. = Kortárs júl., 7. sz. 1118-1122.; Acta Litteraria 3-4. sz. 241-250. [Oroszul]

Korzenszky Richárd: Szeretetről-gyűlöletről. Németh László „Irgalom” című regénye nyomán. = Teológia 2. sz. 109-113.

Kulcsár Szabó Ernő: A regényi fikció három modellje. (Iszony, G. A. úr X-ben, Iskola a határon). = Alföld febr., 2. sz. 41-51., márc., 3. sz. 56-64.

Laksin, Vlagyimir: Németh László: Puskin. = L., V.: A siker fiziológiája. Bp., Európa. 282-287. [Ford.: Földeák Iván.]

Marosi Péter: A minőség forradalma – tegnap és ma. Beszélgetés az Utunk szerkesztőségében. = Utunk 50. sz. 1-3. [Rácz Győzővel Németh László és József Attila ellentétéről]

Mehela, Ivan: Az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok kérdéséről. (Lev Tolsztoj és Németh László). = Szlavjanszkoje Lityeraturovegyenyije i Folklorisztyika 13. sz. 35-46.

Misley Pál: Ukrán szerző Németh Lászlóról. = Szovjet Irodalom 6. sz. 188-189.

Moldvay Győző: Ivan Mehela akadémiai díja. = Népújság [Heves] ápr. 22. 94. sz. 4. [Interjú. Németh Lászlóról is beszélnek]

Móricz Zsigmond: Lehet-e a parasztból író? = M. Zs.: Tanulmányok. 1. Bp., Szépirodalmi. 804-806. [Válasz a Sznobok és parasztok c. írásra]

Péter László: Németh László vásárhelyi idillje. = Élet és Irodalom ápr. 8. 14. sz. 2.

Péter László: Találkozások Németh Lászlóval. = Délmagyarország jan. l. 1. sz. 6. [Németh László Péter Lászlónak címzett 1945. szept. 15-én kelt levelezőlapjának közlésével)

Pomogáts Béla: Gulyás Pál költészetének első korszaka. = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 173-181. [Németh Lászlóval való kapcsolatáról is]

Salamon Konrád: A Márciusi Front debreceni előzményei. = Új Aurora 3. sz. 89-101. [A kezdeti, főleg Németh László körül szerveződő irodalmi csoportosulásokról is]

Siklós József: Írók – a reformációról. = Reformátusok Lapja 46. sz. 4. [Illyés Gyula, Nemeskürty István, Németh László]

Sőtér István: Ínasság vagy rokonság? Németh László és Tolsztoj. = Szovjet Irodalom 9. sz. 100-104.

Sőtér István: Tolsztoj Magyarországon. = Költő és próféta. Bp., Magvető. 526. [Németh László Tolsztoj inasaként c. tanulmányáról és fordításáról is]

Szilágyi Imre: Németh László morálfilozófiájáról. Az alkotó ember erkölcse. = Új Írás ápr., 4. sz. 70-90.

Teőke Géza: A történelem és a természettudományok határán. = Magyar Nemzet szept. 27. 228. sz. 8. [Németh László pedagógiájáról]

Cs. Varga István: Az önapoteózis legendája. Németh László: Emberi színjáték. = Literatura 1-2. sz. 26-37.

Cs. Varga István: Németh László Sírokban és Egerben. = Archívum 7. sz. 111-117.

Cs. Varga István: Németh László Tolsztoj-képéről. = Hevesi Szemle dec., 4. sz. 14-20.

Cs. Varga István: Tolsztoj és Németh László. = Alföld nov., 11. sz. 35-40.

Cs. Varga István: Ukrán tanulmánygyűjtemény. I. P. Mehela: A regényíró Németh László. = Alföld ápr., 4. sz. 91-93. [Individualnoszty piszmennyika i literaturnij procesz 1977. Naukova Dumka]

Vargha Kálmán: Dokumentumok Németh László és a Nemzeti Színház kapcsolatáról. (Németh László és Németh Antal levélváltásából. 1937-1942.}. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 689-717. [Németh László Németh Antalnak, 1937. jan. 22. – 1941. dec. 22. között írt 14 levelének, Németh Antal Németh Lászlónak, 1937. jan. 22. után – 1942. jan. 7. között írt 17 levelének, Zilahy Lajos és Németh Antal 1941. márciusi levélváltásának, Németh László egy Szabó Imrének címzett 1942. febr. 7-i levelének és egy megállapodásnak valamint 2, 1939-ből származó igazolásnak a szövegközlésével]

Beszélgetés a debreceni fiatalokról. Tóth Pál Péter interjúja Újhelyi Szilárddal. = Valóság dec., 12. sz. 61-68. [Részlet egy nagyobb interjúból, Németh Lászlóról is]

Németh László és Vajdaság. = Magyar Szó [Újvidék] júl. 8. 185. sz. 10. 2532.

„Óraadók királysága”. Közli: Grezsa Ferenc = Hevesi Szemle szept., 3. sz. 32-34. [Németh László három levelével Teleki Gézának (Békés, 1945. szept. 1.); Király Rudolfnak (1945. szept. végén); Ortutay Gyulának (1948. dec. 2.) és Curriculum vitae-jével 1945. augusztusából.]

1979

Bata Imre: Könyvszemle. = Népszabadság máj. 15. 111. sz. 7. [Vlagyimir Laksin A siker fiziológiája c. kötetének Németh László-tanulmányáról is]

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. = Valóság aug., 8. sz. 35-38.; Látóhatár okt., 101-108.

Bodosi György: Sajkodi délutánok Németh Lászlóéknál. = B. Gy.: Völgyvallatás. Bp., Magvető. 113-133. [Három fényképpel]

Bori Imre: Emlék az „óraadók királyságának” idejéből. = 7Nap márc. 16. 11. sz. 16. [A „drága jó nyolcadik” ajándéka c. írásról]

Borsos Miklós: Emlékezés Németh Lászlóra. = B. M.: A toronyból. Bp., Szépirodalmi. 74-82.

Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol Illyés Gyula. = Kortárs ápr., 4. sz. 61I-620. [Néhány gondolat Németh László prózastílusáról]

E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom nov. 3. 44. sz. 6-7. [Németh László Husz-drámájáról is]

E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom nov. 24. 47. sz. 6-7. [Hozzászólás Kis Pintér Imre nyilatkozatához. (Forrás 1979. nov., 11. sz. 70-76.)]

E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom dec. 15. 50. sz. 6-7. [Vas Istvánról és a Kisebbségben c. tanulmányról]

Gál István: A Babits-Németh László-viszony első fejezete. = Tiszatáj jún., 6. sz. 34-39. [Németh László Babits Mihálynak címzett, 1929. júl. 21.1932. között kelt tizennégy levelének közlésével]

Gáll Ernő: Németh László, Szekfű Gyula és Bibó István. = Korunk nov., 11. sz. 856-857.

Garai Gábor: Részletes önéletrajzom. = Új Írás febr., 2. sz. 107-116. [Barátságukról]

Grezsa Ferenc: Móricz Zsigmond és Németh László kapcsolatáról. = Tiszatáj júl., 7. sz. 10-14.

Grezsa Ferenc: Németh László, a kísérletező író-pedagógus. = Alföld nov., 11. sz. 48-51.

Grezsa Ferenc: Németh László, a vásárhelyi filozófiatanár. = Tiszatáj jún., 6. sz. 26-33. [Fényképpel]

Harmat Pál: A kísérletező ember halálára. Németh László. = Medikusszemmel. Bp., Medicina. 208-210.

Horváth Andor: A minőség útvesztője? = A Hét jan. 12. 2. sz. 2. [Hozzászól Rácz Győző A minőség forradalma tegnap és ma (Utunk 1978. 50. sz. 1-3 . ) c. interjújához]

Huszár Tibor: Magyarságtudomány, magyar gazdaságtudomány, marxizmus. Erdei Ferenc egy fiatalkori írása margójára. = Valóság febr., 2. sz. 1-21.

Illés Endre: A koporsójánál. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 2. köt. Bp., Magvető. 402-407.

Illés Endre: Galilei. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp., Magvető. 394-397.

Illés Endre: Galilei két halála. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp., Magvető. 397-402.

Jovánovics Miklós: Arckép záporral. = Népszabadság máj. 27. 122. sz. 12. [Sajkodi látogatás Németh Lászlónál Garai Gáborral]

Kardos Pál: A debreceni Ady Társaság húszéves története. (1927-1947.) = K. P.: Irodalmi tanulmányok. Bp., Gondolat. 287-322.

Kemény Géza: Németh László nyomdokain. = A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium. 1955-1979. Balatonfüred, 27-31.

Koczogh Ákos: Kései emlékezés Németh Lászlóra. = Népszava febr. 10. 34. sz. 6. [Sajkodi látogatásról]

Kocsis Rózsa: A magyar gondolati regény Németh László-i példája. = Új Írás júl., 7. sz. 63-69.

Kocsis Rózsa: Feltámadás és Irgalom. Tolsztoj és Németh László utolsó regénye. = Tiszatáj nov., 11. sz. 37-43.

Lackó Miklós: Egy szerep előtörténete. A fiatal Németh László és a húszas évek. = Új Írás febr., 2. sz. 3-19.

Madarász László: Németh László közelében. = Alföld jún., 6. sz. 48-51. [Németh László Madarász Lászlónak szóló 1949. júl. 25-én kelt levelének közlésével]

Makay Gusztáv: Magyar írók német lexikonban. = Élet és Irodalom márc. 24. 12. sz. 8. [A Franz Lennartz-szerkesztette Auslándische Dichter und Schriftstetter unserer Zeit. (Stuttgart 4. kiad.) c. kiadványból többek között a Németh Lászlóról írott szócikk magyar fordítását is közli]

Maller Sándor: Németh László és Sárospatak. = Irodalomtörténet 2. sz. 404-414. [Németh László Maller Sándornak szóló, Békésen, 1945. szept. 1-j én kelt levelének közlésével]

Orosz László: Tóth László és a magyar irodalom. = Forrás antológia. 1969-1979. Kecskemét, Forrás. 197-212. [Németh László és Tóth László kapcsolatáról is]

Ozsvath, Zsuzsanna: László Németh's revulsion: violence and freedom. = Canadian-American Review of Hungarian Studies 2. sz. 67-77. [Az Iszony c. regényről]

Rácz Győző: Ki jár a minőség útvesztőin? = Utunk jan. 26. 4. sz. 2-3. [Viszont válasz Horváth Andor hozzászólásához.]

Robotos Imre: A hiterkölcs drámája. Németh László és Kocsis István drámájáról. = Új Tükör júl. 15. 28. sz. 22-23. [Bethlen Kata]

Sándor György: Németh László görögségélménye. = Forrás nov., 11. sz. 55-62.

Sebestyén Sándor: Bajcsy-Zsilinszky Endre „nemzeti radikalizmusa” és Németh László „minőségszocializmusa”. = Információs Szemle 4. sz. 103-116.

Sieroszevszki, Andrzej: Problematyka polska w kregu wschodnioeuropejskich zainteresowan László Németha = Z dziejów polsko-wggierskich stosunków historycznych i literackich. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 197-210

Teőke Géza: Németh László diákbarátai. = Magyar Nemzet dec. 14. 5. [Németh László és a „Toldy-reál” kapcsolat]

Tolnai Gábor: „Legfeljebb annyit remélhetek…” Babits Mihállyal A vihar bemutatóján. = Kortárs ápr., 4. sz. 629-636. [Babits Mihály és Németh László konfliktusáról]

Utasi Mária: Az aszkétikus életidegenség regénye. Németh László Gyász című művéről. = Üzenet márc., 3. sz. 114-116.

Cs. Varga István: A sorsvállalás puskini példája. Németh László: Csapda. = Tiszatáj nov., 11. sz. 43-49.

Cs. Varga, István: Laszlo Németh a Tolsztom. = Slavica. 14. Debrecen, 83-97.

Cs. Varga István: Móricz Zsigmond és Németh László. = Alföld júl., 7. sz. 84-89.

1980

Antal Gábor: „Én és a többiek”. Hatvany Lajos kiadatlan levelezéséből. = Kritika aug., 8. sz. 7-18. [Németh László 1955. ápr. 2-án kelt levelének közlésével]

Bakonyi István: A társadalmi cselekvés lehetőségeinek ábrázolása Németh László Emberi színjátékában. = Literatura 3-4. sz. 466-478.

Bata Imre: A Válasz indulása. = Századok szelleme. Debrecen, Hajdú-Bihar megyei Tanács. 280-300.

Batta György: Most éppen Németh Lászlót fordítom. (Beszélgetés Karol Wlachovskyval). = Új Ifjúság okt. 28. 44. sz. 9. [A Galilei c. drámát]

Béládi Miklós: Egy korszak vége. = Alföld dec., 12. sz. 69-74. [Az Utolsó széttekintés c. kötetről]

Bencsik Gábor: Az emlékek folytonossága. = Nők Lapja nov. 1. 44. sz. 6-7. [A mezőszilasi Németh-házról. 3 fényképpel]

Benedek András: Kitérő Németh László cseh útján. = Irodalomtörténet 4. sz. 1051-1059. [Németh László 1952. máj. 24-én kelt Benedek Andrásnak címzett levelének, valamint Alois Jirasek Jan Huss és Jan Zizka c. drámáinak fordításával kapcsolatban írott lektori jelentésének szövegközlésével]

Bori Imre: Egy regény másodszor is a magyar irodalomban. = 7 Nap szept. 12. 37. sz. 5. [Németh László és Szentkuthy Miklós Prae c. regénye]

Borsos Miklós: Németh Lászlóról. = Alföld dec., 12. sz. 3-5.

Bréda Ferenc: Galilei. = B. F.: A létezéstől a lehetőségig. Bukarest, Kriterion. 29-86.

Czine Mihály: Ady és a kortársi irodalom. = Jelenkor okt., 10. sz. 899-905. [Németh László Ady Endréről]

Csoóri Sándor: A magyar apokalipszis. = Tiszatáj okt., 10. sz. 5-31. [Néhány mondatban ismerteti Németh Lászlónak a világháborúról alkotott véleményét]

Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz. = Alföld dec., 12. sz. 21-27.

Dékány Endre: Németh László teológiai kérdései. = Confessio aug., 3. sz. 89-94.

E. Fehér Pál: Nota bene. = Élet és Irodalom ápr. 26. 17. sz. 6-7. [Cs. Varga István és Füzi László Németh László József Attila-képéről írott tanulmányáról.]

E. Fehér Pál viszontválasza. = Élet és Irodalom máj. 24. 21. sz. 2. [Cs. Varga István és Füzi László cikkére]

Fodor András: Három találkozás Németh Lászlóval. = F. A.: Futárposta. Bp., Szépirodalmi. 66-77. [Budán, 1956. júl. 24-én; Sajkodon, 1960. jún. 29-én és 1964. ápr. 16-án]

Földes Anna: Drámák betűrendben. = Színház nov., 11. sz. 44-47. [A Húsz dráma c. drámakötetről és a Galilei c. drámáról]

Fülöp László: Németh László realizmuselve. = Tiszatáj júl., 7. sz. 57-67.

Fűzi László: Németh László fiatalkori levelei. = Alföld dec., 12. sz. 75-92. [Oszoly Kálmánnak 1918. jún. 2.-1918. dec. 11. között kelt hét levelének és apjának szóló 1921. nov. 10-én kelt levelének közlésével, valamint a levelekben az Esti köd, Hajók, Esti árnyék, Álomgálya, Mese és egyéb verstervezetek szövegközlésével]

Gáll Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség”: adottság és vízió. = Alföld dec., 12. sz. 43-48.

Göncz Árpád: Születésnapi sorok Németh Lászlóhoz. = Élet és Irodalom ápr. 26. 17. sz. 7.

Grezsa Ferenc: A történelem vonzásában. (1938-1944). = Alföld dec., 12. sz. 28-35. [Németh Lászlóról]

Grezsa Ferenc: Az Iszony történeti jelentése. = Halász Előd hatvan éves. Szeged, 249-260.

Hanák Tibor: Mennyiség – minőség. (Németh László). = H. T.: A filozófia: kritika. Bécs, Integratio. 145-153.

Hegedűs Géza: Németh László. = H. G.: Arcképvázlatok. Száz magyar író. Bp., Móra. 344-348.

Huszár Tibor: Beszélgetés Bibó Istvánnal. = Valóság szept., 7. sz. 27-49. [A szárszói beszédről is]

Illés Jenő: Bessenyei Ferenc életregénye. 12. rész. A Pál utcától a Nemzeti Színházig: = Pesti Műsor szept. 24.-okt. 1. 39. sz. 14-15. [Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatáról is]

Illés Lajos: Németh László tanügyi álmai. = Kortárs febr., 2. sz. 264-268. [Németh László 1961-ben és 1970-ben kelt, Illés Lajosnak címzett levelinek közlésével.]

Józsa György Gábor: Legenda és valóság. A Galilei-ről. = Magyar Nemzet dec. 25. 302. sz. 19.

Kajári Gyula: Németh László. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 10. 147. sz. 6.

Kis Pintér Imre: Németh László és démonai. = Alföld dec., 12. sz. 36-42.

Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = „Akarom: tisztán lássatok.” Bp., Akadémiai. 165-173.

Kiss Tamás: Találkozások Németh Lászlóval. = Alföld dec., 12. sz. 93-104. [Fényképpel]

-koch-: Ungarische Bücher in Italien. = Neueste Nachrichten nov. 28. 233. sz. 7. [Beszélgetés az Iszony kiadójával]

Kocsis Rózsa: Németh László világképe és regényszemlélete a Gyászban. = Alföld dec., 12. sz. 57-64. [Fényképpel]

Kristó Nagy István: A Tanu tanújaként. Emlékek Németh Lászlóról. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 24. 6.-szept. 11. 4.-ig [16 folytatásban.]

Lackó Miklós: Németh László Babits Mihály vonzásában. = Új Írás jan., 1. sz. 42-53.

Lackó Miklós: Németh László és a Nyugat. = Új Írás aug., 8. sz. 98-110.

Lengyel András: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a „Magyarország” kapcsolata. (1935-1936). = Magyar Könyvszemle 4. sz. 370-376. [Németh László bírálata is]

Leskó László: A tanú – Németh Lászlót látta vendégül. = Somogyi Néplap szept. 7. 210. sz. 5. [Interjú Katona Piroska pedagógussal, Németh Lászlóról.]

Leskó László: Bohuniczky Szefi és az Iszony. = Dunatáj nov., 4. sz. 49-55.

[Lőcsei Gabriella] L. G.: Hangalbum Németh Lászlóról. = Magyar Nemzet jún. 10. 134. sz. 4.

Major Ottó: VII. Gergely. = M. O.: Értelem és szenvedély. Bp., Szépirodalmi. 216-219.

Melczer Tibor: …és közreadott cikke. = Élet és Irodalom jan. 19. 3. sz. 5. [Válasz Mészöly Dezső Németh László elfelejtett nyilatkozata c. cikkére]

Mészöly Dezső: Németh László elfelejtett nyilatkozata. = Élet és Irodalom jan. 19. 3.- sz. 5. [Németh László felszólalása a Magyar Írók Szövetsége Műfordítási Szakosztálya 1952. nov. 27-i ülésén William Shakespeare Rómeó és Júlia c. drámájának Mészöly Dezső által készített fordítása kapcsán]

Mészöly Dezső: Üvölteni szeretnék. = Élet és Irodalom jan. 26. 4. sz. 2. [Hibaigazítás a Mészöly Dezső Németh László elfelejtett nyilatkozata c. cikkéhez]

M. Pásztor József: Tanu. = M. P. J.: „Az író beleszól…” Bp., Kossuth. 338-343.

[Pintér Sándor] P. S.: Németh László és a gyorsírás. = Gyorsírók és Gépírók Lapja márc., 3. sz. 55.

Sándor Iván: A keresés etikája és a történelmi önismeret. Két Németh László dráma. = Új Írás máj ., 5. sz. 100-106. [Galilei, Az áruló]

Sándor Iván: Az üdvtan és a pályakezdő drámák. Németh László első drámái = Életünk nov., 11. sz. 968-977. [Részlet a Németh László üdvtana c könyvéből]

Sándor Iván: Túl a személyes sorson. (A Széchenyi-dráma). = Alföld dec., 12. sz. 65-68.

Sebestyén, György: Das Schuldbewusstsein der Tugend. = S., Gy.: Studien zur Literatur. Eisenstadt, Roetzer. 336-341.

Sieroszewski, Andrzej: László Németh et la littérature polonaise. = Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből. Bp., ELTE 113-120.

