Juhász Ferenc: Szakirodalom

Digitalizált szakirodalom

Bodnár György: Pályakép egy műfaj történetében elbeszélve. Kézirat, 2008.

Szakirodalom

Önálló kötetek

Vasvári István: Juhász Ferenc. Bibliográfia. 1971.

Pomogáts Béla: Mindenség és történelem. Juhász Ferenc époszai. Békéscsaba. 1988. Városi Tanács, 82 p. (Új Aurora Kiskönyvtár.)

Falta Rosemarie: Juhász Ferenc bibliográfia. Közreműködött: Ferenczyné Wendelin Lídia, Hajdú Lívia. Bp. 1988. OSZK, 189 p.

Bodnár György: Juhász Ferenc. Kortársaink. Bp. 1993. Balassi, 190 p. Pomogáts Béla: Költői univerzum. Tanulmányok Juhász Ferenc költészetéről. Bp. 2003. Littera Nova, 225 p.

Vázlat a mindenségről. Szerk.: Pomogáts Béla. Bp. 2017. Nap, 384 p. (In memoriam.)

A mindenség szerelmese - Juhász Ferenc 90. Összeáll. Juhász Anna, Juhász Eszter és Juhász Ferencné. (CD melléklettel.) Bp. 2018. Helikon Kiadó, 399 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Király István: Szemelvények fiatal költők műveiből. Szabad Nép, 1950. jan. 1.

Bóka László: Apám. Juhász Ferenc új könyve. Irodalmi Újság, 1950/5. = Irodalom és felelősség. Szerk.: Szabolcsi Miklós. 1955. 300–302. p.

Somlyó György: Juhász Ferenc: A Sántha család. Forum, 1950. 475–476. p. = S. Gy.: Példák és feladatok. Bp. 1951. Művelt Nép, 128–131. p.

Hubay Miklós: Juhász Ferenc: Apám. Független Magyarország, 1950/52.

Mészáros István: Apám. Juhász Ferenc versei. Csillag, 1951. 253–256. p.

Molnár Miklós: Juhász Ferenc versei. Irodalmi Újság, 1952/2.

Benjámin László: Torzkép a magyar faluról. Szabad Nép, 1952. febr. 10.

Keszi Imre: Mai költészetünk kérdései négy verseskötet tükrében. Csillag, 1952. 222–235. p.

Kónya Lajos: Az elvarázsolt költő. Csillag, 1953. 359–360. p.

Szabolcsi Miklós: Juhász Ferenc: Óda a repüléshez. Csillag, 1954. 947–957. p. = Irodalom és felelősség. Szerk.: Szabolcsi Miklós. 1955. 456–464. p. = Sz. M.: Költészet és korszerűség. 1959. 172–185. p.

Nagy Péter: A tékozló költő. Csillag, 1954. 2400–2415. p. = N. P.: Mérlegen. 1955. 272–299. p.

Hatvany Lajos: Ecce poeta. Béke és Szabadság, 1954/51. = H. L.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1961. Szépirodalmi, 2. kötet 26–29. p.

Diószegi András: Juhász Ferenc: A tékozló ország. Társadalmi Szemle, 1955/4. 183–195. p.

Diószegi András: A pesszimizmus ellen. Szabad Nép, 1955. jún. 4.

Tamás Attila: Juhász Ferenc költészete. Csillag, 1955. 2060–2081. p.

Boldizsár Iván: Juhász Ferenc: A virágok hatalma. Béke és Szabadság, 1955/50.

Diószegi András: A virágok hatalma. Szabad Nép, 1956. jan. 1.

Nagy Péter: Mindenség és egyedüliség. Irodalmi Újság, 1956/15. = N. P.: Rosta. Bp. 1965. Szépirodalmi, 119–131. p.

[Rónay György]: Az olvasó naplója. Juhász Ferenc: A virágok hatalma. Vigilia, 1956. 217–221. p.

Köpeczi Béla: A költészet hatalma. Művelt Nép, 1956/5.

Bodnár György: Az elégedetlenség könyve. Új Hold, 1956/5. 55–59. p. = B. Gy.: Törvénykeresők. Bp. 1976. Szépirodalmi, 371–384. p.

Abody Béla: Juhász Ferenc újabb költeményei. Dunántúl, 1956/16. 80–86. p. = A. B.: Indulatos utazás. 1957. 68–87. p.

Abody Béla: Hagyomány és távlat Juhász Ferenc költészetében. Dunántúl, 1956/17. 67–71. p.

Szabó Ede: A Juhász-legenda. Dunántúl, 1956/17. 74–80. p.

Molnár József: Juhász Ferenc nyelvi forradalma. Könyvtáros, 1958. 52–54. p.

Bori Imre: Verseskönyvek, tanulságok. Híd, 1958. 740–748. p.

Kiss Ferenc: Alkotás vagy öncsonkítás? Kortárs, 1960/7. 95–126. p.

Koczkás Sándor: Strófák versekről. Élet és Irodalom, 1960/27.

Czine Mihály: Két költő. Gondolatok Juhász Ferenc és Nagy László költészetéről. Valóság, 1961/4. 53–69. p. = Cz. M.: Nép és irodalom. Bp. 1981. Szépirodalmi, I. kötet 430–463. p.

