Lengyel Balázs: Szakirodalom

Önálló kötetek

Kiszely Gábor: Lengyel Balázs. Budapest. 1998. Korona Kiadó, 163 p.

 

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Szabolcsi Miklós: Levél egy vidéki tanárhoz. [A mai magyar líra.] = Csillag, 1948. 9. sz. 61. p.

Almási Miklós: [Ezüstgaras.] = Új Hang, 1955. 6. sz. 118–119. p.

Irinyi Károly: [Ezüstgaras.] = Alföld, 1955. 3. sz. 100. p.

Gera Mihály: [A sárkányvitorlás dzsunka.] = Élet és Irodalom, 1963. 3. sz. 6. p.

Gera György: [Ezüstgaras.] = A Könyv, 1964. 7. sz. 256. p.

Györe Imre: [Ezüstgaras.] = Magyar Nemzet, 1964. május 17. 13. p.

Antal Gábor: Képes törökvilág. [A török Magyarországon.] = Élet és Irodalom, 1971. 44. sz. 10. p.

Zay László: [A török Magyarországon.] = Magyar Nemzet, 1971. december 17. 7. p.

Antal Gábor: [Hagyomány és kísérlet.] = Magyar Nemzet, 1972. július 30. 13. p.

Marx József: Több kockázatot! [Hagyomány és kísérlet.] = Élet és Irodalom, 1972. 46. sz. 11. p.

Vargha Kálmán: Művek születése. [Hagyomány és kísérlet.] = Nagyvilág, 1975. 7. sz. 1107–1109.

Alföldy Jenő: A költészet szolgálatában. [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Élet és Irodalom, 1977. 37. sz. 11. p.

Körmendy Zsuzsanna: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Magyar Nemzet, 1977. szeptember 25. 13. p.

Antal Gábor: A kritikus joga. Min dolgozik Lengyel Balázs? = Magyar Nemzet, 1978. február 12.

Mándy Iván: Levél Lengyel Balázshoz. = Élet és Irodalom, 1978. augusztus 26. 10. p.

Lakatos István: Költészetünk kritikus történetírója. Lengyel Balázs hatvanéves. = Magyar Nemzet, 1978. augusztus 22. 4. p.

Takáts Gyula: Verseskönyvről verseskönyvre. = Jelenkor, 1978. 3. sz. 280–283. p.

Takáts Gyula: Verseskönyvről verseskönyvre. = T. Gy.: A harmónia kérdése. Bp., 1979, Szépirodalmi. 209–226. p.

Alföldy Jenő: A kritikus egyénisége. [Közelképek.] = Élet és Irodalom, 1980. 37. sz. 10. p.

Kabdebó Lóránt: [Közelképek.] = Magyar Nemzet, 1980. május 25. 13. p.

Kőháty Zsolt: Nemzedékek kritikai képviseletében. [Közelképek.] = Új Írás, 1980. 11. sz. 115–119. p.

Tüskés Tibor: Közelképek. = Jelenkor, 1980. 7–8. sz. 760–762. p.

Rónay László: [Közelképek.] = Kortárs, 1980. 10. sz. 1657–1659. p.

Sík Csaba: Lengyel Balázs esszéi. [Közelképek.] = Magyar Hírlap, 1980. május 11. 10. p.

Laczkó András: [Közelképek.] = Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 1. sz. 130–131. p.

Hanák Tibor: A költők szakembere. [Közelképek.] = Új Látóhatár (München), 1982. december 30. 3–4. sz. 435–439. p.

Tarján Tamás: Könyvszemle. [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Népszabadság, 1982. november 2. 7. p.

Berkes Erzsébet: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Magyar Nemzet, 1983. május 15. 6. p.

Erdődy Edit: Líránk a hetvenes években. [Verseskönyvről versekönyvre] = Magyar Hírlap, 1983. március 15. 9. p.

Fülöp László: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Kritika, 1983. 9. sz. 32–33. p.

Rónay László; Az órásmester álma. [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Élet és Irodalom, 1983. 2. sz. 11. p.

Ferencz Győző: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Irodalomtörténet, 1984. 1. sz. 196–200. p.

Szilágyi Ákos: Kritika és tolarencia. [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Sz. Á.: Nem vagyok kritikus! Bp., 1984, Magvető. 124–133. p.

Kiss Ferenc: [Verseskönyvről verseskönyvre.] = Kortárs, 1985. 2. sz. 155–158. p.

Dobos Mariann: Meghallok minden igazságos panaszt. [Ezüstgaras.] = Magyar Hírlap, 1986. január 20. 4. p.

Pomogáts Béla: Babits jegyében. [Egy magatartás története.] = Élet és Irodalom, 1986. 36. sz. 10. p.

Pomogáts Béla: Ketten az esszéíró nemzedékből. [Egy magatartás története.] = Magyar Hírlap, 1986. szeptember 5. 9. p.

Almási Miklós: Szövegen túli utazások. [Egy magatartás története.] = Jelenkor, 1987. 1. sz. 77–79. p.

Domokos Mátyás: Egy született kritikus önarcképe. [Egy magatartás története.] = Kortárs, 1987. 4. sz. 152–158. p.

Erdődy Edit: [Egy magatartás története.] = Vigilia, 1987. 4. sz. 311–312. p.

Grezsa Ferenc: A kritika eleganciája. [Egy magatartás története.] = Új Írás, 1987. 4. sz. 119–121. p.

Schreiber György: Portrék tükre. [Egy magatartás története.] = Mozgó Világ, 1987. 4. sz. 108–111. p.

Simon Zoltán: [Egy magatartás története.] = Alföld, 1987. 5. sz. 87–88. p.

