Nagy Lajos: Bibliográfia

Gyűjteményes kötetek


Nagy Lajos művei. Bp. 1955–1959. Szépirodalmi

Egy lány a századfordulón; A fiatalúr megnősül. Regények. [Bp.] 1955. Szépirodalmi, 525 p.

Kiskunhalom; Három boltoskisasszony; Falu. Regények. [Bp.] 1955. Szépirodalmi, 595 p.

A lázadó ember. 1883-1914. Önéletrajz. Bp. 1956. Szépirodalmi, 591 p.

A menekülő ember. 1914-1934. Önéletrajz. Bp. 1956. Szépirodalmi, 483 p.

Válogatott elbeszélések. 1907-1953. I-III. (Válogatta és sajtó alá rendezte: Vargha Kálmán.) [Bp.] 1956. Szépirodalmi. 1. köt. 1907-1927. 739 p.; 2. köt. 1928-1937. 709 p.; 3. köt. 1938-1953. 734 p.

Válogatott karcolatok. (Válogatta, sajtó alá rendezte, jegyzetek és utószó: Gordon Etel.) Bp. 1957. Szépirodalmi, 878 p.

Író, könyv, olvasó. I-II. Válogatott cikkek és tanulmányok. (Összegyűjtötte, válogatta, sajtó alá rendezte, jegyzetek és utószó: Gordon Etel.) [Bp.] 1959. Szépirodalmi. 1. köt. 630 p.; 2.köt. 535 p.

Vadember; A tanítvány. Regények. (sajtó alá rendezte és utószó: Kardos Pál.) [Bp.] 1959. Szépirodalmi, 477 p. 

 

Nagy Lajos művei. Bp. 1981–1986. Szépirodalmi

A vadember; Budapest nagykávéház; Három boltoskisasszony. Regények. (Összegyűjtötte, szöveget gondozta és jegyzet: Kónya Judit.) Bp. 1981. Szépirodalmi, 465 p.

A falu meg a város. Szociográfiai írások. (Összegyűjtötte, szöveget gondozta és jegyzetek: Kónya Judit.) Bp. 1981. Szépirodalmi, 441 p.

Egy lány a századfordulón; A fiatalúr megnősül. Regények. (Szerkesztette, szöveget gondozta és jegyzet: Kónya Judit.) Bp. 1982. Szépirodalmi, 360 p.

Fő az illúzió; A tanítvány. Kisregények és regény. (Összegyűjtötte, szöveget gondozta és jegyzetek: Kónya Judit.) Bp. 1982. Szépirodalmi, 499 p.

A lázadó ember. Önéletrajz. (Szöveget gondozta és jegyzet: Kónya Judit.) Bp. 1983. Szépirodalmi, 391 p.

A menekülő ember. Önéletrajz. (Szöveget gondozta és jegyzet: Kónya Judit.) Bp. 1984. Szépirodalmi, 313 p.

Meggyalázott vágy. Elbeszélések, 1907-1920. (Összegyűjtötte, szöveget gondozta és jegyzetek: Kónya Judit.) Bp. 1985. Szépirodalmi, 658 p.

Jeremiáda. Elbeszélések, 1921-1930. (Összegyűjtötte, szöveget gondozta és jegyzetek: Kónya Judit.) Bp. 1986. Szépirodalmi, 399 p.

 

Önálló kötetek

 

Az asszony, a szeretője, meg a férje. Novellák. [Bp. 1911.] Politzer, 51 p. = [Bp. 1916.] Athenaeum, 51 p. (Modern könyvtár, 77. sz.)

Mariska és János. Elbeszélések. [Bp. 1913.] Athenaeum, 63 p. (Modern könyvtár, 300-301. sz.)

A szobalány. Novellák. Békéscsaba. 1913. Tevan, 81 p. (Tevan könyvtár, 19-20. sz.) = Bp. 2011. Tevan Alapítvány, 80 p. (Tevan könyvtár)

Egy leány, több férfi. Novellák. Békéscsaba. 1915. Tevan, 62 p. (Tevan könyvtár, 67. sz.)

Egy berlini leány. Elbeszélések. Bp. 1917. Galantai, 62 p. (Galantai könyvtár, 7. sz.)

Az Andrássy-út. Novellák. Bp. 1918. Nyugat folyóirat, 211 p.

A jó fiú. Elbeszélés. Bp. 1919. Népszava, 64 p. (Világosság-könyvtár, 201-203. sz.)

Fiatal emberek. Elbeszélések. Bp. 1919. Táltos, 239 p.

