Kányádi Sándor: Bibliográfia

Önálló kötetek

Virágzik a cseresznyefa. Versek. Bukarest. 1955. Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 101 p.

Sirálytánc. Versek. Bukarest. 1957. Állami Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, 80 p.

Harmat a csillagon. Versek. Bukarest. 1964. Irodalmi, 132 p.

Kikapcsolódás. Versek. Bukarest. 1966. Irodalmi, 118 p.

Függőleges lovak. Versek. Bukarest. 1968. Irodalmi, 94 p.

Fától fáig. Versek 1955–1970. Bukarest. 1970. Kriterion, 245 p. = 2. kiad.: Bukarest. 1972. Kriterion.

Kányádi Sándor legszebb versei. Vál., bev.: Katona Ádám. Bukarest. 1974. Albatrosz, 142 p. = 2. kiad.: Bukarest. 1977. Albatrosz.

Szürkület. Versek 1970–1977. Bukarest. 1978. Kriterion, 136 p.

Fekete-piros versek. Válogatott versek. Bp. 1979. Magvető, 324 p.

Sörény és koponya. Versek. Debrecen. 1989. Csokonai, 180 p.

Vannak vidékek. Válogatott versek. Kolozsvár. 1992. Dacia, 247 p.

Valaki jár a fák hegyén. K. S. egyberostált versei. Válogatott versek. Bp. 1997. Magyar Könyvklub, 453 p. = Bp.–Kolozsvár. 1997. Magyar Könyvklub–Polis, 453 p. = 2., jav. kiad.: uo. 1998. 464 p. = 3. kiad.: uo. 2003.

Válogatott versei. Vál.: Tarján Tamás. Bp. 2000. Holnap, 119 p. = 2., bőv., jav. kiad.: uo. 2006. = uo. 2010. 176 p. = 2013. uo. 176 p.

Felemás őszi versek. Versek. Pécs. 2002. Jelenkor, 163 p. = 2., jav. kiad.: uo. 2002.

Szürke szonettek. Versek. Ill.: Haller József. Csíkszereda. 2002. Pallas-Akadémiai.

Dél keresztje alatt. Versek. Ill.: Gaál András. Csíkszereda. 2003. Pallas-Akadémiai, 46 p.

Kaláka – Kányádi. Versek – a Kaláka együttes megzenésítésében, CD-melléklettel. Ill. StreicherAndrás. Bp. 2004. Helikon, 47 p.

Kányádi Sándor válogatott versei. Válogatás és utószó: Bertha Zoltán. Bp. 2004. Magyar Napló, 227 p. = 2. kiad.: uo. 2006. = 3. kiad.: uo. 2007.

Ünnepek háza. Két dráma és egy tévé-ballada. Bp. 2004. Magyar Napló, 248 p.

Noé bárkája felé. Ünnepi kiadás K. S. hetvenötödik születésnapjára. Vál.: Kovács András Ferenc. Ill. Deák Ferenc. Csíkszereda. 2004. Pallas-Akadémiai, 46 p.

Tűnődés csillagok alatt. Egyberostált versek és műfordítások I. Szerk.: Tarján Tamás. Bp. 2007. Helikon, 348 p.

Isten háta mögött. Egyberostált versek és műfordítások II. Szerk.: Tarján Tamás. Bp. 2008. Helikon, 456 p.

Éjfél utáni nyelv. Egyberostált versek és műfordítások III. Szerk.: Tarján Tamás. Bp. 2008. Helikon, 400 p.

„meggyötörten is gyönyörű”. Képek és tények Kányádi Sándor életéből. Szerk.: Pécsi Györgyi. Bp. 2009. Helikon, 160 p.

Válogatott versek. Csíkszereda. 2012. Hargita Kiadóhivatal, 160 p.

Fehéringes közmagyar. Beszélgetések Kányádi Sándorral. (Szerk.: Pécsi Györgyi.) Budapest. 2023. MMA Kiadó Nonprofit Kft., 336 p.

Egyéb fontosabb művek

Líránkról, Bécsben. Esszé. Korunk, 1968/1. 68–73. p.

Kétszemélyes tragédia. Dráma (1969). Alföld, 1979/5. 5–24. p.

Tamási Gáspár: Vadon nőtt gyöngyvirág. Emlékezés. Szöveggondozás és előszó: K. S. Bukarest. 1970. Kriterion, 241 p. = 2. kiad.: uo. 1971. = 3., bőv. kiad. (Emlékezés két könyvben alcímmel.) Bukarest. 1983. Kriterion, 297 p.

Nagy Imre: Följegyzések. Naplójegyzések. Szöveggondozás és előszó: K. S. Bukarest. 1979. Kriterion, 353 p. = 2. kiad.: Ahogy Csíkba megérkeztem… Önéletrajzi írások. Bp. 1983. Európa, 406 p.

Gyökér és vadvirág. Tamási Áron elbeszélésének tévefilm-forgatókönyve. Rendezte: Bohák György. Bp. 1987. MTV. (Elnyerte az év legjobb forgatókönyve díjat.)

Ábel a rengetegben. Tamási Áron regényének filmforgatókönyve. Rendező: Mihályfy Sándor, főoperatőr Dinu Tanase. Bp.–Bukarest. 1989. Budapest Filmstúdió–Pro Film. (Elnyerte az év legjobb forgatókönyve díjat.)

Gyerekkönyvek

Kicsi legény, nagy tarisznya. Gyermekversek. Ill.: Andrássy Zoltán. Bukarest. 1961. Ifjúsági, 71 p.

Fényes nap, nyári nap. Gyermekversek. Ill.: Szász Dorián. Bukarest. 1964. Ifjúsági, 79 p. (Napsugár könyvek.)

Három bárány. Gyermekversek. Ill.: Bardócz Lajos. Bukarest. 1965. Ifjúsági, 81 p. (Napsugár könyvek.)

Fából vaskarika. Mesék. Ill.: Soó Zöld Margit. Bukarest. 1969. Ifjúsági, 58 p.

A bánatos királylány kútja. Versek, mesék, történetek. Ill.: Soó Zöld Margit. Bukarest. 1972. Kriterion, 93 p.

Farkasűző furulya. Mesék, versek, történetek. Ill.: Berki Viola. Bp. 1979. Móra, 130 p.

Kenyérmadár. Versek, mesék, történetek. Ill.: Deák Ferenc. Bukarest. 1980. Kriterion, 128 p.

Tavaszi tarisznya. Gyermekversek. Ill.: Orosz János. Bp. 1982. Móra = 2. kiad.: Bp. 1992. Századvég, 104 p.

Virágon vett vitéz. Történetek a kisfiúról és a nagyfiúról meg a romos ház lakóiról. Elbeszélések. Ill.: Plugor Sándor. Bukarest. 1983. Creangă, 115 p. = 2. kiad.: (Elbeszélések az ifjúság számára alcímmel.) Bp. 1984. Móra, 183 p. = 3., bőv. kiad. (Az eredeti címen.) Heinzelmann Emma illusztrációival. Bp. 2001. Holnap, 226 p. = 4. kiad.: uo. 2002. 226 p. = Keresztes Dóra illusztrációival. Bp. 2012. Holnap, 167 p.

Világlátott egérke. Meseregény. Budapest–Bratislava. 1985. Móra–Madách. (Már tudok olvasni.) = 2. kiad.: Csíkszereda. 1997. Pallas–Akadémiai. = 3. kiad. Ill.: Heinzelmann Emma. Bp. 1998. Holnap, 108 p.= Keresztes Dóra illusztrációival. Bp. 2012. Holnap, 90 p.

Madármarasztaló. Gyermekversek. Bukarest–Bp. 1986. Kriterion–Móra, 91 p.

Küküllő kalendárium. Gyermekversek. Ill.: Deák Ferenc. Rovásírás: Pál Balázs. Bp. 1989. Héttorony, 28 p.

Kinyílott az idő. Leporelló. Ill.: Rényi Krisztina. Bp. 1990. Képzőművészeti, 12 p.

Költögető. Ill.: Keresztes Dóra. Bp. 1991. Századvég, 44 p.

Néma tulipán. Versek, mesék, történetek kicsiknek és nagyoknak. Gyermekversek, mesék. Ill.: Deák Ferenc. Bp. 1992. Századvég, 94 p.

Billeg-ballag. Gyermekversek, mesék. Pozsony. 1993. Kalligram, 48 p. = 2. kiad.: (Billegballag címmel.) Bp. 2006. Pesti Kalligram, 50 p. = 3. kiad.: Bp. 2009. Pesti Kalligram, 50 p.

Kilenc kecske. Gyermekversek. Ill.: Hangya János. Bp. 1993. Szépirodalmi, 12 p.

Talpas történetek és a kíváncsi Hold. Mesék. Ill.: Csillag István. Csíkszereda. 1997. Pallas–Akadémiai, 90 p. = 2. kiad.: (Talpas történetek címmel.) Ill.: Heinzelmann Emma. Bp. 2001. Holnap, 128 p. = Ill.: Keresztes Dóra. Bp. 2014. Holnap, 87 p.

Kecske-mesék. Mesék. Csíkszereda. 1999. Pallas–Akadémiai, 34 p.

Szitakötő tánca. Gyermekversek. Ill. Füzesi Zsuzsa. Bp. 1999. General Press, 32 p.

Meddig ér a rigófütty. Mesék. Ill. Csíkszentmihályi Berta. Bp. 2001. Cartaphilus, 63 p. = 3. kiad.: uo. 2005. = Ill. Csíkszentmihályi Berta. Bp. 2010. Cartaphilus, 63 p. = Ill. Csíkszentmihályi Berta. Bp. 2013. Helikon, 63 p.

A bánatos királylány kútja. Gyermekversek, mesék. Ill. Deák Ferenc. Bp. 2001. Magyar Könyvklub, 151 p.

Zümmögő. Gyermekversek. Ill. Győrfi András. Bp. 2004. Holnap, 124 p. = 3. kiad.: uo. 2006. = Ill. Győrfi András. Bp. 2009. Holnap, 124 p. = Ill. Győrfi András. Bp. 2010. Holnap, 124 p.

Az elveszett követ. Ill.: Keresztes Dóra. Bp. 2010. Cartaphilus, 43 p.

Kecskemesék. Mesék. Ill.: Csillag István. Csíkszereda. 2005. Pallas-Akadémiai, 33 p. = Ill.: Szegedi Katalin. Bp. 2005. Cartaphilus, 43 p. = Bp. 2012. Cartaphilus, 43 p.

A kíváncsi Hold. Mesék. Bp. 2007. Cartaphilus, 54 p.

Küküllő kalendárium. Keresztes Dóra illusztrációival. Bp. 2013. Holnap, 16 p.

Lehel vezér lova. Kányádi Sándor meséi. Csíkszentmihályi Berta illusztrációival. Bp. 2013. Helikon, 51 p.

Az elveszett követ. Kaláka zenéskönyv Kányádi Sándor verseiből, CD-melléklettel. Ill.: Herbszt László. Budapest. 2023. Móra, 48 p.

Folyóiratban megjelent művek

(Helikon, Igaz Szó, Korunk, Látó, Napsugár, Utunk)

Versenyeznek a földmunkások. Utunk, 1950/15. (aug. 5.) 3. p.

Kaszások dala. Utunk, 1950/15. (aug. 5.) 3. p.

Toll, légy kalapács. Utunk, 1950/15. (aug. 5.) 4. p.

Beke Pista levelet ír. Utunk, 1950/20. (okt. 14.) 5. p.

Kapunk előtt. Utunk, 1950/21. (nov. 4.) 11. p.

Anyám emlékével. Utunk, 1950/24. (dec. 30.) 5. p.

Zöld levelű. Utunk, 1951/5. (febr. 16.) 4. p.

Hozzászólás. Utunk, 1951/7. (márc. 2.) 3. p.

Ekék indulnak. Utunk, 1951/9. (márc. 16.) 3. p.

Este. Utunk, 1951/18. (máj. 18.) 4. p.

Aki költőnek született. Utunk, 1951/18. (máj. 18.) 4. p.