Szabolcsi Miklós: Juhász Ferenc költeményéről. Új Írás, 1962. 1267. p. = Sz. M.: Elődök és kortársak. Bp. 1964. Szépirodalmi, 157–159. p.

Kiss Lajos: Kritikai jegyzetek Az éjszaka képeiről. Kortárs, 1963. 149–152. p.

Szabolcsi Miklós: Még egyszer eszmékről és téveszmékről. Kortárs, 1963. 309–313. p. = Sz. M.: Elődök és kortársak. Bp. 1964. Szépirodalmi, 160–169. p.

Bányai János: Látás és látomás. Híd, 1963. 1167–1182. p. = B. J.: Bonyolult örömök. Újvidék. 1964. Fórum, 46–66. p.

Ignotus Pál: Miért szép és miért mégsem egészen? Irodalmi Újság, 1963/14.

Bata Imre: Juhász Ferenc. = B. I.: Ívelő pályák. Bp. 1964. Szépirodalmi, 217–258. p.

Gyurkó László: Az Élet és Irodalom látogatóban Juhász Ferencnél. Élet és Irodalom, 1964/8. = Látogatóban. Szerk.: Erki Edit. Bp. 1968. Gondolat, 390–403. p.

Gömöri György: Apokaliptikus újbarokk vagy letisztult modernség? Irodalmi Újság, 1964. ápr. 15.

Hellenbarth Gyula: A vers hullámhosszán. Irodalmi Újság, 1964. máj. 15.

Káldi János: Juhász Ferenc költészetének stilisztikai vizsgálata A tenyészet országa és a Virágzó világfa című gyűjteményes kötetei alapján. Életünk, 1965/2. 53–72. p.

Bori Imre: Életfától a családfáig. Új Symposion, 1965/5. 16–17. p.

Illés László: A Virágzó világfa és a kritika ítélete. Kritika, 1965/6. 41–43. p. = I. L.: Józanság és szenvedély. Bp. 1966. Magvető, 480–485. p.

Abody Béla: Juhász Ferenc: Virágzó világfa. Népművelés, 1965/6. 43. p.

Tamás Attila: Juhász Ferenc költészetéről. Tiszatáj, 1965. 581–583. p. = T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp. 1973. Szépirodalmi, 21–27. p.

Bori Imre: Tenyészet és értelem. Híd, 1965. 1184–1201. p., 1338–1363. p., 1550–1558. p.; 1966. 56–97. p. = B. I.: Két költő. Újvidék. 1967. Fórum.

Czine Mihály: Juhász Ferenc: Virágzó világfa. Új Írás, 1965/10. 118–121. p. = Cz. M.: Nép és irodalom. Bp. 1981. Szépirodalmi, 1. kötet 471–477. p.

Simon Zoltán: Juhász Ferenc költészetéről. Alföld, 1965/11. 37–44. p.

Illés Lajos: Juhász Ferenc. Új Írás, 1965. 473–476. p. = I. L.: Tizenkét portré. Bp. 1966. Magvető, 49–56. p.

Nagy Péter: Juhász Ferenc verses meséi. = N. P.: Rosta. Bp. 1965. Szépirodalmi, 119–131. p.

Faragó Vilmos: A magyar költészet rangja. Élet és Irodalom, 1966/5. = F. V.: Perben, harag nélkül. Bp. 1969. Szépirodalmi, 256–260. p.

Fülöp László: Juhász Ferenc: Harc a fehér báránnyal. Alföld, 1966/4. 80–83. p.

Kiss Ferenc: Párbeszéd Juhász Ferenc költészetéről. Kortárs, 1966. 454–461. p. = K. F.: Művek közelről. Bp. 1972. Magvető, 143–168. p.

Bata Imre: Juhász Ferenc: Virágzó világfa. Tiszatáj, 1966. 302–309. p. = B. I.: Képek és vonulatok. Bp. 1973. Magvető, 95–114. p.

Bori Imre: Harc a fehér báránnyal. Híd, 1966. 476–481. p.

Diószegi András: Juhász Ferenc, a megújító. Kritika, 1966/10. 23–32. p. = D. A.: Megmozdult világban. Bp. 1967. Szépirodalmi, 526–548. p.

Maróti Lajos: Juhász Ferenc: Harc a fehér báránnyal. Új Írás, 1967/2. 114–120. p.

H. Gy. [Határ Győző]: Juhász Ferenc: Gedichte. Magyar Műhely, 1967/20. 63. p.

Márton László: Juhász Ferencről. Magyar Műhely, 1967/22. 53–55. p.

Illés László: Juhász Ferenc versei németül. Nagyvilág, 1967/6. 931–932. p.

Faragó Vilmos: Költők önarcképe. Élet és Irodalom, 1967/23. = F. V.: Perben, harag nélkül. Bp. 1969. Szépirodalmi, 421–425. p.

Béládi Miklós: Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? Kritika, 1967/9. 35–39. p. = B. M.: Érintkezési pontok. Bp. 1974. Szépirodalmi, 600–608. p.