Az antiszemitizmus négyszemközt. Mi az igazság? Röpirat. Bp. 1920. [Múlt és Jövő], 12 p.

Képtelen természetrajz. Karcolatok. Bp. 1921. Kultúra, 118 p. (Tréfás könyvek, 5.)

Találkozásaim az antiszemitizmussal. Cikkek. Bp. 1922. Szerzői kiadás, 95 p.

Vadember. Regény. Bp. 1926. Szerzői kiadás, 156 p.

Lecke. Elbeszélések. Bp. 1930. Rácz János, 62 p. (Építők könyvtára)

Bérház. Novellák. Bp. 1931. Szerzői kiadás, 109 p.

Két fiú ült egy padon. Kisregény. [Bp. 1932. Faust], 20 p. (Európa regények)

Három magyar város. Szociográfiák. Bp. [1933.] Kosmos, 70 p. (Kis kosmos könyvek, 3.)

Uccai baleset. Novellák. Bp. 1933. [Szerzői kiadás], 111 p.

Kiskúnhalom. Regény. [Bp. 1934.] Pantheon, 232 p. (Új magyar regény) = variáns: [Bp. 1934.] Nyugat, 231 p. = 2. kiad.: Kiskunhalom. Bp. 1949. Révai, 148 p. = 3. kiad. utánny.: Bp. [1950.] Révai. = 4. kiad.: Bp. 1954. Szépirodalmi, 165 p. (Ill.: Ferenczy Béni.) = (Utószó: Dalos László; ill.: Rudas Klára.) [Bp.] 1962. Szépirodalmi, 203 p. (Olcsó könyvtár) = Bp. 1968. Szépirodalmi, 194 p. (Olcsó könyvtár) = Bp. 1969. Szépirodalmi, 157 p. (Diákkönyvtár) = Bp. 1971. Szépirodalmi, 157 p. (Diákkönyvtár) = Bp. 1978. Móra, 163 p. (Diákkönyvtár) = 2. kiad. utánny.: Bp. 1981. Móra. = (Utószó: Tarján Tamás.) Bp. 1999. Osiris, 160 p. (Millenniumi könyvtár)

Budapest nagykávéház. Regény. Bp. [1936.] Nyugat, 222 p.

A falu álarca. Regény. [Bp. 1937.] Nyugat, 185 p.

Három boltoskisasszony. Regény. Bp. 1938. Singer és Wolfner, 230 p. (Magyart a magyarnak - Magyar regények.) = Bp. 1987. Móra, 294 p. (Utószó: Kónya Judit; ill.: Rabkovács Éva.)

Június. Nagy Lajos különvéleménye. Bp. 1939. Radó Ny., 24 p.

Augusztus. Nagy Lajos különvéleménye. Bp. 1939. Radó Ny., 24 p.

Szeptember. Nagy Lajos különvéleménye. Bp. 1939. Radó Ny., 24 p.

A fiatalúr megnősül. Regény. [Bp. 1941.] Irodalmi és Színházi kft., 254 p. (Magyar téka)

Dunaparti szerelem. Elbeszélés. [Bp. 1941. Centrum], 32 p. (A Film Színház Irodalom regénymelléklete)

Ruha teszi az embert. Elbeszélés. [Bp. 1942. Hungaria], 32 p. (Pepita regények)

Fő az illúzió. Elbeszélés. Bp. [1943.] Áchim, 32 p. (Százezrek könyve)

A titokzatos idegen. Elbeszélés. Bp. [1943.] Áchim, 32 p. (Százezrek könyve)

Ha pénz van a zsebben. Elbeszélés. Bp. [1943.] Áchim, 32 p. (Százezrek könyve)

Hat kocka cukor. Elbeszélés. [Bp. 1943.] Aurora, 32 p.

Vilma, az uzsorás. Elbeszélés. [Bp. 1943.] Aurora, 32 p.

A csúnya lány. Elbeszélés. Bp. [1943.] Bartl, 48 p.

Kalandos szekrény. Elbeszélés. Bp. [1943.] Fabula, 32 p. (Pepita regények)

A süket asszony. Elbeszélés. Bp. [1943.] Rubletzky, 32 p. (Budapesti regények)

Szatírvadászat a Tölgyligetben. Elbeszélés. Bp. [1943.] Rubletzky, 32 p. (Budapesti regények)

János az erősebb. Elbeszélés. (Ill.: Kovács József.) [Bp. 1943. Stádium Ny.], 48 p. (Nemzeti könyvtár, 90.) = Bp. [1944.] Jövő Ny., 48 p. (Érdekes könyvek, 31.)