Szülőföldem. Utunk, 1951/18. (máj. 18.) 4. p.

„Vannak még hiányosságok”. Utunk, 1951/45. (nov. 23.) 3. p.

Üzenet tengerentúlra. Utunk, 1951/47. (dec. 7.) 1. p.

Porzik az út. Utunk, 1951/50. (dec. 21.) 4. p.

A gyűlöletnek nőjön szárnya. Utunk, 1952/14. (ápr. 4.) 1. p.

Vendégváró. (Kottával, zene: Zoltán Aladár.) Utunk, 1953/24. (jún. 5.) 1. p.

Panasz. Utunk, 1953/48. (nov. 20.) 1. p.

Nem is az fáj már… Utunk, 1954/2. (jan. 8.) 2. p.

Haldoklik az öreg tanú. Utunk, 1954/31. (júl. 30.) 3. p.

Fut a Tatros… Utunk, 1954/42. (okt. 15.) 2. p.

Reszket a tó… Utunk, 1954/42. (okt. 15.) 2. p.

A Szent Anna tónál. Utunk, 1954/42. (okt. 15.) 2. p.

Magam vagyok. Utunk, 1954/52. (dec. 24.) 2. p.

Legényes volt. Utunk, 1954/52. (dec. 24.) 2. p.

Búcsú a nagybányai színészektől. Utunk, 1954/52. (dec. 24.) 2. p.

A nagybányai színház. Utunk, 1954/52. (dec. 24.) 2. p.

„Apák ifjúsága” előadás után. Utunk, 1954/52. (dec. 24.) 2. p.

Alkonyati elégia. Utunk, 1955/14. (ápr. 8.) 1. p.

Dévavára. Igaz Szó, 1955/7. 50. p.

Máramarosban. Igaz Szó, 1955/7. 51. p.

Vers helyett. Utunk, 1955/47. (nov. 25.) 3. p.

Csendes pohárköszöntő újév reggelén. Igaz Szó, 1956/1. 19. p.

Vers a nyaralásról. Igaz Szó, 1956/1. 19. p.

Kóbor kutya. Igaz Szó, 1956/1. 20. p.

Albert Ernőnek Sepsiszentgyörgyre. Igaz Szó, 1956/3. 327. p.

Egy nyári éjszaka. Igaz Szó, 1956/3. 328. p.

Nagyküküllő. Igaz Szó, 1956/4. 526. p.

Arany János kalapja. Igaz Szó, 1956/4. 527. p.

Üzenet a pásztortűzhöz, estéli szállásra. Utunk, 1956/29. (júl. 20.) 3. p.

Öreg kút az utca szádán. Utunk, 1956/29. (júl. 20.) 3. p.

Azt kívánom… Utunk, 1956/29. (júl. 20.) 3. p.

Sirálytánc. Utunk, 1956/31. (aug. 3.) 3. p.

Apróságok. Utunk, 1956/31. (aug. 3.) 3. p.

Csendélet. Utunk, 1956/31. (aug. 3.) 3. p.

Csók a lépcsőházban. Utunk, 1956/31. (aug. 3.) 3. p.

Vásár. Utunk, 1956/31. (aug. 3.) 3. p.

Dávid Ferenc emlékkövére. Utunk, 1956/31. (aug. 3.) 3. p.

Példázat a vízről. Utunk, 1956/32. (aug. 10.) 1. p.

Nagy álmok. Utunk, 1956/33. (aug. 17.) 1. p.

A mi utcánk. Utunk, 1956/36. (szept. 7.) 3. p.

Arany János kalapja. Utunk, 1957/9. (márc. 2.) 5. p.

Könyörgés tavasszal. Utunk, 1957/14. (ápr. 6.) 1. p.

Tavaszi tüzek láttán. Utunk, 1957/18. (máj. 4.) 3. p.

Bot és furulya. Utunk, 1957/18. (máj. 4.) 3. p.

Modern hasonlat kommentárral. Utunk, 1957/20. (máj. 16.)

Hajnali altató. Utunk, 1957/20. (máj. 16.)

Álmomban eljött… Utunk, 1957/21. (máj. 23.) 4. p.

Születtek bennem máskor is. Utunk, 1957/21. (máj. 23.) 4. p.

Hajnaltájt, hazaballagóban. Utunk, 1957/26. (jún. 27.) 3. p.

Vakisa. Napsugár, 1957/5. 7. p.

Belice. Napsugár, 1957/5. 7. p.

Jó volna… Utunk, 1957/30. (júl. 25.) 3. p.

Hullámok hátán. Napsugár, 1957/8. 7. p.

A tenger. Napsugár, 1957/8. 7. p.

Minden hatalom. Utunk, 1957/33. (aug. 15.) 2. p.

Kicsi legény, nagy tarisznya. Napsugár, 1957/9. 2. p.

Jön az ősz. Napsugár, 1957/9. 2. p.

Ki ez az ember? Napsugár, 1957/9. 2. p.

Kecske. Napsugár, 1957/10. 2. p.

A Néva partján. Napsugár, 1957/11. 24. p.

A szánkó halála. Napsugár, 1957/12. 5. p.

Tíz esztendő. Napsugár, 1957/12. 5. p.

A patak. Napsugár, 1958/1. 2. p.

Február. Napsugár, 1958/2. 11. p.

Szennyes az esztendő inge. Napsugár, 1958/3. 16. p.

Tipegő kislibák. Napsugár, 1958/3. 22. p.

Hajt a csordás. Napsugár, 1958/5. 9. p.

Rigók. Napsugár, 1958/5. 9. p.

Sáska. Napsugár, 1958/6. 19. p.

Sütött a nap. Napsugár, 1958/6. 7. p.

Más utam nincs… Utunk, 1958/27. (júl. 10.) 1. p.

Leningrádi képeslapok. Utunk, 1958/30. (júl. 31.) 3. p.

Pulkova körül. Utunk, 1958/30. (júl. 31.) 3. p.

A leningrádiak. Utunk, 1958/30. (júl. 31.) 3. p.

Hős volt itt… Utunk, 1958/30. (júl. 31.) 3. p.

A Néva partján. Utunk, 1958/30. (júl. 31.) 3. p.

Találkozások. Utunk, 1958/30. (júl. 31.) 3. p.

Két nyárfa. Utunk, 1958/31. (aug. 7.) 3. p.

Megrozzant az öreg malom. Utunk, 1958/31. (aug. 7.) 3. p.

A moszkvai Majakovszkij Múzeumban. Utunk, 1958/48. (dec. 4.) 3. p.

Leltár. Utunk, 1958/48. (dec. 4.) 3. p.

Töltőtoll. Utunk, 1958/48. (dec. 4.) 3. p.

Hangja. Utunk, 1958/48. (dec. 4.) 3. p.

Hazafelé. Utunk, 1958/50. (dec. 18.) 3. p.

Februári vers. Napsugár, 1959/2. 21. p.

Látogatás. Utunk, 1959/6. (febr. 12.) 3. p.

Téli este. Utunk, 1959/6. (febr. 12.) 3. p.

Üdvözlet Moszkvába. Utunk, 1959/7. (febr. 19.) 5. p.

Iskola-avatás. Napsugár, 1959/3. 2. p.

Téglák egy új házhoz. Utunk, 1959/12. (márc. 26.) 3. p.

Régi balladák margójára. Utunk, 1959/12. (márc. 26.) 3. p.

Már évek óta. Utunk, 1959/12. (márc. 26.) 3. p.

Van nekem egy ismerősöm. Napsugár, 1959/4. 21. p.

Bokor alján ibolya. Napsugár, 1959/4. 21. p.

Vasárnap délelőtt. Utunk, 1959/16. (ápr. 23.) 2. p.

Májusi dal. Napsugár, 1959/5. 3. p.

Májusfa. Napsugár, 1959/5. 9. p.

Palkó, nagyanyó, nagyapó. Napsugár, 1959/7. 22. p.

Pionirok őszi indulója. (Kottával, zene: Hubesz Valter.) Napsugár, 1959/7. 8. p.

Künn a mezőn. Napsugár, 1959/7. 8. p.

Tégla, tégla, piros tégla… Napsugár, 1959/7. 8. p.

Mi ez? Napsugár, 1959/7. 8. p.

A pálfalvi parkban. Utunk, 1959/29. (júl. 23.) 4. p.

Hajlik a búza. Utunk, 1959/29. (júl. 23.) 4. p.

Filológia egy kalangya árnyékában. Utunk, 1959/29. (júl. 23.) 4. p.

Emlékezz! Napsugár, 1959/8. 2. p.

Ének Tudor Vladimirescu katonáról. Napsugár, 1959/8. 2. p.

A Zsíl partján. Utunk, 1959/31. (aug. 6.) 5. p.

Lupényi ballada 1929-ből. Utunk, 1959/31. (aug. 6.) 5. p.

Könnyű füstöcske lengedez… Utunk, 1959/31. (aug. 6.) 5. p.

Hajnali pillanatkép. Utunk, 1959/31. (aug. 6.) 5. p.

Bandukol az őszi nap. Napsugár, 1959/9. 21. p.

Krónika. Utunk, 1959/37. (szept. 18.) 1. p.

Hatalmas ország Szovjetország. Napsugár, 1959/11. 12. p.

A metró. Napsugár, 1959/11. 12. p.

A cárlegény ruhájáról. Napsugár, 1959/11. 12. p.

Leningrád felé. Napsugár, 1959/11. 12. p.

Leningrád legendája. Napsugár, 1959/11. 12. p.

Ott a városok úgy nőnek. Napsugár, 1959/11. 12. p.

Jeszenyin sírjánál. Utunk, 1959/44. (nov. 6.) 2. p.

Két kis fenyő balladája. Napsugár, 1959/12. 2. p.

Novemberi virágok. Utunk, 1959/48. (dec. 4.) 7. p.

Titok. Utunk, 1959/49. (dec. 11.) 3. p.

Szánkázzuk a földet körbe! Napsugár, 1960/1. 2. p.

Kék volt az ég, mint a bánat. Utunk, 1960/11. (márc. 18.) 2. p.

Leninnél. Napsugár, 1960/4. 2. p.

Szeretnél-e juhász lenni? Napsugár, 1960/4. 20. p.

Ha már… Napsugár, 1960/4. 20. p.

Kizöldült már a hegyoldal. Napsugár, 1960/4. 20. p.

Sorok Leninről. Utunk, 1960/16. (ápr. 22.) 1. p.

Büszke rá az utca. Napsugár, 1960/5. 12. p.

1961. ápr. 12. Korunk, 1961. máj. 577. p.

Június 1. Napsugár, 1960/6. 19. p.

Rossz a kunyhó, beesik. Napsugár, 1960/6. 19. p.

Sárga, fehér, fekete. Napsugár, 1960/6. 22. p.

Ünnep van, ünnep van… Napsugár, 1960/6. 22. p.

Versenyezz te is. Napsugár, 1960/6. 7. p.

Poéma a szemközti házról. Utunk, 1960/24. (jún. 17.) 3. p.

Költözködés. Utunk, 1960/24. (jún. 17.) 3. p.

Biztatás. Utunk, 1960/24. (jún. 17.) 3. p.

Viktóriai gyermekek. Napsugár, 1960/7. 17. p.

Kulcs és kalapács. Utunk, 1960/27. (júl. 8.) 3. p.

A furulyás. Utunk, 1960/28. (júl. 15.) 5. p.

Gyermekkor. Utunk, 1960/28. (júl. 15.) 5. p.

Álom. Utunk, 1960/28. (júl. 15.) 5. p.

Andriska a villamoson. Napsugár, 1961/10. 7. p.

Kazalban a széna, szalma. Napsugár, 1961/10. 7. p.

Jön egy tutaj a Besztercén. Utunk, 1960/43. (okt. 28.) 3. p.

Felirat új tankönyvekre. Napsugár, 1960/11. 7. p.

Könyvjelzők. Napsugár, 1960/11. 7. p.

Év végén. Napsugár, 1960/12. 17. p.

Télapó válasza egy kíváncsi gyerek kérdéseire. Napsugár, 1960/12. 17. p.