Simonyi Imre: Közben… = Magyar Ifjúság nov. 14. 46. sz. 20-21. [Vallomás írókról. Németh Lászlóról is]

Sőtér István: Az újraolvasás naplóiból. Németh László – tragikum vagy program? = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 263-284.

Sőtér István: Az utolsó kísérlet. Németh László regényciklusa. = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 235-241.

Sőtér István: Inasság vagy rokonság? Németh László és Tolsztoj. = S. I.: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 252-262.

Sőtér István: Németh László tanulmányai. = S. L: Gyűrűk. Bp., Szépirodalmi. 242-251.

Szabédi László: A magyar ritmus formái. 6. Németh László . = Sz. L.: Enyém ez a történelem. Bp., Magvető. 645-649. [A Magyar ritmus c. tanulmányról]

Szabó Endre: Egy kapcsolat utóélete. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 25. 302. sz. 7. [Németh László és a hódmezővásárhelyi gimnázium. Interjú Földesi Ferenccel]

Szathmári István: Németh László és a stilisztika. = Magyar Nyelvőr ápr. jún., 2. sz. 175-178. [Elhangzott Gödön 1979. dec. 8-án az iskolaavatón.]

K. Szoboszlay Ágnes: A szóképek grammatikája Németh László nyelvében. = A magyar nyelv grammatikája. Bp., Akadémiai. 745-748.

Szőke Domonkos: Németh László vitája Szekfű Gyulával az ellenforradalmi rendszer lehetséges „reformjáról” 1934-36 között. = Magyar történeti tanulmányok. 13. Debrecen, KLTE. 57-73.

Szűk László: Akarom tisztán lássatok. = Somogy 4. sz. 89-91. [Vekerdi László cikkéhez szól hozzá]

Tüskés Tibor: A „javíthatatlan tanár”. = T. T.: Mérték és mű. Bp., Szépirodalmi. 50-57.

Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. = Népújság [Heves] dec. 14. 293. sz. 8.

Cs. Varga István: Németh László Dosztojevszkij-képéről. = Alföld dec., 12. sz. 49-56. [Fényképpel]

Cs. Varga István: „Sárospatak nekem nagyon megtetszett…” Németh László és Patak kapcsolatáról. = Napjaink dec., 12. sz. 24-26.

Cs. Varga István-Fűzi László: „Az életemmel forgó csillagkép csapott be”. (Németh László József Attila-képéről) = Forrás ápr., 4. sz. 65-72.

Cs. Varga István-Fűzi László: Összebékítés? = Élet és Irodalom máj. 24. 21. sz. 2. [Válasz E. Fehér Pál cikkére]

Vatai László: Homályból homályba. Tanulmány Németh László életrajzi könyvéről. = Krónika [Toronto] jan., 1. sz. 4-8., febr., 2. sz. 3-7.

Vati Papp Ferenc: Csak a pedagógusok közt maradtak igazi kollégáim. Visszatekintés Németh Lászlóra. = Köznevelés dec. 19. 42. sz. 24-25. [Vati Papp Ferencnek ill. a Köznevelés szerkesztőségének címzett, Sajkodon, 1967. márc. 30-án, 1967. ápr. 26-án kelt és dátum nélküli három levelének közlésével]

Vekerdi László: „Homályból homályba”. Öt éve halt meg Németh László. = Somogy 1. sz. 47-50.

Veress Dániel: A Papucshősről. = V. D.: Á színház vonzásában. Sepsiszentgyörgy, 20-22.

Veress Dániel: Kiteljesedő életmű. = Utunk szept. 19. 38. sz. 2. [Az életműsorozatról]

Veress Dániel: Németh László dramaturgiája. = V. D.: A színház vonzásában. Sepsiszentgyörgy, 18-20.

„A háborúnak vége”. Illyés Gyula válaszol Kabdebó Lórántnak. = Kortárs máj., 5. sz. 667-672. [Emlékezése az 1945 utáni évekre, többek között Németh Lászlóra]

Németh László egy levele Áprily Lajoshoz. Közli: Marosi Ildikó. = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 2. sz. 219-220. [1929-ből]

Németh László korszerűsége. = Jelenkor márc., 3. sz. 267-277. [Béládi Miklós, Czine Mihály, Király István és Vekerdi László beszélgetése]

Vallomások Németh Lászlóról. Közli: Kristó Nagy István. = Alföld dec., 12. sz. 105-111. [Ivan Mehela, Andrzej Sieroszewski, Bay Zoltán vallomásai; Gabriel Marcel két levele Németh Lászlónak (1964. márc. 23. és K.n.); Kristó Nagy István : Házavató. (Szeptember 27-én a Bocskay-kerti Móricz Zsigmond-házban)]

1981

Ágostházi László: A mezőszilasi Németh-porta. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 115-129.

Albert Mária: Líránk spanyolul is tud. A Bűn után a Galilei is megjelenik Kubában. = Új Tükör nov. 22. 47. sz. 26.

Alföldy Jenő: A minőség igézetében. Nyolcvan éve született Németh László. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 10.

[Antal Gábor] A. G.: Égy pályakép váltásai. Min dolgozik Kristó Nagy István kritikus. = Magyar Nemzet aug. 2. 180. sz. 11. [Utalásokkal Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatára]

Bakonyi István: A hétköznapiság prózája. = Fejér Megyei Szemle 2. sz. 75-78. [Németh László: Horváthné meghal]

Bakonyi István: Jegyzetek Németh László pedagógiai gondolatairól Lányaim c. könyve alapján. = Ma és Holnap 1. sz. 85-89.

Bakonyi István: Németh László emléke. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 16. 89. sz. 13. [80 éve született]

Bakonyi István: Németh László erkölcsi eszméje és regényei. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 13.

Bakonyi István: Társadalmi bűnök és feloldó cselekvések. Németh László Bűn című regényéről. = Napjaink aug., 8. sz. 19-20.

Bálint Ibolya: Németh László emlékére. = Pest Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 4. [80 éve született]

Bata Imre: A pályakezdő Németh László. = Új Írás dec., 12. sz. 4-11. [3 fényképpel]

Béládi Miklós: Egy korszak vége. = Látóhatár máj., 5. sz. 162-168. [Az Alföld 1980. 12. számában megjelent tanulmány rövidített változata az Utolsó széttekintés c. kötetről]

Belohorszky Pál: A lélek kertésze. = Új Írás dec., 12. sz. 15-26. [Németh Lászlóról]

Berkes Erzsébet: Németh László koszorúihoz. = Magyar Nemzet ápr. 18. 91. sz. 4. [80 éve született]

Bertha Bulcsú: Távolodó asztalok. = Élet és Irodalom okt. 31. 44. sz. 1-2. [Többek között Németh László Updike-élményéről (1967.)]

Bessenyei Ferenc: Németh László hiányzik a színházakból. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 89-92.

T. Bíró Zoltán: A minőség próféciája. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 53-64.; Látóhatár máj., 5. sz. 170-178.

Bodosi György: Az ötödik évtized. (Megjegyzések Németh László utolsó termékeny évtizedéről). = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 53-64.

Borsos Miklós: Németh Lászlóról. [Részlet] = Látóhatár máj., 5. sz. 197-199.

Budai Balogh Sándor: Németh László boldog pillanata. = Új Tükör aug. 9. 32. sz. 45. [A Bocskay-kerti ünnepségről. Fényképpel]

Czímer József: Németh László drámaírása. = Cz. J.: Színház és irodalom. Bp., Szépirodalmi. 85-92.

Czine Mihály: Németh László. = Cz. M.: Nép és irodalom. 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 242-251.

Czine Mihály: Németh László eklézsiájában. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 42-53.; Látóhatár máj., 5. sz. 199-203.

Czine Mihály: Templomot épített. Búcsú Németh Lászlótól. = Cz. M.: Nép és irodalom. 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 266-268.

Cseke Péter: Balázs Ferenc az Erdélyi Fiatalok tükrében. Beszélgetés Debreczeni Lászlóval. = A Hét nov. 6. 7-8.

Cselényi László: A kísérletező ember. 80 éve született Németh László. = Irodalmi Szemle ápr., 4. sz. 360-365.

Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz. = Látóhatár máj., 5. sz. 157-161. [Részlet az Alföld 1980. 12. számából.]

Csorba Mária: „Másokat melegítő élet”. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 24. 70. sz. 5., márc. 25. 71. sz. 5., márc. 26. 72. sz. 5. [A hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola 50. évfordulója kapcsán Németh László pedagógusi tevékenységéről]

Dangulov, Szavva Artyemevics: Németh. = D., Sz. A.: Hudozsnyiki. Strihi k portretam. Moszkva, Szovjetszkij piszatyel. 226-230.

Dér Zoltán: Artemisz Ninivében. = Üzenet ápr., 4. sz. 161-169. [Homályból homályba c. könyvéről]

Dobossy László: Szent Husz János magyar tisztelői. = D. L.: Két haza között. Bp., Magvető. 276-309.

Fábián Ernő: A modell lehetőségei. = A Hét ápr. 17. 16. sz. 4. [Németh László reformeszméi.]

Fábián Ernő: Németh László levele a Népfőiskola alapításáról Móricz Zsigmondhoz. = Napjaink máj., 5. sz. 16. [1940. febr. 21.]

Farkas János: Tudomány, megértés, vallás. = Világosság okt., 10. sz. 616624. [Németh László nézeteiről a vallásos nevelés terén]

Fodor András: Németh Lászlóval, a zene jegyében. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 65-69.; Látóhatár máj., 5. sz. 203-205.

Földeák Iván: Tatjana Voronkina. = Új Tükör okt. 18. 42. sz. 19. [Beszélgetés az Égető Eszter fordítójával]

Füzi László: A szellem embere. (Magatartás és a szemlélet teljessége). = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 50-53. (Az Új enciklopédia c. tanulmányról]

Füzi László: „Emlékezetemben van a síremléke…” Németh Józsefről. = Napjaink máj., 5. sz. 4-6. [Németh László édesapjáról. Két fényképpel]

Gábor László: „A magnak meg kell halnia…” Kortársak Németh Lászlóról. = Népújság [Heves] ápr. 19. 92. sz. 8. [Németh László 80. évfordulójára]

Gábor László: A magyar Noé bárkája és az elvetélt utópia. Vázlat az Utolsó kísérletről. = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 56-58.

Gábor László: A reformtervektől az utópiáig. (Németh László értelmiségképének kialakulása). = Borsodi Művelődés márc., l. sz. 46-49.

Gáll Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség”: adottság és vízió. = Látóhatár máj., 5.sz. 178-184. [Az Alföld 1980. 12. számában megjelent tanulmány rövidített változata.]

ifj. Gazda István: Csak egy kultúránk van. III. Németh László és a természettudomány. = Fizikai Szemle márc., 3. sz. 104-109. [Egy rádióbeszélgetés szövege]

Gombos Gyula: Tanítás a minőségre. (Németh Lászlóról.) = G. Gy.: Igazmondók. New York, Püski. 95-123.

Grezsa Ferenc: Az életmű egysége. = Napjaink aug. 8. sz. 21-22. [Németh Lászlóról]

Grezsa Ferenc: Az Irgalom történeti rétegei. = Életünk ápr., 4. sz. 381-384.

Grezsa Ferenc: Író a háborúban. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 70-73.; Látóhatár máj., 5. sz. 215-219. [Csoóri Sándor A magyar apokalipszis c. cikke kapcsán Németh László háborús szemléletéről]

Grezsa Ferenc: Németh László Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 4. [A 80. évfordulón]

Grezsa Ferenc: Utószó helyett. = Alföld máj., 5. sz. 43-47. [A Harc a jólét ellen c. drámához]

-h-: Két osztrák pap Németh Lászlóról. = Új Ember máj. 24. 21. sz. 4.

Haldimann, Eva: Egykori iskolaorvosom. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 104-105.

Hamar Imre: „Németh László volt a nevelőm”. Határtalan öröm. = Napló [Veszprém] jan. 18. 15. sz. 5. [Interjú Návrády Hugóval]

Havas Ervin: Együtt változni korral és közönséggel. Beszélgetés Ádám Ottóval. = Népszabadság dec. 6. 286. sz. 15. [A Széchenyi c. dráma rendezéséről]

Hegedűs Géza: Németh László magánemlékezete. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 80-82.; Látóhatár máj., 5. sz. 205-206.

Hegyi Béla: Távolsági beszélgetések. Cs. Szabó László (London.) = Vigilia máj . 321-328. [Németh László személyiségéről és írói magatartásáról is]

Heltai Nándor: „A kecskeméti oltóág”. = Petőfi Népe ápr. 17. 90. sz. 5. [Emlékek Németh Lászlóról. Fényképpel]

Hornyik Miklós: Köszöntés. = H. M.: Szabálytalan napló. Novi Sad, Forum. 179-182

Hornyik Miklós: Magyar enciklopédia. Németh László: Kiadatlan tanulmányok. = H. M.: Szabálytalan napló. Novi Sad, Forum. 182-185.

Hölvényi György: Sajkodi magány, stószi csend. Németh László Fábry Zoltánnál. = Napjaink aug., 8. sz. 23.

Illés Jenő: Utazások Németh Lászlóval. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 17-25. [Mezőföldön, Erdélyben]

Illés Lajos: Németh László tanügyi álmai. = I. L.: Titkos fiók. Bp., Szépirodalmi. 5-18. [Németh László három, 1961-ben és 1970. április 16-án kelt, Illés Lajosnak címzett levelének közlésével]

Illyés Gyula: Két – sőt három – szomszédvár: Szilas, Cece, Ozora. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 7-12. [Németh Lászlóval való megismerkedéséről; fényképekkel]

Imre László: Az emberundortól a belátásig. Az áruló jelentésrétegei. = Életünk ápr., 4. sz. 370-375.

Jánosy István: A fészek tervező. Németh László halálára. = J. L: Az álmok kútja végtelen. Bp., Magvető. 288-290.

Józsa György Gábor: Közelmúltunk hagyományai. Beszélgetés Lackó Miklós történésszel. = Magyar Nemzet szept. 20. 221. sz. 9. [A Szerep és mű c. könyvéről]

Juhász Ferenc: Németh László. = Új Írás ápr., 4. sz. 67.

Kalmár Éva: Tokunaga Jaszumoto. = Új Tükör szept. 20. 38. sz. 11. [Japán fordító, Németh Lászlótól az Iszony c. regényt szeretné fordítani.]

Kanyar József: A Berzsenyi-kultusz történetéből. = Somogy jan.-febr., 1. sz. 53-64. [A Berzsenyi Társaság történetéről, tevékenységéről Németh László itt betöltött szerepéről valamint egy 1948. ápr. 27-én kelt Kanyar Józsefnek címzett levelének közlése]

Király István: Gondolatok a hódmezővásárhelyi Németh László emlékszobában. = Élet és Irodalom 20. sz. 6.

Kis Pintér Imre: Németh László és démonai. [Részlet] = Látóhatár máj., 5., sz. 210-213.

Kiss Károly: Csendes önismeret. Találkozások Németh Lászlóval. = Magyar Nemzet ápr. 19. 92. sz. 9. [A 80. évfordulóra]

Kiss Lajos: Németh László, a gondolkodó. = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 17. 63-71. [Klny. is]

Kiss Tamás: Találkozások Németh Lászlóval. [Részlet] = Látóhatár máj., 5 sz. 206-208.

Kocsis L. Mihály: „Az egész magyar irodalom akarta…” = Magyar Ifjúság márc. 27. 13. sz. 39. [Németh Lászlóról jubileumára]

Kocsis Rózsa: Az Irgalom üzenete. = Új Írás dec., 12. sz. 27-37.

Kocsis Rózsa: Az Iszony vallomása. = Kortárs jún., 6. sz. 961-968.

Kocsis Rózsa: Égető Eszter „dallama”. = Életünk ápr., 4. sz. 376-380.

Kocsis Rózsa: Németh László és a „modern” történelmi dráma. = Napjaink máj., 5. sz. 12-14. [Fényképekkel]

Kocsis Rózsa: Németh László világképe és regényszemlélete a Gyászban. [Részlet] = Látóhatár máj., 5. sz. 213-215.

Kocsis Rózsa: Tanító és történelem. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 61-65. [Németh Lászlóról]

Kovács János: Szabadtéri színpad Mezőszilason Németh László drámáival. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 131-132.

Köntös László: A minőség vonzásában. = Ref. Lapja ápr. 19. 16. sz. 6. [Németh Lászlóról]

Kristó Nagy István: Küldjön egy képet! = Új Tükör szept. 13. 37. sz. 45. [Hozzászól Budai Balogh Sándor Németh László boldog pillanata c. írásához]

Kristó Nagy István: Németh László értékeléséhez. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 35-38.

Kronstein Gábor: Németh László ürügyén… = Pedagógusok Lapja ápr. 21. 8. sz. 3. [Szerdahelyi István interjújáról Mátrai Lászlóval]

Kulcsár Szabó Ernő: Értékelv és sorsazonosság. Németh László: Kocsik szeptemberben. = Kortárs jún., 6. sz. 950-960.

L.: A választott szülőhaza Németh Lászlóról. = Magyar Hírlap szept. 9. 211. sz. 6. [A Fejér Megyei Szemle Németh László-számáról]

Lackó Miklós: Egy szerep története. (A fiatal Németh László és a húszas évek; Babits Mihály vonzásában; Németh László és a Nyugat.) = L. M.: Szerep és mű. Bp., Gondolat. 157-247.

Lacza Tihamér: Németh László. (1901-1975) = Hét ápr. 25. 17. sz. 14. [80 éve született]

Leskó László: Az Iszony irodalmi előzménye. Németh László évfordulóján. = Somogyi Néplap ápr. 19. 92. sz. 7. (Bohuniczky Szefi Három év c. regénye]

Lévay Endre: Három találkozás. = Üzenet ápr., 4. sz. 170-173. [A 80 éves Németh Lászlóról]

Lőkös István: Kézfogás Krlezával. = Népújság [Heves] okt. 17. 244. sz. 2. [Németh Lászlóról és Miroslav Krlezáról]

m. a.: Németh László. = Hétfői Hírek ápr. 13. 15. sz. 2. [A 80. évfordulóra]

[Mátyás István] (mátyás): Könyvárverésre készülve. Kéziratok, utánnyomások. = Népszava okt. 30. 255. sz. 6. [Németh László Galilei c. drámájának a kézirata is árverésre kerül.]

Mekis János: Kísértet Szilason. = Fejér Megyei Szemle l. sz. 133-138. [A falu és Németh László viszonya]

Mekis János: Szilasi kétkedések. = Fejér Megyei Hírlap nov. 15. 268. sz. 9. [A szilasi házról fényképpel]

[Molnár Erik] Jeszeneszky Erik: Nyílt levél Németh Lászlóhoz, a „Tanu” szerkesztőjéhez. = Németh László válogatott művei. 2. k. Bp., Szépirodalmi. 1185-1187.

Monostori Imre: „Életem legfeketébb éve volt”. Németh László és az Új Szellemi Front. = Forrás szept., 9. sz. 82-92.

Monostori Imre: Németh László Sátorkőpusztán – utoljára. = Új Forrás dec., 6. sz. 36-43. [Fényképekkel és levélidézetekkel]

Nagy Péter: Németh László nyolcvan éve. = Magyar Hírek máj. 16. 5.

Nagy Péter: Németh László nyolcvan éve. = Népszabadság ápr. 19. 92. sz. 13.; Látóhatár máj., 5. sz. 168-170.

Németh G. Béla: Németh Lászlóról – az Utolsó széttekintés alkalmán. = Kritika ápr., 4. sz. 11-13.

Németh S. Katalin: Két Bethlen Kata-dráma a XX. században. = Az Országos Széchenyi Könyvtár Évkönyve. 1979. Bp., 657-666. [Németh László és Kocsis István színművei]

Nikolin Éva: Titok a kémcsőben. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 9. 107. sz. 4. [Németh Lászlóról]

Nikolin Éva: Tücsökzene. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 8. 106. sz. 4. [Németh Lászlóról és Szabó Lőrincről]

Pasiaková, Jaroslava: Németh László Tanuja néhány közép-európai analógia tükrében. = P., J.: Folyamatos múlt. Br.-Bp., Madách-Gondolat. 141-162.

Péter László: József Attila és Németh László. = Literatura 1-2. sz. 238-243 [Németh László 1928. márc. 31-én kelt levelével József Attilának]

Péter László: Németh László igazai. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 17. 90, sz. 4. (A 80. évfordulón]

Péter László: Tárkány Szücs Ernő hatvanéves. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 13. 240. sz. 4. [Az Égető Eszter egyik alakja]

Pétervári István: Levél a szabadtéri színpadról. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 132. [Mezőszilason]

Pethő Bertalan: Egy magyar paradigma a létről. Németh László Égető Eszter című regényéről. = Alföld máj., 5. sz. 50-63.