A tanítvány. Regény. Bp. 1945. Hungária, 313 p. = Bp. 1950. Szépirodalmi, 210 p. = [Bp.] 1955. Szépirodalmi, 295 p. (Olcsó könyvtár) = (Utószó: Gordon Etel; ill.: Würtz Ádám.) Bp. 1961. Szépirodalmi, 303 p. (Kincses könyvek) = Bp. 1969. Szépirodalmi, 293 p. (Olcsó könyvtár)

Pincenapló. Bp. 1945. Hungaria, 96 p. (Ill.: Toncz Tibor.) = (Ill.: Kass János.) Bp. 1965. Magyar Helikon, 98 p. = Bp. 1970. Szépirodalmi, 158 p.

A három éhenkórász. Elbeszélések. Bp. 1946. Szikra, 139 p.

Falu. Regény. (Ill.: Décsi-Huber István.) Bp. 1946. Szikra, 141 p. = 2. kiad.: Bp. [1950.] Athenaeum, 141 p. (Népkönyvtár) = (Ill.: Würtz Ádám.) Bp. 1963. Magyar Helikon, 244 p. (Új Elzevir könyvtár)

Emberek, állatok. Elbeszélések. Bp. 1947. Irodalmi Intézet, 237 p. (Pesti könyvtár) = Bp. 1948. Irodalmi Intézet, 237 p. (Pesti könyvtár)

Január. Elbeszélések. Bp. 1948. Szikra, 286 p.

Farkas és bárány. Elbeszélések. Bp. 1948. Révai, 256 p.

A lázadó ember. (Önéletrajz). Bp. 1949. Szikra, 418 p. = (Utószó: Bálint Tibor.) Bukarest. 1963. Irodalmi Könyvkiadó. 1. köt. 317 p.; 2. köt. 364 p. = Bp. 1977. Magvető–Szépirodalmi, 548 p. (30 év)

Képtelen természetrajz. Karcolatok és szatírák. Bp. 1949. Révai, 195 p. = (Válogatta és utószó: Gordon Etel; ill.: Réber László.) Bp. 1958. Szépirodalmi, 303 p. (Olcsó könyvtár) = (Ill.: Réber László.) Bp. 1961. Szépirodalmi, 206 p. = Bp. 1972. Szépirodalmi, 273 p. (Olcsó könyvtár) = (Vál., utószó: Gordon Etel.) Bp. 1977. Szépirodalmi, 213 p. (Olcsó könyvtár) = (Vál., utószó: Gordon Etel.) Bp. 1980. Szépirodalmi, 213 p. (Olcsó könyvtár) = (Vál., utószó: Gordon Etel.) Bp. 1985. Szépirodalmi, 238 p. (Olcsó könyvtár) = (Ill.: Nepp József.) Bp. 1992. Gulliver, 112 p. (Szamárfüles könyvek) = (Ill.: Nepp József.) Bp. 1993. Gulliver, 112 p. (Szamárfüles könyvek) = (Ill.: Nepp József.) Bp. 1994. Gulliver, 112 p. (Szamárfüles könyvek) = (Ill.: Nepp József.) Bp. 1995. Gulliver, 112 p. (Szamárfüles könyvek) = (Ill.: Nepp József.) Bp. 1997. Gulliver, 112 p. (Szamárfüles könyvek) = (Ill.: Nepp József.) Bp. 1998. Gulliver, 112 p. (Szamárfüles könyvek) = (Ill.: Nepp József.) Bp. 1999. Gulliver, 112 p. (Szamárfüles könyvek) = Képtelen természetrajz és más karcolatok. (Vál., utószó: Gordon Etel; ill.: Réber László.) Bp. 2000. Holnap, 231 p. = (Vál., utószó: Gordon Etel; ill.: Réber László.) Bp. 2007. Holnap, 231 p. = (Vál., utószó: Gordon Etel; ill.: Réber László.) Bp. 2009. Holnap, 231 p. = (Vál., utószó: Gordon Etel; ill.: Réber László.) Bp. 2012. Holnap, 231 p. = (Vál., utószó: Gordon Etel; ill.: Réber László.) Bp. 2020. Holnap, 224 p.

Nyitott ablakok. Elbeszélések. Bp. 1950. Révai, 356 p.

1919 május. Válogatott elbeszélések. (Sajtó alá rendezte: Barát Endre.) Bp. 1950. Szikra, 408 p.

Tanyai történet. Elbeszélések. Bp. 1951. Szépirodalmi, 84 p. (Szépirodalmi kiskönyvtár, 32.)

