Kodolányi János: Bibliográfia

Gyűjteményes kiadások

 

Kodolányi János művei. Budapest. 1941. Athaeneum

Boldog Margit. Regény. 2. kiad. Budapest. 1941. Athaeneum, 362 p.

Börtön – Kántor József megdicsőülése. Regények. Budapest. 1941. Athaeneum, 277 p.

Feketevíz. Regény. Budapest. 1941. Athaeneum, 306 p.

Futótűz. Regény. 2. kiad. Budapest. 1941.

Jajgatunk és kacagunk. Színművek. 2. kiad. Budapest. 1941. Athaeneum, 242 p.

József, az ács. Elbeszélések. 2. kiad. Budapest. 1941. Athaeneum, 317 p.

Julianus barát. Regény. 3. kiad. Budapest. 1941. Athaeneum, 712 p.

Tavaszi fagy. Regény. Budapest. 1941. Athaeneum, 282 p.

A vas fiai. Regény. Budapest. 1941. Athaeneum, 714 p.

 

Kodolányi János művei. Budapest. Magvető Kiadó, 1957–1978

Az égő csipkebokor I–II. Regény. Budapest. 1957. Magvető, 631+615 p. = Budapest. 1965. Magvető, 998 p. = Budapest. 1973. Magvető, 998 p. = Budapest. 1978. Magvető, 648 + 623 p.

Keserű ifjúkor. Regények. Budapest. 1958. Magvető, 817 p.

Új ég, új föld. Regény. Budapest. 1958. Magvető, 677 p. = Budapest. 1968. Magvető, 633 p.

Vízválasztó. Regény. Budapest. 1960. Magvető, 699 p.

A vas fiai I–II. Regény. Budapest. 1961. Magvető, 485 + 482 p. = Budapest. 1973. Magvető, 589+582 p.

Fellázadt gépek I–II. Elbeszélések. (Utószó: Bodnár György.) Budapest. 1961. Magvető, 487 + 554 p.

Julianus barát. Regény. 5. kiad. Budapest. 1962. Magvető, 909 p.

Kodolányi János – ifj. Kodolányi János: Baranyai utazás. [Kodolányi János: Baranyai utazás [1941] ; Második baranyai utazás ; ifj. Kodolányi János: Ormánsági néptudományi kutatások.] Szociográfiai tanulmányok. Budapest. 1963. Magvető, 336 p.

Boldog Margit. Regény. Budapest. 1964. Magvető, 450 p. = Budapest. 1975. Magvető, 440 p.

Süllyedő világ. Visszaemlékezés. Budapest. 1965. Magvető, 663 p. = Budapest. 1979. Magvető, 663 p.

Vízözön. Regény. Budapest. 1967. Magvető, 600 p. = Budapest. 1977. Magvető, 615 p.

Pogány tüzek I–II. Regény. Budapest. 1968. Magvető, 430 + 426 p.

Visszapillantó tükör. Visszaemlékezés. Budapest. 1968. Magvető, 547 p.

Boldog békeidők. Regény. 2. kiad. Bp. 1969. Magvető, 550 p.

Jehuda bar Simon. Regény. (A Jehuda bar Simon emlékiratai 2. kiadása.) Budapest. 1969. Magvető, 190 p.

Julianus barát. Regény. Budapest. 1971. Magvető, 804 p. = Budapest. 1974. Magvető, 804 p.

Én vagyok. Regény. (Utószó: Csűrös Miklós.) Budapest. 1972. Magvető, 688 p.

Pünkösdi dáridó. Elbeszélések. Budapest. 1973. Magvető, 724 p.

Szép Zsuzska. Kisregények. Budapest. 1975. Magvető, 474 p.

Szív és pohár. Bírálatok, tanulmányok, cikkek. 1924–1940. Budapest. 1977. Magvető, 368 p.

 

Kodolányi János művei. Budapest. Magvető Kiadó, 1980–1990

Julianus barát. Regény. Budapest. 1980. Magvető, 854 p.

A vas fiai I–II. Regény. Budapest. 1981. Magvető, 589+582 p.

Boldog Margit. Regény. Budapest. 1982. Magvető, 525 p.

Az égő csipkebokor I–II. Regény. Budapest. 1983. Magvető, 1371 p.

Én vagyok. Regény. Budapest. 1984. Magvető, 715 p.

Vízözön. Regény. Budapest. 1985. Magvető, 695 p.

Szép Zsuzska. Kisregények. Budapest. 1985. Magvető, 509 p.

Új ég, új föld. Regény. Budapest. 1987. Magvető, 763 p.

Földindulás. Drámák. (Vál., sajtó alá rend., utószó: Csűrös Miklós.) Budapest. 1989. Magvető, 465 p.

Suomi. Útinaplók. Budapest. 1990. Magvető, 282 p.