Pándi Pál: Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? Népszabadság, 1967. jún. 17. = P. P.: Kritikus ponton. Bp. 1972. Szépirodalmi, 487–492. p.

Bonyhai Gábor: A Szarvas-ének szerkezetelemei. Kritika, 1968/1. 29–41. p.

Kabdebó Lóránt: Juhász Ferenc: Mit tehet a költő? Új Írás, 1968/2. 112–115. p.

Rónay György: Az olvasó naplója. Juhász Ferencről. Vigilia, 1968. 347–348. p.

Kassai Kelemen János: Antropológiai megjegyzések Juhász Ferenc néhány verséhez. Tiszatáj, 1968. 1045–1049. p.

Csoóri Sándor: Egykor elindula tizenkét kőmíves. Valóság, 1969/1. 42–55. p. = Cs. S.: Nomád napló. Bp. 1978. Magvető, 132–160. p.

Cynolter Károly: Juhász Ferenc újabb verseinek zenei (polifonikus) szerkesztésmódjáról. Kritika, 1969. 38–42. p.

Fenyő István: Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi. Tiszatáj, 1969. 461–462. p. = F. I.: Figyelő szemmel. Bp. 1976. Szépirodalmi, 404–408. p.

Pomogáts Béla: Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi. Jelenkor, 1969. 733–744. p., 818–825. p.

Faragó Vilmos: A föllázadt vegetáció. Élet és Irodalom, 1969/13. = F. V.: Perben, harag nélkül. Bp. 1969. Szépirodalmi, 326–330. p.

Bori Imre: „A dal felé, a dal felé, a tiszta dal felé…” Magyar Szó, 1969. ápr. 13.

Somlyó György: Az elolvashatatlan költeményekről és a költemények elolvasásáról. Élet és Irodalom, 1969/17. = S. Gy.: A költészet évadai. Bp. 1971. Magvető, 72–84. p.

Tornai József: Teljesség és hiányérzet. Élet és Irodalom, 1969/19.

Eörsi István: Tézisek az olvashatatlan költészetről és Juhász Ferencről. Élet és Irodalom, 1969/20.

Szabolcsi Miklós: A Juhász-probléma. Népszabadság, 1969. máj. 10.

Diószegi András: Tragédia eposzban elbeszélve. Kritika, 1969/8. 3–11. p.

Szabó György: A lehetetlen megkísértése Juhász Ferenc új kötetében. Új Írás, 1969/8. 100–108. p.

Bata Imre: Juhász Ferenc mítoszai. A Szent Tűzözön regéit olvasván. Kritika, 1970/1. 32–35. p. = B. I.: Képek és vonulatok. Bp. 1973. Magvető, 114–120. p.

Garai Gábor: Költő a halál ellen. Élet és Irodalom, 1970/5. = G. G.: Elférünk a Földön. Bp. 1973. Szépirodalmi, 184–188. p.

Szakolczay Lajos: Juhász Ferenc: Anyám. Forrás, 1970/3. 88–91. p.

Grezsa Ferenc: Juhász Ferenc: Anyám. Tiszatáj, 1970. 471–472. p.

Fülöp László: Vázlatok Juhász Ferenc lírájáról. Alföld, 1970/3. 71–81. p.

Bodnár György: Juhász Ferenc: Anyám. Kritika, 1970/4. 49–51. p. = B. Gy.: Törvénykeresők. Bp. 1976. Szépirodalmi, 616–618. p.

Pomogáts Béla: Mindenség és költészet. Juhász Ferenc újabb verseiről. Vigilia, 1970. 309–312. p.

Vasy Géza: Juhász Ferenc: Anyám. Társadalmi Szemle, 1970/4. 131–132. p.

Kenyeres Zoltán: Két halál ellen – az emberért. Új Írás, 1970/5. 96–101. p. = K. Z.: Gondolkodó irodalom. Bp. 1974. Szépirodalmi, 306–319. p.

Pomogáts Béla: Párhuzamos eposzok. Jelenkor, 1970. 584–598. p. = P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. Magvető, 478–510. p.

Pomogáts Béla: A mindenség eposzai. Korunk, 1970. 1607–1612. p.

Fülöp László: Vallomás és mítosz. Napjaink, 1970/7. 11. p.

Pándi Pál: Hiszek az élet értelmében. Interjú Juhász Ferenccel. Népszabadság, 1970. dec. 25.

Kiss Tamás: Juhász Ferenc: A múlt idő arany ága. = K. T.: A lírai mű megközelítése. Bp. 1970. Tankönyvkiadó, 139–154. p.

Grezsa Ferenc: Vázlat a mindenségről. Tiszatáj, 1971. 367–368. p.

Bodnár György: Juhász Ferenc. Kortárs, 1971. 636–646. p., 806–813. p. = B. Gy.: Törvénykeresők. Bp. 1976. Szépirodalmi, 571–621. p.

Pomogáts Béla: Párhuzam és halmozás. Juhász Ferenc Anyám című költeményének szerkezeti elemei. Jelenkor, 1971. 231–242. p.

Abody Béla: Vázlat a vázlatról. Juhász Ferenc versprózái. Új Írás, 1971/6. 118–121. p.

