Lator László: Szakirodalom

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Tanulmányok, az egész pályára vonatkozó írások, interjúk, köszöntők

Bányai János: A sáros angyal. Híd, 1969. 1141–1147. p.

Domokos Mátyás: Bemutatjuk Lator Lászlót. Könyvtájékoztató, 1969/5. 8–9. p.

Domokos Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol: Lator László. Kortárs, 1978/4. 644–651. p.

Domokos Mátyás – Lator László: Versforma és költői szabadság. = D. M.: A pályatárs szemével. Bp. 1982. Magvető, 304–320. p.

Csűrös Miklós: Az árnyalatok költője. A hatvanéves Lator Lászlóról. Jelenkor, 1987/11. 993–996. p.

Imre Flóra: Lator László költészetéről. Mozgó Világ, 1990/2. 124–128. p.

A költészetben mindent lehet? Beszélgetés Lator Lászlóval. Népszabadság, 1994. ápr. 11. 15. p.

Schein Gábor: „Fehér-izzáson szénsötét.” Lator László költészetéről. Műhely, 1995/1. 50–54. p.

Osztovits Ágnes: A vers kivételes pillanat: Lator László költészetéről és hallgatásáról. Magyar Nemzet, 1995. márc. 14. 21. p.

Danyi Magdolna: Jegyzet Lator László költészetéről. Kortárs, 1995/8. 89–98. p.

Jász Attila: Az angyali erotika természetrajza. Hívószavak Lator László verseihez. Műhely, 1998/5–6. 103–107. p.

Várady Szabolcs: Lator László motívumvilága. = Újhold-Évkönyv, 1998/2. 368–380. p.

Az egyes kötetekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Kalandok, szenvedélyek

Fodor András. Nagyvilág, 1969. 303–306. p. = F. A.: A nemzedék hangján. Bp. 1973. Szépirodalmi, 368–375. p.

Szobotka Tibor. Kortárs, 1969. 822–823. p.

Nádasdy László. Szovjet Irodalom, 1980/3. 149–153. p.

Sárangyal

Ilia Mihály. Népszabadság, 1969. jún. 5.

Parancs János. Magyar Műhely, 1969/36. 55–58. p.

Tandori Dezső. Kritika, 1969/8. 54–55. p.

Vajda Gábor. Új Symposion, 1969/55. 14. p.

Fodor András. Kortárs, 1970. 1169–1170. p. = F. A.: A nemzedék hangján. Bp. 1973. Szépirodalmi, 95–101. p.

Futaky Hajna. Jelenkor, 1970. 85–86. p.

Domokos Mátyás: Ősképlet versben. A Sárangyal költőjéről, Lator Lászlóról. Tiszatáj, 1976/4. 64–66. p. = D. M.: Ugyanarról másképpen. Bp. 1977. Szépirodalmi, 315–319. p.

Az egyetlen lehetőség

Pór Péter. Tiszatáj, 1978/2. 74–76. p.

Fellobban, elhomályosul

Lengyel Balázs. Jelenkor, 1986/10. 930–932. p.

Rónay László. Kritika, 1986/10. 33. p.

Csűrös Miklós. Kortárs, 1987/1. 150–154. p.

Kőrösi Zoltán. Vigilia, 1987/4. 308–309. p.

Bakonyi István. Alföld, 1988/1. 85–86. p.

Alföldi Jenő: A definíciók természete. = A. J.: Rend a homályban. Bp. 1989. Magvető, 166–172. p.

Sötéten fényben

Csűrös Miklós. Kortárs, 1994/11. 104–105. p.

Szigettenger

Barna Imre – Varga Lajos Márton. Kritika, 1994/4. 36–37. p.

Babarczy Eszter. = B. E.: A ház, a kert, az utca. Bp. 1996. József Attila Kör–Balassi, 28–37. p.

Versek és versfordítások

Vörös István: A gyönyörködő olvasón túl. – Marx József: A szénsötét költője. Élet és Irodalom, 2000. febr. 4. 15. p. (Ketten egy új könyvről.)

Az egyes versekről szóló tanulmányok, recenziók és egyéb írások

Kiss Ferenc: Fa a sziklafalon. Lator Lászlóról. Tiszatáj, 1973. 59–65. p.

Tellér Gyula: Lator László: Fa a sziklafalon. = Miért szép? Verselemezések napjaink magyar költészetéről. Szerk.: Detre Zsuzsa, Bárány György. Bp. 1981. Gondolat, 448–467. p.

Domokos Mátyás: Lator László: Őserdő. Forrás, 1995/3. 81–90. p.

 

A szakirodalmat összeállította Csűrös Miklós.