Méray Tibor: Bibliográfia

Önálló kötetek

Talpra magyar. Ünnepi műsorösszeállítás. Bp. 1946. Szikra, 32 p.

Sztrájk. Egyfelvonásos. Bp. 1946. Szikra, 14 p.

A film a békeharcban. Tanulmányok. Bp. 1950. Révai, 80 p. (Szabad világ könyvtár.)

Tanúságtétel. Riportok. Bp. 1952. Szikra, 159 p. = 2., bőv. kiad.: Bp. 1952. Szikra, 213 p.

Legyőzhetetlen Korea. Brosúra. Bp. 1952. Országos Béketanács, 30 p.

Korea szíve. Két elbeszélés. Bp. 1953. Szépirodalmi, 36 p. (Új magyar elbeszélések.)

Koreai béke. Brosúra. Bp. 1953. Országos Béketanács, 32 p.

Koreai jelentés. Riportkönyv. Bp. 1953. Szikra, 452 p.

Elbeszélés és tárca. Bp. 1953. 20 p.

A Fehér Folyam. Riportok. Bp. 1954. Szikra, 226 p.

Hotel de l’Écu és egyéb történetek. Riportok, novellák. Ill.: Réber László. Bp. 1954. Szikra, 152 p.

Búcsúlevél. Regény. Sorozatszerkesztő: Szabó Zoltán. Párizs. 1965. Magyar Könyves Céh, 126 p. = 2. kiad.: Bp. 1989. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 142 p. = Színpadra alkalmazta Karinthy Márton. Karinthy Színház, 2001.

Nagy Imre élete és halála. München. 1978. Griff, 388 [1] p. = uo. 1979. = uo. 1981. = uo. 1983. = 2., szamizdat kiad.: Bp. 1988. Katalizátor Iroda, 388 p. = 3. kiad.: Bp. 1989. Bibliotéka, 381 p. = Bp. 2006. Noran, 444 p.

Miért kellett meghalniuk? Jegyzetek a Nagy Imre-perhez. Bp. 1982. ÁB Független.

Falra borsó. Tanulmányok, cikkek. Bp. 1997. Argumentum–Bethlen Gábor, 242 p.

A párizsi vártán. Írások a Szajna mellől. I–II. Előszó: Pomogáts Béla. Marosvásárhely. 2000. Mentor.

44 év után. Előszó: Tibori Szabó Zoltán. Marosvásárhely. 2001. Mentor.

Imre bácsi. Nagy Imre közelről és a messzeségből. Utószó: Murányi Gábor: A konok hűség könyve. Pécs. 2008. Alexandra.

Egy és más. Történetek – Történelem – Tört értelem. Bp. 2012. Jószöveg Műhely, 274 p.

Társszerzővel írt művek

Méray Tibor – Háy Gyula: Tűz. Filmforgatókönyv. 1948.

Méray Tibor – Molnár Miklós: Szovjet film. Tanulmány. Bp. 1949.

Méray Tibor – Békeffi István: Dalolva szép az élet. Filmforgatókönyv. Bp. 1950. Szépirodalmi.

Méray Tibor – Békeffi István – Kellér Dezső: Palotaszálló. Operett. 1950 vagy 1951.

Méray Tibor – Novobáczky Sándor: A genfi győzelem. Brosúra. Bp. 1954. Országos Béketanács, 40 p.

Méray Tibor – Gönczi Tibor: A teknőc hajók. Történet képekben. Bp. 1956. Szivárvány Kiskönyvtár.

Aczél Tamás – Méray Tibor: Tisztító vihar. London. [1961.] Big Ben, 392 [3] p. = 2. kiad.: München. 1982. Griff, 386 p. = 3., szamizdat kiad.: Bp. 1986. AB és Áramlat Független, 386 p. = 4. kiad.: Szeged. 1989. JATE, 429 p. = Bp. 2006. Noran, 456 p.

Marton György – Méray Tibor: Fehér izzás. Regény. Toronto. 1975.

Nem önálló kötetben megjelent művek

Saul. Dráma. Bp. 1943. (Az V. felvonás megjelent a Költők kórusa című antológiában. Bevezető: Komlós Aladár.)

Hat vers. = Májusi kórus. Antológia. Bp. 1945. MKP VII. kerületi szervezete.

Mi köszönhető 56-nak? Katolikus Szemle (Róma), 1981/3.

Déry Tiborról. = Kortársak Déry Tiborról. Szerkesztette és az interjúkat készítette Botka Ferenc. Bp. 1994. Petőfi Irodalmi Múzeum.

Don Quijote a Maros-partról. Előszó Kincses Előd Marosvásárhelytől Marosvásárhelyig című könyvéhez. 1996. Kolozsvár. = Kritika, 1996/10.

