Mécs László: Bibliográfia

Önálló kötetek

Hajnali harangszó. Versek. (Ill.: Fodor Béla.) Ungvár, 1923. Földesi Gyula könyvnyomdája,

157 p. = 2. kiad.: Budapest. [1931] Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 187 p.

Rabszolgák énekelnek. Versek. (Ill.: Tichy Kálmán.) Berlin, 1925. Ludwig Voggenreiter, 128 p. = utánny. (2. változatl. kiad.) 1925. = utánny. (3. változatl. kiad.) 1925. = 4. kiad.: Budapest. [1934.] Athenaeum, 160 p.

Vígasztaló. Versek. Berlin. 1927. Ludwig Voggenreiter, 130 p. = utánny. (2. változatl. kiad.) 1927. = 2. kiad.: Budapest. [1936] Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 153 p.

Az ember és az árnyéka. Versek. Kassa, 1930. Kazinczy, 149 p. = utánny. (2. változatl. kiad.) 1930. = utánny. (3. változatl. kiad.) 1930. = 2. kiad.: Budapest. [1941] Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 149 p.

Üveglegenda. Versek. Budapest, [1930.] Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 133 p.

Bolond Istók bábszínháza. Verses mese. [Bibliofil kiad.] (Ill.: Jaschik Álmos, kézírás: Jaschik Álmosné.) Budapest [1931.] Napkelet, 32 p.

Legyen világosság! Versek. Budapest. 1933. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 157 p.

Mécs László válogatott költeményei. (Összeáll.: Just Béla.) Budapest, 1934. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 232 p. = 2. kiad.: 1936.

Megdicsőülés. Mécs László legszebb versei. [Bibliofil kiad.] (Ill.: Hincz Gyula.)  Budapest, 1935. Mécs–Mártoncsik Imre, 48 p. (Nemzeti Művészet.) = 2. kiad. [olcsó]: 1936.

Fehéren és kéken. Versek. Budapest. 1936. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 156 p.

Élőket nézek! Versek. Budapest. 1938. Révai, 146 p. (Magyar katolikus írók könyvei.)

Forgószínpad. Versek. Budapest. [1940.] Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 153

 p.

Mécs László összes versei, 1920–1940. Budapest. 1941. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 760 p. = 2. kiad.: 1942. = 3. kiad.: 1943. = 4. kiad.: 1944.

Mécs László. Huszonötéves költői munkássága alkalmából, a költő négy kiadatlan írásával. (Mécs Imre Gyermekkor, Semetkay József Kassai diákévek, Ábrahám Ambrus Szent Norbert útjain, Rácz Pál Mécs László küldetése, Reményik Sándor Költő a költőről, Alszeghy Zsolt Mécs László három arca, Angyal Endre Mécs László költői világa.) Budapest. 1941. Vigilia, 64 p.

Anya kell! Versek lányokról és anyákról. (Ill.: Végh Gusztáv.) Budapest. 1943. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 90 p. = 2. kiad.: (Ill.: Simon András.) Budapest. 1993. Vigilia, 134 p.

Mécs László válogatott költeményei. Buenos Aires. 1953. Impr. Moderna, 64 p. (A Magyar Könyvbarátok kiskönyvei 4.)

A kirándulás elmaradt. Válogatott versek. Köln, 1958, AMK—Vörösmarty Irodalmi Kör, 64 p.

Vadócba rózsát oltok I graft roses on eglantines. Versek. (Magyar-angol kétnyelvű kiadvány.) (Bev.: Paul Valéry, sajtó alá rend.: Horváth Elek, ford.: Watson Kirkconnell, Raymond J. Conard.) Torontó. 1968. Vörösváry-Weller, 267 p.

Bolond Istók bábszínháza. Verses mese és versválogatás. [A verses mese első kiadásának egyszerű lenyomata és néhány vers.] Astor Park. 1969. American Hungarian Literary Guild., 40 p

Aranygyapjú. Válogatott versek 1923–1968. (Vál. és szerk. és bev.: Rónay György.) Buffalo—Budapest. 1971. Hungarian. Cultural Foundation—Ecclesia, 391 p. (Program in Soviet and East Central European studies Publication.) = 2. bőv. kiad.: (Vál. és szerk.: Fényi Ottó.) Budapest. 1987. Ecclesia, 640 p.

Óriás harangvirág. A költő kötetben meg nem jelent versei 1933–1970. [Részletekkel prózai írásokból - Kézirat, csak magyar nyelven.] Washington. 1972. Agape, 50 fol.

Magyarok misekönyve. Versek. Washington. 1972. Agape, 61 fol.

Vissza a csendbe! Versek. Cleveland. 1976. Classic Printing Co., 192 p.

Üzenet. Válogatott versek. (Vál. és szerk.: Fényi Ottó és Korzenszky Richárd, utószó: Rónay László.) Budapest. 1982. Szent István Társulat, 331 p.

Magyarok misekönyve. Versek. (Ill.: Somos Miklós.) (Szerk.: Rónay László, utószó: Tóth Sándor.) Budapest. 1991. Új Ember, 88 p.

Vadócba rózsát oltok. Válogatott versek. (Ill.: Borsos Miklós, Hincz Gyula.) Pozsony. 1993.  Pannónia, 261 p. = 2. bőv. kiad.: Törökbálint. 1998. Yurtha Könyvműhely, 262 p.

Vadócba rózsát oltok hogy szebb legyen a föld. Vers. [M. L. szavalja saját versét.] Győr. 1998. Magánkiadás, 15 p. (Kazettamelléklettel.)

Fekete zúzmara. Válogatott versek. (Vál. és az utószót írta: Bárczi Zsófia.) Pozsony. 2005. Madách-Posonium, 141 p. (Magyar Antaeus könyvek.)

Piros csizmán őszi harmat... Válogatott versek. Tihany. 2006. Tihanyi Bencés Apátság, 130 p.

Te gondolkozzál bennem... Mécs László-portré – emlékek és dokumentumok tükrében. (Vál. és sajtó alá rend.: Havasi Péter.) Kassa. 2006. Hernád, 133 p.

Karácsony a Kárpátok alján. Válogatott versek. (Vál. és szerk.: Hunyadi Csaba Zsolt.) Szeged. 2015. Lazi, 130 p.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

Angol

The Slaves Sing. Válogatott versek. (Ford.: Watson Kirkconnell.) De Pere, Wisconsin, 1964. St. Norberth Abbey Press. 55 p.

Francia

Poèmes choisis. Válogatott versek. (Ford.: Leopold Molnos, Aurélien Sauvageot, Raymond Schwab.) Párizs 1938. Emile-Paul Frères, 108 p.

Poèmes. Válogatott versek.  (Bevezető tanulmány: Paul Valéry.)  (Ford.: Lepold Molnos, Mathilde Pomès, Aurélien Sauvageot, Raymond Schwab; Guy-Emile Tosi, Daniel-Rops, Marguerite Gáspár, Ladislas Gáldi, Jane. Hankiss. Jean Mezei, Jospeh Molnos.) Párizs. 1944. Horizons de France, 147 p.

Poésies. Válogatott versek. (Bevezető tanulmány: Henri Membré: Le poète et le peuple.) Párizs. 1946.  Denoël, 189 p. ("Ailleurs" - Collection de Littérature étrangère)

holland

De oude en de nieuwe wereld. Versantológia.  (Ford.: Csányi G. János, Karel Jan Freeland.) Bilthoven. 1939.  De Gemeenschap, 47 p.

Olasz

Poesie. Versantológia. (Ford. és előszó: Lina Linari.) [Róma.] 1972. [Nincs adat.] 86 p.