Pethő Bertalan: Megértés, önzés és belátás. Égető Eszter sorsfordulóján. = Somogy máj. jún., 3. sz. 36-39.

-r-a: Könyvaukció. = Magyar Nemzet nov. 6. 261. sz. 5. [Árverésen a Galilei c. dráma kézirata]

Raffai István: Útravaló Pápáról. Beszélgetés Szíj Béla művészettörténésszel. = Napló [Veszprém] ápr. 30. 100. sz. 5. [Németh Lászlóról is]

Répási Imre: Borsos Miklós Németh László-portréi. = Borsodi Művelődés márc., l. sz. 77-79. [Borsos Miklós A toronyból c. kötete kapcsán]

Rónay György: Németh László régi háza a Rózsadombon 1973 őszén, 1975 tavaszán. = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 10-11.

B. Sajti Emese: „Feszültség vibrált körülötte”. Beszélgetés dr. Lévay Sándorral, Németh László tanítványával. = Békés Megyei Népújság ápr. 18. 91. sz. 6. [Békéscsabai állatorvos]

Sándor Iván: A tanulmányíró a húszas- és harmincas évek fordulóján. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 43-52.

Sándor Iván: Sajkodi évek. Fejezet a Németh László üdvtana c. könyvből. = Jelenkor 4. sz. 329-338.; Látóhatár máj., 5. sz. 219-223.

N. Sándor László: Az emberi kapcsolatok ajándéka. = Magyar Hírlap febr. 20. 43. sz. 6. [Beszélgetés Tatjana Voronkinával többek között Németh László Puskin-tanulmányáról]

Simonyi Károly: A pedagógus Németh László. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 39-42.

Sinkovits Imre: Az első Németh László-szerep. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 73-76. [A VII. Gergely]

Sipka Sándor: Utam Németh Lászlóhoz. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 6. [A 80. évfordulóra]

Sobor Antal: A szilasi ház. = Ma és Holnap 1. sz. 79-83.

Sütő András: A szellem Odüsszeusza. (Németh László halálhírére) = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 15-16.; S. A.: Évek – hazajáró lelkek. Bukarest, Kriterion. 169-171.

Szállási Árpád: Németh László és a Nyugat. = Orvosi Hetilap jan. 25. 4. sz. 226-227.

Szegedy-Maszák Mihály: Arany életművének változó megítéléséről. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 561-580. [Többek között Németh Lászlóéról is]

Szekér Endre: Németh László: Európai utas. = Sz. É.: Érték és írás. Kecskemét, Forrás. 239-244.

Szekér Endre: Utam Németh Lászlóhoz. = Sz. É.: Érték és írás. Kecskemét, Forrás. 55-62.

Szeli István: Sajkodi metamorfózisok. = Sz. L: Történő történelem. Újvidék, Forum. 236-239.

Szerdahelyi István: Németh László útja a szocializmushoz. Beszélgetés Mátrai Lászlóval. = Kritika márc., 3. sz. 23-25.; Látóhatár máj., 5. sz. 208-209.

Szilárd Gabriella: „…a Sinai-hegy nekem sem adott külön tízparancsolatot.” Németh László Galilei című drámájáról. = Gyermekünk szept., 9. sz. 22-23. [Fényképpel]

Takács József: Németh László hite. Gondolatok a „pedagógus” íróról. = Napjaink jún., 6. sz. 35-36.

Tamás Attila: A „tóügy pionírja”. Németh László alakját idézve. = Új Forrás dec., 6. sz. 31-36. [Elhangzott a KLTE Németh László-emlékülésén.]

Tamás Menyhért: Nyolcvan éve született Németh László. = Népszava ápr. 18. 91. sz. 6.

Tárkány Szűcs Ernő: Németh László és Vásárhely. (Emlékek és jegyzetek) = Új Aurora 3. sz. 86-100.; Csongrád Megyei Hírlap ápr. 7. 4.-ápr. 15. 4.-ig 4 folytatásban. [Németh László Tárkány Szűcs Ernőnek szóló 1946-ban kelt levelének közlésével; Grezsa Ferenc könyve kapcsán 1979.]

Telegdi Imre: „Én, dr. Németh László, esküszöm a Mindentudó és Mindenható Istenre…” Látogatás Hódmezővásárhelyen a Németh László Emlékházban. = Református Egyház okt., 10. sz. 236.

Tóbiás Áron: Az utolsó beszélgetés. = Utunk szept. 11. 37. sz. 5-6. [Zsögödi Nagy Imre festőművésszel 1971-ben, Németh László-portréjáról is]

Tódor János: Fuldokló angyal. Németh László különös hőse. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 71-73. [Az Iszony Kárász Nellije]

Tüskés Tibor: Bartók és a népi írók. = Forrás márc., 3. sz. 26-39. [Németh László Bartók-tanulmányáról]

Vajda Gábor: Az élet mint cselekvő megismerés. Nyolcvan éve született Németh László. = Magyar Szó ápr. 25. 113. sz. 15.

Cs. Varga István: A magyar esszéírás csúcsán. Németh László és Halász Gábor. = Napjaink aug., 8. sz. 17-18.

Cs. Varga István: A nagyság férfi és női dimenziója. (Dráma és regény Németh László életművében) = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 53-56.

Cs. Varga István: „A szeretet bizonyos fokán az ember elmeorvos”. Dosztojevszkij-inspirációk Németh László Emberi színjáték című regényében. = Életünk ápr., 4. sz. 364-369.; Látóhatár máj., 5. sz. 226-228. [Fényképpel]

Cs. Varga István: „Egy darab vámbízott, szegény emberiség”. Dosztojevszkij és az Iszony. = Napjaink nov., 11. sz. 8-11.

Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. Egy kapcsolat útja a haragtól a megértésig. = Napjaink febr., 2. sz. 23.

Cs. Varga István: „Homloka égöve alatt”. Költők és írók vallomása Németh Lászlóról. = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 9-15. [Fodor András, Illyés Gyula, Veres Péter, Csoóri Sándor. Fényképpel]

Cs. Varga, István: László Németh: „Die Falle”. = Slavica 17. 137-139. [Csapda]

Cs. Varga István: Németh László és a bartóki modell. = Napjaink máj., 5. sz. 16-19.

Cs. Varga István: Németh László idézése. = Napló [Veszprém] szept. 26. 226. sz. 8-9. [A balatonfüredi emléktáblánál elhangzott beszéd szövege]

Cs. Varga István: Petőfin ihlett dramolett. Az Így élt Petőfi és a Petőfi Mezőberényben kapcsolatáról. = Napjaink márc., 3. sz. 19-21.

Cs. Varga István: Szociális bűntudat és értelmiségi létkonfliktus. (Németh László: Bűn) = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 54-60.

Cs. Varga István: Új zenei honalapítás. Németh László Bartókról. = Napjaink jan., 1. sz. 3-6.; Látóhatár jún., 177-179.

Varga, József: László Németh. = Daily News, Neueste Nachrichten ápr. 18-19.

Varga József: Németh László nyolcvanadik születésnapjára. = Magyar Hírlap ápr. 19. 92. sz. 8.

Vas István: Coriolanus. = V. L: Miért vijjog a saskeselyű? 2. köt. Bp., Szépirodalmi. 424-461. [A Kisebbségben c. tanulmányról]

Vas István: Író és hatalom. = V. I.: Miért vijjog a saskeselyű. 1. köt. Bp., Szépirodalmi 454-476. [Az Új Szellemi iont időszakáról és Németh László szerepéről is]

Vekerdi László: Bartók – Németh László világában. = Forrás márc., 3. sz. 44-50.; Látóhatár jún., 175-177.

Vekerdi László: Sajkodi certosa. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 73-80.; Látóhatár máj ., 5. sz. 185-190.

Vekerdi László: „Viharokra emelt nyárderű…” Iszony-Égető Eszter-Irgalom trilógia. = Napjaink máj., 5. sz. 9-11.

Veress Dániel: „Szerettem az igazságot”. = Fejér Megyei Szemle l. sz. 77-88. [A VII. Gergelyről]

S. Virág Erzsébet: Mondatszerkesztési sajátosságok Németh László esszéiben. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 221-231.

Zimonyi Zoltán: „Igazságkereső és tanító elme volt”. 80 éve született Németh László. = Hajdú-Bihari Napló ápr. 18. 91. sz. 5.; Szolnok Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 8.; Zalai Hírlap ápr. 19. 92. sz. 7.

Zimonyi Zoltán: Németh László ismeretlen drámája. = Tiszatáj ápr., 4. sz. 13-15. [A Szépítő c. dráma közlése elé.]

Zimonyi Zoltán: Nyolcvan éve született Németh László. = Délmagyarország ápr. 18. 91. sz. 5.

„A háborúnak vége.” Keresztury Dezső válaszol Kabdebó Lórántnak. = Kortárs júl., 7. sz. 1027-1034. [Többek között Németh Lászlóról való emlékei is]

A megkerült mű… = Csongrád Megyei Hírlap márc. 21. 68. sz. 4.; Magyar Hírlap márc. 21. 68. sz. 6.; Délmagyarország márc. 21. 68. sz. 5. [Megkerült a Szépítő kézirata.]

A regényíró Németh Lászlóról. = Napló [Veszprém] jan. 16. 13. sz. 8. [Az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban Bodnár György előadása jan. 19-én]

Az írók népfőiskolájáról. = Napjaink máj., 5. sz. 14. [Pedagógusi munkájáról]

Carl Burckhardt leveléből Kerényi Károlyhoz. Ford.: Keresztury Dezső. = Fejér Megyei Szemle 1. sz. 103-104. [Németh Lászlóról ír]

Németh László levelei Gulyás Pálhoz. Közli: Gulyás Klára. = Alföld okt., 10. sz. 61-67. [Hat levél 1939-1942-ből]

Németh László munkásságáról tart előadást az egri Megyei Művelődési Központban Vekerdi László 1981. ápr. 14-én. = Népújság [Heves] ápr. 14. 87. sz. 8.

Németh László relikviák Vásárhelynek. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 28. 74. sz. 4. [Németh Lászlóné adománya]

Németh László Utolsó széttekintés c. könyvéről kerekasztal beszélgetés a Kossuth Klubban. = Magyar Nemzet febr. 20. 43. sz. 4. [Február 23-án Bodnár György, Czine Mihály, Király István, és Béládi Miklós részvételével]

Nyolcvan éve született Németh László. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 5. [Illyés Gyula, Sütő András, Borsos Miklós, Bessenyei Ferenc, Sinkovits Imre, Simonyi Károly, Kis Pintér Imre, Sarkadi Imre emlékezése]

Találkozások Németh Lászlóval. = Borsodi Művelődés márc., 1. sz. 83-90. [E. Kovács Kálmán, Kiss Gyula, Juhász József emlékei.]

1982

Agárdi Péter: A Felvilágosodás Fejtő Ferenc harmincas évekbeli irodalomszemléletében. = Irodalomtörténeti Közlemények 2. sz. 166-178. [Németh László Berzsenyi-tanulmányáról írott bírálatáról is]

Bakonyi István: A Németh László-i regényfolyamat két állomása. Emberi színjáték – Bűn. = Somogy szept.-okt., 5. sz. 39-42.

Bakonyi István: Egy egyszemélyes folyóirat emlékére. = Fejér Megyei Hírlap szept. 30. 229. sz. 5. [A Tanuról]

Bakonyi István: Egyén és külvilág viszonyának ábrázolása Németh László Égető Eszter c. regényében. = Literatura 1. sz. 132-138.

Bakonyi István: Mit üzen Égető Eszter a mai olvasónak? = Fejér Megyei Hírlap máj . 22. 9.

Bakonyi István: Németh László mezőföldi novellái. = Dunatáj nov., 4. sz. 41-44.

Bálint B. András: A Vigilia beszélgetése Király Istvánnal. = Vigilia aug., 8. sz. 576-582. [Németh László nemzet iránti felelősségérzetéről is]

Bata Imre: Németh László az irodalom hivatásáról. = Literatura 1. sz. 10-14.

Bata Imre: Népi írók, népi mozgalom. = Literatura 3-4. sz. 372-378. [Németh Lászlóról is]

Beke György: Barangolás közben. Házak. = Új Élet (Marosvásárhely] 14. sz. 12-13. [Németh László nagybányai szülőházáról; fényképpel]

Békési Imre: A mellérendelő kapcsolás konstrukcionális szerepe egy Németh László-esszében. = Magyar Nyelvőr jan.-márc., 1. sz. 88-100. [Németh László: Levél az Ibsen-tanulmányok írójához]

Béládi Miklós: A szövegtől- az értékelésig. Lackó Miklós: Szerep és mű. = Jelenkor febr., 2. sz. 175-177. [A kötetben szereplő Németh László-tanulmány értékelése is]

Béládi Miklós: Németh László világnézeti filozófiája. = Literatura 1. sz. 1519.

Benedek András: Író és dramaturg. Emlékek Németh Lászlóról. = Tiszatáj szept., 9. sz. 8-19.

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája = B. I. összegyűjtött munkái. 2. k. Bern, EPMSZ 383-387.

Bodnár György: Regényiség és retorika az Irgalomban. = Literatura 1. sz. 79-83.

Bori Imre: Németh László 1981. = Literatura l. sz. 3-9.

Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz. = Cs. S.: A félig bevallott élet. Bp., Magvető. 192-208.

Csőri István: Németh László levélváltása egy borsodi lelkésszel. = Confessio 2. sz. 91-93. [Németh László 1966-ból származó levelével]

Déry Tibor: 1976. április. = D. T.: Napok hordaléka. Bp., Szépirodalmi. 545-552. [Németh Lászlóra is emlékezik.]

Erdélyi K. Mihály: Németh László romániai útirajza. Különös tekintettel annak román sajtóvisszhangjára. = Literatura 1. sz. 49-53.

E. Fehér Pál: Az egység nem egyszerű dolog. = Népszabadság szept. 25. 225. sz. 15. [Németh László és Molnár Erik vitájáról]

E. Fehér Pál: Kulturális jegyzetek. Németh László körül. = Népszabadság jan. 22. 18. sz. 7.

Féja Géza: Levelek tükrében. = F. G.: Lapszélre. Bp., Szépirodalmi. 251258. [Féja Géza és Németh László kapcsolata Németh László 1935-40 között kelt leveleinek, levélrészleteinek tükrében]

Fenyő István: A Németh László-kép változásai. = Kritika nov., 11. sz. 23-25. [Fényképpel]

Földeák Iván: Gelu Páteanu. = Új Tükör máj. 16. 20. sz. 23. [Román műfordító, az Iszony fordítója]

Földeák Iván: Irodalmunk tallinni barátja. = Magyar Hírlap dec. 8. 288. sz. 6. [Interjú Edvin Hiedellel, az Iszony észt fordítójával]

Földeák Iván: Karol Wlachovsky. = Új Tükör nov. 14. 46. sz. 17. [A Galilei szlovák fordítója]

Füzi László: A minőség jegyében. (A Tanu kialakulása és programja.) = Forrás szept., 9. sz. 50-58.

Füzi László: A Tanu megjelenésének ötvenedik évfordulójára. = Petőfi Népe szept. 26. 226. sz. 5.

Gerhardt, Dietrich: Németh László: Iszony. = Profil 10. sz. 33-34.

Gerold László: A színikritikus Németh László. = Literatura 1. sz. 62-67.

Grezsa Ferenc: A Tanutói az „új Tanu”-ig. = Forrás szept., 9. sz. 77-79.

Grezsa Ferenc: Németh László Illyés-portréja. = Tiszatáj nov., 11. sz. 37-39.

Gyurácz Ferenc: Németh László és az utópisztikus gondolkodás. = ELTE Budaörsi Bölcsész Füzetek 1981-1982. 51-67.

Heltai Nándor: Egy tájhazafi. = Élet és Irodalom nov. 5. 45. sz. 4. [A Tanuról, Tóth Lászlóról, Németh Lászlóról]

Hornyik Miklós: Németh László metaforái. = Literatura 1. sz. 95-99.

Hornyik Miklós: Találkozás Németh Lászlóval. = H. M.: Beszélgetés írókkal. Újvidék, Forum. 131-163.

Hölvényi György: Németh László erkölcsi vállalkozása. = Vigilia szept., 9. sz. 663-667.

Illés Endre: Egy esszé margójára. = Népszabadság szept. 4. 207. sz. 13. (Németh László Korányi Sándor c. esszéjéről.]

Illés Jenő: Németh László estéje. = Maszk és toll. A Film, Színház, Muzsika különkiadása. 18. [Megjelent az Operaházban a Sámson és a Thália Színházban a Gandhi halála bemutatóján 1972-ben]

Illyés Gyula: Jegyzetek a hetvenes évekből. = Fejér Megyei Szemle 2. sz. 7-25. [Németh Lászlóval való viszonyáról]

Imre László: „A feladatok ma megint itt tolonganak körülöttünk”. Jegyzetek Németh László XIX. század-élményéről. = Tiszatáj febr., 2. sz. 74-79.

Király István: Eszmei problémák Németh László műveiben 1945 előtt. = Kortárs júl., 7. sz. 1138-1151., aug., 8. sz. 1291-1307.

Kis Pintér Imre: A Kisebbségben magyarságképéhez. = Literatura 1. sz. 3541.

Kiss Gy. Csaba: Németh László kelet-európai érdeklődésének első szakasza: A Tanu-évek Közép–Európa képe. = Literatura 1. sz. 42-48.

Kiss Ferenc: Kegyetlen kegyelmek. Mért vijjog a saskeselyű? = Tiszatáj márc., 3. sz. 51-60. [Vas István életrajzi kötetének elemzése, esetleg kiigazítása, többek között Németh Lászlóval kapcsolatban is.]

Kiss Tamás: A sorsvállalás történelmi modelljei. Németh László középkorélménye. = Tiszatáj febr., 2. sz. 68-74.

Kocsis Rózsa: Az Iszony és a világirodalom. = Tiszatáj febr., 2. sz. 50-55.

Kosáry Domokos: Történészek és irányzatok: = Magyar Nemzet máj. 15. 112. sz. 9. [Többek között Németh László történelemfelfogásáról]

Kristó Nagy István: Németh László gondolkodói rangja. = Könyvvilág ápr., 4. sz. 2.

Kulcsár Szabó Ernő: Modellképző epikai sajátságok az Utolsó kísérletben. = Literatura 1. sz. 74-78.

Lackó Miklós: Minőségszocializmus – modernség vagy korszerűség. A Tanu korai időszaka. = Új Írás júl., 7. sz. 61-72.

Lipták Gábor: Németh László. = L. G.: Nyitott kapu. Bp., Magvető. 275-291.

Máté J. György: Húszezer kötet. Beszélgetés Király Istvánnal a könyvtárakról, mesterekről, Adyról és Mikszáthról. = Népszabadság ápr. 10. 84. sz. 16. [Németh Lászlóról is]

Mészáros István: Kodály, Németh László és a reformpedagógia. = Magyar Pedagógia 4. sz. 307-322.

Molnár Edit: Németh László. = M. É.: Írók történetek, képek. Bp., Szépirodalmi. 103-109.

Molnár Géza: A nagyrealizmus mestere. Németh László: A Gyász. = M. G.: Arcok a fényben és eltűnőben. Bp., Szépirodalmi. 29-32.

Monostori Imre: Németh László „harmadik oldal” és „minőségszocializmus” elméletének baloldali fogadtatása (1933-1937). = Literatura 1. sz. 106131.

Monostori Imre: „Nem volt, aki helyettem megcsinálja”. A Tanu születése és első visszhangjai. = Forrás szept., 9. sz. 64-76.

Nagy András: „Én nem bízom a világot a történelemre”. Németh László történelmi drámáiról. = Irodalomtörténet l. sz. 20-42.

Odorics Ferenc: Erkölcs és utópia. A Tanu ötvenedik évfordulójára. = Napjaink aug., 8. sz. 34-35.

Olasz Sándor: Bethlen Katától az Iszonyig. = Irodalomtörténeti Közlemények 1. sz. 91-103.

Papp Gábor: Retus nélkül. = Népszabadság szept. 8. 210. sz. 6. [Radnóti Miklós naplójának Németh László vonatkozásairól]

Pomogáts Béla: Németh László és Gulyás Pál. = Literatura 1. sz. 84-89.

Pomogáts Béla: Németh László koszorúi. = Magyar Hírlap máj. 22. 118. sz. 9.

Rónay László: Adalékok Németh László életrajzához. = Literatura 1. sz. 100105.