Hogyha Télapó szánkója. Napsugár, 1960/12. 17. p.

Csudajó. Napsugár, 1960/12. 17. p.

Ébredezik a medve is… Napsugár, 1961/2. 21. p.

Fönn is bunda, lenn is bunda. Napsugár, 1961/2. 21. p.

Tengerré nőtt a Beszterce. (Hívogató. – Gyorsan futó, sebes folyó. – A gáton. – Szálljunk hajóra. – Lámpák gyúlnak.) Napsugár, 1961/3. 6. p.

Vadmadár. Utunk, 1961/13. (márc. 31.) 3. p.

Kívánság. Utunk, 1961/13. (márc. 31.) 3. p.

Az óriás. Napsugár, 1961/4. 12. p.

Köszöntő. Napsugár, 1961/4. 2. p.

Falusi alkonyat. Utunk, 1961/14. (ápr. 7.) 3. p.

1961. ápr. 12. Utunk, 1961/16. (ápr. 21.) 2. p.

Emlékmű. Napsugár, 1961/5. 12. p.

Doftána kórusa. Napsugár, 1961/5. 15. p.

Doftánai mécsesek. Napsugár, 1961/5. 15. p.

Szabadul már Afrika. Napsugár, 1961/6. 5. p.

Éljenek a gyermekek. Utunk, 1961/22. (jún. 2.) 7. p.

Pipacsok. Napsugár, 1961/7. 11. p.

Búzavirág-kék az ég. Napsugár, 1961/7. 11. p.

A lupényi bánya előtt. Napsugár, 1961/8. 15. p.

Kis falu volt Urikány. Napsugár, 1961/8. 15. p.

Mit hozott a postás bácsi? Napsugár, 1961/9. 3. p.

Az első órán. Napsugár, 1961/9. 7. p.

A város ritmusára. Utunk, 1961/37. (szept. 15.) 5. p.

Új búzamag. Utunk, 1961/37. (szept. 15.) 5. p.

Karandás Petrusa. Napsugár, 1961/11. 13. p.

Ez történt tizenhét őszén. Napsugár, 1961/11. 8. p.

Gyermekváros-meseváros. (Fölépül a Meseváros. – A helyszínen. – Van itt minden.) Napsugár, 1961/12. 5. p.

Újévi jókívánságok. (Kottával, zene: Hubesz Valter.) Napsugár, 1962/1. 2. p.

Köszöntő Újév reggelén. Napsugár, 1962/1. 2. p.

Kérdezgető. Napsugár, 1962/2. 20. p.

Hóember. Napsugár, 1962/2. 5. p.

A trombiták nagyapja. Napsugár, 1962/3. 9. p.

Március. Napsugár, 1962/3. 9. p.

Ébredő búzaföldek. Napsugár, 1962/3. 9. p.

Készülődés. Napsugár, 1962/3. 9. p.

Az udvar. Napsugár, 1962/4. 20. p.

Hosszú sor istálló. Napsugár, 1962/4. 20. p.

Malac-panasz. Napsugár, 1962/4. 20. p.

Nincs határkő. Igaz Szó, 1962/5. 637. p.

Majális. Napsugár, 1962/5. 9. p.

Aranyvirág. Napsugár, 1962/7. 2. p.

Úszóverseny. Napsugár, 1962/7. 21. p.

A halak bosszúja. Napsugár, 1962/7. 21. p.

Folyóparton. Napsugár, 1962/7. 21. p.

Kézenfogott kicsi Márta. Napsugár, 1962/7. 22. p.

Tamás. Napsugár, 1962/8. 21. p.

Fényes nap, nyári nap. Napsugár, 1962/8. 21. p.

Készülődés. Napsugár, 1962/8. 21. p.

Szeptember. Napsugár, 1962/9. 21. p.

Hét nyár után. Napsugár, 1962/9. 9. p.

Hagyakozik már a nyár… Napsugár, 1962/9. 9. p.

Városkereső. Napsugár, 1962/10. 5. p.

Látod, már ősz van. Napsugár, 1962/10. 5. p.

Toronyház. Napsugár, 1962/10. 5. p.

Az új város fái. Napsugár, 1962/10. 5. p.

November hetedikén. Napsugár, 1962/11. 2. p.

Vörös virág. Napsugár, 1962/11. 2. p.

Az esztendő tárnoka. Napsugár, 1962/11. 2. p.

Fehérek a hegyek. Napsugár, 1962/12. 15. p.

Palota, palota. Napsugár, 1962/12. 15. p.

Palkó. Napsugár, 1963/1. 17. p.

Hólabda. Napsugár, 1963/1. 22. p.

Februári szél. (A szél és az öreg ács. – Külváros. – A szél, a csendőr s még valaki.) Napsugár, 1963/2. 13. p.

Fagy a hó. Napsugár, 1963/3. 23. p.

Hosszú eső. Korunk, 1964. márc. 296. p.

Szép ország a miénk. Napsugár, 1963/4. 15. p.

Fecskemadár, merre jártál. Napsugár, 1963/4. 2. p.

Vetélkedtek a virágok. Napsugár, 1963/5. 20. p.

Májusi dal. (Kottával, zene: Hubesz Valter.) Napsugár, 1963/5. 21. p.

Tél és tavasz. (Téli erdő. – Tavaszi kép.) Igaz Szó, 1963/5. 741. p.

Piroslik a meggy a fán. Napsugár, 1963/6. 2. p.

Három bárány. Napsugár, 1963/6. 21. p.

Tövisfa. Korunk, 1964. jún. 767. p.

Erre ring, arra ring. Napsugár, 1963/7. 21. p.

Fürjek. Napsugár, 1963/7. 21. p.

Zápor. Napsugár, 1963/7. 21. p.

A két halász. Napsugár, 1963/9. 5. p.

Dombok hátán fut a szél. Napsugár, 1963/10. 2. p.

Jönnek a rakott szekerek. Napsugár, 1963/10. 2. p.

Szüret előtt. Napsugár, 1963/10. 5. p.

Két nagy fiú. Napsugár, 1963/11. 12. p.

Kopár a fa. Napsugár, 1963/11. 20. p.

Téli történet. Napsugár, 1963/12. 6. p.

Roppan a hó… Napsugár, 1964/1. 3. p.

A póruljárt udvarhölgyek. Napsugár, 1964/2. 17. p.

Korán szerzett hírnév. Napsugár, 1964/4. 21. p.

Vidéki békevers. Igaz Szó, 1964/4. 569. p.

Először jött egy mérnök. Napsugár, 1964/5. 19. p.

Kertészek és lógósok. Napsugár, 1964/5. 8. p.

Iaşi. Napsugár, 1964/6. 12. p.

Olténia. Napsugár, 1964/7. 12. p.

Iancu Jianu kútja. Napsugár, 1964/7. 13. p.

Az Electroputere gyárról. Napsugár, 1964/7. 13. p.

Vidám dojna Krajováról. Napsugár, 1964/7. 12. p.

Legenda Brâncuşi végtelen-oszlopáról. Utunk, 1964/27. (júl. 3.) 1. p.

Kétszer kelt föl. Utunk, 1964/31. (júl. 31.) 7. p.

Zápor. Utunk, 1964/31. (júl. 31.) 7. p.

Sárga kankalin. Utunk, 1964/31. (júl. 31.) 7. p.

A parton. Utunk, 1964/31. (júl. 31.) 7. p.

Ünnepi krónika. Napsugár, 1964/8. 2. p.

Szél-dicsérő. Napsugár, 1964/9. 21. p.

Nyugtalanság. Igaz Szó, 1964/9. 379. p.

Két kis fenyő balladája. Napsugár, 1964/9. 9. p. Melléklet.

Nyifka-Nyafka. Napsugár, 1964/10. 15. p.

Subasándor. Napsugár, 1964/11. 9. p.

Kilenc kecske. Napsugár, 1964/12. 11. p.

Téli este. Napsugár, 1965/1. 19. p.

Térdigérő hó esett. Napsugár, 1965/1. 19. p.

Varjak. Napsugár, 1965/1. 19. p.

Bokor alján ibolya. (Kottával, zene: Zoltán Albert.) Napsugár, 1965/2. 4. p. Melléklet.

Suba Sándor válasza. Napsugár, 1965/2. 9. p.

Hóvirágháború. Napsugár, 1965/3. 2. p.

Virágzik a somfa. Napsugár, 1965/4. 15. p.

Visszajött a gólya. Napsugár, 1965/4. 22. p.

Folyóparton. Napsugár, 1965/5. 4. p. Melléklet.

Napszakok-évszakok. (Emlékezetem. – Hajnal volt, jaj, csoda-hajnal. – Tünemény. – Bántani én nem akarlak. – Menekülő szekéren. – Kroki. – Fehér sirálypár. – Két nyárfa között. – Tűnődő vén juharfa.) Igaz Szó, 1965/5. 679. p.

Véget ért az iskola. Napsugár, 1965/6. 3. p.

A kommunisták pártja. Igaz Szó, 1965/7. 16. p.

Manole mester unokái. Napsugár, 1965/7. 24. p.

Ige-idők. Utunk, 1965/30. (júl. 23.) 3. p.

5 éves írói tervem. Válasz a körkérdésre. Utunk, 1965/30. (júl. 30.) 4. p.

Konstanca. (Láttad-e a tengert? – Konstanca. – A gyol legendája. – Ovidius. – Világítótorony. – Mamaia.) Napsugár, 1965/8. 10. p.

A XC. Zsoltár. Utunk, 1965/33. (aug. 13.) 5. p.

Végül. Utunk, 1965/33. (aug. 13.) 5. p.

Ne szólj. Utunk, 1965/33. (aug. 13.) 5. p.

A fenyő úgy látta. Utunk, 1965/33. (aug. 13.) 5. p.

Déli árnyék. Utunk, 1965/33. (aug. 13.) 5. p.

Szeptember. Napsugár, 1965/9. 15. p.

Bújj, bújj, búzácska. Napsugár, 1965/9. 15. p.

Megy a vetőgép. Napsugár, 1965/9. 15. p.

Sürgető. Napsugár, 1965/9. 15. p.

Köszöntő. Napsugár, 1965/10. 1. p. Melléklet.

Fehérek a hegyek. Napsugár, 1965/10. 1. p. Melléklet.

Ştefan Vajda emléke. Napsugár, 1965/10. 4. p.

Görbe utca. Napsugár, 1965/10. 4. p.

Viskó és toronyház. Napsugár, 1965/10. 4. p.

Alkonyatkor a várból. Napsugár, 1965/10. 5. p.

Pacsirta. Utunk, 1965/40. (okt. 1.) 3. p.

Lenin. Napsugár, 1965/11. 2. p.

Ősz utaján. Napsugár, 1965/11. 2. p.

Vigyázz, vigyázz. Napsugár, 1965/11. 23. p.

Bukolika. Utunk, 1965/45. (nov. 5.) 5. p.

Színibírálatból elégtelen. Utunk, 1965/48. (nov. 26.) 6. p.

Téli utazás. Napsugár, 1965/12. 4. p.

Húsvéti bárány. Utunk, 1965/49. (dec. 3.) 1. p.

A látogatási naplóba. Utunk, 1965/49. (dec. 3.) 8. p.

Bevezető szavak. Utunk, 1965/51. (dec. 17.) 7. p.

Elrettentő. Napsugár, 1966/1. 19. p.

Jó reggelt, Január. Napsugár, 1966/1. 3. p.

Álmodó. Utunk, 1966/2. (jan. 14.) 3. p.

Relativitás. Utunk, 1966/2. (jan. 14.) 3. p.

Vén juh az ősz. Utunk, 1966/2. (jan. 14.) 3. p.

Egy tizenhat éves fiú halálára. Utunk, 1966/2. (jan. 14.) 3. p.

Holtomig ismeretlen. Utunk, 1966/3. (jan. 21.) 5. p.

Köszöntő. Napsugár, 1966/2. 1. p. Melléklet

Májusi dal. Napsugár, 1966/2. 1. p. Melléklet.

Május 1. Napsugár, 1966/2. 1. p. Melléklet.

Ki a hazug? Napsugár, 1966/2. 17. p.

