Hervay Gizella: Szakirodalom

Önálló művek

Balázs Imre József: Hervay ​Gizella.  Kolozsvár. 2003. Kriterion, 182 p.

Többes ​számban. Párbeszédben Hervay Gizellával. (Szerk.: Balázs Imre József, Korpa Tamás; ill.: Kusztos Júlia.)   Marosvásárhely. 2022. Lector, 252 p.

Periodikumokban, kötetekben megjelent írások

Méliusz József: Egy asszonyköltő első verseskönyve elé. In: Hervay Gizella: Virág a végtelenben. Bukarest. 1963. Irodalmi Könyvkiadó, 5–8. p.

K. Jakab Antal: Hervay Gizella: Virág a végtelenben. Igaz Szó, 1964/6. 1019–1020. p.

Kántor Lajos: Korszerű alázat. Utunk, 1964/19. 2. p.

Bodor Pál: Hervay és Kobak-könyve. Utunk, 1966/47. 4. p.

Láng Gusztáv: Értelmes ének. Utunk, 1966/47. 4. p. = In: Láng Gusztáv: A jelen idő nyomában. Bukarest. 1976. Kriterion, 5–11. p.

Szász János: Egy asszony énekel. Igaz Szó, 1967/1. 107–109. p.

Király László: Éneket kivonva. Utunk, 1969/2. 2. p.

Pomogáts Béla: Három fiatal erdélyi költő. Hervay Gizella: Tőmondatok. Napjaink, 1969/9. 10. p.

Metz Katalin: Hervay Gizella: Tőmondatok. Igaz Szó, 1970/8. 309–312. p.

Varjas Endre: Hárman. (Hervay Gizella: Tőmondatok.) Élet és Irodalom, 1970/33. 11. p.

Hervay Gizella: Űrhajós-Piroska és társai. Korunk, 1973/4. 531–539. p.-

Adonyi Nagy Mária: Kobak stílusa. Utunk, 1973/37. 2. p.

D. Varga Katalin: Ártatlan, mint a költő vagy a gyermek. A Hét, 1973/36. 10. p.

Király László: Hervay Gizella: Űrlap. Utunk, 1974/6. 2. p.

Szávai Géza: Tartós szavak tájai felé. (Hervay Gizella: Űrlap.) Utunk, 1974/12. 2. p.

Fábián Sándor: A női önkifejezés szabadságáért. Igaz Szó, 1974/6. 759–762. p.

Cs. Gyímesi Éva: „Késélen lépkedő nyugalom". Korunk, 1974/7. 872–874. p. = In: Cs. Gyímesi Éva: Kritikai mozaik. Kolozsvár. 1999. Polis, 114–117. p.

Csiki László: Bevezetés a hétköznapokba. A Hét, 1974/14. 5. p.

Reinhart Erzsébet: Hervay Gizella: Kobak könyve. Művelődés, 1974/5. 61. p.

Bogdán László: Hervay Gizella: Űrlap. Művelődés, 1974/8. 63. p.

Széles Klára: Hervay Gizella: Űrlap. Kritika, 1974/12. 24–25. p. = kiegészítve: In: Széles Klára: Szeged–Kolozsvár 1955–1992. Budapest. 1993. Pesti Szalon, 29–36. p.

Marosi Ildikó: Interjú három hangra. Utunk, 1975/7. 2. p.

Szász János: A költő válaszai. Igaz Szó, 1975/1. 70–71. p.

Zirkuli Péter: Hervay Gizella: Űrlap. Napjaink, 1975/7. 10. p.

Adonyi Nagy Mária: Az idő gyűrűjében. Utunk, 1978/38. 6. p.

Éltető József: Változatok három emlékezetre. Művelődés, 1978/12. 26–27. p.

Szász János: A lírai költészet tragikus dimenziói. A Hét, 1978/41. 5. p.

Mózes Attila: A szerelem, az emlékek és a magány emeletei. Igaz Szó, 1979/2. 158–163. p.

Borcsa János: „Hogy az ének öröm lehessen megint”. Korunk, 1979/9. 713–715. p.

Kartal Zsuzsa: Hervay Gizella: A mondat folytatása. Kritika, 1979/3. 30. p.

Monostori Imre: A mondat folytatása – az élet folytatása. Új Írás, 1979/6. 112–116. p.