Rónay László: Németh László nagy kísérlete. = R. L.: Szabálytalan arcképek. Bp., Szépirodalmi. 373-389. [Az Egy iskolaorvos naplójából c. írásról.]

Salamon Konrád: Németh László szocializmusképe és az 1930-as évek elejének szocializmusa. = Forrás szept., 9. sz. 80-85.

Szabó László: A minőségelv néhány eszmetörténeti vonatkozása Németh László háború előtti esszéiben. = Studium. 11. Debrecen, KLTE. 17-29.

Szathmáry Lajos: Emlékezés a pedagógus Németh Lászlóra. = Reformátusok Lapja 2. sz. 5.

Szegedy-Maszák Mihály: A tanulmányíró Németh László értékrendjéről. = Literatura 1. sz. 20-34.

Takáts Gyula: Fonyódi irodalmi adatok. = Somogy ápr., 4. sz. 40-51. [Többek között Németh László Takáts Gyulának szóló levelének közlésével (Debrecen, 1949. máj. 14.)]

Tamási Áron: Még csak egyet szólott a kakas. = T. A.: Jégtörő gondolatok. 2. k. Bp., Szépirodalmi. 137-140. (Közös írói törekvéseikről a magyarság sorskérdéseivel kapcsolatban.]

Thomka Beáta: Németh László regénytípusai. = Literatura 1. sz. 68-73.

Utasi Csaba: Adalék Németh László két önéletrajzi esszéregényéhez. = Literatura 1. sz. 90-94.; U. Cs.: Vonulni ha illőn. Újvidék, Forum. 57-64. [Ember és szerep, Tanu-évek c. művekről; a kötetben Két retusált esszéregény címmel jelent meg a tanulmány]

Cs. Varga István: „A barát szóra Gulyás Pál nevével felelek”. Németh László és Gulyás Pál barátságáról. = Napjaink szept., 9. sz. 22-24.

Cs. Varga István: „A művészet akkor is varázslat, ha az ember realista”. Németh László realizmusáról. = Napjaink nov., 11. sz. 23-25.

Cs. Varga István: A Németh László-i „tejtestvériség”-gondolattól a Nagy László-i szellemi hídépítésig. = Forrás szept., 9. sz. 86-91.

Cs. Varga István: Az asszonyi sors két regénye. Anna Karenina és Iszony. = Tiszatáj febr., 2. sz. 56-67.

Cs. Varga István: Görögség – folklór – mítosz. Németh László Gyász című regényének három aspektusa. = Jelenkor szept., 9. sz. 820-826.

Cs. Varga István: Németh László „eszmekatedrálisa”: a Tanu. A Tanu félévszázados jubileumára. = Népújság [Heves] szept. 25. 225. sz. 9.

Vásárhelyi Miklós: Németh László publicisztikája a második világháború éveiben. = Literatura 1. sz. 54-61.

Vekerdi László: „A lélek csendje”. Pilinszky Németh László életében. = Napjaink jan., 1. sz. 9-11.

Vekerdi László: Tanu, Nemzedék, Szerep és ember. = Forrás szept., 9. sz. 58-63. [A Tanuról]

Vikár György: Freud hatása Magyarországon. = Magyar Nemzet jan. 4. 2. sz. 5. [Többek között Németh László drámáira]

Zöldi László: Egy szemtanú hiányzik. = Élet és Irodalom okt. 1. 40. sz. 9. [Tóth László, a Tanu nyomdásza]

Látogatóban Németh László sajkodi házában. = Nógrád aug. 24. 197. sz. 4.

1983

Antal Gábor: Összevetés – elrajzolásokkal. Egy tanulmány margójára. = Magyar Nemzet dec. 8. 289. sz. 4. [Csengey Dénes írásáról]

Bányai János: „A kritika félreértés.” = Hungarológiai Közlemények jún., 2. sz. 287-294. [Németh Lászlóról mint kritikusról]

Bárdos Éva: Magyar irodalom szlovák nyelven. Beszélgetés Karol Wlachovskyval. = Népszabadság okt. 19. 247. sz. 7. [Németh Lászlóról is]

Bárdos Judit: Németh László és az orosz-szovjet irodalom. = Magyar Nemzet ápr. 8. 82. sz. 5. [Konferencia Debrecenben]

Bárdos Judit: Németh László „harmadik útja”. = A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között. Bp., Kossuth. 199-222

Bata Imre: Magyar Delphoi. = Élet és Irodalom aug. 19. 33. sz. l. (A szárszói konferenciáról és Németh Lászlóról]

Beke György: „Irodalmi házak” Nagybányán. = Honismeret 3. sz. 38-39. [Németh László és Tersánszky Józsi Jenő szülőházánál; fényképpel]

Béládi Miklós: Az értelemalapító. = B. M.: Válaszutak. Bp., Szépirodalmi. 67-114.

Béládi Miklós: Esszé a Tanu-időkből. = Alföld jan., 1. sz. 30-36. [Az Érdemese? c. esszéről]

Béládi Miklós: Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágában. = Irodalomtörténeti Közlemények 1-3. sz. 291-300.

Borbély József: Küzdelmes élet volt a miénk, de ezt vállaltuk, így volt szép… Beszélgetés Németh László özvegyével. = A Nők Lapja Évkönyve 88-90. [Két fényképpel]

Sz. Császár Margit: Nem mi forgattuk a történelem kerekét. Beszélgetés Kontra György biológussal. = Alföld aug., 8. az. 34-38. [Emlékezés a szárszói találkozóra és többek között Németh Lászlóra]

Csengey Dénes: A hérosz és a groteszk hős. A drámaíró Németh László és Örkény István. = Valóság nov., 11. sz. 95-106.

Darvasi István: Nincs perújrafelvétel! = Magyar Hírlap aug. 17. 194. sz. 6. [Az 1943-as szárszói konferenciáról, a „harmadik oldal” újraértékelése]

Dér Zoltán: A gordiuszi csomó. Németh László életműve napirenden. = Üzenet máj., 5. sz. 254-260.

Domonkos László: Emlékek fogságában. = Délmagyarország jún. 7. 133. sz. 5. [Németh László tanítványai emlékeztek a rádióban.]

E. Fehér Pál: Szárszóról, 40 év múltán. = Népszabadság aug. 27. 202. sz. 15. [A szárszói beszédről is]

Fenyő István: Válasz Kocsis Rózsának. = Kritika febr., 2. sz. 33.

Ficsor Mihály: Ismeretlen tényezők. Akik a listát vezetik. Tervezett világsiker. = Magyarország ápr. 3. 14. sz. 26. [Németh László külföldi sikeréről]

Fodor András: Három találkozás Németh Lászlóval = F. A.: Szó, zene, kép. Bp., Magvető 46-57. [Budán, 1956. júl. 24-én; Sajkodon, 1960. jún. 29-én és 1964. ápr. 16-án.]

Fodor András: Németh Lászlóval a zene jegyében. = F. A.: Szó, zene, kép. Bp., Magvető 57-66.

Földeák Iván: Anna Rossová. = Új Tükör nov. 13. 46. sz. 17. [Németh László fordítója]

G. L: A templomépítő. = Magyar Hírlap [Buenos Aires] máj. 1. 372. sz. 5. [Németh Lászlóról]

Galgóczi Erzsébet: A műfordítás – iparművészet. Budapesti beszélgetés Anna Rossovával. = Élet és Irodalom máj. 27. 21. sz. 6. [Többek között Németh László fordítója]

Gáll Ernő: A kelet-európai „tejtestvériség” adottság és vízió. = G. É.: A sajátosság méltósága. Bp., Magvető. 430-444.

Gergely András: Németh László vitája Szekfű Gyulával. = Valóság jan., 1. sz. 47-62.

Gerő János: Szárszó, 1943. = Népszava aug. 20. 197. sz. 8. [A szárszói beszédről is]

Grezsa Ferenc: A Németh-esszékötetek felszabadulás előtti alakváltozatai. = Forrás jún., 6. sz. 60-64. [A minőség forradalma, a Készülődés és a Kisebbségben c. kötetekről]

Grezsa Ferenc: Az „ellenállás-dráma” kifejlődése Németh László pályáján. = Juhász Gyula Tanárképző Főisk. tudományos közleményei. Tanulmányok a nyelvészet, irodalom, esztétika köréből. Szeged, 101-109.

Grezsa Ferenc: Babits contra Németh. = Tiszatáj nov., 11. sz. 43-46.

Grezsa Ferenc: Németh László portréja Széchenyiről. = Tiszatáj szept., 9. sz. 62-67.

Grezsa Ferenc: Németh László Szárszón. = Alföld aug., 8. sz. 38-45.

Grezsa Ferenc: Németh László Szekfű könyve. = Tiszatáj máj., 5. sz. 75-81.

Győrffy Sándor: A szárszói konferencia négy évtized távolából. = Forrás aug., 8. sz. 20-45. [Németh László nézeteiről is]

Havas Gábor: Szárszó '43. = Budapest nov., 11. sz. 18-19. [Németh László szárszói beszédjéről is. Fényképekkel]

Hermann István: Az új érték leértékelődése. Németh László: Bűn. = Veszélyes viszonyok. Bp., Szépirodalmi. 177-196.

Illés Endre: Szerelmeim, évek múlva. = Kortárs nov., 11. sz. 1685-1700. [Az Iszony c. regényről.]

Jócsik Lajos: Szárszó, 1943. = Szárszó 1943. Bp., Kossuth. 361-363. [Németh László előadásából is.]

Kálmán Erzsébet: Tolsztoj inasaként. Németh László a szovjet irodalomról. = Napjaink nov., 11. sz. 18-19.

Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz. = K. L.: Harminchárom arc. Bp., Szépirodalmi. 423-427.

Kocsis Rózsa: Megjegyzések egy cikkhez. = Kritika febr., 2. sz. 33. [Fenyő István: A Németh László-kép változásai.]

Kovács Imre: Ifjúsági Parlament a Balaton partján. = Szárszó 1943. Bp., Kossuth. 363-368. [Németh László előadásáról is]

Kőszegfalvi Ferenc: Németh Lászlóról, Vöröss Istvánról és más vásárhelyiekről. = Magyar Nemzet szept. 24. 226. sz. 14.

Kulcsár Szabó Ernő: Küldetéses hős – új epikai rajzolatban. Németh László: Alsóvárosi búcsú. = Alföld jan., 1. sz. 51-60.

Lendvai Ildikó: Németh László a monográfiák tükrében. Politika és erkölcs, „Kelet” és „Nyugat” viszonyának kérdései Németh László életművében. = Irodalomtörténet 3. sz. 653-670. [Sándor Iván Németh László üdvtana, drámáinak, önvallomásainak tükrében és Kocsis Rózsa Minőségeszmény Németh László szépírói műveiben c. kötetéről. Klny. is]

Lendvai L. Ferenc: Az 1943-as szárszói konferenciáról… = Világosság okt., 10. sz. 647-648. [A Szárszó-évforduló kapcsán íródott és Németh Lászlóról is szóló cikkekkel, tanulmányokkal vitázik]

Melis, Pálma: Ungarische Autoren im Ausland gelesen. = Daily News, Neueste Nachrichten júl. 9-10. 135. sz. 3. [Németh László regényeiről és drámáiról is]

Mészáros Sándor: Az önmegváltás reménytelensége. Németh László: Gyász. = Alföld jan., 1. sz. 45-50.

Mocsár Gábor: Búcsú a kerttől. = Tiszatáj máj., 5. sz. 55-63. [Németh Lászlóról, Bocskay-kertről is.]

Molnár István: Ott voltam Szárszón. = Új Tükör szept. 11. 37. sz. 11. [Emlékei Németh László előadásáról]

Monostori Imre: Egy esszé előzményei. Németh László Szekfű-bírálatáról. = Napjaink márc., 3. sz. 16-18. [Németh László: Szekfű Gyula. (1940.)]

Monostori Imre: Egy levél utóélete. = Dolgozók Lapja nov. 26. 279. sz. 7. [Németh László 1929. máj. 25-én kelt levele Török Sophie-nak]

Monostori Imre: „Szekfű Gyula és a magyarság sakkpartija”. Fejezetek a Németh-Szekfű vita történetéből. = Új Forrás ápr., 2. sz. 72-77.; jún., 3. sz. 61-69., aug., 4. sz. 67-77. [Németh László 1934. aug. 25. után kelt, Szekfű Gyulának szóló levelével]

Monostori Imre: Szempontok Németh László Szekfű-esszéjének elemzéséhez. = Műhely 5. sz. 32-46.

-n -a: Diákkorom óta vonzanak Németh László regényei… = Reformátusok Lapja nov. 5. 45. sz. 3.

Péter László: Találkozások Németh Lászlóval. = P. L.: Szegedi örökség. Bp., Szépirodalmi. 514-520. [Németh László Péter Lászlónak címzett, 1945. szept. 15-én kelt postai levelezőlapjának közlésével.]

Pintér István: Balatonszárszó. = Magyar Nemzet aug. 20. 197. sz. 7. [Az 1943-as konferenciáról, Németh László előadásáról is]

Pintér István: Szárszó, 1943. = Kritika júl., 7. sz. 9-10. [Németh Lászlóról is]

Pintér István: Szárszó, 1943. = Társadalmi Szemle júl., 7. sz. 90-98. [Németh László előadásáról is]

Ránki György: Igazolható-e Németh László próféciája. = Élet és Irodalom szept. 2. 35. sz. 3.

Salamon Konrád: Szárszó, 1943. = Forrás aug., 8. sz. 3-19. [Németh László előadásáról is]

Schmitt Hedvig: Németh László betegágya mellett. = Diakópia 1. sz. 64-69. [A Szerettem az igazságot, …kezdetű vers közlésével.]

Sebestyén László: Emlékezés a Szárszói Konferenciára. = Confessio 4. sz. 2131. [Németh László előadásának ismertetése]

Szántó Károly: Naplójegyzetek Szárszóról. = Magyar Nemzet szept. 6. 210. sz. 8. [Németh László előadásáról is]

Szathmáry Lajos: Vásárhelyi harangszó. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 16-tól márc. 22-ig 6 folytatásban. [Visszaemlékezés. Németh Lászlóra is]

Tüskés Tibor: „Nem menekülhetsz”. Illyés és a népi írók mozgalma. = Forrás aug., 8. sz. 66-71. [Többek között Németh Lászlónak a mozgalomban betöltött szerepéről]

Cs. Varga István: Az emberi értékkapcsolatok regénytragédiája. Németh László: Iszony. = Alföld jan., l. sz. 61-73.

Cs. Varga István: Németh László és az Első Péter. = Szovjet Irodalom jan., 1. sz. 138-141.

Cs. Varga István: Németh László: Irgalom. (Dosztojevszkij- és Tolsztoj-inspirációk.) = Új Forrás dec., 6. sz. 90-94.

Vincze István: Mezőszilas, „elveszett” házzal. = Szabad Föld ápr. 16. 16. sz. 12. [A Petőfi emlékkönyvtárról, amely Németh László fiatalkori műhelye volt.]

Zika Klára: Egy pálya emlékezete. = Magyar Nemzet aug. 3. 182. sz. 5. [Szathmáry Lajosról, akiről Németh László az Égető Eszter c. regényének Szilágyi tanárurát mintázta]

Zimonyi Zoltán: Németh László levelei Féja Gézához. = Forrás jan., 1. sz. 77-87. [Hét levél 1939-1944 között]

Dokumentumok Juhász Géza levelesládájából. [Közli]: Lévay Botond. = Kritika dec., 12. sz. 24-26. [Németh László levele Juhász Gézához. 1936. jún. 6.]

Foreign editions of Hungarian literature. = Daily News ápr. 14. 73. sz. 3. [Németh Lászlóról is]

„Németh László és az orosz-szovjet irodalom”. = Hajdú-Bihari Napló márc. 31. 76. sz. 5. [Konferencia volt márc. 29-én Debrecenben a KLTE orosz irodalom tanszékén.]

1984

[Bajor Nagy Ernő] B. N. E.: Csatlakozások és Németh-rajongók. = Szabad Föld júl. 14. 28. sz. 14.

Bajor Nagy Ernő: Kérdések – a gondolkodó Németh László. = Szabad Föld júl. 7. 27. sz. 12.

Bakonyi István: Az eszmealkotás előzménye. Németh László: Alsóvárosi búcsú. = Új Aurora 1. sz. 77-81.

Bakonyi István: Egy nagy kísérlet „bevezetése”. Németh László: Kocsik szeptemberben. = Új Aurora 3. sz. 90-95.

Bakonyi István: Németh László és a Mezőföld. = Fejér Megyei Könyvtáros dec., 2. sz. 42-44.

Bakonyi István: Szeretet, szenvedély, feloldódás a közösségben (Németh László: Irgalom). = Forrás aug., 8. sz. 35-39.

Barta János: Németh László debreceni katedrája. = Kortárs nov., 11. sz. 1798-1809.

Bata Imre: Ötven éve alapították a Választ. = Népszabadság ápr. 14. 88. sz. 15. [Németh László szerkesztői tevékenységéről is]

Békési Imre: Egy magyarázó konstrukciótípus Németh László esszéiben. Magyar Nyelvőr 4. sz. 463-470.

Bori Imre: A kísérletező ember, avagy a munka öröméért. = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Ujvidék, Forum. 427-438.

Bori Imre: Németh László. [1981.] = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Ujvidék, Forum. 439-444.

Bori Imre: Sajkod Robinson-szigetén. = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Újvidék, Forum. 403-409.

Bori Imre: Változatok a Bolyai témára. = Bori Imre huszonöt tanulmánya. Újvidék, Forum. 410-426.

Csűrös Miklós: Németh László Berzsenyi-élménye. = Cs. M.: Színképelemzés. Bp., Szépirodalmi. 388-400.

Dersi Tamás: A lázadó kritikus. = Esti Hírlap júl. 23. 172. sz. 2. [Németh Lászlóról]

Erényi Tibor: Haladó eszme és politika az ellenforradalmi Magyarországon. = Népszabadság júl. 26. 174. sz. 7. [Bárdos Judit Németh László „harmadik” útja c. tanulmányáról.]

Fábián Ernő: A modell lehetőségei. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, Kriterion 251-258. (Németh László reformeszméi]

Fábián Ernő: A példaadás erkölcse. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, Kriterion 258-264.

Fábián Ernő: Az igézet iskolája. = F. E.: A példaadás erkölcse. Bukarest, Kriterion 233-251.

Fodor András: Németh László hangja. = Új Forrás máj., 5. sz. 81-82.

Földeák Iván: Jurij Guszev. = Új Tükör okt. 7. 41. sz. 17. [A Bűn c. regény fordításáról]

Földeák Iván: Szergej Zaligin. = Új Tükör nov. 4. 45. sz. 17. [A Bűn és a Gyász c. regényekről]

[Franka Tibor] (franka): Csinálni kell valamit. A háznak hű mása. = Magyar Hírlap ápr. 13. 87. sz. 7. [A mezőszilasi Németh-házról]

Füzi László: Feljegyzések a századforduló idejéből. Elöljáró szavak Németh József Naplójához. = Forrás júl., 7. sz. 66-73.

Grezsa Ferenc: A Bocskay-kerti triptichon. = Tiszatáj szept., 9. sz. 86-93. [Az 1942-1943-ban íródott Móricz Zsigmond portré, a Lányaim és a Magam helyett]

Grezsa Ferenc: Az Utolsó kísérlet záródarabjai. Németh László két kisregénytorzója. = Napjaink nov., 11. sz. 24-26. [A Szerdai fogadónap és A másik mester c. regényekről]

Grezsa Ferenc: Keresztury Dezső és Németh László kapcsolatáról. = Fejér Megyei Szemle 2. sz. 39-42. [Az Utolsó széttekintés és a Jelentésben megokolt tennivalók jegyzéke c. írások nyomtatásban még eddig meg nem jelent szövegrészleteinek közlésével]

Grezsa Ferenc: „Újszövetségi” modell. Németh László Bocskay-kerti írói programja. = Tiszatáj aug., 8. sz. 58-63.

Győrffy Sándor: Szárszó evangéliuma. = Confessio 4. sz. 8-10. [Németh László előadásáról]

Hubay Miklós: A béke-bolygónk reménye. Az együttélés igazsága. = Magyar Nemzet dec. 27. 253. sz. 9. [A tejtestvériségről]

Huszti Péter: Az író arca. = Film, Színház, Muzsika jún. 30. 26. sz. 12. [Emlékezés Németh Lászlóval való találkozásairól Az áruló c. színmű bemutatása kapcsán]

Illés Endre: Az Artemisz-álarc. = I. E.: Szerelmeim, évek múlva. Bp., Magvető. 37-45. [Az Iszony c. regényről.]