Bata Imre: Juhász Ferenc hűsége. Forrás, 1971/6. 3–10. p.

Kabdebó Lóránt: Vázlat egy portréhoz. Napjaink, 1971/6. 10. p.

Fülöp László: Juhász Ferenc ars poeticája. Alföld, 1971/7. 49–60. p.

Pomogáts Béla: Vázlat a mindenségről. Jelenkor, 1971. 554–562. p.

Kis Pintér Imre: Mit tehet a költő? Juhász Ferenc összegyűjtött versei első kötetének margójára. Élet és Irodalom, 1971/21. = K. P. I.: Helyzetjelentés. Bp. 1979. Szépirodalmi, 195–199. p.

Görömbei András: Juhász Ferenc új eposzairól. Alföld, 1971/10. 78–83. p.

Kántor Lajos: A magány bugyrai. Tiszatáj, 1971. 1057–1059. p. = K. L.: Korváltás. Bukarest. 1979. Kriterion, 264–268. p.

Szabó B. István: A halál trónfosztása: az élet királypuccsa. Új Írás, 1971/11. 117–119. p.

Szabolcsi Miklós: Juhász Ferenc útja. Kritika, 1972/1. 21–22. p. = Sz. M.: Változó világ – szocialista irodalom. Bp. 1973. Magvető, 265–273. p.

Izsák József: Juhász Ferenc. Igaz Szó (Marosvásárhely), 1972/9. 431–439. p.

Fülöp László: Jegyzetek Juhász Ferenc lírájáról. Tiszatáj, 1972/3. 98–104. p.

Bertha Bulcsu: Interjú Juhász Ferenccel. Jelenkor, 1972. 968–985. p. = B. B.: Írók műhelyében. Bp. 1973. Szépirodalmi, 182–230. p.

Pomogáts Béla: A halottak királya. Jelenkor, 1972. 989–996. p.

Fülöp László: Juhász Ferenc Dózsa-eposza. Alföld, 1972/9. 18–25. p.

Kabdebó Lóránt: A kompozícióban megformált koncepció. Kortárs, 1972. 1629–1638. p.

Faragó Jolán: Az Anyám utolsó énekének szerkezeti elemzése. = Tanulmányok. Az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének kiadványa. Újvidék. 1972. 207–214. p.

Csetri Lajos: Juhász Ferenc: Titkok kapuja. Tiszatáj, 1973/2. 76–80. p.

Alföldy Jenő: A mindenség szerelme: a lét akarása. Új Írás, 1973/4. 103–109. p.

Lukácsy Sándor: Vázlat a mindenség költőjéről. Irodalomtörténeti Közlemények, 1973. 352–355. p.

Pomogáts Béla: A „hosszú vers” világa és szerkezete. Kortárs, 1973. 673–679. p. = P. B.: Sorsát kereső irodalom. Bp. 1979. Magvető, 463–477. p.

Németh László: Juhász Ferencről. Kortárs, 1973. 1136–1137. p.

Abody Béla: Juhász Ferenc. = A. B.: Félidő. Portrék, tanulmányok. Bp. 1973. Szépirodalmi, 120–125. p.

Tamás Attila: Juhász Ferenc: Anyám. = T. A.: Irodalom és emberi teljesség. Bp. 1973. Szépirodalmi, 28–34. p.

Andor György: Juhász Ferenc kétütemű nyolcasai. Irodalomtörténet, 1974. 197–205. p.

Deme Zoltán: Hagyományrétegek Juhász Ferenc A tékozló ország című művében. Vigilia, 1974/2. 104–110. p. = D. Z.: Arpeggio. Esszék és tanulmányok. Bp. Magánkiadás, 143–160. p. = D. Z.: Debreceni műhelymunkák. Debrecen. 1985. Alföldi Nyomda, 11–31. p. (Bibliofil kiadás.)

Lengyel Balázs: Juhász Ferenc: A megváltó aranykard. Életünk, 1974/3. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1977. Magvető, 138–141. p.

Szabolcsi Miklós: Juhász Ferenc: A megváltó aranykard. Kritika, 1974/3. 22–23. p.

Kenyeres Zoltán: Megtartó, szép üzenet. Új Írás, 1974/4. 82–86. p.

Pomogáts Béla: Juhász Ferenc halottaskönyve. Jelenkor, 1974. 362–370. p.

Fülöp László: Juhász Ferenc: A megváltó aranykard. Alföld, 1974/7. 36–39. p.

Tamás Attila: Félhangos töprengések újabb verseskötetek olvastán. Alföld, 1974/7. 24–29. p.

Cynolter Károly: „A Győzelem Nem-Győzelem?” Napjaink, 1974/8. 10. p.

Kassák Lajos: Juhász Ferencről. Napjaink, 1974/8. 11. p.

Nagy Attila: Juhász Ferenc verseivel a pódiumon. Új Írás, 1974/8. 97–104. p.

Vas István: Kéznyújtásnyira. A tékozló ország húsz év múlva. Élet és Irodalom, 1974/47. p.

Szuromi Lajos: Juhász Ferenc: A megváltó aranykard. Forrás, 1974/12. 93–94. p.

