Kormos István: Szakirodalom

Sőtér István: Kormos István. = Négy nemzedék. Élő magyar költők Bp. 1948. Parnasszus, 287 p.; S. I.: Gyűrűk 1980. 77 p.

Fodor András: Kormos István: Szegény Yorick. = Kortárs, 1971. 8. 1319–1321. p.; ua.: F.A.: A nemzedék hangján Bp. 1973. 88–94. p.; F.A.: Szó, zene, kép Bp. 1983.

Pór Péter: A líra újrateremtése. = Kritika, 1971. 10. 41–45. p.

Tandori Dezső: Az elmúlás zöld-útja = Új Írás, 1971. 11. 120–124. p.

Fodor András: Kormos István: Ház Normandiában. = Tiszatáj, 1973. 4. 64–68. p.; ua.: Miért szép? Verselemzések napjaink magyar költészetéből, Bp. 1981. 346–354. p.; és F.A.: Futárposta Bp., 1980. 147–156. p.; F. A .: Szó, zene, kép Bp. 1983. 183–193. p.

Kiss Ferenc: Kormos István. = Kortárs, 1973. 4. 662–668. p.; K. F.: Interferenciák Bp. 1., 131–143. p.

Lator László: Vázlat Kormos Istvánról. = Tiszatáj, 1974. 4. 92–93. p.

Ágh István: Kormos István mágiája. = Tiszatáj, 1975. 1. 88–90. p.; Á. I.: Egy álom következményei Bp. 1983. 271–275. p.

Lengyel Balázs: Hattyúnyak, kebel, dob és cintányér. = Élet és Irodalom, 1975. 20. sz.; L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre Bp. 1977. 184–187. p.

Tandori Dezső: Vasárnap-hétfő vonal. = Tiszatáj, 1975. 5. 58–60. p.

Kenyeres Zoltán: Kormos István: N. N. bolyongásai. = Kritika, 1975. 7. 46–46. p.; K.Z.: A lélek fényűzése Bp. 1983. 258–261. p.

Kiss Ferenc: Kormos István: N. N. bolyongásai. = Kortárs, 1976. 2. 327–328.; K. F.: Interferenciák 1984. 114–146. p.

Csukás István: Halál és halhatatlanság között. Kormos István: Ház Normandiában. = Jelenkor, 1976. 10. 883–884. p.

Pomogáts Béla: Lébénytől Párizsig. Kormos István költészetéről. = Jelenkor, 1976. 10.; P.B.: Sorsát kereső irodalom Bp. 1979. 450–462. p.

Pintér Lajos: A Kormos-egyetem. = Új Írás, 1978. 1. 43–48. p.; P.L.: A vadszeder útján Bp. 1989. 108–120. p.

Pomogáts Béla: Magyar költő Jumieges piacán. Kormos István: Tél Normandiában. = Új Írás, 1978. 1. 52–56.; P. B. Versek közelről Bp. 1980. 164–175. p.

Fábián László: Kormos István versei. = Magyar Nemzet, 1979. augusztus 12. 13. p.; K. Cs.: Tükörszoba Bp. 1986. 279–283. p.

Beney Zsuzsa: Kormos István: Fehér virág. = B. Zs.: Nyitva van az aranykapu Bp. 1979. 119–124. p.

Kerék Imre: Kormos István: Fehér virág. = Műhely, 1979. 4. 18–21. p.

Domokos Mátyás: Valaki velünk játszot.t = Műhely, 1979. 4. 5–7. p.; D. M. : Átkelés, áttűnés Bp. 1987. 575–580. p.

Domokos Mátyás – Lator László: Kormos István: Vonszolnak piros delfinek. = Jelenkor, 1980. 1. 81–88. p.; D. M. – L. L.: Versekről költőkkel Bp. 1982. 304–318. p.

Baránszky Jób László: Polifonikus líra. = Új Írás, 1980. 2. 56–58. p.; B. J. L.: Teremtő értékelés Bp. 1984. 470–475. p.