 

Kodolányi életműsorozat. (Szerk. biz.: Ács Margit, Biernaczky Szilárd, Domokos Mátyás, Jókai Anna, ifj. Kodolányi János, Nemeskürty István, Szalay Károly.) Budapest. 2000 Mundus Magyar Egyetemi Kiadó

Pogány tüzek. Istenek, Holdvilág völgye. Regény. (Utószó: ifj. Kodolányi János.) Budapest. 2000. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 600 p.

Levélről levélre. Kodolányi János és Várkonyi Nándor levelezése. (Vál., szerk., előszó: ifj. Kodolányi János.) Budapest. 2000. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 586 p.

 

Kodolányi János művei. (Szerk.: Csűrös Miklós, ifj. Kodolányi János.) Budapest. 2001–2014. Szent István Társulat

Julianus barát I–II. Regény. Budapest. 2001. Szent István Társulat, 800 p.

A vas fiai I–II. Regény. Budapest. 2002. Szent István Társulat, 880 p.

Én vagyok I–II. Regény. Budapest. 2002. Szent István Társulat, 790 p.

Az égő csipkebokor I–II. Regény. Budapest. 2003. Szent István Társulat, 1108 p.

Zárt tárgyalás. Tanulmányok, vitairatok, emlékezések. Budapest. 2003. Szent István Társulat, 376 p.

Börtön. Kisregények. Budapest. 2004. Szent István Társulat, 384 p.

A néma város. Elbeszélések. Budapest. 2004. Szent István Társulat, 376 p.

Szakadékok; Feketevíz. Kisregények. Budapest. 2005. Szent István Társulat, 316 p.

Üzenet enyéimnek. Összegyűjtött versek. Budapest. 2006. Szent István Társulat, 182 p.

Boldog békeidők. Budapest. 2014. Szt. István Társulat, 488 p.

Önálló kötetek

Hajnal. Versek. Pécs. 1915. Wessely-Horváth, 41 p.

Kitárt lélekkel. Versek. Székesfehérvár. 1919. Szerzői kiadás, 45 p.

Üzenet enyéimnek. Versek. Budapest. 1921. Magyar Írás, 45 p.

Szép Zsuzska. Regény. Budapest. 1925. Athenaeum, 112 p.

Kántor József megdicsőülése. Regény. Budapest. 1926. Athenaeum, 309 p.

Tavaszi fagy. Egy foglalkozásnélküli ifjú Pesten. Budapest. 1926. Grill Károly Könyvkiadó, 254 p. (A toll mesterei)

Börtön. Regény. Budapest. 1926. Athenaeum, 128 p.

A hazugság öl. Memorandum Huszár Károlyhoz, a parlament alelnökéhez. Budapest. 1927. Egyetemi Ny., 15 p. = A hazugság öl. (Előszó, jegyz.: Szigethy Gábor.) Budapest. 1987. Magvető, 53 p.

Akik nem tudnak szeretni. Regény. Budapest. 1929. Magyarság, 204 p. (A Magyarság Könyve)

Szakadékok. Regény. Budapest. 1929. Athenaeum, 199 p.

Futótűz. Budapest. 1929. Bernáth Tibor, 275 p.

Két lányarc. Kisregények. Budapest. 1929. Athenaeum, 131 p.

Vilma három szerelme. Regény. Budapest. 1930. Pesti Napló, 192 p. (Kék regények)

Küszöb. Kisregények. Budapest. 1933. Vajda János Társaság, 152 p.

Sötétség. Kisregény. Debrecen. 1934. Nagy Károly Grafikai Műintézete, 63 p.

Feketevíz. Regény. Budapest. 1935. Athenaeum, 306 p.

A vas fiai I–II. Regény. Budapest. 1936. Athenaeum, 359+355 p. = 4. kiad.: 12. Budapest. 1944. Athenaeum, 359 + 355 p.

Suomi. A csend országa. Útirajz. Budapest. 1937. Cserépfalvi, 139 p.

Pogány tűz. Történelmi tragédia. Budapest. 1937. Nemzeti Színház, 44 p.

Boldog Margit. Regény. Budapest. 1937. Athenaeum, 362 p. = Budapest. 2000. Szent István Társulat, 460 p. (Családi regénytár.)

Mit viszel a másvilágra? Délbaranyai történet. Budapest. 1938. Országos Református Szeretetszövetség, 31 p. (Népbarát)

Julianus barát. Regény. Budapest. 1938. Athenaeum, 806 p. = 12. BukarestKolozsvár. 1995. KriterionPolis, 367 + 327 p.

Julianus hazaér. Fejezetek a Julianus barát c. regényből. Bp. 1938. Misztótfalusi, 117 p. (Érdekes könyvek.) = A szerző világhírű regényének, a Julianus barátnak legszebb fejezetei. Ill.: Szalay Lajos. Budapest. 1944. Stádium, 127 p.

Ormánság. (Szép Zsuzska; Börtön; Kántor József megdicsőülése.) Kisregények. Budapest. 1939. Athenaeum, 362 p.

József, az ács. Elbeszélések. Budapest. 1939. Athenaeum, 317 p.

Suomi titka. Útirajz. Budapest. 1939. Magyar Élet, 146 p.