Iszlai Zoltán: Hervay Gizella: Kettészelt madár. Kortárs, 1979/10. 1662–1665. p.

Berta Erzsébet: Hervay Gizella: A mondat folytatása. Alföld, 1979/3. 79–82. p.

Berta Erzsébet: Hervay Gizella: Kettészelt madár. Alföld, 1979/5. 84–85. p.

Bezzeg János: Hervay Gizella: A mondat folytatása. Jelenkor, 1979/1. 94–95. p.

Petrőczi Éva: Mesék a valóságról. Élet és Irodalom, 1980/21. 10. p.

Szakolczay Lajos: Hervay Gizella lírája. Tiszatáj, 1980/6. 56–61. p. = In: Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak. Budapest. 1984. Szépirodalmi, 190–201. p.

Csordás Gábor: Hervay Gizella: Száműzött szivárvány. Jelenkor, 1981/10. 952–954. p.

Pomogáts Béla: Hervay Gizella: Száműzött szivárvány. Tiszatáj, 1981/6. 89–91. p.

Széchenyi Ágnes: Hervay Gizella: Száműzött szivárvány. Kortárs, 1981/11. 1832‒1833. p.

Zalán Tibor: Hervay Gizella: Száműzött szivárvány. Életünk, 1981/4. 316–318. p.

Huszár Sándor: Próféta voltam a Balta Albán. Interjú Hervay Gizellával. A Hét, 1982/28. 7‒8. p. = Huszár Sándor: Sorsom emlékezete. Bukarest. 1982. Kriterion, 286–295. p.

Lászlóffy Aladár: Hervay lelkének családja. Utunk, 1982/29. 2. p.

Sándor György: „Növekszem felnőtt halálra”. Forrás, 1983/6. 72–76. p.

Földes László: Hervay Gizella: Ez van. In: Földes László: Elvek és viták. Bukarest. 1983. Kriterion, 660–662. p.

Pomogáts Béla: Harmadik honfoglalás. Új Írás, 1984/8. 117–118. p.

Olasz Sándor: Hervay Gizella: Lódenkabát Keleteurópa szegén. Alföld, 1984/9. 81–83. p.

Szakolczay Lajos: Harmadik honfoglalás. Tiszatáj, 1984/10. 71–76. p. = In: Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Budapest. 1989. Magvető, 132–144. p.

Ágh István: Levél a föld alól. Jelenkor, 1984/11. 1028–1030. p.

Erdődy Edit: Hervay Gizella: Lódenkabát Keleteurópa szegén. Kortárs, 1984/11. 1837–1838. p.

Pintér Lajos: Hervay Gizella: Lódenkabát Keleteurópa szegén. Forrás, 1985/1. 91–92. p.

Bertha Zoltán: Hervay Gizella Száműzött szivárványa. In: Bertha Zoltán: A szellem jelzőfényei. Budapest. 1988. Magvető, 119–121. p.

Pop, Ion: „Ez a táj én vagyok”. Utunk, 1989/51–52. 6. p.

Hervay Gizella: Hazulról haza. Öninterjú. Látó, 1991/5. 606–625. p.

Szilágyi Júlia: Születésnapi sirató három tételben. Korunk, 1994/10. 58–59. p.

Kántor Lajos: Amennyi kell a megismeréshez. Szilágyi Domokos és Hervay Gizella – hatvanas évek. Kortárs, 1994/11. 91–94. p.

Garamvölgyi György: Motívumok és világkép Hervay Gizella Lódenkabát Keleteurópa szegén című kötetében. Jelentkezünk, 1993/2./1994/1–2. 200–207. p.

Pop, Anamaria: A szeretet igénye – két emelet magány között. Tiszatáj, 1995/4. 31–33. p.

Pécsi Györgyi: Hervay Gizella Kelet-Európa szegén. Somogy, 1998/4. 415–419. p.

Balázs Imre József: „Ki emlékszik a holnapi napra?”. In: Hervay Gizella: Az idő körei. Bukarest–Kolozsvár. 1999. Kriterion, 5–17. p.

Vallasek Júlia: „A szó nem hasonlat többé”. Hitel, 1999/12. 97–99. p.

Balázs Imre József: Színes kavicsok. Hervay Gizella-szövegek az Ifjúmunkás első évfolyamaiban. Korunk, 2000/10. 15–17. p.