Illés Lajos: Kormos István bajnokságot nyer. = Kortárs, 1980. 6. 921–927. p.; I. L.: Titkos fiók Bp. 1981. 199–218. p.

Melczer Tibor: Poeta Angelicus. = Jelenkor, 1980. 9. 841–846. p.

Lator László: Kormos István. = Tiszatáj, 1980. 11. 30–34. p.; L. L.: Szigettenger Bp. 1993. 261–270. p.

Tandori Dezső: Egy-egy vers „ma” – Kormos István: Tengermély. = Kortárs, 1980. 12. 1988–1989.; T. D.: Az erősebb lét közelében Bp. 1981. 379–383. p.

Vasy Géza: Az első évtized Kormos István költészetében. = Tiszatáj, 1982. 4. 88–96.; V. G.: Pályák és műve Bp. 1983. 309–343. p.

Vasy Géza: „Győztes kormosi hang” = Forrás, 1982. 6. 59–75.; V. G.: Pályák és művek Bp. 1983. 309–343. p.

Kemsei István: A líra csomósodásai. Pályaképvázlat Kormos Istvánról. = Új Írás, 1983. 4. 83–93. p.

Kemsei István: Valamennyi időnk. Bp. Orpheusz, 2002. 5–29. p.

Csurka István: „Pistika, Piska, Pista” = Tiszatáj, 1983. 10. 20–21. p.

Kiss Ferenc: Kormos prózája = Tiszatáj, 1983. 10. 31–35.; K. F.: Interferenciák Bp. 1984. 148–157. p.

Pintér Lajos: A vasmozsár törője alatt. = Tiszatáj, 1983. 10. 39–41. p.; P. L.: A vadszeder útján Bp. 1989. 121–128. p.

Varga Lajos Márton: Kormos István költészetéről. = Tiszatáj, 1983. 10. 22–29. p.

Ágh István: „Világokat varázsolok” = Új Írás, 1983. 10. 80–83. p.; Á. I.: Virágárok Bp. 1996. 67–75. p.

Vargha Balázs: A magyar gyerekkönyvcsoda. (Kormos és Lázár felől nézve) = Kortárs, 1984. 2. 297–304. p.

Móser Zoltán: Pásztorok, pásztorok… = Új Forrás, 1984. 5. 74–80. p.

Németh István Péter: Szigetköz és Nakonxipán. Egy nem létező költői tájszótár margójára = Műhely, 1985. 6. 13–20. p.

Az örvénylő szívű vándor. Versek Kormos Istvánról. Vál., szerk., utószó: Z. Szabó László. Győr 1986. 331 p.

Borbély Sándor: Kormos István mindenhatósága. = B. S.: Tájékozódás Bp. 1986. 241–246. p.

Kiss Ferenc: Kormos István. = A magyar irodalom története 1945–1975 II/2. Bp. 1986. 702–713. p.(bibliográfiával)

Egy keresztlevél hátára. Kormos István képeskönyv. Vál. D. Nagy Éva. Bp. 1987. (135/1.)

Fodor András: Kormos István bolyongásai. = Kortárs, 1988. 7. 129–136.; ua.: Hatvany Lajos – Gink Károly: Beszélő házak és tájak Bp. 1989. 481–491. p.; F. A.: Szülöttem föld Bp. 1990. 296–308. p.

Rab Zsuzsa: Játékos esztendők. = Rakéta irodalmi kávéház. Visszaemlékezések Bp. 1988. 358–366. p.

Legenda Kormos Istvánról. Összegyűjtötte Albert Zsuzsa. = Forrás, 1991. 6. 21–30. p.; Albert Zsuzsa: Legendás irodalom Bp. 1994. 140–157. p.

Lator László: Szekérutak a Notre-Dame felett. (Október c. vers) = Mozgó Világ, 1992. 3. –113. p.; L. L.: Szigettenger Bp. 1993. 271–278. p.

Vasadi Péter: „Szívem kitört minden karámból…” Vonások Kormos István arcképéhez. = Műhely, 1993. 5. 42–44. p.; V. P.: Üdvösség ideje Bp. 1998. 131–136. p.