Futaky István: Juhász Ferenc prózaverseinek szóösszetételeiről. = A Magyar Nyelvészek 2. Nemzetközi Kongresszusának előadásai. 1974. 144–147. p. (Nyelvtudományi értekezések 83.)

Takáts Gyula: Életrajzi levél Juhász Ferencnek. Új Írás, 1975/2. 109–128. p. = T. Gy.: A harmónia keresése. Bp. 1979. Szépirodalmi, 317–329. p.

Hegyi Béla: A Vigilia beszélgetése Juhász Ferenccel. Vigilia, 1975. 177–185. p.

Somlyó György: A költészet vérszerződése. Élet és Irodalom, 1975/9.

Szakolczay Lajos: Legenda a költő szülőfalujáról és egy dalárdasapkáról. Kortárs, 1975. 366–376. p.

Koczkás Sándor: Juhász Ferenc: Írások egy jövendő őskoponyán. Kritika, 1975/3. 26–27. p.

Könczöl Csaba: A hallgatás szinonimái. Életünk, 1975. 427–442. p.

Bodnár György: Költészettan versprózában. (Írás egy jövendő őskoponyán.) Új Írás, 1975/5. 101–103. p.

Pomogáts Béla: Folklór és avantgarde az új magyar költészetben. Alföld, 1975/7. 46–50. p.

Pomogáts Béla: Költészettan egyes szám első személyben. Jelenkor, 1975. 458–462. p.

Kassák Lajos: Egy költemény margójára. = K. L.: Csavargók, alkotók. Bp. 1975. Magvető, 378–383. p.

Koczkás Sándor: A folytonosság sodrában. Juhász Ferenc: Három éposz. Jelenkor, 1976/5. 463–465. p.

Fülöp László: Kísérletek Juhász Ferenc lírájáról. = F. L.: Élő költészet. Bp. 1976. Magvető, 266–376. p. (Elvek és utak.)

Pomogáts Béla: Juhász Ferenc: Tűzliliom az éjszakában. = P. B.: Versek közelről. Bp. 1980. Kozmosz, 214–230. p.

Szépfalusi István: Jegyzet Juhász Ferencről. = Sz. I.: Irodalom a jövő szolgálatában. Bern. 1976. 33. p. (Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadványai 5.)

Tarján Tamás: Juhász Ferenc. = T. T.: A magyar líra napjainkban: 1965–1976. Bp. 1976. Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, 39–40. p.

Farkas László: Juhász Ferenc „kivesszőzött” magánhangzói. Magyar Nyelvőr, 1977/1. 48–51. p.

Belohorszky Pál: A léthiány dalmítosza. Juhász Ferenc: Gyermekdalok. Kortárs, 1977/4. 620–628. p.

Pomogáts Béla: Otthon a világban. (Juhász Ferenc: Szerelmes hazatántorgás.) Jelenkor, 1977/7–8. 721–726. p.

Belohorszky Pál: Könyv a csönd ravatalán. (A halottak királya.) Kortárs, 1977/10. 1632–1641. p.

Sík Csaba: Két évtized múltán A tékozló országról. Kortárs, 1978/1. 132–137. p. = S. Cs.: A Parthenon lovain innen és túl. Bp. 1979. Szépirodalmi, 136–151. p.

Lászlóffy Aladár: Szabálytalan tanulmány Juhász Ferencről. Igaz Szó (Marosvásárhely), 1978/6. 529–532. p.

Baránszky-Jób László: Juhász Ferenc vallomáskötete. (Szerelmes hazatántorgás.) Új Írás, 1978/4. 97–102. p. = B.-J. L.: Teremtő értékelés. Bp. 1984. Magvető, 213–229. p.

Kabdebó Lóránt: Juhász Ferenc: Szerelmes hazatántorgás. Magyar Nemzet, 1978. máj. 14. 13. p.

Illés Endre: A megmaradás konok költője. (Bevezető Juhász Ferenc költői estjén.) Népszava, 1978. jún. 4. 9. p. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Bp. 1979. Magvető, 565–567. p.

Baránszky-Jób László: Képnyelv és világkép Ady Endre, József Attila és Juhász Ferenc költészetében. Új Írás, 1978/8. 83–100. p. = B.-J. L.: Teremtő értékelés. Bp. 1984. Magvető, 162–212. p.

Bodnár György: Juhász Ferenc időszerűsége. Alföld, 1978/8. 33–37. p.

Bodnár György: Világirodalmi párbeszéd avagy belső monológ. Juhász Ferenc ötvenéves. Nagyvilág, 1978/8. 1233–1235. p.

Pomogáts Béla: Látomás és hitvallás. (Tűzliliom az éjszakában.) Kortárs, 1978/8. 1313–1319. p. = P. B.: Versek közelről. Bp. 1980. Kozmosz, 214–230. p. = Miért szép? Szerk.: Detre Zsuzsa és Bárány György. Bp. 1981. Gondolat, 499–514. p.

Tamás Attila: Ady-indíttatások Juhász Ferenc munkásságában. Adalékok a Juhász-líra forrásainak föltérképezéséhez. Tiszatáj, 1978/9. 30–33. p.