Illés Endre: Egy esszé margójára. (Németh László) = I. E.: Szerelmeim, évek múlva. Bp., Magvető. 46-52. [Korányi Sándorról]

Illés Endre: Orv rögtönzések. = Népszava jan. 7. 5. sz. 11. [Németh Lászlóról és a Kocsik szeptemberben c. regényről]

Juhász Gyula: A barbár korhullám. A magyar szellemi élet és a zsidókérdés a második világháború előtt és alatt. 1938-1944. = Új Írás júl., 7. sz. 68-92. [Németh Lászlóról is]

Karinthy Ferenc: Újra hazai vizeken. = Új Tükör nov. 18. 47. sz. 16-17.; nov. 25. 48. sz. 16-17. [Németh Lászlóra emlékezik 1969-es naplójának részletével]

(kemény): Gyász. = Fejér Megyei Hírlap jan. 4. 2. sz. 5. [A regényt újraolvasva]

Kereskényi Sándor: A moralista szépségeszménye. Erkölcs és esztétikum Németh László A minőség forradalma c. művében. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 66-84.

Kiss Ferenc: Ady és Németh László. = K. F.: Interferenciák. Bp., Szépirodalmi. 73-86.

Kiss Ferenc: Németh László és az orosz irodalom. = K. F.: Interferenciák. Bp., Szépirodalmi. 58-72.

Kiss Ferenc: Új Németh László értelmezések. = K. F.: Fölrepülni rajban. Bp., Szépirodalmi. 335-344.

Kolozsvári Grandpierre Emil: A nőstény zseni. = K. G. E.: Eretnek esszék Bp., Magvető. 99-112.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Miért szörnyeteg a Szörnyeteg? = K. G. E.: Eretnek esszék. Bp., Magvető. 347-356.

Kőszegi Lajos: Tisztelettől övezve… Séták a magyar Parnasszuson. = Somogyi Néplap júl. 21. 170. sz. 7. [Déry Tiborról, Illyés Gyuláról, Németh Lászlóról]

Kulcsár Kálmán: A magyar szociológia történetszemlélete. Gondolatok a külső minta jelentőségéről. = Valóság máj., 5. sz. 1-21. [A külső minta követelése vagy a saját modell kimunkálása probléma – többek között Németh László elmélete is]

Kulcsár Szabó Ernő: Az epikai jelentésképzés változásai. Szempontok a Tanu utáni Németh László regényeinek újraértelmezéséhez. = Literatura 4. sz. 405-416.

Lendvai Ildikó: Egy kategória rétegei. (Németh László minőség-fogalma az individualizmus és antiindividualizmus vitájában.) = Magyar Filozófiai Szemle 3-4. sz. 414-430.

Lisztóczky László: „A mythosok határán”. Kerényi Károly és Gulyás Pál. = Literatura 4. sz. 434-470. [Németh László közvetítő szerepéről is a barátság kialakulásában]

Lőkös István: A délszláv irodalmak magyarországi recepciójának történelmi előzményeiről. = L. I.: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. Bp., Szépirodalmi. 470-491. [Többek között Németh László Krleza Adyról, Híd a Dráván, Most, Punte, Silta c. írásairól]

Major Ottó: Németh László. = M. O.: Egy nemzet férfikora. Bp., Szépirodalmi. 78-79.

Máriás József: Németh László és Nagybánya. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest, Kriterion. 45-65.

Marosi Péter: Pillanatfelvételek cédulázás közben. = Utunk márc. 16. 11. sz. 6. [Két emlék Németh Lászlóról]

Monostori Imre: A „Magyarság és Európa” helye Németh László publicisztikájában. = Literatura 4. sz. 430-453.

Monostori Imre: Egy elfelejtett Németh László-interjú margójára. = Irodalomtörténeti Közlemények 5-6. sz. 727-732.

Monostori Imre: Higgadtan, kényes kérdésekről. Széljegyzetek Huszár Tibor Beszélgetések című interjúkötetéhez. = Napjaink júl., 7. sz. 22-23. [Németh László a népi-urbánus ellentétekben]

Monostori Imre: Hol is született Németh László? = Vas Népe dec. 9. 5.; Somogyi Néplap dec. 12. 291. sz. 8.

Monostori Imre: „Kéziratodat tovább küldtem Kecskemétre”. A Válasz születése Németh László Fülep Lajoshoz írt leveleiben. = Forrás máj., 5. sz. 81-87. [Kilenc levél 1934. febr. 2.-máj. 8.]

Monostori Imre: Utópia vagy perspektíva? Németh László „Értelmiségi társadalma”. = Napjaink febr., 2. sz. 6-9.

Mózes Attila: Németh László: Iszony. = Utunk febr. 3. 5. sz. 4.

Németh József: Napló. (1898-1911). 1-3. rész. [Sajtó alá rendezte a jegyzeteket írta: Füzi László.] = Forrás júl., 7. sz. 74-88.; aug., 8., 57-80.; szept., 9. 68-85.

Pomogáts Béla: Az élet kérdezett. = Forrás máj., 5. sz. 71-80. [A Válasz 50 év előtti megjelenéséről; Németh Lászlóról, a szerkesztőről]

Pomogáts Béla: Sándor Iván írói pályája. = Napjaink nov., 11. sz. 29-30. [Németh László üdvtana c. kötetéről is]

Sándor Iván: A muri másnapján. = Napló [Miskolc] jan., 6. sz. 3-5. [Németh Lászlóról]

Sándor Iván: A színész és a tények üzenetei. = Film, Színház, Muzsika jan. 7. 1. sz. 15. [A Görgey-szerep elemzése a Fáklyaláng és Az áruló c. drámákban]

Sándor Iván: Szembenézni a történelemmel. A Németh László-pör. = Kortárs okt., 10. sz. 1650-1661., nov., 11. sz. 1781-1797. [Részlet A Németh László-pör c. könyvéből]

Saskői Zoltán: Németh László és Tóth László barátsága. = Forrás nov., 11. sz. 82-84. [Németh László Tóth Lászlónak (Sátorkő, 1935. jún. 23.) és Tóth Lászlónénak (Sajkod, 1964. márc. 15.) írott levelének, egy táviratának (1935. jún. 19.) és két dedikációjának szövegközlésével]

Sz. M.: Olvasás közben. = Magyar Hírek máj. 12. 10. sz. 12-13. [A Szárszó 1943 c. könyvről, Németh László előadásáról is]

Szabó Zoltán: A tusakodó ember. (Németh Lászlóról.) = Sz. Z.: Ősök és társak. Bern, Az Európai Prot. Magyar Szabadegyetem. 207-240.

Szabó Zoltán: Hungarica varietas. (Korkép 1974-ből.) = Sz. Z.: Ősök és társak. Bern, Az Európai Prot. Magyar Szabadegyetem. 279-305. [Többek között az Új Látóhatár 1971. áprilisi Németh Lászlót köszöntő számáról.]

Szávai János: A naplóíró Németh László. = Sz. J.: Zsendül-e a fügefa ága? Bp., Szépirodalmi. 37-44.

Szávai János: Az ideális és torz. Németh László önéletírásai. = Új Írás aug, 8. sz. 86-92. [Homályból homályba]

Tarbay Ede: Attenborough Gandhija. = Vigilia ápr., 4. sz. 294-297. [Összehasonlító elemzés Németh László Gandhi halála c. drámája és Richard Attenborough Gandhi c. filmje között.]

Cs. Varga István: Az eszmekatedrális koronázó regénye: Irgalom. = Literatura 4. sz. 417-429.

Cs. Varga István: Mélységével Muszorgszkijhoz hasonlítható. Németh László Gogol-képéről. = Napjaink ápr., 4. sz. 25-27.

Vargha Balázs: Németh László változatai a Budapest témára. = V. B.: „Altok Dunánk szélén, a pesti parton…” Bp., Tankönyvkiadó. 357-372.

Zimonyi, Zoltán: László Németh. = Literatur Ungarns 1945 bis 1980. Einzeldarstellungen. Berlin, Volk und Wissen. 88-100

A Válasz. Fejezetek egy folyóirat történetéből. = Kortárs okt., 10. sz. 1606-1614. [Lator László, Vas István, Keresztury Dezső, Sőtér István, Orosz László, Illyés Gyula emlékezése többek között Németh Lászlóra]

Emlékek Babits Mihályról. Keresztury Dezsővel beszélget Albert Zsuzsa. = Forrás febr., 2. sz. 60-70. [Németh Lászlóról is szó esik]

Kérdések a Válaszról. Szentkuthy Miklóssal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs nov., 11. sz. 1770-1780. [Németh Lászlóval való kapcsolatáról is]

Németh László, az író. = Csengő. Dolgozók Németh László Gimnáziumának folyóirata. Kecskemét, 3.

Németh László kiadatlan kézirataiból. Közli: Grezsa Ferenc. = Tiszatáj szept., 9. sz. 32-37. [Öt Németh László-írással.]

1985

Ablonczy László: Hitek és útvonalak. Beszélgetés Lendvay Ferenccel. = Tiszatáj aug., 8. sz. 115-128. [Németh László drámáinak rendezéséről is]

Aczél György: Az értől az érig. = Új Tükör nov. 10. 45. sz. 18-19. [Beszéd Ozorán okt. 31-én az általános iskola névadó ünnepén. 3 fényképpel]

Bakonyi István: A pedagógus Németh László. Az iskola nem „szatócsbolt”. = Fejér Megyei Hírlap nov. 6. 261. sz. 5.

Bakonyi István: Társadalombírálat 1937-ben. (Németh László: Kocsik szeptemberben) = Forrás júl., 7. sz. 75-83.

Bakonyi István: Tolsztoj-hatások Németh László Alsóvárosi búcsú című regényében. = Somogy márc.-ápr., 2. sz. 46-50.

Bata Imre: „Négy mondat”-ról röviden. = Élet és Irodalom nov. 15. 46. sz. 4. [Hozzászól Czine Mihály Négy mondatról – bővebben c. írásához.]

Bátonyi Gábor: A Duna-konföderáció gondolata a két világháború közti Magyarországon. = Alföld aug., 8. sz. 35-42. [Németh László koncepciójáról is]

Benedek András: Író és dramaturg. Emlékek Németh Lászlóról. (A két Bolyai, Utazás, Gandhi halála.) = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető. 84-109.

Benedek András: Mégis mozog. A Galilei története. = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető. 27-83.

Benedek András: Vívódó lelkek. Németh László dramaturgiája. = B. A.: Színházi műhelytitkok. Bp., Magvető. 6-26.

Czine Mihály: Négy mondatról – bővebben. = Alföld nov., 11. sz. 39-50. [Válasz Faragó Vilmos Négy mondat c. glosszájára, a mezőszilasi Németh-ház könyvtárrá avatása kapcsán]

Czine Mihály: Németh László rendhagyó órája. = Új Forrás 6. sz. 36-42.

Csoóri Sándor: Németh László könyvei között. = Tiszatáj aug., 8. sz. 95-97. [Elhangzott a dorogi Németh László-kiállításon.]

Dobossy László: Szent Husz János magyar tisztelői. = D. L.: Előítéletek ellen. Bp., Magvető. 44-74.]

Faragó Vilmos: Négy mondat. = Élet és Irodalom febr. 15. 7. sz. 9. [Czine Mihály a Vita a kritikáról c. konferencián való felszólalásához szól hozzá.]

E. Fehér Pál: Németh László. = Népszabadság ápr. 6. 81. sz. 15.

Fekete Sándor: „Megtagadván, ami vétek…”. = Új Tükör aug. 4. 31. sz. 23. [Illyés Gyuláról, Németh Lászlóról]

Gergely Ferenc: Adalékok az 1943-as szárszói konferencia utóéletéhez. = Confessio 3. sz. 24-35.

Grezsa Ferenc: A Németh László-i regény kifejlődése. = Acta Historae Litterarum Hungaricarum. 22. Szeged, 49-59.

Heltai Nándor: Katona József és Németh László. = Petőfi Népe nov. 11. 264. sz. 5. [194 éve született Katona József]

Héra Zoltán: Kapcsolódások. Jegyzetek az irodalmi barátkozásról. = Népszabadság dec. 14. 293. sz. 15. [Illyés Gyula és Németh László]

Kálmán Mária: Női argonauták. Női szabadságharcosok a világirodalomban. = Világosság nov., 11. sz. 702-710. [Többek között Németh László női regényalakjairól]

Karig Sára: Gizella Sorsich. = Új Tükör nov. 10. 45. sz. 17. [A Gyász bolgár fordítója.]

Kerényi [Károly], Karl: Über László Németh, den Romanschriftsteller. = K K.: Wege und Weggenossen. München, Langen – Müller V. 425-431.

Kerényi [Károly], Karl: Vom Nutzen des Essayisten. = K., K.: Wege und Weggenossen. München, Langen – Müller V. 432-440.

Királyhegyi Ottília: Az órák „üvegharangja” alatt. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 23. 69. sz. 8. [A hódmezővásárhelyi évekről]

Kiss Gy. Csaba: „Tejtestvérek”. (Németh László Kelet-Európáról 1945 előtt). = Alföld aug., 8. sz. 25-34.

Kolozsvári Grandpierre Emil: A zárlatos magyar valóságérzék. = Új Tükör szent. 29. 39. sz. 14-15. [Válasz Domokos Mátyásnak a Mübirálat – kiszabott parcellán c. kritikájára, amelyet Kolozsvári Grandpierre Emil Eretnek esszék c. kötetéről írt (Kortárs 1985. aug., 8. sz. 152-156.)]

[Köntös László] (köntös): Egy teológiai doktorunk: Dékány Endre. Egy beszélgetés töredékei. = Reformátusok Lapja okt. 6. 40. sz. 6. [Németh László viszonya a valláshoz]

Kristó Nagy István: Németh László. = Ezer év. Bp., Hazafias Népfront. 468-472.

Kristó Nagy István: Németh László ötletei és jegyzetei az oktatásról. = Köznevelés máj . 3. 18. sz. 11. [Németh László A paraszti dolgozók iskolájának tanterve c. írásával együtt]

Kristó Nagy István: Sok száz szó és Szárszó. = Műhely 2. sz. 68-76. [Németh Lászlóról is]

Kulcsár Szabó Ernő: Személyiségkép és epikaiság. A poétikai módosulások természete Németh László 1945 utáni regényeiben. = Alföld jún., 6. sz. 43-53.

Mátyás Sándorné: Németh László Vásárhelyen. Adalék és kiegészítés. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 6. 81. sz. 8.

Mécs Miklós: Találkozás Németh Lászlóval. = Új Forrás 6. sz. 47-49.

Monostori Imre: A Magyarság és Európa korabeli fogadtatása. = Új Forrás dec., 6. sz. 52-58.

Monostori Imre: Németh László: A nagy szenvedés szent és megszentel. Németh László tizenhárom levele Fülep Lajoshoz. = Napjaink febr., 2. sz. 22-25. [Tizenhárom levél 1933. márc. 4. – 1939. jan. végéig]

Nagy Sándor: Válasz. = Népújság [Heves] febr. 9. 33. sz. 9. [A Válasz c. folyóiratról és Németh Lászlóról, mint szerkesztőről]

Németh G. Béla: Németh Lászlóról az Utolsó széttekintés alkalmán. = N. G. B.: Századutóról – századelőről. Bp., Magvető. 453-467.

Németh Judit: Előszó egy Németh László-töredékhez. = Új Forrás ápr., 2. sz. 36-38. [Az élettan története]

Odorics Ferenc: Egy elbeszéléstípus leírása. (Németh László novellái). = Studia Poetica 6. Szeged, 258-276.

Péntek Imre: Közelebb kerülni hozzá. Gondolatok a Németh László emlékülés elé. = Fejér Megyei Hírlap dec. 14. 293. sz. 8.

[Polner Zoltán] Pr. Z.: Németh László vonzásában. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 24. 95. sz. 4. [Sipka Sándor kéziratkötetéről. Németh Lászlóval való levelezése.]

Pomogáts Béla: Irodalmunk múltja a népi irodalomszemlélet mérlegén. = Új Aurora 3. sz. 75-86. [Németh Lászlónak a magyar kultúráról, irodalomról alkotott nézetéről is]

Sándor Iván: A remény: a reménytelenség felismerése. (Gondolatok Németh László kultúrmodellje kapcsán). = Tiszatáj okt., 10. sz. 40-46.

Sándor Iván: Helyesen gondolkozni: erkölcs. A Németh László-életmű margójára. = Életünk 3. sz. 258-267.

Sándor Iván: Regényíró, regényvilág. (Németh László próza-teljesítménye). = Forrás jún., 6. sz. 66-79. [Részlet A Németh László-pör c. könyvéből]

Szalontay Mihály: Németh László: Az utazás. = Népújság [Heves] márc. 9. 57. sz. 10.; Nógrád márc. 9. 57. sz. 9.; Somogyi Néplap márc. 16. 63. sz. 9.; Fejér Megyei Hírlap ápr. 13. 86. sz. 9.; Zalai Hírlap máj. 4. 103. sz. 8. [A dráma keletkezéséről]

Szedő László: A kereső ember. = Vigilia márc., 3. sz. 273-274. [Németh László naplóiról]

Tóth Bertalanné: Németh László: Galilei. (Részlet egy pedagógiai tanulmányból). = A miskolci Földes Ferenc Gimnázium 425 éve. (1560-1985). Miskolc, 177-180.

Cs. Varga István: Németh László, az orosz irodalom fordítója. = Fejér Megyei Hírlap dec. 14. 293. sz. 8.

Varga József: Negyven éve indult. A pályamódosító Németh László. = Magyar Hírlap dec. 11. 290. sz. 5.

Vatai László: Németh László – Homályból homályba. = V. L.: Átszínezett térkép. New York, Püski. 113-131.

Vértes László: Németh László, az orvos. (Halála 10. évfordulójára). = Orvosi Hetilap okt. 20. 2605-2607.

Zimonyi Zoltán: Féja Géza levele Németh Lászlónéhoz 1944 szeptemberében. = Forrás szept., 9. sz. 72-73.

Zimonyi Zoltán: Sorsok, sorsmetafórák. Németh László: Sámson. = Tiszatáj aug., 8. sz. 98-114.

Juhász Géza és a népi írók mozgalma. Németh László, Illyés Gyula, Szabó Pál és Kodolányi János levelei. Közli: Lévay Botond. = Alföld jen., 1. sz. 52-58. [Németh László 193? jún. 2-án kelt Juhász Gézának szóló levelének közlésével]

Kérdések a Válaszról. Sőtér Istvánnal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs nov., 11. sz. 119-129. [Németh Lászlóról is]

Kérdések a Válaszról. Vas Istvánnal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs jún., 6. sz. 87-101. [Németh Lászlóról is megemlékezik]

Németh László három cikkfogalmazványa és két naplótöredéke. (Kéziratok a vásárhelyi emlékház archívumában.) [Bev., közli:] Földesi Ferenc = Tiszatáj aug., 8. sz. 78-94.

Németh László kiadatlan írásaiból. [Közli:] Grezsa Ferenc. = Tiszatáj okt., 10. sz. 24-28.

Németh László levelei Basch Lóránthoz. Közli és bev.: Füzi László-Kőhegyi Mihály = Forrás márc., 3. sz. 80-87. [Tizenegy levél 1932., 1933., 1934., 1950., 1957. és 1959-bőt]

Németh László levelei Földessy Gyulához. Közli és bev.: Füzi László-Kőhegyi Mihály = Alföld nov., 11. sz. 59-74. [Harminchét levél 1927. dec. 24. = 1940. máj . 20. közötti időszakból]

Németh László levelei Illyés Gyulához. Közli: Grezsa Ferenc. = Tiszatáj aug., 8. sz. 3-77. [108 levél az 1931-1972 közötti időszakból Illyés Gyulának és feleségének címezve és az Illyés Gyulának. (70. születésnapjára) c. vers szövegközlése]

XIII. tokaji írótábor, október 14-18. Az értelmiség-tanácskozás vitájának ismertetése. = Napjaink jen., 1. sz. 6-15. [Előadásukban többen foglalkoznak Németh Lászlónak az értelmiségről alkotott nézeteivel]

1986

Alföldy Jenő: A minőség igézetében. Nyolcvan éve született Németh László. = A. J.: Visszhang. Bp., Szépirodalmi. 138-144.

Bakonyi István-Horváth Júlia: Németh László és Mezősziles. = Új Tükör jen. 26. 4. sz. 11. [Három fényképpel]

Balogh Ödön: Baj-e, ha a pedagógusnak „diákesze” van? Tűnődés Németh László tanításán. = Napló [Veszprém] jen. 30. 25. sz. 5.