Anyámasszony katonája. Napsugár, 1966/3. 16. p.

Medve mese. Napsugár, 1966/4. 12. p.

A bíró és az egerek. Napsugár, 1966/4. 12. p.

Szép ország a miénk. Napsugár, 1966/4. 2. p. Melléklet

Mese az erős kovácsról meg az okos tanácsról. Napsugár, 1966/5. 16. p.

Róka-rege. Napsugár, 1966/6. 14. p.

Pantomim. Korunk, 1966. jún. 842. p.

Villanyhuzalok, víz- és gázcsövek. Utunk, 1966/23. (jún. 10.) 3. p.

Pillanatkép. Utunk, 1966/23. (jún. 10.) 3. p.

A fák és a vének. Utunk, 1966/23. (jún. 10.) 3. p.

Egyszerű öröm. Utunk, 1966/25. (jún. 24.) 17. p.

Bajos Lajos. Napsugár, 1966/7. 12. p.

Iskola-avatás. Napsugár, 1966/8. 6. p. Melléklet

Egy legény meg egy kalász. Napsugár, 1966/8. 7. p.

Háború. Korunk, 1966. aug. 1068. p.

Kérdések. Korunk, 1966. aug. 1068. p.

Palackposta. Korunk, 1966. aug. 1069. p.

Filmkocka. Utunk, 1966/33. (aug. 19.) 4. p.

Könyvek s kolompok közt. Utunk, 1966/34. (aug. 26.) 7. p.

Gólyatoll. Napsugár, 1966/9. 12. p.

Gágogó. Napsugár, 1966/10. 10. p.

Poéma három hangra. (Prológus. – Motívumok. – Rajz és tánc. – (Cigánytánc). – (Szonett a cigánylányhoz). – I. felidéző. – Hajnali intermezzo. – Intermezzo a sugárúton. – Lakodalmas. – II. felidéző. – Rum és erkölcs. – Dojna. – És végül. – Epilógus.) Igaz Szó, 1966/10. 521. p.

Őszutó. Napsugár, 1966/11. 2. p.

A háromlábú mogyoróbokor. Napsugár, 1966/11. 3. p.

Szekerező szél. Napsugár, 1966/11. 3. p.

Éhes mese. Napsugár, 1966/12. 6. p.

Fülig-kucsma. Napsugár, 1967/1. 2. p.

Ballagi. Napsugár, 1967/1. 2. p.

Téli vásár. Napsugár, 1967/1. 2. p.

Befagyott a Nyárád. Napsugár, 1967/1. 2. p.

Vigasztaló. Napsugár, 1967/1. 2. p.

Téli szonett. Utunk, 1967/2. (jan. 13.) 1. p.

Bánatos Boróka. Napsugár, 1967/2. 16. p.

Szemed. Utunk, 1967/6. (febr. 10.) 3. p.

Éjfél után. Utunk, 1967/6. (febr. 10.) 3. p.

Ősz. Utunk, 1967/6. (febr. 10.) 3. p.

Részeges Agamemnón. Utunk, 1967/6. (febr. 10.) 3. p.

X. Utunk, 1967/6. (febr. 10.) 3. p.

Kések. Utunk, 1967/6. (febr. 10.) 3. p.

Kőkorszak. Utunk, 1967/6. (febr. 10.) 3. p.

Lovak. Utunk, 1967/6. (febr. 10.) 3. p.

Cicus, cinke, citera. Napsugár, 1967/3. 2. p.

Léggömb. Igaz Szó, 1967/3. 349. p.

Monologue intérieur nyitott ajtóval. Igaz Szó, 1967/3. 349. p.

Kezdetben még… Igaz Szó, 1967/3. 350. p.

Alma. Igaz Szó, 1967/3. 350. p.

Félvén se félve. Igaz Szó, 1967/3. 351. p.

Cseresznyevirág. Napsugár, 1967/3. 5. p.

Aranyvirág. Napsugár, 1967/4. 3. p.

A világ legtöbbet érő vagyona. Napsugár, 1967/4. 5. p.

Bolondos április. Napsugár, 1967/4. 5. p.

Somvirággal, kakukkfűvel. Napsugár, 1967/4. 5. p.

Pacsirtapör. Napsugár, 1967/5. 4. p.

Vagyok olyan legény, mint te. Napsugár, 1967/6. 16. p.

Pionírnapi hóra. Napsugár, 1967/6. 3. p.

Vizi séta. Napsugár, 1967/7. 21. p.

Mondóka. Napsugár, 1967/7. 21. p.

Hét nyár után. Napsugár, 1967/8. 1. p. Melléklet.

Erdőn jártam. Napsugár, 1967/8. 11. p.

Fából vaskarika. Napsugár, 1967/8. 14. p.

Jön az ősz. (Kottával, zene: Zoltán Aladár.) Napsugár, 1967/8. 16. p. Melléklet.

Pici Pál. Napsugár, 1967/8. 17. p.

Nyáron átal. Napsugár, 1967/8. 2. p.

Mért hápog a réce? Napsugár, 1967/9. 21. p.

A nem sikerült nóta-vásár. Napsugár, 1967/10. 11. p.

Kicsi behajló nyárfa. Utunk, 1967/41. (okt. 13.) 4. p.

Hólabda. Napsugár, 1967/11. 1. p. Melléklet

Szél és kémény. Napsugár, 1967/11. 3. p.

Beszélgetés a medvével. Napsugár, 1967/11. 3. p.

A medve és a nyuszi. Napsugár, 1967/12. 17. p.

Köszöntő újév reggelén. Napsugár, 1968/1. 1. p. Melléklet.

Fenyőrigó közbefütyül. Napsugár, 1968/1. 8. p.

Líránkról, Bécsben. Korunk, 1968. jan. 68. p.

Harangozó. Utunk, 1968/4. (jan. 26.) 5. p.

Másolat. Utunk, 1968/4. (jan. 26.) 5. p.

Tárgyak. Utunk, 1968/4. (jan. 26.) 5. p.

Nádszál. Utunk, 1968/4. (jan. 26.) 5. p.

Fától fáig. Utunk, 1968/8. (febr. 23.) 5. p.

A tükör titka. Napsugár, 1968/4. 8. p.

Fenyőrigó bekopogtat. Napsugár, 1968/5. 21. p.

Hangtalanul. Igaz Szó, 1968/5. 715. p.

Függőleges lovak. Igaz Szó, 1968/5. 715. p.

Néma. Igaz Szó, 1968/5. 715. p.

A mi ünnepünk. Napsugár, 1968/6. 2. p.

Júniusi napsugár. Napsugár, 1968/6. 21. p.

Zümmög a méhecske. Napsugár, 1968/6. 21. p.

A medve levele. Napsugár, 1968/6. 8. p.

Készülődés a lépesméz ünnepére. Napsugár, 1968/7. 13. p.

Kő. Igaz Szó, 1968/7. 22. p.

Szerelem, ó, jóságos nénike. Igaz Szó, 1968/7. 22. p.

Fehér. Igaz Szó, 1968/7. 23. p.

Zöld ballada. Igaz Szó, 1968/7. 23. p.

Táncoló parázs. Igaz Szó, 1968/7. 24. p.

In memoriam Sz. L. Igaz Szó, 1968/7. 25. p.

Kufsteini Grádicsok Éneke. Korunk, 1968. júl. 957. p.

Fenyőrigó kisegíti a helikoptert. Napsugár, 1968/8. 12. p.

Látod, már ősz van… Napsugár, 1968/9. 1. p. Melléklet.

Lánc-lánc. (Kottával, zene: Zoltán Aladár.) Napsugár, 1968/9. 16. p. Melléklet.

A lépesméz ünnepe. Napsugár, 1968/9. 8. p.

Mégsem lettem a medvék királya. Napsugár, 1968/10. 12. p.

A szomorúság felhője. Napsugár, 1968/11. 13. p.

Szánom-bánom medve módra. Napsugár, 1968/12. 9. p.

Üres dobozok. Igaz Szó, 1969/1. 74. p.

Fény derül a tükör titkára. Napsugár, 1969/1. 9. p.

Kurta februárból sarjadó március. Napsugár, 1969/3. 16. p.

Itt a vége, fuss el véle. Napsugár, 1969/4. 21. p.

Zúgjatok patakok. Napsugár, 1969/4. 21. p.

Tollászkodó ég alatt. Napsugár, 1969/5. 17. p.

Gyalogúton. Napsugár, 1969/5. 17. p.

A tavon. Napsugár, 1969/5. 17. p.

Nyergestető. Napsugár, 1969/6. 16. p.

Tisztelgés. Igaz Szó, 1969/7. 19. p.

Hol van Petőfi sírja. Napsugár, 1969/7. 20. p.

Pantha rei. Korunk, 1969. júl. 1039. p.

Csukástó. Napsugár, 1969/8. 9. p.

Gyilkostó. Napsugár, 1969/8. 9. p.

Szeptember. Napsugár, 1969/9. 11. p.

Délután. Utunk, 1969/37. (szept. 12.) 3. p.

Ha az őzre farkasok rohannak. Utunk, 1969/38. (szept. 19.) 2. p.

Októberi lakoma. Napsugár, 1969/10. 3. p.

Bevezető. Igaz Szó, 1969/10. 604. p.

Tallér. Utunk, 1969/40. (okt. 3.) 3. p.

Fillér. Utunk, 1969/40. (okt. 3.) 3. p.

Téli táj. Utunk, 1969/40. (okt. 3.) 3. p.

A fejedelem zászlótartója. Napsugár, 1969/11. 17. p.

Jó két ló szolgája. Napsugár, 1969/12. 9. p.

Hóharmattal, dérrel, köddel. Napsugár, 1969/12. 9. p.

Hallgat az erdő. Napsugár, 1970/1. 17. p.

Téli úton, havas úton. Napsugár, 1970/1. 17. p.

Jámbor medve. Napsugár, 1970/2. 17. p.

Kenyérmadár. Napsugár, 1970/3. 17. p.

A békási báránypörkölt. Napsugár, 1970/4. 13. p.

Új iskola épül. (Kottával, zene: Zoltán Aladár.) Napsugár, 1970/4. 15. p. Melléklet.

Te kis juhász. (Kottával, zene: Birtalan József.) Napsugár, 1970/4. 16. p. Melléklet.

Miből van a pántlikád? (Kottával, zene: Birtalan József.) Napsugár, 1970/4. 7. p. Melléklet.

Ketrecben. Utunk, 1970/15. (ápr. 10.) 5. p.

Gyermekkor. Utunk, 1970/15. (ápr. 10.) 5. p.

Kakasszótól pacsirtáig. Napsugár, 1970/5. 16. p.

Régi emlék. Napsugár, 1970/5. 16. p.

István és a bizonyítvány. Napsugár, 1970/6. 3. p.

Weöres Sándor. Igaz Szó, 1970/6. 819. p.

Szabó Lőrinc. Igaz Szó, 1970/6. 820. p.

Bivalyos vers. Napsugár, 1970/7. 17. p.

A bánatos királyleány kútja. Napsugár, 1970/8. 8. p.

Tisztás szélén mogyoró. Napsugár, 1970/9. 17. p.

Viruló kertek. Napsugár, 1970/9. 17. p.

Fényes magas ég alatt. Napsugár, 1970/9. 17. p.

Napszállatja, napnyugta. Napsugár, 1970/10. 2. p.

Hajnalban a csillagok. Napsugár, 1970/11. 5. p.

Sánta ősz. Napsugár, 1970/11. 5. p.

Ráült November a hegyre. Napsugár, 1970/11. 5. p.

Kicsi Pál. Napsugár, 1970/12. 14. p.

Csikorgó, a fagykirály. Napsugár, 1970/12. 9. p.

Ünnepek háza. Korunk, 1970. dec. 1842. p.

Fonogat anyóka. Napsugár, 1971/1. 9. p.

Nagy kazal tetején. Napsugár, 1971/1. 9. p.

Aki fázik. Napsugár, 1971/1. 9. p.

Rideg molnár. Napsugár, 1971/1. 9. p.