Bata Imre: Juhász Ferenc létlírája. Tiszatáj, 1978/9. 33–42. p.

Kass János: Versünnep Juhász Ferencről. (Elhangzott Szegeden, 1978. ápr. 11-én a költő szerzői estje bevezetőjeként.) = Tiszatáj, 1978/9. 43–45. p.

Róna Judit, M.: Juhász Ferenc korszakváltása és a költői mese. Alföld, 1978/9. 38–47. p.

Tandori Dezső: A tenyészet pontossága. (Juhász Ferenc költészetéről.) Új Írás, 1978/9. 81–88. p.

Aczél Géza: Rangejtve vagy rangrejtve? Töprengések egy év lírájáról. Irodalomtörténet, 1979/2. 345–371. p.

Kenyeres Zoltán: Juhász Ferenc: Versek és époszok. Époszok és versek. Kritika, 1979/2. 25. p.

Csányi László: A mindenségbe vettetve. Juhász Ferenc versei és époszai. Új Írás, 1979/10. 88–96. p.

Ferenczi László: Halál szívébe célzott kard. Juhász Ferenc költészetéről. Napjaink, 1980/4. 29–30. p.

Pomogáts Béla: A munka költője. (Versprózák.) Jelenkor, 1980/11. 1043–1045. p.

Szerdahelyi István: Juhász Ferenc versprózái. Magyar Hírlap, 1980. nov. 23. 10. p.

Tandori Dezső: A mindenségtudat külvilágának belvilága. (Versprózák.) Kritika, 1980/12. 31–32. p.

Fodor András: Juhász Ferenc hangváltása. Olvasónapló az Óda a repüléshez négy verséről. = F. A.: Futárposta. Bp. 1980. Szépirodalmi, 166–172. p.

Tandori Dezső: Egy-egy vers „ma”. Juhász Ferenc: A múlt-idő arányága. Kortárs, 1981/1. 139–141. p. = T. D.: Az erősebb lét közelében. Bp. 1981. Gondolat, 358–364. p.

Rónay László: „A boldogságra jogosak vagyunk.” Szintézis-töredékek Juhász Ferenc lírájában. Jelenkor, 1981/5. 425–432. p.; 1981/6. 513–519. p.

Csutak Judit: Juhász Ferenc Anyám című époszának motívumszerkezete. = Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok. Bukarest. 1981. Kriterion, 207–220. p.

Rónay László: Élet és halál Juhász Ferenc lírájában. Alföld, 1982/3. 47–58. p.

Csúri Károly: Juhász Ferenc: Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb. Literatura, 1982/3–4. 454–481. p.

Lator László – Domokos Mátyás: Juhász Ferenc: Az idő hegygerincén. (A Szarvas-ének zárótétele.) = L. L. – D. M.: Versekről, költőkkel. Bp. 1982. Szépirodalmi, 207–223. p.

Tandori Dezső: A költészet örvénylései. Tanulmánytöredékek Juhász Ferencről. Dunatáj, 1983/1. 12–20. p.

Tandori Dezső: „Amit hadd födjenek csak a szív örvényei.” Juhász Ferenc Versprózák kötetének újraolvasása. Kritika, 1983/2. 18–19. p.

Rónay László: A lét ellentmondásai. (A tékozló ország.) Életünk, 1983/4. 362–378. p.

Kenyeres Zoltán: Az arany szín metafizikája. Jegyzetek Juhász Ferencről. (A megváltó aranykard; Versek és époszok.) = K. Z.: A lélek fényűzése. Bp. 1983. Szépirodalmi, 262–276. p.

Radnóti Sándor: Halál-líra. (Remény a halálig.) Kritika, 1984/1. 16–17. p.

Sík Csaba: „Dacára a dacárandóknak” – „ellenerő”. (Remény a halálig.) Kritika, 1984/1. 18–19. p.

Alföldy Jenő: Vélemények Juhász Ferenc költészetéről. Az életféltés költészete. Kritika, 1984/2. 6–7. p.

Koczkás Sándor: Folytatásos Juhász-pör? Kritika, 1984/2. 8. p.

Rónay László: Vélemények Juhász Ferenc költészetéről. Modern apokalipszis. Kritika, 1984/3. 20. p.

Tandori Dezső: A mindenkori Lesz-Ezután-Is versei. (Remény a halálig.) Új Írás, 1984/3. 65–70. p.

Radnóti Sándor: Válasz bírálóimnak. Kritika, 1984/4. 26–27. p.

Alföldy Jenő: Juhász Ferenc: A boldogság. Új Tükör, 1984/44. 23. p.

Sík Csaba: Ajándék. Könyv a második életről. (A boldogság.) Élet és Irodalom, 1984/45. 11. p.

Kosáry Domokos: Levél a kis nemzetekről Juhász Ferencnek. Új Írás, 1984/12. 15–19. p.

Bodnár György: Juhász Ferenc mikrokozmosza és ami megelőzte. (A boldogság.) Kortárs, 1985/2. 149–154. p.

Csányi László: „Versem szól az emberi reménynek.” Juhász Ferenc: A boldogság. Új Írás, 1985/3. 109–114. p.

