Kuczka Péter: Szakirodalom

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Szabó Ede: Új költők, új versek. Fiatal Magyarország, 1948. dec. 16.

Keszi Imre: Fiatal írók. Induló fiatalok közt – Kuczka Péter. Szabad Nép, 1949. jan. 9.

Tiszay Jenő: Három költő. (Kuczka Péter, Kónya Lajos, F. Nagy László.) Tiszatáj, 1949/2.

Keszi Imre: Hosszú sor közepén. Szabad Nép, 1949. máj. 29.

Kontra György: Hosszú sor közepén. Magyarország, 1949. jún. 9.

Szabó Ede: Hosszú sor közepén. Fiatal Magyarország, 1949. jún. 9.

Keszi Imre: Ösztönösség és tudatosság az új magyar versekben. Csillag, 1949/16.

Sőtér István: Kuczka Péter Testamentum című kötetéről. Forum, 1949/11.

Király István: Kuczka Péter Testamentum című kötetéről. Csillag, 1949/25.

Kelemen János: Az élet szép. Kuczka Péter verseskötetéről. Forum, 1950/6.

Diószegi András: Mindenkinek! Mindenkinek! Tiszatáj, 1953/4.

Illés Béla: Mindenkinek! Mindenkinek! Irodalmi Újság, 1953. jún. 4.

Sarkadi Imre: Mindenkinek! Mindenkinek! Csillag, 1953/7.

Devecseri Gábor: Mindenkinek! Mindenkinek! Új Hang, 1953/9.

Ungvári Tamás: Mindenkinek! Mindenkinek! Csillag, 1953/11.

Pándi Pál: Kritikai jegyzetek. Kuczka Péter: Mindenkinek! Mindenkinek! Csillag, 1953/11.

Keszi Imre: Mindenkinek! Mindenkinek! Csillag, 1953/11.

Rényi Péter: Mindenkinek! Mindenkinek! Társadalmi Szemle, 1954/3. = R. P.: Irodalom és felelősség. Bp. 1955. 411–429. p.

Sarkadi Imre: Vita az irodalom helyzetéről. (A Nyírségi Naplóról.) Csillag, 1954.

Király István: Irodalmi nézeteltérések. Csillag, 1954/9.

Hermann István: Egy megjegyzés. Vita Kuczka Péter nézeteivel. Csillag, 1955/9.

Keszi Imre: Jónapot! Irodalmi Újság, 1955. júl. 2.

Pók Lajos: A Jónapot!-ról. Irodalmi Tájékoztató, 1955. 100–101. p.

Diószegi András: Jónapot! Szabad Nép, 1955. okt. 16.

Lukácsy Sándor: Új jelenségek a magyar költészetben. Dunántúl, 1956/18.

Sz. I. [Szerdahelyi István]: Kuczka Péter hatvanéves. Kritika, 1983/3.

Szentmihályi Szabó Péter: Kuczka Péter köszöntése hatvanadik születésnapján. Élet és Irodalom, 1983/8.

Sándor László: Legyen benne fantázia! Interjú Kuczka Péterrel a sci-fi eseményeiről és helyzetéről. Magyar Hírlap, 1986. máj. 7. Melléklet.

Benke László: Út a folyóhoz. Kuczka Péter feltámadása. Új Magyarország, 1994. máj. 27.

Lőcsei Gabriella: Út a megmaradáshoz. (Az Út a folyóhoz című kötetről.) Magyar Nemzet, 1994. máj. 30.

Csala Károly: Szelíd történelemidézés. (Az Út a folyóhoz című kötetről.) Népszabadság, 1994. júl. 9.

Szerdahelyi István: Ami kimondható és ami nem. (Az Út a folyóhoz című kötetről.) Magyar Napló, 1995/2.

Pósa Zoltán: Harminchét év fiókban. (Az Út a folyóhoz című kötetről.) Lyukasóra, 1995. máj.

Szepes Erika: Kultúrák kézfogása. Négy műfordításkötetről. (Benne: The Way to the River. – Út a folyóhoz.) Ezredvég, 1997/4.

Szepes Erika: Bemutatás helyett. Ezredvégi beszélgetés Joó Viktorral. Ezredvég, 1998/1. [Megjegyzés: Kuczka Péter eredetileg Joó Viktor álnéven akarta megjelentetni erotikus verseit. Az írói mítosz megteremtése – és a rejtekezés – érdekében az interjút ezen az álnéven folytattam vele. A név tabuját Kuczka élete utolsó hetében egy nekem címzett és írói végrendelkezésként átadott levélben feloldotta azzal, hogy a kötet csak halála után jelenhet meg, de akkor már a valódi nevén. Ez lett végül a Kuczka Péter titkolt szerelmei című kötet. Szepes Erika.]

Kristóf Attila: …a Haláltánc véget ért. Magyar Nemzet, 1998. jún. 30.

Kákonyi: Betört kapuk, leomló bástyák. (A Haláltáncról.) Napi Magyarország, 1998. aug. 15.

Lőcsei Gabriella: Zuhanunk? (A Haláltáncról.) Magyar Nemzet, 1998. okt. 3.

Szepes Erika: Akinek okos szíve van. Kuczka Péter: Határvidék című kötetéről. Ezredvég, 1999/1.

Szerdahelyi István: Egy remekmű elé. (Ajánlás A torony című kötethez.) Tisztás, 1999. okt.

Molnár Géza: Kiáltás az emberért. (A torony című műről.) Ezredvég, 2000/2–3.

Szepes Erika: Kísértet és kelmeminta. Kuczka Péter Seregek Ura című kötetéről. Alföld, 2002/2.

Szepes Erika: Kísértet és kelmeminta. Védőbeszéd egy nem létezőnek nyilvánított költő ügyében. = Sz. E.: Szerep és személyesség. Olvassuk együtt! III. kötet. Bp. 2003. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szepes Erika: Ars amatoria. Magyarország 1969–1999. (A Kuczka Péter titkolt szerelmei című kötetről.) Parnasszus, 2003. [Nyár.]

 

A szakirodalmat összeállította Szepes Erika.