Bán Magda: Két óra Inna Csurikovával. = Film, Színház, Muzsika szept. 13. 37. sz. 15-17. [Az Égető Eszter c. film főszereplője.]

Barta János: Különös levélváltás. = Kortárs jún., 6. sz. 140-141. [Németh László 1943. máj. 6-án kelt, a debreceni Tisza István Tudományegyetemnek címzett, egyetemi tanári kinevezésével kapcsolatos levelének közlésével]

Bata Imre: A „Németh László-pör” vitájához. = Élet és Irodalom ápr. 25. 17. sz. 5.

Bata Imre: Papírszínház? = Délsziget 4. sz. 10-12. [Németh László drámáiról. Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Bata Imre: Valami a Németh László-reneszánszról. = Népszabadság aug. 30. 204. sz. 15.

Bata Imre: Válasz Sükösd Mihálynak. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 2.

[Béládi Miklós]: Béládi Miklós hagyatékából. A Magyar Rádióban elhangzott kisesszék. = Új Aurora 3. sz. 49-60. [A Sajkódi esték és az Irgalom c. műveiről is]

Béládi Miklós: Búcsúsorok Németh Lászlóról. = B. M.: Értékváltozások. Bp., Szépirodalmi. 158-171.

Béládi Miklós: Ésszé a Tanú-időből. = B. M.: Értékváltozások. Bp., Szépirodalmi. 130-145. [Az Érdemes-e? c. esszéről.]

Béládi Miklós: Németh László emlékezete. = Délsziget 4. sz. 2-3. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Béládi Miklós: Németh László világnézeti filozófiája. = B. M.: Értékváltozások. Bp., Szépirodalmi. 146-157.

Berkes Erzsébet: Égy emlékmű kockakövei. Németh László 85. születésnapján. = Magyar Nemzet ápr. 19. 92. sz. 9.

Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája. = B. L: Válogatott tanulmányok. 3. k. Bp., Magvető. 375-384.

Bibó István: Összeesküvés és köztársasági évforduló. = B. L: Válogatott tanulmányok. 2. k. Bp., Magvető. 443=459. [A harmadik utas ideológia politikai következményeiről és a Kisebbségben c. írásban kifejtett nézetekről.]

Boldizsár Iván: Utazás a Regátban és Erdélyben 1935-ben. = Kortárs jún., 6. sz. 87-98., júl., 7. sz. 99-113. [Illyés Gyulával, Keresztury Dezsővel és Németh Lászlóval]

Bori Imre: Válaszok Gartner Éva kérdéseire. = Irodalomtörténet 2. sz. 483498. [Többek között Németh László rá gyakorolt hatásáról]

Czine Mihály: Az író szobránál. = Délsziget 4. sz. 20-22. [Tóth Valéria Németh László szobra a Berze Nagy János Gimnáziumban. Az 1976-os gyöngyösi konferencián elhangzott beszéd szövege]

Czine Mihály: Debrecen és századunk magyar irodalma. = Alföld dec., 12. sz. 59-71. [Németh Lászlóról is]

Cseres Tibor: Németh László hetvenöt éves. = Cs. T.: Perbeszédek és párbeszédek. Bp., Szépirodalmi. 314-318.

Csongár Álmos: Ezer nyelven. = Népszabadság aug. 23. 198. sz. 16. [Az NDK-ban megjelent regényekről. A cikk németül íródott Glavina Zsuzsa fordította.]

Csorba Tibor: Itt élünk, egy sorsközösségben. Németh László kultúrkörében. = Napjaink júl., 7. sz. 31-33. [Németh László Lengyelországban]

Dékány Endre: A református Németh László. = Confessio 2. sz. 76-79.

Dékány Endre: Kálvinizmus és kultúra. = Reformátusok Lapja okt. 12. 41. sz. 4. [Németh Lászlóról. Fényképpel]

Dékány Endre: Németh László és egyházunk. = Reformátusok Lapja dec. 21-28. 51-52. sz. 5.

Domonkos László: Tanúvallomás egy pörben. = Délmagyarország ápr. 22. 94. sz. 5. [Bozó Lászlónak az 1954-ben készített, Németh Lászlóról szóló műsora miatt megindított fegyelmi tárgyalásáról. ]

Fodor András: Előhang az 1986-os hatvani Németh László emléknapokhoz. = Délsziget 5. sz. 1-2.

Füzi László: A Tanu „előjátéka”. Németh László pályája 1930-1932 között. = Új Forrás 4. sz. 74-80.

Füzi László: Krleza és Németh László jegyében. Lőkös István: Magyar és délszláv irodalmi tanulmányok. = Tiszatáj márc., 3. sz. 43-45.

Görömbei András: A Kelet Népe esztétikai törekvései. = Alföld márc., 3. sz. 28-33. [Németh Lászlóról is]

Grezsa Ferenc: „A művészet az én számomra dráma és legenda”. A Bercsényi utcai Németh-emléktábla avatóbeszéde. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 10. 109. sz. 7.; Napjaink szept., 9. sz. 36. [Elhangzott ápr. 17-én Hódmezővásárhelyen.]

Grezsa Ferenc: Katona József és Németh László. = Forrás máj., 5. sz. 12-17. [Elhangzott a Katona József Társaság ülésén Kecskeméten, 1985. nov. 11-én.]

Grezsa Ferenc: Magyarok Romániában. Fejezet Németh László és az erdélyi. irodalom kapcsolattörténetéből. = Délsziget 6. sz. 8-10.

Grezsa Ferenc: Szempontok az Iszony elemzéséhez. = Délsziget 4. sz. 7-9. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Harcos Ottó: Idén lenne 85 éves. Németh László. = Dunántúli Napló aug. 15. 224. sz. 3. [Fényképpel]

Harmat Pál: Németh László. = H. P.: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 180-184.

Hartyányi István: Emlékek Németh Lászlóról. = Confessio 2. sz. 79-86. [Németh László 5 levelének közlésével (1943. ápr. 18.; 1943. máj. 9. és K. n.). Fényképpel]

Heltai Nándor: Nyolcvanöt éve született Németh László. = Petőfi Népe ápr. 19. 92. sz. 4.

Héra Zoltán: A bizalmasság fokozatai. Jegyzetek egy esszéműfajról. = Népszabadság márc. 15. 63. sz. 16. [A naplóírásról, többek között Németh Lászlóról is]

Hermann István: Németh László filozófikus Széchenyije. = H. I.: A hitvitától a drámáig. Bp., Szépirodalmi. 315-321.

[Horpácsi Sándor] (horpácsi): Németh László időszerűsége. = Észak-Magyarország febr. 15. 39. sz. 4. [Zimonyi Zoltán előadása a miskolci TIT Kazinczy Klubban]

Hölvényi György: Németh László és Kerényi Károly. Németh László levelei Kerényi Károlyhoz. = Új Forrás dec., 6. sz. 36-52. [Huszonhét levél 1943. dec. 18. – 1970. dec. közötti időszakból]

Kabdebó Lóránt: Németh Lászlóról. Bevezető egy esthez, személyes vallomással. = Napjaink aug., 8. sz. 36.

Kádár Ferenc: Németh László tanítványa voltam. = Olvasó Nép 4. sz. 35-38.

Kádár Péter: Németh László öröksége. = Dolgozók Lapja ápr. 22. 94. sz. 4. [A 85. évfordulón]

Kántor Lajos: Magyarok Romániában. Egy 1935-ös útikönyv korabeli visszhangja. = Kritika jún., 6. sz. 23-28.

Király István: Németh László korszerűsége. = Palócföld 6. sz. 67-73.

Koltai Tamás: Szenvedélyes színház. Beszélgetés Major Tamással. = Kritika dec., 12. sz. 19-23. [Megemlékezik Németh Lászlóról is; fényképpel]

Kőszegi Lajos: „Az ember nem lehet a munka szökevénye”. Nyolcvanöt éve született Németh László. = Napló [Veszprém] máj . 31. 127. sz. 4-5.

[Kristó Nagy István] K. N. L: A Korunk jubileumára. = Dolgozók Lapja jún. 28. 151. sz. 9. [Németh László és a Korunk viszonyáról]

Kristó Nagy István: Pimaszság. = Élet és Irodalom máj. 16. 20. sz. 2. [A Juhász Géza – Harsányi Zsolt-perről s Németh Lászlóról]

Kronstein Gábor: A kérdező Németh László. = RTV Újság ápr. 14-20. 15. sz. 4.

Kulcsár Szabó Ernő: A példává emelt szerep regényei. A regényíró Németh László az Iszony fordulata után. = Tiszatáj márc., 3. sz. 51-64.

Madarász Imréné: Németh László Széchenyi c. drámájának mondatszerkezeti jellegzetességei. = Tanárképzés és Tudomány 426-436.

Marosi Péter: Irodalom és analízis. = Utunk ápr. 18. 16. sz. 4. [Előadás egy kolozsvári orvos szimpozionon Németh Lászlóról az orvosról és íróról]

G. Merva Mária: Olvashatatlan? = Élet és Irodalom okt. 17. 42. sz. 9. [A Németh László levelei Sárközi Györgyhöz… c. szövegközlés hibáiról]

[Moldvay Győző] (m. gy.): Égető Eszter útja. = Népújság [Heves] ápr. 12. 86. sz. 6. [Beszélgetés Németh Lászlónéval a regényről és Németh Lászlóról]

Moldvay Győző: Siroki nyár. = Délsziget 4. sz. 17-19. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Nagy Sándor: Irodalmi per a Horthy-korszak bírósága előtt. = Élet és Irodalom jún. 13. 24. sz. 2. [Megjegyzések Kristó Nagy István Pimaszság c. cikkéhez.]

Némethy Magda: Nevelés a minőségi életre Németh László munkáiban. = Nyugati Magyarság [Montreal] júl.-aug. 1., 5., szept. 5.

Nikolova, Ivanka: Magyar könyvek Bulgáriában. = Könyvvilág aug., 8. sz. 18. [Ford.: Juhász Georgi]

Pálfy G. István: Per. = Magyar Ifjúság ápr. 18. 16. sz. 7. [Gondolatok Németh László születésének nyolcvanötödik évfordulóján.]

Pándi Pál: Nem Berzsenyi ürügyén. = Népszabadság márc. 8. 57. sz. 13. [Németh Lászlóról]

Papp Gábor: Kortörténet Németh Lászlótól. = Népszabadság jún. 21. 145. sz. 13. [A Ha én miniszter lennék c. írása kapcsán]

Párkány László: Petőfi Mezőberényben. Egy darab hányattatásai. = RTV Újság ápr. 14-20. 15. sz. 4.

Petővári Ágnes: Az irodalomszolgálatában. Püski Sándor hetvenöt esztendős. = Napjaink júl., 7. sz. 33-35. [Németh Lászlóhoz fűződő kapcsolatáról, műveinek kiadásáról]

Pomogáts Béla: Magam helyett. Tompa László Németh László-estje elé. = Élet és Irodalom ápr. 25. 17. sz. 12. [Az Egyetemi Színpadon Németh László tiszteletére a 85. születésnapja alkalmából rendezett esten]

Porkoláb Tibor: „A jobbításnak ötvenkötetes vénykönyve”. (Közelítések Németh Lászlóhoz.) = Határ nov., 2. sz. 15-21.

Rádics Károly: A megőrző megőrzése. Németh László levelei Móricz Zsigmondhoz. = Forrás nov., 11. sz. 65-73. [Tíz levél 1931. nov. 16. – 1940. dec. 7. és K. n.]

Sándor Iván: Tengerszem a század térképén. = Tiszatáj márc., 3. sz. 46-50. [Németh László Vers vagy tanulmány? c. írásáról]

Schmitt Hedvig: Németh László betegágya mellett. = Olvasó Nép 4. sz. 38-44. [A Szerettem az igazságot c. vers közlésével.]

Sieroszewski, Andrzej: Magyarország és Közép-Európa Németh László gondolati rendszerében. = Literatura 1-2. sz. 222-228.

Sipka Sándor: Ülünk egy üvegharang alatt. Németh László pedagógiai elveiről. = Délsziget 4. sz. 13-16. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Sükösd Mihály: Levél a főszerkesztőhöz. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 2. [Viszontválasz Ungvári Tamás Az emlékmű. Németh László utókora c. cikkére]

Sükösd Mihály: Németh László körül. Vita Ungvári Tamással. = Élet és Irodalom ápr. 4. 14. sz. 5.

Széchenyi Ágnes: Válasz. = Élet és Irodalom okt. 24. 43. sz. 2. [G. Merva Mária Olvashatatlan? c. cikkére.]

Szíj Rezső: Németh László nyomában a Dunakanyarban. = Pest Megyei Hírlap júl. 30. 178. sz. 5.

Tasi József: „Magunkra ismerünk alakjaiban…”. Kabdebó Lóránt Németh László-esszéjéről. = Napjaink aug., 8. sz. 35.

Tóbiás Áron: A szilasbalhási kert jázminjai. = Háttér 18. 1986-1987. l. sz. 42-43. [Összeállítás, részben Németh László emlékeiből, Mezőszilasról; két fényképpel]

Tóthpál József: Németh László és a zene. = Kóta 9. sz. 1-3. [A címlapon Kodály Zoltán és Németh László fényképe]

Ungvári Tamás: A „Németh László pör” margójára. = Élet és Irodalom márc. 14. 11. sz. 5., 8. [Gondolatok Sándor István A Németh László pör c. kötete kapcsán]

Ungvári Tamás: Ama… nem. = Élet és Irodalom ápr. 18. 16. sz. 2. [Hibaigazítás saját, Az emlékmű c. cikkéhez.]

Ungvári Tamás: Az emlékmű. Németh László utókora. = Élet és Irodalom ápr. 11. 15. sz. 5., 8. [Viszontválasz Sükösd Mihály Németh László körül c. cikkére.]

Varga Imre: Vihar egy történelmi egyfelvonásos körül. Németh László: Petőfi Mezőberényben. = Alföld márc., 3. sz. 55-57. [Németh László Varga Imrének szóló 1954. okt. 12-én kelt levelének közlésével]

Cs. Varga István: A kritikus pályakezdése. (1925-1930). = Délsziget 4. sz. 46. [Az 1976-os gyöngyösi Németh László-konferencián elhangzott előadás szövege]

Varga József: Németh László és a nagyvilág. = Magyar Hírlap ápr. 18. 91. sz. 9. [Fényképpel]

Varga Lajos: Nyolcvanöt éve született Németh László. = Kisalföld ápr. 26. 98. sz. 8.

Vass Márta: Az óraadó Németh László. = Békés Megyei Népújság ápr. 10. 84. sz. 4. [A drága jó nyolcadik c. rádióműsorról]

Vértes J. Andor: Az emigráns. 85 éve született Németh László. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 18. 91. sz. 5.

Vértes László: Az egészségnevelő Németh László. = Egészségnevelés 6. sz. 272-273.

Vujicsics [D.] Sztoján: Napról napra Krlezával. = Népszabadság dec. 24. 302. sz. 23. [Németh László és Krleza kapcsolatáról is.]

Az értékekről és az értékek anarchiájáról. Beszélgetés Vas Istvánnal. = Népszabadság dec. 24. 302. sz. 17. [Németh László műveiről és személyéről]

Az Irodalomtörténet kérdései Grezsa Ferenchez. = Irodalomtörténet 2. sz. 481-483. [Többek között Németh Lászlóval kapcsolatos kutatásairól]

Előadás Németh Lászlóról. = Petőfi Népe márc. 2. 69. sz. 12. [Király István a kecskeméti dolgozók gimnáziumának dísztermében]

Kérdések a Válaszról. Márkus Istvánnal beszélget Széchenyi Ágnes. = Kortárs aug., 8. sz. 106-125. [Németh Lászlóról is]

Lendvay Ferenccel, a kecskeméti Katona József Színház igazgatójával beszélget Füzi László. = Forrás dec., 12. sz. 59-64. [Németh László drámáinak rendezéséről]

Németh László levelei Áprily Lajoshoz. [Közli és bev.:] Füzi László-Kőhegyi Mihály. = Confessio 2. sz. 86-88. [Németh László két levelének közlésével (1929. ápr. 23.; 1930. dec. 20.)]

Németh László levelei Sárközi Györgyhöz (1936-1937) és Sárközi Györgynéhez (1945-1954). [Közli és bev.:] Széchenyi Ágnes = Mozgó Világ aug., 8. sz. 19-56.

1987

Bakonyi István: Az eszmekör felépítése. Németh László: Szerdai fogadónap = Tiszatáj 1-2. sz. 87-96.

Béládi Miklós: Németh László. = B. M.: Arcképvázlatok. Békéscsaba, Új Aurora füzetek. 34-39. [Az Irgalom c. regényről és a Sajkódi esték c. tanulmánykötetről]

Belohorszky Pál: A lélek kertésze. Németh Lászlóról. = B. P.: Égő rózsamáglya. Bp., Szépirodalmi. 358-383.

Bíró Zoltán: A minőség próféciája. Emlékezés Németh Lászlóra születésének 80. évfordulóján. = B. Z.: Vállalások és kételyek. Bp., Szépirodalmi. 113-141.

Csiky Ágnes Mária: Németh László – a magyar anti-Orwel. = Erővonalak a két világháború közti magyar szellemi életben. Zürich, SMIKK 99-112.

Csontos Sándor: A drámaíró Sarkadi. Beszélgetés Mészöly Dezsővel. = Színház dec., 12. sz. 25-27. [Többek között a Széchenyi c. dráma 1956-os bemutatójának körülményeiről, Sarkadi Imre Németh Lászlónak írott levélfogalmazványának közlésével]

Csoóri Sándor: Németh László könyvei között. = Cs. S.: Készülődés a számadásra. Bp., Magvető. 138-143.

Csúri Károly: Érdek- és értékellentétek világa. (Németh László: A kurátor ítélkezik.) = Cs. K.: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. Bp., Tankönyvkiadó. 114-148.

Dékány Endre: Nyelvünk örök kútfeje. Németh László a Bibliáról. = Reformátusok Lapja márc. 1. 9. sz. 4.

Dérczy Péter: Hagyomány és újítás Németh László Gyász című regényében. = Jelenkor ápr., 4. sz. 369-373.

Domokos Mátyás: A székesfehérvári Németh László-emlékülés elé. = D. M.: Átkelés, áttünés. Bp., Szépirodalmi. 30-33.

Farkas János László: Minőség, vállalkozás, reform. Németh László a Tat-kör vonzásában. = Világosság júl., 7. sz. 426-435.

Fülöp László: Lélekrajz és létértelmezés. Németh László: Iszony. = F. L.: Realizmus és korszerűség. XX. századi magyar regényírók. Bp., Tankönyvkiadó. 271-315.

Gergely Mihály: Hipertóniám története. = Napjaink jún., 6. sz. 5-6. [Németh László hipertóniájáról is]

Görömbei András: Történelmi jelenlét. (Vázlat Veres Péter pályájáról.) = Forrás dec., 12. sz. 46-52. [Németh László Emberék a nemzet alatt c. írásáról is]

Grezsa Ferenc: Erkölcs- és világnézetfogatom Németh László Tanujában. = Új Forrás jún., 3. sz. 63-66.

Grezsa Ferenc: Németh László enciklopédia-eszméje. = Forrás dec., 12. sz. 40-45.

Grezsa Ferenc: Németh László Kelet-Közép-Európája. = Délsziget 9. sz. 1-3.

Grezsa Ferenc: Németh László minőségeszméje. = Új Forrás 6. sz. 28-34.

Grezsa Ferenc: Történelmi gondolkodás Németh László pályáján. = Kortárs ápr., 4. sz. 96-104.

H. N.: A Villámfénynél és Tóth László. = Petőfi Népe febr. 20. 43. sz. 4. [Tóth László nyomtatta ki.]

Hajdú Demeter Dénes: „Apám, Németh László, a nemzetpedagógus”. = Reformátusok Lapja dec. 4. 49. sz. 4. [Németh Magda előadása]

Hellenbart, Gyula: Literatur. = Südosteuropa – Handbuch. V. Ungarn. Götting, Vandenhoeck und Ruprecht. 560-585. [Németh Lászlóról is]

Illés Lajos: Illés Endre krétarajza Németh Lászlóról. = Népszava aug. 18. 194. sz. 6. [Tv-kritika]

Kabdebó Lóránt: Németh László Miskolcon. = Észak-Magyarország máj. 30. 126. sz. 8. [Elhangzott az Irodalomtörténeti Társaságban. Fényképpel Németh Lászlóról és Fábry Zoltánról]

Kanyar József: Találkozásaim Németh Lászlóval. = Somogy máj. jún., 3. sz. 20-25. [Németh László Kanyar Józsefnek írott hat levelének ill. lapjának szövegközlésével (Békés, 1946. febr. 1. – Hódmezővásárhely 1948. ápr. 27.)]