Jajgatunk és kacagunk. Színművek. Budapest. 1940. Athenaeum, 242 p.

Süllyedő világ I-II. Budapest. 1940. Athenaeum, 615 p.

Istenek. Regény. (Az Emese álma regényciklus első része.) Budapest. 1941. Athenaeum, 374 p.

Esti beszélgetés. Tanulmányok, publicisztikák. Budapest. 1941. Magyar Élet, 253 p. = 2., bőv. kiad. Budapest. 1944. Magyar Élet, 476 p. = 3. kiad. Budapest, 1998. Püski, 331 p.

Baranyai utazás. Szociológiai tanulmány. Budapest. 1941. Bolyai Akadémia, 110 p. (Bolyai könyvek) = Budapest. 1942. Magyar Élet, 110 p.

Cigánylány csókja. [Rókatánc.] Elbeszélés. Budapest. 1942. Napsugár, 63 p. (Napsugár könyvek.)

Holdvilág völgye. Regény. Budapest. 1942. Athenaeum, 376 p.

A csend országa. Finnországi élmények. (Ill.: Fáy Dezső.) Budapest. 1942. Stádium, 126 p. (Nemzeti Könyvtár)

Rókatánc. Budapest. 1942. Turul, 266 p. (Turul könyvek)

Csendes órák. Tanulmányok, publicisztikák. Budapest. 1942. Turul, 256 p. (Turul könyvek)

Zárt tárgyalás. Tanulmányok. Budapest. 1943. Turul, 170 p. (Turul könyvek)

Suomi. Útinapló. Budapest. 1944. Turul, 234 p.

Fekete sátor. Kisregény. [Fejezetek A vas fiai c. regényből.] Budapest. 1944. Turul, 112 p.

Vízöntő III. Regény. Budapest. 1948. Szőllősy, 272+281 p.

Éltek, ahogy tudtak. Válogatott elbeszélések. Budapest. 1955. Szépirodalmi, 641 p.

Boldog békeidők. Regény. Pécs. 1956. Dunántúli Magvető, 454 p. = 3. kiad: Bp. 1976. Magvető–Szépirodalmi, 521 p. (30 év)

Jehuda bar Simon emlékiratai. Regény. Budapest. 1957. Magvető, 224 p.

Végrendelet. Színjáték. Budapest. 1957. Népszava, 79 p.

A megölt mese. (Szerk., utószó: Urbán László.) Budapest. 1993. Hunga-print, 117 p.

Ojbarsz futása. Regénytöredék. (Sajtó alá rend., előszó Tüskés Tibor.) Pécs. 1997. Pro Pannonia, 98 p.

József, az ács. Válogatott novellák. (Vál. , szerk.: Domokos Mátyás.) Budapest. 1997. Osiris, 324 p.

Kodolányi János és Szabó István levelezése. (Szerk. , utószó: Csűrös Miklós.) Budapest. 1999. Holnap, 195 p.

Új ég, új föld. Regény. Budapest. 1999. Püski, 432 p.

Vízözön. Regény. Budapest, 1999. Püski, 397 p.

Küszöb. Válogatott novellák. (Vál. , szerk.: Csűrös Miklós.) Budapest. 2001. Osiris, 117 p. (Millenniumi Könyvtár.)

Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával. 1948–1957. (Sajtó alá rend., előszó, jegyz. Horányi Károly.) Budapest. 2002. Argumentum, 406 p.

Csend kívül, de nem belül. Kodolányi János levelezése Nyerges Pállal és feleségével, 1948–1956. (Összeáll., szöveggond., előszó, jegyz. Horányi Károly; szerk.: Soltész Márton.) Budapest. 2017. MTA Könyvtár és Információs Központ, 400 p.

Naplójegyzetek Kodolányi Jánosról. 1952. szeptember–1969. december. Kodolányi János és Zimándi Pius István levelezése. (Összeáll.: Zimándi P. István.) Budapest. 2017. Szt. István Társulat, 320 p.

Vidéki bál. Kodolányi János ismeretlen elbeszélései. (Gyűjtötte, válogatta, szerkesztette: Urbán László.) Budapest. 2019. Aegis Alapítvány, 270 p.

Nem önálló kötetben megjelent fontosabb művek

Kelet népe. Esszé. In: Kodolányi János–Sőtér István–Várkonyi Nándor: Kelet és nyugat határán. [K. J.: Kelet népe. V. N.: A Dunántúl történeti hivatása. S. I.: Latin Dunántúl.) Különnyomat a Sorsunk 1941/3. számából. Pécs. 1941. Dunántúl Ny., 38 p. (A Janus Pannonius Társaság könyvtára 16.) = Pécs. 1996. Pro Pannonia, 40 p. (Pannónia könyvek)

Finnek, magyarok. Esszé. In: Kodolányi János–Képes Géza: Északi csillagok. Finn rokonaink költészete. Műfordítások. (Ill.: Fáy Dezső.) Budapest. 1944. Stádium, 120 p. (Nemzeti Könyvtár)