Mátyás napi vásár. Napsugár, 1971/2. 5. p.

Kicsi kajla bárány. Napsugár, 1971/2. 5. p.

Paszulyka és fuszulyka. Napsugár, 1971/3. 9. p.

Tavaszi tarisznya. Napsugár, 1971/4. 8. p.

Sárgarigók s feketék. Napsugár, 1971/5. 6. p.

Májusi mondóka. Napsugár, 1971/5. 6. p.

Szitakötő tánca. Napsugár, 1971/5. 6. p.

A tiszta kezű szép leány. Napsugár, 1971/6. 6. p.

A sétapálca, a kalap és a felöltő. Napsugár, 1971/6. 6. p.

Hipp és Hopp meg a kisfiú. Napsugár, 1971/7. 20. p.

Nyár van, nyár… Napsugár, 1971/7. 20. p.

Aratáskor. Napsugár, 1971/7. 20. p.

A kakaska és a menyecske. Napsugár, 1971/7. 20. p.

A nagyságos fejedelem és a segesvári szászok. Napsugár, 1971/8. 16. p.

Öreg fűzfa levelén. Napsugár, 1971/8. 9. p.

Hogyha lovam volna. Napsugár, 1971/8. 9. p.

Fényes szép szeptember. Napsugár, 1971/9. 2. p.

Falu. Napsugár, 1971/9. 20. p.

Illyés Gyula. Utunk, 1971/44. (nov. 3.) 3. p.

Farkasűző furulya. Napsugár, 1971/12. 12. p.

Fehér havon kormos folt. Napsugár, 1971/12. 21. p.

Aprócska móka. Napsugár, 1972/1. 13. p.

Február hónapja. Napsugár, 1972/2. 13. p.

Lehel vezér lova. Napsugár, 1972/2. 9. p.

Sétálgat a szellő. Napsugár, 1972/3. 13. p.

Volt egyszer egy varga. Napsugár, 1972/4. 12. p.

Mondóka. Napsugár, 1972/4. 19. p. Melléklet.

Kasza és kapa. Napsugár, 1972/5. 20. p.

Ha én zápor volnék. Napsugár, 1972/5. 21. p.

Tüzes Jánoska. Napsugár, 1972/5. 9. p.

Két szem cseresznye. Napsugár, 1972/6. 20. p.

Táborverés. Napsugár, 1972/7. 2. p.

Nyárialma ül a fán. Napsugár, 1972/7. 21. p.

Kotkodács. Napsugár, 1972/7. 21. p.

Kapás-kaszás nyár. Napsugár, 1972/8. 9. p.

Öreg nyár. Napsugár, 1972/8. 9. p.

Városi kánikula. Napsugár, 1972/8. 9. p.

Világgá ment a nyár. Napsugár, 1972/9. 12. p.

Fa az ágát földre hajtja. Napsugár, 1972/9. 12. p.

A három lusta. Napsugár, 1972/9. 15. p.

Iskola-avatás. Napsugár, 1972/9. 3. p.

Havas öröm. Napsugár, 1972/10. 20. p.

Családi ABC. Napsugár, 1972/10. 21. p.

Eljött a szüret. Napsugár, 1972/10. 21. p.

Vénasszonyok nyara. Napsugár, 1972/10. 21. p.

Két falu – három legenda. (Akinek nincs lova, járjon gyalog. – A keresztbevitt lajtorja. – Legyen Kolozsvár öt postányira.) Napsugár, 1972/10. 9. p.

Ősz vége vidéken. Napsugár, 1972/11. 13. p.

A hónapok vetélkedése. Napsugár, 1972/11. 2. p.

Fenyő mese. Napsugár, 1972/12. 20. p.

Ki mint vet, úgy arat. Napsugár, 1973/1. 20. p.

Derce. Napsugár, 1973/1. 20. p.

Haldoklik az öreg tanú. Utunk, 1973/1. (jan. 5.) 3. p.

Volt egyszer egy ember. Napsugár, 1973/2. 20. p.

Ez a tél. Napsugár, 1973/2. 20. p.

Meddig ér a rigófütty? Napsugár, 1973/3. 20. p.

Évvégi vers. Napsugár, 1973/4. 9. p. Melléklet.

Évkezdő vers. Napsugár, 1973/4. 9. p. Melléklet.

Májusi mese a fecskéről, a kecskéről, a reggelről meg az estéről. Napsugár, 1973/5. 21. p.

Esti mese a kecskéről, a szúnyogról meg a füstifecskéről. Napsugár, 1973/6. 21. p.

Mintha nem is harmaton. Napsugár, 1973/7. 21. p.

Péter-Páltól mostanáig. Napsugár, 1973/8. 20. p.

Ősz eleji mese a fecskéről, a kecskéről és az egerészésre kényszerülő macskáról. Napsugár, 1973/9. 20. p.

Fakó lovon léptet. Napsugár, 1973/9. 21. p.

Pipál a hegy. Napsugár, 1973/10. 20. p.

Rosszalló mese a kóbor kecskéről. Napsugár, 1973/10. 20. p.

Káposztás vers. Napsugár, 1973/10. 21. p.

Mese a kecskéről meg a káposztáról. Napsugár, 1973/11. 12. p.

Róka-étlap. Napsugár, 1973/11. 12. p.

Hulldogál, fújdogál. Napsugár, 1973/12. 20. p.

Fehér mese a fekete kecskéről meg a színét váltó menyecskéről. Napsugár, 1973/12. 20. p.

Boldog mese a boldog kecskéről s a boldog menyecskéről. Napsugár, 1974/1. 21. p.

Faragott versike. Napsugár, 1974/1. 21. p.

Paszulyt főzne a néni. Napsugár, 1974/1. 21. p.

Csóka. Napsugár, 1974/1. 3. p.

Feketerigó. Napsugár, 1974/2. 20. p.

Csóka. Napsugár, 1974/2. 20. p.

Volt, volt, hol nem volt. Napsugár, 1974/2. 20. p.

Duruzs-darázs. Napsugár, 1974/2. 21. p.

Szundikáló-mondikáló. Napsugár, 1974/2. 21. p.

Deres darázs. Napsugár, 1974/2. 21. p.

Lesz-e tavasz? Napsugár, 1974/2. 21. p.

Birka. Napsugár, 1974/2. 21. p.

Kívánság. Napsugár, 1974/5. 13. p.

Zápor. Napsugár, 1974/5. 13. p.

Kenyér-vers. Napsugár, 1974/8. 11. p.

Szerencse. Napsugár, 1974/8. 11. p.

Tamási Áron. Napsugár, 1974/9. 16. p.

Pulyka-szégyen. Napsugár, 1974/9. 2. p.

Búza. Napsugár, 1974/9. 8. p.

Valami készül. Napsugár, 1974/9. 8. p.

Kallózó. Napsugár, 1974/10. 12. p.

Kelekótya-lapótya. Napsugár, 1974/10. 12. p.

Birka-irka. Napsugár, 1974/10. 12. p.

Faroltató. Napsugár, 1974/10. 12. p.

Zápor előtt. Napsugár, 1974/10. 12. p.

Az elveszett követ. Napsugár, 1974/12. 13. p.

Portya után. Korunk, 1975. jan–febr. 79. p.

Nevükön kellene. Korunk, 1975. jan–febr. 79. p.

Kodály. Korunk, 1975. jan–febr. 79. p.

Farkas. Napsugár, 1976/1. 5. p.

Nomádok. Korunk, 1976. jan–febr. 80. p.

Arany Jánosra gondolva. Korunk, 1976. jan–febr. 80. p.

Szürkület. Korunk, 1976. jan–febr. 80. p.

Kacsó Sándor. Korunk, 1976. jan–febr. 99. p.

Bolyaiak éjszakája. Napsugár, 1976/2. 10. p.

Pitty-Potty és Litty-Lotty. Napsugár, 1976/2. 8. p.

Róka mondóka. Napsugár, 1976/2. 8. p.

A falu esze. Napsugár, 1976/3. 12. p.

Három székláb. Napsugár, 1976/3. 12. p.

Alkalom szüli a tolvajt. Napsugár, 1976/4. 8. p.

Tavasz. Napsugár, 1976/4. 8. p.

Szélhámos szél. Napsugár, 1976/4. 8. p.

Mese morzsa. Napsugár, 1976/5. 8. p.

Halott delfin. Korunk, 1976. jún. 413. p.

A tücsök és a kaszálógép. Napsugár, 1976/7. 8. p.

Szúnyoglesen. Napsugár, 1976/7. 8. p.

A mindennapi kenyér. Napsugár, 1976/8. 9. p.

Víg volt. Napsugár, 1976/8. 9. p.

Ábécé sorakozó. Napsugár, 1976/9. 8. p.

Alma. Napsugár, 1976/9. 9. p.

Dinnye. Napsugár, 1976/9.9. p.

Két vén fáról. Napsugár, 1976/10. 8. p.

Rajz rigóval. Napsugár, 1976/10. 8. p.

Néma tulipán. Napsugár, 1976/10. 9. p.

Az okos kos. Napsugár, 1976/11. 11. p.

Névtelen mese. Napsugár, 1976/11. 8. p.

In memoriam Szilágyi Domokos. Utunk, 1976/46. (nov. 12.) 3. p.

Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mézet. Napsugár, 1976/12. 8. p.

Elment Péter. Napsugár, 1976/12. 8. p.

A kisfiú, aki ibolyát látott. Napsugár, 1977.

Hazám útjai. Napsugár, 1977/1. 2. p.

Tejfehér, hófehér. Napsugár, 1977/1. 8. p.

Favágók. Napsugár, 1977/1. 9. p.

Három holló. Napsugár, 1977/1. 9. p.

Hóvilág, hóvirág. Napsugár, 1977/1. 9. p.

Egy örömből sok öröm. Napsugár, 1977/2. 8. p.

Pitty-potty. Napsugár, 1977/2. 9. p.

Kelj föl, nap. Napsugár, 1977/2. 9. p.

Baconsky. Utunk, 1977/12. (márc. 25.) 4. p.

A kisfiú és az ő hűséges barátja. Napsugár, 1977/4. 8. p.

Ne hajts térdet, sem fejet. Napsugár, 1977/5. 10. p.

Vers az új városról. Napsugár, 1977/5. 2. p.

A kokárda. Napsugár, 1977/5. 8. p.

Léggömb, pitypang, pacsirta. Napsugár, 1977/6. 8. p.

Szitakötő. Napsugár, 1977/6. 8. p.

Világítótorony. Napsugár, 1977/8. 3. p.

A kisfiú és a tenger. Napsugár, 1977/8. 8. p.

Szeptemberi szivárvány. Napsugár, 1977/9. 9. p.

Fa az ágát… Napsugár, 1977/9. 9. p.

Szellemidézés. Tamási Áron emlékezete. Utunk, 1977/38. (szept. 23.) 2. p.

A nyár még vissza-visszajár. Napsugár, 1977/10. 8. p.

Bajos bö. Napsugár, 1977/11. 8. p.

Kibelezett karióka. Napsugár, 1977/12. 12. p.

A madáretető hóemberke. Napsugár, 1978/1. 9. p.

Beszéd próféciával. Korunk, 1978. febr. 88. p.

K. Gy. színművész utolsó monológja. Korunk, 1978. márc. 226. p.

Tavasz-keresők. Napsugár, 1978/3. 10. p.

Játsszunk áprilist! Napsugár, 1978/4. 9. p.

Rigóvár. Napsugár, 1978/5. 8. p.

Virágon vett vitéz. Napsugár, 1978/6. 8. p.

Vezényelt eskü. Korunk, 1978. jún. 483. p.

Kánikulában fürödni volna jó. Napsugár, 1978/7. 8. p.

Halottak napja Bécsben. Korunk, 1978. aug. 662. p.

Télről maradt mese. Napsugár, 1978/8. 8. p.

Indián kolbász. Napsugár, 1978/9. 9. p.

Hol jártál báránykám? Napsugár, 1978/10. 8. p.

A dicsőség édes méze. Napsugár, 1978/11. 9. p.

A kis gépész úr. Napsugár, 1978/12. 8. p.