Tarján Tamás: Könyvszemle. [Egy magatartás története.] = Népszabadság, 1987. január 20. 7. p.

Wéber Antal: [Egy magatartás története.] = Kritika, 1987. 6. sz. 44–45. p.

Alföldy Jenő: A vitatárs köszöntése. = Élet és Irodalom, 1988. 34. sz. 6. p.

Antal Gábor: [Zöld és arany.] = Magyar Nemzet, 1988. november 17. 8. p.

Balassa Péter: Szellem és autonómia. [Zöld és arany.] = Könyvvilág, 1988. október 11.

Csordás Gábor: Botanikus a sarjerdőben. Lengyel Balázs köszöntése. = Jelenkor, 1988. 9. sz. 815–817. p.

Csuhai István: Zöld és arany. = Kortárs, 1988. 8. sz. 159–162. p.

Kabdebó Lóránt: Egy következetes ember. = Magyar Nemzet, 1988. augusztus 22. 4. p.

Kovács Sándor Iván: Könyvszemle. [Zöld és arany.] = Népszabadság, 1988. szeptember 6. 7. p.

Lakatos István: Újholdtól Újholdig. Lengyel Balázs hetvenéves. = Nagyvilág, 1988. 8. sz. 1237–1239. p.

Máté J. György: Az esszé magasiskolája. [Zöld és arany.] = Élet és Irodalom, 1988. 38. sz. 11. p.

Oltyán Béla: A kritika hitele és hatékonysága. [Egy magatartás története.] = Tiszatáj, 1988. 9. sz. 98–101. p.

Rónay László: Ez ízlésforma önarcképe. [Zöld és arany.] = Magyar Hírlap, 1988. augusztus 19. 7. p.

Bodnár György: Pályatörténet esszékben elbeszélve. [Zöld és arany.] = Új Írás, 1989. 4. sz. 101–104. p.

Emőkey István: [Zöld és arany] = Kritika, 1989. 3. sz. 40–41. p.

Ferencz Győző: [Egy magatartás története] = Irodalomtörténet, 1989. 1. sz. 148–151. p.

Horkay Hörcher Ferenc: Az irodalom demokráciája. [Zöld és arany.] = Életünk, 1989. 6. sz. 564–567. p.

Lukácsy András: Értékvesztés? Értékteremtés? Lengyel Balázzsal irodalmunk esélyeiről. = Magyar Hírlap, 1989. július 1. 5. p.

Bodnár György: Egy visszatérés távlatai. [Visszatérés.] = Új Írás, 1991. 11. sz. 111–112. p.

Csűrös Miklós: [Visszatérés.] = Élet és Irodalom, 1991. 3. sz. 282–284. p.

Domokos Mátyás: Egy született kritikus önarcképe. [Egy magatartás története.] = Kritika, 1991. 4. sz. 37. p.

Kenyeres Zoltán: Rendezetlen könyvespolc. [Visszatérés.] = Vigilia, 1991. 2. sz. 155. p.

Kiss Tamás: [Visszatérés.] = Alföld, 1991. 3. sz. 86–87. p.

Mohai V. Lajos: [Visszatérés.] = Kortárs, 1991. 3. sz. 165–168. p.

Wirth Imre: Ex libris. [Visszatérés.] = Élet és Irodalom, 1991. 10. sz. 11. p.

Osztovits Ágnes: „A fiam sem hiszi el, hogy jogásznak tanultam.” Születésnapi beszélgetés Lengyel Balázzsal. = Magyar Nemzet, 1993. augusztus 23.

Mohai V. Lajos: Az esszéíró visszatekint. [Két Róma.] = Népszabadság, 1995. szeptember 12.

Lukácsy András: A Nyugat–korszak utolsó gárdaparancsnoka. Lengyel Balázs Széchenyi–díjas. = Magyar Hírlap, 1995. március 16. 23. p.

Lukácsy András: A titok megmarad. [Két Róma.] = Magyar Hírlap, 1996. szeptember 2.

Radnóti Sándor: Öregkori mesteresszé. [Két Róma.] = Holmi, 1996. 11. sz. 1663–1666. p.

Nyerges András: Balázsoljunk leveleskönyvvel. = Könyvhét, 1999. 16. sz. 11. p.

Lulácsy András: Egy leveleskönyv értékei. = Magyar Hírlap, 1999. szeptember 25. 12. p.

Poszler György: A Történelem Hajszálerei. = Élet és irodalom, 1999. 39. sz. 14. p.

Lackfi János: Időtlen idők krónikája. = Új Könyv Piac, 1999. december. 11. p.

Bengi László: Újholdak és régi mesterek: Lengyel Balázs leveleskönyve. = Vigilia, 2000. 5/396–397. p.

Schelken Pálma: Találkozás Lengyel Balázs íróval. = Hegyvidék, 2000. szeptember 6. 5. p.

Rónay László: Lengyel Balázs igazgatóhelyettes úr. = Magyar napló, 2002. 7/27–29. p.

Báthori Csaba: Félmúlt jelen. Lengyel Balázs: Ki találkozik önmagával? Origo. = Holmi, 2003. 1/124–129.p.

Kelemen Lajos: Lengyel Balázs: Origo. = Kortárs, 2003. 10/88–89. p.

Poszler György: Ex libris. Lengyel Balázs: Origó. = Élet és Irodalom, 2003. január 3. 23. p.

Sándor Iván: Élete eleme. (Lengyel Balázsról.) A Szépírók Társasága által Mándy Iván és Lengyel Balázs születésének 100 éves évfordulóján rendezett fesztiválon 2018 végén elmondott előadás. Forrás, 2019/1. 3-5. p.

 

A szakirodalmat összeállította Buda Attila.