Sőtér István: Juhász Ferenc: A boldogság. Kritika, 1985/3. 35. p.

Pomogáts Béla: A változás szerelme. (A boldogság.) Jelenkor, 1985/4. 399–403. p.

Tamás Attila: Juhász Ferenc: A boldogság. Alföld, 1985/4. 90–93. p.

Tarján Tamás: Juhász Ferenc: Halott feketerigó. Népszabadság, 1985. dec. 17. 7. p.

Kristó Nagy István: Juhász Ferenc: Halott feketerigó. Magyar Nemzet, 1986. febr. 24. 7. p.

Takács Olga, R.: Mit akarhat a költő? (Halott feketerigó.) Magyar Hírlap, 1986. márc. 27. 4. p.

Bodnár György: Mit tehet az époszköltő? Juhász Ferenc: Halott feketerigó. Jelenkor, 1986/4. 323–331. p.

Rónay László: Az élet és a halál katalógusa. Halott feketerigó. Kortárs, 1986/4. 141–144. p.

Sőtér István: Egy élet foglalata. (Halott feketerigó.) Új Írás, 1986/6. 85–88. p.

Simon Zoltán: „A világvalóság hosszúéneke.” (Halott feketerigó.) Alföld, 1986/7. 37–54. p.

Belohorszky Pál: „Hamukereszt-varázsjégvirág.” Új Írás, 1988/5. 114–118. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Eszmény és szerep között. (A csörgőkígyó hőszeme.) Kortárs, 1988/6. 149–153. p.

Pomogáts Béla: Fekete Saskirály. (Juhász Ferenc eposza.) Alföld, 1988/8. 6. p.

Vasy Géza: A tékozló ország. Juhász Ferenc költői forradalma. Népszava, 1988. aug. 13. 9. p.

Veress Miklós: A titkok kapuján túl és innét. Élet és Irodalom, 1988/33. 14. p.

Kabdebó Lóránt: „Viselni kegyelmet.” Juhász Ferenc újabb költői korszaka. Életünk, 1988/10. 870–883. p.

Csányi László: Az emberélet keresztúti stációi. Juhász Ferenc: Fekete Saskirály. Új Írás, 1988/11. 65–69. p.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Írástudatlanok árulása. Élet és Irodalom, 1988/47. 6. p.

Márton László: „A mennyiség nyüzsgése.” (Juhász Ferenc: A tízmilliárd éves szív.) Holmi, 1989/2. 208–215. p.

Urbán László: Juhász Ferenc atomhalálvíziói. Tiszatáj, 1989/2. 35–41. p.

Rónay László: Juhász Ferenc költészetének alaprétegei. Életrajzi háttér, önvallomások. Literatura, 1989/3–4. 528–555. p.

Vati Papp Ferenc: Juhász Ferenc: „Mostanában mindig otthon járok álmaimban…” = V. P. F.: Forrásvidék. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. Bp. 1989. Tankönyvkiadó, 137–145. p.

Bata Imre: Szívem tízmilliárd éves. Élet és Irodalom, 1990/13. 10. p.

Szakolczay Lajos: Juhász Ferenc: Föld alatti liliom. Kortárs, 1991/8. 98–101. p.

Csűrös Miklós: „Gyere ülj le mellém.” (Juhász Ferenc: Föld alatti liliom.) Új Írás, 1991/12. 115–120. p. = Intarzia. Tanulmányok az újabb magyar irodalom köréből. (új címmel: Föld alatti liliom. Juhász Ferenc.) Pomáz. 2000. Kráter Műhely Egyesület, 147–155. p.

Rónay László: Irodalom a búra alatt. Vigilia, 1993/5. 379–385. p.

Angyalosi Gergely: A csönd virága. Magyar Napló, 1993/22. 17–20. p.

Könczöl Csaba: A magyar Klopstock. (Krisztus levétele a keresztről.) Népszabadság, 1993. júl. 13. 16. p.

Sebeők János: A nagylét formái. (Krisztus levétele a keresztről.) Élet és Irodalom, 1993. szept. 24. 15. p.

Meditáció és beszélgetés Juhász Ferenccel. Interjú. Riporterek: Bereczki László, Vajda Kornél. Kv. kvt. 1993. nov. 49–54. p.

A gyermekkorról, a líra szerepéről. Interjú. Riporter: Móricz Gábor. Magyar Nemzet, 1993/280. 11. p.

Kulcsár Szabó Ernő: Juhász Ferenc. = K. Sz. E.: A magyar irodalom története. 1945–1991. Bp. 1993. Argumentum, 49–52. p. (Irodalomtörténeti Füzetek.)

[Varga Lajos Márton:] A kitépődés mágnesszíve volt Budapest. Interjú. Népszabadság, 1994/20. Melléklet, 11. p.

Katona Gergely: A halottak rendje. Juhász Ferenc emlékezet-stílusáról. Jelenkor, 1995/2. 167–178. p.

Vasy Géza: Haza és szabadság. Juhász Ferenc Dózsa-eposzáról. Életünk, 1995/2. 175–186. p.

[Varga Lajos Márton:] Amit itt lát, az mind a múlt. Juhász Ferenc beszél pályájáról. Népszabadság, 1996. jún. 8.