Király István: A hetvenöt éves Szavva Dangulov köszöntése. = Nagyvilág febr., 2. sz. 276-279. [Németh Lászlóra is emlékezik]

Király István: Németh László korszerűsége. = K. I.: Kultúra és politika. Bp., Kossuth. 62-74.

M. Kiss Sándor: A szárszói beszéd és néhány összefüggése. = M. K. S.: A szárszói beszéd és a népi mozgalom néhány összefüggése. New York, Püski. 3-40.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Németh László és Trianon. = Életünk jún., 6. sz. 566-575.

Kulcsár Szabó Ernő: A személyiség mint létérték Németh László regényírásában. = Alföld nov., 11. sz. 38-50.

Kulcsár Szabó Ernő: Eszmény és másság. Az Iszony és értelmezhetőségének kérdései. = Kortárs ápr., 4. sz. 121-138.

László József: Arcképvázlatok Galyasi Miklósról. = Csongrád Megyei Hírlap júl. 11. 162. sz. 8. [Az Égető Eszter Gyenese]

Lukácsy András: Irodalmunk svájci embere. Beszélgetés Eva Haldimann-nal. = Magyar Hírlap dec. 22. 301. sz. 5. [Németh Lászlóval való megismerkedéséről is]

D. Magyari Imre: Én csúf tanárkorom. = Magyar Ifjúság márc. 27. 13. sz. 38-39. [Németh László pedagógiájáról]

D. Magyari Imre: Kecskeméti példa. (Lendvay Ferenc és Németh László szövetségéről.) = Magyar Ifjúság dec. 18. 51. sz. 30-31.

Medve Imola: Vásárhelyen érdemes tanítani. Negyven éve Németh László érettségiztetett. = Magyar Hírlap ápr. 9. 84. sz. 4.

Mészáros István: Németh László teóriája. = Magyar Nemzet aug. 27. 201. sz. mell. 3.

Monostori Imre: „Bíráltuk és kifogásoltuk – a bíráló rokoni szenvedelmével”. Búcsú a Tanutót. = Új Forrás ápr. 2. sz. 75-79.

Monostori Imre: Németh László Tanu-vállalkozása – kortörténeti metszetben. = Palócföld 5. sz. 52-58.

Monostori Imre: Vita egy útirajzban – s körülötte. („Magyarok Romániában”). = Új Forrás dec., 6. sz. 35-47.

Nagy Attila: Tűnődések Németh Lászlóról. = Film, Színház, Muzsika márc. 21. 12. sz. 26-27., márc. 28. 13. sz. 26-27.

Némethy, Magda: Education for quality of life in the Works of László Németh. = Hungarian Studies Review 2. sz. 21-32.

Papp Zoltán: A Márciusi Front vásárhelyi sejtje. [1-7.] = Csongrád Megyei Hírlap márc. 17. 64. sz. – márc. 24. 70. [Németh Lászlónak a mozgalomhoz fűződő kapcsolatáról is]

Porkoláb Tibor: Németh László pályakezdéséről. = Határ dec., 4. sz. 47-71.

Rákász Mihály: A „többkönyvűség” kevés a korszerű oktatás és nevelés megvalósításához. = Könyvtáros jan., 1. sz. 26-27.

Regős Rita: Apám, Németh László. = Közgazdaság nov. 19. 18. sz. 6. [Németh Magda tartott előadást a Támpont Stúdió és a Társadalomtudományi Klub közös rendezésében.]

Rónay László: Németh Lászlót lapozgatva. = Népszava okt. 19. 246. sz. 6.

Salamon István: Irodalmi ismeretközlés a Magyar Rádióban (1925-1945). = Nógrádi Művelődés 1. sz. 15-33. [Németh László 1934-1935-ös irodalmi osztály vezetői munkájáról és lemondó levelének közlésével]

Sándor Iván: Leperegnek a nyolcvanas évek. [1.] = Jelenkor nov., 11. sz. 1029-1036. [A népi-nemzeti irodalom sorsvállaló vonalának felvázolása kapcsán Németh Lászlóról is.]

Szabó Gábor: A Sámson születése. Békésiek Németh Lászlóról. = Békés Megyei Népújság máj. 30. 126. sz. 7.

Tamás István: Krétarajz Németh Lászlóról. = Új Tükör aug. 30. 35. sz. 31. [Az Illés Endre krétarajza Németh Lászlóról c. tévéműsorról]

Tasi József: Beszélgetés dr. Szathmáry Lajossal, életútjáról. = Új Forrás jún., 3. sz. 71-79. [Az Égető Eszter c. regényben Szilágyi tanár úr modellje.]

Tasi József: Hatvany Lajos és Németh László. Hatvany Lajos levelei margójára. = Új Forrás febr., 2. sz. 41-50.

F. Tóth Pál: A „megperzselt” író. = Petőfi Népe febr. 17. 40. sz. 4. [Németh Lászlóról és a Villámfénynél c. drámájáról]

Cs. Varga István: „A barát szóra Gulyás Pál nevével felelek”. Németh László és Gulyás Pál barátságáról. = Cs. V. L: Utak és távlatok. Miskolc, 137-149.

Cs. Varga István: A Németh László-i „tejtestvérek”-gondolattól a Nagy Lászlói szellemi hídépítésig. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 179-193.

Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. A hangtól a megértésig. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 150-155.

Cs. Varga István: „Itt alkotni, teremteni kell!” Németh László Széchenyi-képéről. = Népújság [Heves] febr. 21. 44. sz. 7.

Cs. Varga István: Németh László és Gulyás Pál barátságáról. = Cs. V. L: Utak és távlatok. Miskolc, 137-149.

Cs. Varga István: Németh László Sírokban és Egerben. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 125-136.

Cs. Varga István: „Sárospatak nekem nagyon megtetszett.” Németh László és Patak kapcsolatáról. = Cs. V. I.: Utak és távlatok. Miskolc, 112-124.

Cs. Varga István: Tapasztalat- és álomátadás. Lapszéli jegyzetek Németh László pedagógiájáról. = Magyar Ifjúság márc. 27. 13. sz. 30-31. [Fényképpel]

A népi mozgalom vonzáskörében. Lengyel Balázzsal beszélget Tasi József. = Kortárs ápr., 4. sz. 105-120. [Németh László Kisebbségben c. művéről is]

Egy barátság története. (Németh László levelei Veres Péterhez), [Közli]: Füzi László-Kőhegyi Mihály = Forrás dec., 12. sz. 53-73. [Tizenkét levél 1940. aug. 8. – 1967. dec. 16.]

Művek és műveletek az 1950-es évek magyar irodalmában. Kerekasztal-beszélgetés. Vezette: Szabó B. István. = Tiszatáj márc., 3. sz. 39-55. [Többek között Németh Lászlóról is szó esik]

1988

Bakonyi István: Németh László első monográfusa. = Fejér Megyei Hírlap máj 20. 119. sz. 5. [Vekerdi Lászlóról]

Bojtár Endre: Németh László kontra Márai? = Élet és Irodalom ápr. 15. 16. sz. 9. [Radnóti Sándor Az ambivalens műbírálat c. írásával kapcsolatban. (Medvetánc 1987. 2. sz. 265-292.)]

Csengey Dénes: A hérosz és a groteszk hős. (Németh László és Örkény István drámái.) = Cs. D.: A kétségbeesés méltósága. Bp., Magvető. 205-234.

Domokos Mátyás: Sajkodi Certosa. = Kortárs okt., 10. sz. 140-144.

Földesi Ferenc: Konferencia Németh Lászlóról. = Élet és Irodalom ápr. 22. 17. sz. 8. [A Németh László Társaság, a TIT, a MTA Irodalomtudományi Intézet rendezésében ápr. 8-án Hódmezővásárhelyen]

Fried István: A legenda. Kalapos király. = Magyarország júl. 29. 31. sz. 27. [Szomory Dezső és Németh László II. József c. színműveiről is]

Füzi László: Kultúra – civilizáció – világcivilizáció. A távlatosság jegyei Németh László gondolkodásában – 1945 után. = Forrás jún., 6. sz. 50-60.

Grezsa Ferenc: „A tanulmány volt az én honpolgári adóm…” A Tanu-író Németh László magyarságképéről. = Forrás aug., 8. sz. 77-83.

Grezsa Ferenc: Németh László Tanu-korszakának irodalomszemlélete. = Új Írás febr., 2. sz. 86-96.

Hellenbart Gyula: A szelíd mizantróp. Németh Ellának. = Új Látóhatár dec. 1. 4. sz. 445-461. [Az író Németh Lászlóról]

K. F.: Jeles vásárhelyiek. Kenéz Katalin Kristó Nagy Istvánné „Égető Eszter”. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 20. 302. sz. 5.

Király István: Németh László gondolatvilága. = Tiszatáj júl., 7. sz. 30-46., aug., 8. sz. 72-89.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Németh László és Trianon. = K. G. E.: A beton virágai. Bp., Magvető. 75-94.

Lakatos István: Egy el nem készült regény Hódmezővásárhelyről. Németh László regényvázlata. = Juss dec., 27-33.

(Lukács): Az első filmfőszerep. = Mozgó Képek márc., 3. sz. 26. [Drahota Andrea, az Iszony hősnőjének, Kárász Nellinek egyéniségéről]

Madarászné Marossy Ágnes: Németh László két történeti drámájának szókincséről. (Apáczai, Széchenyi) = Magyar Nyelvőr okt.-dec., 4. sz. 426-439.

Monostori Imre: A szociáldemokrata sajtó Németh László-képe a 30-as évek közepén. = Forrás márc., 3. sz. 53-64.

[Paál Mária] (paál): A „Cseresnyés”. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 14. 114. sz. 5. [A hódmezővásárhelyi kollégiumról]

Paál Mária: Találkozás Szathmáry tanár úrral. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 19. 250. sz. 4.

Pálfy G. István: Per. = P. G. L: Jó hazát teremteni. Bp., Magyar Ifjúság. 17-19. (Gondolatok Németh László születésének nyolcvanötödik évfordulóján]

[Papp Zoltán] P. Z.: Bibó, Németh, Sipka. Emlékek, levelek, gondolatok. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 25. 151. sz. 5.

Papp Zoltán: Férfibarátság. Adalékok Németh László és Mátyás Sándor kapcsolatához. = Csongrád Megyei Hírlap okt. 8. 241. sz. 5.

Péter László: Németh László Sztálin-képe. = Délmagyarország febr. 13. 37. sz. 6.; Vas Népe márc. 4. 54. sz. 2-3.; Hajdú-Bihari Napló márc. 12. 61. sz. 9.

Petővári Ágnes: Misszió egy budai villa árán. A Válasz és a Fehér Holló Kiadó. = Napjaink nov., 11. sz. 32-33. [A kiadó és Németh László kapcsolata]

Pogány Sára: Egy könyvkiadó kálváriája. = Magyar Hírlap okt. 22. 253. sz. mell. 1. [Többek között Németh László és Püski Sándor viszonyának alakulásáról a szárszói találkozó után]

Pogány Sára: Szárszó. = Magyar Hírlap aug. 27. 205. sz. 4. [Erdei Ferenc és Németh László összeütközéséről]

Sándor András: A minőség forradalma és kritikus távlatok. = Új Forrás ápr., 2. sz. 47-60.

Sándor Iván: Helyreállítási törekvés 1.: a népi-nemzeti irodalom sorsvállalásának vonalán. = S. L: Leperegnek a nyolcvanas évek. A kilencvenes évek és Bibó hagyatéka. Bp., Magvető. 186-203.

Sándor Iván: Új művelődési modellt! (Gondolatok egy Németh László-esszé kapcsán). = Alföld okt., 10. sz. 44-49. [Ha én miniszter lennék]

Sz. L: Bezúzatott igazságok. = Ötlet okt. 6. 9. [Bezúzott és ki nem adott könyvekről, a Sorskérdések c. kötet várható megjelenéséről]

Szerdahelyi István: Egy interjú tanulságai – Fejtő Ferenc visszaemlékezéseinek margójára. = Kritika dec., 12. sz. 16-17. [L. Kritika dec., 12. sz. 11-16.]

Szűcs László: Szárszó öröksége. = Szabad Föld szept. 16. 38. sz. 11.

Umnyakova, Jelena: Németh László művei a Szovjetunióban. = Szovjet Irodalom 4. sz. 161-166. [Ford.: Thiery Henriette]

Varga Lajos Márton: Nádas Péter az irodalom politizálási lehetőségeiről. = Könyvvilág dec., 12. sz. 4.

Varsányi Péter: „…Laci bácsi ebben a titkárban engem írt meg”. Németh László Osváth Béláról = Juss szept., 73-74. [Németh László két Varsányi Péternek címzett, 1966. nov. 10. és 1967. jan. 23-án kelt levelének szövegközlésével és másolatával]

W. Zs.: A Németh László-kutatás bázisai. = Fejér Megyei Hírlap márc. 26. 73. sz. 8.

Kérdések a Válaszról. Fejtő Ferenccel beszélget Széchenyi Ágnes. = Kritika dec., 12. sz. 11-16. [Németh László magyarság koncepciójáról is]

Németh László levelei Sipka Sándornéhoz. = Délsziget 11. sz. 1-9.

Németh László minőségeszménye. = Népújság [Heves] máj. 3. 104. sz. 8. [Egerben máj. 5-én vitaestet rendeztek.]

Németh László-konferencia. = Népszabadság ápr. 7. 82. sz. 7. [Hódmezővásárhelyen]

Vélemények, viták, válaszok. = Új Tükör máj. 15. 20. sz. 45. [Németh László Sztálin: Les questions du léninisme c. írásával kapcsolatban]

2021

Németh László. (Összeállítás Németh László születésének 120. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2021/I. 116 p.

 

 

 

 

 

UTÓÉLET

 

Szépirodalom

1938

Gulyás Pál: Számadás. Németh Lászlónak. 1938. máj. 2. [Vers] = Kelet Népe nov., 11. sz. 330.

1941

Gulyás Pál: Debrecentől Budapestig és vissza. [Vers] = Kelet Népe aug. 15. 15. sz. 10-11.

Sértő Kálmán: El kell menni… Németh Lászlónak. [Vers] = Magyar Út jan. 23. 4. sz. 3.

Tompa László: Fehér csúcson. Németh Lászlónak. [Vers] = Híd dec. 23. 53. sz. 29.

1942

Zempléni Fodor József: Beszélni kell. Németh Lászlónak. [Vers] = Hajnalodik 7. sz. 195.

Gulyás Pál: A kis Kata sírkövére. Németh Lászlóéknak mély részvéttel. [Vers] = Híd [Bp.] nov. 15. 32. sz. 21.

Gulyás Pál: Cseresnyés. Németh Lászlónak. [Vers] = Új Élet aug., 5. sz. 154-155.

1943

Gulyás Pál: Bocskay-kerti képek. [Vers] = Forrás szept., 9. sz. 265.

Gulyás Pál: Professzor Németh Lászlónak. [Vers] = Magyar Élet szept., 9. sz. 5.

1944

Gulyás Pál: Szeress barátom… (Németh Lászlóhoz). [Vers] = Magyar Élet ápr., 4. sz. 13.

1947

Kálmán Jenő: Németh László elméletéhez. [Vers] = Haladás ápr. 10. 15. sz. 7.

1948

Pilinszky János: Utazás. Németh Lászlónak. [Vers] = Válasz 12. sz. 932-933.

1963

Gellért Oszkár: A helye ásít. Németh Lászlónak. [Vers] = Új Írás okt., 10. sz. 1192.

1970

Pilinszky János: Ama kései… Németh Lászlónak. [Vers] = P. J.: Nagyvárosi ikonok. Bp., Szépirodalmi. 69.

1971

Keszei István: Ing. (Németh László hetvenedik születésnapjára). [Vers] = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 104.

Sulyok Vince: Szembesülés. Németh Lászlónak. [Vers] = Új Látóhatár ápr. 18. 2. sz. 152.

Tóth István: Találkozás Németh Lászlóval. [Vers] = Utunk ápr. 30. 18. sz. 2.

1975

Fodor András: Homloka égöve alatt. Németh László emlékére. [Vers] = Forrás dec., 12. sz. 43-44. [Öt fényképpel]

Juhász Ferenc: Könnycsepp-rózsa Németh László szívére. [Vers] = Új Írás ápr., 4. sz. 4.

Páskándi Géza: Németh László. [Vers] = Kortárs ápr., 4. sz. 672.

1976

Fodor András: Homloka égöve alatt. Németh László emlékére. [Vers] = Németh László emlékére. Pécs, Leöwey Klára Gimn. 1.

Jánosy István: A fészek-tervező Németh László emlékére. [Vers] = Tiszatáj máj., 5. sz. 49.

Juhász Ferenc: Hitek, vállalások. A gyötrődő Németh László. [Vers] = Új Írás júl., 7. sz. 78-83.

1979

Koch Valéria: Portrévázlat Németh Lászlóról. [Vers] = Magyar Nemzet jún. 24. 116. sz. 12.

Tóth Erzsébet: Németh László. [Vers] = Madárúton. 45 fiatal költő. Bp., Kozmosz. 284.

Simonyi Imre: Vallomás az utolsó szó jogán. [Vers] = Élet és Irodalom nov. 3. 44. sz. 15.

1981

Bokros János: Szonett Németh László nevére. [Vers] = Képes Újság okt. 10. 41. sz. 12.

Gulyás Pál: Professzor Németh Lászlónak. [Vers] = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 10.

Illyés Gyula: Üdvösség vagy halál. Németh László nyolcvanadik évének ünnepén. [Vers] = Magyar Nemzet ápr. 19. 92. sz. 9.

Pilinszky János: Ama kései… Németh Lászlónak. [Vers] = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 11.

Simonyi Imre: Németh László. No1. No2. A temetésen. [Versek] = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 11.

Tompa László: Fehér csúcson. Németh Lászlónak. [Vers] = Hevesi Szemle márc., 1. sz. 10.

1984

Simonyi Imre: A hazáról az utolsó szó jogán. [Vers] = Pest Megyei Hírlap máj. 26. 122. sz. 8.

Simonyi Imre: Magyar. Németh Lászlónak küldöm, Hódmezővásárhelyre. 1944-1946. [Vers] = Élet és Irodalom aug. 24. 34. sz. 15.

1987

Magyar József: Jászi Oszkár, Németh László, Bibó István olvasása közben. [Vers] = Somogy máj. jún., 3. sz. 57.

Pilinszky János: Ama kései… Németh Lászlónak. [Vers] = Pilinszky János összegyűjtött versei. Bp., Szépirodalmi. 38.

1988

Kovács Imre Attila: Fénykép Németh Lászlóról. [Vers] = Juss szept., 69.

 

 

Kultusz

 

1976

Emlékezés Németh Lászlóra. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 18. 93. sz. 8.

Németh László. = Dunántúli Napló ápr. 18. 108. sz. 9. [Németh László 75. születésnapjára]

Németh Lászlóra emlékeztek Gyöngyösön. = Népújság [Heves] ápr. 18. 93. sz. 12.

Emlékünnepség Vásárhelyen Németh László 75. évfordulója alkalmából. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 24. 97. sz. 4.

Hódmezővásárhely. Németh László-könyvtár. = Magyar Hírlap jún. 3. 130. sz. 8.

Könyvtárnévadó ünnepség és emlékülés Vásárhelyen. = Délmagyarország jún. 3. 130. sz. 1., 7.; Csongrád Megyei Hírlap jún. 3. 130. sz. 1.

Németh Lászlóról nevezték el a hódmezővásárhelyi könyvtárat. = Népszabadság jún. 3. 130. sz. 9.

Egy ünnepség pillanatképeiből. Enyedi Zoltán fotóriportja. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 5. 132. sz. 5.

Németh Lászlóról. Részletek a Vásárhelyen tartott emlékülés előadásainak anyagából. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 6. 133. sz. 8.; Délmagyarország jún. 6. 133. sz. 7.

Németh Lászlóra emlékeztek Gyöngyösön. = Hevesi Szemle 2. sz. 64.

Németh László-emlékülés Hódmezővásárhelyen. = Új Írás aug., 8. sz. 86.

Katona Piroska: A tahi Németh László-emléktábla avatására. = Somogy 3. sz. 34-48.

Földessy Dénes: Emlékezés Németh Lászlóra. Emléktábla-leleplezés. = Dunántúli Napló nov. 23. 324. sz. 2. [Nov. 22-én Pécsett. Irodalmi pályázat eredményhirdetéssel]

Németh László-emléktábla Pécsett. = Népszava nov. 23. 277. sz. 5.