Bertha Zoltán: Szenvedés és látomás. In: Bertha Zoltán: Sorstükör. Miskolc. 2001. Felsőmagyarország, 433–444. p.

Szilágyi Júlia: Élethelyzetek–halálhelyzetek Hervay Gizella költészetében. In: Szilágyi Júlia: Versenymű égő zongorára. Marosvásárhely. 2002. Mentor, 84–89. p.

Zágoni-Joikits Melinda: Kobakról, Kobakul, Kobakoknak. Korunk, 2002/10. 123–124. p.

Szakolczay Lajos: Hazajöttem meghalni: Hervay Gizella kiadatlan verseiről. Hitel, 2008/11. 44‒46. p.

Géczi János: ... kopott, szürke alakja miatt lomhábbnak képzelte az ember”. Géczi János emlékezése Hervay Gizellára. Napút, 2011/8. 31‒34. p.

Borbély András: Szerelem és politika. Egy titok archeológiája Szilágyi Domokos és Hervay Gizella költészetében. Korunk, 2014/1. 112‒119. p.

Tóth László: Kelet-Európa s a személyes sors szegén. Futamok és rajzok Hervay Gizellához. In: Tóth László: Határsértők. Budapest. 2015. Gondolat, 173‒197. p.

Dobás Kata: Szilágyi Domokos levelei Hervay Gizellához. Parnasszus, 2017/3. 44‒52. p.

Demény Enikő: A groteszk lehetőségei Hervay Gizella költészetében. Parnasszus, 2017/3. 53‒60. p.

Cseke Gábor: Gizi jött s ment... Hervay Gizella az Ifjúmunkásnál (1968–1971). Parnasszus, 2017/3. 61‒65. p.

Marin Diana: Eldologiasodás és társadalmi idő a Zuhanásokban. Parnasszus, 2017/3. 71‒77. p.

Koszta Gabriella: Barátság két felvonásban. Parnasszus, 2017/3. 78‒81. p.

Sárkány Tímea: Lódenkabátba bújik a kisebbségi irodalom. Parnasszus, 2017/3. 83‒89. p.

Sárkány Tímea: Talált sorokhoz keresett életek. Hervay Gizella és Szilágyi Domokos arcai. Hévíz, 2018/3. 277‒281. p.

Sárkány Tímea: Az erőszak poétikája (Hervay-olvasatok). Helikon, 2019/12. 7‒9. p.

Balázs Imre József: Miért zöld a róka? Hervay Gizella (1934–1982). Országút, 2020/21. 46–47. p.

Balázs Imre József: Ez a pipa nem pipa. (Hervay Gizella: Előszó). Eső, 2020/4. 98‒99. p.

Balázs Imre József: Élő hagyománnyá tudott válni. Kortárs klasszikusaink: Hervay Gizella. Újvárad, 2021/5. 58‒62. p.

Tóth László: Hervay Gizella: A mondat folytatása. In: Magyar irodalmi művek 1956‒2016. (Főszerk.: Falusi Márton ‒ Pécsi Györgyi.) Budapest. 2021. MMA Kiadó, 336‒337. p.

Tóth László: Hervay Gizella: Lódenkabát Keleteurópa szegén. In: Magyar irodalmi művek 1956‒2016. (Főszerk.: Falusi Márton ‒ Pécsi Györgyi.) Budapest. 2021. MMA Kiadó, 435‒437. p.

Kiss Noémi ‒ Menyhért Anna ‒ Nagy Gabriella ‒ Balázs Imre József: Hervay Gizella – költő vagy költőnő?. Korunk, 2022/4. 59‒69. p.

Fazakas Réka: A trauma alakzatai Mărcuţiu-Rácz Dóra és Hervay Gizella verseiben. Korunk, 2022/4. 70‒82. p. = In: Erdélyi magyar nőírók. (Szerk.: Balázs Imre József.) Kolozsvár. 2022. Komp-Press, 171‒185. p.

Airizer Andrea: „Egy csík születés, egy csík halál”. A vonatmotívum értelmezési lehetőségei Hervay Gizella költészetében. In: Erdélyi magyar nőírók. (Szerk.: Balázs Imre József.) Kolozsvár. 2022. Komp-Press, 123‒129. p.

 

Összeállította: Balázs Imre József