Sheuermann Ferenc: Boldog, szomorú kritika. Juhász Ferenc: Pipacsok a pokol fölött. Magyar Narancs, 1997. márc. 20.

Bori Imre: Pipacsok a pokol fölött. „Világfény kozmosz-út Juhász-költemény.” Forrás, 1998/2. 83–87. p.

Pomogáts Béla: Lírai univerzum. Tekintet, 1998/4–5. 7–12. p.

Marx György: A mindenség szerelmese. Tekintet, 1998/4–5. 15–17. p.

Farkas László: Fénylő ikercsillagok. Tekintet, 1998/4–5. 19–27. p.

Bata Imre: A szerelmes költő. Tekintet, 1998/4–5. 43–60. p.

Vilcsek Béla: A csönd és elhallgatás versei. (Juhász Ferenc: Pipacsok a pokol fölött.) Kortárs, 1998/5.

Bodnár György: Akinek létformája a költészet. Alföld, 1998/8. 54–65. p.

Bata Imre: A hetvenéves költő. Élet és Irodalom, 1998/33. (aug. 14.) 11. p.

Szabó Szilárd: Juhász Ferenc metrikája és költészete a nyolcvanas-kilencvenes években. Új Forrás, 2000/8. 27–40. p.

Kass János: Tiszatáj-díj Juhász Ferencnek. Tiszatáj, 2000/9. 35–36. p.

Ágh István: 1928. aug. 16. = Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. Bp. 2000. Széphalom, 150–153. p.

Cselényi László: Versek és époszok – époszok és versek. = Sokágú síp. Barangolás az újabb magyar irodalomban. Dunaszerdahely. 2002. Litium Aurum, 164–166. p.

Alföldy Jenő: Pótvizsga előtt. Juhász Ferenc művéről, a Tékozló országról. Tekintet, 2003/4. 21–30. p.

Kabdebó Lóránt: Juhász Ferenc költészetének megújulása. Tekintet, 2003/4. 66–90. p.

Bodnár György: A jövő visszakérdez. Tekintet, 2003/4. 94–100. p.

Varga Lajos Márton: „…Szeressen engem, aki ért!” Népszabadság, 2003. aug. 16. 13. p.

Bodnár György: Pillanatfelvétel a 75 éves Juhász Ferencről. Alföld, 2003/9. 82–90. p.

Csányi Vilmos: Gondolatok az agyról, a viselkedésről és az elméről. Tekintet, 2008/3. 17–24. p.

Kass János: Köszöntés Juhász Ferencnek. Rajz. Tekintet, 2008/3. 25. p.

Tandori Dezső: Még mindig a régi dal, Juhásznak. Vers. Tekintet, 2008/3. 26–33. p.

Horváth Péter: A négyszárnyú teremtés. Vacakolás Juhász Ferenc verse ürügyén. Tekintet, 2008/3. 34–40. p.

Bodnár György: Személyes tartozásaimból. Tekintet, 2008/3. 41–48. p.

Kenyeres Zoltán: Egy kis séta. Tekintet, 2008/3. 49–50. p.

Pomogáts Béla: Találkozás egy költeménnyel. Tekintet, 2008/3. 51–55. p.

Alföldy Jenő: Hogyan tanítsuk Juhász Ferenc költészetét? Tekintet, 2008/3. 56–64. p.

Csukás István: Köszöntő rigmusok. A 80 éves Juhász Ferencnek. Vers. Tekintet, 2008/3. 65. p.

Erdélyi Zsuzsanna: „Békesség szálló...” Tekintet, 2008/3. 66–70. p.

Farkas László: Az Új Írás főszerkesztője. Tekintet, 2008/3. 71–82. p.

Szakonyi Károly: Juhász Ferencről. Tekintet, 2008/3. 65–66. p.

Az Üveghegy és a szilánkok – Tanulmányok Juhász Ferenc életművéról. Tiszatáj, 2020/1. 39-94 p. Borsik Miklós: Bevezetés. 39 p. [Pomogáts Béla: Az olvasó vallomása. (Négy tételben.) 40-45 p.; Kabdebó Lóránt: A felszabadult költő önvizsgálata. 46-57 p.; Kerber Balázs: A katalógus mint irodalmi forma. (Juhász, Szentkuthy és a Catalogus Rerum.) 58-67 p.; Nemes Z. Márió: „Csupa fej és csupa farok”. (Juhász Ferenc versteste[i] egyetemesség és formátlanság határán.) 68-75 p.; Németh Zoltán: Erotikus szöveggép. (De Sade márki és Juhász Ferenc.) 76-80 p.; Csehy Zoltán: A matéria boldogsága. (Testképzetek, testmetaforák és testreprezentáció Juhász Ferenc költészetében.) 81-88 p.; Varga Emőke: Juhász és Hantai. (A Légydoboz illusztrációja.) 89-94 p.]

Idegen nyelvű periodikumokban megjelent írás

Sherwood, Peter: The six Hungarian poets visiting Britain this week. New Statesman, 1980. 99. Nr. 2556. 404. p.

 

A szakirodalmat összeállította Bodnár György.