Emlékezés egy nyári délelőttre. Népszabadság, 1996. október 19. = Korunk (Kolozsvár), 1996/10.

Wesselényi utca 13. Filmforgatókönyv. 1996. Európai Utas 25.

Románok. Filmforgatókönyv. 1996. Szabadság (Kolozsvár), 1996. augusztus 27–31.

Szabálytalan nekrológ. Emléktöredékek Örkényről. Korunk (Kolozsvár), 1999/7.

Rájár a nyelvünk? A magyar nyelvet fenyegető veszedelmekről. Beszélő, 2000/9–10. = Látó (Marosvásárhely), 2000/11.

Az ifjú hölgy látogatása. Bolyongás egy kiadatlan Kossuth-levél körül. Népszava, 2001. szeptember 21.

Ha még egyszer azt üzeni… Kossuth, az apa, az ember, a politikus – egy ismeretlen levelének villanófényében. Népszava, 2002. október 5.

Mindnyájan kisebbségiek vagyunk. = Médianacionalizmus, kisebbségek és az EU-integráció. Szerk: Ágoston Vilmos. Bp. 2003. EÖKIK.

Barlang vagy alagút. Nyelvünk és Kultúránk, 2004/6.

S ha a Lehetetlent nem tudtuk lebírni… Előadás Nagy Imre születésének 110. évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémián. Népszava, 2006. június 12. = Imre bácsi. Nagy Imre közelről és a messzeségből. Pécs. 2008. Alexandra.

Magyar extra 1–2. Népszava, 2006. december 7. és 8.

Előre megfontolt szándékkal. Kádár János szerepe Nagy Imre meggyilkolásában. Tanulmány. Népszava, 2007. május 19. = Imre bácsi. Nagy Imre közelről és a messzeségből. Pécs. 2008. Alexandra.

Kéziratok

Közhivatal. Vidám egyfelvonásos. Bp. 1946.

Erkel. Filmnovella. 1951.

Kilences kórterem. Filmforgatókönyv. Bp. 1955.

Álmok és fegyverek. Filmforgatókönyv. Bp. 1956.

A csodacsatár. Filmforgatókönyv. Bp. 1956.

Teknőc hajók. Bp. 1956.

A hercegnő és a prímás. Filmnovella. (Rigó Jancsi históriája.) Bp. 1956.

Szputnyik 243. Színdarab. 1957. (Bemutató: Ausztrália.)

Ternova Hugó báró kalandos élete. Regény, kéziratban. 1963.

La belle vie. Filmforgatókönyv. Párizs. 1975.

Művei idegen nyelven

angol

Korean Testimony. [Tanúságtétel.] Bp. 1952. Országos Béketanács, 108 p.

The Enemy. [Búcsúlevél.] New York. 1958. Criterion, 143 p.

The Enemy. [Búcsúlevél.] London. 1958. Secker and Warburg, 143 p.

Thirteen Days That Shook the Kremlin. [Nagy Imre élete és halála.] New York. 1959. F. A. Praeger, 290 p.

Thirteen Days That Shook the Kremlin. [Nagy Imre élete és halála.] London. 1959. Thames and Hudson, 290 p.

The Revolt of the Mind. [Tisztító vihar.] New York. 1959. F. A. Praeger, 449 p.

The Revolt of the Mind. [Tisztító vihar.] London. 1960. Thames and Hudson, 449 p.

Remembering a poet. Seoul. 1962. = Manila. 1963.

The Inevitable Revision. Calcutta. 1964. Quest.

Marton György – M. T.: The Raven Never More. Regény. London. 1966. Neville Spearman, 223 p.

That Day in Budapest. October 23, 1956 Budapest. [Budapest. 23 octobre 1956.] New York. 1969. Funk and Wagnalls, 503 p.

Marton György – M. T.: Catch me a spy. [Az angol róka.] Regény. New York. 1969. Harper and Row, 163 p. = 2. kiad.: London. 1971. W. H. Allen, 163 p. = London. 1972. Sphere Books, 156 p. (Zsebkiadás.) = New York. é. n. Popular Library, 174 p. (Zsebkiadás.)

Budapest 20 years later. New York. 1979. Dissent.

Densago mosieli umrzec? [Miért kellett meghalniuk?] Pubs 44. London. 1989/90.

Memory of Sul Chungsik. Seoul. 1992.

The Korean War: Experiences and Reflections. Washington. 2000.

Memories, Pains, Doubts and Hopes. Seoul. 2005 november.

On Burchett. Kallista (Australia). 2007. Callistemon Publications, 274 p.

burmai

[Búcsúlevél.] Rangoon. 1959. The Guide Daily Press.

dán

Fjendem. [Búcsúlevél.] Koppenhága. 1959. Fremad, 121 p.

flamand

De Vujand. [Búcsúlevél.] Brüsszel. [1963.] Reinaert, 207 p.

francia

Témoignage de Corée. [Tanúságtétel.] Bp. 1952. Országos Béketanács, 109 p.