A kisfiú három kívánsága. Napsugár, 1979/1. 8. p.

A megátalkodott kisfiú. Napsugár, 1979/2. 8. p.

Az igazi sportember. Napsugár, 1979/3. 8. p.

A kisfiúnak jó napja volt. Napsugár, 1979/4. 8. p.

Frisshajtású rozmaringszál. Napsugár, 1979/5. 8. p.

Május. Korunk, 1979. máj. 377. p.

Újságolvasás közben. Korunk, 1979. máj. 377. p.

Az első nyári délelőtt. Napsugár, 1979/6. 8. p.

A beteg labda. Napsugár, 1979/7. 4. p.

Táborverés. Napsugár, 1979/8. 16. p.

Közös mese a mammutszívű hangyáról. Napsugár, 1979/8. 8. p.

Lovak a porondon. Korunk, 1979. szept. 672. p.

Nemcsak birtokunk: édenünk. Korunk, 1979. szept. 689. p.

Vadalma ízű alkonyat. Napsugár, 1979/9. 8. p.

Medve a málnavészben. Napsugár, 1979/10. 8. p.

Novemberi nyár. Napsugár, 1979/11. 8. p.

A romos ház hűséges lakója. Napsugár, 1979/12. 8. p.

A legderűsebb óra. Napsugár, 1980/3. 8. p.

Arghezi. Utunk, 1980/21. (máj. 23.) 1. p.

Fillér. Utunk, 1980/30. (júl. 25.) 6. p.

Amíg velünk a zene. Korunk, 1981. febr. 105. p.

Zelk Zoltán meghalt. Utunk, 1981/18. (máj. 1.) 3. p.

Körömversek. Korunk, 1982. júl. 521. p.

Három haiku haiku-témára. Korunk, 1982. júl. 521. p.

Két körömre. Korunk, 1982. júl. 521. p.

Ispánkút. Napsugár, 1982/7. 5. p.

Hétlábú bogár. Korunk, 1982. dec. 950. p.

Krónikás ének. Utunk, 1983/11. (márc. 18.) 3. p.

Gázel. Korunk, 1983. dec. 960. p.

Indián ének. Korunk, 1983. dec. 960. p.

Filmkocka. Utunk, 1984/34. (aug. 23.) 3. p.

Kányádi Sándor versajándéka. Utunk, 1985/11. (márc. 15.) 7. p.

Szürke szonettek. Utunk, 1986/20. (máj. 16.) 3. p.

Vízhordó. Napsugár, 1986/7. 11. p.

Históriás énekek odaátra. (N. Stănescu búcsúja. – Örök pásztor. – Elmaradt találkozás Pilinszky Jánossal. – Vae victis. – Madárijesztők.) Utunk, 1986/31. (aug. 1.) 5. p.

Románc. Utunk, 1986/33. (aug. 15.) 5. p.

Töprenkedő. Napsugár, 1986/9. 16. p.

Októberi lakoma. Napsugár, 1986/10. 9. p.

Nádszál. Napsugár, 1987/1. 9. p.

Ne félj. Napsugár, 1987/2. 9. p.

Félnótás Ferkő. Napsugár, 1987/3. 13. p.

Fűszálon menő vasárnap délután. Napsugár, 1987/4. 8. p.

Szajkó-mese. Napsugár, 1987/6. 8. p.

Fa leszek, ha fának vagy virága. Napsugár, 1987/7. 6. p.

Őszi bíztató. Napsugár, 1987/11. 9. p.

Nagy télnek bő nyara! Napsugár, 1987/12. 9. p.

Táborozás. Napsugár, 1989/4. 16. p.

A kíváncsi hold. Napsugár, 1989/4. 5. p.

A kíváncsi hold. Napsugár, 1989/6. 4. p.

A kíváncsi hold. Napsugár, 1989/7–8. 16. p.

A kíváncsi hold. Napsugár, 1989/9. 5. p.

Kicsi faluból való vers. Napsugár, 1989/10. 10. p.

Isten háta mögött. Napsugár, 1989/12. 7. p.

Mindenki árvája. Napsugár, 1989/2. 12. p.

Szürke szonettek – pergamentekercsekre. Helikon, 1990. jan. 5. 1. p.

K. barátomnak. Látó, 1990/1. 3. p.

A farkas és a bárány. Helikon, 1990. márc. 9. 1. p.

A fenyőfa és a nád. Helikon, 1990. márc. 9. 1. p.

A kelmekészítő és a szénégető. Helikon, 1990. márc. 9. 1. p.

A galambok és a patkányok. Helikon, 1990. márc. 9. 1. p.

A prédikátor könyve. Látó, 1990/5. 483. p.

Kőnyomat. Látó, 1990/5. 484. p.

Öreg iskola ünnepére. Látó, 1990/5. 485. p.

Éjfél utáni nyelv. Látó, 1990/5. 485. p.

El kellene. Látó, 1990/5. 486. p.

Költögető. Napsugár, 1990/7–8. 13. p.

Nyár van, nyár… Napsugár, 1990/7–8. 13. p.

Kétszemélyes tragédia. Látó, 1990/9. 998. p.

Szavakból font koszorú. Korunk, 1991. aug. 1001. p.

„Volt egyszer egy kis zsidó”. Korunk, 1991. aug. 955. p.

Kőkoporsó. Korunk, 1991. okt. 1247. p.

Ballada. Helikon, 1991. nov. 1. 1. p.

Rondó. Helikon, 1991. nov. 1. 1. p.

Krónikás ének ezerkilencszázkilencvennyolc januárjából. Helikon, 1992. febr. 14. 2. p.

Harangozó. Helikon, 1992. febr. 28. 4. p.

Kuplé a vörös villamosról avagy abroncs nyolc plusz két pótkerékre. Látó, 1992/8. 3. p.

Szürke szonettek históriai pillanatokra. Látó, 1994/2. 3. p.

Ahogy. Látó, 1994/2. 4. p.

Aztán. Korunk, 1994. jún. 3. p.

Nagycsütörtökön. Korunk, 1994. jún. 3. p.

Megrozzant. Helikon, 1994/10. 11. p.

Nyárfa. Helikon, 1994/10. 11. p.

Ballada. Helikon, 1994/10. 11. p.

Kívánság. Helikon, 1994/10. 11. p.

Bántani én nem akarlak. Helikon, 1994/10. 11. p.

Még csak ezután. Helikon, 1994/10. 11. p.

Azon az estén. Helikon, 1994/10. 11. p.

Függőleges lovak. Helikon, 1994/10. 11. p.

Sirálytánc. Helikon, 1994/10. 12. p.

Nádszál. Helikon, 1994/10. 12. p.

Úgy fogok meghalni. Helikon, 1994/10. 12. p.

Fától fáig. Helikon, 1994/10. 12. p.

Ketrecben. Helikon, 1994/10. 12. p.

Pantha rei. Helikon, 1994/10. 12. p.

A bujdosni sem tudó szegénylegény éneke. Helikon, 1994/10. 12. p.

Helyzetdal. Helikon, 1994/10. 13. p.

Koszorú. Helikon, 1994/10. 13. p.

Gyülekezési szabadság zárójelekkel. Helikon, 1994/10. 13. p.

Ballada. Helikon, 1994/10. 13. p.

Elrontott rondó. Helikon, 1994/10. 13. p.

Történelemóra. Helikon, 1994/10. 13. p.

Azt bünteti, kit szeret. Helikon, 1994/10. 13. p.

Tömegsír-vers. Helikon, 1994/10. 13. p.

Kuplé a vörös villamosról. Helikon, 1994/10. 13. p.

Halottak napja Bécsben. Helikon, 1994/10. 14. p.

A bújdosni se tudó szegénylegény éneke. Korunk, 1995. jan. 3. p.

Két makáma. (Ha. – Civil.) Látó, 1995/1. 3. p.

Valaki jár a fák hegyén. Látó, 1995/2. 3. p.

A táltos madár. Napsugár, 1995/9. 4. p.

Kelj föl nap. Napsugár, 1996/5. 3. p.

Jön január. Napsugár, 1997/1. 5. p.

Milonga az idegenről, aki valahonnan ismerős. Látó, 1999/5. 3. p.

Földigérő kokárdapántlika. Látó, 1999/12. 3. p.

Fontosabb műfordítások

Labis, Nicolae: Az őz halála. Versek. Bukarest. 1964. Irodalmi, 89 p.

Baconsky, A. E.: Néma pillanat. Versek. Bukarest. 1965. Irodalmi, 102 p.

Arghezi, Tudor: Hét jó testvér. Mesék. Bukarest. 1970. Creanga.

Labis, Nicolae: Legszebb versei. Versek. Bukarest. 1970. Albatrosz, 109 p.

Egy kis madárka ül vala – Es saß ein klein Waldvögelein. Erdélyi szász népköltészet. Versek. (Kétnyelvű: szász–magyar.) Bukarest. 1977. Kriterion, 151 p.

Baconsky, A. E.: Önarckép az időben. Versek. Bp. 1979. Európa. (Napjaink költészete.); 2. kiad.: Bukarest. 1988. Kriterion, 102 p.

Alexandru, Ioan: Szeplőtelen szerelem. Versek. Bp. 1982. Európa, 106 p. (Napjaink költészete.); 2. kiad.: Bukarest 1987. Kriterion.

Arghezi, Tudor: A világ szája. Gyermekversek. Ill.: Kacsán György. Bp. 1985. Móra, 36 p.

Erdélyi jiddis népköltészet. Versek. (Kétnyelvű: jiddis–magyar.) Bp. 1989. Európa, 213 p.

Rilke, R. M.: Ősz – Herbst. Tíz lap a Képek könyvéből. Versek. (Kétnyelvű: német–magyar.) Ill.: Plugor Sándor. Bukarest. 1990. Kriterion, 44 p.

Csipkebokor az alkonyatban. Kányádi Sándor egyberostált műfordításai. Versek. Bp. 1999. Magyar Könyvklub, 424 p.

Paul Sohar: Homing poems – Hazajáró versek. Ford.: K. S., Oláh János, Balla Katalin. Arad. 2005. Concord Media, 147 p.

Volt egyszer egy kis zsidó. Erdélyi jiddis népköltészet. (Vál. és ford. Kányádi Sándor.) Jánosi Andrea illusztrációival. 2010. Kolozsvár. Koinónia, 137 p. (CD melléklet Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Szalóki Ági előadásával.)

Folyóiratokban megjelent műfordítások

(Helikon, Igaz Szó, Korunk, Látó, Napsugár, Utunk)

Van Ja-Pin: A Huangho folyó hőse. Utunk, 1951/25. (júl. 6.) 1. p.

Követjük az oroszokat. Román népdal. Utunk, 1951/42. (nov. 2.) 2. p.

G. Bacovia: Pasztell. Utunk, 1956/38. (szept. 21.) 3. p.

Román népdalok. Utunk, 1957/42. (okt. 17.) 3. p.

Leonida Neamţu: Kicsi költemény egy raj fecskéről. Napsugár, 1957/11. 5. p.

Dmitrij Gulia: A dzsigit. Utunk, 1957/48. (nov. 28. 1.

Aurel Rău: A télről. Napsugár, 1957/12. 24. p.

Altató. Román népdal. Napsugár, 1957/12. 5. p.

A. E. Baconsky: Idők nyomában a Radnai havasok közt. Utunk, 1957/50. (dec. 12.) 1. p.

A. E. Baconsky: Téli dal. Utunk, 1957/50. (dec. 12.) 1. p.

Fordítók műhelye. Román népdalok. Igaz Szó, 1959/1. 50. p.

Tiberiu Utan: Lenin zászlaja alatt. Utunk, 1959/5. (febr. 5.) 9. p.

Victor Felea: Az öreg építő. Utunk, 1959/10. (márc. 12.) 3. p.

Nariman Gaszan-Zade: Szemüveg. Utunk, 1959/22. (jún. 4.) 7. p.

Jakov Helemszkij: Nem az emléket. Utunk, 1959/24. (jún. 18.) 7. p.