Válogatott elbeszélések. (Szerkesztette: Réz Pál.) Bp. 1953. Szépirodalmi, 293 p. 

A rémhír. Négy jelenet. (Rendezői útmutató: Csajági János.) Bp. 1953. Művelt Nép, 47 p. (Színjátszók könyvtára, 56.)

Tanyai történet. Színmű. Bp. 1953. Népszava, 24 p. (Műsorfüzet)

A menekülő ember. Önéletrajz. Bp. 1954. Művelt Nép, 312 p. = Bp. 1977. Magvető–Szépirodalmi, 434 p. (30 év)

Új vendég érkezett. Szinmű. (Ill.: Szőnyi Gyula.) Bp. 1954. Népszava, 31 p. (Színjátszók könyvtára)

Razzia. Válogatott novellák. (Utószó: Jánky Irén.) Bukarest. 1959. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 137 p. (Kincses Könyvtár)

Kiskunhalom. Elbeszélések. Bp. 1960. Szépirodalmi, 451 p. (Aranykönyvtár) = Bp. 1961. Kossuth, 403 p. (Pártmunkások könyvtára)

Válogatott elbeszélések. (Válogatta.: Megyer Szabolcs.) [Bp.] 1961. Szépirodalmi, 251 p. (Diákkönyvtár)

Razzia. Válogatott novellák. (Utószó: Varga Kálmán.) [Bp.] 1962. Szépirodalmi, 246 p. (Olcsó könyvtár)

Nagy Lajos válogatott művei. (Válogatta, sajtó alá rendezte és bevezetés: Kardos Pál.) Bp. 1962. Szépirodalmi, 487 p. (Magyar remekírók)

Országúti kaland. Novellák. (Összeállította és előszó: Láng Gusztáv.) Bukarest. 1963. Ifj. Kiadó, 264 p. (Tanulók könyvtára) = 2. kiad.: Kolozsvár. 1975. Dacia, 306 p.

Nagy Lajos. Emlékkönyv és bibliográfia. (Összeállította: Vasvári István.) Bp. 1964. FSzEK, 197 p.

Élőkről jót vagy semmit. Karcolatok. (Válogatta, szerkesztette és utószó: Gordon Etel; ill.: Szántó Piroska.) Bp. 1967. Szépirodalmi, 738 p. 

Országúti kaland. Színmű. In: Régi szép világ. Öt egyfelvonásos. Bp. 1967. Népművelési Propaganda Iroda, 91 p. (Színjátszók kiskönyvtára, 89.)

Az elszabadult oroszlán. Elbeszélések. (Válogatta és sajtó alá rendezés: Gordon Etel.) Bp. 1971. Szépirodalmi, 369 p. (Kiskönyvtár) 

Nagy Lajos válogatott művei. (Összegyűjtötte, válogatta és szöveggondozás: Gordon Etel, Vargha Kálmán.) Bp. 1973. Szépirodalmi, 1541 p. (Magyar remekírók) 

Ha pénz van a zsebben. Jelenet. In: Hazai életképek. Öt pódiumjáték. [Bp. 1977.] Népművelés Propaganda Intézet, 67 p. (Színjátszók kiskönyvtára, 197.

Egyiptomi íródeák. Elbeszélések. (Válogatta és sajtó alá rendezés: Kónya Judit.) Bp. 1979. Szépirodalmi, 654 p.

Budapest Nagykávéház. Jelenet. In: Az utolsó vonat. Három pódiumjáték. Bp. 1981. Népművelés Propaganda Intézet, 50 p. (Színjátszók kiskönyvtára, 236.)

Egy lány a századfordulón. Regény. (Szerkesztette, szöveggondozás és jegyzetek: Kónya Judit.) Bp. 1982. Szépirodalmi, 360 p. (A magyar próza klasszikusai)

Nagy Lajostól, Nagy Lajosról. Szemelvénygyűjtemény az író születésének 100. évfordulójára. (Összeállította: Tarján Tamás; szerk.: Kovács Géza.) Bp. 1982. TIT, 43 p. (Irodalmi előadások)

A hűséges szegényember. Novella- és karcolatgyűjtemény. (Válogatta, szerkesztette és utószó: Ruzsicska Mária; ill.: Kondor Lajos.) Bp. 1983. Népszava, 399 p. (Népszava könyvtár)

Szállás egy éjszakára. Elbeszélések, karcolatok. (Válogatta és előszó: Bálint Tibor.) Bukarest. 1985. Kriterion, 394 p.