Imre Nagy pendant la révolution. [Nagy Imre a forradalomban.] Tanulmány. = Nagy Imre: Un communisme qui n’oublie pas l’homme. [Olyan kommunizmus, amelyik nem feledkezik meg az emberről.] Nagy Imre írásai és róla szóló tanulmányok. Előszó: Fejtő Ferenc. Fordító: Imre [Gara] László. Paris. 1957. Plon.

Le dernier rapport. [Búcsúlevél.] Paris. 1958. Calmann–Lévy, 205 p.

Imre Nagy, l’homme trahi. [Nagy Imre élete és halála.] Paris. 1960. Les Temps Modernes, 359 p.

La Revolte de l’Esprit. [Tisztító vihar.] Paris. 1962. Gallimard, 364 p.

Michel Chrestien – Tibor Méray: Le rire rouge. Anekdotagyűjtemény. Paris. 1961. Gallimard, 201 p.

L’homme qui n’avait pas de moustache. [Der Mann ohne Schnurrbart.] Préface par Jean Dutourd. Paris. 1962. Scorpion, 223 p.

L’Australie. Útirajz. Lausanne. 1962. Rencontre, 253 p.

Victor Alexandrov – Tibor Méray: L’affaire Toukhatchevsky. Életrajz. Paris. 1962. Robert Laffont, 245 p.

La Rupture MoscouPékin. [Politik ohne Gnade.] Paris. 1966. Robert Laffont, 380 [2] p.

En Hongrie. = Les gaités de l’ administration dans le monde. Paris. 1966. Hachette.

Le Conflit Sino-Soviétique. Revue Tiers-Monde. Paris. 1968.

Budapest. 23 octobre 1956. Paris. 1966. Robert Laffont, 349 p.

Les doits croisés. [Az angol róka.] Párizs. 1971. Stock, 190 p.

héber

Haroév. [Budapest. 23 octobre 1956.] Tel-Aviv. 1969. Topáz, 151 p.

holland

De Vijand. [Búcsúlevél.] Amszterdam. 1958. Baarn, 197 p.

német

Zeugenbericht über Korea. [Tanúságtétel.] Bp. 1952. Országos Béketanács, 110 p.

Der Feind. [Búcsúlevél.] München. [1958.] Langer–Müller, 178 p. = München. 1961. Wilhelm Goldmanns Taschenbücher, 133 p.

Dreizehn Tage die den Kreml erschütterten. Imre Nagy und die ungarische Revolution. [Nagy Imre élete és halála.] München. 1961. Langern–Müller, 302 p.

Revolte des Intellekts. [Tisztító vihar.] München. 1961. Langen–Müller, 415 p.

Michel Chrestien – Tibor Méray: Der Mann ohne Schnurrbart. Regény. München. 1961. Langen–Müller, 219 p.

Australien. Das Buch der Reisen. [A franciául megjelent útirajz fordítása.] Lausanne. 1962. Rencontre, 262 p.

Der Feind. TV-film. Német Televízió. 1965.

Politik ohne Gnade. Zürich. 1965. Schweizer Verlagshaus, 476 p.

Dreiecken. Regény. Hamburg. 1971.

Dogmen und Tabus. Kontinent 13 Magazin, 9. évfolyam. Ullstein. München. 1978.

olasz

La rivolta di Budapest. 23 ottobre4 novembre 1956. [Budapest. 23 octobre 1956.] Presentazione di Albert Camus. Milano. 1969. U. Mursia et C., 392 p.

Per amore ho catturato una spia russa. [Az angol róka.] Milano. Mondadori, 140 p.

orosz

Trinadtsaj Dnej. Isztorija Vengerszkoj Revolucii. [Nagy Imre élete és halála.] New York. 1961. F. A. Praeger, 319 p.

Dogmi i Tabi. Kontinent. München. 1978.

13 dnej. Imre Nagy i vengerszkaja revoljucija 1956 goda. [Nagy Imre élete és halála.] Moszkva. 2007. Logos, 272 p.

román

Budapesta 1956. Atunci si dupa 44 dei ani. Bucuresti. 2000. Compania.

spanyol

El último informe. [Búcsúlevél.] Santiago de Chile. 1959. Editorial del Pacifico, 150 p.

[Politik ohne Gnade.] Barcelona. 1968.

svéd

Förräderen. [Búcsúlevél.] Stockholm. 1959. Gothia, 161 p.

urdu

[Búcsúlevél.] Karachi. é. n. Saqi.

 

A bibliográfiát összeállította Murányi Gábor.