Vasy Géza: Kormos István pályakezdései. = Műhely, 1993. 5. 59–62. p.; V. G.: Sors és irodalom Bp. 1995. 5–15. p.

Lator László: Kormos István. = Irodalomismeret, 1994. 4. 31–35. p.

Vasy Géza: Vonszolnak piros delfinek. = 99 híres magyar vers és értelmezése Bp. 1994. 624–630. p.

Tüskés Tibor: „Megőriznek valamely versek.” Kormos István pályája. = T. T.: Jelbeszéd Bp. 1994. 93–101. p.

Vasy Géza: Orpheus és Yorick. Kormos István költészetéről. = Tiszatáj, 1995. 4. Diákmelléklet, 15 p.; ua.: Orpheus panasza. Pályaképek Balassitól Nagy Lászlóig. Bp.–Szeged 1997. 256–268. p.; V. G.: Sors és irodalom Bp. 1995. 16–38. p.; V. G.: Tárgyiasság és látomás Bp. 2000. 5–21. p.

Villányi László: Metszet, jézusi csavargóval. Kormos István költészetéről. = Forrás, 1995. 7. 72–79. p.

Nagy Gáspár: Kormos István: Október. = Száz nagyon fontos vers Bp. 1995. 397–401. p.

Papp Endre: A reflektált vallomás kisajátíthatatlan játéka. = Hitel, 1996. 3. 98–106. p.; P. E.: Megállni a megértésnél? Miskolc 2001. 34–45. p.

Csukás István: „K. I., aki voltam” = Cs. I.: Költők éhkoppon Bp. 1996. 178–190. p.

Vasy Géza: A víz motívumköre. Kormos István költészetében. = Műhely, 1998. 5–6. sz. 67–72. p.; V. G.: Tárgyiasság és látomás Bp. 2000. 22–33. p.

Vasy Géza: Kormos István. = V. G.: Az 1945 utáni magyar irodalom alkotói I. rész Bp. 1998. 95–99. p.; II.: 2003. 80–83.

Vasy Géza: A beérkezés ígérete. Kormos István 1947-ben. = Tiszatáj, 2001. 5. Diákmelléklet, 15 p.

Vasy Géza: Kormos István válságos évei: 1949–1963. = Somogy, 2001. 3. 236–248. p.

Vasy Géza: Kormos István pályakezdő kötete. = Palócföld, 2001. 2–3. sz. 179–187. p.

Vasy Géza. Kormos István pályakezdése. = Műhely, 2001. 4. 63–68. p.

Vasy Géza: Párizs igézetében. = Új Horizont, 2001. 4. 88–96. p.

Vasy Géza: Kormos István mesterei. = Hitel, 2001. 11. 81–91. p.

Vasy Géza: A gyerek-lét motívumköre Kormos István költészetében. = Új Forrás, 2002. 1. sz. 57–62. p.

Vasy Géza: Az érett költő. = Kortárs, 2002. 2–3. sz. 53–65. p.

Vasy Géza: Kormos István létösszegző versei. = Parnasszus, 2002. 1. sz. 108–118. p.

Vasy Géza: Egy legendák övezte életrajz első fejezetei. = Forrás, 2002. 4. 82–91. p.

Vasy Géza: A civilizáció motívumköre Kormos István költészetében. = Árgus, 2002. 4. sz. 35–40. p.

Vasy Géza: Kormos István. Kortársaink sorozat. Bp. Balassi K., 2002. 270 p.

Szegény Yorick, Kormos István emlékezete. Vál., szerk.: Vasy Géza. Bp. Nap, 2002. 281 p.

Nyolcvan éve született Kormos István. Összeáll.: Vasy Géza. = Forrás, 2003. 10. 3–33. p.

Kormos István Rab Zsuzsához írott leveleiből. Összeáll: Vasy Géza. = Pannon Tükör, 2003. III. negyedév, 28–33.

80 éve született Kormos István. Készítette és magyarázatokkal ellátta: Vasy Géza. = Műhely, 2003. 6. 20–31.

 

A szakirodalmat összeállította Vasy Géza.