A. Bezimenszkij: Az uralkodó ember. Utunk, 1959/27. (júl. 9.) 1. p.

A. Tvardovszkij: Az Angaránál. Utunk, 1959/28. (júl. 16.) 6. p.

Al. Andriţoiu: Szemtől-szembe. Utunk, 1959/31. (aug. 6.) 5. p.

Vlagyimir Makszimov: Munkásarcok. Utunk, 1959/44. (nov. 6.) 2. p.

Borisz Szluckij: Akár a sas. Utunk, 1959/44. (nov. 6.) 2. p.

Mihai Beniuc: Ősz. Utunk, 1959/48. (dec. 4.) 2. p.

Al. Andriţoiu: Nemcsak a régi tájakat… Utunk, 1959/51. (dec. 25.) 3. p.

Alekszander Prokofjev: A Vörös Hadsereg katonájához. Utunk, 1960/7. (febr. 19.) 1. p.

Alekszej Szurkov: 1918-1942. Utunk, 1960/7. (febr. 19.) 1. p.

Josef Hola: A Vörös téren. Utunk, 1960/15. (ápr. 15.) 6. p.

Anatolij Akvilev: Ünnep. Utunk, 1960/15. (ápr. 15.) 6. p.

Tudor Arghezi: Változatok egy témára. (Hosszú az út; A Zsíl partján; Hosszú utak.) Igaz Szó, 1960/5. 647. p.

Tudor Arghezi: A fehér kéményseprő. Utunk, 1960/20. (máj. 20.) 3. p.

Tiberiu Utan: Akár a jóságos szülők. Napsugár, 1960/6. 3. p.

Victor Tulbure: Szemem a vörös zászlóra tekint. Napsugár, 1960/7. 2. p.

Aurel Rāu: Petőfi Sándor sírjánál. Utunk, 1960/32. (aug. 12.) 2. p.

Aurel Rāu: Háborúban kiégett házak. Utunk, 1960/42. (okt. 21.) 5. p.

Aurel Rāu: Vasárnap délután a mezőn. Utunk, 1960/42. (okt. 21.) 5. p.

Ion Bănuţa: Világok mezsgyéjén. (Tó és folyó; Világok mezsgyéjén; Köszöntő.) Igaz Szó, 1961/1. 13. p.

Tarasz Sevcsenko: Magam vagyok, magam. Utunk, 1961/11. (márc. 17.) 4. p.

Tarasz Sevcsenko: Sorsom. Utunk, 1961/11. (márc. 17.) 4. p.

Tarasz Sevcsenko: Múzsám. Utunk, 1961/11. (márc. 17.) 4. p.

Alekszander Prokofjev: Nézd, itt tenger lesz… Utunk, 1961/18. (máj. 5.) 9. p.

Mioara Cremene: A kenyér és a gyermekek. Napsugár, 1961/8. 16. p.

Sztyepan Scsipacsov: A programtervezet margójára. Utunk, 1961/36. (szept. 8.) 1. p.

Sztyepan Scsipacsov: A csillagokhoz ismertek az utak. Utunk, 1961/36. (szept. 8.) 1. p.

Sztyepan Scsipacsov: Barátomnak. Utunk, 1961/36. (szept. 8.) 1. p.

Horia Arama: Alig várom. Napsugár, 1961/9. 2. p.

Al. Andriţoiu: Ének. Utunk, 1961/46. (nov. 17.) 1. p.

Maria Banuş: A holnap mérnöke. Napsugár, 1961/5. 24. p.

Veronica Porumbacu: Tiszta láng. Utunk, 1962/2. (jan. 12.) 3. p.

Mioara Cremene: Ének a pártról. Napsugár, 1962/2. 3. p.

Mihai Beniuc: Itt van Lenin. (Részlet.) Napsugár, 1962/4. 2. p.

Yvonne Sterk: Antwerpen. Utunk, 1962/17. (ápr. 27.) 7. p.

Dimos Rendis-Demián Vilmos: Ének május elsejére. (Kottával.) Napsugár, 1962/5. 15. p.

Mihai Beniuc: Hívlak. Korunk, 1962. jún. 704. p.

Veronica Porumbacu: Töredék. Utunk, 1962/30. (júl. 27.) 7. p.

Oleg Sesztyinszkij: Razlivban. Utunk, 1962/45. (nov. 8.) 4. p.

Maria Banuş: Nagy az ország. Napsugár, 1962/12. 2. p.

Tudor Arghezi: A kincs. Napsugár, 1963/4. 16. p.

Miron Scorebete: Román tengerpart. Utunk, 1963/29. (júl. 19.) 4. p.

Ion Alexandru: Halászok között. Utunk, 1963/29. (júl. 19.) 5. p.

A. E. Baconsky: Gabonát vetnek az emberek. Korunk, 1963. aug. 1019. p.

Nicolae Labiş: Ion. Korunk, 1963. aug. 1022. p.

Nicolae Labiş: Szemle. Utunk, 1963/34. (aug. 23.) 4. p.

Ion Brad: A repülő. Utunk, 1963/38. (szept. 20.) 1. p.

Julia Drunyina: Sajnálom azt az embert. Utunk, 1963/44. (nov. 1.) 4. p.

Tudor Arghezi: A világ szája. Napsugár, 1964/1. 23. p.

Mihai Beniuc: Gelu kardja. Utunk, 1964/19. (máj. 8.) 5. p.

Aurel Rāu: A toronyházról. Utunk, 1964/19. (máj. 8.) 5. p.

Mihai Eminescu: Volt egyszer, volt egy énekes. Napsugár, 1964/6. 10. p.

Tudor Arghezi: Napfény. (Pillangó, te; Visszatérés a barázdába; Altatódal Mitzurának.) Igaz Szó, 1964/6. 875.

Ion Brad: A Kis-Küküllő mentén. Utunk, 1964/23. (jún. 5.) 1. p.

Mihail Eminescu: Száz árbocból. Utunk, 1964/24. (jún. 12.) 3. p.

A. E. Baconsky: Az utolsók is. Igaz Szó, 1964/8. 239. p.

Cezar Baltag: Argeş 1963. Igaz Szó, 1964/8. 250. p.

Aurel Rău: Sírok és vetések. Igaz Szó, 1964/8. 259. p.

Mihai Beniuc: A Cişmigiu park egyik fájára. Utunk, 1964/33. (aug. 14.)

A. E. Baconsky: Villamos hárfák. Utunk, 1964/39. (szept. 25.) 7. p.

A. E. Baconsky: Fehér akt. Utunk, 1964/39. (szept. 25.) 7. p.

Tudor Arghezi: A tücsök. Napsugár, 1964/10. 7. p.

Tudor Arghezi: Tánc a fészerben. Napsugár, 1964/11. 8. p.

Tudor Arghezi: Lányaim. Napsugár, 1964/12. 6. p.

A. E. Baconsky: Rekviem. Utunk, 1965/12. (márc. 19.) 3. p.

A. E. Baconsky: Himnusz ismeretlenekhez. Utunk, 1965/12. (márc. 19.) 3. p.

A. E. Baconsky: A lovak halála. Utunk, 1965/12. (márc. 19.) 3. p.

Tudor Arghezi: Pillangó, te. Korunk, 1965. máj. 617. p.

Tudor Arghezi: Réveteg óra. Utunk, 1965/21. (máj. 21.) 5. p.

Tudor Arghezi: Kakukk. Utunk, 1965/21. (máj. 21.) 5. p.

Tudor Arghezi: Elégedetten. Utunk, 1965/21. (máj. 21.) 5. p.

Ana Blandiana: Reggeli pasztell. Igaz Szó, 1965/8. 280. p.

Morin Sorescu: Remiszcencia. Utunk, 1965/39. (szept. 24.) 3. p.

Morin Sorescu: Szemek. Utunk, 1965/39. (szept. 24.) 3. p.

Morin Sorescu: Az óra halála. Utunk, 1965/39. (szept. 24.) 3. p.

Morin Sorescu: Léptek. Utunk, 1965/39. (szept. 24.) 3. p.

Morin Sorescu: Himnusz. Utunk, 1965/39. (szept. 24.) 3. p.

Morin Sorescu: Megint. Utunk, 1965/39. (szept. 24.) 3. p.

Nicolai Labiş: Húszesztendős vagyok és lassan még egy. Utunk, 1965/51. (dec. 17.) 7. p.

Octavian Goga: Jon, a kocsmáros. Utunk, 1966/13. (ápr. 1.) 2. p.

Octavian Goga: Alkony. Utunk, 1966/13. (ápr. 1.) 2. p.

Octavian Goga: Levél. Utunk, 1966/13. (ápr. 1.) 2. p.

Octavian Goga: Hazátlanul. Igaz Szó, 1966/5. 728. p.

Octavian Goga: Marienbad. Korunk, 1966. máj. 704. p.

Octavian Goga: Nálunk. Korunk, 1966. máj. 704. p.

Octavian Goga: Szürke condrás öregember. Korunk, 1966. máj. 704. p.

Ion Alexander: A házmester. Igaz Szó, 1966/6. 870. p.

Ion Alexander: A fal. Igaz Szó, 1966/6. 870. p.

A. E. Baconsky: Putna alatt. Utunk, 1966/29. (júl. 22.) 9. p.

A. E. Baconsky: Krónika. Utunk, 1966/29. (júl. 22.) 9. p.

Frieder Schuller: Nagyszeben olykor-olykor. Korunk, 1966. júl. 918. p.

Petre Stoica: Lovak. Utunk, 1966/33. (aug. 19.) 1. p.

Ion Alexandru: A föld. Utunk, 1966/34. (aug. 26.) 7. p.

Ion Alexandru: Fordítva. Utunk, 1966/34. (aug. 26.) 7. p.

Ion Alexandru: Az én kozmoszom. Utunk, 1966/34. (aug. 26.) 7. p.

Coşbuc: Se asztal, se ágy, se tűzhely. Utunk, 1966/37. (szept. 16.) 3. p.

Marin Sorescu: Papír. Korunk, 1966. nov. 1552. p.

Nicolae Labiş: A mélységek szelleme vagyok. Utunk, 1966/49. (dec. 9.) 3. p.

Tudor Arghezi: Himnusz. Igaz Szó, 1967/4. 507. p.

Tudor Arghezi: Vázlat. Igaz Szó, 1967/4. 507. p.

Tudor Arghezi: A szeg. Napsugár, 1967/5. 1. p.

Tudor Arghezi: Cinegék. Igaz Szó, 1967/8. 157. p.

Aurel Gurghianu: Könyörgés. Utunk, 1967/41. (okt. 13.) 4. p.

Aurel Gurghianu: Ma. Utunk, 1967/41. (okt. 13.) 4. p.

Tudor Arghezi: Hét jó testvér. Napsugár, 1969/10. 13. p.

Tudor Arghezi: Édesanya, édeshaza. Napsugár, 1970/12. 2. p.

St. O. Iosif: Altató. Napsugár, 1972/3. 21. p.

Ion Pop: Tanulni fogok. Korunk, 1972. dec. 1804. p.

Aurel Rāu: Petőfi Sándor sírjánál. Utunk, 1973/1. (jan. 5.) 3. p.

Aurel Rău: Vidék. Igaz Szó, 1973/6. 940. p.

Aurel Rău: Török sírok. Igaz Szó, 1973/6. 940. p.

Tudor Arghezi: Butácskák. Napsugár, 1974/3. 4. p.

Tudor Arghezi: Párosával. Napsugár, 1974/3. 4. p.

Három leány. Erdélyi szász népdal. Napsugár, 1974/6. 9. p.

Valeria Bioculesi: Kosztika udvara. Napsugár, 1974/6. 9. p.

Vlagyimir Orlov: Fekete kandúrka. Napsugár, 1974/6. 9. p.

Victor Felea: Keresett engem. Utunk, 1975/47. (nov. 21.) 2. p.

Victor Felea: Békateknő. Utunk, 1975/47. (nov. 21.) 2. p.

Victor Felea: Mintha valaki. Utunk, 1975/47. (nov. 21.) 2. p.

Victor Felea: A boldogság mérlege. Utunk, 1975/47. (nov. 21.) 2. p.