1978

Diákköri konferencia Németh László munkásságáról. = Népújság [Heves] ápr. 19. 91. sz. 4. [Egerben a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán ápr. 18.-án]

Pátzay Pál ajándéka Kapuvárnak. = Magyar Nemzet szept. 21. 223. sz. 4. [Tizenkét szobor, köztük Németh Lászlóé is]

1979

Németh László emlékére. Névadó Göd-felsőn. = Pest Megyei Hírlap dec. 9. 288. sz. 12. [Németh Lászlóról nevezték el az általános iskolát.]

1980

(Papp): Emlékezés az íróra. = Pest Megyei Hírlap szept. 4. 207. sz. 1. [Gödön 1979. dec. 8-án avatták fel a Németh László általános iskolát.]

Emlékezés Németh Lászlóra. = 7Nap szept. 19. 38. sz. 6. [Szept. 22-én Németh László-emlékest Szabadkán. Czine Mihály szereplésével.]

-sy: Egy darab ránk bízott emberiség. = Magyar Szó szept. 20. 260. sz. 8. [Szept. 22-én Szabadkán Németh László-emlékestet rendeznek.]

[Horpácsi Sándor] (horpácsi): Németh László és az orosz irodalom. = Déli Hírlap okt. 18. 245. sz. 2. [Cs. Varga István okt. 14-i miskolci előadásáról]

Hétfőn: Bata Imre előadása Veszprémben. = Napló [Veszprém] nov. 23. 275. sz. 8. [Szerettem az igazságot címmel Németh László írói munkásságáról nov. 23-án a TIT Batsányi Szabadegyetemén]

1981

Kiállítás és előadás Németh Lászlóról. = Napló [Veszprém] febr. 15. 39. sz. 8. [A TIT veszprémi szervezete rendezésében. Febr. 16-án Siklós Olga tartott előadást.]

Kultúrszerdák. Magyar irodalmi estek Rómában. = Magyar Hírlap febr. 21. 44. sz. 4. [A római olasz-magyar kulturális központban Sárközy Péter előadásai többek között Németh Lászlóról is]

Gulyás Márta: Irodalmi est. „Szerettem az igazságot”. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 13. 61. sz. 5. [Siklós Olga előadása Hódmezővásárhelyen Németh Lászlóról]

A népi írók és Németh László… = Csongrád Megyei Hírlap márc. 25. 71. sz. 8. [Hódmezővásárhelyen márc. 26-án Czine Mihály előadása, Bérci László fotókiállítása]

[Horváth István?] H. I.: A TIT irodalmi szabadegyetemének záróelőadása Németh Lászlóról. = Napló [Veszprém] márc. 25. 71. sz. 5.

Németh László-emlékház Vásárhelyen. = Népszabadság márc. 28. 74. sz. 9.

Németh László-napok Gödön. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 8. 82. sz. 5. [Ápr. 8-9-én]

Németh László-emlékest. = Déli Hírlap ápr. 9. 82. sz. 2. [Ápr. 13-án Miskolcon]

Vasvári G. Pál: Pest Megyei Pedagógus Napok '81. = Pest Megyei Hírlap ápr. 12. 86. sz. 4. [Ápr. 8-10-ig Gödön, Németh Lászlóról előadássorozat]

[Horpácsi Sándor] (horpácsi): Emlékezés Németh Lászlóra. = Déli Hírlap ápr. 14. 86. sz. 2. [Németh László-emlékest 13-án Miskolcon]

[Csutorás Annamária] (cs. a.): Németh László-est. = Észak-Magyarország ápr. 15. 88. sz. 4. [A miskolci Bartók-teremben Németh László 80. születésnapja tiszteletére.]

Emlékezés Németh Lászlóra. = Dolgozók Lapja ápr. 17. 90. sz. 8.; Fejér Megyei Hírlap ápr. 17. 90. sz. 8.; Népszabadság ápr. 17. 90. sz. 15.; Petőfi Népe ápr. 17. 90. sz. 8.

Koszorúzás. Emlékezés Németh Lászlóra. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 17. 90. sz. 4.; Magyar Hírlap ápr. 17. 90. sz. 15.; Népszava ápr. 17. 90. sz. 6.; Pest Megyei Hírlap ápr. 17. 90. sz. 4.

Németh László-emlékház. = Köznevelés ápr. 17. 16. sz. 32.

Németh László születésének 80. évfordulója. = Magyar Nemzet ápr. 17. 90. sz. 4.

Emlékezzünk. = Szabad Föld ápr. 19. 16. sz. 6. [Németh Lászlóra]

Németh László emlékezete. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 6.

Előadás Németh Lászlóról. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 29. 99. sz. 8. [Czine Mihály előadása ápr. 30-án a székesfehérvári TIT rendezésében.]

[Királyhegyi Ottília] -kir-: Németh László-emlékverseny. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 8. 106. sz. 5. [A hódmezővásárhelyi könyvtár vetélkedőjéről]

Németh László-ünnepség. Megnyitották a vásárhelyi emlékházat. Domborműavatás a Bethlen Gábor Gimnáziumban. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 12. 109. sz. 4.; Délmagyarország máj. 12. 109. sz. 3.; Magyar Hír lap máj. 12. 109. sz. 4.; Magyar Nemzet máj. 12. 109. sz. 4.; Petőfi Népe máj. 12. 109. sz: 8.; Pest Megyei Hírlap máj. 12. 109. sz. 4.

[Királyhegyi Ottília] -kir-: Németh László-emlékest. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 13. 110. sz. 4. [A debreceni Csokonai Színház máj. 11-i hódmezővásárhelyi előadásáról.]

Király István: Gondolatok a hódmezővásárhelyi Németh László-emlékszobában. = Élet és Irodalom máj. 16. 20. sz. 6.

Grezsa Ferenc: Németh László portréja előtt. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 17. 114. sz. 6. [A Bethlen Gábor Gimnáziumban Szervátiusz Tibor domborműve előtt]

Moldvay Győző: „Mint viharokra emelt nyárderű”. A vásárhelyi Németh László-emlékházban. = Népújság [Heves] máj. 17. 114. sz. 7.

Németh László-est Vácott. A teljesség szomja. = Esti Hírlap máj. 27. 122. sz. 2. [Máj. 30-án Czine Mihály és Tompa László szereplésével]

Emlékműsor. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 30. 125. sz. 8. [A teljesség szomja c. Németh László-estről]

Németh László-est Vácott. = Magyar Ifjúság jún. 12. 24. sz. 5. [Czine Mihály, Tóbiás Áron, Tompa László szereplésével, fotókiállítással]

Horváth Kálmán: A hódmezővásárhelyi Németh László-emlékház. = Népszabadság júl. 12. 162. sz. 11.

Szabó Endre: Németh László-emlékszoba Hódmezővásárhelyen. = Magyar Hírek aug. 8. 16. sz. 14-15.

Irodalmi helyek, emlékek. Németh László sajkodi házában. = Fejér Megyei Hírlap aug. 18. 193. sz. 5.; Nógrád aug. 24. 197. sz. 4. [Fényképes riport]

Németh László emléktáblája Balatonfüreden. = Napló [Veszprém] szept. 12. 214. sz. 1. [A gimnázium falán szept. 11-én avatták fel.]

[Czingráber János?] Cz. J.: Emléktáblaavatás. = Napló [Veszprém] szept. 18. 219. sz. 5. [A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium falán, szept. 11-én]

[Rác T. János] R. T. J.: Ma kezdődik a Fóti Ősz rendezvénysorozat. = Népszabadság szept. 20. 221. sz. 21. [24-én Németh Lászlóra emlékeznek.]

Fóti ősz. Németh László emlékére. = Pest Megyei Hírlap szept. 25. 225. sz. 4. [A 80. születésnapjára rendezett fóti fotókiállításról]

Németh László kiállítás. = Esti Hírlap szept. 28. 227. sz. 2. [A Budapesti Művelődési Központban]

Kőszegfalvi Ferenc: Németh László-emlékházat avattak Hódmezővásárhelyen. = Honismeret 5. sz. 53-54.

Tüskés Tibor: Németh László-emlékház Vásárhelyen. = Képes Újság okt. 3. 40. sz. 12-13. [Borsos Miklós Németh Lászlóról készült szobrának képével és egy Kádár Jánost, Illyés Gyulát, Illés Endrét és Németh Lászlót ábrázoló fényképpel]

Telegdi Imre: Látogatás Hódmezővásárhelyen a Németh László-emlékházban. = Ref. Egyház okt., 10. sz. 236.

[Menner Magdolna] (menner): Németh László pedagógiája. = Déli Hírlap nov. 11. 263. sz. 2. [Grezsa Ferenc előadása a miskolci Kazinczy-klubban]

Irodalmi est Németh Lászlóról. = Kisalföld nov. 15. 268. sz. 8. [Nov. 17-én Sopronban kiállítással. Czine Mihály, Tompa László és Petővári Gyula szereplésével]

Németh László emlékünnepséget tartanak ma Sopronban. = Esti Hírlap nov. 17. 269. sz. 12. [A Liszt Ferenc Művelődési Központban]

Németh László-emlékest. = Kisalföld nov. 18. 270. sz. 5. [Emlékkiállítás Sopronban nov. 17-én Czine Mihály és Tompa László szereplésével]

Németh László-emlékestet… = Magyar Nemzet nov. 18. 270. sz. 6. [Nov. 17-én Sopronban, fotókiállítással]

Németh László emlékkiállítás nyílik ma Zalaegerszegen, a városi művelődési központban. = Esti Hírlap nov. 23. 274. sz. 8.

Németh László-emlékkiállítás nyílik 1981. november 30-án Dorogon a Művelődési Központban. = Esti Hírlap nov. 30. 280. sz. 8.

Emlékkiállítás. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 1. 281. sz. 8. [Dorogon]

Németh László születésének 80. évfordulója alkalmából emlékkiállítást nyitottak meg Dorogon. = Népszabadság dec. 1. 281. sz. 8.

Németh László-emlékkiállítás Dorogon. = Dolgozók Lapja dec. 2. 282. sz. 8.

Németh László-dokumentumok. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 4. 284. sz. 5., dec. 6. 286. sz. 12. [Hódmezővásárhelyen a Porcelángyár kiállításán]

Németh László tiszteletére… = Magyar Nemzet dec. 11. 290. sz. 4. [Dec. 12-én Magam helyett címmel Tompa László estje az Egyetemi Színpadon]

E. Nagy Lajos: Németh László-emlékkiállítás Dorogon. = Magyar Nemzet dec. 15. 293. sz. 4.

Emléktábla avatása. = Magyar Hírlap dec. 16. 294. sz. 8. [A Szilágyi Erzsébet fasor 79-ben]

Németh László-emléktábla. = Esti Hírlap dec. 16. 294. sz. 2.

Németh László Kossuth-díjas író egykori lakóházán… = Népszabadság dec. 16. 294. sz. 8.

Emléktábla. = Esti Hírlap dec. 18. 296. sz. 12.

Emléktábla Németh László egykori lakóházán. = Magyar Hírlap dec. 19. 297. sz. 13.

Emléktábla-avatás. = Délmagyarország dec. 19. 297. sz. 8.

Leleplezték Németh László emléktábláját. = Népszabadság dec. 19. 297. sz. 7.; Népszava dec. 19. 297. sz. 5.

Németh László születésének 80. évfordulóján… = Magyar Nemzet dec. 19. 297. sz. 4.

Németh László-emléktáblát avattak. = Pest Megyei Hírlap dec. 19. 297. sz. 4.

Zika Klára: Egy este a „vasutas” városban. = Magyar Nemzet dec. 23. 300. sz. 9. [Tompa László: Magam helyett c. estjéről Dombóváron]

1982

Megemlékezés. = Hétfői Hírek ápr. 13. 15. sz. 6. [A gödi általános iskola és a váci Híradástechnikai Anyagok Gyára közös rendezésében emlékünnepség Németh László 81. születésnapján]

Németh László mellszobrát leplezték le… = Népszabadság máj. 21. 117. sz. 8. [Borsos Miklós szobra Hódmezővásárhelyen]

Németh László-emlékplakett adományozása. = Csongrád Megyei Hírlap máj. 21. 117. sz. 4. [Borsos Miklós művét Czine Mihály, Dorogi Zsigmond, Kapu Pál és Kőszegfalvi Ferenc kapta.]

A hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtárban… = Magyar Nemzet máj. 22. 118. sz. 10.

Első ízben adták át pénteken Hódmezővásárhelyen a Németh László-emlékplakettet. = Népszabadság máj. 22. 118. sz. 20.

Németh László-emlékplakett. = Népszava máj. 22. 118. sz. 5.

Németh László-emlékszoba. = Csongrád Megyei Hírlap szept. 5. 208. sz. 4. [Hódmezővásárhelyen, két fényképpel]

Németh László nevét vette fel a dolgozók kecskeméti iskolája. = Petőfi Népe nov. 27. 280. sz. 8. [Nov. 26-án]

1983

Lajtai László: Németh László Hódmezővásárhelyen. = Munka febr., 2. sz. 35. [Kiállítás az Alföldi Porcelángyárban]

[Csató József] -csató j.-: Mezőszilasi körkép. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 2. 78. sz. 3. [Többek között a Németh László-emlékház felújításáról]

Fejér József: A Németh László-emlékplakett kitüntetettje Grezsa Ferenc irodalomtörténész. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 16. 141. sz. 5. [Borsos Miklós műve]

Kiss Pál: Németh László vásárhelyi emlékezete. = Csongrád Megyei Hírlap jún. 19. 144. sz. 5. [Németh László-emlékház]

1984

A IV. Országon Portrébiennále anyagából. = Csongrád Megyei Hírlap febr. 4. 29. sz. 6. [Szervátiusz Tibor Németh László portréjával]

„Németh László nyomában”. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 23. 119. sz. 5. [A szegedi pedagógusok Hódmezővásárhelyre látogattak.]

Káposztás János: „Üzenem: őrizzék a hitüket”. = Petőfi Népe máj. 10. 108. sz. 5. [Németh Lászlóné a Dolgozók Németh László Szakközépiskolájának és Gimnáziumának ballagásán. Fényképpel]

In memoriam Németh László. = Dunaújvárosi Hírlap nov. 13. 91. sz. 8.

Vértes J. Andor: „Házszentelő” Szilason. = Fejér Megyei Hírlap nov. 17. 270. sz. 1., 13.

Németh László klubkönyvtár nyílt Mezőszilason. = Magyar Nemzet nov. 17. 270. sz. 8. [Nov. 16-án]

Vaderna József: Szülőföldem. = Dolgozók Lapja nov. 20. 272. sz. 4. [A héten avatták fel Mezőszilason a Németh László-emlékházat.]

Könyvtár a Németh László-emlékházban. = Népszabadság nov. 20. 272. sz. 7.

Németh László „választott” szülőhelyén. Szilas volt a modell. = Dunaújvárosi Hírlap nov. 20. 93. sz. 1.

Boda István: Ház Mezőszilason. = Hajdú-Bihari Napló nov. 21. 273. sz. 5.

Megújult Németh László szülőháza. = Somogyi Néplap dec. 6. 286. sz. 8.

1985

Németh László-pályázat. = Csongrád Megyei Hírlap márc. 18. 64. sz. 4. [A hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár hirdette meg.]

Németh László-emlékülés. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 17. 89. sz. 5. [Ápr. 18-án Hódmezővásárhelyen]

[Királyhegyi Ottília] K. O.: Németh László-emlékülés. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 19. 91. sz. 4.; Délmagyarország ápr. 19. 91. sz. 8. [Ápr. 18-án Hódmezővásárhelyen]

Mészáros Gyula: Németh László-emléknap Mezőszilason. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 27. 98. sz. 4.

Grezsa Ferenc: Házavató Mezőszilason. = Új Forrás ápr., 2. sz. 43-47.

Bakonyi István: Kosztolányi Dezső és Németh László emlékére. = Fejér Megyei Hírlap máj. 7. 105. sz. 5. [Király István és Sándor Iván előadása Székesfehérváron.]

Németh László-emlékülés. = Fejér Megyei Hírlap dec. 16. 294. sz. 8. [Székesfehérváron a Vörösmarty-könyvtárban 16-án]

Németh László emlékülést tartottak… = Fejér Megyei Hírlap dec. 17. 295. sz. 5. [Székesfehérváron 16-án]

1986

Németh László születésének 85. évfordulójára emlékezik Tompa László Magam helyett c. műsorával az Egyetemi Színpadon. = Népszabadság febr. 17. 40. sz. 8. [Ápr.. 18-án]

Bakonyi István: Megalakult a Németh László társaság. = Fejér Megyei Hírlap febr. 21. 44. sz. 5.

Németh László emlékezete Hatvanban. = Népújság [Heves] márc. 22. 69. sz. 6. [Ápr. 14-17-én]

„Drága jó nyolcadik”. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 2. 77. sz. 5. [A rádió ápr. 6-i Németh László-emlékműsoráról]

Németh László emlékezete. = Vasárnapi Hírek ápr. 13. 15. sz. 6. [Ápr. 14-17-én Hatvanban]

Emléktábla-avatás a Bercsényi utcában. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 15. 88. sz. 5. [Hódmezővásárhelyen]

[Bálint Gyula] (bálint): Németh Lászlóra emlékeztek Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 19. 92. sz. 3.

Trencsényi Imre: Németh László öröksége. = Népművelés jún., 6. sz. 1415. [Emlékünnepség a felsőgödi Németh László Általános Iskolában. Két fényképpel]

Nyerges Mária: Társkereső írók? = Magyar Hírlap júl. 31. 179. sz. 4.

1987

Németh László Társaság. = Magyar Hírlap jún. 27. 150. sz. 7.

[Görkei Jenő] G. J.: Németh László Társaság. = Élet és Irodalom júl. 10. 28. sz. 6.

Pálfy G. István: Minőség, hűség, belátás. = Magyar Ifjúság júl. 10. 28. sz. 7.

Malonyai Péter: Emlékhely Vésztőn. = Magyar Nemzet aug. 12. 189. sz. 5.

[Nagy Ágnes] N. Á.: Szoboravató ünnepség Vésztőn. = Békés Megyei Népújság aug. 19. 195. sz. 1., 3. [Fényképekkel]

Németh Lászlóra és Veres Péterre emlékeztek. Népi írók szoborparkja Vésztőn. = Népszabadság aug. 19. 195. sz. 9.

Népi írók szoborkertje. = Csongrád Megyei Hírlap aug. 19. 195. sz. 4.; Dunántúli Napló aug. 19. 228. sz. 3.; Fejér Megyei Népújság aug. 19. 195. sz. 8.

Népi íróknak. Szobrok az emlékhelyen. = Szolnok Megyei Néplap aug. 19. 195. sz. 8.

Szoboravatás. = Magyar Hírlap aug. 19. 195. sz. 4.

Megalakult a Németh László Társaság. = Tiszatáj okt., 10. sz. 55-61. [Csizmadia Sándorné megnyitó beszédével és Király István elnöki székfoglaló beszédével]

1988

Mekis János: Válasz. = Fejér Megyei Hírlap febr. 6. 31. sz. 8. [A Németh László Társaságról]

Királyhegyi Ottília: Élő örökség. Németh László-konferencia Vásárhelyen. = Csongrád Megyei Hírlap ápr. 8. 83. sz. 4. [A Városháza dísztermében ápr. 7-én]

Bakonyi István: Németh László emlékére. = Fejér Megyei Hírlap ápr. 20. 93. sz. 5. [Baráti Kör Mezőszilason. Konferencia Hódmezővásárhelyen]

Babitsnak, Németh Lászlónak várnia kell. Fővárosi szobortervek. = Magyar Hírlap aug. 2. 183. sz. 3.

Szoboravatás a népi írók vésztői emlékparkjában. = Népszabadság okt. 4. 237. sz. 9.

A Németh László Társaság Csornán… = Köznevelés dec. 2. 40. sz. 2. [Nov. 20-án Németh László pedagógiai öröksége címmel vándorgyűlést tartottak.]

Égető Eszter filmen. = Csongrád Megyei Hírlap dec. 13. 296. sz. 4. [Dec. 16-án részleteket mutatnak be Hódmezővásárhelyen.]

1991

Tőrös Gábor: Németh László domborműves emléktábla (Nagybánya.)

2001

Németh László-centenáriumi rendezvények
A Németh László Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum centenáriumi konferenciája Németh László életművéről (Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001. március 29.)
Emléktábla avatás a sajkodi Németh László háznál (2001. április 22.)
Üzenet a XXI. századnak címmel rendezett ünnepi megemlékezés (Nagybánya, 2001. április 29.)

 

A szakirodalom Hartyányi István és Kovács Zoltán Németh László Bibliográfia című kötete alapján készült.