Tízezer kilométer Szovjetoroszország földjén. Útirajz. (Sajtó alá rend.: Kónya Judit.) Bp. 1989. Szépirodalmi, 189 p. (Visszatérés...)

A kutya; A macska. (Ill.: Elek Lívia.) Bp. 1990. MTI Foto, 40 p. (Fintor)

A tanítvány; Kiskunhalom; A falu álarca. Regények. Szekszárd. 1994. Babits, 627 p. (Magyar klasszikusok)

Budapest nagykávéház. [Budapest nagykávéház; Három boltoskisasszony; A vadember.] Regények. Bp. 1996. Polgár, 449 p. (Polgár könyvek) 

Egy lány a századfordulón; A fiatalúr megnősül. Regények. (Szöveggondozás és utószó: Kovács Ida.) Bp. 1998. Unikornis, 335 p. (A magyar próza klasszikusai, 62.) 

Nagy Lajos. (Válogatta, szerkesztette, bevezetés és jegyzetek: Tarján Tamás.) Pécs. 2002. Alexandra, 409 p. (Kossuth-díjas írók)

Razzia. Válogatott novellák. (Válogatta: Réz Pál.) Bp. 2008. Noran, 465 p.

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

 

angol

Authoring, barbering, & other occupations. Selected short stories. [Írás, hajnyírás és egyéb foglalkozások.] (Válogatta, fordította és utószó: Albert Tezla.) Bp. 2002. Corvina, 299 p.

 

bolgár

Дневник от мазето. [Pincenapló.] (Ford.: Boris Nikov.) Szófia. 1977. Narodna Mladež, 65 p.(Biblioteka pobeda)

Приключение край пътя. [Országúti kaland.] (Ford.: Georgi Krumov et al.) Szófia. 1975. Narodna kultura, 207 p. (Majstori na razkaza)

 

cseh

Jeremiáda. (Ford.: Anna Rossová.) Prága. 1964. NPL, 273 p. (Jiskry malá ed.)

Denik ze sklepa. [Pincenapló.] (Ford.: Milan Navrátil.) Prága. 1978. Lidové naklad., 79 p. (Knižnice vitězstvi)

 

horvát

Selo. [Falu.] (Ford.: Stipe Vojnovič.) Zágráb. 1950. Zora, 151 p. (Mala biblioteka)

 

lengyel

Dziennik z piwnicy. [Pincenapló.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1976. Czytelnik, 81 p. (Biblioteka Zwyciestwa)

 

mongol

Horgild bicsszen temdeglél. [Pincenapló.] Ulánbátor. 1980. Ulszün hevlelijn gazar, 101 p.

 

német

Kellertagebuch. [Pincenapló.] (Ford.: Vera Thies.) Berlin. 1970. Volk u. Welt, 119 p. (Bibliothek des Sieges)

Der Schüler. [A tanítvány.] (Ford.: Hans Skirecki.) Berlin; Weimar. 1973. Aufbau-Verl., 284 p.

Wenn man Geld hat. [Ha pénz van a zsebben.] (Ford., előszó.: Vera Thies.) Berlin; Weimar. 1977. Aufbau-Verl., 403 p.

Der ägyptische Schreiber. [Egyiptomi íródeák.] (Ford.: Vera Thies.) Lipcse. 1969. Insel-Verl., 115 p. (Insel-Bücherei)

 

orosz

Избранное. [Kedvencek.] (Összeáll.: Elena Ivanovna Malyhina; előszó: Illés László ; ford.: Nina Podzsemskaja et al.) Moszkva. 1976. Hudozsesztvennaja Literatura, 429 p. (Biblioteka vengerskoj literatury)

Новеллы. [Novellák] (Ford.: M. Ternovskaja et al; összeáll., előszó: Lippai Ibolya.) Moszkva. 1963. Goslitizdat, 293 p.

 

román

Accident de circulatie. [Utcai baleset.] (Ford.: Benedek András; előszó: Beke György.) Bukarest. 1968. Editor pentru Literatură Universală, 262 p.

Zoologie de buzunar. [Képtelen természetrajz.] (Ford.: Petre Bokor.) Bukarest. 1971. Albatros, 257 p.

 

moldáv

Razai. [Razzia.] (Vál., ford.: Barbalat Zinaida.) Chișinău. 1983. Literatura artistică, 265 p. (Infraire)

 

szlovák

Pivničný denník. [Pincenapló.] (Ford.: Erika Bránikova.) Pozsony. 1979. Smena, 74 p. (Knižnica vitazstva)