Stefan O. Iosif: Az ének. Napsugár, 1976/10. 3. p.

A. E. Baconsky: A szél, mely az ablakot kitárta. Utunk, 1977/11. (márc. 18.) 2. p.

A. E. Baconsky: Sors. Utunk, 1977/11. (márc. 18.) 2. p.

Victor Felea: Időközben. Utunk, 1977/16. (ápr. 21.) 5. p.

Victor Felea: Igeragozás. Utunk, 1977/16. (ápr. 21.) 5. p.

Victor Felea: Ballada. Utunk, 1977/16. (ápr. 21.) 5. p.

Victor Felea: Megállapítások. Utunk, 1977/16. (ápr. 21.) 5. p.

Dominic Stanca: Keresztapa. Utunk, 1977/42. (okt. 21.) 4. p.

Dominic Stanca: A tudás. Utunk, 1977/42. (okt. 21.) 4. p.

Tudor Arghezi: Mackó. Napsugár, 1979/5. 7. p.

Altató. Erdélyi jiddis népköltés. Napsugár, 1979/6. 5. p.

Tudor Arghezi: Reggel. Utunk, 1980/21. (máj. 23.) 1. p.

Ioan Alexandru: Szüleim. Utunk, 1980/25. (jún. 20.) 5. p.

Ioan Alexandru: A harangozó. Utunk, 1980/25. (jún. 20.) 5. p.

Ioan Alexandru: Szeplőtelen szerelem. Utunk, 1980/25. (jún. 20.) 5. p.

Valentin Tudor: Az árnyék én leszek. Utunk, 1980/42. (okt. 17.) 4. p.

Valentin Tudor: Reggel. Utunk, 1980/42. (okt. 17.) 4. p.

Valentin Tudor: Az álom-hajó felé. Utunk, 1980/42. (okt. 17.) 4. p.

A. E. Baconsky: Monoton voluta. Utunk, 1981/17. (ápr. 24.) 5. p.

A. E. Baconsky: Ars antipoetica. Utunk, 1981/17. (ápr. 24.) 5. p.

A. E. Baconsky: Apokrif Hamlet. Utunk, 1981/17. (ápr. 24.) 5. p.

Ion Alexandru: Dombok. Utunk, 1981/35. (aug. 28.) 4. p.

Ion Alexandru: Pusztatopa. Utunk, 1981/35. (aug. 28.) 4. p.

Mihai Beniuc: Igen, jó ez. Korunk, 1983. aug. 599. p.

George Topîrceanu: Fecske. Napsugár, 1986/3. 16. p.

Jorge Luís Borges: A tükör. Utunk, 1986/30. (júl. 25.) 5. p.

Jorge Luís Borges: Prédikátor könyve I., 9. Utunk, 1986/30. (júl. 25.) 5. p.

Jorge Luís Borges: Himnusz. Utunk, 1986/30. (júl. 25.) 5. p.

Nicolae Labiş: Az őz halála. Utunk, 1986/51. (dec. 20.) 5. p.

Ion Alexandru: A föld. Utunk, 1988/49. (dec. 2.) 5. p.

Nicolae Labiş: A jövendő. Utunk, 1988/49. (dec. 2.) 5. p.

Nicolae Labiş: Csőr. Napsugár, 1989/9. 2. p.

Guillaume Apollinaire: Ó én elmaradt ifjúságom. Látó, 1992/8. 5. p.

Yehuda Amichai: Jeruzsálemi versek. Látó, 1994/4. 5. p.

Fontosabb könyvek idegen nyelven

angol

45 poems – 45 vers. Ford. Tótfalusi István. Bp. 1999. Maecenas, 142 p.

There is a Land. Versek. Trans. Peter Zollman. Bp. 2000. Corvina, 104 p.

Dancing embers. Trans. Paul Sohar. Prague. 2002. Twisted Spoon Press, 180 p.

A knight for a flower. [Virágon vett vitéz] (Ford.: Erzsébet Csicsery-Rónay és Paul Sohar ; ill.: Emma Heinzelmann.) 223 p.

észt

On maid maailmas. Versek. Ford.: Arvo Valton. Tallin. 1994. Aktsiaselts Kupur, 144 p.

finn

On seutuja. Runoja ja runoelmia. Versek. Ford.: Hannu Launonen, Béla Jávorszky. Helsinki. 1996. Werner Söderstsröm Osakeyhtiö, 116 p.

francia

Quelq'un marche sur la cime des arbres. Versek. Ford.: Claire Anne Magnes. Namur. 1999. Ed. de L'Acanthe, 84 p.

német

Kikapcsolódás – Entspannung. Válogatott versek. Ford.: Franyó Zoltán, Franz Hodjak, et. al. Utószó: Kárpáti Pál. Bukarest. 1998. Kriterion, 118 p.; 2., bőv. kiad.: uo. 1999, 156 p.

Ein Held zum Blumenpreis. [Virágon vett vitéz]. (Ford.: Paul Kárpáti; ill.: Keresztes Dóra.) Bp. 2012. Holnap, 161 p.

norvég

Csoóri Sándor–K. S.: Ogsa dette er europeas stemme. To ungarske lyrikere av i dag. [K. S. versei a Fától fáig és a Szürkület kötetekből.] Utvalg og innled. ved Vince Sulyok. Til norsk ved Odd Abrahamsen, Vince Sulyok. Oslo. 1984. Solum Kiadó, 91 p.

orosz

Izbrannüe sztihotvorenija. Válogatott versek. Trans. kollektiv. Moszkva. 2004. Raduga Izdatelsztvo, 222 p.

portugál

Tres poetas Hungaros. Lajos Kassák, János Pilinszky, Sándor Kányádi. Versek. Traducao de Egito Goncalves com a colaboracio do Prof. Zoltán Rózsa. Porto. 1991. Limiar, 68. p.

román

Cai verticali. [A Harmat a csillagon, a Kikapcsolódás és a Függőleges lovak kötetek verseiből.] Ford.: Haralambie Gramescu. Bukarest. 1969. Ed. pentru literatura, 173 p.

Monolog interiour cu usa deschisa. Versek. Ford.: Paul Drumaru. Bev.: Ioan Alexandru. Bukarest. 1982. Kriterion, 164 p. (Biblioteca Kriterion.)

svéd

Dagg på stjärnan. (Harmat a csillagon.) 150 vers. Ford.: Ove Berglund. Utószó: Veres Zoltán. Stockholm. 2007. Brände Böcker Förlag, 304 p.

Gyerekkönyvek idegen nyelven

angol

The Little Globetrotting Mouse. Meseregény. Ford.: Elizabeth Csicsery-Rónay, Paul Sohar. Ill.: Emma Heinzelmann. Bp. 2000. Holnap, 115 p.

Ambrus the Bear and the Curious Moon. Mesék. Ford.: Elizabeth Csicsery-Rónay, Paul Sohar. Ill.: Emma Heinzelmann. Bp. 2003. Holnap, 127 p.

The Curious Moon. Mesék. Ford.: Paul Sohar. Ill.: Emma Heinzelmann. Ed SynergEbooks.

A knight for a flower. Mesék. Ford.: Elisabeth Csicsery-Rónay, Paul Sohar. Ill.: Heinzelmann Emma. Bp. 2006. Holnap, 223 p.

finn

Shamaanilintu. Mesék, versek. Ford.: Anna-Liisa Alanko, Raija Hämäläinen, Ádám Törpényi Szabó. [Korkeak.] 1983. Joensuu Pori, 57 p.

német

Das weitgereiste Mäuschen. Meseregény. Bp. 2004. Holnap, 111 p.

Spiegel-Spiele mit Teddy Tapselmann. Mesék. Ford.: Paul Kárpáti. Ill.: Heinzelmann Emma. Bp. 2006. Holnap, 87 p.

orosz

Mysonok, kotoryj povidal cvet. Meseregény. Ford. T. Voronkina. Moszkva. 2002. Radyga, 102 p.

AV-kiadások

Táltos madár. Kislemez. Bukarest. 1976. Electrecord.

Fekete-piros versek. K. S. verseit mondja. Nagylemez. Bukarest. 1980. Electrecord.

A táltosmadár. Nagylemez. Előadja: Illyés Kinga és K. S. Bp. 1985. Hungaroton.

Kányádi Sándor verseit mondja. Nagylemez. Bp. 1988. Hungaroton.

Vannak vidékek. Nagylemez. K. S. verseit mondja. Bp. 1989. Hungaroton. Ua. kazettán: Bp. 1989. Hungaroton. Ua. CD-n: Bp. 2001. Hungaroton.

A világlátott egérke. Dupla nagylemez. Előadja: Sinkovits Imre. Bp. 1990. Hungaroton.

Volt egyszer, volt egy kis zsidó. Dupla nagylemez. Előadja: Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Sárközy Gergely, Tihanyi Szilvia. Bp. 1991. Hungaroton. Ua. hangkazettán: Bp. 1991. Hungaroton. Ua. CD-n: Bp. 2000. Hungaroton.

Mesék meséje. Hangkazetta. K. S. meséi és gyerekversei. Bp. 1993. Hungaroton

Táncoló parázs. Videofelvétel, VHS. K. S.-portré. Rendezte: Czigány Zoltán, Jeli Ferenc. Bp. 1995. Duna Televízió.

Valaki jár a fák hegyén. CD. K. S. verseit mondja. Bp. 1999. Hungaroton.

Birka-irka. CD. K. S. zenés meséskönyve. Zeneszerző: Hencz József. Előadja: Illyés Kinga. Bp. 2002. Fonó.

Kaláka - Kányádi : kicsiknek és nagyoknak. (előadja Kányádi Sándor és a Kaláka együttes.) Vogronics Zsuzsanna illusztrációival. Bp. 2009 Helikon,56 p. + 1 CD

Volt egyszer egy kis zsidó. Erdélyi jiddis népköltészet. (Vál. és ford. Kányádi Sándor.) Jánosi Andrea illusztrációival. 2010. Kolozsvár. Koinónia, 137 p. (A CD melléklet Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Szalóki Ági előadásával.)

Bibliofíliák

Halottak napja Bécsben. Vers. Szentendre. 1997. Vince László Papírmolnár kiadása.

Halottak napja Bécsben. Vers. Észt, finn, svéd, magyar nyelvű kiadás egy kötetben. Ford.: Arvo Valton, Jávorszky Béla, Hannu Launonen. Szentendre. 1999. Vince László Papírmolnár kiadása.

Halottak napja Bécsben. Vers. Svéd, magyar nyelvű kiadás. Ford.: Klein Éva. Szentendre. 1999. Vince László Papírmolnár kiadása.

Halottak napja Bécsben. Vers. Francia, holland, német, magyar nyelvű kiadás. Ford.: Anna Magnes, Wim Swann, Paul Kárpáti. Szentendre. 1999. Vince László Papírmolnár kiadása.

Halottak napja Bécsben. Vers. Román, német, magyar nyelvű kiadás. Ford.: Paul Drumaru, Paul Kárpáti. Szentendre. 1999. Vince László Papírmolnár kiadása.

Halottak napja Bécsben. Vers. Négy angol nyelvű fordításban. Ford.: Paul Sohar, Peter Zollman, Ádám Makkai, Gerard Gorman és Mária Kőrösy. Makkai Ádám tanulmányával. Szentendre. 1999. Vince László Papírmolnár–Atlantis–Centaur.

Cai verticali. 7 vers. Román, magyar nyelven. Ford.: Paul Drumaru. Ill.: Részeg Botond. Bukarest. 1999. Bibl. Bucurestilor Ed.

Cai verticali. 25 vers. Román, magyar nyelven. Ford.: Paul Drumaru. Ill.: Részeg Botond. Bukarest. 2001. Bibl. Bucurestilor Ed.–Universitate.

Halottak napja Bécsben. Vers. Román, német, magyar nyelven. Ford.: Paul Drumaru, Paul Kárpáti. Ill.: Részeg Botond. Szentendre. 2003. Vince László Papírmolnár kiadása.

 

A bibliográfiát összeállította Pécsi Györgyi és a DIA.

 

A határon túl megjelenő folyóiratok bibliográfiája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.