Nagy Gáspár: Bibliográfia

Önálló kötetek

Koronatűz. Versek. Bp. 1975. Móra, 124 p. (Kozmosz Könyvek.)

Halántékdob. Versek. Bp. 1978. Magvető, 85 p.

Földi pörök. Versek. Bp. 1982. Magvető, 102 p.

Áron mondja. Gyermekversek. Ill.: Orosz István. Bp. 1986. Móra, 37 p.

Kibiztosított beszéd. Versek. Bp. 1987. Magvető, 123 p.

Múlik a jövőnk. Válogatott és új versek. Bp. 1989. Szépirodalmi, 334 p.

Mosolyelágazás. Versek. Bp. 1993. Orpheusz, 115 p.

Fölös ébrenlétem. Versek. Lakitelek. 1994. Antológia, 74 p.

Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában. Legény-részlet. Bp. 1995. Magvető, 140 p.

Zónaidő. Vers, műfordítás, esszé. Bp. 1995. Széphalom, 77 p.

Tudom, nagy nyári délután lesz. Bp. 1998. Kortárs, 141 p.

Szabadrabok. Egybegyűjtött versek 1968–1998. Debrecen. 1999. Kossuth Egyetemi, 532 p.

Kanizsa-vár (vissza). Kisregény. Nagykanizsa. 1999. Harkány László magánkiadás, 136 p.

Hullámzó vizeken kereszt. Versciklus König Róbert linómetszeteivel. Magyar és német nyelven, ford.: Kárpáti Pál. Szentendre. 2000. Vincze Papírnyomó Műhely.

Húsz év a kétezerből. Versek. Szeged. 2000. Tiszatáj, 190 p.

Amíg fölragyog a jászol. Versek. Ill.: Keresztes Dóra. Bp. 2001. Magyar Könyvklub, 53 p.

…nem szabad feledNI…! Versek – 1956 láthatatlan emlékművének talapzatára. Bp. 2002. Püski, 92 p.

Ezredváltó, sűrű évek. Versek. Bp. 2003. Széphalom, 195 p.

Szavak a rengetegből. Esszék, kritikák, emlékezések. Szeged. 2004. Tiszatáj, 432 p.

Közelebb az életemhez. Emlékezések, vallomások, megnyitók, interjúk. Szeged. 2005. Tiszatáj, 481 p.

1956 fénylő arcai. Versek. Ill.: Kiss Iván. Bp. 2006. Püski, 117 p.

Szabadítót mondani. 2 CD – 110 vers a költő hangján. Bp. 2006. Magyar Katolikus Rádió.

Sárfelirat. Posztumusz versek. Bp. 2007. Nap, 202 p.

Nagy Gáspár összegyűjtött versei. Bp. 2007. Püski, 752 p.

Nagy Gáspár – Szakolczay Lajos: Ameddig temetetlen holtak lesznek… Interjúk, versek, fotók. Bp. 2008. Magyar Napló, 76 p.

Szaltószabadság. Válogatott versek. Bp. 2008. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 242 p.

Gedichte unter sich – Versek egymás közt. Versek. Klagenfurt. 2008. Wieser Verlag, 114 p.

Októberi stációk – Nagy Gáspár és 1956. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Pécsi Györgyi. Bp. 2016. Nap, 288 p.

Látok világomra. Válogatott versek. Bp. 2019. Magyar Napló, 200 p.